Een product van Visma Software BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een product van Visma Software BV"

Transcriptie

1 Een product van Visma Software BV

2 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen. Het gebruik van de in deze documentatie beschreven software is gebonden aan regels die worden omschreven in de licentiebepalingen. Reproductie van het materiaal, op welke wijze dan ook, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming uitdrukkelijk verboden. De informatie in deze documentatie kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd en impliceert geen enkele verplichting voor Visma Software BV. Visma Software BV, AccountView, MyAccountView, AccountView Go, BusinessViews, BusinessModeller, BusinessDimensions, BusinessReporter, BusinessAlerter, SetupAnalyser, Controllers Desk, Samenstel-assistent zijn handelsmerken van Visma Software BV. De naam Visma en het Visma-logo zijn handelsmerken van Visma AS. Microsoft, Visual FoxPro, SQL Server, Windows, Excel, Word, Outlook en.net zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation. Alle andere genoemde handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Versie 9.6 SP A, juli Visma Software BV

3 3 Inhoud 1. Inleiding Informatie vooraf Checklist voor de voorbereiding Schematisch weergave van de werkwijze De integratie met eaccounting inrichten De integratie met eaccounting gebruiken... 6 Boekingen uit eaccounting importeren... 6 Controles in AccountView uitvoeren... 6 Correcties in AccountView invoeren... 6 Boekingen naar eaccounting exporteren... 6 Jaarovergang Aandachtspunten voor de import uit eaccounting... 7 Boekstukken... 7 Stamgegevens debiteuren en crediteuren... 8 Inkoopfacturen... 8 Grootboek... 8 BTW... 9 Overig Aandachtspunten voor de export vanuit AccountView... 9 Correctieboekingen... 9 Betalingen van facturen... 9 Stamgegevens Openstaande posten Boekingen in periode

4 4 Integratie AccountView en eaccounting voor accountants Handleiding voor inrichting en gebruik 1. Inleiding Voor accountants die werken met AccountView versie 9.6 met Service Pack A (en hoger) is een integratie met eaccounting beschikbaar. Deze integratie is bedoeld voor accountants die eaccounting willen inzetten voor hun cliënten en toch gebruik willen blijven maken van hun vertrouwde AccountView-omgeving als backoffice. In deze beknopte handleiding wordt de inrichting van de integratie besproken voor de boekhouding van cliënten die overstappen op eaccounting, en van cliënten die daar al mee werken. Verder wordt ingegaan op het gebruik van de integratie, waaronder de gegevensuitwisseling via geautomatiseerde import vanuit eaccounting en export daarheen. Voor meer inzicht in de werking van de import en export, en de consequenties daarvan zijn twee hoofdstukken met aandachtspunten opgenomen. 2. Informatie vooraf Voor elke cliënt waarvoor u de integratie gaat gebruiken, is in AccountView een nieuwe administratie nodig. Voor het aanmaken daarvan hebt u een voorbeeldadministratie nodig die het volgende moet bevatten: een rekeningschema met verzamelrekeningen BTW-aangifterubrieken de valutacode met de administratievaluta Lees de aandachtpunten voor het Grootboek voor een toelichting over het gebruik van het rekeningschema, en die voor Boekstukken voor een toelichting over de noodzaak van een nieuwe administratie. Tip: Het is aan te raden de hoofdstukken Aandachtspunten voor de import uit eaccounting en Aandachtspunten voor de export vanuit AccountView in hun geheel door te nemen voordat u de integratie gaat inrichten en gebruiken. 3. Checklist voor de voorbereiding Is AccountView versie 9.6 met Service Pack A of hoger geïnstalleerd? Is de module Accountants Toolkit beschikbaar? Is er een ingerichte Advisor-omgeving voor de samenwerking met de cliënt die met eaccounting werkt of gaat werken? Is in eaccounting de Visma eaccounting API geactiveerd? Controleer dit eventueel in eaccounting onder Extra diensten. Hebt u een voorbeeldadministratie die voldoet aan de gestelde eisen?

5 Integratie AccountView en eaccounting voor accountants 5 4. Schematisch weergave van de werkwijze De afbeelding hieronder geeft zowel het inrichtingsproces als het gebruik van de integratie op hoofdlijnen weer. Afbeelding 1 5. De integratie met eaccounting inrichten Hieronder volgen de stappen die nodig zijn wanneer een cliënt overstapt van AccountView naar eaccounting. Als de cliënt al met eaccounting werkt, dan slaat u de eerste vier stappen over en begint u met stap 5, het aanmaken van een nieuwe administratie. 1. Genereer in AccountView een auditfile voor de administratie die naar eaccounting moet worden overgezet. Kies Bestand > Administraties en vervolgens Document > Exporteren > XML Auditfile Financieel. Selecteer bij Perioden 1 en de laatste periode van het boekjaar. Dit betekent dat de auditfile alle mutaties van het boekjaar bevat exclusief de beginbalans. Toelichting: Het is mogelijk om in AccountView de auditfile inclusief de beginbalans (periode 0) te genereren. Maar tijdens de import in eaccounting worden deze posten als gewoon boekstuk met de begindatum van het boekjaar geboekt, en niet als openingsbalans. Het gevolg is dat er in eaccounting geen openingsbalans zichtbaar is. 2. Maak in eaccounting een nieuw bedrijf aan en lees de in AccountView gegenereerde auditfile in. Alle grootboekmutaties worden geboekt en voor debiteuren en crediteuren de nog openstaande posten. 3. Na het inlezen van de auditfile zijn alle grootboekrekeningen in eaccounting van het type Goodwill. Dit heeft tot gevolg dat alle rekeningen worden ondergebracht op de balans en er geen resultaat zichtbaar is. Pas de rekeningtypen aan zodat elke rekening wordt ondergebracht onder het juist type, en de balans- en resultatenrekening aansluiten bij de balans- en resultatenrekening in AccountView. Kies hiervoor in eaccounting Instellingen > Rekeningschema. (eaccounting kent geen rekeningtype Balans/W&V). 4. Voer in eaccounting de openingsbalans handmatig in. Kies hiervoor Instellingen > Boekjaren en openingsbalans. 5. Maak in AccountView een nieuwe administratie aan. Selecteer daarbij voor Modeladministratie op basis van voorbeeldadministratie en gebruik de voorbeeldadministratie die aan de eerder genoemde eisen voldoet. 6. Kies in AccountView Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen en maak een nieuwe onderneming aan. Koppel de nieuwe administratie aan de onderneming. 7. Voer in de nieuwe administratie in AccountView de beginbalans handmatig in. Gebruik hiervoor een memoriaalbladzijde in periode 0. Boekingen in periode 0 worden niet geexporteerd naar eaccounting. Opmerking: Het handmatig invoeren van de beginbalans is eenmalig en dus alleen nodig bij de initiële opzet van de integratie tussen een administratie in AccountView en eaccounting.

6 Integratie AccountView en eaccounting voor accountants 6 6. De integratie met eaccounting gebruiken Boekingen uit eaccounting importeren 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen. 2. Selecteer de onderneming waarvoor u boekingen uit eaccounting wilt importeren. 3. Kies Document > Boekingen uit eaccounting ophalen. Afbeelding 2 4. Doorloop de vensters van de optie om de import te voltooien. In het rapport wordt vermeld welke debiteuren en crediteuren zijn aangemaakt en hoeveel boekstukken er zijn geïmporteerd. Zie Aandachtspunten voor de import uit eaccounting voor een toelichting op de werking van de import. Alle boekstukken worden in systeemdagboek 980 geïmporteerd. Controles in AccountView uitvoeren Na de import heeft de accountant de beschikking over alle boekstukken uit eaccounting. Hiermee kunnen de normale controlewerkzaamheden worden uitgevoerd. De omschrijving van geïmporteerde dagboekbladzijden in AccountView begint met het oorspronkelijke boekstuknummer van eaccounting. Als de import van een periode compleet is, kan er ook een BTW-aangifte worden opgesteld. Correcties in AccountView invoeren De correcties kunnen in ieder dagboek worden geboekt. De saldi van alle boekingen worden naar eaccounting geëxporteerd, uitgezonderd de boekingen in dagboek 980 en de boekingen in periode 0 (beginbalans). Het is niet mogelijk om vanuit AccountView nieuwe stamgegevens of nieuwe openstaande posten te exporteren naar eaccounting. Zie Aandachtspunten voor de export vanuit AccountView voor een toelichting. Boekingen naar eaccounting exporteren 1. Kies Document > Stamgegevens systeem > Ondernemingen. 2. Selecteer de onderneming waarvoor u boekingen wilt exporteren. 3. Kies Document > Correcties boeken in eaccounting.

