POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten. Openbare zitting"

Transcriptie

1 POLITIERAAD VAN DE ZONE BRUSSEL - WEST 5340 (ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD) Genomen besluiten Openbare zitting 11/10/11/A/1.01 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP, IN HET RAAM VAN DE EUROPESE TOPPEN 2011, VAN VIER VOERTUIGEN VOOR HET VERVOER VAN 8 PERSONEN TEN BEHOEVE VAN DE POLITIEZONE 5340 DIENST OPERATIONELE PLANNING EN COORDINATIE (ORDEHANDHAVING) VIA EEN OPENBARE OPDRACHT GEGUND DOOR DE FEDERALE POLITIE DMA 2004 R3 180 POST 2 GOEDKEURING GOEDKEURING VAN DE UITGAVE : ,00 BTWI BUITENGEWONE BEGROTING over te gaan tot de aankoop van vier voertuigen voor de dienst Interventie van de politiezone 5340 via een openbare opdracht gegund door de federale politie (Réf.: DMA 2004 R3 180 Post 2), overeenkomstig de wet van 24/12/1993 betreffende de openbare opdrachten bij de firma Mercedes-Benz Belgium-Luxembourg (TVA : BE ), gevestigd Tollaan 68, 1200 Brussel. 2. de uitgave geraamd op ,00 BTW inbegrepen goed te keuren, ze te boeken op het artikel 330/ van de buitengewone begroting 2011 en ze te financieren door middel van een lening. 11/10/11/A/1.02 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN, GESUBSIDIEERDE AANKOOP, IN HET RAAM VAN DE EUROPESE TOPPEN 2011, VAN DRIE VOERTUIGEN VOOR DE POLITIEZONE BRUSSEL-WEST 5340 DIENST STEUN AAN DE RECHERCHE VIA EEN OPENBARE OPDRACHT GEGUND DOOR DE SPF P&O (FORCMS) FORCMS-VV- 045-PERCEEL 3 GOEDKEURING GOEDKEURING VAN DE UITGAVE: ,45 BTWI BUITENGEWONE BEGROTING 2011 van de Europese toppen2011: 1. over te gaan tot de aankoop van drie voertuigen voor de dienst steun aan de recherche van de politiezone 5340 via een openbare opdracht gegund door FOD P&O (Ref.: FORCMS-VV-045-PERCEEL 3), overeenkomstig de wet van 24/12/1993 betreffende de openbare opdrachten bij de firma d Ieteren (BTW: BE ), gevestigd Maliestraat 50, te 1050 Brussel. 2. de uitgave geraamd op ,45 BTW inbegrepen goed te keuren, ze te boeken op het artikel 330/ van de buitengewone begroting 2011 en ze te financieren door middel van een lening. genomen besluiten raad blz/pge 1/ 5

2 : 11/10/11/A//1.03 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN GESUBSIDIEERDE AANKOOP IN HET KADER VAN DE EUROPESE TOPPEN 2011, VAN 20 DISCREET GEDRAGEN KOGELWERENDE VESTEN VOOR HET POLITIEPERSONEEL VAN DE MOTORRIJDERS- EN FIETSBRIGADE VAN DE POLITIEZONE 5340 VIA EEN OPENBARE OPDRACHT GEGUND DOOR DE FEDERALE POLITIE DGS/DSA 2010 R3 290 GOEDKEURING GOEDKEURING VAN DE UITGAVE : 9.700,00 BTWI BUITENGEWONE BEGROTING over te gaan tot de aankoop van 20 discreet gedragen kogelwerende vesten voor het politiepersoneel van de motorrijders- en fietsbrigade van de Politiezone Brussel-West 5340 bij de firma MEHLER Vario System Gmbh (BTW: DE ), gelegen te Edelzellerstraat 44 te Fulde (Duitsland). 2. de uitgave geraamd op 9.700,00 BTW inbegrepen goed te keuren op het artikel 330/ van de buitengewone begroting 2011 en ze te financieren door middel van een lening. : 11/10/11/A/1.04 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK DECLASSERING EN VERKOOP VAN HET VOERTUIG RENAULT MASTER (OUDE NUMMERPLAAT BCG514) VAN DE POLITIEZONE 5340 GOEDKEURING. 11/10/11/A/1.05 DIRECTIE STEUN DIENST LOGISTIEK EEN GESUBSIDIEERDE AANKOOP IN HET KADER VAN DE EUROPESE TOPPEN 2011, VAN INDIVIDUELE EN COLLECTIEVE WAPENS VOOR DE POLITIEAGENTEN VAN DE POLITIEZONE 5340 OPDRACHT IN PERCELEN (3) VASTLEGGING VAN DE WIJZE VAN GUNNING VAN DE OPDRACHT GOEDKEURING VAN DE DOCUMENTEN DIE DE OPDRACHT BEHEREN GOEDKEURING VAN DE UITGAVE : ,00 BTW INBEGREPEN BUITENGEWONE BEGROTING een overheidsopdracht van leveringen te gunnen, bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking met als onderwerp «aankoop van individuele en collectieve wapens voor de politieagenten van de Politiezone 5340» op basis van artikel a en 18 van de wet van 24/12/1993 betreffende de overheidsopdrachten, mits consultatie van ten minste 2 leveranciers, de verdeling van de percelen zijnde als volgt vastgesteld: Perceel 1: Individueel wapen kaliber 9mm x 19 para: ,00 Perceel 2: Collectief wapen kaliber 9mm x 19 semi-automatisch schot: ,00 Perceel 3: Collectief wapen kaliber 9mm x 19 semi-automatisch schot (korte versie): ,00 2. de documenten die onderhavige opdracht beheren en deel uitmaken van deze beraadslaging goed te keuren. genomen besluiten raad blz/pge 2/ 5

3 3. de uitgave geraamd op ,00 BTW inbegrepen goed te keuren, ze te boeken op het artikel 330/ van de buitengewone begroting 2011 en ze te dekken door middel van een lening. 4. het Politiecollege te belasten met de uitvoering van deze beslissing. 11/10/11/A/1.06 : DIRECTIE STEUN DIENST TELEMATICA - AANKOOP VAN 10 PRINTERS EN HET AFSLUITEN VAN DESBETREFFENDE ONDERHOUDSCONTRACTEN INTREKKING VAN ZIJN BESLUIT MET REFERTE 11/09/13/A/1.06 OPENBARE OPDRACHT GOEDKEURING VAN DE GUNNINGSWIJZE VAN DE OPDRACHT - GOEDKEURING VAN DE UITGAVE: GERAAMD OP 5.500,00- BTW INCL BUITENGEWONE BEGROTING Besluit met eenparigheid van stemmen: 1. zijn besluit met referte 11/09/13/A/1.10 in te trekken. 2. dat er zal worden overgegaan tot de aankoop van 10 printers en het afsluiten van desbetreffende onderhoudscontracten, via onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, overeenkomstig de wet van 24 december 1993 betreffende de openbare opdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten, meer bepaald artikel a en na consultatie van ten minste twee leveranciers. 3. de uitgave geraamd op 5.500,00- BTW inbegrepen goed te keuren; ze te boeken op het artikel 330/ van de buitengewone begroting 2011 van de Zone Brussel West 5340 en ze te financieren door middel van een lening; 4. het Politiecollege te belasten met de uitvoering van onderhavig besluit; REF : : 11/10/11/A/1.07 DIRECTIE STEUN DIENST INFRASTRUCTUUR OPENBARE OPDRACHT VAN WERKEN VOOR HET BESTRIJDEN VAN OPSTIJGEND VOCHT IN DE MUREN VAN HET CENTRAAL COMMISSARIAAT VAN JETTE GELEGEN KARDINAAL MERCIERPLEIN 1 TE 1090 BRUSSEL EN VAN DE ANTENNE LIVERPOOL GELEGEN LIVERPOOLSTRAAT 30 TE 1080 BRUSSEL - KEUZE VAN DE WIJZE VAN GUNNEN VAN DE OPDRACHT GOEDKEURING VAN DE DOCUMENTEN DIE DE OPDRACHT BEHEREN - GOEDKEURING VAN DE UITGAVE ,- BTWI. Besluit met eenparigheid van stemmen : 1. een opdracht van werken te gunnen voor het bestrijden van opstijgend vocht in de muren van de gebouwen respectievelijk gelegen te Jette, Kardinaal Mercierplein 1 en te Sint-Jans-Molenbeek, Liverpoolstraat 30, bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, voorzien bij het artikel 17, 1 en 2,1a, van de wet van , betreffende de openbare opdrachten en sommige opdrachten van werken, leveringen en diensten. 2. de documenten die deze opdracht beheren goed te keuren. 3. de desbetreffende uitgave geraamd op ,00 (B.T.W. inbegrepen) goed te keuren; ze te boeken op het artikel 330/ van de buitengewone dienst van de begroting voor het dienstjaar 2011, en ze te dekken door middel van een lening. 4. te stipuleren dat de hierboven vermelde openbare opdracht zal beheerd worden door het koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de genomen besluiten raad blz/pge 3/ 5

4 algemene uitvoeringsregels van overheidsopdrachten en van concessies voor openbare werken ; 5. het Politiecollege te belasten met de uitvoering van onderhavige beraadslaging. REF : : 11/10/11/A/1.08 DIRECTIE STEUN DIENST HRM - MEDEDELING VAN DE VACATURES VOOR DE MOBILITEIT GOEDKEURING. Besluit met eenparigheid van stemmen : 1. de mededeling van vacature in het kader van de mobiliteit bij de directie van de mobiliteit en het loopbaanbeheer als volgt te bevestigen ( onder voorbehoud van de resultaten van de mobiliteit ): - 2 commissarissen van politie afdeling Sint-Jans-Molenbeek - 2 gespecialiseerde hoofdinspecteurs voor de dienst Jeugd en Gezin - 6 hoofdinspecteurs van politie coördinators voor de dienst Operationele -Planning en Coördinatie DPZ - 4 hoofdinspecteurs van politie voor de dienst Interventies - 4 hoofdinspecteurs van politie- sectorverantwoordelijke of adjunct sectorverantwoordelijke voor de Wijkpolitie - Jette - 6 hoofdinspecteurs van politie- sectorverantwoordelijke of adjunct sectorverantwoordelijke voor de Wijkpolitie Sint-Jans-Molenbeek - 1 hoofdinspecteur van politie- sectorverantwoordelijke of adjunct sectorverantwoordelijke voor de Wijkpolitie Sint-Agatha-Berchem - 1 hoofdinspecteur van politie dienst Verkeer - 2 hoofdinspecteurs van politie voor de dienst Recherche - 1 hoofdinspecteur van politie voor de hondenbrigade - 10 inspecteurs van politie voor de Wijkpolitie - Jette - 51 inspecteurs van politie voor de Wijkpolitie Sint-Jans-Molenbeek - 11 inspecteurs van politie voor de Wijkpolitie - Ganshoren - 6 inspecteurs van politie voor de Wijkpolitie - Koekelberg - 3 inspecteurs van politie voor de Wijkpolitie Sint-Agatha-Berchem - 4 inspecteurs van politie voor de dienst Recherche - 28 inspecteurs van politie voor de dienst Interventies - 1 inspecteur van politie voor de hondenbrigade - 2 inspecteurs van politie voor de dienst ISLP - 1 inspecteur van politie voor de CIA - 1 inspecteur van politie voor de CIC - 1 inspecteur van politie voor de dienst Bijzondere wetten - 1 inspecteur van politie motorrijder voor de dienst Verkeer - 10 agenten van politie voor de dienst Verkeer - 2 agenten van politie voor de Wijkpolitie - Jette - 1 agent van politie voor de Wijkpolitie - Ganshoren - 1 agent van politie voor de Wijkpolitie Sint-Agatha-Berchem - 4 agenten van politie voor de dienst DPZ - 1 agent van politie voor de dienst Bikers - 1 consulent B voor de dienst Infrastructuur directie Steun - 1 assistent C voor de dienst logistiek directie Steun 2. de samenstelling van de selectiecommissie voor de functie van commissaris voor de afdeling Sint-Jans-Molenbeek centrum, als volgt goed te keuren : De Korpschef van de politiezone Brussel-West, Hoofdcommissaris, voorzitter van de selectiecommissie, de directeur van de afdeling Sint-Jans-Molenbeek, commissaris, een andere commissaris, en een lid van de dienst HRM als secretaris van de selectiecommissie. genomen besluiten raad blz/pge 4/ 5

5 3. de samenstelling van de jury s die de bekwaamheid van de kandidaten voor de overige vacant verklaarde ambten moeten beoordelen in het raam van de mobiliteit als volgt goed te keuren: De Korpschef, de dienstchef of de directeur van betrokken dienst en een vertegenwoordiger van de dienst HRM. OBJET : 11/10/11/A/1.09 DIRECTION GENERALE SERVICE DU DEVELOPPEMENT DE LA POLITIQUE POLICIERE - RAPPORT ANNUEL 2010 PRISE DE CONNAISSANCE. 11/10/11/A/1.09 : ALGEMENE DIRECTIE- DIENST ORGANISATIEONTWIKKELING JAARVERSLAG 2010 KENNISNAME. genomen besluiten raad blz/pge 5/ 5

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW. ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20. UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE POLITIERAAD VAN DE POLITIEZONE LANDEN, LINTER EN ZOUTLEEUW ZITTING VAN: 30 oktober 2013 om 20.30 uur Tegenwoordig : Gino Debroux, burgemeester- waarnemend - voorzitter;

Nadere informatie

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE

PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 12 oktober 2011 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014.

2. Kennisgeving van de brief van de Gouverneur dd. 12 november 2014 betreffende de goedkeuring van de begrotingswijziging nr. 1 en 2/2014. VERSLAG VAN DE POLITIERAAD ZITTING VAN 9 DECEMBER 2014 Provincie Oost-Vlaanderen Politiezone Vlaamse Ardennen AANWEZIG : Marnic De Meulemeester, Burgemeester-Voorzitter, Joop Verzele, Philippe Willequet,

Nadere informatie

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID

HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Brussel, Algemene Directie Civiele Veiligheid Juridische dienst HANDLEIDING BETREFFENDE DE PREZONES MET RECHTSPERSOONLIJKHEID Een stap tussen OPZ en hulpverleningszones Doelpubliek Aan de Dames en Heren

Nadere informatie

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014

ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Aanwezig: Verontschuldigd: ZITTING VAN DE PREZONERAAD VAN 24 september 2014 Ann Coopman, Voorzitter Patrick Hoste, Koen Loete, Filip Gijssels, Johan Cornelis, Franki Van De Moere, Tony Vermeire, Erné De

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Complexnummer 222416 155 Directie BRUSSEL Jourdanstraat 95 (bus 2) 1060 Brussel BIJZONDER BESTEK NR. 2103/222416/4A ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Betreft : 1210 Brussel - City Atrium (FOD Mobiliteit en Vervoer)

Nadere informatie

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen

NOTULEN RAAD 12/05/2015 GOEDKEURING VAN DE NOTULEN OPENBARE ZITTING. Ondersteunende afdelingen Aanvang: Aanwezig: NOTULEN VAN DE VERGADERING VAN DE RAAD VAN 12/05/2015 NOTULEN RAAD 12/05/2015 19:00 uur Marie-Rose Harnie: voorzitter; Kjell Bosmans, Freddy Busselot, Carine De Cock, Leen Destoop, Valerie

Nadere informatie

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda.

OPENBARE ZITTING De burgemeester opent de zitting om 20.00 uur en verzoekt de raad tot afhandeling van de agenda. VERSLAG Gemeenteraad MAANDAG 09 SEPTEMBER 2013 aanwezig R. Mennes, burgemeester G. Rottiers, K. Van Hoofstat, V. Goris, schepenen A. Boen, schepen van rechtswege A. Ams, G. Van Frausem, G. Van de Vreken,

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

Belgische Technische Cooperatie. Plaats: Brussel Postcode: 1000

Belgische Technische Cooperatie. Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Waasmunster, 17 juni 2014. Aan de Leden van de Gemeenteraad Geacht raadslid, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de gemeenteraadszitting van woensdag 25 juni a.s. om 19.30 uur in de raadzaal van het

Nadere informatie

wooneenheden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking

wooneenheden - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking 1/ 12 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be www.publicprocurement.be

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement

PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN GAS EN ELEKTRICITEIT. Algemene voorstelling, voorwaarden en reglement RÉGION DE BRUXELLES- CAPITALE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST INSTITUT BRUXELLOIS POUR LA GESTION DE L'ENVIRONNEMENT BRUSSELS INSTITUUT VOOR MILIEUBEHEER PROJECTOPROEP INFORMATIECENTRUM VOOR AFNEMERS VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13.

NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Provincie Vlaams- Brabant NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD Zitting van 28 februari 13. Aanwezigen: Patrick Vandijck, voorzitter, Andre Alles, burgemeester, Niels Willems, Paul Francen, Benny Hermans, Nadine

Nadere informatie

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid

AGENDA : OPENBARE VERGADERING. 3 september 2012. Gemeenteraad: 7. Geacht raadslid ALGEMENE ADMINISTRATIE [1] INTERNE BRIEFWISSELING uw brief van uw kenmerk ons kenmerk 39523/2012/SP/BT contactpersoon Sophie Podevyn functie bestuurssecretaris tel 053 73 21 10 fax 053 73 21 19 e-mail:

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen

Voorbeeld van statuten volgens laatste richtlijnen Raad van Bestuur: Belgium Rhythm 'n Blues Festival Louis Van Hoef Cactusfestival Dany Gryson TW/Rock Werchter en TWClassic Herman Schueremans Festival van Vlaanderen Jan Briers VZW - reglementering Voorbeeld

Nadere informatie

Officiële benaming: Haven van Brussel Nationale identificatie: Postadres: Redersplein 6 Plaats: Brussel Postcode:

Officiële benaming: Haven van Brussel Nationale identificatie: Postadres: Redersplein 6 Plaats: Brussel Postcode: 1/ 8 BE001 07/03/2013 - BDA nummer: 2013-504774 Standaardformulier 5 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut.

Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. Wet van 16 maart 1954 (B.S. van 24.3.1954) betreffende de controle op sommige instellingen van openbaar nut. COORDINATIE OPGAVE DER WIJZIGENDE WETTEN 1. Wet van 19.3.1954 (B.S. van 25.4.1954) en K.B. van

Nadere informatie

E-mail: koen.debock@rwo.vlaanderen.be Fax +32 25531750

E-mail: koen.debock@rwo.vlaanderen.be Fax +32 25531750 1/ 12 BE001 20/01/2014 - BDA nummer: 2014-501208 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT BIJZONDER BESTEK NR A/268 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING VAN SOFTWARE VOOR DE BOEKHOUDING EN INVENTARIS VOOR DE DIENSTEN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT

Nadere informatie

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax

Contactpunt(en): Maras Björn Tel. +32 22129524 Procurement Manager E-mail: bjorn.maras@fedict.be Fax 1/ 12 BE001 03/06/2015 - BDA nummer: 2015-514269 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Officiële benaming: Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis Nationale identificatie: Postadres: Martelarenlaan 42 Plaats: Hasselt Postcode: 3500

Officiële benaming: Universiteit Hasselt, Oude Gevangenis Nationale identificatie: Postadres: Martelarenlaan 42 Plaats: Hasselt Postcode: 3500 1/ 13 BE001 19/6/2015 - BDA nummer: 2015-515918 Standaardformulier 3 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie