Verkeerseducatie KBS- De Werft, Breda

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verkeerseducatie KBS- De Werft, Breda"

Transcriptie

1 Verkeerseducatie KBS- De Werft, Breda Wouter Lavrijsen Verkeerskunde, NHTV Breda 2011/2012 Opdracht Vrije Studie Ruimte (VSR)

2 Inleiding/opdrachtomschrijving KBS de werft heeft contact gehad met de NHTV over het uitwerken van bestaande verkeersplaten en hier opdrachten voor te bedenken, passend bij alle leeftijdsgroepen. Op de werkbladen die bij de verkeersplaten horen wordt door middel van gekleurde pionnen aangegeven voor welke klas deze geschikt is. De verkeersplaten zijn op schaal getekend en geeft een extra dimensie aan de verkeerseducatie. Op het opdrachtenvel zal aangegeven zijn waar voertuigen geplaatst moeten worden en wat het bijbehorende vraagstuk is. Verkeerseducatie bij kinderen Om tot een passende uitwerking te komen, aansluitend op de mogelijkheden van kinderen van een bepaalde leeftijd heb ik me hierover ingelezen. Kinderen zijn als verkeersdeelnemer een kwetsbare groep. Ze moeten zich nog ontwikkelen en leren om op een verantwoorde manier deel te nemen aan het verkeer. Ook verplaatsen kinderen zich op een relatief gevaarlijke manier. Ze zijn namelijk gebonden aan lopen en fietsen. Belangrijk is dat ze deze taken dan ook zo veilig mogelijk uit zullen voeren. Het grote nadeel hiervan is dat ze gezien de leeftijd nog niet vergenoeg ontwikkeld om alle verkeerstaken correct uit te kunnen voeren. Met goede training kan er veel aangeleerd worden, maar niet alles is mogelijk op elke leeftijd. In onderstaande tabel is te zien wat de leeftijdsgrenzen zijn bij activiteiten die gepaard gaan met oversteken. Figuur 1, Noodzakelijke activiteiten, psychologische processen en leeftijdsgrenzen voor succesvolle uitvoering van de verkeerstaak oversteken. Bron: SWOV, Wetenschappelijk onderzoek Verkeersveiligheid Uit studies gericht op verkeersveiligheid bij kinderen blijkt dat het leren in de jonge jaren begint door het zelf uit te voeren. De praktische vaardigheden zoals het oversteken zullen in bekende- en onbekende situaties vaak geoefend moeten worden. Als de praktische vaardigheden goed beheerst worden kan de stap gemaakt worden naar complexere verkeerssituaties waarbij overzicht en communicatie vereist zijn. Het grootste deel wat jonge kinderen leren kan alleen in praktijk worden gebracht op de plek waar dit geoefend is, zoals een vaste oversteekplaats. De zelfde handeling toepassen op een nieuwe situatie gaat lastiger en is foutgevoeliger. Kinderen leren het meeste van volwassenen en mensen in de omgeving die veel voor hen betekenen. Dit zijn bijvoorbeeld ouders en onderwijzers. Het gaat hierbij niet alleen om de boodschap die mee

3 wordt gegeven maar ook om het gedrag van het idool. Een correcte voorbeeldfunctie is dan ook belangrijk. Het aanleren van veilig gedrag in het verkeer vergt veel tijd. Verkeerssituaties zijn wisselend en de regels zijn complex. Het is daarom belangrijk dagelijks te oefenen in de praktijk, de taak hiervan zal grotendeels bij de ouders/verzorgers liggen. Ze kunnen het oefenen combineren met het naar school brengen en ophalen van de kinderen. Dit kan het beste samen lopend of fietsend gedaan worden, via een veilige route. Hierdoor oefent het kind twee maal per dag. Uiteindelijk zal het kind dit zelfstandig uit kunnen voeren en kan de ouder nog ter ondersteuning mee gaan. Het motiveren van de ouders om dit zo veel mogelijk te doen is dan ook erg belangrijk. Uitvoering verkeerseducatie en veiligheid in en rondom KBS de Werft Er wordt niet alleen gedacht aan de verkeerseducatie in de les, er wordt ook aandacht besteed aan de veiligheid rondom school en de invloed van ouders hierop. In school is er een verkeerskast aanwezig met daarin lesmateriaal voor kinderen en achtergrondinformatie voor leerkrachten. Sinds 2008 is de werft in het bezit van het Brabants Verkeersveiligheid Label (BVL). Dit wil zeggen dat ze voldoen aan een aantal punten met betrekking tot de verkeersveiligheid. Dit label zorgt voor een extra stimulans op het gebied van verkeerseducatie. Er wordt niet alleen ingezet op de kinderen, maar ook de medewerking van ouders is belangrijk. Zo is er speciaal voor het ophalen en wegbrengen van de kinderen een verzochte rijrichting zoals te zien is in onderstaande afbeelding. Figuur 2 Bron: kbsdewerft Deze route is inmiddels door de gemeente Breda geavaleerd en is voldoende werkzaam bevonden, wat betekent dat de bijbehorende bebording zal blijven bestaan. Een voorbeeld hiervan is te zien op de voorpagina.

4 Gezien de bovengenoemde voorbeeldfunctie van ouders is het goed om deze zo veel mogelijk te betrekken. Het is dan ook van belang de aandacht hier op te houden. Het beste zou zijn om ouders te motiveren lopend of op de fiets naar school te komen, en dit te combineren met verkeersles. De uiteindelijke uitwerking is in de vorm van één nieuw ontwerp voor een verkeersplaat. De huidige verkeersplaten bevatten veel mogelijkheden voor het creëren van verschillende situaties. De uitritconstructie ontbrak echter. Deze is wel erg veel aanwezig in de Haagse Beemden, waar KBS-de werft gelegen is. Om ook de lagere groepen te laten proeven van verkeer heb ik hiervoor een kwartet samengesteld.

5 Verkeersplaten

6

7 Oefenopdrachten Verkeersplaten Verkeersborden en de daarbij horende nummers. Verkeersbord 1 Verkeersbord 2 Verkeersbord 3 Verkeersbord 4 Verkeersbord 5

8 Oefenen voorrangssituatie 1. Auto Nr. 1 Fiets Nr. 3 Vrachtwagen Nr. 2 Ambulance Nr. 4 Verkeersbord 2 Verkeersbord 1 Nr. 5 Nr. 6 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Welke kant gaan de voertuigen op? Auto nr. 1 wil rechtdoor Fiets nr. 3 wil rechtdoor Vrachtwagen nr. 2 wil rechtsaf Ambulance nr. 4 wil linksaf In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang? Wat doet vrachtwagen Nr. 2 om te laten zien dat hij af slaat? De ambulance moet snel naar het ziekenhuis, hij zet zijn zwaailichten aan en besluit rechtdoor te gaan. Wat veranderd er nu aan de situatie?

9 Oefenen voorrangssituatie 2. Auto Nr. 1 Auto Nr. 2 Vrachtauto Nr. 3 Tractor Nr. 4 Scooter Nr. 5 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord. Welke kant gaan de voertuigen op? Verkeersbord 3 Verkeersbord 1 Nr. 6 Nr. 7 Auto Nr. 1 gaat rechtsaf Auto Nr. 2 gaat rechtdoor Vrachtauto Nr. 3 gaat linksaf Tractor Nr. 4 gaat rechtdoor Scooter Nr. 5 gaat rechtdoor In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang? Plaats de voertuigen op de zelfde manier op de rotonde, wat verandert er?

10 Oefenen voorrangssituatie 3. Auto Nr. 1 Voetganger Nr. 2 Fietser Nr. 3 Auto Nr. 4 Brandweerauto Nr. 5 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Welke kant gaan de voertuigen op? Auto Nr. 1 wil rechtdoor Voetganger Nr. 2 wil oversteken Fietser Nr. 3 wil oversteken Auto Nr. 4 gaat net als auto Nr. 1 rechtdoor De brandweerauto Nr.5 wil rechtdoor Welk verkeersbord hoort op plaats 6? In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang? Wat is het verschil tussen de fietser en de voetganger? De brandweerauto gaat naar rechts in plaats van rechtdoor Wat is er nu veranderd aan de situatie?

11 Oefenen voorrangssituatie 4. Auto Nr. 1 Fietser Nr. 2 Auto Nr. 3 Fietser Nr. 4 Verkeersbord 1 Nr. 5 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Welke kant gaan de voertuigen op? Auto Nr. 1 slaat rechtsaf Fietser Nr. 2 gaat rechtdoor Auto Nr. 3 slaat rechtsaf Fietser Nr. 4 steekt over In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang? Waarom heeft de ene fietser wel voorrang en de andere niet? Het is s avonds laat en donker Waar moeten fietsers extra rekening mee houden?

12 Oefenen voorrangssituatie 5. Voetganger Nr. 1 Auto Nr. 2 Auto Nr. 3 Fietser Nr. 4 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Welke kant gaan de voertuigen op? Voetganger Nr. 1 steekt over Auto Nr. 2 slaat links af Auto Nr. 3 wil rechtsaf Fietser Nr. 4 gaat rechtdoor Welk verkeersbord hoort er op plaats 5? In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang? Auto Nr. 2 wil de eerste weg links, mag dit? Waarom wel of waarom niet?

13 Oefenen voorrangssituatie 6. Auto Nr. 1 Auto Nr. 2 Harmonicabus Nr. 3 Auto Nr. 4 Fietser Nr. 5 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Welke kant gaan de voertuigen op? Auto Nr. 1 wil in het meest rechtse parkeervak parkeren Auto Nr. 2 wil wegrijden uit zijn parkeervak Harmonicabus Nr. 3 wil rechtsaf Auto Nr. 4 wil linksaf Fietser Nr. 5 wil rechtsaf In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang? Waar moet je altijd extra rekening mee houden op een parkeerterrein? De harmonicabus heeft veel ruimte nodig bij het maken van een bocht Waar moet fietser Nr. 5 op letten?

14 Oefenen voorrangssituatie 7. Fiets Nr. 1 Brandweerwagen Nr. 2 Tractor Nr. 3 Auto Nr. 4 Scooter Nr. 5 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Verkeersbord 1 Nr. 6 Welke kant gaan de voertuigen op? Fietser Nr. 1 wil rechtdoor Brandweerwagen Nr. 2 wil rechtdoor Tractor Nr. 3 wil linksaf Auto Nr. 4 wil linksaf Scooter Nr. 5 wil rechtdoor In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang? De brandweerauto is op weg naar een brand, hij heeft zijn zwaailichten en sirenes aanstaan Wat veranderd er in de situatie?

15 Oefenen voorrangssituatie 8. Auto Nr. 1 Vrachtwagen Nr. 2 Scooter Nr. 3 Fiets Nr. 4 Verkeersbord 1 Nr. 5 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Welke kant gaan de voertuigen op? Auto Nr. 1 wil linksaf Vrachtwagen Nr. 2 wil rechtdoor Scooter Nr. 3 wil rechtdoor Fiets Nr. 4 wil oversteken In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang? Er komt een trein aan De lichten knipperen al wel maar de spoorbomen zijn nog niet omlaag, mag je wel of niet over het spoor?

16 Oefenen voorrangssituatie 9. Fiets Nr. 1 Voetganger Nr. 2 Auto Nr. 3 Auto Nr. 4 Auto Nr. 5 Verkeersbord 1 Nr. 6 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Welke kant gaan de voertuigen op? Fietser Nr. 1 steekt over Voetganger Nr. 2 steekt over Auto Nr. 3 gaat rechtdoor Auto Nr. 4 gaat rechtdoor Auto Nr. 5 gaat linksaf In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang? Mag auto Nr. 4 ook linksaf?

17 Oefenen voorrangssituatie 10. Fiets Nr. 1 Voetganger Nr. 2 Auto Nr. 3 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Welke kant gaan de voertuigen op? Fiets Nr. 1 gaat rechtdoor Voetganger Nr. 2 is aan het oversteken Auto Nr. 3 rijd rechtdoor In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang?

18 Oefenen voorrangssituatie 11. Politiewagen Nr. 1 Auto Nr. 2 Auto Nr. 3 Harmonicabus Nr. 4 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Welke kant gaan de voertuigen op? Politiewagen Nr. 1 gaat rechtsaf Auto Nr. 2 gaat linksaf Auto Nr. 3 gaat linksaf Harmonicabus Nr. 4 gaat rechtdoor Hoe heet de situatie waar Politiewagen Nr. 1 uit komt? Wat houdt dat in? In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang? De politieauto moet met spoed ergens naartoe, hij zet zijn zwaailichten en sirene aan. Wat veranderd er in de voorrangssituatie?

19 Oefenen voorrangssituatie 12. Fiets Nr. 1 Auto Nr. 2 Auto Nr. 3 Verkeersbord 1 Nr. 4 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Welke kant gaan de voertuigen op? Fiets Nr. 1 gaat rechtdoor Auto Nr. 2 gaat rechtsaf Auto Nr. 3 gaat rechtsaf In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang?

20 Oefenen voorrangssituatie 13. Politieauto Nr. 1 Vrachtwagen Nr. 2 Auto Nr. 3 Auto Nr. 4 Auto Nr. 5 Zet de voertuigen op de juiste plaats op het bord Welke kant gaan de voertuigen op? Verkeersbord 1 Nr. 6 Politieauto Nr. 1 gaat rechtdoor Vrachtwagen Nr. 2 gaat rechtdoor Auto Nr. 3 gaat linksaf Auto Nr. 4 gaat rechtsaf Auto Nr. 5 gaat rechtdoor In welke volgorde hebben de voertuigen voorrang? Haal verkeersbord 1 op plek 6 weg, wat is nu de volgorde?

21 Oefenen plaats op de weg 1. Auto Nr. 1 Fietser Nr. 2 Voetganger Nr. 3 Wat is de juiste plaats op de weg voor? Zet de voertuigen op de plaats waar ze horen. Waar mag de auto rijden? Waar kan de voetganger het veiligst oversteken? Waar fietst de fietser? De voetganger steekt over op het zebrapad. Waar moet hij op letten bij het oversteken?

22 Oefenen plaats op de weg 2. Auto Nr. 1 Fietser Nr. 2 Voetganger Nr. 3 Wat is de juiste plaats op de weg voor? Zet de voertuigen op de plaats waar ze horen. Waar mag de auto rijden? Waar kan de voetganger het veiligst oversteken? Waar fietst de fietser? Er staan op het fietspad haaientanden geschilderd Wat betekent dit voor de fietser? En voor de auto?

23 Oefenen plaats op de weg 3. Auto Nr. 1 Fietser Nr. 2 Voetganger Nr. 3 Wat is de juiste plaats op de weg voor? Zet de voertuigen op de plaats waar ze horen. Waar mag de auto rijden? Waar kan de voetganger het veiligst oversteken? Waar fietst de fietser? Er staan blauwe borden met een witte pijl. Wat hebben deze voor betekenis? Een auto wil parkeren. Waar kan hij dit het beste doen? Je loopt over een parkeerplaats. Waar moet je rekening mee houden?

24 Oefenen plaats op de weg 4. Auto Nr. 1 Fietser Nr. 2 Voetganger Nr. 3 Wat is de juiste plaats op de weg voor? Zet de voertuigen op de plaats waar ze horen. Waar mag de auto rijden? Waar kan de voetganger het veiligst oversteken? Waar fietst de fietser? Bij de spoorwegovergang gaan de lichten knipperen en de slagbomen gaan naar beneden. Wat betekent dit? De voetganger wil de weg oversteken, er is geen zebrapad. Waar moet hij op letten?

25 Uitwerkingen Opdrachten Oefenen voorrangssituatie Blad 1: Blad 2: Blad 3: Blad 4: Blad 5: Blad 6: - 2 slaat af, ondertussen kan voertuig 1 oprijden. Fietser 3 kan oversteken terwijl voertuig 4 op de rotonde rijdt. - De vrachtwagen zal zijn richtingaanwijzer gebruiken - Al het verkeer zal voorrang geven en waar mogelijk ruimte maken om het ambulancevoertuig een snelle doorgang te verlenen. - Voertuig 1 daarna voertuig 2 daarna voertuig 4. 3 en 5 kunnen tegelijk als laatste - Op plaats 6 hoort verkeersbord nummer 4. - Voetganger 2 daarna auto 1. Tegelijkertijd kan auto 4 doorrijden waar fietser 3 voorrang verleent. Daarna mag de brandweerauto nummer 5. - Het verschil is dat de voetganger oversteekt op een voetgangersoversteekplaats waar hij voorrang krijgt. De fietser moet voorrang verlenen vanwege de voorrangstekens/haaientanden. - De brandweerauto kan nu gelijk afslaan terwijl de andere voertuigen elkaar voorrang verlenen. - Fietser 2 daarna auto 1. Ondertussen rijdt auto 3 op waaraan fietser 4 voorrang verleent. - Fietser 2 heeft voorrang omdat rechtdoor op de zelfde weg voor gaat. Fietser 4 wil oversteken, hij behoort zich dan aan de voorrangsregels te houden die op deze plek zijn bepaald met verkeerstekens/bebording. - In het donker moet de fietser extra goed opletten dat hij gezien wordt door de automobilist. - Op nummer 5 hoort verkeersbord nummer 5. - Voetganger 1 steekt over, auto 2 slaat ondertussen af/geeft de voetganger voorrang. Auto 4 krijgt voorrang van auto 3. - Auto nummer 2 mag niet in de eerste weg links afslaan omdat het een eenrichtingsweg is. - Voertuig 1 heeft voorrang op voertuig 2 omdat deze bezig is met een speciale verrichting. Terwijl auto 4 links af aan het slaan is kan bus 3 afslaan gevolgd door fiets 5. - Op een parkeerterrein kunnen er altijd plots auto s uit een parkeervak wegrijden die je mogelijk niet gezien hebben. - Fietser 5 moet opletten dat hij achter de harmonicabus blijft en niet in de dode hoek gaat fietsen.

26 Blad 7: Blad 8: Blad 9: - Fietser 1, scooter 5 en auto 2 kunnen tegelijk rechtdoor gaan. Daarna slaan tractor nummer 3 en auto nummer 4 tegelijk linksaf. - De brandweerauto krijgt voorrang. Dit heeft echter geen gevolg voor de situatie omdat hij al rechtdoor gaat - Voertuig 2 en 3 zullen doorrijden waarna fietser 4 oversteekt en auto 1 op kan rijden. - Op het moment dat de lichten van een spoorwegovergang gaan knipperen is het niet de bedoeling nog snel over te steken. Dit is ook nog eens zeer gevaarlijk omdat er ieder moment een trein aan kan komen. - Auto 4 rijdt door terwijl auto 5 hem voorrang verleent. Hierna geeft auto 3 voorrang aan voetganger 2. Ondertussen kan fietser 1 oversteken. - Auto nummer 4 mag niet linksaf omdat deze op een voorsorteerstrook voor rechtdoor/rechtsaf rijdt. Er is zelfs geen voorsorteerstrook voor linksaf dus in deze situatie mag het nooit. Blad 10: - Fietser 1 steekt over, zo ook voetganger 2. Daarna mag auto 3 rechtdoor rijden. Blad 11: - Dit is een uitritconstructie, bij het verlaten of inrijden hiervan dien je al het andere verkeer voor te laten gaan. - Bus nummer 4 rijd door waarna auto 3 linksaf kan slaan. Ondertussen rijdt auto 2 linksaf waarna de politieauto rechtsaf mag. - De politieauto zal voorrang krijgen. Blad 12: - Fietser 1 gaat rechtdoor waarna auto 3 af mag slaan, gevolgd door auto 2 die de rotonde op rijdt. Blad 13: - Auto 5, daarna auto 1 en 2 dan gaat auto 4 gevolgd door auto 3 - Na het weghalen van bord 6 is de volgorde als volgt: Auto 2, 3, 5, 1, 4.

27 Oefenen met plaats op de weg Blad 1: - De voetganger moet opletten dat hij gezien wordt door de voertuigen die hem voorrang moeten verlenen. Blad 2: - De fietser moet hier voorrang verlenen aan het andere verkeer - De auto zal voorrang krijgen van de fietser Blad 3: - Er is eenrichtingsverkeer, je mag maar van een richting deze straat in rijden. - De automobilist kan zijn auto het beste parkeren in een van de parkeervakken. - Op een parkeerplaats moet je er altijd rekening mee houden dat er auto s wegrijden en niet alles kunnen zien. Blad 4: - Er komt een trein aan - De voetganger zal goed naar links-rechts-links moeten kijken om te beslissen wanneer hij veilig over kan steken

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart

Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Tip: oefen het examen op http://www.veiligverkeernederland.nl/examen beschikbaar vanaf 7 maart Enkele belangrijke pas op. Borden Pas op een gevaarlijk kruispunt Pas op er kunnen tegemoet komers zijn Pas

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

Theorieles groep 5/6

Theorieles groep 5/6 Theorieles groep 5/6 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 5/6 Met dit document kunt u een theorieles over het onderwerp verkeersveiligheid geven aan de groepen 5 en 6. Deze theorieles bestaat

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen.

Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. O Ouderbrief 1 Kopieerblad 1 Beste ouder/verzorger, Tijdens de verkeerslessen hebben we met de kinderen gepraat over veilig fietsen. Bijvoorbeeld: hoe maak je veilig een bocht naar links en naar rechts?

Nadere informatie

V o o r r a n g s a f s p r a k e n

V o o r r a n g s a f s p r a k e n V o o r r a n g s a f s p r a k e n Meer weten over voorrangsafspraken? Lees dan verder. Afspraken Je mag voorgaan als je te maken krijgt met iemand die achteruit rijdt. Je mag voorgaan als je te maken

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De brandweerauto komt uit de uitrit van de brandweerkazerne rijden. Hij heeft geen zwaailicht en sirene aan. Moeten de fietsers de brandweerauto voor laten gaan? Ja Nee

Nadere informatie

VERKEER. Proeflessen. Handleiding THEMA 1

VERKEER. Proeflessen. Handleiding THEMA 1 6 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 Wat u vooraf moet weten In dit pakket vindt u het werkboek van thema 1 van groep 6. Het werkboek kunt u optioneel inzetten voor zelfstandig werken. Kinderen slijpen

Nadere informatie

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1

VERKEER. Handleiding. Proeflessen THEMA 1 8 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 Wat u vooraf moet weten In dit pakket vindt u het werkboek van thema 1 van groep 8. Het werkboek kunt u optioneel inzetten voor zelfstandig werken. Kinderen slijpen

Nadere informatie

CURIEUZE NEUZEN WERKBOEK

CURIEUZE NEUZEN WERKBOEK CURIEUZE NEUZEN WERKOEK 6 Wie heeft voorrang? Voorrang oefenen Voorrang van rechts 1 2 A A C D Tekening 1 heeft voorrang op Tekening 2 A heeft voorrang op en moet voorrang geven aan heeft voorrang op

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. voetganger

Nadere informatie

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan

1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan Hoe moeten de fietstaken uitgevoerd worden? 1. Een stilstaand voertuig voorbijrijden 2. Rechts een weg inslaan mindert snelheid en kijkt voor zich uit. kijkt om : nadert er verkeer? vertraagt of versnelt,

Nadere informatie

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool

Verkeersveiligheidsplan. Veilig verkeer rond de Godelindeschool Verkeersveiligheidsplan Veilig verkeer rond de Godelindeschool Inhoudsopgave Voorwoord 3 Hoofdgebouw 4 -Ingang Gerard Doulaan 4 -Ingang Godelindeweg 7 -Ingang Rotonde 8 Dependance 12 -Fietsers 12 -Automobilisten

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Antwoorden Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting antwoorden In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk

Nadere informatie

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger.

Verkeersbegrippen. Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Fietspad/tweerichtingenfietspad. Bestuurder. Voetganger. Verkeersbegrippen Overzicht van verkeersbegrippen die belangrijk zijn voor kinderen. Bestuurder Je bent bestuurder: Als je fietst. Als je paardrijdt of loopt met je paard aan de teugel. Voetganger Je bent

Nadere informatie

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen.

doe-fiche fietser Opstappen en wegrijden uw kind politie Bilzen - Hoeselt - Riemst nog niet kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. Opstappen en wegrijden 7 kiest de dichtsbijzijnde plaats waar de rit kan beginnen. kijkt uit hoe het veilig en zonder het verkeer te hinderen de startplaats kan bereiken. stapt met de fiets aan de hand

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij Verkeersexamen 2011. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij Verkeersexamen 2011 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard aan

Nadere informatie

Kies het goede verkeersbord

Kies het goede verkeersbord Kies het goede verkeersbord Opgaven Aangeboden door: Oefeningen voor het schoolverkeersexamen Kies het goede verkeersbord Toelichting In dit document treft u elf printbare pagina s aan, elk met 6 verkeersborden

Nadere informatie

61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN

61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN 61E SCHOOLVERKEERSEXAMEN CURACAO, ST.MAARTEN en BES EILANDEN 5 JUNI 2012 Jullie zijn de toekomst van morgen. KIES HET JUISTE ANTWOORD 1 In het verkeer kennen we twee soorten wegen. Namelijk: 0 T-kruisingen

Nadere informatie

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp)

FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) FIETSPROEF BERLAAR (nieuw parcours - gezien wegenwerken in het dorp) START FIETSPROEF Goed langs de rechterzijde van de straat rijden tot op het einde. Aan het kruispunt moet je oversteken en linksaf het

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met auto s die de rotonde op en af willen gaan. Mogen ze voorgaan? Ja Nee Vraag 1.2 Sabine en Simone fietsen samen op één fiets. Wat is waar?

Nadere informatie

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN

IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN IK LEER FIETSEN! PRAKTIJKBOEKJE VOOR CURSISTEN De Fietsersbond komt op voor de belangen van fietsers in Nederland en zet zich in voor meer en betere mogelijkheden om te fietsen. Dat kan dankzij de steun

Nadere informatie

Op Voeten en Fietsen 3

Op Voeten en Fietsen 3 Op Voeten en Fietsen 3 Wie mag eerst? Een uitgave van Veilig Verkeer Nederland, schooljaar 207-208 groep 5/6 Je ziet de hoofdingang van een school. Op de weg en de stoep voor de school zie je verschillende

Nadere informatie

Verkeersbordenspeurtocht

Verkeersbordenspeurtocht Verkeersbordenspeurtocht Dit boekje is van uit groep Verkeersborden, hoe zit het ook alweer? Er zijn vijf soorten borden. Als je goed naar de vorm en de kleur van een bord kijkt, weet je al met wat voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom

Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Hoofdstuk 1. Buiten de bebouwde kom Vraag 1.1 Wie mag of mogen hier voorgaan? De voetgangers. De fietser. Vraag 1.2 Mark en Rick lopen op de rijbaan, want er is hier geen voetpad. Welke zin is waar? Mark

Nadere informatie

Bijzondere weggedeelten

Bijzondere weggedeelten Hoofdstuk 5 ijzondere weggedeelten 5.1 Rotondes Een rotonde is eigenlijk een ronde eenrichtingsweg. Je moet altijd rechts om het middeneiland heen rijden. Op dat middeneiland staat bord rotonde (D1). Vaak

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. In het dorp

Hoofdstuk 1. In het dorp Hoofdstuk 1. In het dorp Vraag 1.1 De fietsers krijgen te maken met een tractor van links. Moeten de fietsers voorrang geven? Ja Nee Vraag 1.2 Milla en Rosan krijgen te maken met een auto die uit een uitrit

Nadere informatie

Een stilstaand voertuig voorbijrijden

Een stilstaand voertuig voorbijrijden Een stilstaand voertuig voorbijrijden Fietstaak 1 Strepestraat Mindert snelheid en kijkt voor zich uit. Kijkt naar weggebruikers voor hem en verleent eventueel voorrang. Kijkt links om of er verkeer nadert

Nadere informatie

Oversteken als voetganger via het zebrapad.

Oversteken als voetganger via het zebrapad. Oversteken als voetganger via het zebrapad. Fietstaak 1 Strepestraat Grote Baan Minder zijn snelheid en kijkt voor zich uit. Stopt voor de wegmarkeringen en verleent voorrang aan weggebruikers op het zebrapad.

Nadere informatie

Algemene informatie. Na het kijken Na het bekijken van de aflevering kunt u gebruik maken van de volgende lessuggesties.

Algemene informatie. Na het kijken Na het bekijken van de aflevering kunt u gebruik maken van de volgende lessuggesties. Algemene informatie Doelstellingen Na het zien van het televisieprogramma, het werken met het begeleidend materiaal en het oefenen op de site: weten de kinderen dat ze door stoer gedrag in het verkeer

Nadere informatie

OEFENFICHE KRUISPUNT MET VERKEERSLICHTEN OVERSTEKEN FIETS EXAMEN HET GROTE 1. INTRO 2. VOORAF 3. VERKENNEN. Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen:

OEFENFICHE KRUISPUNT MET VERKEERSLICHTEN OVERSTEKEN FIETS EXAMEN HET GROTE 1. INTRO 2. VOORAF 3. VERKENNEN. Onderstaande vragen kunnen daarbij helpen: KRUISPUNT MET VERKEERSLICHTEN OVERSTEKEN 1. INTRO Door het drukke verkeer en de inrichting van de weg is het voor fietsers vaak moeilijk om aan kruispunten veilig over te steken of af te slaan. Verkeerslichten

Nadere informatie

Hallo zesdeklasser, afspraken fiets tiptop in orde Helm en fluohesje rechts afslaat links afslaat Wees steeds alert

Hallo zesdeklasser, afspraken fiets tiptop in orde Helm en fluohesje rechts afslaat links afslaat Wees steeds alert presenteert Het fietsparcours Hallo zesdeklasser, Je zag daarnet het parcours voor het fietsexamen. Voor we het parcours samen eens overlopen, is het toch heel belangrijk om wat afspraken op een rijtje

Nadere informatie

Verkeersexamen, de route door Heel.

Verkeersexamen, de route door Heel. Verkeersexamen, de route door Heel. Voor scholen van de gemeente Maasgouw Met foto s en uitleg De route 9 a b c 8 6 7 a b c d Start: Op De Tump Panheelderweg 29 - Heel 10 a b 5 a b c d 11 a t/m f 4 12

Nadere informatie

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Binnenkort krijgt uw groep een praktische verkeersles op het Verkeersplein van Veilig Verkeer Nederland en Shell. Om te zorgen dat uw leerlingen optimaal

Nadere informatie

6. Als fietser veilig in het verkeer

6. Als fietser veilig in het verkeer 6. Als fietser veilig in het verkeer A. oversteken met een gemachtigd opzichter 1 Aan welke kant moet je fietsen op het fietspad? A rechts 2 Wat moet je doen als je als fietser de oversteekplaats nadert?

Nadere informatie

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz

De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De Grote Amsterdamse Verkeersquiz De quiz 4 rondes - ronde 1 regels als je fietst - ronde 2 verkeersweetjes - ronde 3 regels als je loopt - ronde 4 borden en tekens 5 vragen per ronde 10 seconden denken

Nadere informatie

Praktische verkeersproef. Maasbracht

Praktische verkeersproef. Maasbracht Praktische verkeersproef Maasbracht Vertrek We vertrekken vanaf de parkeerplaats en slaan linksaf (Europlein). We fietsen langs de sportvelden Linksaf de Kruisweg in Dit is een voorrangskruising. Je moet

Nadere informatie

Nationaal VVN Verkeersexamen 2019

Nationaal VVN Verkeersexamen 2019 Nationaal VVN Verkeersexamen 2019 Naam School Groep Mag het busje zo vertrekken? Ja Nee Vraag 1 Noor ziet een verkeersbord. Welke beginzin hoort bij dit bord? Je mag hier niet... Kijk, hier is... Pas op...

Nadere informatie

7 Manoeuvres en bewegingen

7 Manoeuvres en bewegingen 7 Manoeuvres en bewegingen 62 7.1 Manoeuvres Als je een manoeuvre uitvoert, zoals van rijstrook of van file veranderen, de rijbaan oversteken, een parkeerplaats verlaten of oprijden, uit een aangrenzend

Nadere informatie

Kinderen en veilig fietsen.

Kinderen en veilig fietsen. Kinderen en veilig fietsen. Voorbereiding juiste fiets: Koop altijd een fiets die past bij de lengte van je kind. Een fiets 'op de groei' kopen is niet slim. Van een te grote fiets wordt een kind onzeker.

Nadere informatie

Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN

Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN Status: definitief Versie: 17 december 2013 FIETSROUTE VERKEERSEXAMEN GEMEENTE VIANEN 1. ROUTEBESCHRIJVING 1.1. Routekaart en omschrijving Lengte = 6,1 km De Looch Groene Kade Helsdingse Achtwerweg Burg.

Nadere informatie

Verkeersexamen, de route door Heel.

Verkeersexamen, de route door Heel. Verkeersexamen, de route door Heel. Voor scholen van de gemeente Maasgouw Met de route, foto s en uitleg De route 9 a b c 8 6 7 a b c d Start: Op De Tump Panheelderweg 29 - Heel 10 a b 5 a b c d 11 a t/m

Nadere informatie

Handleiding VVN Verkeersexamen 2016. Bestemd voor leerkrachten en organisatoren van het VVN schriftelijk Verkeersexamen

Handleiding VVN Verkeersexamen 2016. Bestemd voor leerkrachten en organisatoren van het VVN schriftelijk Verkeersexamen Handleiding VVN Verkeersexamen 2016 Bestemd voor leerkrachten en organisatoren van het VVN schriftelijk Verkeersexamen Informatie voor de scholen 1. Verkeerseducatie en VVN Verkeersexamen Verkeerseducatie

Nadere informatie

Einde Autosnelweg. Woonerf

Einde Autosnelweg. Woonerf Autosnelweg min 60 - max 130 km/u Einde Autosnelweg max 80 km/u Autoweg min 50 - max 100 km/u Einde Autoweg min 50 - max 100 km/u Woonerf max 15 km/u - stapvoets Woonerf met snelheidsbeperking Einde woonerf

Nadere informatie

GROTE VERKEERSTOETS 2017

GROTE VERKEERSTOETS 2017 GROTE VERKEERSTOETS 2017 1. Beste en slechtst beantwoorde vragen Je stuurt een sms terwijl je aan het fietsen bent. Mag dat? A. Neen. B. Ja, sms'en mag maar telefoneren niet. C. Ja. Correct antwoord: A

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs B

Oefenboek. rijbewijs B Oefenboek rijbewijs B Gevaarherkenning Elk examen/tentamen in dit oefenboek is ingedeeld zoals een theorie-examen bij het CBR. Een examen begint met 25 vragen over gevaarherkenning. Bij deze vragen wordt

Nadere informatie

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek.

Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. Lesbrief: vrachtverkeer en de dode hoek Deze lesbrief gaat in op waar leerlingen in het verkeer op moeten letten bij vrachtverkeer en bespreekt de dode hoek. N31 Harlingen: In november 2015 start Ballast

Nadere informatie

Beoordelingsfiches VERO Harelbeke

Beoordelingsfiches VERO Harelbeke Beoordelingsfiches VERO Harelbeke SCHOOL Klas Locatie: Startpunt Kollegeplein 1. Opstappen en wegrijden - Kies een veilige startplaats en plaats je fiets in de gewenste richting - Stap op aan de rechterzijde

Nadere informatie

Jeugd Verkeerskrant 5 Kun je veilig eerst?

Jeugd Verkeerskrant 5 Kun je veilig eerst? Jeugd Verkeerskrant 5 Kun je veilig eerst? Een uitgave van Veilig Verkeer Nederland, schooljaar 2017-2018 groep 7/8 Start Voorgaanregels Op de foto zie je een zwevend zebrapad. Op een zebrapad mag je voorgaan

Nadere informatie

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden)

-Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) Superfietser 2015 Belangrijkste regels -Volg de aanwijzingen van de politie. -Iedereen moet stoppen. -Je moet stoppen, ook afslaan mag niet. (denk aan: niet tegen de armen rijden) -Je mag doorrijden. -STOP

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

Het Fietsexamen. Voorwoord:

Het Fietsexamen. Voorwoord: Het Fietsexamen Voorwoord: Deze beknopte beschrijving is er om gebruikt te worden door leerkrachten, begeleiders, controleurs (examinatoren) tijdens het examen, ouders alsook de leerlingen. Met deze beschrijving

Nadere informatie

4e leerjaar. Stap 11. Fiets(st)er, ken jouw plaats. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven

4e leerjaar. Stap 11. Fiets(st)er, ken jouw plaats. Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven Stap 11 Fiets(st)er, ken jouw plaats Met de z van zien en van zeggen Met de s van schrijven 3 5 1 4 6 7 8 9 1 10 13 11 3 Zo hoort het Als fietser of fietsster rijd jij niet zomaar waar je het wilt. 1 Is

Nadere informatie

DE BASIS VOOR WERELD RIËNTATIE

DE BASIS VOOR WERELD RIËNTATIE 6b DE BASIS VOOR WERELD RIËNTATIE Ruimte Je eigen gemeente in de kijker: de rotonde en de dode hoek Dit kun je al Je kent de gevarenzones voor voetgangers en fietsers in de ruime omgeving van de school

Nadere informatie

Pas op borden. - Driehoekige borden met punt. naar boven met een rode rand. naar boven met een rode rand.

Pas op borden. - Driehoekige borden met punt. naar boven met een rode rand. naar boven met een rode rand. Pas op Pas op Betekenis: Oversteekplaats voor voetgangers. Verwoording: Pas op, hier steken voetgangers over!) Betekenis: Overweg zonder slagbomen. Verwoording: Pas op, er zijn geen slagbomen en hier komen

Nadere informatie

Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het

Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het Hallo, Hallo, ik ben Mathias.. Ik leg het parcours af van het Groot Fietsexamen. Fietsen jullie mee? We vertrekken aan de achterpoort van het politiebureel. HET GROOT FIETSEXAMEN Start Aankomst Parcours

Nadere informatie

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route

Enquête verkeersveil Enquête igheid school - thuis route Enquête verkeersveiligheid school - thuis route Inleiding Bij het maken van ons nieuwe schoolplan 2011-2015 is er onder de ouders van onze kinderen een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Bij dit onderzoek

Nadere informatie

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer

Maak je kinderen wegwijs in het verkeer 622926000_D24 CAMPAGNE TNS 2012 def_nl.indd 2 11/07/12 10:06 Maak je kinderen wegwijs in het verkeer Tips en spelletjes om de verkeersborden beter te begrijpen De taal van de weg De straten staan vol vreemde

Nadere informatie

Brief LES. tegelijk GR EN. Groep 7 en 8

Brief LES. tegelijk GR EN. Groep 7 en 8 Brief LES Groep 7 en 8 ALLE FIETSERS TEGELIJK GROEN Deze verkeerslessen gaan over de alle fietsers kruispunten. In 1989 heeft Groningen het eerste kruispunt aangelegd waar de verkeerslichten voor alle

Nadere informatie

Veilig je draai vinden...

Veilig je draai vinden... Veilig je draai vinden... op rotondes in Gelderland Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Rotondes in Gelderland Na hun introductie zo n 30 jaar geleden, zijn rotondes

Nadere informatie

Module. Module Rotonde Rotonde

Module. Module Rotonde Rotonde 141014 Minirotonde: Komt vooral in woonkernen voor. : Komt vooral tussen woonkernen in voor. Meerbaansrotonde: Vergt meer ruimte om te creëren dus komt deze vooral voor in grote steden voor of buiten woonkernen.

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open!

*** L E G E N D E. Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! L E G E N D E *** Moeilijkheidsgraad van het knooppunt: * niet echt moeilijk ** opletten geblazen *** ogen en oren wijd open! Kijk naar, maak oogcontact met Linkerarm uitsteken Rechterarm uitsteken Fietstraject

Nadere informatie

De verkeersborden voor kinderen

De verkeersborden voor kinderen De verkeersborden voor kinderen Veel kinderen verplaatsen zich vanaf de leeftijd van 10 à 11 jaar alleen en onafhankelijk als voetganger en fietser. Vanaf dat moment is het dus belangrijk dat zij de verkeerstekens

Nadere informatie

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen?

Geldt het bord voor de kinderen als ze lopen of fietsen? Hoe gedragen de kinderen zich bij het bord als ze er langs komen? Praktijk(verkeer)les: Kijken bij verkeersborden De kinderen gaan een wandeling maken langs verkeersborden in de buurt. Bij die borden gaan ze kijken of de mensen die erlangs komen, doen wat het bord zegt.

Nadere informatie

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis

Welkom 23/10/2014. Open WiFi netwerk: t Godshuis Welkom 23/10/2014 Open WiFi netwerk: t Godshuis Filip Van Alboom Test uw kennis van de wegcode Commercieel vantwoordelijke VAB Rijschool A. Ik heb voorrang B. Ik moet voorrang verlenen De bus verlaat de

Nadere informatie

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe

Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Fietsen en reglementering Info avond wegcode fietsersbond 25.11.2013 PZ HEKLA Dienst verkeer Hoofdinspecteur Steven Van Leeuwe Verkeer complexe materie Een beetje weg wijs Fietsers : waarde van de verkeerstekens

Nadere informatie

Verkeersbordendomino werkblad 1 groep 7 en 8

Verkeersbordendomino werkblad 1 groep 7 en 8 werkblad 1 groep 7 en 8 kinderen Rotonde, je moet hier de richting van de pijlen volgen een rotonde Voorrangsweg Geef voorrang aan alle bestuurders als je fietst een autoweg bocht naar rechts niet harder

Nadere informatie

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt.

Moet je voorrang verlenen aan de fietser? Toelichting De fietser is een bestuurder en komt hier van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. TeraKnowledge Nationaal Kampioen Verkeersexamen De Resultaten per afzonderlijke vraag Moet je voorrang verlenen aan de fietser? en het goede antwoord is 1. Ja De fietser is een bestuurder en komt hier

Nadere informatie

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4

Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Theorieles groep 4 Alles op een rij voor de leerkracht van groep 4 Met dit document kunt u een theorieles over het onderwerp verkeersveiligheid geven aan leerlingen uit groep 4. Deze theorieles bestaat

Nadere informatie

memonummer: 02 betreft: Geleiding parkeren Marken

memonummer: 02 betreft: Geleiding parkeren Marken Mogelijke oorzaken van het probleem Het verkeerd rijden door automobilisten kent niet één oorzaak, het is een combinatie van verschillende mogelijke factoren. Deze mogelijke factoren zijn: - Onbekendheid

Nadere informatie

Brief LES. tegelijk GR EN. Handleiding voor de leerkracht Groep 7 en 8

Brief LES. tegelijk GR EN. Handleiding voor de leerkracht Groep 7 en 8 Brief LES Handleiding voor de leerkracht Groep 7 en 8 ALLE FIETSERS TEGELIJK GROEN INLEIDING/AANLEIDING Vanuit de basisscholen kwam het signaal dat leerlingen verwarring ervaren op alle fietsers groen

Nadere informatie

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek

Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Een STREEPJE voor... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Wat betekenen al die strepen toch? In Nederland verplaatsen zich dagelijks miljoenen personen lopend, fietsend en rijdend in het verkeer.

Nadere informatie

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom

Fiche Leerlingen. De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom De plaats op de openbare weg binnen de bebouwde kom Kijk naar de fietsers. Kleur de nummers van de fietsers die de verkeersregels volgen en op de juiste plaats rijden groen. Kleur de nummers van de fietsers

Nadere informatie

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek

Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek Kustwerk Katwijk: vrachtverkeer en de dode hoek In oktober 2013 is bouwcombinatie Ballast Nedam Rohde Nielsen gestart met de uitvoering van Kustwerk Katwijk. Deze werkzaamheden zullen ruim een jaar duren

Nadere informatie

Informatie praktisch verkeersexamen 2016

Informatie praktisch verkeersexamen 2016 Informatie praktisch verkeersexamen 2016 Oss, februari 2016 Geachte ouders/verzorgers In april 2016 (week 15 & 16) is het zover: uw kind gaat mee doen aan het praktisch verkeersexamen. Wij willen u graag

Nadere informatie

Fietsvaardigheid in groep

Fietsvaardigheid in groep Lesfiche verkeers- en mobiliteitseducatie SECUNDAIR ONDERWIJS Fietsvaardigheid in groep Deel 3: testen Doelgroep VOETen Leerlingen van de eerste graad Gemeenschappelijke stam: 18, 19, 20 Begeleiders van

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 De route van het verkeersexamen 2 Recht door de parkeerplaats af Kijk uit voor geparkeerde auto

Nadere informatie

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind!

Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! CBS De Rietzanger & OBS Ter Borch Februari/maart 2015 Verkeersveilige schoolomgeving: ook nodig voor uw kind! In het jaar 2009 werd het Borchkwartier gebouwd. Al snel bleek dat beide scholen te maken hadden

Nadere informatie

Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017

Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017 WEGWIJS in Baarn Oefening voor het Praktisch VERKEERSEXAMEN 2017 1 Beste ouders (en leerlingen van groep 7), Hierbij ontvangt u de fietsroute Wegwijs in Baarn voor het Verkeersexamen. Het is de bedoeling

Nadere informatie

Oefenboek. rijbewijs A

Oefenboek. rijbewijs A Oefenboek rijbewijs A examen 1 Examen 1 De antwoorden en motivaties van examen 1 vind je vanaf pagina 118. 1. Wat zijn de belangrijkste eigenschappen van motorhandschoenen? A. Dat ze warm zijn en soepel

Nadere informatie

PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR

PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR PARCOURS KLEIN FIETSEXAMEN VIJFDE LEERJAAR Vertrekken op de parking van de school. We nemen het fietspad in de Kasteellaan in de richting van de kerk. Goed uitkijken bij het oversteken van de Holstraat.

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

VERKEER. Proeflessen. Handleiding THEMA 1

VERKEER. Proeflessen. Handleiding THEMA 1 7 VERKEER Proeflessen Handleiding THEMA 1 VERKEER 7Handleiding THEMA 1 Malmberg, s-hertogenbosch Handleiding, pagina 1 Let s go! groep 7 proeflessen handleiding Malmberg, s-hertogenbosch 1 Inhoud Wat u

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

Kijktechniek wegrijden / stoppen:

Kijktechniek wegrijden / stoppen: Kijktechniek wegrijden / stoppen: Wegrijden positie rechts (vrijwillig). Bijvoorbeeld ergens wegrijden na het kopen van een bloemetje. Rechts dode hoek / rechter spiegel / voor / linker spiegel / links

Nadere informatie

Uitgebreide routebeschrijving Route Noord (door IJmuiden-Driehuis-Velsen-Zuid) 2019

Uitgebreide routebeschrijving Route Noord (door IJmuiden-Driehuis-Velsen-Zuid) 2019 Uitgebreide routebeschrijving Route Noord (door IJmuiden-Driehuis-Velsen-Zuid) 2019 Route Situatie Aandachtspunten Zwembadtoegangsweg oversteken via fietspad richting Driehuis. Oversteken met Let op verkeerslicht.

Nadere informatie

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring

Beschrijving route Noorderwijk. Start Klavertje Ring Beschrijving route Noorderwijk Start Klavertje Ring Gebruik de achteruitgang van de school. Neem de fietsoversteek en rij naar links. Let op! Op een fietsoversteek heb je geen voorrang, goed uitkijken

Nadere informatie

FIETSEXAMEN WIJK STENE

FIETSEXAMEN WIJK STENE FIETSEXAMEN WIJK STENE INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD Fietsoversteken: steeds met blokken Nooit voorrang aan een fietsoversteek, dus: *voorrang verlenen

Nadere informatie

Verkeerseducatieve Route Harelbeke

Verkeerseducatieve Route Harelbeke Verkeerseducatieve Route Harelbeke Toelichting leerkrachten PZ Gavers Praktische verkeerseducatie De eindtermen verkeer en mobiliteit vragen praktijkgerichte verkeerslessen. Veilig en verantwoord fietsen

Nadere informatie

Fietsexamen 6de Ij. Toelichting bij het fietsexamen :

Fietsexamen 6de Ij. Toelichting bij het fietsexamen : Fietsexamen 6de Ij. Toelichting bij het fietsexamen : Bedoeling van het fietsexamen: De fietser toont aan dat hij rijvaard ig is en dat hij de wegcode voldoende kent om als volwaardige fietser deel te

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

Praktisch Verkeersexamen Schagen

Praktisch Verkeersexamen Schagen Praktisch Verkeersexamen Schagen georganiseerd door de verkeersouderwerkgroep Schagen Instructieversie 1 Kinderen leren van ouderen. Helaas geven ouderen in het verkeer niet altijd het juiste voorbeeld,

Nadere informatie

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling

Naderingssnelheid gelijkwaardig kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling Naderingssnelheid gevaarlijk kruispunt: Lage snelheid Tweede versnelling 19 Voorrangregel LES 3 Soorten Kruisingen Gelijkwaardige kruising Als je een gelijkwaardig kruispunt nadert, moet je je snelheid aanpassen en zorgen dat je het overzicht bewaart. Als er van rechts een

Nadere informatie

6. Als fietser veilig in het verkeer

6. Als fietser veilig in het verkeer 6. Als fietser veilig in het verkeer A. oversteken met een gemachtigd opzichter 1 Aan welke kant moet je fietsen op het fietspad? A rechts C om het even B links D beide kanten mogen 2 Wat moet je doen

Nadere informatie

Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN

Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN WEGWIJS in Baarn Oefening voor het PRAKTISCH VERKEERSEXAMEN 1 Baarn, 31 maart 2015 Beste ouders (en leerlingen van groep 7), Hierbij ontvangt u de fietsroute Wegwijs in Baarn voor het Verkeersexamen. Het

Nadere informatie

Verkeersexamen. Veilig op de fiets

Verkeersexamen. Veilig op de fiets Verkeersexamen 2018 Veilig op de fiets Introductie Om exact 08:30 uur start het eerste kind bij de start op het Harmen Visserplein. Elk kind krijgt een hesje met een nummer. Dit nummer staat op de startlijst

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - VOGELWAARDE - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - VOGELWAARDE - HULST HENGSTDIJK - VOGELWAARDE - HULST TOTALE FIETSROUTE HENGSTDIJK - VOGELWAARDE-HULST VANUIT HENGSTDIJK Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter

Nadere informatie