10 SAMENVATTING Schets van de steekproef Kencijfers huishoudens Kencijfers personen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen"

Transcriptie

1 10 SAMENVATTING Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant bestond uit de (door het Ruimtelijk Structuurplan afgebakende) stadsgewesten Aalst, Leuven en Mechelen, het arrondissement Halle-Vilvoorde en 7 bijkomende gemeenten. Aan gezinnen in dit onderzoeksgebied (2.500 per stadsgewest en verspreid over de gemeenten) werd gevraagd om een huishoudenvragenlijst in te vullen voor een aantal gezinsgegevens. Aan elk gezinslid vanaf 6 jaar werd gevraagd een personenvragenlijst in te vullen voor een aantal persoonsgegevens. In de personenvragenlijst werd ook gevraagd om gedurende twee dagen alle verplaatsingen te noteren. Deze methodologische driedeling (huishoudens, personen, verplaatsingen) hanteerden we eveneens bij de analyse van de gegevens. Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting Kencijfers huishoudens 13,8% van de huishoudens in Vlaams-Brabant beschikt niet over een wagen, 54,8% beschikt over 1 wagen en 27,4% beschikt over 2 wagens. Gemiddeld genomen heeft een gezin in Vlaams-Brabant 1,2 personenwagens. Dat gemiddelde ligt hoger dan in Vlan (OVG ). Een personenwagen in Vlaams-Brabant legt gemiddeld per jaar km af. Bedrijfswagens rijden gemiddeld dubbel zoveel kilometers per jaar ( km). 27,6% van de huishoudens in Vlaams-Brabant beschikt niet over een fiets, 21,2% beschikt over 1 fiets en 22,2% beschikt over 2 fietsen. Gemiddeld genomen heeft een gezin in Vlaams-Brabant 1,8 fietsen hetgeen duidelijk lager ligt dan het gemiddelde in OVG Het netwerk van het openbaar vervoer is behoorlijk en de dichtheid ervan ligt hoger dan het gemiddelde in Vlan. Wat BTM (lijnbus, tram en metro) betreft zegt bijna 60% van de respondenten dat zij een BTM-halte hebben op maximaal 500 m. Wat de trein betreft zegt 67% van de respondenten dat zij een treinhalte hebben op maximaal 5 km. Het zijn subjectieve percepties van de respondenten. In de realiteit zou het misschien nog dichter kunnen zijn Kencijfers personen Op persoonsniveau is het rijbewijsbezit van de respondent een belangrijke analysevariabele. 67,6% van alle inwoners van Vlaams-Brabant bezit zulk rijbewijs. De basis van dit percentage is de totale bevolking (dus iedereen vanaf 6 jaar). Nemen we als basis alle leeftijdsklassen vanaf 18 jaar dan blijkt dat ongeveer 8 over een rijbewijs beschikt. Bij de mannen is dit 9 terwijl dit aandeel bij de vrouwen 7 bedraagt, een verschil van 20%. Het verschil in rijbewijsbezit tussen mannen en vrouwen vinden we terug in alle leeftijdsklassen (zelfs in de jongste leeftijdsklassen!), maar het grootste verschil is te vinden bij de 65-plussers. In deze leeftijdsklasse heeft 10,9% van de mannen geen rijbewijs, bij de vrouwen gaat het om 60,6%. 23 We raden de lezer aan alleszins de inleiding en het 2 de hoofdstuk over de mogelijke vergelijkingen met het OVG Vlan eveneens te lezen teneinde de samengevatte gegevens correct te interpreteren. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 169/183

2 Over alle leeftijdsklassen heen is het laagste percentage niet-rijbewijsbezitters 3,4% voor de mannen (in de leeftijdsklasse 35-44) en 9,6% voor de vrouwen (in dezelfde leeftijdsklasse ). Wat leert het onderzoek ons i.v.m. het gebruik van vervoermiddelen? Meer dan de helft van alle inwoners van het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant maakt dagelijks gebruik van de auto. Nog een kleine 30% gebruikt op een zeer geregelde basis (een tot enkele keren per week) de auto. De fiets scoort heel wat minder goed dan de auto. Slechts 14,6% neemt dagelijks de fiets en 19,4% gebruikt dit vervoermiddel zeer geregeld. Lijnbus, tram of metro worden dagelijks gebruikt door 6% van de respondenten en zeer geregeld door 8,7%. 4,7% van de respondenten gebruikt dagelijks de trein en 2,9% op zeer geregelde basis. 16, van de ondervraagden zegt aan carpooling te doen van of op weg naar werk en/of school. De meeste onder hen carpoolen dagelijks Kencijfers verplaatsingen De gegevens inzake de verplaatsingen worden voor een belangrijk deel benaderd via 2 begrippen nl. het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavppd) en het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag (gaakppd). Een inwoner van het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant maakt gemiddeld 2,6 verplaatsingen per dag. Dit getal ligt lager dan het Vlaamse gemiddelde (OVG ), namelijk 2,8 verplaatsingen per persoon per dag. Het gemiddeld aantal kilometer dat per persoon per dag wordt afgelegd bedraagt 31,8 km, een gemiddelde dat eveneens lager ligt dan het Vlaamse gemiddelde (32,7 km) Motief van de verplaatsingen Het motief van de verplaatsingen kunnen we opdelen in drie grote groepen die we in alle OVG's telkens opnieuw terugvinden: - werken, onderwijs volgen 25 en zakelijk bezoek (32%) - recreatie (29%) (d.i. een samenvoeging van de percentages 'ontspanning, sport en cultuur', 'iemand een bezoekje brengen' en 'wandelen, rondrijden, joggen') - winkelen en diensten (24%). De inwoners van Vlaams-Brabant verplaatsen zich dus vooral voor werk en school, terwijl op de tweede plaats recreatie komt. Een ander belangrijk motief is het brengen en halen van iets/iemand. Dit motief is goed voor 1 van alle verplaatsingen. Op de volgende pagina (zie Grafieken 1 en 2) visualiseren we het bovenstaande verhaal (met afgeronde percentages) met een taartdiagram en maken we eveneens de vergelijking met de verdeling van OVG In grote lijnen komt de verdeling met mekaar overeen. Toch merken we op dat in OVG de volgorde tussen 'recreatie' en 'werken/onderwijs en zakelijk bezoek' net het omgekeerde is. Hou rekening met het gestelde onder punt 2.3 (het zakelijk verkeer). 24 Zie ook de definitie en de bemerkingen inzake carpooling op bladzijde 62 en ' Onderwijs volgen' slaat hier niet alleen op scholieren en studenten, maar ook op werkenden die bijvoorbeeld een avondcursus volgen. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 170/183

3 GRAFIEK 1 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS MOTIEF (VLAAMS-BRABANT ) iets/iemand brengen/halen 1 4% werken 20% ontspanning/sport/ cultuur 14% iemand een bezoek brengen 1 wandelen/rondrijden/j oggen diensten 5% winkelen 20% zakelijk bezoek onderwijs volgen 9% GRAFIEK 2 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS MOTIEF (VLAANDEREN ) iets/iemand brengen/halen 10% 4% werken 19% ontspanning/sport/ cultuur 15% zakelijk bezoek 2% onderwijs volgen 8% iemand een bezoek brengen 12% wandelen/rondrijden/j oggen 4% diensten 4% winkelen 22% OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 171/183

4 Een manier om naar de motieven te kijken is deze motieven te vergelijken naar hun aandeel in het gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag. Wanneer we naar de drie grote groepen van daarnet kijken zien we dat de aandelen behoorlijk verschuiven: - werken, onderwijs volgen en zakelijk bezoek (39%) (= +7%) - recreatie (35%) (= +6%) - winkelen en diensten (1) (= -1) In het taartdiagram op de volgende pagina (zie Grafieken 3 en 4) wordt het bovenstaande (met afgeronde percentages) gevisualiseerd en maken we de vergelijking met OVG Hou rekening met het gestelde onder punt 2.3 (het zakelijk verkeer). OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 172/183

5 GRAFIEK 3 VERDELING VAN DE AFGELEGDE KILOMETERS VOLGENS MOTIEF (VLAAMS-BRABANT ) iets/iemand brengen/halen 7% 7% werken 27% ontspanning/sport/cult uur 19% iemand een bezoek brengen 1 wandelen/rondrijden/j oggen diensten winkelen 10% zakelijk bezoek 6% onderwijs volgen 5% GRAFIEK 4 VERDELING VAN DE AFGELEGDE KILOMETERS VOLGENS MOTIEF (VLAANDEREN ) iets/iemand brengen/halen 8% 6% werken 28% ontspanning/sport/cult uur 18% iemand een bezoek brengen 1 wandelen/rondrijden joggen4% diensten winkelen 1 zakelijk bezoek 5% onderwijs volgen 4% OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 173/183

6 Hoofdvervoerswijze (alle verplaatsingsmotieven) Om de analyse inzake de verplaatsingen inzichtelijk voor te stellen, wordt vaak gewerkt met het begrip 'hoofdvervoermiddel' of 'hoofdvervoerswijze'. De hoofdvervoerswijze van een verplaatsing is het vervoermiddel waarmee de grootste afstand van een verplaatsing wordt afgelegd. Het werken met deze definitie leidt ertoe dat het voor- en natransport wat onderbelicht blijven. Het gaat dan vooral om ritten te voet, met de fiets en BTM. 70% van alle verplaatsingen die gemaakt worden door inwoners van Vlaams-Brabant wordt afgelegd met de auto, hetzij als bestuurder, hetzij als passagier. De verplaatsingen te voet en met de fiets komen samen aan 22%, een vijfde van alle verplaatsingen. Het openbaar vervoer neemt 6% van alle verplaatsingen voor zijn rekening. Opnieuw tonen de taartdiagrammen op de volgende pagina (zie Grafieken 5 en 6) deze gegevens (met afgeronde percentages) meer gedetailleerd en in vergelijking met OVG In vergelijking met OVG zien we duidelijk hoe de aandelen van 'autobestuurder' en 'openbaar vervoer' in Vlaams-Brabant groter zijn en hoe het aandeel van de fiets kleiner is. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 174/183

7 GRAFIEK 5 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE (VLAAMS-BRABANT ) te voet 1 fiets 9% brom-snorfiets trein BTM motor 0% autopassagier 19% autobestuurder 5 GRAFIEK 6 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE (VLAANDEREN ) te voet 12% brom-snorfiets fiets 16% autobestuurder 47% trein 2% BTM 2% motor 0% autopassagier 19% OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 175/183

8 Hoofdvervoerswijze motief 'werken' GRAFIEK 7 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE VOOR MOTIEF 'WERKEN' brom-snorfiets trein 7% fiets 6% te voet 5% BTM 4% motor autopassagier 6% autobestuurder 69% 75% van de verplaatsingen met als motief 'werken' gebeuren met de auto. Het grootste deel is voor rekening van de autobestuurders met 69%. Fietsen en te voet zijn goed voor 1 van alle verplaatsingen met als motief werken. Het openbaar vervoergebruik in de verplaatsingen van en naar het werk bedraagt in Vlaams-Brabant 1, d.i. zo goed als het dubbele van het algemene aandeel (zie Grafiek 5). Het taartdiagram visualiseert (met afgeronde percentages) het bovenstaande. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 176/183

9 Hoofdvervoerswijze motief 'onderwijs volgen' GRAFIEK 8 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE VOOR MOTIEF 'ONDERWIJS VOLGEN' te voet 14% 4% autobestuurder 8% autopassagier 32% fiets 22% brom-snorfiets 2% trein 5% BTM 1 motor 0% Het totale autogebruik (bestuurders en passagiers samen) bedraagt 40%, waarvan het grootste gedeelte autopassagier (32%). 14% gaat te voet en 22% neemt de fiets; het openbaar vervoer is goed voor 18%. Dit betekent dat op dit ogenblik binnen dit verplaatsingssegment 54% gebruik maakt van duurzame vervoersvormen (1 + 5% + 22%+ 14%). Het taartdiagram visualiseert (met afgeronde percentages) het bovenstaande. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 177/183

10 Hoofdvervoerswijze motief 'winkelen' GRAFIEK 9 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE VOOR MOTIEF 'WINKELEN' te voet 17% 0% fiets 8% brom-snorfiets trein BTM motor 0% autopassagier 18% autobestuurder 52% 69% van de winkelverplaatsingen gebeurt met de wagen: 5 als bestuurder, 18% als passagier. Te voet en fiets zijn goed voor 25% van alle winkelverplaatsingen. Het openbaar vervoer haalt een aandeel van 4% in deze verplaatsingen. Het taartdiagram visualiseert (met afgeronde percentages) het bovenstaande. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 178/183

11 Hoofdvervoerswijze motief 'ontspanning/sport/cultuur' GRAFIEK 10 VERDELING VAN DE VERPLAATSINGEN VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE VOOR MOTIEF 'ONTSPANNING/SPORT/CULTUUR' te voet 1 fiets 10% autobestuurder 39% brom-snorfiets trein BTM 2% motor 0% autopassagier 3 Voor een verplaatsing met als motief ontspanning, sport, cultuur wordt in 7 van de gevallen de auto gebruikt. De verdeling tussen autobestuurders en passagiers komt voor het eerst in mekaars buurt met 38% en 3. 2 geraakt ter bestemming met de fiets of te voet en is voor rekening van het openbaar vervoer. Het taartdiagram visualiseert (met afgeronde percentages) het bovenstaande. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 179/183

12 Verdeling van de verplaatsingen volgens afstand (alle motieven) TABEL 158 VERDELING VAN VERPLAATSINGEN VOLGENS AFSTAND Afstand Percentage van de verplaatsingen Grens voor vervoermiddel Effectief gebruikt vervoermiddel m 16% te voet 50% (te voet) 18% (fiets) 1 2 km 12% te voet/fiets 18% (fiets) 17% (te voet) 2 5 km 22% fiets 1 (fiets) (BTM) 5 10 km 19% fiets/btm 6% (fiets) 5% (BTM) km 19% BTM 6% (BTM) 4% (trein) + 25 km 12% trein 16% (trein) (BTM) Totaal 100% In bovenstaande tabel hebben we de verplaatsingen volgens afstand verdeeld (kolom 1) en het aandeelvan de betreffende verplaatsingen t.o.v. het totaal aantal verplaatsingen (kolom 2). Bovendien hebben we theoretisch een vervoermiddel toegekend aan elke afstand (kolom 3). Tot 1 kilometer hebben we het over ideale wandelafstanden, tussen 1 en 2 km zowel over wandel- als fietsafstanden, voor de afstand van 2 tot 5 km vooral over fietsafstanden, voor de afstand tussen 5 en 25 kilometer zien we een kans voor BTM en voor afstanden boven 25 km zien we mogelijkheden voor de trein. We zetten voor elke afstand het theoretisch vervoermiddel af tegenover het effectieve gedrag van de Vlaams-Brabanders (kolom 4) waarbij we dan wel moeten beseffen dat het hier over het hoofdvervoermiddel gaat). Met deze theoretische oefening verkrijgen we slechts een ruw beeld: we negeren immers een aantal kenmerken van verplaatsingen: zo gebeuren heel wat verplaatingen in een keten, is er bagage of zijn er kinderen die vervoerd moeten worden enz. Van de afstanden tot 1 km, die in principe theoretisch voor 100% te voet af te leggen zijn, wordt effectief 50% te voet afgelegd. De fiets neemt voor de afstanden tot 1 km 18% van de verplaatsingen voor zijn rekening, terwijl de auto op deze korte afstand ook al gebruikt wordt voor 3 van de verplaatsingen. Voor de afstanden tussen 1 en 2 km wordt effectief 18% ook met de fiets afgelegd en 17% te voet. Voor de verplaatsingen van 2 tot 5 km wordt 1 met de fiets afgelegd en met BTM. Voor de verplaatsingen van 5 tot 10 km nemen fiets en BTM resp. 6 en 5% van de verplaatsingen voor hun rekening.tussen 10 en 25 km komt BTM aan een aandeel van 6%, en de trein aan 4%. De trein tenslotte neemt voor de verplaatsingen van meer dan 25 km 16% voor zijn rekening. Van alle afstanden boven 1 km neemt de auto 78% voor zijn rekening. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 180/183

13 Verplaatsingen en socio-demografische variabelen Verschillen tussen mannen en vrouwen Het verplaatsingsgedrag van mannen en vrouwen is erg traditioneel: mannen verplaatsen zich meer dan vrouwen: 2,7 verplaatsingen per dag tegenover 2,5 verplaatsingen. Daarbij komt nog dat ze zich verder verplaatsen (37,4 km per dag) dan vrouwen (26,5 km per dag) en dat ze meer verplaatsingen afleggen als autobestuurder. Het motief van de verplaatsingen is ook verschillend tussen beide geslachten: mannen maken meer verplaatsingen om te werken en voor zakelijk bezoek, terwijl de motieven winkelen en iets/iemand brengen/halen het beter doen bij de vrouwen Verschillen tussen leeftijdsklassen GRAFIEK 11. GEMIDDELD AANTAL VERPLAATSINGEN PER PERSOON PER DAG VOLGENS LEEFTIJD gem. aantal verplaatsingen per persoon per dag 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, jaar jaar jaar jaar jaar jaar jaar 65+ jaar leeftijdscategorie Het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag in functie van de leeftijd volgt min of meer een Gauss-curve met als meest actieve leeftijdsgroep de jarigen, meteen gevolgd door de 25 tot 34-jarigen. Kinderen en ouderen verplaatsen zich duidelijk minder. Voor het hoge aantal verplaatsingen bij de 6 tot 12-jarigen zoeken we een verklaring bij de ouders: vaak wordt deze groep meegenomen wanneer hun ouders een verplaatsing maken, omdat ze niet alleen thuis mogen/kunnen blijven. OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 181/183

14 Sociale differentiatie Hoe hoger het diploma, het beroep, het statuut en/of het inkomen, des te groter het aantal verplaatsingen en afgelegde kilometers per dag. De verschillen tussen het hoogste en het laagste diploma (of statuut, of inkomen, of ) zijn enorm: het gaat niet om enkele procenten, maar om 2 tot 3 keer zoveel en soms meer. Er is echter een verband tussen de hoger genoemde sociale variabelen, bv. hoe hoger het statuut, hoe hoger het persoonlijke inkomen. Met behulp van regressies werden in OVG voor een aantal afhankelijke variabelen (b.v. rijbewijsbezit, ) meerdere onafhankelijke variabelen tegelijkertijd gebruikt als verklaring voor een fenomeen, zonder aan dubbeltelling te doen. Indien twee gecorreleerde variabelen in de regressie overblijven, wil dat zeggen dat de tweede nog een effect heeft boven op het effect van de eerste. Dergelijke analyse hebben we ook gemaakt voor het gebruik van auto, lijnbus, tram, trein, fiets en voor voetgangers bij het woon-werkverkeer en bij het woonschoolverkeer (zie Zwerts, E. &, Nuyts E. (2002,b)). OVG VLAAMS-BRABANT (december 2000-december 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 182/183

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting.

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 2500 gezinnen in het stadfsgewest Hasselt-Genk een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd

Nadere informatie

In het Antwerpse stadsgewest heeft 26,2% van de huishoudens geen wagen. 15,1% van de huishoudens in het Antwerpse stadsgewest heeft twee wagens.

In het Antwerpse stadsgewest heeft 26,2% van de huishoudens geen wagen. 15,1% van de huishoudens in het Antwerpse stadsgewest heeft twee wagens. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 2500 gezinnen in het stadfsgewest Antwerpen een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd gevraagd

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken 3.3 Effectief gebruikte gewichten verplaatsingen Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken Dag fi Maand fl maandag dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april 1999- april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST Onderzoek

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

Tabel 80. Verdeling van personen volgens het al dan niet maken van een verplaatsing

Tabel 80. Verdeling van personen volgens het al dan niet maken van een verplaatsing 8 De verplaatsingen De gegevens die hieronder verzameld werden zijn gebaseerd op het verplaatsingenluik van de personenvragenlijst. Ze zijn gebaseerd op de reëel genoteerde verplaatsingen van de respondenten.

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

1.1 Verplaatsingskilometers

1.1 Verplaatsingskilometers 1.1 Verplaatsingskilometers 1.1.1 Verplaatsingskilometers Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 algemeen gemiddelde algemeen gemiddelde

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR ONDERZOEKSCEL A rchitectuur M obiliteit O mgeving ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT DECEMBER 2000-DECEMBER 2001 DEEL 1: METHODOLOGISCHE

Nadere informatie

Het tweede (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( Percent ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de totale frequentie.

Het tweede (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( Percent ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de totale frequentie. Leeswijzer Algemeen 1. Voor algemene achtergrondinformatie i.v.m. de methodologie van dit onderzoek kan men Appendix 1 van dit rapport ( Methodologische toelichting ) raadplegen. 2. Heel wat tabellen in

Nadere informatie

1. Verplaatsingskilometers

1. Verplaatsingskilometers 1. Verplaatsingskilometers 1.1 Verplaatsingskilometers OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 41,46 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden weggelaten 38,4

Nadere informatie

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT 6 WOON-WERKVERKEER De gegevens onder deze hoofding zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst (zie punt 8.4 in deel 1) die over het woon-werkverkeer

Nadere informatie

Mobiliteit in cijfers 2004

Mobiliteit in cijfers 2004 Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek Nederland Adviesdienst Verkeer en Vervoer Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

2. VERPLAATSINGSKILOMETERS

2. VERPLAATSINGSKILOMETERS 2. VERPLAATSINGSKILOMETERS Verplaatsingskilometers Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 Eerder hebben we al vastgesteld dat er geen significant verschil was in

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN. Personenvragenlijst:

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN. Personenvragenlijst: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN Personenvragenlijst: in te vullen door iedereen in het huishouden vanaf 6 jaar (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Deze personenvragenlijst bestaat

Nadere informatie

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van personenwagens. 26. Tabel 2: Verdeling van gezinnen volgens bezit van bestelwagens.

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van personenwagens. 26. Tabel 2: Verdeling van gezinnen volgens bezit van bestelwagens. LIJST VAN TABELLEN A. GEGEVENS OVER VERVOERMIDDELEN HET BEZIT VAN VERVOERMIDDELEN Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van personenwagens. 26 Tabel 2: Verdeling van gezinnen volgens bezit van

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 ( )

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 ( ) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (27-28) Tabellenrapport betreffende het verplaatsingsgedrag van de West-Vlamingen M. Cools, D. Janssens Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (27-28) Tabellenrapport

Nadere informatie

Gemiddeld aantal verplaatsingen per person per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 3,14 2,84 2,88 2,78 2,72 2,76 2,74

Gemiddeld aantal verplaatsingen per person per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 3,14 2,84 2,88 2,78 2,72 2,76 2,74 1.1 Verplaatsingen 1.1.1 Aantal verplaatsingen Gemiddeld aantal verplaatsingen per person per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 3,14 2,84 2,88 2,78 2,72 2,76 2,74 Respondentenniveau

Nadere informatie

2. Verplaatsingskilometers

2. Verplaatsingskilometers 2. Verplaatsingskilometers 2.1 Verplaatsingskilometers OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 41,46 39,52 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden

Nadere informatie

4 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen

4 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen Ook hier wijzen we erop dat de cijfers subjectieve waarnemingen zijn. Een gelijkaardig onderzoek naar schattingen van de afstand woonplaats-treinstation werd door ons niet uitgevoerd. 13,8% van de Vlamingen

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen J CONSlf Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen

Nadere informatie

2. Verplaatsingskilometers

2. Verplaatsingskilometers 2. Verplaatsingskilometers 2.1 Verplaatsingskilometers Aantal OVG 3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 Aantal OVG 4.3 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden

Nadere informatie

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd)

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) 2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) De meeste hiernavolgende tabellen werden opgebouwd rond het begrip hoofdvervoerswijze omdat dit handig is voor de analyse van een verplaatsing.

Nadere informatie

Pendelen in Vlaanderen

Pendelen in Vlaanderen Pendelen in Vlaanderen Een analyse van het woon-werkverkeer op basis van SEE2001 Pickery, J. (2005). Koning Auto regeert? Pendelgedrag en attitudes tegenover aspecten van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Nadere informatie

VOORN. RESP:... ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

VOORN. RESP:... ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Op de bladzijden 4 tot 13 vult u per bladzijde

Nadere informatie

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN 4 BEPALEN VAN GEWICHTEN Van het totaal aantal huishoudens die uit het Rijksregister geselecteerd waren (zgn. bruto-steekproef), hebben er een aantal niet meegewerkt aan de enquête. Zulke non-respons veroorzaakt

Nadere informatie

Tabel 24. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze 8 woon-werkverkeer

Tabel 24. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze 8 woon-werkverkeer 5 Woon-werkverkeer De gegevens onder deze hoofding zijn gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-werkverkeer handelen en dus niet op basis van

Nadere informatie

3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen

3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen 3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen Tabel 3. Verdeling van gezinnen volgens het bezit van personenwagens PERSWAGA Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS 5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VERVOERMIDDELENBEZIT-INDEX (VMB-INDEX) TABEL 8 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VMB-INDEX Cumulative Cumulative VMB Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Mobiliteit en gezinnen. Resultaten van de enquête juli - augustus 2010

Mobiliteit en gezinnen. Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 Mobiliteit en gezinnen Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 Mobiliteit en gezinnen Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 De focus van de Aardig-op-weg-week 2010 is kinderen en duurzame

Nadere informatie

Personenvragenlijst :

Personenvragenlijst : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (Aalst en Mechelen) Personenvragenlijst : in te vullen door iedereen in het huishouden vanaf 6 jaar (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Deze

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren

Nadere informatie

algemeen gemiddelde 3,14 2,84-0,30

algemeen gemiddelde 3,14 2,84-0,30 1 VERPLAATSINGEN Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Verschil algemeen gemiddelde 3,14 2,84-0,30 De Vlaming vanaf 6 jaar verplaatst zich gemiddeld 2,8 keer per dag. Een gemiddelde is altijd een gevaarlijk cijfer,

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

6 Woon - schoolverkeer

6 Woon - schoolverkeer 6 Woon - schoolverkeer De gegevens onder deze hoofding zijn gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-schoolverkeer handelen en dus niet op basis

Nadere informatie

Nota MORA-secretariaat

Nota MORA-secretariaat Nota MORA-secretariaat Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Aanvullende nota van het MORA-secretariaat

Nadere informatie

7 BIJLAGEN. 1. Gezinsvragenlijst 2. Persoonsvragenlijst 3. Verplaatsingsboekje 4. Protocoldocument. Instituut voor Mobiliteit (IMOB) 38

7 BIJLAGEN. 1. Gezinsvragenlijst 2. Persoonsvragenlijst 3. Verplaatsingsboekje 4. Protocoldocument. Instituut voor Mobiliteit (IMOB) 38 7 BIJLAGEN 1. Gezinsvragenlijst 2. Persoonsvragenlijst 3. Verplaatsingsboekje 4. Protocoldocument Instituut voor Mobiliteit (IMOB) 38 Bijlage 1 Gezinsvragenlijst GEZINSVRAGENLIJST ID NUMMER: - VOORN. RESP:...

Nadere informatie

8 BIJLAGE. 8.1 Berekening van de gewichten

8 BIJLAGE. 8.1 Berekening van de gewichten 8 BIJLAGE 8.1 Berekening van de gewichten 8.1.1 Stappenplan voor meerdere marginale verdelingen Hajnal (1995) heeft een programma geschreven dat gewichten berekent voor een steekproef indien er gewogen

Nadere informatie

31% fietst (bijna) nooit. (heel) vaak

31% fietst (bijna) nooit. (heel) vaak OVER HET ONDERZOEK Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau ivox in opdracht van Cera en KBC tussen 27 maart en 5 april 2017 bij 1.000 Vlamingen, representatief op geslacht, leeftijd en regio.

Nadere informatie

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken 5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken Tabel 19. Verdeling van wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april april 2000) DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april april 2000) DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april 1999 - april 2000) DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST Onderzoek

Nadere informatie

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek 1.1 Achtergrond Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG genoemd. In het OVG worden een

Nadere informatie

1 VERPLAATSINGSKILOMETERS

1 VERPLAATSINGSKILOMETERS 1 VERPLAATSINGSKILOMETERS Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Verschil algemeen gemiddelde 41,64 38,23-3,41 Eerder hebben we vastgesteld dat het aantal verplaatsingen significant gedaald is in de periode tussen

Nadere informatie

5 Technische aspecten i.v.m. de statistische verwerking

5 Technische aspecten i.v.m. de statistische verwerking 5 Technische aspecten i.v.m. de statistische verwerking 5.1 Gebruikte technieken: frequentietabellen en regressie De bekomen data werden uitgezuiverd aan de hand van strikte regels (Nuyts & Zwerts 2001b),

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2014

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2014 Paper Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2014 Plausibiliteitsanalyse Juli 2015 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totale vervoersprestatie

Nadere informatie

Huishoudenvragenlijst

Huishoudenvragenlijst ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (Aalst en Mechelen) Huishoudenvragenlijst in te vullen door het gezinshoofd of de partner van het gezinshoofd In deze vragenlijst vragen we naar een aantal

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste gegevens W. Miermans, D. Janssens, M. Cools, G. Wets Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

De bruisende stad. Beleidskader

De bruisende stad. Beleidskader De bruisende stad Vlaams Regeerakkoord: Beleidskader» Werk maken van duurzame, creatieve steden» Stedelijke kernen uitbouwen tot aantrekkelijke woonkernen met een interessant cultureel, onderwijs-, verzorgings-,

Nadere informatie

RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN Vakgroep Pleinlaan http://www.vub.ac.be/tor/ 2, Sociologie, 1050 Brussel Onderzoeksgroep TOR RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN TOR 2011/28 Glorieux, I., S. Sanctobin, T.P. Van Tienoven

Nadere informatie

Tabel 50. Verdeling van personen (studerenden) volgens hoofdvervoerswijze woon-schoolverkeer

Tabel 50. Verdeling van personen (studerenden) volgens hoofdvervoerswijze woon-schoolverkeer 6 Woon-schoolverkeer De gegevens onder deze hoofding zijn gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-schoolverkeer handelen en dus niet op basis

Nadere informatie

De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen. M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 20 september 2012

De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen. M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 20 september 2012 De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 0 september 0 Inhoudsopgave Uitrusting van de huishoudens en van de individus in Brussel

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

H.1 MOBILITEITSONTWIKKELINGEN

H.1 MOBILITEITSONTWIKKELINGEN H.1 MOBILITEITSONTWIKKELINGEN In dit hoofdstuk beschrijven we de ontwikkelingen in de personen- en goederenmobiliteit in Vlaanderen zoals ze zich in het verleden (tot 2010) hebben voorgedaan. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015

PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 PERSBERICHT Brussel, 24 september 2015 Lichte daling werkloosheid Arbeidsmarktcijfers tweede kwartaal 2015 De werkloosheidgraad gemeten volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau daalde

Nadere informatie

Resultaten fietsenquête

Resultaten fietsenquête Resultaten fietsenquête Geslacht 16% meer mannen dan vrouwen hebben deze enquête beantwoord. 1 Leeftijd Minder jonge mensen hebben de enquête ingevuld. Zij zijn dus ondervertegenwoordigd in de resultaten

Nadere informatie

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN 6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN TABEL 13 VERDELING VAN DE WAGENS VOLGENS DE WIJZE WAAROP ZE IN HET BEZIT GEKOMEN ZIJN 10 Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

Huishoudenvragenlijst

Huishoudenvragenlijst ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG HASSELT- GENK Huishoudenvragenlijst in te vullen door het gezinshoofd of de partner van het gezinshoofd In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens over uw. De

Nadere informatie

Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden

Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Geachte Mevrouw, Geachte Heer, VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE

Nadere informatie

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken 5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken Tabel 17. Verdeling van de wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

Rapport. Koopkracht Werkend Nederland, 2012/2013. Onderzoekstoelichting. Ilona Bouhuijs Lian Engelen

Rapport. Koopkracht Werkend Nederland, 2012/2013. Onderzoekstoelichting. Ilona Bouhuijs Lian Engelen Rapport Koopkracht Werkend Nederland, 2012/2013 Onderzoekstoelichting Ilona Bouhuijs Lian Engelen CBS Den Haag Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Postbus 24500 2490 HA Den Haag +31 70 337 38 00 www.cbs.nl

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013) Analyserapport D. Janssens, K. Declercq, G. Wets Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste

Nadere informatie

RECREATIEF VERKEER IN VLAANDEREN

RECREATIEF VERKEER IN VLAANDEREN RECREATIEF VERKEER IN VLAANDEREN Dossier recreatief verkeer Heen-en-weer-week 2010 ECHT WEEKENDPLEZIER IS JE LATEN VERVOEREN Kies ook in je vrije tijd voor duurzaam vervoer. 3 TOT 9 MEI 2010 Colofon Deze

Nadere informatie

2 WIJZIGINGEN VAN METHODIEK VAN DE DATAVERZAMELING T.O.V.

2 WIJZIGINGEN VAN METHODIEK VAN DE DATAVERZAMELING T.O.V. 2 WIJZIGINGEN VAN METHODIEK VAN DE DATAVERZAMELING T.O.V. DE VORIGE OVG S In vergelijking met de vorige OVG s zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in methodiek van dataverzameling en in de inhoud

Nadere informatie

Bevraging brilbezit en brilgebruik in de wagen bij een representatieve Belgische steekproef R NL

Bevraging brilbezit en brilgebruik in de wagen bij een representatieve Belgische steekproef R NL (D/2017/0779/34) Bevraging brilbezit en brilgebruik in de wagen bij een representatieve Belgische steekproef. 2017 - R - 06 - NL KCC-studie gefinancierd door en in samenwerking met Analyse in navolging

Nadere informatie

Appendix 2: Lijst van achterliggende tabellen bij figuren van het analyserapport

Appendix 2: Lijst van achterliggende tabellen bij figuren van het analyserapport Appendix 2: Lijst van achterliggende tabellen bij figuren van het analyserapport Tabel 1: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze... 4 Tabel 2: Verdeling van ritten volgens vervoerswijze (ritten

Nadere informatie

Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland

Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland rotterdam.nl/onderzoek Verplaatsingen in, stadsregio en Nederland 2004-2013 Onderzoek en Business Intelligence VERPLAATSINGEN IN ROTTERDAM, STADSREGIO EN NEDERLAND, 2004-2013 drs. P.A. de Graaf Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem

Nadere informatie

4 Gebruik van openbaar vervoer

4 Gebruik van openbaar vervoer 4 Gebruik van openbaar vervoer In dit deel zoomen we wat dieper in op een aantal aspecten van het gebruik van openbaar vervoer. In deze tabel en alle volgende tabellen waarin een afstandscategorie wordt

Nadere informatie

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011 Verplaatsingen in, Stadsregio en, 2004-2011 VERPLAATSINGEN IN ROTTERDAM, STADSREGIO EN NEDERLAND, 2004-2011 drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2013 In opdracht van afdeling

Nadere informatie

Resultaten enquête Uithoornlijn

Resultaten enquête Uithoornlijn Resultaten enquête Uithoornlijn Juni 2015 Resultaten enquête Uithoornlijn Inleiding De gemeente Uithoorn en de Stadsregio Amsterdam willen graag weten wat inwoners van Uithoorn belangrijk vinden aan het

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013

PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 PERSBERICHT Brussel, 25 juni 2013 Meer 55-plussers aan het werk Arbeidsmarktcijfers eerste kwartaal 2013 66,7% van de 20- tot 64-jarigen is aan het werk. Dat percentage daalt licht in vergelijking met

Nadere informatie

2 Bereken voor de steekproef de marginale verdelingen voor betrokken variabelen, b.v. met SAS.

2 Bereken voor de steekproef de marginale verdelingen voor betrokken variabelen, b.v. met SAS. 9 Bijlage 9.1 Berekening van de gewichten 9.1.1 Stappenplan voor meerdere marginale verdelingen Hajnal (1995) heeft een programma geschreven dat gewichten berekent voor een steekproef indien er gewogen

Nadere informatie

Leefkwaliteit in steden

Leefkwaliteit in steden Sandrine Bouhy en Christophe Rossini Enquête Leefkwaliteit in steden Vlaanderen boven In welke steden is het goed wonen en waarom? Niemand kan die vraag beter beantwoorden dan de inwoners zelf. Wij lieten

Nadere informatie

VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit

VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit PBL-notitie VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit Frank van Dam en Hans Hilbers PBL-publicatienummer: 1122 Juni 2013 Pagina 1 van 12 Vergrijzing, verplaatsingsgedrag en mobiliteit Tot aan het

Nadere informatie

sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie

sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie Doelstelling Verkrijgen van representatief inzicht in het

Nadere informatie

P H L. ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENK (april 1999-april 2000) DEEL 3 B: BIJLAGEN VAN DE ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST

P H L. ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENK (april 1999-april 2000) DEEL 3 B: BIJLAGEN VAN DE ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENK (april 1999-april 2000) DEEL 3 B: BIJLAGEN VAN DE ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST

Nadere informatie

Resultaten: sneltram Meise

Resultaten: sneltram Meise rapport auteurs Joost Swinnen Esther Nevelsteen Sofie Dierickx datum 31 maart 2015 Resultaten: sneltram Meise Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn Vlaams-Brabant Martelarenplein 19-3000 Leuven tel. 016

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

Beroepsbevolking en Pendel 2013

Beroepsbevolking en Pendel 2013 Dit factsheet is gebaseerd op een onderzoek onder 26. Flevolanders. Eind 213 is het onderzoek afgenomen middels een vragenlijst. De respons was 17%. Met de toepassing van wegingsfactoren is het onderzoek

Nadere informatie

2 Bereken voor de steekproef de marginale verdelingen voor betrokken variabelen, b.v. met SAS.

2 Bereken voor de steekproef de marginale verdelingen voor betrokken variabelen, b.v. met SAS. 8 Bijlage 8.1 Berekening van de gewichten 8.1.1 Stappenplan voor meerdere marginale verdelingen Hajnal (1995) heeft een programma geschreven dat gewichten berekent voor een steekproef indien er gewogen

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Huishoudnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN VRAGENLIJST HUISHOUDENS: In te vullen door het gezinshoofd Geachte Mevrouw, Geachte Heer, MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE EEN BEELD KRIJGEN VAN HET

Nadere informatie

1 FIETS IN BEELD. 1.1 Historiek van het fietsgebruik

1 FIETS IN BEELD. 1.1 Historiek van het fietsgebruik 1 FIETS IN BEELD 1.1 Historiek van het fietsgebruik Het is belangrijk de historische ontwikkeling van het fietsgebruik van nabij te bekijken om inzicht te krijgen in de aard en de werking van de factoren

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen

Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen Kees van Goeverden Technische Universiteit Delft c.d.vangoeverden@tudelft.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 24 en 25 november

Nadere informatie

CT2710 Transport & Planning Verplaatsingspatronen

CT2710 Transport & Planning Verplaatsingspatronen CT2710 Transport & Planning Verplaatsingspatronen Rob van Nes, Transport & Planning 9-5-2012 Delft University of Technology Challenge the future 1. Terugblik 2 TRAIL-lagenmodel: alleen voor transport?

Nadere informatie

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015

PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 PERSBERICHT Brussel, 22 december 2015 Positieve arbeidsmarktevoluties in het derde kwartaal van 2015 De werkgelegenheidsgraad bij de 20- tot 64-jarigen bedroeg in het derde kwartaal van 2015 67,4% en steeg

Nadere informatie

Onderzoek Metropoolregio

Onderzoek Metropoolregio Onderzoek Metropoolregio April 2012 Gemeente Schiedam Onderzoek & Statistiek O n d e r z o e k M e t r o p o o l r e g i o P a g i n a 1 Inleiding Belangrijke items in de samenwerking binnen de metropoolregio

Nadere informatie

Fiscale handleiding voor de carpooler

Fiscale handleiding voor de carpooler Inkomsten 2014 Aangifte 2015 Fiscale handleiding voor de carpooler Met deze handleiding helpen wij jou aan het fiscale voordeel waar je als carpooler recht op hebt. We overlopen met jou de verschillende

Nadere informatie

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen

1. Verplaatsingen. 1.1 Aantal verplaatsingen 1. Verplaatsingen De achterliggende basisgedachte achter mobiliteitswetenschappen, die zich overigens ook internationaal alsmaar sterker aan het ontwikkelen is, is al jarenlang bekend: we verplaatsen ons

Nadere informatie

De auto is van ons allemaal

De auto is van ons allemaal De auto is van ons allemaal Over de afstemming van autogebruik binnen huishoudens MPN Symposium 15 September 2015 Marie-José Olde Kalter 2 Groei autogebruik in Nederland 3 Ontwikkeling mobiliteit 1985-2012,

Nadere informatie

Tabel 25. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer

Tabel 25. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer 5 Woon werkverkeer De resultaten onder deze hoofding zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-werkverkeer handelen en dus

Nadere informatie

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem

Mobiscan. Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Sint-Denijs-Westrem Mobiscan Doel: Optimaliseren van duurzaam woonwerkverkeer Inhoud: Bereikbaarheidsprofiel Mobiliteitsprofiel Kansrijke maatregelen (maatwerk) Schematisch BEREIKBAARHEIDSPROFIEL

Nadere informatie

Verplaatsingsgedrag Wetenschap of waarzeggerij

Verplaatsingsgedrag Wetenschap of waarzeggerij Verplaatsingsgedrag Wetenschap of waarzeggerij Prof. Dr. Geert Wets IMOB Universiteit Hasselt www.imob.uhasselt.be Geert.Wets@uhasselt.be Afstand devalueert Eeuwen: Andere stad = dagreis te voet Vandaag:

Nadere informatie