Mobiliteit en gezinnen. Resultaten van de enquête juli - augustus 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mobiliteit en gezinnen. Resultaten van de enquête juli - augustus 2010"

Transcriptie

1 Mobiliteit en gezinnen Resultaten van de enquête juli - augustus 2010

2 Mobiliteit en gezinnen Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 De focus van de Aardig-op-weg-week 2010 is kinderen en duurzame mobiliteit. Komimo was benieuwd welke vervoerskeuzes ouders maken als het gaat om verplaatsingen naar school, opvang en vrijetijdsbestemmingen van de kinderen. We peilden ook naar het waarom van die vervoerskeuzes en of het mobiliteitsaanbod daar een invloed op heeft. Tijdens de voorbije zomer vulden 200 gezinnen met inwonende kinderen, jonger dan 18 jaar, de mobiliteitsenquête van Komimo in. Inhoud Inhoud Steekproef en respondenten Beschikbaarheid vervoermiddelen Aantal personenwagens in het gezin Beschikbaarheid fietsen Aantal brom- en motorfietsen in het gezin Beschikbaarheid van het openbaar vervoer Verplaatsingen volgens motief Verplaatsingen volgens vervoermiddel Te voet zonder begeleiding Fiets zonder begeleiding Openbaar vervoer zonder begeleiding Bromfiets zonder begeleiding Te voet met begeleiding Fiets met begeleiding Fiets (het kind als passagier op een fietsstoeltje, in de fietskar of met de bakfiets) Openbaar vervoer met begeleiding Kinderen vervoerd in de auto Conclusies Mobiliteit en gezinnen 2

3 1. Steekproef en respondenten 207 respondenten met inwonende kinderen jonger dan 18 jaar vulden de vragenlijst in. 194 daarvan beantwoordden alle vragen. De gemiddelde leeftijd van de respondenten is 38,33 jaar, die van hun partner is 39,43 jaar. De bevraagde gezinnen behoren hoofdzakelijk tot de actieve bevolking. In 97% van de gezinnen wordt meer dan 20 uur per week besteed aan betaald werk, in 10% zelfs meer dan 80 uur. De gemiddelde grootte van de gezinnen in de steekproef is 4,15 personen. Een gezin heeft gemiddeld 2,31 kinderen jonger dan 18 jaar. De minimale gezinsgrootte is 2 personen (eenoudergezin met 1 kind), de maximale gezinsgrootte is 8 personen. Mobiliteit en gezinnen 3

4 In totaal zaten 448 kinderen van 0 tot 18 jaar in de steekproef. Ongeveer een kwart daarvan is jonger dan 3 jaar. Twee derde is jonger dan 12 jaar en dus hoofdzakelijk vervoersafhankelijk. Meer dan de helft van de respondenten woont in een stedelijke omgeving. Mobiliteit en gezinnen 4

5 2. Beschikbaarheid vervoermiddelen 2.1 Aantal personenwagens in het gezin Aantal Aantal % personenwagens ,77% ,31% ,47% 3 2 0,97% 4 1 0,49% 206 Het autobezit bij gezinnen met kinderen uit deze steekproef is hoger dan het gemiddelde autobezit van een Vlaams gezin. 92,23% van de gezinnen met kinderen beschikt over een personenwagen, voor alle Vlaamse gezinnen is dit 83,00% 1. Gezinnen met kinderen hebben vaker een tweede wagen dan gezinnen zonder kinderen. 35,92% heeft 2 of meer wagens, terwijl 29,99% van alle Vlaamse gezinnen een tweede wagen heeft 2. Hoe meer gezinsleden, hoe meer personenwagens in het gezin. In eenoudergezinnen met 1 kind beschikt de helft van de gezinnen niet over een auto. Het autobezit (het al dan niet hebben van een auto) en het aantal personenwagens neemt toe naargelang de gezinsgrootte. 1 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 ( ), W. Miermans, Idem Mobiliteit en gezinnen 5

6 De omgeving waarin het gezin woont heeft ook een duidelijke invloed op het autobezit. In heel landelijke en eerder landelijke omgeving beschikt elk gezin over een personenwagen (100%). In eerder stedelijke omgeving beschikt 90% over een personenwagen en in heel stedelijke omgeving heeft 81% van de gezinnen een personenwagen. De af te leggen afstanden en de beschikbaarheid van alternatieven spelen een belangrijke rol. Op het platteland blijkt een wagen nog steeds noodzakelijk om in de noden van een gezin te voorzien Beschikbaarheid fietsen In 95% van de gezinnen beschikt elk gezinslid over een fiets of over een plaats op een fiets (fietsstoeltje, aanhangfiets of fietskarretje). Dat bewijst dat er nog steeds vaak gefietst wordt in Vlaanderen. In het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG 4.1) 4 werd al vastgesteld dat er meer fietsen dan auto s zijn in Vlaanderen. Slechts 1/7 van de Vlaamse gezinnen beschikt niet over een fiets, 1/8 van de gezinnen beschikt over 5 of meer fietsen. 2.3 Aantal brom- en motorfietsen in het gezin Aantal brom- of Aantal % motorfietsen ,89% ,17% 2 2 0,97% 3 0 0,00% 4 0 0,00% 5 1 0,49% 6 1 0,49% 206 Slechts 13% van de gezinnen beschikt over een of meer brom- of motorfietsen. 2.4 Beschikbaarheid van het openbaar vervoer De vragen naar de beschikbaarheid van het openbaar vervoer bevatten subjectieve elementen. De vragen naar de afstand naar het treinstation, of er een halte op wandelafstand is en of er aan die halte bruikbare buslijnen zijn, baseren zich op een inschatting door de respondenten. Gebrekkige kennis van het openbaarvervoersaanbod leidt natuurlijk tot het niet gebruiken ervan. 3 Immobiel op het platteland, Koning Boudewijnstichting, maart Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 ( ), W. Miermans, 2010 Mobiliteit en gezinnen 6

