JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL. Werkingsjaar 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL. Werkingsjaar 2007"

Transcriptie

1

2 2 JAARVERSLAG WEST-VLAAMSE POLITIESCHOOL Werkingsjaar 2007 Goedgekeurd in de algemene vergadering en de raad van bestuur dd Doelstelling, organisatie en personeel 1.1. Doelstelling De doelstellingen zijn ten aanzien van vorig werkingsjaar 2006 gewijzigd. Onder invloed van de evolutie op het vlak van de maatschappelijke veiligheid wil de West-Vlaamse Politieschool flexibel inspelen op toekomstige vragen naar opleiding. Artikel 3 van de statuten werd op 19 december 2007 door de raad van bestuur en de algemene vergadering aangepast en luidt nu als volgt : De West-Vlaamse Politieschool stelt zich tot doel een kennis-, expertise- en opleidingscentrum te zijn voor: - de politie - de door de overheid gereglementeerde veiligheidsfuncties en - de door de raad van bestuur aangenomen partners op het vlak van de veiligheid. Zij wil dit realiseren door ondermeer het organiseren van activiteiten van rekrutering, selectie, de initiële vorming en training, promotie- en voortgezette opleidingen en alle andere activiteiten die bijdragen tot het aanleren, op punt houden en uitbreiden van de professionele competenties van zowel het operationeel als het niet operationeel personeel Organisatie De samenstelling van de algemene vergadering, de raad van bestuur en het dagelijks bestuur werd naar aanleiding van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen opnieuw samengesteld. Dit gebeurde voor het eerst op basis van een vertegenwoordiging uit de politieraden in plaats van de gemeenteraden Personeel Het aantal F.T.E. op de loonlijst van de v.z.w. bedroeg op : 9,5 F.T.E. (op : 6,9 F.T.E.) De school beschikt ook sinds half 2007 over 5 gedetacheerde personeelsleden van de federale politie. Jaarlijks komen ook een aantal studenten uit het regulier onderwijs in de West-Vlaamse Politieschool stage lopen Externe lesgevers Om de opleidingen zo praktijkgericht mogelijk in te vullen wordt beroep gedaan op een groot aantal externe lesgevers. Ze zijn afkomstig uit de politie, de magistratuur, welzijnswerk enz. De regel is dat wat politiespecifiek is door politie- en justitiemedewerkers wordt gegeven. Daarnaast is er de externe inbreng van deskundige lesgevers uit allerlei diensten en maatschappelijke organisaties. Lesgevers aantal

3 3 Basiskader 104 Middenkader 83 Voortgezette 201 opleiding Totaal 388 Opmerking : - Hierbij is niet inbegrepen : de lesgevers die behoren tot het vast equipe van de school en de figuranten. - Een aantal personen geeft zowel les in de opleiding van het basiskader als het middenkader en/of de voortgezette opleiding. - Het aantal lesgevers is ten opzicht van 2006 gestegen met 90. De oorzaak ligt bij het bestand van lesgevers in de middenkaderopleiding. In 2006 is deze opleiding gestart in september. In 2007 liep deze door tot en met mei en werd terug een nieuwe opleiding gestart in september. Naast de inbreng van individuele lesgevers is het belangrijk aan te stippen dat ook heel wat instanties een externe inbreng hebben in de opleiding. Bijvoorbeeld de militaire politie bij de opleiding van motorrijders, het Centrum voor Racismebestrijding, instellingen waar studenten op bezoek kunnen gaan en dergelijke. 2. De opleiding van het hulpkader Voor het eerst werd in 2007 de opleiding van het hulpkader (agent van politie) geïntegreerd in die van inspecteur. In 2007 startten er respectievelijk 1 aspirant-agent in februari, 2 in juli en niemand in oktober. 3. Het basiskader 1 en 3.1. Percentage inschrijvingen vanuit West-Vlaanderen bij de federale selectiedienst het aantal effectief tewerkgesteld in de provincie Jaar % inschrijvingen % effectieven ,15 8, ,07 9, ,45 8, ,32 8, ,04 * 10,27 ** Gemiddeld 8,29 9, in absolute getallen : * Inschrijvingen : nationaal : West-Vlaanderen : 870 ** Effectieven Federale politie nationaal : West-Vlaanderen : 736 ** Effectieven Lokale Politie nationaal : West-Vlaanderen : Hieruit blijkt dat sinds 2005 het aantal West-Vlaamse kandidaten dat zich inschrijft 1 Alle cijfers met betrekking tot de inschrijvingen en het slagen in de selectie zijn afkomstig van de Directie van de Rekrutering en de Selectie van de Federale Politie.

4 4 (licht) achteruit loopt, terwijl het aantal effectieven dat in de provincie werkt toeneemt Verloop tijdens de selectie 2007 : slaagpercentage selectieonderdeel % nationaal % W-Vl cognitief 61,81 65,52 persoonlijkheid 52,67 55,60 medisch/fysisch 60,81 60,29 gesprek jury 61,76 63,47 Opvallend is dat in drie van de vier selectieonderdelen de West-Vlaamse kandidaten hoger scoren dan het landelijk cijfer. Deze vaststelling geldt sinds de reorganisatie van de politie Uiteindelijk slaagpercentage waarbij aantal inschrijvingen = 100% jaar % nationaal % W-Vl , ,7 15, ,5 9, ,35 11, ,46 20, ,23 13,94 Sinds de hervorming is slechts 1 keer het slagen in de totale selectie lager geweest dan het landelijk cijfer (2003). Opmerkelijk is dat in 2006 het slaagpercentage 5,55 % hoger ligt dan nationaal en het bijna verdubbeld is ten opzichte van In 2007 is het uiteindelijk slaagpercentage van de West-Vlamingen 1,71 % hoger dan het nationale cijfer. Het meest opvallend is wellicht het van jaar tot jaar wisselend slaagpercentage. De verklaring voor het hoger slaagpercentage van de West-Vlaamse kandidaten heeft vermoedelijk te maken met de inhoud van de wervingspubliciteit die de West-Vlaamse Politieschool verspreidt en de wijze waarop. Er is bewust gekozen om een representatief beeld van het politiewerk op te hangen en geen kandidaten te lokken met eenzijdige en stereotype beelden (vb. politiefeuilleton beelden). De beste selectie is de zelfselectie en gebeurt op basis van eerlijke en genuanceerde informatie De opleiding van politie-inspecteur voor het basiskader De kandidaten mogen in principe kiezen in welke provincie ze hun opleiding volgen. Ze hebben vanaf de start van hun opleiding het statuut van aspirant-inspecteur van de federale politie.

5 Aantal opgeleide en op te leiden studenten Jaar budgettair hoofden West-Vlaanderen FTE* (nationaal) ** * FTE = fulltime equivalenten ** Cijfers verstrekt door de directie van de rekrutering en selectie, onder voorbehoud van een andersluidende beslissing van de minister van Binnenlandse Zaken. In 2007 startten de 97 ons toevertrouwde aspiranten respectievelijk in februari (25), juli (37) en oktober (35). De 108 aspiranten zullen in 2008 starten in februari (44), juli (32) en oktober (32). Deze startdata zijn opgelegd door de Federale Rekrutering- en Selectiedienst. De politiescholen van West-Vlaanderen (WPS), Vlaams-Brabant (PIVO) en Limburg (PLOT) krijgen eenzelfde aantal studenten namelijk elk 8 %. Voor Oost-Vlaanderen is dit 10 % en Antwerpen 12 % Opleidingsresultaat WPS Het vergelijken van het opleidingsresultaat van de studenten aan de West-Vlaamse Politieschool met dat van andere politiescholen is niet mogelijk omdat deze vergelijkende gegevens niet beschikbaar zijn. De tabel hieronder schetst over de jaren heen wie niet slaagde aan onze school en waarbij een advies tot afwijzing werd geformuleerd aan de directeur-generaal. Aantal afgewezen studenten door onze school: (periode ) Klas Startdatum Einddatum aantal aantal afgewezen studenten studenten N % klas 1 en 2 01/10/ /09/ ,48 klas 3 02/05/ /04/ ,7 klas 4 en 5 01/10/ /09/ ,55 klas 6 13/01/ /01/ ,00 klas 7 02/06/ /05/ klas 8 06/10/ /10/ ,13 klas 9 02/02/ /01/ klas 10 04/10/ /09/ ,11 klas 11 01/06/ /05/ klas 12 03/10/ /09/ ,10 klas 13 01/02/ /01/ ** 0 0

6 6 klas 14 01/06/ /05/ ** 3 7,14 klas 15 02/10/ /09/ klas 16 01/02/ /01/ * klas 17 02/07/ /06/ * klas 18 01/10/ /09/ * Totaal gemiddeld % = 8,03 % * : aangezien deze groepen nog in opleiding zijn worden ze niet in rekening gebracht bij de berekening van het percentage afgewezen studenten ** : Zowel in klas 13 als in klas 14 was een studente zwanger en werd hun opleiding tijdelijk opgeschort. Na het zwangerschapsverlof heeft één van de studenten haar studies stopgezet. De andere studente heeft haar opleiding hervat in klas 17 op 1 juli Het gemiddelde van 8,03 % wordt vooral beïnvloed door hoge afwijzingspercentages vóór Als we het percentage dat betrekking heeft op de 5 laatste klassen (gestart in 2005 en 2006) komen we uit 3,61 %. Het niet slagen heeft als hoofdreden attitudeproblemen en/of intellectueel té zwakke prestaties. Ook bepalend is de groepssfeer in de klas. Dit verklaart de grote verschillen van groep tot groep. Tijdens de laatste vier maanden van hun opleiding kunnen de studenten (via de mobiliteit) al solliciteren op jobs bij de lokale of federale politie. Na hun opleiding worden de afgestudeerden afgedeeld bij de Directie van de Algemene Reserve (DAR) te Brussel. Ofwel komen ze terecht in een job bij de lokale of federale politie waarop ze solliciteerden of worden ze via het interventiekorps door de federale politie ter ondersteuning ingezet in een dienst of zone van de politie. 4. De middenkaderopleiding : hoofdinspecteur (officier van gerechtelijke politie, hulpofficier van de procureur des konings) Deze opleiding is sinds de politiehervorming voor het eerst gestart op 1 september 2006 in de West-Vlaamse Politieschool. Kandidaten die slagen in de selectie en in het bezit zijn van vroeger verworven kwalificaties (brevet hoofdinspecteur of commissaris) krijgen gehele of gedeeltelijke vrijstelling van opleiding. De 28 studenten aspirant hoofdinspecteurs die startten in 2006 studeerden af eind mei Op 3 september 2007 begonnen 27 studenten aan hun opleiding. Vier daarvan volgen slechts gedeeltelijk de cursussen omwille van het beschikken over vrijstellingen. Eén student haakte af.

7 7 5. De voortgezette opleiding 5.1. De baremische voortgezette vorming : financiering : federale politie 5.2. De functionele voortgezette vorming : financiering : federale politie tenzij kan aangetoond worden dat deze subsidie niet volstaat. In dit geval mag de school de aantoonbare meerkost aanrekenen aan de politiezone die cursisten in opleiding stuurt De erkende niet baremische en niet functionele voortgezette vormingen : financiering : bijdrage van de zones : 0,25 euro/inwoner/jaar. Nieuw is dat in 2007 deze opleidingen nu ook gesubsidieerd worden door de federale politie. Het betreft de eerste acht uren van deze vormingen. Overzicht : vergelijking van 2007 met de voorgaande jaren 2007 onderwerpen cursusuren cursisten totaal uren vorming Baremische Voortgezette Vormingen Functionele Voortgezette Vormingen Niet-Baremische Voortgezette Vormingen Voortgezette Vormingen voor Externen Totaal Onderwerpen cursusuren cursisten totaal uren vorming Baremische Voortgezette Vormingen Functionele Voortgezette Vormingen Niet-Baremische Voortgezette Vormingen Voortgezette Vormingen voor Externen Totaal onderwerpen cursusuren cursisten totaal uren vorming Baremische Voortgezette Vormingen Functionele Voortgezette Vormingen Niet-Baremische Voortgezette Vormingen Voortgezette Vormingen voor Externen Totaal

8 onderwerpen cursusuren cursisten totaal uren vorming Baremische Voortgezette Vormingen Functionele Voortgezette Vormingen Niet-Baremische Voortgezette Vormingen Voortgezette Vormingen voor Externen Vaststellingen en interpretaties : Totaal Het totaal aantal onderwerpen dat aangeboden wordt (van 55 in 2004, 68 in 2005, 73 in 2006 naar 92 in 2007) neemt bestendig toe. Dit betekent een zeer uitgebreid én divers assortiment van onderwerpen. - De baremische voortgezette vormingen maken binnen het bestand aan vormingen voor politiepersoneel de kleinste groep uit. Het is ook een steeds verder dalende groep sinds de start ervan in Een verklaring hiervoor is dat ze het minst voldoen aan de vormingsnoden van de korpsen. - Het aantal cursisten dat de functionele voortgezette vormingen volgt stijgt met bijna 22 %. Heel opvallend is ook dat het aantal cursusuren fors toeneemt niettegenstaande slechts vier functionele opleidingen méér dan het vorige jaar werden aangeboden. Een verklaring hiervoor is dat de duur van de functionele vormingen (vb. verkeerspolitie : 636 uren) een groot aantal uren omvat. - Het grootste aantal onderwerpen, cursusuren en aantal cursisten situeert zich bij de niet baremische voortgezette vormingen, met andere woorden bij de reëel opgemeten vormingsnoden van de korpsen. Dit bewijst dat de school zeer sterk inspeelt op de opleidingsbehoeften van de zones. Er werden hier niet minder dan 63 verschillende onderwerpen aangeboden waarbij 5610 cursisten werden bereikt. - Bij het bekijken van de totalen past de opmerking dat er 92 verschillende onderwerpen in 2007 werden aangeboden wat betekent dat er verschillende voortgezette vormingen op één dag lopen. Op vijf eenheden na werden 6900 cursisten bereikt. Wij overschreden hierdoor ruim de kaap van aantal uren vorming dat door alle cursisten samen werd gevolgd. De voortgezette vormingen die onze school organiseert gebeurde in 2007 in 79 % van de gevallen gedecentraliseerd in de provincie. Dit is een bewuste keuze en biedt een duidelijke meerwaarde. De verdere opleiding gebeurt namelijk met partners uit de eigen omgeving waardoor een betere interactie en netwerking ontstaat. Bijvoorbeeld de cursus wijkpolitie wordt gerealiseerd per gerechtelijk arrondissement met inbreng van ondermeer een vrederechter van dit arrondissement, een gerechtsdeurwaarder, medewerkers van het lokale ocmw en justitiehuis, idem voor bijvoorbeeld de cursus intrafamiliaal geweld met o.m. de eigen referentiemagistraat, lokale hulpverlening, Heel succesvol was de cursus heropfrissing terminologie en procedures in het gerechtelijk arrondissement Kortrijk waar 337 politiemedewerkers aan deelnamen en onderricht kregen van hun magistraten. Dit liet zelfs een spoor achter in het laatste verslag van de Commissie ter begeleiding van de politiehervorming op lokaal niveau

9 9 (evaluatieverslag voetnoot p.69). Andere gerechtelijk arrondissementen zijn sindsdien vragende partij naar een analoge opleiding. 6. Bijzondere initiatieven De school heeft ook in 2007 verder initiatieven genomen met betrekking tot geïntegreerd leren en is vernieuwend actief geweest. Enkele voorbeelden West-Vlaamse korpschefs kijken over het muurtje. Op vraag van de 19 korpschefs van de lokale politie in West-Vlaanderen heeft de WPS voor hen een vormingstraject opgezet. In 2007 koos men voor management in aanverwante sectoren. Aan theorie over management is geen gebrek, aan leren uit de ervaring van anderen des te meer. Het benutten van deze externe inbreng kwam door op zoek en bezoek te gaan naar organisaties die net als de politie geconfronteerd werden/worden met fusies en schaalvergroting. Een bedrijf dat plots groot wordt doet denken aan de schaalvergroting van gemeente naar een politiezone. Thermote-Vanhalst is een bedrijf dat op korte termijn evolueerde van een familiebedrijf tot een expansieve onderneming die wereldwijd betrokken is op de aan- en verkoop plus herstelling van heftrucks. Maar toch blijft het management herkenbaar en is het eenvoudig en efficiënt. De fusie van ziekenhuizen in Kortrijk heeft als kenmerk dat vier verschillende ziekenhuizen - waarvan 2 met een congregatie als inrichtende macht, een OCMW-ziekenhuis en één vanuit een mutualiteitverleden - middelen en mensen heeft samengebracht in AZ-Groeninghe. In de financiële wereld is ING een fusie van banken en instellingen die eveneens nog steeds met fusies maar eveneens met afbouw van activiteiten te maken heeft, bijvoorbeeld het onderdeel verzekeringen. Méér centraliseren om beter te decentraliseren. Katho is een groep van 7 hogescholen met heel verschillende departementen op 4 vestigingsplaatsen die elk hun eigenheid behouden maar werken in een koepelstructuur met gemeenschappelijke centrale diensten. Er is eveneens een associatie met de universiteit. Roularta is de gekende media groep die zowel op het vlak van de geschreven pers als in de audiovisuele media en publiciteit actief is, zowel in het binnen- als buitenland. Tijdens deze werkbezoeken werd telkens op een interactieve wijze ingegaan op hoe de knelpunten en uitdagingen aangepakt werden/worden naar aanleiding van samenbrengen van mensen uit verschillende beroepsculturen in een nieuwe grotere organisatie. Eveneens aan de orde waren : missie en waarden, de aanwerving en introductie van nieuwkomers, motiveren en gemotiveerd houden van medewerkers, klachtenmanagement, interne communicatie, evalueren, coachen, kwaliteitsbewaking,. Dit vormingsinitiatief vertrekt van een eenvoudig idee maar is bijzonder succesvol en een aanrader. Leren door op een andere werkplek mensen te ontmoeten die in hun sector analoge problemen ervaren en oplossen is niet alleen informatief interessant maar werkt ook inspirerend. Zo hebben enkele korpschefs hun interne communicatie, overleg en onthaal van nieuwe medewerkers bijgestuurd op basis van wat ze hebben opgestoken. Meteen een bewijs van hoe de externe inbreng in de politie-organisatie verrijkend en vernieuwend kan zijn.

10 10 Bovendien heeft dit initiatief als meerwaarde dat het een versterkende werking realiseert tussen de korpschefs en een extern netwerk realiseert met de beleidsverantwoordelijken in andere sectoren. Niettegenstaande het idee dat aan de grondslag ligt van dit vormingstraject eenvoudig is, wordt een krachtige leeromgeving gecreëerd door fundamentele managementitems te bespreken op een positief confronterende wijze. De evaluatie van de West-Vlaamse korpschefs is bijzonder lovend Initiatief : Politieraad in politieschool of politieschool in politieraad. Naar aanleiding van de nieuwe samenstelling van de beheersorganen van de school werden de politiezones aangeschreven met het aanbod om 1 van hun politieraden te laten doorgaan in de politieschool. Daar handelen ze hun gewone agenda af. Het laatste punt op die agenda is : kennismaken met de rekrutering, de selectie en de opleiding. Daarna is er een rondleiding en wordt nagepraat bij een drankje. Alternatief : de directeur gaat naar de politieraad in de zone en brengt daar de informatie aan de hand van een powerpoint presentatie. Dit initiatief wordt als zeer boeiend en interessant ervaren. Er is een grote appreciatie voor de inspanningen die hun school doet om een kwalitatieve opleiding te garanderen. Het vult tegelijk een leemte aan elementaire informatie op, haalt de banden met de zones aan en is een ideaal middel om verantwoording af te leggen. Op dit initiatief hebben sinds de installatie van de eerste politieraden en dit tot eind 2007, 14 korpsen ingetekend. Dit loopt nog door in Voor 2007 waren dit volgende zones : Politieraad in de school : PZ Het Houtsche : 8 mei 2007 PZ Brugge : 22 juni 2007 PZ Gavers : 11 september 2007 PZ Bredene/De Haan : 2 oktober 2007 De school in de politieraad : PZ Mira : 12 juni 2007 PZ Vlas : 25 juni 2007 PZ Midow : 27 juni 2007 PZ Riho : 15 oktober 2007 PZ Spoorkin : 29 oktober 2007 PZ Arro Ieper : 20 december Geïntegreerd opleiden - Samen zetten in opleiding wie op het terrein met hetzelfde fenomeen te maken krijgt was een expliciete doelstelling in 2007 en waar in de komende jaren verder wordt aan gewerkt. Waar mogelijk organiseren we voortgezette vormingen op basis van dit principe. Voorbeeld mensenhandel, nachtwinkels, verkeerscontrole, Aan vormingen participeerden reeds magistraten als cursist. Op basis van de positieve evaluatie werd contact genomen met de Hoge Raad voor Justitie. Zij aanzien en erkennen dergelijke opleidingen als volwaardige vormingen voor hun magistraten en subsidiëren ze. De meerwaarde bestaat hierin : - het gaat om een gedecentraliseerd aanbod - praktijkgericht - het bevordert de communicatie tussen politie en magistratuur.

11 11 Momenteel gebeurt een verkenning van de mogelijkheid tot samenwerken met de vormingsdiensten van Douane en Accijnzen, Natuur en Bos, - De studenten van het middenkader werden ingeschakeld in een geïntegreerde oefening opgezet door de Nationale Officierenschool. Deze oefenweek liep onder de titel Furnica en ging door in Veurne. Een heel scenario met betrekking tot gerechtelijk werk werd opgezet. - Een verkeersactie (enerzijds algemene verkeerscontrole en anderzijds drugs in het verkeer) op 26 oktober 2007 werd georganiseerd door de studenten van het middenkader. Hierbij werden de studenten van klas 16 en 17 ingeschakeld. 7. Extra activiteiten 7.1. Bezoeken aan de school Aan scholen en verenigingen wordt de mogelijkheid geboden onze school te bezoeken. Dit gebeurde op 13 maart 2007 met een bezoek van studenten ( 5 de Technisch Wetenschappelijke) van het Instituut Mariawende te Sint Kruis De school op informatiebeurzen Onze school ondersteunt ook wervingsinitiatieven die uitgaan van politiezones of de rekruteringsdienst. - 11, 12 en 13 januari 2007 : deelname aan de Sid-in beurs te Roeselare - 23 september 2007 : deelname in samenwerking met de rekruteringsdienst aan de veiligheidsbeurs in PZ Polder - In de zone Spoorkin werd tweemaal geparticipeerd aan een rekruteringsbeurs : op 05 mei 2007 en op 15 december De West-Vlaamse Politieschool in de media - Het Laatste Nieuws Oostende-Westkust 2 februari 2007 Meer meisjes dan jongens in de West-Vlaamse Politieschool - Het Nieuwsblad Brugge-Oostkust 2 februari 2007 Kleuterjuf wordt agente voor de vele afwisseling - Het Nieuwsblad Kortrijk-Waregem-Menen 2 februari 2007 Kleuterjuf wordt agente - Het Laatste Nieuws 10/11 februari 2007 Kleuterleidster wordt politieagente : onzekerheid over vaste job doet steeds meer meisjes kiezen voor ander werk - Het Laatste Nieuws 15 oktober 2007 Politie controleert op drugs langs gewestweg - Tam-Tam 18 oktober 2007 Nieuw S.O.S. Brugge in de maak? - artikel over gedrag van politiepersoneel met interview van burgemeester Patrick Moenaert, boekhandelaar Joris Barbier en Marc Bloeyaert, directeur West-Vlaamse Politieschool - WTV/Focus 11 december onderzoeksrapport van de West-Vlaamse Politieschool over schietstanden. Nieuwe locatie Zedelgem

12 Relatie tot het regulier hoger onderwijs Aan de KATHO ging binnen het departement sociaal agogisch werk (IPSOC) een nieuwe studierichting van start : bachelor in de maatschappelijke veiligheid. De West-Vlaamse Politieschool maakt deel uit van de stuurgroep van deze opleiding. Het verder verkennen van samenwerking met het regulier (hoger) onderwijs behoorde tot de objectieven van In het kader van een aantal voortgezette vormingen werden reeds de eerste initiatieven genomen in samenwerking met de hogeschool HOWEST, departement HIEPSO: 25/04/07 en 14/06/07 Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) Omgaan met Agressie 12/06/07 Vesalius bis presentatietechnieken 19/06/07 Vesalius bis vergadertechnieken 22/11/07 Specialist Geweldsbeheersing met vuurwapen Omgaan met Agressie 23/11/07 Specialist Geweldsbeheersing zonder vuurwapen Omgaan met Agressie 7.5. Internationalisering Net zoals in het reguliere onderwijs wil de West-Vlaamse Politieschool aandacht besteden aan het aspect internationalisering in de politie-opleiding. 13 politiestudenten van verschillende politieacademies in Nederland werden via de West-Vlaamse Politieschool in contact gebracht met politiezones. Op deze wijze konden zij bepaalde fenomenen en de aanpak ervan bij ons vergelijken met die uit hun eigen land. In 2007 werden ook verschillende contacten gelegd met de Ecole de la Police Nationale in Roubaix. De studenten van het middenkader gingen er op bezoek, in combinatie met een gastcollege in het Centre de Coöpération Policière et Douanière (CCPD) Nationale Feestdag In 2007 werd op het defilé van 21 juli voor het eerst voorzien in een deelname van politiestudenten. Van onze school hebben drie studenten deelgenomen Private veiligheid Naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 21 december 2006 betreffende vereisten inzake beroepsopleiding en -ervaring, de vereisten inzake psychotechnisch onderzoek voor het uitoefenen van een leidinggevende of uitvoerende functie in een bewakingsonderneming of interne bewakingsdienst en betreffende de erkenning van de opleidingen werd in 2007 de Commissie Opleiding Bewaking Beveiliging opnieuw samengesteld. De directeur van de West-Vlaamse Politieschool is als effectief lid in deze commissie de vertegenwoordiger van de erkende politiescholen Studieopdracht Naar aanleiding van een vraag van een provincieraadslid in de provincieraad gaf de gouverneur de opdracht aan de West-Vlaamse Politieschool een studie te maken met

13 13 betrekking tot de schietstanden in relatie tot de opleiding geweldsbeheersing in de provincie West-Vlaanderen. Een tussentijds rapport werd besproken op 10 december in het Provinciaal Veiligheidsoverleg E-learning In 2007 werd van start gegaan met het project e-learning. Dit wordt het eerst uitgeprobeerd bij de voortgezette vorming. Bedoeling is dat naar aanleiding van een voortgezette vorming, maar ook daarbuiten, kennis- en discussiefora worden ontwikkeld waarbij men informatie en ervaringen kan uitwisselen. In de toekomst zullen de studenten een adres hebben via de school. Dit is in 2007 nu het geval voor de studenten van het middenkader. Ook kunnen zelfstandige leeropdrachten georganiseerd en opgevolgd worden, programmawijzigingen meegedeeld, enz. 8. Toekomstige ontwikkelingen 8.1. Samenwerkingsverband tussen de West-Vlaamse Politieschool (WPS), de Brandweerschool (WOBRA), West-Vlaams Instituut voor de Vorming van Overheidspersoneel (WIVO), de School voor Bestuursrecht (SBR) en Eduwest. De Deputatie laat uitzoeken in welke mate deze provinciale vormingsinstanties al of niet kunnen ondergebracht worden onder een gemeenschappelijke koepel. Er werd een onderzoeksopdracht uitgeschreven die uitgevoerd wordt door Ernst en Young. Die moet verschillende scenario s verkennen en een voorstel formuleren. Er zal nadien nagegaan worden onder welke juridische vorm dit eventueel kan gerealiseerd worden Nieuwe locatie voor de West-Vlaamse Politieschool en Wobra De Deputatie heeft beslist de voormalige opleidingsinfrastructuur van de School voor Onderofficieren te Zedelgem aan te kopen op voorwaarde van de goedkeuring van de bestemmingswijziging en alle bijhorende (verwervings)procedures. Het is de bedoeling dat de provincie deze locatie ter beschikking stelt van de gebruikers die ze kunnen inrichten volgens hun behoeften. In eerste instantie zijn dit de brandweer- en de politieschool die er een multidisciplinaire oefenruimte willen uitbouwen. Niets belet dat ook anderen hier terecht kunnen. Door het inrichten van deze site wordt ook interesse van anderen verwacht en kan samen met hen geoefend worden. (Voorbeeld : douane en accijnzen, allerlei inspectiediensten, interne bewakingsdiensten e.d.).

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1

INHOUDSOPGAVE 1. PROBLEEMSTELLING 1 INHOUDSOPGAVE TOEZICHTSONDERZOEK NAAR DE COÖRDINATIE, EFFICIËNTIE EN EFFECTIVITEIT VAN DE VOORBEREIDING EN ONDERNOMEN ACTIE VAN DE POLITIEDIENSTEN (DISCIPLINE 3) IN HET KADER VAN DE NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

Nadere informatie

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet

LOOPBAANPACT. Nota Minister Smet LOOPBAANPACT Demografische, macro-economische evoluties, cultureel-maatschappelijke, technologische, wetenschappelijke en innovatieve evoluties zorgen voor een steeds sneller veranderende maatschappelijke

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking?

'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele doelstellingen.' Op weg naar een financiële gezondmaking? Vrije Universiteit Brussel Faculteit van de Economische, Sociale en Politieke Wetenschappen en Managementschool Solvay 'De uitbouw van een openbaar ziekenhuisnetwerk in Brussel - Strategische en operationele

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR

WERK MAKEN VAN WERK IN DE ZORGSECTOR Kabinet van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Jo Vandeurzen Koolstraat 35, 1000 BRUSSEL Tel. 02 552 64 00 Fax 02 552 64 01 Email: communicatie.vandeurzen@vlaanderen.be WERK MAKEN VAN

Nadere informatie

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET

CULTUREEL- ERFGOEDDECREET HANDLEIDING bij het CULTUREEL- ERFGOEDDECREET WERKINGSSUBSIDIES VOOR COLLECTIEBEHERENDE CULTUREEL-ERFGOEDORGANISATIES: MUSEA EN CULTURELE ARCHIEFINSTELLINGEN < verwijder het hiernavolgende sectie-einde

Nadere informatie

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge

Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017. Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Zonaal Veiligheidsplan 2014-2017 Politiezone Hageland (5389) Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken, Tielt-Winge Colofon Het vorige zonaal veiligheidsplan kwam tot stand door een samenwerking tussen

Nadere informatie

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705

ECHO. > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen? > Personeelsbeleid a.u.b JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 JANUARI - FEBRUARI 2012 NR 705 ECHO Afgiftekantoor 8400 Oostende Mail N P 309 169 TWEEMAANDELIJKS Tijdschrift Afz.: Gen. Bernheimlaan, 18/20-1040 Brussel > Nood aan beleidskeuzes > Wat met onze pensioenen?

Nadere informatie

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde

Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde Een realistische en toekomstgerichte visie op competentie-ontwikkeling van magistraten en leden van de Rechterlijke Orde 18 september 2013 Vooraf Het is een open deur intrappen dat Justitie, net als de

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5

pag. 3 INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 D I E N S T V E R L E N I N G S C E N T R U M V O O R P E R S O N E N M E T E E N V E R S T A N D E L I J K E B E P E R K I N G INHOUDSTAFEL 3 1. INLEIDING 4 2. BLIJDORP ALGEMEEN 5 2.1 BLIJDORP 2013, PERSONEEL,

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

JINC. jaarplan en begroting 2014

JINC. jaarplan en begroting 2014 JINC jaarplan en begroting 2014 Terugblik 2013 1. Algemeen JINC heeft de meeste doelen uit het jaarplan 2013 gehaald: - in totaal zijn er ruim 17.196 deelnemers in 9 projecten in Amsterdam bereikt; dat

Nadere informatie

Omgaan met verschillen in de klas

Omgaan met verschillen in de klas Omgaan met verschillen in de klas Inhoud o.a. Team teaching Samenwerkend leren Systematische aanpak van gedragsproblemen Heterogeen groeperen Effectief in de praktijk Basisonderwijs in ontwikkeling Weer

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 mei 2014 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie

Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie Rekenkameronderzoek Fractie teveel frictie VERZOEKONDERZOEK NAAR DE RE-INTEGRATIE VAN MOBILITEITSKANDIDATEN IN DE GEMEENTE ARNHEM Onderzoeksrapport 1 oktober 2014 Zaaknummer: 2013-12-00921 Kenmerk: 2014.0.088.137

Nadere informatie

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra.

Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Analyse van de noden en stand van zaken op het vlak van toegankelijkheid en interculturalisering bij de Brusselse Gemeenschapscentra. Uitgevoerd door het Regionaal Integratiecentrum Foyer in opdracht van

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013

HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 HANDICAP EN ARBEID Deel II Beleidsontwikkelingen Januari 2013 Erik Samoy Departement Werk en Sociale Economie Inhoud 1. Het arbeidsmarktbeleid ten aanzien van mensen met een handicap... 5 2. Regulerende

Nadere informatie

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs.

Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. Student: Gitte Van Eynde Promotor: Chris De Rijdt Academiejaar 2010-2011 Bachelor in de Orthopedagogie Bijzonder en toch gewoon naar het beroepsonderwijs. De overstap begeleiden bij een jongere met ADHD

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies

De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De beleids- en beheers cyclus van de gemeenten, de OCMW s en de provincies De nieuwe regels toegelicht in 60 vragen en antwoorden Ben Gilot & Jan Leroy derde, herwerkte editie De beleids- en beheerscyclus

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren

In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met In the pocket Lessuggesties over verantwoord geld beheren en consumeren in samenwerking met COLOFON In the pocket

Nadere informatie

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen

Werkingsverslag. Buddywerking Vlaanderen Federatie van Diensten voor Geestelijke Gezondheidszorg Martelaarslaan 204B - 9000 Gent TEL 09/233.50.99 E-MAIL fdgg@fdgg.be Zorgnet Vlaanderen Guimardstraat 1-1040 Brussel TEL 02/511.80.08 FAX 02/513.52.69

Nadere informatie

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE

WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE WIE IS ER NIET ALS DE SCHOOLBEL RINKELT? EVALUATIE 2012-2013 Vlaams Ministerie van onderwijs en vorming Agentschap voor onderwijsdiensten (AgODi) Afdeling Scholen Basisonderwijs en CLB Afdeling Scholen

Nadere informatie

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten

activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten activiteitenrapport 2005 FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Horizontale Diensten Woord vooraf 5 Inleiding 7 I. Corporate management 9 1 Missie en kerntaken 10 1.1 Globale context 10 1.2 Waarden

Nadere informatie