DBS Financieel Release notes versie NL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DBS Financieel Release notes versie 12.00.00.NL"

Transcriptie

1 DBS Financieel Release notes versie NL Copyright DBS Business Solutions B.V. Postbus AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan dan met schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende.

2 Release notes NL Pagina: 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding Oracle en MS SQL Server Windows en MS Office Reportserver en Webserver Budgetteren op elk niveau van verbijzondering Importeren van budgetten vanuit Excel Jaarprognose Tabel met budgethouders SEPA MS Office integratie Export rekeningoverzichten naar PDF Verzamelen van incasso-opdrachten Combineren inkoop en verkoop btw Btw-aangifte via een inkoopfactuur Btw-aangifte voor een Fiscale eenheid Selectiemogelijkheid bij het afvoeren van debiteuren- en crediteurenmutaties Opvraagprogramma Activa Infrastructuuroverzicht In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken In versie opgeloste problemen Overzicht afgewerkte aanvraag- en kennisbanknummers DBS Business Solutions BV 2

3 Release notes NL Pagina: 3 1 Inleiding In versie is een aantal nieuwe functies en verbeteringen van bestaande functies opgenomen. Deze release notes bevatten korte beschrijvingen van nieuwe functionaliteit. Tevens treft u een overzicht aan van de doorgevoerde wijzigingsverzoeken en de opgeloste problemen. Versie kan alleen als opwaardering van versie en hoger gebruikt worden. Voor wijzigingsverzoeken, probleemrapporten, vragen en opmerkingen kunt u terecht bij ons support center: 2 Oracle en MS SQL Server Vanaf DBS Financieel worden Oracle 11g Release 1 (11.1) en MS SQL Server 2008 ondersteund. Ook de Oracle client Oracle 11g Release 1(11.1) wordt ondersteund. DBS Financieel ondersteunt de databases Oracle 8.1 (8i) en MS SQl Server 2000 niet meer. De betreffende versies krijgen ook geen Should Work status. 3 Windows en MS Office Vanaf DBS Financieel wordt Windows 2008 ondersteund. MS Office 2000 wordt niet langer ondersteund. MS Office XP krijgt de status Should work. 4 Reportserver en Webserver Alle nieuwe rapporten in DBS Financieel zijn gebouwd met MS Reporting Services van Microsoft. Dit betekent dat er een Reportserver moet zijn ingericht om deze rapporten te kunnen uitvoeren. Een aantal rapporten wordt via een Webserver uitgevoerd. Dit betekent dat naast een Reportserver ook een Webserver nodig is. Zie verder paragraaf 18 Infrastructuuroverzicht. 5 Budgetteren op elk niveau van verbijzondering De mogelijkheden tot budgetteren zijn verruimd. Budgetten kunnen behalve op grootboekrekeningen en kostenplaatsen ook worden vastgelegd voor kostendragers. Budgetteren is nu mogelijk voor elk niveau van verbijzondering: grootboekrekening kostenplaats; kostenplaats kostendrager; grootboekrekening kostendrager; grootboekrekening kostenplaats kostendrager. Er is ook een nieuw programma dat de budgetten vanaf het laagste niveau van verbijzondering cumuleert naar de bovenliggende niveaus. Voor de vergelijking tussen de budgetten en de realisatie zijn nieuwe rapporten beschikbaar. Deze rapporten zijn vervaardigd met MS Reporting Services en worden uitgevoerd via een DBS Business Solutions BV 3

4 Release notes NL Pagina: 4 Webserver. U vindt deze rapporten terug in het menu onder: Grootboek\overzicht\Kostenverbijzondering\Saldi. De vorige versies van deze overzichten zijn ook nog beschikbaar. Deze staan in het menu onder: Grootboek\overzicht\Kostenverbijzondering\Saldi. (Klassiek). Hierna ziet u een voorbeeld van één van de nieuwe overzichten. DBS Business Solutions BV 4

5 Release notes NL Pagina: 5 6 Importeren van budgetten vanuit Excel Voor het onderhouden van budgetten voor zowel grootboekrekeningen als verbijzonderingen zijn nieuwe onderhoudsprogramma s vervaardigd. In deze programma s is de mogelijkheid opgenomen om budgetten te importeren vanuit Excel. Naast de import is het ook mogelijk om budgetten naar Excel te exporteren. Een Excel bestand met budgetten voor het grootboek kan de volgende kolommen bevatten: Bedrijf Boekjaar Periode Rekening Budget Budget Aantal Afdelingsnummer Budgethouder Jaarprognose Jaarprognose Aantal Jaarbudget Jaarbudget Aantal Seizoenspatroon Let op: De kolomnamen zijn vast. U kunt bij de Import optie aangeven welke gegevens geïmporteerd worden. Er kan gekozen worden uit: Import van periode budgetten inclusief jaarprognose en/of budgethouder. Deze optie importeert de periode budgetten en berekent het jaarbudget opnieuw; Import van jaarbudgetten inclusief jaarprognose en/of budgethouder. Deze optie importeert de jaarbudgetten en verdeelt deze over de perioden. De aanwezige periodebudgetten worden overschreven; Import van alleen jaarprognose en/of budgethouder. De kolommen die in het Excel bestand aanwezig zijn, maar niet passen bij de gekozen Import optie worden automatisch door het programma verplaatst naar de Foute kolomnamen. U kunt eenvoudig een Excel bestand genereren met de juiste kolomnamen door eerst een export van budgetten naar Excel te maken. De budgetten kunnen vervolgens in Excel worden aangevuld en aangepast. Hierna kunnen de gewijzigde budgetten vanuit Excel in DBS Financieel worden geïmporteerd. DBS Business Solutions BV 5

6 Release notes NL Pagina: 6 Hierna treft u een voorbeeld van het importscherm aan voor het importeren van budgetten voor grootboekrekeningen. De import van budgetten voor kostensoorten, kostenplaatsen en kostendragers werkt op dezelfde wijze als de import van budgetten voor grootboekrekeningen. Aanvullend dienen bij deze import de kolommen Kostenplaats en Kostendrager worden meegegeven. DBS Business Solutions BV 6

7 Release notes NL Pagina: 7 7 Jaarprognose Naast het jaarbudget is het ook mogelijk om een jaarprognose vast te leggen. Tijdens het jaar kan deze jaarprognose worden aangepast. De nieuwe overzichten die de realiteit met de budgetten vergelijken, bieden ook de mogelijkheid om op basis van de realisatie een herberekening van jaarprognose te maken. 8 Tabel met budgethouders De budgethouders kunnen worden opgeslagen in een tabel. Het voordeel van een tabel met budgethouders is dat dezelfde budgethouder maar één keer vast ligt. De budgethouders worden onderhouden in Stamgegevens afdelingen Bij het onderhouden van budgetten kunt u de budgethouder selecteren. DBS Business Solutions BV 7

8 Release notes NL Pagina: 8 9 SEPA SEPA staat voor Single Euro Payments Area. SEPA duidt op het gebied waarbinnen in de nabije toekomst met dezelfde betaalmiddelen naar rekeningen in eigen land als naar rekeningen in andere SEPA-landen kan worden betaald. Op dit moment omvat SEPA de landen die de euro hebben ingevoerd. Er is door de banken een nieuw formaat ontwikkeld voor het doen van SEPA betalingen. De banken ondersteunen op dit moment geen SEPA voor het uitvoeren van incasso s. Binnen DBS Financieel is het SEPA betaalformaat toegevoegd. U kunt bij de stamgegevens landen aangeven dat een land zich in het SEPA gebied bevindt. Indien een land zich binnen het SEPA gebied bevindt kunt u bij de stamgegevens voor bankrekeningen het SEPA-betaalformaat selecteren. DBS Business Solutions BV 8

9 Release notes NL Pagina: 9 Een betaling volgens het SEPA-formaat vereist een IBAN-nummer (International Bank Account Number). Dit IBAN-nummer kunt u vanaf DBS Financieel versie 12, net als het SWIFT-adres (ook wel BIC genoemd), vastleggen bij de stamgegevens van de debiteuren. Bij de stamgegevens van de crediteuren was het al mogelijk om de IBAN nummers vast te leggen. Het IBAN-nummer wordt gegenereerd als het SWIFT-adres en de bankrekening bekend zijn. DBS Business Solutions BV 9

10 Release notes NL Pagina: MS Office integratie In DBS Financieel is de integratie met MS Office verruimd. Betaalspecificaties, incassospecificaties en rekeningoverzichten voor debiteuren en crediteuren kunnen met MS Office vervaardigd worden. Om gebruik te maken van MS Office voor de hiervoor vermelde documenten dient u een aantal stappen te doorlopen. Als eerste geeft u in Stamgegevens bestandlocaties de locaties van de Office documenten aan. DBS Business Solutions BV 10

11 Release notes NL Pagina: 11 Vervolgens dient u met MS Word de sjabloondocumenten aan te maken. De voorbeeld sjabloondocumenten worden meegeleverd en geïnstalleerd. U treft deze aan in de map..dbsfin\documentsjablonen. Daarna kunt u binnen DBS Financieel de nieuwe sjablonen aanmaken. DBS Business Solutions BV 11

12 Release notes NL Pagina: 12 In Stamgegevens Bedrijven aanmaken moet u aangegeven of u gebruik wilt maken van MS Office voor de betaalspecificatie crediteuren en/of de betaalspecificatie debiteuren en/of de incassospecificatie. DBS Business Solutions BV 12

13 Release notes NL Pagina: 13 Er zijn nieuwe programma s vervaardigd die de rekeningoverzichten afdrukken via MS Office. DBS Business Solutions BV 13

14 Release notes NL Pagina: Export rekeningoverzichten naar PDF De rekeningoverzichten die worden afgedrukt via MS Office kunnen worden geëxporteerd naar een PDF bestand. Dit PDF bestand kan vervolgens worden ingelezen in DISKIS van Databalk. Om van deze functie gebruik te kunnen maken dient PDF Creator geïnstalleerd te zijn. Tijdens de afdruk van de rekeningoverzichten kiest u dan voor afdruk naar printer PDFCreator_0_9_6. De PDF bestanden krijgen de volgende naam: Rekeningoverzichten debiteuren: DBS<debiteurennummer>D.pdf Rekeningoverzichten crediteuren: DBS,crediteurennummer>C.pdf Binnen de optie Automatisch opslaan van de PDF Creator geeft u aan waar de PDF bestanden moeten worden opgeslagen. Let op: De hier vermelde bestandsnaam wordt genegeerd. DBS Business Solutions BV 14

