Beeckestijn Business School

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beeckestijn Business School"

Transcriptie

1 Whitepaper Beeckestijn Business School De Social Media Scorecard Effectief en meetbaar werken met Social Media Whitepaper

2 Inhoudsopgave De Social Media SCORECARD Effectief en meetbaar werken met Social Media...3 Wat kunt u met Social Media bereiken?...4 Het begint met strategie...5 Benadering Social Media Scorecard...6 Hoe werkt de Social Media Scorecard?...8 De Social Media Scorecard toegepast Stappenplan voor gebruik Social Media Scorecard Tot slot Noodzakelijke gegevens BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART

3 De Social Media SCORECARD Effectief en meetbaar werken met Social Media Het is de grootste uitdaging voor de social media managers bij organisaties: - Het uitwerken van de specifieke ROI op de inzet van social media, - en uw impact met social media in het bijzonder, bovenop uw andere marketinginspanningen Het ontsluiten van de antwoorden op deze twee lastige vragen effenen uw pad voor de potentieel lucratieve mogelijkheden van social media voor uw organisatie. Veel organisaties werken al met Social Media zoals Linkedin, Twitter en Facebook. Soms niet eens bewust, steeds vaker vanuit een strategie. Terecht vraagt men zich dan af welk effect Social Media kunnen sorteren m.b.t. het behalen van bedrijfsdoelen. Omdat Social Media activiteiten vaak niet verankerd zijn met strategie en ook niet duidelijk is wat het nu kost en oplevert gaan er regelmatig initiatieven uit als een nachtkaars. En dat is jammer. Social Media behoren tot de belangrijkste ontwikkelingen ooit binnen het marketing- en communicatievakgebied. Geen enkele organisatie ontkomt eraan en zal op de één of andere wijze deze ontwikkeling moeten omarmen. De Social Media scorecard is een effectief instrument om Social Media goed aan te laten sluiten en te verankeren binnen de organisatie en bedrijfsstrategie. Kern van de scorecard is het concreet aangeven wat Social Media oplevert. De Social Media Scorecard is een model dat de afstemming stuurt tussen Social Media enerzijds en de markt en organisatie anderzijds. Dit model is gebaseerd op de Business Balanced Scorecard van Kaplan en Norton en het succesvolle boek De Internet Scorecard geschreven door Smits en Bisschop. De Social Media Scorecard is een effectief instrument om de mystery out of Social Media te halen door meer duidelijkheid te verschaffen over de effectiviteit van de Social Media in relatie tot de organisatiedoelstellingen. BEECKESTIJN WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART

4 Wat kunt u met Social Media bereiken? Voordat u zich op de sociale media gaat begeven, zult u eerst eerst goed moeten nadenken over wat u wilt bereiken en hoe u de effectiviteit gaat meten. In de praktijk zien we de onder meer de volgende doelstellingen van Social Media: Service: het verbeteren van service Participatie: het betrekken van klanten in het verkoop en service proces Bereik: Het vergroten van het bereik, ofwel zichtbaarheid Reputatiemanagement: Het volgen en beïnvloeden van de reputatie Engagement: Het vergroten van de interactie met de doelgroep en het verkrijgen van feedback Innovatie: Het verkrijgen van nieuwe ideeën voor productinnovatie door de interactie met de doelgroep aan te gaan Retentie: Het verlengen van de levenscyclus van vormen van hechtere relaties met klanten, stakeholders en andere doelgroepen Acquisitie: Het bereiken van nieuwe klanten en genereren van leads Sales: Het realiseren van extra omzet BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART

5 Het begint met strategie De kern van de Social Media Score card is het vertalen van strategie naar concrete en realistische doelstellingen. Het strategisch vertrekpunt is de Social Media Strategy Map, met daarin: Social Media missie: waar staan we voor? Social Media doelstellingen: wat willen we bereiken? Succesfactoren: welke factoren moeten we beïnvloeden? Een helder gedefinieerde Social Media strategie helpt u bij het maken van keuzes in de sterk groeiende Social Media wereld. Aansluiting tussen de strategie van de organisatie en de Social Media activiteiten is cruciaal voor de lange termijn slagingskans. Hieronder treft u een voorbeeld aan van een Social Media Strategy map. Smits / Steins Bisschop De Social Media Strategy Map BEECKESTIJN WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART

6 Benadering Social Media Scorecard Uitgangspunt is altijd de algemene bedrijfsstrategie. Een gedeelte van deze bedrijfsstrategie zou kunnen worden uitgevoerd via de inzet van Social Media. Schema: onderscheid 9 mogelijke doelstellingen van de inzet van Social Media. A. - We noemen de volgende mogelijke doelstellingen: 1. Sales. De verkoop start op social media (Facebook) en wordt daar ook voltooid 2. Lead generation. Social media worden ingezet om leads te genereren voor verkoop. Leads verwijzen naar websites, maar kunnen ook verwijzen naar bijvoorbeeld afspraken met (tussen)personen. 3. Reputation management. 4. Reach / branding 5. Innovation / Co-creation. Bijvoorbeeld een ideeën-bus via Twitter of Facebook. Testen van uitkering-beleid door verzekeraars. Toetsen van innovaties op Twitter 6. Listen / research. Inzet van tools die teksten op social media op basis van vooraf gedefinieerde trefwoorden volgen. Niemand ontkomet aan de verplichting om het oor op social media te legggen. Het ontwikkelen van een Scoial Media Behaviour Guideline is onontkoombaar. 7. Customer Loyalty. Benaderen van bestaande klanten via social media 8. recruitment. Arbeidsmarktcommunicatie. Zie ook Social Media Behaviour Guideline 9. Customer Service. Social media als platform om service te verlenen. Twitter-desk. BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART

7 B. Zoek voor ieder van deze genoemde 9 doelstellingen best practices, zowel in de branche als ook in het algemeen. Kijk naar relevantie van deze best practices. Onderzoek of aan de voorbeelden ook specifieke succesfactoren kunnen worden gekoppeld. C. Ontwikkel voor ieder van deze genoemde 9 doelstellingen een aparte strategy-map Bijvoorbeeld: Doelstelling = arbeidsmarktcommunicatie Bepaal mogelijke succesfactoren voor alle dimensies (financieel, klant, online en organisatie) In bijgaand voorbeeld worden succesfactoren genoemd. BEECKESTIJN WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART

8 Hoe werkt de Social Media Scorecard? Bij de Social Media Scorecard wordt uitgegaan van een duidelijk opgestelde doelstellingen. Om inzichtelijk te maken hoe deze doelstellingen gehaald gaat worden, en om de voortgang meetbaar te maken, hanteert de methodiek vier invalshoek: De volgende 4 vragen zijn essentieel: 1. Financieel: hoe meet u het succes van de Social Media activiteiten? 2. Klant: hoe bereikt u juiste de doelgroepen en hoe zorgt u ervoor dat Social Media een bijdrage levert aan participatie, klanttevredenheid en retentie? 3. Social Media: welk onderdelen (Retentie, Relevantie, Content en Interactie) zijn nog voor verbetering vatbaar? 4. Organisatie: hoe heeft u de organisatie ingericht om de Social Media activiteiten te ondersteunen? De vier vaste onderwerpen voor het opstellen van uw Social Media Scorecard. In de Social Media Scorecard zijn de volgende elementen vanuit de vier invalshoeken opgenomen: indicatoren: hoe meten we of we het goed doen? targets: hoe hoog plaatsen we de lat? verbeteracties: wat kunnen we verbeteren? Elk perspectief van de Social Media Scorecard is opgebouwd uit onderliggende Kritieke Succes Factoren (KSF'en). Deze KSF en zijn datgene waar een onderneming goed in moet zijn om haar strategische doelstellingen te bereiken. KSF en zijn dus die aspecten die het (financiële) succes van de strategie bepalen. Maar wat bepaalt dit succes van Social Media? Is dat een like of een concrete aanbeveling? Of willen we graag dat onze klanten andere klanten ondersteunen in het service proces? BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART

9 Hieronder treft u een voorbeeld aan van een score card die gericht is op het perspectief organisatie: Schema: Doorvertalen van Social Strategy Map naar Social Media Scorecard. Als toevoeging, extra kolom, kan nog Verantwoordelijke worden toegevoegd. BEECKESTIJN WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART

10 De Social Media Scorecard toegepast Om de Social Media Scorecard binnen uw eigen organisatie te implementeren doorloopt u drie fasen: Vaststellen van de Social Media strategie Invullen van de perspectieven Vaststellen van de prestatie-indicatoren Fase 1: Vaststellen van de strategie Het startpunt van de Social Media Scorecard is de marketingstrategie. De marketingstrategie van een organisatie bepaalt immers in grote mate de keuze van de kritieke succesfactoren van de vier perspectieven. Aan deze noodzakelijke eerste fase voor implementatie van een scorecard wordt veelal (te) weinig aandacht besteed. Plaats van de Social Media Strategie, vrij naar Dave Chaffey Fase 2: Invullen van de perspectieven Vervolgens is het taak de vier perspectieven in te vullen aan de hand van de geformuleerde Social Media strategie. Dit gebeurt door de kritieke succesfactoren te benoemen voor elk perspectief. We stellen dus per perspectief vast welke factoren bepalend zijn voor het realiseren van de strategische doelstellingen; of hier een bijdrage aanleveren. In deze fase staat overigens niet alleen de keuze van de kritieke succesfactoren centraal, maar ook dienen de kritieke succesfactoren in onderlinge verbanden geplaatst te worden. De keuze van de KSF en binnen uw scorecard is sterk gerelateerd aan de strategie, de sector en uw specifieke bedrijfsituatie. Fase 3: Vaststellen van de prestatie-indicatoren Aangezien kritieke succesfactoren veelal moeilijk toetsbaar of meetbaar zijn, moeten voor iedere kritieke succesfactoren prestatie-indicatoren vastgesteld te worden. Deze maatstaven zorgen ervoor dat de kritische succesfactoren meetbaar worden gemaakt. Op deze manier bent u in staat de kritieke succesfactoren in de tijd te monitoren. BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART

11 Stappenplan voor gebruik Social Media Scorecard Stap 1 - definiëren van het strategisch fundament de Social Media Strategy Map. Dit is de basis voor het ontwerp van de Social Media Scorecard Analyseer de bedrijfsdoelstellingen en (online) marketingdoelstellingen Voer een interne en externe analyse uit (maak een social SWOT) Bepaal de Social Media missie Bepaal de Social Media doelstellingen Bepaald de succesfactoren Stap 2 - ontwerpen van de Internet Scorecard Bepaal de indicatoren (KPI s) Stel de meetmethode vast Bepaal de targets voor de indicatoren Stap 3 - succesvol implementeren van de Social Media Scorecard Bepaal de frequentie en kwaliteit van meten en bepaal wie verantwoordelijk is voor welke indicatoren Introduceer de Social Media Scorecard binnen de organisatie: informeren en trainen Stap 4 - realiseren van Social Media doelstellingen; De eerst keer: proefdraaien en verbeteren van de Social Media Scorecard Start de cyclus van definiëren, meten, rapporteren, analyseren, ontwerpen en verbeteren Ontwikkel effectieve dashboards Realiseer de Social Media online doelstellingen David Berkowitz - Meet de juiste zaken op de juiste wijze BEECKESTIJN WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART

12 Tot slot De Social Media Scorecard maakt onderdeel uit van de Leergangen en opleidingen in Social Media (Marketing) van Beeckestijn Business School. Wilt u meer weten hoe de Social Media scorecard werkt? We organiseren regelmatig proefcolleges en clinics hierover. Voor meer informatie zie: Over Beeckestijn Business School Beeckestijn Business School is hét opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie & sales en klantgericht ondernemen en combineert strategie, theorie en praktijkkennis in kortdurende, praktische opleidingen op verschillende niveaus. Naast het geven van opleidingen op post-hbo en postdoctoraal niveau, biedt Beeckestijn Business School ook korte opleidingen die verdieping bieden binnen een vakgebied en verzorgen we in-company trajecten en in-between-jobs coaching. Post-HBO opleidingen: Digital & Online Marketing Social Media Online Communicatie & Social PR Cross Media & Contentmarketing Campagne Management NIMA emarketing B Klantgericht Management & Social CRM Klantgerichtheid en CRM in de publieke sector Contact Center Management Customer Service Management Sales Innovatie & Strategisch Accountmanagement Postdoctorale opleidingen: Digital Marketing en E-Commerce CRM en Klantgericht Management Customer Experience en Multichannel Management 12 BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART 2013

