DBS Financieel Release notes versie NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL"

Transcriptie

1 DBS Financieel Release notes versie NL Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Release notes NL Pagina: 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Oracle en MS SQL Server Windows en MS Office Reportserver en Webserver Budgetteren op elk niveau van verbijzondering Importeren van budgetten vanuit Excel Jaarprognose Tabel met budgethouders SEPA MS Office integratie Export rekeningoverzichten naar PDF Verzamelen van incasso-opdrachten Combineren inkoop en verkoop btw Btw-aangifte via een inkoopfactuur Btw-aangifte voor een Fiscale eenheid Selectiemogelijkheid bij het afvoeren van debiteuren- en crediteurenmutaties Opvraagprogramma Activa Infrastructuuroverzicht In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken In versie opgeloste problemen Overzicht afgewerkte aanvraag- en kennisbanknummers DBS Business Solutions BV 2

3 Release notes NL Pagina: 3 1 Inleiding In versie is een aantal nieuwe functies en verbeteringen van bestaande functies opgenomen. Deze release notes bevatten korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit. Tevens treft u een overzicht aan van de doorgevoerde wijzigingsverzoeken en de opgeloste problemen. Versie kan alleen als opwaardering van versie en hoger gebruikt worden. Voor wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunt u terecht bij ons support center: 2 Oracle en MS SQL Server Vanaf DBS Financieel worden Oracle 11g Release 1 (11.1) en MS SQL Server 2008 ondersteund. Ook de Oracle client Oracle 11g Release 1(11.1) wordt ondersteund. DBS Financieel ondersteunt de databases Oracle 8.1 (8i) en MS SQl Server 2000 niet meer. De betreffende versies krijgen ook geen Should Work status. 3 Windows en MS Office Vanaf DBS Financieel wordt Windows 2008 ondersteund. MS Office 2000 wordt niet langer ondersteund. MS Office XP krijgt de status Should work. 4 Reportserver en Webserver Alle nieuwe rapporten in DBS Financieel zijn gebouwd met MS Reporting Services van Microsoft. Dit betekent dat er een Reportserver moet zijn ingericht om deze rapporten te kunnen uitvoeren. Een aantal rapporten wordt via een Webserver uitgevoerd. Dit betekent dat naast een Reportserver ook een Webserver nodig is. Zie verder paragraaf 18 Infrastructuuroverzicht. 5 Budgetteren op elk niveau van verbijzondering De mogelijkheden tot budgetteren zijn verruimd. Budgetten kunnen behalve op grootboekrekeningen en kostenplaatsen ook worden vastgelegd voor kostendragers. Budgetteren is nu mogelijk voor elk niveau van verbijzondering: grootboekrekening kostenplaats; kostenplaats kostendrager; grootboekrekening kostendrager; grootboekrekening kostenplaats kostendrager. Er is ook een nieuw programma dat de budgetten vanaf het laagste niveau van verbijzondering cumuleert naar de bovenliggende niveaus. Voor de vergelijking tussen de budgetten en de realisatie zijn nieuwe rapporten beschikbaar. Deze rapporten zijn vervaardigd met MS Reporting Services en worden uitgevoerd via een DBS Business Solutions BV 3

4 Release notes NL Pagina: 4 Webserver. U vindt deze rapporten terug in het menu onder: Grootboek\overzicht\Kostenverbijzondering\Saldi. De vorige versies van deze overzichten zijn ook nog beschikbaar. Deze staan in het menu onder: Grootboek\overzicht\Kostenverbijzondering\Saldi. (Klassiek). Hierna ziet u een voorbeeld van één van de nieuwe overzichten. DBS Business Solutions BV 4

5 Release notes NL Pagina: 5 6 Importeren van budgetten vanuit Excel Voor het onderhouden van budgetten voor zowel grootboekrekeningen als verbijzonderingen zijn nieuwe onderhoudsprogramma s vervaardigd. In deze programma s is de mogelijkheid opgenomen om budgetten te importeren vanuit Excel. Naast de import is het ook mogelijk om budgetten naar Excel te exporteren. Een Excel bestand met budgetten voor het grootboek kan de volgende kolommen bevatten: Bedrijf Boekjaar Periode Rekening Budget Budget Aantal Afdelingsnummer Budgethouder Jaarprognose Jaarprognose Aantal Jaarbudget Jaarbudget Aantal Seizoenspatroon Let op: De kolomnamen zijn vast. U kunt bij de Import optie aangeven welke gegevens geïmporteerd worden. Er kan gekozen worden uit: Import van periode budgetten inclusief jaarprognose en/of budgethouder. Deze optie importeert de periode budgetten en berekent het jaarbudget opnieuw; Import van jaarbudgetten inclusief jaarprognose en/of budgethouder. Deze optie importeert de jaarbudgetten en verdeelt deze over de perioden. De aanwezige periodebudgetten worden overschreven; Import van alleen jaarprognose en/of budgethouder. De kolommen die in het Excel bestand aanwezig zijn, maar niet passen bij de gekozen Import optie worden automatisch door het programma verplaatst naar de Foute kolomnamen. U kunt eenvoudig een Excel bestand genereren met de juiste kolomnamen door eerst een export van budgetten naar Excel te maken. De budgetten kunnen vervolgens in Excel worden aangevuld en aangepast. Hierna kunnen de gewijzigde budgetten vanuit Excel in DBS Financieel worden geïmporteerd. DBS Business Solutions BV 5

6 Release notes NL Pagina: 6 Hierna treft u een voorbeeld van het importscherm aan voor het importeren van budgetten voor grootboekrekeningen. De import van budgetten voor kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers werkt op dezelfde wijze als de import van budgetten voor grootboekrekeningen. Aanvullend dienen bij deze import de kolommen Kostenplaats en Kostendrager worden meegegeven. DBS Business Solutions BV 6

7 Release notes NL Pagina: 7 7 Jaarprognose Naast het jaarbudget is het ook mogelijk om een jaarprognose vast te leggen. Tijdens het jaar kan deze jaarprognose worden aangepast. De nieuwe overzichten die de realiteit met de budgetten vergelijken, bieden ook de mogelijkheid om op basis van de realisatie een herberekening van jaarprognose te maken. 8 Tabel met budgethouders De budgethouders kunnen worden opgeslagen in een tabel. Het voordeel van een tabel met budgethouders is dat dezelfde budgethouder maar één keer vast ligt. De budgethouders worden onderhouden in Stamgegevens afdelingen Bij het onderhouden van budgetten kunt u de budgethouder selecteren. DBS Business Solutions BV 7

8 Release notes NL Pagina: 8 9 SEPA SEPA staat voor Single Euro Payments Area. SEPA duidt op het gebied waarbinnen in de nabije toekomst met dezelfde betaalmiddelen naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere SEPA-landen kan worden betaald. Op dit moment omvat SEPA de landen die de euro hebben ingevoerd. Er is door de banken een nieuw formaat ontwikkeld voor het doen van SEPA betalingen. De banken ondersteunen op dit moment geen SEPA voor het uitvoeren van incasso s. Binnen DBS Financieel is het SEPA betaalformaat toegevoegd. U kunt bij de stamgegevens landen aangeven dat een land zich in het SEPA gebied bevindt. Indien een land zich binnen het SEPA gebied bevindt kunt u bij de stamgegevens voor bankrekeningen het SEPA-betaalformaat selecteren. DBS Business Solutions BV 8

9 Release notes NL Pagina: 9 Een betaling volgens het SEPA-formaat vereist een IBAN-nummer (International Bank Account Number). Dit IBAN-nummer kunt u vanaf DBS Financieel versie 12, net als het SWIFT-adres (ook wel BIC genoemd), vastleggen bij de stamgegevens van de debiteuren. Bij de stamgegevens van de crediteuren was het al mogelijk om de IBAN nummers vast te leggen. Het IBAN-nummer wordt gegenereerd als het SWIFT-adres en de bankrekening bekend zijn. DBS Business Solutions BV 9

10 Release notes NL Pagina: MS Office integratie In DBS Financieel is de integratie met MS Office verruimd. Betaalspecificaties, incassospecificaties en rekeningoverzichten voor debiteuren en crediteuren kunnen met MS Office vervaardigd worden. Om gebruik te maken van MS Office voor de hiervoor vermelde documenten dient u een aantal stappen te doorlopen. Als eerste geeft u in Stamgegevens bestandlocaties de locaties van de Office documenten aan. DBS Business Solutions BV 10

11 Release notes NL Pagina: 11 Vervolgens dient u met MS Word de sjabloondocumenten aan te maken. De voorbeeld sjabloondocumenten worden meegeleverd en geïnstalleerd. U treft deze aan in de map..dbsfin\documentsjablonen. Daarna kunt u binnen DBS Financieel de nieuwe sjablonen aanmaken. DBS Business Solutions BV 11

12 Release notes NL Pagina: 12 In Stamgegevens Bedrijven aanmaken moet u aangegeven of u gebruik wilt maken van MS Office voor de betaalspecificatie crediteuren en/of de betaalspecificatie debiteuren en/of de incassospecificatie. DBS Business Solutions BV 12

13 Release notes NL Pagina: 13 Er zijn nieuwe programma s vervaardigd die de rekeningoverzichten afdrukken via MS Office. DBS Business Solutions BV 13

14 Release notes NL Pagina: Export rekeningoverzichten naar PDF De rekeningoverzichten die worden afgedrukt via MS Office kunnen worden geëxporteerd naar een PDF bestand. Dit PDF bestand kan vervolgens worden ingelezen in DISKIS van Databalk. Om van deze functie gebruik te kunnen maken dient PDF Creator geïnstalleerd te zijn. Tijdens de afdruk van de rekeningoverzichten kiest u dan voor afdruk naar printer PDFCreator_0_9_6. De PDF bestanden krijgen de volgende naam: Rekeningoverzichten debiteuren: DBS<debiteurennummer>D.pdf Rekeningoverzichten crediteuren: DBS,crediteurennummer>C.pdf Binnen de optie Automatisch opslaan van de PDF Creator geeft u aan waar de PDF bestanden moeten worden opgeslagen. Let op: De hier vermelde bestandsnaam wordt genegeerd. DBS Business Solutions BV 14

15 Release notes NL Pagina: Verzamelen van incasso-opdrachten Incasso-opdrachten kunnen net als betaalopdrachten voor crediteuren verzameld worden tot één opdracht. 13 Combineren inkoop en verkoop btw Het is mogelijk om bij het boeken van een verkoopfactuur btw-codes voor inkoop te gebruiken. Bij de stamgegevens voor btw-tarieven kunt u aangeven of de btw-code van het type inkoop wordt vrijgegeven voor verkoop. Deze aanpassing maakt het mogelijk om een inruil van bijv. een auto direct op de verkoopfactuur te boeken. 14 Btw-aangifte via een inkoopfactuur Het is mogelijk om tijdens de btw-aangifte een inkoopfactuur te genereren die vervolgens automatisch betaald kan worden aan de belastingdienst. Bij Stamgegevens btw-jaar geeft u bij het boekingstype aan of de btw-aangifte een memoriaalboeking of inkoopfactuur moet genereren. DBS Business Solutions BV 15

16 Release notes NL Pagina: Btw-aangifte voor een Fiscale eenheid In DBS Financieel is het mogelijk om btw-aangifte voor een fiscale eenheid te doen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u te beschikken over de modules Consolidatie en Rekening Courant. Bij de stamgegevens organisaties kunt u aangeven of er sprake is van een fiscale eenheid en in welk bedrijf de aangifte verricht moet worden. Hier kunt u ook het btw-nummer van de fiscale eenheid opgeven. 16 Selectiemogelijkheid bij het afvoeren van debiteuren- en crediteurenmutaties Bij het afvoeren van gearchiveerde debiteuren- en crediteurenmutaties zijn selecties op boekjaar, periode en datum toegevoegd. 17 Opvraagprogramma Activa Er is een opvraagprogramma voor activa toegevoegd. Dit programma is vergelijkbaar met de grootboek-, debiteuren- en crediteurenkaart. DBS Business Solutions BV 16

17 Release notes NL Pagina: Infrastructuuroverzicht De DBS Financieel omgeving bestaat in zijn uitgebreide vorm uit de volgende componenten: - Databaseserver (MS SQL Server, Oracle of Informix) - Reportserver (MS SQL Reporting Services) - Webserver (DBS Financieel Online) - Terminalserver (DBS Financieel) - Fat clients (DBS Financieel) In volgend plaatje is dit grafisch weergegeven. Hierbij is er vanuit gegaan dat de onderdelen Webserver, Databaseserver en Reportserver allemaal dedicated op een server zijn geïnstalleerd. En dat een deel van de gebruikers via een terminalserver gebruik maakt van DBS Financieel. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de DBS Financieel gebruikersgroep en/of van de bedrijfsregels kunnen de servers gecombineerd worden. SQL Server gebruikers kunnen bijvoorbeeld de Databaseserver en de Reportserver combineren omdat de SQL Server database server in één setup met de Reporting Services server geïnstalleerd kan worden. Daarnaast is voor MS SQL Server Reporting Services ook een Internet Information Server (IIS) installatie nodig waardoor deze zich weer laat combineren met een Webserver voor DBS Financieel Online. DBS Business Solutions BV 17

18 Release notes NL Pagina: In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer Omschrijving Functienaam Q Keuzelijst budgethouders. Er is een tabel met budgethouders beschikbaar die gebruikt wordt bij het toewijzen van de budgethouders aan grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers. Stamgegevens Afdelingen Stamgegevens Budgetten grootboek Stamgegevens Budgetten Verbijzondering Overzicht - Kostensoorten (saldi) Overzicht - Kostenplaatsen- en soorten (saldi) Overzicht - Kostenplaatsen en dragers (saldi) Overzicht - Kostendragers (saldi) Overzicht - Kostendragers, - plaatsen en soorten (saldi) Overzicht - Kostenplaatsen, - dragers en soorten (saldi) Overzicht - Kostensoorten, - Q Budgetten opnemen in periodesaldibalans. Er is een nieuw overzicht vervaardigd binnen de module grootboek waarop de saldi en budgetten worden weergegeven. plaatsen en dragers (saldi) Overzicht Budgetvergelijking grootboek Q Q BTW-aangifte: Fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Stamgegevens organisaties Periodiek - BTW - aangifte Het is nu mogelijk om BTW-aangifte te doen voor een fiscale eenheid. Q Crediteuren: specificatie betaling kunnen versturen per fax of . Q Q Q Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Inkoop btw via verkoop order autoverkopen. BTW-codes van het type inkoop kunnen ook gebruikt worden tijdens het boeken van verkoopfacturen. Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren Boeken Betaalopdracht Stamgegevens Btw-tarieven Boeken - Verkoopfacturen boeken ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken DBS Business Solutions BV 18

19 Release notes NL Pagina: 19 Nummer Omschrijving Functienaam ITK - Debiteurenmutaties corrigeren ITK - Service Mutaties boeken Periodiek - BTW - aangifte Q Afdruk aanmaningen in printbestand. Periodiek - Aanmaningen Afdrukken van een aantal aanmaningen vanuit een aanwezige aanmaanrun is mogelijk door de betreffende aanmaningen in de run te selecteren en af te drukken. Q Keuze afdrukken in afsluitprogramma s vasthouden. Q Q Het is mogelijk om de keuze afdrukken vast te houden door in het menu Venster te kiezen voor Instellingen en opties opslaan Controle op gebruiker bij aangifte te star. Het is nu mogelijk dat de btw-aangifte door een andere gebruiker wordt afgerond dan de gebruiker die in eerste instantie de proefaangifte heeft uitgevoerd. Er komt wel een waarschuwing als een andere gebruiker de btw-aangifte gaat afronden. Q Omschrijving dagboek tonen op het scherm met af te sluiten dagboeken. Q Bij de betaalspecificatie komt het adres op verkeerde plek. Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Boeken - Memoriaal afsluiten Boeken - Verkoopfacturen afsluiten Boeken - Inkoopfacturen afsluiten Boeken - Registraties afsluiten Boeken - Uitsplitsingen afsluiten Boeken - Betalingen afsluiten Boeken - Afletteringen afsluiten Periodiek - BTW - aangifte Boeken - Memoriaal afsluiten Boeken - Verkoopfacturen afsluiten Boeken - Inkoopfacturen afsluiten Boeken - Registraties afsluiten Boeken - Uitsplitsingen afsluiten Boeken - Betalingen afsluiten Boeken - Afletteringen afsluiten Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren DBS Business Solutions BV 19

20 Release notes NL Pagina: 20 Nummer Omschrijving Functienaam Boeken Betaalopdracht Boeken Incasso-opdracht Q Graag grb omschrijvingen bij onderhoud standaardjournaalposten Stamgegevens Standaard journaalposten Q Kolom "Aanmaanstatus" toevoegen aan Boeken - Betalingen boeken Boeken betalingen. Q Blokkeren / Deblokkeren stamgegevens debiteuren / crediteuren. Het veld blokkeren staat bij debiteuren bovenaan in het betreffende blokje en bij crediteuren onderaan. Boeken Betalingen afletteren Stamgegevens Crediteuren Stamgegevens Debiteuren De indeling van de schermen van debiteuren en crediteuren zijn zoveel mogelijk gelijk getrokken. Q Crediteuren betaalspecificatie: extra witregels. Op de huidige betaalspecificatie wordt er na elke factuur een blanco regel geprint. S.v.p. deze blanco regel onderdrukken. Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Q Incasso-opdracht: incasso-specificatie mogelijk maken (als betaalspecificatie bij crediteuren). Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Q Betaalspecificatie (crediteuren): mogelijkheid om deze te mailen. Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren Boeken Betaalopdracht Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Debiteurenmutaties corrigeren Boeken Incasso-opdracht Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens DBS Business Solutions BV 20

21 Release notes NL Pagina: 21 Nummer Omschrijving Functienaam verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren Boeken Betaalopdracht Q Omschrijving kolom bij afletterprogramma toevoegen. Q Q Aanpassen afschrijvingstermijn nieuwe regelgeving. In geval van wijzigen van de afschrijvingsmethode wordt altijd een inhaalafschrijving berekend, dit is niet wenselijk. Boeken - Debiteuren Ops afletteren Boeken - Crediteuren Ops afletteren Boeken Afschrijvingsmethode wijzigen Q Q Q Q Q Opgelost doordat opgegeven kan worden vanaf welke periode de inhaaltermijn berekend moet worden. Relatie: toevoegen sofi-nr. BSN toegevoegd aan de relatie. Is opvraagbaar in de debiteuren- en crediteurenkaart. Budgetten in kunnen lezen vanuit bijv. Excel of daar eerst een ASCII-bestand van maken. Import mogelijkheid vanuit Excel toegevoegd aan de onderhoudsprogramma s voor budgetten. Q Onderdrukken afdruk bedrijfsvorm op betalingsspecificatie. Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Stamgegevens Relaties Stamgegevens bedrijven bijwerken ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren ITK - Debiteurenmutaties corrigeren Overzicht Crediteurenkaart Overzicht Debiteurenkaart Stamgegevens Budgetten grootboek Stamgegevens Budgetten Verbijzondering Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren DBS Business Solutions BV 21

22 Release notes NL Pagina: 22 Nummer Omschrijving Functienaam Boeken Betaalopdracht Q Budgethouder tonen in opvraagprogramma s. De budgethouder is toegevoegd aan de opvraagprogramma s voor grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers. Q Vrije facturering: extra teksten. Het aantal algemene teksten is uitgebreid tot 99. Q Betaalopdracht buitenland betalingen. Standaard waarden Kosten bank opdrachtgever en Kosten bank begunstigde zetten op Opdrachtgever, resp. Begunstigde. Q Buitenland betalingen van facturen in Q Ponden geeft verschillen. Overzicht Grootboekkaart Overzicht Kostenplaatsen Overzicht - Kostendragers Stamgegevens Teksten (Vrije facturering) Boeken Betaalopdracht Boeken Betaalopdracht De verschillen worden veroorzaakt doordat de betaling in euro s in het betaalbestand werd opgenomen. De betaling wordt nu in ponden in het betaalbestand opgenomen. Q Verbetering gewenst: Hash-totaal ook Q Q voor betaalvoorstel. Kolom Aanmaanstatus toevoegen aan Betalingen boeken en betalingen afletteren. Q Mailen rekeningoverzicht Mogelijkheid opnemen om het rekeningoverzicht te mailen. Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van het rekeningoverzicht. Q Waar kan ik de opmaak Teksten betaalspecificatie aanpassen? Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Boeken Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel Boeken - Betalingen boeken Boeken - Betalingen afletteren Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Debiteuren Stamgegevens Crediteuren Periodiek Rekeningoverzichten via Office (debiteuren) Periodiek Rekeningoverzichten via Office (crediteuren) Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties DBS Business Solutions BV 22

23 Release notes NL Pagina: 23 Nummer Omschrijving Functienaam corrigeren Boeken Betaalopdracht Q Afdrukken IBAN nummer op Boeken Betaalvoorstel betaalvoorstel Q Verbetering gewenst: Op-/aflopend Boeken Betaalvoorstel kunnen sorteren van factuurnrs. in kolom Factuur van venster Boeken- Betaalvoorstel-Overzicht. Q Na budgetten grootboek bijwerken saldi op 0. Stamgegevens - Budgetten Cumuleren Q Postbankformaat MT940 MTZ ook MPBZ Boeken Bankafschriften verwerken. Q Betalingskenmerk Equens in omschrijving wordt niet herkend. Q In de uitsplitsing wordt (in de btw-mutatie ) de omschrijving gevuld met crediteurennummer en het boekstuk van de factuur zoals die bij registratie is vastgelegd. Indien tijdens de uitsplitsing btw op regelniveau wordt geboekt, wordt deze omschrijving echter gevuld met de btwcode en de omschrijving daarvan. Vanaf heden worden crediteurennummer en factuurnummer ook opgeslagen in btw mutaties die op regelniveau zijn geboekt. Q Bij het wijzigen van de mutaties op een betaalvoorstel zou het handig zijn om deze op volgorde van factuurnummer te kunnen zien en muteren. importeren Boeken Bankafschriften importeren Boeken Bankafschriften boeken Boeken - Facturen uitsplitsen (factuurregister) Boeken - Inkoopfacturen boeken Boeken - Verkoopfacturen boeken Boeken - Memoriaal boeken Boeken - Betalingen boeken ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken Boeken Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel Sorteermogelijkheid toegevoegd aan alle kolommen van het betaalvoorstel overzicht. Q Inlezen Bankafschrift vanuit ING Inside Business Payment lukt niet. Boeken Bankafschriften importeren INGBNL2AXXXX00012 Record met nummer 12 wordt niet geaccepteerd : en 20:INGIIB wordt niet geaccepteerd. Q Opnemen mutaties uit bestand geannuleerd. Inlezen van een MBI verkoopfacturen lukt niet als het bestand een onbekende debiteur bevat. ITK Mutaties importeren (MBI) DBS Business Solutions BV 23

24 Release notes NL Pagina: 24 Nummer Omschrijving Functienaam Q Budget per kostendrager. Vanaf versie is het mogelijk om budgetten vast te leggen op alle niveaus van verbijzondering. Q Bij aanmelden Financieel wordt er niet geautoriseerd bij inlognamen langer dan 15 karakters. T&S ondersteunt inlognamen t/m 20 karakters. Stamgegevens Budgetten Verbijzondering DBS Framework (menu) Vanaf versie ondersteunt Financieel ook loginnamen t/m 20 karakters. Q Stamgegevens bankrekening, bij zoeken graag naam en VALUTA tonen. Q Betaaldatum default vullen met de datum van vandaag en op valuta kunnen selecteren. Q Afdruk btw-percentage op factuurregel gaat fout. Het gebruikte veld btw-% is alleen bedoeld voor afdruk in de voet van de factuur. Een nieuw veld toegevoegd BTW%-regel voor afdruk van een btw percentage op regelniveau. Stamgegevens Bankrekeningen Boeken Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel Boeken - Betaaladvies Boeken Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel Boeken Facturen boeken (vrije facturering) Boeken Factuurhistorie (vrije facturering) DBS Business Solutions BV 24

25 Release notes NL Pagina: In versie opgeloste problemen Q Geen totaaltellingen per hoofdrekening op openstaande posten ouderdomsanalyse debiteuren. Q Na verwijderen budget kostensoort - kostenplaats kan de verbijzonderingsregel niet verwijderd worden. Q ICL aangiftegeeft foutmelding: Assertion Violation. De foutmelding wordt veroorzaakt doordat het ICL-Jaar was ingesteld op maandaangifte. Vanaf heden wordt gecontroleerd dat voor de ICL-aangifte alleen kwartaalaangifte kan worden ingesteld. Q Zoekscherm ten onrechte bij boeken bonnen. Indien je bij uitsplitsen facturen begint met ingave van het boekstuknummer dan krijg je bij ingave F8 (bonnen) na ingave van het bonnummer een zoekscherm. Als je begint met het crediteurennummer krijg je dit zoekscherm niet! Q Verwerken betaling breekt af met sql- Error. Q BTW-code van het type verkoop Eu uitvoer wordt niet geaccepteerd als de debiteur gevestigd is op de Kanaaleilanden. De Kanaaleilanden hebben eigen ISO codes. Deze codes zijn toegevoegd aan de landentabel. Q Indien bij de grootboekrekening Omschrijving aantal is gevuld met een spatie, is het niet mogelijk om aantallen in te voeren tijdens het invoeren van facturen voor de vrije facturering. Q Veld tegenrekening is niet actief voor een dagboek van het type ontvangsten/betalingen als het dagboek wordt ingegeven. De tegenrekening wordt pas actief na heen en weer klikken tussen tabbladen. Q De boekingsperiode wordt afgeleid van de factuurdatum i.p.v. de boekingsdatum tijdens het registreren en uitsplitsen van inkoopfacturen. Q Code rekeningoverzicht in inleesbestand ingesteld op 1 = beperkt Overzicht - Openstaande posten naar ouderdom (debiteuren) Stamgegevens - Verbijzonderingsregels Stamgegevens ICL-jaar Boeken - Facturen uitsplitsen (factuurregister) Boeken Betaalopdracht Stamgegevens - Landen Boeken - Facturen invoeren (vrije facturering) Stamgegevens - Dagboeken Boeken - Facturen registreren (factuurregister) Boeken - Facturen uitsplitsen (factuurregister) ITK - Debiteuren importeren en verwerken DBS Business Solutions BV 25

26 Release notes NL Pagina: 26 rekeningoverzicht. De lijst met verwerkte debiteuren geeft echter 1=uitgebreid rekeningoverzicht. De teksten op het overzicht voor beperkt en uitgebreid waren omgedraaid. Q F7- toets bij algemeen/stamgegevers/relaties werkt niet. Dit punt bevat meerdere problemen. Opgelost is het niet vasthouden van een aangepaste kolomindeling in de toon optie van de stamlijst crediteuren. Q Niet alle regels worden gekopieerd naar Excel indien gebruik wordt gemaakt van kopiëren/plakken vanuit Betalingen boeken. ITK - Stamgegevens verwerken Stamgegevens - Crediteuren Boeken - Betalingen boeken Q Q Grote hoeveelheden gegevens worden niet allemaal geëxporteerd door de beperking van het klembord. Opgelost doordat gebruik kan worden gemaakt van de export mogelijkheid naar Excel. Afdrukken betaalvoorstel: lijstopties niet voldoende. Totalen opgenomen facturen is te weinig info. Afdrukken opgenomen facturen is te veel info. Boeken Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel De lijst met alleen totalen toont nu een regel per crediteur. De lijst afdrukken opgenomen facturen was al in versie 11 aangepast. Q Dubbelklik op bedrag in kolom "Bedrag nog uit te splitsen"; resulteert in een mutatieregel van uitsplitsing van een andere factuur. Q 'Totaal saldo' op debiteurenkaart wordt afgedrukt in de kleur rood. Dit komt omdat de kredietlimiet van de betreffende debiteur wordt overschreden. Toegevoegd aan de help. Q Geïmporteerde facturen krijgen altijd de standaard betaalconditie, ook als een afwijkende betaalconditie wordt aangeleverd. Q Op overzicht grootboekmutaties wordt beginsaldo niet meegenomen. Overzicht - Crediteurenkaart HELP documentatie ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken HELP documentatie DBS Business Solutions BV 26

27 Release notes NL Pagina: 27 Het beginsaldo wordt meegenomen in het saldo als periode vanaf periode 0 wordt geselecteerd. De help is op dit punt aangepast. Q F2 toets werkt niet voor veld afdeling in stamgegevens activa. Q Q Jaarbudget in budgetvergelijking wordt niet juist getotaliseerd indien in het managementrapport gekozen is voor afdruk tegengesteld. Q Aanmaningen worden toch afgedrukt wanneer voor Annuleren afdrukken wordt gekozen. Q Als in de export van de kolommenbalans het vinkje Kolomtitels meenemen uit wordt gezet, is de export volledig leeg. Q Aanmaken/wijzigen mutatie op de tegenrekening is mislukt. De fout wordt veroorzaakt doordat het veld grb_id_hoofd van de tegenrekening leeg is, het programma verwachtte een 0. Q Inlezen nieuw GMU-SEPA bestand geeft Q fouten. Q Datumselectie in overzicht gegevenslogging werkt niet. Q Bij onderhoud bedrijven is het niet mogelijk een grootboekrekening voor de Aucon koppeling op te slaan. Q Indien op een debiteur alleen een ontvangst / betaling is geboekt, komt deze niet naar voren op een OP lijst naar ouderdom. Q Bij een 2e keer zoeken van debiteuren bij de debiteurenkaart is de volgorde anders dan bij de eerste keer zoeken. Q De factuurhistorie houdt geen rekening met verzamelfacturen. Q Op de rekeningoverzichten worden facturen per debiteur niet op volgorde van factuurnummer afgedrukt. Q Onterechte melding alleen lezen tijdens BTW-aangifte m.b.t. OB.TM.doc. Q Selectie op kostensoort in mutatie overzicht kostendragers-plaatsensoorten werkt niet ingeval van directe verbijzonderingen van kostensoort naar kostendrager. Stamgegevens - Activa Managementrapportage Budgetvergelijking Periodiek Aanmaningen Alle export functies Boeken - Betalingen boeken Boeken Bankafschriften importeren Algemeen Overzicht gegevenslogging Stamgegevens - Bedrijven Overzicht - Openstaande posten naar ouderdom (debiteuren) Overzicht - Openstaande posten naar ouderdom (crediteuren) Overzicht - Debiteurenkaart Overzicht - Crediteurenkaart Boeken Factuurhistorie (vrije facturering) Periodiek - Rekeningoverzichten (debiteuren) Periodiek - Rekeningoverzichten (crediteuren) Periodiek - BTW - aangifte Overzicht - Kostendragers, - plaatsen en soorten (mutaties) DBS Business Solutions BV 27

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 12.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 12.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 12.50.00 Copyright DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.50.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.50.00 Copyright Visma DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.00.00 Copyright VISMA DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

Visma Software B.V. DBS Financieel. Release-informatie. Versie 18.00.00

Visma Software B.V. DBS Financieel. Release-informatie. Versie 18.00.00 Visma Software B.V. DBS Financieel Release-informatie Versie 18.00.00 Copyright Visma Software B.V. Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.4.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.4.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Klantendag DBS Financieel

Klantendag DBS Financieel Klantendag DBS Financieel DBS Financieel 19.00.00 Vrijgegeven juni 2016 DBS Financieel 20.00.00 Gepland medio juni 2017 DBS Financieel 19.00.00 Bankafschriften CAMT.053.001.02 Ondersteunde banken: ING

Nadere informatie

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive

Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Periodieke handelingen DBS FinancieelEinde periode / einde jaar VCD Automotive Van VCD Automotive Onderwerp Einde periode / einde jaar procedure Datum 1 december 2015 VCD Automotive : Periodieke handelingen

Nadere informatie

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0)

Aanvulling handleiding SupportWin. (voor SupportWin versie 7.0) Aanvulling handleiding (voor versie 7.0) Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49

Nadere informatie

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online

Handleiding conversie SnelStart naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW-grondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Profin. Financiële administratie. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Profin Financiële administratie Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Boekjaar aanmaken pagina 4 Grootboekrekeningen pagina 6 Dagboeken pagina 7 Dagboeken met een tegenrekening pagina

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls Handleiding voor DBS Standaard 753 journalisering in Excel.xls DBS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand DBS Standaard 753 journalisering

Nadere informatie

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd

ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd ReadmeB12a d.d. Oktober 2017 Verder verbeterd Automatische functies in een kopie administratie In steeds meer administraties wordt gebruik gemaakt van functies die automatisch worden uitgevoerd wanneer

Nadere informatie

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online

Handleiding conversie Davilex naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. BTW de grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

finast Brochure financiële software Grootboek

finast Brochure financiële software Grootboek Brochure De meeste systemen verlangen te veel en te complexe handelingen bij het invoeren en opvragen van de benodigde gegevens. Dat wil zeggen veel tijdverlies. FINAST ontzorgt. FINAST is een pakket wat

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies)

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.2 / 10.2 Hotfix 1 / 10.2 Hotfix 2 / 10.2.1 SP1 / 10.2.1 Hotfix 1 (alle versies) Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in

Nadere informatie

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online

Handleiding conversie Exact Globe naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel documenten en bijlages van de financiële data. BTW-code grondslagen worden niet geconverteerd, de mutaties worden geboekt

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0

Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Overzicht van de opgeloste changes in UNIT4 Multivers 10.7.0 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in UNIT4 Multivers 10.7.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van

Nadere informatie

Inlezen bankbestanden (bankafschriften)

Inlezen bankbestanden (bankafschriften) Inleiding. Wanneer u werkt met Internetbankieren, dan kunnen de mutaties van uw bank elektronisch worden ingelezen. U kunt deze direct automatisch laten inboeken. Dat gaat snel en de herkenning door CASH

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.5. Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.5 Bizon Software B.V., Augustus 2014, versie 20140813 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. GROOTBOEK 3 1.1. ONDERHOUD 3 1.1.1. AFLETTERING 3 1.1.2.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van het bankbestand.. 2 3. Bankmutaties aanbieden..3 4. Bankafschriften inlezen en verwerken.....4

Nadere informatie

Handleiding Exact On-line

Handleiding Exact On-line Handleiding Exact On-line Aangezien er meer wegen naar hetzelfde eindpunt leiden zal de praktijk moeten leren welke weg per gebruiker het prettigst is. In Cockpits,, Financiële cockpit vind je in één scherm

Nadere informatie

Handleiding Financieel

Handleiding Financieel Handleiding Financieel Animana B.V. [Pick the date] Animana B.V. Inhoudsopgave 1 Financieel...3 1.1 Grootboekschema...3 1.1.1 Grootboek verdichtingen...3 1.1.2 Invoeren kostenposten(grootboek nummers)/

Nadere informatie

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3

Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7. ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise versie 7 ten opzichte van Exact Financials versie 3 Voordelen Exact Financials Enterprise Dit document geeft een aantal interessante functionaliteiten per module weer

Nadere informatie

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel

Versie B03b d.d. 13 november 2012. CASH Financieel Versie B03b d.d. 13 november 2012 CASH Financieel Printercode toegevoegd in blok lay out! In het scherm Formulier Algemeen is de rubriek Printercode toegevoegd, zodat net als bij de regel lay out een vaste

Nadere informatie

2014 9 Knots Solutions BV

2014 9 Knots Solutions BV FinMaster FinMaster is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren en te beheren. FinMaster bevat

Nadere informatie

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online

Handleiding conversie Twinfield naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. Bij Basecone converteren wij de

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Inlezen Bankafschriften 1. Inleiding..2 2. Exporteren het bankafschrift...... 2 3. Bankmutaties aanbieden...... 3 4. Bankafschriften inlezen......4

Nadere informatie

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV

CaseMaster Finance. 2013 9 Knots Solutions BV CaseMaster Finance CaseMaster Finance CaseMaster Finance is een online applicatie speciaal ontwikkeld voor u: de ondernemer. Het biedt u de mogelijkheid om uw financiële- en verkoopadministratie te registreren

Nadere informatie

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online

Handleiding conversie Multivers naar Exact Online Stap 0: Wat doen we wel/niet Wij converteren alleen financiële data. Optioneel kunnen wij documenten en bijlages van de financiële data mee converteren dit is maatwerk. De BTWgrondslagen worden niet geconverteerd,

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Exact/Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls Handleiding voor /Grote Beer journalisering XML Formaat in Excel.xls /Grote Beer boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 03-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische betalingen 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van betaalbestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....3 2.3 Aanmaken betaalbestand...

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving in- en verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving in- en verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 In- en verkooprol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Verkoopfacturen

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Financiële koppeling. Compad Bakkerij Financiële koppeling Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie

Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie Overzicht van de opgeloste changes in Unit4 Multivers versie 10.9.1 Inleiding Dit document betreft de opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers 10.9.1. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies

Nadere informatie

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet

Functies level 1 level 2 level 3 level 4 level 5 level 6 level 7 level 8 level 9 Service Desk 600 Compleet Compleet ALGEMEEN EXTRA Invoeren en Meekijken Systeem- invoerverslag der Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers Favorieten Omgeving Instellingen Administratiegroepen Fiscale eenheden

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Automatische incasso 1. Inleiding..2 2. Aanmaken van incassobestanden...2 2.1 Selecteren facturen...2 2.2 Deelbetaling....4 2.3 Aanmaken incassobestand...

Nadere informatie

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes

Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 Multi-User release notes Factuur2King 2.0 is geheel vanaf de grond opgebouwd. Naast dat het geheel er moderner uit ziet hebben we met de nieuwe weergave en de mogelijkheid de King database

Nadere informatie

Twinfield change list v6.3.5

Twinfield change list v6.3.5 Twinfield change list v6.3.5 Eerste beschikbaarheid: 28 november 2011 Twinfield International NV De Beek 9-15 3871 MS Hoevelaken Nederland V6.3.5 2 van 8 Artikelen Verbetering 4972 Vanaf nu is het mogelijk

Nadere informatie

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart.

Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste crediteurenkaart en vervolgens ga je naar de volgende. Je krijgt dan een nieuwe blanco crediteurenkaart. 1 Instructie Navision - Crediteuren Invoeren stamgegevens crediteuren: Selecteer Crediteuren Selecteer wederom Crediteuren Je komt dan in de crediteurenkaarten. Via de werkbalk bovenin ga je naar de laatste

Nadere informatie

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren

Menuoptie: Verkoop Debiteuren Menuoptie: Inkoop Crediteuren Pag 1 van 5 Met deze nieuwe release zijn weer de nodige verbeteringen, uitbreidingen en aanpassingen gedaan om het werken met Asperion nog prettiger en efficienter te maken. Samenvatting 1. Zoekfunctie

Nadere informatie

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter

Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Uw bankrekeningnummers omzetten naar IBAN/BIC met de UNIT4 Multivers IBAN Converter Inhoud 1 Wat doet de UNIT4 Multivers IBAN-Converter?... 1 1.1 Stappen bij de invoering... 1 2 Het uitvoeren van de wizard...

Nadere informatie

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn:

Het aanbieden van de financiële transacties vanuit Compad Bakkerij aan een financieel pakket zijn: Compad Bakkerij Financiële koppeling Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 16 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 15 januari 2013 Definitief Carol Esmeijer Schermafdrukken

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving inkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving inkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Inkooprol 3 3 Hoe werkt het? 3 4 Inrichting 3 5 Inkoopfacturen verwerken 4 6 Betalingen fiatteren 5 7 Betalingen uitschrijven

Nadere informatie

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur

Inhoud. Algemeen. Opstarten. Menu structuur Inhoud Algemeen... 1 Opstarten... 1 Menu structuur... 1 Factureren... 4 Balie factuur... 4 Factuur voorstel... 4 Onderhoud... 5 Boekingen aanpassen... 5 Stamgegevens/ Gebruikers... 9 Inlezen Journaalposten...

Nadere informatie

Downloaden & importeren bankbestanden

Downloaden & importeren bankbestanden HANDLEIDING Downloaden & importeren bankbestanden Voor u ligt de handleiding voor het downloaden en importeren van bankbestanden. Deze handleiding bestaat uit twee onderdelen: 1. Downloaden bankbestanden

Nadere informatie

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases.

In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. In deze release notes vindt u informatie omtrent de aanpassingen in de software in Product Update 396 ten opzichte van voorgaande releases. Product Update 396 is algemeen beschikbaar sinds 6 januari 2010.

Nadere informatie

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen

Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Offective > Facturatie > Verkoopfacturen Facturen kunnen ongelimiteerd worden aangemaakt. Klik op Facturatie > Verkoopfacturen In onderstaand scherm ziet u een overzicht van alles. U kunt hier zelf selecties

Nadere informatie

Financiële administratie Bank- en kasboekingen

Financiële administratie Bank- en kasboekingen Financiële administratie Bank- en kasboekingen U kunt uw ontvangen bankafschriften en kasmutaties eenvoudig boeken in Kleos. U geeft per afschriftregel aan of het om een debiteurenboeking, crediteurenboeking

Nadere informatie

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING

UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 1 van 35 UNIDIS KLANTENDAG 2013 UW ADMINISTRATIE SEPA PROOF TRAINING Pagina 2 van 35 1. SEPA CHECK Ga naar http://www.unidis.nl/ en klik op doe de SEPA check. Zie onderstaande screenshot. U komt

Nadere informatie

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13

SnelFact Handleiding. SnelFact. Handleiding. Jerrisoft Pagina 1 van 13 SnelFact Handleiding Jerrisoft Pagina 1 van 13 Inleiding Welkom bij de handleiding van SnelFact. Het facturatie programma voor de ondernemer die snel en eenvoudig offertes, orders en facturen wil maken..

Nadere informatie

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering

Handleiding. TAM Pandjeshuis Software. Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Handleiding Documentnaam : TAM Handleiding Datum : 12-05-2014 Versie : V0.02 Opgesteld door : TAMSOFT Software Engineering Inhoud 1 Software installatie... 2 2 Programma starten en instellen... 2 2.1 Opnieuw

Nadere informatie

Stappenplan elektronisch bankieren

Stappenplan elektronisch bankieren Pagina 1 van 7 Stappenplan elektronisch bankieren Inleiding Dit document bevat een beschrijving van de noodzakelijk stappen om optimaal gebruik te kunnen maken van de functionaliteit voor elektronisch

Nadere informatie

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25

1. Dashboard Blz. 3. Kas 12. Nieuwe kasboeking Blz. 21 13. Overzicht kasboekingen Blz. 23 14. Kascontrole Blz. 25 dashboard 1. Dashboard Blz. 3 Debiteuren 2. Debiteurenkaart Blz. 6 3. Nieuwe verkoopboeking Blz. 7 4. Overzicht verkoopboekingen Blz. 9 5. Openstaande posten debiteuren Blz. 12 6. Ouderdomsanalyse debiteuren

Nadere informatie

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005

Handleiding PSU Boekhouden Light module Export. Versie: 1.01 16 maart 2005 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 Handleiding PSU Boekhouden

Nadere informatie

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten.

Beschikt u over de basis module documentenbeheer dan kunt u documenten inlezen en koppelen aan de financiële mutaties en openstaande posten. Accept Financieel Documenten beheer Het is nu mogelijk om in Accept Financieel te werken met documenten beheer. Met behulp van deze module is het mogelijk om documenten op te slaan in de database van de

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet

Samenwerken met icounting. Beschrijving samenwerken compleet Samenwerken met icounting Beschrijving samenwerken compleet Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Samenwerken compleet 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.3 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1

Nadere informatie

1 van 5 28-4-2016 12:31 Introductie Het importeren van gegevens is een snelle en efficiënte manier om uw financiële en logistieke gegevens in uw administratie te krijgen. U kunt dit doen via [XML, Financiële/Logistieke

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol

Samenwerken met icounting. Beschrijving financiële rol Samenwerken met icounting Beschrijving financiële rol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Financiële rol 3 2.1 Inkoopfacturen 3 2.2 Mutaties inlezen 3 3 Hoe werkt het? 3 3.1 Inkoopfacturen 3 3.2 Mutaties inlezen

Nadere informatie

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4

Finsys 5. Invoeren inkoopfacturen. Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel. versie 5.4 Finsys 5 Invoeren inkoopfacturen versie 5.4 Administratieve applicaties voor tankstation en oliehandel 1 Invoeren inkoopfacturen 2 Stap 1 1: Stap 2 2: Stap 3 3: Stap 4 4: Stap 5 5: Stap 6 6: Stap 7 7:

Nadere informatie

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank...

INHOUD... 2. 1 Inleiding... 3. 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden Rabobank... Handleiding verwerking bankafschriften Versie 0.1 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 Inleiding... 3 2 Het downloaden van het bestand... 4 2.1 Downloaden ING... 4 2.2 Downloaden ABN AMRO... 4 2.3 Downloaden

Nadere informatie

Handleiding Factureren 7x24

Handleiding Factureren 7x24 Handleiding Factureren 7x24 HOME Met Factureren 7x24 kunt u online u facturen samenstellen en inboeken. U kunt de facturen printen en per post versturen, maar u kunt ze ook automatisch e-mailen, of elektronisch

Nadere informatie

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen

BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen BTW Hoog 19% wordt 21% - Pag 1 BTW Hoog 19% wordt 21% Instructies voor de nieuwe instellingen Inleiding Per 1 oktober 2012 wijzigt het percentage voor het hoge BTW tarief van 19% naar 21%. De belastingdienst

Nadere informatie

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes

Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Factuur2King 2.0.3 Single User release notes Deze nieuwe versie van Factuur2King, versie 2.0.2, bevat nieuwe functionaliteit en oplossingen voor problemen die naar voren zijn gekomen sinds de release van

Nadere informatie

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar

Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Ridder R8 Financieel: openen nieuw boekjaar Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Nieuw boekjaar - Ridder R8 v8... 2 2. Journaalposten verplaatsen naar historie... 6 3. Koppeling met AccountView... 8 4.

Nadere informatie

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen

WIF posten. Wachtbestand Inkomende Facturen Inleiding Wanneer binnen uw organisatie alle ontvangen facturen eerst ter controle naar de betrokken afdelingen gaan, kan het wenselijk zijn dat zij eerst worden geregistreerd, voordat zij daadwerkelijk

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie.

Standaard functies FashionBase ERP. Boekhouding. FashionBase. Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte. Facturatie. Standaard functies FashionBase ERP Boekhouding, telebankieren en automatische BTW aangifte Facturatie Offertes Orders en vanaf offertes Voorraadbeheer Relatiebeheer (CRM) Agenda Projectadministratie (optioneel)

Nadere informatie

Handleiding importeren Factuurregels

Handleiding importeren Factuurregels Voorwoord Het Excel bestand Exact Online importeren Factuurregels maakt het Exact inlees bestand aan in het formaat xml, deze kunt u vervolgens handmatig of via ons extra programma inlezen in Exact Online.

Nadere informatie

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen

ABAB-Internetboekhouden. Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen ABAB-Internetboekhouden Handleiding uitbreidingsmodule: Aanmaningen 1. Inleiding..2 2. Selecteren van openstaande posten. 2 3. Genereren van aanmaningen.....4 4. Electronisch Aanmanen...5 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks

Teleboekhouden is beschikbaar in meerdere talen, naast Engels en Duits nu ook in Pools, Spaans en Turks Aanpassingen in de Teleboekhouden webapplicatie (algemeen) Startpagina Het in YOB tonen van actieve kantoormedewerkers ipv alle kantoormedewerkers. Brutomarge cilinder wordt getoond. Grafieken 'Top10 Opbrengsten',

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation

Excel Controller. Jaarrekening in Excel. Handleiding Excel Controller. Jaarrekening. Auteur(s) G. Buurmans. Date of creation Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 BTW NL 8107.42.159 B.01 1 Inhoudsopgave Inleiding Excel... 3 1 Beveiligingen afzetten in Excel... 4 2 Beveiligingen afzetten vanaf

Nadere informatie

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond.

Uitsplitsen relaties Bij grote bedragen wordt voortaan in de laatste kolom het gehele bedrag getoond. Versie B04d d.d. 1 augustus 2013 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B04 c,

Nadere informatie

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen

1/10. Nieuw. Nieuwe uitstraling. Exporteren van overzichten. UBL 2.0 factureren. Inlezen UBL 2.0 inkoopfacturen. Boekstuk automatisch ophogen 1/10 Nieuw Nieuwe uitstraling In SnelStart Classic heeft een frisse wind gewaaid. In versie 10 zijn alle iconen vervangen door nieuwe. In het nieuwe welkomstscherm kunt u eenvoudig een nieuwe administratie

Nadere informatie

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties

Handleiding Incura Boekhouding Invoeren en verwerken bankmutaties Bankmutaties Een belangrijk onderdeel in Incura Boekhouding is de verwerking van bankmutaties. Het tijdig en zorgvuldig bijwerken van uw bankmutaties zorgt voor een up-to-date inzicht in uw openstaande

Nadere informatie

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol

Samenwerken met icounting. Beschrijving verkooprol Samenwerken met icounting Beschrijving verkooprol Inhoudsopgave 1 Samenwerken 3 2 Verkooprol 3 2.1 Verkoopfacturen 3 2.2 Inkoopfacturen 3 3 Hoe werkt het? 4 3.1 Verkoopfacturen 4 3.2 Inkoopfacturen 4 4

Nadere informatie

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel

Syntess Software. Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401. Trainingsboek. Atrium Financieel Syntess Software Gouwepoort 2 4301 RZ ZIERIKZEE Telefoon : 088 4080400 Fax : 088 4080401 Trainingsboek Syntess Syntess Atrium, versie 4.1 build 0139 JS oktober 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 6 Dag 1:...

Nadere informatie

ALGEMEEN TWINFIELD FUNCTIEOVERZICHT. the future of accounting www.twinfield.nl. Systeem-

ALGEMEEN TWINFIELD FUNCTIEOVERZICHT. the future of accounting www.twinfield.nl. Systeem- ALGEMEEN Systeem Administratie Wisselen Bestands Statistieken Ingelogde gebruikers compleet Compleet MKB EXTRA Invoeren en Meekijken Systeem- der Basis Factureren + Factureren Omgeving Instellingen Administratiegroepen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt

Financieel Management Systeem. Versie beschrijving 4.3. Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Financieel Management Systeem Versie beschrijving 4.3 Bizon Software B.V., 2 oktober 2012, versie 20121002 Opgesteld door Jaap van Vugt Inhoud 1. ALGEMEEN 3 1.1. TOELICHTING OP DE NIEUWE RELEASE 3 1.2.

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls

Excel Controller. Handleiding voor Davilex Business Account journalisering in Excel.xls Handleiding voor Account journalisering in Excel.xls Account Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 22-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand Account journalisering in Excel.xls

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Excel Controller. Jaarrekening

Excel Controller. Jaarrekening Handleiding in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 13-04-2011 F. van Eedenstraat 2 I. www.excelcontroller.nl KVK Rotterdam 24.31.44.22 T. 087 8758788 3351 SM Papendrecht E. info@excelcontroller.nl

Nadere informatie

Little Electronics - Handleiding King

Little Electronics - Handleiding King Inhoudsopgave 1.1 Verkoop(credit)facturen boeken in King... 3 1.2 Boekingsverslag King... 4 1.3 Boekingsverslag controleren... 6 1.4 Boekingen corrigeren... 7 1.5 Aanmaken nieuwe relatie: klant... 7 2.1

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor EXACT FINANCIALS journalisering in Excel.xls. EXACT FINANCIALS Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor EXACT FINANCIALS journalisering in Excel.xls. EXACT FINANCIALS Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor EXACT FINANCIALS journalisering in Excel.xls EXACT FINANCIALS Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) M.S. van Dam Date of creation 02-03-2011 Voorwoord Het Excel bestand EXACT FINANCIALS

Nadere informatie

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order!

Handleiding. Confronteren van Inkooporders. BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! BELANGRIJK nieuws voor gebruikers van de module Inkoop Order! De functie Confronteren Inkoop Orders is grondig vernieuwd en verbeterd. Handleiding Confronteren van Inkooporders 2009 - Copyright Asperion

Nadere informatie

Standaard functies FashionBase ERP

Standaard functies FashionBase ERP FashionBase ERP biedt voor de bedrijfskledingbranche een totaaloplossing en een op de klant gericht informatiesysteem. U kunt ook inzage krijgen in uw voorraden, inkoopprijzen en winstgevigheid van uw

Nadere informatie

Handleiding voor de boekhoudmodule

Handleiding voor de boekhoudmodule Handleiding voor de boekhoudmodule Handleiding voor de boekhoudmodule e-boekhouden.nl Inhoud 1. Invoeren... 2 1.1 Boekhouden > Invoeren > Afschrift/bonnetjes... 2 1.2 Boekhouden > Invoeren > Facturen...

Nadere informatie

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel

Excel Controller. Handleiding voor King journalisering in Excel.xls. King Memoriaal boekingen in Excel Handleiding voor journalisering in Excel.xls Memoriaal boekingen in Excel Auteur(s) G. Buurmans Date of creation 21-02-2011 Voorwoord Het Excel bestand journalisering in Excel.xls maakt het inlees bestand

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield

Gebruikershandleiding. Betaaladvieslijst maken in Twinfield Gebruikershandleiding Betaaladvieslijst maken in Twinfield Betaaladvieslijst maken in Twinfield Inhoud Crediteuren aanmaken... 3 Aanmaken betaalvoorstel... 4 Aanpassen betaalvoorstel... 6 De betaaladvieslijst...

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Let op! Orders met 19% en 21% BTW kunnen niet samen op een verzamelfactuur.

Let op! Orders met 19% en 21% BTW kunnen niet samen op een verzamelfactuur. Versie 10.72 1 / 7 Deze release notes bevatten alle wijzigingen voor SnelStart Classic v10.7x. De release notes voor SnelStart Classic v10.6x vind u hier. Opgeloste punten 10.72 Foutmelding bij inkopen

Nadere informatie

Handleiding Solo Compleet

Handleiding Solo Compleet Handleiding Solo Compleet (MB, 30 maart 2015) Inhoud Sneltoetsen... 1 Invoer Inkoopboek... 2 Automatische betalingen... 4 Inlezen bankafschriften... 5 Factureren... 6 Elektronisch factureren... 8 Sneltoetsen

Nadere informatie

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl

INFOBOEK BOEKINGEN. Newmerce.nl INFOBOEK BOEKINGEN Newmerce.nl 1 Newmerce.nl 1. BOEKINGEN Met behulp van de module boekingen houdt u de inkoopfacturen, kas, bank, giro, memoriaal en eventueel periodieke journaalposten bij. U kunt met

Nadere informatie

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3

MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 MatrixMetaal OrderRegistratie 4.0.644 Release SP3 Release Type: Release Release Date: di 3 december 2013 Remark External: Client: 4.0.644 Beheer applicatie: 4.0.303 Spooler applicatie: 4.0.108 Vicking

Nadere informatie

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden:

Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: Release 2013 Onderstaand treft u aan een opsomming van de belangrijkste wijzigingen die binnen Cashflow en/of CashflowPro hebben plaatsgevonden: IB47-formulieren Zoals onze kerkelijke relaties weten moeten

Nadere informatie

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen

Versie B06 d.d. april 2014. CASH Algemeen CASH Algemeen Buttons van invoerschermen zijn duidelijker Bij de invoerschermen zijn rechtsonder het groene vinkje en het rode kruis ter verduidelijking vervangen door de buttons Opslaan en Annuleren :

Nadere informatie

Exporteren naar Exact

Exporteren naar Exact Exporteren naar Exact Inleiding Binnen iedere kinderopvangorganisatie zullen er specifieke vragen zijn over bepaalde processen binnen The Nanny. Met dit document willen wij u een handreiking geven, zodat

Nadere informatie

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl

Handleiding Profin. Sepa Betalen en incasseren. Cervus Automatisering BV Midden Engweg 4 3882 TT Putten www.cervus.nl Handleiding Profin Sepa Betalen en incasseren Cervus Automatisering BV Inhoudsopgave Algemeen pagina 3 Bedrijfsconstanten pagina 4 Algemene instellingen pagina 4 Banken pagina 5 Crediteuren pagina 7 Tabblad

Nadere informatie