15 Release notes NL Pagina: Verzamelen van incasso-opdrachten Incasso-opdrachten kunnen net als betaalopdrachten voor crediteuren verzameld worden tot één opdracht. 13 Combineren inkoop en verkoop btw Het is mogelijk om bij het boeken van een verkoopfactuur btw-codes voor inkoop te gebruiken. Bij de stamgegevens voor btw-tarieven kunt u aangeven of de btw-code van het type inkoop wordt vrijgegeven voor verkoop. Deze aanpassing maakt het mogelijk om een inruil van bijv. een auto direct op de verkoopfactuur te boeken. 14 Btw-aangifte via een inkoopfactuur Het is mogelijk om tijdens de btw-aangifte een inkoopfactuur te genereren die vervolgens automatisch betaald kan worden aan de belastingdienst. Bij Stamgegevens btw-jaar geeft u bij het boekingstype aan of de btw-aangifte een memoriaalboeking of inkoopfactuur moet genereren. DBS Business Solutions BV 15

16 Release notes NL Pagina: Btw-aangifte voor een Fiscale eenheid In DBS Financieel is het mogelijk om btw-aangifte voor een fiscale eenheid te doen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken dient u te beschikken over de modules Consolidatie en Rekening Courant. Bij de stamgegevens organisaties kunt u aangeven of er sprake is van een fiscale eenheid en in welk bedrijf de aangifte verricht moet worden. Hier kunt u ook het btw-nummer van de fiscale eenheid opgeven. 16 Selectiemogelijkheid bij het afvoeren van debiteuren- en crediteurenmutaties Bij het afvoeren van gearchiveerde debiteuren- en crediteurenmutaties zijn selecties op boekjaar, periode en datum toegevoegd. 17 Opvraagprogramma Activa Er is een opvraagprogramma voor activa toegevoegd. Dit programma is vergelijkbaar met de grootboek-, debiteuren- en crediteurenkaart. DBS Business Solutions BV 16

17 Release notes NL Pagina: Infrastructuuroverzicht De DBS Financieel omgeving bestaat in zijn uitgebreide vorm uit de volgende componenten: - Databaseserver (MS SQL Server, Oracle of Informix) - Reportserver (MS SQL Reporting Services) - Webserver (DBS Financieel Online) - Terminalserver (DBS Financieel) - Fat clients (DBS Financieel) In volgend plaatje is dit grafisch weergegeven. Hierbij is er vanuit gegaan dat de onderdelen Webserver, Databaseserver en Reportserver allemaal dedicated op een server zijn geïnstalleerd. En dat een deel van de gebruikers via een terminalserver gebruik maakt van DBS Financieel. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de DBS Financieel gebruikersgroep en/of van de bedrijfsregels kunnen de servers gecombineerd worden. SQL Server gebruikers kunnen bijvoorbeeld de Databaseserver en de Reportserver combineren omdat de SQL Server database server in één setup met de Reporting Services server geïnstalleerd kan worden. Daarnaast is voor MS SQL Server Reporting Services ook een Internet Information Server (IIS) installatie nodig waardoor deze zich weer laat combineren met een Webserver voor DBS Financieel Online. DBS Business Solutions BV 17

18 Release notes NL Pagina: In versie gerealiseerde wijzigingsverzoeken Nummer Omschrijving Functienaam Q Keuzelijst budgethouders. Er is een tabel met budgethouders beschikbaar die gebruikt wordt bij het toewijzen van de budgethouders aan grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers. Stamgegevens Afdelingen Stamgegevens Budgetten grootboek Stamgegevens Budgetten Verbijzondering Overzicht - Kostensoorten (saldi) Overzicht - Kostenplaatsen- en soorten (saldi) Overzicht - Kostenplaatsen en dragers (saldi) Overzicht - Kostendragers (saldi) Overzicht - Kostendragers, - plaatsen en soorten (saldi) Overzicht - Kostenplaatsen, - dragers en soorten (saldi) Overzicht - Kostensoorten, - Q Budgetten opnemen in periodesaldibalans. Er is een nieuw overzicht vervaardigd binnen de module grootboek waarop de saldi en budgetten worden weergegeven. plaatsen en dragers (saldi) Overzicht Budgetvergelijking grootboek Q Q BTW-aangifte: Fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Stamgegevens organisaties Periodiek - BTW - aangifte Het is nu mogelijk om BTW-aangifte te doen voor een fiscale eenheid. Q Crediteuren: specificatie betaling kunnen versturen per fax of . Q Q Q Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Inkoop btw via verkoop order autoverkopen. BTW-codes van het type inkoop kunnen ook gebruikt worden tijdens het boeken van verkoopfacturen. Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren Boeken Betaalopdracht Stamgegevens Btw-tarieven Boeken - Verkoopfacturen boeken ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken DBS Business Solutions BV 18