13 Korte opleidingen: marketing Mobile Marketing Zoekmachinemarketing Digital & Webanalytics Usability, experience & conversie Social Media Meer informatie op Gratis proefcollege en clinics Om op een juiste wijze kennis te maken met de leergangen, organiseren wij een aantal keren per jaar proefcolleges die gegeven worden door de kerndocenten zelf. Tevens hebben wij allerlei documentatie voor u beschikbaar. Mocht u niet aan een proefcollege kunnen of willen deelnemen, dan bestaat er de mogelijkheid om persoonlijk met een docent over de opleiding te praten. Zo kunt u uw persoonlijke leerdoelen bespreken en afstemmen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen. 13 BEECKESTIJN WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART 2013

14 Noodzakelijke gegevens Beeckestijn Business School Postbus AJ Leusden T +31 (0) E W 14 BEECKESTIJN BUSINESS SCHOOL WHITEPAPER SOCIAL MEDIA SCORECARD - MAART 2013

Succesfactoren voor Social Media in B2B

Succesfactoren voor Social Media in B2B Succesfactoren voor Social Media in B2B Met stappenplan Direct toepasbaar www.idmk.nl Succesfactoren voor Social Media in B2B Social media of sociale media houden mensen en deskundigen in hun greep. Uitspraken

Nadere informatie

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis

Ervaren marketeers, maar wel snakken naar kennis Joris Merks Schizofrene marketing pag 7 Jos Veldwijk Gouden tijden voor B2B marketeers Frank van Delft Klantinzicht grootste uitdaging pag 4 pag 6 Carrièrekrant voor professionals in marketing, communicatie,

Nadere informatie

social media stappenplan 2.0

social media stappenplan 2.0 ananasmarketeers voor groei speciaal voor dienstverleners social media stappenplan 2.0 door sayna de voogd 24,95 de gouden ananas biedt u dit stappenplan aan voor de succesvolle inzet van e-mailmarketing.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus

Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus DE NON-PROFIT MANAGEMENT GIDS DEEL 1 Verbeter uw prestaties met de integrale Engagement Management Cyclus Waarom het tijdperk van CRM voorbij is! Non-profit organisaties zijn afhankelijk van lidmaatschappen

Nadere informatie

ONLINE COMMUNICATIE; Ander spel, nieuwe spelregels

ONLINE COMMUNICATIE; Ander spel, nieuwe spelregels ONLINE COMMUNICATIE; Ander spel, nieuwe spelregels de nieuwe competenties van de communicatie-manager Inhoudsopgave 3 4 5 6 11 12 Inleiding 3 ontwikkelingen binnen het communicatie vak Trend: specialisatie

Nadere informatie

Cross- Media. Toolkit. Uw klant zit in ons netwerk... ...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Customer Talk. Bijgespijkerd.

Cross- Media. Toolkit. Uw klant zit in ons netwerk... ...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Customer Talk. Bijgespijkerd. Uw klant zit in ons netwerk... Cross- Media Toolkit Customer Talk...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Bijgespijkerd Events E vents Inhoud Uw klant zit in ons netwerk 3 Ons Team 4 Customer Talk 5 Bijgespijkerd

Nadere informatie

Dossier. zoekmachinemarketing

Dossier. zoekmachinemarketing Dossier zoekmachinemarketing Voorwoord Branchevereniging IAB Nederland verbindt, inspireert en ontwikkelt de interactieve branche. Momenteel hebben 179 exploitanten, advertentienetwerken, internetbureaus,

Nadere informatie

BI-ers moeten beter richten

BI-ers moeten beter richten Op koers met de Business Intelligence navigator BI-ers moeten beter richten Pieter den Hamer en Kasper de Graaf In dit artikel wordt niet alleen een lans gebroken voor het beter richten van Business Intelligence,

Nadere informatie

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen

Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Whitepaper: CRM in de cloud Het Nieuwe Verkopen Inhoudsopgave 1 Managementsamenvatting 4 2 Belang van CRM 5 Definitie CRM 5 Klantcontact en CRM 5 De klantrelatie centraal 5 Van spreadsheet naar CRM software

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

White paper Starten met e-mail marketing

White paper Starten met e-mail marketing White paper Starten met e-mail marketing De prettigste software voor professionele e-mail marketing Wie net begint met e-mail marketing staat een grote uitdaging te wachten. De vraag is namelijk: waar

Nadere informatie

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken?

