LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING"

Transcriptie

1 Naam: Sarah Labanieh LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat Heverlee Tel Vakkencombinatie: Aardrijkskunde/ Biologie Stagebegeleider DLO: Mevr. Schellemans School: HHH Onderwijsvorm: A-stroom Richting: Moderne Klas: 116 Lokaal: G2.09 (aardrijkskundelokaal) Aantal leerlingen: 22 Les gegeven door: Sarah Labanieh Vak: Aardrijkskunde Onderwerp: Het gradennet op de wereldbol en de wereldkaart Vakmentor: Mevr. Eraly Datum/Data: 14/11/2014 Lesuur/-uren: 08u25-09u15 BEGINSITUATIE Situering in de lessenreeks Deze les kadert in het thema landschap en kaart waaraan in totaal 14 lestijden aan worden besteed. In vorige lessen hebben de lln. met schaal leren werken en kaarten leren opzoeken met de juiste opzoekmethode. In deze lessen hebben de leerlingen al met verschillende kaarten leren werken. De volgende lessen situeren de lln Europa en België in het wereldgradennet. Relevante voorkennis (en/of kennis die nog niet aanwezig is) De lln zijn in het verleden, lagere school, al eens in contact gekomen zijn met een globe en een wereldkaart. In de lagere school hebben de leerlingen normalerwijze reeds de verscheidene continenten leren benoemen en situeren. Dit zal een groot deel van de lln hoogstwaarschijnlijk vergeten zijn en zal dan ook opgefrist moeten worden vooraleer men verder kan met de oefeningen. Lln. kunnen werken met de 4 windrichtingen. Lln. kunnen aardrijkskundige namen opzoeken en vervolgens aanduiden op een kaart. Belevings- en ervaringswereld & Actualiteit Gebruik van een kompas. Plaatsen worden vaak beschreven met coördinaten. Jeugdbeweging: werken met coördinaten. Leerniveau van de klasgroep, klassfeer, Tijdens het duowerk kan er een chaotische klassfeer ontstaan. Het is aan de leerkracht om ervoor te zorgen dat de lln niet onderling starten te praten. Indien dit wel gebeurt zal de oefening individueel worden verder gezet om te vermijden dat lln afgeleid zijn door hun partner. DIDACTISCHE VERANTWOORDING Welke (vak)didactische principes en werkvormen komen in je les aan bod? Waarom kies je voor deze aanpak? In de les het wereldgradennet van de wereldkaart en wereldbol leren de leerlingen aan de hand van een (krijt)globe, atlaskaarten en gekleurde isomobollen de specifieke onderdelen van het wereldgradennet herkennen en benoemen (evenaar, noordelijk en zuidelijk halfrond, breedtecirkels, breedteligging, nulmeridiaan, oostelijk en westelijk halfrond,..). De leerlingen worden gemotiveerd door volgende probleemstelling: Er vergaat een schip en de mensen aan boord moeten een eilandengroep bereiken op 71 N. Het is aan de lln om de naam van deze eilandengroep op te zoeken in de atlas. Deze methode wordt gebruikt zodat de lln worden gemotiveerd voor het onderwerp van de les. (motiveringsprincipe) De lln herhalen de windrichtingen door gebruik te maken van een afbeelding van een windroos. (herhalingsprincipe). Hierna bestuderen de lln het wereldgradennet van de wereldbol. Na het benoemen van deze specifieke onderdelen wordt de overgang naar het wereldgradennet op de kaart gemaakt. Hierop maken lln oefeningen in het werkboek die deze bovenstaande elementen combineren om de sterrenkundige ligging van een plaats bepalen. (geleidelijkheidsprincipe) Bij het benoemen van de specifieke onderdelen (bv. Evenaar, nulmeridiaan, breedtecirkels, meridianen) gaan de leerlingen al doende aan de slag. Verschillende leerlingen zoeken op de globe naar een element. Het is dan aan die bepaalde leerling om het element in een bepaalde krijtkleur op de globe aan te duiden. (activiteitsprincipe). Dit vermijdt dat de leraar zelf al de begrippen gaat doceren en situeren. Via verschillende demonstraties,olg s, leren de leerlingen zelf de specifieke begrippen benoemen. Door deze methode toe te passen blijven de leerlingen bij de les, zoeken aandachtig mee en moet de leraar niet

2 zelf de term aan te brengen, maar door de juiste vraagstelling ontdekken de lln zelf de begrippen. De lln leren, door gebruik van gekleurde isomobollen, de vier halfronden benoemen. De lln achterhalen zelf de term halfrond door gerichte vragen van de leerkracht te beantwoorden. Deze vier halfronden worden visueel voorgesteld met vier verschillende kleuren: groen, blauw, geel en rood. Deze kleuren komen overeen met de kleuren van de eerste en tweede oefening in het werkboek. Door gebruik te maken van dezelfde kleuren is het duidelijker voor de leerlingen wanneer ze de halfronden moeten inkleuren in het werkboek. Deze methode speelt in op het visueel geheugen van de leerlingen. De leerlingen leren de verschillende halfronden te onderscheiden door een halfrond aan een kleur te linken. Wanneer de leerlingen een plaats in een halfrond moeten situeren kunnen ze zich dit visueel herinneren en is het voor hen duidelijker dan deze op een simpele manier aan te duiden op de globe. Door gebruik te maken van een krijtglobe leren de lln ook de breedteligging en lengteligging kennen. Een leerling duidt met een kruisje een plaats op het noordelijk halfrond aan. Een andere leerling tekent de bijhorende breedtecirkel van die plaats. De term breedteligging en de situering op krijtglobe gebeurt door de leraar. Door de leerlingen zelf nog eens een plaats en breedtecirkel te laten aanduiden oefenen ze de reeds geleerde elementen in en kan de leraar vlot de overgang maken naar de nieuwe begrippen. Deze zelfde methode wordt gebruikt bij het aanbrengen van de lengteligging in lesfase 2. (activiteitsprincipe + aanschouwelijkheidsprincipe) Lesfase 1 en 2 worden afgesloten door een individuele inoefening waarin de lln al de geziene onderdelen van die lesfase in het werkboek met kleuren aanduiden. Dit gebeurt individueel omdat deze verschillende onderdelen net klassikaal zijn overlopen. Nadat alle specifieke onderdelen van de wereldbol benoemt zijn werken de lln in duo samen aan de syntheseoefening, lesfase 3, waar alle onderdelen herhaald worden. Deze oefening wordt klassikaal verbeterd. (herhalingsprincipe) Hierna leren de lln door vergelijking van foto s van het wereldgradennet van de wereldbol en de wereldkaart dat het wereldgradennet van de wereldkaart niet bestaat uit breedtecirkels en meridianen, maar wel uit breedtelijnen en lengtelijnen. Deze zijn in kleur aangeduid op de Powerpoint. Door de juiste vraagstelling in OLG leren de lln de termen breedtelijnen en lengtelijnen. Er wordt hier gebruik gemaakt van verschillende foto s zodat de lln het verschil tussen het wereldgradennet van de wereldbol en dat van de wereldkaart zelf opmerken. De lln worden hierbij ondersteunt door de leraar die waarnemingsvragen aan de lln stelt zodat ze ook hier zelf tot de nieuwe termen komen zonder doceren. (integratieprincipe) De lln worden in deze lesfase geconfronteerd met twee problemen : geen evenaar of geen nulmeridiaan op de kaart. De twee voorbeelden, kaart van Orléans en Lima, worden klassikaal geanalyseerd door gebruik te maken van een geanimeerde Powerpoint. De lln passen deze vaardigheid toe in de hierop volgende oefeningen in het werkboek. Door deze twee problemen aan de hand van de Powerpoint klassikaal te analyseren leren de lln welke stappen ze moeten ondernemen wanneer ze met één van deze twee problemen te maken hebben. Door gebruik te maken van animatie in de Powerpoint wordt ook hier ingespeeld op het visuele aspect. (aanschouwelijkheidsprincipe) Deze kennis passen de lln toe in een duowerk waarin ze de sterrenkundige ligging van een aantal plaatsen moeten opzoeken in de atlas en geconfronteerd worden met de net besproken problemen. Duowerk zorgt ervoor dat de leerlingen de verschillende stappen in het proces met elkaar kunnen bespreken en elkaar terug op het juiste spoor zetten wanneer het fout loopt. Tijdens het maken van de oefening loopt leraar rond voor eventuele vragen. De oefening wordt nadien klassikaal stapsgewijs verbeterd. De lln leren aan de hand van zoekwerk in de atlas de verschillende continenten en oceanen benoemen en herkennen. Via een duowerk leren de lln de werelddelen plaatsen in het juiste halfrond. De leerstof over breedteligging en lengteligging wordt nadien vastgezet met een extra inoefening in het werkboek. (herhalingsprincipe) Over het algemeen kunnen de lln tijdens het maken van de oefeningen steeds vragen stellen aan de leraar. De leerstof werd gevisualiseerd door een goed bordschema met verschillende soorten kaartjes. Na elke fase worden de geziene begrippen herhaald en opgehangen aan het bord. Doorheen de les kunnen de lln terug grijpen naar dit bordschema. (herhalingsprincipe) De gekleurde kaartjes dienen om de lln te ondersteunen met een visuele structuur. (aanschouwelijkheidsprincipe + structureringsprincipe) De overgang van de ene lesfase naar de andere lesfase wordt steeds ingezet met een soort van probleem waar de leerlingen aan het eind van de lesfase een antwoord op hebben. Dit stimuleert de leerlingen om het probleem te onderzoeken. (motiveringsprincipe) De lln leren doorheen de lesfasen nieuwe begrippen kennen die ze zelf met behulp van sturingsvragen van de leerkracht moeten achterhalen. (integratieprincipe) EINDTERMEN & LEERPLANDOELEN Situering in de eindtermen: (Vakoverschrijdend en/of vakgebonden) ET 3 een kaart en een aardrijkskundig element in een atlas vinden en lokaliseren aan de hand van een inhoudstafel en het namenregister Situering in het leerplan: VVKSO, Leerplan aardrijkskunde 1e graad, Brussel, September landschap en kaart 10.1 België en Europa in het wereldgradennet situeren. Wenken De leerlingen situeren een plaats en een gebied ten opzichte van de dichtstbijzijnde lengtelijnen en breedtecirkels op een kaart. Mogelijke methodiek: - de evenaar en nulmeridiaan aanduiden op de wereldbol - de halfronden op de wereldbol aanduiden - breedtecirkels en lengtelijnen aanduiden op de wereldbol - stap 1 tot 3 herhalen op een wereldkaart - Europa afbakenen aan de hand van 2 uiterste breedtecirkels en 2 uiterste lengtelijnen en nadien

3 10.2 (V) Een plaats nauwkeurig situeren in het wereldgradennet Wenken De leerlingen kunnen de sterrenkundige ligging van een plaats bepalen tot op enkele graden nauwkeurig, afhankelijk van de kaart. ALGEMEEN LESDOEL Lln. kunnen een plaats situeren in het gradennet op een globe en een wereldkaart SCHOOLAGENDA (Van de leerlingen. Verwijs naar het werkblad en/of de pagina s in het werk- en/of handboek.) Het gradennet op de wereldbol en de wereldkaart. WB p (Digitale agenda) BRONNEN (Noteer alle gebruikte bronnen, volgens BIN.) Literatuur Leerwerkboek, Thema 1: landschap en kaart, les 7: het gradennet op de wereldbol en de wereldkaart, 1 ste graad, 1 ste jaar, blz Geogenie 1, Thema 1: landschap en kaart, 1 ste graad, 1 ste jaar, blz Zenit 1, thema 1: Landschap en kaart, 1 e graad, 1 ste jaar, blz VAN HECKE, E., VANDERHALLEN, D., CALLEMEYN, J., Plantyn Algemene Wereldatlas, Plantyn, Mechelen, 2012 LEERMIDDELEN & MEDIA PowerPoint Bord Globe Isomobollen krijtglobe

4 Leerdoelen Lln. kunnen Lesfasen & timing Instapfase 5 Didactisch lesontwerp KRACHTIGE LEEROMGEVING Onderwijs- en leeractiviteiten Media Leerinhoud Lkr stelt zich voor. Lln moeten hun leerwerkboek en schrijfgerief klaarleggen op de bank. Naam snel noteren op reeds gemaakte naamkaartjes. Naamkaartjes (voorzien door lkr) Globe (zwarte) Een zoekmethode ondervinden aan de hand van een voorbeeld. OLG : motivering Er vergaat een schip op 0-90 W. De mensen aan boord kunnen veilig een eilandengroep bereiken. Zoek in stilte met je atlas op kaart naar de naam van die eilandengroep? atlas ppt dia. 1 en 2 Lln krijgen even de tijd om deze eilandengroep op te zoeken. Lkr stelt de lln die dit niet gevonden hebben gerust dat we deze zoekanalyse vandaag gaan leren. een globe beschrijven. OLG + DEMONSTRATIE : globe Wat heb ik hier nu vast? Wat stelt deze bol voor? Welke elementen vind je terug op deze globe? Wat zie je naast de landen,zeeën en oceanen nog op deze globe? Hoe lopen deze cirkels en halve cirkels? Welke figuren vormen deze cirkels en halve cirkels? globe ppt dia. 3 probleemstelling Op de globe staan er dus zowel horizontale cirkels als verticale halve cirkels afgebeeld. Deze vormen kleine vierkantjes, maar waarvoor heb je deze vierkantjes nu nodig? ppt. dia 4

5 LESOVERGANG De verschillende cirkels en halve cirkels vormen een patroon van kleine vierkantjes. Dit kan je vergelijken met een soort vissersnet. In dit geval spreek je van het gradennet. Hoe situeer je nu een plaats in dit gradennet van de wereldbol? ppt. dia 6-7 Les 7 : Het wereldgradennet van de wereldbol en wereldkaart De vier hoofdwindrichtingen benoemen aan de hand van een windroos (C2) Lesfase 1: 7 OLG : herhaling windrichtingen Even een kleine herhaling van wat je de vorig les hebt bestudeerd. Hoe noem je deze figuur? Wat geeft deze windroos weer? Welke windrichting vind je bovenaan de windroos en welke onderaan? Wat staat er dan links en rechts van de windroos geschreven? Wie kent een trucje om deze windrichtingen te onthouden? ppt. dia 8 afb. windroos Begrip windroos : Een windroos bevat hoofdwindrichtingen en tussenwindrichtingen. - bovenaan : noorden (N) - onderaan : zuiden (Z) - links : oosten (0) - rechts : westen (W) Nooit Opstaan Zonder Wekker 1. Het gradennet van de wereldbol Het begrip evenaar definiëren en de ontstane halfronden benoemen. ( C2) DEMONSTRATIE 1 : Evenaar (globe) Waar ligt de cirkel die de aarde in twee horizontale delen verdeeld op de globe? Hoe noem je deze cirkel? Lkr benadrukt dat je de cirkel de evenaar noemt en dat er zo twee halfronden (delen) ontstaan DEMONSTRATIE 3 : breedtecirkels (parallellen) zwarte globe Rood krijtje ppt. dia 9-10 DEMONSTRATIE 2 : noordelijk/zuidelijk halfrond Isomobol met noordelijk halfrond Welke vorm heeft dit voorwerp? groen en zuidelijk Lkr haalt bovenste deel bol eraf Wat is er nu gebeurd? halfrond blauw Heb je nog altijd een hele bol of niet? Wat heb je wel? ppt. dia 11 Je hebt dus inderdaad een halve bol, maar welke vorm had de hele bol ook al weer? Combineer nu eens deze twee kenmerken, hoe ga je dan het bovenste en onderste deel van de bol noemen? Lkr. definieert dit als een halfrond. Vind je het noordelijk halfrond dan ten noorden of ten zuiden van de evenaar? Waarom denk je dat? evenaar De cirkel op 0 die de aardbol in twee helften verdeeld. Deze helften noem je halfronden : noordelijk halfrond Plaatsen die zich ten noorden van de evenaar bevinden, situeren zich in het noordelijk halfrond. zuidelijk halfrond Plaatsen die zich ten zuiden van de evenaar bevinden, situeren zich in het zuidelijk halfrond. Omschrijven wat breedtecirkels zijn en deze kunnen aanduiden. (C2) Loopt de evenaar in de lengte of in de breedte van de aardbol? Zie je cirkels op de globe die evenwijdig lopen met de evenaar of niet? Lopen deze cirkels dan in de lengte of in de breedte? Wat is dan de naam van deze cirkels? (breedte+ cirkel) (Naam) duidt nu eens zo n evenwijdige cirkel aan? zwarte globe ppt. dia 12 breedtecirkels Cirkels die in de breedte lopen. Deze cirkels zijn evenwijdig (parallel) met de evenaar.

6 Op een gegeven globe de breedteligging van een bepaalde plaats bepalen. (C3) Wat is een ander woord voor evenwijdig? Hoe zou je deze breedtecirkels dus nog kunnen noemen. Lkr. tekent dit op zwarte globe en definieert deze cirkels als breedtecirkels of parallellen DEMONSTRATIE 4 : breedteligging (Naam) duidt mij een plaats aan op het noordelijk halfrond en teken de bijhorende breedtecirkel? Wat hebben al die plaatsen/ punten op deze breedtecirkel nu gemeenschappelijk? Liggen ze even ver van de evenaar of niet? Lkr. maakt duidelijk dat alle punten op deze breedtecirkel even ver van de evenaar liggen. De lkr komt zo tot het begrip breedteligging. Hebben plaatsen die in het noordelijk halfrond liggen dan een noorderbreedte of zuiderbreedte? In welke eenheid wordt de breedteligging, zowel noorderbreedte al zuiderbreedte, uitgedrukt? Hoe wordt er dan aangegeven of een plaats een noorderbreedte of zuiderbreedte heeft? Je schrijft niet het volledige woord, maar wat doe je wel? Waar wordt die afkorting dan genoteerd? Hoe kan je de noorderbreedte Nederlandstalig afkorten? Wat zou dan de internationale afkorting zijn? Waarvoor staat dan de N? Lkr. vermeldt dat dit ook geldt voor het zuidelijk halfrond. Hoe noem je het meest noordelijke punt v/d aarde? Wat is de naam van het meest zuidelijkste punt? Als je weet dat de evenaar zich op 0 situeert, hoeveel graden ligt de Noordpool ten N van de evenaar? En hoeveel graden ligt de Zuidpool ten Z van de evenaar? Tussen welke graden kunnen de breedtecirkels dan liggen?. INDIVIDUEEL WERK : breedteligging Neem nu allemaal in stilte je werkblaadjes p. 64. Je krijgt drie minuutjes de tijd om de 4 opdrachten bij 1.1. te maken en de laatste zin aan te vullen. 1. overtrek de evenaar met rood 2. kleur het noordelijk halfrond groen en schrijf in juiste kader. 3. kleur het zuidelijk halfrond blauw en schrijf in juiste kader. 4. Breedtecirkel oranje. 5. Vul de laatste zin aan door het juiste antwoord te omcirkelen. zwarte globe ppt. dia 13 ppt. dia 13 ppt. dia 13 wb. p. 64 ppt. dia 14 en 15 breedteligging De afstand van een plaats (vb. A) tot de evenaar is de breedteligging. Alle plaatsen op een breedtecirkel liggen even ver van de evenaar en hebben dus dezelfde breedteligging. De breedteligging wordt uitgedrukt in graden. Plaatsen die in dit noordelijk halfrond liggen hebben een noorderbreedte. Nederlandstalige afkorting = NB internationale afkorting = N ( North) Plaatsen die in dit zuidelijk halfrond liggen hebben een zuiderbreedte. Nederlandstalige afkorting = ZB internationale afkorting = S De breedtecirkels op het noordelijk en zuidelijk halfrond kan je terugvinden tussen 0-90 : Lln maken individueel de oefening. Indien ze niet zeker zijn met potlood i.p.v. balpen. Lkr loopt rond voor mogelijke vragen te beantwoorden. Oefening wordt nadien klassikaal overlopen a.d.h.v. ppt.

