ACTIVITEITENVERSLAG 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACTIVITEITENVERSLAG 2009"

Transcriptie

1 Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel : Koningin Elisabethlei 38 te 2300 Turnhout ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Voorgelegd aan de algemene vergadering van deelnemers van 23 juni

2 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 11 Distributiegebied 13 Bestuur en toezicht 15 Verslag van de raad van bestuur 19 Inleiding Inventaris van de vrijgemaakte markt 22 Meerjarentarief m.b.t. distributie 22 Injectietarief 22 Bonus-malus Aanpassingen in de regelgeving 23 Marktmodel VREG 23 Clearing house 24 Stand van zaken in het IT-stappenplan 24 Indexis als filiaal van Eandis en de Waalse werkmaatschappij Ores Algemeen beleid 25 Slimme meters en slimme netten 25 Rapportering m.b.t. kwaliteit dienstverlening 26 Statutenwijziging en kapitaalverhoging 26 Samenwerkingsovereenkomst Elia distributienetbeheerders: voorstel tot verlenging 27 Bedrijfsspecifieke overeenkomst Iveka - OVAM 27 Overeenkomsten met Telenet 28 Aanpassing reglementen verkavelingen 29 Dubbelzijdig aanleggen van lagedruknet aardgas 29 Samenwerkingsovereenkomst inzake koppelpunten distributienetten Iveka in de samenleving 31 Energie en armoede 31 De budgetmeter: nieuwe termijnen voor plaatsing 31 Budgetmeter aardgas 32 Recupereren van schuld via de budgetmeter 32 Opzegtermijn bij drop gewijzigd 33 Evolutie sociale openbaredienstverplichtingen 33 Onze contacten met de klanten 34 2

3 4. Rationeel energiegebruik en milieu 35 Energiediensten voor lokale besturen 35 REG-samenwerkingsprotocol 35 REG-actieplan REG-actieplan Aardgasfonds 38 Huishoudelijke energiescans 39 Actieverplichting: kortingbon energiezuinige koelkast/wasmachine 39 Standaardmateriaal openbare verlichting 39 Forfaitprijzen onderhoud openbare verlichting 39 Harmonisatie brandprogramma s openbare verlichting 40 Project dimming openbare verlichting (status 2009) 41 Project ledverlichting (status 2009) 41 Earth hour en Nacht van de duisternis 41 Aangesloten installaties hernieuwbare energie 41 De ecologische voetafdruk 43 Elektrische voertuigen Investeringsprogramma s 44 Gerealiseerde investeringen in Budget Driejaarlijkse investeringsplannen Eandis 46 Eandis officieel erkend als werkmaatschappij 46 Bekroningen 46 Klantentevredenheid 46 Aanvragen van (werf)aansluitingen via Eandis-website 46 1ste aannemersprijs Eandis ste werknemer 47 Open Bedrijvendag Verslag corporate governance comité 48 Beknopte jaarrekening 53 Inleiding 54 Balans Resultaten elektriciteit Resultaten gas Dividenden openbare deelnemers (zie voor deze gegevens meer uitgebreid in het Financieel verslag 2009 dat samen met het activiteitenverslag het jaarverslag vormt en dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via ). Verklarende woordenlijst 3

4 Woord vooraf Geachte lezer, Het energielandschap heeft zich de afgelopen jaren zeer snel gewijzigd. Sinds de volledige vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt, nu alweer zeven jaar geleden, is een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd, zodat de context waarin we onze activiteiten ontplooien, de besluitvorming en de manier van werken grondig zijn hertekend. Inmiddels is Vlaanderen meer en meer vertrouwd geraakt met de verschillende marktspelers en het distributienetbeheer heeft in de gehele marktwerking onmiskenbaar zijn plaats verworven. De evolutie naar een optimaal werkende energiemarkt is evenwel niet afgelopen. Het gaat om een geleidelijk proces dat bovendien rekening moet houden met continue veranderingen op zowel politiek, economisch als ecologisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de Europese richtlijn. Die moet leiden tot minder CO 2 -uitstoot, grotere energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie tegen het jaar Dat is een gigantische uitdaging. Het spreekt voor zich dat onze opdrachthoudende vereniging eveneens in alle geledingen zal mee-denken en mee-evolueren om te beantwoorden aan deze objectieven van de samenleving van de toekomst. Die samenleving van de toekomst is er één waarin de energiegebruikers meer comfort mogen verwachten van de technologische vooruitgang, met groeiende aandacht voor REG en milieubewustzijn. Energiegebruikers evolue - ren meer en meer naar prosumenten, eindgebruikers die zowel energie produceren als consumeren. Slimme meters en slimme netten zijn het antwoord op een technische uitdaging waarmee we willen meebouwen aan een intelligent energienetwerk in Vlaanderen. Deze slimme technologieën vormen een maatschappelijke noodzaak om tegemoet te kunnen komen aan de doelstellingen in verband met het energieverbruik, broeikasgassen en hernieuwbare energie. Daarnaast vormen ze een technische noodzaak om het tweerichtingsverkeer van de energiestromen ingevolge de lokale productie, op een kostenefficiënte manier te kunnen beheersen. 4

5 De algemene invoering van een slim netwerk vergt zware investeringen. Deze extra kosten zijn evenwel onafwendbaar om te kunnen beantwoorden aan de Europese doelstellingen en om tot een positieve eindbalans te kunnen komen voor de hele maatschappij. Naast onze rol in de ontwikkeling van de slimme technologie, blijven we ons als distributienetbeheerder ten volle inzetten om uitvoering te geven aan het REG-beleid waarin diverse acties en besparingsdoelstellingen vervat zitten. Zo zal er in 2010 bijzondere aandacht uitgaan naar dak - isolatie en samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen. De actie huishoudelijke energiescans wordt voortgezet en aangevuld met opvolgscans, waarbij de beschermde afnemers bij uitstek tot de doelgroep behoren. Nieuw is ongetwijfeld het project Energiediensten aan Lokale Besturen dat vorig jaar door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis is ontwikkeld. Het opzet van dit initiatief is om aan lokale besturen producten en diensten aan te bieden voor energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, met als doel energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Zo kunnen onze steden en gemeenten niet alleen totaalprojecten van energiebesparing realiseren, maar onderstrepen ze ook hun voorbeeldfunctie naar de bevolking en de bedrijven. Op sociaal-maatschappelijk vlak kunnen we niet voorbij aan de opmerkelijke toename van het aantal klanten sociale leverancier, vermoedelijk door het effect van de economische crisis en de groeiende werkloosheid. De dienstverlening sociale leverancier vereist een specifieke ingesteldheid en expertise, zowel op vlak van beleid als bij de uitvoering. Zo wordt er steeds een grote bereidheid getoond voor bevredigende oplossingen en is schorsen nooit een doel op zich. Het is en blijft onze intentie om in deze problematiek een maximale efficiëntie na te streven, met behoud van het solidariteitsprincipe, vooral in het belang van de sociaal zwakkeren. In het nieuwe decennium van deze eenentwintigste eeuw, kondigt ook 2010 zich als een boeiend werkjaar vol uitdagingen aan. We zullen doeltreffende antwoorden moeten vinden in strategische dossiers zoals een vlotte vrije marktwerking, de oprichting van een clearing house en de gewijzigde opdrachten voor Indexis, nieuwe opdrachten in het kader van gasuitbreidingen, REG en sociale openbaredienstverplichtingen Kortom de lijst wordt aanzienlijk en de uitdagingen al evenzeer. Uiteraard kunnen we, samen met de collega s van de andere zes Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, die vele beleidsbeslissingen niet alleen tot een goed einde brengen. Een cruciale hefboom, meer nog, de absoluut noodzakelijke, betrouwbare en duurzame motor van onze activiteiten is ongetwijfeld ons distributienetbedrijf Eandis en haar ruim medewerkers. Het is een absolute uitdaging voor Eandis om als onderneming voortdurend mee te denken en mee te zijn voor een nog krachtiger beheer en een nog betere beheersing van de kosten. Tegelijk moet er permanent worden geïnvesteerd in groei en ontwikkeling van nieuwe kennis en expertise, en dat alles binnen het kader van ethisch ondernemen. Onze dienstverlening evolueert, onze klanten vormen een permanente waardemeter voor onze werking. Competente, dynamische en gemotiveerde medewerkers zijn daartoe cruciaal. Ze geven vorm aan onze dienstverlening, onze resultaten, onze toekomst. Naast de expertise en gemotiveerdheid van de directie en de medewerkers van Eandis in hun job, wil ik graag in de verf zetten, dat de realisatie van alle doelstellingen ook het resultaat is van de constructieve samenwerking van alle bestuurders en de deelnemers in onze opdrachthoudende vereniging. Daarvoor aan al wie op een of andere manier zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot de verwezenlijkingen, initiatieven en samenwerking in het voorbije jaar, mijn hartelijke dank. Jos Ansoms Voorzitter 5

6 6

7 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7

8 Identiteit Benaming : Rechtsvorm: Maatschappelijke zetel : Secretariaat : Intercommunale Vereniging voor de Energiedistributie in de Kempen en het Antwerpse afgekort tot IVEKA Opdrachthoudende vereniging Koningin Elisabethlei Turnhout Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Oprichting : Opgericht te Malle op 24 november 1981, na koninklijke machtiging van 20 oktober Belgisch Staatsblad van 20 november 1981 Oprichtingsakte - Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1983, nr Statuten : Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 25 oktober Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 22 januari 1983, nr en Omzetting in opdrachthoudende vereniging door de algemene vergadering in buitengewone zitting van 5 november Overneming van gedeelte IGAO vanaf 1 januari Laatst gewijzigd door de algemene vergadering van 11 december Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 13 januari 2010, nr Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 30 maart Ondernemingsnummer : BTW BE RPR Turnhout 8

9 Contactmogelijkheden Algemeen telefoonnummer Op dit nummer kan je terecht voor vragen over: nieuwe aansluitingen verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters de opneming van meterstanden rationeel energiegebruik (REG) budgetmeters en dienstverlening sociale leverancier Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kun je terecht met meldingen over storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Doven en slechthorenden kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht naar Meer info op website Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Ombudsdienst Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur Ombudsdienst Eandis, Postbus 60, 9090 Melle > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis Klantenkantoren Brecht: Lessiusstraat 18, 2960 Brecht Geel: Dr. Van de Perrestraat 218, 2440 Geel Lier : Kantstraat 6, 2500 Lier Turnhout : Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Websites Infrastructuurgebieden Antwerpen : Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen Kempen : Koningin Elisabethlei 38, 2300 Turnhout Mechelen : Elektriciteitsstraat 70, 2800 Mechelen Algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 9

10 10

11 Deelnemers 46 gemeenten, Provincie Antwerpen en Electrabel nv Gemeenten Elektriciteit Aardgas Aartselaar - Arendonk Baarle-Hertog (1) Balen Beerse Boom Borsbeek (3) Brecht (3) Dessel Edegem (3) Essen - (2) Geel Grobbendonk - Herentals Herenthout Hoogstraten Hove (3) Kalmthout (3) Kasterlee Kontich (3) Lier Lille Lint (3) Malle (3) Meerhout Merksplas - (2) Mol Olen Oud-Turnhout Ranst (3) 11

12 Deelnemers (vervolg) Gemeenten Elektriciteit Aardgas Ravels Retie Rijkevorsel (3) Rumst Schelle (3) Schilde (3) Schoten (3) Stabroek - Turnhout Vorselaar - (2) Westerlo Wijnegem (3) Wommelgem (3) Wuustwezel (3) Zandhoven (3) Zoersel (3) (1) Baarle-Hertog : aardgas uitsluitend in deelgemeente Zondereigen (2) Toetreding vanaf 1 januari 2009 voor distributienetbeheer gas (3) Uitbreiding vanaf 1 januari 2009 met distributienetbeheer gas 12

13 Distributiegebied Volgens activiteit 1 januari 2009 elektriciteit en aardgas uitsluitend elektriciteit uitsluitend aardgas 13

14 Volgens infrastructuurgebied 1 januari

15 Bestuur en toezicht RAAD VAN BESTUUR Voorzitter Jos ANSOMS Wuustwezel Ondervoorzitters Eric BOSMAN Electrabel Ingrid CEUSTERMANS Provincie Antwerpen Walter VAN DER PLAETSEN Wommelgem Leden Emiel BAUM Vorselaar Guy BEDDEGENOODTS Wijnegem Jos BERGMANS Edegem Leo BRASPENNINCKX Rijkevorsel Yves CAERS Ranst Jos COPPENS Ravels Miriam DE LOOSE Electrabel Annick DE SMET Provincie Antwerpen Paul DIELS Lille Ivan DUVILLERS Electrabel Eddy FLORENT Kontich Max FRANS Zoersel Wim HENDRICKX Arendonk Werner HENS Balen Ludo HUYBRECHTS Borsbeek Eddy HUYGHE Rumst Lukas JACOBS Kalmthout Luc JANSSENS Retie Rumold LAMBRECHTS Electrabel Filip LECOUTRE Hove Jozef LODEWIJCKX Mol Dirk MARIEN Schilde Jos MARTENS Hoogstraten Lutgarde MATTHYSEN Stabroek Kamiel MICHIELSEN Beerse Jules MINTJENS Malle Nicole MUYSHONDT Lint Leen PENASSE Dessel Maria RYMEN Grobbendonk André SARENS Electrabel Frans SCHRAUWEN Essen Peter SCHRIJVERS Jan SELS Ismaël TAFFOREAU Rudi VALGAEREN Jef VAN ACCOM Johan VAN BRAGT Jef VAN DE PERRE Monique VAN DEN BOGAERT Marcel VAN DINGENEN Luc VAN HOVE Ann VAN MECHELEN Lea VAN TILBURG Carry VERBOVEN Roger VERHEYEN Willy VERSTREKEN Tom VERVOORT Eric VOS Roger VRINDTS Ruth WILMS Frans WITVROUWEN Leden met raadgevende stem Rob LEGENDRE Kris VANDYCK Secretaris José VERBIESE Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Jean-Pierre BLOMME Luc DE BRUYCKER Karel HERMANS Erwin HERZEEL Romain LEMMENS Raymond MAES Guy PEETERS Nick VANDEVELDE Guido VAN DOREN Brecht Oud-Turnhout Lier Olen Merksplas Electrabel Kasterlee Schoten Herentals Zandhoven Provincie Antwerpen Baarle-Hertog Boom Meerhout Aarselaar Geel Turnhout Westerlo Schelle Herenthout Borsbeek Balen 15

16 DIRECTIECOMITE CORPORATE GOVERNANCE COMITE Voorzitter Tom VERVOORT Voorzitter Jos COPPENS Ondervoorzitter Eric BOSMAN Ingrid CEUSTERMANS Walter VAN DER PLAETSEN Leden Jos ANSOMS Annick DE SMET Wim HENDRICKX Werner HENS Ludo HUYBRECHTS Eddy HUYGHE Lukas JACOBS Rumold LAMBRECHTS Jos MARTENS Lutgarde MATTHYSEN André SARENS Johan VAN BRAGT Luc VAN HOVE Eric VOS Frans WITVROUWEN Ondervoorzitter Dirk MARIEN Leden Filip LECOUTRE Ann VAN MECHELEN Roger VRINDTS Secretaris Jan HERMANS Vertegenwoordiging Eandis Frank DEMEYER Jean-Pierre SWAELENS Secretaris José VERBIESE Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Luc DE BRUYCKER Erwin HERZEEL Romain LEMMENS Raymond MAES Guy PEETERS Nick VANDEVELDE COMMISSARIS Klynveld Peat Marwick Goerdeler Bedrijfsrevisoren BCVBA Vertegenwoordigd door P.P. BERGER 16

17 REGIONALE ADVIESCOMITES Kempen Noord Kempen Zuid Nete Noord Nete Zuid Voorzitter Eric VOS Voorzitter Tom VERVOORT Voorzitter Luc VAN HOVE Voorzitter Walter VAN DER PLAETSEN Ondervoorzitter Kamiel MICHIELSEN Ondervoorzitter Werner HENS Ondervoorzitter Peter SCHRIJVERS Ondervoorzitter Eddy FLORENT Leden Jos COPPENS Annick DE SMET Paul DIELS Wim HENDRICKX Jos MARTENS Jan SELS Jef VAN ACCOM Jef VAN DE PERRE Ann VAN MECHELEN Leo VAN TILBURG Leden Ingrid CEUSTERMANS Luc JANSSENS Jozef LODEWIJCKX Leen PENASSE Rudi VALGAEREN Marcel VAN DINGENEN Roger VERHEYEN Roger VRINDTS Frans WITVROUWEN Leden Jos ANSOMS Emiel BAUM Guy BEDDEGENOODTS Leo BRASPENNINCKX Max FRANS Lukas JACOBS Dirk MARIEN Lutgarde MATTHYSEN Jules MINTJENS Maria RYMEN Frans SCHRAUWEN Monique VAN DEN BOGAERT Leden Jos BERGMANS Yves CAERS Ludo HUYBRECHTS Eddy HUYGHE Filip LECOUTRE Nicole MUYSHONDT Ismaël TAFFOREAU Carry VERBOVEN Willy VERSTREKEN Ruth WILMS Secretaris José VERBIESE Secretaris José VERBIESE Secretaris José VERBIESE Secretaris José VERBIESE Vertegenwoordiging Eandis Johan CUYT Etienne D HAENS Karel LANSLOOT Romain LEMMENS Raymond MAES Frank MERMANS Guy PEETERS Paul VANGHEEL Vertegenwoordiging Eandis Johan CUYT Etienne D HAENS Karel LANSLOOT Romain LEMMENS Raymond MAES Frank MERMANS Guy PEETERS Paul VANGHEEL Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Marc CUINEN Johan CUYT Etienne D HAENS Karel LANSLOOT Romain LEMMENS Raymond MAES Frank MERMANS Paul VANGHEEL Jan VERMEULEN Vertegenwoordiging Eandis Rudy AERTS Raymond MAES Marcel PEETERS Jan VERMEULEN Marc CUINEN Karel HERMANS 17

18 IN MEMORIAM Op 19 maart 2010 overleed Jozef Segers, ere-voorzitter van Iveka. Seppe, zoals hij door iedereen werd genoemd, werd net geen 80 jaar. Seppe Segers was één van de mede-oprichters van Iveka op 24 november Hij werd meteen ondervoorzitter en in 1989 volgde hij Jan Van den Kerkhof op als voorzitter. Hij zou dit blijven tot 2001, na zijn afscheid aan de politiek. Tijdens de 20 jaar die Seppe Segers in Iveka actief was, heeft hij in zijn eigen stijl en met veel doorzettingsvermogen de belangen van Iveka en de gemeenten verdedigd. De raad van bestuur van Iveka biedt haar oprechte deelneming aan zijn familie aan. Seppe heeft een groot deel van de geschiedenis van Iveka helpen schrijven, een geschiedenis waar wij vandaag op verder bouwen. 18

19 Verslag van de raad van bestuur 19

20 Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Iveka tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. In het laatste trimester van 2009 is een belangrijke bijkomende activiteit, nl. Energie Diensten voor Lokale Besturen opgestart, die zijn verdere ontplooiing zal kennen vanaf Het opzet van dit initiatief is om aan lokale besturen producten en diensten aan te bieden inzake energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, teneinde energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Dit aanbod is in de eerste plaats gericht aan de publieke deelnemers van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, meer bepaald voor gebouwen van gemeenten, steden en provincies. De algemene vergadering heeft op 11 december 2009 een wijziging aan de statuten van de vennootschap goedgekeurd. Deze wijziging betrof de creatie van aandelen E. Hierdoor beschikt de raad van bestuur over de keuzemogelijkheid om, naast de gewone kapitaalaandelen A, gebruik te maken van een aparte aandelencategorie voor eventueel nieuw ingebrachte kapitalen. Deze aandelen E, waarop de deelnemers vrij kunnen inschrijven, worden vergoed met respect voor het rendement van de huidige kapitaalaandelen en alsof het leningen zijn in de mate dat het eigen vermogen boven de 33 %-grens ten opzichte van de GIK (geïnvesteerde kapitalen) uitkomt. Deze statutenwijziging werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 13 januari De vereniging heeft geen bijkantoren. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften en artikel 17 van de statuten heeft het corporate governance comité (CGC) aan de raad van bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwd mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud noch bezwaar. Verder verslag over de uitgevoerde werkzaamheden van het corporate governance comité vindt u in hoofdstuk 7 van het activiteitenverslag. Er is geen tegenstrijdigheid van belangen vastgesteld overeenkomstig voornoemd verslag van het CGC. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, namelijk de balans, de resultatenrekening met commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2009, en de winstverdeling. De balans sluit per 31 december 2009 af met een totaal van ,84 euro ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van ,63 euro voor het boekjaar De volledige jaarrekening is opgenomen in het Financieel verslag dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via De vereniging heeft tot op heden geen beroep gedaan op het publieke spaarwezen. De vennootschap gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten ( derivaten ) op een wijze die van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat. Er zijn geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. De raad van bestuur 20 april

21 21

22 1. Inventaris van de vrijgemaakte markt Meerjarentarieven m.b.t. distributie De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas zijn een weerspiegeling van alle kosten die noodzakelijk zijn om de opdrachten van de distributienetbeheerders uit te voeren. De meerjarentarieven zijn van groot belang omdat ze voor de consument stabiliteit en transparantie bieden. Bovendien vormen meerjarentarieven de basis voor een stabiele begroting. Voor Eandis, als werkmaatschappij van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, is dat het vertrekpunt voor een verder goed beheer van de netten en een optimale dienstverlening in het kader van de toenemende maatschappelijke taken. Uit vergelijking van de meerjarentarieven van de distributienetbeheerders in Vlaanderen, Brussel en Wallonië blijkt dat voor een typeklant Dc (= laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag), Dd (= laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag) en T2 (= klant met een jaarverbruik gas van kwh) de meerjarentarieven van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in globaliteit zowel voor elektriciteit als voor aardgas tot de goedkoopste van België behoren. Injectietarief De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hadden, conform het koninklijk besluit van 2 september 2008 met betrekking tot de meerjarentarieven, hun tariefvoorstellen voor elektriciteit en gas voor de periode , tijdig ingediend. Hierbij werd gebruik gemaakt van het door de CREG vooropgestelde rapporteringmodel. Het directiecomité van de CREG heeft op 4 juni 2009 haar goedkeuring verleend aan de tariefvoorstellen van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor de regulatoire periode Daardoor kon het meerjarentarief pas ingang vinden vanaf 1 juli De goedkeuring was bovendien gekoppeld aan de intrekking van de nog lopende gerechtelijke procedures tegen eerdere tariefbeslissingen van de CREG. Het injectietarief, dat sinds 1 juli 2009 van toepassing is, voorziet dat de decentrale producenten een vergoeding betalen aan de distributienetbeheerders per geproduceerde MWh die ze in het net injecteren. Energie die voor eigen toepassingen wordt gebruikt, is dus niet onderhevig aan het injectietarief. Het huidige injectietarief wordt enkel toegepast op grotere (met een vermogen boven 10 kw) decentrale productieinstallaties (voorzien van injectie-ean). De tarieven zijn vastgesteld in één keer voor de volgende vier jaar. Het tarief evolueert van jaar tot jaar onder meer in functie van de indexering en de voorziene investeringen. 22

23 Bonus-malus 2008 De CREG besliste dat voor het exploitatiejaar 2008 de malus van Iveka in de activiteit elektriciteit ,56 euro bedroeg. Voor aardgas bedraagt de malus ,74 euro. De malus is integraal overdraagbaar. Aanpassingen in de regelgeving Het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking voert het maximum participatiepercentage van één of meer provincies binnen een opdrachthoudende of dienstverlenende vereniging op van 20 % tot 30 % zonder dat het stemgewicht groter mag zijn dan 25 %. Het decreet van 8 mei 2009 brengt een aantal wijzigingen aan het elektriciteitsdecreet aan. De tarieven en de looptijd voor minimumsteun voor elektriciteitsproductie uit zonne-energie werden gewijzigd. Op 5 juni 2009 wijzigde de Vlaamse regering het groenestroombesluit. Daardoor wordt de aanvangsdatum voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor kleinschalige productie-installaties aangepast en wordt de toekenning van minimumsteun voor zonnepanelen in de toekomst afhankelijk gesteld van dakisolatie. Aan de netbeheerder wordt een mandaat gegeven om op verzoek van de VREG controles uit te voeren in het kader van de uitbetaling van de minimumsteun. Op 1 juli 2009 werd het nieuwe besluit tot regeling van de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt van kracht. Marktmodel VREG Onder impuls van de Vlaamse energieregulator VREG werd in 2009 verder nagedacht over en gewerkt aan een vernieuwing van het marktmodel voor de vrije energiemarkt in Vlaanderen. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis hebben steeds hun actieve medewerking verleend aan dit onderzoek. Met de vernieuwing van het marktmodel wil men in Vlaanderen een aantal pijnpunten in de huidige marktwerking elimineren en tegelijk de energiemarkt voorbereiden op de grote aanpassingen die op til zijn: de introductie van de slimme meters als een hoeksteen voor een slim distributienet, de spectaculaire groei van allerlei decentrale productie-eenheden, de ambitieuze milieudoelstellingen waarin het energiebeleid een essentiële plaats inneemt, de vraag van de eindgebruikers naar transparante en eenvoudige processen, Voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders is het essentieel dat zowel de financiële haalbaarheid als de efficiëntie daarbij niet uit het oog mogen worden verloren. 23

24 Clearing house In het kader van de gesprekken over de toekomstige marktspelregels (MIG 5 en 6) en de voorbereiding daarvan, is er de studie rond het oprichten van een Clearing house. Deze centrale verrekeningskamer zal fungeren als uitwisselingsplatform waar alle gegevens samenkomen en waarop alle marktpartijen zijn aangesloten. In het kader van deze gesprekken is er onder meer een overeenkomst gesloten tussen Synergrid en de netbeheerders. Die heeft als voorwerp om naast een studie inzake nieuwe marktprocessen (MIG 5 en 6) ook een beschrijving op te maken van de behoeften voor een Clearing house. Voor de besluitvorming werden een beleidscomité en een stuurgroep opgericht. De volledige onafhankelijkheid op het vlak van informatica wordt volgens planning gerealiseerd tegen uiterlijk 1 juli Indexis als filiaal van Eandis en de Waalse werkmaatschappij Ores Indexis staat in voor een aantal gespecialiseerde informatica-gebonden diensten met betrekking tot de processen van de vrije energiemarkt. De activiteiten van Indexis bestrijken twee domeinen: het verwerken en het doorsturen van meetgegevens, zowel van elektriciteits- als van gasverbruiken. Indexis is federaal georganiseerd (Vlaanderen en Wallonië) en beheert de verbruiksgegevens op een onafhankelijke en vertrouwelijke manier. Kwaliteit en snelheid staan hierbij voorop. Stand van zaken in het IT-stappenplan In het kader van het met de VREG afgesproken IT-stappenplan werd ook in 2009 een aantal belangrijke stappen gezet om te komen tot een scheiding en bijgevolg een onafhankelijke werking van de informatica-applicaties van de netbeheerders en Eandis. Zo draait voortaan de infrastructuur volledig autonoom, is een infrastructuur uitgebouwd voor documentmanagement via het intranet, is het beheer van alle wettelijke archiefdocumenten volledig in eigen beheer, is de printshop (facturen) naar Eandis overgegaan en zijn enkele gedeelde netwerkschijven losgekoppeld. Bij de fusie in 2006 van de voormalige operatoren tot Eandis bleef Indexis, het meterbedrijf van de distributienetbeheerders als organisatie voor het informaticaplatform bestaan. De vertegenwoordigers van Vlaanderen en Wallonië hebben in die context beslist om de samenwerking verder te zetten, maar onder een andere constructie. Daarom is beslist Indexis om te vormen tot een filiaal van Eandis en van Ores, de onafhankelijke werkmaatschappij van de Waalse gemengde distributienetbeheerders. Eandis participeert voor 70 % in het kapitaal van Indexis. Deze nieuwe constructie is operationeel sinds 1 januari De werkmaatschappijen staan in voor de meteropnames en validatie. 24

25 2. Algemeen beleid Slimme meters en slimme netten Op termijn zullen de verbruiksmeters voor elektriciteit en aardgas evolueren naar elektronische of slimme energiemeters. Slimme meters en slimme netten bieden het distributienetbeheer van de toekomst veel meer mogelijkheden, ook ten gunste van de klanten, de leveranciers en andere marktactoren. De VREG heeft als onderdeel van de voorbereidingen naar het nieuwe marktmodel reeds een voorstudie laten uitvoeren over een mogelijke veralgemeende invoering van slimme meters. Dergelijke grootschalige introductie vergt grondig studiewerk, een degelijke kosten-batenanalyse en een duidelijk inzicht in de technische mogelijkheden van deze meters. Een investering in elektronische meters die uitsluitend worden gebruikt om achteraf meetgegevens beschikbaar te stellen van de marktpartijen is wellicht een gemiste opportuniteit. Via het beschikbaar hebben van gegevens in reële tijd ontstaan op termijn maximale mogelijkheden om netten te sturen en te evolueren naar 'slimme gebruikers' en slimme, ook decentrale, producenten. Het programma slimme meters is een samenwerking tussen Eandis, Infrax en PBE om in heel Vlaanderen het concept van slimme meters te introduceren. Het concept steunt op betrouwbare datacommunicatie via de laagspanningskabels (in het vakjargon: PLC, of power line communication). Vervolgens wordt de communicatie bij een aantal meters gecentraliseerd, die dan verder via internet met de centrale computers communiceren. Eandis wil de nieuwe technieken uitgebreid testen in een welomschreven testgebied. De technische oplossing werd inmiddels gere gistreerd via een Europees octrooi dat voor een periode van 20 jaar de intellectuele eigendom beschermt. Een wereldwijde octrooiaanvraag was begin 2010 nog in behandeling. Het technische pilootproject slimme meters wordt opgezet in meerdere fasen: een eerste fase omvat een veldtest met meters. Het testgebied situeert zich in Leest en Hombeek. In 2010 krijgen alle inwoners van deze Mechelse deelgemeenten een nieuwe elektronische verbruiksmeter voor elektriciteit en gas. Nadien volgt een pilootproject met meters. 25

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag

Nadere informatie

Bouwen aan de netten van de toekomst

Bouwen aan de netten van de toekomst 24 juni 2010 Intergem viert 30-jarig bestaan Bouwen aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Intergem werden de activiteiten en jaarresultaten 2009 voorgelegd.

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20120420-136) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG

Nadere informatie

Samen groeien Samen oogsten Samen proeven

Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Samen groeien Samen oogsten Samen proeven Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Inhoudstabel Voorwoord 3 CIPAL missie en waarden 6 Statuten, deelnemers en samenstelling van de bestuursorganen 10 Het BBC-project,

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Perstekst 6 december 2006 Inhoud persbijeenkomst Eandis Eandis vandaag Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Openbare verlichting klaar

Nadere informatie

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen nhoudsopgave 1. Situatieschets... 4 2. e procedure bij wanbetaling... 4 2.1. Procedure bij leveranciers... 4 2.2. Procedure bij netbeheerders... 4 2.3. ecente aanpassingen van de wetgeving... 7 2.3.1.

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

Sibelga, overal aan uw zijde

Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Inhoud Editoriaal Editoriaal 1 Activiteiten en opdrachten 2 De cijfers voor 2012 3 De gebeurtenissen van 2012 4 Brussel viert feest 6 01 ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren,

- Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014. Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Ref. CV/103/2014/RVB 1.3 - Aan de Bestuurders - Aan de technisch Raadgevers 19/02/2014 Geachte Mevrouwen, Geachte Heren, Wij hebben de eer u uit te nodigen voor de 231 ste bijeenkomst van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie