De Grote Verkeerstoets /08/ Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken."

Transcriptie

1 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal : Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken : Hoeveel personen zie je op deze foto? : Wat mag je hier doen als fietser? 1. Ik mag deze straat in fietsen. 2. Ik moet opletten en als er geen auto s zijn, mag ik er in fietsen. 3. Ik mag hier niet in fietsen : Het fietspad stopt hier. Waar fiets je verder? 1. Ik fiets verder langs pijl Ik fiets verder langs pijl Ik fiets verder langs pijl : De witte auto staat klaar om af te slaan en is gestopt. Jij wilt rechtdoor fietsen. Wat doe je hier? 1. Ik kijk of de auto mij gezien heeft en fiets voorzichtig rechtdoor. 2. Ik stop, want de auto heeft voorrang en mag doorrijden. 3. Ik fiets verder op het voetpad : Deze voetganger gaat oversteken over het zebrapad. Wat doe je als fietser? 1 / 14

2 1. Ik heb voorrang, dus ik fiets verder. 2. Ik stop en laat de voetganger oversteken. 3. Ik bel om de voetganger te verwittigen en fiets verder : De brandweerwagen komt met sirenes en zwaailichten aangereden. Je wilt oversteken. Wat doe je hier? 1. Ik fiets nog snel over om de brandweerwagen voor te zijn. 2. Ik stop en laat de brandweerwagen door. 3. Ik heb voorrang want het is groen voor mij. Ik steek dus rustig over : Wat moet je doen bij dit verkeersbord? 1. Ik mag hier stappen en fietsen, maar moet oppassen voor de werken. 2. Ik mag hier niet door, want er zijn werken. 3. Dit verkeersbord betekent dat werkmannen altijd voorrang hebben : Je fietst op het fietspad en rechts van jou staan auto s geparkeerd. Waar fiets je hier? 1. Ik rijd verder langs pijl 1, op de rijbaan. 2. Ik rijd voorzichtig verder langs pijl 2, helemaal links van het fietspad. 3. Ik rijd voorzichtig verder langs pijl 3 en let op opengaande deuren en vertrekkende auto s.* : De witte auto voor je gaat parkeren. Wat doe je? 1. Ik vertraag en als de bestuurder mij niet gezien heeft, stop ik. 2. Ik fiets op het voetpad verder. 3. Ik maak een wijde bocht naar links en rij op de rijbaan om de auto heen : Een politieman regelt het verkeer. Wat doe je hier als voetganger? 1. Ik mag oversteken van de agent. 2. Ik moet stoppen van de agent. 3. Ik moet stoppen zolang het licht rood is : Je fietst en nadert een schoolpoort waar veel kinderen stappen. Mag je hier fietsen? 1. Neen, ik mag hier niet fietsen, want er zijn veel voetgangers. 2 / 14

3 2. Ja, ik mag hier fietsen. Ik bel en doe teken dat de andere kinderen weg moeten gaan. 3. Ja, ik mag hier fietsen, maar pas mijn snelheid aan om te kunnen stoppen indien nodig : Je komt aangefietst en ziet dit verkeersbord. Wat doe je hier? 1. Ik moet oppassen, want hier kunnen kinderen oversteken. 2. Ik mag hier niet oversteken. 3. Ik moet hier afstappen en te voet verdergaan : Je fietst op de rijbaan. Rechts staan auto s geparkeerd. Waar fiets je? 1. Langs pijl 1, in het midden van de straat. 2. Langs pijl 2, op ongeveer 1m van de geparkeerde auto s. 3. Langs pijl 3, zo dicht mogelijk bij de geparkeerde auto s : Je wilt de straat oversteken. De chauffeur van de auto stopt en doet teken. Is het veilig om over te steken? 1. Ja, want de chauffeur stopt en doet teken dat ze mij gezien heeft en ik over mag steken. 2. Neen, want er is geen zebrapad. 3. Ja, want voetgangers hebben altijd voorrang : Een politieman regelt het verkeer. Je wilt rechtdoor fietsen. Mag dat? 1. Ja, ik mag oversteken van de agent. 2. Neen, ik moet stoppen van de agent. 3. Neen, ik moet stoppen, want het licht staat op rood : Het licht wordt groen voor de voetgangers. Moet je links en rechts kijken voor je oversteekt? 1. Neen, want ik heb voorrang en stap rustig over. 2. Ja, want er kunnen auto s van links komen. Ik kijk of de chauffeur mij gezien heeft en steek verder over. 3. Als ik heel snel oversteek, moet ik niet kijken : Waar stap je hier het veiligst als voetganger? 3 / 14

4 1. Langs pijl Nergens, want hier mogen geen voetgangers stappen. 3. Langs pijl : Er zijn werken op het fietspad. Mag je hier rechtdoor? 1. Ja, ik kan best snel langs pijl 1 verder op de rijbaan fietsen. 2. Neen, ik mag hier niet verder fietsen en keer daarom terug. 3. Ja, ik ga voorzichtig met de fiets aan de hand langs pijl 2 voorbij de werken : Mag je bellen op de fiets? 1. Ja, als iemand mij opbelt. 2. Neen, dat is niet veilig. 3. Ja, als er geen ander verkeer is en ik goed uitkijk : Er staat een auto geparkeerd op het fietspad. Je wilt er langs links voorbij. Wat doe je eerst? 1. Ik kijk over mijn linkerschouder. 2. Ik steek mijn linkerarm uit. 3. Ik bel : Mag je in deze straat fietsen? 1. Ja, maar ik pas op voor de voetgangers. 2. Neen, ik mag hier enkel stappen. 3. Ja, en ik heb voorrang dus fiets heel snel : Je wilt rechtdoor fietsen. Wat mag je hier doen als fietser? 1. Ik mag rechtdoor rijden. 2. Geen enkele bestuurder mag hier rechtdoor. 3. Als er geen ander verkeer is, mag ik hier rechtdoor : Waar kun je best fietsen op deze weg? 1. Langs pijl Langs pijl 2. 4 / 14

5 3. Langs pijl : Je bent gehaast en wilt met je inlineskates de weg opgaan. Mag dat? 1. Ja dat mag, maar ik moet op het fietspad rijden als er één is. 2. Neen, ik mag enkel op de speelplaats of in het park skaten. Nooit op de weg. 3. Ja, maar ik mag enkel op de autosnelweg : Je fietst met twee naast elkaar binnen de bebouwde kom. Achter jullie rijdt een auto. Mag je dan met twee naast elkaar rijden? 1. Je mag met twee naast elkaar rijden, maar bent voorzichtig. 2. Je moet achter elkaar gaan rijden en de auto doorlaten. 3. Je moet stoppen en te voet verdergaan : Je fietst binnen de bebouwde kom achter de bus. De bus heeft zijn richtingaanwijzer opstaan om de bushalte te verlaten. Wat doe je hier als fietser? 1. Ik kan veilig langs de bus, want ik heb voorrang. 2. Ik bel luid en als de chauffeur mij gezien heeft, rij ik door. 3. Ik stop, want een bus met zijn richtingaanwijzer op heeft voorrang bij het verlaten van de halte : Waar moet je hier stappen als voetganger? 1. Ik moet langs pijl 1 stappen. 2. Ik moet langs pijl 2 stappen en let goed op voor fietsers. 3. Ik mag hier niet stappen en keer terug : Het is groen voor de fietsers. Waar steek je over met de fiets? 1. Langs pijl Langs pijl Langs pijl : Er is geen zebrapad binnen de 30 meter. Mag je hier oversteken? 1. Ja, maar ik moet wel opletten en auto s voorrang verlenen. 5 / 14

6 2. Neen, dit mag niet. Ik moet altijd op een zebrapad oversteken. 3. Ik mag hier enkel oversteken als een politieagent me over laat : Je wilt hier oversteken. Wat doe je eerst? 1. Ik stop op plaats 1 en kijk of er geen fietsers aankomen. 2. Ik stop op plaats 2 en kijk of er geen auto s aankomen. 3. Ik ga op plaats 3 staan en kijk of er geen auto s aankomen : Je staat aan de slagbomen van de trein en ze gaan naar boven. Mag je verder stappen? 1. Ja, want de slagbomen zijn toch bijna boven. 2. Ik mag enkel verder als de slagbomen helemaal boven zijn. 3. Ik mag enkel verder wanneer de slagbomen boven zijn en het witte licht onderaan knippert : Je wilt hier rechtdoor fietsen. Mag dat? 1. Ik moet hier oversteken langs pijl 1 en mag niet rechtdoor fietsen. 2. Ik mag hier oversteken langs pijl 1, maar mag ook rechtdoor fietsen. 3. Ik moet op de rijbaan verder fietsen : Je wilt links afslaan. Waar moet je wachten met de fiets voor het rode licht? 1. Rechts aan het fietspad aan vakje Achter de streep aan vakje Vooraan in het opstelvak aan vakje : Mag je achterop het bagagerek meefietsen? 1. Ja, als ik goed oplet. 2. Neen, ik mag niet op het bagagerek meefietsen. 3. Dat mag, maar enkel als er geen auto s zijn : De fietser met nummer 5 wordt voorbij gestoken. Welke van de twee andere fietsers steekt hem veilig voorbij? 1. De fietser met het gele hesje, want zij kijkt achterom en steekt haar arm uit. 6 / 14

7 2. De fietser met het oranje hesje nummer 2, want zij gebruikt het voetpad. 3. Geen van beiden doet het veilig, want een fietser voorbijsteken mag niet : Je fietst rechts op de rijbaan. Wat doe je hier? 1. Ik vertraag en als er niemand is, mag ik doorrijden. 2. Ik heb voorrang aan dit bord, dus ik stop niet. 3. Ik stop en zet mijn voet op de grond. Als er niemand aankomt, rijd ik door : Wat betekent het omcirkelde verkeersbord? 1. Ik fiets nu op een voorrangsweg en heb voorrang op de kruispunten. 2. Ik moet aan iedereen voorrang verlenen op de kruispunten. 3. Je moet hier verplicht een fluo hesje aandoen : Het fietspad ligt er slecht en vuil bij. Waar kun je best verder fietsen? 1. Ik fiets verder op de rijbaan, langs pijl Ik fiets voorzichtig verder op het fietspad, langs pijl Ik fiets helemaal rechts verder, langs pijl : Steek je op deze foto correct de straat over? 1. Ja, want ik let goed op. 2. Ja, want er komen geen auto s aan. 3. Neen, want ik steek niet langs het zebrapad over : Deze auto wilt de garage inrijden, maar heeft je niet gezien. Wat kun je best doen als voetganger? 1. Ik steek mijn vuist op en roep naar de auto. 2. Ik steek de straat over. 3. Ik stop even en wacht tot de auto weg is : Je rijdt op een rotonde zonder fietspad. Er komt een wagen aangereden. Wie heeft voorrang? 1. De auto, want die komt van rechts. Ik stop dus. 2. Geen van beiden. Wie eerst is, heeft voorrang. 7 / 14

8 3. Ik heb voorrang op de rotonde en mag doorrijden : Je komt met de fiets aan een kruispunt met het omcirkelde bord. Wat moet je doen? 1. Op het kruispunt moet ik voorrang verlenen aan iedereen die van rechts komt. 2. Op het kruispunt is het zeer gevaarlijk, dus ik stop. 3. Dit is een voorrangsweg, dus ik heb voorrang op het volgende kruispunt : Tot welke leeftijd mag een fietser met een kleine fiets op het voetpad rijden? 1. Tot maximum 12 jaar. 2. Tot maximum 9 jaar. 3. Tot maximum 5 jaar : Is het volgens de wet verplicht dat fietsers een helm dragen? 1. Alleen volwassenen moeten verplicht een helm dragen, kinderen niet. 2. Het is niet verplicht, maar kinderen en volwassenen zijn veel veiliger als ze een helm dragen. 3. Ja, het is verplicht. Anders krijg ik een boete van de politie : Je wilt met de fiets via het zebrapad oversteken. Wat kun je best doen? 1. Ik stop, kijk links en rechts en steek al fietsend over. 2. Ik stop, stap af en steek voorzichtig met de fiets aan de hand over. 3. Ik fiets zo snel mogelijk het zebrapad over zodat ik het verkeer niet hinder : Je fietst op een fietspad en komt het omcirkelde bord tegen. Wat betekent dit? 1. Ik nader een smalle zijstraat. 2. Aan de volgende zijstraat is het heel gevaarlijk. 3. Aan de volgende zijstraat heb ik voorrang : Je bent aan het stappen, maar het voetpad stopt plots. Wat doe je hier? 1. Ik kijk voor- en achteruit en stap even op de rijbaan verder. 2. Ik keer terug en zoek een andere weg. 3. Ik loop zonder uit te kijken snel verder op de rijbaan, want ik heb voorrang. 8 / 14

9 100077: Mag je de hond uitlaten met de fiets? 1. Ja, dat mag zeker. 2. Ja, maar enkel als ik een brave hond heb. 3. Neen, dat mag niet : Er staat een voertuig op het zebrapad waar jij wilt oversteken. Wat doe je? 1. Ik stap op de rijbaan voor de auto verder. 2. Ik roep naar de chauffeur dat hij daar weg moet. 3. Ik wacht even tot de auto weg is en steek dan verder over : Mag je hier als voetganger rechtdoor stappen? 1. Neen. 2. Ja, maar ik moet goed opletten. 3. Ja, hier mogen alleen voetgangers en fietsers in : Hier zijn geen verkeerslichten of -borden. Fietser 1 en 2 komen op hetzelfde moment aangereden. Wie heeft voorrang? 1. Fietser Fietser Wie het snelst fietst, heeft voorrang : Je komt aangefietst en moet stoppen in de buurt van deze vrachtwagen. Welke plaats is veilig om te stoppen? 1. Plaats Plaats Plaats : Is het volgens de wet verplicht dat voetgangers een fluo hesje dragen? 1. Neen, enkel kinderen van de lagere school moeten een hesje dragen. Volwassenen niet. 2. Het is niet verplicht, maar kinderen en volwassenen zijn wel zichtbaarder als ze een fluo hesje dragen. 3. Ja, het is verplicht. Anders krijg ik een boete van de politie. 9 / 14

10 100053: Er komt plots een jongen achter een bal aangelopen op straat. Wat kun je hier best doen als fietser? 1. Ik bel luid zodat de jongen oppast en rijd door. 2. Ik fiets verder op het voetpad. 3. Ik stop zo snel mogelijk : Aan welke kant van de weg moet je hier fietsen? 1. Aan de rechterkant. Fietsers moeten altijd aan de rechterkant van de weg fietsen. 2. Ik mag kiezen aan welke kant ik fiets. 3. Ik moet hier aan de linkerkant van de weg fietsen : Je bent aan het oversteken op een zebrapad zonder verkeerslichten. Er komt een auto aangereden. Wat doe je? 1. Ik heb voorrang, dus ik stap verder. 2. Ik keer terug naar het begin van het zebrapad. 3. De auto heeft voorrang. Ik stop en laat hem door : Er is geen voetpad, fietspad, berm Stap je hier aan de juiste kant van de weg? 1. Ja. 2. Neen. 3. Ik mag in deze straat niet stappen : Moeten kinderen een gordel dragen in de auto? 1. Neen, enkel volwassenen moeten een gordel dragen. 2. Ja, iedereen moet een gordel dragen. 3. Neen, als ik achteraan in de auto zit, moet ik geen gordel dragen : Je komt met de fiets aan op deze oversteekplaats. Mag je hier nu oversteken? 1. Ja, met de fiets mag ik oversteken. Enkel de voetgangers moeten nu stoppen. 2. Neen, voetgangers en fietsers moeten nu stoppen. 3. Ik mag hier enkel met de fiets aan de hand oversteken langs het zebrapad. 10 / 14

11 100007: Je wilt aan het kruispunt rechtdoor fietsen. Mag dat? 1. Ik moet stoppen, want er is een STOP-bord. 2. Ik mag doorfietsen, want het is groen. 3. Ik moet voorrang geven aan rechts en fiets dan door : Je komt aangefietst en er komt een auto van links. Wie heeft voorrang? 1. De auto. 2. Ik heb voorrang, want ik kom van rechts. 3. Wie eerst is, mag snel doorrijden : Op het fietspad wandelen voetgangers. Wat kun je hier best doen als fietser? 1. Ik vertraag en fiets voorzichtig verder op het fietspad. 2. De voetgangers mogen hier niet zijn. Ik fiets er voorbij en roep dat ze weg moeten gaan. 3. Ik fiets ze op de straat voorbij : Het licht springt op oranje. Wat doe je als fietser? 1. Ik fiets zo snel ik kan door. 2. Ik kijk of er geen verkeer is en rijd door het oranje. 3. Ik stop en wacht tot het licht opnieuw groen wordt : Er staat een gemachtigd opzichter aan de school en je wilt oversteken. Wat doe je? 1. Ik steek over, maar blijf aandachtig. 2. Ik ren snel, zonder te kijken, over naar de speelplaats. 3. Er komt een auto aangereden, dus ik wacht : Wat mag je hier doen als fietser? 1. Ik mag kiezen, want fietsers mogen hier rechtdoor fietsen en rechts afslaan. 2. Ik mag enkel rechtdoor fietsen. 3. Ik mag enkel rechts afslaan : Je wilt hier met de fiets inrijden. Mag dat? 11 / 14

12 1. Neen, het is voor iedereen verboden deze straat in te rijden. 2. Ja, fietsers mogen hier wel rechtdoor rijden. 3. Neen, enkel voetgangers mogen hier rechtdoor gaan : Je fietst op deze weg en je wilt rechtdoor fietsen. Mag dat? 1. Ja, iedereen mag rechtdoor fietsen. 2. Neen, ik mag niet rechtdoor fietsen. 3. Auto s moeten stoppen, maar ik mag rechtdoor : Je steekt hier over aan een zebrapad zonder lichten. Wat moet je doen? 1. Ik steek heel snel over, want ik heb voorrang. 2. Ik kijk naar links en steek over. 3. Ik kijk naar links en naar rechts en steek over : Wat doe je hier na het drukken op de knop? 1. Ik steek over wanneer het verkeerslicht op groen springt. 2. Ik mag direct oversteken, want ik heb op de knop gedrukt. 3. Ik mag onmiddellijk oversteken, want op het zebrapad heb ik altijd voorrang : Er staat een gemachtigd opzichter aan de school en je wilt rechtdoor fietsen. Wat doe je hier als fietser? 1. Ik fiets de gemachtigd opzichter voorbij. 2. Ik moet wachten, want de gemachtigd opzichter houdt het verkeer tegen. 3. Ik heb voorrang en fiets verder, want er is geen zebrapad voor de voetganger : De fietser met de blauwe trui komt naar je toe gereden. Mag dat hier? 1. Ja, fietsers mogen hier in twee richtingen rijden. 2. Neen, fietsers mogen hier enkel in de andere richting rijden. 3. Neen, in deze straat mogen geen fietsers rijden : Je wilt oversteken aan dit zebrapad. Mag dat? 1. Ja, ik mag hier oversteken. 2. Neen, ik moet stoppen van de agent. 12 / 14

13 3. Neen, ik moet wachten tot de agent zijn hand in de lucht steekt en mag dan pas oversteken : Je wilt rechtdoor fietsen. De auto rijdt naar rechts over het fietspad en heeft je niet gezien. Wat doe je hier best? 1. Ik fiets rechtdoor en roep naar de chauffeur dat hij daar niet mag zijn. 2. Ik rijd op de rijbaan links om de auto heen. 3. Ik stop en laat deze auto door : Het licht springt op rood tijdens het oversteken. Wat doe je hier? 1. Ik keer zo snel mogelijk terug. 2. Ik stop en blijf staan. 3. Ik steek over zonder aarzelen : Je fietst dit verkeersbord voorbij. Wat betekent dit? 1. Dat ik de bebouwde kom inrijd. 2. Dat de gemeente die op het bord staat binnen 500 meter begint. 3. Dat hier veel huizen zijn : Je wilt naar rechts afslaan. Mag dat? 1. Ja, ik mag hier rechts afslaan. 2. Neen, ik mag hier niet rechts afslaan. 3. Als ik mijn arm uitsteek en goed oplet, mag ik hier rechts afslaan : Deze twee personen willen oversteken, maar er komt een fietser aangereden. Wie heeft er voorrang? 1. De fietser heeft voorrang, dus de voetgangers moeten even wachten. 2. Voetgangers hebben altijd voorrang, dus zij mogen eerst oversteken. 3. Diegene die het snelst is, mag vlug oversteken : Wat moet je zeker doen voor je deze fietser voorbijsteekt? 1. Ik bel en roep. 2. Ik ga heel snel fietsen en neem een wijde bocht. 13 / 14

14 3. Ik kijk achterom en steek mijn linkerarm uit : Je wilt naar links afslaan. Wie heeft voorrang? 1. De auto heeft voorrang. 2. Geen van beiden heeft voorrang. Wie snelst is, mag eerst. 3. Ik heb voorrang : Je wilt oversteken aan het zebrapad, maar de tram nadert. Wat doe je? 1. Ik stap snel door om de tram voor te blijven. 2. Ik heb voorrang, dus ik wandel rustig verder. 3. De tram heeft altijd voorrang, dus ik stop en wacht. 14 / 14

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

6. Als fietser veilig in het verkeer

6. Als fietser veilig in het verkeer 6. Als fietser veilig in het verkeer A. oversteken met een gemachtigd opzichter 1 Aan welke kant moet je fietsen op het fietspad? A rechts C om het even B links D beide kanten mogen 2 Wat moet je doen

Nadere informatie

6. Als fietser veilig in het verkeer

6. Als fietser veilig in het verkeer 6. Als fietser veilig in het verkeer A. oversteken met een gemachtigd opzichter 1 Aan welke kant moet je fietsen op het fietspad? A rechts 2 Wat moet je doen als je als fietser de oversteekplaats nadert?

Nadere informatie

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp)

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) START FIETSPROEF Goed langs de rechterzijde van de straat rijden tot op het einde. Aan het kruispunt moet je oversteken en linksaf het

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

Spelletjesboekje. voor groot en klein SUPERHELD- Het hele jaar superveilig naar school

Spelletjesboekje. voor groot en klein SUPERHELD- Het hele jaar superveilig naar school Spelletjesboekje voor groot en klein SUPERHELD- Het hele jaar superveilig naar school Inhoud Spelletjes 6-7 jaar Kleur en ontdek de Superhelden-op-de-weg Maak de puzzel af Wie is er Superveilig op weg?

Nadere informatie

OEFENFICHE KRUISPUNT MET VERKEERSLICHTEN OVERSTEKEN FIETS EXAMEN HET GROTE 1. INTRO 2. VOORAF 3. VERKENNEN. Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen:

OEFENFICHE KRUISPUNT MET VERKEERSLICHTEN OVERSTEKEN FIETS EXAMEN HET GROTE 1. INTRO 2. VOORAF 3. VERKENNEN. Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen: KRUISPUNT MET VERKEERSLICHTEN OVERSTEKEN 1. INTRO Door het drukke verkeer en de inrichting van de weg is het voor fietsers vaak moeilijk om aan kruispunten veilig over te steken of af te slaan. Verkeerslichten

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met een tractor van links. Moeten de fietsers voorrang geven? Ja Nee Vraag 1.2 Milla en Rosan krijgen te maken met een auto die uit een uitrit

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Vraag 1.1 Wie mag of mogen hier voorgaan? De voetgangers. De fietser. Vraag 1.2 Mark en Rick lopen op de rijbaan, want er is hier geen voetpad. Welke zin is waar? Mark

Nadere informatie

GROTE VERKEERSTOETS 2017

GROTE VERKEERSTOETS 2017 GROTE VERKEERSTOETS 2017 1. Beste en slechtst beantwoorde vragen Je stuurt een sms terwijl je aan het fietsen bent. Mag dat? A. Neen. B. Ja, sms'en mag maar telefoneren niet. C. Ja. Correct antwoord: A

Nadere informatie

4e leerjaar. Stap 11. Fiets(st)er, ken jouw plaats. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven

4e leerjaar. Stap 11. Fiets(st)er, ken jouw plaats. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven Stap 11 Fiets(st)er, ken jouw plaats Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven 3 5 1 4 6 7 8 9 1 10 13 11 3 Zo hoort het Als fietser of fietsster rijd jij niet zomaar waar je het wilt. 1 Is

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

We hopen je met dit document voldoende informatie te bezorgen om de leerlingen ook na de toets gericht te evalueren en bij te scholen.

We hopen je met dit document voldoende informatie te bezorgen om de leerlingen ook na de toets gericht te evalueren en bij te scholen. Resultaten individuele vragen Vrije Lagere School MEULEBEKE - 5B Hieronder vind je alle vragen op een rijtje. Bij elke vraag vind je informatie over de scores van je leerlingen. Zo kom je te weten welke

Nadere informatie

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen.

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. O Ouderbrief 1 Kopieerblad 1 Beste ouder/verzorger, Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. Bijvoorbeeld: hoe maak je veilig een bocht naar links en naar rechts?

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

verkeersregels voor kinderen

verkeersregels voor kinderen verkeersregels voor kinderen afspraken voor stappers te voet bron: www.verkeervpi.be Als er een begaanbare stoep (trottoir) is, gebruik die dan. Is er geen (begaanbare) stoep, verhoogde of gelijkgrondse

Nadere informatie

VERO voor voetgangers basisschool Pulle

VERO voor voetgangers basisschool Pulle VERO voor voetgangers basisschool Pulle 1 Stappen in groep Het vertrekpunt veilig verlaten Kloosterstraat 7 Het vertrek en eindpunt van de VERO voor voetgangers is de parking voor de school (Kloosterstraat).

Nadere informatie

Het Fietsexamen. Voorwoord:

Het Fietsexamen. Voorwoord: Het Fietsexamen Voorwoord: Deze beknopte beschrijving is er om gebruikt te worden door leerkrachten, begeleiders, controleurs (examinatoren) tijdens het examen, ouders alsook de leerlingen. Met deze beschrijving

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open!

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! L E G E N D E *** Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! Kijk naar, maak oogcontact met Linkerarm uitsteken Rechterarm uitsteken Fietstraject

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer 622926000_D24 CAMPAGNE TNS 2012 def_nl.indd 2 11/07/12 10:06 Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde

Nadere informatie

Verkeersbordenspeurtocht

Verkeersbordenspeurtocht Verkeersbordenspeurtocht Dit boekje is van uit groep Verkeersborden, hoe zit het ook alweer? Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor

Nadere informatie

Fiche Leerkracht CORRECT Rijgedrag 1

Fiche Leerkracht CORRECT Rijgedrag 1 De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Handleiding Meester op de Fiets p8-11 CORRECT Rijgedrag 1 Fietsers mogen tegen de rijrichting in rijden in straten met beperkt éénrichtingsverkeer (BEV).

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met auto s die de rotonde op en af willen gaan. Mogen ze voorgaan? Ja Nee Vraag 1.2 Sabine en Simone fietsen samen op één fiets. Wat is waar?

Nadere informatie

V o o r r a n g s a f s p r a k e n

V o o r r a n g s a f s p r a k e n V o o r r a n g s a f s p r a k e n Meer weten over voorrangsafspraken? Lees dan verder. Afspraken Je mag voorgaan als je te maken krijgt met iemand die achteruit rijdt. Je mag voorgaan als je te maken

Nadere informatie

actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop!

actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop! actie boekentas Veilig naar school! 5 verhaaltjes en nog wat leuke spelletjes erbovenop! Te voet naar school Eén, twee één, twee De ene voet na de andere en je bent al op school. Gemakkelijk als je op

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Hallo zesdeklasser, afspraken fiets tiptop in orde Helm en fluohesje rechts afslaat links afslaat Wees steeds alert

Hallo zesdeklasser, afspraken fiets tiptop in orde Helm en fluohesje rechts afslaat links afslaat Wees steeds alert presenteert Het fietsparcours Hallo zesdeklasser, Je zag daarnet het parcours voor het fietsexamen. Voor we het parcours samen eens overlopen, is het toch heel belangrijk om wat afspraken op een rijtje

Nadere informatie

CURIEUZE NEUZEN WERKBOEK

CURIEUZE NEUZEN WERKBOEK CURIEUZE NEUZEN WERKOEK 6 Wie heeft voorrang? Voorrang oefenen Voorrang van rechts 1 2 A A C D Tekening 1 heeft voorrang op Tekening 2 A heeft voorrang op en moet voorrang geven aan heeft voorrang op

Nadere informatie

Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het

Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het politiebureel. HET GROOT FIETSEXAMEN Start Aankomst Parcours

Nadere informatie

PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR

PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR Vertrekken op de parking van de school. We nemen het fietspad in de Kasteellaan in de richting van de kerk. Goed uitkijken bij het oversteken van de Holstraat.

Nadere informatie

Beoordelingsfiches VERO Harelbeke

Beoordelingsfiches VERO Harelbeke Beoordelingsfiches VERO Harelbeke SCHOOL Klas Locatie: Startpunt Kollegeplein 1. Opstappen en wegrijden - Kies een veilige startplaats en plaats je fiets in de gewenste richting - Stap op aan de rechterzijde

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

Oversteken als voetganger via het zebrapad.

Oversteken als voetganger via het zebrapad. Oversteken als voetganger via het zebrapad. Fietstaak 1 Strepestraat Grote Baan Minder zijn snelheid en kijkt voor zich uit. Stopt voor de wegmarkeringen en verleent voorrang aan weggebruikers op het zebrapad.

Nadere informatie

Beoordelingsfiches VERO Deerlijk

Beoordelingsfiches VERO Deerlijk Beoordelingsfiches VERO Deerlijk SCHOOL Klas Locatie: Startpunt Neunkirchenplein 1. Opstappen en wegrijden - Kies een veilige startplaats en plaats je fiets in de gewenste richting - Stap op aan de rechterzijde

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

Veilige fietsroutes naar Rozenberg S.O.

Veilige fietsroutes naar Rozenberg S.O. Veilige fietsroutes naar Rozenberg S.O. 0 Veilige fietsroutes naar Rozenberg S.O. Er zijn natuurlijk verschillende wegen om de school te bereiken. Leerlingen die van Dessel of Retie komen, nemen een andere

Nadere informatie

Fiets wijzer. examen. Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout FIETSWIJZER / FIETSEXAMEN

Fiets wijzer. examen. Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout FIETSWIJZER / FIETSEXAMEN Fiets wijzer examen Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout 1 Ik ken de betekenis van deze verkeersborden: voorkennis 2 Ik ken de betekenis van deze verkeersborden: voorkennis 3 Ik kan uitleggen

Nadere informatie

Theorieles groep 5/6

Theorieles groep 5/6 Theorieles groep 5/6 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 5/6 Met dit document kunt u een theorieles over het onderwerp verkeersveiligheid geven aan de groepen 5 en 6. Deze theorieles bestaat

Nadere informatie

Stap 6. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven. Wat is er toch aan de hand? Alsmaar drukker en drukker

Stap 6. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven. Wat is er toch aan de hand? Alsmaar drukker en drukker Stap 6 Alsmaar drukker en drukker 12 Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven Wat is er toch aan de hand? Je weet het wel: het loopt bij momenten helemaal niet vlot in het verkeer. Op nogal

Nadere informatie

VERKEER. Proeflessen. Handleiding THEMA 1

VERKEER. Proeflessen. Handleiding THEMA 1 6 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 Wat u vooraf moet weten In dit pakket vindt u het werkboek van thema 1 van groep 6. Het werkboek kunt u optioneel inzetten voor zelfstandig werken. Kinderen slijpen

Nadere informatie

PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR

PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR Vertrekken op de parking van de school. We nemen het fietspad in de Kasteellaan in de richting van de kerk. Goed uitkijken bij het oversteken van de Holstraat.

Nadere informatie

Fietsexamen 3de graad 15 mei 2014

Fietsexamen 3de graad 15 mei 2014 Fietsexamen 3de graad 15 mei 2014 Routebeschrijving 1 Vertrek aan de school Stationsstraat 81 richting Leuvensesteenweg. Oversteken aan lichten Leuvensesteenweg richting Nieuwstraat. Bij het kruispunt

Nadere informatie

FIETSEXAMEN WIJK STENE

FIETSEXAMEN WIJK STENE FIETSEXAMEN WIJK STENE INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD Fietsoversteken: steeds met blokken Nooit voorrang aan een fietsoversteek, dus: *voorrang verlenen

Nadere informatie

FIETSEXAMEN WIJK STENE

FIETSEXAMEN WIJK STENE FIETSEXAMEN WIJK STENE INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD Fietsoversteken: steeds met blokken Nooit voorrang aan een fietsoversteek, dus: *voorrang verlenen

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Kinderen en veilig fietsen.

Kinderen en veilig fietsen. Kinderen en veilig fietsen. Voorbereiding juiste fiets: Koop altijd een fiets die past bij de lengte van je kind. Een fiets 'op de groei' kopen is niet slim. Van een te grote fiets wordt een kind onzeker.

Nadere informatie

1. Met de klasgroep steek je over bij groen voetgangerslicht. Oei, het licht springt op rood!

1. Met de klasgroep steek je over bij groen voetgangerslicht. Oei, het licht springt op rood! De verkeersquiz 1. Met de klasgroep steek je over bij groen voetgangerslicht. Oei, het licht springt op rood! B. Geen nood, de hele sliert mag over. C. Wie nog niet bezig is mag niet beginnen met oversteken.

Nadere informatie

Einde Autosnelweg. Woonerf

Einde Autosnelweg. Woonerf Autosnelweg min 60 - max 130 km/u Einde Autosnelweg max 80 km/u Autoweg min 50 - max 100 km/u Einde Autoweg min 50 - max 100 km/u Woonerf max 15 km/u - stapvoets Woonerf met snelheidsbeperking Einde woonerf

Nadere informatie

Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout

Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout Dienst Preventie Stad Turnhout Politie Regio Turnhout Wat is het fietsexamen? Het fietsexamen is een praktische proef in het centrum van Turnhout. Je moet kunnen aantonen dat je klaar bent om zelfstandig,

Nadere informatie

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De quiz 4 rondes - ronde 1 regels als je fietst - ronde 2 verkeersweetjes - ronde 3 regels als je loopt - ronde 4 borden en tekens 5 vragen per ronde 10 seconden denken

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. voetganger

Nadere informatie

1. Stop 2. Oversteken (of doorrijden) in de richting van de armen 3. Afslaan naar rechts. Signalen agent

1. Stop 2. Oversteken (of doorrijden) in de richting van de armen 3. Afslaan naar rechts. Signalen agent In het verkeer In het verkeer 2 4 6 1 3 5 De straat is een openbare plaats. Dat betekent dat ze van iedereen is. Ook jij loopt, fietst of speelt wel eens op straat. Toch mag je er niet zomaar doen wat

Nadere informatie

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Binnenkort krijgt uw groep een praktische verkeersles op het Verkeersplein van Veilig Verkeer Nederland en Shell. Om te zorgen dat uw leerlingen optimaal

Nadere informatie

Ouderbrief. Ouderbrief bij het thema: Spelen. Kopieerblad. Wijzer door het verkeer groep 1-2. Beste ouder/verzorger,

Ouderbrief. Ouderbrief bij het thema: Spelen. Kopieerblad. Wijzer door het verkeer groep 1-2. Beste ouder/verzorger, Kopieerblad O Ouderbrief Ouderbrief bij het thema: Spelen Beste ouder/verzorger, Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gesproken over hoe en waar je veilig kunt buitenspelen. We hebben besproken

Nadere informatie

FIETSEXAMEN OOSTENDE

FIETSEXAMEN OOSTENDE FIETSEXAMEN OOSTENDE VERTREKPUNT ROUTE Sportpark De Schorre CP28 SPORTPARKLAAN PARKING MR V STARTPUNt à OPGEPAST: het examen start vanaf het vertrekpunt! Dus uitkijken vooraleer je vertrekt! Kan ik veilig

Nadere informatie

Verkeerseducatie KBS- De Werft, Breda

Verkeerseducatie KBS- De Werft, Breda Verkeerseducatie KBS- De Werft, Breda Wouter Lavrijsen 103134 Verkeerskunde, NHTV Breda 2011/2012 Opdracht Vrije Studie Ruimte (VSR) Inleiding/opdrachtomschrijving KBS de werft heeft contact gehad met

Nadere informatie

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1 8 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 Wat u vooraf moet weten In dit pakket vindt u het werkboek van thema 1 van groep 8. Het werkboek kunt u optioneel inzetten voor zelfstandig werken. Kinderen slijpen

Nadere informatie

Parcours voetgangersexamen vierde leerjaar Sint-Jan Berchmanscollege

Parcours voetgangersexamen vierde leerjaar Sint-Jan Berchmanscollege Parcours voetgangersexamen vierde leerjaar Sint-Jan Berchmanscollege Vertrek; Sint-Jan Berchmanscollege, parking Kasteellaan indraaien naar rechts; eerste straat rechts de Holstraat ingaan: Controlepunt

Nadere informatie

Praktische verkeersproef. Maasbracht

Praktische verkeersproef. Maasbracht Praktische verkeersproef Maasbracht Vertrek We vertrekken vanaf de parkeerplaats en slaan linksaf (Europlein). We fietsen langs de sportvelden Linksaf de Kruisweg in Dit is een voorrangskruising. Je moet

Nadere informatie

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep

Protocol leerlingenvervoer en veiligheid. Samen lopen in een groep Veel kinderen gaan in Nederland lopend of fietsend naar school. Toch is er een aanzienlijk aantal ouders dat hun kinderen met de auto naar school brengt. Hierdoor ontstaan onveilige situaties, parkeerproblemen

Nadere informatie

Op Voeten en Fietsen 3

Op Voeten en Fietsen 3 Op Voeten en Fietsen 3 Wie mag eerst? Een uitgave van Veilig Verkeer Nederland, schooljaar 207-208 groep 5/6 Je ziet de hoofdingang van een school. Op de weg en de stoep voor de school zie je verschillende

Nadere informatie

Kruispunten met de borden

Kruispunten met de borden Auteursrechtinformatie Dit document is bedoeld voor eigen gebruik. In het algemeen geldt dat enig ander gebruik, daaronder begrepen het verveelvoudigen, verspreiden, verzenden, herpubliceren, vertonen

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

Bij elke leerlingenfiche hoort bovendien een leerkrachtenfiche met de juiste oplossingen bij de oefeningen.

Bij elke leerlingenfiche hoort bovendien een leerkrachtenfiche met de juiste oplossingen bij de oefeningen. Beste Leerkrachten, De Meester op de fiets -lesfiches vormen de theoretische aanvulling bij de praktische handleiding die bij dit gelijknamige project hoort. De fiches hebben tot doel om jonge fietsers

Nadere informatie

61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN

61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN 61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN CURACAO, ST.MAARTEN en BES EILANDEN 5 JUNI 2012 Jullie zijn de toekomst van morgen. KIES HET JUISTE ANTWOORD 1 In het verkeer kennen we twee soorten wegen. Namelijk: 0 T-kruisingen

Nadere informatie

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is.

5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M. Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 5. De plaats van de fietser op de openbare weg 1 M Is er een fietspad, dan moeten fietsers daar op rijden, tenminste indien het berijdbaar is. 2 E Is het fietspad op de grond aangeduid met twee witte evenwijdige

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 De route van het verkeersexamen 2 Recht door de parkeerplaats af Kijk uit voor geparkeerde auto

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek.

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. Lesbrief: vrachtverkeer en de dode hoek Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. N31 Harlingen: In november 2015 start Ballast

Nadere informatie

Nationaal VVN Verkeersexamen 2019

Nationaal VVN Verkeersexamen 2019 Nationaal VVN Verkeersexamen 2019 Naam School Groep Mag het busje zo vertrekken? Ja Nee Vraag 1 Noor ziet een verkeersbord. Welke beginzin hoort bij dit bord? Je mag hier niet... Kijk, hier is... Pas op...

Nadere informatie

Veiligheidsdossier Uitstap te voet

Veiligheidsdossier Uitstap te voet Veiligheidsdossier Uitstap te voet Mauroo Dirk, Preventieadviseur School aan de waterkant 1 Veiligheidsdossier uitstap te voet INFO VOOR DE LEERKRACHT 1. Verplaatsingen te voet "alleen": De leerkracht/begeleider

Nadere informatie

Pas op borden. - Driehoekige borden met punt. naar boven met een rode rand. naar boven met een rode rand.

Pas op borden. - Driehoekige borden met punt. naar boven met een rode rand. naar boven met een rode rand. Pas op Pas op Betekenis: Oversteekplaats voor voetgangers. Verwoording: Pas op, hier steken voetgangers over!) Betekenis: Overweg zonder slagbomen. Verwoording: Pas op, er zijn geen slagbomen en hier komen

Nadere informatie

63E SCHOOLVERKEERSEXAMEN CURACAO, BONAIRE EN BOVENWINDSE EILANDEN

63E SCHOOLVERKEERSEXAMEN CURACAO, BONAIRE EN BOVENWINDSE EILANDEN 63E SCHOOLVERKEERSEXAMEN CURACAO, BONAIRE EN BOVENWINDSE EILANDEN 3 JUNI 2014 SAMEN MET DE JEUGD NAAR EEN VEILIGER VERKEER. 1 Een pas op bord is: 0 Driehoekig. 0 Zo klein mogelijk. 0 Zoals je zelf wilt,

Nadere informatie

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep

VEILIG OP STAP. Te voet of per fiets, alleen of in groep VEILIG OP STAP Te voet of per fiets, alleen of in groep Deze leidraad bevat de voornaamste verkeersregels voor voetgangers en fietsers, alleen of in groep (al dan niet vergezeld van een leider of wegkapitein).

Nadere informatie

Jullie zoon of dochter zit nu in zijn laatste jaar lager onderwijs. Vanaf volgend schooljaar moet

Jullie zoon of dochter zit nu in zijn laatste jaar lager onderwijs. Vanaf volgend schooljaar moet Varsenare 17-03-2014 Geachte Ouders, Jullie zoon of dochter zit nu in zijn laatste jaar lager onderwijs. Vanaf volgend schooljaar moet hij/zij naar de middelbare school. Velen van hen zullen dit traject

Nadere informatie

Beste Ouder, De leerlingen moeten ook allemaal een fluohesje aandoen en een fietshelm opzetten.

Beste Ouder, De leerlingen moeten ook allemaal een fluohesje aandoen en een fietshelm opzetten. Beste Ouder, Op dinsdag 24 mei 2016 zullen de leerlingen van het 6 de leerjaar deelnemen aan het Grote fietsexamen in Wijnegem. Het is een praktijkexamen met de fiets waarin we testen of je zoon of dochter

Nadere informatie

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Theorieles groep 4 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Met dit document kunt u een theorieles over het onderwerp verkeersveiligheid geven aan leerlingen uit groep 4. Deze theorieles bestaat

Nadere informatie

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers

Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers ZVP 2014 2017 - Veiligheid en leefbaarheid Verkeer Storende interacties zone 30 Preventie Voorrang 2 Actieplan: Voorrang 2 Oversteekplaats voor voetgangers / fietsers HCP Koen Wouters - HINP Jo Daniels

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 Kinderen leren van ouderen. Helaas geven ouderen in het verkeer niet altijd het juiste voorbeeld,

Nadere informatie

Verkeersexamen, de route door Heel.

Verkeersexamen, de route door Heel. Verkeersexamen, de route door Heel. Voor scholen van de gemeente Maasgouw Met foto s en uitleg De route 9 a b c 8 6 7 a b c d Start: Op De Tump Panheelderweg 29 - Heel 10 a b 5 a b c d 11 a t/m f 4 12

Nadere informatie

Kinderen op de fiets

Kinderen op de fiets Kinderen op de fiets Kinderen vervoeren met de fiets 1. HET FIETSZITJE Vanaf ongeveer 1 jaar Van 9 tot 15 of tot 25 kg Uitgerust met : - gordeltjes - voetsteuntjes (verstelbaar in hoogte) - hoge rugsteun

Nadere informatie

Bromfiets SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOET'en. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie. Leerlingen van de tweede en de derde graad

Bromfiets SECUNDAIR ONDERWIJS. Doelgroep. VOET'en. Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie. Leerlingen van de tweede en de derde graad Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie SECUNDAIR ONDERWIJS Bromfiets Doelgroep Leerlingen van de tweede en de derde graad VOET'en Gemeenschappelijke stam : 12, 13 Context 1 : 13, 14 Lesthema Vanaf 16

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek In oktober 2013 is bouwcombinatie Ballast Nedam Rohde Nielsen gestart met de uitvoering van Kustwerk Katwijk. Deze werkzaamheden zullen ruim een jaar duren

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 18. 1. Op de fietspad en fietsstrook mogen alleen fietsers en snorfietsers rijden. 2. Alarmnummer is 112. 3. Rijbewijs is 10 jaar geldig. 4. Alle betrokkenen bij een aanrijding moeten blijven wachten. (Plaats

Nadere informatie

Veilig fietsen en stappen

Veilig fietsen en stappen Veilig fietsen en stappen Wat komt aan bod? Achtergrond Kernpunt voor veilig verkeersgedrag Basisregels voor voetgangers Stappen in groep Basisregels voor fietsers Fietsen in groep 2 Hoe verplaatsen we

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Verkeersexamen, de route door Heel.

Verkeersexamen, de route door Heel. Verkeersexamen, de route door Heel. Voor scholen van de gemeente Maasgouw Met de route, foto s en uitleg De route 9 a b c 8 6 7 a b c d Start: Op De Tump Panheelderweg 29 - Heel 10 a b 5 a b c d 11 a t/m

Nadere informatie