Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / SP1 / Hotfix 1 (alle versies)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)"

Transcriptie

1 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / SP1 / Hotfix 1 (alle versies)

2 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in de volgende versies van UNIT4 Multivers 10.2: Release Release Hotfix 1 Release Hotfix 2 Release SP1 Release Hotfix 1 De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van UNIT4 Multivers ( XtraLarge, Large, Medium, Small en XtraSmall ). Het is een overzicht van de changes die door gebruikers of partners gemeld zijn. Niet opgenomen zijn de changes die geleid hebben tot een functionele wijziging en al in de Release notes zijn gepubliceerd. Bij sommige changes staat kort vermeld welke oplossing gekozen is. Als er alleen een omschrijving opgenomen is, is de melding opgelost zonder dat het gebruik of de berekening is gewijzigd.

3 INHOUD Opgeloste changes in UNIT4 Multivers Algemene wijzigingen... 1 Wijzigingen in de Stamgegevens... 1 Wijzigingen in de boekingsprogramma s... 1 Wijzigingen in telebankieren... 1 Wijzigingen in de Info-programma s... 1 Wijzigingen in de rapporten... 2 Projecten... 2 Opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 Hotfix Wijzigingen in de Assistenten... 3 Wijzigingen in Projecten... 3 Opgeloste changes in UNIT4 Multivers Hotfix Algemene wijzigingen... 3 Wijzigingen in telebankieren... 3 Opgeloste changes in UNIT4 Multivers (SP1)... 4 Algemene wijzigingen... 4 Wijzigingen in de boekingsprogramma s... 4 Wijzigingen in telebankieren... 4 Wijzigingen in de Info-programma s... 5 Wijzigingen in de rapporten... 5 Facturering, Verkoop, Inkooporders Voorraad & Bestelregistratie en Samengestelde artikelen... 5 Wijzigingen in de Assistenten... 6 Relatiebeheer... 6 Document management... 6 Abonnementen... 6 Offertes 6 Urenregistratie... 7 Projecten... 7 Incasso 7 Importeren I... 7 Wijzigingen in de Accountancy-functionaliteit... 7

4 Opgeloste changes in UNIT4 Multivers Hotfix Algemene wijzigingen... 8 Wijzigingen in telebankieren... 8 Projecten... 8

5 Opgeloste changes in UNIT4 Multivers Algemene wijzigingen De auditfile voor de belastingcontrole is niet compleet. Er konden niet meer dan mutaties ingelezen worden. De limiet is verwijderd. Wijzigingen in de Stamgegevens In Onderhoud Bankgegevens kan geen 10-cijferig rekeningnummer ingevoerd worden. Wijzigingen in de boekingsprogramma s Bankrekening wordt niet correct gevuld bij het inlezen van een MT940 bestand afkomstig van de Deutsche Bank In het bankboek ontstaat bij het openen van het zoekscherm op het tabblad Crediteuren een SQL-fout. Wijzigingen in telebankieren Bij een deelbetaling van een factuur in de betaalbaarstelling, is de resterende openstaande post niet zichtbaar in de betaalbaarstelling bij andere banken Bij het koppelen Bank aan Grootboekrekening kunnen geen IBAN-nummers gebruikt worden. De oorspronkelijke bankrekeningnummers worden niet herkend. Wijzigingen in de Info-programma s Bij Info Balans wordt bij de keuze Eigen balans niet van alle boekjaren het beginbalans-saldo getoond. Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers 10.2 Versie 2.0 Pagina 1 van 8

6 Wijzigingen in de rapporten In een Belgische administratie geeft Rapport Debiteuren Verkoopboek bij de keuzes Horizontaal en Alleen credit-nota s een foutmelding Het Rapport Debiteuren Openstaande posten is heel traag in een database met veel debiteuren. Projecten Bij een Aangenomen werk-project wordt als de aanneemsom 0,00 is, er tussentijds Winstgenomen is en er daarna een extra termijn wordt toegevoegd, de sluitboeking verkeerd geboekt op Afrondingsverschillen. Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers 10.2 Versie 2.0 Pagina 2 van 8

7 Opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 Hotfix 1 Wijzigingen in de Assistenten De Persoonlijke assistent geeft geen juist besteladvies. Wijzigingen in Projecten Afdrukken projectfacturen geeft een SQL-fout door een fout in de kolomnaam AANNEEMSOMVAL Opgeloste changes in UNIT4 Multivers Hotfix 2 Algemene wijzigingen Belgische administratie: een Nihil-aangifte wordt niet goed aangemaakt en niet geaccepteerd door de Belgische fiscus Met andere landinstellingen dan NL kunnen debiteuren- en crediteurenstamgegevens niet worden aangepast. Oplossing: Van de landinstellingen uit Microsoft Windows, worden nu alleen nog de nummernotatie en de valuta overgenomen. Multivers werkt voor de rest nu alleen nog met de NL-instellingen Als UNIT4 Multivers werkt met de Engelse taal, ontstaat een SQL-fout bij het zoekscherm in Relatiebeheer. Wijzigingen in telebankieren Het formaat SEPA is onterecht te selecteren als buitenlandformaat (voor niet-sepa landen). Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers 10.2 Versie 2.0 Pagina 3 van 8

8 Opgeloste changes in UNIT4 Multivers (SP1) Algemene wijzigingen In Zoeken grootboekmutaties geeft een \ (backslash) bij het zoeken in het veld Omschrijving een SQL-fout In Zoeken grootboekmutaties kan gezocht worden in een bepaald boekjaar. Bij een nieuwe zoekopdracht zou het veld Boekjaar leeg moeten zijn, maar het laatst gebruikte boekjaar blijft staan Het is niet mogelijk om bij het afdrukken van aanmaningen bij het verhogen van het aantal te kiezen voor van 0 t/m 0. Dan worden alle maningen geprint. Oplossing: U kunt nu in het scherm van 0 t/m 0 ingeven Passieve debiteuren/crediteuren zijn wel te zien in de zoeklijst van de boekingsschermen. Dit is niet de bedoeling In het veld Omschrijving van het kasboek werkt de toets: <Backspace> niet. Het vorige karakter wordt geselecteerd i.p.v. gewist Grootboekmutaties worden vanuit Zoeken Grootboekmutaties niet goed naar MS Excel geëxporteerd. Wijzigingen in de boekingsprogramma s Als in het Memoriaal, Kas- of Bankboek veel regels zijn geboekt en de transactie is tussentijds opgeslagen, wordt bij het nadien toevoegen van een nieuwe regel, de laatste regel niet getoond. Wijzigingen in telebankieren Swift-bestand van de ABN kan niet worden ingelezen Als een telebankmutatie handmatig gematcht wordt en tussentijds opgeslagen (niet met Gereed ), resulteert dit in een aangepast banksaldo Nieuw. Oplossing: tussentijds opslaan is nu niet mogelijk Betaalopdracht in XML wordt niet geaccepteerd door de Deutsche Bank Als in het bankbestand van het formaat MT940S in de eerste regel geen bankcode staat (ING, ABNA, RABO of FVLB) wordt IBAN/BBAN niet ingelezen en is de kolom Bankrekening leeg. Oplossing: bij het uitlezen wordt de bankcode uit het IBAN gehaald Bij het boeken van een betaling aan een buitenlandse crediteur buiten het SEPA gebied is toch een IBAN verplicht. Oplossing: bij het boeken naar een niet-sepa land is geen controle op de IBAN en geen 97-proef op het rekeningnummer. Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers 10.2 Versie 2.0 Pagina 4 van 8

