JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL. Werkingsjaar 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL. Werkingsjaar 2007"

Transcriptie

1

2 2 JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL Werkingsjaar 2007 Goedgekeurd in de algemene vergadering en de raad van bestuur dd Doelstelling, organisatie en personeel 1.1. Doelstelling De doelstellingen zijn ten aanzien van vorig werkingsjaar 2006 gewijzigd. Onder invloed van de evolutie op het vlak van de maatschappelijke veiligheid wil de West-Vlaamse Politieschool flexibel inspelen op toekomstige vragen naar opleiding. Artikel 3 van de statuten werd op 19 december 2007 door de raad van bestuur en de algemene vergadering aangepast en luidt nu als volgt : De West-Vlaamse Politieschool stelt zich tot doel een kennis-, expertise- en opleidingscentrum te zijn voor: - de politie - de door de overheid gereglementeerde veiligheidsfuncties en - de door de raad van bestuur aangenomen partners op het vlak van de veiligheid. Zij wil dit realiseren door ondermeer het organiseren van activiteiten van rekrutering, selectie, de initiële vorming en training, promotie- en voortgezette opleidingen en alle andere activiteiten die bijdragen tot het aanleren, op punt houden en uitbreiden van de professionele competenties van zowel het operationeel als het niet operationeel personeel Organisatie De samenstelling van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur werd naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen opnieuw samengesteld. Dit gebeurde voor het eerst op basis van een vertegenwoordiging uit de politieraden in plaats van de gemeenteraden Personeel Het aantal F.T.E. op de loonlijst van de v.z.w. bedroeg op : 9,5 F.T.E. (op : 6,9 F.T.E.) De school beschikt ook sinds half 2007 over 5 gedetacheerde personeelsleden van de federale politie. Jaarlijks komen ook een aantal studenten uit het regulier onderwijs in de West-Vlaamse Politieschool stage lopen Externe lesgevers Om de opleidingen zo praktijkgericht mogelijk in te vullen wordt beroep gedaan op een groot aantal externe lesgevers. Ze zijn afkomstig uit de politie, de magistratuur, welzijnswerk enz. De regel is dat wat politiespecifiek is door politie- en justitiemedewerkers wordt gegeven. Daarnaast is er de externe inbreng van deskundige lesgevers uit allerlei diensten en maatschappelijke organisaties. Lesgevers aantal

3 3 Basiskader 104 Middenkader 83 Voortgezette 201 opleiding Totaal 388 Opmerking : - Hierbij is niet inbegrepen : de lesgevers die behoren tot het vast equipe van de school en de figuranten. - Een aantal personen geeft zowel les in de opleiding van het basiskader als het middenkader en/of de voortgezette opleiding. - Het aantal lesgevers is ten opzicht van 2006 gestegen met 90. De oorzaak ligt bij het bestand van lesgevers in de middenkaderopleiding. In 2006 is deze opleiding gestart in september. In 2007 liep deze door tot en met mei en werd terug een nieuwe opleiding gestart in september. Naast de inbreng van individuele lesgevers is het belangrijk aan te stippen dat ook heel wat instanties een externe inbreng hebben in de opleiding. Bijvoorbeeld de militaire politie bij de opleiding van motorrijders, het Centrum voor Racismebestrijding, instellingen waar studenten op bezoek kunnen gaan en dergelijke. 2. De opleiding van het hulpkader Voor het eerst werd in 2007 de opleiding van het hulpkader (agent van politie) geïntegreerd in die van inspecteur. In 2007 startten er respectievelijk 1 aspirant-agent in februari, 2 in juli en niemand in oktober. 3. Het basiskader 1 en 3.1. Percentage inschrijvingen vanuit West-Vlaanderen bij de federale selectiedienst het aantal effectief tewerkgesteld in de provincie Jaar % inschrijvingen % effectieven ,15 8, ,07 9, ,45 8, ,32 8, ,04 * 10,27 ** Gemiddeld 8,29 9, in absolute getallen : * Inschrijvingen : nationaal : West-Vlaanderen : 870 ** Effectieven Federale politie nationaal : West-Vlaanderen : 736 ** Effectieven Lokale Politie nationaal : West-Vlaanderen : Hieruit blijkt dat sinds 2005 het aantal West-Vlaamse kandidaten dat zich inschrijft 1 Alle cijfers met betrekking tot de inschrijvingen en het slagen in de selectie zijn afkomstig van de Directie van de Rekrutering en de Selectie van de Federale Politie.

4 4 (licht) achteruit loopt, terwijl het aantal effectieven dat in de provincie werkt toeneemt Verloop tijdens de selectie 2007 : slaagpercentage selectieonderdeel % nationaal % W-Vl cognitief 61,81 65,52 persoonlijkheid 52,67 55,60 medisch/fysisch 60,81 60,29 gesprek jury 61,76 63,47 Opvallend is dat in drie van de vier selectieonderdelen de West-Vlaamse kandidaten hoger scoren dan het landelijk cijfer. Deze vaststelling geldt sinds de reorganisatie van de politie Uiteindelijk slaagpercentage waarbij aantal inschrijvingen = 100% jaar % nationaal % W-Vl , ,7 15, ,5 9, ,35 11, ,46 20, ,23 13,94 Sinds de hervorming is slechts 1 keer het slagen in de totale selectie lager geweest dan het landelijk cijfer (2003). Opmerkelijk is dat in 2006 het slaagpercentage 5,55 % hoger ligt dan nationaal en het bijna verdubbeld is ten opzichte van In 2007 is het uiteindelijk slaagpercentage van de West-Vlamingen 1,71 % hoger dan het nationale cijfer. Het meest opvallend is wellicht het van jaar tot jaar wisselend slaagpercentage. De verklaring voor het hoger slaagpercentage van de West-Vlaamse kandidaten heeft vermoedelijk te maken met de inhoud van de wervingspubliciteit die de West-Vlaamse Politieschool verspreidt en de wijze waarop. Er is bewust gekozen om een representatief beeld van het politiewerk op te hangen en geen kandidaten te lokken met eenzijdige en stereotype beelden (vb. politiefeuilleton beelden). De beste selectie is de zelfselectie en gebeurt op basis van eerlijke en genuanceerde informatie De opleiding van politie-inspecteur voor het basiskader De kandidaten mogen in principe kiezen in welke provincie ze hun opleiding volgen. Ze hebben vanaf de start van hun opleiding het statuut van aspirant-inspecteur van de federale politie.

5 Aantal opgeleide en op te leiden studenten Jaar budgettair hoofden West-Vlaanderen FTE* (nationaal) ** * FTE = fulltime equivalenten ** Cijfers verstrekt door de directie van de rekrutering en selectie, onder voorbehoud van een andersluidende beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken. In 2007 startten de 97 ons toevertrouwde aspiranten respectievelijk in februari (25), juli (37) en oktober (35). De 108 aspiranten zullen in 2008 starten in februari (44), juli (32) en oktober (32). Deze startdata zijn opgelegd door de Federale Rekrutering- en Selectiedienst. De politiescholen van West-Vlaanderen (WPS), Vlaams-Brabant (PIVO) en Limburg (PLOT) krijgen eenzelfde aantal studenten namelijk elk 8 %. Voor Oost-Vlaanderen is dit 10 % en Antwerpen 12 % Opleidingsresultaat WPS Het vergelijken van het opleidingsresultaat van de studenten aan de West-Vlaamse Politieschool met dat van andere politiescholen is niet mogelijk omdat deze vergelijkende gegevens niet beschikbaar zijn. De tabel hieronder schetst over de jaren heen wie niet slaagde aan onze school en waarbij een advies tot afwijzing werd geformuleerd aan de directeur-generaal. Aantal afgewezen studenten door onze school: (periode ) Klas Startdatum Einddatum aantal aantal afgewezen studenten studenten N % klas 1 en 2 01/10/ /09/ ,48 klas 3 02/05/ /04/ ,7 klas 4 en 5 01/10/ /09/ ,55 klas 6 13/01/ /01/ ,00 klas 7 02/06/ /05/ klas 8 06/10/ /10/ ,13 klas 9 02/02/ /01/ klas 10 04/10/ /09/ ,11 klas 11 01/06/ /05/ klas 12 03/10/ /09/ ,10 klas 13 01/02/ /01/ ** 0 0

6 6 klas 14 01/06/ /05/ ** 3 7,14 klas 15 02/10/ /09/ klas 16 01/02/ /01/ * klas 17 02/07/ /06/ * klas 18 01/10/ /09/ * Totaal gemiddeld % = 8,03 % * : aangezien deze groepen nog in opleiding zijn worden ze niet in rekening gebracht bij de berekening van het percentage afgewezen studenten ** : Zowel in klas 13 als in klas 14 was een studente zwanger en werd hun opleiding tijdelijk opgeschort. Na het zwangerschapsverlof heeft één van de studenten haar studies stopgezet. De andere studente heeft haar opleiding hervat in klas 17 op 1 juli Het gemiddelde van 8,03 % wordt vooral beïnvloed door hoge afwijzingspercentages vóór Als we het percentage dat betrekking heeft op de 5 laatste klassen (gestart in 2005 en 2006) komen we uit 3,61 %. Het niet slagen heeft als hoofdreden attitudeproblemen en/of intellectueel té zwakke prestaties. Ook bepalend is de groepssfeer in de klas. Dit verklaart de grote verschillen van groep tot groep. Tijdens de laatste vier maanden van hun opleiding kunnen de studenten (via de mobiliteit) al solliciteren op jobs bij de lokale of federale politie. Na hun opleiding worden de afgestudeerden afgedeeld bij de Directie van de Algemene Reserve (DAR) te Brussel. Ofwel komen ze terecht in een job bij de lokale of federale politie waarop ze solliciteerden of worden ze via het interventiekorps door de federale politie ter ondersteuning ingezet in een dienst of zone van de politie. 4. De middenkaderopleiding : hoofdinspecteur (officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des konings) Deze opleiding is sinds de politiehervorming voor het eerst gestart op 1 september 2006 in de West-Vlaamse Politieschool. Kandidaten die slagen in de selectie en in het bezit zijn van vroeger verworven kwalificaties (brevet hoofdinspecteur of commissaris) krijgen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van opleiding. De 28 studenten aspirant hoofdinspecteurs die startten in 2006 studeerden af eind mei Op 3 september 2007 begonnen 27 studenten aan hun opleiding. Vier daarvan volgen slechts gedeeltelijk de cursussen omwille van het beschikken over vrijstellingen. Eén student haakte af.

7 7 5. De voortgezette opleiding 5.1. De baremische voortgezette vorming : financiering : federale politie 5.2. De functionele voortgezette vorming : financiering : federale politie tenzij kan aangetoond worden dat deze subsidie niet volstaat. In dit geval mag de school de aantoonbare meerkost aanrekenen aan de politiezone die cursisten in opleiding stuurt De erkende niet baremische en niet functionele voortgezette vormingen : financiering : bijdrage van de zones : 0,25 euro/inwoner/jaar. Nieuw is dat in 2007 deze opleidingen nu ook gesubsidieerd worden door de federale politie. Het betreft de eerste acht uren van deze vormingen. Overzicht : vergelijking van 2007 met de voorgaande jaren 2007 onderwerpen cursusuren cursisten totaal uren vorming Baremische Voortgezette Vormingen Functionele Voortgezette Vormingen Niet-Baremische Voortgezette Vormingen Voortgezette Vormingen voor Externen Totaal Onderwerpen cursusuren cursisten totaal uren vorming Baremische Voortgezette Vormingen Functionele Voortgezette Vormingen Niet-Baremische Voortgezette Vormingen Voortgezette Vormingen voor Externen Totaal onderwerpen cursusuren cursisten totaal uren vorming Baremische Voortgezette Vormingen Functionele Voortgezette Vormingen Niet-Baremische Voortgezette Vormingen Voortgezette Vormingen voor Externen Totaal

8 onderwerpen cursusuren cursisten totaal uren vorming Baremische Voortgezette Vormingen Functionele Voortgezette Vormingen Niet-Baremische Voortgezette Vormingen Voortgezette Vormingen voor Externen Vaststellingen en interpretaties : Totaal Het totaal aantal onderwerpen dat aangeboden wordt (van 55 in 2004, 68 in 2005, 73 in 2006 naar 92 in 2007) neemt bestendig toe. Dit betekent een zeer uitgebreid én divers assortiment van onderwerpen. - De baremische voortgezette vormingen maken binnen het bestand aan vormingen voor politiepersoneel de kleinste groep uit. Het is ook een steeds verder dalende groep sinds de start ervan in Een verklaring hiervoor is dat ze het minst voldoen aan de vormingsnoden van de korpsen. - Het aantal cursisten dat de functionele voortgezette vormingen volgt stijgt met bijna 22 %. Heel opvallend is ook dat het aantal cursusuren fors toeneemt niettegenstaande slechts vier functionele opleidingen méér dan het vorige jaar werden aangeboden. Een verklaring hiervoor is dat de duur van de functionele vormingen (vb. verkeerspolitie : 636 uren) een groot aantal uren omvat. - Het grootste aantal onderwerpen, cursusuren en aantal cursisten situeert zich bij de niet baremische voortgezette vormingen, met andere woorden bij de reëel opgemeten vormingsnoden van de korpsen. Dit bewijst dat de school zeer sterk inspeelt op de opleidingsbehoeften van de zones. Er werden hier niet minder dan 63 verschillende onderwerpen aangeboden waarbij 5610 cursisten werden bereikt. - Bij het bekijken van de totalen past de opmerking dat er 92 verschillende onderwerpen in 2007 werden aangeboden wat betekent dat er verschillende voortgezette vormingen op één dag lopen. Op vijf eenheden na werden 6900 cursisten bereikt. Wij overschreden hierdoor ruim de kaap van aantal uren vorming dat door alle cursisten samen werd gevolgd. De voortgezette vormingen die onze school organiseert gebeurde in 2007 in 79 % van de gevallen gedecentraliseerd in de provincie. Dit is een bewuste keuze en biedt een duidelijke meerwaarde. De verdere opleiding gebeurt namelijk met partners uit de eigen omgeving waardoor een betere interactie en netwerking ontstaat. Bijvoorbeeld de cursus wijkpolitie wordt gerealiseerd per gerechtelijk arrondissement met inbreng van ondermeer een vrederechter van dit arrondissement, een gerechtsdeurwaarder, medewerkers van het lokale ocmw en justitiehuis, idem voor bijvoorbeeld de cursus intrafamiliaal geweld met o.m. de eigen referentiemagistraat, lokale hulpverlening, Heel succesvol was de cursus heropfrissing terminologie en procedures in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk waar 337 politiemedewerkers aan deelnamen en onderricht kregen van hun magistraten. Dit liet zelfs een spoor achter in het laatste verslag van de Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau

9 9 (evaluatieverslag voetnoot p.69). Andere gerechtelijk arrondissementen zijn sindsdien vragende partij naar een analoge opleiding. 6. Bijzondere initiatieven De school heeft ook in 2007 verder initiatieven genomen met betrekking tot geïntegreerd leren en is vernieuwend actief geweest. Enkele voorbeelden West-Vlaamse korpschefs kijken over het muurtje. Op vraag van de 19 korpschefs van de lokale politie in West-Vlaanderen heeft de WPS voor hen een vormingstraject opgezet. In 2007 koos men voor management in aanverwante sectoren. Aan theorie over management is geen gebrek, aan leren uit de ervaring van anderen des te meer. Het benutten van deze externe inbreng kwam door op zoek en bezoek te gaan naar organisaties die net als de politie geconfronteerd werden/worden met fusies en schaalvergroting. Een bedrijf dat plots groot wordt doet denken aan de schaalvergroting van gemeente naar een politiezone. Thermote-Vanhalst is een bedrijf dat op korte termijn evolueerde van een familiebedrijf tot een expansieve onderneming die wereldwijd betrokken is op de aan- en verkoop plus herstelling van heftrucks. Maar toch blijft het management herkenbaar en is het eenvoudig en efficiënt. De fusie van ziekenhuizen in Kortrijk heeft als kenmerk dat vier verschillende ziekenhuizen - waarvan 2 met een congregatie als inrichtende macht, een OCMW-ziekenhuis en één vanuit een mutualiteitverleden - middelen en mensen heeft samengebracht in AZ-Groeninghe. In de financiële wereld is ING een fusie van banken en instellingen die eveneens nog steeds met fusies maar eveneens met afbouw van activiteiten te maken heeft, bijvoorbeeld het onderdeel verzekeringen. Méér centraliseren om beter te decentraliseren. Katho is een groep van 7 hogescholen met heel verschillende departementen op 4 vestigingsplaatsen die elk hun eigenheid behouden maar werken in een koepelstructuur met gemeenschappelijke centrale diensten. Er is eveneens een associatie met de universiteit. Roularta is de gekende media groep die zowel op het vlak van de geschreven pers als in de audiovisuele media en publiciteit actief is, zowel in het binnen- als buitenland. Tijdens deze werkbezoeken werd telkens op een interactieve wijze ingegaan op hoe de knelpunten en uitdagingen aangepakt werden/worden naar aanleiding van samenbrengen van mensen uit verschillende beroepsculturen in een nieuwe grotere organisatie. Eveneens aan de orde waren : missie en waarden, de aanwerving en introductie van nieuwkomers, motiveren en gemotiveerd houden van medewerkers, klachtenmanagement, interne communicatie, evalueren, coachen, kwaliteitsbewaking,. Dit vormingsinitiatief vertrekt van een eenvoudig idee maar is bijzonder succesvol en een aanrader. Leren door op een andere werkplek mensen te ontmoeten die in hun sector analoge problemen ervaren en oplossen is niet alleen informatief interessant maar werkt ook inspirerend. Zo hebben enkele korpschefs hun interne communicatie, overleg en onthaal van nieuwe medewerkers bijgestuurd op basis van wat ze hebben opgestoken. Meteen een bewijs van hoe de externe inbreng in de politie-organisatie verrijkend en vernieuwend kan zijn.

10 10 Bovendien heeft dit initiatief als meerwaarde dat het een versterkende werking realiseert tussen de korpschefs en een extern netwerk realiseert met de beleidsverantwoordelijken in andere sectoren. Niettegenstaande het idee dat aan de grondslag ligt van dit vormingstraject eenvoudig is, wordt een krachtige leeromgeving gecreëerd door fundamentele managementitems te bespreken op een positief confronterende wijze. De evaluatie van de West-Vlaamse korpschefs is bijzonder lovend Initiatief : Politieraad in politieschool of politieschool in politieraad. Naar aanleiding van de nieuwe samenstelling van de beheersorganen van de school werden de politiezones aangeschreven met het aanbod om 1 van hun politieraden te laten doorgaan in de politieschool. Daar handelen ze hun gewone agenda af. Het laatste punt op die agenda is : kennismaken met de rekrutering, de selectie en de opleiding. Daarna is er een rondleiding en wordt nagepraat bij een drankje. Alternatief : de directeur gaat naar de politieraad in de zone en brengt daar de informatie aan de hand van een powerpoint presentatie. Dit initiatief wordt als zeer boeiend en interessant ervaren. Er is een grote appreciatie voor de inspanningen die hun school doet om een kwalitatieve opleiding te garanderen. Het vult tegelijk een leemte aan elementaire informatie op, haalt de banden met de zones aan en is een ideaal middel om verantwoording af te leggen. Op dit initiatief hebben sinds de installatie van de eerste politieraden en dit tot eind 2007, 14 korpsen ingetekend. Dit loopt nog door in Voor 2007 waren dit volgende zones : Politieraad in de school : PZ Het Houtsche : 8 mei 2007 PZ Brugge : 22 juni 2007 PZ Gavers : 11 september 2007 PZ Bredene/De Haan : 2 oktober 2007 De school in de politieraad : PZ Mira : 12 juni 2007 PZ Vlas : 25 juni 2007 PZ Midow : 27 juni 2007 PZ Riho : 15 oktober 2007 PZ Spoorkin : 29 oktober 2007 PZ Arro Ieper : 20 december Geïntegreerd opleiden - Samen zetten in opleiding wie op het terrein met hetzelfde fenomeen te maken krijgt was een expliciete doelstelling in 2007 en waar in de komende jaren verder wordt aan gewerkt. Waar mogelijk organiseren we voortgezette vormingen op basis van dit principe. Voorbeeld mensenhandel, nachtwinkels, verkeerscontrole, Aan vormingen participeerden reeds magistraten als cursist. Op basis van de positieve evaluatie werd contact genomen met de Hoge Raad voor Justitie. Zij aanzien en erkennen dergelijke opleidingen als volwaardige vormingen voor hun magistraten en subsidiëren ze. De meerwaarde bestaat hierin : - het gaat om een gedecentraliseerd aanbod - praktijkgericht - het bevordert de communicatie tussen politie en magistratuur.

11 11 Momenteel gebeurt een verkenning van de mogelijkheid tot samenwerken met de vormingsdiensten van Douane en Accijnzen, Natuur en Bos, - De studenten van het middenkader werden ingeschakeld in een geïntegreerde oefening opgezet door de Nationale Officierenschool. Deze oefenweek liep onder de titel Furnica en ging door in Veurne. Een heel scenario met betrekking tot gerechtelijk werk werd opgezet. - Een verkeersactie (enerzijds algemene verkeerscontrole en anderzijds drugs in het verkeer) op 26 oktober 2007 werd georganiseerd door de studenten van het middenkader. Hierbij werden de studenten van klas 16 en 17 ingeschakeld. 7. Extra activiteiten 7.1. Bezoeken aan de school Aan scholen en verenigingen wordt de mogelijkheid geboden onze school te bezoeken. Dit gebeurde op 13 maart 2007 met een bezoek van studenten ( 5 de Technisch Wetenschappelijke) van het Instituut Mariawende te Sint Kruis De school op informatiebeurzen Onze school ondersteunt ook wervingsinitiatieven die uitgaan van politiezones of de rekruteringsdienst. - 11, 12 en 13 januari 2007 : deelname aan de Sid-in beurs te Roeselare - 23 september 2007 : deelname in samenwerking met de rekruteringsdienst aan de veiligheidsbeurs in PZ Polder - In de zone Spoorkin werd tweemaal geparticipeerd aan een rekruteringsbeurs : op 05 mei 2007 en op 15 december De West-Vlaamse Politieschool in de media - Het Laatste Nieuws Oostende-Westkust 2 februari 2007 Meer meisjes dan jongens in de West-Vlaamse Politieschool - Het Nieuwsblad Brugge-Oostkust 2 februari 2007 Kleuterjuf wordt agente voor de vele afwisseling - Het Nieuwsblad Kortrijk-Waregem-Menen 2 februari 2007 Kleuterjuf wordt agente - Het Laatste Nieuws 10/11 februari 2007 Kleuterleidster wordt politieagente : onzekerheid over vaste job doet steeds meer meisjes kiezen voor ander werk - Het Laatste Nieuws 15 oktober 2007 Politie controleert op drugs langs gewestweg - Tam-Tam 18 oktober 2007 Nieuw S.O.S. Brugge in de maak? - artikel over gedrag van politiepersoneel met interview van burgemeester Patrick Moenaert, boekhandelaar Joris Barbier en Marc Bloeyaert, directeur West-Vlaamse Politieschool - WTV/Focus 11 december onderzoeksrapport van de West-Vlaamse Politieschool over schietstanden. Nieuwe locatie Zedelgem

12 Relatie tot het regulier hoger onderwijs Aan de KATHO ging binnen het departement sociaal agogisch werk (IPSOC) een nieuwe studierichting van start : bachelor in de maatschappelijke veiligheid. De West-Vlaamse Politieschool maakt deel uit van de stuurgroep van deze opleiding. Het verder verkennen van samenwerking met het regulier (hoger) onderwijs behoorde tot de objectieven van In het kader van een aantal voortgezette vormingen werden reeds de eerste initiatieven genomen in samenwerking met de hogeschool HOWEST, departement HIEPSO: 25/04/07 en 14/06/07 Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) Omgaan met Agressie 12/06/07 Vesalius bis presentatietechnieken 19/06/07 Vesalius bis vergadertechnieken 22/11/07 Specialist Geweldsbeheersing met vuurwapen Omgaan met Agressie 23/11/07 Specialist Geweldsbeheersing zonder vuurwapen Omgaan met Agressie 7.5. Internationalisering Net zoals in het reguliere onderwijs wil de West-Vlaamse Politieschool aandacht besteden aan het aspect internationalisering in de politie-opleiding. 13 politiestudenten van verschillende politieacademies in Nederland werden via de West-Vlaamse Politieschool in contact gebracht met politiezones. Op deze wijze konden zij bepaalde fenomenen en de aanpak ervan bij ons vergelijken met die uit hun eigen land. In 2007 werden ook verschillende contacten gelegd met de Ecole de la Police Nationale in Roubaix. De studenten van het middenkader gingen er op bezoek, in combinatie met een gastcollege in het Centre de Coöpération Policière et Douanière (CCPD) Nationale Feestdag In 2007 werd op het defilé van 21 juli voor het eerst voorzien in een deelname van politiestudenten. Van onze school hebben drie studenten deelgenomen Private veiligheid Naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen werd in 2007 de Commissie Opleiding Bewaking Beveiliging opnieuw samengesteld. De directeur van de West-Vlaamse Politieschool is als effectief lid in deze commissie de vertegenwoordiger van de erkende politiescholen Studieopdracht Naar aanleiding van een vraag van een provincieraadslid in de provincieraad gaf de gouverneur de opdracht aan de West-Vlaamse Politieschool een studie te maken met

13 13 betrekking tot de schietstanden in relatie tot de opleiding geweldsbeheersing in de provincie West-Vlaanderen. Een tussentijds rapport werd besproken op 10 december in het Provinciaal Veiligheidsoverleg E-learning In 2007 werd van start gegaan met het project e-learning. Dit wordt het eerst uitgeprobeerd bij de voortgezette vorming. Bedoeling is dat naar aanleiding van een voortgezette vorming, maar ook daarbuiten, kennis- en discussiefora worden ontwikkeld waarbij men informatie en ervaringen kan uitwisselen. In de toekomst zullen de studenten een adres hebben via de school. Dit is in 2007 nu het geval voor de studenten van het middenkader. Ook kunnen zelfstandige leeropdrachten georganiseerd en opgevolgd worden, programmawijzigingen meegedeeld, enz. 8. Toekomstige ontwikkelingen 8.1. Samenwerkingsverband tussen de West-Vlaamse Politieschool (WPS), de Brandweerschool (WOBRA), West-Vlaams Instituut voor de Vorming van Overheidspersoneel (WIVO), de School voor Bestuursrecht (SBR) en Eduwest. De Deputatie laat uitzoeken in welke mate deze provinciale vormingsinstanties al of niet kunnen ondergebracht worden onder een gemeenschappelijke koepel. Er werd een onderzoeksopdracht uitgeschreven die uitgevoerd wordt door Ernst en Young. Die moet verschillende scenario s verkennen en een voorstel formuleren. Er zal nadien nagegaan worden onder welke juridische vorm dit eventueel kan gerealiseerd worden Nieuwe locatie voor de West-Vlaamse Politieschool en Wobra De Deputatie heeft beslist de voormalige opleidingsinfrastructuur van de School voor Onderofficieren te Zedelgem aan te kopen op voorwaarde van de goedkeuring van de bestemmingswijziging en alle bijhorende (verwervings)procedures. Het is de bedoeling dat de provincie deze locatie ter beschikking stelt van de gebruikers die ze kunnen inrichten volgens hun behoeften. In eerste instantie zijn dit de brandweer- en de politieschool die er een multidisciplinaire oefenruimte willen uitbouwen. Niets belet dat ook anderen hier terecht kunnen. Door het inrichten van deze site wordt ook interesse van anderen verwacht en kan samen met hen geoefend worden. (Voorbeeld : douane en accijnzen, allerlei inspectiediensten, interne bewakingsdiensten e.d.).

JAARVERSLAG WEST VLAAMSE POLITIESCHOOL

JAARVERSLAG WEST VLAAMSE POLITIESCHOOL JAARVERSLAG WEST VLAAMSE POLITIESCHOOL WERKINGSJAAR 2009 2 INHOUDSTAFEL 1 Doelstelling, organisatie en personeel... 4 1.1. Doelstelling... 4 1.2. Organisatie... 4 1.3. Personeel... 5 1.3.1. Externe lesgevers...

Nadere informatie

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL WERKINGSJAAR 2008

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL WERKINGSJAAR 2008 -2- JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL WERKINGSJAAR 2008 1. DOELSTELLING, ORGANISATIE EN PERSONEEL 1.1. DOELSTELLING De doelstellingen zijn ten aanzien van vorig werkingsjaar 2007 niet gewijzigd. 1.2.

Nadere informatie

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL WERKINGSJAAR 2013 INHOUD 1. Doelstelling, organisatie en personeel... 4 1.1. Doelstelling... 4 1.2. Organisatie... 4 1.2.1. Beheersorganen... 4 1.2.2. Locatie en

Nadere informatie

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL WERKINGSJAAR 2011 INHOUD 1. Doelstelling, organisatie en personeel... 5 1.1. Doelstelling... 5 1.2. Organisatie... 5 1.2.1. Beheersorganen... 5 1.2.2. LOCATIE...

Nadere informatie

Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen

Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen Infovergadering Toekomst Veiligheidsopleidingen in West-Vlaanderen Boeverbos 25 september 2013 #campuspov 1 Agenda Verwelkoming Presentatie masterplan Visie op de politieopleiding Visie op de brandweer-

Nadere informatie

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL 2 JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL WERKINGSJAAR 2012 3 INHOUD 1. Doelstelling, organisatie en personeel... 6 1.1. Doelstelling... 6 1.2. Organisatie... 6 1.2.1. Beheersorganen... 6 1.2.2. Locatie...

Nadere informatie

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL

JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL WERKINGSJAAR 2014 VOORWOORD VAN DE OPLEIDINGSDIRECTEUR Graag stel ik u het jaarverslag met betrekking tot onze activiteiten in 2014 voor. Hiermee leggen we verantwoording

Nadere informatie

Advies federale politieraad inzake opleiding

Advies federale politieraad inzake opleiding Advies federale politieraad inzake opleiding 24 november 2006 1. Algemeen Een gedegen opleiding van en voor politiemensen is de basis voor een succesvolle politiewerking. Vastgesteld wordt dat er de laatste

Nadere informatie

TOESPRAAK GEHOUDEN DOOR DE HEER CARL DECALUWÉ NAAR AANLEIDING VAN TOEKOMST VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN IN WEST-VLAANDEREN

TOESPRAAK GEHOUDEN DOOR DE HEER CARL DECALUWÉ NAAR AANLEIDING VAN TOEKOMST VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN IN WEST-VLAANDEREN TOESPRAAK GEHOUDEN DOOR DE HEER CARL DECALUWÉ NAAR AANLEIDING VAN TOEKOMST VEILIGHEIDSOPLEIDINGEN IN WEST-VLAANDEREN Boeverbos, 25 september 2013 Geachte leden van de deputatie en provincieraad, Dames

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011.

Vanzelfsprekend staan alle betrekkingen open voor zowel vrouwen als mannen. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven tot 1 april 2011. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

- De kandidaten die niet in aanmerking werden genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. De Dienst Rekrutering en Selectie (DRP-RS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD?

1 HOEVEEL PLAATSEN WORDEN VACANT VERKLAARD? De Dienst Rekrutering en Selectie (DPRS) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door overgang naar een hoger kader (van basisnaar middenkader) aan te werven.

Nadere informatie

Reactie op de discussietekst: De externe inbreng in het politieonderwijs

Reactie op de discussietekst: De externe inbreng in het politieonderwijs Reactie op de discussietekst: De externe inbreng in het politieonderwijs Paul Breyne, Gouverneur Provincie West-Vlaanderen, Voorzitter West-Vlaamse Politieschool Inleiding Ik ben graag ingegaan op de uitnodiging

Nadere informatie

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen.

voor de basisopleiding een probatiestage van 6 maanden in te voeren. In punt 2 van deze omzendbrief vindt u dienaangaande reeds enkele toelichtingen. 14 MEI 2013. - Ministeriële omzendbrief GPI 73 betreffende de aanwerving, de selectie en de opleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten Aan de Dames en Heren Provinciegouverneurs,

Nadere informatie

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens "Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten"

Bijlage bij het antwoord op de parlementaire vraag nr. 157 van 6 mei 2008 van Johan Sauwens Provinciegouverneurs - Bijkomende mandaten Cathy BERX Gouverneur Provincie Antwerpen Paul Breyne Gouverneur Provincie West-Vlaanderen gouverneur van de provincie Antwerpen Raad van Bestuur PIBA vzw (Provinciaal Instituut voor Brandweer en Ambulanciersopleiding)

Nadere informatie

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche

Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Ja...Ik wil...!! Samen gestructureerd werken in veiligheid Politiezone Het Houtsche Sinds: september 2013 Commissaris Vanlerberghe Rudi 050/25.26.29-0498/93.92.87 rudi.vanlerberghe@hethoutsche.be PZ Het

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 :

KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : KONINKLIJK BESLUIT 26 MAART 2005 : REGELING VAN DE STRUCTURELE DETACHERINGEN VAN PERSONEELSLEDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN EN VAN SOORTGELIJKE TOESTANDEN EN TOT INVOERING VAN DE VERSCHILLENDE MAATREGELEN

Nadere informatie

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008

Gedwongen opname. Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Gedwongen opname Dr. A. Minderhout Woensdag 7 mei 2008 Doel van de voordracht Korte bespreking van de wetgeving Opstarten en verloop van de procedure Gewone procedure Spoedprocedure Verloop van de opname

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers

Stelling 1: Waardig afscheid nemen kunnen we beter overlaten aan de begrafenisondernemers Verslag: Stellingen Dag van het Slachtoffer 2014 Groep 4 Datum: 21 februari 2014 Liesbeth Schrijvers Slachtofferbejegening Federale Politie Isabelle Vanderhoeven Directoraat-generaal Justitiehuizen Slachtofferonthaal

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 21 maart 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00260 Onderwerp: Vacantverklaring van 17 betrekkingen in het operationeel kader en 8 betrekkingen in het administratief

Nadere informatie

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN

POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN POLITIEZONE DEERLIJK HARELBEKE TOELICHTINGSNOTA VOOR DE ZITTING VAN 17.02.2009 Openbare zitting 1. Aktename einde mandaat politieraadslid. Op de politieraad van 01.02.2007 werd de Heer André Vanassche,

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 109 van 27 oktober 2006 over het ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 28.10.2015

Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 28.10.2015 VZW Verkeersveilig West-Vlaanderen Verslag van de vergadering van de raad van bestuur van 28.10.2015 Aanwezig: Dhr. Carl Decaluwé Dhr. Patrick Van Gelder Agenda 1. Aanpassing en goedkeuring van de statuten

Nadere informatie

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP,

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Bestemd voor: Commissie Algemene Zaken, Intercommunales en Bevolking GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 11 april 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00330 Onderwerp: Politiezone Gent - Personeelsformatie van de Politiezone Gent - Wijziging.- Nieuw organogram

Nadere informatie

Opmerking: de kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen.

Opmerking: de kandidaten, niet in aanmerking genomen bij een vorige selectie, kunnen opnieuw hun kandidatuur indienen. INTERNE KANDIDATUUR: HOOFDINSPECTEUR VAN POLITIE (MIDDEN) De Directie van de rekrutering en van de selectie (DSR) organiseert een vergelijkend examen om hoofdinspecteurs van politie via bevordering door

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/

Fritz Toussaintstraat 8 Classificatiegraad PUBLIEK 1050 BRUSSEL Klassering. Tel. : 02/ Bladzijde 5 Fax : 02/ FEDERALE POLITIE Algemene directie van de ondersteuning en het beheer Directie van de juridische dienst, Uitgiftenummer DGS/DSJ-2008/34148/A het contentieux en de statuten Uitgiftedatum 29 VIII 2008 Fritz

Nadere informatie

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen

Deel 1 Strategie en beleid. Leiderschap : De weg die we bewandelen Leiderschap : De weg die we bewandelen Missie, visie en waarden De missie, visie en waarden van de lokale politie Lier worden gebundeld in onze slagzin die uitdraagt waar we in deze organisatie voor staan

Nadere informatie

Publicatie KB omtrent zorgkundige

Publicatie KB omtrent zorgkundige Publicatie KB omtrent zorgkundige Op 3 februari 2006 verscheen in het Staatsblad het KB van 12 januari 2006 omtrent de verpleegkundige activiteiten die zorgkundigen mogen uitvoeren en de voorwaarden waaronder

Nadere informatie

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden

2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor personeelsleden Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Versie 09-05-2007 Boek 2 Hoofdstuk 5.8 : Toelage voor onderwijsopdrachten Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Toelage voor onderwijsopdrachten voor

Nadere informatie

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR 2010. (inw. 1 januari 2010) (B.S.

Nadere informatie

Inhoud van de briefing

Inhoud van de briefing De voortgezette vorming Adlministrateur Begeleidingscommissie voor de hervorming van de Civiele Veiligheid 15 maart 2017 Arnaud DE DECKER, Ing. Kolonel met het brevet van Militair Directeur van de Inhoud

Nadere informatie

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs.

Proefhoofdstuk Gitaar. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. www.centrumvoorafstandsonderwijs.be. info@centrumvoorafstandsonderwijs. Proefhoofdstuk Gitaar Kom je cursus inkijken: Antwerpen, Frankrijklei 127, 2000 Gent, Oude Brusselseweg 125, 9050 Hasselt, Simpernelstraat 27, 3511 Brussel, Timmerhoutkaai 4, 1000 +32 3 292 33 30 Maak

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam

Jaarverslag 2010. WSW Raad Amsterdam Jaarverslag 2010 WSW Raad Amsterdam april 2011 Mw. H.J. Gussenhoven Ambtelijk Secretaris WSW Raad Voorwoord van de voorzitter De WSW Raad is op basis van de Verordening WSW in 2009 ingesteld. De raad heeft

Nadere informatie

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005.

Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. Activiteitenverslag van de federale politieraad : Periode september 2004- juni 2005. 1 1. INLEIDING 3 2. BEVOEGDHEDEN 3 3. LEDEN 4 4. VERGADERINGEN 4 5. ACTIVITEITEN 4 6. BESLUIT EN OVERWEGINGEN 5 2 1.

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 Schooljaar 2002-2003 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2002

Nadere informatie

Effectieve aantal personeelsleden per politiekorps vòòr de hervorming

Effectieve aantal personeelsleden per politiekorps vòòr de hervorming Bijlage 1. Effectieve aantal personeelsleden per politiekorps vòòr de hervorming Gemeentelijke politie Rijkswacht Gerechtelijke politie Totaal OPS 19.783 15.632 1611 37.026 CALog 2759 1316 535 4610 Totaal

Nadere informatie

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) -

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - ALBERT II 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Nadere informatie

Omschrijving van de zone:

Omschrijving van de zone: Omschrijving van de zone: De politiezone Heist is een ééngemeentezone bestaande uit de hoofdgemeente Heist o/d Berg met haar deelgemeenten Itegem, Wiekevorst, Hallaar, Booischot en Schriek. De politiezone

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten

Aan de slag in de openbare sector. ACV-Openbare Diensten Aan de slag in de openbare sector ACV-Openbare Diensten mei juli 2013 2014 De openbare sector als wergever De openbare sector is de laatste jaren aantrekkelijker geworden als werkgever. Niet alleen vervul

Nadere informatie

Gerechtelijk Wetboek

Gerechtelijk Wetboek Bron: Belgische wetgeving - FOD Justitie Gerechtelijk Wetboek HOOFDSTUK Vquater De gerechtelijke stage Art. 259octies. 1. De Koning

Nadere informatie

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen

Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Krachtlijnen voor het beleid volwassenenonderwijs en levenslang en levensbreed leren in de provincie West-Vlaanderen Carl Vereecke gedeputeerde voor onderwijs Resoc ZWVL Platform Levenslang en Levensbreed

Nadere informatie

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag

Procedure seksueel grensoverschrijdend gedrag VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-23-06-2015 1. Doel OCMW Maldegem respecteert de integriteit van de gebruiker en neemt maatregelen om deze te waarborgen. OCMW Maldegem neemt in het bijzonder

Nadere informatie

Uniform niet verplicht: burgerpersoneel bij de politie

Uniform niet verplicht: burgerpersoneel bij de politie Uniform niet verplicht: burgerpersoneel bij de politie Een toekomstvisie van de Koninklijke Federatie van Officieren en Hogere Ambtenaren van de Belgische Politie Voorzitter Carlos De Troch CALOG Kritische

Nadere informatie

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam

Evaluatie Odysseusinitiatief. Volledige naam Naam evaluatie Volledige naam Aanleiding evaluatie Evaluatie Odysseusinitiatief Evaluatie Odysseusinitiatief Het Odysseusinitiatief is bedoeld als een startfinanciering om uitstekende Vlaamse onderzoekers

Nadere informatie

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren)

LUIK 1: INTEGRATIE IN DE FUNCTIE VAN VERKEERSPOLITIE (min 42 uren) 1 FUNCTIONELE OPLEIDING VERKEERSPOLITIE (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de functionele opleidingen van de personeelsleden van de politiediensten) A. DUUR VAN DE OPLEIDING

Nadere informatie

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2013/2014. navorming. Mentor Klinisch Onderwijs. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2013/2014 navorming Mentor Klinisch Onderwijs Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Navorming Mentor Klinisch Onderwijs Deze opleiding is een samenwerking van het departement Gezondheid en

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

Subsidie voor jeugdhuizen

Subsidie voor jeugdhuizen Subsidie voor jeugdhuizen Art. 1 De gemeente Pittem verleent binnen de perken van het terzake goedgekeurde begrotingskrediet een subsidie voor jeugdhuizen die voldoen aan de onder artikel 2 omschreven

Nadere informatie

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014

VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Lokale en Regionale Besturen VERSLAG ONDERHANDELINGEN 29 JANUARI 2014 Dagorde 1. Stakingsaanzegging NSPV PZ Vesdre 2. Profiel en opleiding van de begeleiders verwijderingen van LPA Brunat 3. Curatieve

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen

Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en de subsidiëring van het Nederlandstalig volksontwikkelingswerk in verenigingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen

Nadere informatie

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen

Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen INHOUD Deel 1 De Openbare Orde Wat orde in de wanorde van begrippen HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1 1. Inleiding 1 2. De openbare orde 1 3. Openbare overlast en administratieve sancties 5 4. Materiële

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool - GIP Oud Strijderslaan 190 1140 BRUSSEL. ACTIEPLAN Q 2015-2016 Pedagogische cel Kwaliteitscoördinator

Gewestelijke en Intercommunale Politieschool - GIP Oud Strijderslaan 190 1140 BRUSSEL. ACTIEPLAN Q 2015-2016 Pedagogische cel Kwaliteitscoördinator Gewestelijke en Intercommunale Politieschool - GIP Oud Strijderslaan 190 1140 BRUSSEL ACTIEPLAN Q 2015-2016 Pedagogische cel Kwaliteitscoördinator 1.1. ACTIEPLAN KWALITEIT 2015-2016: SYNOPTISCHE TABEL

Nadere informatie

Integriteit. Inhoud. Je bent pas echt goed als ook het slechtste wat je doet nog goed is. (Anoniem)

Integriteit. Inhoud. Je bent pas echt goed als ook het slechtste wat je doet nog goed is. (Anoniem) Integriteit Je bent pas echt goed als ook het slechtste wat je doet nog goed is. (Anoniem) Illustratie De Standaard 21 22 januari 2006 Inhoud Definities Een conclusie om te starten Noden Wat kan Team Integriteit

Nadere informatie

Verhoorcoach in de praktijk

Verhoorcoach in de praktijk Franky De Smet FGP Brussel OA 7 special branch TRAJECT 28.02.2011 : oproep tot kandidaten aan FGP - eenheden voor een externe post - universitaire opleiding verhoorcoach FGP Brussel via de diverse Onderzoeksafdelingen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 4 20 april 2008 14de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Dit nummer bevat geen overzichtslijst van raadsbesluiten Verordeningen

Nadere informatie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie

Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie B Projectoproep Kankerplan Actie 24 : Wetenschappelijke analyse in de onco-geriatrie Inleiding Deze projectoproep kadert binnen de verderzetting van Actie 24 van het Kankerplan: Steun aan pilootprojecten

Nadere informatie

VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII

VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII VR 2017 1301 DOC.0017/2BIS VOORONTWERP VAN DECREET BETREFFENDE HET ONDERWIJS XXVII Hoofdstuk 5. Volwassenenonderwijs Art. V.1. In artikel 2 van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs,

Nadere informatie

Welkom bij de politie

Welkom bij de politie Welkom bij de politie Persoonlijke gegevens Naam: Functie: Dienst of zone: Onthaalbrochure van de geïntegreerde politie September 2007 Realisatie: Dienst interne communicatie Directie interne relaties

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van instellingen voor sociaalcultureel voor volwassenenwerk in de provincie Limburg BESLUIT VAN 18 MEI 1994 Gewijzigd: 16 juni 2004 De Provincieraad van

Nadere informatie

INTERN KANDIDATUUR : INSPECTEUR (BASISKADER) Sessie 2017

INTERN KANDIDATUUR : INSPECTEUR (BASISKADER) Sessie 2017 De geïntegreerde politie organiseert selectieproeven, voorbehouden voor agenten van politie, met het oog op het rekruteren van kandidaten basiskader via bevordering door overgang naar een hoger kader.

Nadere informatie

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE

ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE ADMINISTRATIEF EN LOGISTIEK PERSONEEL VAN DE GEINTEGREERDE POLITIE (CALog) VERGELIJKEND EXAMEN VOOR BEVORDERING DOOR OVERGANG NAAR EEN HOGER NIVEAU In uitvoering van art. VII.10 UBPol organiseert de directie

Nadere informatie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie

ERKENNINGSDOSSIER. Basisbegrippen technopreventie Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Algemene Directie Veiligheid en Preventie Directie Lokale Integrale Veiligheid Belast met het dossier: Cathy GRIMMEAU, Leen CORTEBEECK FR: 02.557.35.58, cathy.grimmeau@ibz.fgov.be

Nadere informatie

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.

MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V. MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 MAART 2000 inzake de kwaliteitszorg in de opleidingscentra voor polyvalente verzorgenden (B.S. 20.V.2000) Artikel 1. De sectorspecifieke minimale kwaliteitseisen voor de opleidingscentra

Nadere informatie

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd.

1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden. Belangrijke akkoorden uit het verleden werden nog niet uitgevoerd. Eisenbundel 2015-2016 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Onderhandelingskader... 3 1.2. De naleving en de uitvoering van de akkoorden uit het verleden... 3 2. De herziening van de baremische schalen.... 3 2.1.

Nadere informatie

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering

INHOUDELIJK EN FINANCIEEL JAARVERSLAG AGENTSCHAP Het Agentschap Integratie en Inburgering 1. Het Agentschap Integratie en Inburgering Op 22 november 2013 stemde de Vlaamse regering in met de oprichting van het Agentschap Integratie en Inburgering (hierna afgekort tot het Agentschap ). Het Agentschap

Nadere informatie

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit

De gemeenteraad. Ontwerpbesluit De gemeenteraad Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 25 april 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00372 Onderwerp: Overeenkomst tussen de Stad Gent en de FOD Justitie inzake de omkadering van Gerechtelijke

Nadere informatie

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs

Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: Sterke partners voor beter hoger onderwijs Associatie KU Leuven: een netwerk van sterke partners Groep T, KHLeuven en KHLim bereiden een fusie voor Facts & figures 4% % 45% 49% 95.000

Nadere informatie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie

Nieuwsbrief politie. Nummer 21 Brussel, 22 september Agenten van politie Bewapening en sociale promotie Lokale en Regionale Besturen Nieuwsbrief politie Nummer 21 Brussel, 22 september 2016 Agenten van politie Bewapening en sociale promotie 1 Op het onderhandelingscomité voor de politiediensten van 17 februari

Nadere informatie

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21

INLEIDING Afdeling 1. Algemeen kader Ontstaan en doelstellingen van het onderzoek... 21 INHOUDSTAFEL INLEIDING........................................................ 11 HOOFDSTUK 1 WERKWIJZEN EN OPTREDEN VAN DE POLITIEDIENSTEN IN HET RAAM VAN DE BEHEERSING VAN DE PROSTITUTIE EN DE STRIJD

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening

Hoofdstuk 2. Voorwaarden voor de specifieke dienstverlening 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2013 (BS 22 januari 2014) houdende de regels voor de toekenning van een projectsubsidie aan pedagogische en taalondersteunende organisaties voor de pedagogische

Nadere informatie

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking

Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Reglement betreffende de erkenning en subsidiëring van verenigingen met een specifiek educatieve werking HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Binnen de perken

Nadere informatie

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG

Korpschefs van de korpsen van lokale politie Federale Politie tot niveau directie AIG Federale Politie DIENSTNOTA Algemene Directie van het Personeel Directie van de rekrutering en van de selectie Uitgiftenummer DPR/DPRS/2006479N DPR Uitgiftedatum 20032006 Classificatiegraad PUBLIEK Fritz

Nadere informatie

Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale leer-, werk- en onderzoekservaringen

Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale leer-, werk- en onderzoekservaringen 1 Provinciaal reglement inzake de subsidiëring van internationale leer-, werk- en onderzoekservaringen Hoofdstuk I Doelstelling Artikel 1 De Provincie West-Vlaanderen wil zowel vanuit haar economisch als

Nadere informatie

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente

Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Informatie Subsidiefondsen Student Union Universiteit Twente Kenmerk: volgt 5 De subsidiefondsen van de Student Union zijn in drie categorieën ingedeeld, volgens onderstaand figuur. Per categorie staat

Nadere informatie

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen

Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN. Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen Deel 7 ANDERE OPLEIDINGSVORMEN Hoofdstuk 1 : VDAB-opleidingen 7 BEROEPSOPLEIDING VAN DE VDAB Aantal beëindigde opleidingen, opgesplitst naar activiteit werknemers - werkzoekenden 2007 Werknemers (1) Werkzoekenden

Nadere informatie

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw

Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Medewerker Ontmoetingshuis De Moazoart vzw Vacature Maart 2015 De Moazoart biedt een onderkomen aan organisaties die werken met maatschappelijk kwetsbare groepen en creeërt ruimte voor ontmoeting, vorming,

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.4 - Januari 2008-347- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN GEERT BOURGEOIS VLAAMS MINISTER VAN BESTUURSZAKEN, BUITENLANDS BELEID, MEDIA EN TOERISME Vraag nr.

Nadere informatie

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT

N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S. over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT N Landmeters A05 Brussel, 29.9.2005 MH/BL/LC A D V I E S over DE GELIJKWAARDIGHEID VAN DIPLOMA'S VOOR HET BEKOMEN VAN DE TITEL VAN LANDMETER-EXPERT (bekrachtigd door de Hoge Raad voor de Zelfstandigen

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING

VLAAMSE RAAD VOORSTEL VAN DECREET. - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING Stuk 167 (1985-1986) - Nr. 1 VLAAMSE RAAD ZITTING 1985-1986 13 OKTOBER 1986 VOORSTEL VAN DECREET - van de heer G. Moens C.S. - houdende erkenning van het Postuniversitair Centrum Limburg TOELICHTING DAMES

Nadere informatie

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB.

Mijn assistent is een zelfstandige. Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Mijn assistent is een zelfstandige Persoonlijke assistenten die werken als zelfstandige in het kader van PAB. Laatste wijziging 25 oktober 2012 1. Welke overeenkomst? Aannemingsovereenkomst met een zelfstandig

Nadere informatie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie

DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Versie 04-03-2011 DEEL V Titel I Hoofdstuk V Afdeling III Functietoelage Detachement belast met de onmiddellijke beveiliging van de koninklijke familie Inhoudstafel 1. Samenvattende tabel 2. Wettelijke

Nadere informatie

Bijdrage Paul Ponsaers

Bijdrage Paul Ponsaers Bijdrage Paul Ponsaers 18 mei 2013 1 Bestuurlijke Politie Gerechtelijke Politie FEDERAAL CENTRAAL Commissaris-Generaal A.D. Bestuurlijk A.D. Ondersteuning A.D. Gerechtelijk GEDECONCENTREERD (gerechtelijk

Nadere informatie

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen

Invoegbedrijven. Maatregel. De begunstigden en bestedingen Invoegbedrijven Maatregel Het programma invoegbedrijven beoogt de creatie van duurzame tewerkstelling voor kansengroepen binnen de reguliere economie. Aan ondernemingen die de principes van Maatschappelijk

Nadere informatie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie

Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Samenwerkingsverbanden van het Openbaar Ministerie Patrick Vandenbruwaene Advocaat-generaal Hof van Beroep Antwerpen Studiedag 10 juni 2010 Waarom : Beeldvorming gerechtelijke arrondissementen Bevolkingscijfers

Nadere informatie

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45

Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 Gemeentebestuur Lovendegem Kerkstraat 45 www.lovendegem.be Algemeen reglement op de gemeentelijke administratieve sancties van toepassing op overtredingen op het stilstaan en parkeren en op de overtredingen

Nadere informatie

Functiebeschrijving Kapitein

Functiebeschrijving Kapitein Functiebeschrijving Kapitein Doel 1. De coördinatie van een aantal interventieploegen op het terrein bij complexe of grootschalige incidenten en noodsituaties om te garanderen dat de ploegen en diensten

Nadere informatie

Beleidsnota verbonden partijen

Beleidsnota verbonden partijen Beleidsnota verbonden partijen SAMENVATTING Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie, waarin de gemeente een financieel en een bestuurlijk belang heeft. Een financieel

Nadere informatie

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden.

Kan de minister voor de studierichting Bachelor in de Verpleegkunde volgende vragen beantwoorden. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 168 van GRIET COPPÉ datum: 23 december 2014 aan HILDE CREVITS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS Bachelor in de Verpleegkunde - In- en

Nadere informatie

FAQ Bevordering niveau A

FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A FAQ Bevordering niveau A 1 / 10 Inhoudsopgave DE EERSTE REEKS... 3 WAARUIT BESTAAT DE EERSTE REEKS?... 3 HOE KAN IK ME INSCHRIJVEN?... 3 WIE KAN DEELNEMEN?... 4 WIE KAN NIET DEELNEMEN?...

Nadere informatie

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang

INFORMATIEMAP. Ervaringsbewijs. begeleider buitenschoolse. kinderopvang INFORMATIEMAP Ervaringsbewijs begeleider buitenschoolse kinderopvang Inhoudstafel 1 WAT IS HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 2 WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN HET ERVARINGSBEWIJS?... 4 3 HOE KAN JE HET ERVARINGSBEWIJS

Nadere informatie

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde

Interuniversitaire. Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Interuniversitaire Permanente Vorming Arbeidsgeneeskunde Inleiding De GSO-er (geneesheer-specialist in opleiding) in de Arbeidsgeneeskunde moet 2 jaar stage doen in een erkende stagedienst onder de begeleiding

Nadere informatie

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau.

4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes. In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. 4.2. Evaluatie van de respons op de postenquêtes 4.2.1. Algemeen In dit deel gaan we in op de respons op instellingsniveau en op respondentenniveau. Instellingsniveau (vragenlijst coördinator) provincie,

Nadere informatie