Activiteitenverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2009"

Transcriptie

1

2 2

3 Imewo INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR ENERGIEVOORZIENING IN WEST- EN OOST-VLAANDEREN Opdrachthoudende vereniging ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Jaarvergadering 21 juni

4 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 11 Distributiegebied 12 Bestuur en toezicht 13 Verslag van de Raad van Bestuur 19 Inleiding 20 Inventaris van de vrijgemaakte markt 21 - Meerjarentarieven distributie - Injectietarief - Bonus-malus Aanpassingen in de regelgeving - Marktmodel VREG - Clearing House - Stand van zaken in het IT-stappenplan - Indexis als filiaal van Eandis en de Waalse werkmaatschappij ORES Algemeen beleid 24 - Smart metering/slimme meters - Rapportering kwaliteit dienstverlening - Statutenwijziging en kapitaalverhoging - Samenwerkingsovereenkomst Elia distributienetbeheerders: voorstel tot verlenging - Bedrijfsspecifieke overeenkomst Imewo-OVAM - Overeenkomsten met Telenet - Aanpassing reglementen verkavelingen - Dubbelzijdig aanleggen van lagedruknet aardgas - Samenwerkingsovereenkomst koppelpunten distributienetten Imewo in de samenleving 29 - Energie en armoede - De budgetmeter: nieuwe termijnen voor plaatsing - Budgetmeter aardgas - Recupereren van schuld via de budgetmeter - Opzegtermijn bij drop gewijzigd - Evolutie sociale openbaredienstverplichtingen - Onze contacten met de klanten 2

5 Rationeel energiegebruik en milieu 33 - Energiediensten voor lokale besturen - REG-samenwerkingsprotocol - REG-actieplan REG-actieplan Aardgasfonds - Huishoudelijke energiescans - Actieverplichting: kortingbon energiezuinige koelkast/wasmachine - Standaardmateriaal openbare verlichting - Forfaitprijzen onderhoud openbare verlichting - Harmonisatie brandprogramma s openbare verlichting - Project dimming openbare verlichting (status 2009) - Project ledverlichting (status 2009) - Earth Hour en Nacht van de Duisternis - Aangesloten installaties hernieuwbare energie - De ecologische voetafdruk - Elektrische voertuigen Investeringsprogramma s 42 - Gerealiseerde investeringen in Budget Driejaarlijkse investeringsplannen Eandis 44 - Eandis officieel erkend als werkmaatschappij - Bekroningen - Klantentevredenheid - Aanvragen van (werf)aansluitingen via Eandis-website - Eerste Aannemersprijs Eandis e werknemer - Open Bedrijvendag Verslag Corporate Governance Comité 47 Beknopte jaarrekening 51 Inleiding 52 Balans per 31 december Resultaten elektriciteit Resultaten aardgas Uit te keren dividenden openbare besturen per einde juni (Uitgebreide financiële gegevens kunt u terugvinden in het Financieel verslag 2009 dat samen met het activiteitenverslag het jaarverslag vormt en dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via ). Verklarende woordenlijst 59 3

6 Woord vooraf Geachte lezer, Het energielandschap heeft zich de afgelopen jaren zeer snel gewijzigd. Sinds de volledige vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt, nu alweer zeven jaar geleden, is een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd, zodat de context waarin we onze activiteiten ontplooien, de besluitvorming en de manier van werken grondig zijn hertekend. Inmiddels is Vlaanderen meer en meer vertrouwd geraakt met de verschillende marktspelers en het distributienetbeheer heeft in de gehele marktwerking onmiskenbaar zijn plaats verworven. De evolutie naar een optimaal werkende energiemarkt is evenwel niet afgelopen. Het gaat om een geleidelijk proces dat bovendien rekening moet houden met continue veranderingen op zowel politiek, economisch als ecologisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de Europese richtlijn. Die moet leiden tot minder CO2-uitstoot, grotere energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie tegen het jaar Dat is een gigantische uitdaging. Het spreekt voor zich dat onze opdrachthoudende vereniging eveneens in alle geledingen zal mee-denken en mee-evolueren om te beantwoorden aan deze objectieven van de samenleving van de toekomst. Die samenleving van de toekomst is er één waarin de energiegebruikers meer comfort mogen verwachten van de technologische vooruitgang, met groeiende aandacht voor REG en milieubewustzijn. Energiegebruikers evolueren meer en meer naar prosumenten, eindgebruikers die zowel energie produceren als consumeren. Slimme meters en slimme netten zijn het antwoord op een technische uitdaging waarmee we willen meebouwen aan een intelligent energienetwerk in Vlaanderen. Deze slimme technologieën vormen een maatschappelijke noodzaak om tegemoet te kunnen komen aan de doelstellingen in verband met het energieverbruik, broeikasgassen en hernieuwbare energie. Daarnaast vormen ze een technische noodzaak om het tweerichtingsverkeer van de energiestromen ingevolge de lokale productie, op een kostenefficiënte manier te kunnen beheersen. De algemene invoering van een slim netwerk vergt zware investeringen. Deze extra kosten zijn evenwel onafwendbaar om te kunnen beantwoorden aan de Europese doelstellingen en om tot een positieve eindbalans te kunnen komen voor de hele maatschappij. Naast onze rol in de ontwikkeling van de slimme technologie, blijven we ons als distributienetbeheerder ten volle inzetten om uitvoering te geven aan het REG-beleid waarin diverse acties en besparingsdoelstellingen vervat zitten. Zo zal er in 2010 bijzondere aandacht uitgaan naar dakisolatie en samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen. De actie huishoudelijke energiescans wordt voortgezet en aangevuld met opvolgscans, waarbij de beschermde afnemers bij uitstek tot de doelgroep behoren. Nieuw is ongetwijfeld het project Energiediensten aan Lokale Besturen dat vorig jaar door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis is ontwikkeld. Het opzet van dit initiatief is om aan lokale besturen producten en diensten aan te bieden voor energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, met als doel energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Zo kunnen onze steden en gemeenten niet alleen totaalprojecten van energiebesparing realiseren, maar onderstrepen ze ook hun voorbeeldfunctie naar de bevolking en de bedrijven. Op sociaal-maatschappelijk vlak kunnen we niet voorbij aan de opmerkelijke toename van het aantal klanten sociale leverancier, vermoedelijk door het effect van de economische crisis en de groeiende werkloosheid. De dienstverlening sociale leverancier 4

7 vereist een specifieke ingesteldheid en expertise, zowel op vlak van beleid als bij de uitvoering. Zo wordt er altijd een grote bereidheid getoond voor bevredigende oplossingen en is schorsen nooit een doel op zich. Het is en blijft onze intentie om in deze problematiek een maximale efficiëntie na te streven, met behoud van het solidariteitsprincipe, vooral in het belang van de sociaal zwakkeren. In het nieuwe decennium van deze eenentwintigste eeuw, kondigt ook 2010 zich als een boeiend werkjaar vol uitdagingen aan. We zullen doeltreffende antwoorden moeten vinden in strategische dossiers zoals een vlotte vrije marktwerking, de oprichting van een Clearing House en de gewijzigde opdrachten voor Indexis, nieuwe opdrachten in het kader van gasuitbreidingen, REG en sociale openbaredienstverplichtingen Kortom de lijst wordt aanzienlijk en de uitdagingen al evenzeer. Naast de expertise en gemotiveerdheid van de directie en de medewerkers van Eandis in hun job, wil ik graag in de verf zetten, dat de realisatie van alle doelstellingen ook het resultaat is van de constructieve samenwerking van alle bestuurders en de deelnemers in onze opdrachthoudende vereniging. Daarvoor aan al wie op een of andere manier zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot de verwezenlijkingen, initiatieven en samenwerking in het voorbije jaar, mijn hartelijke dank. Sami SOUGUIR Voorzitter Uiteraard kunnen we, samen met de collega s van de andere zes Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, die vele beleidsbeslissingen niet alleen tot een goed einde brengen. Een cruciale hefboom, meer nog, de absoluut noodzakelijke, betrouwbare en duurzame motor van onze activiteiten is ongetwijfeld ons distributienetbedrijf Eandis en haar ruim medewerkers. Het is een absolute uitdaging voor Eandis om als onderneming voortdurend mee te denken en mee te zijn voor een nog krachtiger beheer en een nog betere beheersing van de kosten. Tegelijk moet er permanent worden geïnvesteerd in groei en ontwikkeling van nieuwe kennis en expertise, en dat alles binnen het kader van ethisch ondernemen. Onze dienstverlening evolueert, onze klanten vormen een permanente waardemeter voor onze werking. Competente, dynamische en gemotiveerde medewerkers zijn daartoe cruciaal. Ze geven vorm aan onze dienstverlening, onze resultaten, onze toekomst. 5

8 6

9 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7

10 Identiteit Benaming Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen afgekort tot Imewo Rechtsvorm Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Secretariaat Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Oprichting Opgericht op 10 maart Oprichtingsakte en statuten - Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 5 augustus 1975, nr Goedkeuring bij Koninklijk Besluit van 12 juni Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 24 september Statuten Omzetting in opdrachthoudende vereniging door de Algemene Vergadering in Buitengewone zitting van 7 november Laatst gewijzigd door de Algemene Vergadering van 14 december Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 8 januari 2010, nr Goedgekeurd bij MB van 26 maart Ondernemingsnummer Btw BE RPR Gent 8

11 Contactmogelijkheden Algemeen telefoonnummer Op dit nummer kunt u terecht voor vragen over: nieuwe aansluitingen verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters de opneming van meterstanden rationeel energiegebruik (REG) budgetmeters en dienstverlening sociale leverancier Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kunt u terecht met meldingen over storingen of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Doven en slechthorenden kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht naar Meer info op website Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Ombudsdienst Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur Ombudsdienst Eandis, postbus 60, 9090 Melle > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis 9

12 Klantenkantoren Brugge Eeklo Gent Lokeren Oostende Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge Molenstraat 58, 9900 Eeklo Sint-Pietersnieuwstraat 62, 9000 Gent Oud-Strijderslaan 3, 9160 Lokeren H. Serruyslaan 66-68, 8400 Oostende Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Website Infrastructuurgebieden Brugge-Middenkust Scheepsdalelaan 56, 8000 Brugge Schelde-Lieve Schelde-Waas Bomastraat 11, 9000 Gent Heistraat 88, 9100 Sint-Niklaas Algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle 10

13 Deelnemers 42 gemeenten, Provincie Oost-Vlaanderen, Provincie West-Vlaanderen en Electrabel nv. Gemeenten Elektriciteit Aardgas Aalter x x Assenede x x Beernem x x Berlare x x Blankenberge x x Bredene x x Brugge x x Damme x x De Pinte x x Destelbergen x x Eeklo x x Evergem x x Gent x x Jabbeke - x Kaprijke x x Knesselare x x Knokke-Heist x x Laarne x x Lede x x Lichtervelde x x Lochristi x x Lokeren x x Lovendegem x x Maldegem x x Melle x x Merelbeke x x Moerbeke-Waas x x Nevele x x Oostende x x Oosterzele x x Oostkamp x x Sint-Laureins x x Sint-Lievens-Houtem x x Sint-Martens-Latem x x Waarschoot x x Wachtebeke x x Wetteren x x Wichelen x x Zedelgem x x Zele x x Zomergem x x Zuienkerke x x 11

14 Distributiegebied Volgens infrastructuurgebied Infrastructuurgebieden Knokke-Heist Blankenberge Zuienkerke Damme Bredene Oostende Brugge Jabbeke Zedelgem Oostkamp Beernem Lichtervelde Brugge-Middenkust Schelde-Lieve Maldegem Sint-Laureins Eeklo Kaprijke Assenede Waarschoot Evergem Knesselare Zomergem Lovendegem Aalter Wachtebeke Moerbeke Lochristi Lokeren Nevele Zele Gent Destelbergen Laarne Berlare Sint- Martens- Latem Wetteren Melle Wichelen De Pinte Merelbeke Lede Oosterzele Sint- Lievens- Houtem Schelde-Waas Volgens activiteiten Knokke-Heist Blankenberge Zuienkerke Damme Bredene Oostende Brugge Jabbeke Zedelgem Oostkamp Beernem Lichtervelde Aardgas en elektriciteit Maldegem Sint-Laureins Eeklo Kaprijke Assenede Waarschoot Evergem Knesselare Zomergem Lovendegem Aalter Wachtebeke Moerbeke Lochristi Lokeren Nevele Zele Gent Destelbergen Laarne Berlare Sint- Martens- Latem Wetteren Melle Wichelen De Pinte Merelbeke Lede Oosterzele Sint- Lievens- Houtem Uitsluitend aardgas 12

15 Bestuur en toezicht Raad van Bestuur Voorzitter Sami Souguir Gent Ondervoorzitters Alfred Becquaert Anneke Gobeyn Electrabel Maldegem Wouter Bossuyt Brugge Lien Braeckevelt Gent Jenny Burms Electrabel Sabine Claeyssens Gent Lionel Clybouw Bredene Rudy Coddens Gent Franky Cornelis Sint-Laureins Yves De Lausnay Destelbergen Marc De Schepper (einde 03/2010) Assenede Marc De Smet Oosterzele Saban Gök Gent Ann Goossens Electrabel Alfred Hofman Electrabel Danny Lannoy Knokke-Heist Dirk Maes Aalter Bruno Matthys Gent Carine Meyers Berlare Leden Ludo Monset Blankenberge Stefaan Noreilde Gent Philip Pierins (vanaf 03/2010) Brugge Patrick Poppe Zele Didier Ramoudt Oostende Chris Roesbeke (vanaf 03/2010) Kaprijke André Sarens Electrabel Frank Schillewaert Zedelgem Charlotte Storme (einde 01/2010) Brugge Annelies Storms Gent Rik Strubbe Damme Filip Thienpont Merelbeke Luc Van Nuffel Electrabel Bernard Van Pamel Sint-Lievens-Houtem Luc Vande Caveye Oostkamp Jean Vandecasteele Oostende Jean-Pierre Vanden Berghe Brugge Van Wesemael Mirella (vanaf 04/2010) Electrabel Thierry Walbrecht Moerbeke-Waas Leden met raadgevende stem Mike Fierens Kathleen Van der Hooft Vera Dua Lokeren Knokke-Heist Gent Deskundigen Gustaaf Lauwaert Ludy Modderie André Vande Velde Secretaris Bruno Vuylsteke Vertegenwoordiging Eandis Geert Craeynest Luc De Bruycker Guy Demasières Frank Demeyer Luc Desomer Guy Peeters David Termont Dominique Van Damme Walter Van den Bossche Luc Van Landeghem 13

16 DIRECTIECOMITE Voorzitter Sami Souguir Ondervoorzitters Alfred Becquaert Anneke Gobeyn Leden Wouter Bossuyt Franky Cornelis Alfred Hofman Ludo Monset Bruno Matthys Philip Pierins (vanaf 03/2010) Patrick Poppe André Sarens Charlotte Storme (einde 01/2010) Filip Thienpont Jean Vandecasteele Deskundigen Gustaaf Lauwaert Ludy Modderie André Vande Velde Secretaris Bruno Vuylsteke Vertegenwoordiging Eandis Geert Craeynest Luc De Bruycker Guy Demasières Frank Demeyer Guy Peeters David Termont Dominique Van Damme Walter Van den Bossche 14

17 CORPORATE GOVERNANCE COMITE Voorzitter Rudy Coddens Ondervoorzitter Danny Lannoy Leden Sofie Bracke Lionel Clybouw Yves De Lausnay Dirk Maes Carine Meyers Stefaan Noreilde Bernard Van Pamel Luc Vande Caveye Deskundigen Gustaaf Lauwaert Ludy Modderie André Vande Velde Secretaris Jan Hermans Vertegenwoordiging Eandis Frank Demeyer Bart Bruyneel COMMISSARIS Deloitte Bedrijfsrevisoren bv cvba vertegenwoordigd door Dirk Cleymans 15

18 Regionaal Adviescomité Oost Voorzitter Franky Cornelis Sint-Laureins Leden Wim Annaert Wichelen Dirk Batsleer Zomergem Michaël Beeckman Wetteren Johan Claeys ( 04/04/2010) Eeklo Liliane Cooreman Knesselare Yves De Lausnay Destelbergen Isabelle De Meyer Lochristi Boudewijn De Schepper Maldegem Marc De Schepper Assenede Marc De Smet Oosterzele Norbert De Smet Lede Willy De Vliegher Wachtebeke Gilbert De Vos Lokeren Johannes De Wilde Laarne Anneke Gobeyn Maldegem Ivan Goethals Lovendegem Karel Goossens Wetteren Filip Huysman Evergem Dirk Maes Aalter August Mels Lokeren Carine Meyers Berlare Frans Naessens De Pinte Patrick Poppe Zele Chris Roesbeke Kaprijke Bea Roos Sint-Martens-Latem Roger Scheirlynck Waarschoot René Spiessens Evergem Filip Thienpont Merelbeke Katie Van Cauwenberge Provincie Oost-Vlaanderen Odette Van Hamme Eeklo Erwin Van Heesvelde Melle Eric Van Huffel Nevele Bernard Van Pamel Sint-Lievens-Houtem Thierry Walbrecht Moerbeke-Waas Deskundige In memoriam Johan Claeys Gemeenteraadslid Johan Claeys overleed op 4 april 2010, op 67-jarige leeftijd. Binnen de opdrachthoudende vereniging Imewo zetelde Johan in het Regionaal Adviescomité Oost. Als inwoner van de stad Eeklo engageerde hij zich sinds 1995 in de gemeenteraad en was tevens lid van de politieraad Meetjesland Centrum. Naast een fervent wielertoerist was hij ook een trouwe bloedgever. Zijn heengaan laat een leemte voor Eeklo en zijn bevolking na. Hij vertegenwoordigde de stad in diverse intercommunales, waaronder dus ook Imewo. Johan was een zeer sociaal bewogen man die na een loopbaan in de brouwerij Krüger - waar hij vakbondsafgevaardigde was voor het ACV - zich duidelijk in de politiek engageerde. Johan laat een vrouw en twee kinderen na. Staf Lauwaert Secretaris Bruno Vuylsteke Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Marc Spelier Donald Vanbeveren Rony Buysse Johan Savat Simon Van Wijmeersch Frederik Hindryckx Philippe Frerot Erik Van Riel Peter Vandepitte Dominique Van Damme Luc Van Landeghem Wim Dhondt Inge De Rijcke Luc Van Der Heyden Daniël Van Haesebroeck Marijke Rabaut 16

19 Regionaal Adviescomité West Voorzitter Charlotte Storme (einde 01/2010) Brugge Leden Joël Acke Jabbeke Wouter Bossuyt Brugge Lionel Clybouw Bredene Bernard De Cuyper Provincie West-Vlaanderen Tom Germonpré Oostende Lieven Goddyn Lichtervelde Danny Lannoy Knokke-Heist Ludo Monset Blankenberge Philip Pierins Brugge Didier Ramoudt Oostende Frank Schillewaert Zedelgem Luc Simoens Blankenberge Rik Strubbe Damme Kathleen Van der Hooft Knokke-Heist Leo Vanbesien Zuienkerke Luc Vande Caveye Oostkamp Jean Vandecasteele Oostende Jean-Pierre Vanden Berghe Brugge Hilde Vandevyver Beernem Bob Vanhaverbeke Brugge Agnes Versluys (vanaf 03/2010) Brugge Philippe Vlietinck Knokke-Heist Deskundige André Vande Velde Secretaris Bruno Vuylsteke Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Demasières Donald Vanbeveren Benedict Misault Hans Legein Bruno Jansseune Gustaaf De Mol Eddy Van Hooreweghe 17

20 Regionaal Adviescomité Centrum Voorzitter Annelies Storms Leden Gent Lien Braeckevelt Sabine Claeyssens Rudy Coddens Saban Gök Bruno Matthys Stefaan Noreilde Sami Souguir Gerda Zenner-De Gryze Gent Gent Gent Gent Gent Gent Gent Provincie Oost-Vlaanderen Deskundige Ludy Modderie Secretaris Bruno Vuylsteke Vertegenwoordiging Eandis Bart Bruyneel Guy Demasières Donald Vanbeveren Luc Van Der Heyden Daniël Van Haesebroeck Philippe Frerot Dominique Van Damme 18

21 Verslag van de Raad van Bestuur 19

22 Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van Imewo tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. In het laatste trimester van 2009 is een belangrijke bijkomende activiteit, namelijk Energie Diensten voor Lokale Besturen opgestart, die een verdere ontplooiing zal kennen vanaf Het opzet van dit initiatief is om aan lokale besturen producten en diensten aan te bieden inzake energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, teneinde energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Dit aanbod is in de eerste plaats gericht aan de publieke deelnemers van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, meer bepaald voor gebouwen van gemeenten, steden en provincies. De Algemene Vergadering heeft op 14 december 2009 een wijziging aan de statuten van de vennootschap goedgekeurd. Deze wijziging betrof de creatie van aandelen E. Hierdoor beschikt de Raad van Bestuur over de keuzemogelijkheid om, naast de gewone kapitaalaandelen A, gebruik te maken van een aparte aandelencategorie voor eventueel nieuw ingebrachte kapitalen. Deze aandelen E, waarop de deelnemers vrij kunnen inschrijven, worden vergoed met respect voor het rendement van de huidige kapitaalaandelen en alsof het leningen zijn in de mate dat het eigen vermogen boven de 33 %-grens ten opzichte van de GIK (geïnvesteerde kapitalen) uitkomt. Deze statutenwijziging werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 8 januari Governance Comité (CGC) aan de Raad van Bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwd mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud noch bezwaar. Verder verslag over de uitgevoerde werkzaamheden van het Corporate Governance Comité vindt u in hoofdstuk 7 van het activiteitenverslag. Er is geen tegenstrijdigheid van belangen vastgesteld overeenkomstig voornoemd verslag van het CGC. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, namelijk de balans, de resultatenrekening met commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2009, en de winstverdeling. De balans sluit per 31 december 2009 af met een totaal van ,73 euro ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van ,61 euro voor het boekjaar De volledige jaarrekening is opgenomen in het Financieel Verslag dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via De vennootschap heeft tot op heden geen beroep gedaan op het publieke spaarwezen. De vennootschap gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten ( derivaten ) op een wijze die van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat. De Raad van Bestuur 23 april 2010 Er zijn geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. De vennootschap heeft geen bijkantoren. Overeenkomstig de wettelijke voorschriften en artikel 16 van de statuten heeft het Corporate 20

23 Inventaris van de vrijgemaakte markt Meerjarentarieven distributie De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas zijn een weerspiegeling van alle kosten die noodzakelijk zijn om de opdrachten van de distributienetbeheerders uit te voeren. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hadden, conform het Koninklijk Besluit van 2 september 2008 met betrekking tot de meerjarentarieven, hun tariefvoorstellen voor elektriciteit en aardgas voor de periode , tijdig ingediend. Hierbij werd gebruik gemaakt van het door de CREG vooropgestelde rapporteringmodel. Het directiecomité van de CREG heeft op 4 juni 2009 haar goedkeuring verleend aan de tariefvoorstellen van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor de regulatoire periode Daardoor kon het meerjarentarief pas ingang vinden vanaf 1 juli De goedkeuring was bovendien gekoppeld aan de intrekking van de nog lopende gerechtelijke procedures tegen eerdere tariefbeslissingen van de CREG. De tarieven zijn vastgesteld in één keer voor de volgende vier jaar. Het tarief evolueert van jaar tot jaar onder meer in functie van de indexering en de voorziene investeringen. De meerjarentarieven zijn van groot belang omdat ze voor de consument stabiliteit en transparantie bieden. Bovendien vormen meerjarentarieven de basis voor een stabiele begroting. Voor Eandis, als werkmaatschappij van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, is dat het vertrekpunt voor een verder goed beheer van de netten en een optimale dienstverlening in het kader van de toenemende maatschappelijke taken. Uit vergelijking van de meerjarentarieven van de distributienetbeheerders in Vlaanderen, Brussel en Wallonië blijkt dat voor een typeklant Dc (laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag), Dd (laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag) en T2 (klant met een jaarverbruik gas van kwh) de meerjarentarieven van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in globaliteit zowel voor elektriciteit als voor aardgas tot de goedkoopste van België behoren. Injectietarief Het injectietarief, dat sinds 1 juli 2009 van toepassing is, voorziet dat de decentrale producenten een vergoeding betalen aan de distributienetbeheerders per geproduceerde MWh die ze in het net injecteren. Energie die voor eigen toepassingen wordt gebruikt, is dus niet onderhevig aan het injectietarief. Het huidige injectietarief wordt enkel toegepast op grotere (met een vermogen boven 10 kw) decentrale productie-installaties (voorzien van injectie-ean). Bonus-Malus 2008 De CREG besliste dat voor het exploitatiejaar 2008 de malus van Imewo in de activiteit elektriciteit k ,80 bedroeg. Voor aardgas bedraagt de malus k 3 032,06. De malus is integraal overdraagbaar. 21

24 Marktmodel VREG Onder impuls van de Vlaamse energieregulator VREG werd in 2009 verder nagedacht over en gewerkt aan een vernieuwing van het marktmodel voor de vrije energiemarkt in Vlaanderen. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis hebben altijd hun actieve medewerking verleend aan dit onderzoek. Aanpassingen in de regelgeving Het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking voert het maximum participatiepercentage van één of meer provincies binnen een opdrachthoudende of dienstverlenende vereniging op van 20 % tot 30 % zonder dat het stemgewicht groter mag zijn dan 25 %. Het decreet van 8 mei 2009 brengt een aantal wijzigingen aan het Elektriciteitsdecreet aan. De tarieven en de looptijd voor minimumsteun voor elektriciteitsproductie uit zonne-energie werden gewijzigd. Op 5 juni 2009 wijzigde de Vlaamse Regering het groenestroombesluit. Daardoor wordt de aanvangsdatum voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor kleinschalige productie-installaties aangepast en wordt de toekenning van minimumsteun voor zonnepanelen in de toekomst afhankelijk gesteld van dakisolatie. Aan de netbeheerder wordt een mandaat gegeven om op verzoek van de VREG controles uit te voeren in het kader van de uitbetaling van de minimumsteun. In 2009 werd de wetgeving rond de sociale openbaredienstverplichtingen ingrijpend gewijzigd. Op 1 juli 2009 werd namelijk het nieuwe Besluit tot regeling van de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt van kracht. Met de vernieuwing van het marktmodel wil men in Vlaanderen een aantal pijnpunten in de huidige marktwerking elimineren en tegelijk de energiemarkt voorbereiden op de grote aanpassingen die op til zijn: de introductie van de slimme meters als een hoeksteen voor een slim distributienet, de spectaculaire groei van allerlei decentrale productie-eenheden, de ambitieuze milieudoelstellingen waarin het energiebeleid een essentiële plaats inneemt, de vraag van de eindgebruikers naar transparante en eenvoudige processen Voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders is het essentieel dat zowel de financiële haalbaarheid als de efficiëntie daarbij niet uit het oog mogen worden verloren. Clearing House In het kader van de gesprekken over de toekomstige marktspelregels (MIG 5 en 6) en de voorbereiding daarvan, is er de studie rond het oprichten van een (federaal) Clearing House. Deze centrale verrekeningskamer zal fungeren als uitwisselingsplatform waar alle gegevens samenkomen en waarop alle marktpartijen zijn aangesloten. In het kader van deze gesprekken is er onder meer een overeenkomst gesloten tussen Synergrid en de netbeheerders. Die heeft als voorwerp om naast een studie inzake nieuwe marktprocessen (MIG 5 en 6) ook een beschrijving op te maken van de behoeften voor een Clearing House. Voor de besluitvorming werden een beleidscomité en een stuurgroep opgericht. 22

25 Stand van zaken in het IT-stappenplan In het kader van het met de VREG afgesproken IT-stappenplan werd ook in 2009 een aantal belangrijke stappen gezet om te komen tot een scheiding en bijgevolg een onafhankelijke werking van de informatica-applicaties van de netbeheerders en Eandis. Zo draait voortaan de infrastructuur volledig autonoom, is een infrastructuur uitgebouwd voor documentmanagement via het intranet, is het beheer van alle wettelijke archiefdocumenten volledig in eigen beheer, is de printshop (facturen) overgegaan en zijn enkele gedeelde netwerkschijven losgekoppeld. De volledige onafhankelijkheid op het vlak van informatica wordt volgens planning gerealiseerd tegen uiterlijk 1 juli Indexis als filiaal van Eandis en de Waalse werkmaatschappij ORES Indexis staat in voor een aantal gespecialiseerde informaticagebonden diensten met betrekking tot de processen van de vrije energiemarkt. De activiteiten van Indexis bestrijken twee domeinen: het verwerken en het doorsturen van meetgegevens, zowel van elektriciteits- als van gasverbruiken. Indexis is federaal georganiseerd (Vlaanderen en Wallonië) en beheert de verbruiksgegevens op een onafhankelijke en vertrouwelijke manier. Kwaliteit en snelheid staan hierbij voorop. Bij de fusie in 2006 van de voormalige operatoren tot Eandis bleef Indexis, het meterbedrijf van de distributienetbeheerders, als organisatie voor het informaticaplatform bestaan. De vertegenwoordigers van Vlaanderen en Wallonië hebben in die context beslist om de samenwerking verder te zetten, maar onder een andere constructie. Daarom is beslist Indexis om te vormen tot een filiaal van Eandis en van ORES, de onafhankelijke werkmaatschappij van de Waalse gemengde distributienetbeheerders. Eandis participeert voor 70 % in het kapitaal van Indexis. Deze nieuwe constructie is operationeel sinds 1 januari De werkmaatschappijen staan in voor de meteropnemingen en validatie. 23

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag

Nadere informatie

Bouwen aan de netten van de toekomst

Bouwen aan de netten van de toekomst 24 juni 2010 Intergem viert 30-jarig bestaan Bouwen aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Intergem werden de activiteiten en jaarresultaten 2009 voorgelegd.

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20120420-136) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG

Nadere informatie

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen nhoudsopgave 1. Situatieschets... 4 2. e procedure bij wanbetaling... 4 2.1. Procedure bij leveranciers... 4 2.2. Procedure bij netbeheerders... 4 2.3. ecente aanpassingen van de wetgeving... 7 2.3.1.

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Perstekst 6 december 2006 Inhoud persbijeenkomst Eandis Eandis vandaag Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Openbare verlichting klaar

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

Sibelga, overal aan uw zijde

Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Inhoud Editoriaal Editoriaal 1 Activiteiten en opdrachten 2 De cijfers voor 2012 3 De gebeurtenissen van 2012 4 Brussel viert feest 6 01 ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint

Ontwerp van decreet. Verslag. namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht door mevrouw Michèle Hostekint stuk ingediend op 2338 (2013-2014) Nr. 3 12 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de omzetting van de Richtlijn van de Europese

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs

'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs 'HOLEHUDOLVHULQJYDQGHHOHNWULFLWHLWVPDUNW LQ%HOJLs (OV'HFRQLQFNHQ:HQG\*LOODUG,1/(,',1* 1.1. HISTORIEK Na de Tweede Wereldoorlog was de toestand in Europa zeer schrijnend. Europa lag in ruïnes en het zag

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie