Activiteitenverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2009"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2009

2 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag Gaselwest

3 Inhoudstafel Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Vennoten per 31 december Distributiegebied 12 Bestuur en toezicht 14 Verslag van de Raad van Bestuur 23 Inleiding 24 Inventaris van de vrijgemaakte markt 25 Meerjarentarieven Distributie Injectietarief Bonus-Malus 2008 Aanpassingen in de regelgeving Marktmodel VREG Clearing House Stand van zaken in het IT-stappenplan Indexis als filiaal van Eandis en de Waalse werkmaatschappij Ores Algemeen beleid 28 Smart metering/slimme meters Rapportering kwaliteit dienstverlening Statutenwijziging en kapitaalverhoging Samenwerkingsovereenkomst Elia distributienetbeheerders: voorstel tot verlenging Bedrijfsspecifieke overeenkomst Gaselwest - OVAM Overeenkomsten met Telenet Aanpassing reglementen industriële verkavelingen en verkavelingen appartementsgebouwen / wooncomplexen Dubbelzijdig aanleggen van lagedruknet aardgas Samenwerkingsovereenkomst koppelpunten distributienetten Gaselwest in de samenleving 33 Energie en armoede De budgetmeter: nieuwe termijnen voor plaatsing Budgetmeter aardgas Recupereren van schuld via de budgetmeter Opzegtermijn bij drop gewijzigd Evolutie sociale openbaredienstverplichtingen Onze contacten met de klanten 2 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

4 Rationaal energiegebruik en milieu 37 Energiediensten lokale besturen REG-samenwerkingsprotocol REG-actieplan 2009 REG-actieplan 2010 Aardgasfonds Huishoudelijke energiescans Actieverplichting: kortingbon energiezuinige koelkast/wasmachine Standaardmateriaal openbare verlichting Forfaitprijzen onderhoud openbare verlichting Harmonisatie brandprogramma s openbare verlichting Project dimming openbare verlichting (status 2009) Project ledverlichting (status 2009) Earth Hour en Nacht van de Duisternis Aangesloten installaties hernieuwbare energie De ecologische voetafdruk Elektrische voertuigen Investeringsprogramma s 46 Gerealiseerde investeringen in 2009 Budget 2010 Driejaarlijkse investeringsplannen Eandis 48 Eandis officieel erkend als werkmaatschappij Bekroningen Klantentevredenheid Aanvragen van (werf)aansluitingen via Eandis-website 1 e Aannemersprijs Eandis e werknemer Open Bedrijvendag Verslag Corporate Governance Comité 50 Beknopte jaarrekening 55 Inleiding 56 Balans per 31 december Resultaten elektriciteit Resultaten aardgas Uit te keren dividenden openbare besturen per einde juni (Uitgebreide financiële gegevens kunt u terugvinden in het Financieel verslag 2009 dat samen met het activiteitenverslag het jaarverslag vormt en dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via ). Verklarende woordenlijst 62 Activiteitenverslag Gaselwest

5 Woord vooraf Geachte lezer Het energielandschap heeft zich de afgelopen jaren zeer snel gewijzigd. Sinds de volledige vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt, nu alweer zeven jaar geleden, is een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd, zodat de context waarin we onze activiteiten ontplooien, de besluitvorming en de manier van werken grondig zijn hertekend. Inmiddels is Vlaanderen meer en meer vertrouwd geraakt met de verschillende marktspelers en het distributienetbeheer heeft in de gehele marktwerking onmiskenbaar zijn plaats verworven. De evolutie naar een optimaal werkende energiemarkt is evenwel niet afgelopen. Het gaat om een geleidelijk proces dat bovendien rekening moet houden met continue veranderingen op zowel politiek, economisch als ecologisch en sociaalmaatschappelijk vlak. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de Europese richtlijn. Die moet leiden tot minder CO2-uitstoot, grotere energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie tegen het jaar Dat is een gigantische uitdaging. Het spreekt voor zich dat onze intercommunale eveneens in alle geledingen zal meedenken en mee evolueren om te beantwoorden aan deze objectieven van de samenleving van de toekomst. Die samenleving van de toekomst is er één waarin de energiegebruikers meer comfort mogen verwachten van de technologische vooruitgang, met groeiende aandacht voor REG en milieubewustzijn. Energiegebruikers evolueren meer en meer naar prosumenten, eindgebruikers die zowel energie produceren als consumeren. Slimme meters en slimme netten zijn het antwoord op een technische uitdaging waarmee we willen meebouwen aan een intelligent energienetwerk in Vlaanderen. Deze slimme technologieën vormen een maatschappelijke noodzaak om tegemoet te kunnen komen aan de doelstellingen in verband met het energieverbruik, broeikasgassen en hernieuwbare energie. Daarnaast vormen ze een technische noodzaak om het tweerichtingsverkeer van de energiestromen ingevolge de lokale productie, op een kostenefficiënte manier te kunnen beheersen. De algemene invoering van een slim netwerk vergt zware investeringen. Deze extra kosten zijn evenwel onafwendbaar om te kunnen beantwoorden aan de Europese doelstellingen en om tot een positieve eindbalans te kunnen komen voor de hele maatschappij. Naast onze rol in de ontwikkeling van de slimme technologie, blijven we ons als distributienetbeheerder ten volle inzetten om uitvoering te geven aan het REG-beleid waarin diverse acties en besparingsdoelstellingen vervat zitten. Zo zal er in 2010 bijzondere aandacht uitgaan naar dakisolatie en samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen. De actie huishoudelijke energiescans wordt voortgezet en aangevuld met opvolgscans, waarbij de beschermde afnemers bij uitstek tot de doelgroep behoren. Nieuw is ongetwijfeld het project Energiediensten aan Lokale Besturen dat vorig jaar door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis is ontwikkeld. Het opzet van dit initiatief is om aan lokale besturen producten en diensten aan te bieden voor energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, met als doel energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Zo kunnen onze steden en gemeenten niet alleen totaalprojecten van energiebesparing realiseren, maar onderstrepen ze ook hun voorbeeldfunctie naar de bevolking en de bedrijven. Op sociaal-maatschappelijk vlak kunnen we niet voorbij aan de opmerkelijke toename van het aantal klanten sociale leverancier, vermoedelijk door het effect van de economische crisis en de groeiende werkloosheid. De dienstverlening sociale leverancier vereist een specifieke ingesteldheid en expertise, zowel op vlak van beleid als bij de uitvoering. Zo wordt er steeds een grote bereidheid getoond voor bevredigende oplossingen en is schorsen nooit een doel op zich. Het is en blijft onze intentie om in deze problematiek een maximale efficiëntie na te streven, met behoud van het solidariteitsprincipe, vooral in het belang van de sociaal zwakkeren. 4 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

6 In het nieuwe decennium van deze eenentwintigste eeuw, kondigt ook 2010 zich als een boeiend werkjaar vol uitdagingen aan. We zullen doeltreffende antwoorden moeten vinden in strategische dossiers zoals een vlotte vrije marktwerking, de oprichting van een clearing house en de gewijzigde opdrachten voor Indexis, nieuwe opdrachten in het kader van gasuitbreidingen, REG en sociale openbaredienstverplichtingen Kortom de lijst wordt aanzienlijk en de uitdagingen al evenzeer. Uiteraard kunnen we, samen met de collega s van de andere zes Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, die vele beleidsbeslissingen niet alleen tot een goed einde brengen. Een cruciale hefboom, meer nog, de absoluut noodzakelijke, betrouwbare en duurzame motor van onze activiteiten is ongetwijfeld ons distributienetbedrijf Eandis en haar ruim medewerkers. Het is een absolute uitdaging voor Eandis om als onderneming voortdurend mee te denken en mee te zijn voor een nog krachtiger beheer en een nog betere beheersing van de kosten. Tegelijk moet er permanent worden geïnvesteerd in groei en ontwikkeling van nieuwe kennis en expertise, en dat alles binnen het kader van ethisch ondernemen. Onze dienstverlening evolueert, onze klanten vormen een permanente waardemeter voor onze werking. Competente, dynamische en gemotiveerde medewerkers zijn daartoe cruciaal. Ze geven vorm aan onze dienstverlening, onze resultaten, onze toekomst. Naast de expertise en gemotiveerdheid van de directie en de medewerkers van Eandis in hun job, wil ik graag in de verf zetten, dat de realisatie van alle doelstellingen ook het resultaat is van de constructieve samenwerking van alle bestuurders en de vennoten in onze intercommunale. Daarvoor aan al wie op een of andere manier zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot de verwezenlijkingen, initiatieven en samenwerking in het voorbije jaar, mijn hartelijke dank. Luc Dehaene Voorzitter Activiteitenverslag Gaselwest

7 6 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

8 Voorstelling van de distributienetbeheerder Activiteitenverslag Gaselwest

9 Identiteit Benaming Intercommunale Maatschappij voor Gas en Elektriciteit van het Westen, afgekort tot Gaselwest Rechtsvorm Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid beheerst door de wet van 22 december 1986 Maatschappelijke zetel President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk Secretariaat Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Oprichting Voorlopig opgericht op 17 februari 1975, onder de vorm van een naamloze vennootschap. Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 12 juni Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 1975, nrs , en 2. Definitieve oprichtingsakte en statuten bevestigd en gewijzigd door de Algemene Vergadering van 8 juli 1975, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 juli Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 26 juli 1975, nr Statuten Rechtsvorm en statuten gewijzigd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 24 november 1980, goedgekeurd door de besluiten van de Vlaamse Executieve van 5 mei 1982 en de Waalse Executieve van 25 mei Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 1982, nr Laatst gewijzigd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 16 december Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 6 januari 2010, nr Ondernemingsnummer BTW BE RPR Kortrijk 8 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

10 Contactmogelijkheden Algemeen telefoonnummer Op dit nummer kunt u terecht voor vragen over: nieuwe aansluitingen verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters de opneming van meterstanden rationeel energiegebruik (REG) budgetmeters en dienstverlening sociale leverancier Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kunt u terecht met meldingen over storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Doven en slechthorenden kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht. Meer info op website Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Ombudsdienst Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur Ombudsdienst Eandis, postbus 60, 9090 Melle > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis Klantenkantoren Deinze Ieper Kortrijk Roeselare Ronse Veurne Gentpoortstraat 20, 9800 Deinze Stationstraat 39, 8900 Ieper Meensestraat 91, 8500 Kortrijk Meensesteenweg 5, 8800 Roeselare Zonnestraat 55, 9600 Ronse Ieperse Steenweg 1, 8630 Veurne Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Openingsuren Website Infrastructuurgebieden Leie-Schelde Ter Waarde 90, 8900 Ieper IJzer-Mandel President Kennedypark 12, 8500 Kortrijk Brugge-Middenkust Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge Activiteitenverslag Gaselwest

11 Vennoten per 31 december gemeenten, Provincies Oost- en West-Vlaanderen en Electrabel nv. GEMEENTE ELEKTRICITEIT AARDGAS Alveringem x x Anzegem x x Ardooie x x Avelgem x x Celles x (1) x (1) Comines-Warneton x x Deerlijk x x De Haan x x Deinze x x Dentergem x x De Panne x x Ellezelles x (2) - Frasnes-lez-Anvaing x (3) - Gavere x x Heuvelland x x Horebeke x x Houthulst x x Ichtegem x x Ieper x x Ingelmunster x x Izegem - x Kluisbergen x x Koksijde x x Kortemark - x Kortrijk x x Kruishoutem x x Kuurne x x Langemark-Poelkapelle x x Lo-Reninge x x Maarkedal x x Menen x x Mesen x x Meulebeke x x Mont-de-l Enclus x x Moorslede x x 10 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

12 Nazareth x x Nieuwpoort x x Oostrozebeke x x Oudenaarde x x Pittem x x Poperinge x x Roeselare x x Ronse x x Ruiselede x x Spiere-Helkijn x x Staden x x Tielt x x Veurne x x Vleteren x x Waregem x x Wervik x x Wevelgem - x Wielsbeke x x Wingene x x Wortegem-Petegem x x Zingem x x Zonnebeke x x Zulte x x Zwalm x x Zwevegem x x (1) Celles: uitsluitend deelgemeenten 7760 Celles, 7760 Escanaffles en 7760 Pottes. (2) Ellezelles: uitsluitend deelgemeente 7890 Ellezelles. (3) Frasnes-Lez-Anvaing : uitsluitend deelgemeenten 7910 Anvaing, 7910 Arc-Wattripont, 7912 Dergneau en 7912 Saint-Sauveur. Activiteitenverslag Gaselwest

13 Distributiegebied Volgens activiteiten De Haan De Panne Koksijde Nieuwpoort Ichtegem Veurne Kortemark Wingene Ruiselede Pittem Tielt Alveringem Deinze Lo-Reninge Houthulst Ardooie Staden Meulebeke Dentergem Langemark- Roeselare Zulte Nazareth Izegem Oostrozebeke Poelkapelle Gavere Vleteren Ingelmunster Wielsbeke Moorslede Kruishoutem Zingem Waregem Zwalm Poperinge Ieper Zonnebeke Kuurne Oudenaarde Wortegem- Deerlijk Wevelgem Petegem Horebeke Wervik Anzegem Menen Kortrijk Heuvelland Zwevegem Maarkedal Avelgem Kluisbergen Mesen Comines- Montde-l'Enclus Warneton Ronse Spiere-Helkijn Ellezelles Celles Frasnes-Lez-Anvaing Inf Aardgas en elektriciteit Uitsluitend aardgas Uitsluitend elektriciteit Aardgas en elektriciteit Uitsluitend aardgas Uitsluitend elektriciteit 12 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

14 Volgens infrastructuurgebied De Haan Koksijde Nieuwpoort Ichtegem De Panne Veurne Kortemark Wingene Ruiselede rastructuurgebieden Brugge-Middenkust IJzer-Mandel Leie-Schelde Alveringem Poperinge Lo-Reninge Vleteren Pittem Tielt Deinze Houthulst Ardooie Staden Meulebeke Dentergem Langemark- Roeselare Zulte Nazareth Izegem Oostrozebeke Poelkapelle Gavere Ingelmunster Wielsbeke Moorslede Kruishoutem Zingem Waregem Zwalm Ieper Zonnebeke Kuurne Oudenaarde Wortegem- Deerlijk Wevelgem Petegem Horebeke Wervik Anzegem Menen Kortrijk Zwevegem Maarkedal Avelgem Kluisbergen Heuvelland Mesen Comines- Warneton Spiere-Helkijn Celles Montde-l'Enclus Ronse Frasnes-Lez-Anvaing Ellezelles Brugge-Middenkust IJzer-Mandel Leie-Schelde Activiteitenverslag Gaselwest

15 Bestuur en toezicht RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Luc Dehaene Ondervoorzitter André Sarens Leden Freddy Baelen Comines-Warneton Jaak Lefevre Waregem Gilbert Bossuyt Menen Guy Leleu Kortrijk Jenny Burms Electrabel Rik Lips Nieuwpoort Jaak Debeerst De Panne Luc Martens Roeselare Karl Debuck Menen Dirk Otte Oost-Vlaanderen Carl Decaluwe Kortrijk Marc Seynaeve Tielt Chris De Groof Electrabel Peter Thienpont Maarkedal Christof Dejaegher Poperinge Pol Vandenbulcke West-Vlaanderen Dirk Deraeve Langemark-Poelkapelle Joris Vandenhoucke Ronse Jacques De Ruyck Deinze Lut Vande Velde Electrabel Ivan Duvillers Electrabel Gilbert Van Hoecke Oudenaarde Eric Eeckhout Staden Daniël Vanpoucke Meulebeke Rita Gantois Koksijde Patrick Vanrobays Deerlijk Griet Heyvaert Electrabel Claude Vanwelden Zwevegem Michèle Hostekint Roeselare Eric Vermeersch Zulte Deskundige Jan Callens Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Geert Craeynest Luc De Bruycker Guy Demasières Luc Desomer Jan Hermans Guy Peeters Dirk Smet 14 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

16 DIRECTIECOMITÉ Voorzitter Luc Dehaene Deskundige Jan Callens Ondervoorzitter André Sarens Secretaris Luc Dekens Leden Jenny Burms Jaak Debeerst Karl Debuck Carl Decaluwe Chris De Groof Jacques De Ruyck Eric Eeckhout Rita Gantois Griet Heyvaert Jaak Lefevre Guy Leleu Luc Martens Dirk Otte Mark Seynaeve Peter Thienpont Pol Vandenbulcke Lut Vande Velde Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Geert Craeynest Luc De Bruycker Luc Desomer Jan Hermans Guy Peeters Dirk Smet Activiteitenverslag Gaselwest

17 CORPORATE GOVERNANCE COMITÉ COLLEGE VAN COMMISSARISSEN Voorzitter Daniël Vanpoucke Jan Verfaillie Voorzitter Veurne Leden Freddy Baelen Christof Dejaegher Dirk Deraeve Bernard Galle Michèle Hostekint Rik Lips Gilbert Van Hoecke Joris Vandenhoucke Patrick Vanrobays Claude Vanwelden Eric Vermeersch Secretaris Jan Hermans Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Frank Demeyer Mark Spelier Leden Willy Benoit Waregem Franky Bryon Zonnebeke Patrick Debels Electrabel Annemie De Gussem Oost-Vlaanderen Denis Dierick Gavere Jan Foulon Ronse Guido Ghekiere Moorslede Joost Ghyssel Kortrijk Dirk Rogiers Electrabel Eliane Maton -Spinc le West-Vlaanderen Frank Van De Wiele Menen Willy Vermeersch Wingene Commissaris-IBR Klynveld Peat Marwick Goerdeler, bedrijfsrevisoren, Bourgetlaan 40, 1130 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Pierre P. Berger Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Martin Bekaert 16 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

18 SECTORCOMITÉ DEINZE SECTORCOMITÉ IEPER Voorzitter Voorzitter Jacques De Ruyck Deinze Dirk Deraeve Langemark-Poelkapelle Leden Leden Marc Depreitere Deinze Eric Flamand Heuvelland Annie Mervillie Deinze Etiënne Gaudissabois Heuvelland Georges De Roo Gavere Michel Jacques Houthulst Hugo Leroy Gavere Eric Verbeure Houthulst Julienne Vindevogel Kruishoutem Luc Dehaene Ieper Raphaël De Vos Nazareth Pieter Vandenberghe Ieper Christiaan Van Herzeele Nazareth Jef Verschoore Ieper Luc Vander Meeren Wortegem-Petegem Lode Morlion Lo-Reninge Achiel De Ruyck Zingem Sandy Evrard Mesen Florimond Ruttyn Zulte Christof Dejaegher Poperinge Eric Vermeersch Zulte Danny Nolf Poperinge Willy Van Hove Oost-Vlaanderen Frans Masson Vleteren Luk Hoflack Zonnebeke Deskundige Freddy Pattyn Zonnebeke Jan Callens Gunter Pertry West-Vlaanderen Secretaris Deskundige Luc Dekens Jan Callens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Martin De Vos Luc De Weirdt Wim Debonne Erwin Favere Jan Hermans Geert Peelaers Rudy Verplancken Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Herwig Bulcke Jan Debrouwere Luc Desomer Adelard Dierickx Jan Hermans Luc Ouvrein Dirk Smet Paul Verhelst Activiteitenverslag Gaselwest

19 SECTORCOMITÉ KUST SECTORCOMITÉ KORTRIJK Voorzitter Voorzitter Peter Roose West-Vlaanderen Guy Leleu Kortrijk Leden Leden Jacques Blanckaert Alveringem Gaston Degroote Avelgem Christine Beirens De Haan Bert Vanoverberghe ( tot ) Avelgem Laurent Borny De Haan Frank Supply ( vanaf ) Avelgem Stefaan Vincke De Haan Johan Coulembier Kortrijk Jaak Debeerst De Panne Carl Decaluwe Kortrijk Roland Florizoone De Panne Roel Deseyn Kortrijk Willy Liefhooghe De Panne Pieter Soens Kortrijk Ann Depoorter Ichtegem Marie-Claire Vandenbulcke Kortrijk Jan Goethals Ichtegem Francis Benoit Kuurne Charlotte Castelein Koksijde Johan Schietgat Kuurne Benedicte Dalle Koksijde Roger Deldaele Spiere-Helkijn Rita Gantois Koksijde Willy Bulcaen Zwevegem Rik Stekelorum Koksijde Dirk Vanluchene Zwevegem Noël Bryon Kortemark Claude Vanwelden Zwevegem Frans Lefevre Nieuwpoort Eddy Van Lancker West-Vlaanderen Rik Lips Nieuwpoort Geert Vanden Broucke Nieuwpoort Deskundige Mario Haelewyck Veurne Jan Callens Marijke Hauspie Veurne Deskundige Jan Callens Secretaris Luc Dekens Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Herwig Bulcke Jan Debrouwere Guy Demasières Adelard Dierickx Jan Hermans Luc Ouvrein Dirk Smet Paul Verhelst Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Geert Craeynest Martin De Vos Luc De Weirdt Wim Debonne Jan Hermans Geert Peelaers Rudy Verplancken 18 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

20 SECTORCOMITÉ MENEN SECTORCOMITÉ OUDENAARDE-RONSE Voorzitter Voorzitter Johnny Goos Wervik Philippe Willequet Kluisbergen Leden Leden Freddy Baelen Comines-Warneton Michel Pecquereau Celles Lucie Baily Comines-Warneton Jean-Denis Vantrimpont Ellezelles Jacques Vandemarlière Comines-Warneton Pierre Vèche Frasnes-Lez-Anvaing Gilbert Bossuyt Menen Cecile Verheyen Horebeke Laurent Coppens Menen Peter Thienpont Maarkedal Karl Debuck Menen Magda Mas Mont-de-l Enclus Kamiel Dujardin Menen Katrien De Temmerman Oudenaarde Hendrik Ingelbeen Wervik Sybille De Vos Oudenaarde Luc Defraye Wevelgem Gilbert Van Hoecke Oudenaarde Bernard Galle Wevelgem Gunther Deriemaker Ronse Ann Seynaeve West-Vlaanderen Yves Deworm Ronse Joris Vandenhoucke Ronse Deskundige Patrick Moreels Zwalm Jan Callens Noël Morreels Oost-Vlaanderen Secretaris Deskundige Luc Dekens Jan Callens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Herwig Bulcke Jan Debrouwere Adelard Dierickx Jan Hermans Luc Ouvrein Dirk Smet Paul Verhelst Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Martin De Vos Luc De Weirdt Wim Debonne Jan Hermans Dirk Jengember Geert Peelaers Rudy Verplancken Activiteitenverslag Gaselwest

21 SECTORCOMITÉ ROESELARE SECTORCOMITÉ TIELT Voorzitter Voorzitter Luc Martens Roeselare Marc Seynaeve Tielt Leden Karlos Callens Ardooie Kathleen Defour-Verhelle Ardooie Leona Declercq Izegem Donald Horré Izegem Rita Leenknecht Moorslede Sigrid Verhaeghe Moorslede Carl De Keukelaere Roeselare Omer Hoorne Roeselare Michèle Hostekint Roeselare Dirk Lievens Roeselare Eric Eeckhout Staden Rik Gevaert Staden Herlinde Vanwalleghem West-Vlaanderen Deskundige Jan Callens Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Herwig Bulcke Jan Debrouwere Adelard Dierickx Jan Hermans Luc Ouvrein Dirk Smet Paul Verhelst Leden Eric D Hoop Ingelmunster Marie-Therèse Lapeere Ingelmunster Daniël Vanpoucke Meulebeke Omer Willems Meulebeke Hilda Soenens Oostrozebeke Denis Fraeyman Pittem Frans Debouck Ruiselede Vincent Byttebier Tielt Hedwig Verhalle-Verdoodt Tielt Katrien Delodder Wingene Christiane Dewit Wingene Luc Vannieuwenhuyze West-Vlaanderen Deskundige Jan Callens Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Martin De Vos Luc De Weirdt Wim Debonne Jan Hermans Geert Peelaers Sylvie Vanneste Rudy Verplancken 20 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

22 SECTORCOMITÉ WAREGEM Jaak Lefevre Voorzitter Waregem Leden Ignace Demeulemeester Victor Gerniers Jo Tijtgat Patrick Vanrobays André Desmet Maria Polfliet ( tot ) Bart Kindt ( vanaf ) Rik Soens Gaby Benoit Filiep De Vos Claude Croes Anzegem Anzegem Deerlijk Deerlijk Dentergem Waregem Waregem Waregem Wielsbeke Wielsbeke West-Vlaanderen Deskundige Jan Callens Secretaris Luc Dekens Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Cosyns Martin De Vos Luc De Weirdt Wim Debonne Jan Hermans Geert Peelaers Rudy Verplancken Activiteitenverslag Gaselwest

23 22 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

24 Verslag van de Raad van Bestuur Activiteitenverslag Gaselwest

25 Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Gaselwest tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. In het laatste trimester van 2009 is een belangrijke bijkomende activiteit, namelijk Energiediensten lokale besturen opgestart, die een verdere ontplooiing zal kennen vanaf Het opzet van dit initiatief is om lokale besturen producten en diensten aan te bieden inzake energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, teneinde energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Dit aanbod is in de eerste plaats gericht aan de publieke vennoten/deelnemers van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, meer bepaald voor gebouwen van gemeenten, steden en provincies. De Algemene Vergadering heeft op 16 december 2009 een wijziging aan de statuten van de vennootschap goedgekeurd. Deze wijziging betrof de creatie van winstbewijzen E. Hierdoor beschikt de Raad van Bestuur over de keuzemogelijkheid om, naast de gewone kapitaalaandelen A, gebruik te maken van een aparte categorie voor eventueel nieuw ingebrachte kapitalen. Deze winstbewijzen E, waarop de vennoten vrij kunnen inschrijven, worden vergoed met respect voor het rendement van de huidige kapitaalaandelen en alsof het leningen zijn in de mate dat het eigen vermogen boven de 33 %-grens ten opzichte van de geïnvesteerde kapitalen (GIK) uitkomt. Deze statutenwijziging werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 6 januari noch bezwaar. Verder verslag over de uitgevoerde werkzaamheden van het Corporate Governance Comité vindt u in hoofdstuk 7 van het activiteitenverslag. Er is geen tegenstrijdigheid van belangen vastgesteld overeenkomstig voornoemd verslag van het CGC. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, namelijk de balans, de resultatenrekening met commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2009, en de winstverdeling. De balans sluit per 31 december 2009 af met een totaal van ,83 euro ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van ,10 euro voor het boekjaar De volledige jaarrekening is opgenomen in het Financieel verslag dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via De vennootschap heeft tot op heden geen beroep gedaan op het publieke spaarwezen. De vennootschap gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten ( derivaten ) op een wijze die van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat. De Raad van Bestuur 23 april 2010 Er zijn geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. De vennootschap heeft geen bijkantoren. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften en artikel 16bis van de statuten heeft het Corporate Governance Comité (CGC) aan de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwd mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud 24 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

26 Inventaris van de vrijgemaakte markt Meerjarentarieven distributie Uit vergelijking van de meerjarentarieven van de distributienetbeheerders in Vlaanderen, Brussel en Wallonië blijkt dat voor een typeklant Dc (= laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag), Dd (= laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag) en T2 (= klant met een jaarverbruik gas van kwh) de meerjarentarieven van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in globaliteit zowel voor elektriciteit als voor aardgas tot de goedkoopste van België behoren. Injectietarief De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas zijn een weerspiegeling van alle kosten die noodzakelijk zijn om de opdrachten van de distributienetbeheerders uit te voeren. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hadden, conform het koninklijk besluit van 2 september 2008 met betrekking tot de meerjarentarieven, hun tariefvoorstellen voor elektriciteit en gas voor de periode , tijdig ingediend. Hierbij werd gebruik gemaakt van het door de CREG vooropgestelde rapporteringmodel. Het directiecomité van de CREG heeft op 4 juni 2009 haar goedkeuring verleend aan de tariefvoorstellen van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor de regulatoire periode Daardoor kon het meerjarentarief pas ingang vinden vanaf 1 juli De goedkeuring was bovendien gekoppeld aan de intrekking van de nog lopende gerechtelijke procedures tegen eerdere tariefbeslissingen van de CREG. Het injectietarief, dat sinds 1 juli 2009 van toepassing is, voorziet dat de decentrale producenten een vergoeding betalen aan de distributienetbeheerders per geproduceerde MWh die ze in het net injecteren. Energie die voor eigen toepassingen wordt gebruikt, is dus niet onderhevig aan het injectietarief. Het huidige injectietarief wordt enkel toegepast op grotere (met een vermogen boven 10 kw) decentrale productieinstallaties (voorzien van injectie-ean). Bonus-Malus 2008 De CREG besliste dat voor het exploitatiejaar 2008 de malus van Gaselwest in de activiteit elektriciteit ,94 euro bedroeg. Voor aardgas bedraagt de malus ,48 euro. De malus is integraal overdraagbaar. De tarieven zijn vastgesteld in één keer voor de volgende vier jaar. Het tarief evolueert van jaar tot jaar onder meer in functie van de indexering en de voorziene investeringen. De meerjarentarieven zijn van groot belang omdat ze voor de consument stabiliteit en transparantie bieden. Bovendien vormen meerjarentarieven de basis voor een stabiele begroting. Voor Eandis, als werkmaatschappij van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, is dat het vertrekpunt voor een verder goed beheer van de netten en een optimale dienstverlening in het kader van de toenemende maatschappelijke taken. Activiteitenverslag Gaselwest

27 Aanpassingen in de regelgeving Het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking voert het maximum participatiepercentage van één of meer provincies binnen een opdrachthoudende of dienstverlenende vereniging op van 20 % tot 30 % zonder dat het stemgewicht groter mag zijn dan 25 %. Het decreet van 8 mei 2009 brengt een aantal wijzigingen aan het Elektriciteitsdecreet aan. De tarieven en de looptijd voor minimumsteun voor elektriciteitsproductie uit zonne-energie werden gewijzigd. Op 5 juni 2009 wijzigde de Vlaamse Regering het groenestroombesluit. Daardoor wordt de aanvangsdatum voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor kleinschalige productie-installaties aangepast en wordt de toekenning van minimumsteun voor zonnepanelen in de toekomst afhankelijk gesteld van dakisolatie. Aan de netbeheerder wordt een mandaat gegeven om op verzoek van de VREG controles uit te voeren in het kader van de uitbetaling van de minimumsteun. In 2009 werd de wetgeving rond de sociale openbaredienstverplichtingen ingrijpend gewijzigd. Op 1 juli 2009 werd namelijk het nieuwe Besluit tot regeling van de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt van kracht. Met de vernieuwing van het marktmodel wil men in Vlaanderen een aantal pijnpunten in de huidige marktwerking elimineren en tegelijk de energiemarkt voorbereiden op de grote aanpassingen die op til zijn: de introductie van de slimme meters als een hoeksteen voor een slim distributienet, de spectaculaire groei van allerlei decentrale productie-eenheden, de ambitieuze milieudoelstellingen waarin het energiebeleid een essentiële plaats inneemt, de vraag van de eindgebruikers naar transparante en eenvoudige processen, Voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders is het essentieel dat zowel de financiële haalbaarheid als de efficiëntie daarbij niet uit het oog mogen worden verloren. Clearing House In het kader van de gesprekken over de toekomstige marktspelregels (MIG 5 en 6) en de voorbereiding daarvan, is er de studie rond het oprichten van een (federaal) Clearing House. Deze centrale verrekeningskamer zal fungeren als uitwisselingsplatform waar alle gegevens samenkomen en waarop alle marktpartijen zijn aangesloten. In het kader van deze gesprekken is er onder meer een overeenkomst gesloten tussen Synergrid en de netbeheerders. Die heeft als voorwerp om naast een studie inzake nieuwe marktprocessen (MIG 5 en 6) ook een beschrijving op te maken van de behoeften voor een Clearing House. Voor de besluitvorming werden een beleidscomité en een stuurgroep opgericht. Marktmodel VREG Onder impuls van de Vlaamse energieregulator VREG werd in 2009 verder nagedacht over en gewerkt aan een vernieuwing van het marktmodel voor de vrije energiemarkt in Vlaanderen. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis hebben steeds hun actieve medewerking verleend aan dit onderzoek. 26 Activiteitenverslag Gaselwest 2009

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité West

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité West Gaselwest Regionaal Bestuurscomité West 2013 De Haan Koksijde Nieuwpoort Ichtegem De Panne Veurne Kortemark Alveringem Lo-Reninge Houthulst Vleteren Langemark- Poelkapelle Poperinge Ieper Zonnebeke Wervik

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2011

Activiteitenverslag 2011 Activiteitenverslag 2011 GASELWEST INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve Intercommunale Vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2011 Zevenendertigste boekjaar Jaarvergadering

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2010

Activiteitenverslag 2010 Activiteitenverslag 2010 GASELWEST INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve Intercommunale Vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2010 Zesendertigste boekjaar Jaarvergadering

Nadere informatie

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst

Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan. Imewo bouwt aan de netten van de toekomst 23 juni 2010 Distributienetbeheerder Imewo viert 35-jarig bestaan Imewo bouwt aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 GASELWEST INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve Intercommunale Vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Achtendertigste boekjaar Jaarvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2007. Drieëndertigste boekjaar 1 januari 2007-31 december 2007

Jaarverslag 2007. Drieëndertigste boekjaar 1 januari 2007-31 december 2007 Jaarverslag 2007 Drieëndertigste boekjaar 1 januari 2007-31 december 2007 GASELWEST JAARVERSLAG 2007 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging

Nadere informatie

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum 2013 Wingene Ruiselede Pittem Tielt Staden Moorslede Roeselare Ardooie Dentergem Meulebeke Oostrozebeke Izegem Ingelmunster Wielsbeke Waregem Deerlijk Anzegem

Nadere informatie

Bouwen aan de netten van de toekomst

Bouwen aan de netten van de toekomst 24 juni 2010 Intergem viert 30-jarig bestaan Bouwen aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Intergem werden de activiteiten en jaarresultaten 2009 voorgelegd.

Nadere informatie

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum 2014 Wingene Ruiselede Pittem Tielt Staden Moorslede Roeselare Ardooie Dentergem Meulebeke Oostrozebeke Izegem Ingelmunster Wielsbeke Waregem Deerlijk Anzegem

Nadere informatie

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité West

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité West Gaselwest Regionaal Bestuurscomité West 2016 De Haan Koksijde Nieuwpoort Ichtegem De Panne Veurne Kortemark Alveringem Lo-Reninge Houthulst Vleteren Langemark- Poelkapelle Poperinge Ieper Zonnebeke Wervik

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 3 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Gaselwest werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd.

Nadere informatie

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Oost

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Oost Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Oost 2014 Deinze Nazareth Zulte Kruishoutem Zingem Gavere Zwalm Kuurne Wortegem- Petegem Oudenaarde Horebeke Kortrijk Zwevegem Avelgem Kluisbergen Maarkedal Spiere-Helkijn

Nadere informatie

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité West

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité West Gaselwest Regionaal Bestuurscomité West 2014 De Haan Koksijde Nieuwpoort Ichtegem De Panne Veurne Kortemark Alveringem Lo-Reninge Houthulst Vleteren Langemark- Poelkapelle Poperinge Ieper Zonnebeke Wervik

Nadere informatie

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum

Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum Gaselwest Regionaal Bestuurscomité Centrum 2016 Wingene Ruiselede Pittem Tielt Staden Moorslede Roeselare Ardooie Dentergem Meulebeke Oostrozebeke Izegem Ingelmunster Wielsbeke Waregem Deerlijk Anzegem

Nadere informatie

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is niet in elke West-Vlaamse regio even sterk aanwezig. Waar de concentratie

Nadere informatie

Persmededeling 20 mei 2008

Persmededeling 20 mei 2008 Persmededeling 20 mei 2008 Gaselwest investeert ruim 9,5 miljoen euro in nieuwe netten Gaselwest investeert in hoofdzakelijk West-Vlaanderen, een deel van Oost- Vlaanderen en enkele Henegouwse gemeenten

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 november 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende

Nadere informatie

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning

Techniek SSttaappppeennppllaann voo vroeoern ee aann aslaunistilu n igting van veaenn eeeenngeeeznignesz w in o sniwnogning Techniek Stappenplan Stappenplan voor voor een een aansluiting aansluiting van een van eengezinswoning een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein

Nadere informatie

Foto van de lokale arbeidsmarkt

Foto van de lokale arbeidsmarkt Regioscan West-Vlaanderen Werkt 1, Foto van de lokale arbeidsmarkt Tanja Termote sociaaleconomisch beleid, WES Er zijn tussen de West-Vlaamse regio s en gemeenten grote verschillen vast te stellen op het

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité West

Imewo Regionaal Bestuurscomité West Imewo Regionaal Bestuurscomité West 2013 Blankenberge Knokke-Heist Bredene Zuienkerke Damme Oostende Jabbeke Brugge Beernem Zedelgem Oostkamp Lichtervelde Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen

Visie distributienetbeheer in Vlaanderen 7 maart 2013 Visie distributienetbeheer in Vlaanderen De Raad van Bestuur van Eandis heeft op 6 maart 2013 haar visie geformuleerd over de ontwikkelingen, de evoluties en de hiermee gepaard gaande hervormingen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 GASELWEST INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve Intercommunale Vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Negenendertigste boekjaar Jaarvergadering

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning

Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Stappenplan voor een aansluiting van een eengezinswoning Beste klant Wanneer je bouwt of verbouwt, kom je misschien op onbekend terrein terecht. Hierna vind je tips en richtlijnen om de aansluiting(en)

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2013 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 25 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 25 juni 2009 vond in Affligem de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem en werden de jaarresultaten

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy

Regionale woningmarkten West-Vlaanderen SumResearch Urban Consultancy 23.11.2012 6164 Studie-opzet Gemeentelijk woonbeleid Regiefunctie via Vlaamse Wooncode Taakstelling via Structuurplanning Woondynamiek op de schaal van woningmarkten 6164 Kwantitatief luik Actualisatie

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 1 juli 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Tijdens de Algemene Vergadering van distributienetbeheerder Imewo werden de activiteiten en jaarresultaten 2008 voorgelegd. In

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet

Toepassing van tarieven voor injectie. op het distributienet Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Toepassing van tarieven voor injectie op het distributienet Natalie Cornelis - Directie Controle prijzen en rekeningen 1 STUDIES VAN DE CREG

Nadere informatie

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014

Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 baron ruzettelaan 35 8310 Brugge tel 050 36 71 71 fax 050 35 68 49 e-mail: wvi@wvi.be Raad van bestuur Beslissingen 15-10-2014 Aanwezig - voorzitter Luc Vanparys, - ondervoorzitters Kris Declercq, Eric

Nadere informatie

10 jaar vrijmaking energiemarkt

10 jaar vrijmaking energiemarkt 2013-450-N 10 jaar vrijmaking energiemarkt SERV_17 april 2013 Basisprincipes liberalisering gerealiseerd Snelle start in Vlaanderen Vrijheid van leverancierskeuze voor de consument. In januari 2013 wisselde

Nadere informatie

Persmededeling 24 juni 2008

Persmededeling 24 juni 2008 Persmededeling 24 juni 2008 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 24 juni 2008 vond in Sint-Niklaas de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem. In 2007

Nadere informatie

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet

624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) stuk ingediend op. Voorstel van decreet stuk ingediend op 624 (2009-2010) Nr. 1 7 juli 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Michèle Hostekint en Tinne Rombouts en de heren

Nadere informatie

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Toelichting Eandis Infrax Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015 Overeenkomst Eandis-Infrax 1. Eenheidstarief elektriciteit en gas in Vlaanderen zonder verplichte fusie DNB s en met behoud twee werkmaatschappijen

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum

Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum Imewo Regionaal Bestuurscomité Centrum 2014 Gent Destelbergen St-Martens- Latem De Pinte Merelbeke Melle Oosterzele Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) Centrum Overzicht leden,

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Digitale Economische Kaart

Digitale Economische Kaart Digitale Economische Kaart Lode Vanden Bussche, dienst Economie Provincie West-Vlaanderen Studienamiddag GIS Provinciaal Hof Brugge 18/11/2008 19-11-2008 dienst Economie- Digitale Economische Kaart 1 Situering

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Nadere informatie

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer

Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Regulering van en toezicht op het distributienetbeheer Duurzame energienetten in Vlaanderen 23/03/2010 Dirk Marginet Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Inhoudsopgave Rol decentrale

Nadere informatie

Gaselwest investeert 12 miljoen euro in nieuwe netten

Gaselwest investeert 12 miljoen euro in nieuwe netten 8 februari 2012 Gaselwest investeert 12 miljoen euro in nieuwe netten In de periode februari-juni 2012 voert Eandis, namens distributienetbeheerder Gaselwest, een aantal grote werken uit voor de aanleg

Nadere informatie

Veelgestelde vragen prosumententarief

Veelgestelde vragen prosumententarief Veelgestelde vragen prosumententarief 1. Waarom wordt een prosumentarief aangerekend? Het prosumententarief is nieuw en was niet bekend toen u uw investering deed. Er bestaat echter geen enkel algemeen

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio

Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio Regionale Bestuurscomités IMEA Antwerpen en IMEA Regio 2015 Kapellen Brasschaat Antwerpen Zwijndrecht Mortsel Duffel Inhoud Eandis Assets Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité (RBC) IMEA

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid

Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid Intergem Regionaal Bestuurscomité Zuid 2013 Aalst Zottegem Herzele Erpe- Mere Affligem Denderleeuw Haaltert Ninove Brakel Lierde Geraardsbergen Bever Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau

Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau Hulpverleningszone 4 - overeenkomst Snelste Adequate Hulp op zonaal niveau Overeenkomst betreffende het verminderen van de dubbele uitruk in afwachting van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007

Nadere informatie

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting

Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting Feiten en cijfers Van hoeveel mensen is de energie geheel of gedeeltelijk afgesloten? Aangezien de drie gewesten niet dezelfde

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 2 Imewo INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Jaarvergadering 21 juni 2010 1 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling

Nadere informatie

ALGEMENE OVEREENKOMST INTERLOKALE VERENIGING WESTHOEKPERSONEEL

ALGEMENE OVEREENKOMST INTERLOKALE VERENIGING WESTHOEKPERSONEEL ALGEMENE OVEREENKOMST INTERLOKALE VERENIGING WESTHOEKPERSONEEL Aanleiding. De afgelopen decennia worden de lokale besturen van de Westhoek gekenmerkt door een tendens tot steeds verdergaande samenwerking.

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN

RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN RAAD VAN BESTUUR BESLISSINGEN 18 MAART 2015 A = AANWEZIG VO = VERONTSCHULDIGD AFW = AFWEZIG NAAM FUNCTIE AANDELEN STATUS Luc Vanparys voorzitter A A Kris Declercq ondervoorzitter A Volmacht aan Luc Vanparys

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013

Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013. Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Mobiliteitsbeleid Eandis 2012-2013 Opleiding Vlaamse stichting voor verkeerskunde 8 mei 2013 Agenda Inleiding Resultaten mobiliteitsmaanden 2012 Evaluatie mobiliteitsmaanden 2012 2013 en verder 2 08/05/2013

Nadere informatie

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen

BRUGGE Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private gezinnen Omvang en evolutie van de bevolking 1 januari 1995 1 januari 2005 Evolutie 1995-2005 (absoluut) Evolutie 1995-2005 (in %) Aantal private gezinnen en gemiddelde gezinsgrootte op 1 januari 2004 Aantal private

Nadere informatie

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012

Introductie en stand van zaken Atrias 11/09/2012 Introductie en stand van zaken Atrias Agenda 1. Introductie Atrias 2. Atrias als facilitator: UMIX integratie 3. MIG6 a)historiek MIG b)doelstelling c) Governance d)planning e)scope & Aanpak Introductie

Nadere informatie

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011

De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG. Studiedag energie, 26 oktober 2011 De gemeentelijke participaties in de energiesector Jan Leroy, VVSG Studiedag energie, 26 oktober 2011 Inhoud Algemene structuur van de energiesector Productie en invoer Transportnetbeheer Distributienetbeheer

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

Eandis, altijd in uw buurt

Eandis, altijd in uw buurt Eandis, altijd in uw buurt Inhoud Wie zijn we?...3 Onze kencijfers...3 Wat doen we?...4 Onze missie...4 Dit doet Eandis...4 Dit doet Eandis niet...4 Werken aan aansluitingen...5 Meterstanden opnemen...6

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 25.09.2009, IMEA 29.09.2009, Imewo 25.09.2009, Intergem 24.09.2009, Iveka 29.09.2009, Iverlek 28.09.2009. APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Werkgroep DIENSTENSECTOR, tertiare, quartaire, toerisme en recreatie 07 maart

Werkgroep DIENSTENSECTOR, tertiare, quartaire, toerisme en recreatie 07 maart !""#!""# Aandeel van de werkgelegenheid binnen de provincie 1981 Tielt 6,6% Oostende 11,2% Veurne 3,9% Ieper 7,3% Diksmuide 2,6% Kortrijk 28,5% Tielt 8,1% Oostende 9,7% Veurne 4,4% Ieper 8,1% Aandeel van

Nadere informatie

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening

Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening 30 juni 2009 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 30 juni 2009 heeft distributienetbeheerder Iveka in Turnhout de jaarresultaten 2008 voorgesteld. In 2008 investeerde Iveka

Nadere informatie

Halfjaarlijkse informatienota 2013

Halfjaarlijkse informatienota 2013 Halfjaarlijkse informatienota 2013 Halfjaarlijks syntheseverslag voor toelichting in de gemeenteraad Conform de bepalingen van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking (6 juli 2001) brengen

Nadere informatie

Imewo Regionaal Bestuurscomité West

Imewo Regionaal Bestuurscomité West Imewo Regionaal Bestuurscomité West 2015 Blankenberge Knokke-Heist Bredene Zuienkerke Damme Oostende Jabbeke Brugge Beernem Zedelgem Oostkamp Lichtervelde Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015

college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 20 november 2015 Besluit GOEDGEKEURD A-punt bestuurszaken Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester de heer

Nadere informatie

Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord

Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord Intergem Regionaal Bestuurscomité Noord 2013 Stekene St.-Gillis-Waas Beveren St.-Niklaas Kruibeke Waasmunster Temse Hamme Dendermonde Lebbeke Buggenhout Inhoud Woord vooraf Samenstelling Regionaal Bestuurscomité

Nadere informatie

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede?

Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? Wat leren de sociale statistieken ons over energiearmoede? 26 november 2010 Katrien Gielis Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Agenda Wettelijke basis voor indiening statistieken

Nadere informatie

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief

CIRIEC. 29 november 2007. Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief CIRIEC 29 november 2007 Unbundling in de Sector gas en elektriciteit in België : middel of objectief Als we in België over Unbundling en over concurrentie spreken in de sector gas en elektriciteit, denken

Nadere informatie

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau

Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG. Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Gezamenlijke mededeling van de energieregulatoren CREG, CWaPE en VREG Liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau Inleiding De snelle liberalisering van de gasmarkt op distributieniveau confronteerde

Nadere informatie

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009

UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 UITTREKSEL uit het register der beslissingen van de gemeenteraad gehouden te Deerlijk ZITTING van 29.10.2009 Waren aanwezig : Claude CROES, burgemeester voorzitter gemeenteraad; Ann ACCOU, Jo TIJTGAT,

Nadere informatie

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem

1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem 1. Aankoop openbaar nut, onroerend goed Zwevegemstraat, Otegem Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het onroerend goed (1 199 m²), gelegen Zwevegemstraat 9 te Otegem, aan te kopen om reden van openbaar nut.

Nadere informatie

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Gryson Dienst secretariaat Volgnummer dossier 9 Onderwerp Overheidsopdrachten. Samenaankoop van elektriciteit en

Nadere informatie

Verkiezingen 2012 Het rapport van West-Vlaanderen

Verkiezingen 2012 Het rapport van West-Vlaanderen Verkiezingen 2012 Het rapport van West-Vlaanderen Prof. Steven Van Hecke www.kuleuven-kulak.be/verkiezingen steven.vanhecke@kuleuven-kulak.be 056 24 64 59 0491 253 657 Vooraf Analyse van de resultaten

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 16 MEI 2014 KINEPOLIS GROUP NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of gedaan heeft op het spaarwezen Eeuwfeestlaan 20 1020 Brussel Ondernemingsnummer BTW BE 0415.928.179 RPR Brussel NOTULEN VAN DE GEWONE

Nadere informatie

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT

GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT GEMEENTERAAD - ONTWERPBESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 17 november 2014 Besluit nummer: 2014_GR_00985 Onderwerp: Opdrachthoudende vereniging Imewo - Exit Electrabel - overname aandelen gefinancierd door

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 6 schepen J. Maes Dienst secretariaat Volgnummer dossier Onderwerp Overheidsopdrachten. Gezamenlijke aankoop elektriciteit 2012-2014.

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h)

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) Aansluitingscontract Aardgas Middendruk (> 300 m³(n)/h) «EANnr» Tussen «Naam_klant» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel» te «Gemeente_Maatschappelijke_zetel» Ondernemingsnummer: «Ondernemings_nummer»

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 30.11.2007, IMEA 27.11.2007, Imewo 30.11.2007, Intergem 22.11.2007, Iveka 26.11.2007, Iverlek 26.11.2007. SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN

Nadere informatie

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h

Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 300 m³(n)/h BIJLAGE bij nota commentaar Aansluitingscontract Aardgas Middendruk met aansluitingscapaciteit > 00 m³(n)/h «EAN Afname» «EAN Injectie» Tussen «Naam_Distributienetgebruiker» Maatschappelijke zetel: «Maatschappelijke_zetel_van_de_netgebruik»

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract

Art. 16 Schorsing en/of beëindiging van toegekende toegangsrechten of van het Contract Art 1 Definities en interpretatie Een definitie wordt toegevoegd: Flexibele Toegang : Het regime dat van toepassing is op een Productie-eenheid waarvan de aansluiting, die conform de standaard vigerende

Nadere informatie

Onderzoeksproject Slimme Meters. VREG Brussel, 12 april 2010

Onderzoeksproject Slimme Meters. VREG Brussel, 12 april 2010 Onderzoeksproject Slimme Meters VREG Brussel, 12 april 2010 Eandis staat voor significante uitdagingen op het niveau van regelgeving, markttendensen en kostenefficiëntie Overzicht uitdagingen organisatie

Nadere informatie

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten

nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Budgetmeters - Oplaadpunten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 74 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 30 november 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Budgetmeters

Nadere informatie

Gemeentehuis van Sint-Joost-ten-Node

Gemeentehuis van Sint-Joost-ten-Node JAARVERSLAG 2009 Gemeentehuis van Sint-Joost-ten-Node S I B E L G A S Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Zetel van de vennootschap: Gemeentehuis van Sint-Joost-ten-Node Verslag van

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Elia System Operator NV

Elia System Operator NV GELIEVE UITERLIJK OP WOENSDAG 14 MEI 2014: - HETZIJ EEN EXEMPLAAR VAN HET FORMULIER PER FAX AAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE MAKEN (+32 2 546 71 30 ter attentie van de heer Gregory Pattou) EN VERVOLGENS HET

Nadere informatie

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel)

KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel. BTW BE (RPR Brussel) KBC BANK Naamloze Vennootschap Havenlaan 2-1080 Brussel BTW BE 0462.920.226 (RPR Brussel) Oproeping tot de Jaarvergadering en de Buitengewone Algemene Vergadering van KBC Bank NV die zullen plaatsvinden

Nadere informatie

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015

Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Verslag vergadering gemeenteraadscommissie algemeen beleid op 08/09/2015 Aanwezig: C. De Jonghe, voorzitter; G. Soete, M. Declerck, J.M. Dedecker, D. Demarcke, L. Feys-Peelman, K. Devos, commissieleden

Nadere informatie

Netaansluiting: begin of einde van uw groenestroomproject? Mogelijke gevolgen voor uw aansluitaanvraag Luc Decoster (Eandis)

Netaansluiting: begin of einde van uw groenestroomproject? Mogelijke gevolgen voor uw aansluitaanvraag Luc Decoster (Eandis) Netaansluiting: begin of einde van uw groenestroomproject? Mogelijke gevolgen voor uw aansluitaanvraag Luc Decoster (Eandis) Infosessie van POM West-Vlaanderen en ODE-Vlaanderen Dinsdag 5 april 2011 Mogelijke

Nadere informatie

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo

nr. 478 van GRETE REMEN datum: 30 maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS OCMW s - Samenwerking met Dyzo SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 78 van GRETE REMEN datum: maart 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT OCMW s - Samenwerking met begeleidt zelfstandige ondernemers in

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten

Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten 30 september 2009 Imewo investeert ruim 10 miljoen euro in nieuwe netten Bijkomende woningen deze winter aansluitbaar op aardgas Imewo investeert, in hoofdzaak in het noorden van de provincies Oost- en

Nadere informatie