Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toelichting Eandis Infrax. Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015"

Transcriptie

1 Toelichting Eandis Infrax Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

2 Overeenkomst Eandis-Infrax 1. Eenheidstarief elektriciteit en gas in Vlaanderen zonder verplichte fusie DNB s en met behoud twee werkmaatschappijen Eandis Infrax 2. Volledige solidarisering ODV s en Vlaamse bijdrage voor ODV s 3. Eenheidstarief heeft geen nadelige invloed op billijke vergoeding voor gemeenten en provincies 4. Regulatoire activa en passiva komen in eenheidstarief en iedere DNB recupereert eigen saldi 5. Boni beheersbare kosten vorige tariefperiodes tot 31/12/2012 naar de aandeelhouders en vanaf 1/1/2013 naar de klanten 6. Saldi niet-beheersbare kosten worden doorgerekend in eenheidstarief 7. Bij goedgekeurde tariefaanpassing in huidige periode worden nieuwe saldi verrekend in eenheidstarief

3 Overeenkomst Eandis-Infrax 8. Geen aanvraag tariefaanpassing in huidige legislatuur 9. Geen fusie van werkmaatschappijen 10. Eventuele fusie van DNB s is autonome beslissing van DNB s Bij inbreng van MS-netten/MD-netten in andere entiteit dan DNB, dient regelgeving te voorzien dat deze netten overgenomen worden bij uittreding van gemeente Verdere rationalisering in structuur werkmaatschappijen en DNB s 11. Alle DNB s krijgen identieke einddatum 31/12/ Geen afspraken voor periode na Stand still voor gemeenten elektriciteit en gas tot 31/12/2019

4 Overeenkomst Eandis-Infrax 14. Efficiëntieoefening kan leiden tot uitwisseling van gemeenten mits akkoord van gemeenten, DNB s en werkmaatschappijen : - waar twee werkmaatschappijen actief zijn voor energie - eventueel ook individuele gemeenten ingesloten door andere werkmaatschappij 15. Indien toetreding privé-partner tot één werkmaatschappij/dnb dan ook mogelijkheid voor andere werkmaatschappij/dnb 16. Terugtrekking van procedure Raad van State door Infrax-DNB s tegen beslissing VREG inzake solidarisering groene stroom 17. Bovenstaande punten vormen één geheel 18. Nodige decreetswijzigingen in huidige legislatuur. Indien niet meer mogelijk, bevestiging van overeenkomst door voorzitters RvB Eandis & Infrax, RvB 11 DNB s en CEO s Eandis & Infrax

5 Raad van Bestuur VVSG 3 juni 2015

6 Akkoord Eandis/Infrax Wat houdt het akkoord precies in? Wat zijn de concrete gevolgen voor de individuele gemeenten, aangesloten bij een zuivere en/of (ex-)gemengde netbeheerder voor gas en/of elektriciteit? Voorlopig ontbreken van decretale initiatieven, daarom werd in 2014 tussen werkmaatschappijen een akkoord afgesloten: Bevriezing (stand still) (geografisch) tot 9 november 2019 tussen Eandis en Infrax Vrije keuze voor gemeenten op 9 november 2019 voor samenwerking of eigen organisatie 6

7 Akkoord Eandis/Infrax Wat waren de beweegredenen om tot dit akkoord te komen? Eandis en Infrax ACTIEF in dezelfde DOMEINEN Gemeenschappelijke visie Eandis/Infrax over tal van elementen Breed (CD&V, N-VA, sp.a en Open VLD) politiek draagvlak MAAR eenheidstarief voor Vlaanderen verhindert politiek akkoord 7

8 Akkoord Eandis/Infrax Op welke wijze wordt dit akkoord gedekt door de Vlaamse regering? Door AANPASSING DIS en ENERGIEDECREET In (finale) behandeling door Vlaamse regering Eerstdaags behandeling door Vlaams parlement 8

9 Indeling distributienetgebieden Hoe staat Eandis tegenover de huidige indeling in distributienetgebieden, met de nog steeds vrij talrijke aparte netbeheerders? Blijven die het best behouden of zijn er plannen om naar de schaal van Eandis zelf te gaan (waar vandaag al het meeste operationele werk gebeurt)? Eandis bestudeert fusie DNB s Al 20 jaar bedrijfsvoering op Vlaams niveau Zeer nauwe samenwerking met de gemeenten Lokale verankering gemeenten via RBC s Pooling middelen: Technisch, administratief, financieel, Aaneengesloten gebied = optimalisering bedrijfsvoering (vb. wachtdiensten) Gevolg: verschil in DNB-tarief (deel exploitatie) zeer beperkt = trigger voor FUSIE MAAR: momenteel effect van ODV die verschillend zijn per DNB 9

10 Billijke vergoeding Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuwe tariefstructuur voor de nettarieven. Moeten de gemeenten vrezen voor een aantasting van hun billijke vergoeding, of blijft die gegarandeerd? Stabiliteit verwacht Tariefmethodologie VREG voorziet eenzelfde niveau aan billijke vergoeding 10

11 Privékapitaal De Vlaamse regering wil de deelname van privékapitaal in netbeheerders (opnieuw) mogelijk maken, voor zover het niet om energiespelers (producenten, verkopers, ) gaat. Hoe staan Eandis hier tegenover? Eandis was en is vragende partij Dossier ter studie Aanpassing DIS noodzakelijk Behoefte aan eigen vermogen i.k.v. gunstige financieringsmogelijkheden Exit Provincie(s) Problematiek vergoeding aandeel in balans 11

12 ESCO DNB s en ENERGIEDIENSTEN (ESCO) EDLB Duidelijkheid vereist over notie lokale besturen 12

13 Raad van Bestuur VVSG 3 juni 2015

14 Billijke vergoeding gemeenten De vergoeding voor geïnvesteerd kapitaal is in de nieuwe tariefmethodologie van de VREG nog steeds gebaseerd op een risicovrije rente plus een risicopremie. Maar er zijn voortaan een aantal risico s voor de aandeelhouders van de DNB s : Het toegelaten inkomen van de DNB s wordt in de nieuwe methodologie bepaald op basis van een trendanalyse van de endogene kosten van alle DNB s. Eventuele tekorten zijn ten laste van de aandeelhouders. Sommige voor de DNB s niet of nauwelijks beheersbare kosten worden door de VREG als endogene kosten beschouwd (bv. netverliezen) waardoor het risico van onbeheersbare factoren (bv. prijs op de energiemarkt) bij de aandeelhouders terecht komt. De DNB s worden niet of niet onmiddellijk vergoed voor extra taken die hen opgelegd worden (bv. uitrol slimme meters, slimme netten).

15 Structuur distributienetbeheer Regeerakkoord : stimuleren van integratie binnen werkmaatschappijen efficiëntiewinst en coherenter beleid openbaar domein Infrax-visie : samenbrengen van personeel in één vennootschap realisatie van schaalvoordelen binnen Infrax-groep fusie van Infrax-DNB s heeft geen meerwaarde streven naar één netbeheerder per gemeente multy utility aanpak in nauwe samenwerking met de gemeenten ontwikkeling van nieuwe diensten

16 Kerntakendebat De dienstverlening van de DNB s aan de gemeenten staat onder druk : bestaande diensten : ESCO, InfraXnet, InfraGIS, samenaankoop nieuwe diensten : warmtenetten, public wifi, Enkele bedenkingen : m.b.t. ESCO : zonder Infrax zouden ESCO-projecten niet uitgevoerd worden; Infrax laat de markt van studiebureau s, aannemers, werken m.b.t. warmtenetten : de aardgasdistributienetbeheerder is de meest aangewezen partij om een warmtenet aan te leggen

17 Uittreding provincies uit IGS en Uittreding provincies : het Decreet Intergemeentelijke Samenwerking is voortaan ook van toepassing op gewestgrensoverschrijdende intercommunales (aandeel provincies 30%) het Vlaams Regeerakkoord spreekt van een volledige uittreding van de provincies uit de IGS en Enkele bedenkingen : verschillende mogelijkheden voor vergoeding van provincies risico op belangrijke kapitaaluitstroom terwijl IGS en in de nutssector voor belangrijke investeringen staan (slimme meters, slimme netten, riolering) nood aan randvoorwaarden waarbinnen operaties doorgevoerd moeten worden

18 Financiële middelen riolering Lokaal Pact zorgt voor verschuiving van middelen van de gemeentelijke rioolbeheerders naar Aquafin : prefinanciering kan ook door rioolbeheerders gebeuren rioolbeheerders doen meer met hetzelfde subsidiebedrag behoud van gemeentelijke autonomie en synergiemogelijkheden duidelijkheid nodig over eigendom en beheer objectieve criteria nodig voor toekenning van subsidies

19 Dank voor uw aandacht! Raad van Bestuur VVSG woensdag 3 juni 2015

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Infra.DIS. 1. Situering. RVB 2012_28bis. VVSG Raad van Bestuur, 16 april 2012

Infra.DIS. 1. Situering. RVB 2012_28bis. VVSG Raad van Bestuur, 16 april 2012 Infra.DIS RVB 2012_28bis VVSG Raad van Bestuur, 16 april 2012 1. Situering Eandis werkt aan een voorstel voor de oprichting van een gezamenlijk filiaal van nutsbedrijven en/of werkmaatschappijen in het

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 2 Activiteitenverslag IMEA 2013 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2013 Jaarvergadering 25 juni

Nadere informatie

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Editoriaal. Inhoud Lokale financiën Mei 2012 Lokale overheidsbedrijven Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid

EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid EUROPA Afstemmen op en implementeren van Europese Regelgeving (richtlijnen, verordeningen, ) Beleidsnota Minister Pagina Toerisme Bourgeois OD 2.6. Werken aan een ondersteunende overheid 2.6.1. Samenwerken

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2014

Activiteitenverslag 2014 Activiteitenverslag 2014 2 IMEA INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING ANTWERPEN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2014 Drieëntachtigste boekjaar Jaarvergadering 24 juni 2015

Nadere informatie

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP

Overheidsschuld < 60% van het bruto binnenlands product (BBP) Overheidstekort (zogenaamde vorderingensaldo) < 3% van het BBP ESR 95 EN DE LOKALE BESTUREN Directiecomité VVSG 28.9.2009 DC 2009_128 1. Stabiliteitspact en ESR 95 Om toe te treden tot de eurozone op 1.1.1999 moesten de landen voldoen aan een aantal economische criteria.

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER CORPORATE GOVERNANCE CHARTER VERSIE 05 Goedgekeurd door Raad van Bestuur Eandis van 3/12/2014 Invoegetreding op 1/01/2015 2 INHOUD Voorwoord... 5 1. Over Eandis... 6 1.1. Inleiding... 6 1.2. Missie visie

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2013

Activiteitenverslag 2013 Activiteitenverslag 2013 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen Opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2013 Jaarvergadering d.d. 19 juni 2014 Activiteitenverslag

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 20/2015 deel C van 17 juni 2015 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. Verslag. stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) stuk 148 (2014-2015) Nr. 5 ingediend op 16 december 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn uitgebracht

Nadere informatie

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04

jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 jaarverslag 11 VREG_cover_jaarverslag.indd 3 31/05/12 14:04 P 1 Inhoudsopgave 1. Missie, visie en werking VREG... 6 1.1. Missie, visie en waarden... 6 1.2. Taken en bevoegdheden... 6 1.3. Doelstellingen...

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Lokale overheidsbedrijven

Lokale overheidsbedrijven Mei 2009 Lokale overheidsbedrijven Inhoud De lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 4 Financiële analyse van de lokale overheidsbedrijven

Nadere informatie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C21 WON3 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 10 oktober 2013 2 Commissievergadering nr. C21 WON3 (2013-2014) 10

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 3 12 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013. www.eandis.be. Melle, 10 april 2014 HOOGTEPUNTEN 2

PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013. www.eandis.be. Melle, 10 april 2014 HOOGTEPUNTEN 2 www.eandis.be PERSBERICHT FINANCIEEL RAPPORT VAN DE EANDIS-GROEP 1 PER 31 DECEMBER 2013 Melle, 10 april 2014 PROFIEL Eandis cvba en haar dochterondernemingen De Stroomlijn cvba, Indexis cvba, Atrias cvba

Nadere informatie

MOGELIJKE SCENARIO S VOOR EEN HERSTRUCTURERING VAN DE VLAAMSE SECTOR VOOR DE ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIE

MOGELIJKE SCENARIO S VOOR EEN HERSTRUCTURERING VAN DE VLAAMSE SECTOR VOOR DE ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIE MOGELIJKE SCENARIO S VOOR EEN HERSTRUCTURERING VAN DE VLAAMSE SECTOR VOOR DE ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIE Verslag van taak 5 van het Project PBO98/KUL/22, getiteld Op zoek naar een nieuw winstmechanisme voor

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2009

ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Nadere informatie

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten;

3. Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 betreffende de veiligheidsconsulenten; Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer Beraadslaging VTC nr. 20/2015 deel A van 17 juni 2015 Betreft: Aanvraag tot machtiging voor het meedelen van persoonsgegevens

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008 VERSLAG

JAARVERSLAG 2008 VERSLAG 18 JAARVERSLAG 2008 VERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER HET BOEKJAAR 2008 Belangrijkste evoluties tijdens het boekjaar 20 Uitbouw en beheer van de zuiveringsinfrastructuur 26 Onderzoek en productontwikkeling

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2008

Activiteitenverslag 2008 Activiteitenverslag 2008 Inhoud Woord vooraf 3 Voorstelling van de opdrachthoudende vereniging 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 10 Deelnemers 12 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 14 Verslag van

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN ELEKTRICITEIT I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas,

Nadere informatie

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS

COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS COMMENTAAR BIJ DE BESTEKKEN GAS I. Inleiding De Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB) heeft modelbestekken opgesteld voor de aankoop van elektriciteit en gas, om de gemeenten

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

1. VOORWOORD... 3 2. VOORNAAMSTE WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN... 5

1. VOORWOORD... 3 2. VOORNAAMSTE WETTELIJKE ONTWIKKELINGEN... 5 COMMISSIE COMMISSION VOOR DE DE RÉGULATION REGULERING VAN DE L ÉLECTRICITÉ ELEKTRICITEIT ET EN DU HET GAZ GAS RAPPORT JAARVERSLAG ANNUEL INHOUDSTAFEL 1. VOORWOORD..................................................................

Nadere informatie