Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :

Save this PDF as:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder :"

Transcriptie

1 KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 OKTOBER 2010 TOT TOEKENNING VAN EEN AANVULLENDE SUBSIDIE AAN DE PROVINCIALE OPLEIDINGSCENTRA VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN VOOR HET JAAR (inw. 1 januari 2010) (B.S ) Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, artikel 2 en artikel 9, 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 16 juli 1993; Gelet op de wet van 23 december 2009 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010, artikel , programma 54/6, 3, gewijzigd door de wet van 19 mei 2010; Gelet op het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten; Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 19 mei 2010; Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 27 mei 2010; Gelet op het advies nr /2 van de Raad van State, gegeven op 26 juli 2010 met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 1, van de wetten van de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Overwegende het advies van de Hoge Raad voor de opleiding voor de openbare brandweerdiensten van 3 mei 2010; Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet begrepen worden onder : 1 provinciale opleidingscentra : de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten zoals bedoeld in artikel 7 van het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten; 2 koninklijk besluit van 8 april 2003 : het koninklijk besluit van 8 april 2003 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten; 3 brevet : brevet zoals bedoeld in artikel 12, 1, van het koninklijk besluit van 8 april 2003; 4 getuigschrift : getuigschrift zoals bedoeld in artikel 12, 2, van het koninklijk besluit van 8 april 2003; 5 attest : attest zoals bedoeld in artikel 12, 3, van het koninklijk besluit van 8 april 2003; 6 koude praktijkopleiding : alle praktische oefeningen waar de leerlingen via praktische handelingen theoretisch geassimileerde leerstof uitvoeren in nagebootste situaties die de realiteit zoveel mogelijk benaderen; 7 warme praktijkopleiding : alle praktische oefeningen met gebruik van echt vuur; 8 theorieopleiding : de opleiding die geen praktijkopleiding omvat. Art. 2. Tussen de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken en elk provinciaal opleidingscentrum wordt een overeenkomst afgesloten. De overeenkomst bevat minstens volgende elementen : 1 de opdrachten en verplichtingen van de provinciale opleidingscentra. Deze opdrachten en verplichtingen zijn hoofdzakelijk de volgende : a) Het mede organiseren van de selectie van brandweerpersoneel; b) Het organiseren van opleidingen met het oog op het afleveren van brevetten voor de leden van de brandweer. c) Verstrekken van voortgezette en gespecialiseerde opleidingen voor de leden van de brandweer, Civiele Bescherming en andere hulpdiensten, overheidspersoneel, en eventueel derden; d) Het ter beschikking stellen van geschikte uitrusting en infrastructuur voor training en oefeningen; e) Het ontwikkelen en up to date houden van cursussen en lesmateriaal, overeenkomstig de nieuwste technologische evolutie in de sector, en/of deelname aan werkgroepen voor het ontwikkelen van dit lesmateriaal; f) Beantwoorden aan de opgelegde kwaliteitsnormen aangaande de uitrusting, het materieel en de infrastructuur van het provinciale opleidingscentrum evenals aan de gevraagde quota betreffende het aantal leerlingen; 2 het forfaitair bedrag dat door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken aan het provinciale opleidingscentrum wordt toegekend voor de werking en investeringen van het centrum, bovenop K.B. 19 oktober 2010 p. 1/5

2 het bedrag bedoeld in artikel 57 van het koninklijk besluit van 8 april 2003, evenals de betalingsmodaliteiten; 3 de materiële middelen in natura die door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken ter beschikking gesteld kunnen worden aan de provinciale opleidingscentra; 4 het minimum- en maximumbedrag van het inschrijvingsgeld dat de provinciale opleidingscentra naast de subsidies kunnen vorderen; 5 de duur, wijze van herziening, de wijze van ontbinding van de overeenkomst; 6 de controlemaatregelen van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken op de naleving van de overeenkomst; 7 de prestaties van het provinciale opleidingscentrum inzake de opleiding van de leden van de operationele eenheden van de Civiele Bescherming. Art. 3. Voor de opleidingen tot het behalen van brevetten, wordt er per leerling een aanvullende subsidie toegekend, bovenop het bedrag bedoeld in artikel 50 van het koninklijk besluit van 8 april 2003, waarvan de bedragen als volgt vastgesteld worden : 1 voor de opleidingen tot het behalen van het brevet van brandweerman : 958 euro; 2 voor de opleidingen tot het behalen van het brevet van korporaal : 460 euro; 3 voor de opleidingen tot het behalen van het brevet van sergeant : 405 of 525 euro afhankelijk van de kost van de keuzemodule; 4 voor de opleidingen tot het behalen van het brevet van adjudant : 579 euro; 5 voor de opleidingen tot het behalen van het brevet van officier : 424 Euro; 6 voor het brevet van technicus brandvoorkoming : 419 euro; 7 voor het brevet van crisissituatiebeheer : 290 euro; 8 voor het brevet van dienstchef : 420 euro. Het bedrag van de aanvullende subsidies betreffende de modules die de in het eerste lid bedoelde opleidingen vormen, wordt bepaald in bijlage 1 van dit besluit, naar gelang van elk van de modules. Art. 4. Voor elk van de modules die de opleidingen vormen tot het behalen van getuigschriften of attesten, wordt er per leerling een aanvullende subsidie toegekend, bovenop het bedrag bedoeld in artikel 51 van het koninklijk besluit van 8 april 2003, die als volgt wordt berekend : 1 voor theorieopleidingen : het aantal uren voorzien voor de opleiding, vermenigvuldigd met 0,5 euro; 2 voor koude praktijkopleidingen : het aantal uren voorzien voor de opleiding, vermenigvuldigd met 17,5 euro; 3 voor warme praktijkopleidingen : het aantal uren voorzien voor de opleiding, vermenigvuldigd met 39,5 euro. De subsidie wordt enkel verleend als de module minstens 4 uur duurt. Art. 5. De toekenning van de subsidies bedoeld in de artikelen 3 en 4 is onderworpen aan de artikelen 52 tot 56 en de artikelen 58 en 59 van het koninklijk besluit van 8 april Art. 6. Dit besluit krijgt uitwerking op 1 januari 2010 en treedt buiten werking op 31 december Art. 7. De Minister bevoegd voor Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit. K.B. 19 oktober 2010 p. 2/5

3 BIJLAGE I BEDRAG VAN DE AANVULLENDE SUBSIDIES 1. Opleiding voor het behalen van het brevet van brandweerman : Verplichte modules : Bedrag van de subsidies - Brandbestrijding en hulpverlening : 421 Euro - Persoonlijke bescherming : 233 Euro - Levensreddende handelingen : 101 Euro - Geïntegreerde praktische oefeningen : 203 Euro 958 Euro 2. Opleiding voor het behalen van het brevet van korporaal : - Brandbestrijding en hulpverlening : 115 Euro - Pompen - Bediening van tuigen : 115 Euro Een module van 40 uur te kiezen uit de volgende modules : - Pompbediening - Besturen van voertuigen specialisatie : 230 Euro - Reddingstechnieken : 230 Euro 460 Euro 3. Opleiding voor het behalen van het brevet van sergeant : - Brandbestrijding en hulpverlening : 175 Euro - Organisatie en human ressources management : 115 Euro Een module van 20 uur te kiezen uit de volgende modules : - Brandvoorkoming : 115 Euro - Gevaarlijke stoffen : 235 Euro - Bevelvoering operaties : 235 Euro 405 Euro OF 525 Euro K.B. 19 oktober 2010 p. 3/5

4 4. Opleiding voor het behalen van het brevet van adjudant : - Verbranding en blussing : 117 Euro - Gevaarlijke stoffen : 234 Euro - Brandbestrijding en hulpverlening : 114 Euro - Human ressources management : 114 Euro 579 Euro 5. Opleiding voor het behalen van het brevet van officier : A. VOOR DE ADJUDANTEN EN DE HOUDERS VAN HET BREVET VAN ADJUDANT - Organisatie van de hulpdiensten : 29 Euro - Hulpverlening en brandbestrijding : 198 Euro - Human ressources management : 49 Euro - Verbindingen - Communicatiemiddelen : 49 Euro Een module van 40 uur te kiezen uit de volgende modules : - Instructeur : 99 Euro - Materieel : 99 Euro 424 Euro 6. Opleiding voor het behalen van het brevet van technicus brandvoorkoming : - Wettelijke grondslag : 14 Euro - Reglementering : 90 Euro - Bouwelementen - bouwmaterialen/brandweerstand en reactie bij brand : 75 Euro - Gebouwenconstructie : 60 Euro - Detectie- en blusmiddelen : 30 Euro - Praktische oefeningen en opleiding : 150 Euro 419 Euro K.B. 19 oktober 2010 p. 4/5

5 7. Opleiding voor het behalen van het brevet van crisissituatiebeheer : - Wetteksten en reglementeringen : 30 Euro - Zware ongevallen : risicoanalyse en -beheer : 110 Euro - De noodplanning : 90 Euro - Telecommunicatie en procedures in uitzonderlijk geval, informatiebeheer bij collectieve noodsituatie : 60 Euro 290 Euro 8. Opleiding voor het behalen van het brevet van dienstchef : - Management - Human ressources management : 210 Euro - Public relations : 105 Euro - Technisch en budgettair beheer : 105 Euro 420 Euro Gezien om te worden gevoegd bij Ons besluit van 19 oktober 2010 tot toekenning van een aanvullende subsidie aan de provinciale opleidingscentra voor de openbare brandweerdiensten voor het jaar K.B. 19 oktober 2010 p. 5/5

KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN

KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 FEBRUARI 2011 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN. (B.S. 09.03.2011) ALGEMENE BESCHOUWINGEN VERSLAG AAN DE KONING Op 8 juni 2010, in het kader van

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 2003 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN. (B.S )

KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 2003 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN. (B.S ) KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 APRIL 2003 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN. (B.S. 05.05.2003) Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid

Nadere informatie

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten.

8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten. TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden

Nadere informatie

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) -

KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - KB 8 april 2003: opleiding van de leden van de openbare brandweerdiensten (maandag, 05 mei 2003) - ALBERT II 8 APRIL 2003. - Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten

Nadere informatie

Toelichting KB opleiding

Toelichting KB opleiding Toelichting KB opleiding 1 Verloop van toelichting Overzicht KB opleidingen Inleiding historiek Definities Opleidingscentra Opleidingen Overgangsbepalingen Wijzigingsbepalingen Urentabel verschillende

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. DEFINITIES

HOOFDSTUK I. DEFINITIES KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015) Aan allen die nu zijn en

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman BIJLAGE Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO voor de brandweerman Mod. B0 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie Deel Administratieve cultuur - houding en gedrag 0

Nadere informatie

Draft. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman

Draft. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman Bijlage bij het koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van april 204 tot bepaling van administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones en tot wijziging

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21 MAART 2019 BETREFFENDE DE OPLEIDING EN HET GETUIGSCHRIFT PREV-1, PREV-2 EN PREV-3 VOOR DE PERSONEELSLEDEN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (inw. 13 april 2019) (B.S. 03.04.2019)

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman

BIJLAGE 1. Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman BIJLAGE 1 Opleiding tot het behalen van het brevet van basiskader BO1 voor de brandweerman Mod. B01 Theorie Koude praktijk Warme praktijk Totaal Subsidie Deel 1 1 Administratieve cultuur - houding en gedrag

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - HET GETUIGSCHRIFT VAN DUIKER. Afdeling 1. - Creatie van een getuigschrift van duiker

HOOFDSTUK I. - HET GETUIGSCHRIFT VAN DUIKER. Afdeling 1. - Creatie van een getuigschrift van duiker MINISTERIEEL BESLUIT VAN 7 JUNI 2010 BETREFFENDE HET GETUIGSCHRIFT EN DE OPLEIDING VAN DUIKER VOOR DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN. (inw. 28 juni 2010) (B.S. 18.06.2010) De Minister van Binnenlandse

Nadere informatie

Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij.

Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. 1 Opleidingen bij brandweer. Enkele zaken op een rij. Vanaf 1 januari 2016 zijn er nieuwe bepalingen die gelden op vlak van opleiding bij brandweer. Omdat het niet altijd evident is te weten wat nieuw

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 24 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET MEERJARENBELEIDSPLAN VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 12.09.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK II - DE HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003 TOT INSTELLING VAN EEN HOGE RAAD VOOR DE OPLEIDING VOOR DE OPENBARE BRAND-WEERDIENSTEN EN TWEE SUPRA-PROVINCIALE OPLEIDINGSRADEN VOOR DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN.

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2010 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES

KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2010 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2010 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR PERSONEELSKOSTEN, INFRASTRUCTUUR, MATERIEEL EN UITRUSTING EN COÖRDINATIE AAN DE GEMEENTEN DIE EEN OVEREENKOMST OPERATIONELE

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 BETREFFENDE DE MINIMALE ADMINISTRATIEVE EN OPERATIONELE FUNCTIES DIE DE HULPVERLENINGSZONES MOET OPRICHTEN. (inw. 20 september 2014) (B.S. 10.09.2014) Gelet op de wet

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2011 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR

KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2011 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR KONINKLIJK BESLUIT VAN 28 APRIL 2011 HOUDENDE TOEKENNING VAN SUBSIDIES VOOR PERSONEELSKOSTEN, INFRASTRUCTUUR, MATERIEEL EN UITRUSTING EN COÖRDINATIE AAN DE GEMEENTEN DIE EEN OVEREENKOMST OPERATIONELE PREZONE

Nadere informatie

Catalogus Voorgezette Opleiding

Catalogus Voorgezette Opleiding Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Catalogus Voorgezette Opleiding Inhoudsopgave 1. Basisopleidingen... 3 1.1. Brevetopleidingen... 3 1.1.1. Basis

Nadere informatie

FAQ: KB opleiding 18 november 2015

FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleiding 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleiding 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten... 4 1 Afdeling I. Verschillende

Nadere informatie

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015

FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 FAQ: KB opleiding 18 november 2015 - Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015 Inhoudstafel FAQ: KB opleidingen 18 november 2015... 4 Hoofdstuk III. Opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten...

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - DE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTELIJKE EN GEWESTELIJKE BRANDWEERDIENSTEN.

