c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "c c ci) Cj) a ) a ) s_ s_ (CI ra fl3 o 0 o o o 0 r r c o a l Boomkwekerij, handel in (laan)bomen (u ) (u ) zj- u -) ,92 (\ 1 N r rjr."

Transcriptie

1 VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST PBAAR 5 LU Lu LIJ D. Ie. a U %.4 3 rj 5 (.9 sizi Q.),_, z LL, z (9.$) 4 < (f ), (13 z 77) a ) a < a u 1 : 1 : a ) 1.1.' m :3 2 i In he fllissemen van: Fliissemensnummer:.i; (ÌL.n) rt3 r(51) 2 4, r u (1:3 a U Verslagperide: Bmkwekerij, handel in (laan)bmen Ē s n j) i) a ) a ) (I ra fl3 _ a _ a r r a l (u ) (u ) zj u ) 11 r rjr.j (.n q j n.t) n li" ( ) < (\ 1 Persneel gemiddeld aanal: ,92 Sald einde verslagperide: a ) a ) a ) L = D n m r) r r rlq) Ln I) 7:3 (L) U n Li) ) L (s 1_ ) n a ) T n ( u a ) L._ i) n i) (I) 1:3 4, (I 4j v ) Is F u u s) Besede uren aal:, i 4 I). n _ n w Y r) (A =. _ s i 1/41 v) r) u Ly.) r U, " Q_.23 6 v (Ts 4:1) L, i: 3 <, de fa.) u ',.=. PZI L _ y. I _ (I) "D rz QJ D _ (I) ' 1 a L 4' 15 L, 4, 4, I) n ul 3 I) If) M I ) (I) M ja a i 4: j,.) I) L_ (I w. 2 u il u u v u as i) _(7)a.),T) ry L. 3 ( 13 Q.) s T:5, a = 2 ( 'a 3 _ s'. 3 _ U I) 2. :T) (Ts D 42I L) 1%, n, 41 I) if r u (u v) ) 3 f.f) :n w (s Is 1 D U a ) 8 _ n 4) ( (L) _. 1 (I ) 1.3 a ) (I ) a ) 3 4( ( ) u (L) L_ 713 LD ) zy (13 izu 4. ) ( T ) " u l 1 13 (7) u (j ) 17: L _ r _ r) +! I 1

2 Invenarisaie Direie en rganisaie ra w v..a5 " U (di u. 'V z*: v.) a. u r i) n D r r u a.) "'" 1,4:1 r M.7 u ; 7. " / 11/4, (.) u 42 u 7"" s3. fa m w, re k,)1 (,) (I) " u.) 5 P u) u r P_ r1 u z ".: ins en verlies e u u z z Q.) f 1 ( ID u u u u a a D ). 2., 4 T en Y (I n e s "A T 4 L M 4 e ey's i 1 f X X Bal ) D (1 \ I r\ I \I TS 6 S 44) XI * X X X ki ) {I f\1 Lpende predures Tr. f.1) _ s,, D r ) DI " u..e: =./..4 ' 4, w LU.41 ::: ij (T) L).., ) " i, a 13 a. 5 ) (I) a, p U =...,4 1. " TL) I) D I MI L.. a, 2 a., w....e u i ) r,.7..., 1:2 :,, a P4,. ) ''.) a =6 ru w a; raw '' (u e.) P a, s %., i (. 4,.... :17 (i) la j kv, w,?. ' 5 L.)m w,.s..., 4,, fa :,,,f, is),,,, a l u) 1:' '. z, 75 71) L :g 2...= M 3._ ( e _,,..! ( 7.,),... U 4' Ln 4../ ''.,...., r l's n..,',.._,., a,, JD _..(4._....s.,...,,...sze v U 1 u r rsi (3 2 a 7: (1.) ),y 4..., _,Ti,1,...n a. 1._ a L 7:3,.. :, ) ) Z Ln L.,, 1. (r),qj 13 ( ). : ''''.._"...Y ) 1 ' a i 77$ 4."4 i_...,..., r.) _a.,. 4 n =, 63 )'' 1 V 1 l.) r iss U..1 4_, ?_ ae) s.... f r a ee ,S) ( i),. lii), w S... Q.) 1 1:: _.... rre d I Le. " (I) im ^r... A 'r)._ 4..., (z r z w ( w?4j) "v ( n (1.),) 1 n ' ' p ' ' s'i k D (i) 1, 4.4,. 7,; 7(.31 ( L' 4..m.%;.! 1/41, A A l.. a..1...,.,,,., 1 4 a U I LA I L M.) r1/43 4i r, a 17, L.). P `su... (3.)._ d '. ii U 4) r " 6; :6 A l m 7., '9,.., r '...7. ) (I) rr p a, w en (3.) (f) (j) a; SD r r f u kv ) U I.! ri n i = := n ', i/ _ 5 1) w ) ' l 7, d a B 2 51 (i) 1 ) I V 'V _ ". " V ) "$ 7 3 P. P 73 r, r n 8 w. j _a

3 . n 4J _ T:3 Q ) en S 5, w _ Q w a (3) (r; a a rri i5 Ti. ' a T Q.).) (1.3 ÇQ u isn w. P a (" Z 4 1 a w a a.; al (/) i) "). TD V). a i il) U 1:) ) LI3 V) T () : 1 1 (l)... 1 igen pereel L u" J J u () FI ". I 71 ill) 1.3) 1 3 r) 1 r) a 1 5 = 4 "' (/) 4J..) * TS w y 4 1 i n3 33 (zu.ii (Le) 4+ (L) L s (a3 r,.11 ( rq 4 3 (I,) :6 (L) Hekweg (Hasse l) a. D. J J () (13 D. r) (13 $3.) n ' n 2 n Brulseweg (Thuine) (i r) el ) s MI. al 4 1 ( 1:1 Y) 31 11) ( ". n s " s LLJ r`l J 4J. 6 3 a ) D. ri s 2 V) i= ) u 6, :(13 u Q. sru 11 rs 1 3 7:). L_ 41 (.) e _ u I) 3 =, 2 n D. al 2,13 (6 a a w _ v (' (" ?_) (i) ) a.) " 113 lj u aj 2 sn2 _ I u) V) VI " ;;; n41 3,1 w $3.) rzaak fllissemen w.)., l.) 16.; 5 Q.) Ç 4 fa s r; 111 r. r 7; L IA u '.r) u Lf. r 9.1 a s,. r ā, s. a 4 ea ÇQ ÇQ i `" Q.) j Li 5 " 4) (u ) a; a.) =ff. fa 1 (). Qì 4w,. i :5 (I.) ra 4, 44 2 r a5 4., w Y y) U.) D ;53 u f) '" 21) ) j ( a', _ L """ 3) r Ç T) 1 (11 r P 1.61 (1.) (i ) 3 3) a 1;s1.! Q. (/) V. 'a`)".7) w L. )... a ) ÇQ r p ea r I D 4 '5. D, (.1) a.) 3 w wr..., 53 T) i1 7 =f 1.) U. _ = 4 r) w r. ` a : 5 p, w k (I) 53 "5 : 15 x P w u, Zi...sae " Th f : 4.13 r w w 2.), (n 1.3 v ra ra < " 1 7 z4, (r, (13 9.) ) 713,,, n r* L) D =41, 'is _ m (3 if, Q.) U w Tijdsbeseding: 4,1 uren

4 nrerende zaken 4...; 4.3 U's 1 i V a l 13 e ri :LF 2 u n1:1 D U D X a \i rri m fsmiddelen Bedrif Beshrijving BedrUfsinvenaris en ververrniddeien. : ', "... L... TI r _. v).= 3 " n3...)..) L. rri M r,d a.,..,...,,, fa () Q...L..., =.. D = 4..." (4 w r_ *r.r. l. 'u D I) a. 4, l_ a. 1 2 u) Y, J ri (11.L, (I) ( L. w,. w,..._... (a D U1 " ) v) _ v) w.l., I.. a. a, 4, :.1) L.. 5 L_ (a, RI (u a'. *1: ) a (3). u).,_, w u.. 4.., :7) V......Y (f) r) ":13 ;._. w (11 : ) w : 6 =.. _ v) (Id... I n ' 6 g.) 5 r, "..., " r,. ' 3:., ",,L , u U) 4,. 1 r..," n 4,, w 4 L.,.. _..._.._... r L.. r T J L_ rm. 4 ee. e ll S. e 1: 13 iv. 6 8 " S s J j 1:3 s 24. çyì r i L.. :2 a l,f2 n IF; sp 4.1 l) r fr 5 4; a r d L 4_, 1 w = r, a,. ç Z (4) ç ç Ö ÇY) /4 31 Vrraden / nderhanden werk Beshrijving r ) ra L' :i":", :71._ 4, n u ea _ w a. u f)..y,....) 1._ s 1... w s 4 ' U u) 2 R x. G.)... U (T3 (3) () v) wrz ' a v) l n r 6 ( n...:, L.) IT, 1 4, 4, Ln,... 4 _Y _. V) w..._ L,...)= w ":7 lis.4' 4 w 4..., ) ' V) n._ v) ( 4 ' ILI U u w ' u.,.., : P.. '45 * Z 3 r, ' v) Ln (1.) 6 1,1 6 Ri n3 (an) w,. (Y r sz Q fq 4, v) (3 L. ( (n 4 f ru a.) l.) w aì n

5 p Lf) L.. u 4.) Verkppbrengs " az ',...,.. s) ID 76. ) **37 a *... a 4,, d (f) (D a l (D i) RI, f l' ) S. (.1J (.1) 1 " D = (i) L. 6 (I). 1. L. 43. D.), 7 3 (, L Ai I.) Ai 4j 4 j ":.7? 5 S :I' d.) _, d d 1... u 4, 2 4, (.$), _. 4, ( (;) (I) L a al 4, v) w ar..) sa v) w 1/1 L i w.u) (i).) U (13 Iv 37 a : Pa. =. (13 i.. (r7 u Th, 5 4 1:3 r ga. 41 ri e) i n U F3 L I M Z M r n LI verige nvangsen Beshrijving p redisald Rabbank. v) u = n U) n_ft3 ri en 4, (r) a re.9. f3 û 'I (9 z.. 1:3 a l fs2, D u) ) r (.) ri ) i4a rri erkzaamheden na Rabbank,.1?). 41. :S 41 :6 (i).) vz) Tijdsbeseding: 44,4 uren Debieuren mvang debieuren 1: 3.) 4, 'if) u w ( "'"''' u u a. ) ) u 7:5 r 7.3 D " :71 (3) w 5 u ) (11.) r6.,4 u u ra u w u U, ) 7!

6 i..). al,:._ `,),.. i r, la 7 3 '6 ) a l,. A l %... " 42 1_... a.) 1: 7.3 s a 42 1) "..Y Q.) i... r 6 'di 4 I li) w a) 1= :'', D Ks " I. 4.),,r.: L.) 4 a.., ) 5 M r l).5..in iii d r.., I 42 a 4 2 e.,... ) G.) I. L = (u s L.47) 1.) 1 _.2 w ea L. 4,.S3 D,,.., I (3) (j) _. I a.) (13.n ()._ u). MI,, 5 a 2 S./.) / ' I ) e P 2_3 _ e À * a.).ha ra :76 h ", e.12 r rn H L. I. a l _a l I :,, F,, a..3...:.% I m r,..3 ea 3 L V) 1 r %... (I) (J) u ) FL). A, 1 1 i (V s '4/ a 1 : 4 4. LU Tijdsbeseding: 1,49 uren Bank / Zekerheden 11; Vrdering van bank(en) u v (I) = a, (5 5 g u. 3 L 4 1) 4.4 : = a.) T) 4i K) 4.a M " dddd 1.) i) : I 1.) J D f p...e 6.14,... : r..... w. 4).) m. w V. a..... ") m 41 i Y il Vi ) I, 434).),...,,..a L..... ri L U ). in in in in in igendmsvrbehud Relamerehen Lf l Reenierehen erkzaamheden 3 47). u u... u) u (f). TD a L n () Tijdsbeseding:,5 uren

7 4' = ) s.,./ a 4...,... a, vs a ) 13 ii ea 1.7;,,._.4,. _... r.=1 U. ". 1:3.. x :1.7_, a (11 I s yl 1.,.., a ). Z...). r...) L,. " (... ) ( 73 _ in I_ I_ p...)?.?:.. w 48 v r U 1. f3 (1 ) u) l_.,, s ID. 4, D... u' a. f".. Q... = n : 1 a.) " 4;.33.3;.3.! n w. a (e) 5555 L. u ddd dd =, i) ii " r a (.I, 3 ra. a.,. F, n "3i h i, a. Q.) (I..1 "` 1 _ u Vrzeen ndernemin Drsar a 6 a w rn w 112. / l / I f l 1. AI 1 Z." ITI 1 (..r X Q1 'd3 (V T) y w s n 4 in_, Z 7r.. w Sa. 4) " a.s.m1s en 61.) x.) 4, sl a 1. 1 U ).45 U IT; I D 4P e n g m. 1.1 M 11 l 1 dm. 1 _ Y ir3 g.fla$ti. I ns I? ul ks 5 4 elg ( x,p 4, 4114 z. fz3 / 1 2 i w w.1.2 f n V) /12 u L s 1:3 " rn.. s 1 _ n Q34' 1). s.. stii " :. 1/46 ( L. 1/46 1/4 Ur) f) k Tijdsbeseding:, uren Rehmai Bekhudplih 11 g in nderzek. Dep jaarrekeningen 1\1.= i Gedk. Verkl. Aunan u L

8 f i q.) ÇQ r (/) 41 l= ) 41) I. 1 L.) () '^D Ln r\1 'r) el 1 r n UL. Sringsverplihing aandelen a;., g i) = 41 n M Lrl g in nderzek. Paulianeus handelen 1). Z erkzaamheden Tijdsbeseding:, uren redieuren 4:3 ( ") 1._ " Iii w u sn (I).i_J a a. = kl) = 4..., I ) " F ) " 4.) (I) (L) _ w 4, w. w u... k.) d 4., : n.3.= L. _ae 1. i i RI u g :5 al i 4.. w,.. w v 4, 1 L m Iv,.. = 'a, L. L. n I D. (4. 76 < < 43 2 = <3.)...,,... :a (f) n In 1..) A A A A eg: Pik. " r n Tr... r. 1 Le l Õ Z i ; r) œ x (43) Bedelvrderingen Verwahe wijze van afwikkeling g nie bekend.

9 V 1.7 V u (L).) 73 Y1 1_._ r:3 ji Li) 4, a szu f3.3.4 r n 1 erkzaamheden rx! 47; r ) (13.; '(**5 D Tijdsbeseding:,3 uren r1 Termijn afwikkeling fllissemen is g nie bekend. Plan van aanpak J L n. w.17. 4, 7 3 (/) ei, L.. 4 ; *,= V r a w fu " Li) 1:3 ( () A A A Indiening vlgend verslag e eersvlgende verslag saa geagendeerd vr 15 maar 217. Tijdsbeseding: 11,44 uren inde verslag. Lihenvrde, 15 deember 216

0 1 CO C C. (1) Q) 0) 1 - co cc (z) o. r cn (Y) Boomkwekerij, handel in (laan)bomen. k- t- t n En.-1 v T 1

0 1 CO C C. (1) Q) 0) 1 - co cc (z) o. r cn (Y) Boomkwekerij, handel in (laan)bomen. k- t- t n En.-1 v T 1 Q) "V, n U. n 1/1.) 41. Y.) = PBAAR VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTSWT In het faillissement van: 5 3 (13 i 'D e ", UJ 11 tu LU (73 a (n` d (,9 Z (i) Z < rn Z 11J " I ) Q) i) LI) i Lr) (i) L) tr3 z 4_4 u

Nadere informatie

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C" = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E "-

4.--,,.U),.. C > cp _. = - a y... 1: 7) a).-f, co c c C = = = = (/) ---,-,-- _C LO,- 'cr LO L.- 0 C N CN.1 C \I,t - E - J Z '6 2.S. 3 4 in _ z if r 71 VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST OPBAAR.) ' ) _ O a (I) " _8 D LU L izu ' 4= r). _ O3 U) 'j r) sz L I el l. IrD `2. 1) (1 ) u _) (7) ) a3 Z O (I) (1) 2 ()d In he faillissemen

Nadere informatie

H O E D U U R I S L I M B U R G?

H O E D U U R I S L I M B U R G? H O E D U U R I S L I M B U R G? N AD E R E I N F O R M A T I E S T A T E N C O M M I S S I E S OV E R O N D E R AN D E R E A F V A L S T O F F E N H E F F I N G E N I N L I M B U R G 1 6 a u g u s t u

Nadere informatie

L i mb u r g s e L a n d m a r k s

L i mb u r g s e L a n d m a r k s L i mb u r g s e L a n d m a r k s P r o g r a m m a I n v e s t e r e n i n S t ed e n e n D o r p e n, l i j n 2 ; D e L i m b u r g s e I d e n t i t e i t v e r s i e 1. 0 D o c u m e n t h i s t o

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray

Bepaling toezichtvorm gemeente Venray Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Venray F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k V e n

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein

Bepaling toezichtvorm gemeente Stein Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Stein F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, juni 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k S t e i

Nadere informatie

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n

B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n B e l e i d s k a d e r K e r k e n, K l o o s t e r s e n a n d e r e r e l i g i e u z e g e b o u w e n I n é é n d a g k a n r e l i g i e u s e r f g o e d v a n m e e r d e r e g e n e r a t i e

Nadere informatie

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT

TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT TEKENLIJST SPIJKERSCHRIFT Dit is een vereenvoudigde lijst met spijkerschrifttekens uit Mesopotamië. Deze lijst maakt het mogelijk de tijdens de workshop Graven om te Weten bestudeerde tablet te vertalen.

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum

Bepaling toezichtvorm gemeente Meerlo-Wanssum Bepaling toezichtvorm 2007-2010 gemeente Meerlo-Wanssum F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k Provincie L i m b u r g, april 2 0 0 7 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k M e e

Nadere informatie

Schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (RvO)

Schriftelijke vragen ex artikel 37 Reglement van orde voor de raadsvergaderingen (RvO) Geeente Heerhurd R hrfteljke vren ex kel 7 Releent vn rde vr de rdverdernen (Rv) Dtu ndenn Vlnuer Retenuer 6 nveber jl -9 nderer hrfteljke vr ver ne rlernkten Dr en Vndel n de rlheffn An het llee, Inledn»

Nadere informatie

PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE

PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE PRACHT IG KARAKT ERVO L T RIPLEX APPART EMENT (CA. 160M2 ) MET RUIM ZO NNET ERRAS O P 50M VAN DE ZEE 8 3 0 1 H E I S T -AAN -Z E E a d re s o p a a n vra a g 4 4 9. 0 0 0, - re f. A13 0 7 a AL G E M E

Nadere informatie

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e

R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t. G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e R e g i o M i d d e n -L i m b u r g O o s t G r e n z e l o o s w o n e n i n M i d d e n -L i m b u r g R e g i o n a l e W o o n v i s i e 4 o k t o b e r 2 0 0 6 P r o j e c t n r. 2 9 5 7. 7 2 B o

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN!

AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! AUT HENT IEKE HERENWO NING MET 5 À 6 SLPK EN ZUIDGER. ST ADST UIN! 8 3 7 0 B L AN KE N B E R G E a d re s o p a a n vra a g 4 2 9. 9 0 0, - re f. A10 3 0 AL G E M E E N R e fe re n ti e A10 3 0 B e s ch

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Postbus 6

Aan de gemeenteraad Postbus 6 1497 Rekekaeissie g e e e t e teeberge Pstbus 6 465 AA TEENBERGEN Aa de geeetad Pstbus 6 465 AA TEENBERGEN uw keerk uw brief va s keerk telefuer datu QdB/1. 6 augustus 1 derwerp: pvlgig aabevelige subsidiebeleid

Nadere informatie

ď ď ď Ľ ť ď ť á ď ŕ í ŕ ď ť ŕť ť Ú ŕ í ď Ú é í éé Ľ í ť éé ŕ ď í ď í ŕ Ú Ť ť ť ť Ť ť ď í í ď ť Ô Ô í í ť éé í í ď Ť Ľ ď ď ď ť ď í ť ď ď ď í ŕ ŕ ŕ í ť á ť ť Ĺ ď ŕ ď á ť ď ď í ŕ ť ď ď ŕ ť ŕ ťí ď č Ô Ľ ŕ

Nadere informatie

KERN-EIGENSCHAPPEN P R I J S O P AAN VR AAG - 0 / 0. a d re s o p a a n vra a g. re f. O R e fe re n ti e O E P C /

KERN-EIGENSCHAPPEN P R I J S O P AAN VR AAG - 0 / 0. a d re s o p a a n vra a g. re f. O R e fe re n ti e O E P C / VO LLEDIG NIEUWE PLUG & PLAY KANT O O RRUIMT E (4 PERSO NEN), BEMEUBELD EN VO O RZIEN VAN RANDACCO MO DAT IE (VERGADERZALEN, SANIT AIR, KEUKEN, PRINT ERS, T ELEFO O NT O EST ELLEN,...) EN SERVICE (RECEPT

Nadere informatie

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W +

H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + H a n d l e i d i n g d o e l m a t i g h e i d s t o e t s M W W + D o e l m a t i g h e i d s t o e t s v o o r g e b i e d e n w a a r v o o r g e e n b o d e m b e h e e r p l a n i s v a s t g e s

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN AT ELIERRUIMT E KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti e P

Nadere informatie

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m

H 0 5 R R -F 5 x 1, 5 m m I b u w k k p l t H I C 6 4 4 0 3 X G l v r s t d z h d l d g t l z! B s t k l t, D k u v r h t k p v -p r d Bu c kt W h p d t u d b s t r s u l t t v r k r p r d u c t, d t v r v r d g d s m t d l l r

Nadere informatie

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R

ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R ZEER GO ED GELEGEN BEDRIJFSGEBO UW MET MAGAZIJN - AT ELIERRUIMT E - KANT O O R 8 8 0 0 R O E S E L AR E a d re s o p a a n vra a g P R I J S O P AAN VR AAG re f. P 0 2 3 8 AL G E M E E N R e fe re n ti

Nadere informatie

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook

Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Stimuleringsplan Robuuste verbinding Schinveld-Mook Natuur, Bos en Landschap Tevens Natuurgebieds-, Landschaps- en Beheersgebiedsplan Ontwerp Vastgesteld door Gedeputeerde Staten Maastricht, 1 mei 2007

Nadere informatie

tê::ï^ d"po.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A.

tê::ï^ dpo.itogarantiestelsel.. ZÍe voor meen informatie het rlnformatieblad oebositoóarantiestelsel (DGS)' van de Coëperatieve Rabobank U.A. Rabbank Graafshap inanieel J aarverziht 201 6 tê::ï^ _J Rabbank Pstbus 30 7 M Detlnhem ST. VREDE VA DE AURTUS KERK WEZELHO 17 7064 CX STLVLDE Mht u ng vrugen hebben kijk dan P www.rbbank.nl/klantenservie

Nadere informatie

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M +

T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + T I P S I N V U L L I N G E N H O O G T E T E G E N P R E S T A T I E S B O M + A a n l e i d i n g I n d e St a t e nc o m m i s si e v o or R ui m t e e n G r o e n ( n u g e n o em d d e St at e n c

Nadere informatie

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld

Bepaling toezichtvorm gemeente Simpelveld Bepaling toezichtvorm 2008-2011 gemeente Simpelveld F i n a n c i e e l v e r d i e p i n g s o n d e r z o e k P r o v i n c i e L i m b u r g, j u n i 2 0 0 8 V e r d i e p i n g s o n d e r z o e k

Nadere informatie

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e

S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e S a m e nw e r k i n g e n s t r u c t u r e l e f o r m a t i e e x t e r n e v e i l i g h e id E i n d r a p p o r t a g e P r o v i n c i e L i m b u r g 23 april 2 0 0 7 D e f i n i t i ef r a p p

Nadere informatie

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk.

_ FONDAMENTSTEENEN / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR. De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. _ FONDAMENTSTEENEN. ---- / SPEL-ENLEESBOEK, VOOR De Afrikaansche Jet1gd. JliiJN J3oEK MET JwAALF J--ETTEf\S. VlcJFfdE ldi{uk. De Serie Spel~ en Leesboekjcs die ik mij voorstel onder den titcl van " Fonda.ruentst

Nadere informatie

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n

Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n Q u i c k -s c a n W M O i n L i m b u r g De e e r s t e e r v a r i n g e n v a n g e m e e n t e n e n c l i ë n t e n M w. d r s. E. L. J. E n g e l s ( P r o v i n c i e L i m b u r g ) M w. d r s.

Nadere informatie

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek.

DIPLOMA. KNM(b. sl' #2hotWN De Jury. Concertwedstrijd Veld hoven. Vereniging: Harmonie Orkest Vleuten. Dirigent: Arjan van Gaasbeek. DIPLOMA Concetwedstijd Veld hoven 29 novembe 2OL4 Veeniging: Hamonie Okest Vleuten Plaats: Vleuten Diigent: Ajan van Gaasbeek Divisie: 2" divisie Aantal punten: Veplicht gedeelte: Colossus Thomas Doss

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober ijzersterk. in de metaalbranche Ifzi i 27 28 29 205 ijz i IHOUD 4 4 6 7 j i i xfi 7 x 2 3 8 f & fi 9 0 2 4 5 9 22 z OP-/Afij OPISTIJD ii VMTHAL FULL SRVIC FORMUL HAAL MR UIT UW BURSDLAM i COTACT W! D ij MTAVA i i A f i z ij D ii i i

Nadere informatie

< 1E1, g. o oc E L-' //' aic. L.. o ai 23 g > 3 E 5 70:1. - a) a) (1) E c. C) LU Cn. 03 (.9 > oo. 4-, > o c - o c ct) o co LE LE C 'E

< 1E1, g. o oc E L-' //' aic. L.. o ai 23 g > 3 E 5 70:1. - a) a) (1) E c. C) LU Cn. 03 (.9 > oo. 4-, > o c - o c ct) o co LE LE C 'E u //' PBAAR VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST G ). (1) (1) ) LU n a u LU I) I 1 i (1) _ im (1) " $ w :n < 11 3 (.9 4 T) 4 r a.). (1) " 11:1 (1) v I) " 7 3 a ) U ) s G ) r u r ai ) u In het faillissemenan:

Nadere informatie

Overschie. Langer Thuis. Augustus BCO_MJ_MO_LangerThuisOverschie.indd 1

Overschie. Langer Thuis. Augustus BCO_MJ_MO_LangerThuisOverschie.indd 1 vi L Ti 2017 C_MJ_M_LTivii 1 06-09-17 12:17 C_MJ_M_LTivii 2 06-09-17 12:17 Iii L Ti L Ti v i z zfi zi, zijii, ii, zvz i i zf j i i, vi, ifi D i z v i 2018 i z zfi i Vzf iz v ij; i 2018 i iz v f f L Ti

Nadere informatie

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s

R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s R e s u l t a a t g e r i c h t h e i d e n c o m p e t e n t i e m a n a g e m e n t b i j d r i e o v e r h e i d s o r g a n i s a t i e s O p le i d i n g: M a s t e r P u b l i c M a n a g e m e n

Nadere informatie

- 2 - Oprengst- enteeltgegevensbetreffendedebuttenteeltvanlelies (Aziatische hybriden)inhetnoordhollandszandgebied, 1984.

- 2 - Oprengst- enteeltgegevensbetreffendedebuttenteeltvanlelies (Aziatische hybriden)inhetnoordhollandszandgebied, 1984. - 2 - TTLBRTRRBLEBLLEDERZEK -LE prgt- tltggvbtrffbtttltvnlli (zitih hybri)htrhllnzngbi, 984. L..J.. v.. Rtt ETRLE LDBWTL 94 22 Rpprt nr.6,g987 - - nh Biz. rwr.nlig 2.Drprttivitit. Wijzvn wrk Bijlg:.Plntgtllg

Nadere informatie

Bibliotheek Proefstation Naaldwijk A Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk

Bibliotheek Proefstation Naaldwijk A Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder Glas te Naaldwijk Biblitheek Prefstatin Naaldwijk A Prefstatin vr de Grenten- en Fritteelt nder Glas te Naaldwijk PRE mi: JTSN- en -WIJK hemishe nkridbestrijding bij perkplanten 1968 t/m 1975 dr : Ing. W. den Ber Naaldwijk,

Nadere informatie

STICHTINGPROEFSTATIONVOOR TÜIKBOWONDERGLASTE NAALDWIJK. Tomaat Rassenproef1ebeoordelingronde "typen (2/3 hokkig) Stookteelt1979 R.I.V.R.O.

STICHTINGPROEFSTATIONVOOR TÜIKBOWONDERGLASTE NAALDWIJK. Tomaat Rassenproef1ebeoordelingronde typen (2/3 hokkig) Stookteelt1979 R.I.V.R.O. / - / Ù ) Il/ Cf 3 êj TICTINGPREFTTINVR TÜIKBWNDERGLTE NLDWIJK T Rssepref1eberdeligrde "ype (2/3 hkkig) keel1979 R.I.V.R.. J..lke.B. Jse respecievelijk RijksisivrRssederzekvclrgewsse (gedecheerd p heprefsie

Nadere informatie

i?_ I-I_ -t- sondering mast 70

i?_ I-I_ -t- sondering mast 70 l ; 11 ALCEAEEN PAL(NLAN PER MAST / "" : r _ " ll"t / f k,,, 4tp (tioifo, _,,_, ;; 1J_ lfll 1 l " f DETAil PAAl NA;Cnt:PAA _,14,4 1 + 8nm CROUTSCHL, Q), DOORSNEDE PAALKoP Conusweerstand in MP a Wrijvongsgetat

Nadere informatie

Guizing Theater Oz (WAL/BXL)

Guizing Theater Oz (WAL/BXL) M i ji 12 2 PROGRAMMA 2016-2017 2 123 W ij i? M if 45 i i j! J ii S i - fij i i i i Fi i ii! D i f i FESTIVAL 26/12 ij 30/12 i 03/01 07/01 H i S i ij i Ti i 1000 1600 i f i Di f i V ji ji i f : i i! Fii:

Nadere informatie

RAPPEL: CL.NR.: AFD./AMBT. SBKT. Team. Onderwerp Checklist beoordeling jaarrekening 2011

RAPPEL: CL.NR.: AFD./AMBT. SBKT. Team. Onderwerp Checklist beoordeling jaarrekening 2011 prvicie "Utrecht REG.NR het cllege v Burgeeeter e ethuder v de geeete Jeltei GE Ptbu 26 NG.: 2 btc. 22 4 JELTEN VERZNDEN 9 DEC.22 Cl fege v Gei Gedeputeerde tte Pythgrl Ptbu8 ÜTTHUtrecht Tel: -289 Fx -284.prvicie-utrecht.l

Nadere informatie

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma

harold hamersma & esmee langereis de grote hamersma 2018 & VOORWOORD 2 3293 AUSTRALIË ROOD R H! I NU, C?! M,?. M é,. S,. B. D. H. D D H. O, E L, D H. Eé, :. E -. H,. O Cè C, S-É. D, -. E! N D H, H H E L AUSTRALIË ROOD ë; R;A W C S 2014 C V : : 14% : 12,95

Nadere informatie

Tussentijdsproefverslag Scheurproef mid-enlaatbloeiende minicymbidium. Projectnummer: Ing.P.C.van Os, N.M.van Mourik, A.A.M, vander Wurff.

Tussentijdsproefverslag Scheurproef mid-enlaatbloeiende minicymbidium. Projectnummer: Ing.P.C.van Os, N.M.van Mourik, A.A.M, vander Wurff. fvm'.tt y Tussentijdsprefverslg heurpref id-enltbleiende iniybidiu. Prjetnuer:70-2 ug. 988. Ing.P.C.vn s, N.M.vn Murik, A.A.M, vnder Wurff. Prefsttinvrde Bleisterij, Alseer. Vreg sheuren:ndeblei;hlfrt987

Nadere informatie

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra

jaargang 4 I nummer 4 Specia jubile editie IN DIT Intervi Prijsvra j 4 I 4 Sci l jil ii! ER: M M U N IN DIT Ii O Pij V I S c i l i i V li ijz ii W i Hj Dz i lij lli i z zi A Bi O 9 2012 40 j l ij z ii E ijz ijll, i ijz c i V z i ij i l A ili ii z l i W f i i l ii jili

Nadere informatie

GEMEENTELEIDERDORP Nr. Class.nr. V&\\\ Ingekomen \ 9 Qjtf, 201. Kopienaar: Weeknr. afd. Afdoening: VERZONDEN I 9 OKT. 2010

GEMEENTELEIDERDORP Nr. Class.nr. V&\\\ Ingekomen \ 9 Qjtf, 201. Kopienaar: Weeknr. afd. Afdoening: VERZONDEN I 9 OKT. 2010 Beleid & Prjeten luster Maatshappij (71)54 54 844 pdelaaf@leiderdrp.nl Aan de leden van de Raad GMTLDRDRP r. Afd. VfSiS, lass.nr. V&\\\ ngeken \ 9 jtf, 1 Kpienaar: B G Geeente Leiderdrp Weeknr. afd. Afdeng:

Nadere informatie

z nmspiooq bq ua6eir9

z nmspiooq bq ua6eir9 z mspiq bq ua6eir9 g D m Q_,, L z _1, Jr,, W 2 p 7 '' Z i X) i ) t 5 7 w L 2 FD7 (2 r71 12) (1Vg FD' Q p) Da i:7 la (1), fx a g r2 % s:1, 4 _ r ( g ( 1D ' :D, 5 2 (1) 7) a 7,7 _ (( D w O7) IS) 1) _:,_

Nadere informatie

De Brielse Zeilschool

De Brielse Zeilschool D iz B il 20 Z 1 il 7 c l S I D Bil Zilcl W iz D Bil Zilcl? O Sizili 2017 Kici Zw Oiw Ziw L V wijzil Oii CWO Dil D lii H i Cié Ai Abli Ifi Al w 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 11 12 13 14 14 15 D Bil Zilcl Al 60

Nadere informatie

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014

De kracht van het. PensioenLab. Formuleboek 2012-2014 D Pi Ful 2012-2014 PNIN 2014 wwwill Pi i iiii CNV J FNV J VCP Yu Pil i wi PiFi FVP I w z 60 j ili ui l u w ull i w ii i l i l u D iz Pi z l il l u Pi wil u w i iiii? K wwwill ()ii M il : PGGM yu M D Nl

Nadere informatie

Het relatieblad van Severinus

Het relatieblad van Severinus H lil Siu JUNI 2015 TEBERDE Aii Si l Ci Mi, Ki D Kli M, ill ii Bif W l ui, i u u l lië BIJZONDER IN SAMENLEVEN E l lië ui f i l D, i lf i ll lif l Z uffl i fli f, uj l H fi i l i, lui i l Ci Mi li l i

Nadere informatie

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp

Drukkerij Van de Sande Ambachtshof 1, 2632 BB Nootdorp Dij V S Amcf, 2632 BB N Dij V S - SD - S Pi - Bc.l Hii - Iiw - H Cll - D Ec - Fmiliijf - Mw 200 Amcf - T mi - Omij - Gmlij cii Dllli Aciii - P P: w,, wii - P: iil,, i, l - Af P: ij, ill, w, c, zi Oz l

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

GEMEENTE VA EKENS W AARD

GEMEENTE VA EKENS W AARD V GEMEENTE VA EKENS W AARD de Hofnar 15 Postbus 11 555 GA Valkenswaard T (4) 28 4 44 F (4) 24 58 9 gemeente@valkenswaard.nl www.valkenswaard.nl Aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard Kenmerk

Nadere informatie

77 - STICHTINGPROEFSTATIONVOORTUINBOUWONDERGLAS TE NAALDWIJK

77 - STICHTINGPROEFSTATIONVOORTUINBOUWONDERGLAS TE NAALDWIJK 77 TCTGREFTATVRTUUDERGLA TE AALDJK ' > /. ' ' Tt vlezgtye Rsseve berdelg tkteelt979 R..V.R.. J..tlk.L..tjger resecteveljk Rjkssttuutr hetrssderzekcultuurgess (gedetcheerd hetefsttte ldjk) efsttrtubuderglste

Nadere informatie

hr,w! il("v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl " upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel

hr,w! il(v' ^Ju Sl^ lnul ffix d,ue *LV & stu.nsl  upt[xn i'v a-ls g;rpr\,j t1[ Ê.8 A B c D E F G 1 k 3 Sommen maken met Excel B s ^ =g \ s Ë_! -a_ ry È_ lr -' A - fl = rd s. li - Als je moe soppen voorda je me de ele aak kaar en, sa e esandan op onder de naam: Sommen-r. n deze aak kun je e gemakvan een rekenlad zelf ondekken.

Nadere informatie

GTST MAGAZINE MEDIAKAART

GTST MAGAZINE MEDIAKAART S MAAZI MIAKAAR 2019 1 Z ZMR: j F& Mi R MSi S i j vc i v ciff i i v 60000 x -v F WMK R I P ZAK ZIC B IJK I KA IK R S _030 031_ v Ki y_ Ki W v c v K S : f y AA J F UK i v S F F i v K c K c i 21 j J S-f

Nadere informatie

ÉIBUGTHEEK -y 9TAIUNGGE80UW

ÉIBUGTHEEK -y 9TAIUNGGE80UW NNlü4ü. ljuu ÉIBUGTHK -y 9TAIUNGG80UW NTA 1566"" sptbr 1984 Initt vrltrthnikn Wtrhishdg Wgngn ' ' KTN VANNITRAATVRWIJDRINGUITGRNDWATRDRINNWILING J.P. vndr Hk* NTRAL LA ND BUWATALGU 'Vkgrp Wtrzivrg, Lndbwhgshl,

Nadere informatie

WELSTANDSCOMMISSIE. In haar vergadering van 15 november 2012 heeft de welstandscommissie uw plan beoordeeld.

WELSTANDSCOMMISSIE. In haar vergadering van 15 november 2012 heeft de welstandscommissie uw plan beoordeeld. mgevíngadvies bv Banielaan 2 488 PA Breda T: 076-22920 : inf@mgevingadvies.nl W: www.mgevingadvies.nl WLSTADSMMSS G e m e e n t e S t e e n b e r g e n Plan 4 Aanvger Bwplan Bwadres Bwsm ntwerper Advies

Nadere informatie

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019

Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Toelichting Ranglijst woongebied land van matena 1 januari 2019 Hieronder treft u de geanonimiseerde ranglijst per 1 januari 2019 aan voor het woongebied van Land van Matena. Het betreft een momentopname.

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

IJsselstein,12 maart College van burgemeester en wethouders Overtoom BK IJsselstein

IJsselstein,12 maart College van burgemeester en wethouders Overtoom BK IJsselstein llee van breeester en wethders vert 4BK IJsselstein IJsselstein,2 aart 22 nderwerp: zienswijze ntwerp besteinsplan ranje assa kades -Zerdijk Uw brief van janari 22 Uw kenerk 22/229 Geaht lleevan breeester

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

607 ARGENTINIË ROOD ARGENTINIË ROOD AUSTRALIË ROOD

607 ARGENTINIË ROOD ARGENTINIË ROOD AUSTRALIË ROOD 607 ARGENTINIË ROOD ARGENTINIË ROOD AUSTRALIË ROOD F M (NIEUW) M B S 2016 P : : 14% : 10,75 F ( G R). U M. P Pë, -- Aë. H,,. F M (NIEUW) M G R 2015 M : : 14,5% : 14,75 F. F? W. D Hé F, B,, I V. I 1992,.

Nadere informatie

Samen werken aan een duurzame groei Working together towards sustainable growth

Samen werken aan een duurzame groei Working together towards sustainable growth J A 2016 S b V G- F I L / b I / D V G F I (VIGEF) b f b Z b b b T D A f F Vb P I b f -b by f b I f b V (- ) b Z b D f VIGEF b My (- y ) f b y B f VIGEF G / b : G / Vb T / T Tf / P C / P D f / F f b G f

Nadere informatie

Geboeid door het Woord

Geboeid door het Woord 2016-8 - 24 ibif Oi T Hi i, Hi ili fi b, i i i, l i bb (Mü 9:36) Bi 2000 l D H J i i E Hi i? E i i ib ll, lii D i Hi ili fi b, if Mü D ili fi li f l J i i i Zi il b il H, Hi i b l i l E 2016 Al J Zi i,

Nadere informatie

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs

ijsselgraof stichting voor openbaar primair nderwijs ijsselgrf stihtg vr penbr priir nderwijs Geeente Dethe T..v. de Wethuder vn nderwijs, evruw L. vn der Meijs Pstbus 92 7 HA DETNCHEM Afd. teente [^D Detk n Kpie C^T. 8 'NV. 2 f: Nuer slue ntvngstbev, Rppel

Nadere informatie

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp

0NTVAN6EN2 0 DEC 2012. Team. Onderwerp 0T6 0 D 0 prvii ::Urh RZDF 9 D. ll v Gdprd Pyhl 0 _ Pb 8000 ~- 08 TH Urh d d v d ii Pb 40 UWG Tl. 00- Fx 00-840.prvii-rh.l D r U bri v U r Bijl 7 d( J0 80D7F99 hkli "b: lli jrrki 0" T Rri Drkir Fxr -ldr

Nadere informatie

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen

PCV Onderdeel van ROC West-Brabant. VMBO Groen PCV145-0911 O ROC W-B VMBO G 2012-2013 O j Zi j i 8 j i VMBO i j i? O Pii j j ii z i zi ii B i j i i I i I z i i i z i J j Pii z i W j j i Gz i ZOEKTOCHT i D j j i Pii! KLEIN Oz : 1 2 3 GOED BEREIKBAAR

Nadere informatie

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk,

AGENDA 2014. Rolmodellen uit de bijstand. Bijstandsvrouwen: de leading ladies! Het verwezenlijken van je droom. lijkt eerst onmogelijk, Bistasvruw lai lais! AGEDA 14 Rlmll uit ista Ht vrwzli va rm lit rst mli vrvls waarshili maar uitili vrmili Christhr Rv a ht a! aa staa str vruwli rlmll traal Zi zi va vr m h las mt rr maar zi i u mi vóóruit

Nadere informatie

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB

PA 9623PB 9623PC 9623PE 9623PG 9623PH 9623PJ 9623PK 9623TH PA 9624PB 1 9616 9616TC 9616TH 9616TM 9617 9617AA 9617AN 9617AR 9617AT 9617AV 9617TB 9617TC 9618 9618PA 9618PB 9618PC 9618PD 9618PE 9618PG 9618PH 9619 9619PA 9619PD 9619PL 9619PM 9619PR 9619PS 9619PT 9619TA 9619TB

Nadere informatie

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T

C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T C U L T U U R E D U C A T I E M E T K W A L I T E I T HET SEP-RAA MWE R KPLAN HEEFT A LS DO E L C U L TURELE IN STE LL INGE N E N S CHO LE N (IN HET B I JZO N DE R LE RA REN) CO N C RETE I N H O U DE LI

Nadere informatie

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes

CARE FOR THE ENVIRONMENT while caring for your clothes CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y SOCIAL MEIA AVERTENTIE POSTER HANGTAG CARE FOR THE ENVIRONMENT i i f y IN HANELINGEN L ij i L j i i i j i i z i ff Z ji i j i L j i ij j i 4 Sij z ii ij FOLER CAR EF OR

Nadere informatie

n 3" kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N " ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I". cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i.

n 3 kdi 3 T ( D c <Q al (A *«. UlfD N  ^> Bl * n SS8 5 m P Q. 3 cr o f D - I. cs: Co < D-TO S =3 ft fo 5 a -, N. O Q 3- Sgcr IQ v_i. '=; -t =() B '- j ) ^ H* l- D *" «- ) g Q QJ QJ tt..» Q) " 2. - 9 ft fp_ - -. D -f. fl r 2. =T - h * : f 2 -t " Q H ; -, 22. l _ ( - 2. B - f?. * u ' = 2, 2. - K \\ D *f tf) /} H e D 4 - ;: r 8 z r " (/)»

Nadere informatie

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t

R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t Limburgs Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit R e g i o n a a l Pr o g r a m m a L u c h t k w a l i t e i t T e n b e h o e v e v a n h e t: K a b i n e t s s t a n d p u n t Nationaal Samenwerkingsprogramma

Nadere informatie

Topografische kaart met toponiemen

Topografische kaart met toponiemen R OOATRAANPA ILA 3 Tpch p p uu p A3 110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 205 R OOATRAANPA ILA 4 z Nu2000- p, uu p A3-110502/ZF8/38/201086/010 ARCADIS 206 R OOATRAANPA ILA 5 U R 2 p, uu p A0-110502/ZF8/38/201086/010

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren

Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Wens 1: Visie en werkwijze Starten met adviseren Visie In de pleidin Starten met adviseren (SAV) staan de basisvaardiheden p het ebied van adviseren centraal. De pleidin is ntwrpen vr de delrep startende

Nadere informatie

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23

nieuwsbrief Overdenking In dit nummer... Oktober jaargang 7 - nr 23 O 2015-7 - 23 iif Oi E W i (J 1:22) E i i i W i f i Ki G N : i Li D i c O i i Sici Vi W i W G N G O i A i f G ic i Z i E Li I i Oi: Li N Ki B V B i R Ti M Bif i Bië B i A Ui V i C: Ki Cf I Sici Vi ii W

Nadere informatie

62-1 SCHALDE. Bykomei^e be ^ekgnjngen_^a gevolg vaii. de metingen van ^J^l5>yembe^^^Jl.

62-1 SCHALDE. Bykomei^e be ^ekgnjngen_^a gevolg vaii. de metingen van ^J^l5>yembe^^^Jl. 62 BBUOHEeC SCHALDE Bykome^e be ^ekgnngen_^a gevolg va de mengen van ^^l5>yembe^^^l O n d eh av g v e s la g s lu a a n b de v o g e a p p o e n d e c e m b e 960 e n a p l 96) beèende de S c h e ld e

Nadere informatie

S1PA SJ D136. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213 N1TV NF A214 N1TV NF A214. F1PA-ms FH A008. S1SA-ws SF D031 S1PA SD A404

S1PA SJ D136. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213. S1SA-ws S1 A213 N1TV NF A214 N1TV NF A214. F1PA-ms FH A008. S1SA-ws SF D031 S1PA SD A404 10.0 Ugent VTC / Collegerooster RSTE BACHELOR 1 1 november Week 8 EF/a EF/b ED/a ED/b ES/a ES/b ES/c ES/d FS/a FS/b FS/c FS/d DS ER FR DR EU FU DU EI FI 10.0 NZ PA-en ED NZ PA-en ED D1SA-oe D1SA-oe NZ

Nadere informatie

NORMENVOORDEWAARDERINGVANDEARBEID VANONDERNEMERSENGEZINSLEDENGEBASEERD OPDECAOVAN1979

NORMENVOORDEWAARDERINGVANDEARBEID VANONDERNEMERSENGEZINSLEDENGEBASEERD OPDECAOVAN1979 NRENVRDEWAARDERINVANDEAREID VANNDERNEERSENEZINSLEDENEASEERD PDEAVAN979 Intrn Nta N. 242 VrintrngbrikafdlingTinbw INHD lz. WRDVRAF HETA-LNENDEEREKENDETESLAEN PWJAARLNVAN EENNDERNEERET 2 TT 6 ANJAREN PERSNEELEN/FEZINSLEDEN

Nadere informatie

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing

Truma Secumotion. Gebruiksaanwijzing Truma Secumotion Toepassingsgebied De Truma gasdrukregelaar SecuMotion zorgt voor een gelijkmatige gasdruk van 30 mbar bij een toegestane ingangs druk van 0,3 16 bar. SecuMotion regelt en bewaakt het verbruik

Nadere informatie

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH. Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details

H o ſ enhoef MEESTERLIJK WONEN IN HOLZENBOSCH.  Meesterlijk wonen in Voorthuizen WONINGEN. Aandacht voor ma terialen en details BS ij Ui i Vi Viz i vi v i Bi 5 à 20 i j i H f A f Af Fij j Viz STRLIJK WO I VOORTHUIZ zf v Hzf i ij W i Viz O Bi Hz i zi i j z Wij z i v i ij vi v v z ij i ij i i i ij ij vi j j Hz - i i i vi z iif v

Nadere informatie

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding

Raadsstuk. Onderwerp: Strategisch Vastgoed. Reg. Nummer: StZ/VG 2012/ Inleiding : i V N: Z/V 2012/418433 1 Iii V i i V z ii i b bi ii bi i b i bi i bi iiëi iii b i ii, ii bi z i i i V, z b i V iibi i V iii V (Z/V 2012/267990) z i i bi bi i, i xib i i V i ii i i i i i i, b i b zii

Nadere informatie

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia)

'De Mijlpaal' Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) Pag.l / 10 Boomonderzoek Acacia (Robinia pseudoaccacia) 'De Mijlpaal' Voorstelling De bomen zijn zeer grote Acacia's en aangeduid met nummer 31,32 en 33 op het plan (zie bijlage). Deze bevinden zich aan

Nadere informatie

Inundatiescenario's. Aan: Polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden en Betuwe T.a.v. ing. J.H. Boer Postbus CE GELDERMALSEN

Inundatiescenario's. Aan: Polderdistricten Tieler- en Culemborgerwaarden en Betuwe T.a.v. ing. J.H. Boer Postbus CE GELDERMALSEN jtermijn af D Ministerie van Verkeer en Waterstaat D i rect raat-g en eraal R i j ks waterstaat Buwdienst Rijkswaterstaat 8IBLITHEEK BUWDIENST RIJKSWATERSTAAT Rapprt TCB-R-94001 Inundatiescenari's NR.

Nadere informatie

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+

B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ B01 B02 B03 B04 B05 B06 B07 B08 B09 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 BR* BR+ LH 262 BK JV 151 FA KR 069 MU ET 160 TK VK 010 MT JE 139 EN AW 228 WI KT 247 BI BT 172 FA PW 261 BK HF 119 EN NF 107

Nadere informatie

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen.

We werken met Gentle Teaching; met warmte en respect voor elkaar. Ieder mens wil zich veilig voelen en wil verbonden zijn met anderen. Het p e ra r n e p w.zi s. kwaliteit bij cliëntversie en Samenvatting van het kwaliteitsrapport 2018 Zorg bij zideris Als je een verstandelijke beperking hebt, kun je bij Zideris wonen of meedoen aan dagactiviteiten.

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 9 december 2014 bestemd voor de gemeenteraad

BESLUIT OPSCHRIFT AANHEF MOTIVERING. Vergadering van 9 december 2014 bestemd voor de gemeenteraad BESLUIT OPSCRIFT V B : _B_ O z - B B O. O zjz. j z. -/ j. B : K Vz B : K Vz B : C R ET COLLEE VAN BUREEESTER EN ETOUERS AANEF Bj j(): N S V OTIVERIN V : C,,. E,. z :. jz zj I, z -. E j ;. V z. N, j.. O

Nadere informatie

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP)

Verslag netwerkconferentie Samenwerking tussen Logeion en communicatieopleidingen. initiatief van de adviesraad onderwijs en professie (AOP) l rcfri ri u i cuiciplii cuiciplii p i 12 pril 2016 rcfri rij cuiciprij pl p p iiiif iiiif ir rij prfi () () i i. i. ij z rcfri r r l l ui h h hr r rij (hb )) zi rri (crificr) cuici cuicipliiiiu pliiiiu

Nadere informatie

Op een dag...was er hagelslag!

Op een dag...was er hagelslag! O w hll W w jij hll L E S 1 Rcl uc, u DE GESCIEDENIS VAN AGELSLAG i hll u b lll i Vi i i uw I 1890 bi hij i A hl i chcl w I 1892 w zij z P b Tw j l, i 1894, w zij w z G b I j VENZ fi D Vi EN Z I 1904 w

Nadere informatie

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB

4 kerstliederen voor gemengd koor SATB 4 Dutch Christmas songs for mixed choir SATB krstli vr mgd kr SATB Dtch Chrtmas sngs fr mixd chir SATB Gillms Mssas 159 160) 006/0/1 nhdspgav 1 E kk ns br zig, hilig l Mt z niw jar 5 t kwam dri knn 6 Th ditin may b frly dtribd, dplicad, prfrmd, r

Nadere informatie

m Page 1 of 12 Alle persberichten over Jouw 5-S terren R a d io F orest. Bron - F M R a d i o/ R a d i ov i s i e 0 4 d e c e m b e r 2 0 0 4 F orest: V a n D ex ters en U ltiem e K erstpla ten V a na

Nadere informatie

NORMENVOORDEWAARDERINGVANDE ARBEID VANONDERNEMERSENGEZINSLEDENGEBASEERD OPDECAOVAN1978

NORMENVOORDEWAARDERINGVANDE ARBEID VANONDERNEMERSENGEZINSLEDENGEBASEERD OPDECAOVAN1978 NRENVRDEAARDERINGVANDE AREID VANNDERNEERSENGEZINSLEDENGEASEERD PDEAVAN978 InterneNta N. 22 VrinterngebrikafdelingTinbw INHD RDVRAF DEIN DERESPETIEVELIJKEA'sGEALLEERDETESLAGEN lz. 5 7 DELEREKENINGVANEENJAARLN

Nadere informatie

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche

Infomagazine. Gorinchem 27, 28 en 29 oktober 2015. ijzersterk. in de metaalbranche Ifz 27, 28 29 205 jz INHOUD 4 4 5 6 7 j OV ë z xf 2 7 x 3 8 9 0 2 4 9 22 f & f z OP-/Afj N OPNINSTIJDN VNMNTNHAL FULL SRVIC FORMUL j CONTACT V D j MTAVA A f z j, D C ( fy) j D z, Tj, C x z j jz MTAVA V

Nadere informatie

Handleiding Onderzoek in Beweging

Handleiding Onderzoek in Beweging Laura Tamassia Goele Cornelissen Fien Depaepe Maarten Simons Thomas Storme Kristof Van de Keere Stephanie Vervaet Handleiding Onderzoek in Beweging Voor lerarenopleiders Onderzoek in Beweging "#$%&'(%($*$%'+,'.($/'0'($

Nadere informatie

VOORWOORD. Harold Hamersma

VOORWOORD. Harold Hamersma 1 VOORWOORD V W?. E - -. H 1973, C- 7-U. E? J. A F - ID ; -. E,. E. H N : 8,89 10,37. S : 20. E. M. Z. (L. D : D? W! ). E :. A,. V D G H 2017. E. E Z. H. H H 3 DUITSLAND ROOD ZV E ZV --- P Z. N 12 I, 2008.

Nadere informatie

a) a) O 0 O N s_ s_ a) a) -0-0 c c O 0 c c -o -0 c C (1) (1) _0 _0 c c O 0. - Ln 1- T H Q Q NI NI Exploitatie van een kozijnenproductiebedrijf

a) a) O 0 O N s_ s_ a) a) -0-0 c c O 0 c c -o -0 c C (1) (1) _0 _0 c c O 0. - Ln 1- T H Q Q NI NI Exploitatie van een kozijnenproductiebedrijf OPBAAR VRSLAG X ARTIKL 73a FAILLISSMTST i) i) (l) L3 w *).. fx O. u (7) _ (13 s w _ U) Z j j 11 z (3 n Lfl O z 8 O T) (a ft3 * LI_ D 1 kr) s Q) ( 71) I U O (ts r) (7).47;, _ (I) z < _.) Ln 3 : 3 ) O u

Nadere informatie

anders loopt Als de ontwikkeling van een kind Najaarsuitgave 2017 Uitgave van Stichting De Passerel

anders loopt Als de ontwikkeling van een kind Najaarsuitgave 2017 Uitgave van Stichting De Passerel Ui Sii D P M P u kijkj i i. E ij i i ii u ë, u, k ki. Z Mi Sii u k i D Buuik i E, ik uu. L u k ik Bk Wk, u uijk ë k Bk B.V. i k. Ou, ki fi k i u ij Vuu Dk, fjk i i. Wij u i! A ikk ki Njui 2017 Vuu Dk Wij

Nadere informatie

THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LIMITED Registration No: 1998/009584/30

THE SOUTH AFRICAN NATIONAL ROADS AGENCY SOC LIMITED Registration No: 1998/009584/30 376 Suth African atinal Rads Agency Limited and atinal Rads Act (7/1998): Declaratin amendment f atinal Rad 2 Sectin 32: Pngla River KwaZulu-atal/Mpumalanga Prvincial Brder 39868 376 Wet p Suid-Afrikaanse

Nadere informatie

' l' ' r., alrrli: 'irr,rr iir ;:1,.1', 1:!:r, i','1:.ir. l=l :.iil:1\li,r:ril:. j:,'1i,í:l:í;ilji:l'rr:1-i:rl' f,:l ; i i.i ir it r'' i I r: :j i i

' l' ' r., alrrli: 'irr,rr iir ;:1,.1', 1:!:r, i','1:.ir. l=l :.iil:1\li,r:ril:. j:,'1i,í:l:í;ilji:l'rr:1-i:rl' f,:l ; i i.i ir it r'' i I r: :j i i Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van (zie bijgevoegde adressenlijsten) Postad res: Postbus 1 50 2670 AD Naaldwijk Bezoekadres: Laan van de Glazen Stad 1 2672 TA Naaldwijk r 14 0174 F (0174) 673 600 E inío@gemeêntewestland.nl

Nadere informatie

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers

Wens 1: Visie en werkwijze - Projectmatig werken voor projectmedewerkers Wens 1: Visie en erkijze - Projectmati erken voor projectmedeerkers Visie De basisopleidin projectmati erken voor projectmedeerkers (PWP) is bestemd voor medeerkers die binnenkort starten in een project

Nadere informatie

VA VS \H7. MOD. ^74 NATUURRESERVAAT HET ZWIN Bijlage 13 GEMIDDELD SPRINGTIJ MAXIMALE GEM1DDELDE WATERSNELHEID IN DE GEULEN. m/si Snelheid Vloed.

VA VS \H7. MOD. ^74 NATUURRESERVAAT HET ZWIN Bijlage 13 GEMIDDELD SPRINGTIJ MAXIMALE GEM1DDELDE WATERSNELHEID IN DE GEULEN. m/si Snelheid Vloed. W"7 WATERBOUWKUNDIG T / LABOR AT OR IUM H7 borgerhout antwerpen MOD. ^74 NATUURRESERVAAT HET ZWIN Bijlage 13 GEMIDDELD SPRINGTIJ MAXIMALE GEM1DDELDE WATERSNELHEID IN DE GEULEN m/si Snelheid 15 J 1,0 0,5

Nadere informatie

Naaldwijk, oktober 1977 Intern verslag no. 65 <i

Naaldwijk, oktober 1977 Intern verslag no. 65 <i cv Bibliotheek Proefstation Naaldwijk A T B 67 Proefstation voor de Groenten- en Fruitteelt onder glas te Naaldwijk Verslag van een proef met sla naar de gebruikswaarde van V.A.M, compost door G.A, Boertje

Nadere informatie