Business Process Management onderzoek 2009 2010. De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Business Process Management onderzoek 2009 2010 De bepalende factor om organisatie-flexibiliteit te bereiken? Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Samenvatting 3 2 Achtergrond 5 3 BPM Volwassenheid in Nederland

Nadere informatie

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business

Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Sales directie in ICT concentreert zich op het binnenhalen van new business Nationale Benchmark Verkoopoptimalisatie in ICT 1 2 Sales Improvement Group Voorwoord Dit rapport bevat de uitkomsten van de

Nadere informatie

Cross- Media. Toolkit. Uw klant zit in ons netwerk... ...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Customer Talk. Bijgespijkerd.

Cross- Media. Toolkit. Uw klant zit in ons netwerk... ...vind m met onze Cross-Media Toolkit! Customer Talk. Bijgespijkerd. Uw klant zit in ons netwerk......vind m met onze! Bijgespijkerd Bijgespijkerd Events E vents Inhoud Uw klant zit in ons Netwerk 2 Uw klant zit in ons Netwerk 3 Ons Team 4 5 Bijgespijkerd 7 Diverse publicaties

Nadere informatie

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen

Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Effectieve Internetmarketing in 8 stappen Als u dit ebook leest, bent u waarschijnlijk een marketingprofessional of een ondernemer die het belang van Internet marketing onderkent. U merkt dat traditionele

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

INTELLIGENTE MARKETING

INTELLIGENTE MARKETING INTELLIGENTE MARKETING Voor slimme marketeers In 8 stappen naar succesvolle Marketing Automation Voor veel marketeers wordt het steeds complexer om effectief te communiceren met (potentiële) klanten via

Nadere informatie

Stappenplan voor ondernemers en marketeers:

Stappenplan voor ondernemers en marketeers: Speciaal voor ondernemende ondernemers & marketeers die méér willen halen uit hun inspanningen op social media. Inclusief online ondersteuning in de vorm van tutorials, artikelen & blogs. Stappenplan voor

Nadere informatie

Gemeentelijke dienstverlening

Gemeentelijke dienstverlening Gemeentelijke dienstverlening Ontwikkeling van klantcontactcentra Deloitte Consulting Public Sector Publieksdienstverlening Inhoudsopgave 1. Management samenvatting 1 2. Organisatieontwikkeling 2 3. Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

Contentmarketing voor branche- en beroepsorganisaties

Contentmarketing voor branche- en beroepsorganisaties Association whitepaper Inleiding Het onderwerp contentmarketing staat volop in de belangstelling en is ook zeer relevant. Verenigingen deden al aan contentmarketing voordat het begrip werd geïntroduceerd.

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013

DM Barometer. Special: De stand van loyalty. Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 DM Barometer Special: De stand van loyalty Onderzoeksrapport 3 e kwartaal 2013 Inhoudsopgave DM Barometer 3 Special: De stand van loyalty Algemeen (alle respondenten) 7 Over loyalty marketing 8 Trends

Nadere informatie

Haal je kop uit het zand!

Haal je kop uit het zand! Haal je kop uit het zand! Leren met zichtbaar resultaat Stephan Obdeijn l Metteke Lubberts Introductie Organisaties investeren veel tijd én geld in het leren en ontwikkelen van hun management en medewerkers.

Nadere informatie

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren

Borgen van drie schoolinterventies. de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Borgen van drie schoolinterventies de uitdaging van cyclisch verbeteren Auteurs: Met medewerking van: MSc Marleen Wilschut (Nederlands

Nadere informatie

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact

Whitepaper Het klantcontactmodel. De weg naar onderscheidend klantcontact Whitepaper Het klantcontactmodel 1 Inleiding Hoe belangrijk is klantcontact voor uw organisatie? Hebt u uw klantcontactproces dik voor elkaar of hebt u het gevoel dat het beter kan? Hoe doen andere organisaties

Nadere informatie