HOOFDSTUK I. - DE ORGANISATIE VAN DE GEMEENTELIJKE EN GEWESTELIJKE BRANDWEERDIENSTEN. KONINKLIJK BESLUIT VAN 8 NOVEMBER 967 HOUDENDE, VOOR DE VREDESTIJD, ORGANISATIE VAN DE GEMEENTELIJKE EN GEWESTELIJKE BRANDWEERDIENSTEN EN COORDINATIE VAN DE HULPVERLENING IN GEVAL VAN BRAND. (B.S. 8..967)

Nadere informatie

BRANDWEERZONE CENTRUM. Welkom bij Zone Centrum

BRANDWEERZONE CENTRUM. Welkom bij Zone Centrum Programma Verwelkoming Voorstelling Brandweerzone Centrum De opleiding aan de brandweerschool De opleiding op de brandweerpost Vacature kort Het engagement als vrijwilliger Vragenronde BRANDWEERZONE CENTRUM

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. - DEFINITIES. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term "gemeente" ook een brandweerintercommunale bedoeld.

HOOFDSTUK 1. - DEFINITIES. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term gemeente ook een brandweerintercommunale bedoeld. KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN DE VERDEELSLEUTEL VAN DE BIJKOMENDE FEDERALE DOTATIE AAN DE PREZONES EN AAN DE HULPVERLENINGSZONES. 1 (B.S. 25.06.2014) en erratum B.S. 26.02.2015

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE DISPATCHING VAN

Nadere informatie

TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN

TITEL I. - ALGEMENE BEPALINGEN MINISTERIEEL BESLUIT VAN 21 MAART 2006 BETREFFENDE HET DETACHEMENT VOOR INTERVENTIE BIJ RAMPEN OF CATASTROFEN IN HET BUITENLAND (DICA-DIR) EN BETREFFENDE DE COÖRDINATIECEL VAN HET DETACHEMENT VOOR INTERVENTIE

Nadere informatie

PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING

PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING PROVINCIAAL INSTITUUT VOOR VORMING EN OPLEIDING Provinciaal instituut voor vorming en opleiding Poverstraat 75, 1730 Asse Tel. 02-456 89 20 Fax 02-456 89 21 pivo@vlaamsbrabant.be WWW.PIVO.BE Een nieuwe

Nadere informatie

FOD Binnenlandse Zaken A.D. Civiele Veiligheid

FOD Binnenlandse Zaken A.D. Civiele Veiligheid KONINKLIJK BESLUIT VAN 7 APRIL 2003 TOT VERDELING VAN DE OPDRACHTEN INZAKE CIVIELE BESCHERMING TUSSEN DE OPENBARE BRANDWEERDIENSTEN EN DE DIENSTEN VAN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 21.05.2003) Gelet op

Nadere informatie

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.

REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11. REGLEMENT betreffende de aanvullende zonale bepalingen van het administratief en geldelijk statuut van het operationeel personeel Versie 19.11.2014 Wettelijke omkadering - gelet op het koninklijk besluit

Nadere informatie

Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader

Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader Bekendmaking van de vacature voor de interne bevordering tot adjudant in het beroeps- en het vrijwilligerskader 1. FUNCTIEBESCHRIJVING ADJUDANT Doel Beschrijving 1. De operationele leiding over een team

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD

KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE INHOUD EN DE STRUCTUUR VAN HET OPERATIONEEL ORGANISATIESCHEMA VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN TOT WIJZIGING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. - DEFINITIES. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term "gemeente" ook een brandweerintercommunale bedoeld.

HOOFDSTUK 1. - DEFINITIES. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term gemeente ook een brandweerintercommunale bedoeld. KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 TOT BEPALING VAN DE VERDEELSLEUTEL VAN DE BIJKOMENDE FEDERALE DOTATIE AAN DE PREZONES EN AAN DE HULPVERLENINGSZONES. 1 (B.S. 25.06.2014) en erratum B.S. 26.02.2015

Nadere informatie

VERSLAG AAN DE KONING

VERSLAG AAN DE KONING KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 NOVEMBER 2015 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE OPENBARE HULPDIENSTEN EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 07.12.2015) Sire, VERSLAG AAN DE KONING

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - De oprichting van de kynologenhulpverleningsteams. Artikel 1. Er worden kynologenhulpverleningsteams opgericht die belast zijn met :

HOOFDSTUK I - De oprichting van de kynologenhulpverleningsteams. Artikel 1. Er worden kynologenhulpverleningsteams opgericht die belast zijn met : KONINKLIJK BESLUIT VAN 11 OKTOBER 2002 TOT ORGANISATIE VAN KYNOLOGENHULPVERLENINGSTEAMS. (B.S. 18.10.2002) Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de Civiele Bescherming, inzonderheid op artikel

Nadere informatie

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH.

