Activiteitenverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteitenverslag 2009"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2009

2 Inhoud Woord vooraf 4 Voorstelling van de distributienetbeheerder 7 Identiteit 8 Contactmogelijkheden 9 Deelnemers 10 Distributiegebied 11 Bestuur en toezicht 12 Verslag van de raad van bestuur 15 Inleiding 16 Inventaris van de vrijgemaakte markt in Algemeen beleid van IMEA 22 IMEA in de samenleving 29 Rationeel energiegebruik en milieu 35 Investeringsprogramma s 47 Eandis 50 Verslag corporate governance comité 53 Beknopte jaarrekening 61

3 Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel: Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen (Deurne) ACTIVITEITENVERSLAG 2009 Voorgelegd aan de algemene vergadering van 22 juni 2010 Activiteitenverslag IMEA

4 Woord vooraf Geachte lezer, Het energielandschap heeft zich de afgelopen jaren zeer snel gewijzigd. Sinds de volledige vrijmaking van de Vlaamse energiemarkt, nu alweer zeven jaar geleden, is een aantal ingrijpende veranderingen doorgevoerd, zodat de context waarin we onze activiteiten ontplooien, de besluitvorming en de manier van werken grondig zijn hertekend. Inmiddels is Vlaanderen meer en meer vertrouwd geraakt met de verschillende marktspelers en het distributienetbeheer heeft in de gehele marktwerking onmiskenbaar zijn plaats verworven. De evolutie naar een optimaal werkende energiemarkt is evenwel niet afgelopen. Het gaat om een geleidelijk proces dat bovendien rekening moet houden met continue veranderingen op zowel politiek, economisch als ecologisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is de Europese richtlijn. Die moet leiden tot minder CO 2 -uitstoot, grotere energie-efficiëntie en meer hernieuwbare energie tegen het jaar Dat is een gigantische uitdaging. Het spreekt voor zich dat onze opdrachthoudende vereniging eveneens in alle geledingen zal mee-denken en mee-evolueren om te beantwoorden aan deze objectieven van de samenleving van de toekomst. Die samenleving van de toekomst is er één waarin de energiegebruikers meer comfort mogen verwachten van de technologische vooruitgang, met groeiende aandacht voor REG en milieubewustzijn. Energiegebruikers evolueren meer en meer naar prosumenten, eindgebruikers die zowel energie produceren als consumeren. Slimme meters en slimme netten zijn het antwoord op een technische uitdaging waarmee we willen meebouwen aan een intelligent energienetwerk in Vlaanderen. Deze slimme technologieën vormen een maatschappelijke noodzaak om tegemoet te kunnen komen aan de doelstellingen in verband met het energieverbruik, broeikasgassen en hernieuwbare energie. Daarnaast vormen ze een technische noodzaak om het tweerichtingsverkeer van de energiestromen ingevolge de lokale productie, op een kostenefficiënte manier te kunnen beheersen. De algemene invoering van een slim netwerk vergt zware investeringen. Deze extra kosten zijn evenwel onafwendbaar om te kunnen beantwoorden aan de Europese doelstellingen en om tot een positieve eindbalans te kunnen komen voor de hele maatschappij. Naast onze rol in de ontwikkeling van de slimme technologie, blijven we ons als distributienetbeheerder ten volle inzetten om uitvoering te geven aan het REG-beleid waarin diverse acties en besparingsdoelstellingen vervat zitten. Zo zal er in 2010 bijzondere aandacht uitgaan naar dakisolatie en samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappijen. De actie huishoudelijke energiescans wordt voortgezet en aangevuld met opvolgscans, waarbij de beschermde afnemers bij uitstek tot de doelgroep behoren. Nieuw is ongetwijfeld het project Energiediensten aan Lokale Besturen dat vorig jaar door de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis is ontwikkeld. Het opzet van dit initiatief is om aan lokale besturen producten 4 Activiteitenverslag IMEA 2009

5 en diensten aan te bieden voor energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, met als doel energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Zo kunnen onze steden en gemeenten niet alleen totaalprojecten van energiebesparing realiseren, maar onderstrepen ze ook hun voorbeeldfunctie naar de bevolking en de bedrijven. Op sociaal-maatschappelijk vlak kunnen we niet voorbij aan de opmerkelijke toename van het aantal klanten sociale leverancier, vermoedelijk door het effect van de economische crisis en de groeiende werkloosheid. De dienstverlening sociale leverancier vereist een specifieke ingesteldheid en expertise, zowel op vlak van beleid als bij de uitvoering. Zo wordt er steeds een grote bereidheid getoond voor bevredigende oplossingen en is schorsen nooit een doel op zich. Het is en blijft onze intentie om in deze problematiek een maximale efficiëntie na te streven, met behoud van het solidariteitsprincipe, vooral in het belang van de sociaal zwakkeren. In het nieuwe decennium van deze eenentwintigste eeuw, kondigt ook 2010 zich als een boeiend werkjaar vol uitdagingen aan. We zullen doeltreffende antwoorden moeten vinden in strategische dossiers zoals een vlotte vrije marktwerking, de oprichting van een clearing house en de gewijzigde opdrachten voor Indexis, nieuwe opdrachten in het kader van gasuitbreidingen, REG en sociale openbaredienstverplichtingen Kortom de lijst wordt aanzienlijk en de uitdagingen al evenzeer. Uiteraard kunnen we, samen met de collega s van de andere zes Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, die vele beleidsbeslissingen niet alleen tot een goed einde brengen. Een cruciale hefboom, meer nog, de absoluut noodzakelijke, betrouwbare en duurzame motor van onze activiteiten is ongetwijfeld ons distributienetbedrijf Eandis en haar ruim medewerkers. Het is een absolute uitdaging voor Eandis om als onderneming voortdurend mee te denken en mee te zijn voor een nog krachtiger beheer en een nog betere beheersing van de kosten. Tegelijk moet er permanent worden geïnvesteerd in groei en ontwikkeling van nieuwe kennis en expertise, en dat alles binnen het kader van ethisch ondernemen. Onze dienstverlening evolueert, onze klanten vormen een permanente waardemeter voor onze werking. Competente, dynamische en gemotiveerde medewerkers zijn daartoe cruciaal. Ze geven vorm aan onze dienstverlening, onze resultaten, onze toekomst. Naast de expertise en gemotiveerdheid van de directie en de medewerkers van Eandis in hun job, wil ik graag in de verf zetten, dat de realisatie van alle doelstellingen ook het resultaat is van de constructieve samenwerking van alle bestuurders en de deelnemers in onze opdrachthoudende vereniging. Daarvoor aan al wie op een of andere manier zijn of haar steentje heeft bijgedragen tot de verwezenlijkingen, initiatieven en samenwerking in het voorbije jaar, mijn hartelijke dank. Tanja SMIT Voorzitter Activiteitenverslag IMEA

6

7 Voorstelling van de distributienetbeheerder

8 Identiteit Benaming Intercommunale Maatschappij voor Energievoorziening Antwerpen afgekort tot IMEA Rechtsvorm Opdrachthoudende vereniging Maatschappelijke zetel Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen (Deurne) Secretariaat Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Oprichting Opgericht te Antwerpen op 18 oktober Belgisch Staatsblad van 2/3 november 1932, nr Statuten Statuten vastgesteld op 19 april Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 4 juni Omzetting in een opdrachthoudende vereniging door de algemene vergadering in buitengewone zitting van 6 november Overneming van gedeelte IGAO vanaf 1 januari Laatst gewijzigd door de algemene vergadering van 11 december Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 12 januari 2010, nr Goedgekeurd bij ministerieel besluit van 26 maart Ondernemingsnummer BTW BE RPR Antwerpen 8 Activiteitenverslag IMEA 2009

9 Contactmogelijkheden Telefonische bereikbaarheid Algemeen nummer Op dit nummer kan je terecht voor vragen over: nieuwe aansluitingen verzwaren van aansluitingen, verplaatsen en vervangen van meters de opneming van meterstanden rationeel energiegebruik (REG) budgetmeters en dienstverlening sociale leverancier Het nummer is bereikbaar op werkdagen van 8 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur. Gasreuk Dit nummer om een gasreuk te melden is 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 bereikbaar. Oproepen worden prioritair behandeld. Storingen en defecten Op dit nummer kun je terecht met meldingen over storingen of defecten op het elektriciteitsof aardgasnet. Het is bereikbaar 7 dagen op 7 en 24 uur op 24. Doven en slechthorenden Zij kunnen gasreuk, storingen en defecten melden via sms-codebericht Meer info op website Klantenkantoren Antwerpen: Appelmansstraat 12-14, 2018 Antwerpen Deurne: Merksemsesteenweg 233, 2100 Deurne Openingsuren klantenkantoren: maandag-donderdag-vrijdag: 8.30 tot 12 uur en van tot 16 uur dinsdag: 14 tot 18 uur woensdag: 8.30 tot 12 uur Websites Infrastructuurgebied Antwerpen Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen Algemeen correspondentieadres Brusselsesteenweg 199, 9090 Melle Defecte straatlampen Een defecte straatlamp? Geef de adresgegevens van de paal door (via telefoon of website) en het defect wordt zo snel mogelijk hersteld. Ombudsdienst Werkdagen van 8 tot 20 uur, zaterdag van 9 tot 13 uur Ombudsdienst Eandis, Postbus 60, 9090 Melle > Over Eandis > Ombudsdienst Eandis Activiteitenverslag IMEA