9 35726 De controle op het bankrekeningnummer (11-proef) vindt ook plaats bij buitenlandse boekingen. Wijzigingen in de Info-programma s Als vanuit een rekeningkaartje in Info Rekeningkaartje via een mutatieregel een boeking gewijzigd wordt, staat de cursor niet op de geselecteerde mutatieregel In Info Rekeningkaartje kan niet gesorteerd worden op Bedrag. Wijzigingen in de rapporten Rapport Debiteuren Mutaties is bij veel mutaties traag en leidt tot deadlocks. Oplossing: de query is aangepast Rapport Voorraadbeheer Inkooporders geeft verkeerde totalen. (zie bij Facturering Facturering, Verkoop, Inkooporders Voorraad & Bestelregistratie en Samengestelde artikelen In het boekingsscherm voor de (factuur)opdrachten kunnen hoofd- en kleine letters niet gewisseld (overschreven) worden in het veld Contactpersoon Een verwerkte opdracht geeft bij het afboeken ervan een SQL-fout in het bankboek als dat al open stond bij het invoeren van de opdracht Geblokkeerde opdracht kan (terecht) niet worden afgedrukt, maar de afdrukteller wordt wel verhoogd In het veld Leverdatum bij een verkooporder, wordt de leverdatum uit de vorige opdracht voorgesteld. Dit is niet wenselijk Bij het afstemmen van een inkoopfactuur met de knop [Voorraad] in het inkoopboek, boekt het afstemregister een willekeurige order af De berekening van een baliefactuur gaat fout als er tekstregels op de laatste regels van de order staan. De tekstregels worden niet meegenomen Het afdrukken van facturen geeft soms een error-melding Bij het printen van een opdracht start de wizard aan het begin, in plaats van bij de formulierkeuze Verzendadres en Factuuradres worden in de factuuropdracht niet getoond. Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers 10.2 Versie 2.0 Pagina 5 van 8

10 Wijzigingen in de Assistenten Het besteladvies in de Persoonlijke assistent is niet juist als voor meerdere magazijnen dezelfde bewaking voor minimum voorraad is ingesteld. Er wordt ook geen rekening gehouden met de combinatie Inkoop Verkoop De instelling in de Persoonlijke assistent op Artikel-voorraad geeft een SQL-fout bij de keuze voor niet-voorraadhoudende artikelen Bij een handmatige wijziging in de sortering op datum wordt bij het dubbelklikken om het item te openen het verkeerde geopend. Relatiebeheer In een Vrij veld van het type Database volgt een SQL-fout als een verkeerde waarde als tekst (alfawaarde, bijvoorbeeld ddd ) wordt ingegeven. Bij een niet-bestaande numerieke waarde kleurt het veld rood Vanuit een Notitie kan geen Outlook-taak worden aangemaakt. Document management Het programma Extra Conversie Verplaats documenten past de oorspronkelijke link niet aan. Abonnementen Rapport Abonnementen Abonnementen geeft een SQL-fout op de abonnement-factuur staat het afleveradres op één regel. Offertes Vrije velden (behalve keuzevelden) in een offerte worden niet meegenomen naar de verkooporder na promotie van de offerte. Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers 10.2 Versie 2.0 Pagina 6 van 8

11 Urenregistratie Bij de overgang van het boekjaar in een administratie met een gebroken boekjaar, worden uren uit het oude boekjaar, niet verwerkt in het nieuwe boekjaar. Projecten In Onderhoud Projecten Projecten zijn de velden Debiteur, Valuta en Goederencode na het boeken op het project, nog te wijzigen. Oplossing: Nu kan alleen de debiteur nog gewijzigd worden in Urenprojecten als alle uren verwerkt zijn Gegevens van verschillende projecten en verschillende debiteuren worden op de factuuropdracht geplaatst. Oplossing: was eerder opgelost in andere changes. Incasso Incasseren met meer dan facturen duurt erg lang. Oplossing: Schermopbouw is versneld. Importeren I Bij het importeren van Inkoopfacturen van binnenlandse crediteuren kan dit alleen als het veld Voorkeurscenario bij de stamgegevens is ingevuld. Nu kan dit veld ook leeg zijn Als de eerste regel van een importdefinitie voor verkoopfacturen mee ingelezen wordt, ontstaat een onterechte foutmelding Als bij een inkoopfactuur bij de Crediteur geen voorkeurs Btw-scenario heeft, wordt het bedrag (inclusief BTW) als exclusief geboekt. Wijzigingen in de Accountancy-functionaliteit Bij het aanmaken van een nieuwe administratie op basis van een standaardadministratie geef een SQL-fout Als in een bestand met Vastleggingsmutaties (UNIT4 Vastlegging) een regel staat zonder Btw-code, wordt het hele bestand niet ingelezen. Als de Btw-code 0 gaat het goed. Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers 10.2 Versie 2.0 Pagina 7 van 8

12 Opgeloste changes in UNIT4 Multivers Hotfix 1 Algemene wijzigingen Verschillende externe meldingen (geen changenummer) Op verschillende plaatsen in UNIT4 Multivers verschijnt de SQLfout 909 PRS INC Invalid character. Wijzigingen in telebankieren Het SEPA incassobestand wordt niet geaccepteerd, door de waarde AmdmntInd. Projecten Het scherm Project nacalculatiedetails toont geen gegevens Bij een projectenfactuur voor een debiteur in het buitenland wordt de code van het land afgedrukt in de factuuradresregels in plaats van de volledige omschrijving. Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers 10.2 Versie 2.0 Pagina 8 van 8

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.16 Datum: 16-08-2013 1 / 11 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor

Nadere informatie

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.10 Datum: 16-04-2013 1 / 6 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor de

Nadere informatie

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

Nieuw in versie 10.62

Nieuw in versie 10.62 Versie 10.62 1 / 17 Vanaf SnelStart Classic versie 10.60 bieden wij de mogelijkheid om herinneringen, aanmaningen en/of rekeningoverzichten te versturen via e-mail. Enkele gebruikers hebben helaas een

Nadere informatie

Aanpassingen overzicht AdfasEM

Aanpassingen overzicht AdfasEM Aanpassingen overzicht AdfasEM Versie: 3.04.18 Publicatie: 12-08-2015 Impact t.o.v. versie 3.04.17: Laag 1. Bij importeren van boekingen in csv stijl alle witruimtes om waarden weghalen. Versie: 3.04.17

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien VERSIE 14.0 IS BESCHIKBAAR! Ook deze versie zit weer boordevol nieuws! Daardoor kunt u uw zaken nu nog eenvoudiger in Handel & Logistiek regelen. De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.00.00 Copyright VISMA DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

Quickstart Student Company

Quickstart Student Company Twinfield Online Boekhouden Als ondernemer wil je makkelijk kunnen factureren en je financiële administratie van het begin af aan goed op orde hebben. Je wilt op elk moment weten of je klanten de facturen

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Versie 1.0 INHOUD 1. User interface... 5 1.1.1 Programma's starten... 5 1.1.2 Nieuwe menutegels toevoegen... 5 1.1.3 Een bestaande tegel bewerken of

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Facturatie 1. Inleiding:.2 2. Inrichten stamgegevens:....2 2.1 Debiteuren..2 2.2 Betalingscondities..3 2.3 Artikelgroepen 4 2.4 Artikelen..4 3. Verkoopfacturen:

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Laatste wijziging: 15-7-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Zelf een administratie maken...

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge):

Nadere informatie

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011

CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 CashWin Versie A08d d.d. 24 februari 2011 Algemeen Overzichten: Voortaan worden PDF overzichten liggend aangemaakt (landscape). Dat geeft een veel beter leesbaar overzicht, maar kost eventueel extra papier

Nadere informatie

MINTADMIN. Handleiding

MINTADMIN. Handleiding MINTADMIN Handleiding Inhoudsopgave Inleiding... 3 Systeemeisen... 3 Functies in het kort... 3 Starten met een boekhouding... 3 Installatie... 3 Eerste keer openen... 3 Eerste keer openen op tweede computer...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond. Versie B04d d.d. 1 augustus 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B04 c,

Nadere informatie