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER 2017 TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. Aan mevrouwen en de heren Provinciegouverneurs en de Hoge

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN

KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2014 INZAKE VASTSTELLING, BEREKENING EN BETALING VAN DE FEDERALE BASISDOTATIE VOOR DE HULPVERLENINGSZONES. 1 (inw. 1 januari 2014) (B.S. 25.06.2014) Gelet op de wet van 15

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc

Coordinatie--Bijzondere-Beroepstitel-verpleegk -Intensieve--Spoed--MB doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel van verpleegkundige gespecialiseerd

Nadere informatie

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH.

OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN OMZENDBRIEF VAN 27 OKTOBER 2017 TOEKENNING VAN DE BURGERLIJKE ERETEKENS AAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES EN VAN DE DBDMH. Aan mevrouwen

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JULI 2019 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN

KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JULI 2019 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 JULI 2019 BETREFFENDE DE OPLEIDING VAN DE LEDEN VAN DE CIVIELE BESCHERMING EN TOT WIJZIGING VAN DIVERSE KONINKLIJKE BESLUITEN. (B.S. 05/08/2019) Gelet op de wet van 15 mei 2007

Nadere informatie

Catalogus Voortgezette Opleiding juni 2017

Catalogus Voortgezette Opleiding juni 2017 Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid Catalogus Voortgezette Opleiding juni 17 Inhoudsopgave 1. Basisopleidingen... 3 1.1. Brevetopleidingen... 3

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN, GELIJKE KANSEN EN ARMOEDEBESTRIJDING NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpunt van

Nadere informatie

Bespreking reparatie-kb s welke in het staatsblad verschenen.

Bespreking reparatie-kb s welke in het staatsblad verschenen. Aan het brandweerpersoneel en ambulancepersoneel Bespreking reparatie-kb s welke in het staatsblad verschenen. Volgende reparatie-kb s (met de nieuwe wijzigingen) zijn uitgekomen : 26 jan 2018 - Koninklijk

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van brandweermannen / -vrouwen in het vrijwilligerskader Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in

Nadere informatie

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering

20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering 20 vacante plaatsen voor sergeant (vrijwillig personeel) via bevordering Posten: Assenede (1), Deinze (1), Gavere (4), Lochristi (2), Melle (2), Merelbeke (6), Zelzate (4) Functie Doelstelling van de functie

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 JANUARI 2018 HOUDENDE VASTSTELLING VAN DE KENMERKEN VAN DE INTERVENTIEKLEDIJ GEBRUIKT DOOR

Nadere informatie

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014

FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 FAQ : de hulpverleningszones vanaf 2014 Inhoud Algemene informatie... 2 Wat zullen de prezones in 2014 worden?... 2 Zal de wet van 31/12/1963 betreffende de civiele bescherming nog van toepassing zijn

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling van de Vlaamse Regering over ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

HULPVERLENINGSOVEREENKOMST VOOR DE HULPVERLENINGSZONE.

HULPVERLENINGSOVEREENKOMST VOOR DE HULPVERLENINGSZONE. Provincie Oost-Vlaanderen HULPVERLENINGSOVEREENKOMST VOOR DE HULPVERLENINGSZONE. Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, inzonderheid op artikel 10bis, ingevoegd bij de

Nadere informatie

23 februari Hervorming van de Civiele Bescherming De vrijwillige personeelsleden

23 februari Hervorming van de Civiele Bescherming De vrijwillige personeelsleden Hervorming van de Civiele Bescherming De vrijwillige personeelsleden en geldelijk statuut Toepassingsgebied De vrijwillige personeelsleden die gevraagd hebben om benoemd te worden in de graad van sappeur

Nadere informatie

Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over de eerste interventieploeg.

Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over de eerste interventieploeg. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel SERGEANT Via bevordering TAAKOMSCHRIJVING Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over

Nadere informatie

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones.

Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. Beste Leden, Voor u ligt de tweede uitgave van een weddenbrochure voor het personeel van de Brandweerzones. In dit boekje vindt u de nieuwe weddenschalen voor het beroepsbrandweerpersoneel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERVRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN

WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEERVRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN WERVINGSCAMPAGNE BRANDWEER-VRIJWILLIGERS INFOAVOND DEEL 2 AANWERVINGSVOORWAARDEN WOENSDAG 11 MEI 2016 TURNHOUT DINSDAG 17 MEI 2016 HOOGSTRATEN 1 2 3 AANWERVINGEN Vacatures Op zoneniveau 24 vacatures voor

Nadere informatie

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR

ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN Projet d arrêté royal relatif à la formation des membres des services publics de secours

Nadere informatie

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER

DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER DIENSTEN VAN DE EERSTE MINISTER 29 SEPTEMBER 1997. Koninklijk besluit houdende overdracht van de Beheerseenheid van het Mathematisch Model van de Noordzee en het Schelde-estuarium naar het Koninklijk Belgisch

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van brandweermannen / -vrouwen in het vrijwilligerskader Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL

SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL SAMENWERKINGSAKKOORD VAN 27 MAART 2017 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 306, 2, VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 BETREFFENDE HET ADMINISTRATIEF STATUUT VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES.

