Sales Force Boost. compact & compleet Bedrijfsplan/Verkoopplan. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Sales Force Boost. compact & compleet Bedrijfsplan/Verkoopplan. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost"

Transcriptie

1 compact & compleet Bedrijfsplan/Verkoopplan Sales Force Consulting

2 inleiding is een cursus voor commerciële managers, verkoopleiders en voor mkb-directeuren. De cursus is beschikbaar in 2 leervormen: 3-daagse seminar, gegeven op drie niet-aaneengesloten dagen compleet lespakket, dat je direct online kunt bestellen belangrijkste leerdoelen: leerdoel 1: ontwikkelen van een compact & samenhangend Bedrijfsplan mkb of Verkoopplan leerdoel 2: voer kwaliteit door in alle lagen van je organisatie (met behulp van de bijgeleverde interactieve cursussen) In deze brochure kun je meer lezen over de opzet en inhoud van deze unieke cursus. Pippeling PJ Boskoop

3 : bestemd voor is bestemd voor de manager, die verder kijkt dan omzet alleen, en vooral ook de belangrijkste kwalitatieve drivers achter de omzet- & winstresultaten wil managen! kwaliteit wil doorvoeren in alle lagen van zijn organisatie planmatig wil werken: doelen => analyse => actieplanning naast omzet ook op een aantal andere ratio s wil sturen zijn klanten (op een rendabele manier!) centraal wil stellen zijn medewerkers bij belangrijke zaken wil betrekken voortgangsresultaten structureel wil meten & analyseren op alle fronten voortdurend wil verbeteren & vernieuwen structurele omzetgroei wil realiseren

4 : totaalprogramma biedt een helder totaalkader voor de opzet van je Bedrijfsplan mkb, c.q. Verkoopplan. Inclusief vele extra s. Een totaalpakket waarvan je de rest van je carrière enorm veel profijt van zult hebben! Het lesprogramma is zeer zorgvuldig samengesteld. Alles hangt met alles samen: 2 basislessen, die 2 overkoepelende theorieën behandelen 8 lessen voor het maken van je Plan 8 unieke analysetools 6 complete cursussen, waarmee je zelf je interne organisatie traint Op de volgende pagina s lichten we het totaalprogramma op hoofdlijnen toe. dé basis voor de rest van je carrière

5 : 2 overkoepelende theorieën Les 1: de eerste overkoepelende theorie betreft het INK Kwaliteitsmodel: introductie op hoofdlijnen: structuur en kerngedachte de vijf fasen van organisatieontwikkeling de belangrijkste kenmerken van een professionele organisatie we bespreken dit model om twee redenen: 1. het kwaliteitsmodel laat op knappe wijze de samenhang binnen de bedrijfsvoering zien, die voor elke onderneming en voor elke organisatie geldt 2. de noodzaak van het doorvoeren van kwaliteit in alle lagen van de organisatie en het streven om voortdurend te willen verbeteren Les 2: de tweede overkoepelende theorie gaat over de hoofdfasen die je doorloopt voor het maken van een Bedrijfsplan mkb of Verkoopplan. In deze les bespreken we eerst de achterliggende theorie van deze faseindeling. Deze fasen worden in de overige lessen verder inhoudelijk uitgewerkt: visieontwikkeling en voorlopige doelen vaststellen analyse van factoren die invloed hebben op doelrealisatie de keuze voor een beperkt aantal strategische speerpunten speerpunten vertalen in actieplannen voor markt- & organisatie visie & doelen analyse strategie actieplannen