19 Release notes NL Pagina: 19 Nummer Omschrijving Functienaam ITK - Debiteurenmutaties corrigeren ITK - Service Mutaties boeken Periodiek - BTW - aangifte Q Afdruk aanmaningen in printbestand. Periodiek - Aanmaningen Afdrukken van een aantal aanmaningen vanuit een aanwezige aanmaanrun is mogelijk door de betreffende aanmaningen in de run te selecteren en af te drukken. Q Keuze afdrukken in afsluitprogramma s vasthouden. Q Q Het is mogelijk om de keuze afdrukken vast te houden door in het menu Venster te kiezen voor Instellingen en opties opslaan Controle op gebruiker bij aangifte te star. Het is nu mogelijk dat de btw-aangifte door een andere gebruiker wordt afgerond dan de gebruiker die in eerste instantie de proefaangifte heeft uitgevoerd. Er komt wel een waarschuwing als een andere gebruiker de btw-aangifte gaat afronden. Q Omschrijving dagboek tonen op het scherm met af te sluiten dagboeken. Q Bij de betaalspecificatie komt het adres op verkeerde plek. Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Boeken - Memoriaal afsluiten Boeken - Verkoopfacturen afsluiten Boeken - Inkoopfacturen afsluiten Boeken - Registraties afsluiten Boeken - Uitsplitsingen afsluiten Boeken - Betalingen afsluiten Boeken - Afletteringen afsluiten Periodiek - BTW - aangifte Boeken - Memoriaal afsluiten Boeken - Verkoopfacturen afsluiten Boeken - Inkoopfacturen afsluiten Boeken - Registraties afsluiten Boeken - Uitsplitsingen afsluiten Boeken - Betalingen afsluiten Boeken - Afletteringen afsluiten Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren DBS Business Solutions BV 19

20 Release notes NL Pagina: 20 Nummer Omschrijving Functienaam Boeken Betaalopdracht Boeken Incasso-opdracht Q Graag grb omschrijvingen bij onderhoud standaardjournaalposten Stamgegevens Standaard journaalposten Q Kolom "Aanmaanstatus" toevoegen aan Boeken - Betalingen boeken Boeken betalingen. Q Blokkeren / Deblokkeren stamgegevens debiteuren / crediteuren. Het veld blokkeren staat bij debiteuren bovenaan in het betreffende blokje en bij crediteuren onderaan. Boeken Betalingen afletteren Stamgegevens Crediteuren Stamgegevens Debiteuren De indeling van de schermen van debiteuren en crediteuren zijn zoveel mogelijk gelijk getrokken. Q Crediteuren betaalspecificatie: extra witregels. Op de huidige betaalspecificatie wordt er na elke factuur een blanco regel geprint. S.v.p. deze blanco regel onderdrukken. Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Q Incasso-opdracht: incasso-specificatie mogelijk maken (als betaalspecificatie bij crediteuren). Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Q Betaalspecificatie (crediteuren): mogelijkheid om deze te mailen. Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren Boeken Betaalopdracht Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Debiteurenmutaties corrigeren Boeken Incasso-opdracht Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens DBS Business Solutions BV 20

21 Release notes NL Pagina: 21 Nummer Omschrijving Functienaam verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren Boeken Betaalopdracht Q Omschrijving kolom bij afletterprogramma toevoegen. Q Q Aanpassen afschrijvingstermijn nieuwe regelgeving. In geval van wijzigen van de afschrijvingsmethode wordt altijd een inhaalafschrijving berekend, dit is niet wenselijk. Boeken - Debiteuren Ops afletteren Boeken - Crediteuren Ops afletteren Boeken Afschrijvingsmethode wijzigen Q Q Q Q Q Opgelost doordat opgegeven kan worden vanaf welke periode de inhaaltermijn berekend moet worden. Relatie: toevoegen sofi-nr. BSN toegevoegd aan de relatie. Is opvraagbaar in de debiteuren- en crediteurenkaart. Budgetten in kunnen lezen vanuit bijv. Excel of daar eerst een ASCII-bestand van maken. Import mogelijkheid vanuit Excel toegevoegd aan de onderhoudsprogramma s voor budgetten. Q Onderdrukken afdruk bedrijfsvorm op betalingsspecificatie. Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Stamgegevens Relaties Stamgegevens bedrijven bijwerken ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Debiteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren ITK - Debiteurenmutaties corrigeren Overzicht Crediteurenkaart Overzicht Debiteurenkaart Stamgegevens Budgetten grootboek Stamgegevens Budgetten Verbijzondering Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties corrigeren DBS Business Solutions BV 21

22 Release notes NL Pagina: 22 Nummer Omschrijving Functienaam Boeken Betaalopdracht Q Budgethouder tonen in opvraagprogramma s. De budgethouder is toegevoegd aan de opvraagprogramma s voor grootboekrekeningen, kostenplaatsen en kostendragers. Q Vrije facturering: extra teksten. Het aantal algemene teksten is uitgebreid tot 99. Q Betaalopdracht buitenland betalingen. Standaard waarden Kosten bank opdrachtgever en Kosten bank begunstigde zetten op Opdrachtgever, resp. Begunstigde. Q Buitenland betalingen van facturen in Q Ponden geeft verschillen. Overzicht Grootboekkaart Overzicht Kostenplaatsen Overzicht - Kostendragers Stamgegevens Teksten (Vrije facturering) Boeken Betaalopdracht Boeken Betaalopdracht De verschillen worden veroorzaakt doordat de betaling in euro s in het betaalbestand werd opgenomen. De betaling wordt nu in ponden in het betaalbestand opgenomen. Q Verbetering gewenst: Hash-totaal ook Q Q voor betaalvoorstel. Kolom Aanmaanstatus toevoegen aan Betalingen boeken en betalingen afletteren. Q Mailen rekeningoverzicht Mogelijkheid opnemen om het rekeningoverzicht te mailen. Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van het rekeningoverzicht. Q Waar kan ik de opmaak Teksten betaalspecificatie aanpassen? Opgelost doordat MS Office gebruikt kan worden voor het vervaardigen van de betaalspecificatie. Boeken Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel Boeken - Betalingen boeken Boeken - Betalingen afletteren Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Debiteuren Stamgegevens Crediteuren Periodiek Rekeningoverzichten via Office (debiteuren) Periodiek Rekeningoverzichten via Office (crediteuren) Stamgegevens Bedrijven aanmaken Stamgegevens Bestandslocaties Stamgegevens Documentsjablonen Stamgegevens Crediteuren ITK - Crediteuren importeren en verwerken ITK - Stamgegevens verwerken ITK - Crediteurenmutaties DBS Business Solutions BV 22

23 Release notes NL Pagina: 23 Nummer Omschrijving Functienaam corrigeren Boeken Betaalopdracht Q Afdrukken IBAN nummer op Boeken Betaalvoorstel betaalvoorstel Q Verbetering gewenst: Op-/aflopend Boeken Betaalvoorstel kunnen sorteren van factuurnrs. in kolom Factuur van venster Boeken- Betaalvoorstel-Overzicht. Q Na budgetten grootboek bijwerken saldi op 0. Stamgegevens - Budgetten Cumuleren Q Postbankformaat MT940 MTZ ook MPBZ Boeken Bankafschriften verwerken. Q Betalingskenmerk Equens in omschrijving wordt niet herkend. Q In de uitsplitsing wordt (in de btw-mutatie ) de omschrijving gevuld met crediteurennummer en het boekstuk van de factuur zoals die bij registratie is vastgelegd. Indien tijdens de uitsplitsing btw op regelniveau wordt geboekt, wordt deze omschrijving echter gevuld met de btwcode en de omschrijving daarvan. Vanaf heden worden crediteurennummer en factuurnummer ook opgeslagen in btw mutaties die op regelniveau zijn geboekt. Q Bij het wijzigen van de mutaties op een betaalvoorstel zou het handig zijn om deze op volgorde van factuurnummer te kunnen zien en muteren. importeren Boeken Bankafschriften importeren Boeken Bankafschriften boeken Boeken - Facturen uitsplitsen (factuurregister) Boeken - Inkoopfacturen boeken Boeken - Verkoopfacturen boeken Boeken - Memoriaal boeken Boeken - Betalingen boeken ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken Boeken Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel Sorteermogelijkheid toegevoegd aan alle kolommen van het betaalvoorstel overzicht. Q Inlezen Bankafschrift vanuit ING Inside Business Payment lukt niet. Boeken Bankafschriften importeren INGBNL2AXXXX00012 Record met nummer 12 wordt niet geaccepteerd : en 20:INGIIB wordt niet geaccepteerd. Q Opnemen mutaties uit bestand geannuleerd. Inlezen van een MBI verkoopfacturen lukt niet als het bestand een onbekende debiteur bevat. ITK Mutaties importeren (MBI) DBS Business Solutions BV 23

24 Release notes NL Pagina: 24 Nummer Omschrijving Functienaam Q Budget per kostendrager. Vanaf versie is het mogelijk om budgetten vast te leggen op alle niveaus van verbijzondering. Q Bij aanmelden Financieel wordt er niet geautoriseerd bij inlognamen langer dan 15 karakters. T&S ondersteunt inlognamen t/m 20 karakters. Stamgegevens Budgetten Verbijzondering DBS Framework (menu) Vanaf versie ondersteunt Financieel ook loginnamen t/m 20 karakters. Q Stamgegevens bankrekening, bij zoeken graag naam en VALUTA tonen. Q Betaaldatum default vullen met de datum van vandaag en op valuta kunnen selecteren. Q Afdruk btw-percentage op factuurregel gaat fout. Het gebruikte veld btw-% is alleen bedoeld voor afdruk in de voet van de factuur. Een nieuw veld toegevoegd BTW%-regel voor afdruk van een btw percentage op regelniveau. Stamgegevens Bankrekeningen Boeken Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel Boeken - Betaaladvies Boeken Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel Boeken Facturen boeken (vrije facturering) Boeken Factuurhistorie (vrije facturering) DBS Business Solutions BV 24

25 Release notes NL Pagina: In versie opgeloste problemen Q Geen totaaltellingen per hoofdrekening op openstaande posten ouderdomsanalyse debiteuren. Q Na verwijderen budget kostensoort - kostenplaats kan de verbijzonderingsregel niet verwijderd worden. Q ICL aangiftegeeft foutmelding: Assertion Violation. De foutmelding wordt veroorzaakt doordat het ICL-Jaar was ingesteld op maandaangifte. Vanaf heden wordt gecontroleerd dat voor de ICL-aangifte alleen kwartaalaangifte kan worden ingesteld. Q Zoekscherm ten onrechte bij boeken bonnen. Indien je bij uitsplitsen facturen begint met ingave van het boekstuknummer dan krijg je bij ingave F8 (bonnen) na ingave van het bonnummer een zoekscherm. Als je begint met het crediteurennummer krijg je dit zoekscherm niet! Q Verwerken betaling breekt af met sql- Error. Q BTW-code van het type verkoop Eu uitvoer wordt niet geaccepteerd als de debiteur gevestigd is op de Kanaaleilanden. De Kanaaleilanden hebben eigen ISO codes. Deze codes zijn toegevoegd aan de landentabel. Q Indien bij de grootboekrekening Omschrijving aantal is gevuld met een spatie, is het niet mogelijk om aantallen in te voeren tijdens het invoeren van facturen voor de vrije facturering. Q Veld tegenrekening is niet actief voor een dagboek van het type ontvangsten/betalingen als het dagboek wordt ingegeven. De tegenrekening wordt pas actief na heen en weer klikken tussen tabbladen. Q De boekingsperiode wordt afgeleid van de factuurdatum i.p.v. de boekingsdatum tijdens het registreren en uitsplitsen van inkoopfacturen. Q Code rekeningoverzicht in inleesbestand ingesteld op 1 = beperkt Overzicht - Openstaande posten naar ouderdom (debiteuren) Stamgegevens - Verbijzonderingsregels Stamgegevens ICL-jaar Boeken - Facturen uitsplitsen (factuurregister) Boeken Betaalopdracht Stamgegevens - Landen Boeken - Facturen invoeren (vrije facturering) Stamgegevens - Dagboeken Boeken - Facturen registreren (factuurregister) Boeken - Facturen uitsplitsen (factuurregister) ITK - Debiteuren importeren en verwerken DBS Business Solutions BV 25

26 Release notes NL Pagina: 26 rekeningoverzicht. De lijst met verwerkte debiteuren geeft echter 1=uitgebreid rekeningoverzicht. De teksten op het overzicht voor beperkt en uitgebreid waren omgedraaid. Q F7- toets bij algemeen/stamgegevers/relaties werkt niet. Dit punt bevat meerdere problemen. Opgelost is het niet vasthouden van een aangepaste kolomindeling in de toon optie van de stamlijst crediteuren. Q Niet alle regels worden gekopieerd naar Excel indien gebruik wordt gemaakt van kopiëren/plakken vanuit Betalingen boeken. ITK - Stamgegevens verwerken Stamgegevens - Crediteuren Boeken - Betalingen boeken Q Q Grote hoeveelheden gegevens worden niet allemaal geëxporteerd door de beperking van het klembord. Opgelost doordat gebruik kan worden gemaakt van de export mogelijkheid naar Excel. Afdrukken betaalvoorstel: lijstopties niet voldoende. Totalen opgenomen facturen is te weinig info. Afdrukken opgenomen facturen is te veel info. Boeken Betaalvoorstel Boeken - Incassovoorstel De lijst met alleen totalen toont nu een regel per crediteur. De lijst afdrukken opgenomen facturen was al in versie 11 aangepast. Q Dubbelklik op bedrag in kolom "Bedrag nog uit te splitsen"; resulteert in een mutatieregel van uitsplitsing van een andere factuur. Q 'Totaal saldo' op debiteurenkaart wordt afgedrukt in de kleur rood. Dit komt omdat de kredietlimiet van de betreffende debiteur wordt overschreden. Toegevoegd aan de help. Q Geïmporteerde facturen krijgen altijd de standaard betaalconditie, ook als een afwijkende betaalconditie wordt aangeleverd. Q Op overzicht grootboekmutaties wordt beginsaldo niet meegenomen. Overzicht - Crediteurenkaart HELP documentatie ITK - Mutaties boeken ITK - Mutaties importeren en boeken HELP documentatie DBS Business Solutions BV 26

27 Release notes NL Pagina: 27 Het beginsaldo wordt meegenomen in het saldo als periode vanaf periode 0 wordt geselecteerd. De help is op dit punt aangepast. Q F2 toets werkt niet voor veld afdeling in stamgegevens activa. Q Q Jaarbudget in budgetvergelijking wordt niet juist getotaliseerd indien in het managementrapport gekozen is voor afdruk tegengesteld. Q Aanmaningen worden toch afgedrukt wanneer voor Annuleren afdrukken wordt gekozen. Q Als in de export van de kolommenbalans het vinkje Kolomtitels meenemen uit wordt gezet, is de export volledig leeg. Q Aanmaken/wijzigen mutatie op de tegenrekening is mislukt. De fout wordt veroorzaakt doordat het veld grb_id_hoofd van de tegenrekening leeg is, het programma verwachtte een 0. Q Inlezen nieuw GMU-SEPA bestand geeft Q fouten. Q Datumselectie in overzicht gegevenslogging werkt niet. Q Bij onderhoud bedrijven is het niet mogelijk een grootboekrekening voor de Aucon koppeling op te slaan. Q Indien op een debiteur alleen een ontvangst / betaling is geboekt, komt deze niet naar voren op een OP lijst naar ouderdom. Q Bij een 2e keer zoeken van debiteuren bij de debiteurenkaart is de volgorde anders dan bij de eerste keer zoeken. Q De factuurhistorie houdt geen rekening met verzamelfacturen. Q Op de rekeningoverzichten worden facturen per debiteur niet op volgorde van factuurnummer afgedrukt. Q Onterechte melding alleen lezen tijdens BTW-aangifte m.b.t. OB.TM.doc. Q Selectie op kostensoort in mutatie overzicht kostendragers-plaatsensoorten werkt niet ingeval van directe verbijzonderingen van kostensoort naar kostendrager. Stamgegevens - Activa Managementrapportage Budgetvergelijking Periodiek Aanmaningen Alle export functies Boeken - Betalingen boeken Boeken Bankafschriften importeren Algemeen Overzicht gegevenslogging Stamgegevens - Bedrijven Overzicht - Openstaande posten naar ouderdom (debiteuren) Overzicht - Openstaande posten naar ouderdom (crediteuren) Overzicht - Debiteurenkaart Overzicht - Crediteurenkaart Boeken Factuurhistorie (vrije facturering) Periodiek - Rekeningoverzichten (debiteuren) Periodiek - Rekeningoverzichten (crediteuren) Periodiek - BTW - aangifte Overzicht - Kostendragers, - plaatsen en soorten (mutaties) DBS Business Solutions BV 27

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00

DBS Financieel. Release-informatie. Versie 13.00.00 DBS Financieel Release-informatie Versie 13.00.00 Copyright VISMA DBS Postbus 747 3800 AS Amersfoort Alle rechten voorbehouden. Verveelvuldiging of openbaarmaking, geheel of gedeeltelijk, is niet toegestaan

Nadere informatie

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look

SnelStart 11: Klaar voor de toekomst. SnelStart 11: Klaar voor SEPA RELEASE NOTES. SnelStart 11: Een nieuwe naam, een nieuwe look SnelStart 11: Klaar voor de toekomst Versie: 11.16 Datum: 16-08-2013 1 / 11 SnelStart 11 is onder de motorkap geheel gewijzigd, maar het uiterlijk is gelijk gebleven. Om SnelStart klaar te stomen voor

Nadere informatie

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software

Leidraad voor het testen, beoordelen en certificeren van administratieve software Versie 0.3 Februari 2007 Door onderzoeksbureau GBNED Disclaimer Hoewel bij de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is betracht, aanvaard onderzoeksbureau GBNED geen enkele aansprakelijkheid

Nadere informatie

FINANCIËle ADMINISTRATIE

FINANCIËle ADMINISTRATIE FINANCIËle ADMINISTRATIE Inhoudsopgave Inhoudsopgave Basis financieel imuis Professionele administratieve software 3 De belangrijkste argumenten om voor imuis te kiezen 3 Starten met imuis 4 Algemene kenmerken

Nadere informatie

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0)

Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) YOB BV Handleiding TELE#BOEKHOUDEN Gebruikershandleiding Versie: V6.1a3 (handleiding 1.0) ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ Handleiding TELE#BOEKHOUDEN V6.1a3-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB

Nadere informatie

Handleiding Club.Boekhouding

Handleiding Club.Boekhouding Dit document is automatisch gegenereerd. We raden u aan de handleiding online te raadplegen via www.sportlinkclub.nl/support. 1. Club.Boekhouding...........................................................................................

Nadere informatie

KRAAN Financieel Handleiding

KRAAN Financieel Handleiding Handleiding Copyright 2014 Kraan Bouwcomputing B.V. Publicatiedatum: 28-11-2014 Alle gegevens in dit document vallen onder het auteursrecht. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar

Nadere informatie

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld

Starten met Twinfi eld. Twinfi eld Online Boekhouden. www.twinfi eld.nl. Starten met Twinfi eld Starten met Twinfi eld Twinfi eld Online Boekhouden 1 Starten met Twinfi eld www.twinfi eld.nl Belangrijk bericht Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~

YOB BV. Gebruikershandleiding versie 1.1. Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ YOB BV Gebruikershandleiding versie 1.1 Versie: V6.2 ~ YOB TELE#BOEKHOUDEN ~ 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie is met

Nadere informatie

2 Helpdesk: 0222 36 30 62

2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Basishandleiding 2 Helpdesk: 0222 36 30 62 Inhoudsopgave 1 Welkomstscherm 4 2 Ondersteuning 5 3 SnelStart gebruiksklaar maken 7 o.a.: Installatie van de software 7 Uw licentie activeren (Extra, Licentiebeheer)

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding versie 2.59. Uw onderneming in balans Uitgave van Praestantia Automatisering Alle rechten voorbehouden Praestantia Automatisering, juli 2015 Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.

Handleiding Teleboekhouden YOB BV. Gebruikershandleiding. Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1. YOB BV Handleiding Teleboekhouden Gebruikershandleiding Versie: V6.0 (handleiding 1.0) ~ YOB Teleboekhouden ~ Handleiding YOB V6.0-1.0 1 1 Disclaimer Dit document is eigendom van YOB BV en blijft dit ook

Nadere informatie

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c

Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Nieuw in AccountView versies 9.0 t/m 9.0c Copyright Alle rechten met betrekking tot de documentatie en de daarin beschreven software berusten bij AccountView BV. Dit geldt ook voor eventuele aanvullingen

Nadere informatie

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007

Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Brongegevens: Uitgever: PC Magazine Auteur: Gerard Bottemanne, onderzoeksbureau GBNED, www.gbned.nl en www.softwarepakketten.nl Datum: september 2007 Twintig standaard boekhoudpakketten voor het MKB In

Nadere informatie

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek.

Memoriaal In het dagboek memoriaal kunnen alle financiële feiten worden vastgelegd welke niet passen in het verkoopboek, inkoopboek of bankboek. Financieel De financiële module van MKB-Logic Online Administratie stelt u in staat een complete administratie te voeren. De administratie is eenvoudig van opzet en kan door iedereen worden uitgevoerd.

Nadere informatie

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a

Visma Teleboekhouden. Gebruikershandleiding 1.0. Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Visma Teleboekhouden Gebruikershandleiding 1.0 Visma Teleboekhouden Versie 7.2a Disclaimer Dit document is eigendom van Visma Teleboekhouden en blijft dit ook te allen tijde. De informatie in deze documentatie

Nadere informatie

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV

Handleiding. CashflowPro. Copyright 2012 Hagrusoft BV Handleiding CashflowPro 2012 Copyright 2012 Hagrusoft BV CashflowPro is een boekhoudpakket voor de financiële administratie. Een uitgebreid pakket met vele statistieken, overzichten, budgettering, en meer.

Nadere informatie

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt.

In een nieuwe administratie zijn de velden Gbrek debiteuren, crediteuren en projecten te wijzigen zolang er nog niet op is geboekt. Administratieparameters Default ISO-landcode Dit veld is toegevoegd, de ingegeven ISO-landcode bepaalt het 'thuisland' van de CASHadministratie. Alle relaties zonder landnaam krijgen automatisch deze ISO-landcode

Nadere informatie

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012

Handleiding Davilex Account Pro. Versie 1.0, mei 2012 Handleiding Davilex Account Pro Versie 1.0, mei 2012 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Davilex. Hoewel deze handleiding

Nadere informatie

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a

NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a NIEUWE FUNCTIONALITEIT King 5.45a Versie 5.45.05, augustus 2011 Quadrant Software B.V. Alle rechten voorbehouden Inleiding Dit document geeft u inzicht in de nieuwe functionaliteit van King 5.45 (vanaf

Nadere informatie

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u!

CASHWin.A04d staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u! CASHWin.A04e staat voor u klaar!! CASHWin.A04e staat klaar om te downloaden! Lees eerst wat de extra mogelijkheden zijn en ga deze dan gebruiken. We ontwikkelen immers voor u. Aanmaken ICP-aangifte Na

Nadere informatie

Mill7 basiscursus boekhouden

Mill7 basiscursus boekhouden Mill7 basiscursus boekhouden 1.1 Start menu Mill7 wordt gestart vanuit het windows Start menu, in het submenu Programma's staat de map Mill7. Tip: Door op de help toets F1 te drukken kunt u online hulp

Nadere informatie

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE

CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE CURSUSBOEK CONTRIBUTIEMODULE Een gebruiksvriendelijke applicatie voor het beheren en verwerken van uw contributie Sportlink Services 09-01-2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 De handleiding... 3 1.2

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding versie 1.07 26 juni 2007 Inleiding...3 Bediening...4 Overstappen van Eagle zonder boekhouding naar met boekhouding...5 Wat heeft u nodig als u aan de gang wilt met de boekhouding...6 Toegang en licentie...7 Administratie...8 Een

Nadere informatie

Basis cursus imuis Online

Basis cursus imuis Online Basis cursus imuis Online Financieel Debiteuren Crediteuren - Grootboek Cursus imuis Online Pagina 1 van 46 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Documentatie... 4 1.1.1 Opstarten van de helpfunctie... 4

Nadere informatie

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software

Mamut Kennisreeks. Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Mamut Kennisreeks Administratie Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software 1 Aan de slag met boekhouding in Mamut Business Software Inhoud Welkom... 3 Werkbalken op vensterniveau... 4 Aan de

Nadere informatie

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding

Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Legal Eagle aan de slag met de boekhouding Sdu Uitgevers / Advocatensupport Sdu Uitgevers www.scherpinsupport.nl juni 2014 1 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Voor de eerste keer in gebruik nemen van de boekhouding

Nadere informatie

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk.

Export van records via de command-line (CASHWin) Het exporteren van records met een afwijkend index-nummer is weer mogelijk. Versie B07d d.d. 14 januari 2015 Vanwege een aantal verbeteringen is het noodzakelijk een nieuwe versie uit te brengen. Na deze korte Readme vindt u ook de voorgaande verbeteringen terug (Readme B07a,

Nadere informatie

6RIWZDUHRSGHWHVWEDQN. Pakket ([DFW&RPSDFW)LQDQFLHHO

6RIWZDUHRSGHWHVWEDQN. Pakket ([DFW&RPSDFW)LQDQFLHHO 6RIWZDUHRGHWHVWEDQN Pakket ([DFW&RPDFW)LQDQFLHHO Datum: 24 maart 2003 Door: GBNED / Gerard Bottemanne Internet: www.softwarepakketten.nl Rapportnr: 2003-01 oftware op de testbank Exact Compact Financieel

Nadere informatie