Schooljaarverslag (SJV)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014"

Transcriptie

1 Schooljaarverslag (SJV) Naam school Kardinaal Alfrinkschool Brinnummer 09OB Adres Geuzingerbrink 74 Postcode 7812 NX Website Plaats Emmen Directeur A. Heemskerk Telefoon Bevoegd gezag SKOD Datum vaststelling Handtekening directeur Handtekening MR Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

2 Inhoud Schooljaarverslag 1 Kengetallen 1.1 Leerlingen Gegevens teldatum - Ontwikkeling Prognose 1.2 Personeel Aantal Scholing Ziekteverzuim 1.3 Opbrengsten Eindopbrengsten Tussenopbrengsten Opbrengsten door- en uitstroom 2 Evaluatie schooljaar 2.1 Evaluatie Schooljaarplan Domein 1: Zorg voor Kwaliteit Domein 2: Onderwijs & Leren Domein 3: Zorg & Begeleiding Domein 4: Management & Organisatie Domein 5: Persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkeling 2.2 Overige opmerkingen 3 Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Bevindingen inspectie Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek Themaonderzoek etc. 3.2 Waardering personeel Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ri&e/etc. 3.3 Waardering ouders Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ouderpanel/etc. 3.4 Waardering leerlingen Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/gesprekken met leerlingen/etc. 3.5 Onderzoeksbevindingen Uitkomsten visitatie/audit/schoolzelfevaluatie/etc. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

3 Kwaliteitscriteria 1 Verantwoording Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal (aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 2 Evaluatie Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald en wat betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. 3 Analyse en actiepunten In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 4 Kwaliteitscyclus Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

4 Hoofdstuk 1: Kengetallen 1.1 Kengetallen leerlingen jaar aantal 0,0 0,3 1,2 %weging ,3% ,6% ,3% Gegevens laatste teldatum landen van herkomst Landen van herkomst Aantal leerlingen Irak 1 Bangladesh 1 Marokko 1 Egypte 2 Turkije 1 Soedan 2 Totaal 8 Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar Leerjaar Totaal Aantal ll. eind Aantal ll. start Prognose leerlingaantal Jaar Aantal *Op basis van gemeentelijke prognose (indien beschikbaar) Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

5 Aantal leerlingen met een eigen leerlijn Leerjaar Totaal Rekenen Spelling Technisch lezen Begrijpend lezen Aantal leerlingen met een LGF (Rugzak) Categorie Totaal Cluster Cluster Cluster Cluster Aantal leerlingen met diagnose Aspect Totaal Dyslexie Dyscalculie ADD/ADHD/PDDNOS Analyse / trends Leerlingen met specifieke zorg en begeleiding neemt toe. Ook zichtbaar vanuit ZIEN. Conclusies en consequenties voor ons beleid: Doordat we meer gedragsproblematiek constateren, willen we de schoolpopulatie in kaart brengen, zodat we het onderwijs daarop kunnen afstemmen. Tevens willen we daarmee duidelijk aangeven wat de grenzen van de school zijn. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

6 1.2 Kengetallen personeel Functie wtf Directie 1,0708 IB / zorg 0,6185 Leerkr. 13,1267 OOP 1,1500 Totaal 15,9660 Overzicht relevante Teamscholing / begeleiding Onderwerp / thema teamscholing Speel je Wijs, methode ter ondersteuning van ontwikkeling van de woordenschat van de kinderen Onderbouwdag SKOD-Fidarda Training Social Media Wijs Krachtig Meesterschap BHV Organisatie Irma Smegen (schrijfster van deze methode) SKOD-Fidarda Social Media Wijs Kuijpers & Van Gennip Instituut Jeurissen Overzicht relevante individuele scholing / begeleiding Onderwerp/thema individuele scholing Naam Organisatie Master SEN Angelien Wehkamp-Lenferink Windesheim Remedial teaching Dianne van Hulzen-Siero LBRT Kanjer training Margo Wemhof Stichting Kanjertraining Kurzweil Dianne van Hulzen-Siero SKOD Social Media Wijs Peter Snippe SKOD ICT Anton Lukassen en Harm-Jan Meijer SKOD-Fidarda Akte Levensbeschouwing Anne-Marie Dobbe-Sloothaak t Onderwijsbureau Parnassys integraal Arie Heemskerk Driestar Verslaglegging Arie Heemskerk Peter Ottenhoff Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

7 Overzicht ziekteverzuim Gegevens ziekteverzuim onderwijzend personeel Percentage ziekteverzuim eigen school 7,7 2,8 4,0 Landelijk gemiddelde percentage ziekteverzuim PO *) 6,7 6,6 Nog niet bekend *) Gegevens MaetisArdyn Overzicht personele ontwikkeling Overzicht relevante personele ontwikkelingen Een collega langdurig ziek. 2. Inzet op het onderwijsleerproces (gedifferentieerd werken) en omschakeling naar een andere manier van werken aangaande planmatig werken ten aanzien van zorg en begeleiding. Dit heeft een positieve ontwikkeling teweeggebracht voor wat betreft de manier van werken van de leerkrachten. Conclusies en consequenties voor ons beleid: In principe doorgaan op de ingeslagen weg, verdere implementatie in schooljaar 2014 / Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

8 1.3 Opbrengsten Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de resultaten voor de eindopbrengsten, de tussenopbrengsten en de opbrengsten voor door- en uitstroom van onze school. Voor uitgebreide analyses per onderdeel verwijzen wij naar de trendanalyse van de afzonderlijke toetsen Eindopbrengsten Inspectiekaart Eindtoets School Kardinaal Alfrinkschool (09OB) Periode 2011 / / 2014 Weergave Uitslag CITO Eindtoets t.o.v. inspectienorm 2011 / / / 2014 Aantal deelnemende leerlingen 38, 37, 26, Aantal leerlingen in leerjaar 8 41, 37, 26, Aantal leerlingen op school Aantal ongewogen leerlingen Percentage gewogen leerlingen 5,2% 5,6% 5,2% Inspectienorm bij Eindtoetsgemiddelde Ongewogen Ongewogen Ongewogen Bovengrens inspectie 538,5 538,3 538,5 Landelijk gemiddelde 536,5 536,3 536,5 Ondergrens inspectie 534,5 534,3 534,5 CITO EINDTOETS 534,8 535,8 536,6 op of boven bovengrens (goed) op of boven landelijk gemiddelde (voldoende)! op of boven de ondergrens (voldoende) onder de ondergrens (onvoldoende) Niet deelnemende leerlingen: GEEN Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

9 Reden*) Aantal Aantal Aantal Leerlingen die toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs Leerlingen die een lgf-, so of sbo-indicatie hebben en als gevolg van beperkte capaciteiten geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de groep. 3 Leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd Leerlingen die kort in Nederland verblijven én om die reden het Nederlands niet goed beheersen *) zie analyse waarderingen van opbrengsten Inspectie augustus 2013 (C63 C65) Analyse / trends 2014: Taal laat t.o.v een forse vooruitgang zien. Spelling van niet werkwoorden springt er sterk uit. Er is de afgelopen drie schooljaren jaarlijks een duidelijke stijging van opbrengsten van taal waarneembaar. Rekenen is gestegen t.o.v Het ligt nu net boven het landelijk gemiddelde. Er is voor rekenen eveneens de afgelopen drie jaar jaarlijks een lichte stijging van opbrengsten waarneembaar. Als je rekenen en taal naast elkaar zet laat taal een sterkere ontwikkeling zien dan rekenen. Studievaardigheden laat een lichte stijging zien t.a.v Wereldoriëntatie is gedaald t.o.v en komt onder de 0-lijn uit. Conclusies en consequenties voor ons beleid Uit de praktijk blijkt dat de invoer van de vertaalcirkel leidt tot beter begrip van de bewerkingen en strategieën en tot een beter voorstellingsvermogen. Dit heeft bijgedragen aan een lichte stijging van rekenen bij de onderdelen van verhoudingen, breuken, procenten en het onderdeel meten, tijd en geld. Beleid op schoolniveau voortzetten daarin. De onderdelen getallen en bewerkingen heeft minder gescoord. Op schoolniveau heeft het automatiseren veel aandacht, maar blijkbaar onvoldoende resultaat. De focus zal het komende jaar nog sterker moeten liggen bij optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen Tussenopbrengsten 1. Technisch lezen: CITO Drie-Minuten-Toets LOVS-Totaal Hoofdvest. in 2011 / / 2014 Schooljaar Gem. L/I Niv n= Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

10 2011 / 2012 II 26,6 L:23 B+ 31/ ,0 L:54 C+ 29/ ,6 L:70 A- 29/ ,8 L:82 A- 39/ ,8 L:88 A 62/ ,3 L:96 A- 41/20 41 Gewicht: 5% I:21 4,0 14/17/3 40 I:48 2,9 34/18/3 41 I:66 # 38/9/0 36 4,1 29/0/4 29 4,4 15/15/0 39 4,1 20/12/7 41 III 41,4 L:36 A- 36/ ,1 L:62 B 32/ ,3 L:76 A- 41/ ,5 L:86 A- 39/ ,3 L:93 A- 50/29 38 I:33 4,0 26/10/0 40 I:56 3,6 26/18/3 41 I:71 # 35/3/0 36 4,2 21/0/4 29 4,2 5/16/ / 2013 II 26,4 L:23 B+ 33/ ,0 L:54 B 21/ ,8 L:70 A- 31/ ,9 L:82 A- 45/ ,6 L:88 A 61/25 28 Gewicht: 6% I:21 3,9 33/2/2 43 I:48 3,5 18/16/5 38 I:66 # 33/8/3 39 4,3 27/3/3 34 4,4 11/0/4 29 III 39,8 L:36 B+ 37/ ,2 L:62 B+ 37/ ,9 L:76 A- 37/ ,8 L:86 A 58/ ,9 L:93 A 64/21 28 I:33 3,7 26/14/0 43 I:56 3,8 24/13/3 38 I:71 # 29/8/0 39 4,4 15/0/3 34 4,4 11/0/ / 2014 II 25,0 L:23 B 29/ ,8 L:54 A- 39/ ,3 L:70 C+ 26/ ,1 L:82 C 27/ ,3 L:88 A- 29/ ,9 L:96 A 73/23 26 Gewicht: 5% I:21 3,5 26/11/3 38 I:48 4,2 22/7/0 46 I:66 # 33/21/5 43 2,6 22/24/ ,0 26/15/3 34 4,4 4/0/0 26 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L en I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) % Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel) 3. Begrijpend lezen: CITO Begrijpend lezen LOVS-Totaal Hoofdvest. in 2011 / / 2014 Schooljaar Gem. L/I Niv / 2012 II 16,2 L:8 A 30/ ,9 L:22 A- 24/ ,3 L:32 A- 25/ ,2 L:44 A- 41/24 37 Gewicht: 5% 4,4 11/5/0 41 I:25 # 35/9/0 36 I:32 4,1 39/0/0 29 4,2 27/8/0 39 III 3,9 L:-3 A- 28/ ,7 L:13 A- 34/ ,3 36/3/0 40 4,3 24/0/0 41 n= 2012 / 2013 II 27,6 L:22 A- 30/ ,6 L:32 B- 9/ ,0 L:44 B+ 19/31 26 Gewicht: 6% I:25 # 27/0/8 39 I:32 3,2 45/9/0 34 I:45 3,7 46/4/ / 2014 II 21,5 L:22 C+ 17/ ,1 L:32 C+ 24/ ,4 L:44 D 15/ ,4 L:54 A 50/23 26 Gewicht: 5% I:25 # 38/10/7 43 I:32 2,9 51/8/11 38 I:45 1,5 29/29/12 34 I:55 4,5 23/4/0 26 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L en I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) % Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

11 n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel) 4. Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde Totaal Groep 3 - Nieuw Hoofdvest. in 2013 / 2014 Schooljaar Gem. L/I Niv / 2014 II 124,0 L:115 A- 24/37 38 Gewicht: 5% 4,0 21/18/0 38 n= Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L en I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) % Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel) 4. Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde LOVS-Totaal Hoofdvest. in 2011 / / 2014 Schooljaar Gem. L/I Niv / 2012 II 39,6 L:26 A 64/ ,1 L:47 A- 45/ ,4 L:70 A- 38/ ,0 L:83 A- 29/ ,5 L:96 A- 33/33 36 Gewicht: 5% 4,6 8/0/3 40 I:50 4,2 18/5/0 41 I:71 # 18/6/0 36 I:84 4,0 32/4/0 29 4,1 31/3/0 39 III 49,8 L:35 A 72/ ,2 L:58 A- 39/ ,8 L:75 B+ 35/ ,9 L:88 A- 48/ ,4 8/0/0 40 I:61 4,2 18/0/0 41 I:78 # 26/9/3 36 I:89 4,3 15/0/0 29 n= 2012 / 2013 II 36,3 L:26 A 56/ ,8 L:47 A- 37/ ,8 L:70 B+ 27/ ,7 L:83 A- 36/ ,8 L:96 B+ 19/35 26 Gewicht: 6% 4,4 12/0/2 43 I:50 4,1 32/0/0 38 I:71 # 35/8/3 39 I:84 4,1 18/9/0 34 I:98 3,9 46/0/0 29 III 44,2 L:35 A- 54/ ,9 L:58 A- 39/ ,9 L:75 A- 34/ ,4 L:88 A- 33/ ,2 11/3/3 43 I:61 4,2 26/3/0 38 I:78 # 29/5/3 39 I:89 4,1 24/3/ / 2014 II 54,3 L:47 A- 43/ ,5 L:70 B+ 24/ ,8 L:83 B 32/ ,2 L:96 B 21/ ,7 L:108 A- 50/27 26 Gewicht: 5% I:50 4,1 22/7/2 46 I:71 # 38/10/0 43 I:84 3,6 24/14/5 38 I:98 3,5 30/9/3 34 I:110 4,2 23/0/0 26 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

12 L en I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) % Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel) 5. Overig: CITO Woordenschattoets LOVS-Totaal Hoofdvest. in 2011 / / 2014 Schooljaar Gem. L/I Niv / 2012 II 49,2 L:40 A- 50/ ,5 L:51 B+ 21/39 38 Gewicht: 5% 4,3 17/6/6 40 3,7 16/21/3 41 III 57,4 L:47 A- 31/ ,0 L:57 B+ 26/ ,2 11/6/3 40 3,7 16/11/11 41 n= 2012 / 2013 II 42,3 L:40 B 23/ ,6 L:51 A- 37/ ,9 L:63 B+ 14/ ,8 L:74 D+ 6/27 33 Gewicht: 6% 3,7 14/28/2 43 4,1 26/8/5 38 # 22/8/3 39 1,7 33/27/6 34 III 60,3 L:47 A 47/ ,3 L:57 B+ 27/ ,8 L:66 C+ 5/ ,1 L:77 C+ 6/ ,4 12/5/0 43 4,0 24/16/3 38 # 29/21/5 39 2,7 45/15/ / 2014 II 47,6 L:40 A- 41/ ,3 L:51 A- 24/ ,3 L:63 A- 40/ ,3 L:74 B- 19/ ,3 L:85 D+ 12/ ,7 L:97 A 38/42 26 Gewicht: 5% 4,2 13/13/5 38 4,0 28/11/7 46 # 24/7/0 43 3,2 46/3/5 38 1,8 38/32/6 34 4,3 15/4/0 26 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L en I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) % Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel) Samenvatting analyse en conclusies: - De opbrengsten voor Begrijpend Lezen zijn dit schooljaar onvoldoende in groep De jaren daarvoor in en waren de opbrengsten wel voldoende. Er wordt op school al een aantal jaren gewerkt met Nieuwsbegrip XL. Deze methode voldoet aan de kerndoelen. Er wordt geen gebruik gemaakt van een andere begrijpend leesmethode ernaast. - Woordenschat is in groep 6 en 7 onvoldoende. De doorgaande lijn m.b.t. de afspraken van werken met Nieuwsbegrip XL (woordenschat) was niet duidelijk hoe, wat, wanneer en hoe vaak er binnen de groepen op de pc. mee werd gewerkt. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

13 - De opbrengsten van technisch lezen zijn voldoende, behalve in gr. 6. De leerkrachten besteden veel tijd aan technisch lezen. - Volgens de methode Estafette wordt er gestructureerd aandacht besteden aan de lezers die in de extra instructiegroep zitten. - Er zitten in de groep 3 dyslectische leerlingen en daarnaast 3 leerlingen met kenmerken van dyslexie. - Er wordt gewerkt conform het protocol leesproblemen en dyslexie. Consequenties voor ons beleid: Doelstelling begrijpend lezen: - De opbrengsten van begrijpend lezen moeten in januari 2015 voldoende zijn. o Alle leerkrachten zetten Nieuwsbegrip in. o De toetsen van Nieuwsbegrip worden afgenomen volgens de toets kalender. o Er zijn afspraken gemaakt over de inzet van de methode: Computerlessen m.b.t. het oefenen met woordenschat en de verwerking van de schriftelijke lessen. o De leerkrachten maken tijdens de lessen begrijpend lezen gebruik van modelling (hardop denkend voordoen hoe het moet). o De kinderen werken (regelmatig) in groepjes van 3 pers. o Inzet Toolkit begrijpend lezen (groep ) wat vanuit de Stichting Fidarda-SKOD is opgesteld. o De leerkrachten kennen de leerdoelen voor begrijpend lezen. Doelstelling technisch lezen: - Voor technisch lezen moet groep 6 in juni a.s. voldoende halen. o Sterk inzetten op de gestructureerde aanpak voor voortgezet technisch lezen (groep 4-8) o Kinderen die niet op niveau zitten gaan wekelijks herhaald lezen m.b.v. prentenboek en lezen dat (onder begeleiding) voor aan kleuters o 2 keer per week wordt er gelezen met Estafette in 3 niveaus o Na de pauze wordt (in elke groep) 15 min stil gelezen. o In de groepen 6 t/m 8 wordt een keer per week gewerkt met mandjeslezen, waarbij kinderen met verschillende leesvormen in aanraking komen. o Tussentijds afname van DMT i.v.m. borging. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

14 1.3.3 Opbrengsten door- en uitstroom Onderdeel Aantal leerlingen met een eigen leerlijn dat tussendoelen haalde % leerlingen dat op 1 oktober 12 jaar of ouder is (indicatie max. 5%) 2,6% 2,9% 2,3 % Percentage leerlingen dat na 3 jaar VO functioneert volgens advies (indicatie inspectie: na 3 jaar maximaal 25% op- of afgestroomd) 80% 80% 80% Kardinaal Alfrinkschool (09OB) Datum: Controletelling leeftijdscategorie School Kardinaal Alfrinkschool BRIN 09OB Peildatum Weergave Aantal bekostigde leerlingen per inschrijving per leeftijdsjaar Totaal aantal leerlingen 304, Aantallen in onderbouw Reg Reg Alle leerlingen van 4-7 jaar J M Totaal 4 jaar 22, 13, 35, 5 jaar 16, 26, 42, 6 jaar 16, 22, 38, 7 jaar 22, 24, 46, 8 jaar 9 jaar 10 jaar 11 jaar 12 jaar Totaal 76, 85, 161, Aantallen in bovenbouw Reg Reg Alle leerlingen van 8 jaar of ouder J M Totaal Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

15 4 jaar 5 jaar 6 jaar 7 jaar 8 jaar 21, 18, 39, 9 jaar 16, 22, 38, 10 jaar 18, 13, 31, 11 jaar 15, 13, 28, 12 jaar 3, 4, 7, Totaal 73, 70, 143, Doorstroom Aantal gedoubleerde leerlingen en leerlingen met verlengde schoolloopbaan Leerjaar Doublure % Verlengde schoolloopbaan % Verlengde schoolloopbaan % 2013 / , 5 van 58 8,6 % 2012 / , 3 van 44 6,8 % 5, 2 van 222 0,9 % 6, 1 van 222 0,5 % 2011 / , 3 van 228 1,3 % 3 van 38 7,9 % 4, 3 van 228 1,3 % 5, 1 van 228 0,4 % 6, 1 van 228 0,4 % 7, 1 van 228 0,4 % 2010 / , 4 van 230 1,7 % 2 van 43 4,7 % 5, 1 van 230 0,4 % 6, 2 van 230 0,9 % 8, 1 van 230 0,4 % Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

16 Indicatie inspectie: Percentage zittenblijvers in groep 1-2: maximaal 12% Percentage zittenblijvers in groep 3 t/m 8: maximaal 3% Samenvatting analyse en conclusies: Het aantal zittenblijver in groep 1 en 2: 4 leerlingen van de 111 = 3,6 % Het aantal zittenblijver van groep 3 t/m 8 ligt op: 6 leerlingen van de 226 = 3% Consequenties voor ons beleid: Geen extra maatregelen, doorgaan op de ingeslagen weg. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

17 Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar Evaluatie Schooljaarplan Domein 1. Zorg voor kwaliteit Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar vervolgacties 1 Afsprakenmap verbeteren De digitale map nog gedetailleerder uitwerken Een herindeling van de Brin staat bovenschools gepland voor komende zomerperiode. Dat even afwachten voor verdere uitwerking volgt. 2 Kwaliteitszorg beschrijven Alle activiteiten die worden ondernomen om kwaliteit te leveren staan in beleidsdocumenten (handboek onderwijsondersteuning) beschreven met behulp van het Werken Met Kwaliteitskaarten (WMK) of Parnassys Integraal hiervoor inzetten 3 Afspraken borgen Afspraken zijn vastgelegd en worden blijvend uitgevoerd 4 Verdere implementatie van Als dit Ontwikkelingsvolgmodel voldoende BOSOS bijdraagt aan het in beeld brengen van de 5 Een voldoende resultaat bij de Cito-eind-toets Trendanalyses en groepsplannen ontwikkeling van kinderen uit gr. 1 en 2 De schoolscore ligt boven het landelijk gemiddelde Als deze activiteit bijdraagt aan nog beter onderwijs geven 7 Dyslexie-protocol Aan het begin van elk jaar dit protocol doornemen, waardoor duidelijk is wat je er mee doen moet Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool, Dit jaar geen WMK en Parnassys integraal, maar alle activiteiten in het kader van het onderwijsleerproces/gedifferentieerd werken staan beschreven in plan van aanpak. Daarnaast was het digitaal planmatig werken t.a.v de zorg en begeleiding een belangrijk punt van aandacht en dat is vanaf januari jl. daarin meegenomen Zie: notulen, IB-zaken in de Brin, protocollen, Parnassys. Gerealiseerd. De schoolscore was op een voldoende niveau, maar nog net niet boven het landelijk gemiddelde Analyses hebben plaatsgevonden. Opstellen van groepsplannen hebben bij het team meer bewustwording gebracht en ontwikkeling. Gerealiseerd, met een toevoeging van het bespreken van het protocol Dyscalculie. In schooljaar duidelijke afspraken invulling/afstemming binnen het team. De implementatie van het onderwijsleerproces/gedifferentieerd werken en het planmatig werken t.a.v. de zorg en begeleiding wordt in schooljaar verder geïmplementeerd en toekomstbestendig gemaakt Deze manier van werken continueren. Vervolgen. Mede door het inzetten van leergesprekken met de kinderen van groep 7 en 8 (ook verantwoordelijkheid bij de kinderen tav hun eigen leerproces) proberen dit resultaat in 2015 wel te halen. In het schooljaar moeten ze er echt staan!! Verdere verfijning groepsplannen Vervolgen, dit is een jaarlijks terugkerende activiteit. Domein 2. Onderwijs en leren Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar vervolgacties 1 Beleidslijn Woordenschat Er is een doorgaande lijn ter verbetering van de De doorgaande lijn is er wel, alleen het Met het Plan van Aanpak voor wat betreft

18 woordenschat. De kinderen beter scoren op de Citowoordenschattoetsen 2 De Vertaal-cirkel Alle leerkrachten van gr. 3 t/m 8 werken 2x per week met de Vertaal-cirkel 3 Leer- en hulpmiddelen Als we constateren dat we met de leer- en hulpmiddelen die we aan het eind van het schooljaar hebben of hebben besteld voor het dan volgend jaar goed onderwijs kunnen bieden 4 Levelwerk implementeren Als de leerkrachten aan het eind van het jaar Levelwerk, daar waar nodig en mogelijk, hebben kunnen inzetten in hun lesprogramma 5 Vieren Wanneer vieringen op school gekenmerkt worden door een betrokkenheid van de deelnemers 6 Engels Er is een keuze gemaakt voor een nieuw aan te schaffen methode Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool, heeft nog niet geleid tot de gewenste resultaten. Gerealiseerd. De leerkrachten en kinderen hebben zich deze manier van werken eigen gemaakt. Gerealiseerd. Gerealiseerd. Leerkrachten kunnen nog wel meer van Levelwerk gebruik maken. Er zijn afspraken gemaakt met de leerkrachten over de organisatie van de aubades en de weeksluitingen. Met een jaar uitgesteld i.v.m. zaken aangaande kwaliteitszorg. technisch/begrijpend lezen dit bewerkstelligen en verdere inzet van de drama-methode Speel je wijs in de groepen 5 t/m 8. Het beleid borgen. Vervolgen. Vervolgen. Inzetten van een werkgroep voor het kiezen van een rekenmethode/rekenleerlijn en een werkgroep voor een methode Engels. Aanschaf van Levelspel, zodat dit in de groepen 1 en 2 kan worden ingezet. Verdere implementatie van de gehele methode, met behulp van het protocol Hoogbegaafdheid. Vervolgen. Vervolgen. Zie ook punt 2.3 Domein 3. Zorg & Begeleiding Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar vervolgacties 1 Woordenschat Als we ook in groep 7 de Citotoets Gerealiseerd NVT Woordenschat hebben ingevoerd 2 Passend Onderwijs Aansluiting gevonden bij de voorbereiding zoals het SWV die uitzet Informatie gegeven aan leerkrachten en ouders. We zijn er klaar voor Passend Onderwijs kan wat ons betreft starten. 3 ZIEN Dat we komen van signaleren tot handelen Na een tweetal uiteenzettingen van M. Wortmann is duidelijk wat er moet/kan gaan gebeuren Enkele leerkrachten krijgen ondersteuning bij het opstellen van een groepsplan nav het invullen van Zien! Blijven volgen. 4 Digitale rapporten Als de planning van de gesprekken en de uitgave Gerealiseerd van de rapporten goed is Domein 4. Management en Organisatie Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar vervolgacties 1 Het schoolplein Aan het eind van het schooljaar is de herinrichting van het schoolplein gerealiseerd Start is gemaakt. Tussenkomst van de BSO zorgt voor wat oponthoud in de plannenmakerij. Daarnaast is collega Angelien Wehkamp met een onderzoek (bij leerkrachten, kinderen en ouders) begonnen aangaande de inrichting van het plein. Vervolgen 2 De Brede Schoolontwik- De Kardinaal Alfrinkschool kan in samenspel met Steeds in ontwikkeling met de wijkscholen, Vervolgen middels ons Directieoverleg

19 keling 3 Invoeren van het Ouderportaal de wijkinstellingen de kinderen en hun ouders van Bargeres een noodzakelijk dagarrangement bieden Alle ouders, die in het bezit zijn van een computer en internet, kunnen vanaf 1 januari 2014 via het Ouderportaal van ParnasSys de gegevens en de ontwikkeling van hun kind(eren) volgen, die door de school zijn opengezet 4 Plan van Aanpak ARBO Alle aandachtspunten (uitvoering daarvan) van het RI&E zijn uitgevoerd 5 Ontruimingsplan Het ontruimingsplan is aangepast nadat de verbouwing is gerealiseerd en er is een keer mee geoefend 6 Management-rapportages Als de Maraps een positief financieel beeld laten zien Domein 5. Persoonlijke Ontwikkeling / Teamontwikkeling (scholing en begeleiding) instellingen en gemeente Emmen. Gerealiseerd, behoudens het openstellen van de notitiecategorieën Is verwerkt, waar nodig worden zaken meegenomen naar de nieuwe planperiode Gerealiseerd Gerealiseerd Bargeres (5x per schooljaar). Vervolgen met ingang van het nieuwe schooljaar. Vervolgen in de RI&E van Vervolgen Vervolgen Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar vervolgacties 1 De POP-nen ten uitvoer Alle leerkrachten hebben werk gemaakt van hun Een voortschrijdend proces, met wisselend Vervolgen brengen POP resultaat 2 Coo7 Met alle leerkrachten is een beoordelingsgesprek Gerealiseerd aan het eind van het schooljaar Vervolgen in de nieuwe cyclus van 1,5 jaar gevoerd en een start gemaakt met een nieuwe cyclus van gesprekken 3 Persoonlijk Meesterschap Alle teamleden kunnen reflecteren op de eigen communicatiestijl en hun competenties als leerkracht Er is een start gemaakt met deze training. Aan het eind van dit schooljaar zijn er 3 bijeenkomsten geweest Volgend schooljaar de laatste 3 bijeenkomsten 4 Zakelijk schrijven Het hele team heeft zich een zakelijke schrijfstijl eigen gemaakt, die in ParnasSys te gebruiken is. 5 Personeelsbeleid Indien het team gevormd wordt door leerkrachten uit de diverse leeftijdscategorieën (20-30, 30-40, 40-50, en >60) Dir. en IB er hebben een bijeenkomst bijgewoond van Peter Ottenhoff (Jobcreator). A. Bleijleven heeft een workshop aan het team gegeven t.a.v. zakelijk schrijven bij individuele gedragsplannen Met de vervanging meegerekend is dat gelukt. Vervolgen Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

20 2.2 Overige opmerkingen Halverwege het schooljaar hebben we te maken gekregen met een wisseling van de Meerschoolse Interne Begeleider. Vanaf januari 2014 is daardoor sterker en planmatiger ingezet op: Kwaliteitszorg (onderwijsleerproces en zorg en begeleiding). Dit is gerealiseerd door o.a meer klassenbezoeken (3x in een periode van 5 maanden), persoonlijke gesprekken, inzet van coaching daar waar nodig en met als hoofddoel: leerkrachtgedrag. Hoofdstuk 3: Waardering belanghebbenden en betrokkenen Opmerking: Recent is er geen waardering door belanghebbenden en/of betrokkenen in een formele status uitgesproken, vandaar: Niet van Toepassing. Schooljaarverslag Kardinaal Alfrinkschool,

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARPLAN 2014-2015. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARPLAN 2014-2015 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarplan (SJP) 2014 2015 Naam school Rkbs De Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z. 86 Postcode

Nadere informatie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie

Voor Kanjers zorgzaam. Definitieve versie Voor Kanjers zorgzaam 2012 2016 Definitieve versie Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1 Doelen van het plan.... 4 1.2 Functies van het plan.... 4 1.3 Procedure voor het opstellen en vaststellen van het plan....

Nadere informatie

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl

/ 2. Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181. Telefoon: 010-4858393 info@obsdeschalm.nl OBS DE SCHALM / 2 Naam school: OBS de Schalm Brinnummer: 18 ZU Adres: Katendrechtsestraat 181 Postcode: 3072 NS Telefoon: 010-4858393 E-mail: info@obsdeschalm.nl Website: www.obsdeschalm.nl Locatiedirecteur

Nadere informatie

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal

Schoolplan 2012-2016. o.b.s. Bornwaterschool. Bloemendaal Schoolplan 2012-2016 o.b.s. Bornwaterschool Bloemendaal Pagina 1 Schoolplan 2012 2016 Naam school o.b.s. Bornwaterschool Brinnummer 18 KK Adres Ignatius Bispincklaan 1 Postcode 2061 EM Bloemendaal Telefoon

Nadere informatie

Kbs De Triangel, Nijverdal Schoolondernemingsplan 2011 2015 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 5 Inleiding... 5 Schematische weergave schoolondernemingsplan. 7 2. STRATEGISCH DEEL... 8 Strategische doelen...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El

Schoolondersteuningsprofiel. cbs de Spreng-El Schoolondersteuningsprofiel cbs de Spreng-El 1. Inleiding... 3 2. Algemene gegevens:... 4 Onderwijsvisie / schoolconcept.... 5 Pedagogische huisstijl... 6 Didactisch ontwerp... 6 Onderwijstijd.... 7 Kengetallen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013

JAARVERSLAG 2012-2013 JAARVERSLAG 2012-2013 Brinnr Opgesteld door Datum en plaats : 09XB : T. Ruijter-Winder : 28-10-2013 Heiloo Inleiding In dit verslag legt de school verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen

Nadere informatie

SCHOOLPLAN 2011-2015

SCHOOLPLAN 2011-2015 SCHOOLPLAN 2011-2015 INLEIDING Voor u ligt het schoolplan van Bs. KlimWijs. Bs. KlimWijs is, samen met de kernpartners Peuterplaza Spaaihoef en Korein Kinderplein Cluselaan, onderdeel van het Spilcentrum

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk

Schooljaar 2014-2015. Planning-realisatie. WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk Schooljaar 2014-2015 Planning-realisatie WSKO Verburch-hof Directeur : Karin van Schalkwijk 1. Inleiding Dit overzicht is een uitwerking van het schoolplan 2011-2015 voor het schooljaar 2014-2015. Omdat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT

JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT Okt 2013 JAARVERSLAG 2012-2013 WE DOEN WAT WERKT 12SY Annemiek Ruiter Oktober 2013 Een woord vooraf Voor u ligt het jaarverslag van basisschool De Vaart. Dit jaarverslag heeft als doel verantwoording af

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL. BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE AQUAREL School : De Aquarel Plaats : Zwolle BRIN-nummer : 13YV Onderzoeksnummer : 51152 Datum schoolbezoek : 26-10-2004 Datum vaststelling : 12 januari 2005 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Samenwerken aan Taalbeleid:

Samenwerken aan Taalbeleid: Samenwerken aan Taalbeleid: in tien stappen naar een taalbeleidsplan Marieke Tomesen Jack Duerings Annie van der Beek Deze uitgave is tot stand gekomen dankzij subsidie van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde

Inhoudsopgave. Schoolplan De Piramide. bladzijde Inhoudsopgave Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1 Even voorstellen 1.1 Korte beschrijving van de school 4 1.2 Visie op uitgangspunten en doelen van de Laurentius Stichting 4 1.3 Onze visie op onderwijs 5 1.4 Kansen

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14

Voorwoord. dit cursusjaar = 2013/14 1 Voorwoord Het doel van publiek verantwoorden door een onderwijsinstelling is te laten zien dat zij haar middelen zo effectief mogelijk inzet. De verantwoording van het financiële beleid van een instelling

Nadere informatie

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp

Jaarverslag. RKBS St. Jozef De Rijp Jaarverslag RKBS St. Jozef De Rijp Schooljaar 2013-2014 RKBS St. Jozefschool 05DH Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Telefoon: 0299-671889 E-mail: info@stjozef-school.nl Website: www.stjozef-school.nl Jaarverslag

Nadere informatie

SCH C OOL O GI G D I S S

SCH C OOL O GI G D I S S SCHOOLGIDS 20 2014 14 2015 2015 1. VOORWOORD Scholen verschillen in identiteit, werkwijzen, sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen steeds moeilijker. Daarom vraagt de overheid

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel

Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel Goed onderwijs aan elk kind! Jaarverslag 2013-2014 en jaarrekening 2013 van de VVOGG te Krimpen aan den IJssel 1 2 Inhoudsopgave I. Inleiding 5 Pagina II. Jaarverslag 2013-2014 7 1. Verslag toezichthoudend

Nadere informatie

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken

HANDREIKING. DATAMUUR Werken met groepsplannen. Inleiding. Opbrengstgericht werken HANDREIKING Opbrengstgericht werken DATAMUUR Werken met groepsplannen PO Inleiding Scholen hebben als doel het maximale uit een leerling te halen. Een leerling moet kunnen presteren naar zijn cognitieve-

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011

Onderwijskundig jaarverslag 2009-2010. Onderwijskundig jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig jaarplan -2011 OnderwijskundigJaarverslag bs de Touwladder 2009 1 De Touwladder Een ontdekkingsreis voor iedereen Onderwijskundig jaarverslag 2009- Onderwijskundig

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil Plaats : Nijverdal BRIN-nummer : 08TJ Onderzoeksnummer : 127187 Datum schoolbezoek : 18 september 2012 Rapport vastgesteld :

Nadere informatie

Bestuursverslag 2014

Bestuursverslag 2014 Bestuursverslag 2014 Naam Vereniging School met de Bijbel tot stichting en instandhouding van scholen voor christelijk onderwijs te Boven-Hardinxveld Werkgeversnummer 85502 Bezoekadres Hobbemastraat 1

Nadere informatie

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL

Jaarverslag. Schooljaar 2011-2012. De Familieschool. Brinnummer 07RL Jaarverslag Schooljaar 2011-2012 De Familieschool Brinnummer 07RL opgesteld door: R. Venneker (directeur) datum en plaats 10 oktober 2012 Heerhugowaard 1 Inhoudsopgave: Inleiding 3 Wettelijke bepalingen

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur

Omgaan met verschillen op Icbs Octant. Een beschrijving van de zorgstructuur Omgaan met verschillen op Icbs Octant Een beschrijving van de zorgstructuur Augustus 2013 Inhoud Een beschrijving van de zorgstructuur... 1 Juli 2013... 1 1. Inleiding... 6 2. Visie op leerlingzorg; omgaan

Nadere informatie

Inhoud. 2.1 Opbrengsten 2.1.1 Rekenen 2.1.2 Begrijpend Lezen 2.1.3 Spelling 2.1.4 DMT leeskaarten

Inhoud. 2.1 Opbrengsten 2.1.1 Rekenen 2.1.2 Begrijpend Lezen 2.1.3 Spelling 2.1.4 DMT leeskaarten 1 Inhoud 1. Algemene gegevens 1.1 Organisatie 1.2 Ondersteuning 1.3 Bekostigingsgrondslag 1.4. Leerling-prognose 1.4.1 Uitstroomgegevens 1.4.2 Tussentijdse schoolverlaters 2. Onderwijskundig jaarverslag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2010 2011

JAARVERSLAG 2010 2011 JAARVERSLAG 2010 2011 R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Jasmijnstraat 11a 5492 JS Sint-Oedenrode R.k. basisschool Sint Antonius van Padua Brin 15CR Adres: Jasmijnstraat 11a, 5492 JS Sint-Oedenrode

Nadere informatie