Nadere informatie

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde

24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit. tot vaststelling van de criteria voor erkenning. waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde 24 APRIL 2013. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 25 APRIL 2014 TOT DEFINIËRING VAN DE FUNCTIE, DE OPDRACHTEN EN HET COMPETENTIEPROFIEL VAN DE

Nadere informatie

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD

8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD 8 VACANTE BETREKKINGEN VOOR SERGEANT (VRIJWILLIG PERSONEEL) VIA BEVORDERING DOOR VERHOGING IN GRAAD De staat voor de samensmelting van de brandweer- en ambulancediensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout,

Nadere informatie

Artikel 13. Het betreft een technische correctie. De trap "stagiair" blijft van toepassing zolang de vrijwilliger stagiair is.

Artikel 13. Het betreft een technische correctie. De trap stagiair blijft van toepassing zolang de vrijwilliger stagiair is. 9 MEI 2016. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 april 2014 houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones VERSLAG AAN DE KONING

Nadere informatie

BOEK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

BOEK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 en erratum 10.12.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S

KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN, VOLKSGEZONDHEID EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 AUGUSTUS 1998 TOT OPRICHTING VAN DE COMMISSIES VOOR DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING. (B.S. 02.09.1998) Gelet

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE SERGEANT (M0-1)

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE SERGEANT (M0-1) PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE SERGEANT (M0-1) De staat voor de samensmelting van de brandweerdiensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele. In totaal

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 17 OKTOBER 2011 BETREFFENDE DE 112-CENTRA EN

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor de aanwerving van vrijwillige brandweermannen / -vrouwen Zone Midwest is een van de vier West-Vlaamse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. Zone

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder : HOOFDSTUK 2. - ADEQUATE MIDDELEN

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit moet verstaan worden onder : HOOFDSTUK 2. - ADEQUATE MIDDELEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 10 NOVEMBER 2012 TOT VASTSTELLING VAN DE MINIMALE VOORWAARDEN VAN DE SNELSTE ADEQUATE HULP EN VAN DE ADEQUATE MIDDELEN. (inw. 7 december 2012) (B.S. 27.11.2012) Gelet op de wet van

Nadere informatie

MZENDBRIEF VAN 1 JUNI 1995 BETREFFENDE HET SECTORAAL AKKOORD VAN 12 JULI 1994 OVER VEILIGHEIDSPERSONEEL - AANVULLING.

MZENDBRIEF VAN 1 JUNI 1995 BETREFFENDE HET SECTORAAL AKKOORD VAN 12 JULI 1994 OVER VEILIGHEIDSPERSONEEL - AANVULLING. OMZENDBRIEF VAN 1 JUNI 1995 BETREFFENDE HET SECTORAAL AKKOORD VAN 12 JULI 1994 OVER VEILIGHEIDSPERSONEEL - AANVULLING. (inw. 01.09.1995) (B.S. 22.08.1995) Uittreksel Aan de heren provinciegouverneurs,

Nadere informatie

Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over de eerste interventieploeg.

Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt over de eerste interventieploeg. Brandweerzone Vlaams-Brabant West Dienst Personeel ADJUDANT VVia bevordering i TAAKOMSCHRIJVING Je hoofdopdracht is je ploeg optimaal voorbereiden voor actie op interventie, waar je mee de leiding hebt

Nadere informatie

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken. Brandweer zone Kempen Functiebeschrijving brandweerman 1.1 Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan.

HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Voor de toepassing van dit besluit wordt met de term «gemeente» ook een «brandweerintercommunale» verstaan. KONINKLIJK BESLUIT VAN 12 OKTOBER 2011 TOT OVERPLAATSING NAAR DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN VAN DE PERSONEELSLEDEN IN DIENST BIJ DE CENTRA VAN HET EENVORMIG OPROEPSTELSEL. (inw. 31 oktober 2011) (B.S. 21.10.2011)

Nadere informatie

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant

Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant Functieomschrijvingen diverse functies vrijwillige sergeant De zoneraad van 21 maart 2016 heeft beslist om onderstaande plaatsen vacant te verklaren door middel van bevordering: A. 7 functies voor sergeant

Nadere informatie

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten

Ter informatie, aan de Dames en Heren Burgemeesters - aan Mevrouw en de Heren Dienstchefs van de brandweerdiensten FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN ALGEMENE DIRECTIE CIVIELE VEILIGHEID FEDERAAL KENNISCENTRUM VOOR DE CIVIELE VEILIGHEID MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 11 DECEMBER 2009 BETREFFENDE DE INTERVENTIEVERSLAGEN

Nadere informatie

NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN

NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN NOOD- EN INTERVENTIEPLANNEN KB van 16/2/2006 + Ministeriële Omzendbrief 26/10/2006 Postgraduaat Rampenmanagement 2008/2009 1 Enkele begrippen Coördinatiecomité (CC) multidisciplinaire cel die de bevoegde

Nadere informatie

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD

DUUR VAN DE OPLEIDING. 1. Opleidingsmodules : min 320 uren 2. Opleidingsstage : nihil INHOUD FUNCTIONELE OPLEIDING GERECHTELIJKE POLITIE VOOR HET BASIS- MIDDEN- EN OFFICIERENKADER VAN DE LOKALE EN FEDERALE POLITIE Luik 1 (artikel 4 van het koninklijk besluit van 3 december 2005 betreffende de

Nadere informatie

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE ADJUDANT (M1-1)

PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE ADJUDANT (M1-1) PROFESSIONALISERING IN DEZELFDE ZONE ADJUDANT (M1-1) De staat voor de samensmelting van de brandweerdiensten van de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele. In totaal

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 16 maart 2012 betreffende het economisch ondersteuningsbeleid, artikel 37; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor uitgaven ter bevordering van ecologisch en veilig goederenvervoer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van

Nadere informatie

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken.

Deelnemen aan interventies teneinde de operationele doelstellingen van de zone te verwezenlijken. Brandweer zone Kempen Functiebeschrijving brandweerman 1.1 Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede operationele

Nadere informatie

Functiebeschrijving Nederlandstalig SAPPEUR-dronepiloot

Functiebeschrijving Nederlandstalig SAPPEUR-dronepiloot Functiebeschrijving Nederlandstalig SAPPEUR-dronepiloot FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Civiele Veiligheid Operationele Eenheid Brasschaat 1/5 Profiel Civiele Bescherming De nieuwe Civiele Bescherming

Nadere informatie

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad

Versie van DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Versie van 10-03-2011 DEEL VI Titel II Hoofdstuk VII Vergoeding voor de personeelsleden die het slachtoffer zijn van een opzettelijke gewelddaad Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Begunstigden

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JANUARI 1975 TOT VASTSTELLING VAN DE TYPE- KOPPELINGEN GEBRUIKT INZAKE BRANDVOORKOMING EN -BESTRIJDING. (B.S

KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JANUARI 1975 TOT VASTSTELLING VAN DE TYPE- KOPPELINGEN GEBRUIKT INZAKE BRANDVOORKOMING EN -BESTRIJDING. (B.S KONINKLIJK BESLUIT VAN 30 JANUARI 1975 TOT VASTSTELLING VAN DE TYPE- KOPPELINGEN GEBRUIKT INZAKE BRANDVOORKOMING EN -BESTRIJDING. (B.S. 09.04.1975) Gelet op de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele

Nadere informatie

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 2 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE MARKERING VAN BRANDWEERHELMEN. (B.S )

MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 2 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE MARKERING VAN BRANDWEERHELMEN. (B.S ) MINISTERIËLE OMZENDBRIEF VAN 2 OKTOBER 2007 BETREFFENDE DE MARKERING VAN BRANDWEERHELMEN. (B.S. 31.10.2007) Mevrouw de Gouverneur, Mijnheer de Gouverneur, Deze omzendbrief is bestemd voor de overheden

Nadere informatie

BEKENDMAKING VACATURE

BEKENDMAKING VACATURE BEKENDMAKING VACATURE voor aanleg van een bevorderingsreserve van sergeant in het beroeps- en vrijwilligerskader Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be

Nadere informatie

VR DOC.0810/2BIS

VR DOC.0810/2BIS VR 2017 1407 DOC.0810/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regeling van subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen ter bevordering van het milieu en de verkeersveiligheid

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OKTOBER 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE INHOUD EN DE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OKTOBER 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE INHOUD EN DE KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 OKTOBER 2013 TOT VASTSTELLING VAN DE INHOUD EN DE MINIMALE VOORWAARDEN VAN DE RISICOANALYSE BEDOELD IN ARTIKEL 5, DERDE LID, VAN DE WET VAN 15 MEI 2007 BETREFFENDE DE CIVIELE

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU KONINKLIJK BESLUIT VAN 26 JANUARI 2018 BETREFFENDE DE OVERGANG VAN

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 JUNI 2018 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S

KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 JUNI 2018 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S KONINKLIJK BESLUIT VAN 29 JUNI 2018 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 19.07.2018) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid,

Nadere informatie

Noodplanning in scholen. Theorie

Noodplanning in scholen. Theorie Noodplanning in scholen Theorie 1. Wettelijke basis Noodplanning in scholen (theorie) ARAB: algemeen reglement voor de arbeidsbescherming De werkgever is verplicht om de nodige maatregelen te nemen om