7 LESOVERGANG De evenaar is dus de cirkel die loopt van west naar oost en die de wereld verdeelt in een noordelijk en zuidelijk halfrond. Je bent nu een piloot en je krijgt de opdracht om op 60 N noodhulp te droppen. Welk probleem merk je hier op? Lkr laat de lln op de globe 60 N aanduiden. ppt. dia 16 De nulmeridiaan en de 180 meridiaan benoemen op de wereldbol. (C2) Lesfase 2: 8 OLG: Term nulmeridiaan Kan deze noodhulp op 1 specifieke plaats gedropt worden of heb je naast de ligging t.o.v. de evenaar nog een tweede ligging nodig? Hoe zou je de aardbol nog in twee halfronden kunnen verdelen als je weet dat de aardbol an van W naar oost in twee halfronden is verdeeld? Bestaat er van N naar Z ook een cirkel die aarde in 2 halfronden verdeeld? Het is geen hele cirkel dat je aantreft, maar wat voor cirkel wel? Door welke stad loopt deze halve cirkel? In welk land ligt deze stad? Op hoeveel graden ligt deze halve cirkel? Hoe loopt dus de halve cirkel op 0 die door Greenwich loopt? Loopt deze halve cirkel in de lengte of in de breedte? Geef de naam van deze halve cirkel? Lkr definieert de term nulmeridiaan Kan je de aardbol alleen met de nulmeridiaan(0 - meridiaan) in twee halfronden verdelen of heb je hiervoor nog een tweede halve cirkel nodig? Op hoeveel graden ligt die halve cirkel dan? Welke twee halve cirkels verdelen de aarde dus in 2 halfronden? zwarte globe nulmeridiaan ( meridiaan Greenwich) De meridiaan van 0 die van de Noordpool naar de Zuidpool loopt. Deze nulmeridiaan verdeeld samen met de meridiaan van 180 de aarde in twee halfronden : het westelijk en oostelijk halfrond. De twee halfronden gecreëerd door de nulmeridiaan aanduiden op de globe en benoemen (C2) DEMONSTRATIE 1 : westelijk/oostelijk halfrond Welke van de twee kleuren stelt nu dan westelijk halfrond voor? Vind je het westelijk halfrond ten westen of ten oosten van de nulmeridiaan? Als we het westelijk halfrond ten westen situeren van de nulmeridiaan, waar situeert zich het oostelijk halfrond dan? Welk kleur komt hiermee overeen? Isomobol met westelijk halfrond geel gekleurd en oostelijk halfrond rood gekleurd. westelijk halfrond Plaatsen, die zich ten westen van de nulmeridiaan of 180 meridiaan bevinden, situeren zich in het westelijk halfrond. oostelijk halfrond Plaatsen,die zich ten oosten van de nulmeridiaan of 180 meridiaan bevinden, situeren zich in het oostelijk halfrond. Het begrip meridiaan omschrijven. (C3) DEMONSTRATIE 2 : meridianen Loopt de nulmeridiaan en de 180 meridiaan in de lengte of in de breedte? Zie je hier halve cirkels die evenwijdig lopen met de nulmeridiaan of vind je er geen terug? Welk woord hebben de nulmeridiaan en 180 meridiaan gemeenschappelijk in hun naam? Hoe kan je dan de halve cirkels evenwijdig aan de nulmeridiaan en 180 meridiaan noemen? zwarte globe meridianen De halve cirkels die in de lengte lopen ( van de Noordpool naar Zuidpool). Deze halve cirkels lopen evenwijdig met zowel de nulmeridiaan en de 180 meridiaan en noem je meridianen.

8 Lkr. tekent dit op zwarte globe en definieert deze halve cirkels als meridianen INDIVIDUELE OEFENING : 1.2. Neem, in stilte, je werkblaadjes weer op p. 64. Je krijgt drie minuutjes de tijd om ook deze verschillende zaken aan te duiden op de figuur rechts onderaan. wb. p. 64 ppt. dia 18 en 19 Lln maken individueel de oefening. Indien ze niet zeker zijn met potlood i.p.v. balpen. Lkr loopt rond voor mogelijke vragen te beantwoorden. Oefening wordt nadien klassikaal overlopen a.d.h.v. ppt. Op een gegeven globe de lengtelegging van een bepaalde plaats bepalen. (C3) DEMONSTRATIE 3 : lengteligging (Naam) duidt mij nu eens een plaats aan op het oostelijk halfrond op de zwarte globe? (Andere naam) teken de bijhorende meridiaan van deze plaats op de globe? Wat hebben nu al de punten/plaatsen op deze meridiaan gemeenschappelijk? Is de afstand tussen deze punten en de nulmeridiaan hetzelfde of verschilt deze? Lkr. maakt duidelijk dat alle punten op deze meridiaan even ver van de nulmeridiaan liggen. De lkr komt zo tot het begrip lengteligging zwarte globe ppt. dia 20 lengteligging De afstand van een plaats (vb. A) tot de nulmeridiaan is de lengteligging. Alle plaatsen op een meridiaan liggen even ver van de nulmeridiaan en hebben dus de zelfde lengteligging In welke eenheid wordt ook lengteligging uitgedrukt? Hebben plaatsen in het oostelijk halfrond dan een oosterlengte of westerlengte? Hoe kan je oosterlengte Nederlandstalig afkorten? En wat is dan de internationale afkorting voor de oosterlengte? Waarvoor staat dus de E? Welke lengteligging hebben plaatsten dan in het westelijk halfrond? Hoe kan je dit Nederlandstalig afkorten? En internationaal? Waarvoor staat dus de W? Waar schrijf je zowel de E als de W? Tussen welke graden kunnen de meridianen dan liggen? ( denk aan een cirkel) ppt. dia 20 Plaatsen die in het oostelijk halfrond liggen hebben een oosterlengte. Nederlandstalige afkorting = OL internationale afkorting = E (East) Deze afkorting wordt achter de graden genoteerd. Plaatsen die in het westelijk halfrond liggen hebben een westerlengte. Nederlandstalige afkorting = WL internationale afkorting = W (West) Deze afkorting wordt achter de graden genoteerd. De meridianen bevinden De meridianen op het westelijk en oostelijk halfrond kan je terugvinden tussen : Vul nu de laatste zin aan p. 64 onderaan door het juiste antwoord te omcirkelen. ppt. dia 20

9 LESOVERGANG De breedtecirkels en meridianen vormen dus het gradennet. Je kan nu de evenaar en nulmeridiaan situeren evenals de begrippen lengteligging en breedteligging definiëren. Even testen of je dit vlot onder de knie hebt. De verscheidene begrippen op een globe benoemen en aanduiden in een syntheseoefening (C3) Lesfase 3: 6 DUOWERK : synthese oefening Je krijgt nu 4 minuten de tijd om per twee in stilte de synthese-oefening voor te bereiden op p. 65. Lln maken twee aan twee volgende oefening. Indien ze niet zeker zijn met potlood i.p.v. balpen. Lkr loopt rond voor mogelijke vragen te beantwoorden. Oefening wordt nadien klassikaal overlopen a.d.h.v. ppt. wb.p. 65 ppt. dia Zuidpool : 90 S 2 zuidelijk halfrond - zuiderbreedte 3 Noordpool : 90 N 4 breedtecirkels 5 noordelijk halfrond- noorderbreedte 6 breedteligging 7 oostelijk halfrond - Oosterlengte 8 westelijk halfrond - westerlengte 9 nulmeridiaan 10 Lengtelijnen (meridianen) 11 Lengteligging 12 evenaar DOCEREN besluit: herhaling begrippen a.d.h.v figuur ppt Lkr herhaalt met lln de geziene begrippen. Lkr brengt de term sterrenkundige ligging aan. ppt. dia LESOVERGANG Een bepaalde plaats kan niet enkel gesitueerd worden op de wereldbol, maar ook op een wereldkaart. Wat gebeurt er nu met het gradennet als je van de wereldbol een wereldkaart maakt en hoe ga je hier plaats in situeren? ppt. dia Het gradennet van de wereldkaart De sterrenkundige ligging van een bepaalde plaats achterhalen. (C2+C3) Lesfase 4 10 OLG: besluit : breedtelijnen en lengtelijnen Als je van de wereldbol een wereldkaart maakt, welke vorm krijgen dan de breedtecirkels? Welke naam kan je dan aan die lijnen geven? Welke vorm hebben de meridianen op de wereldkaart? Lopen de meridianen in de breedte ( van W naar O) of in de lengte ( van N naar Z)? Hoe noem je dan de lijnen die in de lengte lopen op de wereldkaart? Lkr benadrukt dat lengtelijnen alleen op kaarten wordt gebruikt en niet op de wereldbol. ppt. dia Breedtelijnen/ lengtelijnen De breedtecirkels zijn op de wereldkaart lijnen die lopen van het Westen naar het oosten. = breedtelijnen (0 tot 90 ) De meridianen zijn op de wereldkaart lijnen die lopen van het noorden naar het zuiden. = lengtelijnen of meridianen (0 tot 180 ) INDIVIDUEEL WERK : opdracht 1 Leg allemaal in stilte je atlas open op atlaskaart en zoek individueel de sterrenkundige ligging van Orléans. wb.p. 67 ppt. dia 36 Welke twee aspecten moeten er in de sterrenkundige ligging zitten? Op welk probleem stuit je hier? Vind je een evenaar of staat deze niet op de kaart? Hoe vind je dan het noordelijk of zuidelijk halfrond? atlas Probleem 1 : geen evenaar - Links en rechts op de kaart worden de graden van de breedtelijnen of parallellen weergegeven.

10 Waar vind je de graden v/d breedtelijnen op de kaart? Dalen deze graden van noord naar zuid of stijgen ze? Op hoeveel graden situeert de evenaar zich ook al weer? Als het bord nu de kaart is, waar mag je dan de evenaar verwachten? In welk halfrond ligt Orléans dus? Heeft Orléans dan een noorderbreedte of zuiderbreedte? Welke breedtelijn licht het dichtst bij Orléans? Lkr benadrukt dat de lln mogen afronden naar de graad Wat is dan de breedteligging van Orléans? Waar vind je de graden voor de lenteligging terug op de kaart? Waar ligt de nulmeridiaan ten opzichte van deze stad? In welk halfrond situeert Orléans zich dus? Heeft deze stad dan een oosterlengte of weterlengte? Welke meridiaan ligt het dichts bij deze stad? ( Naam) geef dan eens de lengteligging van Orléans? In welk kaartvakje ligt Orléans? (achter schrijven) Neem nu in stilte je wb.p. 67 en vul de juiste sterrenkundige ligging in. OLG : opdracht 2 Neem allemaal in stilte atlaskaart 129. Met welk probleem heb je te maken als je de sterrenkundige ligging van Lima Peru moet zoeken? Vind je de evenaar terug op deze kaart of is deze ook hier niet aanwezig? Situeert Lima zich in het noordelijk of zuidelijk halfrond? Welke breedtelijn licht het dichtst bij Lima? (Naam) geef dan eens de breedteligging van Lima? Waar vind je ook al graden van de meridianen terug? Stijgen of dalen deze graden van noord naar zuid? Waar mag je de nulmeridiaan dan verwachten ten opzichte van Lima? In welk halfrond is Lima dus gesitueerd? Spreek je dan van oosterlengte of westerlengte? Welke meridiaan ligt dan het dichts bij Lima? Wat is dus de lengteligging van Lima? In welk kaartvakje vind je Lima terug?(achter schrijven) (Naam) geef nu dan eens de sterrenkundige ligging voor Lima? ppt. dia 37 ppt. dia 38 ppt. dia 39 wb.p.67 atlas ppt. dia 40 ppt. dia41 ppt. dia 42 ppt. dia 43 ppt. dia 44 - Alle plaatsten op de kaart liggen in het noordelijk halfrond en hebben dus een noorderbreedte als de graden dalen van het noorden naar het zuiden - Alle plaatsten op de kaart liggen in het zuidelijk halfrond en hebben een zuiderbreedte als de graden stijgen van het noorden naar het zuiden. sterrenkundige ligging Orléans : 48 N 2 E Probleem 2 : geen nulmeridiaan - Boven en onderaan de kaart vind je de graden van de meridianen. - Alle plaatsten op de kaart liggen in het westelijk halfrond en hebben een westerlengte (W) als de graden dalen van het westen naar het oosten. - Alle plaatsen op de kaart liggen in het oostelijk halfrond en hebben een oosterlengte (E) als de graden stijgen van het westen naar oosten. sterrenkundige ligging Lima : 13 Z 77 W DUOWERK : opdracht 3 Op pagina 68 vind je opdracht 3 terug. Je krijgt weer een 4tal minuutje om per 2, in stilte, volgende oefening voor te bereiden. Indien je sneller klaar bent mag je al eens proberende oefening op p. 69 te maken. Bovenaan links staat welke atlaskaarten je moet gebruiken. wb.p. 68 ppt. dia 45-47

11 Lln maken twee aan twee volgende oefening. Indien ze niet zeker zijn met potlood i.p.v. balpen. Lkr loopt rond voor mogelijke vragen te beantwoorden. Oefening wordt nadien klassikaal overlopen a.d.h.v. ppt. LESOVERGANG Je kan nu al een specifieke plaats situeren in het gradennet van de wereldbol en wereldkaart, maar waar in het gradennet ga je de werelddelen en oceanen situeren? ppt. dia Plaatsen situeren in het gradennet Werelddelen en oceanen situeren op het gradennet. (C2) Lesfase 5 10 herhalingsfase ZOEKWERK: de wereldkaart- werelddelen en oceanen (1) Zoek allemaal in stilte een kaart in de atlas, waar je zowel alle werelddelen als oceanen op kan terugvinden. Lln maken klassikaal samen met lkr oefening. (3min) Lkr duidt om de beurt andere leerling aan om de juiste naam van het werelddeel of oceaan te geven. Oefening wordt klassikaal gemaakt a.d.h.v. ppt. wb.p. 69 ppt. dia A B C D E F G werelddelen Noord- Amerika Zuid-Amerika Europa Azië Oceanië Afrika Antarctica oceanen 1 Noordelijke ijszee 2 Atlantische oceaan 3 Grote oceaan 4 Indische oceaan DUOWERK : werelddelen halfronden (2) Neem allemaal in stilte je werkbladen p. 70. De R-kant van de klas zoekt in welke halronden de eerste twee werelddelen zijn gelegen. Het midden de volgende twee werelddelen en de L-kant de laatste twee werelddelen. Je doet dit uiteraard wel in stilte en je krijgt hier 1 minuutje de tijd voor. Lln maken twee aan twee volgende oefening. Indien ze niet zeker zijn met potlood i.p.v. balpen. Lkr loopt rond voor mogelijke vragen te beantwoorden. Oefening wordt nadien klassikaal overlopen a.d.h.v. ppt. Waar ligt Europa ten opzichte van de evenaar? Ten zuiden of noorden? In welk halfrond situeer je Europa? Hoe ligt Europa ten opzichte van de nulmeridiaan? Ligt Europa ten weten of ten oosten van de nulmeridiaan? In welk halfrond vind je Europa dan nog terug? - DUOWERK : breedteligging( =N of S) en lengteligging (= W of E) Bij deze oefening zoek je de volgende plaatsten in de atlas op en duid met een kruisje de juiste breedteligging en lengteligging aan. We gebruiken hier hetzelfde systeem. De R-kant van de klas maakt de eerste twee oefeningetjes, het midden de volgende twee en de L-kant de laatste oefeningen. Indien je snel klaar bent, maak je de andere oefeningen. wb.p.70 ppt. dia wb.p. 70 ppt. dia 53 Noordelijk halfrond Zuidelijk halfrond Westelijk halfrond Oostelijk halfrond N-A x x Z-A x x x Europa x x x Afrika x x x x Azië x x x Oceanië x x

12 Lln maken twee aan twee hun toegewezen oefeningen. Snel klaar maken de lln de overige oefeningen. Indien ze niet zeker zijn met potlood i.p.v. balpen. Lkr loopt rond voor mogelijke vragen te beantwoorden. Gehele Oefening wordt nadien klassikaal overlopen a.d.h.v. ppt. - Wat is de breedteligging van Praag? - Hoe heb je dit afgelezen? - Welke lengteligging heb je bij Stockholm genoteerd? - Hoe ben je te werk gegaan? N S E W Praag X X Stockholm X X San Francisco X X Quito X X Kaapstad X X LESOVERGANG Elke plaats heeft een breedteligging en een lengteligging in het wereldgradennet die we samen de sterrenkundige ligging noemen. Hoe ga je nu die sterrenkundige ligging van specifieke plaatsen noteren? 4. Sterrenkundige ligging De sterrenkundige ligging van een bepaald gebied bepalen. (C2) Herhalingsfase 2 OLG : herhaling begrippen Ten opzichte van welke lijn bepaal je de breedteligging? Welke lijn is het referentiepunt voor de lengteligging? Met welke eenheid worden de breedteligging en de lengteligging uitgedrukt? Lkr benadrukt dat de breedte-en lengteligging ook wel de coördinaten van een plaats genoemd worden. wb.p. 70 ppt. dia AW 58 F3: Praag: 50 N 14 E AW F5: Marseille: 43 N 5 E AW D2: Madrid (plaats): 40 N 3 W

13 BORDSCHEMA Het gradennet op de wereldbol en de wereldkaart breedtecirkels/breedtelijnen Cirkels die lopen van west naar oosten (0-90 ) meridianen/lengtelijnen Halve cirkels of lijnen die lopen noord naar zuid (0-180 ) SMARTBOARD

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde/Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING H Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Maria Muñoz Vakkencombinatie: AA - GES Stagebegeleider DLO: H. Verstappen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde- biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - ENG Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ingo Buskens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde - Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - ENG Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - ENG Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Toon Steenssens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans LESONTWERP BaSO Naam: Sara Michels UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde Stagebegeleider:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold & Bryan Bisschops UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tessa Bogaerts & Minko Peeters UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde-geschiedenis Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tom Sallets Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde - Informatica Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold & Bryan Bisschops Vakkencombinatie: aa-ge & aa-bio UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Toon Steenssens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: AA-GE

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Arne Wagemans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Geschiedenis Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ingo Buskens UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde - biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Bryan Bisschops Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - BI Stagebegeleider DLO: H. Verstappen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING School: / Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Onderwijsvorm: TSO/KSO Richting: / Klas: / Lokaal: / Aantal leerlingen: / LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

Nadere informatie

Aan de slag met geografische werkbladen

Aan de slag met geografische werkbladen Aan de slag met geografische werkbladen 1. Analyse van de werkbladen De werkbladen: http://www.wdm.be/werkmappen/aardrijkskunde/aardrijkskunde2 vanaf pagina 87. - Leerplan en jaarplanning: De werkbladen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde - biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans

Naam: Sara Michels. Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde. Stagebegeleider: Mevr. Ann Schellemans LESONTWERP BaSO Naam: Sara Michels UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde Stagebegeleider:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Esther Geuens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Spilstyns Angélique Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: AA - Eng Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING - LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde-Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Naam: Ilona Betzhold, Minko Peeters, Amber Van Meerbeek, Arne Wagemans Vakkencombinatie:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Robin Mewissen/ Lander Van Uythem/ Bram Godts/ Sander Schalley/ Dries Wijckmans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be

Nadere informatie

Integratie van creatieve en alternatieve werkvormen

Integratie van creatieve en alternatieve werkvormen Integratie van creatieve en alternatieve werkvormen Werkvorm 1: Ik gaf de leerlingen in groepjes van 4 een schema van een oefening. Ik gaf hen ook een enveloppe met kaartjes waarop de oplossingen stonden.

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Jolien Felis UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Naam: Ingo Buskens, Toon steenssens, Bert Verheyden,

Nadere informatie

Samen op één wereldbol. 1. Geschiedkundige personen.

Samen op één wereldbol. 1. Geschiedkundige personen. 1. Geschiedkundige personen. In de Middeleeuwen was de algemene gedachte dat de aarde plat was. Wanneer je lang genoeg zou varen dan zou je van de aarde vallen.. Toch wisten de oude Grieken al lang dat

Nadere informatie

Didactiek aardrijkskunde Portfolio. Taak Werkbladen

Didactiek aardrijkskunde Portfolio. Taak Werkbladen Didactiek aardrijkskunde Portfolio Taak Werkbladen Tessa Bogaerts 2SA3 2015-2016 1. Analyse 1.1 Leerplan en jaarplanning: Situering in het leerplan: 4.4 Verschillen tussen agrarische regio s 1. Aan de

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Robin Hendrickx Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Informatica Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ilona Betzhold, Tessa Bogaerts, Judie Loosen, Amber van Meerbeek, Arne Wagemans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tessa Bogaerts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde- Engels Stagebegeleider

Nadere informatie

Ten noorden van de evenaar ligt het noordelijk halfrond. Ten zuiden daarvan het zuidelijk halfrond.

Ten noorden van de evenaar ligt het noordelijk halfrond. Ten zuiden daarvan het zuidelijk halfrond. Rekenen aan de aarde Introductie Bij het vak aardrijkskunde wordt de aarde bestudeerd. De aarde is een bol. Om te bepalen waar je je op deze bol bevindt zijn denkbeeldige lijnen over de aarde getrokken,

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Victor Bens, Arne Anseeuw, Robin Mewissen, Dries Wijckmans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Felis Jolien UC#Leuven)Limburg# Lerarenopleiding# Vestiging#Heverlee# Hertogstraat#178,#3001#Heverlee# Tel.#+32#16#37#56#00# Vakkencombinatie: aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Jolien Felis UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tessa Bogaerts UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 39 92 00 www.khleuven.be Naam: Torfs Jolijn, Goossens Lore Jaar & vakkencombinatie: 3 e jaar

Nadere informatie

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs Naam: Sara Michels UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Wiskunde - Aardrijkskude

Nadere informatie

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs Naam: Sara Michels UC!Leuven*Limburg! Lerarenopleiding! Vestiging!Heverlee! Hertogstraat!178,!3001!Heverlee! Tel.!+32!16!37!56!00! Vakkencombinatie: Wiskunde - Aardrijkskunde

Nadere informatie

Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld

Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld Workshop Studio Globo + Bezoek Open Veld 1) Reflecteer over deze workshop en het bezoek. Wat vond je interessant? Wat minder? Wat heb je geleerd? Wat ontbrak er volgens jou? Wat ik interessant vind aan

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Benjamin Van Steyvoort Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Nederlands - aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde - Biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING

LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING Katholieke Hogeschool Leuven Departement Lerarenopleiding Logo associatie naam :...Ruben Renard... jaar en vakkencombinatie :..Aardrijkskunde / Techniek.

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS: LAGER ONDERWIJS LESONTWERP Katholieke Hogeschool Leuven Departement Lerarenopleiding Professionele bachelor in onderwijs: lager onderwijs Campus Heverlee Hertogstraat

Nadere informatie

Gebruikte bronnen voor de leerlingen: bundel verzorging - ziek zijn, instrumenten van een dokter

Gebruikte bronnen voor de leerlingen: bundel verzorging - ziek zijn, instrumenten van een dokter LESVOORBEREIDING ALGEMENE VAKKEN / VOEDING - VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 39 92 00 www.khleuven.be Naam: Torfs Jolijn, Goossens Lore Jaar & vakkencombinatie: 3 e jaar

Nadere informatie

Observeren van een demoles. Kelsey Fripont, Jolien Felis, Eline Seldeslachts en Tessa Bogaerts

Observeren van een demoles. Kelsey Fripont, Jolien Felis, Eline Seldeslachts en Tessa Bogaerts Observeren van een demoles Kelsey Fripont, Jolien Felis, Eline Seldeslachts en Tessa Bogaerts VRAAG 1: WANNEER WERD ER AFGEWEKEN VAN HET LESVOORBEREIDINGSFORMULIER? Over het algemeen werd er niet veel

Nadere informatie

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS

PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS + PROFESSIONELE BACHELOR IN HET ONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LESONTWERP naam datum indienen (in te vullen door klasmentor) handtekening klasmentor eventuele reden uitstel David Janssens klas DLO FLLLEX 2.1

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Robin Hendrickx Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde & Informatica Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Ellen Van Tricht Campus everlee ertogstraat 178 3001 everlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde-nederlands Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Tessa Bogaerts UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32 16 37 56 00 Vakkencombinatie: Aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Benjamin Van Steyvoort Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Nederlands - aardrijkskunde

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Silke Bautmans Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Stagebegeleider DLO:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Stagebegeleider DLO: School: Sint-Ursula-Instituut

Nadere informatie

OPDRACHT WERKBLADEN. Didactiek aardrijkskunde. 15 MAART 2016 UCLEUVEN Kelsey Fripont 2SA3

OPDRACHT WERKBLADEN. Didactiek aardrijkskunde. 15 MAART 2016 UCLEUVEN Kelsey Fripont 2SA3 OPDRACHT WERKBLADEN Didactiek aardrijkskunde 15 MAART 2016 UCLEUVEN Kelsey Fripont 2SA3 1. Kopie werkboek Wdm 3 2. Analyse werkblaadjes Werkblaadjes van WDM zijn zeer uitgebreid, de leerplan doelstellingen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs Naam: Sara Michels UC!Leuven*Limburg! Lerarenopleiding! Vestiging!Heverlee! Hertogstraat!178,!3001!Heverlee! Tel.!+32!16!37!56!00! Vakkencombinatie: Wiskunde - Aardrijkskunde

Nadere informatie

BZL WISKUNDE Naam: Klas:

BZL WISKUNDE Naam: Klas: BZL WISKUNDE Naam: Klas: Ruimtelijk Inzicht en driehoeksmeting in een Rechthoekige driehoek Doel van de taak Zelfstandig de geziene leerstof in verband met rechthoekige driehoeken gebruiken in het vlak

Nadere informatie

Atlasvaardigheden. banner. Sjaak van der Lee. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie.

Atlasvaardigheden. banner. Sjaak van der Lee. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. banner Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Sjaak van der Lee 03 september 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/52822 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Naam: Arne Anseeuw, Victor Bens, Lennart Verhaert en Jens Vancauwenbergh Vakkencombinatie:

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Eline Seldeslachts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: Aardrijkskunde Wiskunde Stagebegeleider

Nadere informatie

6,9. Samenvatting door een scholier 1093 woorden 21 september keer beoordeeld. Aardrijkskunde HFD 1 1. Schaalniveaus

6,9. Samenvatting door een scholier 1093 woorden 21 september keer beoordeeld. Aardrijkskunde HFD 1 1. Schaalniveaus Samenvatting door een scholier 1093 woorden 21 september 2016 6,9 12 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde Wereldwijs HFD 1 1 Schaalniveaus Inzoomen: Dichter naar het aardoppervlak, details worden

Nadere informatie

Zon, aarde en maan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/87197

Zon, aarde en maan. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/87197 Auteur VO-content Laatst gewijzigd Licentie Webadres 16 december 2016 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/87197 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet. Wikiwijs

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Jolien Felis Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde - biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

Navigatiereader Race of the Classics

Navigatiereader Race of the Classics Navigatiereader Race of the Classics Zondag 29 maart tot en met zondag 5 april 2015 Inhoud Inleiding De aarde De zeekaart Drift, stroom en koersrekening Invullen van het logboek Eenheden, termen en afkortingen

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Nele Mertens Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde / biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

Navigatiereader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Definitief

Navigatiereader. 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014. Versie: 26-9-2014 Definitief 9 e editie 14 oktober tot en met 19 oktober 2014 Versie: 26-9-2014 Definitief Inhoudsopgave 1. Inleiding p. 3 2. De aarde p. 4 Een indeling op de aarde p. 4 Lengte en breedte p. 4 3. De zeekaart p. 6 Het

Nadere informatie

Aardrijkskunde gaat over gebieden. Een gebied of regio is een stuk van het aardoppervlak.

Aardrijkskunde gaat over gebieden. Een gebied of regio is een stuk van het aardoppervlak. Boekverslag door Mark 1257 woorden 13 februari 2015 3.8 21 keer beoordeeld Vak Methode Aardrijkskunde De Geo H1: Wat is aardrijkskunde B1 Op de wereld zijn grote verschillen, bijvoorbeeld in een woestijn

Nadere informatie

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs

LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs LESONTWERP Bachelor Secundair Onderwijs Naam: Sara Michels UC!Leuven*Limburg! Lerarenopleiding! Vestiging!Heverlee! Hertogstraat!178,!3001!Heverlee! Tel.!+32!16!37!56!00! Vakkencombinatie: Wiskunde - Aardrijkskunde

Nadere informatie

Atlasvaardigheden. Sjaak van der Lee. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52822

Atlasvaardigheden. Sjaak van der Lee. CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie. https://maken.wikiwijs.nl/52822 Auteur Laatst gewijzigd Licentie Webadres Sjaak van der Lee 03 september 2017 CC Naamsvermelding 3.0 Nederland licentie https://maken.wikiwijs.nl/52822 Dit lesmateriaal is gemaakt met Wikiwijs van Kennisnet.

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Lene Wuyts Campus Heverlee Hertogstraat 178 3001 Heverlee Tel. 016 375600 www.khleuven.be Vakkencombinatie: aardrijkskunde/biologie Stagebegeleider

Nadere informatie

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING

LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING LESONTWERP ALGEMENE VAKKEN / VOEDING-VERZORGING Naam: Sara Michels Vakkencombinatie: Wiskunde Aardrijkskunde UC Leuven-Limburg Lerarenopleiding Vestiging Heverlee Hertogstraat 178, 3001 Heverlee Tel. +32

Nadere informatie

ONTDEKKINGSREIZIGERS en AVONTURIERS. Van:

ONTDEKKINGSREIZIGERS en AVONTURIERS. Van: ONTDEKKINGSREIZIGERS en AVONTURIERS Van: Ieder groepje gaat op ontdekkingsreis, deze gebieden worden verdeeld: heelal, de zee, een onderaards gebied, een vulkanisch gebied, een bergachtig gebied, een woestijn

Nadere informatie

1 Praktische gegevens

1 Praktische gegevens RICHTLIJNEN BIJ HET GEBRUIK VAN HET LESVOORBEREIDINGSFORMULIER Projectgroep 4 van NOvELLe werkt rond de Harmonisering en digitalisering van de documentenstroom in verband met stages. In het kader daarvan

Nadere informatie

Differentiatie in de lessen aardrijkskunde

Differentiatie in de lessen aardrijkskunde Differentiatie in de lessen aardrijkskunde 1) Originele lesvoorbereiding Ik heb er voor gekozen om voor mijn herhalingsles in het eerste jaar een differentiatieopdracht te maken. Als ik terugkijk naar

Nadere informatie

Les 11. Meetkundige begrippen. Lijnen. een gebogen lijn een gebroken lijn een rechte. Een rechte benoemen we met een kleine letter.

Les 11. Meetkundige begrippen. Lijnen. een gebogen lijn een gebroken lijn een rechte. Een rechte benoemen we met een kleine letter. WERKBOEK 3 Meetkundige begrippen Les 11 Dit kan ik al! Ik ken verschillende soorten lijnen. Ik weet wat een punt en een lijn is en kan die tekenen en noteren. Ik kan van een figuur zeggen of het een driehoek,

Nadere informatie

Seminarie4: Differentiatie in de lessen aardrijkskunde.

Seminarie4: Differentiatie in de lessen aardrijkskunde. Seminarie4: Differentiatie in de lessen aardrijkskunde. technieken en methoden soorten differentiatie KW GO K AM FB D T I L O V B Eindtermen 19 met voorbeelden illustreren dat weer en klimaat de plantengroei

Nadere informatie