Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0"

Transcriptie

1 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers

2 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van UNIT4 Multivers (XtraLarge, Large, Medium, Small, XtraSmall en Accounting), afhankelijk van de pakketversie en de door de gebruiker ingestelde samenstelling (XtraLarge). Het is een overzicht van de changes die door gebruikers of partners gemeld zijn. Niet opgenomen zijn de changes die geleid hebben tot een functionele wijziging en die al in de Release notes zijn gepubliceerd. Bij sommige changes staat kort vermeld welke oplossing gekozen is. Als er alleen een omschrijving opgenomen is, is de melding opgelost zonder dat het gebruik of de berekening is gewijzigd.

3 INHOUD Opgeloste changes in UNIT4 Multivers Algemene wijzigingen... 1 Wijzigingen in de stamgegevens... 1 Wijzigingen in de boekingsprogramma s, incl. facturering... 2 Wijzigingen in Telebankieren en Incasso... 3 Wijzigingen in Verkoop/Voorraad&Bestelregistratie... 3 Wijzigingen in de Info-programma s... 4 Wijzigingen in de Rapporten... 4 Wijzigingen in Projecten... 4 Wijzigingen in Document management... 4 Wijzigingen in Abonnementen... 5 Wijzigingen in Rekening-courant... 5 Wijzigingen in UNIT4 Vastlegging... 5 Wijzigingen t.b.v. UNIT4 Multivers Online... 5

4 Opgeloste changes in UNIT4 Multivers Algemene wijzigingen Bij het verwijderen van een gebruiker loopt het programma vast en vervolgens ontstaat een SQL-fout Als in Zoeken Grootboekmutaties geen zoekcriterium opgegeven wordt en op [Zoeken] wordt geklikt, ontstaat in een grote database een SQL-fout door de te grote hoeveelheid gegevens die opgehaald worden. Oplossing: het aantal opgehaalde regels wordt nu beperkt tot en wordt een melding getoond In Beheer Controleren werkt het herstel van fouten in de volgnummers niet Bij het openen van een administratie bestaat een kans op een foutmelding (Error 1805) Foutmelding 0 bij afdrukken (Error 4048). Wijzigingen in de stamgegevens Bij het invoeren van Bankgegevens, kunnen in het veld Rekeninghouder Naam meer dan 30 tekens ingevoerd worden. Dit resulteert in een foutmelding Bij het invoeren van Btw-scenario s is er geen controle op het veld Vak. Als dit vak leeggelaten wordt, ontstaat een SQL-fout bij het opslaan. Oplossing: het veld Vak moet ingevuld zijn voordat opgeslagen kan worden In Onderhoud Artikel/diensten Artikel/Diensten ontstaat een SQL-fout als bij het invoeren van een omschrijving in een andere taal het veld Taal niet gevuld is In Onderhoud Artikel/diensten Artikel/Diensten werkt op het tabblad Taal de Caps lock -toets niet in bij het plakken van gekopieerde tekst (Ctrl + V). Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers Versie 1.2 Pagina 1 van 5

5 Wijzigingen in de boekingsprogramma s, incl. facturering In kas, bank en memoriaal worden bedragen niet numeriek gesorteerd Indien bij een debiteur het btw nummer wordt gewijzigd, dan wordt dit niet doorgevoerd bij bestaande ICP mutaties die nog niet zijn aangegeven. Hierdoor ontstaat een foutmelding bij de ICP aangifte Bij het boeken van een regel in het bankboek, waarbij in de kolom Rekening met de rechter muisknop het programma Zoeken in grootboekmutaties wordt geopend, staat de focus niet in het veld Omschrijving De Btw/ICP-aangifte loopt vast als er een ongeldig Btw-nummer in de fiscale eenheid staat. Oplossing: UNIT4 Multivers controleerde niet op de juistheid van het nummer in het veld Fiscale eenheid. Deze controle wordt nu wel uitgevoerd Als in een ICP-aangifte het regelbedrag afgerond wordt op 0,00 na een correctie, werd de aangifte afgekeurd Bij het afdrukken van aanmaningen op basis van vertegenwoordiger ontstaat SQL-error Als in een Bankboek in het veld Omschrijving bij de transactiegegevens meer dan 30 karakters gebruikt werd, ontstaat een SQL-fout. Oplossing: nu wordt een omschrijving van meer dan 30 tekens, altijd afgekapt Info Crediteuren tabblad Mutaties toont geen vooruitbetalingen meer In kas, bank en memoriaal dagboek verspringt het BTW-scenario indien de kolom Rekening voor de kolom Betaald/Ontvangen staat In kas, bank en memoriaal dagboek kan een afschrift (transactie) onterecht geblokkeerd zijn voor het boeken. Het onterecht geblokkeerde afschrift was enige tijd geleden geraadpleegd, maar inmiddels heeft de gebruiker een ander afschrift geselecteerd BTW aangifte op boekingsperiode niet correct in combinatie met gebroken boekjaarindeling Indien vanuit een zoekscherm een debiteur of een crediteur wordt toegevoegd via het knopje Gegevens toevoegen dan is deze niet direct zichtbaar Het is mogelijk om een regel in de BTW aangifte te verwijderen. Deze komt vervolgens niet meer terug in je aangifte scherm. Ook de afdruk van de aangifte toont dit vak niet meer. Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers Versie 1.2 Pagina 2 van 5

6 Wijzigingen in Telebankieren en Incasso Bij het aanmaken van een betaalopdracht verschijnt er een leeg scherm met de titel SEPA uitvoer. De betaalopdracht kan vervolgens niet worden uitgevoerd. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van de crediteurnaam en de tenaamstelling Als snel twee betaalopdrachten gemaakt worden, krijgen ze hetzelfde MessageID in het bankbestand. Het tweede bestand wordt dan afgekeurd door de bank. Oplossing: Identieke ID s kunnen niet meer aangemaakt worden Als een gestorneerde incasso nogmaals, maar dan bij een andere bankrekening opnieuw als First wordt aangeboden, ziet het bankbestand de incasso onterecht toch als gewijzigd Bij het automatisch matchen en verwerken van een batch waarin een incasso gestorneerd is, ontstaat tijdens het verwerken een SQL-fout op het incassokenmerk Voor een aantal banken is de tag Batchbooking bij incasso verplicht. Oplossing: Batchbooking kan worden toegevoegd in de stamgegevens van de bank. Zie hiervoor de documentatie/release notes Bij Taken Telebankieren Koppelen bank- aan grootboekrekening kan geen spatie gebruikt worden bij het trefwoord Het aantal transacties en het totaalbedrag op het rapport Specificatie incasso-opdracht is niet juist Facturen verzamelen in incasso-opdracht resulteert in verkeerd saldo op 'Specificatie incassoopdracht' Het aantal decimalen dat is vastgelegd bij de stamgegevens van een artikel is onterecht onderdeel van de berekening van de GIP bij een assemblage artikel Bij het inlezen van een ING bestand worden de kolommen Bankrekening, Tegenrekeninghouder en in een aantal gevallen ook het Betalingskenmerk niet gevuld. Wijzigingen in Verkoop/Voorraad&Bestelregistratie Als er geen voorkeursmagazijn vastgelegd is in de stamgegevens en er wordt in een inkooporder geen magazijn opgegeven, ontstaat een SQL-fout bij het opslaan terwijl alleen het veld Magazijn rood moet worden (verplicht veld) Regelmatig ontstaat er een SQL-fout bij het bladeren door Rapport Facturering/Verkoop Opdrachten SQL-fout 341 bij het verwerken van een verkooporder, door het ontbreken van een voorkeursmagazijn. Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers Versie 1.2 Pagina 3 van 5

7 Wijzigingen in de Info-programma s Change Omschrijving Bij Info Debiteuren en Info Crediteuren geeft het veld SQL-fout als daar een F ingetypt wordt. een In Info Rubricering wordt het detailscherm met mutatie-informatie niet getoond. Wijzigingen in de Rapporten Rapport Debiteuren Saldilijst is heel traag als het rapport voor alle debiteuren wordt uitgedraaid Rapport Grootboek Proef-/Saldobalans Proefbalans geeft bij de keuze voor Proef- en Saldibalans een verkeerd saldo bij de laatste grootboekrekening Rapport Telebankieren Machtigingen geeft bij de keuze voor het afdrukken van de B2Bmachtigingen een SQL-fout In Rapport Offertes Offertes, bij de sortering op Debiteur of Vertegenwoordiger is het vervolgscherm niet goed zichtbaar, waardoor velden niet gebruikt kunnen worden. Wijzigingen in Projecten Via Info projecten wordt periode 0 getoond bij boekingen met kostprijs 0, Als in de projectcode een -teken wordt gebruikt, volgt een sql-fout bij het afdrukken van de projectmutaties Als na het aanmaken van een factuuradvies meerdere regels die oorspronkelijk nietfactureerbaar waren, bij het maken van de factuur alsnog facturabel toegevoegd worden, ontstaat de melding Sleutelwaarde niet uniek Bij het factureren van projecten wordt niet gecontroleerd op het (feitelijk) laatst gebruikte opdrachtnummer. Hierdoor kan een nummer gebruikt worden dat al in gebruik is. Oplossing: UNIT4 Multivers controleert nu of een factuur/opdrachtnummer feitelijk in gebruik is Gegevens uit Projectadres worden niet afgedrukt op het Rapport Projecten Mutaties. Wijzigingen in Document management Bij het afsluiten van Document management kan in sommige situaties een connectie met de database blijven bestaan die ervoor zorgt dat UNIT4 Multivers vastloopt en de administratie opnieuw gestart moet worden. Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers Versie 1.2 Pagina 4 van 5

8 Wijzigingen in Abonnementen Het factureren van een abonnement voor een lid van een inkooporganisatie (factuur gaat naar de ink.org) koppelt niet de machtiging van de inkooporganisatie, maar die van het lid en maakt geen volledige opdracht aan. Wijzigingen in Rekening-courant Het is mogelijk de journaalpost in het rekening-courant dagboek te verwijderen terwijl de boeking in de bronadministratie wel blijft staan. Gevolg is een verschil op de RC grootboekrekening. Wijzigingen in UNIT4 Vastlegging Bij het inlezen van een mutatiebestand in UNIT4 Multivers waarin de datumnotatie anders is dan dd-mm-yyyy is gebruikt, ontstaat een SQL-fout omdat UNIT4 Multivers dit niet als een datum herkent Het aanmaken van een exportbestand voor Vastlegging via de mail, werkt niet. Wijzigingen t.b.v. UNIT4 Multivers Online Indien een klant is gekoppeld aan een standaardadministratie van een accountant die niet meer bereikbaar is omdat bijvoorbeeld de onderlinge samenwerking is beëindigd, dan ontstaat een SQL-fout Indien een gebruiker uitlogt, wordt de sessie niet beëindigd. Wil men later opnieuw inloggen, dan is men nog actief en moet de supportafdeling van UNIT4 de gebruiker vrijgeven. Overzicht van de opgeloste changes in Unit 4 Multivers Versie 1.2 Pagina 5 van 5

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.16 Datum: 16-08-2013 1 / 11 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor

Nadere informatie

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL

DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk,

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.5.0 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen

Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen Debiteuren beheer Facturatie Aanmaningen INHOUDSOPGAVE 1 Debiteuren... 2 1.1 Instellingen m.b.t. Debiteuren en verkoopfacturen... 2 1.1.1 BTW codes... 2 1.1.2 Het toevoegen van een BTW-grootboekrekening...

Nadere informatie

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.10 Datum: 16-04-2013 1 / 6 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor de

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.7 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

1 M K B O E K 7 1. 1 I N L E I D I N G 7 1. 2 I N L E I D I N G 7 1. 3 B E S T A N D 7 1. 3. 1 O P E N A D M I N I S T R A T I E 7

1 M K B O E K 7 1. 1 I N L E I D I N G 7 1. 2 I N L E I D I N G 7 1. 3 B E S T A N D 7 1. 3. 1 O P E N A D M I N I S T R A T I E 7 WERKINSTRUCTIES INHOUDSOPGAVE 1 M K B O E K 7 1. 1 I N L E I D I N G 7 1. 2 I N L E I D I N G 7 1. 3 B E S T A N D 7 1. 3. 1 O P E N A D M I N I S T R A T I E 7 1. 3. 2 S L U I T A D M I N I S T R A T

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., februari 2013, versie 20130215 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 4 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 4 1.2.

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows

Eindejaarsverwerking E-Account Exact (Globe) voor Windows pagina 1 van 6 Inleiding De jaarafsluiting betekent dat de financiële administratie voor een bepaald boekjaar volledig gereed gemaakt moet worden. Zaken die in dit proces een rol spelen zijn onder andere:

Nadere informatie

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien

DOCUMENT ARCHIVERING Elk document kan nu in Handel & Logistiek worden gearchiveerd en kan vervolgens binnen Handel & Logistiek weer worden ingezien VERSIE 14.0 IS BESCHIKBAAR! Ook deze versie zit weer boordevol nieuws! Daardoor kunt u uw zaken nu nog eenvoudiger in Handel & Logistiek regelen. De belangrijkste wijzigingen in deze versie hebben we in

Nadere informatie

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2

Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Service Pack notes UNIT4 Multivers Extended SPE SP2 Versie 1.0 INHOUD 1. User interface... 5 1.1.1 Programma's starten... 5 1.1.2 Nieuwe menutegels toevoegen... 5 1.1.3 Een bestaande tegel bewerken of

Nadere informatie

Nieuw in versie 10.62

Nieuw in versie 10.62 Versie 10.62 1 / 17 Vanaf SnelStart Classic versie 10.60 bieden wij de mogelijkheid om herinneringen, aanmaningen en/of rekeningoverzichten te versturen via e-mail. Enkele gebruikers hebben helaas een

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal

Handleiding PSU Boekhouden V4 module Filiaal gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUB-f Handleiding

Nadere informatie

Versie B02 d.d. 28 maart 2012. CASH Algemeen. CASH Financieel. Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar!

Versie B02 d.d. 28 maart 2012. CASH Algemeen. CASH Financieel. Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar! CASH Algemeen Overzichten snel in eigen volgorde, mooier en beter leesbaar! Nieuw: Overzichten naar wens sorteren! Als u een overzicht op uw scherm heeft, kunt u per kolom sorteren door eenvoudig op de

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

PSU Boekhouden V5 Import

PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import PSU Boekhouden V5 Import Pagina 2 1 Hoofdscherm Import De module Import voor PSU Boekhouden V5 is met opzet in een afzonderlijk programma uitgebracht. Het programma zal ook niet

Nadere informatie

6 Wijzigingen in de Info-programma's

6 Wijzigingen in de Info-programma's 6 Wijzigingen in de Info-programma's 6.1 Info Balans Er is een nieuw info-programma (menu: 'Info Balans') beschikbaar waarmee u direct de balansen op het scherm kunt tonen. Het betreft de: Kolommenbalans;

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software

Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software Factuur2King 2.0 Gebruikershandleiding Juli 2014 (c) MiKi-Business-Software P a g i n a 2 INHOUDSOPGAVE Overzicht Factuur2King... 3 Functionaliteit:... 3 Systeemeisen:... 4 1. Factuur2King starten... 5

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie