Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven"

Transcriptie

1 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers verwerkt: kosten om energie te produceren, kosten om netten aan te leggen en te onderhouden, kosten om energie te vervoeren, heffingen van de overheid... Elke marktspeler krijgt zijn deel, ook al is er uiteindelijk maar één factuur van de leverancier aan zijn klant. Op de elektriciteitsfactuur van de leverancier aan de klant komen alle elementen samen: - productiekost (de prijs van de energie zelf), - kosten van de distributienetbeheerders (met inbegrip van de transmissiekosten van Elia om elektriciteit over het hoogspanningsnet te vervoeren), - toeslagen en heffingen die de overheid oplegt. De distributienetbeheerders (DNB) verrekenen de kosten van hun opdrachten in de zogeheten distributienettarieven. 2. Distributienettarieven: meer dan enkel exploitatiekosten De Vlaamse regering heeft ervoor gekozen om aan de distributienetbeheerders een aantal belangrijke verantwoordelijkheden en opdrachten toe te vertrouwen om het energie- en sociaal beleid van de Vlaamse overheid mee te helpen realiseren. Met andere woorden, de distributienettarieven dekken niet enkel de exploitatiekosten om elektriciteit tot bij de consument thuis te brengen, maar ook de kosten die gepaard gaan met de invulling van de zogeheten 'openbaredienstverplichtingen' (ODV). Deze openbaredienstverplichtigen omvatten naast een technisch gedeelte ook een ecologisch en een sociaal luik. Het gaat ondermeer om: - de promotie van rationeel energiegebruik (REG), - de verplichte aankoop aan een vaste prijs van groenestroomcertificaten, - de strijd tegen energiearmoede via een aantal sociale openbaredienstverplichtingen (SODV), - de levering aan klanten die niet meer bij een commerciële leverancier terecht kunnen. De verrekening van de 'maatschappelijke kosten' die daar mee gepaard gaan, zou op verschillende manieren kunnen gebeuren: - rechtstreeks via de begroting van de (Vlaamse) overheid, - via de belastingen, - via een hogere prijs per verbruikte kwh, - via een 'groene' of 'sociale' toeslag op de energiefactuur, - via het doorrekenen in het distributienettarief De Vlaamse overheid heeft voor deze laatste optie gekozen door een reeks openbaredienstverplichtingen op te leggen aan de DNB s, die deze kosten onder streng toezicht van de CREG, het federale controleorgaan bevoegd voor de tarieven op hun beurt moeten doorrekenen in het distributienettarief. Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven - 1

2 3. Onvoorziene groei maatschappelijke kosten Vroeger werden de distributienettarieven elk jaar herzien maar voor Eandis zijn sinds 1 juli 2009 meerjarentarieven van toepassing voor de zogenaamde regulatoire periode Uit de meest recente cijfers en geactualiseerde prognoses blijkt evenwel dat de toenmalig vastgelegde tarieven voor de eerste regulatoire periode niet in staat zijn om de onvoorziene sterke groei van deze maatschappelijke kosten te compenseren. Die onvoorziene groei is onder meer het gevolg van het overweldigend succes van de REG-premies en groenestroomcertificaten. De opmars van hernieuwbare energie en energiebesparingen is indrukwekkend: - Het onverhoopte succes van hernieuwbare energie (zonnepanelen, windparken, biomassa,...) is duidelijk merkbaar in ons landschap. De cijfers bevestigen die indruk. Zo liggen er t.o.v. 2008, 18 keer meer zonnepanelen en verdubbelde het opgesteld vermogen windenergie. De totaal opgewekte hernieuwbare energie was eind 2010 gestegen tot 2,3 miljard kwh ten opzichte van in totaal 28 miljard kwh voor het werkingsgebied Eandis. Van alle stroom die door Eandis verdeeld wordt, is momenteel dus 8% hernieuwbaar. Hierdoor is het Vlaamse streefdoel haalbaar om tegen 2020 te evolueren naar minstens 13% hernieuwbare energie. - Ook zuiniger omgaan met onze energie slaat aan: Eandis betaalde ongeveer energiepremies uit in 2010, hoofdzakelijk voor het plaatsen van hoogrendementsglas, dakisolatie en condensatieketels. De energiebesparing dankzij de energiepremies bedroeg in 2010 maar liefst 1,7 miljard kwh primaire energie, wat neerkomt op ton vermeden CO 2 -uitstoot. - Daarnaast is iedereen er zich meer en meer van bewust dat de beste en goedkoopste kwh er één is die niet wordt verbruikt. Een blik op de voorziene budgetten in de meerjarentarieven ten opzichte van de reële situatie maakt duidelijk dat meerjarentarieven niet meer in staat zijn om de kosten te dekken: (in miljoen ) Gebudgetteerd Geraamde kost Meerkost Promotie REG Groenestroomcertificaten Totaal De meerjarentarieven zijn gebaseerd op prognoses gemaakt in In dat jaar werd bijvoorbeeld 7 miljoen euro uitgegeven aan groenestroomcertificaten. Het gebudgetteerde bedrag ligt dus veel hoger maar voldoet desondanks niet aan de te verwachten kost. Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven - 2

3 4. Waarom voorstel om meerjarentarieven gedeeltelijk tussentijds te herzien? De DNB s prefinancieren momenteel het verschil tussen de gebudgetteerde kosten en de geraamde kosten, en dit in principe tot de volgende regulatoire periode Tegen eind 2012 zal dit bedrag oplopen tot 543 miljoen euro. Het is echter zinloos en misleidend maatschappelijke investeringen vooruit te schuiven. Dat hypothekeert alleen de toekomst. Bovendien zijn deze maatschappelijke investeringen onafwendbaar. Want als we vandaag niets doen, is het risico groot dat de klimaatdoelstellingen tegen 2020 niet worden gehaald. Concreet creëert dit een dubbel probleem: enerzijds zullen boetes worden opgelegd omwille van het niet behalen van de milieudoelstellingen, terwijl er anderzijds toch, en sowieso versneld, zal moeten worden geïnvesteerd in hernieuwbare en groene energie. Indien geen tussentijdse actie wordt ondernomen om de huidige meerjarentarieven aan te passen en de extra kosten die nu reeds gemaakt zijn, worden doorgeschoven naar de tweede regulatoire periode ( ) zullen de tarieven veel te bruusk moeten stijgen vanaf Daarom heeft de CREG een tussentijdse herziening van de tarieven goedgekeurd vanaf 1 april 2011, waarbij het tekort van 543 miljoen euro evenredig gespreid wordt over 2011 en Voordelen gedeeltelijke tussentijdse herziening Het heeft geen zin om de opdrachten die door de overheid zijn opgelegd te prefinancieren om ze nadien, samen met de bijkomende financieringskosten, in een inhaalbeweging te verhalen op de consument. De kosten die in een bepaalde regulatoire periode zijn gegenereerd, worden het best verrekend in de tarieven van diezelfde regulatoire periode, wat tot een grotere transparantie van de kostenstroom leidt. De consument wordt niet verblind door tijdelijk 'kunstmatig' te laag gehouden distributienettarieven. Het is onlogisch om de maatschappelijke investeringen die door de overheid zijn opgelegd, vooruit te schuiven in de tijd en hierdoor de consument 'zand in de ogen te strooien'. In de huidige meerjarentarieven was een verregaande onevenredigheid opgetreden tussen de reële kosten en de doorgerekende kosten. De gedeeltelijke tussentijdse herziening, gespreid over twee jaar, zorgt ervoor dat de tarieven opnieuw voldoen aan het principe van evenredigheid door de periode waarin de extra kosten tot stand komen te laten samenvallen met de periode waarin ze verrekend worden. 6. Concrete impact op energiefactuur Het zijn enkel de kosten van de opdrachten premies REG en groenestroomcertificaten die voor herziening zijn voorgesteld. Alle andere componenten van het distributienettarief, zoals de kosten voor exploitatie van de netten elektriciteit en aardgas, blijven ongewijzigd. Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven - 3

4 Voor een gezin met een jaarverbruik elektriciteit van kwh (1 900 kwh dag en kwh nacht) betekent dit globaal een verhoging van maandelijks ongeveer 6 euro (= 54 euro over de 9 resterende maanden in 2011) tot eind 2012 als extra investering voor het Vlaamse energiebeleid in het kader van de Europese doelstellingen. De verschillende componenten van het gemiddelde verbruik van een gezin met 2 kinderen (3500 kwh) zien er voor en na de herziening als volgt uit: (in per jaar) 2011 (vóór herziening) 2011 (na herziening) Verschil Openbaredienstverplichtingen 31,60 85, ,23 Beschermde klanten 6,61 6, kwh gratis 13,82 13,82 0 REG 3,79 9,27 + 5,48 Openbare verlichting 2,14 2,14 0 Groenestroomcertificaten 5,16 53, ,75 WKK 0,08 0,08 0 Exploitatiekosten 40,47 40,47 0 Afschrijvingen installaties 46,82 46,82 0 Netto billijke vergoeding (voor het ingebrachte kapitaal) 35,27 35,27 0 Financiële lasten (leningen, ) 19,45 19,45 0 Overige kosten (netverliezen, projecten, slopingen, ) 24,76 24,76 0 TOTAAL 198,36 252, ,23 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven - 4

5 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven - 5

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota

Ontwerp van decreet. tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009. Reflectienota stuk ingediend op 948 (2010-2011) Nr. 10 19 april 2011 (2010-2011) Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 Reflectienota ingediend door de dames Irina De Knop en Mercedes

Nadere informatie

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5

1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. UNIZO-bevraging... 5 2.1. Evolutie stroomprijs?... 5 2.2. Belang van de elektriciteitsfactuur?... 7 2.3. Maatregelen om KMO-stroomfactuur te laten dalen?... 8 3. Vergelijking

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie STUDIE-20121119-04 betreffende de invoering van een progressieve tarifering zoals voorgesteld door de CWaPE in haar studie

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE

DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE DOSSIER EEN KLARE KIJK OP ENERGIE De visie van de N-VA Mijn papa zegt dat het licht zal uitgaan als ik groot ben. - Hendrik - 2 Inhoudstafel Deel I. Energie in cijfers en feiten 6 1. Feiten en evolutie

Nadere informatie

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas

Energiegids. ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Energiegids ontdek meer over uw factuur voor elektriciteit en aardgas Wat vindt u in deze gids? Beste lezer, Elektriciteit en aardgas zijn duur. Wil u zo weinig mogelijk betalen? Dan is het belangrijk

Nadere informatie

Hernieuwbare energie in Vlaanderen.

Hernieuwbare energie in Vlaanderen. ITINERA INSTITUTE ANALYSE Hernieuwbare energie in Vlaanderen. Wat is de meerkost per gezin in 2020? 2011/20 25 07 2011 MENSEN WELVAART BESCHERMING Hernieuwbare energie heeft een meerkost en deze komt finaal

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas 2 In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P

Nadere informatie

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas

Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen. Minder betalen voor elektriciteit en aardgas Informatiebundel over energie voor hulpverleners en intermediairen Minder betalen voor elektriciteit en aardgas In deze bundel vindt u het antwoord op veel vragen over energie. P 05 P 09 P 14 P 17 P 19

Nadere informatie

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015)

Beleidsnota. Energie 2014-2019. stuk ingediend op. 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op 148 (2014-2015) Nr. 1 24 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Energie 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

dossier energiebeleid

dossier energiebeleid dossier energiebeleid Je kunt als ondernemingsmilitant een hoop initiatieven nemen op het vlak van energie. Werknemers gaan over het energiebeleid van hun onderneming 12 VAKBEWEGING 817 25 JANUARI 2015

Nadere informatie

Persmededeling 24 juni 2008

Persmededeling 24 juni 2008 Persmededeling 24 juni 2008 Verstandig investeren in bedrijfszekerheid en dienstverlening Op 24 juni 2008 vond in Sint-Niklaas de Algemene Vergadering plaats van distributienetbeheerder Intergem. In 2007

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Nr. 30 Zitting 2003-2004 4 februari 2004 BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Actualiteitsdebat Energiebeleid (Sprekers : de heer Eddy Schuermans, mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, de heren Johan

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3

Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 s Uw elektriciteit en gas in 1-2-3 http://www.elektriciteit-123-gids.be In samenwerking met : Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Uw elektriciteit en gas in 123...3 STAP 1: Wat u moet weten...4 1. Wat?...4

Nadere informatie

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit

Praktische vragen over de werking van de groepsaankoop gas en elektriciteit FAQ: Alle vragen en antwoorden over de groepsaankoop van Testaankoop voor jou op een rijtje! Top 10 meest gestelde vragen (tijdens inschrijffase) 1. Wat is de groepsaankoop gas en elektriciteit? 2. Wat

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01)

MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) MIJN ENERGIEFACTUUR? (ALG 01) Hoe lees en ontcijfer ik mijn energiefactuur? 1. INLEIDING In België en in de meeste Europese landen wordt de beschikbaarheid van energie als vanzelfsprekend beschouwd in

Nadere informatie

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID

10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 10 VOORSTELLEN VOOR BETAALBARE & DUURZAME ENERGIEZEKERHEID 18 juni 2012 ENERGIEZEKERHEID PRIMEERT De federale en Vlaamse regering leverden de voorbije maanden de nodige inspanningen om de marktwerking

Nadere informatie

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland

Interreg Eco2Profit. Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Interreg Eco2Profit Kritische analyse van ondersteuningsmaatregelen inzake duurzame energie in Vlaanderen en Nederland Alex Polfliet Zero Emission Solutions bvba Partners: Met de steun van: Met financiële

Nadere informatie

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan 1. Samenvatting De VREG onderzocht de kostenimpact van de maatregel tot toekenning van een hoeveelheid gratis elektriciteit

Nadere informatie

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers

Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan huishoudelijke afnemers Analyse bevraging efficiëntie en effectiviteit toekenning gratis elektriciteit aan 1. Samenvatting De VREG onderzocht de kostenimpact van de maatregel tot toekenning van een hoeveelheid gratis elektriciteit

Nadere informatie

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013)

Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) Groepsaankoop Groene Energie Hoe te werk gaan met papieren inschrijvingen t.b.v Inschrijfperiode (1 november 2012 tot en met 5 februari 2013) 1 Inleiding Dit document beschrijft het proces van iemand die

Nadere informatie

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België

Vergelijking van onshore en offshore windparken in België UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 Vergelijking van onshore en offshore windparken in België Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master in

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de

Nadere informatie