Nadere informatie

BOEK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN

BOEK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN KONINKLIJK BESLUIT VAN 19 APRIL 2014 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE HULPVERLENINGSZONES. (B.S. 01.10.2014 en erratum 10.12.2014) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN

FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN FUNCTIEBESCHRIJVING BRANDWEERMAN Hulpverleningszone Midwest Kwadestraat 159 8800 Roeselare 051 80 60 00 www.zonemidwest.be DOEL 1. Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het

Nadere informatie

Functie. Daarom zijn wij momenteel op zoek naar: Doelstelling van de functie

Functie. Daarom zijn wij momenteel op zoek naar: Doelstelling van de functie Brandweerzone Centrum bestaat uit 13 posten die samen 18 gemeenten beschermen. Net geen 1000 beroeps- en vrijwillige brandweermannen en ambulanciers gaan door het vuur om de veiligheid van 550.000 burgers

Nadere informatie

KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 2018 HOUDENDE DIVERSE MAATREGELEN BETREFFENDE

KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 2018 HOUDENDE DIVERSE MAATREGELEN BETREFFENDE KONINKLIJK BESLUIT VAN 3 JULI 2018 HOUDENDE DIVERSE MAATREGELEN BETREFFENDE DE LEDEN VAN HET OPERATIONEEL PERSONEEL VAN DE CIVIELE BESCHERMING. (B.S. 19.07.2018) Gelet op de wet van 15 mei 2007 betreffende

Nadere informatie

Oproep en examenreglement Bevordering door mobiliteit Luitenant Procedure voor beroeps

Oproep en examenreglement Bevordering door mobiliteit Luitenant Procedure voor beroeps Contact : Zonesecretariaat Siemenslaan 8, 8020 Oostkamp vacatures@zone1.be 050 840 361 Oproep en examenreglement Bevordering door mobiliteit Luitenant Procedure voor beroeps De zoneraad van Hulpverleningszone

Nadere informatie

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang.

Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. Gecoördineerde versie van het reglement voor de subsidiëring van buitenschoolse kinderopvang. De aangeduide wijzigingen zijn in werking sinds 14 juli 2016. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Dit

Nadere informatie

Hoe stel ik mij kandidaat?

Hoe stel ik mij kandidaat? Informatiebrochure kandidaat brandweerman 1 Hou je van uitdagingen? Ben je technisch onderlegd en werk je graag in team? Dan is brandweerman de geknipte job voor jou. De brandweerzones in ons land hebben

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 mei 2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen en het koninklijk besluit

Nadere informatie

weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel

weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel weddenschalen beroeps BRANDWEER MAART 2012 V.U. Ilse Heylen - Helihavenlaan 21-1000 Brussel 1 2 Mevrouw, Mijnheer, In deze brochure geven we een overzicht van de lonen van het brandweerpersoneel in Vlaanderen.

Nadere informatie

Beroepsbrandweerlieden

Beroepsbrandweerlieden TOELICHTING bij vacature voor 2 brandweerlieden HVZ Taxandria is één van de 5 Antwerpse hulpverleningszones en één van de 34 hulpverleningszones in België. De zone bestaat uit de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog,

Nadere informatie

Brandweerman. 1. Doel. 2. Beschrijving. 3. Kerntaken en takengebied

Brandweerman. 1. Doel. 2. Beschrijving. 3. Kerntaken en takengebied Functiekaart: vrijwillig brandweerman/vrouw-ambulancier Brandweerman 1. Doel Het vervullen van een veelheid van operationeel uitvoerende taken in het kader van de basisbrandweerzorg teneinde een goede

Nadere informatie

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc

Coordinatie--Bijzondere-beroepstitel-verpleegk -gespecialiseerd--geriatrie--mb-19-04-2007.doc 19 APRIL 2007. - Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige

Nadere informatie

3 maart KB Opleiding. Visie en aanpassingen

3 maart KB Opleiding. Visie en aanpassingen KB Opleiding Visie en aanpassingen Agenda Inleiding Doelstelling Probleem - Quid vrijwilliger? Oplossing - Tweesporenbeleid - Flankerende maatregelen voor V Algemene wijzigingen KB Opleiding Conclusie

Nadere informatie

MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 26 NOVEMBER 1979 BETREFFENDE HET ONDERHOUD VAN HET ROLLEND BRANDWEERMATERIEEL.

MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 26 NOVEMBER 1979 BETREFFENDE HET ONDERHOUD VAN HET ROLLEND BRANDWEERMATERIEEL. MINISTERIELE OMZENDBRIEF VAN 26 NOVEMBER 1979 BETREFFENDE HET ONDERHOUD VAN HET ROLLEND BRANDWEERMATERIEEL. Mevrouwen, Mijne Heren, Sedert verscheidene jaren helpt de Staat de gemeenten bij het aankopen

Nadere informatie