7 Integratie AccountView en eaccounting voor accountants 7 Afbeelding 3 4. Doorloop de vensters van de optie om de export te voltooien. Het rapport toont het volledige boekstuk dat in eaccounting is aangemaakt. Hier staat ook het boekstuknummer vermeld. Jaarovergang Hieronder volgen de stappen die nodig zijn bij de jaarovergang: 1. Maak in zowel AccountView als eaccounting een volgend boekjaar aan. In AccountView wordt dan in het nieuwe boekjaar de beginbalans aangemaakt en het resultaat van het oude overgeboekt naar de resultatenrekening op de balans. In eaccounting wordt de openingsbalans aangemaakt, maar er wordt geen resultaat geboekt. Het gevolg is een verschil tussen debet en credit op de openingsbalans in het nieuwe boekjaar dat gelijk is aan het resultaat van het vorig boekjaar. 2. Sluit het jaar af: In AccountView: Neem de beginbalans zo nodig nogmaals over. In eaccounting: Boek het resultaat via het boekingssjabloon Resultaat boekjaar. Nadat dit boekstuk in AccountView is geïmporteerd, moet de beginbalans opnieuw worden overgenomen. 7. Aandachtspunten voor de import uit eaccounting Boekstukken Tijdens de import worden alle boekstukken van het geselecteerde boekjaar van eaccounting opgehaald en daarnaast alle inkoop- en verkoopfacturen (inclusief de snelle facturen). De facturen worden gebruikt om het debiteur-/crediteurnummer en het factuurnummer te koppelen aan de boekstukken die zijn gerelateerd aan een factuur (boeking van de oorspronkelijke factuur, betaling, deelbetaling, verrekening met creditfactuur en afboeking van een betalingsverschil). Alle boekstukken die uit eaccounting zijn opgehaald, worden in AccountView in memoriaaldagboek 980 geboekt en zijn in AccountView niet meer te wijzigen. In eaccounting kunnen gejournaliseerde boekstukken niet meer worden gewijzigd (alleen gecorrigeerd door middel van een nieuw boekstuk). Het interne ID van het boekstuk in eaccounting wordt in AccountView vastgelegd in de dagboekbladzijde. Bij een volgende import worden ook weer alle boekstukken van het geselecteerde boekjaar opgehaald, maar de boekstukken waarvan het ID al voorkomt in een dagboekbladzijde van AccountView, worden niet opnieuw geboekt. Omdat alle boekstukken uit eaccounting worden geïmporteerd, is het niet mogelijk om door te werken in de oorspronkelijke (AccountView) administratie van de betreffende cliënt die is overgezet naar eaccounting. In dat geval zouden de al aanwezige transacties worden geïmporteerd en dus dubbel gaan voorkomen. Daarnaast maakt de importfunctie automatisch de benodigde BTW-codes aan. In eaccounting zit een vaste lijst met BTW-codes. Voor een correcte werking moeten deze BTW-codes ook in de

8 Integratie AccountView en eaccounting voor accountants 8 AccountView-administratie aanwezig zijn. Als er wordt geïmporteerd in een administratie waarin nog geen transacties aanwezig zijn, dan worden de BTW-codes automatisch toegevoegd. Stamgegevens debiteuren en crediteuren Debiteuren en crediteuren die niet bekend zijn in AccountView, worden automatisch aangemaakt, maar alleen als daarvoor mutaties worden geïmporteerd. Bij het importeren wordt het interne ID uit eaccounting vastgelegd. In de nog uit te komen AccountView versie 9.6a zal hiervoor een speciaal veld komen in een externe tabel met externe sleutels. In AccountView 9.6 met Service Pack A is dit veld nog niet aanwezig en wordt het ID tijdelijk vastgelegd in het veld Notitie. Tijdens de import wordt aan de hand van het interne ID van eaccounting bepaald of een debiteur of crediteur al bestaat in AccountView. Ontbrekende debiteuren en crediteuren worden automatisch aangemaakt. (Bij de eerste keer importeren worden dus alle gebruikte debiteuren en crediteuren aangemaakt.) Het genereren van debiteur-/crediteurnummers voor aan te maken debiteuren en crediteur gebeurt op basis van het volgnummer. De debiteur-/crediteurcode uit eaccounting wordt opgeslagen in de zoekcode. Als de debiteur-/crediteurcode uit eaccounting langer is dan 10 posities, dan wordt deze afgekapt. De bedrijfsnaam van de debiteur of crediteur wordt ook overgenomen uit eaccounting en de juiste verzamelrekening wordt ingevuld. Verder worden er geen velden gevuld. De debiteuren en crediteuren worden herkend op basis van het interne ID van eaccounting omdat het debiteur-/crediteurnummer om een aantal redenen niet bruikbaar is als unieke sleutel: Het debiteur-/crediteurnummer kan in eaccounting langer zijn dan 10 posities. eaccounting heeft aparte tabellen voor debiteuren en voor crediteuren. Er kan dus een debiteur 1 en een crediteur 1 zijn die niets met elkaar te maken hebben. In AccountView is dat niet mogelijk omdat de debiteuren en crediteuren samen in één tabel zitten. In eaccounting is het debiteur-/crediteurnummer te wijzigen, ook als er al op de debiteur of crediteur is geboekt. Het is af te raden om in eaccounting het nummer van een debiteur of crediteur te wijzigen. Als er in eaccounting een betaling wordt geboekt op de debiteur of crediteur onder het nieuwe nummer terwijl de factuur was geboekt onder het oude nummer, dan zal het debiteur- of crediteurnummer niet meer herkend worden bij import in AccountView. Als het debiteur- of crediteurnummer niet wordt herkend bij de import, dan wordt de post geboekt op de algemene debiteur _DEB of de algemene crediteur _CRED. Het is mogelijk om deze post in AccountView handmatig over te boeken naar de juiste debiteur of crediteur in periode 0. Boekingen in periode 0 worden namelijk niet geëxporteerd naar eaccounting. Wanneer er in eaccounting een auditfile is geïmporteerd, dan zijn er geen facturen gemaakt voor openstaande posten die al waren betaald. Het gevolg is dat AccountView geen debiteur of crediteur kan koppelen aan deze posten. De posten worden daarom allemaal op de algemene debiteur of crediteur geboekt. Inkoopfacturen Het factuurnummer van een inkoopfactuur kan in eaccounting maximaal 50 posities lang zijn. Als een factuurnummer langer is dan 10 posities, dan wordt het in AccountView in de betalingsreferentie van de openstaande post gezet. Voor het document-/factuurnummer wordt een volgnummer gegenereerd. Grootboek Grootboekrekeningnummers die in AccountView ontbreken, worden automatisch aangemaakt, maar alleen als daarvoor mutaties worden geïmporteerd. Alleen het rekeningnummer en de omschrijving

9 Integratie AccountView en eaccounting voor accountants 9 worden overgenomen. Het type verzamelrekening is altijd n.v.t. En het rekeningtype is altijd Balans. Bij deze rekeningen moet het rekeningtype handmatig worden aangepast. Het type verzamelrekening kan achteraf niet meer worden aangepast. Om die reden moeten de verzamelrekeningen Debiteuren, Crediteuren en eventueel Bank/Kas van tevoren aanwezig zijn. Hou er rekening mee dat er in eaccounting maar één verzamelrekening Debiteuren en één verzamelrekening Crediteuren kan zijn. In de AccountView-administratie moet er daarom ook maar één verzamelrekening Debiteuren en één verzamelrekening Crediteuren aanwezig zijn. De rekeningen zijn in eaccounting als volgt te vinden: Rekeningen Debiteuren en Crediteuren: Instellingen > Bedrijf > Standaardrekeningen: de rekeningen achter de regels Debiteuren en Crediteuren Rekeningen Liquide middelen: Instellingen > Kas- en bankrekeningen In de meeste gevallen werkt een accountant met een standaardrekeningschema. Als dit van tevoren aanwezig is in AccountView, dan zal er alleen incidenteel een nieuw rekeningnummer worden geïmporteerd. Wanneer er geen volledig rekeningschema in de administratie in AccountView aanwezig is, dan worden alleen de rekeningen aangemaakt die ook in de boekingen worden gebruikt. De accountant zal dan niet meteen alle rekeningen hebben die in eaccounting aanwezig zijn en die zo nodig (bijvoorbeeld voor het invoeren van correcties) handmatig moeten aanmaken. BTW eaccounting bevat een vaste lijst met BTW-codes. Deze BTW-codes worden standaard in de Accountview-administratie aangemaakt wanneer er voor de eerste keer wordt geïmporteerd. Daarna moet er in principe niets meer worden gewijzigd aan de BTW-codes. Mocht er toch een BTW-code ontbreken, dan wordt de import afgebroken. Bij de import worden de BTW-code en het bijbehorende BTW-bedrag op de dagboekregel ingevuld zodat er een BTW-aangifte kan worden gedaan in AccountView. Overig Er worden geen andere stamgegevens geïmporteerd. Er worden ook geen dimensies zoals kostenplaatsen en projectcodes geïmporteerd. Alle bedragen worden in de administratievaluta geïmporteerd. Het is wel mogelijk om in eaccounting met vreemde valuta te werken, maar alleen het bedrag in de administratievaluta wordt geïmporteerd. 8. Aandachtspunten voor de export vanuit AccountView Correctieboekingen De accountant kan in AccountView correctieboekingen aanbrengen in ieder gewenst dagboek. Bij de export worden alle boekingen buiten dagboek 980 gesaldeerd per periode, rekeningnummer, debiteur-/crediteurcode en factuurnummer. Vervolgens wordt het verschil bepaald met de vorige export. Dit wordt als een boekstuk naar eaccounting geëxporteerd. Wanneer een correctieboeking in AccountView wordt gewijzigd nadat deze is geëxporteerd naar eaccounting, dan wordt hierdoor vanzelf een verschil gecreëerd met de saldi van de laatste export. Dit verschil zal bij de volgende export meegaan naar eaccounting. Betalingen van facturen Betalingen van facturen moeten altijd in eaccounting worden ingevoerd en nooit in AccountView; het is op dit moment niet mogelijk om boekingen van betalingen over te brengen naar eaccounting. Wanneer er in AccountView toch een wijziging op een verzamelrekening Debiteuren of Crediteuren wordt ingevoerd, dan zal in eaccounting het saldo van de verzamelrekening wel aangepast worden, maar het overzicht van openstaande posten blijft ongewijzigd en klopt dus niet meer.

10 Integratie AccountView en eaccounting voor accountants 10 Stamgegevens Er worden nooit nieuwe stamgegevens vanuit AccountView naar eaccounting geëxporteerd. Als er bijvoorbeeld is geboekt op een grootboekrekening die in eaccounting niet bestaat, dan wordt de export afgebroken met een foutmelding. Openstaande posten Het is niet mogelijk om vanuit AccountView een nieuwe openstaande post in eaccounting te maken. Boekingen in periode 0 Niets van wat in AccountView in periode 0 wordt geboekt, wordt geëxporteerd naar eaccounting omdat eaccounting zijn eigen beginbalans heeft.

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView

Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Accountants aan de slag met Visma eaccounting en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma

Nadere informatie

Accountants aan de slag met Financial Overview

Accountants aan de slag met Financial Overview Accountants aan de slag met Financial Overview Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014

Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Nieuw in AccountView Go 13 november 2014 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding Dynamisch Filter

Consolit Modules (C4) Handleiding Dynamisch Filter Consolit Modules (C4) Handleiding Dynamisch Filter C4 Dynamisch Filter 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geldt

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.3a

Nieuw in AccountView versie 9.3a Nieuw in AccountView versie 9.3a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Installatie Onderwijsversie AccountView

Installatie Onderwijsversie AccountView Installatie Onderwijsversie AccountView Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Korte handleiding AccountView Mobile Scanner

Korte handleiding AccountView Mobile Scanner Korte handleiding AccountView Mobile Scanner Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5a

Nieuw in AccountView versie 9.5a Nieuw in AccountView versie 9.5a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Aan de slag met AutoInvoice in AccountView 9.5

Aan de slag met AutoInvoice in AccountView 9.5 Aan de slag met AutoInvoice in AccountView 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie

Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie Consolit Modules (C4) Handleiding BTW-nummer verificatie 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geldt ook voor

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Aan de slag met Visma AutoInvoice in AccountView

Aan de slag met Visma AutoInvoice in AccountView Aan de slag met Visma AutoInvoice in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Aan de slag met Visma Scanner en AccountView

Aan de slag met Visma Scanner en AccountView Aan de slag met Visma Scanner en AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV.

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie

Eindejaarsverwerking Nieuwste versie 8.0c rev.1, Service Pack A ADM-E conversie Eindejaarsverwerking Binnenkort staat u op het punt (mogelijk voor de eerste keer) een nieuw boekjaar in AccountView aan te maken. Hiervoor willen wij u een aantal aandachtspunten meegeven. Zie ook op

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard

Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard Consolit Modules (C4) Handleiding Backoffice XML Dashboard C4 2 Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Consolit Business Solutions. Dit geld ook voor

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.0e

Nieuw in AccountView versie 9.0e Nieuw in AccountView versie 9.0e Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Gebruikersinstructie. Jaarovergang VISIPOS

Gebruikersinstructie. Jaarovergang VISIPOS Gebruikersinstructie Jaarovergang VISIPOS Versie: December 2014 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij VISIPOS B.V. Dit geldt ook voor eventuele

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.1

Nieuw in AccountView versie 9.1 Nieuw in AccountView versie 9.1 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software

Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software // Mamut Business Software Eenvoudige jaarafsluiting met Mamut Business Software Inhoud Inleiding 2 Jaarafsluiting 2 Periodeafsluiting 3 Jaarafsluiting in Mamut Business Software 4 Boeken in twee boekjaren

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex)

Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Stappenplan BTW-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012 voor Accountview (in combinatie met Autoflex) Dit stappenplan heeft u nodig om uw administraties in Accountview gereed te maken voor het nieuwe

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.2

Nieuw in AccountView versie 9.2 Nieuw in AccountView versie 9.2 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen

1. Voorbereidingen treffen en backup maken 2. Het nieuwe boekjaar aanmaken 3. Aanvullende stappen per module 4. Beginbalans overnemen Eindejaarsverwerking betekent in AccountView 'een nieuw boekjaar automatisch aanmaken'. Uw verlies- en winstrekeningen komen in het nieuwe boekjaar op nul te staan. Verder houdt u alle benodigde gegevens

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.3

Nieuw in AccountView versie 9.3 Nieuw in AccountView versie 9.3 Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen

ACCOUNTVIEW JAAROVERGANG VOORBEREIDING & 2011-2012. Car-Systems heerlen ACCOUNTVIEW VOORBEREIDING & JAAROVERGANG 2011-2012 In dit document wordt de procedure jaarovergang Accountview kort en krachtig beschreven. Zodat u eenvoudig uw boekjaar 2012 op tijd kunt openen nog voordat

Nadere informatie

Een product van Visma Software BV

Een product van Visma Software BV Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Infomobiel & Infoboek

Infomobiel & Infoboek Infomobiel & Infoboek Instructie invoeren beginbalans Infomotive International B.V. Nijverheidsweg 6 5061 KL Oisterwijk http://www.infomotive.nl (C) Infomotive International B.V. 1 Inbrengen beginsituatie

Nadere informatie

A. Maak een back-up van uw administratie

A. Maak een back-up van uw administratie Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5

XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 XML-/ASCII-KOPPELING JOURNAALPOSTEN 1/5 Met deze optie kunt u in King een bestand in ASCII of XML-formaat inlezen met journaalposten, die door een ander programma zijn aangemaakt. Hierdoor bespaart u tijd,

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.4a

Nieuw in AccountView versie 9.4a Nieuw in AccountView versie 9.4a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties.

Account Insight. Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Account Insight Laagdrempelig ontsluiten, analyseren en controleren van financiële administraties. Graag ontzorgen wij u van de technische barrières die u belemmeren de toegevoegde waarde van data-analyse

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu uitgevers/advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl december 2013 1 Inhoud 1. Afsluiten administratie....

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.6a

Nieuw in AccountView versie 9.6a Nieuw in AccountView versie 9.6a Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar

Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar AccountView Windows conversie-procedure Bestemd voor conversie van Nederlands Antilliaanse gulden naar US dollar Belangrijk Inleiding De financiële administratie is een belangrijk onderdeel van uw organisatie.

Nadere informatie

Visma-diensten activeren in AccountView

Visma-diensten activeren in AccountView Visma-diensten activeren in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED UNIT4 MULTIVERS EXTENDED PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Service Pack Editie DATUM 1 november 2013 AUTEUR J. van Heeren UNIT4 Multivers Extended is een product van: UNIT4

Nadere informatie

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X

Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Procedure jaarafsluiting Unit 4 Multivers 10.4.X Van 2014 naar 2015 JAARAFSLUITING Voor de procedure jaarafsluiting geldt het volgende (verkorte) stappenplan. De individuele stappen staan verderop nader

Nadere informatie

Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView

Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger

Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Exporteren naar imuis versie 4.2.3. of hoger Inhoud Keuzes in werken met combinatie The Nanny & imuis... 1 Automatische koppeling... 2 Controle stappen... 2 Exporteren machtigingen vanuit The Nanny...

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie.

Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Functies voor het afsluiten en starten van een boekjaar in de Legal Eagle administratie. Sdu /Advocatensupport Sdu www.scherpinsupport.nl december 2015 1 Inhoud Afsluiten administratie.... 3 Aanmaken nieuwe

Nadere informatie

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland

Twinfield conversie. Mogelijkheden en stappenplan. versie 2.3. Mei 2011. Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield conversie Mogelijkheden en stappenplan versie 2.3 Mei 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland Twinfield Conversie versie 2.3 Mei 2011 p1/6 Introductie Twinfield

Nadere informatie

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007

PSUB. gravita. Handleiding PSU Boekhouden V4 module Import INHOUD. Versie: 1.12 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB Handleiding

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact#

Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Verwerken gegevens mijnwinkel.nl binnen Exact# Hieronder vindt u informatie hoe u de gegevens van mijnwinkel.nl binnen Exact kunt verwerken. Daarnaast treft u ook nog enkele aandachtspunten aan die van

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

AccountView Go Workflow documenten handleiding

AccountView Go Workflow documenten handleiding AccountView Go Workflow documenten handleiding Workflow AccountView Go Pagina 1 van 12 Inhoud 1 Business Case... 3 1.1 Maandelijkse rapporten... 3 1.1.1 BTW Aangifte... 3 1.1.2 Openstaande posten debiteuren...

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking eaccounting

Eindejaarsverwerking eaccounting Eindejaarsverwerking eaccounting 2016-2017 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in dit document de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING

UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING UNIT4 MULTIVERS EXTENDED JAARAFSLUITING Een white paper van UNIT4 2011 1. JAARAFSLUITING Hieronder vindt u in het kort de procedure van de jaarafsluiting voor UNIT4 Multivers Extended. 1.1. Voorbereiding

Nadere informatie

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE

(C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE (C) Newmerce.nl INFOMOBIEL & INFOBOEK INBRENGEN BEGINSITUATIE 1 (C) Newmerce.nl INBRENGEN BEGINSITUATIE Debiteuren Crediteuren Voorraad auto s en onderdelen Beginbalans op grootboekniveau Kas, Bank en

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de "Zie ook" lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies.

U kunt uw boekhouding ook in een ander formaat exporteren. Ga via de Zie ook lijst onderaan deze uitleg naar verdere instructies. Hoofdstuk 1 Boekhouding exporteren U kunt uw boekhouding vanuit Intramed exporteren door middel van een wizard. U kunt de boekhouding exporteren in FMuta-formaat, Auditfile-formaat (ADF), of een eigen

Nadere informatie

Autofl x. Opzetten administratie in Accountview. Software voor Autobedrijven. Supportnotes Autoflex Betreft versies: 4.6 / 4.

Autofl x. Opzetten administratie in Accountview. Software voor Autobedrijven. Supportnotes Autoflex Betreft versies: 4.6 / 4. Supportnotes Autoflex Betreft versies: 4.6 / 4.7 Datum: 12/10/01 Opzetten administratie in Accountview. Deze supportnote is bedoeld voor bedrijven die overstappen naar Autoflex in combinatie met AccountView.

Nadere informatie

Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView

Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView Aan de slag met Visma.net AutoInvoice in AccountView Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software

Nadere informatie

Werkzaamheden jaarafsluiting

Werkzaamheden jaarafsluiting Werkzaamheden jaarafsluiting Voorbereiding (december) Indien in het systeem de administratie wordt bijgehouden van meerdere bedrijven, dan dienen de volgende handelingen per bedrijf herhaald te worden.

Nadere informatie

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex Onderwerpen: 1. Starten nieuw boekjaar in Autoflex 2. Aanmaken nieuwe administratie in Accountview 3. Autoflex en AccountView Dos 4. Autoflex en AccountView Windows 5. Factuur corrigeren uit een vorig

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016

Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016 Eindejaarsverwerking AccountView 2015-2016 Het einde van het jaar staat altijd in het teken van de eindejaarsverwerking. Daarom vindt u in deze aflevering de volledige eindejaarsverwerking, stap voor stap.

Nadere informatie

Boekhouding. Handleiding (e)logobase

Boekhouding. Handleiding (e)logobase Naam handleiding: Handleiding (e)logobase - Boekhouding Handleiding (e)logobase Boekhouding 2012 Winbase Software en Adviezen B.V. Inhoud 1. Instellingen (e)logobase... 3 2. Bankbestanden importeren in

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

PROCEDURE JAARAFSLUITING

PROCEDURE JAARAFSLUITING AGRESSO WHOLESALE PROCEDURE JAARAFSLUITING DOCUMENT Procedure Jaarafsluiting VERSIE Release 2010 (8.8) DATUM 29 november 2010 AUTEUR J. van Heeren Agresso Wholesale is een product van: UNIT4 Business Software

Nadere informatie

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay

Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Wijziging algemene btw-tarief Plan&Go TMS, In&Out WMS en Cash&Pay Versie: 1.0 Datum: 14 augustus 2012 Auteur: T.M. Vink / H. Kroezen Afdeling: Centric Logistic Solutions Wijziging algemene btw-tarief Inhoudsopgave

Nadere informatie

EasyAdmin Versie 0.1

EasyAdmin Versie 0.1 EasyAdmin Versie 0.1 Boekhouden in Excel Handleiding 08 juli 2007 Inhoudsopgave : 1. Inleiding... 3 2. Installatie & Opstarten... 4 3. De Admininstratie... 5 4. Deel I: Registreren van de financiële feiten...

Nadere informatie

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie.

De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. Welkom bij de migratie wizard De wizard leidt u in een aantal stappen door de migratie van uw gegevens uit de oude versie van Compleet boekhouden naar de nieuwe versie. De migratie bestaat uit een aantal

Nadere informatie

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012

Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 1 Het handmatig wijzigen van het Btw-tarief in UNIT4 Multivers per 01-10-2012 Het wijzigen van het hoge Btw-tarief per 01-10-2012 1 UNIT4 heeft voor UNIT4 Multivers een speciale wizard ontwikkeld voor

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.0d

Nieuw in AccountView versie 9.0d Nieuw in AccountView versie 9.0d Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

Afsluiten boekjaar in King 5.45

Afsluiten boekjaar in King 5.45 Afsluiten boekjaar in King 5.45 De makkelijkste manier om het boekjaar af te sluiten is door gebruik te maken van de wizard in King. Deze leidt u stap voor stap door het hele proces. Toch verifiëren veel

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Export. Versie: 1.01 3 mei 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter

De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter 1 De Btw-verhoging van 01 oktober 2012 in UNIT4 Multivers met de UNIT4 Multivers BTW Converter Inleiding Per 01 oktober 2012 zal in Nederland het hoge Btw-tarief van 19% door de overheid verhoogd worden

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex

1: Starten nieuw boekjaar in Autoflex Onderwerpen: 1. Starten nieuw boekjaar in Autoflex 2. Aanmaken nieuwe administratie in AccountView 3. Autoflex en AccountView Dos 4. Autoflex en AccountView Windows 5. Factuur corrigeren uit een vorig

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.5

Nieuw in AccountView versie 9.5 Nieuw in AccountView versie 9.5 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren...

1. Quick Start...4. 1.1. BTW Code...4. 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5. 1.3. Importeren debiteuren...5. 1.4. Importeren crediteuren... 1. Quick Start...4 1.1. BTW Code...4 1.2. Importeren grootboek (rekenschema)...5 1.3. Importeren debiteuren...5 1.4. Importeren crediteuren...6 1.5. Standaardwaarden...7 2. Bestand...8 2.1. BTW Code...8

Nadere informatie