Schooljaarverslag (SJV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014"

Transcriptie

1 Schooljaarverslag (SJV) Naam school Kardinaal Alfrinkschool Brinnummer 09OB Adres Geuzingerbrink 74 Postcode 7812 NX Website Plaats Emmen Directeur A. Heemskerk Telefoon Bevoegd gezag SKOD Datum vaststelling Handtekening directeur Handtekening MR Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

2 Inhoud Schooljaarverslag 1 Kengetallen 1.1 Leerlingen Gegevens teldatum - Ontwikkeling Prognose 1.2 Personeel Aantal Scholing Ziekteverzuim 1.3 Opbrengsten Eindopbrengsten Tussenopbrengsten Opbrengsten door- en uitstroom 2 Evaluatie schooljaar 2.1 Evaluatie Schooljaarplan Domein 1: Zorg voor Kwaliteit Domein 2: Onderwijs & Leren Domein 3: Zorg & Begeleiding Domein 4: Management & Organisatie Domein 5: Persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkeling 2.2 Overige opmerkingen 3 Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Bevindingen inspectie Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek Themaonderzoek etc. 3.2 Waardering personeel Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ri&e/etc. 3.3 Waardering ouders Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ouderpanel/etc. 3.4 Waardering leerlingen Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/gesprekken met leerlingen/etc. 3.5 Onderzoeksbevindingen Uitkomsten visitatie/audit/schoolzelfevaluatie/etc. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

3 Kwaliteitscriteria 1 Verantwoording Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal (aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 2 Evaluatie Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald en wat betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. 3 Analyse en actiepunten In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 4 Kwaliteitscyclus Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

4 Hoofdstuk 1: Kengetallen 1.1 Kengetallen leerlingen jaar aantal 0,0 0,3 1,2 %weging ,3% ,6% ,3% Gegevens laatste teldatum landen van herkomst Landen van herkomst Aantal leerlingen Irak 1 Bangladesh 1 Marokko 1 Egypte 2 Turkije 1 Soedan 2 Totaal 8 Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar Leerjaar Totaal Aantal ll. eind Aantal ll. start Prognose leerlingaantal Jaar Aantal *Op basis van gemeentelijke prognose (indien beschikbaar) Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

5 Aantal leerlingen met een eigen leerlijn Leerjaar Totaal Rekenen Spelling Technisch lezen Begrijpend lezen Aantal leerlingen met een LGF (Rugzak) Categorie Totaal Cluster Cluster Cluster Cluster Aantal leerlingen met diagnose Aspect Totaal Dyslexie Dyscalculie ADD/ADHD/PDDNOS Analyse / trends Leerlingen met specifieke zorg en begeleiding neemt toe. Ook zichtbaar vanuit ZIEN. Conclusies en consequenties voor ons beleid: Doordat we meer gedragsproblematiek constateren, willen we de schoolpopulatie in kaart brengen, zodat we het onderwijs daarop kunnen afstemmen. Tevens willen we daarmee duidelijk aangeven wat de grenzen van de school zijn. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

6 1.2 Kengetallen personeel Functie wtf Directie 1,0708 IB / zorg 0,6185 Leerkr. 13,1267 OOP 1,1500 Totaal 15,9660 Overzicht relevante Teamscholing / begeleiding Onderwerp / thema teamscholing Speel je Wijs, methode ter ondersteuning van ontwikkeling van de woordenschat van de kinderen Onderbouwdag SKOD-Fidarda Training Social Media Wijs Krachtig Meesterschap BHV Organisatie Irma Smegen (schrijfster van deze methode) SKOD-Fidarda Social Media Wijs Kuijpers & Van Gennip Instituut Jeurissen Overzicht relevante individuele scholing / begeleiding Onderwerp/thema individuele scholing Naam Organisatie Master SEN Angelien Wehkamp-Lenferink Windesheim Remedial teaching Dianne van Hulzen-Siero LBRT Kanjer training Margo Wemhof Stichting Kanjertraining Kurzweil Dianne van Hulzen-Siero SKOD Social Media Wijs Peter Snippe SKOD ICT Anton Lukassen en Harm-Jan Meijer SKOD-Fidarda Akte Levensbeschouwing Anne-Marie Dobbe-Sloothaak t Onderwijsbureau Parnassys integraal Arie Heemskerk Driestar Verslaglegging Arie Heemskerk Peter Ottenhoff Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

7 Overzicht ziekteverzuim Gegevens ziekteverzuim onderwijzend personeel Percentage ziekteverzuim eigen school 7,7 2,8 4,0 Landelijk gemiddelde percentage ziekteverzuim PO *) 6,7 6,6 Nog niet bekend *) Gegevens MaetisArdyn Overzicht personele ontwikkeling Overzicht relevante personele ontwikkelingen Een collega langdurig ziek. 2. Inzet op het onderwijsleerproces (gedifferentieerd werken) en omschakeling naar een andere manier van werken aangaande planmatig werken ten aanzien van zorg en begeleiding. Dit heeft een positieve ontwikkeling teweeggebracht voor wat betreft de manier van werken van de leerkrachten. Conclusies en consequenties voor ons beleid: In principe doorgaan op de ingeslagen weg, verdere implementatie in schooljaar 2014 / Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

8 1.3 Opbrengsten Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de resultaten voor de eindopbrengsten, de tussenopbrengsten en de opbrengsten voor door- en uitstroom van onze school. Voor uitgebreide analyses per onderdeel verwijzen wij naar de trendanalyse van de afzonderlijke toetsen Eindopbrengsten Inspectiekaart Eindtoets School Kardinaal Alfrinkschool (09OB) Periode 2011 / / 2014 Weergave Uitslag CITO Eindtoets t.o.v. inspectienorm 2011 / / / 2014 Aantal deelnemende leerlingen 38, 37, 26, Aantal leerlingen in leerjaar 8 41, 37, 26, Aantal leerlingen op school Aantal ongewogen leerlingen Percentage gewogen leerlingen 5,2% 5,6% 5,2% Inspectienorm bij Eindtoetsgemiddelde Ongewogen Ongewogen Ongewogen Bovengrens inspectie 538,5 538,3 538,5 Landelijk gemiddelde 536,5 536,3 536,5 Ondergrens inspectie 534,5 534,3 534,5 CITO EINDTOETS 534,8 535,8 536,6 op of boven bovengrens (goed) op of boven landelijk gemiddelde (voldoende)! op of boven de ondergrens (voldoende) onder de ondergrens (onvoldoende) Niet deelnemende leerlingen: GEEN Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

9 Reden*) Aantal Aantal Aantal Leerlingen die toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs Leerlingen die een lgf-, so of sbo-indicatie hebben en als gevolg van beperkte capaciteiten geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de groep. 3 Leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd Leerlingen die kort in Nederland verblijven én om die reden het Nederlands niet goed beheersen *) zie analyse waarderingen van opbrengsten Inspectie augustus 2013 (C63 C65) Analyse / trends 2014: Taal laat t.o.v een forse vooruitgang zien. Spelling van niet werkwoorden springt er sterk uit. Er is de afgelopen drie schooljaren jaarlijks een duidelijke stijging van opbrengsten van taal waarneembaar. Rekenen is gestegen t.o.v Het ligt nu net boven het landelijk gemiddelde. Er is voor rekenen eveneens de afgelopen drie jaar jaarlijks een lichte stijging van opbrengsten waarneembaar. Als je rekenen en taal naast elkaar zet laat taal een sterkere ontwikkeling zien dan rekenen. Studievaardigheden laat een lichte stijging zien t.a.v Wereldoriëntatie is gedaald t.o.v en komt onder de 0-lijn uit. Conclusies en consequenties voor ons beleid Uit de praktijk blijkt dat de invoer van de vertaalcirkel leidt tot beter begrip van de bewerkingen en strategieën en tot een beter voorstellingsvermogen. Dit heeft bijgedragen aan een lichte stijging van rekenen bij de onderdelen van verhoudingen, breuken, procenten en het onderdeel meten, tijd en geld. Beleid op schoolniveau voortzetten daarin. De onderdelen getallen en bewerkingen heeft minder gescoord. Op schoolniveau heeft het automatiseren veel aandacht, maar blijkbaar onvoldoende resultaat. De focus zal het komende jaar nog sterker moeten liggen bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen Tussenopbrengsten 1. Technisch lezen: CITO Drie-Minuten-Toets LOVS-Totaal Hoofdvest. in 2011 / / 2014 Schooljaar Gem. L/I Niv n= Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

10 2011 / 2012 II 26,6 L:23 B+ 31/ ,0 L:54 C+ 29/ ,6 L:70 A- 29/ ,8 L:82 A- 39/ ,8 L:88 A 62/ ,3 L:96 A- 41/20 41 Gewicht: 5% I:21 4,0 14/17/3 40 I:48 2,9 34/18/3 41 I:66 # 38/9/0 36 4,1 29/0/4 29 4,4 15/15/0 39 4,1 20/12/7 41 III 41,4 L:36 A- 36/ ,1 L:62 B 32/ ,3 L:76 A- 41/ ,5 L:86 A- 39/ ,3 L:93 A- 50/29 38 I:33 4,0 26/10/0 40 I:56 3,6 26/18/3 41 I:71 # 35/3/0 36 4,2 21/0/4 29 4,2 5/16/ / 2013 II 26,4 L:23 B+ 33/ ,0 L:54 B 21/ ,8 L:70 A- 31/ ,9 L:82 A- 45/ ,6 L:88 A 61/25 28 Gewicht: 6% I:21 3,9 33/2/2 43 I:48 3,5 18/16/5 38 I:66 # 33/8/3 39 4,3 27/3/3 34 4,4 11/0/4 29 III 39,8 L:36 B+ 37/ ,2 L:62 B+ 37/ ,9 L:76 A- 37/ ,8 L:86 A 58/ ,9 L:93 A 64/21 28 I:33 3,7 26/14/0 43 I:56 3,8 24/13/3 38 I:71 # 29/8/0 39 4,4 15/0/3 34 4,4 11/0/ / 2014 II 25,0 L:23 B 29/ ,8 L:54 A- 39/ ,3 L:70 C+ 26/ ,1 L:82 C 27/ ,3 L:88 A- 29/ ,9 L:96 A 73/23 26 Gewicht: 5% I:21 3,5 26/11/3 38 I:48 4,2 22/7/0 46 I:66 # 33/21/5 43 2,6 22/24/ ,0 26/15/3 34 4,4 4/0/0 26 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L en I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) % Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel) 3. Begrijpend lezen: CITO Begrijpend lezen LOVS-Totaal Hoofdvest. in 2011 / / 2014 Schooljaar Gem. L/I Niv / 2012 II 16,2 L:8 A 30/ ,9 L:22 A- 24/ ,3 L:32 A- 25/ ,2 L:44 A- 41/24 37 Gewicht: 5% 4,4 11/5/0 41 I:25 # 35/9/0 36 I:32 4,1 39/0/0 29 4,2 27/8/0 39 III 3,9 L:-3 A- 28/ ,7 L:13 A- 34/ ,3 36/3/0 40 4,3 24/0/0 41 n= 2012 / 2013 II 27,6 L:22 A- 30/ ,6 L:32 B- 9/ ,0 L:44 B+ 19/31 26 Gewicht: 6% I:25 # 27/0/8 39 I:32 3,2 45/9/0 34 I:45 3,7 46/4/ / 2014 II 21,5 L:22 C+ 17/ ,1 L:32 C+ 24/ ,4 L:44 D 15/ ,4 L:54 A 50/23 26 Gewicht: 5% I:25 # 38/10/7 43 I:32 2,9 51/8/11 38 I:45 1,5 29/29/12 34 I:55 4,5 23/4/0 26 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L en I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) % Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

11 n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel) 4. Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde Totaal Groep 3 - Nieuw Hoofdvest. in 2013 / 2014 Schooljaar Gem. L/I Niv / 2014 II 124,0 L:115 A- 24/37 38 Gewicht: 5% 4,0 21/18/0 38 n= Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L en I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) % Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel) 4. Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde LOVS-Totaal Hoofdvest. in 2011 / / 2014 Schooljaar Gem. L/I Niv / 2012 II 39,6 L:26 A 64/ ,1 L:47 A- 45/ ,4 L:70 A- 38/ ,0 L:83 A- 29/ ,5 L:96 A- 33/33 36 Gewicht: 5% 4,6 8/0/3 40 I:50 4,2 18/5/0 41 I:71 # 18/6/0 36 I:84 4,0 32/4/0 29 4,1 31/3/0 39 III 49,8 L:35 A 72/ ,2 L:58 A- 39/ ,8 L:75 B+ 35/ ,9 L:88 A- 48/ ,4 8/0/0 40 I:61 4,2 18/0/0 41 I:78 # 26/9/3 36 I:89 4,3 15/0/0 29 n= 2012 / 2013 II 36,3 L:26 A 56/ ,8 L:47 A- 37/ ,8 L:70 B+ 27/ ,7 L:83 A- 36/ ,8 L:96 B+ 19/35 26 Gewicht: 6% 4,4 12/0/2 43 I:50 4,1 32/0/0 38 I:71 # 35/8/3 39 I:84 4,1 18/9/0 34 I:98 3,9 46/0/0 29 III 44,2 L:35 A- 54/ ,9 L:58 A- 39/ ,9 L:75 A- 34/ ,4 L:88 A- 33/ ,2 11/3/3 43 I:61 4,2 26/3/0 38 I:78 # 29/5/3 39 I:89 4,1 24/3/ / 2014 II 54,3 L:47 A- 43/ ,5 L:70 B+ 24/ ,8 L:83 B 32/ ,2 L:96 B 21/ ,7 L:108 A- 50/27 26 Gewicht: 5% I:50 4,1 22/7/2 46 I:71 # 38/10/0 43 I:84 3,6 24/14/5 38 I:98 3,5 30/9/3 34 I:110 4,2 23/0/0 26 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

12 L en I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) % Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel) 5. Overig: CITO Woordenschattoets LOVS-Totaal Hoofdvest. in 2011 / / 2014 Schooljaar Gem. L/I Niv / 2012 II 49,2 L:40 A- 50/ ,5 L:51 B+ 21/39 38 Gewicht: 5% 4,3 17/6/6 40 3,7 16/21/3 41 III 57,4 L:47 A- 31/ ,0 L:57 B+ 26/ ,2 11/6/3 40 3,7 16/11/11 41 n= 2012 / 2013 II 42,3 L:40 B 23/ ,6 L:51 A- 37/ ,9 L:63 B+ 14/ ,8 L:74 D+ 6/27 33 Gewicht: 6% 3,7 14/28/2 43 4,1 26/8/5 38 # 22/8/3 39 1,7 33/27/6 34 III 60,3 L:47 A 47/ ,3 L:57 B+ 27/ ,8 L:66 C+ 5/ ,1 L:77 C+ 6/ ,4 12/5/0 43 4,0 24/16/3 38 # 29/21/5 39 2,7 45/15/ / 2014 II 47,6 L:40 A- 41/ ,3 L:51 A- 24/ ,3 L:63 A- 40/ ,3 L:74 B- 19/ ,3 L:85 D+ 12/ ,7 L:97 A 38/42 26 Gewicht: 5% 4,2 13/13/5 38 4,0 28/11/7 46 # 24/7/0 43 3,2 46/3/5 38 1,8 38/32/6 34 4,3 15/4/0 26 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L en I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) % Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel) Samenvatting analyse en conclusies: - De opbrengsten voor Begrijpend Lezen zijn dit schooljaar onvoldoende in groep De jaren daarvoor in en waren de opbrengsten wel voldoende. Er wordt op school al een aantal jaren gewerkt met Nieuwsbegrip XL. Deze methode voldoet aan de kerndoelen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een andere begrijpend leesmethode ernaast. - Woordenschat is in groep 6 en 7 onvoldoende. De doorgaande lijn m.b.t. de afspraken van werken met Nieuwsbegrip XL (woordenschat) was niet duidelijk hoe, wat, wanneer en hoe vaak er binnen de groepen op de pc. mee werd gewerkt. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

13 - De opbrengsten van technisch lezen zijn voldoende, behalve in gr. 6. De leerkrachten besteden veel tijd aan technisch lezen. - Volgens de methode Estafette wordt er gestructureerd aandacht besteden aan de lezers die in de extra instructiegroep zitten. - Er zitten in de groep 3 dyslectische leerlingen en daarnaast 3 leerlingen met kenmerken van dyslexie. - Er wordt gewerkt conform het protocol leesproblemen en dyslexie. Consequenties voor ons beleid: Doelstelling begrijpend lezen: - De opbrengsten van begrijpend lezen moeten in januari 2015 voldoende zijn. o Alle leerkrachten zetten Nieuwsbegrip in. o De toetsen van Nieuwsbegrip worden afgenomen volgens de toets kalender. o Er zijn afspraken gemaakt over de inzet van de methode: Computerlessen m.b.t. het oefenen met woordenschat en de verwerking van de schriftelijke lessen. o De leerkrachten maken tijdens de lessen begrijpend lezen gebruik van modelling (hardop denkend voordoen hoe het moet). o De kinderen werken (regelmatig) in groepjes van 3 pers. o Inzet Toolkit begrijpend lezen (groep ) wat vanuit de Stichting Fidarda-SKOD is opgesteld. o De leerkrachten kennen de leerdoelen voor begrijpend lezen. Doelstelling technisch lezen: - Voor technisch lezen moet groep 6 in juni a.s. voldoende halen. o Sterk inzetten op de gestructureerde aanpak voor voortgezet technisch lezen (groep 4-8) o Kinderen die niet op niveau zitten gaan wekelijks herhaald lezen m.b.v. prentenboek en lezen dat (onder begeleiding) voor aan kleuters o 2 keer per week wordt er gelezen met Estafette in 3 niveaus o Na de pauze wordt (in elke groep) 15 min stil gelezen. o In de groepen 6 t/m 8 wordt een keer per week gewerkt met mandjeslezen, waarbij kinderen met verschillende leesvormen in aanraking komen. o Tussentijds afname van DMT i.v.m. borging. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

14 1.3.3 Opbrengsten door- en uitstroom Onderdeel Aantal leerlingen met een eigen leerlijn dat tussendoelen haalde % leerlingen dat op 1 oktober 12 jaar of ouder is (indicatie max. 5%) 2,6% 2,9% 2,3 % Percentage leerlingen dat na 3 jaar VO functioneert volgens advies (indicatie inspectie: na 3 jaar maximaal 25% op- of afgestroomd) 80% 80% 80% Kardinaal Alfrinkschool (09OB) Datum: Controletelling leeftijdscategorie School Kardinaal Alfrinkschool BRIN 09OB Peildatum Weergave Aantal bekostigde leerlingen per inschrijving per leeftijdsjaar Totaal aantal leerlingen 304, Aantallen in onderbouw Reg Reg Alle leerlingen van 4-7 jaar J M Totaal 4 jaar 22, 13, 35, 5 jaar 16, 26, 42, 6 jaar 16, 22, 38, 7 jaar 22, 24, 46, 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Totaal 76, 85, 161, Aantallen in bovenbouw Reg Reg Alle leerlingen van 8 jaar of ouder J M Totaal Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

15 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 21, 18, 39, 9 jaar 16, 22, 38, 10 jaar 18, 13, 31, 11 jaar 15, 13, 28, 12 jaar 3, 4, 7, Totaal 73, 70, 143, Doorstroom Aantal gedoubleerde leerlingen en leerlingen met verlengde schoolloopbaan Leerjaar Doublure % Verlengde schoolloopbaan % Verlengde schoolloopbaan % 2013 / , 5 van 58 8,6 % 2012 / , 3 van 44 6,8 % 5, 2 van 222 0,9 % 6, 1 van 222 0,5 % 2011 / , 3 van 228 1,3 % 3 van 38 7,9 % 4, 3 van 228 1,3 % 5, 1 van 228 0,4 % 6, 1 van 228 0,4 % 7, 1 van 228 0,4 % 2010 / , 4 van 230 1,7 % 2 van 43 4,7 % 5, 1 van 230 0,4 % 6, 2 van 230 0,9 % 8, 1 van 230 0,4 % Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

16 Indicatie inspectie: Percentage zittenblijvers in groep 1-2: maximaal 12% Percentage zittenblijvers in groep 3 t/m 8: maximaal 3% Samenvatting analyse en conclusies: Het aantal zittenblijver in groep 1 en 2: 4 leerlingen van de 111 = 3,6 % Het aantal zittenblijver van groep 3 t/m 8 ligt op: 6 leerlingen van de 226 = 3% Consequenties voor ons beleid: Geen extra maatregelen, doorgaan op de ingeslagen weg. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

17 Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar Evaluatie Schooljaarplan Domein 1. Zorg voor kwaliteit Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar vervolgacties 1 Afsprakenmap verbeteren De digitale map nog gedetailleerder uitwerken Een herindeling van de Brin staat bovenschools gepland voor komende zomerperiode. Dat even afwachten voor verdere uitwerking volgt. 2 Kwaliteitszorg beschrijven Alle activiteiten die worden ondernomen om kwaliteit te leveren staan in beleidsdocumenten (handboek onderwijsondersteuning) beschreven met behulp van het Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK) of Parnassys Integraal hiervoor inzetten 3 Afspraken borgen Afspraken zijn vastgelegd en worden blijvend uitgevoerd 4 Verdere implementatie van Als dit Ontwikkelingsvolgmodel voldoende BOSOS bijdraagt aan het in beeld brengen van de 5 Een voldoende resultaat bij de Cito-eind-toets Trendanalyses en groepsplannen ontwikkeling van kinderen uit gr. 1 en 2 De schoolscore ligt boven het landelijk gemiddelde Als deze activiteit bijdraagt aan nog beter onderwijs geven 7 Dyslexie-protocol Aan het begin van elk jaar dit protocol doornemen, waardoor duidelijk is wat je er mee doen moet Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool, Dit jaar geen WMK en Parnassys integraal, maar alle activiteiten in het kader van het onderwijsleerproces/gedifferentieerd werken staan beschreven in plan van aanpak. Daarnaast was het digitaal planmatig werken t.a.v de zorg en begeleiding een belangrijk punt van aandacht en dat is vanaf januari jl. daarin meegenomen Zie: notulen, IB-zaken in de Brin, protocollen, Parnassys. Gerealiseerd. De schoolscore was op een voldoende niveau, maar nog net niet boven het landelijk gemiddelde Analyses hebben plaatsgevonden. Opstellen van groepsplannen hebben bij het team meer bewustwording gebracht en ontwikkeling. Gerealiseerd, met een toevoeging van het bespreken van het protocol Dyscalculie. In schooljaar duidelijke afspraken invulling/afstemming binnen het team. De implementatie van het onderwijsleerproces/gedifferentieerd werken en het planmatig werken t.a.v. de zorg en begeleiding wordt in schooljaar verder geïmplementeerd en toekomstbestendig gemaakt Deze manier van werken continueren. Vervolgen. Mede door het inzetten van leergesprekken met de kinderen van groep 7 en 8 (ook verantwoordelijkheid bij de kinderen tav hun eigen leerproces) proberen dit resultaat in 2015 wel te halen. In het schooljaar moeten ze er echt staan!! Verdere verfijning groepsplannen Vervolgen, dit is een jaarlijks terugkerende activiteit. Domein 2. Onderwijs en leren Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar vervolgacties 1 Beleidslijn Woordenschat Er is een doorgaande lijn ter verbetering van de De doorgaande lijn is er wel, alleen het Met het Plan van Aanpak voor wat betreft

18 woordenschat. De kinderen beter scoren op de Citowoordenschattoetsen 2 De Vertaal-cirkel Alle leerkrachten van gr. 3 t/m 8 werken 2x per week met de Vertaal-cirkel 3 Leer- en hulpmiddelen Als we constateren dat we met de leer- en hulpmiddelen die we aan het eind van het schooljaar hebben of hebben besteld voor het dan volgend jaar goed onderwijs kunnen bieden 4 Levelwerk implementeren Als de leerkrachten aan het eind van het jaar Levelwerk, daar waar nodig en mogelijk, hebben kunnen inzetten in hun lesprogramma 5 Vieren Wanneer vieringen op school gekenmerkt worden door een betrokkenheid van de deelnemers 6 Engels Er is een keuze gemaakt voor een nieuw aan te schaffen methode Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool, heeft nog niet geleid tot de gewenste resultaten. Gerealiseerd. De leerkrachten en kinderen hebben zich deze manier van werken eigen gemaakt. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Leerkrachten kunnen nog wel meer van Levelwerk gebruik maken. Er zijn afspraken gemaakt met de leerkrachten over de organisatie van de aubades en de weeksluitingen. Met een jaar uitgesteld i.v.m. zaken aangaande kwaliteitszorg. technisch/begrijpend lezen dit bewerkstelligen en verdere inzet van de drama-methode Speel je wijs in de groepen 5 t/m 8. Het beleid borgen. Vervolgen. Vervolgen. Inzetten van een werkgroep voor het kiezen van een rekenmethode/rekenleerlijn en een werkgroep voor een methode Engels. Aanschaf van Levelspel, zodat dit in de groepen 1 en 2 kan worden ingezet. Verdere implementatie van de gehele methode, met behulp van het protocol Hoogbegaafdheid. Vervolgen. Vervolgen. Zie ook punt 2.3 Domein 3. Zorg & Begeleiding Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar vervolgacties 1 Woordenschat Als we ook in groep 7 de Citotoets Gerealiseerd NVT Woordenschat hebben ingevoerd 2 Passend Onderwijs Aansluiting gevonden bij de voorbereiding zoals het SWV die uitzet Informatie gegeven aan leerkrachten en ouders. We zijn er klaar voor Passend Onderwijs kan wat ons betreft starten. 3 ZIEN Dat we komen van signaleren tot handelen Na een tweetal uiteenzettingen van M. Wortmann is duidelijk wat er moet/kan gaan gebeuren Enkele leerkrachten krijgen ondersteuning bij het opstellen van een groepsplan nav het invullen van Zien! Blijven volgen. 4 Digitale rapporten Als de planning van de gesprekken en de uitgave Gerealiseerd van de rapporten goed is Domein 4. Management en Organisatie Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar vervolgacties 1 Het schoolplein Aan het eind van het schooljaar is de herinrichting van het schoolplein gerealiseerd Start is gemaakt. Tussenkomst van de BSO zorgt voor wat oponthoud in de plannenmakerij. Daarnaast is collega Angelien Wehkamp met een onderzoek (bij leerkrachten, kinderen en ouders) begonnen aangaande de inrichting van het plein. Vervolgen 2 De Brede Schoolontwik- De Kardinaal Alfrinkschool kan in samenspel met Steeds in ontwikkeling met de wijkscholen, Vervolgen middels ons Directieoverleg

19 keling 3 Invoeren van het Ouderportaal de wijkinstellingen de kinderen en hun ouders van Bargeres een noodzakelijk dagarrangement bieden Alle ouders, die in het bezit zijn van een computer en internet, kunnen vanaf 1 januari 2014 via het Ouderportaal van ParnasSys de gegevens en de ontwikkeling van hun kind(eren) volgen, die door de school zijn opengezet 4 Plan van Aanpak ARBO Alle aandachtspunten (uitvoering daarvan) van het RI&E zijn uitgevoerd 5 Ontruimingsplan Het ontruimingsplan is aangepast nadat de verbouwing is gerealiseerd en er is een keer mee geoefend 6 Management-rapportages Als de Maraps een positief financieel beeld laten zien Domein 5. Persoonlijke Ontwikkeling / Teamontwikkeling (scholing en begeleiding) instellingen en gemeente Emmen. Gerealiseerd, behoudens het openstellen van de notitiecategorieën Is verwerkt, waar nodig worden zaken meegenomen naar de nieuwe planperiode Gerealiseerd Gerealiseerd Bargeres (5x per schooljaar). Vervolgen met ingang van het nieuwe schooljaar. Vervolgen in de RI&E van Vervolgen Vervolgen Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar vervolgacties 1 De POP-nen ten uitvoer Alle leerkrachten hebben werk gemaakt van hun Een voortschrijdend proces, met wisselend Vervolgen brengen POP resultaat 2 Coo7 Met alle leerkrachten is een beoordelingsgesprek Gerealiseerd aan het eind van het schooljaar Vervolgen in de nieuwe cyclus van 1,5 jaar gevoerd en een start gemaakt met een nieuwe cyclus van gesprekken 3 Persoonlijk Meesterschap Alle teamleden kunnen reflecteren op de eigen communicatiestijl en hun competenties als leerkracht Er is een start gemaakt met deze training. Aan het eind van dit schooljaar zijn er 3 bijeenkomsten geweest Volgend schooljaar de laatste 3 bijeenkomsten 4 Zakelijk schrijven Het hele team heeft zich een zakelijke schrijfstijl eigen gemaakt, die in ParnasSys te gebruiken is. 5 Personeelsbeleid Indien het team gevormd wordt door leerkrachten uit de diverse leeftijdscategorieën (20-30, 30-40, 40-50, en >60) Dir. en IB er hebben een bijeenkomst bijgewoond van Peter Ottenhoff (Jobcreator). A. Bleijleven heeft een workshop aan het team gegeven t.a.v. zakelijk schrijven bij individuele gedragsplannen Met de vervanging meegerekend is dat gelukt. Vervolgen Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

20 2.2 Overige opmerkingen Halverwege het schooljaar hebben we te maken gekregen met een wisseling van de Meerschoolse Interne Begeleider. Vanaf januari 2014 is daardoor sterker en planmatiger ingezet op: Kwaliteitszorg (onderwijsleerproces en zorg en begeleiding). Dit is gerealiseerd door o.a meer klassenbezoeken (3x in een periode van 5 maanden), persoonlijke gesprekken, inzet van coaching daar waar nodig en met als hoofddoel: leerkrachtgedrag. Hoofdstuk 3: Waardering belanghebbenden en betrokkenen Opmerking: Recent is er geen waardering door belanghebbenden en/of betrokkenen in een formele status uitgesproken, vandaar: Niet van Toepassing. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 014-015 Naam school Kardinaal Alfrinkschool Brinnummer 09OB Adres Geuzingerbrink 74 E-mail kardinaalalfrinkschool@skodnl Postcode 781 NX Website wwwkardinaalalfrinkschool-skodnl

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-15 Naam school RKBS De Hoeksteen Brinnummer YD Adres Hoofdkanaal OZ 8 E-mail hoeksteen@skodnl Postcode 881CN Website wwwhoeksteen-skodnl Plaats Emmer-Compascuum Directeur A van

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-1 Naam school RKBS Willibrord Brinnummer RX Adres Esperantolaan E-mail rkbs-willibrord@fidardanl Postcode 91 CZ Website wwwrkbs-willibrordnl Plaats Stadskanaal Directeur M Berendsen

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV)

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school rkbs De Brummelbos Brinnummer 08VC Adres Omhaal 33 E-mail brummelbos@skod.nl Postcode 7887 CD Website www.debrummelbos-skod.nl Plaats ERICA Directeur Dhr.

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school o.b.s. De Beelen Adres Beelen 3 Postcode 9356 CZ Tolbert Telefoon 0594 513923 E-mail directie.beelen@westerwijs.nl Website www.beelen-tolbert.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 14-15 Naam school MgrBekkersschool Brinnummer 15DL Adres PrBernhardlaan 87 E-mail mgrbekkersschool@fidardanl Postcode 9641 LT Website wwwmgrbekkersschoolveendamnl Plaats Veendam

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school Hoogholtje Brinnummer 05CJ Adres Mernaweg 55a E-mail hoogholtje@fidarda.nl Postcode 9964 AR Website www.hoogholtje.nl Plaats Wehe den Hoorn Directeur Dhr.

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 014-015 Naam school Sint Gerardus Brinnummer 0RY Adres Splitting 145 E-mail gerardusschool@skodnl Postcode 78 CT Website wwwstgerardus-skodnl Plaats Emmen Directeur M Sijmons Telefoon

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV)

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaarverslag (SJV) 2015-2016 Naam school St. Josephschool Brinnummer 05 DB Adres Kerklaan 26 E-mail stjosephzandberg@primenius.nl Postcode 9564 PA Website Plaats Zandberg Directeur A. Boels Telefoon

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2012-2013 Naam School Obs de Viersprong Adres Derksweg 22 Postcode 7891 PK Klazienaveen Telefoon 0591 390170 0642616834 E-mail Website Directeur directie@obs-viersprong.nl

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

Schooljaarverslag Zakelijke gegevens

Schooljaarverslag Zakelijke gegevens Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens 1 Inhoud Schooljaarverslag 2015 2016... 1 Zakelijke gegevens... 1 1. Kengetallen... 3 1.1 Leerlingen... 3 1.2 Personeel... 3 2. Kengetallen opbrengsten...

Nadere informatie

Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS toetsen schooljaar

Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS toetsen schooljaar Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS en schooljaar 015-016 KONINGIN JULIANASCHOOL School Koningin Julianaschool Ingevuld door Martine Spreeuw en Jan van Ommen Analysekaart Schoolanalyse Parnassys

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015. Naam school: CBS De Ark. Jaarverslag CBS de Ark 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Naam school: CBS De Ark 1 Algemeen Brinnummer: 06WU Schooljaar: 2014-2015 Samensteller van het verslag: P. Ammerlaan Bespreking in bestuur op: September 2015 Bespreking MR September

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-15 Naam school RKBS Pastoor Middelkoop Brinnummer 11MD Adres Meridiaan 15 E-mail pastoormiddelkoop@skodnl Postcode 7891EK Website wwwpastoormiddelkoopschool-skodnl Plaats Klazienaveen

Nadere informatie

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016

Schooljaarplan obs de Skûle 2015-2016 Jaarplan schooljaar 2015 2016 Jaarplan in plaats van het schoolplan i.v.m. fusie cbs de Wyngert Toegevoegd Jaarplan 2015-2016 van de samenwerkingsschool Drachtstercompagnie Naam school Adres Postcode Telefoon

Nadere informatie

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden:

Trendanalyse Midden Toetsen Cito. Schooljaar Vakgebieden: KONINGIN JULIANASCHOOL Trendanalyse Midden Toetsen Cito Schooljaar 2014-2015 Vakgebieden: 1. Taal voor kleuters 2. Rekenen voor kleuters 3. Technisch Lezen (DMT) 4. Begrijpend Lezen 5. Spelling 6. Rekenen

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 t Naam school Obs Letterwies Adres Postbus 32 (bezoekadres : Meidoornstraat 20) Postcode 9670AA Winschoten (9944 AR Nieuwolda) Telefoon 0596-541265 Brinnummer 00BB E-mail

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Naam school Sint Walfridus Adres Bazuinslaan 2 Postcode 9781 HM Bedum Telefoon 050-3015467 Fax 050-3015467 E-mail stwalfridus@fidarda.nl Website www.walfridus.nl Directeur

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN

DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN Jaarplan 206-207 Inhoudsopgave INLEIDING... 3TS:... 3 BEGRIJPEND LEZEN:... 3. DOELSTELLINGEN EN DOMEINEN 206-207... 5 DOMEIN : KWALITEITSZORG (KWALITEITSZORG OPBRENGSTEN ONTWIKKELING VAN LEERLINGEN) NORMINDICATOREN

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres FJJ Dreweslaan 1 Postcode 9686 NG Beerta Telefoon 0597-331651 Brinnummer 09DO E-mail obsbeerta@gmail.com Website www.obsbeerta.nl Directeur S.J. Huinink

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013 2014

Schooljaarplan 2013 2014 Schooljaarplan 2013 2014 Naam school It Grovestinshôf Adres It Heale Paed 1 Postcode 8723 AG Koudum Telefoon 0514 522194 Fa E-mail grovestinshof@nijegaast.nl Website www.nijegaast.nl Directeur Ackelyn

Nadere informatie

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarverslag (SJV) 2012-2013 Naam school rkbs de Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z.

Nadere informatie

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing

Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Opbrengsten 2013-2014 na januari toetsing Maart 2014 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets Jaar Ondergrens Landelijk gemiddelde Bovengrens Schoolscore 2006-2007 533,6 534,8 536,0 536,9 2007-2008 533,7 534,9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL KOTTEN School : Basisschool Kotten Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18WW Onderzoeksnummer : 74364 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 24 april

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015 2016

Schooljaarplan 2015 2016 Schooljaarplan 2015 Naam school OBS De Zeijer Hoogte Adres Ubbenaseweg 7 Postcode 9491 AA Zeijen Telefoon 0592-291476 E-mail directie@obszeijen.nl Website www.obszeijen.nl Unit directeur Gerda Bieleveld

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016

Schooljaarplan (SJP) 2015 2016 Schooljaarplan (SJP) 2015 Naam school Kardinaal Alfrinkschool Adres Geuzingerbrink 74, Emmen Postcode 7812 N Telefoon 0591-658635 E-mail kardinaalalfrinkschool@skod.nl Website www.kardinaalalfrinkschool-skod.nl

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS De Bolster Adres De Kjellingen 17 Postcode / Plaats 9261 ZH Eastermar Telefoon 0512 47 18 00 e-mail info@obs-debolster.nl Website www.obs-debolster.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen

Schooljaarverslag SBO De Meerpaal Groningen Schooljaarverslag 2015-2016 SBO De Meerpaal Groningen Naam school SBO de Meerpaal Brinnummer 22LH Adres Koperstraat 4 Postcode + plaats 9743 RW Groningen Telefoon 050 575 28 50 E-mail dir.meerpaal@noorderbasis.nl

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Katholieke Daltonschool Sint Walfridus Adres Bazuinslaan 2 Postcode 9781 HM Bedum Telefoon 050-3015467 Fax 050-3015467 E-mail stwalfridus@fidarda.nl Website www.walfridus.nl

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school O.B.S. De Wjukslach Adres De Klamp 12 Postcode 8404 BM Langezwaag Telefoon O513-688555 E-mail directeur@wjukslach.nl Website www.wjukslach.nl Directeur J. Nijboer Datum

Nadere informatie

Schooljaarplan 2014 2015

Schooljaarplan 2014 2015 Schooljaarplan 2014 2015 Naam school It Grovestinshôf Adres It Heale Paed 1 Postcode 8723 AG Koudum Telefoon 0514 522194 Fax E-mail grovestinshof@nijegaast.nl Website www.nijegaast.nl Directeur Ackelyn

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE KARDINAAL ALFRINKSCHOOL School : Kardinaal Alfrinkschool Plaats : Maassluis BRIN-nummer : 09AG Onderzoeksnummer : 95006 Datum schoolbezoek : 11 en 12 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE STELLING School : o.b.s. De Stelling Plaats : Makkinga BRIN-nummer : 13OD Onderzoeksnummer : 73451 Datum schoolbezoek : 30 maart 2006 Datum vaststelling : 2 juni 2006

Nadere informatie

SCHOOLJAARPLAN (SJP)

SCHOOLJAARPLAN (SJP) 1 SCHOOLJAARPLAN (SJP) 2015 2016 Naam school RKB de Schelp Adres Hoofdstraat West 91 Postcode 9981AB Plaats Uithuizen Telefoon 0595 433036 Brinnummer 05DQ E-mail m.deboer@45000.nl Website www.rkbdeschelp.nl

Nadere informatie

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid.

TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT. Formuleren schoolspecifiek beleid. TOETSPROTOCOL OBS WILLEM EGGERT Formuleren schoolspecifiek beleid. De toets weken zijn in oktober, januari, maart, mei en juni gepland. De ondersteuning komt in de geplande toets weken waar nodig te vervallen,

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 OBS de Dubbele Punt Aartswoud Datum: 1 augustus 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam OBS de Dubbele Punt Schoolnaam OBS de Dubbele

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS DE FLAMBOU/OBS TRIMBEETS Adres MIENTEWEI 4/H RINGENOLDUSSTRAAT 1 Postcode 8401 AA/8401 PV Telefoon 0513 461638/0513462280 E-mail INFO@FLAMBOUNL/INFO@TRIMBEETSNL

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Adres Hardenberg 8 Postcode 9684 AM Telefoon 0597-331570 Brinnummer 18 HQ E-mail info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website www.bouwsteen-finsterwolde.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015

Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school OBS Beukenlaan Adres Beukenlaan 42 Postcode 9674 CC Winschoten Telefoon 0597 414294 Brinnummer 12 VN E-mail mail@obsbeukenlaan.nl Website www.obs-beukenlaan.nl

Nadere informatie

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen

School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs. Opmerkingen JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2012-2013 Jaar 2012-2013 School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs School Gildeschool voor openbaar basisonderwijs Schoolleider Albertien Kolkman Schoolleider Albertien

Nadere informatie

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153

/ aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % aant. % ,3 5 3,3 8 5, , ,7 153 Inhoudsopgave 1 Leerlingpopulatie... 3 1.1 Gewogen gewichten... 3 1.2 Land van herkomst... 4 2 Schoolresultaten... 5 2.1 Instroom in de kleuterbouw... 5 2.1.1 Uitstroom naar het Speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

Jaarverslag Van de

Jaarverslag Van de Jaarverslag 2013-2014 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2013-2014 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool

Schooljaarverslag Sint Gerardusschool Directie Mevr. M.C. Sijmons Adres Splitting 145 Plaats Emmen Telefoon 0591-622465 E-mail stgerardus@primenius.nl Website www.sintgerardus.nl 1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Borgingstrajecten 4 3 verbetertrajecten

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school St. Vitusschool Brinnummer 05KB Adres Dwingelooweg 19 E-mail info@rkstvitus.nl Postcode 9671 KA Website www.rkstvitus.nl Plaats Winschoten Directeur Mevr.

Nadere informatie

Rapportage resultatenanalyse

Rapportage resultatenanalyse Rapportage resultatenanalyse Naam basisschool: Mariaschool Datum analyse: Juli 2016 Opgesteld door: Yvonne de Ruijter Inleiding Voor u ligt het verslag van de resultatenanalyse van de Mariaschool. In deze

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE VLIER School : Basisschool De Vlier Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 07SY Onderzoeksnummer : 94758 Datum schoolbezoek : 24 mei 2007 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV)

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaarverslag (SJV) 5- Naam school St Antoniusschool Brinnummer PM Adres Floralaan E-mail st-antoniusschool@fidardanl Postcode 5 TZ Website wwwst-antoniusschoolnl Plaats Musselkanaal Directeur Dhr

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV)

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaarverslag (SJV) 2015-2016 Naam school Feiko Clockschool, eerste opvangonderwijs anderstaligen Adres Sportlaan 10, Oude Pekela Postcode 9665 HT Telefoon 0597-613678 Brinnummer 11RY-01 E-mail a.bos@sooog.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

Evaluatie. Schooljaar

Evaluatie. Schooljaar Evaluatie Schooljaar 2014-2015 is één van de scholen van Voorwoord Het schooljaar 2014-2015 is weer om gevlogen. De plannen voor volgend jaar worden gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk niet zonder terug te

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort

Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort Schooljaarverslag Openbare Daltonschool Leemvoort 2015 2016 Samen spelen, samen leren Inleiding In het kader van kwaliteitszorg levert de school een schooljaarverslag aan ter verantwoording van de beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt.

Ook vorig jaar hebben wij een jaarplan opgesteld. Dit jaarplan is uitgevoerd en geëvalueerd. Negen items zijn het afgelopen jaar aangepakt. Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van schooljaar 2015-2016. Hierin beschrijven wij welke doelstellingen wij ons voor dit schooljaar hebben gesteld en hoe wij deze willen bereiken.

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

H 8 Cito Eindtoets 2014

H 8 Cito Eindtoets 2014 H 8 Cito Eindtoets 2014 De gemiddelde score van de Cito-eindtoets was voor onze school 534,0 Het landelijke gemiddelde was 534,4. (zie bijlage 1) De verwachte score op basis van de entreetoets in groep

Nadere informatie

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL

JAARPLAN ZUUKERSCHOOL ONDERWIJSKUNDIG JAARPLAN ZUUKERSCHOOL 2010-2011 Onderdeel van de Stichting Proo Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010-2011 School Zuukerschool Schoolleider Frans van Duren Datum Juni 2010 Inleiding In ons

Nadere informatie

Schooljaarplan 2015-2016

Schooljaarplan 2015-2016 Schooljaarplan -2016 O.B.S. Jan Bierma Oldehove 1 september Schooljaarplan 15-16 o.b.s. Jan Bierma te Oldehove 2 Schooljaarplan (SJP) -2016 Naam school O.B.S. Jan Bierma Bezoekadres Schoolstraat 19, 9883

Nadere informatie

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014

Schooljaarplan 2013-2014. Schooljaarplan 2013-2014 Inleiding Rust, orde en regelmaat. Het is de uitstraling als je het schoolgebouw van o.b.s. Skoatterwiis binnenloopt. Er heerst een fijn op leren gerichte sfeer. Kinderen, leerkrachten en ouders werken

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 06 0 Naam school Obs De Linde Adres Verlengde Berkenlaan Postcode 966 GC Telefoon 09 646004 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd Gezag 0BG info@basisschool-delinde.nl www.basisschool-delinde.nl

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL ALBERT SCHWEITZER School : basisschool Albert Schweitzer Plaats : Emmeloord BRIN-nummer : 08JS Onderzoeksnummer : 94651 Datum schoolbezoek : 4 juni 2007 Datum

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2014

Rapportage Eindresultaten 2014 Rapportage Eindresultaten 2014 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 7 mei 2014 auteur Jan Vermeulen status Definitief Rapportage eindresultaten 2014 pagina 2 van 8 status concept Inhoudsopgave

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP)

Schooljaarplan (SJP) Schooljaarplan (SJP) 206 207 Naam school Obs Oosterschool Adres Hoofdweg 233 Postcode 9695 AH Bellingwolde Telefoon 0597-5369 Brinnummer 06CN E-mail obsoosterschool@sooog.nl Directeur J. Spelde Bevoegd

Nadere informatie

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar:

Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen Schooljaar: Speerpunten 2014-2015 Item 1, 3, 7, 9 en 17 (zie onderstaand format) Jaarplan It Harspit, Oppenhuizen 17-06-2015 Schooljaar: 2014-2015 Onderwijs en identiteit + leerlingenzorg Plan Do Check/act (Evaluatie

Nadere informatie

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL

SCHOOL ONDERSTEUNINGS PROFIEL Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht: Specifieke kennis en kunde Aantoonbare specifieke deskundigheid Extra ondersteuning ism externe partners SCHOOL ONDERSTEUNINGS

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarplan 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3, 4,

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016

Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Schooljaarplan (SJP) 2015-2016 Naam school Sint Gerardusschool Adres Splitting 145 Postcode 7826 CT Emmen Telefoon 0591-622465 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd gezag 03RY gerardusschool@skod.nl

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE HOEKSTEEN' School : basisschool 'De Hoeksteen' Plaats : Spijk BRIN-nummer : 04TX Onderzoeksnummer : 74116 Datum schoolbezoek : 27 juni 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARPLAN 2014-2015 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Rkbs De Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z. 86 Postcode

Nadere informatie

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank

Jaarverslag 2012-2013. Gbs De Springplank Jaarverslag 2012-2013 Gbs De Springplank Gbs De Springplank Oldenoert 55 9351 KV Leek T 0594-512720 E springplank@noorderbasis.nl dir. mevr. L. de Calonne Inhoud Jaarverslag Voorwoord... 3 1. Kengetallen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien Plaats : Kollumerzwaag BRIN-nummer : 10IK Onderzoeksnummer : 124291 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Opbrengsten Schooljaar

Opbrengsten Schooljaar Opbrengsten Schooljaar 2015-2016 NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda Inhoud 1. Eindopbrengsten... 3 2. Tussenopbrengsten... 5 3. Doorstroming...10 4. Uitstroom: adviezen voortgezet onderwijs...11

Nadere informatie

St. Vitusschool. Schooljaarplan

St. Vitusschool. Schooljaarplan St. Vitusschool Schooljaarplan 2016-2017 Directeur Mw. M.Tolboom Adres Dwingelooweg 19 Plaats Winschoten Telefoon 0597-432996 E-Mail marielle.tolboom@primenius.nl Datum 29-9-2016 St. Vitusschool Schooljaarplan

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'DE BRUG' School : basisschool 'De Brug' Plaats : Waspik BRIN-nummer : 06EI Onderzoeksnummer : 74084 Datum schoolbezoek : 29 juni 2006 Datum vaststelling : 23 oktober

Nadere informatie

Jaarverslag. r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl.

Jaarverslag. r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl. Jaarverslag r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 7 KK Hensbroek tel: 06-4507 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 0-03 School Rkbs de Ark Directeur Peter van der Neut (dir. a.i.) Datum

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl

Jaarplan 2015-2016. Rockanje. Datum: 6 oktober 2015. www.mijnschoolplan.nl Jaarplan 2015-2016 Baron De Vos Van Steenwijk Rockanje Datum: 6 oktober 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 Schoolnaam Baron De Vos Van Steenwijk Datum 15-09-2015 Inleiding In ons jaarplan geven

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot Nutsschool Laan van Poot Jaarverslag 2012-2013 Nutsschool Laan van Poot Laan van Poot 355 2566 DA Den Haag 070 325 75 47 www.nutsschool.nl info@nutsschool.nl 1 Jaarplan: Kolom 1, 2 Jaarverslag: Kolom 3,

Nadere informatie

Verslaggeving via. jaargroepoverleg

Verslaggeving via. jaargroepoverleg Jaarplan 2014-2015. c.b.s. de Vuurvlinder Onderwijs en identiteit Plan Do Check/act (Evaluatie en borging juni 2015) 1:Resultaten van de tussen- en eindopbrengsten van rekenen worden gehandhaafd en/of

Nadere informatie

Jaarplan basisschool. De Goudakker

Jaarplan basisschool. De Goudakker Jaarplan basisschool De Goudakker 2016 2017 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan. Gekozen is voor een compacte

Nadere informatie