6 : visieontwikkeling stakeholders (1) In Les 3 besteden we uitgebreid aandacht aan het ontwikkelen van een visie voor je stakeholders. Je visie is als het ware het ideaalplaatje van de toekomst. In je visie neem je ook concrete, meetbare doelen op. De theorie die in de lessen wordt behandeld, kun je gebruiken als input voor je eigen visieontwikkeling. je toekomstvisie vormt de basis van je plan. Hoe beter je de visie inhoudelijk uitwerkt, des te eenvoudiger is het om de rest van je plan te vullen! Nu is het niet de bedoeling om je visie heel uitgebreid uit te werken. Dat is niet verstandig. Je wilt immers een compact plan! Tijdens de opleiding leer je hoe je de belangrijkste punten in korte statements samenvat. stakeholders visie analyse strategie actieplan financiers klanten leveranciers medewerkers maatschappij Een korte toelichting bij stakeholders : Met betrekking tot financiers gaat het in je visieomschrijving in eerste instantie om de algemene financiële doelen die je over 1-3 jaar wilt bereiken. Details komen later aan de orde.

7 : visieontwikkeling stakeholders (2) Je stakeholders KLANTEN dienen centraal te staan binnen je bedrijfsvoering. Wat wil jij voor je huidige en toekomstige klanten betekenen (= klantgerichtheid) en welke doelstellingen wil je bereiken m.b.t. klanttevredenheid, klantentrouw en de rentabiliteit van je klantenbestand? rendabel klantgericht tevreden trouw Wat is je visie op je MEDEWERKERS, wat wil je voor hen betekenen, maar ook: welke voorwaarden stel je aan je medewerkers. Enkele voorbeelden: medewerkertevredenheid benodigde competenties efficiënte tijdbesteding hoewel klantwensen & -behoeften centraal staan binnen de bedrijfsvoering, vormen je medewerkers de spil waar alles om draait! Je kunt er ook voor kiezen om je belangrijkste LEVERANCIERS en enkele relevante aspecten van de MAATSCHAPPIJ in je visieomschrijving mee te nemen.

8 : toekomstvisie interne organisatie Les 4: op dezelfde manier leer je ook een heldere visie voor je interne organisatie te ontwikkelen. De kwaliteit van je (toekomstige) interne organisatie, is bepalend voor de mate waarin doelen voor stakeholders gerealiseerd kunnen worden. interne organisatie visie analyse strategie actieplan cultuur middelen processen marketing & sales Enkele voorbeelden van onderwerpen die we in deze les behandelen: cultuur: de betekenis van inspirerend leiderschap; waarden & normen stijl van leidinggeven je visie op de kwaliteit van de samenwerking marketing & sales: strategische doelgroepen marketingmiddelen, marketing- & saleskanalen internetmarketing: website, sociale media, marketing processen Processen vormen het hart van je organisatie. Je moet de belangrijkste werkprocessen beschrijven, meten, analyseren en voortdurend verbeteren & vernieuwen. In de cursus maken we onderscheid tussen processen, procedures en richtlijnen met betrekking tot: organisatie algemeen, klanten en personeel. Op het ontwerpen van processen met zogenoemde procesdiagrammen gaan we niet in.

9 : de analysefase tijdens de analysefase doe je onderzoek naar de haalbaarheid van je eerder geformuleerde visie en de daaruit afgeleide doelen stakeholders visie analyse strategie actieplan interne organisatie Aan het analyseren van relevante factoren en ontwikkelingen wordt vaak veel te weinig aandacht besteed. Maar het tegenovergestelde komt ook voor: men analyseert dan alles wat los en vast zit, een tijdrovende en weinig effectieve werkwijze. Om structuur aan te brengen in deze fase van planvorming, worden in de lessen 5, 6 en 7 overzichtelijke schema s en checklisten gepresenteerd. Bovendien ontvang je bij de opleiding 8 unieke, interessante meetinstrumenten/analysetools. Enkele voorbeelden: deze tools helpen je bij het analyseren van het huidige kwaliteitsniveau!

10 : SWOT & Strategie (les 9) visie & doelen analyse strategie actieplannen Een goed uitgevoerde analysefase resulteert meestal in een grote hoeveelheid gegevens. Het is niet verstandig om aan alle geïnventariseerde factoren (evenveel) aandacht te besteden. Doe je dat wel, dan leidt dat tot focus op alles in plaats van focus op doelrealisatie. uit alle verkregen analysegegevens leid je een beperkt aantal strategische speerpunten af! Voor het genereren van strategische speerpunten, gebruiken we binnen de welbekende SWOT-matrix. Daarin worden kansen & bedreigingen afgezet tegen de sterkten & zwakten van je eigen organisatie. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe je deze matrix vult en welke speerpunten je uit de vastgestelde prioriteiten kunt afleiden.

11 : prestatiemanagement Strategische speerpunten geven aan HOE je jouw visie & daaruit afgeleide doelen gaat realiseren. Maar deze speerpunten moeten nog wel worden vertaald in concrete, meetbare actieplannen. Voordat we die vertaalslag werkelijk maken, leggen we in een aparte les eerst uit welke techniek je daarvoor kunt gebruiken. strategische speerpunten vertaal je in concrete, meetbare actieplannen, aan de hand van de principes van PRESTATIEMANAGEMENT. Strategische speerpunten worden praktisch, concreet en meetbaar gemaakt met: zogenoemde effectieve activiteiten daaraan gekoppelde prestatie-indicatoren en normen/targets Een praktische en eenvoudig te begrijpen tool daarvoor is de Business Balanced Score Card. financiers klanten/ leveranciers interne organisatie medewerkers

12 : actieplannen (les 9 & 10) De laatste fase van businessplanning betreft het uitwerken van meetbare actieplannen (op basis van de principes van prestatiemanagement). In je actieplannen werk je, kort gezegd, het verschil weg tussen je vastgelegde doelen (m.b.t. stakeholders en interne organisatie) én de uitkomsten van de analysefase. stakeholders interne organisatie visie analyse strategie actieplan je actieplannen vormen de brug tussen je huidige en gewenste toekomstige situatie! De uitwerking van je actieplannen is vanzelfsprekend sterk afhankelijk van de uitkomsten van de analysefase. In Les 9 bespreken we bovendien nog een aantal voorbeelden van marktbewerking. Onder andere de drie commerciële processen, waar elke onderneming mee te maken heeft, ongeacht grootte en producten en/of diensten die worden aangeboden: werven van nieuwe klanten behouden van waardevolle (strategische) klanten upgraden van (verliesgevende) klanten: optimale benutting van aanwezig omzetpotentieel Ook met betrekking tot interne organisatieontwikkeling worden veel relevante aspecten behandeld (Les 10). Daarbij geven we bovendien uitgewerkte voorbeelden van meetbare actieplannen, aan de hand van de principes van de Balanced Scorecard.

13 : resultaat een compact, maar compleet & samenhangend Bedrijfsplan/Verkoopplan, dat voor alle betrokkenen duidelijkheid geeft over: de doelen m.b.t. je stakeholders en interne organisatie de strategische keuzes die je daarvoor hebt gemaakt concrete, meetbare actieplannen wie verantwoordelijk is voor het bereiken van bepaalde doelen met een samenhangend plan vergroot je de grip op je totale bedrijfsvoering, worden mensen en middelen zo efficiënt mogelijk ingezet en leg je de basis voor het financiële succes van je organisatie nu en in de toekomst!

14 : complete cursussen (1) bij ontvang je ook meerdere complete cursussen, waarmee je ZELF je managers en medewerkers kunt trainen en verder ontwikkelen! Mogelijk gaat het daarbij ook om verbeterpunten, die je in je Bedrijfsplan c.q. Verkoopplan hebt opgenomen. train ZELF je interne organisatie! complete cursussen Handboek Presentatie Klantgericht Werken 130 p. 82 sh. Prestatiemanagement 65 p. 63 sh. Klantvriendelijk Gedrag 30 p. 19 sh. Koude & Warme Acquisitie 46 p. 29 sh. Klantgericht Verkopen 120 p. 90 sh. Coachend Leidinggeven 80 p. 70 sh. Managen Verkoopproces 32 p. 27 sh.

15 : complete cursussen (2) Elke cursus bestaat uit 3 documenten (maar dat geldt ook voor alle 10 Lessen): + + Theorie in Interactieve Alle bestanden Handboek Presentatie op je ipad In het Handboek (pdf) wordt de theorie van de betreffende les besproken. Alles geschreven in alledaagse spreektaal bij elke cursus ontvang je ook een interactieve Powerpoint Presentatie. De lesstof wordt dan ook visueel gemaakt. Altijd handig wanneer je bepaalde cursussen plenair wilt (laten) verzorgen. Elke sheet van de presentatie wordt in het Handboek uitgebreid toegelicht de presentatie wordt ook opgeleverd als pdf-bestand, zodat je ook dit bestand in de bibliotheek van je ipad kunt opslaan en raadplegen met de bijgeleverde cursussen train je zelf je eigen mensen, ten gunste van de verdere kwalitatieve ontwikkeling van je interne organisatie!

16 : twee leervormen is beschikbaar in twee verschillende leervormen: 1. als 3-daagse seminar 2. als totaalpakket, dat je direct online kunt bestellen als 3-daagse seminar opleidingsplaats Utrecht (lestijden van uur) kosten (ex btw) inclusief aanmelding euro 1.750,= (exclusief btw) - koffie, frisdrank, lunch - handboeken & powerpoint presentaties - unieke analysetools - complete cursussen via de website: als compleet lespakket online bestellen aanlevering verzending kosten (ex btw) bestellen het totale lespakket (inclusief alle lessen, analysetools en complete cursussen) wordt aangeleverd op USB-stick per aangetekende post euro 398,= (exclusief btw) via de website:

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost

Sales Force Boost. een Strategisch Verkoopplan maken. Sales Force Consulting. Sales Force Consulting Brochure Sales Force Boost Saes Force Boost een Strategisch Verkooppan maken Saes Force Consuting ineiding Saes Force Boost Saes Force Boost is een cursus voor commerciëe managers en verkoopeiders. De cursus is beschikbaar in 2

Nadere informatie

BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting

BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven Coachend Leidinggeven Sales Force Consulting inleiding Leidinggeven aan de uitvoering van het alledaagse werk, is één van de belangrijkste kerntaken van elke manager.

Nadere informatie

Beeckestijn Business School

Beeckestijn Business School Whitepaper Beeckestijn Business School De Social Media Scorecard Effectief en meetbaar werken met Social Media Whitepaper Inhoudsopgave De Social Media SCORECARD Effectief en meetbaar werken met Social

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema 0 Voorblad 2009 Hans Meinema 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 6 CRM is geen software... 7 Praktische voorbeelden

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces

BUSINESS PROCESS LEARNING. Solution paper. Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces BUSINESS PROCESS LEARNING Solution paper Geïntegreerd en flexibel leren gekoppeld aan het werkproces Inhoud 1 De kracht van Business Process Learning 3 1.1 Visie 3 1.2 Onderbouwing visie 4 2 Beschrijving

Nadere informatie

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in ICT 1 2 Sales Improvement Group Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de

Nadere informatie

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs.

Kwaliteit in Kaart. Werkwijze en achtergronden. Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden Kwaliteit in kaart is een complete aanpak kwaliteitszorg voor het onderwijs. Peter Theunis Edux onderwijsadviseurs Kwaliteit in Kaart Werkwijze en achtergronden

Nadere informatie

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller

Business Builder. 360* Online. Masters in Web Business. Ian Muller Masters in Web Business Ian Muller 360* Online Business Builder Met deze 360* Online Business Builder ontwikkel je een business model, je (online) marketing strategie, producten, diensten, communicatie

Nadere informatie

Woord vooraf. Een op deze wijze tot stand gekomen sales- of keyaccountplan

Woord vooraf. Een op deze wijze tot stand gekomen sales- of keyaccountplan Woord vooraf Dit boek is bedoeld als handleiding voor het zelfstandig ontwikkelen en schrijven van een verkoopplan, voor iedereen die als commercieel leidinggevende werkzaam is of daarvoor een hogere beroepsopleiding,

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken

Hand-out behorende bij de training. Projectmatig Werken Hand-out behorende bij de training Projectmatig Werken Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. Strijp-S, Videolab 3.038 WTC Amsterdam Torenallee 20 Toren C, level 14 5617 BC EINDHOVEN 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

handleiding meetbare doelstellingen

handleiding meetbare doelstellingen handleiding meetbare doelstellingen > uitgave Afdeling Bestuursinformatie Sector Bestuurszaken Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030-286 1350 internet http://www.onderzoek.utrecht.nl E-mail:

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Aanbod trainingen 2006-2007

Aanbod trainingen 2006-2007 Aanbod trainingen 2006-2007 F-Act Training & Coaching Engelenstraat 19 6532 XL Nijmegen 024-8440900 / 06-25040123 info@f-act.com http://www.f-act.com Inhoudsopgave pagina De kenmerken van elke F-Act training

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Content Strategie & Content Marketing

Content Strategie & Content Marketing Content Strategie & Content Marketing Content marketing formats Customer thoughts Awareness of need - games Consideration research hitepapers - social Analysis & comparison - demo - webinars Purchase discussion

Nadere informatie

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort

Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Beter aquireren in drie stappen... Stimuleren dat acquisitie tot de dagelijkse praktijk hoort Inleiding De gedachte dat de persoon van de professional van doorslaggevende betekenis is bij acquisitie (zie

Nadere informatie

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering

Introductie cursus GROEN MANAGEMENT. Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers. 23 e aflevering GROEN MANAGEMENT Introductie cursus GROEN MANAGEMENT Zakelijke Bedrijfsvoering voor Hoveniers 23 e aflevering EEN ANDERE KIJK OP DE BEDRIJFSVOERING MET GROEN MANAGEMENT De in het bedrijf aanwezige vakkennis

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen

Studiegids HMDI 2012-2013. SOD-Opleidingen Studiegids HMDI 2012-2013 SOD-Opleidingen Opgesteld door Liesbeth Franken Opleidingsmanager HMDI April 2012 1 Studiegids HMDI Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 4 2 Wie wat waar en waarom...

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV

Training Ruimten maken Trainingsmap KDV Training Ruimten maken Trainingsmap KDV verkorte versie Ed Hoekstra en Ine van Liempd, Bureau AKTA In samenwerking met Lucie de Jong, Training en Advies Colofon 2011, AKTA onderzoeks- en adviesbureau voor

Nadere informatie

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact

Sturen op Antwoord. Meten en verbeteren van uw klantcontact Sturen op Antwoord Meten en verbeteren van uw klantcontact 1 Opdrachtgever Overheid heeft Antwoord, namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Algemene Zaken

Nadere informatie

De cliënt in regie: een programmatische aanpak

De cliënt in regie: een programmatische aanpak De cliënt in regie: een programmatische aanpak Een reflectie op de keuzes en de aanpak van Archipel Zorggroep, Pameijer, Pluryn en SDW Karel de Grotelaan 415 5654 NN Eindhoven Tel: 040-265 4800 www.archipelzorggroep.nl

Nadere informatie

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management

Beschrijving van het leertraject. Duurzaam inrichten van Service Management Beschrijving van het leertraject Duurzaam inrichten van Service Management INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 DIT LEERTRAJECT VOOR SERVICE MANAGERS GAAT VERDER DAN DE BES TAANDE TRAININGEN!... 3 LEREN HOE

Nadere informatie

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten

Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten februari 2014 Toolkit Digitale Informele Zorgdiensten TransitieBureau Wmo Een digitale versie van de toolkit is te vinden op http://zorgendestad.digitalestedenagenda.nl/toolkit en op www.invoeringwmo.nl.

Nadere informatie