Tabel 80. Verdeling van personen volgens het al dan niet maken van een verplaatsing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tabel 80. Verdeling van personen volgens het al dan niet maken van een verplaatsing"

Transcriptie

1 8 De verplaatsingen De gegevens die hieronder verzameld werden zijn gebaseerd op het verplaatsingenluik van de personenvragenlijst. Ze zijn gebaseerd op de reëel genoteerde verplaatsingen van de respondenten. In tegenstelling tot de vorige onderzoeken naar het verplaatsingsgedrag werd voor dit onderzoek slechts de eerste verplaatsingsdag meegenomen in de analyse (voor meer uitleg: zie deel 1: Methodologische analyse). Ook de vergelijkingsgegevens van Vlaanderen zijn berekend op de verplaatsingsgegevens van de eerste invuldag. 8.1 Algemeen Tabel 80. Verdeling van personen volgens het al dan niet maken van een verplaatsing Cumulative Cumulative VERPD1 Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja neen ,5% van de respondenten in het stadsgewest Gent maakt geen verplaatsingen op de betreffende invuldag. Tabel 81. Totaal aantal verplaatsingen (gemiddeld per dag) (populatieniveau) Cumulative Cumulative EEN Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ In het totaal worden er naar schatting dagelijks verplaatsingen gemaakt door inwoners vanaf 6 jaar van het Gentse stadsgewest. Op het totaal van alle Vlaamse verplaatsingen betekent dit dat 5,6% op rekening te schrijven valt van de Gentenaren. Tabel 82. Gemiddelde afstand per verplaatsing (in km) N Mean Std Dev Minimum Maximum De gemiddelde lengte van een verplaatsing bedraagt 11,96 km. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 92

2 8.2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavppd) Tabel 83. Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag Cumulative Cumulative EEN Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag bedraagt in het Gentse stadsgewest 2,8. Hiermee wijkt Gent niet significant af van het Vlaamse gemiddelde (2,76). Tabel 84. Verdeling van het gavppd volgens hoofdvervoerswijze Cumulative Cumulative HFDVM Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ (pre)metro andere/onbep autobestuurder autopassagier brom/snorfietser lijnbus fietser motorrijder te voet tram trein Even ter herinnering: onder hoofdvervoerswijze verstaan we die vervoerswijze waarmee de grootste afstand van de verplaatsing wordt afgelegd. Met het hanteren van deze term onderschatten we de vervoermiddelen die een belangrijk aandeel hebben in het voor- en natransport (voetgangers-, fietsen BTM-verplaatsingen). 58,4% van alle verplaatsingen van de inwoners van het Gentse stadsgewest wordt gemaakt met de auto (bestuurder en passagier), 12,7% met de fiets en 13,7% te voet. Bus, tram trein en metro zijn slechts goed voor 6,2% van alle verplaatsingen. Het verschil in autogebruik tussen Gent en Vlaanderen is niet significant, het Gentse fietsgebruik ligt wat lager dan in Vlaanderen (P=0.01), maar het aantal verplaatsingen te voet is merkbaar hoger (P<0.0001). Ook het gebruik van lijnbus-tram-metro is merkbaar hoger in Gent dan in Vlaanderen (P<0.0001). Het verstedelijkte karakter van Gent is dus niet te merken aan het autogebruik, wel bij het langzaam verkeer en openbaar vervoer. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 93

3 Tabel 85. Verdeling van het gavppd volgens motief Beperkt motief (huis -> vorig doel) Cumulative Cumulative MOTIEF11 Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ werken winkelen zakelijk bezoek iemand een bezoek brengen onderwijs volgen wandelen/rondrijden iemand brengen/halen ontspanning/sport/cultuur diensten (dokter, bank) andere onbepaald De oorspronkelijke verplaatsingsdoelen van de vragenlijst werden herrekend naar verplaatsingsmotieven. Het naar huis gaan als verplaatsingsdoel is op die manier opgenomen in de andere motieven waarbij de verplaatsing naar huis werd toegewezen aan het doel van de vorige verplaatsing. Bij de interpretatie van deze en andere tabellen waarin het verplaatsingsmotief aan bod komt, dient hiermee rekening gehouden te worden. Winkelen is met 22,3% het grootste verplaatsingsmotief, gevolgd door werken met 18,4%. Het motief ontspanning/sport/cultuur neemt 15% van alle verplaatsingen voor zijn rekening. Het spelen van taxichauffeur ( iemand brengen en halen ) is goed voor 9,5% van alle verplaatsingen. De vergelijking met Vlaanderen levert weinig opvallends op: er zijn geen significante verschillen tussen de verdeling van Gent en die van OVG OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 94

4 Tabel 86. Verdeling van het gavppd volgens hoofdvervoerswijze en motief TABLE OF HFDVM BY MOTIEF11 HFDVM MOTIEF11(Beperkt motief (huis -> vorig doel)) Frequency Percent Row Pct Col Pct werken winkelen zakelijk iemand e onderwij wandelen Total bezoek en bezoe s volgen /rondrij k brenge den n (pre)metro andere/onbep autobestuurder autopassagier brom/snorfietser lijnbus fietser motorrijder te voet tram trein Total (Continued) OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 95

5 HFDVM MOTIEF11(Beperkt motief (huis -> vorig doel)) Frequency Percent Row Pct Col Pct iemand b ontspann diensten andere onbepaal Total rengen/h ing/spor (dokter d alen t/cultuu, bank) r (pre)metro andere/onbep autobestuurder autopassagier brom/snorfietser bus fietser motorrijder te voet tram trein Total OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 96

6 Het hoofdvervoermiddel dat het meest gebruikt wordt is de auto. Toch vinden we duidelijke verschillen tussen bestuurders en passagiers wat betreft de verplaatsingsmotieven waarvoor ze gebruikt worden. Als autobestuurder wordt de auto vooral gebruikt voor werken, winkelen en om anderen te brengen en te halen. Voor de autopassagiers is het motief ontspanning/sport/cultuur het belangrijkst. De lijnbus, fiets en tram zijn de hoofdvervoermiddelen die het heel goed doen voor onderwijs volgen.te voet gaan scoort het hoogst bij winkelen. Het is duidelijk dat het recreatieve wandelen hieraan de basis van ligt. Het motief dat het best scoort voor de trein is werken. De auto (als bestuurder en als passagier) is het hoofdvervoermiddel dat voor alle motieven met uitzondering van onderwijs volgen en wandelen/rondrijden, het vaakst gebruikt wordt. Om deze vaststelling te zien in de tabel, bekijken we voor elke kolom de kolompercentages. Op die manier krijgen we de verdeling binnen elk motief te zien. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 97

7 Tabel 87. Verdeling van het gavppd volgens hoofdvervoerswijze en motief voor de werkweekverplaatsingen met vertrek of aankomst tussen u Table of HFDVM by MOTIEF11 HFDVM MOTIEF11(Beperkt motief (huis -> vorig doel)) Frequency Percent Row Pct Col Pct werken winkelen zakelijk iemand e onderwij wandelen Total bezoek en bezoe s volgen /rondrij k brenge den n andere autobestuurder autopassagier brom/snorfietser lijnbus fietser motorrijder onbepaald te voet OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 98

8 tram trein Total (Continued) HFDVM MOTIEF11(Beperkt motief (huis -> vorig doel)) Frequency Percent Row Pct Col Pct iemand b ontspann diensten andere onbepaal Total rengen/h ing/spor (dokter d alen t/cultuu, bank) r andere autobestuurder autopassagier brom/snorfietser lijnbus fietser motorrijder onbepaald OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 99

9 te voet tram trein Total Tabel 87 is een herneming van Tabel 86 maar dan beperkt tot de avondspits (16.00 tot 19.00). Gemiddeld maakt de Gentenaar 0,73 verplaatsingen tijdens de avondspits. Dit komt neer op een kwart van alle verplaatsingen op een dag. Het grootste deel van de verplaatsingen tijdens de spits (21,83% - kolomtotaal onderaan de tabel) zijn woon-werkverplaatsingen, of bijna vier vijfde van de verplaatsingen in de avondspits is in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt - niet woon-werk gerelateerd. Het winkelverkeer vermindert, maar is ook in de avondspits nog goed voor 20,46% van de verplaatsingen. Wanneer we een kijkje nemen bij de hoofdvervoermiddelen zijn er ook hier weinig verschillen vast te stellen. Enkel het aandeel van de trein verdubbelt in de avondspits ten opzichte van het aandeel in Tabel 86. Voor een correcte interpretatie van deze gegevens dient rekening gehouden te worden met de ketenverplaatsingen (zie punt 8.10). OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 100

10 Tabel 88. Verdeling van het gavppd volgens hoofdvervoerswijze en afstand TABLE OF HFDVM BY ACAT HFDVM ACAT Frequency Percent Row Pct Col Pct 0.1 tot 0.3 tot 0.6 tot 1.1 tot 2.1 tot 3.1 tot Total 0.2 km 0.5 km 1 km 2 km 3 km 5 km (pre)metro andere/onbep autobestuurder autopassagier brom/snorfietser lijnbus fietser motorrijder te voet tram trein Total (Continued) OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 101

11 HFDVM ACAT Frequency Percent Row Pct Col Pct 5.1 tot 7.5 tot 10.1 tot 15.1 tot 25.1 tot meer dan Total 7.5 km 10 km 15 km 25 km 40 km 40 km (pre)metro andere/onbep autobestuurder autopassagier brom/snorfietser lijnbus fietser motorrijder te voet tram trein Total Frequency Missing = Om na te gaan welk hoofdvervoermiddel er gebruikt wordt voor welke afstand verdelen we het gemiddeld aantal verplaatsingen volgens hoofdvervoermiddel en afstandscategorie. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 102

12 De auto is een hoofdvervoermiddel voor alle afstandsklassen, al ligt het percentage voor de autobestuurder verhoudingsgewijs het hoogst bij afstanden boven 7,5 km. Voor de autopassagiers, de lijnbus en de tram zijn de afstanden tussen 3 en 7,5 km relatief het belangrijkst, terwijl de trein overduidelijk een hoofdvervoermiddel is voor de lange afstand. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 103

13 Tabel 89. Verdeling van het gavppd volgens hoofdvervoerswijze en afstand voor de werkweekverplaatsingen met vertrek of aankomst tussen u Table of HFDVM by ACAT HFDVM ACAT Frequency Percent Row Pct Col Pct 0.1 tot 0.3 tot 0.6 tot 1.1 tot 2.1 tot 3.1 tot Total 0.2 km 0.5 km 1 km 2 km 3 km 5 km andere autobestuurder autopassagier brom/snorfietser bus fietser motorrijder onbepaald te voet tram OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 104

14 trein Total (Continued) HFDVM ACAT Frequency Percent Row Pct Col Pct 5.1 tot 7.5 tot 10.1 tot 15.1 tot 25.1 tot meer dan Total 7.5 km 10 km 15 km 25 km 40 km 40 km andere autobestuurder autopassagier brom/snorfietser bus fietser motorrijder onbepaald OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 105

15 te voet tram trein Total Frequency Missing = Voor de verdeling tijdens de avondspits zijn er weinig verschillen vast te stellen met de algemene verdeling (Tabel 88). We merken wel een lichte verschuiving naar de hogere afstandsklassen (boven 7,5 km) ten nadele van de lagere afstandsklassen, waarschijnlijk te wijten aan het hoger aandeel woon-werkverplaatsingen. Tabel 90. Verdeling van het gavppd volgens hoofdvervoerswijze en verplaatsingstijd HFDVM TCAT Frequency Percent Row Pct Col Pct 0 tot 6 tot 11 tot 16 tot Total 5 min 10 min 15 min 20 min (pre)metro andere/onbep autobestuurder autopassagier brom/snorfietser bus fietser OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 106

16 motorrijder te voet tram trein Total (Continued) HFDVM TCAT Frequency Percent Row Pct Col Pct 21 tot 31 tot 61 tot mi Total 30 min 60 min 120 min n (pre)metro andere/onbep autobestuurder autopassagier brom/snorfietser lijnbus fietser motorrijder OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 107

17 te voet tram trein Total Frequency Missing = Weinig verplaatsingen duren langer dan 20 minuten (ongeveer ¼). Wanneer we voor elk hoofdvervoermiddel de som van de rijpercentages tot en met 20 minuten uitrekenen, zien we dat voor de meeste vervoermiddelen minstens twee derde van alle verplaatsingen hooguit 20 minuten duurt. Uitzonderingen op deze vaststelling vinden we bij de lijnbus, de tram en de trein. Nog een opvallend element bij de tabel: bijna 50% van alle verplaatsingen met de auto (zowel bestuurders 45,78% - als passagiers 46,64%) duurt niet langer dan 10 minuten! OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 108

18 Tabel 91. Verdeling van het gavppd volgens hoofdvervoerswijze en verplaatsingstijd voor de werkweekverplaatsingen met vertrek of aankomst tussen u Table of HFDVM by TCAT HFDVM TCAT Frequency Percent Row Pct Col Pct 0 tot 6 tot 11 tot 16 tot 21 tot 31 tot 61 tot mi Total 5 min 10 min 15 min 20 min 30 min 60 min 120 min n ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ andere ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ autobestuurder ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ autopassagier ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ brom/snorfiets ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ bus ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ fietser ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ motorrijder ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ onbepaald ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ te voet ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ tram OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 109

19 ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ trein ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ Total Frequency Missing = Tijdens de avondspits merken we in de som van de rijpercentages tot en met 20 min enkele verschillen in vergelijking met Tabel 90. Zo duurt een verplaatsing in de avondspits met de auto (als bestuurder), de lijnbus, de tram en de trein langer dan gemiddeld genomen over een ganse dag. Enkel verplaatsingen met brom- en snorfiets duren in de avondspits minder lang. Uiteraard hangt deze conclusie samen met de beschrijving van Tabel 89. Hier vonden we dat er in de avondspits een verschuiving in de afstandsklassen plaatsvindt naar de hogere afstandsklassen. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 110

20 Tabel 92. Verdeling van het totaal aantal verplaatsingen (gemiddeld per dag) volgens vertrekuur van de dag in de werkweek en in het weekend (populatieniveau) Voor de exacte cijfers van deze tabel verwijzen we naar Tabel in 14 in deel 3B. Hieronder geven we de gegevens in een grafiek weer. Gent verplaatsingen volgens vertrekuur en naar werkweek-weekend verplaatsingen werkweek weekend uur Zowel het patroon van een werkdag als een weekenddag zijn duidelijk te zien in bovenstaande grafiek. Op een werkdag merken we een duidelijk afgebakende ochtendspits en een iets langer gerekte avondspits. In het weekend verschuift de ochtendspits naar later in de voormiddag, krijgen we in de namiddag een tweede piek en tot slot nog een derde (beperkte) piekperiode in de avonduren. Tabel 93. Verdeling van het gavppd volgens aanwezigheid bagage/boodschappen/kinderen Cumulative Cumulative BAG Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja neen Frequency Missing = % van alle verplaatsingen gebeurt zonder bagage, kinderen of boodschappen. Deze gegevens worden veelzeggender wanneer we ze linken aan het hoofdvervoermiddel van de verplaatsing. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 111

21 Tabel 94. Verdeling van het gavppd volgens hoofdververvoerswijze en aanwezigheid bagage/boodschappen/kinderen HFDVM BAG(bagage/boodschappen/kinderen) Frequency Percent Row Pct Col Pct ja neen Total ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ (pre)metro ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ andere/onbep ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ autobestuurder ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ autopassagier ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ brom/snorfietser ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ lijnbus ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ fietser ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ motorrijder ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ te voet ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ tram ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ trein ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ Total Frequency Missing = OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 112

22 Het aandeel verplaatsingen met bagage, boodschappen of kinderen is groter bij de fiets en te voet dan bij de autobestuurder. Toch is voorzichtigheid geboden bij de interpretatie van deze tabel. Een boekentas is ook bagage, misschien dat daardoor de fiets en te voet zo hoog scoren. In elk geval is het meedragen van bagage, kinderen en boodschappen geen voldoende reden om de fiets te laten staan en in heel wat gevallen kan het dan ook niet dienen als excuus om de auto te gebruiken. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 113

23 8.3 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag en sociologische en demografische kenmerken Achtereenvolgens bekijken we de variabelen geslacht, leeftijd, hoogst behaald diploma, statuut en netto-inkomen. Tabel 95. Gavppd volgens geslacht SEXE Frequency ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ man vrouw Net zoals in OVG merken we een significant verschil tussen het gemiddeld aantal verplaatsingen van mannen en vrouwen (P<0.001). Mannen leggen gemiddeld 2,9 verplaatsingen per persoon per dag af, vrouwen 2,7 verplaatsingen. Tabel 96. Verdeling van het gavppd volgens hoofdvervoerswijze en geslacht 14 SEXE(geslacht) HFDVM Frequency Row Pct (pre)met andere/o autobest autopass brom/sno lijnbus Total ro nbep. uurder agier rfietser man vrouw (Continued) SEXE(geslacht) HFDVM Frequency Row Pct fietser motorrij te voet tram trein Total der ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ man ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ vrouw ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ Niet alleen het aantal verplaatsingen per persoon per dag verschilt tussen mannen en vrouwen, ook de gebruikte hoofdvervoermiddelen kennen sterke verschillen. Vrouwen rijden minder zelf met de auto 14 Deze tabel en een aantal volgende tabellen zijn tabellen waarin er gewerkt wordt met conditionele verdelingen. Enkel de rijpercentages worden vermeld. De marginale verdeling (het cijfer achteraan elke rij van de tabel) geeft voor die betreffende variabeleklasse aan wat het gavppd of het gaakppd is. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 114

24 en zijn vaker autopassagier. Voor lijnbus en tram zijn er kleine verschillen (vrouwen nemen wat vaker het openbaar vervoer), maar significant zijn de verschillen niet. De trein wordt beduidend meer door mannen dan door vrouwen gebruikt. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 115

25 Tabel 97. Verdeling van het gavppd volgens afstand en geslacht SEXE(geslacht) ACAT Frequency Row Pct 0.1 tot 0.3 tot 0.6 tot 1.1 tot 2.1 tot 3.1 tot Total 0.2 km 0.5 km 1 km 2 km 3 km 5 km man vrouw (Continued) SEXE(geslacht) ACAT Frequency Row Pct 5.1 tot 7.5 tot 10.1 tot 15.1 tot 25.1 tot meer dan Total 7.5 km 10 km 15 km 25 km 40 km 40 km man vrouw Frequency Missing = Naast het hoofdvervoermiddel verschillen ook de afgelegde afstanden van de verplaatsingen tussen mannen en vrouwen. Het aandeel van de verplaatsingsafstandentot en met 3 km is hoger voor de vrouwen dan voor de mannen. Voor de afstanden boven 3 kilometer ligt het aandeel van de mannen hoger dan dat van de vrouwen. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 116

26 Tabel 98. Verdeling van het gavppd volgens motief en geslacht SEXE(geslacht) MOTIEF11(Beperkt motief (huis -> vorig doel)) Frequency Row Pct werken winkelen zakelijk iemand e onderwij wandelen Total bezoek en bezoe s volgen /rondrij k brenge den n man vrouw (Continued) SEXE(geslacht) MOTIEF11(Beperkt motief (huis -> vorig doel)) Frequency Row Pct iemand b ontspann diensten andere onbepaal Total rengen/h ing/spor (dokter d alen t/cultuu, bank) r ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ man ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ vrouw ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ Tabel 98 is een weerspiegeling van het algemene rolpatroon in onze samenleving. In vergelijking met het andere geslacht maken mannen meer verplaatsingen om te gaan werken, zakelijke bezoeken af te leggen en voor ontspanning, sport en cultuur. Vrouwen leggen verhoudingsgewijs meer verplaatsingen af om te winkelen, iemand een bezoek te brengen en het brengen en halen van personen. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 117

27 Tabel 99. Gavppd volgens leeftijd LFTKLPER Frequency ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ Naast het geslacht van de respondent is er ook een verband tussen de leeftijd en het aantal verplaatsingen dat per dag wordt afgelegd. In de leeftijdsklasse 13 tot 15 jaar zien we een daling ten opzichte van de eerste leeftijdsgroep. Vermoedelijk is de groep 6-12-jarigen nog te jong om alleen verplaatsingen te maken en daarom worden ze dan maar meegenomen met de ouders tijdens hun verplaatsingen. Voor de groep 13- tot 15-jarigen speelt dit minder. Zij kunnen vaker thuisblijven en maken dan ook minder verplaatsingen. Vanaf 16 jaar zien we een duidelijke stijging in het aantal verplaatsingen dat er per dag gemaakt wordt. Deze stijging gaat verder tot jaar, waarna het plots steil bergaf gaat met het gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag. 65-plussers komen nog maar aan 1,7 verplaatsingen per dag. Tabel 100. Verdeling van het gavppd volgens hoofdvervoerswijze en leeftijd LFTKLPER(Leeftijdsklasse persoon) HFDVM Frequency Row Pct (pre)met andere/o autobest autopass brom/sno lijnbus Total ro nbep. uurder agier rfietser (Continued) OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 118

28 LFTKLPER(Leeftijdsklasse persoon) HFDVM Frequency Row Pct fietser motorrij te voet tram trein Total der ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ De hoofdvervoerswijze van de verplaatsing hangt samen met de leeftijd van de respondent. Dit is uiteraard logisch: je moet 18 zijn om een rijbewijs voor de auto te besturen, kinderen moeten motorisch voldoende ontwikkeld zijn om te kunnen fietsen, enz. De leeftijdsgroep van 6 tot 12 jaar bekijkt meer dan de helft van zijn verplaatsingen door het raampje van de achterbank. Blijkbaar zijn ze die positie in hun verdere leven behoorlijk beu want op geen enkel moment haalt het rijpercentage van de autopassagiers nog zo een hoog rijpercentage. De auto daarentegen worden ze niet vlug moe: daarvoor moeten we maar naar het rijpercentage van de autobestuurders kijken. Van zodra men een auto mag gebruiken, doet men het ook. Bij de 16 tot 24- jarigen is 17,81% van hun verplaatsingen als autobestuurder, om vervolgens te stijgen tot 57,66% bij de 35 tot 44-jarigen. Enkel bij de 65-plussers vinden we een opmerkelijke daling, die waarschijnlijk vooral te verklaren is door het lagere rijbewijsbezit bij het vrouwelijke deel van deze leeftijdsgroep. Verplaatsingen met de fiets zijn het grootste deel van de verplaatsingen van de 13 tot 15-jarigen. Dit percentage is tevens het hoogste van de hele kolom rijpercentages. In geen enkele leeftijdsklasse wordt er dus meer gefietst dan bij de jarigen. Ook het gebruik van de lijnbus ligt in deze klasse het hoogst. Verplaatsingen te voet worden relatief het meest gemaakt door de 65-plussers. Een vijfde van hun verplaatsingen is een verplaatsing te voet: degenen die dus het minst 'te been' zouden zijn. OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 119

29 Tabel 101. Verdeling van het gavppd volgens afstand en leeftijd LFTKLPER(Leeftijdsklasse persoon) ACAT Frequency Row Pct 0.1 tot 0.3 tot 0.6 tot 1.1 tot 2.1 tot 3.1 tot Total 0.2 km 0.5 km 1 km 2 km 3 km 5 km (Continued) LFTKLPER(Leeftijdsklasse persoon) ACAT Frequency Row Pct 5.1 tot 7.5 tot 10.1 tot 15.1 tot 25.1 tot meer dan Total 7.5 km 10 km 15 km 25 km 40 km 40 km Frequency Missing = OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 120

30 Voor elke leeftijdsklasse geldt dat meer dan de helft van de verplaatsingen zich afspeelt binnen een afstand van 5 kilometer. Vanaf de klasse 13 tot 15 jaar neemt het aandeel van de verplaatsingen boven de 5 kilometer toe. Het hoogste aandeel lange verplaatsingen vinden we bij de klasse van 25 tot 34 jaar. Na deze piek neemt het aandeel weer gestaag af. Tabel 102. Verdeling van het gavppd volgens motief en leeftijd LFTKLPER(Leeftijdsklasse persoon) MOTIEF11(Beperkt motief (huis -> vorig doel) Frequency Row Pct werken winkelen zakelijk iemand e onderwij wandelen Total bezoek en bezoe s volgen /rondrij k brenge den n (Continued) OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 121

31 LFTKLPER(Leeftijdsklasse persoon) MOTIEF11(Beperkt motief (huis -> vorig doel) Frequency Row Pct iemand b ontspann diensten andere onbepaal Total rengen/h ing/spor (dokter d alen t/cultuu, bank) r ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ ƒƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆƒƒƒƒƒƒƒƒˆ De verplaatsingsmotieven verschillen uiteraard ook volgens leeftijd. In de eerste drie categorieën is onderwijs volgen het belangrijkste verplaatsingsmotief is, terwijl in de drie volgende klassen werken het belangrijkste motief is. Het belang van sport, ontspanning en cultuur in het verplaatsingspatroon neemt ook duidelijk af met een stijgende leeftijd, terwijl het aandeel van de winkelverplaatsingen dan weer stijgt met de leeftijd (het aantal absolute winkelverplaatsingen daalt evenwel voor de 65- plussers). OVG GENT (januari 2000-januari 2001): DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST 122

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd)

3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3 Gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag (gaakpppd) 3.1 Algemeen Het gemiddeld aantal afgelegde kilometer per persoon per dag bedraagt anno 2008 41,6 km 1. Ook voor deze indicator beschikken

Nadere informatie

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT

TABEL 26 VERDELING VAN PERSONEN (BEROEPSACTIEVEN) VOLGENS HOOFDVERVOERSWIJZE WOON- WERKVERKEER EN BEROEPSSTATUUT 6 WOON-WERKVERKEER De gegevens onder deze hoofding zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst (zie punt 8.4 in deel 1) die over het woon-werkverkeer

Nadere informatie

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen

10 SAMENVATTING 23. 10.1 Schets van de steekproef. 10.2 Kencijfers huishoudens. 10.3 Kencijfers personen 10 SAMENVATTING 23 10.1 Schets van de steekproef Van december 2000 tot december 2001 werd er in Vlaams-Brabant een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Het onderzoeksgebied Vlaams-Brabant

Nadere informatie

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag

5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag 5 Bij de analyse maken we geen gebruik meer van de 2 e invuldag Bij alle tot op heden uitgevoerde OVG s in Vlaanderen (Vlaanderen april 1994-april 1995, Vlaanderen januari 2000-januari 2001, de stadsgewesten

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENk (april 1999- april 2000) DEEL 3 A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST Onderzoek

Nadere informatie

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken

Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken 3.3 Effectief gebruikte gewichten verplaatsingen Tabel 7. Gewichten die aan de dagen en maanden zijn toegekend om de steekproef representatiever te maken Dag fi Maand fl maandag dinsdag woensdag donderdag

Nadere informatie

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport

Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen ( ) Analyserapport Onderzoek verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2015-2016) Analyserapport 1 INLEIDING Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek

Nadere informatie

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt.

Tabel 69: Verdeling van het gavpppd volgens geslacht en hoofdvervoerswijze. meerdere verplaatsingen heeft gemaakt. 2.2 Gavpppd en socio-economische kenmerken Iedereen die mobiliteit en verplaatsingsgedrag bestudeert, heeft wellicht al wel eens van een studie gehoord waarin socio-economische kenmerken gebruikt worden

Nadere informatie

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting.

Het is ook deze volgorde die we gebruiken voor deze samenvatting. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 2500 gezinnen in het stadfsgewest Hasselt-Genk een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd

Nadere informatie

In het Antwerpse stadsgewest heeft 26,2% van de huishoudens geen wagen. 15,1% van de huishoudens in het Antwerpse stadsgewest heeft twee wagens.

In het Antwerpse stadsgewest heeft 26,2% van de huishoudens geen wagen. 15,1% van de huishoudens in het Antwerpse stadsgewest heeft twee wagens. 9 Samenvatting 9.1 Schets van de steekproef Van januari 2000 tot januari 2001 werd bij 2500 gezinnen in het stadfsgewest Antwerpen een onderzoek naar het verplaatsingsgedrag uitgevoerd. Hierbij werd gevraagd

Nadere informatie

P H L. ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENK (april 1999-april 2000) DEEL 3 B: BIJLAGEN VAN DE ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST

P H L. ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENK (april 1999-april 2000) DEEL 3 B: BIJLAGEN VAN DE ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST HASSELT-GENK (april 1999-april 2000) DEEL 3 B: BIJLAGEN VAN DE ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST

Nadere informatie

1.1 Verplaatsingskilometers

1.1 Verplaatsingskilometers 1.1 Verplaatsingskilometers 1.1.1 Verplaatsingskilometers Gemiddeld aantal afgelegde kilometers per persoon per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 algemeen gemiddelde algemeen gemiddelde

Nadere informatie

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS

5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS 5 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VERVOERMIDDELENBEZIT-INDEX (VMB-INDEX) TABEL 8 VERDELING VAN GEZINNEN VOLGENS VMB-INDEX Cumulative Cumulative VMB Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Tabel 24. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze 8 woon-werkverkeer

Tabel 24. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze 8 woon-werkverkeer 5 Woon-werkverkeer De gegevens onder deze hoofding zijn gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-werkverkeer handelen en dus niet op basis van

Nadere informatie

6 Woon - schoolverkeer

6 Woon - schoolverkeer 6 Woon - schoolverkeer De gegevens onder deze hoofding zijn gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-schoolverkeer handelen en dus niet op basis

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april april 2000) DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april april 2000) DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april 1999 - april 2000) DEEL 3A: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST Onderzoek

Nadere informatie

Tabel 50. Verdeling van personen (studerenden) volgens hoofdvervoerswijze woon-schoolverkeer

Tabel 50. Verdeling van personen (studerenden) volgens hoofdvervoerswijze woon-schoolverkeer 6 Woon-schoolverkeer De gegevens onder deze hoofding zijn gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-schoolverkeer handelen en dus niet op basis

Nadere informatie

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd)

2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) 2 Gemiddeld aantal verplaatsingen per persoon per dag (gavpppd) De meeste hiernavolgende tabellen werden opgebouwd rond het begrip hoofdvervoerswijze omdat dit handig is voor de analyse van een verplaatsing.

Nadere informatie

Het tweede (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( Percent ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de totale frequentie.

Het tweede (hierna) vermelde cijfer is de relatieve frequentie ( Percent ) van bovenvermeld absoluut cijfer t.o.v. de totale frequentie. Leeswijzer Algemeen 1. Voor algemene achtergrondinformatie i.v.m. de methodologie van dit onderzoek kan men Appendix 1 van dit rapport ( Methodologische toelichting ) raadplegen. 2. Heel wat tabellen in

Nadere informatie

4 Gebruik van openbaar vervoer

4 Gebruik van openbaar vervoer 4 Gebruik van openbaar vervoer In dit deel zoomen we wat dieper in op een aantal aspecten van het gebruik van openbaar vervoer. In deze tabel en alle volgende tabellen waarin een afstandscategorie wordt

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 ( )

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 ( ) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (27-28) Tabellenrapport betreffende het verplaatsingsgedrag van de West-Vlamingen M. Cools, D. Janssens Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 3 (27-28) Tabellenrapport

Nadere informatie

1. Verplaatsingskilometers

1. Verplaatsingskilometers 1. Verplaatsingskilometers 1.1 Verplaatsingskilometers OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 41,46 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden weggelaten 38,4

Nadere informatie

Gemiddeld aantal verplaatsingen per person per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 3,14 2,84 2,88 2,78 2,72 2,76 2,74

Gemiddeld aantal verplaatsingen per person per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 3,14 2,84 2,88 2,78 2,72 2,76 2,74 1.1 Verplaatsingen 1.1.1 Aantal verplaatsingen Gemiddeld aantal verplaatsingen per person per dag OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 OVG 5.1 3,14 2,84 2,88 2,78 2,72 2,76 2,74 Respondentenniveau

Nadere informatie

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR)

VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) 3 RIJBEWIJSBEZIT TABEL 1 VERDELING VAN PERSONEN VOLGENS RIJBEWIJSBEZIT (VANAF 6 JAAR) Cumulative Cumulative RYBEWYS Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

Tabel 27. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer

Tabel 27. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer 5 Woon werkverkeer De resultaten onder deze hoofding zijn gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-werkverkeer handelen en dus niet op basis

Nadere informatie

2. Verplaatsingskilometers

2. Verplaatsingskilometers 2. Verplaatsingskilometers 2.1 Verplaatsingskilometers OVG 3 OVG 4.1 OVG 4.2 OVG 4.3 OVG 4.4 OVG 4.5 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 41,46 39,52 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden

Nadere informatie

Tabel 121: Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer. Hoofdvervoermiddel naar werk/school

Tabel 121: Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer. Hoofdvervoermiddel naar werk/school 4 Woon-werkverkeer De onder deze hoofding besproken tabellen 129 tot en met 133 evenals tabellen 138 en 139 zijn gebaseerd op de reëel ingevulde verplaatsingen van de verplaatsingsboekjes zoals onder de

Nadere informatie

Mobiliteit in cijfers 2004

Mobiliteit in cijfers 2004 Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek Nederland Adviesdienst Verkeer en Vervoer Mobiliteit in cijfers 2004 Resultaten uit het eerste jaar Mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN

6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN 6 VERDELING VAN WAGENS VOLGENS VERSCHILLENDE KENMERKEN TABEL 13 VERDELING VAN DE WAGENS VOLGENS DE WIJZE WAAROP ZE IN HET BEZIT GEKOMEN ZIJN 10 Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van personenwagens. 26. Tabel 2: Verdeling van gezinnen volgens bezit van bestelwagens.

Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van personenwagens. 26. Tabel 2: Verdeling van gezinnen volgens bezit van bestelwagens. LIJST VAN TABELLEN A. GEGEVENS OVER VERVOERMIDDELEN HET BEZIT VAN VERVOERMIDDELEN Tabel 1: Verdeling van gezinnen volgens bezit van personenwagens. 26 Tabel 2: Verdeling van gezinnen volgens bezit van

Nadere informatie

2. VERPLAATSINGSKILOMETERS

2. VERPLAATSINGSKILOMETERS 2. VERPLAATSINGSKILOMETERS Verplaatsingskilometers Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 Eerder hebben we al vastgesteld dat er geen significant verschil was in

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (DECEMBER DECEMBER 2001) DEEL 3 B: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST: NIET- H L

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (DECEMBER DECEMBER 2001) DEEL 3 B: ANALYSE PERSONENVRAGENLIJST: NIET- H L P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR ONDERZOEKSCEL A rchitectuur M obiliteit O mgeving ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (DECEMBER 2000 - DECEMBER 2001) DEEL 3 B: ANALYSE

Nadere informatie

Tabel 25. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer

Tabel 25. Verdeling van personen (beroepsactieven) volgens hoofdvervoerswijze woonwerkverkeer 5 Woon werkverkeer De resultaten onder deze hoofding zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de gegevens van de vragen 21 tot en met 30 van de personenvragenlijst die over het woon-werkverkeer handelen en dus

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN. Personenvragenlijst:

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN. Personenvragenlijst: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG ANTWERPEN Personenvragenlijst: in te vullen door iedereen in het huishouden vanaf 6 jaar (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Deze personenvragenlijst bestaat

Nadere informatie

Vervoer in het dagelijks leven

Vervoer in het dagelijks leven Vervoer in het dagelijks leven Doordat de afstanden tot voorzieningen vandaag de dag steeds groter worden neemt het belang van vervoer in het dagelijks leven toe. In april 2014 zijn de leden van het Groninger

Nadere informatie

Personenvragenlijst :

Personenvragenlijst : ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT (Aalst en Mechelen) Personenvragenlijst : in te vullen door iedereen in het huishouden vanaf 6 jaar (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Deze

Nadere informatie

Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen

Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen Fietsmobiliteit in Nederland, Denemarken en Vlaanderen Kees van Goeverden Technische Universiteit Delft c.d.vangoeverden@tudelft.nl Bijdrage aan het Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk 24 en 25 november

Nadere informatie

VOORN. RESP:... ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

VOORN. RESP:... ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Verplaatsingsboekje (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) Op de bladzijden 4 tot 13 vult u per bladzijde

Nadere informatie

7 BIJLAGEN. 1. Gezinsvragenlijst 2. Persoonsvragenlijst 3. Verplaatsingsboekje 4. Protocoldocument. Instituut voor Mobiliteit (IMOB) 38

7 BIJLAGEN. 1. Gezinsvragenlijst 2. Persoonsvragenlijst 3. Verplaatsingsboekje 4. Protocoldocument. Instituut voor Mobiliteit (IMOB) 38 7 BIJLAGEN 1. Gezinsvragenlijst 2. Persoonsvragenlijst 3. Verplaatsingsboekje 4. Protocoldocument Instituut voor Mobiliteit (IMOB) 38 Bijlage 1 Gezinsvragenlijst GEZINSVRAGENLIJST ID NUMMER: - VOORN. RESP:...

Nadere informatie

De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen. M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 20 september 2012

De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen. M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 20 september 2012 De specificiteiten van Brussel en hun doelstellingen M. Hubert, P. Huynen, K. Lebrun en G. Patriarche (CES-FUSL) 0 september 0 Inhoudsopgave Uitrusting van de huishoudens en van de individus in Brussel

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ID NUMMER: - VOORN. RESP:... ENQUETEURSNUMMER: ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren

Nadere informatie

Appendix 2: Lijst van achterliggende tabellen bij figuren van het analyserapport

Appendix 2: Lijst van achterliggende tabellen bij figuren van het analyserapport Appendix 2: Lijst van achterliggende tabellen bij figuren van het analyserapport Tabel 1: Verdeling van het gavpppd volgens hoofdvervoerswijze... 4 Tabel 2: Verdeling van ritten volgens vervoerswijze (ritten

Nadere informatie

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek

1.1 Achtergrond. 1.2 Doelstelling van het onderzoek 1.1 Achtergrond Sinds 1994 voert de Vlaamse Overheid onderzoek uit naar het verplaatsingsgedrag van Vlamingen. Dit onderzoek wordt het Onderzoek VerplaatsingsGedrag of OVG genoemd. In het OVG worden een

Nadere informatie

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen

J CONSlf. Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid. Rapport mobiliteitsontwikkelingen J CONSlf Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen Gedragswetenschappelijke kennis in het verkeer- en vervoerbeleid Rapport mobiliteitsontwikkelingen

Nadere informatie

Nota MORA-secretariaat

Nota MORA-secretariaat Nota MORA-secretariaat Vaststellingen m.b.t. het Vlaams Gewest over de werkgeverstegemoetkomingen in de kosten van het woon-werkverkeer van loontrekkenden uit de privésector Aanvullende nota van het MORA-secretariaat

Nadere informatie

4 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen

4 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen Ook hier wijzen we erop dat de cijfers subjectieve waarnemingen zijn. Een gelijkaardig onderzoek naar schattingen van de afstand woonplaats-treinstation werd door ons niet uitgevoerd. 13,8% van de Vlamingen

Nadere informatie

2. Verplaatsingskilometers

2. Verplaatsingskilometers 2. Verplaatsingskilometers 2.1 Verplaatsingskilometers Aantal OVG 3 Aantal OVG 4.1 Aantal OVG 4.2 Aantal OVG 4.3 algemeen gemiddelde 41,64 38,23 36,98 42,12 algemeen gemiddelde waarbij outliers werden

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 ( )

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 ( ) P. 1 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 RAPPORT Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 (215-216) Analyserapport S. Reumers (Universiteit Hasselt IMOB) E. Polders (Universiteit Hasselt IMOB)

Nadere informatie

3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen

3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen 3 Verdeling van gezinnen volgens bezit van vervoermiddelen Tabel 3. Verdeling van gezinnen volgens het bezit van personenwagens PERSWAGA Frequency Percent Frequency Percent ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ

Nadere informatie

algemeen gemiddelde 3,14 2,84-0,30

algemeen gemiddelde 3,14 2,84-0,30 1 VERPLAATSINGEN Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Verschil algemeen gemiddelde 3,14 2,84-0,30 De Vlaming vanaf 6 jaar verplaatst zich gemiddeld 2,8 keer per dag. Een gemiddelde is altijd een gevaarlijk cijfer,

Nadere informatie

1 VERPLAATSINGSKILOMETERS

1 VERPLAATSINGSKILOMETERS 1 VERPLAATSINGSKILOMETERS Aantal OVG3 Aantal OVG 4.1 Verschil algemeen gemiddelde 41,64 38,23-3,41 Eerder hebben we vastgesteld dat het aantal verplaatsingen significant gedaald is in de periode tussen

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2014

Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2014 Paper Onderzoek Verplaatsingen in Nederland 2014 Plausibiliteitsanalyse Juli 2015 CBS Centraal Bureau voor de Statistiek Losse elektronische publicatie, 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Totale vervoersprestatie

Nadere informatie

P H L. ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april april 2000) DEEL 1: METHODOLOGISCHE ANALYSE

P H L. ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april april 2000) DEEL 1: METHODOLOGISCHE ANALYSE P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR EN BEELDENDE KUNST ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG STADSGEWEST ANTWERPEN (april 1999 - april 2000) DEEL 1: METHODOLOGISCHE ANALYSE Onderzoek

Nadere informatie

RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN

RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN Vakgroep Pleinlaan http://www.vub.ac.be/tor/ 2, Sociologie, 1050 Brussel Onderzoeksgroep TOR RESULTATEN PUBLIEKSBEVRAGING MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN TOR 2011/28 Glorieux, I., S. Sanctobin, T.P. Van Tienoven

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.1 (2008-2009) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste gegevens W. Miermans, D. Janssens, M. Cools, G. Wets Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen

Nadere informatie

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken 5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken Tabel 17. Verdeling van de wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

In deze eerste paragraaf worden een aantal cijfers besproken die handelen over het vervoermiddelenbezit bij Vlaamse huishoudens in 1994.

In deze eerste paragraaf worden een aantal cijfers besproken die handelen over het vervoermiddelenbezit bij Vlaamse huishoudens in 1994. 3.1. Huishoudens en vervoermiddelenbezit In deze eerste paragraaf worden een aantal cijfers besproken die handelen over het vervoermiddelenbezit bij Vlaamse huishoudens in 1994. In Tabel 1 kan men zien

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen)

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN. Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAANDEREN Personenvragenlijst 1 (ouders mogen hun kinderen helpen bij het invullen) De vragen worden op verschillende manieren beantwoord: 1. Er staan een aantal antwoordmogelijkheden

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad,

Aan de gemeenteraad van Nijmegen. Geachte leden van de raad, Ingekomen stuk D5 (PA 2 juli 2008) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax (024) 323 93 34 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

1 FIETS IN BEELD. 1.1 Historiek van het fietsgebruik

1 FIETS IN BEELD. 1.1 Historiek van het fietsgebruik 1 FIETS IN BEELD 1.1 Historiek van het fietsgebruik Het is belangrijk de historische ontwikkeling van het fietsgebruik van nabij te bekijken om inzicht te krijgen in de aard en de werking van de factoren

Nadere informatie

Pendelen in Vlaanderen

Pendelen in Vlaanderen Pendelen in Vlaanderen Een analyse van het woon-werkverkeer op basis van SEE2001 Pickery, J. (2005). Koning Auto regeert? Pendelgedrag en attitudes tegenover aspecten van het mobiliteitsbeleid in Vlaanderen.

Nadere informatie

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken

5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken 5. Verdeling van de wagens volgens verschillende kenmerken Tabel 19. Verdeling van wagens volgens de wijze waarop ze in bezit gekomen zijn Cumulative Cumulative BEZIT Frequency Percent Frequency Percent

Nadere informatie

31 Met Velo fietsen: praktisch

31 Met Velo fietsen: praktisch 31 Met Velo fietsen: praktisch VELO APP in real-time opzoeken in welke Velo-stations er beschikbare fietsen of vrije plaatsen zijn zoeken naar een Velo-station of specifieke locatie in Antwerpen en je

Nadere informatie

Kijk uit, daar komt de fiets!

Kijk uit, daar komt de fiets! Kijk uit, daar komt de fiets! Fietsgebruik en veiligheid in Vlaanderen Horizon 25-17 november 217 Johan Van Gompel, Senior Economist KBC www.kbceconomics.be De eerste fiets Twijfels over de oorsprong en

Nadere informatie

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid

Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Het digitale stadspanel over bereikbaarheid Enkele resultaten uit de digitale enquête onder het Nijmeegse stadspanel over het thema bereikbaarheid 1. Inleiding Eind augustus / begin september jl. is het

Nadere informatie

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan?

Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Kinderen en verkeersveiligheid: hoe kijken ze er zelf tegen aan? Samenvatting In het kader van een belevingsonderzoek gaven 2500 Vlaamse jongeren tussen 10 en 13 jaar hun mening over mobiliteit en hun

Nadere informatie

Verplaatsingsgedrag Wetenschap of waarzeggerij

Verplaatsingsgedrag Wetenschap of waarzeggerij Verplaatsingsgedrag Wetenschap of waarzeggerij Prof. Dr. Geert Wets IMOB Universiteit Hasselt www.imob.uhasselt.be Geert.Wets@uhasselt.be Afstand devalueert Eeuwen: Andere stad = dagreis te voet Vandaag:

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 ( )

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 ( ) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 (215-216) Tabellenrapport K. Declercq, D. Janssens, G. Wets Documentbeschrijving Titel Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 5.1 (215-216) Ondertitel Tabellenrapport

Nadere informatie

31% fietst (bijna) nooit. (heel) vaak

31% fietst (bijna) nooit. (heel) vaak OVER HET ONDERZOEK Online onderzoek uitgevoerd door onderzoeksbureau ivox in opdracht van Cera en KBC tussen 27 maart en 5 april 2017 bij 1.000 Vlamingen, representatief op geslacht, leeftijd en regio.

Nadere informatie

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT

ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT P H L PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG DEPARTEMENT ARCHITECTUUR ONDERZOEKSCEL A rchitectuur M obiliteit O mgeving ONDERZOEK VERPLAATSINGSGEDRAG VLAAMS-BRABANT DECEMBER 2000-DECEMBER 2001 DEEL 1: METHODOLOGISCHE

Nadere informatie

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland

SWOV-Factsheet. Verkeersdoden in Nederland SWOV-Factsheet Verkeersdoden in Nederland Deze factsheet schetst hoe het aantal verkeersdoden in Nederland zich sinds heeft ontwikkeld. Het aantal verkeersdoden in Nederland vertoont, na een stijging in

Nadere informatie

NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES Deel 3: Waar komt de groei vandaan?

NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES Deel 3: Waar komt de groei vandaan? NRM LIMBURG 2.1 REFERENTIEMATRICES 2020 Deel 3: Waar komt de groei vandaan? Uitgebracht aan: Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat, Directie Limburg Uitgevoerd door: NEA Transportonderzoek

Nadere informatie

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze

@Risk. Samenvatting. Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze @Risk Samenvatting Analyse van het risico op ernstige en dodelijke verwondingen in het verkeer in functie van leeftijd en verplaatsingswijze Samenvatting @RISK Analyse van het risico op ernstige en dodelijke

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie

Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer. Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand van zaken op basis van de politieregistratie September 2017 Verkeersveiligheidsonderzoek naar jongeren in het verkeer Actuele stand

Nadere informatie

2 WIJZIGINGEN VAN METHODIEK VAN DE DATAVERZAMELING T.O.V.

2 WIJZIGINGEN VAN METHODIEK VAN DE DATAVERZAMELING T.O.V. 2 WIJZIGINGEN VAN METHODIEK VAN DE DATAVERZAMELING T.O.V. DE VORIGE OVG S In vergelijking met de vorige OVG s zijn er een aantal belangrijke wijzigingen in methodiek van dataverzameling en in de inhoud

Nadere informatie

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten

Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Stichting Landelijk Fietsplatform Postbus 846 3800 AV Amersfoort 033-4653656 info@fietsplatform.nl Fietsrecreatiemonitor Cijfers Fietsdagtochten Kerncijfers fietsdagtochten 2012/2013 Aantal fietsdagtochten

Nadere informatie

De bruisende stad. Beleidskader

De bruisende stad. Beleidskader De bruisende stad Vlaams Regeerakkoord: Beleidskader» Werk maken van duurzame, creatieve steden» Stedelijke kernen uitbouwen tot aantrekkelijke woonkernen met een interessant cultureel, onderwijs-, verzorgings-,

Nadere informatie

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval

Fietsongevallen. Ongevalscijfers. Samenvatting. Fietsers kwetsbaar. Vooral ouderen slachtoffer van dodelijk fietsongeval Fietsongevallen Ongevalscijfers Samenvatting In 212 zijn 2 personen aan de gevolgen van een fietsongeval overleden. De dodelijke fietsongevallen zijn slechts het topje van de ijsberg van alle fietsongevallen.

Nadere informatie

Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland

Verplaatsingen in Rotterdam, stadsregio en Nederland rotterdam.nl/onderzoek Verplaatsingen in, stadsregio en Nederland 2004-2013 Onderzoek en Business Intelligence VERPLAATSINGEN IN ROTTERDAM, STADSREGIO EN NEDERLAND, 2004-2013 drs. P.A. de Graaf Onderzoek

Nadere informatie

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100%

Grafiek 12.1a Soorten vervoermiddelen waar Leidenaren over beschikken, in procenten van alle Leidenaren 0% 25% 50% 75% 100% 12 VERVOERMIDDELENKEUZE De afdeling Ruimte- en Milieubeleid wil graag weten over welke vervoermiddelen de Leidenaren beschikken en welke zij voor verschillende doeleinden gebruiken. Daarnaast is de gemeente

Nadere informatie

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad

Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Inspiratie- en referentieprojecten ontwerpopdracht transporttechniek-ecostad Verplaatsingen in Vlaanderen vandaag (2007) Dagelijks gebruik transportmiddel of enkele keren per week 89% de auto 48% de fiets

Nadere informatie

Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking. Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB

Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking. Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB Onderzoek vervoersnoden en -wensen van personen met een beperking Mobiliteitscongres Iedereen op weg - 13 oktober 2014 An Neven, onderzoeker IMOB Welk onderzoek? Businessplan voor een gebiedsdekkend, complementair

Nadere informatie

Bekendheid Norm Gezond Bewegen

Bekendheid Norm Gezond Bewegen Bewonersonderzoek 2013 gemeente Deventer onderdeel Sport Nationale Norm Gezond Bewegen De Nationale Norm Gezond Bewegen is in 2013 bij 55% van de Deventenaren bekend. Dit percentage was in 2011 licht hoger

Nadere informatie

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle

Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle fietsen Advies en Faciliteiten AF Stadskantoor Lübeckplein Postbus 538 8000 AM Zwolle Telefoon (038) 498 2008 www.zwolle.nl Onderzoek gebruik fietsenstallingen rondom station Zwolle Opdrachtgever Opdrachtnemer

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013)

Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013) Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013) Analyserapport D. Janssens, K. Declercq, G. Wets Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4.5 (2012-2013) Verkeerskundige interpretatie van de belangrijkste

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE (2013)

SPORTPARTICIPATIE (2013) SPORTPARTICIPATIE (2013) 4-11 70% 8-11 93% 12-17 79% 18-23 74% Sportparticipatie 4-11 82% 4-23 79% 12-23 76% 15-84 64% 4-84 67% Het antwoord op de vraag hoeveel Eindhovenaren sporten 1, hangt sterk af

Nadere informatie

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997

Resultaten voor België Ongevallen Gezondheidsenquête, België, 1997 6.10.1. Inleiding De term ongeval kan gedefinieerd worden als 'elk onverwacht en plots voorval dat schade berokkent of gevaar oplevert (dood, blessures,...) of als ' een voorval dat onafhankelijk van de

Nadere informatie

Fietsen in deelgemeente Noord

Fietsen in deelgemeente Noord rotterdam.nl/onderzoek Fietsen in deelgemeente Noord Onderzoek en Business Intelligence Fietsen in deelgemeente Noord Margriet Heessels Onderzoek en Business Intelligence (OBI) juni 2013 In opdracht van

Nadere informatie

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten

Tussentijdse evaluatie. gratis openbaar vervoer 65-plussers. Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten Tussentijdse evaluatie gratis openbaar vervoer 65-plussers Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkelingen Sector Beleid en Projecten 10 februari 2010 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1 Inleiding...

Nadere informatie

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h

Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h TNS Nipo Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam t 020 5225 444 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Rapport Monitoring gebruikerstevredenheid invoering 130 km/h Rick Heldoorn & Matthijs de Gier H1630

Nadere informatie

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht

3.2. De wagens. Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen. Tabel 7. Wagens naar type. Tabel 8. Bedrijfswagens. Eindverslag van de analyse opdracht 3.2. De wagens In Vlaanderen tellen we bijna 2400000 personenwagens, in het bezit van huishoudens. De wagens van (leasing- en verhuur-)bedrijven zijn hier dus niet inbegrepen. Dit verklaart ook het lage

Nadere informatie

Fietsenquête Delft. Eindrapportage

Fietsenquête Delft. Eindrapportage Eindrapportage in opdracht van Gemeente Delft 24 mei 2006 rapportnummer: 3705r01v01e Hoofdkantoor: Regiokantoor noord: Regiokantoor zuid: Tanthofdreef 15 Badhuiswal 3 Hoff van Hollantlaan 6 Postbus 2873

Nadere informatie

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006

Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in 2006 Cijfers over stijging aantal dodelijke fietsongevallen in Otto van Boggelen, coördinator Fietsberaad, 1 mei 2007 (versie 2) In is het aantal dodelijke fietsongevallen flink gestegen. Om enig zicht te krijgen

Nadere informatie

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I

SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I SPSS 15.0 in praktische stappen voor AGW-bachelors Uitwerkingen Stap 7: Oefenen I Hieronder volgen de SPSS uitvoer en de antwoorden van de opgaven van Stap 7: Oefenen I. Daarnaast wordt bij elke opgave

Nadere informatie

VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit

VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit PBL-notitie VERGRIJZING, verplaatsingsgedrag en mobiliteit Frank van Dam en Hans Hilbers PBL-publicatienummer: 1122 Juni 2013 Pagina 1 van 12 Vergrijzing, verplaatsingsgedrag en mobiliteit Tot aan het

Nadere informatie

Internationale Vragenlijst in verband met Fysieke Activiteiten

Internationale Vragenlijst in verband met Fysieke Activiteiten 1 Internationale Vragenlijst in verband met Fysieke Activiteiten INTERNATIONALE VRAGENLIJST IN VERBAND MET FYSIEKE ACTIVITEITEN JONGVOLWASSENEN EN VOLWASSENEN VAN MIDDELBARE LEEFTIJD LANGE VERSIE VOOR

Nadere informatie

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding

Bereikbaarheid. Hoofdstuk Inleiding Hoofdstuk 9 Bereikbaarheid 9.1 Inleiding Leiden heeft 349 kilometer weg op het grondgebied, waarvan 332 gemeentelijk, 4 provinciaal en 13 rijksweg. Hierop vinden dagelijks veel verkeersbewegingen plaats.

Nadere informatie

sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie

sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie sessie 1 Gents leefbaarheidsonderzoek: de kip en het ei. Mobiliteit in Gent Begga Van Cauwenberge Stad Gent Mobiliteitsbedrijf Afdeling Strategie Doelstelling Verkrijgen van representatief inzicht in het

Nadere informatie