Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties"

Transcriptie

1 Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande debiteuren en in uw omzet en kosten. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u deze mutaties verwerkt. Hoe voer ik mijn bankmutaties in? Een bankafschrift kan op drie verschillende manieren worden toegevoegd. 1- Handmatige invoer per afschriftregel 2- Import van bestanden vanuit een bankprogramma 3- Via een geautomatiseerde koppeling met een bank (synchronisatie) Hoe wijzig ik eerder ingevoerde bankmutaties? Ongeacht de wijze waarop mutaties zijn ingeboekt in het programma, het wijzigen van een eerder verwerkte mutatie kan op één eenvoudige wijze. Heeft u een verkeerde tegenrekening toegewezen of een ontvangst aan een verkeerde debiteur gekoppeld? U kunt uw oorspronkelijke boeking alsnog wijzigen. Is een boeking deels toegewezen, maar nog niet verwerkt, dan kan de boeking worden gewijzigd op dezelfde manier als bij het toewijzen van een nieuwe mutatie. Datum publicatie:

2 Handmatige invoer per afschrift(regel) Open de betreffende bankmap door op de map te klikken en Klik tussen de twee ringen om een nieuw bankboekstuk te openen. Het boekstuknummer wordt door het programma zelf aangemaakt. De datum is de datum van het afschrift. Het beginsaldo wordt gekopieerd van het eindsaldo van het vorige afschrift. Mutatie is het totaalbedrag van de mutatieregels die in dit document (zullen) worden geboekt. Het eindsaldo is het totaalbedrag van beginsaldo en mutaties. Daaronder in het brede invuldeel worden regels ingevoerd die overeenkomen met de mutaties op het afschrift: Datum is de mutatiedatum volgens het afschrift. Omschrijving is de tekst die in de boekhouding wordt getoond als toelichting voor de boeking. Als bijvoorbeeld de maandhuur wordt betaald, dan kan deze tekst zijn: "Huur juli 2012". De Tegenrekening is de grootboekrekening die aangeeft wat voor soort ontvangst of betaling deze mutatie betreft. Bijvoorbeeld: Mutatie betreft: dan tegenrekening = Voorbeeld 1: Huurbetaling Huur pand Voorbeeld 2: Nettoloon medewerker Netto lonen te betalen Voorbeeld 3: Ontvangst debiteur Debiteuren Datum publicatie:

3 ! Bij het boeken van een ontvangst van een factuur van een klant moet u altijd boeken op Debiteuren. Zie voor de verdere koppeling naar een debiteuren-factuur de aparte beschrijving "Afletteren debiteuren". Het Bedrag betreft het bedrag van de mutatie, een afschrijving is '-', een bijschrijving '+'. U kunt een nieuwe regel toevoegen door op F2 te drukken of op de knop "Nieuwe regel" te klikken Als u klaar bent met alle mutaties invoeren (en uw "Saldo na boeking" dus sluit met uw afschrift) drukt u op de knop "Opslaan". Als de boeking is opgeslagen voegt het programma een lege regel toe ten teken dat het afschrift is opgeslagen. Wilt u daarna geen afschriften meer boeken, dan drukt u op de knop "Sluiten". Wilt u nog een afschrift invoeren, dan kunt u drukken op de knop "Nieuwe boeking invoeren". Door in de opengeslagen bankmap op de ring in het midden te drukken sluit u de map en gaat u terug naar het hoofdscherm van Incura Boekhouding. Datum publicatie:

4 Import van bestanden vanuit een bankprogramma Vanuit uw bankprogramma dient u een bestand met af- en bijschrijvingen te exporteren naar een locatie op uw computer. Open de betreffende bankmap door op de map te klikken en Klik op het logo van uw bank Er opent een scherm waarbij u de mogelijkheid hebt een bestand te importeren dat u eerder hebt geëxporteerd vanuit uw bankprogramma. Incura Financieel zal uw mutaties uploaden en als dagregels tonen in de bankmap onder het tabje met alleen het logo van uw bank: Datum publicatie:

5 Alle mutaties moeten nu worden toegewezen aan een grootboekrekening (een tegenrekening). Dat moet per dagregel worden gedaan door op het rode 'blaadje' te klikken. Er verschijnt nu het volgende detailscherm met alle mutaties van die dag: De Tegenrekening is de rekening die aangeeft wat voor soort ontvangst of betaling deze mutatie betreft. Bijvoorbeeld: Mutatie betreft: dan tegenrekening = Voorbeeld 1: Huurbetaling Huur pand Voorbeeld 2: Nettoloon medewerker Netto lonen te betalen Voorbeeld 3: Ontvangst debiteur Debiteuren! Bij het boeken van een ontvangst van een factuur van een klant moet u altijd boeken op Debiteuren. Zie voor de verdere koppeling naar een debiteuren-factuur de aparte beschrijving "Afletteren debiteuren". Rechts van het veld staat een 'bolletje' dat drie kleuren kan hebben (zie rode cirkel): Rood De mutatie is door het programma niet automatisch herkend en moet worden gekozen door de gebruiker. Datum publicatie:

6 Geel Als het programma een mutatie ziet die hij herkent van een eerdere boeking zal hij deze tegenrekening voorstellen en is het bolletje geel. Als een dergelijke mutatie ook op twee verschillende tegenrekeningen is geboekt is het veld leeg maar is het bolletje toch geel. Groen De tegenrekening is eerder gekozen en daarna geaccordeerd door op de knop OK te drukken. De post is klaar en verwerkt in de boekhouding. Het systeem zal van elke keer dat een bedrag toewijst 'leren' van uw keuze en bij een eventuele volgende mutatie dezelfde tegenrekening ' voorstellen'. Als u daarmee akkoord zou zijn, kunt u volstaan met het drukken op de OK-knop. Wanneer de tegenrekening is gekozen drukt u op de knop OK, waarna de mutatie op het rechterscherm verdwijnt. Daarna kunt u doorgaan door in de volgende dagregel het toewijzen te herhalen net zolang totdat alle mutaties zijn verwerkt in Incura Boekhouding. Door in de opengeslagen bankmap op de ring in het midden te drukken sluit u de map en gaat u terug naar het hoofdscherm van Incura Boekhouding. Datum publicatie:

7 Via een geautomatiseerde koppeling met een bank (synchronisatie) Als u uw bank via een overeenkomst machtiging hebt gegeven om de bankmutaties te koppelen aan Incura zullen uw mutaties dagelijks worden ingelezen in Incura zonder dat u daar iets voor hoeft te doen. Wel moeten de mutaties worden toegewezen aan tegenrekeningen. Open de betreffende bankmap door op de betreffende map te klikken en Rechts ziet u tabbladen, waaronder een tabblad met een logo van uw bank met een extra logo aan de rechteronderzijde. Als u daarop klikt ziet u de te verwerken (toe te wijzen) mutaties op het linkerblad. Alle mutaties moeten nu worden toegewezen aan een grootboekrekening (een tegenrekening). Dat moet per dagregel worden gedaan door op het rode 'eurotekentje' te klikken. Er verschijnt nu het volgende detailscherm met alle mutaties van die dag: Datum publicatie:

8 De Tegenrekening is de grootboekrekening die aangeeft wat voor soort ontvangst of betaling deze mutatie betreft. Bijvoorbeeld: Mutatie betreft: dan tegenrekening = Voorbeeld 1: Huurbetaling Huur pand Voorbeeld 2: Nettoloon medewerker Netto lonen te betalen Voorbeeld 3: Ontvangst debiteur Debiteuren! Bij het boeken van een ontvangst van een factuur van een klant moet u altijd boeken op Debiteuren. Zie voor de verdere koppeling naar een debiteuren-factuur de aparte beschrijving "Afletteren debiteuren". Rechts van het veld staat een 'bolletje' dat drie kleuren kan hebben (zie rode cirkel): Rood De mutatie is door het programma niet automatisch herkend en moet worden gekozen door de gebruiker. Geel Als het programma een mutatie ziet die hij herkent van een eerdere boeking zal hij deze tegenrekening voorstellen en is het bolletje geel. Als een dergelijke mutatie ook op twee verschillende tegenrekeningen is geboekt is het veld leeg maar is het bolletje toch geel. Groen De tegenrekening is eerder gekozen en daarna geaccordeerd door op de knop OK te drukken. De post is klaar en verwerkt in de boekhouding. Het systeem zal van elke keer dat een bedrag toewijst 'leren' van uw keuze en bij een eventuele volgende mutatie dezelfde tegenrekening ' voorstellen'. Als u daarmee akkoord zou zijn, kunt u volstaan met het drukken op de OK-knop. Wanneer de tegenrekening is gekozen drukt u op de knop OK, waarna de mutatie op het rechterscherm verdwijnt. Daarna kunt u doorgaan door in de volgende dagregel het toewijzen te herhalen totdat u alle mutaties hebt verwerkt.. Door in de opengeslagen bankmap op de ring in het midden te drukken sluit u de map en gaat u terug naar het hoofdscherm van Incura Boekhouding. Datum publicatie:

9 Wijzigen eerder ingevoerde (en verwerkte) bankmutatie Wanneer u een eerder ingevoerde mutatie wilt wijzigen klikt u op de bankmap waarin de betreffende mutatie staat. De map opent en aan de rechterkant van het rechterblad ziet u een aantal tabbladen met een verdeling in maanden. Kies het tabblad met de maand waarin de mutatie staat die u wilt wijzigen. U ziet vervolgens op het linker blad alle verwerkte mutaties in die maand. Kies de dagregel waarin de mutatie staat die u wilt wijzigen. U kunt deze kiezen door met de muis op de regel in de eerste kolom "Bkstnr" (zie rode cirkel) te klikken (er verschijnt een 'handje'). Datum publicatie:

10 Een scherm met de detailboeking opent. Het bovenste deel geeft algemene gegevens weer van de dagregel (datum, begin- en eindsaldo). Het onderste deel geeft de regels weer waarvan u er één wilt wijzigen. De betreffende regel kunt u nu wijzigen, waarna u op de knop "Opslaan" klikt. Als de boeking is opgeslagen klikt u op de knop "Sluiten", waarna de gewijzigde boeking wordt verwerkt. Door in de opengeslagen bankmap op de ring in het midden te drukken sluit u de map en gaat u terug naar het hoofdscherm van Incura Boekhouding. Datum publicatie:

11 Maar één tegenrekening per mutatieregel Per bankmutatie kunt u in het detailscherm maar één tegenrekening boeken. Dat betekent dat u de volgende boekingen niet direct kunt verwerken vanuit het bankdagboek: 1. Boekingen gesplitst naar meerdere tegenrekeningen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u een afschrijving hebt van een betaling in een winkel waar u zowel praktijk- als kantoorbenodigdheden hebt gekocht. In het boekingsscherm van het bankdagboek (de witte map) kunt u echter maar één tegenrekening (bijvoorbeeld "kantoorbenodigdheden" invullen. 2. Boekingen gesplitst naar kosten en btw. Een bij- of afschrijving waar BTW in is begrepen die u gescheiden wilt boeken naar enerzijds een kostenrekening en anderzijds een BTW-tegenrekening kan om dezelfde reden niet worden geboekt. Dit kan op twee manieren worden opgelost: Oplossing 1: Boek van deze mutaties een inkoopfactuur. In de blauwe map kunt u een inkoopfactuur boeken waarbij u meerdere boekingsregels kunt aanmaken. Zie hiervoor de handleiding "Inkoopfacturen boeken". Van de bankafschrijving boekt u vervolgens de tegenrekening "25000 Crediteuren", waarna u de ingeboekte factuur als openstaande post afboekt van de crediteur (=leverancier). Oplossing 2: Door het wijzigen van een eerder geboekte en verwerkte bankboeking kunt u een extra boekingsregel toevoegen. Dit op de manier zoals bovenstaand beschreven. Let daarbij wel op dat de gesplitste boekingsbedragen in totaal niet het daadwerkelijk afgeschreven bedrag overschrijden. Datum publicatie:

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven

In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven In deze handleiding wordt de werking van het extranet beschreven Eerste keer inloggen... 1 Werken in extranet... 2 Mijn gegevens... 3 Uitloggen... 4 Boek rit... 4 Ritten... 8 Home... 10 Zoeken... 10 Wachtwoord

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software

Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Handleiding Tracer ICT CRM/ERP software Tracer 4.0 een zeer uitgebreide combinatie van Relatiebeheer (CRM) en Bedrijfsmiddelenbeheer (ERP) software oplossingen. Bedrijf : Tracer ICT Blad 2 van 58 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding. BaseNet Internet Projects

Handleiding. BaseNet Internet Projects Handleiding BaseNet Internet Projects Handleiding: BaseNet Internet Projects Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 1 2. Relatiebeheer... 2 1. Een particulier aanmaken... 2 2. Een bedrijf aanmaken... 2 3. Contactpersoon

Nadere informatie

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009

HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE. versie 4.0.2.0 januari 2009 HANDLEIDING PREMIE BEREKENING SOFTWARE versie 4.0.2.0 januari 2009 Inhoudsopgave Downloaden Premie Berekening Software 3 Installatie Premie Berekening Software 7 Gebruik Premie Berekening Software 13 Algemene

Nadere informatie

Overgang naar een nieuw boekjaar

Overgang naar een nieuw boekjaar Overgang naar een nieuw boekjaar Met Unit 4 Multivers kunt u eenvoudig een nieuw boekjaar aanmaken en ervoor zorgen dat de balansgegevens worden doorgeboekt naar het nieuwe boekjaar. Onderstaand beschrijven

Nadere informatie

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD

EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD EZORA ONDERNEMERSDASHBOARD Starters handleiding voor ondernemers Datum: 08 september 2011 Ezora Limited Digital Depot, Roe Lane The Digital Hub Dublin 8 Ierland sales@ezora.com Page 1 of 24 Starters handleiding

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versie 9.4. Een product van Visma Software BV

Nieuw in AccountView versie 9.4. Een product van Visma Software BV Nieuw in AccountView versie 9.4 Een product van Visma Software BV Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij Visma Software BV. Dit geldt ook

Nadere informatie

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Club. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Club Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1

PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 PerfectView Handleiding versie 14.04.000 1 Inhoudsopgave Achtergrond informatie over de navigatie binnen PerfectView... 4 A... 6 Aanhef & Adressering... 6 Activiteiten... 6 Toelichting verkoopactiviteiten...

Nadere informatie

Aanmaken van een organisatie in Newbase

Aanmaken van een organisatie in Newbase Aanmaken van een organisatie in Newbase Voor meer informatie, kijk op www.newbase.nl Newbase BV, Hardwareweg 16 1033 MX AMSTERDAM Tel.: 020-6 111 444 Juni 2013 versie 1.0 pagina 1 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13

INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6. 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 Inleiding 1 INLEIDING... 4 INSTALLATIE... 5 1. STRUCTUUR VISIONPLANNER... 6 1.1 TAAKBALK... 6 1.1.1 Bestand... 7 1.1.2 Extra... 13 1.2 SCHERMEN, VERWIJZINGEN EN ASSISTENT... 14 1.3 SCHERM... 15 2 TOETSENGEBRUIK...

Nadere informatie

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET

HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET HANDLEIDING MAANDSTATEN VIA INTERNET invullen accorderen - facturering Inloggen... 3 Inloggen met uw gebruikersnaam en toegangscode... 3 Problemen bij het inloggen... 3 Hoofdmenu... 4 Menu-onderdelen...

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Microsoft Office Word 2007

Microsoft Office Word 2007 Microsoft Office Word 2007 Inhoudsopgave 1 WORD 2007... 3 1.1 Easy Learning... 3 1.2 Vind je Easy Learning leuk?... 3 1.3 Sneller werken met Word... 3 Links direct doorklikken... 3 Documenten direct in

Nadere informatie

TESonline handleiding Geboortes

TESonline handleiding Geboortes Inleiding Deze handleiding geeft weer hoe u middels groepsinvoer of per dier afzonderlijk de geboortes invoert. Mocht u desondanks vragen hebben, neem dan contact op met uw contactpersoon voor TESonline

Nadere informatie

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1

Verkopen via bol.com. Handleiding voor zakelijke verkopers. Versie 3.1 Verkopen via bol.com Handleiding voor zakelijke verkopers Versie 3.1 Welkom als verkoper bij bol.com Via bol.com bereikt u op eenvoudige wijze miljoenen mogelijke klanten. U kunt nieuwe en unieke artikelen

Nadere informatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie

Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie Binnen CGM-Herhaal heeft u de volgende keuzemogelijkheden: Direct Bestellen; Deze optie geeft u de mogelijkheid om benodigde medicatie handmatig te bestellen. (de apotheker controleert de bestelling binnen

Nadere informatie

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5

LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 Datum Versie 1-2-2011 1.0 LogiVert CRM-Relatiebeheer 5.5 1 1. Inleiding... 5 1.1. Functionaliteit CRM relatiebeheer...5 1.2. Single versus multi-user versie...6 2. De software

Nadere informatie

Importeren loonaangifte uit ander salarispakket

Importeren loonaangifte uit ander salarispakket Importeren loonaangifte uit ander salarispakket Inhoud In het kort...1 Aangifte loonheffingen is XML-bestand...1 Import-wizard loonaangifte...2 Selecteer aangifte loonheffingen uit ander salarispakket...2

Nadere informatie

Betrokken bij het Onderwijs

Betrokken bij het Onderwijs SchoolOAS 5 administratie & BRON wijzigdatum: 1-8-2015 Betrokken bij het Onderwijs II Handleiding SchoolOAS 5 administratie & BRON Inhoudsopgave 1 Inloggen in SchoolOAS 5 1 2 Leerlingadministratie 1 2.1

Nadere informatie

Offective > CRM > Klanten

Offective > CRM > Klanten Offective > CRM > Klanten Nadat u hebt geklikt op CRM > Klanten komt onderstaand scherm, in het bovenste gedeelte van dit scherm kunt u zoeken met verschillende zoekcriteria, vul een zoekveld in en klik

Nadere informatie

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012

Snel aan de slag handleiding. Versie 1.0, mei 2012 Snel aan de slag handleiding Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal

Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Handleiding invoeren dienstendeclaraties via de webportal Via de website van SBOH (Pagina Formulieren onder uw opleidingspagina) of via URL: portal.sboh.nl kunt u inloggen op de beveiligde webportal van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding - Persoonlijk Jaarverslag Online. 1. Inloggen 2. 2. Versneld invoeren 4. 3. Gegevens invoeren 5

Inhoudsopgave. Handleiding - Persoonlijk Jaarverslag Online. 1. Inloggen 2. 2. Versneld invoeren 4. 3. Gegevens invoeren 5 Handleiding Inhoudsopgave 1. Inloggen 2 2. Versneld invoeren 4 3. Gegevens invoeren 5 4. Invoeren en/of importeren pensioengegevens 8 5. Invoeren van bezittingen en vermogen 11 6. Invoeren van een hypotheek

Nadere informatie

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren

Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren Handleiding van Online Golf Systems: Tee time reserveren Inschrijven wedstrijden Profiel bekijken/aanpassen (Qualifying) kaart invoeren 1 Inleiding Eind 2012 heeft Golfbaan Stippelberg het besluit genomen

Nadere informatie

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad

Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Handleiding S-Connect Magento Order - Voorraad Inhoud 1. Het programma 3 1.1. Vereisten 3 1.2. Downloaden en installeren 3 2. Instellingen S-Connect 3 2.1. Meerdere profielen 4 2.2. Koppeling SnelStart

Nadere informatie

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher.

Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. Een korte handleiding voor het maken van een website met MS Publisher. 1 Inhoudsopgave Inhoud Starten met de Wizard... 3 Hoe nu verder?... 6 Het invoegen van tekst en afbeeldingen... 9 Achtergrond toevoegen...

Nadere informatie