10 Deelnemers 6 steden/gemeenten en Electrabel n.v. (1) (2) Steden/Gemeenten Elektriciteit Aardgas Stad Antwerpen 2000: Antwerpen: centrum 2018: Antwerpen: gebied tussen Leien, Gemeente- en Carnotstraat en Singel 2030: Antwerpen: Luchtbal 2050: Antwerpen: Linkeroever 2060: Antwerpen: Seefhoek en omgeving 2600: Berchem 2040: Berendrecht-Zandvliet- Lillo-Antwerpen 2140: Borgerhout 2100: Deurne 2180: Ekeren 2170: Merksem 2610: Wilrijk Havengebied Gemeente Brasschaat Gemeente Duffel Gemeente Kapellen Hoogboom Kapellen Stad Mortsel Gemeente Zwijndrecht (1) Uitbreiding sinds 1 januari 2009 met distributienetbeheer gas (2) Stad Antwerpen: aardgas behalve district Hoboken en wijk Kiel Activiteitenverslag IMEA 2009

11 Distributiegebied Antw Kapellen Burcht Antw Antwerpen Antw. havengebied Zwijndrecht Antw Antwerpen Antw. havengebied Antw Zwijndrecht Burcht Antw Wilrijk Hoogboom Ekeren Ekeren Antw. 2030Merksem Borgerhout Berchem Wilrijk Kapellen Brasschaat Hoogboom Merksem Deurne Borgerhout Berchem Deurne Mortsel Brasschaat Mortsel januari januari 2009 Elektriciteit en aardgas Uitsluitend aardgas Elektriciteit en aardgas Uitsluitend aardgas Duffel Duffel Activiteitenverslag IMEA

12 Bestuur en toezicht Raad van bestuur Voorzitter SMIT Tanja - Antwerpen Ondervoorzitters BRUGHMANS Bart - Brasschaat DE GROOF Chris - Electrabel Leden BACHAR Karim - Antwerpen (sinds 16 maart 2010) COOLSAET Ann - Antwerpen DE HERDT Davina - Mortsel DE MOOIJ Sofie - Antwerpen (tot 31 december 2009) DE PRETER René - Antwerpen HEMDANE Mouloud - Antwerpen IMRE Nathalie - Antwerpen KOREMAN Roger - Antwerpen LAMBRECHTS Rumold - Electrabel MINNEBO Willy - Zwijndrecht PEETERS Tom - Antwerpen ROELANDS Alex - Kapellen (tot 10 februari 2010) SARENS André - Electrabel SLASSI Youssef - Antwerpen VAN GESTEL Sonia - Antwerpen VANDERBECKEN Hugo - Brasschaat VAN NUFFEL Luc - Electrabel VERSTRAELEN Gilbert - Antwerpen VYLDERS Ann - Antwerpen WUYTS Luc - Duffel Lid met raadgevende stem VAN CLAPDURP Danny - Mortsel Secretaris VERBIESE José Vertegenwoordiging Eandis AERTS Rudy DE BRUYCKER Luc HERZEEL Erwin PEETERS Guy VANDEVELDE Nick VONCKX Maurice 12 Activiteitenverslag IMEA 2009

13 Directiecomité Voorzitter SMIT Tanja Ondervoorzitters BRUGHMANS Bart DE GROOF Chris Leden LAMBRECHTS Rumold VAN NUFFEL Luc VERSTRAELEN Gilbert WUYTS Luc Secretaris VERBIESE José Vertegenwoordiging Eandis AERTS Rudy de Bruycker Luc HERZEEL Erwin PEETERS Guy VANDEVELDE Nick VONCKX Maurice Corporate governance comité (CGC) Voorzitter SMIT Tanja Ondervoorzitter BRUGHMANS Bart Leden COOLSAET Ann DE HERDT Davina IMRE Nathalie MINNEBO Willy VERSTRAELEN Gilbert VYLDERS Ann Secretaris HERMANS Jan Vertegenwoordiging Eandis DEMEYER Frank SPELIER Marc Commissaris Deloitte Bedrijfsrevisoren bv cvba Vertegenwoordigd door CLEYMANS Dirk Activiteitenverslag IMEA

14

15 Verslag van de raad van bestuur

16 Inleiding Overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de activiteiten van IMEA tijdens het boekjaar In het activiteitenverslag vindt u de belangrijkste gebeurtenissen en evoluties van de voorbije verslagperiode. In het laatste trimester van 2009 is een belangrijke bijkomende activiteit, nl. Energie Diensten voor Lokale Besturen opgestart, die een verdere ontplooiing zal kennen vanaf Het opzet van dit initiatief is om aan lokale besturen producten en diensten aan te bieden inzake energiebeheer in gebouwen en openbare verlichting, teneinde energiebesparingen of projecten met hernieuwbare energie te stimuleren en te realiseren. Dit aanbod is in de eerste plaats gericht aan de publieke deelnemers van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, meer bepaald voor gebouwen van gemeenten, steden en provincies. De algemene vergadering heeft op 11 december 2009 een wijziging aan de statuten van de vennootschap goedgekeurd. Deze wijziging betrof de creatie van aandelen E. Hierdoor beschikt de raad van bestuur over de keuzemogelijkheid om, naast de gewone kapitaalaandelen A, gebruik te maken van een aparte aandelencategorie voor eventueel nieuw ingebrachte kapitalen. Deze aandelen E, waarop de deelnemers vrij kunnen inschrijven, worden vergoed met respect voor het rendement van de huidige kapitaalaandelen en alsof het leningen zijn in de mate dat het eigen vermogen boven de 33 %-grens ten opzichte van de GIK (geïnvesteerde kapitalen) uitkomt. Deze statutenwijziging werd gepubliceerd in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad op 12 januari Er zijn geen vermeldingen genoteerd met betrekking tot het verkrijgen van eigen aandelen. Er is geen verwerving van aandelen van de moedervennootschap of door een dochtervennootschap. De vereniging heeft geen bijkantoren. 16 Activiteitenverslag IMEA 2009

17 Overeenkomstig de wettelijke voorschriften en artikel 16bis van de statuten heeft het corporate governance comité (CGC) aan de raad van bestuur verslag uitgebracht over zijn opdrachten inzake het hem toevertrouwd mandaat met betrekking tot het werkingsjaar Het betreft een rapport zonder voorbehoud noch bezwaar. Verder verslag over de uitgevoerde werkzaamheden van het corporate governance comité vindt u in hoofdstuk 7 van het activiteitenverslag. Er is geen tegenstrijdigheid van belangen vastgesteld overeenkomstig voornoemd verslag van het CGC. Tevens leggen wij u de jaarrekening voor, namelijk de balans, de resultatenrekening met commentaar en de toelichting, afgesloten per 31 december 2009, en de winstverdeling. De balans sluit per 31 december 2009 af met een totaal van ,73 euro ten opzichte van een vergelijkbaar cijfer van ,09 euro voor het boekjaar De volledige jaarrekening is opgenomen in het Financieel Verslag dat op eenvoudige aanvraag verkrijgbaar is via De vereniging heeft tot op heden geen beroep gedaan op het publieke spaarwezen De vereniging gebruikt geen afgeleide financiële instrumenten ( derivaten ) op een wijze die van betekenis is voor de beoordeling van haar activa, passiva, financiële positie en resultaat. De raad van bestuur 20 april 2010 Activiteitenverslag IMEA

18 Inventaris van de vrijgemaakte markt Meerjarentarieven m.b.t. distributie De distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas zijn een weerspiegeling van alle kosten die noodzakelijk zijn om de opdrachten van de distributienetbeheerders uit te voeren. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders hadden, conform het koninklijk besluit van 2 september 2008 met betrekking tot de meerjarentarieven, hun tariefvoorstellen voor elektriciteit en gas voor de periode , tijdig ingediend. Hierbij werd gebruik gemaakt van het door de CREG vooropgestelde rapporteringmodel. Het directiecomité van de CREG heeft op 4 juni 2009 haar goedkeuring verleend aan de tariefvoorstellen van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders voor de regulatoire periode Daardoor kon het meerjarentarief pas ingang vinden vanaf 1 juli De goedkeuring was bovendien gekoppeld aan de intrekking van de nog lopende gerechtelijke procedures tegen eerdere tariefbeslissingen van de CREG. De tarieven zijn vastgesteld in één keer voor de volgende vier jaar. Het tarief evolueert van jaar tot jaar onder meer in functie van de indexering en de voorziene investeringen. De meerjarentarieven zijn van groot belang omdat ze voor de consument stabiliteit en transparantie bieden. Bovendien vormen meerjarentarieven de basis voor een stabiele begroting. Voor Eandis, als werkmaatschappij van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders, is dat het vertrekpunt voor een verder goed beheer van de netten en een optimale dienstverlening in het kader van de toenemende maatschappelijke taken. Uit vergelijking van de meerjarentarieven van de distributienetbeheerders in Vlaanderen, Brussel en Wallonië blijkt dat voor een typeklant Dc (= laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag), Dd (= laagspanningsklant met jaarverbruik van kwh waarvan kwh in dag) en T2 (= klant met een jaarverbruik gas van kwh) de meerjarentarieven van de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in globaliteit zowel voor elektriciteit als voor aardgas tot de goedkoopste van België behoren. 18 Activiteitenverslag IMEA 2009

19 Injectietarief Het injectietarief, dat sinds 1 juli 2009 van toepassing is, voorziet dat de decentrale producenten een vergoeding betalen aan de distributienetbeheerders per geproduceerde MWh die ze in het net injecteren. Energie die voor eigen toepassingen wordt gebruikt, is dus niet onderhevig aan het injectietarief. Het huidige injectietarief wordt enkel toegepast op grotere (met een vermogen boven 10 kw) decentrale productie-installaties (voorzien van injectie-ean). Bonus-malus 2008 De CREG besliste dat voor het exploitatiejaar 2008 de malus van IMEA in de activiteit elektriciteit ,97 euro bedroeg. Voor aardgas bedraagt de malus ,10 euro. De malus is integraal overdraagbaar. Aanpassingen in de regelgeving - Het decreet van 30 april 2009 tot wijziging van het Provinciedecreet en van het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking voert het maximum participatiepercentage van één of meer provincies binnen een opdrachthoudende of dienstverlenende vereniging op van 20 % tot 30 % zonder dat het stemgewicht groter mag zijn dan 25 %. - Het decreet van 8 mei 2009 brengt een aantal wijzigingen aan het elektriciteitsdecreet aan. De tarieven en de looptijd voor minimumsteun voor elektriciteitsproductie uit zonne-energie werden gewijzigd. - Op 5 juni 2009 wijzigde de Vlaamse regering het groenestroombesluit. Daardoor wordt de aanvangsdatum voor de toekenning van groenestroomcertificaten voor kleinschalige productie-installaties aangepast en wordt de toekenning van minimumsteun voor Activiteitenverslag IMEA

20 Inventaris van de vrijgemaakte markt zonnepanelen in de toekomst afhankelijk gesteld van dakisolatie. Aan de netbeheerder wordt een mandaat gegeven om op verzoek van de VREG controles uit te voeren in het kader van de uitbetaling van de minimumsteun. - In 2009 werd de wetgeving rond de sociale openbaredienstverplichtingen ingrijpend gewijzigd. Op 1 juli 2009 werd namelijk het nieuwe besluit tot regeling van de sociale openbaredienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt van kracht. Marktmodel VREG Onder impuls van de Vlaamse energieregulator VREG werd in 2009 verder nagedacht over en gewerkt aan een vernieuwing van het marktmodel voor de vrije energiemarkt in Vlaanderen. De Vlaamse gemengde distributienetbeheerders en Eandis hebben steeds hun actieve medewerking verleend aan dit onderzoek. Met de vernieuwing van het marktmodel wil men in Vlaanderen een aantal pijnpunten in de huidige marktwerking elimineren en tegelijk de energiemarkt voorbereiden op de grote aanpassingen die op til zijn: de introductie van de slimme meters als een hoeksteen voor een slim distributienet, de spectaculaire groei van allerlei decentrale productieeenheden, de ambitieuze milieudoelstellingen waarin het energiebeleid een essentiële plaats inneemt, de vraag van de eindgebruikers naar transparante en eenvoudige processen, Voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders is het essentieel dat zowel de financiële haalbaarheid als de efficiëntie daarbij niet uit het oog mogen worden verloren. Clearing House In het kader van de gesprekken over de toekomstige marktspelregels (MIG 5 en 6) en de voorbereiding daarvan, is er de studie rond het oprichten van een Clearing House. Deze centrale verrekeningskamer zal fungeren als uitwisselingsplatform waar alle gegevens samenkomen en waarop alle marktpartijen zijn aangesloten. In het kader van deze gesprekken is er onder meer een overeenkomst gesloten tussen Synergrid en de netbeheerders. Die heeft als voorwerp om naast een studie inzake nieuwe marktprocessen (MIG 5 en 6) ook een 20 Activiteitenverslag IMEA 2009

21 beschrijving op te maken van de behoeften voor een Clearing House. Voor de besluitvorming werden een beleidscomité en een stuurgroep opgericht. Stand van zaken in het IT-stappenplan In het kader van het met de VREG afgesproken IT-stappenplan werd ook in 2009 een aantal belangrijke stappen gezet om te komen tot een scheiding en bijgevolg een onafhankelijke werking van de informaticaapplicaties van de netbeheerders en Eandis. Zo draait voortaan de infrastructuur volledig autonoom, is een infrastructuur uitgebouwd voor documentmanagement via het intranet, is het beheer van alle wettelijke archiefdocumenten volledig in eigen beheer, is de printshop (facturen) overgegaan naar Eandis en zijn enkele gedeelde netwerkschijven losgekoppeld. De volledige onafhankelijkheid op het vlak van informatica wordt volgens planning gerealiseerd tegen uiterlijk 1 juli Indexis als filiaal van Eandis en de Waalse werkmaatschappij Ores Indexis staat in voor een aantal gespecialiseerde informatica-gebonden diensten met betrekking tot de processen van de vrije energiemarkt. De activiteiten van Indexis bestrijken twee domeinen: het verwerken en het doorsturen van meetgegevens, zowel van elektriciteits- als van gasverbruiken. Indexis is federaal georganiseerd (Vlaanderen en Wallonië) en beheert de verbruiksgegevens op een onafhankelijke en vertrouwelijke manier. Kwaliteit en snelheid staan hierbij voorop. Bij de fusie in 2006 van de voormalige operatoren tot Eandis bleef Indexis, het meterbedrijf van de distributienetbeheerders als organisatie voor het informaticaplatform bestaan. De vertegenwoordigers van Vlaanderen en Wallonië hebben in die context beslist om de samenwerking verder te zetten, maar onder een andere constructie. Daarom is beslist Indexis om te vormen tot een filiaal van Eandis en van Ores, de onafhankelijke werkmaatschappij van de Waalse gemengde distributienetbeheerders. Eandis participeert voor 70 % in het kapitaal van Indexis. Deze nieuwe constructie is operationeel sinds 1 januari De werkmaatschappijen staan in voor de meteropnames en validatie. Activiteitenverslag IMEA

22 Algemeen beleid Smart metering/slimme meters Op termijn zullen de verbruiksmeters voor elektriciteit en aardgas evolueren naar elektronische of slimme energiemeters. Slimme meters en slimme netten bieden het distributienetbeheer van de toekomst veel meer mogelijkheden, ook ten gunste van de klanten, de leveranciers en andere marktactoren. De VREG heeft als onderdeel van de voorbereidingen naar het nieuwe marktmodel reeds een voorstudie laten uitvoeren over een mogelijke veralgemeende invoering van slimme meters. Dergelijke grootschalige introductie vergt grondig studiewerk, een degelijke kosten-batenanalyse en een duidelijk inzicht in de technische mogelijkheden van deze meters. Een investering in elektronische meters die uitsluitend worden gebruikt om achteraf meetgegevens beschikbaar te stellen van de marktpartijen is wellicht een gemiste opportuniteit. Via het beschikbaar hebben van gegevens in reële tijd ontstaan op termijn maximale mogelijkheden om netten te sturen en te evolueren naar slimme gebruikers en slimme, ook decentrale, producenten. Het programma slimme meters is een samenwerking tussen Eandis, Infrax en PBE om in heel Vlaanderen het concept van slimme meters te introduceren. Het concept steunt op betrouwbare datacommunicatie via de laagspanningskabels (in het vakjargon: PLC, of Power Line Carrier). Vervolgens wordt de communicatie bij een aantal meters gecentraliseerd, die dan verder via internet met de centrale computers communiceren. Eandis wil de nieuwe technieken uitgebreid testen in een welomschreven testgebied. De technische oplossing werd inmiddels geregistreerd via een Europees octrooi dat voor een periode van 20 jaar de intellectuele eigendom beschermt. Een wereldwijde octrooiaanvraag was begin 2010 nog in behandeling. Het technisch pilootproject slimme meters wordt opgezet in meerdere fasen: een eerste fase omvat een veldtest met meters. Het testgebied situeert zich in Leest en Hombeek. In 2010 krijgen alle inwoners van deze Mechelse deelgemeenten een nieuwe elektronische verbruiksmeter voor elektriciteit en gas. Nadien volgt een pilootproject met meters. 22 Activiteitenverslag IMEA 2009

23 Indien alle fasen van het project positief worden beoordeeld en kaderen binnen de regulatoir toegekende marge, kan de uitrol van de slimme meters bij alle klanten van start gaan in De impact op de tarieven zal mee afhankelijk zijn van de mogelijkheden tot valorisatie van de data in het kader van besparingsmogelijkheden en van synergiemogelijkheden met andere projecten. Slimme meters zijn geen doel op zich. Ze moeten een hulpmiddel vormen om de distributienetten om te vormen tot een intelligent net en om netbeheerders en eindverbruikers de nodige informatie te verschaffen om het energieverbruik zo efficiënt mogelijk te kunnen organiseren. Op die manier wordt een bijdrage geleverd om de milieudoelstellingen van de diverse overheden te helpen realiseren. Rapportering m.b.t. kwaliteit dienstverlening Einde maart 2009 heeft IMEA, zowel voor elektriciteit als voor aardgas, aan de VREG de rapportering bezorgd over de kwaliteit van de dienstverlening Het gaat om een jaarlijkse rapportering opgelegd door de Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Gas. Voor de activiteit elektriciteit bevat deze rapportering gegevens met betrekking tot het profiel van het net (identificatie, aantal netgebruikers en verdeelde elektriciteit en totale lengte), de onbeschikbaarheden van de toegang tot het net op middenspanning en laagspanning, de spanningskwaliteit, de dienstverlening en de netverliezen. Uit het rapport blijkt dat in 2009 de elektriciteitsgebruiker bij IMEA gemiddeld 17 minuten en 32 seconden geen elektriciteit had. De meeste incidenten waren het gevolg van defecten aan kabels voor middenspanning (IMEA) en hoogspanning (transportnetbeheerder) omwille van kortsluitingen en door defecten veroorzaakt door derden. De kwaliteit van het distributienet blijft zeer hoog en ook de herstellingsduur bleef met 30 minuten en 44 seconden zeer goed scoren. Het onderbreken van de gastoevoer is meestal toe te schrijven aan geplande en aangekondigde werken voor onderhoud of vervanging. Activiteitenverslag IMEA

24 Algemeen beleid Ook hier duiden de indicatoren aan dat de kwaliteit hoog blijft en de gemiddelde onbeschikbaarheid per afnemer wordt geschat op een vijftal minuten per jaar. Statutenwijziging en kapitaalverhoging In het kader van de financieringsbehoeften binnen de energiedistributiesector hebben de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders in het najaar van 2009 een statutenwijziging goedgekeurd die de deelnemers in de mogelijkheid stelt om, als vorm van belegging, middelen binnen te brengen in de distributienetbeheerders. Daarmee voorzien de statuten, naast de gewone kapitaalaandelen, voor nieuw ingebrachte kapitalen in de mogelijke creatie van een aparte (aandelen)categorie, zijnde aandelen E, dit zonder afbreuk te doen aan de rechten en de rendementen voor de huidige deelnemers. Er is bijkomend voorzien in de mogelijkheid tot omzetting van aandelen E in aandelen A, in geval van kapitaalverhoging met gewone maatschappelijke aandelen en dit rekening houdend met de inschrijvingsrechten en zonder discriminatie tussen de deelnemers onderling. Daaropvolgend is een kapitaalverhoging aangeboden in twee schijven, waarbij in die tweede schijf de deelnemers konden intekenen op een bijkomend bedrag dat ontstaat uit de niet onderschreven bedragen uit de eerste schijf. Voor de Vlaamse gemengde distributienetbeheerders globaal was een potentieel totaalbedrag van 224,24 miljoen euro vooropgesteld waarop ingeschreven werd voor 126,91 miljoen euro (56,59 %). Voor IMEA ging het om maximum totaalbedrag van 33,88 miljoen euro waarop voor 22,02 miljoen euro (65,01 %) ingeschreven werd. De intekenrechten werden bepaald pro rata van het aantal aandelen A dat iedere openbare deelnemer bezit binnen de totaliteit voor beide activiteitsdomeinen. Intekenen kon vóór 14 december 2009 via een gemeenteraadsbeslissing. De privé-deelnemer wenste af te zien van deelname aan deze kapitaalverhoging. 24 Activiteitenverslag IMEA 2009

25 Samenwerkingsovereenkomst Elia distributienetbeheerders: voorstel tot verlenging De onderhandelingen tussen de distributienetbeheerders en Elia hebben geleid tot een aangepast voorstel van samenwerkingsovereenkomst die in werking trad op 1 juli 2009 en eindigt op 31 december Gezien de geëvolueerde omstandigheden in de energiedistributie, onder meer op het vlak van decentrale productie, moest de inhoud van de samenwerkingsovereenkomst worden verfijnd. Overeenkomsten met Telenet Ondergronds brengen Er is een overeenkomst gesloten met Telenet over de werkwijze en synergie-afspraken met betrekking tot horizontale en verticale verplaatsingen van kabelnetten, dit naar aanleiding van werken aan laagspanningsnetten. Deze overeenkomst vervangt de bestaande die in de loop van 2006 werd afgesloten en waarbij Telenet aan alle betrokken gemeenten voor de periode een jaarlijkse investeringsbijdrage toekende voor het ondergronds brengen van bovengrondse kabelnetten. De nieuwe overeenkomst trad in werking op 1 januari 2009 en heeft een duurtijd van 5 jaar. Ze is geënt op het langetermijn investeringsprogramma ( ) van IMEA, onder andere wat betreft het ondergronds brengen van bovengrondse elektriciteitsnetten. Het voornaamste principe van de overeenkomst is een onvoorwaardelijke volgplicht voor Telenet ten aanzien van werken aan de laagspanningsinfrastructuur, uitgevoerd in synergie (= in dezelfde sleuf). De nieuwe overeenkomsten bieden een aantal belangrijke voordelen: er wordt niet meer gewerkt met een individueel budget per gemeente; de regeling wordt uitgebreid tot horizontale verplaatsingen die in synergie kunnen worden uitgevoerd. De nieuwe overeenkomst is niet van toepassing op werken voor ondergrondse netaanleg bij netuitbreidingen of uitrusting van nieuwe Activiteitenverslag IMEA

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 Intercommunale Vereniging voor Energieleveringen in Midden-Vlaanderen opdrachthoudende vereniging Activiteitenverslag 2009 Jaarvergadering d.d. 24 juni 2010 2 Activiteitenverslag

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2009

Activiteitenverslag 2009 Activiteitenverslag 2009 GASELWEST ACTIVITEITENVERSLAG 2009 INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT VAN HET WESTEN Coöperatieve intercommunale vereniging 2009 Vijfendertigste boekjaar Activiteitenverslag

Nadere informatie

Bouwen aan de netten van de toekomst

Bouwen aan de netten van de toekomst 24 juni 2010 Intergem viert 30-jarig bestaan Bouwen aan de netten van de toekomst Tijdens de algemene vergadering van distributienetbeheerder Intergem werden de activiteiten en jaarresultaten 2009 voorgelegd.

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG

de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn elektriciteit 2009/72/EG REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20120420-136) betreffende: de invoering van intelligente meetsystemen:aanbeveling ten opzichte van de richtlijn

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM

INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERSLAG 2011 INTERGEMEENTELIJK SAMENWERKINGSVERBAND VOOR DE GEMEENTEN VERBONDEN MET DE DISTRIBUTIENETBEHEERDER INTERGEM JAARVERGADERING VAN 28 JUNI 2012 ACTIVITEITENVERSLAG 2011 INHOUDSOPGAVE PAGINA

Nadere informatie

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC)

Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) 1 Leidraad voor een goede praktijk van de Lokale Adviescommissie (LAC) Inhoud Inleiding. 4 1. De Lokale Adviescommissie. 6 1. 1. Opdracht en juridisch kader. 6 1. 2. Drie partijen elk hun rol en verantwoordelijkheid.

Nadere informatie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie

Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie Derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie INHOUD 1. Algemeen kader van het derde Vlaams actieplan energie-efficiëntie... 5 1.1. Inleiding... 5 1.2. Vlaamse beleidscontext en overzicht van de energiebesparingsdoelstellingen

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Inleiding CBN-advies 2009/14 - Boekhoudkundige verwerking van groenestroom- en warmtekrachtcertificaten Advies van 16 december 2009 Aan de Commissie werd om advies

Nadere informatie

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag

Uw energie in het hartje van de stad. Jaarverslag Uw energie in het hartje van de stad Jaarverslag Sibelga JAARVERSLAG 2010 Benaming en vorm Sibelga, intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock

ampersand Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar toekomst: energie www.cdenv.be Foto Leo debock ampersand energie Een energiezekere toekomst: Foto Leo debock Duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar www.cdenv.be 1 inhoud 1. Een goede fuelmix 2. De vrije markt 3. Hernieuwbare energie 4. Sociaal energiebeleid

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2004 AAN DE EUROPESE COMMISSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG

Nadere informatie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie

Freya Van den Bossche. Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Freya Van den Bossche Vlaams minister van Energie, Wonen, Steden en Sociale Economie Beleidsbrief Energie 2013-2014 Met de Beleidsbrief Energie 2013-2014 worden de basisopties van het Regeerakkoord en

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen

Lijst met figuren Lijst met tabellen Lijst met bijlagen nhoudsopgave 1. Situatieschets... 4 2. e procedure bij wanbetaling... 4 2.1. Procedure bij leveranciers... 4 2.2. Procedure bij netbeheerders... 4 2.3. ecente aanpassingen van de wetgeving... 7 2.3.1.

Nadere informatie

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht?

Zonnepanelen > 10 kva. Hoe haal je energie uit zonlicht? Zonnepanelen > 10 kva Hoe haal je energie uit zonlicht? Inhoud Waarom zonnepanelen?... 4 Ecologisch... 4 Financieel... 4 EPB-wetgeving... 4 Veilig aansluiten - betrouwbare energiedistributie garanderen...

Nadere informatie

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht

Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Perstekst 6 december 2006 Inhoud persbijeenkomst Eandis Eandis vandaag Eandis in volle expansie: 250 nieuwe collega s gezocht Investeringen zorgen voor externe tewerkstelling Openbare verlichting klaar

Nadere informatie

Sibelga, overal aan uw zijde

Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga, overal aan uw zijde Sibelga ACTIVITEITENVERSLAG 2012 Inhoud Editoriaal Editoriaal 1 Activiteiten en opdrachten 2 De cijfers voor 2012 3 De gebeurtenissen van 2012 4 Brussel viert feest 6 01 ACTIVITEITENVERSLAG

Nadere informatie

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED

Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED Consultatiedocument 1 Consultatie advies Energie-efficiëntierichtlijn EED FEBEG 1. Algemeen Algemeen vraagt FEBEG dat de omzetting van de Energieefficiëntie Richtlijn (hierna Richtlijn) zo eenvoudig mogelijk

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE INE HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Advies ADVIES-20090918-081 betreffende het Rapport van de Brusselse distributienetbeheerder SIBELGA over de uitvoering van de openbaredienstopdrachten

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Proof of concept Slimme meters

Proof of concept Slimme meters april/november 2010 Proof of concept Slimme meters Eindrapport Eandis / Infrax Inhoud 0. Inleiding... 4 1. Context onderzoekproject slimme meters... 5 1.1 Europese regelgeving... 5 1.2 Technische uitdaging

Nadere informatie

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008

-11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 -11- Commissievergadering C229 OPE24 30 april 2008 om 17 uur op de tweede werkdag volgend op de sluiting van de vergadering. Het incident is gesloten. Mevrouw Tinne Rombouts treedt als waarnemend voorzitter

Nadere informatie

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen

Lokale financiën. Lokale overheidsbedrijven. Inhoud. Editoriaal. Mei 2011. Lokale overheidsbedrijven op heel wat domeinen Mei 2011 Lokale financiën Lokale overheidsbedrijven Editoriaal Inhoud Lokale overheidsbedrijven 3 Kenmerken van de lokale overheidsbedrijven 3 Kader van de financiële analyse 3 Financiële analyse van de

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie