BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant"

Transcriptie

1 BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering van het voorliggende convenant Vrijwilligerswerk is belangrijk voor onze samenleving. Niet alleen is vrijwilligerswerk vaak een belangrijke aanvulling op het werk van beroepskrachten. Vrijwilligerswerk is ook heel waardevol op zich doordat het de maatschappelijke samenhang bevordert, het middenveld verstevigt, als laboratorium functioneert voor nieuwe maatschappelijke ontwikkelingen, een uitlaatklep biedt voor maatschappelijke behoeften, enz... Omwille van dit belang én omdat vrijwilligersorganisaties in toenemende mate nood bleken te hebben aan ondersteuning bij het organiseren van vrijwilligerswerk, richtten de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf 1997 de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk op (in Brussel Het Punt vzw genoemd). Dit gebeurde in overleg met de Koning Boudewijnstichting en het toenmalige Platform voor Voluntariaat vzw (nu Vlaams Steunpunt voor Vrijwilligerswerk). Sinds het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger in 2001 ondersteunt het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Welzijn, de werking van de Steunpunten Vrijwilligerswerk met een jaarlijkse subsidie (momenteel euro per Steunpunt). Mede dank zij deze middelen hebben de Steunpunten Vrijwilligerswerk een aantal gezamenlijke acties kunnen opzetten die zich vandaag vooral richten tot de vrijwilligersorganisaties; de zogeheten tweede lijn. Het contact met de eerste lijn, de vrijwilliger zelf, is beperkt tot de vacaturedatabank op Enkel in Het Punt vzw neemt men de bemiddeling op voor individuele vrijwilligers die vrijwilligerswerk zoeken. Hiernavolgend convenant heeft tot doel de samenwerking tussen beide overheden een structureel karakter te geven. 1

2 CONVENANT BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN, DE PROVINCIALE DEPUTATIES EN HET COLLEGELID VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE BEVOEGD VOOR WELZIJN, GEZONDHEID EN AMBTENARENZAKEN Tussen De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door haar regering in de persoon van de heer Steven Vanackere, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin enerzijds en De provincie Antwerpen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreedt: de heer Marc Wellens, De provincie Limburg, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreedt: mevrouw Erika Thijs, De provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreedt: de heer Eddy Couckuyt, De provincie Vlaams-Brabant, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreedt: mevrouw Monique Swinnen, De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreedt: de heer Dirk De fauw, De Vlaamse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vertegenwoordigd door mevrouw Brigitte Grouwels, het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken anderzijds WORDT HET VOLGENDE OVEREENGEKOMEN: 2

3 Artikel 1: doel van de overeenkomst Dit convenant heeft tot doel de samenwerking tussen de Vlaamse overheid enerzijds en de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk en de Vlaamse Gemeenschapscommissie anderzijds te bestendigen en afspraken te maken over de taakverdeling. Artikel 2: opdrachten voor de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk De Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk engageren zich tot het uitvoeren van volgende opdrachten: Partner voor vrijwilligersorganisaties door deskundigheidsbevordering - via vorming vaardigheden, kennis, inzichten, visies, meegeven zodat het functioneren in de organisatie bevorderd wordt; - via informatie en advies de deskundigheid van vrijwilligersorganisaties en openbare besturen bevorderen. Wegwijs voor vrijwilligers/ promotie en werving van vrijwilligers - werven van vrijwilligers vooral via de vacaturedatabank op - instaan voor de algemene promotie van het vrijwilligerswerk. Samenwerking met lokale besturen/decentralisering - samenwerkingsverbanden zoeken met lokale besturen, regionale structuren en organisaties om de opdrachten van de provinciale steunpunten ook decentraal ingang te laten vinden. Ondersteunen van lokale besturen bij het uitwerken van hun eigen vrijwilligers(werk)beleid. Visie - ontwikkeling - volgen en stimuleren van het maatschappelijk debat over de rol en mogelijkheden van vrijwilligers in onze samenleving. Artikel 3: Overlegstructuur De ondertekenende partijen erkennen de nood aan overleg tussen de door de verschillende bestuursniveaus erkende steunpunten vrijwilligerswerk. De Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk engageren er zich toe om op regelmatige tijdstippen te overleggen. Het door de Vlaamse Gemeenschap erkende en gesubsidieerde Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw en de bevoegde Vlaamse administratie zal bij dit overleg betrokken worden. Artikel 4: Middelen De provincies nemen de loonkosten van de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk op zich en zorgen voor de accommodatie. De Vlaamse Gemeenschap subsidieert de werking van de Provinciale Steunpunten Vrijwilligerswerk voor de uitvoering van een vooraf goedgekeurd actieplan waarin de hierboven omschreven opdrachten zijn uitgewerkt. 3

4 Artikel 5: Brussels steunpunt vrijwilligerswerk De Vlaamse Gemeenschapscommissie engageert zich tot het sluiten van een overeenkomst met een Brussels steunpunt vrijwilligerswerk waarin de bepalingen van de artikels 2, 3 en 4 van dit convenant opgenomen zijn. De Vlaamse Gemeenschap subsidieert dit steunpunt voor de uitvoering van een vooraf goedgekeurd actieplan waarin de opdrachten van artikel 2 zijn uitgewerkt. Artikel 6: Duur Dit convenant treedt in werking op de datum van ondertekening en wordt stilzwijgend verlengd telkens op één januari van het volgende jaar. Elke partner kan het convenant opzeggen. Deze opzegging gebeurt schriftelijk 6 maanden voor de stilzwijgende verlenging. Opgemaakt te Brussel in 7 exemplaren op Voor de Vlaamse Gemeenschap, De minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere Voor de provincie Antwerpen, Marc Wellens Voor de provincie Limburg, Erika Thijs 4

5 Voor de provincie Oost-Vlaanderen, Eddy Couckuyt Voor de provincie Vlaams-Brabant, Monique Swinnen Voor de provincie West-Vlaanderen, Dirk De fauw Voor de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brigitte Grouwels Het Collegelid bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken Gezien om gevoegd te worden bij het collegebesluit nr. 08/47 van 24 januari 2008 houdende de goedkeuring van het convenant vrijwilligerswerk in uitvoering van het protocol betreffende de samenwerking tussen de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, de Provinciale deputaties en het Collegelid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie bevoegd voor Welzijn, Gezondheid en Ambtenarenzaken. De Collegeleden, Brigitte GROUWELS Pascal SMET Guy VANHENGEL 5

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES

CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES BIJLAGE Bijlage nr. 1 CONVENANT BETREFFENDE EEN GEZAMENLIJKE AANPAK VAN OUDERENMIS(BE)HANDELING VOOR HET VLAAMSE GEWEST, DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE PROVINCIES Tussen De Vlaamse overheid, vertegenwoordigd

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 3

BIJLAGE. Bijlage nr. 3 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Centrum Ambulante Diensten en de Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het Brussels Aanmeldingspunt voor Personen met een handicap 1 Overeenkomst

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 02/26 24 januari 2002 Besluit houdende de goedkeuring van de Overeenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Het Punt - Steunpunt voor Vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen;

Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen; Collegebesluit nr. 04/50 22 januari 2004 Besluit houdende goedkeuring van een overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de provincie Vlaams-Brabant voor de werking van het streekgericht bibliotheekbeleid

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/338 14 juli 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van het erfgoedconvenant voor de eindrealisatie van de Weik van t Brussels 2005 (tweede fase) en voorbereiding

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie

Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Kunstbende editie 2006-2007 Tussen de partijen: De Vlaamse Gemeenschapscommissie, Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, hierna genoemd de regionaal coördinator,

Nadere informatie

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement vrijwilligersverzekering Artikel 1.- Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een

Nadere informatie

MODELCONVENANT TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM

MODELCONVENANT TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM BIJLAGE Bijlage nr. 1. MODELCONVENANT TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE VZW GEMEENSCHAPSCENTRUM MODEL - CONVENANT TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 686 (2017-2018) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2017-2018 26 OKTOBER 2017 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden:

De provincie West-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samwerkingsoverekomst in het kader van de Interprovinciale Sociale Kaart SAMENWERKINGSOVEREENKOMST IN HET KADER VAN DE INTERPROVINCIALE SOCIALE KAART Tuss De provincie Antwerp, vertegwoordigd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/326 19 september 2007 Besluit houdende het reglement betreffende het ondersteunen van vrijwilligerswerk door het aanbieden van een verzekering Het College, Gelet op de artikelen 127,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 05/155 21 april 2005 Besluit houdende de subsidiëring van projecten in het kader van de erfgoedconvenant voor de realisatie van de publieksontsluiting van het funerair erfgoed Het College,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 598 (2015-2016) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2015-2016 16 NOVEMBER 2015 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 543 (2014-2015) Nr.1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 21 NOVEMBER 2014 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst Stedenfonds tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD STUK 487 (2012-2013) - Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2012-2013 13 NOVEMBER 2012 BELEIDSOVEREENKOMST Beleidsovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche

BIJLAGE. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr Bijlage nr. 1. Fiche Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0291 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Fiche Titel initiatief: Initiatiefnemer: Interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog bij jongeren

Nadere informatie

Oost-Vlaanderen Voor ieder van ons

Oost-Vlaanderen Voor ieder van ons Provincie Oost-Vlaanderen Voor ieder van ons directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Maatschappelijke Participatie Provi ncieraadsbesl uit betreft STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK

Nadere informatie

Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening en eindigt op 31 augustus 2020.

Deze overeenkomst treedt in werking na ondertekening en eindigt op 31 augustus 2020. Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0050 26-11-2015 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel,

Nadere informatie

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 24 mei 2013 houdende het lokaal beleid kinderopvang; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0438 28-04-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Overeenkomst tussen Kind en Gezin en de Vlaamse Gemeenschapscommissie betreffende de procedure

Nadere informatie

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden:

BIJLAGE. Tussen de ondergetekenden: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Huurovereenkomst Tussen de ondergetekenden: de vzw t Stad-huis, vertegenwoordigd door Mark Touchant, voorzitter, en Luc Roose, penningmeester, met maatschappelijke zettel te 1000

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst met vzw Jeugd Rode Kruis OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Jeugd Rode Kruis Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.6 - Maart 2009-373- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN VEERLE HEEREN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Vraag nr. 159 van 28 januari 2009

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, 1, I, 2, 3, 4 en 5 ;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, 1, I, 2, 3, 4 en 5 ; Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering

Nadere informatie

enerzijds, het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de heer Kris Peeters, minister-president,

enerzijds, het Vlaams Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van de heer Kris Peeters, minister-president, Overeenkomst van vijf jaar tussen het Vlaams Gewest en de provincie Oost- Vlaanderen betreffende de structurele onderbouwing van een provinciaal steunpunt duurzaam wonen en bouwen. Tussen, enerzijds, het

Nadere informatie

VR DOC.1297/3BIS

VR DOC.1297/3BIS VR 2018 1611 DOC.1297/3BIS Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap

Nadere informatie

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten

Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0586 23-06-2016 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de uitvoering van verordening nr. 03/01 houdende subsidiëring van kunsten Het College, Gelet

Nadere informatie

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008

UITBREIDING VOORSCHOOLSE KINDEROPVANG 2008 ADVIES LOKAAL BESTUUR VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST. Versie 23 april 2008 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Advies Vlaamse Gemeenschapscommissie inzake het toekennen van nieuwe plaatsen gesubsidieerde voorschoolse kinderopvang in het Brussels hoofdstedelijk gewest Hallepoortlaan 27 B-1060

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988; Collegebesluit nr. 03/321 17 juli 2003 Besluit houdende het huren tot aan de aankoop van het pand in de Philippe de Champagnestraat voor de huisvesting van het Huis van het Nederlands Het College, Gelet

Nadere informatie

Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Brussels Kunstenoverleg

Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Brussels Kunstenoverleg Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0461 26-01-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Brussels Kunstenoverleg Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/249 12 juli 2007 Besluit houdende de erkenning en subsidiëring van initiatieven werkend met maatschappelijk kwetsbare jeugd deel 2 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135,

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking Pisad provinciaal intern verzelfstandigd agentschap (piva) dossiernummer: 1706073 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Uitkanteling

Nadere informatie

Gelet op het overleg gehouden op 4 juli 2017 in het Beheerscomité van FAMIFED;

Gelet op het overleg gehouden op 4 juli 2017 in het Beheerscomité van FAMIFED; Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verhoging van de inkomensgrensbedragen en

Nadere informatie

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, 1, II, 4 ;

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, 1, II, 4 ; Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden

Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging Kenniscentrum Vlaamse Steden Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0802 23-05-2017 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Samenwerkingsovereenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Interlokale Vereniging

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.8 - Mei 2008-179- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN FRANK VANDENBROUCKE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERK, ONDERWIJS

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET Stuk 431 (2000-2001) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2000-2001 23 oktober 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende goedkeuring van het protocol bij de overeenkomst tot instelling van samenwerking en een douane-unie

Nadere informatie

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING

ACTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE PROGRAMMAONTWIKKELING BI JLAGE Bijlage nr. 04/ 02 Besluit houde nde het indiene n van de VGC actieplanne n 2005 Cultuur, Cultuurce ntrum Brussel, Hoofdstedelijke Ope nbare Bibliotheek en Streekgericht Bibliotheekbeleid met

Nadere informatie

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Groep Intro voor de ondersteuning van het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking Tussen de

Nadere informatie

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Huis voor Gezondheid

Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Huis voor Gezondheid BIJLAGE Bijlage nr. 1 Beheersovereenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Huis voor Gezondheid Tussen de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door Vlaams minister

Nadere informatie

Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Centrum voor het Jonge Kind

Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Centrum voor het Jonge Kind collegebesluit nr. 01/464 29 november 2001 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Centrum voor het Jonge Kind Het College, Gelet

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 16 april 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00281 Onderwerp: Overeenkomst betreffende de aanpassing van het Centraal Aanmeldingsregister voor inschrijvingen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN BELGISCH STAATSBLAD 11.09.2002 MONITEUR BELGE 40239 GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/460 29 november 2001 Besluit houdende een overeenkomst tussen de Vlaamse Regering en de Vlaamse Gemeenschapscommissie met betrekking tot de implementatie van het project Milieuzorg

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 08/429 17 december 2008 Besluit tot vaststelling van het organiek reglement op de toekenning en de controle op de aanwending van subsidies Het College, Gelet op de artikelen 127, 128,

Nadere informatie

BIJLAGE. OVEREENKOMST n CAR/14/061

BIJLAGE. OVEREENKOMST n CAR/14/061 BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST n CAR/14/061 Gebruik van de gevel van het gebouw gelegen aan de Lokvogelstraat 3 te 1020 Brussel voor de uitvoering van een muurschildering «Jommeke» in het kader van

Nadere informatie

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDE- LINGEN VAN 22 JUNI 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET

PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSIES VAN DE ONDERHANDE- LINGEN VAN 22 JUNI 1999 DIE GEVOERD WERDEN IN HET SECTORCOMTE XV VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST protocol nr. 137.362 PROTOCOL HOUDENDE DE CONCLUSES VAN DE ONDERHANDE- LNGEN VAN 22 JUN 1999 DE GEVOERD WERDEN N HET SECTORCOMTE XV VLAAMSE GEMEENSCHAP

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 12.02.2003 BELGISCH STAATSBLAD 7093 Uitleg velden : a. rijksregisternummer : b. geboortejaar c. NIS-code fusiegemeente : NIS - code van de fusiegemeente waar de betrokken persoon laatst

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel)

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN vzw KOCB (Katholieke Opvoeding en Cultuur Brussel) de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

OVEREENKOMST PROGRAMMA MILIEUZORG OP SCHOOL (MOS) met ingang van 1 september 2013

OVEREENKOMST PROGRAMMA MILIEUZORG OP SCHOOL (MOS) met ingang van 1 september 2013 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst 'Programma Milieuzorg op School (MOS)' met de Vlaamse Overheid, met ingang van 1 september 2013 OVEREENKOMST tussen de Vlaamse Overheid en de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING,

Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Ontwerp van decreet betreffende het georganiseerde vrijwilligerswerk in het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector

Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Kabinet Jo Vandeurzen Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 4 maart 2011 Meer dan 1 miljoen extra voor vrijwilligers zorgsector Jo Vandeurzen: Vrijwilligers zullen almaar onmisbaarder blijken

Nadere informatie

Artikel 1.- Relatie met de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Artikel 1.- Relatie met de doelstellingen van de Vlaamse Gemeenschapscommissie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de vzw Vlaamse Dienst Speelpleinwerk voor de werking van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Brussel Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

KADEROVEREENKOMST BTC VLAAMSE PARTNERS. Programma Kleur Bekennen / Annoncer la Couleur. Hoofdfase: 1 januari augustus 2014

KADEROVEREENKOMST BTC VLAAMSE PARTNERS. Programma Kleur Bekennen / Annoncer la Couleur. Hoofdfase: 1 januari augustus 2014 KADEROVEREENKOMST BTC VLAAMSE PARTNERS Programma Kleur Bekennen / Annoncer la Couleur Hoofdfase: 1 januari 2010-31 augustus 2014 Tussen 1. De Belgische Technische Coöperatie, vertegenwoordigd door., bestuurder

Nadere informatie

Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr BIJLAGE. Bijlage nr. 3. Protocolakkoord

Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr BIJLAGE. Bijlage nr. 3. Protocolakkoord Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20182019-0014 27-09-2018 BIJLAGE Bijlage nr. 3 Protocolakkoord 1 Protocolakkoord Beeldkwaliteitsplan voor de publieke ruimte van het Kanaalgebied in het

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.2 - November 2009-821- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 33 van 7

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

VR DOC.0277/4BIS

VR DOC.0277/4BIS VR 2018 2303 DOC.0277/4BIS SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST, DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP BETREFFENDE DE OPRICHTING VAN

Nadere informatie

Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Jeugd en Muziek Brussel

Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Jeugd en Muziek Brussel BIJLAGE Bijlage nr. 1 Convenant tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw Jeugd en Muziek Brussel Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Emile Jacqmainlaan 135 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 09/202 23 april 2009 Besluit houdende wijziging van collegebesluit nr. 94/268 van 20 oktober 1994 houdende organisatie van de administratie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de

Nadere informatie

Personeelsplan /10/2015

Personeelsplan /10/2015 BIJLAGE Bijlage nr. 1 Personeelsplan 2013-2018 19/10/2015 FORMATIES op basis van personeelsplan 2013-2018 A B C D totaal 64,50 66,30 69,55 35,50 235,85 kernadministratie 37,80 53,80 18,00 45,50 155,10

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; collegebesluit nr. 01/505 20 december 2001 Besluit houdende een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure betreffende de dienstverlening door het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw

Nadere informatie

27288 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

27288 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 27288 MONITEUR BELGE 10.08.2001 BELGISCH STAATSBLAD 2. Organisatiestructuur van de administratie Binnenlandse Aangelegenheden Om deze organisatorische integratie tussen de diensten die de gouverneur ondersteunen

Nadere informatie

Artikel 2.- Omschrijving doelstellingen m..b.t de realisatie van de doelstellingen:

Artikel 2.- Omschrijving doelstellingen m..b.t de realisatie van de doelstellingen: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst vzw Alba Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt Mathieu Voets, algemeen

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1

Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Elektronische nieuwsbrief 14 februari 2008 Jaargang 4 - nummer 1 Deze nieuwsbrief is een initiatief van de Vlaamse overheid, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Afdeling Welzijn en Samenleving.

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465-

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.1 - Oktober 2009-465- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 6 van 19 augustus

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de interprovinciale sociale kaart, periode 2013

Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de interprovinciale sociale kaart, periode 2013 ! Samenwerkingsovereenkomst in het kader van de interprovinciale sociale kaart, periode 2013 De partijen Tussen De provincie Antwerpen, vertegenwoordigd door de deputatie waarvoor optreden: de heer Peter

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 6e Directie Welzijn en Gezondheid Provincieraadsbesluit betreft verslaggever STEUNPUNT VRIJWILLIGERSWERK Reglement betreffende de provinciale collectieve verzekering vrijwilligerswerk de heer Eddy Couckuyt

Nadere informatie

Vlaamse Regering ~~. =

Vlaamse Regering ~~. = VR 2012 0911 DOC.1119/2 Vlaamse Regering ~~. = >>J - n= Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering houdende bepaling van de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het gemeentelijk jeugdbeleid DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/263 12 juli 2007 Besluit houdende de uitvoering van het Operationeel Projectenplan 2007 in het kader van het Stedenfonds deel 7 Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136,

Nadere informatie

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE

WAT IS ZORGREGIE? VAN PROVINCIALE CENTRALE WACHTLIJST NAAR ZORGREGIE ROL VAN DE PROVINCIE BIJ DE ZORGREGIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WAT IS ZORGREGIE? De overheid heeft met zorgregie drie doelstellingen. Ten eerste wil men een eerlijk en transparant opname- en bemiddelingsbeleid

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW HUIS VOOR GEZONDHEID

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW HUIS VOOR GEZONDHEID BIJLAGE Bijlage nr. 2 Overeenkomst vzw Huis voor Gezondheid OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW HUIS VOOR GEZONDHEID Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC),

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR LOKALE DIENSTENCENTRA 2016 Datum ontvangst

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds,

Gelet op het decreet van 13 december 2002 tot vaststelling van de regels inzake de werking en verdeling van het Stedenfonds, BIJLAGE Bijlage nr. 8 Overeenkomst met vzw De Buiteling ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0280 van 22 februari 2009 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Home-Info

OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Home-Info BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst vzw Home-Info OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN VZW Home-Info Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 08/259 19 juni 2008 Besluit houdende de goedkeuring van het reglement voor de erkenning en subsidiëring van sportverenigingen Het College, Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163,

Nadere informatie

VERORDENING 02/11 HOUDENDE ERKENNING VAN DE GEMEENSCHAPSRADEN EN VAN DE VZW S GEMEENSCHAPSCENTRUM IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

VERORDENING 02/11 HOUDENDE ERKENNING VAN DE GEMEENSCHAPSRADEN EN VAN DE VZW S GEMEENSCHAPSCENTRUM IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERORDENING 02/11 HOUDENDE ERKENNING VAN DE GEMEENSCHAPSRADEN EN VAN DE VZW S GEMEENSCHAPSCENTRUM IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.- Deze verordening regelt

Nadere informatie

Artikel 3. Deze overeenkomst beoogt de volgende doelstellingen :

Artikel 3. Deze overeenkomst beoogt de volgende doelstellingen : DE PROVINCIE OOST-VLAANDEREN EN BOSGROEP VLAAMSE ARDENNEN vzw Tussen enerzijds de Provincie Oost-Vlaanderen, vertegenwoordigd door de Bestendige Deputatie, waarvoor optreden de heer A. Denys, gouverneur,

Nadere informatie

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen

BIJLAGE. Bijlage nr. 1. Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur. HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement houdende de ondersteuning van jeugdinfrastructuur HOOFDSTUK 1: Algemene bepalingen Artikel 1.- Dit besluit wordt genomen in uitvoering van de verordening nr. 11-02 van 20

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang. Titel I. Algemene bepalingen 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 4 mei 2007 (BS 19 juni 2007) houdende het lokaal beleid kinderopvang Titel I. Algemene bepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie

Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van de samenhuizing in de gehuurde locatie Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20152016-0313 25-03-2016 BIJLAGE Bijlage nr. 2 Samenwerkingsovereenkomst tussen CLB Stedelijk en Gemeentelijk Onderwijs en CLB Brussel naar aanleiding van

Nadere informatie

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1. Overeenkomst. Tussen

BIJLAGE. Hoofdstuk 1.- Opdrachten en doelstellingen. Bijlage nr. 1. Overeenkomst. Tussen BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt Steven Vervoort, enerzijds,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR INITIATIEVEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 2015

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR INITIATIEVEN VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING 2015 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST V L A A M S E G E M E E N S C H A P S C O M M I S S I E Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIES VOOR INITIATIEVEN VOOR PERSONEN MET EEN

Nadere informatie

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode september 2010 augustus 2011 kunnen als volgt worden omschreven:

De te bereiken resultaten m.b.t. de periode september 2010 augustus 2011 kunnen als volgt worden omschreven: BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst met vzw Projectencentrum Don Bosco ter uitvoering van collegebesluit nr. 20092010-0618 van 15 juli 2010 houdende de subsidiëring van opleidingsprojecten voor risicowerkzoekenden

Nadere informatie

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van

het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van SECTORCOMITE XVIII VLAAMSE GEMEENSCHAP EN VLAAMS GEWEST departenlent Algemene Zaken en Financiën adminktlatie Ambtennrenzakn afdeling Statutaire Aangelegenheden protocol nr. 31.83 X.x (I- E PROTOCOL HOUDENDE

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Vlaamse Gemeenschapscommissie Collegebesluit nr. 20162017-0539 10-03-2017 COLLEGEBESLUIT Collegebesluit houdende de erkenning en de subsidiëring van regionaal en bijzonder sociaal-cultureel werk Het College,

Nadere informatie

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1

BIJLAGE OVEREENKOMST. Bijlage nr. 1 BIJLAGE Bijlage nr. 1 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), vertegenwoordigd door het College, waarvoor optreedt de heer Guy Vanhengel, Collegevoorzitter bevoegd voor Onderwijs en

Nadere informatie

Overeenkomst tussen het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de erkende lokale dienstencentra OVEREENKOMST TUSSEN

Overeenkomst tussen het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de erkende lokale dienstencentra OVEREENKOMST TUSSEN BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst tussen het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de erkende lokale dienstencentra OVEREENKOMST TUSSEN HET COLLEGE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE EN DE

Nadere informatie

verzekering vrijwilligerswerk

verzekering vrijwilligerswerk verzekering vrijwilligerswerk Inleiding Vrijwilligerswerk is niet weg te denken uit onze samenleving. Het vult het werk van beroepskrachten perfect aan en het verhoogt de onderlinge solidariteit in de

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap inzake de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik Gelet op artikel 128, 1, van de Grondwet; Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Verslag aan de Provincieraad registratienr. 1005603 betreft verslaggever STEUNPUNT DUURZAAM WONEN EN BOUWEN Overeenkomst

Nadere informatie

en de vzw Brusselse Welzijns en GezondheidsRaad, Blekerijstraat 25 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Johan MARTENS, voorzitter, anderzijds

en de vzw Brusselse Welzijns en GezondheidsRaad, Blekerijstraat 25 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door Johan MARTENS, voorzitter, anderzijds BIJLAGE Bijlage nr. 6 OVEREENKOMST Tussen de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), Sainctelettesquare 17 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door het College waarvoor optreedt Mathieu VOETS, algemeen directeur

Nadere informatie

Sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de naam sector (PC sector)

Sectorconvenant tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de naam sector (PC sector) Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de naam sector (PC sector) Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen.

Deze vorm van begeleiding is beperkt in tijd (3 jaar), maar niet in het aantal begeleidingen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 187 van VERA JANS datum: 12 december 2014 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Thuisbegeleiding personen met autismespectrumstoornis - Capaciteit

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 19 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de voorwaarden waaraan personen moeten voldoen om als ambtenaar van ruimtelijke ordening te kunnen

Nadere informatie

Overeenkomst vzw VBJK - Begeleiding van (nieuwe) initiatieven buurtgerichte buitenschoolse opvang

Overeenkomst vzw VBJK - Begeleiding van (nieuwe) initiatieven buurtgerichte buitenschoolse opvang BIJLAGE Bijlage nr. 1 Overeenkomst vzw VBJK - Begeleiding van (nieuwe) initiatieven buurtgerichte buitenschoolse opvang Overeenkomst tussen het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en vzw VBJK

Nadere informatie