Activiteitenverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2009"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2009

2 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag Gaselwest

3 Inhoudstafel Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Vennoten per 31 december Distributiegebied 12 Bestuur en toezicht 14 Verslag van de Raad van Bestuur 23 Inleiding 24 Inventaris van de vrijgemaakte markt 25 Meerjarentarieven Distributie Injectietarief Bonus-Malus 2008 Aanpassingen in de regelgeving Marktmodel VREG Clearing House Stand van zaken in het IT-stappenplan Indexis als filiaal van Eandis en de Waalse werkmaatschappij Ores Algemeen beleid 28 Smart metering/slimme meters Rapportering kwaliteit dienstverlening Statutenwijziging en kapitaalverhoging Samenwerkingsovereenkomst Elia distributienetbeheerders: voorstel tot verlenging Bedrijfsspecifieke overeenkomst Gaselwest - OVAM Overeenkomsten met Telenet Aanpassing reglementen industriële verkavelingen en verkavelingen appartementsgebouwen / wooncomplexen Dubbelzijdig aanleggen van lagedruknet aardgas Samenwerkingsovereenkomst koppelpunten distributienetten Gaselwest in de samenleving 33 Energie en armoede De budgetmeter: nieuwe termijnen voor plaatsing Budgetmeter aardgas Recupereren van schuld via de budgetmeter Opzegtermijn bij drop gewijzigd Evolutie sociale openbaredienstverplichtingen Onze contacten met de klanten 2 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

4 Rationaal energiegebruik en milieu 37 Energiediensten lokale besturen REG-samenwerkingsprotocol REG-actieplan 2009 REG-actieplan 2010 Aardgasfonds Huishoudelijke energiescans Actieverplichting: kortingbon energiezuinige koelkast/wasmachine Standaardmateriaal openbare verlichting Forfaitprijzen onderhoud openbare verlichting Harmonisatie brandprogramma s openbare verlichting Project dimming openbare verlichting (status 2009) Project ledverlichting (status 2009) Earth Hour en Nacht van de Duisternis Aangesloten installaties hernieuwbare energie De ecologische voetafdruk Elektrische voertuigen Investeringsprogramma s 46 Gerealiseerde investeringen in 2009 Budget 2010 Driejaarlijkse investeringsplannen Eandis 48 Eandis officieel erkend als werkmaatschappij Bekroningen Klantentevredenheid Aanvragen van (werf)aansluitingen via Eandis-website 1 e Aannemersprijs Eandis e werknemer Open Bedrijvendag Verslag Corporate Governance Comité 50 Beknopte jaarrekening 55 Inleiding 56 Balans per 31 december Resultaten elektriciteit Resultaten aardgas Uit te keren dividenden openbare besturen per einde juni (Uitgebreide financiële gegevens kunt u terugvinden in het Financieel verslag 2009 dat samen met het activiteitenverslag het jaarverslag vormt en dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via ). Verklarende woordenlijst 62 Activiteitenverslag Gaselwest

5 Woord vooraf Geachte lezer Het energielandschap heeft zich de afgelopen jaren zeer snel gewijzigd. Sinds de volledige vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt, nu alweer zeven jaar geleden, is een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd, zodat de context waarin we onze activiteiten ontplooien, de besluitvorming en de manier van werken grondig zijn hertekend. Inmiddels is Vlaanderen meer en meer vertrouwd geraakt met de verschillende marktspelers en het distributienetbeheer heeft in de gehele marktwerking onmiskenbaar zijn plaats verworven. De evolutie naar een optimaal werkende energiemarkt is evenwel niet afgelopen. Het gaat om een geleidelijk proces dat bovendien rekening moet houden met continue veranderingen op zowel politiek, economisch als ecologisch en sociaalmaatschappelijk vlak. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de Europese richtlijn. Die moet leiden tot minder CO2-uitstoot, grotere energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie tegen het jaar Dat is een gigantische uitdaging. Het spreekt voor zich dat onze intercommunale eveneens in alle geledingen zal meedenken en mee evolueren om te beantwoorden aan deze objectieven van de samenleving van de toekomst. Die samenleving van de toekomst is er één waarin de energiegebruikers meer comfort mogen verwachten van de technologische vooruitgang, met groeiende aandacht voor REG en milieubewustzijn. Energiegebruikers evolueren meer en meer naar prosumenten, eindgebruikers die zowel energie produceren als consumeren. Slimme meters en slimme netten zijn het antwoord op een technische uitdaging waarmee we willen meebouwen aan een intelligent energienetwerk in Vlaanderen. Deze slimme technologieën vormen een maatschappelijke noodzaak om tegemoet te kunnen komen aan de doelstellingen in verband met het energieverbruik, broeikasgassen en hernieuwbare energie. Daarnaast vormen ze een technische noodzaak om het tweerichtingsverkeer van de energiestromen ingevolge de lokale productie, op een kostenefficiënte manier te kunnen beheersen. De algemene invoering van een slim netwerk vergt zware investeringen. Deze extra kosten zijn evenwel onafwendbaar om te kunnen beantwoorden aan de Europese doelstellingen en om tot een positieve eindbalans te kunnen komen voor de hele maatschappij. Naast onze rol in de ontwikkeling van de slimme technologie, blijven we ons als distributienetbeheerder ten volle inzetten om uitvoering te geven aan het REG-beleid waarin diverse acties en besparingsdoelstellingen vervat zitten. Zo zal er in 2010 bijzondere aandacht uitgaan naar dakisolatie en samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen. De actie huishoudelijke energiescans wordt voortgezet en aangevuld met opvolgscans, waarbij de beschermde afnemers bij uitstek tot de doelgroep behoren. Nieuw is ongetwijfeld het project Energiediensten aan Lokale Besturen dat vorig jaar door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis is ontwikkeld. Het opzet van dit initiatief is om aan lokale besturen producten en diensten aan te bieden voor energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, met als doel energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Zo kunnen onze steden en gemeenten niet alleen totaalprojecten van energiebesparing realiseren, maar onderstrepen ze ook hun voorbeeldfunctie naar de bevolking en de bedrijven. Op sociaal-maatschappelijk vlak kunnen we niet voorbij aan de opmerkelijke toename van het aantal klanten sociale leverancier, vermoedelijk door het effect van de economische crisis en de groeiende werkloosheid. De dienstverlening sociale leverancier vereist een specifieke ingesteldheid en expertise, zowel op vlak van beleid als bij de uitvoering. Zo wordt er steeds een grote bereidheid getoond voor bevredigende oplossingen en is schorsen nooit een doel op zich. Het is en blijft onze intentie om in deze problematiek een maximale efficiëntie na te streven, met behoud van het solidariteitsprincipe, vooral in het belang van de sociaal zwakkeren. 4 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

6 In het nieuwe decennium van deze eenentwintigste eeuw, kondigt ook 2010 zich als een boeiend werkjaar vol uitdagingen aan. We zullen doeltreffende antwoorden moeten vinden in strategische dossiers zoals een vlotte vrije marktwerking, de oprichting van een clearing house en de gewijzigde opdrachten voor Indexis, nieuwe opdrachten in het kader van gasuitbreidingen, REG en sociale openbaredienstverplichtingen Kortom de lijst wordt aanzienlijk en de uitdagingen al evenzeer. Uiteraard kunnen we, samen met de collega s van de andere zes Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, die vele beleidsbeslissingen niet alleen tot een goed einde brengen. Een cruciale hefboom, meer nog, de absoluut noodzakelijke, betrouwbare en duurzame motor van onze activiteiten is ongetwijfeld ons distributienetbedrijf Eandis en haar ruim medewerkers. Het is een absolute uitdaging voor Eandis om als onderneming voortdurend mee te denken en mee te zijn voor een nog krachtiger beheer en een nog betere beheersing van de kosten. Tegelijk moet er permanent worden geïnvesteerd in groei en ontwikkeling van nieuwe kennis en expertise, en dat alles binnen het kader van ethisch ondernemen. Onze dienstverlening evolueert, onze klanten vormen een permanente waardemeter voor onze werking. Competente, dynamische en gemotiveerde medewerkers zijn daartoe cruciaal. Ze geven vorm aan onze dienstverlening, onze resultaten, onze toekomst. Naast de expertise en gemotiveerdheid van de directie en de medewerkers van Eandis in hun job, wil ik graag in de verf zetten, dat de realisatie van alle doelstellingen ook het resultaat is van de constructieve samenwerking van alle bestuurders en de vennoten in onze intercommunale. Daarvoor aan al wie op een of andere manier zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot de verwezenlijkingen, initiatieven en samenwerking in het voorbije jaar, mijn hartelijke dank. Luc Dehaene Voorzitter Activiteitenverslag Gaselwest

7 6 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

8 Voorstelling van de distributienetbeheerder Activiteitenverslag Gaselwest

9 Identiteit Benaming Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen, afgekort tot Gaselwest Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beheerst door de wet van 22 december 1986 Maatschappelijke zetel President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk Secretariaat Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Oprichting Voorlopig opgericht op 17 februari 1975, onder de vorm van een naamloze vennootschap. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 12 juni Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 1975, nrs , en 2. Definitieve oprichtingsakte en statuten bevestigd en gewijzigd door de Algemene Vergadering van 8 juli 1975, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 juli Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 1975, nr Statuten Rechtsvorm en statuten gewijzigd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 november 1980, goedgekeurd door de besluiten van de Vlaamse Executieve van 5 mei 1982 en de Waalse Executieve van 25 mei Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 1982, nr Laatst gewijzigd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2010, nr Ondernemingsnummer BTW BE RPR Kortrijk 8 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

10 Contactmogelijkheden Algemeen telefoonnummer Op dit nummer kunt u terecht voor vragen over: nieuwe aansluitingen verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters de opneming van meterstanden rationeel energiegebruik (REG) budgetmeters en dienstverlening sociale leverancier Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kunt u terecht met meldingen over storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Doven en slechthorenden kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht. Meer info op website Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Ombudsdienst Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur Ombudsdienst Eandis, postbus 60, 9090 Melle > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis Klantenkantoren Deinze Ieper Kortrijk Roeselare Ronse Veurne Gentpoortstraat 20, 9800 Deinze Stationstraat 39, 8900 Ieper Meensestraat 91, 8500 Kortrijk Meensesteenweg 5, 8800 Roeselare Zonnestraat 55, 9600 Ronse Ieperse Steenweg 1, 8630 Veurne Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Openingsuren Website Infrastructuurgebieden Leie-Schelde Ter Waarde 90, 8900 Ieper IJzer-Mandel President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk Brugge-Middenkust Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge Activiteitenverslag Gaselwest

11 Vennoten per 31 december gemeenten, Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Electrabel nv. GEMEENTE ELEKTRICITEIT AARDGAS Alveringem x x Anzegem x x Ardooie x x Avelgem x x Celles x (1) x (1) Comines-Warneton x x Deerlijk x x De Haan x x Deinze x x Dentergem x x De Panne x x Ellezelles x (2) - Frasnes-lez-Anvaing x (3) - Gavere x x Heuvelland x x Horebeke x x Houthulst x x Ichtegem x x Ieper x x Ingelmunster x x Izegem - x Kluisbergen x x Koksijde x x Kortemark - x Kortrijk x x Kruishoutem x x Kuurne x x Langemark-Poelkapelle x x Lo-Reninge x x Maarkedal x x Menen x x Mesen x x Meulebeke x x Mont-de-l Enclus x x Moorslede x x 10 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

12 Nazareth x x Nieuwpoort x x Oostrozebeke x x Oudenaarde x x Pittem x x Poperinge x x Roeselare x x Ronse x x Ruiselede x x Spiere-Helkijn x x Staden x x Tielt x x Veurne x x Vleteren x x Waregem x x Wervik x x Wevelgem - x Wielsbeke x x Wingene x x Wortegem-Petegem x x Zingem x x Zonnebeke x x Zulte x x Zwalm x x Zwevegem x x (1) Celles: uitsluitend deelgemeenten 7760 Celles, 7760 Escanaffles en 7760 Pottes. (2) Ellezelles: uitsluitend deelgemeente 7890 Ellezelles. (3) Frasnes-Lez-Anvaing : uitsluitend deelgemeenten 7910 Anvaing, 7910 Arc-Wattripont, 7912 Dergneau en 7912 Saint-Sauveur. Activiteitenverslag Gaselwest

13 Distributiegebied Volgens activiteiten De Haan De Panne Koksijde Nieuwpoort Ichtegem Veurne Kortemark Wingene Ruiselede Pittem Tielt Alveringem Deinze Lo-Reninge Houthulst Ardooie Staden Meulebeke Dentergem Langemark- Roeselare Zulte Nazareth Izegem Oostrozebeke Poelkapelle Gavere Vleteren Ingelmunster Wielsbeke Moorslede Kruishoutem Zingem Waregem Zwalm Poperinge Ieper Zonnebeke Kuurne Oudenaarde Wortegem- Deerlijk Wevelgem Petegem Horebeke Wervik Anzegem Menen Kortrijk Heuvelland Zwevegem Maarkedal Avelgem Kluisbergen Mesen Comines- Montde-l'Enclus Warneton Ronse Spiere-Helkijn Ellezelles Celles Frasnes-Lez-Anvaing Inf Aardgas en elektriciteit Uitsluitend aardgas Uitsluitend elektriciteit Aardgas en elektriciteit Uitsluitend aardgas Uitsluitend elektriciteit 12 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

14 Volgens infrastructuurgebied De Haan Koksijde Nieuwpoort Ichtegem De Panne Veurne Kortemark Wingene Ruiselede rastructuurgebieden Brugge-Middenkust IJzer-Mandel Leie-Schelde Alveringem Poperinge Lo-Reninge Vleteren Pittem Tielt Deinze Houthulst Ardooie Staden Meulebeke Dentergem Langemark- Roeselare Zulte Nazareth Izegem Oostrozebeke Poelkapelle Gavere Ingelmunster Wielsbeke Moorslede Kruishoutem Zingem Waregem Zwalm Ieper Zonnebeke Kuurne Oudenaarde Wortegem- Deerlijk Wevelgem Petegem Horebeke Wervik Anzegem Menen Kortrijk Zwevegem Maarkedal Avelgem Kluisbergen Heuvelland Mesen Comines- Warneton Spiere-Helkijn Celles Montde-l'Enclus Ronse Frasnes-Lez-Anvaing Ellezelles Brugge-Middenkust IJzer-Mandel Leie-Schelde Activiteitenverslag Gaselwest

15 Bestuur en toezicht RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Luc Dehaene Ondervoorzitter André Sarens Leden Freddy Baelen Comines-Warneton Jaak Lefevre Waregem Gilbert Bossuyt Menen Guy Leleu Kortrijk Jenny Burms Electrabel Rik Lips Nieuwpoort Jaak Debeerst De Panne Luc Martens Roeselare Karl Debuck Menen Dirk Otte Oost-Vlaanderen Carl Decaluwe Kortrijk Marc Seynaeve Tielt Chris De Groof Electrabel Peter Thienpont Maarkedal Christof Dejaegher Poperinge Pol Vandenbulcke West-Vlaanderen Dirk Deraeve Langemark-Poelkapelle Joris Vandenhoucke Ronse Jacques De Ruyck Deinze Lut Vande Velde Electrabel Ivan Duvillers Electrabel Gilbert Van Hoecke Oudenaarde Eric Eeckhout Staden Daniël Vanpoucke Meulebeke Rita Gantois Koksijde Patrick Vanrobays Deerlijk Griet Heyvaert Electrabel Claude Vanwelden Zwevegem Michèle Hostekint Roeselare Eric Vermeersch Zulte Deskundige Jan Callens Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Geert Craeynest Luc De Bruycker Guy Demasières Luc Desomer Jan Hermans Guy Peeters Dirk Smet 14 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

16 DIRECTIECOMITÉ Voorzitter Luc Dehaene Deskundige Jan Callens Ondervoorzitter André Sarens Secretaris Luc Dekens Leden Jenny Burms Jaak Debeerst Karl Debuck Carl Decaluwe Chris De Groof Jacques De Ruyck Eric Eeckhout Rita Gantois Griet Heyvaert Jaak Lefevre Guy Leleu Luc Martens Dirk Otte Mark Seynaeve Peter Thienpont Pol Vandenbulcke Lut Vande Velde Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Geert Craeynest Luc De Bruycker Luc Desomer Jan Hermans Guy Peeters Dirk Smet Activiteitenverslag Gaselwest

17 CORPORATE GOVERNANCE COMITÉ COLLEGE VAN COMMISSARISSEN Voorzitter Daniël Vanpoucke Jan Verfaillie Voorzitter Veurne Leden Freddy Baelen Christof Dejaegher Dirk Deraeve Bernard Galle Michèle Hostekint Rik Lips Gilbert Van Hoecke Joris Vandenhoucke Patrick Vanrobays Claude Vanwelden Eric Vermeersch Secretaris Jan Hermans Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Frank Demeyer Mark Spelier Leden Willy Benoit Waregem Franky Bryon Zonnebeke Patrick Debels Electrabel Annemie De Gussem Oost-Vlaanderen Denis Dierick Gavere Jan Foulon Ronse Guido Ghekiere Moorslede Joost Ghyssel Kortrijk Dirk Rogiers Electrabel Eliane Maton -Spinc le West-Vlaanderen Frank Van De Wiele Menen Willy Vermeersch Wingene Commissaris-IBR Klynveld Peat Marwick Goerdeler, bedrijfsrevisoren, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Pierre P. Berger Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Martin Bekaert 16 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

18 SECTORCOMITÉ DEINZE SECTORCOMITÉ IEPER Voorzitter Voorzitter Jacques De Ruyck Deinze Dirk Deraeve Langemark-Poelkapelle Leden Leden Marc Depreitere Deinze Eric Flamand Heuvelland Annie Mervillie Deinze Etiënne Gaudissabois Heuvelland Georges De Roo Gavere Michel Jacques Houthulst Hugo Leroy Gavere Eric Verbeure Houthulst Julienne Vindevogel Kruishoutem Luc Dehaene Ieper Raphaël De Vos Nazareth Pieter Vandenberghe Ieper Christiaan Van Herzeele Nazareth Jef Verschoore Ieper Luc Vander Meeren Wortegem-Petegem Lode Morlion Lo-Reninge Achiel De Ruyck Zingem Sandy Evrard Mesen Florimond Ruttyn Zulte Christof Dejaegher Poperinge Eric Vermeersch Zulte Danny Nolf Poperinge Willy Van Hove Oost-Vlaanderen Frans Masson Vleteren Luk Hoflack Zonnebeke Deskundige Freddy Pattyn Zonnebeke Jan Callens Gunter Pertry West-Vlaanderen Secretaris Deskundige Luc Dekens Jan Callens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Martin De Vos Luc De Weirdt Wim Debonne Erwin Favere Jan Hermans Geert Peelaers Rudy Verplancken Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Herwig Bulcke Jan Debrouwere Luc Desomer Adelard Dierickx Jan Hermans Luc Ouvrein Dirk Smet Paul Verhelst Activiteitenverslag Gaselwest

19 SECTORCOMITÉ KUST SECTORCOMITÉ KORTRIJK Voorzitter Voorzitter Peter Roose West-Vlaanderen Guy Leleu Kortrijk Leden Leden Jacques Blanckaert Alveringem Gaston Degroote Avelgem Christine Beirens De Haan Bert Vanoverberghe ( tot ) Avelgem Laurent Borny De Haan Frank Supply ( vanaf ) Avelgem Stefaan Vincke De Haan Johan Coulembier Kortrijk Jaak Debeerst De Panne Carl Decaluwe Kortrijk Roland Florizoone De Panne Roel Deseyn Kortrijk Willy Liefhooghe De Panne Pieter Soens Kortrijk Ann Depoorter Ichtegem Marie-Claire Vandenbulcke Kortrijk Jan Goethals Ichtegem Francis Benoit Kuurne Charlotte Castelein Koksijde Johan Schietgat Kuurne Benedicte Dalle Koksijde Roger Deldaele Spiere-Helkijn Rita Gantois Koksijde Willy Bulcaen Zwevegem Rik Stekelorum Koksijde Dirk Vanluchene Zwevegem Noël Bryon Kortemark Claude Vanwelden Zwevegem Frans Lefevre Nieuwpoort Eddy Van Lancker West-Vlaanderen Rik Lips Nieuwpoort Geert Vanden Broucke Nieuwpoort Deskundige Mario Haelewyck Veurne Jan Callens Marijke Hauspie Veurne Deskundige Jan Callens Secretaris Luc Dekens Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Herwig Bulcke Jan Debrouwere Guy Demasières Adelard Dierickx Jan Hermans Luc Ouvrein Dirk Smet Paul Verhelst Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Geert Craeynest Martin De Vos Luc De Weirdt Wim Debonne Jan Hermans Geert Peelaers Rudy Verplancken 18 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

20 SECTORCOMITÉ MENEN SECTORCOMITÉ OUDENAARDE-RONSE Voorzitter Voorzitter Johnny Goos Wervik Philippe Willequet Kluisbergen Leden Leden Freddy Baelen Comines-Warneton Michel Pecquereau Celles Lucie Baily Comines-Warneton Jean-Denis Vantrimpont Ellezelles Jacques Vandemarlière Comines-Warneton Pierre Vèche Frasnes-Lez-Anvaing Gilbert Bossuyt Menen Cecile Verheyen Horebeke Laurent Coppens Menen Peter Thienpont Maarkedal Karl Debuck Menen Magda Mas Mont-de-l Enclus Kamiel Dujardin Menen Katrien De Temmerman Oudenaarde Hendrik Ingelbeen Wervik Sybille De Vos Oudenaarde Luc Defraye Wevelgem Gilbert Van Hoecke Oudenaarde Bernard Galle Wevelgem Gunther Deriemaker Ronse Ann Seynaeve West-Vlaanderen Yves Deworm Ronse Joris Vandenhoucke Ronse Deskundige Patrick Moreels Zwalm Jan Callens Noël Morreels Oost-Vlaanderen Secretaris Deskundige Luc Dekens Jan Callens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Herwig Bulcke Jan Debrouwere Adelard Dierickx Jan Hermans Luc Ouvrein Dirk Smet Paul Verhelst Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Martin De Vos Luc De Weirdt Wim Debonne Jan Hermans Dirk Jengember Geert Peelaers Rudy Verplancken Activiteitenverslag Gaselwest

21 SECTORCOMITÉ ROESELARE SECTORCOMITÉ TIELT Voorzitter Voorzitter Luc Martens Roeselare Marc Seynaeve Tielt Leden Karlos Callens Ardooie Kathleen Defour-Verhelle Ardooie Leona Declercq Izegem Donald Horré Izegem Rita Leenknecht Moorslede Sigrid Verhaeghe Moorslede Carl De Keukelaere Roeselare Omer Hoorne Roeselare Michèle Hostekint Roeselare Dirk Lievens Roeselare Eric Eeckhout Staden Rik Gevaert Staden Herlinde Vanwalleghem West-Vlaanderen Deskundige Jan Callens Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Herwig Bulcke Jan Debrouwere Adelard Dierickx Jan Hermans Luc Ouvrein Dirk Smet Paul Verhelst Leden Eric D Hoop Ingelmunster Marie-Therèse Lapeere Ingelmunster Daniël Vanpoucke Meulebeke Omer Willems Meulebeke Hilda Soenens Oostrozebeke Denis Fraeyman Pittem Frans Debouck Ruiselede Vincent Byttebier Tielt Hedwig Verhalle-Verdoodt Tielt Katrien Delodder Wingene Christiane Dewit Wingene Luc Vannieuwenhuyze West-Vlaanderen Deskundige Jan Callens Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Martin De Vos Luc De Weirdt Wim Debonne Jan Hermans Geert Peelaers Sylvie Vanneste Rudy Verplancken 20 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

22 SECTORCOMITÉ WAREGEM Jaak Lefevre Voorzitter Waregem Leden Ignace Demeulemeester Victor Gerniers Jo Tijtgat Patrick Vanrobays André Desmet Maria Polfliet ( tot ) Bart Kindt ( vanaf ) Rik Soens Gaby Benoit Filiep De Vos Claude Croes Anzegem Anzegem Deerlijk Deerlijk Dentergem Waregem Waregem Waregem Wielsbeke Wielsbeke West-Vlaanderen Deskundige Jan Callens Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Martin De Vos Luc De Weirdt Wim Debonne Jan Hermans Geert Peelaers Rudy Verplancken Activiteitenverslag Gaselwest

23 22 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

24 Verslag van de Raad van Bestuur Activiteitenverslag Gaselwest

25 Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Gaselwest tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. In het laatste trimester van 2009 is een belangrijke bijkomende activiteit, namelijk Energiediensten lokale besturen opgestart, die een verdere ontplooiing zal kennen vanaf Het opzet van dit initiatief is om lokale besturen producten en diensten aan te bieden inzake energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, teneinde energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Dit aanbod is in de eerste plaats gericht aan de publieke vennoten/deelnemers van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, meer bepaald voor gebouwen van gemeenten, steden en provincies. De Algemene Vergadering heeft op 16 december 2009 een wijziging aan de statuten van de vennootschap goedgekeurd. Deze wijziging betrof de creatie van winstbewijzen E. Hierdoor beschikt de Raad van Bestuur over de keuzemogelijkheid om, naast de gewone kapitaalaandelen A, gebruik te maken van een aparte categorie voor eventueel nieuw ingebrachte kapitalen. Deze winstbewijzen E, waarop de vennoten vrij kunnen inschrijven, worden vergoed met respect voor het rendement van de huidige kapitaalaandelen en alsof het leningen zijn in de mate dat het eigen vermogen boven de 33 %-grens ten opzichte van de geïnvesteerde kapitalen (GIK) uitkomt. Deze statutenwijziging werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 januari noch bezwaar. Verder verslag over de uitgevoerde werkzaamheden van het Corporate Governance Comité vindt u in hoofdstuk 7 van het activiteitenverslag. Er is geen tegenstrijdigheid van belangen vastgesteld overeenkomstig voornoemd verslag van het CGC. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, namelijk de balans, de resultatenrekening met commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2009, en de winstverdeling. De balans sluit per 31 december 2009 af met een totaal van ,83 euro ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van ,10 euro voor het boekjaar De volledige jaarrekening is opgenomen in het Financieel verslag dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via De vennootschap heeft tot op heden geen beroep gedaan op het publieke spaarwezen. De vennootschap gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten ( derivaten ) op een wijze die van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat. De Raad van Bestuur 23 april 2010 Er zijn geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. De vennootschap heeft geen bijkantoren. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften en artikel 16bis van de statuten heeft het Corporate Governance Comité (CGC) aan de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwd mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud 24 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

26 Inventaris van de vrijgemaakte markt Meerjarentarieven distributie Uit vergelijking van de meerjarentarieven van de distributienetbeheerders in Vlaanderen, Brussel en Wallonië blijkt dat voor een typeklant Dc (= laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag), Dd (= laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag) en T2 (= klant met een jaarverbruik gas van kwh) de meerjarentarieven van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in globaliteit zowel voor elektriciteit als voor aardgas tot de goedkoopste van België behoren. Injectietarief De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas zijn een weerspiegeling van alle kosten die noodzakelijk zijn om de opdrachten van de distributienetbeheerders uit te voeren. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hadden, conform het koninklijk besluit van 2 september 2008 met betrekking tot de meerjarentarieven, hun tariefvoorstellen voor elektriciteit en gas voor de periode , tijdig ingediend. Hierbij werd gebruik gemaakt van het door de CREG vooropgestelde rapporteringmodel. Het directiecomité van de CREG heeft op 4 juni 2009 haar goedkeuring verleend aan de tariefvoorstellen van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor de regulatoire periode Daardoor kon het meerjarentarief pas ingang vinden vanaf 1 juli De goedkeuring was bovendien gekoppeld aan de intrekking van de nog lopende gerechtelijke procedures tegen eerdere tariefbeslissingen van de CREG. Het injectietarief, dat sinds 1 juli 2009 van toepassing is, voorziet dat de decentrale producenten een vergoeding betalen aan de distributienetbeheerders per geproduceerde MWh die ze in het net injecteren. Energie die voor eigen toepassingen wordt gebruikt, is dus niet onderhevig aan het injectietarief. Het huidige injectietarief wordt enkel toegepast op grotere (met een vermogen boven 10 kw) decentrale productieinstallaties (voorzien van injectie-ean). Bonus-Malus 2008 De CREG besliste dat voor het exploitatiejaar 2008 de malus van Gaselwest in de activiteit elektriciteit ,94 euro bedroeg. Voor aardgas bedraagt de malus ,48 euro. De malus is integraal overdraagbaar. De tarieven zijn vastgesteld in één keer voor de volgende vier jaar. Het tarief evolueert van jaar tot jaar onder meer in functie van de indexering en de voorziene investeringen. De meerjarentarieven zijn van groot belang omdat ze voor de consument stabiliteit en transparantie bieden. Bovendien vormen meerjarentarieven de basis voor een stabiele begroting. Voor Eandis, als werkmaatschappij van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, is dat het vertrekpunt voor een verder goed beheer van de netten en een optimale dienstverlening in het kader van de toenemende maatschappelijke taken. Activiteitenverslag Gaselwest

27 Aanpassingen in de regelgeving Het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking voert het maximum participatiepercentage van één of meer provincies binnen een opdrachthoudende of dienstverlenende vereniging op van 20 % tot 30 % zonder dat het stemgewicht groter mag zijn dan 25 %. Het decreet van 8 mei 2009 brengt een aantal wijzigingen aan het Elektriciteitsdecreet aan. De tarieven en de looptijd voor minimumsteun voor elektriciteitsproductie uit zonne-energie werden gewijzigd. Op 5 juni 2009 wijzigde de Vlaamse Regering het groenestroombesluit. Daardoor wordt de aanvangsdatum voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor kleinschalige productie-installaties aangepast en wordt de toekenning van minimumsteun voor zonnepanelen in de toekomst afhankelijk gesteld van dakisolatie. Aan de netbeheerder wordt een mandaat gegeven om op verzoek van de VREG controles uit te voeren in het kader van de uitbetaling van de minimumsteun. In 2009 werd de wetgeving rond de sociale openbaredienstverplichtingen ingrijpend gewijzigd. Op 1 juli 2009 werd namelijk het nieuwe Besluit tot regeling van de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt van kracht. Met de vernieuwing van het marktmodel wil men in Vlaanderen een aantal pijnpunten in de huidige marktwerking elimineren en tegelijk de energiemarkt voorbereiden op de grote aanpassingen die op til zijn: de introductie van de slimme meters als een hoeksteen voor een slim distributienet, de spectaculaire groei van allerlei decentrale productie-eenheden, de ambitieuze milieudoelstellingen waarin het energiebeleid een essentiële plaats inneemt, de vraag van de eindgebruikers naar transparante en eenvoudige processen, Voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders is het essentieel dat zowel de financiële haalbaarheid als de efficiëntie daarbij niet uit het oog mogen worden verloren. Clearing House In het kader van de gesprekken over de toekomstige marktspelregels (MIG 5 en 6) en de voorbereiding daarvan, is er de studie rond het oprichten van een (federaal) Clearing House. Deze centrale verrekeningskamer zal fungeren als uitwisselingsplatform waar alle gegevens samenkomen en waarop alle marktpartijen zijn aangesloten. In het kader van deze gesprekken is er onder meer een overeenkomst gesloten tussen Synergrid en de netbeheerders. Die heeft als voorwerp om naast een studie inzake nieuwe marktprocessen (MIG 5 en 6) ook een beschrijving op te maken van de behoeften voor een Clearing House. Voor de besluitvorming werden een beleidscomité en een stuurgroep opgericht. Marktmodel VREG Onder impuls van de Vlaamse energieregulator VREG werd in 2009 verder nagedacht over en gewerkt aan een vernieuwing van het marktmodel voor de vrije energiemarkt in Vlaanderen. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis hebben steeds hun actieve medewerking verleend aan dit onderzoek. 26 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid.

Verontschuldigd: Francies DEBELS, raadslid. 360 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland

Jaarverslag 2012. Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Jaarverslag 2012 Een verantwoordelijke onderneming ten dienste van de klanten en de gemeenschap in België en Duitsland Inhoudstafel EXECUTIVE REPORT Voorwoord* 2 Waarden en profiel 4-7 Markante feiten

Nadere informatie

maart Piloot slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax

maart Piloot slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax maart 2014 Piloot slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoudsopgave 0 Management Summary... 6 0.1 Doelstellingen Piloot 6 0.2 Materialen en systemen 7 0.2.1 Slimme meter componenten... 7 0.2.2 Slimme

Nadere informatie

De Post Jaarverslag 2003. our future

De Post Jaarverslag 2003. our future De Post Jaarverslag 2003 WE BUILD our future INHOUD INLEIDING DE VOORWAARDEN V OOR SUCCES FINANCIEEL VERSLAG GESPREK MET DE VOORZITTER EN DE CEO 3 -------- ACTIVITEITEN VAN DE POST 6 -------- DE MIJLPALEN

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

Decentrale energievoorziening. onder lokaal beheer. wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport

Decentrale energievoorziening. onder lokaal beheer. wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport Decentrale energievoorziening onder lokaal beheer wetenschappelijk-technisch en juridisch eindrapport Studie in opdracht van IST Instituut Samenleving en technologie 2009 door het Instituut Samenleving

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid

Intelligente meters in Nederland. Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid Intelligente meters in Nederland Herziene financiële analyse en adviezen voor beleid KEMA Nederland B.V., Arnhem, Nederland. Alle rechten voorbehouden. Dit document bevat vertrouwelijke informatie. Overdracht

Nadere informatie

Prospectus Windpark Houten

Prospectus Windpark Houten Prospectus Windpark Houten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 5 2 Risicofactoren 9 3 Windpark Houten 13 3.1 Kerninformatie 3.2 Locatie 3.3 Achtergrond Windpark 4 Beschrijving van de aanbieding 15 4.1 De aanbieding

Nadere informatie

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen nhoudsopgave 1. Situatieschets... 4 2. e procedure bij wanbetaling... 4 2.1. Procedure bij leveranciers... 4 2.2. Procedure bij netbeheerders... 4 2.3. ecente aanpassingen van de wetgeving... 7 2.3.1.

Nadere informatie

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) MILIEUBELEIDSOVEREENKOMST BETREFFENDE DE AANVAARDINGSPLICHT VAN AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA) DE VOLGENDE PARTIJEN: 1 het Vlaamse Gewest, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie