Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 ( )"

Transcriptie

1 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (27-28) Tabellenrapport betreffende het verplaatsingsgedrag van de West-Vlamingen M. Cools, D. Janssens

2 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (27-28) Tabellenrapport betreffende het verplaatsingsgedrag van de West-Vlamingen M. Cools, D. Janssens

3 Documentbeschrijving Titel Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (27-28) Ondertitel Tabellenrapport betreffende het verplaatsingsgedrag West-Vlamingen Pagina s 271 p. Auteur(s) M. Cools, D. Janssens Opdrachtgever Provincie West-Vlaanderen Steunpunt Sociale Planning, dienst Welzijn Uitgave Instituut voor Mobiliteit, April 21 Instituut voor Mobiliteit (IMOB) Universiteit Hasselt Campus Diepenbeek Wetenschapspark 5 bus 6 BE-359 Diepenbeek T +32 () F +32 () E I

4 Leeswijzer Algemeen Dit rapport is een statistische weergave van de gegevens die verzameld werden binnen het kader van het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG). Dit onderzoek werd tijdens de periode september 27 tot september 28 uitgevoerd. De algemene statistische weergave en diepgaandere analyse voor Vlaanderen werd besproken in Moons (29) en Janssens et al. (29). In dit rapport wordt het verplaatsingsgedrag van personen en gezinnen woonachting in de provincie West-Vlaanderen voorgesteld. De lezer wordt 1. Verzocht om voor algemene achtergrondinformatie i.v.m. de methodologie van dit onderzoek, de methodologische toelichting toegevoegd in appendix van voorgenoemde documenten te raadplegen. 2. Ter info gemeld dat vele tabellen in deze rapportage bevatten per vakje (gevormd door een rij- en kolomvariabele) 4 cijfers. Deze cijfers moeten als volgt gelezen worden: a. Het eerst vermelde cijfer van elk vakje is de absolute frequentie ( ) die overeenkomt met de aangegeven waarden van de 2 variabelen die betrekking hebben op het betreffende vakje. b. Het tweede (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de totale frequentie. c. Het derde (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( rijpercentage/ ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de betreffende totale rijfrequentie. d. Het vierde cijfer is de relatieve frequentie ( kolompercentage/col Pct ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de betreffende kolomfrequentie. 3. In dit tabellenrapport komen ook een aantal tabellen voor waarbij verplaatsingsvariabelen gerelateerd worden aan socio-demografische gegevens. Deze tabellen drukken een verband uit (of net niet), maar strikt wetenschappelijk gezien, niet meer dan dat. Het geeft immers niet aan of het gevonden verband causaal is. Vaak is er wel een zekere mate van causaliteit tussen beide variabelen, maar vaak spelen ook andere factoren (de zgn. derde factoren ) eveneens een rol. Begrippen 1. Afstand De afstand die bedoeld wordt, is de afstand van de totale verplaatsing en niet de afstand van het hoofdvervoermiddel (zie verder) alleen. De aanduidingen van de afstand zijn subjectieve percepties van de respondenten. 2. Hoofdvervoerswijze/hoofdvervoermiddel De meeste tabellen werden opgebouwd rond het begrip hoofdvervoerswijze omdat dit handig is voor de analyse van een verplaatsing. De hoofdvervoerswijze is de wijze waarop de respondent de grootste afstand van de verplaatsing aflegt. Indien dit één verplaatsingsmiddel is (bijvoorbeeld een verplaatsing van thuis naar het werk met de fiets) dan is uiteraard per definitie dat ene verplaatsingsmiddel (in dit voorbeeld de fiets) het hoofdvervoermiddel. Indien eerst met de fiets 4 km wordt gefietst om vervolgens de trein te nemen over een afstand van 9 km dan is de trein het hoofdvervoermiddel. Deze benaderingswijze heeft als nadeel dat de typische vervoerswijzen die als vooren/ of natransport gebruikt worden (voornamelijk te voet, fiets en BTM- lijnbus, tram, metro) uit het beeld verdwijnen. Maar het is dubbel want de hoofdvervoerswijze is net de hoofdvervoerswijze omdat hiermee de langste afstand afgelegd wordt en, van hieruit beschouwd, het recht heeft om meer op het voorplan te komen. In functie van de lay out werd soms het begrip lijnbus of de omschrijving bus (De Lijn, MIVB, TEC) gebruikt. Zij betekenen uiteraard hetzelfde.

5 3. Motief In de vragenlijst werd de respondent gevraagd om voor elke verplaatsing het doel van die verplaatsing aan te geven. Ook naar huis gaan was een van de mogelijkheden. Om analyses uit te voeren is het doel naar huis gaan weinig zinvol en daarom werden de oorspronkelijke verplaatsingsdoelen van het verplaatsingsboekje herrekend naar verplaatsingsmotieven. Op die manier is het doel naar huis gaan opgenomen in de andere motieven waarbij de verplaatsing naar huis werd toegewezen aan het doel van de vorige verplaatsing. Bijvoorbeeld: een respondent duidt voor een verplaatsing s morgens aan dat het doel van deze verplaatsing 'werken' is. Het motief van deze verplaatsing is 'werken'. Wanneer diezelfde respondent na het werk s avonds naar huis gaan als doel aanduidt, wordt ook hier het motief van de verplaatsing 'werken'. 4. Netto-inkomen (persoonsniveau) De resultaten van het netto-inkomen op persoonsniveau werden gebaseerd op de gegevens van personen met een inkomen. Respondenten zonder inkomen (bv. een kind van 11 jaar) werden dus niet meegenomen in de laagste inkomenscategorie (- 75 euro). 5. Rijbewijs Het betreft een rijbewijs om een personenwagen te besturen. 6. Tijd De tijd die bedoeld wordt, is de tijd van de verplaatsing en niet de tijd van het hoofdvervoermiddel alleen. De aanduidingen van de tijd zijn subjectieve percepties van de respondenten. 7. Verplaatsing Een verplaatsing wordt in het onderzoek gedefinieerd als het zich buitenshuis begeven, meestal met een bepaalde bestemming. 8. Vervoermiddelenbezit-index (VMB-index) De index meet het mobiliteitsgehalte van een gezin: hoe meer vervoermiddelen, hoe mobieler een gezin. Een gezin zonder vervoermiddelen scoort het laagst, gevolgd door gezinnen met enkel een fiets enz. Deze index is éénzijdig vermits geen rekening wordt gehouden met de mogelijke beschikbaarheid van openbaar vervoer en de afstand tot functies en voorzieningen. Zeker in een stedelijk gebied is het mogelijk om redelijk mobiel te zijn zonder een eigen vervoermiddel te bezitten. De tabellen met de VMB-index moeten als volgt gelezen worden: de gezinnen in een bepaalde categorie kunnen wel de vervoermiddelen bezitten die lager in de kolom staan, maar niet de vervoermiddelen die erboven staan. 9. Woonplaatsgemeente De beschreven typologie van de woonplaatsgemeenten is gebaseerd op de gebiedsgerichte opdeling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. 1. Woon-recreatieverkeer Onder woon-recreatieverkeer verstaan we alle verkeer dat betrekking heeft op de volgende verplaatsingsmotieven: iemand een bezoek brengen, wandelen/joggen/rondrijden en ontspanning/sport/cultuur. Bibliografie Moons, E Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (27-28) - Tabellenrapport. Instituut voor Mobiliteit, Universiteit Hasselt, Diepenbeek. Online beschikbaar op: Janssens et al Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (27-28) - Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen. Instituut voor Mobiliteit, Universiteit Hasselt, Diepenbeek. Online beschikbaar op:

6 Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van personenwagens 1 Aantal autos autoa

7 Tabel 2: Verdeling van gezinnen volgens bezit van bestelwagens 2 Aantal bestelwagens bestela

8 Tabel 3: Verdeling van gezinnen volgens fietsbezit 3 Aantal fietsen fietsa

9 Tabel 4: Verdeling van gezinnen volgens bezit van brom- en snorfietsen 4 brsnora

10 Tabel 5: Verdeling van gezinnen volgens motorbezit 5 Aantal motoren motora

11 Tabel 6: Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin 6 Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin The MEANS Procedure Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum autoa bestela fietsa brsnora motora andera Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen

12 Tabel 7: Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin volgens netto-gezinsinkomen 7 Categorie van totale huishoudeninkomen - 1. per maand 154 autoa bestela fietsa brsnora motora andera per maand 532 autoa bestela fietsa brsnora motora andera per maand 448 autoa bestela fietsa brsnora motora andera per maand 273 autoa bestela fietsa brsnora motora andera per maand 95 autoa bestela fietsa brsnora motora andera meer dan 5. per maand onbekend Gem. aantal vervoermiddelen per gezin volgens netto-gezinsink. The MEANS Procedure N Obs Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum 6 autoa bestela fietsa brsnora motora andera 116 autoa bestela fietsa brsnora motora andera Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen

13 Tabel 8: Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin volgens geslacht van het gezinshoofd 8 Gem. aantal vervoermiddelen volgens geslacht gezinshoofd The MEANS Procedure Gezinshoofd geslacht mannelijk vrouwelijk N Obs Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum 1375 autoa bestela fietsa brsnora motora andera 273 autoa bestela fietsa brsnora motora andera Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen

14 Tabel 9: Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin volgens leeftijd van het gezinshoofd 9 Gem. aantal vervoermiddelen volgens leeftijd gezinshoofd The MEANS Procedure lftklghfd N Obs Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum autoa bestela fietsa brsnora motora andera autoa bestela fietsa brsnora motora andera autoa bestela fietsa brsnora motora andera autoa bestela fietsa brsnora motora andera autoa bestela fietsa brsnora motora andera autoa bestela fietsa brsnora motora andera Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen

15 Tabel 1: Gemiddeld aantal vervoermiddelen per gezin volgens gezinsgrootte 1 Gem. aantal vervoermiddelen volgens gezinsgrootte The MEANS Procedure ledenac N Obs Variable Label N Mean Std Dev Minimum Maximum autoa bestela fietsa brsnora motora andera autoa bestela fietsa brsnora motora andera 3 32 autoa bestela fietsa brsnora motora andera autoa bestela fietsa brsnora motora andera autoa bestela fietsa brsnora motora andera 6 of meer 7 autoa bestela fietsa brsnora motora andera Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen Aantal autos Aantal bestelwagens Aantal fietsen Aantal motoren Aantal andere voertuigen

16 Tabel 11: Verdeling van gezinnen volgens VMB-index (VervoerMiddelenBezit) 11 vmb2 > 2 wagens wagens wagen Motor/Br/Sn Fiets Overig Geen

17 Tabel 12: Verdeling van gezinnen volgens VMB-index en netto-gezinsinkomen 12 totink(categorie van totale huishoudeninkomen) Col Pct > 2 wagens - 1. per maand per maand per maand per maand per maand meer dan 5. per maand onbekend Total Table of totink by vmb2 2 wagens vmb2 1 wagen Motor/Br/Sn Fiets Overig Geen Total

18 Tabel 13: Verdeling van gezinnen volgens VMB-index en geslacht van het gezinshoofd 13 ghfdsexe(gezinshoofd geslacht) Col Pct > 2 wagens mannelijk vrouwelijk Total Table of ghfdsexe by vmb2 2 wagens vmb2 1 wagen Motor/Br/Sn Fiets Overig Geen Total

19 Tabel 14: Verdeling van gezinnen volgens VMB-index en leeftijd van het gezinshoofd 14 lftklghfd Col Pct > 2 wagens Total wagens Table of lftklghfd by vmb2 vmb2 1 wagen Motor/Br/Sn Fiets Overig Geen Total

20 Tabel 15: Verdeling van gezinnen volgens VMB-index en gezinsgrootte 15 ledena(aantal leden in huishouden) Col Pct > 2 wagens wagens Table of ledena by vmb2 vmb2 1 wagen Motor/Br/Sn Fiets Overig Geen Total

21 Tabel 15: Verdeling van gezinnen volgens VMB-index en gezinsgrootte 16 ledena(aantal leden in huishouden) Col Pct > 2 wagens 1 Total wagens Table of ledena by vmb2 vmb2 1 wagen Motor/Br/Sn Fiets Overig Geen Total

22 Tabel 16: Verdeling van de personenwagens volgens de wijze waarop ze in het bezit gekomen zijn 17 Hoe is wagen in bezit gekomen? bezit door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands gekocht bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag gebruiken bedrijfswagen die ik niet voor privé-doeleinden mag gebruiken andere

23 Tabel 17: Verdeling van de personenwagens volgens de wijze waarop ze in het bezit gekomen zijnen nettogezinsinkomen 18 bezit(hoe is wagen in bezit gekomen?) Col Pct door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands gekocht bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag gebruiken bedrijfswagen die ik niet voor privédoeleinden mag gebruiken Table of bezit by totink - 1. per maand andere Total totink(categorie van totale huishoudeninkomen) per maand per maand per maand bezit(hoe is wagen in bezit gekomen?) Col Pct door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands gekocht Table of bezit by totink totink(categorie van totale huishoudeninkomen) per maand meer dan 5. per maand onbekend Total

24 Tabel 17: Verdeling van de personenwagens volgens de wijze waarop ze in het bezit gekomen zijnen nettogezinsinkomen 19 bezit(hoe is wagen in bezit gekomen?) Col Pct bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag gebruiken bedrijfswagen die ik niet voor privédoeleinden mag gebruiken Table of bezit by totink totink(categorie van totale huishoudeninkomen) per maand andere Total meer dan 5. per maand onbekend Total

25 Tabel 18 A: Verdeling van personen volgens autogebruik (Bestuurder) 2 gautob2 nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week dagelijks onbekend

26 Tabel 18 B: Verdeling van personen volgens autogebruik (bestuurder 18+) 21 Gebruik van de auto (bestuurder) gautob nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week dagelijks onbekend

27 Tabel 18 C: Verdeling van personen volgens autogebruik (passagier) 22 Alle respondenten Gebruik van de auto (passagier) gautop nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week dagelijks

28 Tabel 18 D: Verdeling van personen volgens autogebruik (bestuurder en passagier samen) 23 gauto2 nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week dagelijks onbekend

29 Tabel 19: Verdeling van personen volgens fietsgebruik 24 Alle respondenten Gebruik van de fiets gfiets nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week dagelijks

30 Tabel 21: Verdeling van personen volgens busgebruik (De Lijn, MIVB, TEC) 25 Alle respondenten Gebruik van de bus gbus nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week dagelijks

31 Tabel 22A: Verdeling van personen volgens tram-/(pré)metrogebruik (De Lijn, MIVB, TEC) - Tram 26 Alle respondenten Gebruik van de tram gtram nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week dagelijks

32 Tabel 22B: Verdeling van personen volgens tram-/(pré)metrogebruik (De Lijn, MIVB, TEC) - (Pré)metro Alle respondenten 27 Gebruik van de metro gmetro nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week dagelijks onbekend

33 Tabel 23: Verdeling van personen volgens treingebruik 28 Alle respondenten Gebruik van de trein gtrein nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week dagelijks

34 Tabel 24: Verdeling van personen volgens motorgebruik 29 Alle respondenten Gebruik van de motor gmotor nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week dagelijks

35 Tabel 25: Verdeling van personen volgens snor- en bromfietsgebruik 3 Alle respondenten Gebruik van brom- en snorfiets gbrsnor nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week dagelijks

36 Tabel 26: Verdeling van personen volgens autocargebruik 31 Alle respondenten Gebruik van de autocar gacar nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week

37 Tabel 27: Verdeling van personen volgens vliegtuiggebruik 32 Alle respondenten Gebruik van het vliegtuig gvlieg nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week

38 Tabel 28: Verdeling van personen volgens taxigebruik 33 Alle respondenten Gebruik van de taxi gtaxi nooit of minder dan één keer per jaar één tot enkele keren per jaar één tot enkele keren per maand één tot enkele keren per week

39 Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie 34 Bouwjaar categorie bjcat en eerder tot tot tot tot tot tot

40 Tabel 3: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie en netto-gezinsinkomen 35 bjcat(bouwjaar categorie) Col Pct - 1. per maand en eerder tot tot tot tot tot tot Total Table of bjcat by totink totink(categorie van totale huishoudeninkomen) per maand per maand per maand

41 Tabel 3: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie en netto-gezinsinkomen 36 bjcat(bouwjaar categorie) Col Pct Table of bjcat by totink totink(categorie van totale huishoudeninkomen) per maand en eerder tot tot tot tot tot tot Total meer dan 5. per maand onbekend Total

42 Tabel 31: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie en brandstofsoort 37 bjcat(bouwjaar categorie) Col Pct Table of bjcat by brand brand(brandstof wagen) LPG benzine diesel andere Total en eerder tot tot tot tot tot tot Total

43 Tabel 32: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie en de wijze waarop ze in hetbezit gekomen zijn 38 bjcat(bouwjaar categorie) Col Pct door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht en eerder tot tot tot tot tot tot Total door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands gekocht Table of bjcat by bezit bezit(hoe is wagen in bezit gekomen?) bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag gebruiken bedrijfswagen die ik niet voor privé-doeleinden mag gebruiken andere Total

44 Tabel 33: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie en jaarkilometrage 39 Table of bjcat by jrkmcat bjcat(bouwjaar categorie) jrkmcat(laatste jaar km categorie) Col Pct Total en eerder tot tot tot tot tot tot Total

45 Tabel 34: Verdeling van personenwagens volgens jaarkilometrage (= de afgelopen 12 maandenafgelegd) 4 jrkmcat laatste jaar km categorie

46 Tabel 35: Verdeling van personenwagens volgens jaarkilometrage en netto-gezinsinkomen 41 jrkmcat(laatste jaar km categorie) Col Pct - 1. per maand Total Table of jrkmcat by totink totink(categorie van totale huishoudeninkomen) per maand per maand per maand

47 Tabel 35: Verdeling van personenwagens volgens jaarkilometrage en netto-gezinsinkomen 42 jrkmcat(laatste jaar km categorie) Col Pct Table of jrkmcat by totink totink(categorie van totale huishoudeninkomen) per maand Total meer dan 5. per maand onbekend Total

48 Tabel 36: Verdeling van personenwagens volgens jaarkilometrage en brandstofsoort 43 jrkmcat(laatste jaar km categorie) Col Pct Table of jrkmcat by brand brand(brandstof wagen) LPG benzine diesel andere Total Total

49 Tabel 37: Verdeling van personenwagens volgens jaarkilometrage en de wijze waarop ze in hetbezit gekomen zijn 44 jrkmcat(laatste jaar km categorie) Col Pct door mijzelf of een ander gezinslid nieuw gekocht Total Table of jrkmcat by bezit door mijzelf of een ander gezinslid tweedehands gekocht bezit(hoe is wagen in bezit gekomen?) bedrijfswagen die ik voor privé-doeleinden mag gebruiken bedrijfswagen die ik niet voor privé-doeleinden mag gebruiken andere Total

50 Tabel 38: Gemiddeld jaarkilometrage van de personenwagens 45 Gemiddelde per wagen The MEANS Procedure N Mean Std Dev Minimum Maximum Analysis Variable : jaarkm Lower Quartile Median Upper Quartile 9th Pctl 95th Pctl 99th Pctl

51 Tabel 39: Verdeling van personenwagens volgens brandstofsoort 46 Brandstof wagen brand LPG benzine diesel andere

52 Tabel 4: Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit (respondentenniveau) 47 Alle respondenten rybewys2 ja neen onbekend

53 Tabel 41: Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit (vanaf 18 jaar) ers Bezit rijbewijs om auto te besturen rybewys ja neen onbekend

54 Tabel 42: Verdeling van rijbewijsbezit volgens geslacht (personen vanaf 18 jaar) ers sexe(geslacht) Table of sexe by rybewys rybewys(bezit rijbewijs om auto te besturen) Col Pct ja neen onbekend Total mannelijk vrouwelijk Total

55 Tabel 43: Verdeling van rijbewijsbezit volgens leeftijd (personen vanaf 18 jaar) ers lftklper Table of lftklper by rybewys rybewys(bezit rijbewijs om auto te besturen) Col Pct ja neen onbekend Total Total

56 Tabel 44-45: Verdeling van rijbewijsbezit volgens leeftijd en geslacht (personen vanaf 18 jaar) ers lftklper Table 1 of lftklper by rybewys Controlling for sexe=mannelijk rybewys(bezit rijbewijs om auto te besturen) Col Pct ja neen onbekend Total Total

57 Tabel 44-45: Verdeling van rijbewijsbezit volgens leeftijd en geslacht (personen vanaf 18 jaar) ers lftklper Table 2 of lftklper by rybewys Controlling for sexe=vrouwelijk rybewys(bezit rijbewijs om auto te besturen) Col Pct ja neen onbekend Total Total

58 Tabel 46: Verdeling van rijbewijsbezit volgens burgerlijke staat (personen vanaf 18 jaar) ers bs Table of bs by rybewys rybewys(bezit rijbewijs om auto te besturen) Col Pct ja neen onbekend Total bs onbekend gehuwd gescheiden ongehuwd weduwe(naar) Total

59 Tabel 47: Verdeling van rijbewijsbezit volgens netto-inkomen (persoonsniveau) (personen vanaf 18jaar) Alle respondenten 54 inkcat(gemiddeld maandelijks netto inkomen) Table of inkcat by rybewys rybewys(bezit rijbewijs om auto te besturen) Col Pct ja neen onbekend Total - 75 euro per maand euro per maand euro per maand euro per maand euro per maand meer dan 3. euro per maand onbekend Total

60 Tabel 48: Verdeling van rijbewijsbezit volgens hoogst behaald diploma (excl scholieren enstudenten) (personen vanaf 18 jaar) 55 Géén Studenten rybewys(bezit rijbewijs om auto te besturen) Col Pct geen ja neen onbekend Total lager onderwijs Table of rybewys by diploma diploma(hoogst behaald diploma) middelbaar onderwijs: algemeen vormend: niet volledig afgewerkt middelbaar onderwijs: andere (technisch, beroeps, kunst, sport): niet volledig afgewerkt middelbaar onderwijs: algemeen vormend: volledig afgewerkt middelbaar onderwijs: andere (technisch, beroeps, kunst, sport): volledig afgewerkt rybewys(bezit rijbewijs om auto te besturen) Col Pct Table of rybewys by diploma diploma(hoogst behaald diploma) hoger nietuniversitair onderwijs ja universitair onderwijs onbekend Total

61 Tabel 48: Verdeling van rijbewijsbezit volgens hoogst behaald diploma (excl scholieren enstudenten) (personen vanaf 18 jaar) 56 Géén Studenten rybewys(bezit rijbewijs om auto te besturen) Col Pct Table of rybewys by diploma diploma(hoogst behaald diploma) hoger nietuniversitair onderwijs neen onbekend Total universitair onderwijs onbekend Total

62 Tabel 49: Verdeling van personen volgens het al dan niet maken van een verplaatsing 57 is er een verplaatsing geweest verpd ja neen

63 Tabel 5: Verdeling van personen (niet-verplaatsers) volgens het motief van niet-verplaatsing 58 reden geen verpl, 6 groepen verplichtingen thuis (op iemand passen, moeten thuisblijven voor de loodgieter..) redend6 ik werk of studeer thuis ziekte of handicap het weer geen behoefte aan gehad andere reden

64 Tabel 51: Gemiddelde afstand per verplaatsing 59 Alle verplaatsingen Gemiddelde afstand van de verplaatsingen The MEANS Procedure Analysis Variable : atotkm totaal km N Mean Std Dev Minimum Maximum

65 Tabel 52: Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) (respondentenniveau) 6 Alle verplaatsingen Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag een

66 Tabel 53: Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) (participantenniveau) 61 een

67 Tabel 54: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze 62 Alle verplaatsingen Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag hoofdvervoermiddel hfdvm te voet als fietser als brom-/snorfietser als motorrijder als autobestuurder als passagier met de lijnbus met de tram of (pré)metro per trein met een autocar op een andere wijze onbekend

68 Tabel 55: Verdeling van het gavpppd volgens motief 63 Alle verplaatsingen Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag Beperkt motief (huis -> vorig doel) motief11 zakelijke verplaatsing werken winkelen, boodschappen doen iemand een bezoek brengen onderwijs volgen wandelen, rondrijden, joggen iets/iemand wegbrengen/afhalen ontspanning, sport, cultuur diensten (bijvoorbeeld dokter, bank...) iets anders, namelijk : onbekend

69 Tabel 56: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief 64 Alle verplaatsingen Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag hfdvm(hoofdvervoermiddel) Col Pct Table of hfdvm by motief11 zakelijke verplaatsing werken te voet als fietser als brom-/snorfietser als motorrijder als autobestuurder als passagier met de lijnbus met de tram of (pré)metro per trein motief11(beperkt motief (huis -> vorig doel)) winkelen, boodschappen doen iemand een bezoek brengen onderwijs volgen wandelen, rondrijden, joggen

70 Tabel 56: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze en motief 65 Alle verplaatsingen Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag hfdvm(hoofdvervoermiddel) Col Pct Table of hfdvm by motief11 zakelijke verplaatsing werken met een autocar op een andere wijze onbekend Total motief11(beperkt motief (huis -> vorig doel)) winkelen, boodschappen doen iemand een bezoek brengen onderwijs volgen wandelen, rondrijden, joggen hfdvm(hoofdvervoermiddel) Col Pct iets/iemand wegbrengen/afhalen te voet als fietser als brom-/snorfietser als motorrijder Table of hfdvm by motief11 motief11(beperkt motief (huis -> vorig doel)) ontspanning, sport, cultuur diensten (bijvoorbeeld dokter, bank...) iets anders, namelijk : onbekend Total

Het tweede (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( Percent ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de totale frequentie.

Het tweede (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( Percent ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de totale frequentie. Leeswijzer Algemeen 1. Voor algemene achtergrondinformatie i.v.m. de methodologie van dit onderzoek kan men Appendix 1 van dit rapport ( Methodologische toelichting ) raadplegen. 2. Heel wat tabellen in

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN 6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN TABEL 13 VERDELING VAN DE WAGENS VOLGENS DE WIJZE WAAROP ZE IN HET BEZIT GEKOMEN ZIJN 10 Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

4 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen

4 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen Ook hier wijzen we erop dat de cijfers subjectieve waarnemingen zijn. Een gelijkaardig onderzoek naar schattingen van de afstand woonplaats-treinstation werd door ons niet uitgevoerd. 13,8% van de Vlamingen

Nadere informatie

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen 10 SAMENVATTING 23 10.1 Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant

Nadere informatie

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken 5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken Tabel 19. Verdeling van wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

Appendix 2: Lijst van achterliggende tabellen bij figuren van het analyserapport

Appendix 2: Lijst van achterliggende tabellen bij figuren van het analyserapport Appendix 2: Lijst van achterliggende tabellen bij figuren van het analyserapport Tabel 1: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze... 4 Tabel 2: Verdeling van ritten volgens vervoerswijze (ritten

Nadere informatie

1.1 Verplaatsingskilometers

1.1 Verplaatsingskilometers 1.1 Verplaatsingskilometers 1.1.1 Verplaatsingskilometers Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 algemeen gemiddelde algemeen gemiddelde

Nadere informatie

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van personenwagens. 26. Tabel 2: Verdeling van gezinnen volgens bezit van bestelwagens.

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van personenwagens. 26. Tabel 2: Verdeling van gezinnen volgens bezit van bestelwagens. LIJST VAN TABELLEN A. GEGEVENS OVER VERVOERMIDDELEN HET BEZIT VAN VERVOERMIDDELEN Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van personenwagens. 26 Tabel 2: Verdeling van gezinnen volgens bezit van

Nadere informatie

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken 5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken Tabel 17. Verdeling van de wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

Tabel 80. Verdeling van personen volgens het al dan niet maken van een verplaatsing

Tabel 80. Verdeling van personen volgens het al dan niet maken van een verplaatsing 8 De verplaatsingen De gegevens die hieronder verzameld werden zijn gebaseerd op het verplaatsingenluik van de personenvragenlijst. Ze zijn gebaseerd op de reëel genoteerde verplaatsingen van de respondenten.

Nadere informatie

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd)

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) 2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) De meeste hiernavolgende tabellen werden opgebouwd rond het begrip hoofdvervoerswijze omdat dit handig is voor de analyse van een verplaatsing.

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april 1999- april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST Onderzoek

Nadere informatie

3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen

3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen 3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen Tabel 3. Verdeling van gezinnen volgens het bezit van personenwagens PERSWAGA Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek 1.1 Achtergrond Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG genoemd. In het OVG worden een

Nadere informatie

Tabel 28. Fictief voorbeeld van een logistische regressie om de begrippen uit te leggen. Afhankelijke variabele is rijbewijsbezit.

Tabel 28. Fictief voorbeeld van een logistische regressie om de begrippen uit te leggen. Afhankelijke variabele is rijbewijsbezit. 7 Bijlage 7.1 Interpretatie van de regressies Bij een lineaire regressie drukken we een bepaalde variabele die veel getalwaarden kan aannemen, bijvoorbeeld aantal dagen carpoolen per jaar uit als een lineaire

Nadere informatie

In deze eerste paragraaf worden een aantal cijfers besproken die handelen over het vervoermiddelenbezit bij Vlaamse huishoudens in 1994.

In deze eerste paragraaf worden een aantal cijfers besproken die handelen over het vervoermiddelenbezit bij Vlaamse huishoudens in 1994. 3.1. Huishoudens en vervoermiddelenbezit In deze eerste paragraaf worden een aantal cijfers besproken die handelen over het vervoermiddelenbezit bij Vlaamse huishoudens in 1994. In Tabel 1 kan men zien

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april april 2000) DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april april 2000) DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april 1999 - april 2000) DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.3 (2010-2011) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste tabellen (Analyserapport) D. Janssens, S. Reumers, K. Declercq, G. Wets Contact: Prof. dr. Davy

Nadere informatie

7 BIJLAGEN. 1. Gezinsvragenlijst 2. Persoonsvragenlijst 3. Verplaatsingsboekje 4. Protocoldocument. Instituut voor Mobiliteit (IMOB) 38

7 BIJLAGEN. 1. Gezinsvragenlijst 2. Persoonsvragenlijst 3. Verplaatsingsboekje 4. Protocoldocument. Instituut voor Mobiliteit (IMOB) 38 7 BIJLAGEN 1. Gezinsvragenlijst 2. Persoonsvragenlijst 3. Verplaatsingsboekje 4. Protocoldocument Instituut voor Mobiliteit (IMOB) 38 Bijlage 1 Gezinsvragenlijst GEZINSVRAGENLIJST ID NUMMER: - VOORN. RESP:...

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 ( )

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 ( ) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (28-29) Tabellenrapport M. Cools, K. Declercq, D. Janssens, G. Wets Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (28-29) Tabellenrapport M. Cools, K. Declercq,

Nadere informatie

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting.

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 2500 gezinnen in het stadfsgewest Hasselt-Genk een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 ( )

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 ( ) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 (215-216) Tabellenrapport K. Declercq, D. Janssens, G. Wets Documentbeschrijving Titel Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 (215-216) Ondertitel Tabellenrapport

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

In het Antwerpse stadsgewest heeft 26,2% van de huishoudens geen wagen. 15,1% van de huishoudens in het Antwerpse stadsgewest heeft twee wagens.

In het Antwerpse stadsgewest heeft 26,2% van de huishoudens geen wagen. 15,1% van de huishoudens in het Antwerpse stadsgewest heeft twee wagens. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 2500 gezinnen in het stadfsgewest Antwerpen een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd gevraagd

Nadere informatie

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken 3.3 Effectief gebruikte gewichten verplaatsingen Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken Dag fi Maand fl maandag dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 ( )

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 ( ) P. 1 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 RAPPORT Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 (215-216) Analyserapport S. Reumers (Universiteit Hasselt IMOB) E. Polders (Universiteit Hasselt IMOB)

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN. Personenvragenlijst:

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN. Personenvragenlijst: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN Personenvragenlijst: in te vullen door iedereen in het huishouden vanaf 6 jaar (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Deze personenvragenlijst bestaat

Nadere informatie

VOORN. RESP:... ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

VOORN. RESP:... ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Op de bladzijden 4 tot 13 vult u per bladzijde

Nadere informatie

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht 3.2. De wagens In Vlaanderen tellen we bijna 2400000 personenwagens, in het bezit van huishoudens. De wagens van (leasing- en verhuur-)bedrijven zijn hier dus niet inbegrepen. Dit verklaart ook het lage

Nadere informatie

A. GEGEVENS OVER VERVOERMIDDELEN

A. GEGEVENS OVER VERVOERMIDDELEN A. GEGEVENS OVER VERVOERMIDDELEN De gegevens onder dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de gezinsvragenlijst en op de personenvragenlijst. De tabelnummers zijn (evenals in de volgende hoofdstukken) dezelfde

Nadere informatie

Gemiddeld aantal verplaatsingen per person per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 3,14 2,84 2,88 2,78 2,72 2,76 2,74

Gemiddeld aantal verplaatsingen per person per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 3,14 2,84 2,88 2,78 2,72 2,76 2,74 1.1 Verplaatsingen 1.1.1 Aantal verplaatsingen Gemiddeld aantal verplaatsingen per person per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 3,14 2,84 2,88 2,78 2,72 2,76 2,74 Respondentenniveau

Nadere informatie

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT 6 WOON-WERKVERKEER De gegevens onder deze hoofding zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst (zie punt 8.4 in deel 1) die over het woon-werkverkeer

Nadere informatie

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS 5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VERVOERMIDDELENBEZIT-INDEX (VMB-INDEX) TABEL 8 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VMB-INDEX Cumulative Cumulative VMB Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

2. Verplaatsingskilometers

2. Verplaatsingskilometers 2. Verplaatsingskilometers 2.1 Verplaatsingskilometers OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 41,46 39,52 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013) Analyserapport D. Janssens, K. Declercq, G. Wets Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Huishoudnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN VRAGENLIJST HUISHOUDENS: In te vullen door het gezinshoofd Geachte Mevrouw, Geachte Heer, MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE EEN BEELD KRIJGEN VAN HET

Nadere informatie

2. VERPLAATSINGSKILOMETERS

2. VERPLAATSINGSKILOMETERS 2. VERPLAATSINGSKILOMETERS Verplaatsingskilometers Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 Eerder hebben we al vastgesteld dat er geen significant verschil was in

Nadere informatie

Personenvragenlijst :

Personenvragenlijst : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (Aalst en Mechelen) Personenvragenlijst : in te vullen door iedereen in het huishouden vanaf 6 jaar (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Deze

Nadere informatie

2. Verplaatsingskilometers

2. Verplaatsingskilometers 2. Verplaatsingskilometers 2.1 Verplaatsingskilometers Aantal OVG 3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 Aantal OVG 4.3 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen Provinciale Hogeschool Limburg Departement Architectuur Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen Analyse opdracht Eindverslag Onderzoek in opdracht van het Ministerie

Nadere informatie

1. Verplaatsingskilometers

1. Verplaatsingskilometers 1. Verplaatsingskilometers 1.1 Verplaatsingskilometers OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 41,46 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden weggelaten 38,4

Nadere informatie

Tabel 121: Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer. Hoofdvervoermiddel naar werk/school

Tabel 121: Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer. Hoofdvervoermiddel naar werk/school 4 Woon-werkverkeer De onder deze hoofding besproken tabellen 129 tot en met 133 evenals tabellen 138 en 139 zijn gebaseerd op de reëel ingevulde verplaatsingen van de verplaatsingsboekjes zoals onder de

Nadere informatie

1 VERPLAATSINGSKILOMETERS

1 VERPLAATSINGSKILOMETERS 1 VERPLAATSINGSKILOMETERS Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Verschil algemeen gemiddelde 41,64 38,23-3,41 Eerder hebben we vastgesteld dat het aantal verplaatsingen significant gedaald is in de periode tussen

Nadere informatie

Tabel 24. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze 8 woon-werkverkeer

Tabel 24. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze 8 woon-werkverkeer 5 Woon-werkverkeer De gegevens onder deze hoofding zijn gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-werkverkeer handelen en dus niet op basis van

Nadere informatie

6 Woon - schoolverkeer

6 Woon - schoolverkeer 6 Woon - schoolverkeer De gegevens onder deze hoofding zijn gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-schoolverkeer handelen en dus niet op basis

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste gegevens W. Miermans, D. Janssens, M. Cools, G. Wets Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Nadere informatie

Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden

Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden Huishoudnummer : Respondentnummer : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Geachte Mevrouw, Geachte Heer, VRAGENLIJST PERSONEN: In te vullen door elk lid van het huishouden MET DIT ONDERZOEK WILLEN WE

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Gezinsvragenlijst 1. In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens van het gezin.

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Gezinsvragenlijst 1. In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens van het gezin. ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Gezinsvragenlijst 1 In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens van het gezin. De vragen worden op verschillende

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Huishoudenvragenlijst

Huishoudenvragenlijst ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG HASSELT- GENK Huishoudenvragenlijst in te vullen door het gezinshoofd of de partner van het gezinshoofd In deze vragenlijst vragen we naar een aantal gegevens over uw. De

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Tabel 50. Verdeling van personen (studerenden) volgens hoofdvervoerswijze woon-schoolverkeer

Tabel 50. Verdeling van personen (studerenden) volgens hoofdvervoerswijze woon-schoolverkeer 6 Woon-schoolverkeer De gegevens onder deze hoofding zijn gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-schoolverkeer handelen en dus niet op basis

Nadere informatie

GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN

GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN NATIONALE ENQUÊTE MOBILITEIT GEZINSVRAGENLIJST IN TE VULLEN DOOR DE REFERENTIEPERSOON VAN HET GEZIN Deze gezinsvragenlijst is bestemd voor de van het gezin. Mogen wij u vragen om: deze gezinsvragenlijst

Nadere informatie

Verplaatsingsgedrag Wetenschap of waarzeggerij

Verplaatsingsgedrag Wetenschap of waarzeggerij Verplaatsingsgedrag Wetenschap of waarzeggerij Prof. Dr. Geert Wets IMOB Universiteit Hasselt www.imob.uhasselt.be Geert.Wets@uhasselt.be Afstand devalueert Eeuwen: Andere stad = dagreis te voet Vandaag:

Nadere informatie

4 Gebruik van openbaar vervoer

4 Gebruik van openbaar vervoer 4 Gebruik van openbaar vervoer In dit deel zoomen we wat dieper in op een aantal aspecten van het gebruik van openbaar vervoer. In deze tabel en alle volgende tabellen waarin een afstandscategorie wordt

Nadere informatie

Mobiliteit in cijfers 2004

Mobiliteit in cijfers 2004 Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek Nederland Adviesdienst Verkeer en Vervoer Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN)

Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek Documentatierapport Onderzoek verplaatsingen in Nederland (OViN) Datum: 12 september 2014 Bronvermelding Publicatie van uitkomsten geschiedt

Nadere informatie

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit

Vragenlijst over uw visie op mobiliteit Vragenlijst over uw visie op mobiliteit U kunt de vragenlijst ook online invullen op www.mobiliteitsplanvlaanderen.be Waarvoor dient deze vragenlijst? Met deze vragenlijst wordt gepeild naar uw visie op

Nadere informatie

HANDLEIDING DATA-CLEANING OVG (versie mei 2007)

HANDLEIDING DATA-CLEANING OVG (versie mei 2007) HANDLEIDING DATA-CLEANING OVG (versie mei 2007) Gebruikte afkortingen: NR = non respons (R): cleaning Gezinsvragenlijst Eerste vraag: Aantal voertuigen: - indien niet ingevuld: 0 toevoegen bij "aantal"

Nadere informatie

Nota MORA-secretariaat

Nota MORA-secretariaat Nota MORA-secretariaat Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Aanvullende nota van het MORA-secretariaat

Nadere informatie

sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie

sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie Doelstelling Verkrijgen van representatief inzicht in het

Nadere informatie

algemeen gemiddelde 3,14 2,84-0,30

algemeen gemiddelde 3,14 2,84-0,30 1 VERPLAATSINGEN Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Verschil algemeen gemiddelde 3,14 2,84-0,30 De Vlaming vanaf 6 jaar verplaatst zich gemiddeld 2,8 keer per dag. Een gemiddelde is altijd een gevaarlijk cijfer,

Nadere informatie

De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen. M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 20 september 2012

De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen. M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 20 september 2012 De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 0 september 0 Inhoudsopgave Uitrusting van de huishoudens en van de individus in Brussel

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

algemeen gemiddelde 3,14 2,84 2,88

algemeen gemiddelde 3,14 2,84 2,88 1. VERPLAATSINGEN Aantal verplaatsingen. Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 algemeen gemiddelde 3,14 2,84 2,88 Net zoals bij het OVG 4.1 (periode 2008-2009), verplaatst de Vlaming (vanaf 6 jaar)

Nadere informatie

Huishoudenvragenlijst

Huishoudenvragenlijst ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (Aalst en Mechelen) Huishoudenvragenlijst in te vullen door het gezinshoofd of de partner van het gezinshoofd In deze vragenlijst vragen we naar een aantal

Nadere informatie

3. Kenmerken van personenwagens

3. Kenmerken van personenwagens 3. Kenmerken van personenwagens Tabel 29: Verdeling van personenwagens volgens bouwjaarcategorie Bouwjaar categorie bjcat 1990 en eerder 403.46 3.89 403.46 3.89 1991 tot 1995 997.17 9.62 1400.63 13.52

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR ONDERZOEKSCEL A rchitectuur M obiliteit O mgeving ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT DECEMBER 2000-DECEMBER 2001 DEEL 1: METHODOLOGISCHE

Nadere informatie

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen J CONSlf Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen

Nadere informatie

Mobiliteit en gezinnen. Resultaten van de enquête juli - augustus 2010

Mobiliteit en gezinnen. Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 Mobiliteit en gezinnen Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 Mobiliteit en gezinnen Resultaten van de enquête juli - augustus 2010 De focus van de Aardig-op-weg-week 2010 is kinderen en duurzame

Nadere informatie

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER

Contactpersoon Fabrice DE CAFMEYER Goiendag! Om de drie jaar moet elke instelling van publiek of privaat recht die meer dan 100 personeelsleden op dezelfde plaats tewerkstelt in het Brussels Gewest een bedrijfsvervoerplan (BVP) opstellen

Nadere informatie

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011

Verplaatsingen in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, 2004-2011 Verplaatsingen in, Stadsregio en, 2004-2011 VERPLAATSINGEN IN ROTTERDAM, STADSREGIO EN NEDERLAND, 2004-2011 drs. C. de Vries Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) februari 2013 In opdracht van afdeling

Nadere informatie

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek

De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie. achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning - tabellenboek De Tweedehands Automarkt en Variabilisatie achterliggend rapport bij deelrapport 1: een marktverkenning tabellenboek \inisterie van Verkeer en Waterstaat 'irectoraatgeneraal Rijkswaterstaat Colofon Uitgave:

Nadere informatie

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN

4 BEPALEN VAN GEWICHTEN 4 BEPALEN VAN GEWICHTEN Van het totaal aantal huishoudens die uit het Rijksregister geselecteerd waren (zgn. bruto-steekproef), hebben er een aantal niet meegewerkt aan de enquête. Zulke non-respons veroorzaakt

Nadere informatie

Pendelen in Vlaanderen

Pendelen in Vlaanderen Pendelen in Vlaanderen Een analyse van het woon-werkverkeer op basis van SEE2001 Pickery, J. (2005). Koning Auto regeert? Pendelgedrag en attitudes tegenover aspecten van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Nadere informatie

Aantal OVG 3. Aantal OVG 4.1

Aantal OVG 3. Aantal OVG 4.1 1. Verplaatsingen 1.1 Aantal verplaatsingen Aantal OVG 3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 Aantal OVG 4.3 algemeen gemiddelde 3,14 2,84 2,88 2,78 Gemiddeld verplaatst de Vlaming (vanaf 6 jaar) zich 2,78 keer

Nadere informatie

Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland

Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland rotterdam.nl/onderzoek Verplaatsingen in, stadsregio en Nederland 2004-2013 Onderzoek en Business Intelligence VERPLAATSINGEN IN ROTTERDAM, STADSREGIO EN NEDERLAND, 2004-2013 drs. P.A. de Graaf Onderzoek

Nadere informatie

Dynamiek in mobiliteit. Prof. dr. ing. Karst Geurs Universiteit Twente

Dynamiek in mobiliteit. Prof. dr. ing. Karst Geurs Universiteit Twente Dynamiek in mobiliteit Prof. dr. ing. Karst Geurs Universiteit Twente Inhoud Waarom is het MPN belangrijk? Eerste resultaten analyses dynamiek in mobiliteit, 2013-2014 Conclusies Autogebruik groeit vanaf

Nadere informatie

RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN Vakgroep Pleinlaan http://www.vub.ac.be/tor/ 2, Sociologie, 1050 Brussel Onderzoeksgroep TOR RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN TOR 2011/28 Glorieux, I., S. Sanctobin, T.P. Van Tienoven

Nadere informatie

Mobiliteit in Rotterdam, Stadsregio en Nederland,

Mobiliteit in Rotterdam, Stadsregio en Nederland, Mobiliteit in, en, 2004-2007 Mobiliteit in, en, 2004-2007 drs. C. de Vries & drs. R. Stevense Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) september 2008 In opdracht van ds+v, afdeling Verkeer en Vervoer

Nadere informatie

Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking. Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB

Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking. Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB Welk onderzoek? Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair

Nadere informatie

Vragen over het begin van een invuldag Q 1 Waar was u op <datum> om middernacht (twaalf uur s nachts)? ik was onderweg ik was op locatie, namelijk

Vragen over het begin van een invuldag Q 1 Waar was u op <datum> om middernacht (twaalf uur s nachts)? ik was onderweg ik was op locatie, namelijk Vragen over het begin van een invuldag Q 1 Waar was u op om middernacht (twaalf uur s nachts)? ik was onderweg ik was op locatie, namelijk Indien ik was onderweg dan Q2 Waar ging u naar toe? Keuze

Nadere informatie

Internationale Vragenlijst in verband met Fysieke Activiteiten

Internationale Vragenlijst in verband met Fysieke Activiteiten 1 Internationale Vragenlijst in verband met Fysieke Activiteiten INTERNATIONALE VRAGENLIJST IN VERBAND MET FYSIEKE ACTIVITEITEN JONGVOLWASSENEN EN VOLWASSENEN VAN MIDDELBARE LEEFTIJD LANGE VERSIE VOOR

Nadere informatie

Tabel 27. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer

Tabel 27. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer 5 Woon werkverkeer De resultaten onder deze hoofding zijn gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-werkverkeer handelen en dus niet op basis

Nadere informatie

2 WIJZIGINGEN VAN METHODIEK VAN DE DATAVERZAMELING T.O.V.

2 WIJZIGINGEN VAN METHODIEK VAN DE DATAVERZAMELING T.O.V. 2 WIJZIGINGEN VAN METHODIEK VAN DE DATAVERZAMELING T.O.V. DE VORIGE OVG S In vergelijking met de vorige OVG s zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in methodiek van dataverzameling en in de inhoud

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Onderzoek. Mobiliteit van de Hagenaar 2006

Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Onderzoek. Mobiliteit van de Hagenaar 2006 Gemeente Dienst Stedelijke Ontwikkeling Directie Beleid/Onderzoek Mobiliteit van de Hagenaar 2006 Mobiliteit van de Hagenaar, 2006 Mobiliteit van de Hagenaar, 2006 DSO/Beleid/Onderzoek 1 Colofon Mobiliteit

Nadere informatie

Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen

Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen Kees van Goeverden Technische Universiteit Delft c.d.vangoeverden@tudelft.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 24 en 25 november

Nadere informatie

Welke mogelijkheden biedt het Mobiliteitspanel Nederland voor verbetering van ons modelleninstrumentarium

Welke mogelijkheden biedt het Mobiliteitspanel Nederland voor verbetering van ons modelleninstrumentarium Welke mogelijkheden biedt het Mobiliteitspanel Nederland voor verbetering van ons modelleninstrumentarium Sascha Hoogendoorn-Lanser Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid 6 maart 2014 Foto: Marcel Hoogeveen

Nadere informatie

Inspiratie voor duurzame wijken en duurzaam bouwen. Wedstrijd Onze Straat Beweegt. Yves De Baets VVSG trefdag - 6 mei 2010

Inspiratie voor duurzame wijken en duurzaam bouwen. Wedstrijd Onze Straat Beweegt. Yves De Baets VVSG trefdag - 6 mei 2010 Inspiratie voor duurzame wijken en duurzaam bouwen Wedstrijd Onze Straat Beweegt Yves De Baets VVSG trefdag - 6 mei 2010 Inhoud 1. Toelichting van de civitas maatregel 2. Onze straat beweegt 1. Omkadering

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

3.3. De personen Rijbewijsbezit

3.3. De personen Rijbewijsbezit 3.3. De personen Bij de interpretatie van de gegevens die op persoonsniveau geobserveerd werden is het belangrijk om te beseffen dat enkel de personen die ouder waren dan zes jaar de vragenlijst moesten

Nadere informatie

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER

Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER 1 Onderzoek naar vervoersarmoede: BEVINDINGEN - VROUWEN VAN 60 JAAR EN OUDER In opdracht van: Ruben de Cuyper December 2016 2 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Vervoersarmoede: hoe groot is het probleem

Nadere informatie