DBS Financieel. Release-informatie. Versie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00"

Transcriptie

1 DBS Financieel Release-informatie Versie Copyright VISMA DBS Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Installatie en update informatie Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Installatiehandleiding Informix Windows Office bits Release-informatie ter beschikking stellen Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel Depotstelsel Creditnota s per crediteur optioneel verrekenen ICP-aangifte fiscale eenheid XML Auditfile Financieel Export van volledig betaalde debiteurenfacturen naar COBUS DBS Financieel voorzien van HTML help HTML Help vereist niet langer het programma WinHlp32.exe Andere vervallen extra uit te voeren handelingen met de Help Verschillen tussen klassieke help (versie 12.50) en HTML help (versie 13.00) ING MT940 vanuit Inside Business Payments ING MIZ Swift MT In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken In versie opgeloste problemen Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Pagina 2 van 22

3 1 Inleiding Deze release-informatie van DBS Financieel betreft versie en bevat korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit en opgeloste problemen. Let op! DBS Financieel kan alleen als opwaardering van versie xx worden gebruikt. Als u nog een oudere versie gebruikt, moet u dus eerste versie installeren. Ook bij de volgende versie van DBS Financieel zal het alleen mogelijk zijn om de voorgaande versie te upgraden. Een nieuwe installatie kan natuurlijk ook. Wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunnen worden gezonden naar DBS. Alle contactgegevens kunt u vinden op: Pagina 3 van 22

4 2 Installatie en update informatie Voor de beschrijving van de update wordt verwezen naar de installatiehandleiding die op de dvd staat in het document SetupManual.doc in de map \Adds\Documentation. 2.1 Aandachtspunten bij de installatie van Financieel Installatiehandleiding De installatiehandleiding SetupManual van de dvd afdrukken en zeer goed doorlezen Informix Vanaf DBS Financieel wordt de database Informix ondersteund Windows 2008 Vanaf DBS Financieel worden ondersteund: Microsoft Terminal Server op Windows bits; Microsoft Terminal Server op Windows bits; Remote Desktop Services (Terminal Services) op Windows 2008 R2 64 bits Office bits Vanaf DBS Financieel wordt Office bits ondersteund Release-informatie ter beschikking stellen Let op! Het is noodzakelijk om de release-informatie beschikbaar te stellen aan de applicatiebeheerders en/of leidinggevenden die gebruik maken van DBS Financieel. Die gebruikers moeten op de hoogte zijn van de wijzigingen in deze release. Pagina 4 van 22

5 3 Nieuwe en/of gewijzigde functionaliteit in DBS Financieel 3.1 Depotstelsel Het G-rekeningstelsel wordt in de toekomst vervangen door het depotstelsel. Bij het depotstelsel worden de bedragen voor de afdracht van loonheffingen niet meer op G-rekeningen van de crediteuren gestort, maar rechtstreeks op de bankrekening van de Belastingdienst ten gunste van het depot van de crediteur. Crediteuren die momenteel gebruik maken van een G-rekening, moeten bij de Belastingdienst een depot openen. Van de Belastingdienst krijgt de crediteur een uniek depotnummer. Het depotstelsel en het G-rekeningstelsel zullen een bepaalde periode naast elkaar gebruikt worden. Binnen DBS Financieel is het dan ook mogelijk om per crediteur aan te geven of gebruik gemaakt wordt van het depotstelsel of het G-rekeningstelsel. Om de loonheffingen naar de Belastingdienst te kunnen overmaken, dient het Belastingkantoor van de belastingdienst als crediteur binnen DBS Financieel per bedrijf bekend te worden gemaakt. Bij de bedrijfsgegevens kunt u aangeven welke crediteur als belastingkantoor wordt gebruikt. De loonheffingen worden overgemaakt naar de normale bankrekening van het belastingkantoor. Het is niet nodig om bij het belastingkantoor een G-rekening vast te leggen. Pagina 5 van 22

6 Per crediteur kan een keuze worden gemaakt voor het depotstelsel of G-rekeningstelsel en kan het depotnummer worden ingevoerd. Het depotnummer wordt als betaalkenmerk meegegeven bij de betaling van het bedrag voor loonheffing aan de Belastingdienst. De keuze voor het depotstelsel of G- rekeningstelsel en de invoer van het depotnummer kunnen in Stamgegevens crediteuren worden gedaan en via de Integration toolkit worden aangeleverd. Pagina 6 van 22

7 In het betalingsverkeer worden de geblokkeerde bedragen overgemaakt naar het belastingkantoor indien voor het depotstelsel is gekozen. Pagina 7 van 22

8 Op de crediteurenkaart en op de stamlijst crediteuren wordt het depotnummer getoond. Pagina 8 van 22

9 3.2 Creditnota s per crediteur optioneel verrekenen Het is mogelijk om per crediteur aan te geven dat creditnota s niet verrekend moeten worden. Op deze manier worden van bepaalde crediteuren creditnota s niet verrekend als bij het aanmaken van het betaalvoorstel er voor is gekozen om creditnota s te verrekenen. Pagina 9 van 22

10 3.3 ICP-aangifte fiscale eenheid Een ICP-aangifte wordt altijd per bedrijf uitgevoerd. Dit gebeurt ook als er sprake is van een fiscale eenheid. Het is wel nodig om ingeval er sprake is van een fiscale eenheid naast het btwidentificatienummer van het bedrijf, ook het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid te vermelden. Het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid kunt u vastleggen in Stamgegevens organisaties. Pagina 10 van 22

11 3.4 XML Auditfile Financieel 3.1 Door de Belastingdienst is de XML Auditfile 3.1 gepubliceerd. XML Auditfile 3.1 is een doorontwikkeling van de XML Auditfile 1.0. Belangrijkste aanvullingen in de XML Auditfile 3.1 zijn dat ook mutaties van subadministraties, debiteuren, crediteuren en btw kunnen worden aangeleverd. Pagina 11 van 22

12 3.5 Export van volledig betaalde debiteurenfacturen naar COBUS Aan DBS Financieel is een export van volledig betaalde debiteurenfacturen naar COBUS van de NIWO. Het is ook mogelijk om via de historie de geëxporteerde facturen op te vragen. Naast een menukeuze binnen DBS Financieel is er ook een commandline functie aanwezig. De export naar COBUS is alleen beschikbaar als deze is geactiveerd m.b.v. een activeringsswitch. 3.6 DBS Financieel voorzien van HTML help Vanaf DBS Financieel is DBS Financieel voorzien van HTML help. De HTML help heeft diverse voordelen HTML Help vereist niet langer het programma WinHlp32.exe Als u vorige versies van DBS Financieel installeerde op Windows Vista, op Windows 7 of op Windows 2008 dan kreeg u bij het oproepen van de Help het volgende scherm te zien: Pagina 12 van 22

13 Na klikken op de koppeling kwam u op de website van Microsoft waar uitgelegd werd dat deze technologie uit Windows 3.1/ Windows 95 niet meer ondersteund wordt. Uw systeembeheerder kon een extra update downloaden en installeren om dit probleem te verhelpen: Pagina 13 van 22

14 3.6.2 Andere vervallen extra uit te voeren handelingen met de Help Uw systeembeheerder moest wijzigingen in het Windows register aanbrengen om de Help goed te laten functioneren. Na de menukeuze Help» Help gebruiken (Ctrl+H) toonde Windows de volgende melding: Het bestand WinHlp32.hlp wordt niet meer meegeleverd met Windows. Andere leveranciers van software leveren tegenwoordig Help-bestanden uit in de indeling voor Windows 98 en hoger, bijvoorbeeld de Helpinformatie bij het Aangifteprogramma van de Belastingdienst is in deze indeling: Uw gebruikers zijn er daardoor al aan gewend. Pagina 14 van 22

15 3.6.3 Verschillen tussen klassieke help (versie 12.50) en HTML help (versie 13.00) 3.7 ING MT940 vanuit Inside Business Payments DBS Financieel houdt bij het importeren en boeken met formaat ING Eb Swift MT 940 rekening met de nieuwe indeling van het MT940 bestand vanuit Inside Business Payments van de ING. 3.8 ING MIZ Swift MT 940 De indeling Mijn ING Zakelijk Swift MT 940 is toegevoegd. Pagina 15 van 22

16 4 In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer Omschrijving Functienaam Q Q Boekingsdatum niet afleiden van factuurdatum. De factuurdatum is de datum die op de factuur staat en de boekingsdatum de datum waarop de factuur wordt ingeboekt. De boekingsdatum moet nu altijd gecorrigeerd worden nadat deze is afgeleid van de factuurdatum. Aanvullend probleem is dat de boekingsperiode wordt afgeleid van de boekingsdatum terwijl deze moet worden afgeleid van de factuurdatum. De factuurdatum is bepalend voor de periode waarin de boeking plaats vindt. Boeken Inkoopfacturen boeken Boeken - Facturen registreren (factuurregister Boeken Facturen uitsplitsen (factuurregister) Boeken Verkoopfacturen boeken De boekingsprogramma s voor facturen zo aangepast dat de boekingsdatum niet meer wordt afgeleid van de factuurdatum. De boekingsperiode wordt voortaan afgeleid van de factuurdatum. Q Bij enkele crediteuren geen credit-nota s opnemen in betaalvoorstel. Per crediteur kan aangegeven worden dat creditnota s niet verrekend moeten worden. Q MT 940 Inside Business Payments. Het importprogramma voor rekeningafschriften houdt rekening met een MT940 bestand dat gegenereerd is vanuit ING Inside Business Payments. Q Bij fiscale eenheid BTW ID nummer opnemen in ICP aangifte. Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren Boeken - Betaalvoorstel Boeken Bankafschriften importeren Stamgegevens Organisaties Periodiek ICP-aangifte Het btw-identificatienummer van een fiscale eenheid kan worden vastgelegd. Indien er een ICP-aangifte wordt uitgevoerd voor een bedrijf dat onderdeel is van een fiscale eenheid, wordt het btw-identificatienummer van de fiscale eenheid vermeld. Pagina 16 van 22

17 Nummer Omschrijving Functienaam Q Ondersteuning office Pagina 17 van 22

18 5 In versie opgeloste problemen Q Q Q Een nieuw ingegeven kostenplaats kan niet uit de lijst met kostenplaatsen geselecteerd worden bij het koppelen in verbijzonderingsregels. Invoeren van een nieuwe kostenplaats lukt wel. Een nieuwe kostenplaats is nu ook zichtbaar in het zoekscherm van kostenplaatsen. Stamgegevens - Verbijzonderingsregels Q Op de liquiditeitsanalyse crediteuren staat de tekst vorderingen i.p.v. schulden. Q Dubbelklikken in de kolom Ontvangen bedrag geeft niet het storno bedrag, maar 0,00. Overzicht Liquiditeit (crediteuren) Boeken Betalingen boeken Boeken Betalingen afletteren Een dubbelklik geeft weer het storno bedrag. Q Het is mogelijk om een betaling op een geblokkeerde bankrekening uit te voeren. Tijdens het boeken van facturen wordt vanaf heden gecontroleerd dat een bankrekening niet geblokkeerd is. In de onderhoudsprogramma s is het niet meer mogelijk een bankrekening te blokkeren als deze is opgenomen in een betaal- en/of incassovoorstel. Stamgegevens Crediteuren Stamgegevens Debiteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - debiteurenmutaties corrigeren Boeken Inkoopfacturen boeken Boeken - Facturen registreren (factuurregister Boeken Factuurgegevens wijzigen (crediteuren) Boeken Verkoopfacturen boeken Boeken Factuurgegevens wijzigen (debiteuren) ITK Mutaties Importeren en boeken ITK Mutaties boeken ITK Service aut. Pagina 18 van 22

19 Q Het is mogelijk om boekstukken en facturen in geblokkeerde perioden te storneren. Storneren in geblokkeerde perioden is niet meer mogelijk. Q Btw jaaraangifte niet juist. Voor btw-types van verlegde btw worden de grondslagen niet afgedrukt. Ook de Btw-controle vermeldt de grondslagen van verlegde btw niet. Verwerken/exporteren Boeken Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel Boeken Inkoopfacturen storneren Boeken Verkoopfacturen storneren Boeken Memoriaal storneren Periodiek- Btw-jaaroverzicht Periodiek- Btw-controle Q Q Op het Btw-jaaroverzicht en op de Btwcontrole worden de grondslagen van verlegde btw nu ook vermeld. BTW aangifte niet mogelijk! Wanneer bij de organisatie is aangegeven dat het een fiscale eenheid betreft moet het aangiftebedrijf ingevuld zijn. Het aangiftebedrijf is niet ingevuld omdat dit deel uitmaakt van een andere organisatie. Stamgegevens organisaties Periodiek Btw-aangifte Het is nu ook mogelijk een aangiftebedrijf te selecteren uit een andere organisatie Q Openstaande postenlijst naar ouderdom voor debiteuren toont meer data dan gevraagd. Ingeval van een selectie op factuurnummer, worden ook debiteuren getoond die geen facturen binnen de gevraagde reeks hebben. Q Storno boeking in verkeerde kolom. Als in Boeken betalingen, detailscherm grootboek een geboekt debet bedrag wordt gewijzigd in een storno debet bedrag, wordt dit bedrag negatief credit opgeslagen. Een storno debet bedrag wordt nu negatief debet opgeslagen. Q Het overzicht kostensoorten, -plaatsen, - dragers geeft alleen totaalbedragen per grootboekrekening. Q Via ITK bestand ingelezen waarvan de boekingen op evenwichtsmutaties worden gezet. Betreft verkoopfacturen. De Overzicht Openstaande posten naar ouderdom (deb) Boeken Betalingen boeken Overzicht Saldi Kostensoorten, - plaatsen en dragers (klassiek) ITK Mutaties boeken ITK Service aut. Verwerken/exporteren Pagina 19 van 22

20 evenwichtsmutatie wordt veroorzaakt doordat in het aangeleverde bestand de valuta EUR wordt aangeleverd terwijl de bedrijfsvaluta ook EUR is. Er wordt in deze situatie nu geen evenwichtsmutatie meer gemaakt. Q Een ingelezen RABO Swift MT940 geeft geen match. Dit wordt veroorzaakt doordat de bankrekeningnummers niet worden ingelezen Q Tijdens het toevoegen van een grootboekrekening aan een groep komt onterecht melding 262 Rekening komt reeds voor in groep Q Importeren van periodebudgetten geeft een conversion from type fout. Boeken Bankafschriften importeren Stamgegevens - Rekeninggroepen Stamgegevens Budgetten Verbijzondering Q Vraag over Windows 2008 R2 - Enkele programma's doen het niet bij 64-bits installatie. Windows bits wordt vanaf DBS Financieel ondersteund. Q Op de rekeningoverzichten debiteuren via MSOffice worden de NAW gegevens niet gevuld. Periodiek Rekeningoverzichten via Office (deb) Periodiek Rekeningoverzichten via Office (cre) Pagina 20 van 22

21 6 Overzicht afgehandelde aanvraag- en kennisbanknummers Aanvraagnummer Omschrijving KB-nummer C Nieuw ingegeven kostenplaats kan niet uit lijst geselecteerd worden bij koppelen in verbijzonderingsregels. Q C Wijzigings verzoek. Boekingsdatum niet afleiden van Q factuurdatum. C Factuurdatum-boekingsdatum-periode. Boekingsdatum Q niet afleiden van factuurdatum. C Liquiditeitsanalyse crediteuren. Teksten door elkaar en Q er staat vorderingen i.p.v. schulden. C Bij enkele crediteuren geen credit nota's opnemen in Q betaalvoorstel. C Dubbelklikken op in veld onder kolom Ontvangen Q bedrag haalt storno-bedrag niet over. C Bij crediteur oude bankrekening geblokkeerd. Toch Q kunnen nog betalingen via deze bankrekening lopen. C Stornoboekingen in geblokkeerde perioden nog steeds Q mogelijk. C BTW problemen: jaaraangifte niet juist. Q C Bij bv is niet in te vullen dat fiscale eenheid 1 gebruikt moet worden. C BTW aangifte niet mogelijk, 3741 aangifte niet mogelijk wanneer bij de organisatie is aangegeven dat het een fiscale eenheid betreft moet het aangifte bedrijf ingevuld zijn. C Storneren inkoopfacturen in geblokkeerde periode is ten onrechte mogelijk. Q Q Q C Openstaande postenlijst naar ouderdom toont meer Q data dan gevraagd. C Stornoboeking in verkeerde kolom. Q C overzicht kostendragers werkt niet. Q C Via ITK bestand ingelezen waarvan de boekingen op Q evenwichtsmutaties worden gezet. C Vraag over inlezen bankafschrift. RABO Swift MT940 is Q mogelijk, maar maakt geen match omdat de bankrekening niet wordt ingelezen. C Onterechte melding 262: Rekening komt reeds voor in Q groep tijdens toevoegen van een groep. C In geval van fiscale eenheid BTW ID nummer van de fiscale eenheid opnemen op de ICP aangifte. Q Pagina 21 van 22

22 C kostenplaats komt niet naar voren bij verbijzonderingsregels. C Toevoegen rekening in groep gaat niet. Onterechte melding dat deze al in andere groep zit maar dat is niet zo. C Importeren periodebudgetten mislukt: Conversion from type 'DB Null' to type 'Decimal' is not valid&#39. C Het is niet mogelijk een aanmaning af te drukken voor debiteur Momenteel worden alleen Word 2000 SR-1 of hoger, Word XP, Word 2003 en Word 2007 ondersteund. Er zijn geen gegevensvelden ingericht op de mailmerge gegevensbron. C Vraag over Windows 2008 R2 - Enkele programma's doen het niet bij 64-bits installatie. C Stornoboeking in geblokkeerde periode ten onrechte mogelijk. C Rekeningoverzichten debiteuren, NAW gegevens worden niet gevuld. Q Q Q Q Q Q Q Pagina 22 van 22

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.16 Datum: 16-08-2013 1 / 11 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00

DBS Talent Self Service. Release-informatie. Versie 7.50.00 DBS Talent Self Service Release-informatie Versie 7.50.00 Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices

Versie B04 d.d. 29 april 2013. Cash Webservices Cash Webservices Deze dienst biedt u de mogelijkheid om uw CASH programma te laten communiceren met de buitenwereld, of diensten te gebruiken van derden die via internet worden aangeboden. Door deze unieke

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Inhoudsopgave Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Eerste keer openen... 3 Eerste keer openen op tweede computer...

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Versie 0.3 Februari 2007 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl

Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Voorwoord Voor u ligt de handleiding van een nieuw Boekhoudpakket, namelijk Social Bookkeeping van BC.nl Al bijna 2 jaar geleden gaven de abonnees van BC.nl in een marktonderzoek aan, dat gratis bedrijfssoftware

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

6RIWZDUHRSGHWHVWEDQN. Pakket ([DFW&RPSDFW)LQDQFLHHO

6RIWZDUHRSGHWHVWEDQN. Pakket ([DFW&RPSDFW)LQDQFLHHO 6RIWZDUHRGHWHVWEDQN Pakket ([DFW&RPDFW)LQDQFLHHO Datum: 24 maart 2003 Door: GBNED / Gerard Bottemanne Internet: www.softwarepakketten.nl Rapportnr: 2003-01 oftware op de testbank Exact Compact Financieel

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek

King voor Windows. Release 5. King. voor Windows. financieel én logistiek King voor Windows Release 5 King voor Windows financieel én logistiek Inhoudsopgave 3 Inleiding 4 Even voorstellen Quadrant, de maker van King 6 Waarom King? King vergeleken met andere pakketten 9 Welke

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5

Nieuw in AccountView versie 9.5 Nieuw in AccountView versie 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Basic. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Basic Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie