Schooljaarverslag (SJV)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schooljaarverslag (SJV)"

Transcriptie

1 Schooljaarverslag (SJV) Naam school rkbs De Brummelbos Brinnummer 08VC Adres Omhaal 33 Postcode 7887 CD Website Plaats ERICA Directeur Dhr. P.T. Stuivenvolt (a.i.) Telefoon Bevoegd gezag SKOD Datum vaststelling Handtekening directeur Handtekening MR 1

2 Inhoud Schooljaarverslag 1 Kengetallen 1.1 Leerlingen Gegevens teldatum - Ontwikkeling Prognose 1.2 Personeel Aantal Scholing Ziekteverzuim 1.3 Opbrengsten Eindopbrengsten Tussenopbrengsten Sociale competenties Opbrengsten door- en uitstroom 2 Evaluatie schooljaar 2.1 Evaluatie Schooljaarplan Domein 1: Zorg voor Kwaliteit Domein 2: Onderwijs & Leren Domein 3: Zorg & Begeleiding Domein 4: Management & Organisatie Domein 5: Persoonlijke ontwikkelingen en teamontwikkeling 2.2 Overige opmerkingen 3 Bevindingen Belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Bevindingen inspectie Uitkomsten Kwaliteitsonderzoek Themaonderzoek etc. 3.2 Waardering personeel Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ri&e/etc. 3.3 Waardering ouders Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/ouderpanel/etc. 3.4 Waardering leerlingen Uitkomsten tevredenheidonderzoek/enquête/gesprekken met leerlingen/etc. 3.5 Onderzoeksbevindingen Uitkomsten visitatie/audit/schoolzelfevaluatie/etc. 2

3 Kwaliteitscriteria 1 Verantwoording Dit schooljaarverslag is een verantwoordingsdocument dat past bij de opdracht tot meervoudig publieke verantwoording, zowel horizontaal (aan de schoolomgeving) als verticaal (bevoegd gezag, overheid/inspectie). 2 Evaluatie Voor team en directie vormt het schooljaarverslag een evaluatieve terugblik op het afgelopen schooljaar: welke resultaten hebben we behaald en wat betekent dat voor onze beleidsvoornemens voor het nieuwe schooljaar. 3 Analyse en actiepunten In elk hoofdstuk zoeken we naar trends, analyseren we gegevens, trekken we conclusies en formuleren we actiepunten voor het nieuwe schooljaar. 4 Kwaliteitscyclus Dit schooljaarverslag maakt deel uit van de kwaliteitscyclus: Schoolplan - Schooljaarplan - Schooljaarverslag. 3

4 Hoofdstuk 1: Kengetallen 1.1 Kengetallen leerlingen jaar aantal 0,0 0,3 1,2 %weging % % % % Gegevens laatste teldatum landen van herkomst Landen van herkomst Aantal leerlingen Polen 2 Slowakije 2 Totaal 4 Schatting overzicht opbouw leerlingenaantallen per leerjaar Leerjaar Totaal Aantal ll. eind Aantal ll. start Aantal ll. start Prognose leerlingaantal Jaar Aantal *Op basis van gemeentelijke prognose (indien beschikbaar) 4

5 Aantal leerlingen met een eigen leerlijn Leerjaar Totaal Rekenen Spelling Technisch lezen Begrijpend lezen Aantal leerlingen met diagnose Aspect Totaal Dyslexie Dyscalculie ADD ADHD Anafylaxis 1 1 Gilles de la Tourette 1 1 Hechtingsproblematiek 1 1 NAH 1 1 PDDNOS 1 1 Analyse / trends Door de planmatige zorgstructuur wordt gedrags- en leerproblematiek vroegtijdig gesignaleerd. Hierdoor zien we een stijging van gediagnosticeerde leer- en gedragsproblematiek. Daar waar nodig is een ontwikkelingsperspectief vastgesteld en een eigen leerlijn uitgezet. Er is aandacht nodig voor het helder houden van de communicatie over de zorg vanuit de verschillende rollen (leerkracht, MIB, directeur) Conclusies en consequenties voor ons beleid: De planmatige zorgstructuur continueren en borgen. 5

6 1.2 Kengetallen personeel Functie wtf Directie 0,8 (va IB / zorg (0,47 bovenschools) Leerkr. 10,46 OOP 0,8 Totaal 12,26 Overzicht relevante Teamscholing / begeleiding Onderwerp / thema teamscholing Identiteit Teambijeenkomst Voorlichtingsbijeenkomst ZIEN! / Pedagogische groepsplannen / OPP en leerlijnen Organisatie Tom Knippers Beerschot & Simons Social MediaWijs Kompas SWV Overzicht relevante individuele scholing / begeleiding Onderwerp/thema individuele scholing Naam Organisatie Overzicht ziekteverzuim Gegevens ziekteverzuim onderwijzend personeel Percentage ziekteverzuim eigen school 10,27/12, /7,99 Landelijk gemiddelde percentage ziekteverzuim PO *) 6,6 *) Gegevens MaetisArdyn 6

7 Overzicht personele ontwikkeling Overzicht relevante personele ontwikkelingen Twee leerkrachten waren voor langere tijd met ziekteverlof. Een van hen is weer volledig hersteld. Er is veelvuldig contact met arbeidsdeskundige, bedrijfsarts, bestuurskantoor, de betreffende leerkracht en de directeur. Conclusies en consequenties voor ons beleid: Ingezette beleid voortzetten. 7

8 1.3 Opbrengsten Hieronder vindt u een totaaloverzicht van de resultaten voor de eindopbrengsten, de tussenopbrengsten en de opbrengsten voor door- en uitstroom van onze school. Voor uitgebreide analyses per onderdeel verwijzen wij naar de trendanalyse van de afzonderlijke toetsen Eindopbrengsten Inspectiekaart Eindtoets School De Brummelbos (08VC) Weergave Uitslag Eindtoets t.o.v. inspectienorm 2012 / / / 2015 Aantal deelnemende leerlingen Aantal leerlingen in leerjaar Aantal leerlingen op school Aantal ongewogen leerlingen Percentage gewogen leerlingen 5% 3% 3% Naam Eindtoets CITO CITO CITO Inspectienorm bij Eindtoetsgemiddelde Ongewogen Ongewogen Ongewogen Bovengrens inspectie 538,5 538,8 538,8 Landelijk gemiddelde 536,5 536,8 536,8 Ondergrens inspectie 534,5 534,8 534,8 EINDTOETS 539,6 541,3 540,2 Niet deelnemende leerlingen Reden*) Aantal Aantal Leerlingen die toelaatbaar zijn tot het praktijkonderwijs of voortgezet speciaal onderwijs Aantal

9 2 Leerlingen die een lgf-, so of sbo-indicatie hebben en als gevolg van beperkte capaciteiten geheel of gedeeltelijk zijn losgekoppeld van het reguliere curriculum van de groep. 3 Leerlingen die in groep 7 of 8 zijn ingestroomd Leerlingen die kort in Nederland verblijven én om die reden het Nederlands niet goed beheersen *) zie analyse waarderingen van opbrengsten Inspectie augustus 2013 (C63 C65) Analyse / trends Het gemiddelde van de schoolgroep is 536,8, de ondergrens 534,8 en de bovengrens 538,8. RKBS De Brummelbos scoort hiermee boven de bovengrens van de schoolgroep. Ten opzichte van vorig schooljaar scoort de school lager, maar nog steeds boven de bovengrens van de schoolgroep. 44 leerlingen uit twee groepen 8 hebben dit schooljaar deelgenomen aan de eindtoets. Bij 25 leerlingen komen de scores overeen met de plaatsingswijzer leerlingen hebben hoger gescoord dan de plaatsingswijzer leerlingen hebben lager gescoord dan de plaatsingswijzer Bij 3 leerlingen is het advies in overleg met ouders heroverwogen en herzien. Bij het onderdeel lezen hebben 28 leerlingen het referentieniveau 2F behaald en 13 leerlingen het referentieniveau 1F. 3 leerlingen hebben referentieniveau 1F niet gehaald, waarvan 1 leerling met dyslexie. Bij het onderdeel rekenen hebben 10 leerlingen het referentieniveau 1F behaald en 34 leerlingen het referentieniveau 1S behaald. Bij het onderdeel taalverzorging hebben 26 leerlingen het referentieniveau 2F behaald en 18 leerlingen het referentieniveau 1F. Er is vanuit traditie gekozen voor de centrale eindtoets PO De uitslagen van de toets kwamen grotendeels overeen met de verwachtingen van de leerkracht en de leerlingen. Men is erg tevreden over de centrale eindtoets. De eindtoets geeft een duidelijk beeld, er zit structuur in en is het herkenbaar voor leerlingen en leerkrachten. De eindtoets in lijn met de M en E toetsen van het Cito LOVS. De leerlingen zagen er niet tegen op, vonden de toets goed te doen en vooral de leerlingen met een dyslexie verklaring vonden het erg fijn dat ze een gesproken versie konden krijgen. Conclusies en consequenties voor ons beleid De eindopbrengsten zijn op of boven het te verwachten niveau. Verdere individualisering en zorg op maat voor alle leerlingen is punt van aandacht. 9

10 1.3.2 Tussenopbrengsten 1. Technisch lezen: CITO Drie-Minuten-Toets LOVS - Totaal Hoofdlocatie in 2012 / / Schooljaar Gem. L/I Niv. n= 2012 / 2013 II 27,8 L:23 A- 39/ ,4 L:54 A 57/ ,1 L:70 A- 34/28 32 Gewicht: 5% I:21 4,0 31/14/0 37 I:48 4,5 17/3/3 34 I:66 4,1 22/13/3 34 III 42,6 L:36 A- 36/ ,4 L:62 A- 47/ ,2 L:76 A- 47/25 32 I:33 4,0 22/14/0 37 I:56 4,1 30/7/3 34 I:71 4,2 16/6/ / 2014 II 24,7 L:23 B 30/ ,1 L:54 A- 35/ ,5 L:70 A 57/17 30 Gewicht: 3% I:21 3,5 22/9/0 25 I:48 4,1 16/11/5 37 I:66 4,4 13/10/3 31 III 41,5 L:36 A- 39/ ,9 L:62 A- 50/ ,8 L:76 A 66/10 29 I:33 4,0 13/13/0 25 I:56 4,1 11/14/3 37 I:71 4,4 17/7/ / 2015 II 15,9 L:23 E+ 0/ ,7 L:54 A- 45/ ,1 L:70 A- 46/17 35 Gewicht: 3% I:21 1,0 53/33/0 16 I:48 4,3 18/0/5 22 I:66 4,1 26/6/6 35 III 29,9 L:36 D 7/ ,3 L:62 A- 59/ ,9 L:76 A- 46/31 35 I:33 1,6 27/40/0 16 I:56 4,2 14/5/5 22 I:71 4,1 9/14/0 35 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L/I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel). Bij minder dan 80% deelname wordt het bovenste vakje grijs gekleurd. 10

11 1. Technisch lezen: CITO Leestechniek LOVS Totaal Hoofdlocatie in 2012 / / Schooljaar Gem. L/I Niv. n= 2012 / 2013 II 189,2 L:162 A 39/36 36 Gewicht: 5% I:158 4,4 22/3/0 37 III 213,9 L:182 A 44/22 36 I:183 4,5 25/8/ / 2014 II 170,3 L:162 A- 22/30 23 Gewicht: 3% I:158 4,1 30/9/9 25 III 198,7 L:182 A- 43/26 23 I:183 4,2 13/13/ / 2015 II 183,4 L:162 A- 40/27 15 Gewicht: 3% I:158 4,3 33/0/0 16 III 210,9 L:182 A 53/20 15 I:183 4,4 20/7/0 16 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L/I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel). Bij minder dan 80% deelname wordt het bovenste vakje grijs gekleurd. 1. Technisch lezen: CITO Leestempo LOVS - Totaal Hoofdlocatie in 2012 / / Schooljaar Gem. L/I Niv / 2013 II 64,7 L:59 B+ 38/ ,7 L:91 A- 44/ ,7 L:113 A- 46/ ,2 L:137 A- 32/28 25 Gewicht: 5% I:57 3,9 17/14/3 34 4,0 16/3/3 34 4,0 26/9/4 47 4,0 24/12/4 25 n= 11

12 III 37,4 L:37 B- 19/ ,6 L:75 B 23/ ,0 L:98 A 47/ ,8 L:124 A- 31/31 45 I:35 3,1 36/3/6 37 I:65 3,5 20/3/7 34 4,4 19/9/0 34 4,1 27/4/ / 2014 I 182,0 L:154 A 52/28 25 Gewicht: 3% 4,4 16/4/0 27 II 68,5 L:59 A- 41/ ,1 L:91 A- 43/ ,5 L:113 A 55/ ,9 L:137 A- 51/23 43 I:57 4,1 16/14/0 37 4,1 7/10/3 31 4,4 13/0/3 34 4,2 19/5/2 46 III 40,9 L:37 B+ 30/ ,7 L:75 A- 44/ ,4 L:98 A 48/ ,7 L:124 A 56/ ,1 L:146 A- 42/21 43 I:35 3,9 17/13/4 25 I:65 4,3 19/3/0 37 4,5 14/7/0 31 4,5 9/0/0 34 4,1 26/7/ / 2015 II 67,0 L:59 A- 27/ ,8 L:91 A- 45/ ,3 L:113 A- 61/ ,1 L:137 A- 47/ ,5 L:156 A 56/19 43 Gewicht: 3% I:57 4,0 23/5/5 22 4,1 30/3/0 35 4,3 18/4/0 30 4,2 22/6/0 33 4,4 23/2/0 44 III 76,3 L:75 B- 18/ ,9 L:98 A+ 63/ ,0 L:124 A 50/ ,8 L:146 A- 59/16 32 I:65 3,3 18/9/9 22 4,8 14/0/0 35 4,4 7/4/0 30 4,3 19/3/3 33 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L/I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel). Bij minder dan 80% deelname wordt het bovenste vakje grijs gekleurd. 2. Spelling: CITO Spelling LOVS - Totaal Hoofdlocatie in 2012 / / Schooljaar Gem. L/I Niv / 2013 II 113,4 L:108 A 67/ ,5 L:120 B+ 33/ ,1 L:127 A 63/ ,0 L:134 B 26/ ,3 L:139 A 40/28 25 Gewicht: 5% 4,4 14/8/0 37 3,9 30/13/3 34 4,6 3/0/3 34 3,4 15/9/ ,4 16/8/8 25 III 117,2 L:114 A- 39/ ,6 L:122 A- 40/ ,3 L:130 A 47/ ,5 L:137 B- 27/ ,1 28/6/3 37 4,1 13/13/ ,4 9/9/3 34 3,1 20/18/11 47 n= 2013 / 2014 I 148,1 L:142 A 58/15 26 Gewicht: 3% 4,6 19/0/8 27 II 106,4 L:108 C- 17/ ,4 L:120 A- 38/ ,4 L:127 B 27/ ,3 L:134 B 13/ ,3 L:139 A- 48/ ,2 30/30/ ,2 27/3/0 37 3,5 27/13/ ,6 38/19/3 34 4,3 19/14/

13 III 115,3 L:114 B 26/ ,0 L:122 A- 33/ ,8 L:130 A- 31/ ,0 L:137 C+ 19/ ,5 L:140 B+ 24/ ,5 30/17/9 25 4,1 36/6/3 37 4,1 38/3/7 31 2,7 41/25/3 34 3,9 37/5/ / 2015 II 108,8 L:108 B 27/ ,6 L:120 C- 9/ ,5 L:127 A- 34/ ,8 L:134 C 21/ ,5 L:139 C 19/ ,4 L:143 A- 43/33 42 Gewicht: 3% 3,6 33/0/ ,0 27/18/9 22 4,2 17/6/3 35 2,4 24/24/ ,6 28/31/0 33 4,3 19/5/0 44 III 117,8 L:114 A- 47/ ,5 L:122 C 18/ ,3 L:130 A- 29/ ,9 L:137 A- 36/ ,9 L:140 A- 25/ ,2 20/13/0 16 2,4 50/14/5 22 4,2 23/9/6 35 4,0 32/7/7 30 4,0 38/0/0 33 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L/I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel). Bij minder dan 80% deelname wordt het bovenste vakje grijs gekleurd. 2. Spelling: CITO Spelling LOVS - Werkwoorden Hoofdlocatie in 2013 / / Schooljaar Gem. L/I Niv. n= 2013 / 2014 I 118,8 L:108 A 70/22 27 Gewicht: 3% 4,5 7/0/0 27 III 104,6 L:99 A- 63/9 43 4,2 16/7/ / 2015 II 119,8 L:110 A 57/32 44 Gewicht: 3% 4,4 11/0/0 44 III 102,4 L:99 A- 36/ ,1 27/6/3 33 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L/I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel). Bij minder dan 80% deelname wordt het bovenste vakje grijs gekleurd. 13

14 3. Begrijpend lezen: CITO Begrijpend lezen LOVS - Totaal Hoofdlocatie in 2012 / / Schooljaar Gem. L/I Niv / 2013 II 10,5 L:13 C 10/ ,6 L:25 B+ 33/ ,5 L:32 B 30/ ,8 L:44 A- 36/24 25 Gewicht: 5% 2,3 16/13/16 34 I:25 3,7 24/0/12 34 I:32 3,5 32/13/6 47 I:45 4,0 20/16/4 25 III 16,2 L:18 C 10/ ,4 26/19/10 34 n= 2013 / 2014 I 57,8 L:53 A- 24/36 25 Gewicht: 3% 4,0 32/8/0 27 II 25,4 L:25 B- 27/ ,6 L:32 B 35/ ,0 L:44 A- 30/39 46 I:25 3,0 23/3/17 31 I:32 3,5 12/18/9 34 I:45 4,2 20/9/2 46 III 19,6 L:18 B 25/ ,4 11/22/ / 2015 II 27,4 L:25 B 31/ ,6 L:32 A- 37/ ,9 L:44 B+ 24/ ,5 L:55 A- 34/41 44 Gewicht: 3% I:25 3,6 20/14/6 35 I:32 4,0 17/7/10 30 I:45 3,8 24/6/9 33 I:55 4,3 18/7/0 44 III 23,5 L:18 A- 36/ ,1 9/0/5 22 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L/I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel). Bij minder dan 80% deelname wordt het bovenste vakje grijs gekleurd. 4. Rekenen en wiskunde: CITO Rekenen-Wiskunde LOVS - Totaal Hoofdlocatie in 2012 / / Schooljaar Gem. L/I Niv / 2013 II 38,1 L:32 A- 39/ ,0 L:52 B 32/ ,6 L:72 A- 30/ ,6 L:86 B 21/ ,3 L:100 C+ 20/28 25 n= 14

15 Gewicht: 5% 4,1 19/3/8 37 I:50 3,4 23/10/13 34 I:71 4,1 18/15/3 34 I:84 3,7 36/9/2 47 I:98 2,9 12/36/4 25 III 48,8 L:43 A- 39/ ,5 L:62 B- 19/ ,3 L:80 A- 27/ ,4 L:92 C+ 17/ ,1 25/6/8 37 I:61 3,1 23/19/6 34 I:78 4,0 18/18/6 34 I:89 2,9 23/26/ / 2014 I 113,2 L:109 A- 28/32 25 Gewicht: 3% 4,1 24/16/0 27 II 32,5 L:32 B- 22/ ,6 L:52 A- 49/ ,4 L:72 C 17/ ,4 L:86 A- 26/ ,0 L:100 A- 33/ ,1 52/9/4 25 I:50 4,3 14/14/0 37 I:71 2,4 20/7/20 31 I:84 4,1 18/18/0 34 I:98 4,0 24/17/2 46 III 42,7 L:43 C+ 17/ ,5 L:62 A- 44/ ,0 L:80 C 13/ ,8 L:92 A- 38/ ,2 L:105 B- 20/ ,9 30/17/4 25 I:61 4,3 17/6/6 37 I:78 2,4 30/7/20 31 I:89 4,2 24/12/0 34 I:102 3,1 35/13/ / 2015 II 36,1 L:32 A- 33/ ,1 L:52 C 18/ ,9 L:72 B+ 23/ ,7 L:86 B+ 33/ ,8 L:100 B 36/ ,4 L:112 A 50/34 44 Gewicht: 3% 4,0 27/0/20 16 I:50 2,5 36/14/5 22 I:71 3,9 26/11/6 35 I:84 3,7 13/7/17 30 I:98 3,5 12/12/1 33 I:110 4,4 16/0/ III 52,5 L:43 A- 47/ ,4 L:62 C+ 18/ ,6 L:80 B+ 37/ ,8 L:92 A- 40/ ,8 L:105 B+ 33/ ,3 13/20/7 16 I:61 2,7 36/18/5 22 I:78 3,8 37/6/6 35 I:89 4,0 10/7/13 30 I:102 3,7 27/6/9 33 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L/I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel). Bij minder dan 80% deelname wordt het bovenste vakje grijs gekleurd. 5. Overig: CITO Woordenschattoets LOVS - Totaal Hoofdlocatie in 2012 / / Schooljaar Gem. L/I Niv / 2013 II 44,4 L:37 A- 36/ ,8 L:56 C 23/ ,5 L:64 C- 15/ ,1 L:75 A- 36/ ,3 L:86 A 56/28 25 Gewicht: 5% 4,1 19/11/3 37 2,4 16/26/ ,1 33/18/ ,1 30/9/0 47 4,5 12/0/4 25 III 55,3 L:52 B 28/ ,8 L:59 B 26/ ,6 L:68 C- 18/ ,0 L:79 A- 43/ ,6 22/19/3 37 3,6 35/19/3 34 2,0 27/24/ ,1 19/11/6 47 n= 2013 / 2014 I 105,3 L:95 A 35/50 26 Gewicht: 3% 4,4 15/0/0 27 II 41,8 L:37 B+ 35/ ,6 L:56 B+ 32/ ,2 L:64 C 17/ ,8 L:75 A- 50/ ,8 L:86 A- 33/

16 3,9 22/13/4 25 4,0 24/16/5 37 2,6 33/13/ ,2 18/6/6 34 4,1 33/9/2 46 III 50,0 L:52 C 17/ ,0 L:59 A- 47/ ,0 L:68 B 30/ ,0 L:79 B+ 24/ ,2 L:91 C+ 20/ ,6 30/22/9 25 4,1 28/6/6 37 3,4 40/10/7 31 3,7 21/18/3 34 2,7 26/30/ / 2015 II 33,3 L:37 C- 27/ ,0 L:56 B- 32/ ,5 L:64 B+ 26/ ,1 L:75 A- 43/ ,4 L:86 C+ 12/ ,0 L:97 A- 36/23 44 Gewicht: 3% 2,2 7/40/ ,1 27/27/5 22 4,0 31/9/0 35 4,3 23/7/0 30 2,8 24/18/6 33 4,1 30/9/2 44 III 57,7 L:52 B+ 40/ ,0 L:59 B 23/ ,5 L:68 A- 40/ ,4 L:79 A- 57/ ,3 L:91 A 76/ ,0 20/20/7 16 3,4 27/9/5 22 4,1 23/9/9 35 4,2 10/3/0 30 4,6 9/0/0 33 Legenda Gem. Vaardigheidsscore (indien bekend) of score L/I L=Landelijk gemiddelde en I=Inspectienorm (indien bekend) Niv. Niveau (bovenste cel) en niveauwaarde op groepsniveau (onderste cel) Percentages (bovenste cel) en percentages (onderste cel) n= Totaal aantal getoetste leerlingen (bovenste cel) en aantal leerlingen op 1 oktober in leerjaar (onderste cel). Bij minder dan 80% deelname wordt het bovenste vakje grijs gekleurd. Samenvatting analyse en conclusies: Vanuit data-analyse maart 2015: Goede resultaten Leestempo voor alle groepen Voldoende en goede resultaten Begrijpend Lezen voor alle groepen Dalende resultaten Spelling en Rekenen vergeleken met voorgaande jaren Zwakkere resultaten groep 3 vergeleken met voorgaande jaren Tussenresultaten t.a.v. inspectie voldoende met uitzondering van DMT groep 3 (onvoldoende) en DMT groep 4 (goed) Tegenvallende resultaten Woordenschat wanneer je kijkt naar populatie Brummelbos Resultaten eindtoets groep 8 laten een beter beeld zien dan tussenresultaten groep 3 t/m 7 Consequenties voor ons beleid: De (eind)opbrengsten zijn voor bijna alle leerlingen voldoende tot goed. De uitdating zit in het kleine percentage leerlingen dat die hoge opbrengsten nog niet kunnen realiseren. 16

17 1.3.3 Sociale competenties Naam toets: Zien! Groep 8 4 % onvoldoende 3 % onvoldoende 3,5% onvoldoende Samenvatting analyse en conclusies: De school maakt gebruik van de signaleringslijsten van ZIEN!. Het sociale welbevinden is over het algemeen voldoende. In de groepen waar dit minder is, wordt planmatige begeleiding ingezet. Afspraken voor doorgaande lijn binnen school voor begeleiding sociale competentie zijn vastgelegd op directieniveau. Consequenties voor ons beleid: De komende jaren de signaleringslijsten van ZIEN! blijven gebruiken om de sociale competentie goed in beeld te krijgen. Daarnaast activeren van de leerlingenvragenlijsten van ZIEN!. Vanuit deze observaties insteken op planmatige begeleiding op individueel en/of groepsniveau. De begeleiding beschrijven in Pedagogische Plannen Opbrengsten door- en uitstroom Onderdeel Aantal leerlingen met een eigen leerlijn dat tussendoelen haalde 1 (van de 2) 7 (van de 7) % leerlingen dat op 1 oktober 12 jaar of ouder is (indicatie max. 5%) 5 % 1,2 % 1,4% Percentage leerlingen dat na 3 jaar VO functioneert volgens advies 66 % 68 % 67% (indicatie inspectie: na 3 jaar maximaal 25% op- of afgestroomd) Indicatie inspectie: Percentage zittenblijvers in groep 1-2: maximaal 12% Percentage zittenblijvers in groep 3 t/m 8: maximaal 3% 17

18 Samenvatting analyse en conclusies: Zie Consequenties voor ons beleid: Idem 18

19 Hoofdstuk 2: Evaluatie Schooljaar Evaluatie Schooljaarplan Domein 1. Zorg voor kwaliteit Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar Vervolgacties 1* WMK-kaarten We bespreken elk jaar 4 WMK-kaarten om onze kwaliteit te monitoren. De acties die uit de kaarten zijn voortgekomen worden op de agenda gezet. Is alleen voor het instructiemodel gerealiseerd. Komend jaar worden de kaarten weer afgenomen. 2* Cito-toetsen Het afnemen van de E-toetsen in groep 7 i.p.v. de Entreetoets. Het afnemen van de B-toets in groep 8. Het afnemen van de toets Studievaardigheden 5 t/m 8 wordt besproken. Is gerealiseerd. De B-toets is vervangen door de M-toets. Er is besloten tot het afnemen van de toets Studievaardigheden. Domein 2. Onderwijs en Leren Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar Vervolgacties 1* Protocol Beredeneerd aanbod Het afstellen van het protocol Beredeneerd aanbod op Bosos. Dit gebeurt op bovenschools niveau. 2* Protocol meer- en hoogbegaafdheid Screening vanuit het groepsplan. In alle groepen werken kinderen met Levelwerk. De leerkrachten van de onderbouw hebben voorstellen gedaan richting bovenschools ten aanzien van de afstemming. Is gerealiseerd. Het nieuwe Sidi-3 is dit jaar aangeschaft. Het verder afstemmen van Beredeneerd aanbod en Bosos. Hieraan wordt op bovenschools niveau gewerkt. Aan het begin van het jaar komt er een scholing voor leerkrachten van groep 1, 2 en 3, MIB-ers en directeuren. Screening volgens het Sidi-3 protocol. In het komende jaar worden alle kinderen gescreend. Er moet nog routine ontstaan bij het invullen. 19

20 3* Woordenschat Bij de woordenschattoets groep 3 t/m 8 willen we het aantal D- en E-leerlingen verminderen. Het groepsgemiddelde is hoog, behalve groep 5 (C+). 4* Directe instructiemodel In de klassen wordt gewerkt met het directe instructiemodel. Tijdens klassenbezoeken (met nagesprek) is met de leerkrachten gekeken naar de stand van zaken betreffende het directe instructiemodel. 5* Meervoudige intelligentie Dit jaar testen we of de MI-aanpak bij onze school past. Dit gebeurt onder begeleiding van een extern deskundige. Is gerealiseerd. We blijven dit monitoren om te kijken of we nog op het goede spoor zitten. De betreffende werkgroep heeft geen concreet voorstel kunnen doen over de werkwijze. Dit wordt in het nieuwe schooljaar meegenomen in de schoolontwikkeling. Het werken volgens MI is nog niet schoolbreed ingevoerd. Domein 3. Zorg & Begeleiding Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar Vervolgacties 1* Zorglijn in klassenmap In de klassenmap is een actuele zorglijn. Is gerealiseerd. Meer werken met standaardprocedures en lijnen. 2* Groepsplan in Parnassys De hulpplannen en groepsplannen staan volgens de richtlijnen van de MIB in Parnassys. 3* Groepsplan-besprekingen De leerkrachten maken een analyse naar aanleiding van de resultaten van de kinderen. De streefdoelen worden met de MIB-er vastgelegd. De resultaten en de voortgang van de groep worden besproken met de MIB-er. 4* Datamuur De datamuur wordt twee keer per jaar besproken en vervolgacties worden ondernomen. De genoemde plannen staan op de genoemde manier in Parnassys. Is gerealiseerd. Is gerealiseerd. De datamuur van juni nemen we mee voor volgend jaar. Het verslag uitvoering en de evaluaties worden bijgehouden. Waar nodig, is er coaching door de MIB-er. De MIB-er gaat resultaatgericht werken aan verder eigenaarschap bij de leerkrachten. Komend jaar staat dit weer op de agenda. Domein 4. Management & Organisatie Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar Vervolgacties 1* Het marktaandeel stabiel houden Het aantal leerlingen volgens de prognose of beter. Leerlingenaantal is naar verwachting (prognose). De grote kleutergroepen is De kwaliteit van het onderwijsleerproces verhogen als beste 20

21 2* Visie van de school De leerkrachten dragen door hun gedrag de visie van de school uit. De visie hangt zichtbaar in de school. een gesprekspunt geweest. Regelmatig krijgen we positieve feedback van ouders op punten van onze visie. instrument voor tevredenheid van ouders en de mond-op-mond reclame. De visie actueler maken: het SOP wordt maatwerk voor de komende vier jaar. De school gaat in de richting van een vorm van Slim Fit. Domein 5. Persoonlijke Ontwikkeling / Teamontwikkeling (scholing en begeleiding) Acties Gewenst resultaat Evaluatie einde schooljaar Vervolgacties 1* Collegiale consultatie De leerkrachten kijken bij elkaar in de klassen met behulp van een kijkwijzer. De leerkrachten hebben in het kader van digitalisering van methoden gekeken in de klassen van collega s op andere scholen (Math). Dit punt krijgt mee vanuit de MIB een extra impuls. 2* Actueel POP De leerkrachten maken een actueel POP. De leerkrachten hebben niet in alle gevallen een actueel POP. 3* Identiteit Het ontwikkelen van ons (zichtbaar) profiel van katholieke school onder begeleiding van een extern deskundige. Is gerealiseerd. 4* ParnasSys Zie bij de andere domeinen. Zie bij de andere domeinen. Op basis van de schoolontwikkeling maken alle leerkrachten een nieuw POP. Dit punt staat nog voor de komende jaren op de agenda. Zie bij de andere domeinen. Wordt een aantal keren per jaar geëvalueerd middels de managementrapportages. De subsidie cultuur is dit jaar besteed aan het programma Kleintje cultuurmenu en andere culturele activiteiten. 2.2 Evaluatie Financiën Relevante ontwikkelingen De directeur heeft in februari 2015 zijn functie op de school neergelegd. Vanaf dat moment is een interim-directeur ingezet. Hij heeft in vijf maanden de eerste beweging in de verdere schoolontwikkeling gerealiseerd. 21

22 2.2 Overige opmerkingen 22

23 Hoofdstuk 3: Waardering belanghebbenden en betrokkenen 3.1 Waardering Inspectie Conclusie Kwaliteit De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op r.k.b.s. De Brummelbos op de onderzochte onderdelen op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden geen tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. De bevindingen zullen worden betrokken bij de eerstvolgende risicoanalyse, waarbij opnieuw de vraag aan de orde is of het toezichtarrangement eventueel moet worden aangepast. Naleving De inspectie concludeert tevens dat er geen tekortkomingen zijn in de naleving van de wettelijke voorschriften die zijn gecontroleerd. Conclusies en consequenties voor ons beleid: Het ingezette beleid continueren en borgen. 3.2 Waardering personeel Datum peiling mei 2014 Instrument(en) tevredenheidspeiling van Scholen met succes. Percentage respons 94% Relevante uitkomsten Zie resultaten Scholen met succes. Conclusies en consequenties voor ons beleid: 23

24 Zie resultaten Scholen met succes. 3.3 Waardering ouders Datum peiling mei 2014 Instrument(en) tevredenheidspeiling van Scholen met succes. Percentage respons 57% Relevante uitkomsten Zie resultaten Scholen met succes. Conclusies en consequenties voor ons beleid: Zie resultaten Scholen met succes. 3.4 Waardering leerlingen Datum peiling mei 2014 Instrument(en) tevredenheidspeiling van Scholen met succes. Percentage respons 95% Relevante uitkomsten Zie resultaten Scholen met succes. Conclusies en consequenties voor ons beleid: 24

25 Zie resultaten Scholen met succes. 3.5 Waardering externe visitatie/audit Datum peiling Instrument(en) Percentage respons Er heeft geen externe audit plaatsgevonden. Relevante uitkomsten Conclusies en consequenties voor ons beleid: 25

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-15 Naam school RKBS De Hoeksteen Brinnummer YD Adres Hoofdkanaal OZ 8 E-mail hoeksteen@skodnl Postcode 881CN Website wwwhoeksteen-skodnl Plaats Emmer-Compascuum Directeur A van

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-1 Naam school RKBS Willibrord Brinnummer RX Adres Esperantolaan E-mail rkbs-willibrord@fidardanl Postcode 91 CZ Website wwwrkbs-willibrordnl Plaats Stadskanaal Directeur M Berendsen

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 014-015 Naam school Kardinaal Alfrinkschool Brinnummer 09OB Adres Geuzingerbrink 74 E-mail kardinaalalfrinkschool@skodnl Postcode 781 NX Website wwwkardinaalalfrinkschool-skodnl

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014

Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014 Schooljaarverslag (SJV) 2013-2014 Naam school Kardinaal Alfrinkschool Brinnummer 09OB Adres Geuzingerbrink 74 E-mail kardinaalalfrinkschool@skod.nl Postcode 7812 NX Website www.kardinaalalfrinkschool-skod.nl

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school o.b.s. De Beelen Adres Beelen 3 Postcode 9356 CZ Tolbert Telefoon 0594 513923 E-mail directie.beelen@westerwijs.nl Website www.beelen-tolbert.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV)

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaarverslag (SJV) 2015-2016 Naam school St. Josephschool Brinnummer 05 DB Adres Kerklaan 26 E-mail stjosephzandberg@primenius.nl Postcode 9564 PA Website Plaats Zandberg Directeur A. Boels Telefoon

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school Hoogholtje Brinnummer 05CJ Adres Mernaweg 55a E-mail hoogholtje@fidarda.nl Postcode 9964 AR Website www.hoogholtje.nl Plaats Wehe den Hoorn Directeur Dhr.

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 14-15 Naam school MgrBekkersschool Brinnummer 15DL Adres PrBernhardlaan 87 E-mail mgrbekkersschool@fidardanl Postcode 9641 LT Website wwwmgrbekkersschoolveendamnl Plaats Veendam

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 014-015 Naam school Sint Gerardus Brinnummer 0RY Adres Splitting 145 E-mail gerardusschool@skodnl Postcode 78 CT Website wwwstgerardus-skodnl Plaats Emmen Directeur M Sijmons Telefoon

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Zakelijke gegevens Brinnummer 10DT Schoolnaam SWS De Driesprong Telefoonnummer 0597-541440 Faxnummer Gemeente Bellingwedde Provincie Groningen Vestiging adres Dorpsstraat 145a

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool De Brugge RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Brugge Plaats : Ede Gld BRIN nummer : 23PT C1 Onderzoeksnummer : 277747 Datum onderzoek : 9 september 2014 Datum vaststelling : 11 november 2014

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij R.K. basisschool De Kemp Plaats : Egchel BRIN-nummer : 03VE Onderzoeksnummer : 123428 Datum schoolbezoek : 2 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Jan Ligthart Plaats : Delfzijl BRIN-nummer : 14BD Onderzoeksnummer : 127263 Datum schoolbezoek : 20 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas'

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. School met de Bijbel ''t Kompas' RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK School met de Bijbel ''t Kompas' Plaats : Westbroek BRIN nummer : 06TA C1 Onderzoeksnummer : 266517 Datum onderzoek : 2 december 2013 Datum vaststelling : 17

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar Schooljaarverslag (SJV) Schooljaar 2012-2013 Naam School Obs de Viersprong Adres Derksweg 22 Postcode 7891 PK Klazienaveen Telefoon 0591 390170 0642616834 E-mail Website Directeur directie@obs-viersprong.nl

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning

Opbrengstgericht werken 1. Early Warning Opbrengstgericht werken 1 Early Warning 1 Vooraf: deze notitie vervangt de notitie Opbrengstgericht werken van december 2010 1. Strategisch beleidsplan Al enkele jaren werken we met een Early Warning System

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs "De Beiaard"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. rkbs De Beiaard RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK rkbs "De Beiaard" Plaats : Utrecht BRIN nummer : 10PY C1 Onderzoeksnummer : 268816 Datum onderzoek : 12 december 2013 Datum vaststelling : 3 maart 2014 Pagina

Nadere informatie

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School

Conceptversie 1 25 januari Eind en tussenopbrengsten januari (& juli) Koningin Wilhelmina School Conceptversie 1 25 januari 2016 Eind en tussenopbrengsten 2015-2016 januari (& juli) Koningin Wilhelmina School 1 Toets uitslagen 1.1 Cito Eindtoets groep 8 Cito Eindtoets 2015 De normering ongecorrigeerde

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV)

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaarverslag (SJV) 5- Naam school St Antoniusschool Brinnummer PM Adres Floralaan E-mail st-antoniusschool@fidardanl Postcode 5 TZ Website wwwst-antoniusschoolnl Plaats Musselkanaal Directeur Dhr

Nadere informatie

Schooljaarverslag

Schooljaarverslag Schooljaarverslag 2015 2016 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur Hiljo Stefes

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Regenboog Plaats : Holten BRIN nummer : 10KQ C1 Onderzoeksnummer : 271915 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 22 april 2014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool Onder de Wieken RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool Onder de Wieken Plaats : Burgh-Haamstede BRIN nummer : 07YS C1 Onderzoeksnummer : 154931 Datum onderzoek : 16 mei 2013 Datum vaststelling : 21 augustus

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 1-15 Naam school RKBS Pastoor Middelkoop Brinnummer 11MD Adres Meridiaan 15 E-mail pastoormiddelkoop@skodnl Postcode 7891EK Website wwwpastoormiddelkoopschool-skodnl Plaats Klazienaveen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 Van de

Jaarverslag 2014-2015 Van de Jaarverslag 2014-2015 Van de Taandersplein 3 3027 CN Rotterdam 010-2457081 info@maria-school.nl Jaarverslag van Mariaschool Taandersplein brinnummer 17ZO schooljaar 2014-2015 Samensteller verslag Judith

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Kreeke Plaats : Westdorpe BRIN-nummer : 06ZF Onderzoeksnummer : 123619 Datum schoolbezoek : 4 Rapport vastgesteld te Tilburg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011

Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 Wijzigingen opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs Februari 2011 De Inspectie van het Onderwijs voert vier wijzigingen door ten aanzien van de opbrengstbeoordeling in het primair onderwijs. De wijzigingen

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij r.k.b.s. Thomas van Aquino Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07VU Onderzoeksnummer : 124713 Datum schoolbezoek : 31 januari 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV)

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school Obs F.T. Venema Adres Hoofdweg 94 Postcode 9678 PP Westerlee Telefoon 0597-431190 Brinnummer E-mail Website Directeur Bevoegd gezag 11SZ obsftvenema@sooog.nl

Nadere informatie

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl

SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013. Hoofdkanaal OZ 86. 7881 CN Emmer Compascuum. Tel. 0591 35 26 77. Email hoeksteen@skod.nl SCHOOLJAARVERSLAG 2012-2013 Hoofdkanaal OZ 86 7881 CN Emmer Compascuum Tel. 0591 35 26 77 Email hoeksteen@skod.nl Schooljaarverslag (SJV) 2012-2013 Naam school rkbs de Hoeksteen Adres Hoofdkanaal O.Z.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. obs De Horn RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK obs De Horn Plaats : Wijk bij Duurstede BRIN nummer : 23DF C1 Onderzoeksnummer : 270557 Datum onderzoek : 28 januari 2014 Datum vaststelling : 17 maart 2014

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BOOGURT Plaats : Budel BRIN-nummer : 18HK Onderzoeksnummer : 118778 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV)

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaarverslag (SJV) 2015-2016 Naam school Feiko Clockschool, eerste opvangonderwijs anderstaligen Adres Sportlaan 10, Oude Pekela Postcode 9665 HT Telefoon 0597-613678 Brinnummer 11RY-01 E-mail a.bos@sooog.nl

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien. : Kollumerzwaag RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij c.b.s. De Stapstien Plaats : Kollumerzwaag BRIN-nummer : 10IK Onderzoeksnummer : 124291 Datum schoolbezoek : 8 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL CANADA Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 13BV Onderzoeksnummer : 119331 Datum schoolbezoek : 21 Inhoud 1 Onderzoek 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. R.K. basisschool De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK R.K. basisschool De Regenboog Plaats : Delft BRIN nummer : 14GD C1 Onderzoeksnummer : 275807 Datum onderzoek : 26 juni 2014 Datum vaststelling : 1 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN nummer : 19HH C1 Onderzoeksnummer : 271891 Datum onderzoek : 4 februari 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014

Schooljaarplan (SJP) 2013 2014 Schooljaarplan (SJP) 203 204 Naam school Rk basisschool de Banier Adres De Blokken 6 Postcode 7894CL Zwartemeer Postadres Postbus 9, 7890AA Klazienaveen Telefoon 059-3393 E-mail banier@skod.nl Website

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Brunwerd Plaats : Uithuizen BRIN-nummer : 12ED Onderzoeksnummer : 124198 Datum schoolbezoek : 29 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria. : 's-heerenberg RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Maria Plaats : 's-heerenberg BRIN-nummer : 15BZ Onderzoeksnummer : 123549 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Dr. Aletta Jacobsschool Plaats : Arnhem BRIN nummer : 19VP C1 Onderzoeksnummer : 272495 Datum onderzoek : 21 januari 2014 Datum vaststelling : Pagina 2 van

Nadere informatie

Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS toetsen schooljaar

Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS toetsen schooljaar Schoolanalyse beoordeling opbrengsten Cito LOVS en schooljaar 015-016 KONINGIN JULIANASCHOOL School Koningin Julianaschool Ingevuld door Martine Spreeuw en Jan van Ommen Analysekaart Schoolanalyse Parnassys

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij PCB Westpunt Plaats : Hoogvliet Rotterdam BRIN-nummer : 10QX Onderzoeksnummer : 125093 Datum schoolbezoek : 7 Rapport vastgesteld te kantoor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ De Regenboog Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 12PC Onderzoek uitgevoerd op: 18 en 19 mei 2009 Conceptrapport verzonden op: 4 juni 2009 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. "De Arke"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. De Arke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK p.c.b.s. "De Arke" Plaats : Burgum BRIN nummer : 09MX C1 Onderzoeksnummer : 276111 Datum onderzoek : 5 juni 2014 Datum vaststelling : 17 september 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Prot. Chr. Basisschool De Fontein

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Prot. Chr. Basisschool De Fontein RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Prot. Chr. Basisschool De Fontein Plaats : Ter Aar BRIN-nummer : 09LY Onderzoeksnummer : 125766 Datum schoolbezoek : 23 april 2012 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP 4E MONTESSORISCHOOL DE PINKSTERBLOEM Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 20TV Onderzoeksnummer : 118460 Datum schoolbezoek : 4 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Willem-Alexander Plaats : Heerde BRIN-nummer : 10QT Onderzoeksnummer : 123722 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank'

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij obs 'Anne Frank' Plaats : Bunnik BRIN-nummer : 08GH Onderzoeksnummer : 125829 Datum schoolbezoek : 12 april Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015

Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Schooljaarverslag (SJV) 2014-2015 Naam school St. Vitusschool Brinnummer 05KB Adres Dwingelooweg 19 E-mail info@rkstvitus.nl Postcode 9671 KA Website www.rkstvitus.nl Plaats Winschoten Directeur Mevr.

Nadere informatie

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik

VERSLAG VOORTGANGSGESPREK. obs De Fuik VERSLAG VOORTGANGSGESPREK obs De Fuik Plaats : Den Ilp BRIN nummer : 11SO C1 Onderzoeksnummer : 289464 Datum onderzoek : 4 juli 2016 Datum vaststelling : 3 oktober 2016 Pagina 2 van 13 INHOUDSOPGAVE 1

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ST.-WILLIBRORDUS Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 10FG Onderzoeksnummer : 120935 Datum schoolbezoek : 8 november 2010

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hove Plaats : De Heurne BRIN-nummer : 09ZJ Onderzoeksnummer : 122124 Datum schoolbezoek : 12 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Liduina Plaats : Enschede BRIN-nummer : 06LX Onderzoeksnummer : 121430 Datum schoolbezoek : 8 februari Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Petteflet

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Petteflet RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Petteflet Plaats : Groningen BRIN nummer : 30VA C1 Onderzoeksnummer : 275583 Datum onderzoek : 13 mei 2014 Datum vaststelling : 1 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. De Tender

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS. De Tender RAPPORT VAN BEVINDINGEN VERIFICATIEONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS De Tender Plaats : Enschede BRIN nummer : 19KG C1 Onderzoeksnummer : 195413 Datum onderzoek : 14 mei 2013 Datum vaststelling : 8 juli

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool De Wegwijzer Plaats : Leidschendam BRIN-nummer : 11JD C1 Onderzoeksnummer : 196707 Datum onderzoek : 11 juni 2013 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Onnema

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Onnema RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij o.b.s. Onnema Plaats : Zandeweer BRIN-nummer : 06AO Onderzoeksnummer : 123929 Datum schoolbezoek : 3 november 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL SEGHWAERT LOCATIE DE SPRINGPLANK Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16KB Onderzoeksnummer : 119149 Datum schoolbezoek : 27 april

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Fontein Plaats : Krimpen aan den IJssel BRIN nummer : 20PN C1 Onderzoeksnummer : 251889 Datum onderzoek : 1 oktober 2013 Datum vaststelling : 4 december

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015

Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 Jaarverslag 2014-2015 GBS Het Mozaïek Haren Naam school GBS Het Mozaïek Brinnummer 06NB Adres Tussenziel 25 Postcode + plaats 9753 EL Haren Telefoon 050-5370087 E-mail hetmozaiek@noorderbasis.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Deventer Montessorischool, locatie van Lithstraat Plaats : Deventer BRIN-nummer : 05VR Onderzoeksnummer : 124571 Datum schoolbezoek : 6 februari 2012 Vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Saad

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Saad RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s. De Saad Plaats : Augustinusga BRIN-nummer : 07XB Onderzoeksnummer : 127236 Datum schoolbezoek : 18 september 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool

Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool Schooljaar 2013-2014 Willemijn Visser 25-8-2014 Opbrengsten rapportage Entree- en Eindtoets Columbusschool 2014 1 Opbrengstrapportage Entree-

Nadere informatie

O.b.s. t Jonkertje. Trendanalyses 2014/2015

O.b.s. t Jonkertje. Trendanalyses 2014/2015 O.b.s. t Jonkertje Trendanalyses 2014/2015 Inhoud: 1. Inleiding 2. Eindopbrengsten Eindtoets 3. Tussenopbrengsten Groep 1 en 2 Technisch lezen Begrijpend lezen Rekenen en wiskunde Spelling Woordenschat

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN'

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP CBS 'DE HOEKSTEEN' Plaats : Leersum BRIN-nummer : 07ZP Onderzoeksnummer : 120027 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool D'n Bogerd

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool D'n Bogerd RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool D'n Bogerd Plaats : Geldermalsen BRIN-nummer : 18JO Onderzoeksnummer : 124453 Datum schoolbezoek : 6 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Dukdalf

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. De Dukdalf RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK De Dukdalf Plaats : Leiden BRIN nummer : 15UO C1 Onderzoeksnummer : 274623 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van 12 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf. : 's-gravendeel RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Schelf Plaats : 's-gravendeel BRIN-nummer : 09FD Onderzoeksnummer : 121208 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Berkenhorst Plaats : Staphorst BRIN-nummer : 05ZH Onderzoeksnummer : 121931 Datum schoolbezoek : 24 Rapport vastgesteld te Zwolle op 27

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VERREKIJKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VERREKIJKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE VERREKIJKER Plaats : Amstenrade BRIN-nummer : 06SL Onderzoeksnummer : 118781 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE PIONIER Plaats : Amstelveen BRIN-nummer : 15EX Onderzoeksnummer : 118995 Datum schoolbezoek : 15 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse)

Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) 2016 Tabellen tussenopbrengsten CITO LOVS versie: januari 2016 Groepsniveau (ten bate van de groepsanalyse) Inleiding In dit document staan voor de meest voorkomende Cito-toetsen van het leerlingvolgsysteem

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij p.c.b.s.de Regenboog Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 22KL Onderzoeksnummer : 121421 Datum schoolbezoek : 10 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Bevindingen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool G.Th. Rietveld Plaats : Badhoevedorp BRIN nummer : 15JN C1 Onderzoeksnummer : 275101 Datum onderzoek : 2 juni 2014 Datum vaststelling : 15 september

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

Schooljaarverslag (SJV)

Schooljaarverslag (SJV) Schooljaarverslag (SJV) 2015-2016 Naam school Feiko Clockschool Adres Sportlaan 10 Postcode 9665 HT Oude Pekela Telefoon 0597-613678 Brinnummer 11RY E-mail post@feiko-clockschool.nl Directeur Dhr. J. Spelde

Nadere informatie

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015

EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Bijlage 3: Opbrengsten en analyses Gerardus Majellaschool 2014-2015 EVALUATIE CITO MIDDEN 2014-2015 Het doel van school is dat minimaal 45% van de leerlingen een I of II score hebben, daarnaast meer dan

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Binckhorst-St.Jan Plaats : Laren Nh BRIN-nummer : 04ZM Onderzoeksnummer : 126722 Datum schoolbezoek : 11 september 2012 Rapport

Nadere informatie

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum

Jaarverslag GBS Klim-op Middelstum Jaarverslag 2016-2017 GBS Klim-op Middelstum Schooljaarverslag 2016-2017 Klim-op Naam school GBS Klim-op Brinnummer 03HO Adres Zuiderstraat 1 Postcode + plaats 9991CM Middelstum Telefoon 0595551782 E-mail

Nadere informatie

Rapportage Eindresultaten 2011

Rapportage Eindresultaten 2011 Rapportage Eindresultaten 2011 Wat zijn de prestaties van onze scholen? Colofon datum 21 oktober 2011 auteur Jan Vermeulen status Definitief pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 3 2 Hoe normeert

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vijfster

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vijfster RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Vijfster Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN-nummer : 16HC Onderzoeksnummer : 127900 Datum schoolbezoek : 13 november Rapport vastgesteld

Nadere informatie