7 Trein Afstand tot het dichtstbijgelegen treinstation Aantal % Minder dan 1 kilometer 46 22,22% Minder dan 5 kilometer 99 47,83% Minder dan 10 kilometer 41 19,81% Minder dan 20 kilometer 16 7,73% Verder dan 20 kilometer 4 1,93% Geen antwoord 1 0,48% % van de respondenten weet een treinstation op minder dan 5 kilometer afstand. Volgens bijna een kwart van de respondenten is er zelfs een treinstation op minder dan 1 kilometer! Ongeveer 1 op 10 denkt verder te wonen dan 10 kilometer van een treinstation. In stedelijke omgeving is de afstand naar het treinstation kleiner dan in landelijke omgeving: in heel stedelijke omgeving woont 97% op minder dan 5 kilometer van een station, in eerder stedelijke omgeving is dat 87%. In die stedelijke omgevingen woont niemand op meer dan 10 kilometer van een treinstation. In landelijke omgeving woont ongeveer 45% op minder dan 5 kilometer van een treinstation. Bus-Tram-Metro Door de invoering van basismobiliteit heeft meer dan 90% van de Vlamingen een basisaanbod van openbaar vervoer binnen bereik. Dat blijkt ook uit onze enquête: 95% van de respondenten heeft een bushalte op wandelafstand van de woning. Volgens 1/3 van die 95% zijn de buslijnen aan die bushalte niet bruikbaar voor de verplaatsingen van hun kinderen. Ongeveer 1/10 weet niet of de buslijnen bruikbaar zijn voor hun verplaatsingen. Voor de meerderheid zijn de buslijnen wel bruikbaar. Iets meer dan de helft van de respondenten (54,59%) heeft een bruikbare buslijn op wandelafstand. Vooral in heel stedelijke omgeving zijn er bruikbare buslijnen op wandelafstand: volgens 70% van de respondenten is dat het geval. Opmerkelijk is dat in eerder landelijke omgeving de bruikbaarheid van de bus (54,5%) even hoog ingeschat wordt als in eerder stedelijke omgeving (54,4%). Ook heel landelijke omgeving scoort niet veel slechter (50%). Ook de kennis van de buslijnen is duidelijk hoger in heel stedelijke omgeving (6% in heel stedelijke omgeving weet niet of ze over een bruikbare buslijn beschikken, in eerder stedelijke omgeving is dat 10%, in eerder landelijke omgeving is dat 7,5% en in heel landelijke omgeving is dat 14%). Kennis over de aanwezige buslijnen is in eerder landelijke omgeving iets beter dan in eerder stedelijke omgeving. De bus wordt als meest bruikbaar beschouwd in heel stedelijke omgeving en is daar ook het best gekend. Mobiliteit en gezinnen 7

8 3. Verplaatsingen volgens motief Voor de dagelijkse verplaatsing naar school of kinderopvang blijkt de fiets het meest gekozen vervoermiddel. Ook voor vrijetijdsverplaatsingen tijdens de schoolweek is de fiets het meest populaire vervoermiddel. Voor vrijetijdsverplaatsingen scoort de auto bijna even hoog. 4. Verplaatsingen volgens vervoermiddel Per kind kunnen ouders kiezen om verschillende vervoermiddelen te gebruiken. Dat is logisch: de kinderen gaan met de fiets naar school, maar worden met de auto naar de jeugdvereniging gebracht, De keuze van het vervoermiddel is sterk afhankelijk van de leeftijd en dus de autonomie van het kind. Voor elk vervoermiddel werd gevraagd of deze door het kind alleen of onder begeleiding gebruikt werd. Vervoermiddel Aantal 1. Fiets Auto Te voet Openbaar vervoer Bromfiets 1 De fiets wordt het vaakst vermeld als vervoermiddel. Vooral het fietsen met begeleiding (87 keer gekozen) of met het kind als passagier (88 keer) scoorden hoog. In 79 gevallen mag het kind zelfstandig fietsen. In 126 gevallen rijdt het kind met de ouders mee in de auto, in 61 gevallen rijdt het kind (ook) met iemand anders mee in de auto. In 75 gevallen begeleiden de ouders hun kinderen te voet, in 44 gevallen mogen de kinderen zelfstandig stappen. In 42 gevallen reizen de kinderen zelfstandig met het openbaar vervoer, in 28 gevallen is dit onder begeleiding. 4.1 Te voet zonder begeleiding Mijn kind leert zich gedragen in het verkeer en leert oplossingen zoeken voor nieuwe situaties. Katrien uit Beringen Een kwart van de respondenten laat haar of zijn kinderen toe om te voet zonder begeleiding hun verplaatsingen te maken. Belangrijkste voorwaarden zijn een haalbare afstand en een verkeersveilige route. Dit is natuurlijk enkel mogelijk wanneer de kinderen voldoende zelfstandig zijn. Dat stappen gezond en milieuvriendelijk is, is mooi meegenomen. Minder belang hechten de ouders volgens de enquête aan het feit dat te voet gaan goedkoop is en dat de ouders tijd winnen als de kinderen zich zelfstandig verplaatsen. Mobiliteit en gezinnen 8

9 4.2 Fiets zonder begeleiding Na jaren meegefietst te hebben, moet je ze ook leren loslaten in het toch soms onveilige verkeer. Hilde uit Oostende 40% van de ouders laat hun kinderen met de fiets zonder begeleiding hun verplaatsing maken. Opnieuw zijn een haalbare afstand en een verkeersveilige route de voornaamste factoren. 4.3 Openbaar vervoer zonder begeleiding Het is veiliger bij slecht winterweer. Met een fiets is het dan te glad (en fietspaden worden zelden of laat gestrooid). Of bij erge regen: niet doorweekt de dag moeten beginnen. Kristien uit Aalst Iets meer dan een vijfde van de ouders laat hun kinderen zonder begeleiding met het openbaar vervoer reizen. Dit is enkel mogelijk wanneer de kinderen voldoende zelfstandig zijn. Voor de meeste ouders is dit de meest praktische oplossing, zeker als de reistijd beperkt blijft. Ook de weersomstandigheden spelen een rol: kinderen die bij goed weer zelfstandig met de fiets gaan, stappen in de winter over op het openbaar vervoer. 4.4 Bromfiets zonder begeleiding De bromfiets wordt slechts uitzonderlijk gebruikt. Verkeersveiligheid is een belangrijke bekommernis, maar ook het feit dat zelfstandige kinderen minder beslag leggen op tijd van de ouders. 4.5 Te voet met begeleiding Stappen is niet enkel gezond, het versterkt ook de wilskracht en het uithoudingsvermogen. Bovendien kom je al stappend heel wat dingen (andere mensen, leuke inkijk in tuinen of huizen, allerlei beestjes, planten bloemen,...)tegen die je op de fiets, in de bus, trein, auto nooit zou gezien hebben. Je geniet ook van een ongedwongen samenzijn: leuke babbels, ideaal vraagmoment,... Marjan uit Ekeren Bijna 40% van de ouders begeleidt zijn kind te voet naar de bestemming. De afstand moet natuurlijk haalbaar zijn en ook hier is een verkeersveilige route een belangrijk aspect. Dat stappen gezond en milieuvriendelijk is, is voor de respondenten duidelijk belangrijker dan dat het niets kost. Ook dat kinderen op deze manier zelfstandigheid in het verkeer leren is voor de meesten belangrijk. Een groot aantal respondenten brengt spontaan aan dat samen met je kind wandelen gezellig en ontspannend is. Het perfecte moment om bij te praten of de kleine iets bij te brengen. 4.6 Fiets met begeleiding Omdat de reacties van mijn kind op andere weggebruikers of situaties soms nog onvoorspelbaar zijn, rijdt hij vaak nog met mij mee. Zo kan ik hem in het oog houden, hoe hij met situaties omgaat en hem helpen zich in het verkeer te bewegen. Hilde uit Sint-Amandsberg Bijna de helft van de ouders in de steekproef laten hun kind onder begeleiding, maar op de eigen fiets, naar hun bestemming fietsen. Een haalbare afstand en een verkeersveilige route zijn opnieuw de belangrijkste elementen. Maar ook dat fietsen gezond en milieuvriendelijk is scoren goed. Mobiliteit en gezinnen 9

10 Daarenboven leren de ouders hun kinderen zelfstandig te worden. Dat fietsen goedkoop is, is minder belangrijk en wordt zelfs tegengesproken: kinderfietsen zijn duur en vergen veel onderhoud. Externe factoren spelen een rol: slecht weer doet overstappen naar de auto, gebrek aan parkeerplaatsen op de bestemming zetten dan weer aan tot fietsen. Veel ouders kiezen ervoor om hun kind niet altijd te begeleiden, maar om ze in bepaalde gevallen ook zelfstandig met de fiets te laten rijden. 4.7 Fiets (het kind als passagier op een fietsstoeltje, in de fietskar of met de bakfiets) Je kan rijden tot waar je moet zijn. Je moet geen parkeerplaats zoeken en hebt geen last van files. Jammer dat er zoveel mensen op de stoep parkeren. Maarten uit Hasselt Bijna de helft van de ouders brengt de kinderen met de fiets met een fietsstoeltje, fietskar, aanhangfiets, naar de bestemming. Voornaamste randvoorwaarde is een haalbare afstand, verkeersveiligheid blijft belangrijk maar is minder belangrijk dan wanneer het kind op de eigen fiets (al dan niet met begeleiding) fietst. 4.8 Openbaar vervoer met begeleiding Als de auto in gebruik is door mijn man en we moeten toch verder dan fietsafstand. Nog een belangrijke voorwaarde: de plaats van bestemming moet bereikbaar zijn met het openbaar vervoer (zonder teveel overstappen en wachttijden). Mai uit Diepenbeek 15% van de ouders begeleidt nu en dan zijn kinderen op het openbaar vervoer. Dit is het geval wanneer het openbaar vervoer praktisch de beste oplossing blijkt. Soms is het een negatieve keuze: er zijn geen alternatieven beschikbaar. 4.9 Kinderen vervoerd in de auto Meerdere spullen/zaken dienen mee genomen te worden voor school/hobby waardoor de fiets onbruikbaar wordt. Het Belgische weer speelt een belangrijke rol. De onveilige of slechte toestand van de fietspaden zorgt er dikwijls voor dat we niet voor de fiets kiezen. Beperkte tijd tussen het heen en/of weer brengen van kinderen naar verschillende locatie die ver uit elkaar liggen zorgt ervoor dat de auto een verplichting wordt wil men op tijd zijn. Raf uit Helchteren Meer dan twee derde van de ouders vervoert zijn kinderen met de auto of laat zijn kinderen vervoeren met de auto (69%). Voor de meeste ouders gebeurt dit vanuit praktische overwegingen. Dat is het geval wanneer de afstand te groot is om met de fiets te overbruggen, wanneer er veel bagage moet vervoerd worden of wanneer de verplaatsing met het kind deel uitmaakt van een ketenverplaatsing (bijvoorbeeld op weg naar het werk). Ook de weersomstandigheden kunnen een rol spelen. Een aantal ouders geeft aan dat de kinderen zich op geen andere manier mogen verplaatsen (omwille van door de ouders gepercipieerde sociale onveiligheid of verkeersonveiligheid). De ouders perken de autonomie van de kinderen bewust in. Belangrijke kanttekening is dat veel ouders beseffen dat dit niet de meest duurzame keuze is. Bijna de helft van de respondenten argumenteert waarom en in welke gevallen ze kiezen om het kind met de auto te vervoeren. Mobiliteit en gezinnen 10

11 5. Conclusies Het is levensgevaarlijk om een kind van 7 zonder begeleiding op straat te sturen. Automobilisten kijken helemaal niet uit. Christel uit Opwijk 's Avonds niet alleen mogen terugkomen in 't donker. Erna uit Boechout Verkeersonveiligheid en het sociaal onveiligheidsgevoel zijn de belangrijkste oorzaken voor de verminderde zelfstandige mobiliteit van jongeren. Nochtans stimuleert veel en regelmatig bewegen op jonge leeftijd de motorische ontwikkeling van het kind. Dit heeft een gunstige invloed op de fysieke conditie (belangrijk in de strijd tegen obesitas) en resulteert in een verminderde kwetsbaarheid in het verkeer 5. baby, is nogal moeilijk niet. Ligt op de weg naar het werk partner Frank uit Hasselt kiest voor de auto parkeerproblemen aan kleuterschool vermijden Griet uit Hasselt kiest voor de fiets Veel ouders kiezen pas voor een duurzaam alternatief als ze niet over een (tweede) wagen beschikken of wanneer de bestemming over onvoldoende parkeermogelijkheden beschikt. Redenen om voor de auto te kiezen zijn een te grote afstand, de bagage die moet vervoerd worden en wanneer de verplaatsing met het kind deel uitmaakt van een ketenverplaatsing. Mijn kinderen fietsen liever dan overvol openbaar vervoer te nemen. Peter uit Deurne Meer dan de helft van de gezinnen beschikt over een bushalte op wandelafstand die bediend wordt door een bruikbare buslijn. Toch laat maar een op tien van de ouders hun kinderen toe om dagelijks zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Amper 1% van de ouders vergezelt frequent zijn kroost op bus of tram om ze aan te leren zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen. Enkel in heel stedelijke omgeving wordt de bus als valabel alternatief aanvaard. Een gebrekkig aanbod is niet het voornaamste argument om niet voor het openbaar vervoer te kiezen. Zowel voor trein als bustram-metro is de dekking in Vlaanderen erg groot. Het openbaar vervoer kampt echter met een imagoprobleem: de bus is overvol, vuil, lawaaierig en sociaal onveilig. Pedagogisch: onze kinderen leren dat je geen auto hoéft te hebben. Samen fietsen is ook heel leuk: we zien altijd vanalles onderweg. Stoppen wanneer we een hond zien bijvoorbeeld. Ellen uit Gent De fiets is heel wat populairder als vervoermiddel: ongeveer de helft van de ouders kiest dagelijks voor de fiets en meer dan 90% gebruikt de fiets nu en dan. De jongste kinderen worden in een fietsstoeltje of fietskar op hun bestemming gebracht. Als de kinderen wat ouder zijn, fietsen ze met begeleiding van hun ouders en eenmaal de ouders er voldoende vertrouwen in hebben, mogen de kinderen zelfstandig fietsen. 5 Vervoersafhankelijkheid en vervoersautonomie van kinderen (10-13 jaar), Onderzoekscentrum Kind & Samenleving, Mobiel 21 vzw, Universiteit Hasselt, Provinciale Hogeschool Limburg, 2007 Mobiliteit en gezinnen 11

12 Een uitgave van Komimo vzw Kasteellaan 349 A, Gent Mobiliteit en gezinnen 12

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen 10 SAMENVATTING 23 10.1 Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever

Fiets je rijk. Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Fiets je rijk Financiële voordelen voor werknemer en werkgever Om te stimuleren dat werknemers op de fiets naar het werk rijden, stelt de wet van 8 augustus 1997 de vergoeding voor werknemers die met de

Nadere informatie

Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking. Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB

Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking. Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB Welk onderzoek? Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant

Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007. Michiel Bassant Tevredenheidsonderzoek fietsers 2007 Michiel Bassant Inleiding De gemeente Amsterdam wil het fietsgebruik stimuleren. Om dit te bereiken wordt een actief fietsbeleid gevoerd met maatregelen die het fietsen

Nadere informatie

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek

Stadjers over fietsen in Groningen. Een Stadspanelonderzoek B A S I S V O O R B E L E I D Stadjers over fietsen in Groningen Een Stadspanelonderzoek Onderzoek en Statistiek Groningen heeft als kernactiviteiten instrumentontwikkeling voor en uitvoering van beleidsgericht

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan

Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan Procedures - Schoolvervoerplan stappenplan / 1 Stappenplan voor het opstellen van een schoolvervoerplan I N H O U D 1. Inventarisatie van de vervoermiddelen... 2 2. Inventarisatie van de knelpunten...

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Huishoudnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN VRAGENLIJST HUISHOUDENS: In te vullen door het gezinshoofd Geachte Mevrouw, Geachte Heer, MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE EEN BEELD KRIJGEN VAN HET

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop!

actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop! actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop! Te voet naar school Eén, twee één, twee De ene voet na de andere en je bent al op school. Gemakkelijk als je op

Nadere informatie

Kan het wat vlotter?

Kan het wat vlotter? Kan het wat vlotter? 5.2 Milieu en mobiliteit 55 60 5 50 20 10 45 15 40 35 30 25 CONTEXT Het steeds toenemende verkeer maakt het niet eenvoudiger leerlingen te vormen tot bewuste verkeersdeelnemers. Het

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS 5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VERVOERMIDDELENBEZIT-INDEX (VMB-INDEX) TABEL 8 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VMB-INDEX Cumulative Cumulative VMB Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN Vakgroep Pleinlaan http://www.vub.ac.be/tor/ 2, Sociologie, 1050 Brussel Onderzoeksgroep TOR RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN TOR 2011/28 Glorieux, I., S. Sanctobin, T.P. Van Tienoven

Nadere informatie

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel

Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel Uitkomsten enquête - Verkeer in de Stad - Denk en Doe Mee-panel 2 Onderzoek Het is te druk op de fietspaden in de grote steden. Oorzaak? Steeds meer fietsers en snelheidsverschillen door de komst van e-bikes,

Nadere informatie

Nederland. Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg

Nederland. Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg Nederland Het mobiliteitsgedrag van Nederlanders in kaart met het TNS NIPO Mobiliteitspanel onderweg TNSNipoNederlandOnderwegDEF.indd1 1 02-10-2009 10:34:14 02 TNSNipoNederlandOnderwegDEF.indd2 2 02-10-2009

Nadere informatie

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse

Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse Samenvatting van de masterthesis van Toon Bormans met als promotor Prof.Dr.S.Proost- KUL. Lightrail verbinding Hasselt Maastricht : een kosten-baten analyse NB: lightrail = sneltram Inleiding : 1. Kosten/

Nadere informatie

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Doel: Optimaliseren van duurzaam woonwerkverkeer Inhoud: Bereikbaarheidsprofiel Mobiliteitsprofiel Kansrijke maatregelen (maatwerk) Schematisch BEREIKBAARHEIDSPROFIEL

Nadere informatie

IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP

IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP HET NIEUWE WERKEN......NIEUWE MOBILITEIT? I N N EDERLAND IS HET EIGENLIJK ALTIJD DRUK. WE KOMEN ELKAAR DAN OOK ELKE DAG IN GROTE GETALE TEGEN : I N DE SUPERMARKT, OP SCHOOL, OP KANTOOR EN NATUURLIJK OP

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID

RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID RESULTATEN ENQUÊTE VERKEERSVEILIGHEID De Kriekelaar 05. VERDELING VAN POSTCODES Aantal respondenten: 0 (de helft van het aantal gezinnen) Figuur. KEUZE VERVOERSMIDDEL Niemand van de respondenten brengt

Nadere informatie

Achtergrond onderzoek & respons

Achtergrond onderzoek & respons Resultaten Brabantpanel-onderzoek Nulmeting Verkeersveiligheid oktober 2012 Achtergrond onderzoek & respons De provincie Noord-Brabant wil op weg naar nul verkeersslachtoffers. De provincie redeneert dat

Nadere informatie

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk

Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Bedrijven en vervoerplannen: de praktijk Pieter Derudder Diensthoofd Mobiliteit 18/11/2014 Inspiratiedag Leg de Link Bedrijfsvervoerplan Een bedrijfsvervoerplan is een pakket van maatregelen op maat van

Nadere informatie

Altijd fietsen met de wind in de rug!

Altijd fietsen met de wind in de rug! Auteur: Lieve Herremans Foto's: Carl Vandervoort Altijd fietsen met de wind in de rug! Het is je vast ook al overkomen: iemand fietst je vlotjes voorbij terwijl jij zit te zwoegen om vooruit te komen.

Nadere informatie

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike

Rapportage. Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike Rapportage Evaluatie onderzoek Het succes van de stimuleringsregeling E-bike In opdracht van: Stadsregio Arnhem Nijmegen Datum: 11 februari 2013 Projectnummer: 2012171 Auteurs: Ronald Steenhoek & Marieke

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com

Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer. www.alphabet.com Mobiliteit & duurzaamheid Leaserijder wordt steeds duurzamer www.alphabet.com Duurzame mobiliteit. Onderzoek naar gedrag en keuzes van leaserijders op gebied van duurzaamheid. Leaserijders steeds milieubewuster.

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk

BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk UW VERPLAATSINGEN 3. Van de 11 bovenstaande zaken, welke vindt u het meest belangrijk als u zich verplaatst? Alle verschillen zijn significant voor p 0,001.

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

Rapport resultaten enquête fietsgebruik in Fryslân. december 2005

Rapport resultaten enquête fietsgebruik in Fryslân. december 2005 Rapport resultaten enquête fietsgebruik in Fryslân december 2005 Voorwoord In juli ontvingen 4000 willekeurig geselecteerde huishoudens in Fryslân een enquête over fietsgebruik. Het college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij?

Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij? Braderie 25-26-27-28 juni 2015: hoe komt u er bij? De Stad Gent, De Lijn en de NMBS doen er alles aan om de weg naar en van het centrum van de stad op een optimale manier te organiseren. We zetten alle

Nadere informatie

Transit Oriented Development in Haaglanden

Transit Oriented Development in Haaglanden Transit Oriented Development in Haaglanden Een onderzoek naar de verblijfskwaliteit van zeven stationslocaties in de regio Haaglanden en de potentie voor woonontwikkeling Januari 2014 Marieke de Kogel

Nadere informatie

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu.

INBEGREPEN WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? Je bent de parkeerproblemen in je buurt beu. www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

Mobiliteit in de Thuiszorg

Mobiliteit in de Thuiszorg Mobiliteit in de Thuiszorg Mobiliteit is uitgerekend in de Thuiszorg enorm belangrijk Dienst/zorgverlening gebeurt aan huis: wij gaan naar de cliënt Aantal cliënten dat door het departement geholpen wordt

Nadere informatie

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014

Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 Resultaten peiling EnschedePanel Verkeerslichten en fietsen Oktober 2014 In 2012 heeft de gemeenteraad van Enschede de Fietsvisie vastgesteld. Doel van deze visie is om meer te gaan doen voor fietsers.

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Fietsen in deelgemeente Noord

Fietsen in deelgemeente Noord rotterdam.nl/onderzoek Fietsen in deelgemeente Noord Onderzoek en Business Intelligence Fietsen in deelgemeente Noord Margriet Heessels Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van

Nadere informatie

Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden

Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Geachte Mevrouw, Geachte Heer, VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE

Nadere informatie

Fietsen in Amsterdam

Fietsen in Amsterdam Resultaten van een online enquête november 2011 In het kader van het door O+S georganiseerde symposium is een online enquête gehouden onder het online panel van O+S. Ruim 2.600 Amsterdammers van 16 jaar

Nadere informatie

Onderweg naar het werk

Onderweg naar het werk i n f o r m a t i e o v e r u w r e i s n a a r e n i n E d e Onderweg naar het werk met kortingcoupons Waarom deze brochure? In deze brochure staat veel informatie over passende alternatieven voor het

Nadere informatie

Meer mogelijkheden met elektrische fietsen

Meer mogelijkheden met elektrische fietsen Meer mogelijkheden met elektrische fietsen Tips voor gemeentebesturen VVSG Klimaatdag 7 mei 2015 Inhoud Wat is een e-fiets? Het e-fietspotentieel Tips voor gemeenten Wat is een e-fiets? Elektrische fiets

Nadere informatie

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent

Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Dimarso-onderzoek naar de effectiviteit van de Bloso sensibiliseringscampagne Sportelen, Beweeg zoals je bent Nadat uit onderzoek bleek dat minder dan een kwart van de 50-plussers voldoende beweegt of

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Leefkwaliteit in steden

Leefkwaliteit in steden Sandrine Bouhy en Christophe Rossini Enquête Leefkwaliteit in steden Vlaanderen boven In welke steden is het goed wonen en waarom? Niemand kan die vraag beter beantwoorden dan de inwoners zelf. Wij lieten

Nadere informatie

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 -

RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - RESULTATEN VAN DE ENQUETE NAAR MENINGEN VAN VLAAMSE STUDENTEN OVER HET STUDEREN AAN DE OPEN UNIVERSITEIT - SEPTEMBER 2007 - Uitgevoerd: september 2007 Onderzoekers: drs. Herman Kiesel, drs. Lic. Rick Coone,

Nadere informatie

Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken. Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst

Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken. Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst Onderzoek naar Een nieuwe toekomst voor de pastorij in Nieuwerkerken Greet De Brauwere (Hogeschool Gent) in opdracht van de stad Aalst Het onderzoek: Centrale vraag Welke diverse ideeën leven bij buurtbewoners

Nadere informatie

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele

Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele tot uw beschikking Snel en stressvrij op uw bestemming geraken? Na de trein verder op de fiets! Blue-bike maakt de verplaatsing met de trein af door comfortabele stadsfietsen te voorzien aan de Belgische

Nadere informatie

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013

Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Status mobiliteit rond de school situatie begin schooljaar 2012-2013 Dit document werd opgesteld op vraag van de dienst mobiliteit van de stad Sint-Niklaas en heeft tot doel de verkeersproblematiek rond

Nadere informatie

Pendelen in Vlaanderen

Pendelen in Vlaanderen Pendelen in Vlaanderen Een analyse van het woon-werkverkeer op basis van SEE2001 Pickery, J. (2005). Koning Auto regeert? Pendelgedrag en attitudes tegenover aspecten van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Nadere informatie

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008

Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Opel Insignia Onderzoek onder leaserijders November 2008 Belangrijkste uitkomsten Van de leaserijders maakt 71% nooit gebruik van het openbaar vervoer voor het werk. Bij een mogelijkheid voor een nieuwe

Nadere informatie

Breng me veilig thuis

Breng me veilig thuis Breng me veilig thuis Contextverkenning Eigen ervaring met veiligheid tijdens de busreis Wij voelen onszelf over het algemeen nooit onveilig, maar omdat we regelmatig met de bus reizen/hebben gereisd,

Nadere informatie

Het leven in Brussel: wel of wee?

Het leven in Brussel: wel of wee? Het leven in Brussel: wel of wee? Een onderzoek naar het gevoel van leefbaarheid en veiligheid bij de Nederlandstalige inwoners van de Stad Brussel Els Ampe Brussels volksvertegenwoordiger Brussel, 7 oktober

Nadere informatie

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER?

INBEGREPEN. VOORBEELD! Ik gebruik een auto gedurende 4 uur WAT KOST HET JOU? CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? CAMBIO AUTODELEN, WANNEER? www.cambio.be CAMBIO AUTODELEN, VOOR WIE? WAT KOST HET JOU? Met cambio reserveer je je auto naar keuze, op het moment dat je hem nodig hebt. Het comfort van een eigen wagen, zonder de bijhorende kopzorgen

Nadere informatie

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0

Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2.0 Wat zie jij er uitgeslapen uit... Monitoringsrapport 2. Inhoud 1 Inleiding... 5 2 Werving en achtergronden deelnemers... 6 2.1 Interpretatie van de gegevens...6 2.2 Werving...6 2.3 Doelgroep...7 2.4 Kenmerken

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

ENQUETE WOON-WERKVERKEER

ENQUETE WOON-WERKVERKEER ENQUETE WOON-WERKVERKEER Deze enquête dient m een zicht te krijgen p uw dagelijkse verplaatsingen van, naar en vr het werk. De enquête richt zich tt ALLE mensen die werken p de bedrijfslcatie (inclusief

Nadere informatie

WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad

WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad 1 WET KILOMETERPRIJS (1) 100125-5, moet en kan het anders? Michel van Hulten, Lelystad Moet en kan het anders? Minister Eurlings waagt een grote sprong. Hij lijkt nauwelijks te hebben nagedacht over de

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN. Personenvragenlijst:

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN. Personenvragenlijst: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN Personenvragenlijst: in te vullen door iedereen in het huishouden vanaf 6 jaar (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Deze personenvragenlijst bestaat

Nadere informatie

Protocol vervoer leerlingen. Veilig fietsstoeltje. Fietsonderdelen te koop! De actie Op voeten en fietsen naar school. Vincent van Goghschool

Protocol vervoer leerlingen. Veilig fietsstoeltje. Fietsonderdelen te koop! De actie Op voeten en fietsen naar school. Vincent van Goghschool Protocol vervoer leerlingen De protocollen. Er zijn diverse protocollen op het gebied van verkeer: De school heeft een protocol vervoer leerlingen. Dit protocol is bedoeld voor het vervoer van leerlingen

Nadere informatie

De auto is van ons allemaal

De auto is van ons allemaal De auto is van ons allemaal Over de afstemming van autogebruik binnen huishoudens MPN Symposium 15 September 2015 Marie-José Olde Kalter 2 Groei autogebruik in Nederland 3 Ontwikkeling mobiliteit 1985-2012,

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS DTM RACES Het DTM Circus is voor de negende maal op rij aanwezig op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht. Gelukkig zijn er meerdere

Nadere informatie

De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen

De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen De invloed van de residentiële mismatch op het verplaatsingsgedrag in Vlaanderen De laatste decennia is het autogebruik sterk toegenomen. Het toenemende gebruik van de wagen brengt echter negatieve gevolgen

Nadere informatie

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V.

Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA. 1 Motivaction International B.V. ANWB Kiezen voor mobiliteit -luchtvervuiling- conclusies Amsterdam, 11 mei 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage ANWB Enquête Verkeer in de stad Uitkomsten Denk & Doe Mee-panel

Onderzoeksrapportage ANWB Enquête Verkeer in de stad Uitkomsten Denk & Doe Mee-panel Onderzoeksrapportage ANWB Enquête Verkeer in de stad Uitkomsten Denk & Doe Mee-panel Inleiding De ANWB onderzoekt hoe de beschikbare ruimte in steden op een slimmere en veiligere manier kan worden gebruikt

Nadere informatie

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c

Colofon. Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld. Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c Klanttevredenheidsonderzoek gebruik OV-taxi en scootmobiel Gemeente Zandvoort Juni 2013 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel: (0229) 282555 Rapportnummer 2013-1940 Datum Juni

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies

ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting. conclusies ANWB Kiezen voor mobiliteit 0-meting conclusies Amsterdam, 21 maart 2005 Projectnummer: H870 Nanda Deen BA Tamara Deprez MA Drs. Annemieke Blok MBA 1 Motivaction International B.V. Inhoudsopgave Conclusies

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB

HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB HOE SLIM REIS JIJ? EEN KWANTITATIEF ONDERZOEK NAAR HET NIEUWE WERKEN EN MOBILITEIT IN OPDRACHT VAN DE ANWB CONCEPT HANS ONKENHOUT AMSTERDAM, OKTOBER 2011 HOE SLIM REIS JIJ? Een kwantitatief onderzoek naar

Nadere informatie

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport

BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport BEREIKBAARHEID ZANDVOORT TIJDENS A1GP World Cup of Motorsport De A1GP World Cup of Motorsport is een van de grootste evenementen op Circuit Park Zandvoort. Ook dit jaar wordt de nodige drukte weer verwacht.

Nadere informatie

ADVIES MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN missie en visie

ADVIES MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN missie en visie ADVIES MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN missie en visie Minister Crevits werkt aan een nieuw mobiliteitsplan Vlaanderen. Het beschrijft in hoofdlijnen de langetermijnvisie op duurzame mobiliteit. De Vlaamse

Nadere informatie

Basisschool Maria Goretti Gennep

Basisschool Maria Goretti Gennep Basisschool Maria Goretti Gennep Verkeer-, Haal- en brengconvenant (versie 2.1 apr 2014) Verkeersafspraken tussen ouders, leerlingen en school. Voor onze ouders Rond veel basisscholen is sprake van een

Nadere informatie

Wat een vreemde bromfiets!

Wat een vreemde bromfiets! Wat een vreemde bromfiets! Waarom rijden er nu geen paarden meer met karren? Reed er vroeger een tram in ons dorp?! Met die bus zou ik ook wel eens willen rijden! 1. Voetgangers baas! Opdracht Lees het

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Parkeren Quick wins Prof. Dirk Lauwers

Parkeren Quick wins Prof. Dirk Lauwers Parkeren Quick wins Prof. Dirk Lauwers verbonden aan IDM - Instituut Duurzame Mobiliteit - Universiteit Gent Faculteit Ontwerpwetenschappen Universiteit Antwerpen VLITS Verkeer, logistiek en intelligente

Nadere informatie

FEATURE: FIETSEN IN AMSTERDAM

FEATURE: FIETSEN IN AMSTERDAM FEATURE: FIETSEN IN AMSTERDAM Pagina 2 van 5 PRESS FEATURE Amsterdam, fietsstad nummer 1 Echte Amsterdammers fietsen. Zij verheffen het fietsen zelfs tot kunst door met volgeladen fietskratten, kinderzitjes

Nadere informatie

Dossier Verkeersenquête 2012-2013

Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Dossier Verkeersenquête 2012-2013 Motivatie dossier Zoals scholen in andere gemeenten in ons land, heeft ook onze school te maken met een sterk groeiend aantal leerlingen. Dit heeft als gevolg dat wij

Nadere informatie

Vlot naar het werk in de industriezone Daelemveld in Herk-de-Stad? Lees in deze folder hoe het kan!

Vlot naar het werk in de industriezone Daelemveld in Herk-de-Stad? Lees in deze folder hoe het kan! Vlot naar het werk in de industriezone Daelemveld in Herk-de-Stad? Lees in deze folder hoe het kan! Werk je op het bedrijventerrein Daelemveld in Herk-de-Stad? Geen zin meer in de toenemende verkeersdrukte?

Nadere informatie

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond

Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Evaluatie Proef gratis busvervoer Helmond . Titel: Evaluatie proef gratis busvervoer Helmond Opdrachtgever: Gemeentebestuur Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek

Nadere informatie

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik

Intro. Doel. Uitgangspunten. Actoren. Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Concept Gespreksavond Mobiliteit Gooik Intro In het kader van het traject Dorpsspiegel dat in Gooik door Samenlevingsopbouw werd opgezet, kwamen een aantal vragen rond mobiliteit naar boven. Samenlevingsopbouw

Nadere informatie

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015]

[UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] 2015 Fietsersbond Deventer gst [UITKOMST ENQUETE SEPTEMBER 2015] Aantal respondenten t/m 24 september 2015: 26 leden van de Fietsersbond Deventer e.o. Dit is ongeveer 12 % van het ledenbestand met e-mail.

Nadere informatie

Veilig naar school. Tips voor ouders. Te voet Per fiets Met de bus, de tram, de metro... Met de auto Met de brom- of motorfiets

Veilig naar school. Tips voor ouders. Te voet Per fiets Met de bus, de tram, de metro... Met de auto Met de brom- of motorfiets Veilig naar school Tips voor ouders Te voet Per fiets Met de bus, de tram, de metro... Met de auto Met de brom- of motorfiets Inhoud Te voet naar school 4 Per fiets naar school 6 Naar school met de bus,

Nadere informatie

Verkeerswetgeving. Skateboards

Verkeerswetgeving. Skateboards steppen &skaten Wie graag stept en skate is doorgaans niet geïnteresseerd in de wettelijke regels. Toch kan je maar beter op de hoogte zijn, om je verder volledig uit te kunnen leven. Waar is de plaats

Nadere informatie

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit

Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit Evaluatie Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit De Nieuwsbrief Duurzame Mobiliteit bestaat 1 jaar. In dat jaar verschenen 20 edities van onze nieuwsbrief. Tijd om eens te zien wat we kunnen verbeteren aan het

Nadere informatie

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West

Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Wijkraadpleging Utrecht West 2011: Utrecht West aantrekkelijk en bereikbaar Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van: Wijkraad West Utrecht, mei 2012 R.D. Rimmelzwaan, MSc M.M. Hootsen, MSc Samenvatting

Nadere informatie

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011

Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Tevreden Boesingheliede?! Leefbaarheidsonderzoek 2011 Opdrachtgever Gemeente Haarlemmermeer, Dorpsraad Lijnden Analyse en rapportage Rigter Research, M.J.C. Rigter Gegevensverwerking G. Brander-Arkema

Nadere informatie

WMO-VERVOER IN DEN HELDER

WMO-VERVOER IN DEN HELDER WMO-VERVOER IN DEN HELDER Klanttevredenheidsonderzoek Wmo onder gebruikers van de Wmo-taxi Augustus 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn 0229-282555 Rapportnummer

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen

Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen Onderzoek Fietsen in Schiedam 2015 Maart 2015 Gemeente Schiedam Kenniscentrum Schiedam-Vlaardingen P a g i n a 2 Inleiding De gemeente Schiedam wil het fietsgebruik in Schiedam stimuleren. Om goed te weten

Nadere informatie

Burgerpanel Capelle aan den IJssel

Burgerpanel Capelle aan den IJssel Burgerpanel Capelle aan den IJssel Resultaten peiling 7: parkeren in Capelle maart 203 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de 7 e peiling met het burgerpanel van Capelle aan den IJssel.

Nadere informatie

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging!

KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! 3 juni 2004 KVLV helpt vrouwen over de drempel naar beweging! IS ER POSITIEF NIEUWS? Recent interuniversitair onderzoek bij 12.000 Vlamingen tussen 10 en 75 jaar doet Minister Marino Keulen besluiten dat

Nadere informatie

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07

HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN. Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 HET B2B-AANBOD VAN DE VERVOERSOPERATOREN Rutger Huybrechts rutger.huybrechts@vsv.be 015 63 14 07 INHOUD 1. De Lijn 2. MIVB 3. NMBS 4. Taxistop 5. Blue Mobility 6. Andere initiatieven VLAAMSE VERVOERMAATSCHAPPIJ

Nadere informatie

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE

DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE DEEL F FIETSBALANS IN DRENTHE 54 21 Inleiding De Fietsbalans is een onderzoek naar het fietsklimaat in de verschillende gemeentes in Nederland. Vanaf 2000 is de Fietsbalans in 123 gemeenten uitgevoerd,

Nadere informatie

Veilig naar school. Tips voor ouders. Te voet Per fiets Met de bus, de tram, de metro... Met de auto Met de bromfiets

Veilig naar school. Tips voor ouders. Te voet Per fiets Met de bus, de tram, de metro... Met de auto Met de bromfiets Veilig naar school Tips voor ouders Te voet Per fiets Met de bus, de tram, de metro... Met de auto Met de bromfiets Inhoud Te voet naar school 4 Per fiets naar school 6 Naar school met de bus, de tram,

Nadere informatie

Vragenlijst (stedelijke) stille gebieden

Vragenlijst (stedelijke) stille gebieden Vragenlijst (stedelijke) stille gebieden Algemeen 0. Kies uit de hieronder gegeven foto in welk gebied u het meest bezoekt. Spinozapark Zuiderpark Gebruik van het gebied (park) U.1. Waarom bezoekt u dit

Nadere informatie

Duurzaam Almere door de bril van bewoners. Almeerders aan het woord

Duurzaam Almere door de bril van bewoners. Almeerders aan het woord Duurzaam Almere door de bril van bewoners Almeerders aan het woord Inleiding Almere twee keer zo groot en daarbij ook duurzamer? Met deze vraag ging de Milieufederatie Flevoland (MFF) op zoek onder jongeren

Nadere informatie