BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven. Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting"

Transcriptie

1 BROCHURE Cursus Coachend Leidinggeven Coachend Leidinggeven Sales Force Consulting

2 inleiding Leidinggeven aan de uitvoering van het alledaagse werk, is één van de belangrijkste kerntaken van elke manager. Over leidinggeven zijn bibliotheken vol geschreven. Dat komt onder andere doordat er zoveel verschillende visies op leidinggeven bestaan en evenzoveel verschillende stijlen worden gehanteerd. Deze cursus gaat over coachend leidinggeven & samenwerken. Coachend leidinggeven is een participatieve stijl. De cursus is bestemd voor managers en leidinggevenden, van elk hiërarchisch niveau. Door het tweerichtingsverkeer tussen leidinggevende en medewerkers, moeten ook de medewerkers de belangrijkste principes vanzelfsprekend kennen en beheersen. Overigens: alle principes die betrekking hebben op de verhouding tussen leiding & medewerkers (en vice versa), gelden ook voor de relatie en samenwerking tussen interne afdelingen. Deze verloopt nog al eens stroef. Het maken van heldere, eenduidige afspraken zal ook de samenwerking tussen afdelingen en bedrijfsonderdelen aanzienlijk verbeteren. En daar profiteert uiteindelijk iedereen van, inclusief de externe klant! In dit document kun je meer lezen over de inhoud en structuur van de Cursus Coachend Leidinggeven. Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 2

3 Cursus Coachend Leidinggeven 3 documenten De Cursus Coachend Leidinggeven bestaat uit drie bestanden: 1. Handboek 2. Powerpoint presentatie 3. pp als pdf voor ipad In het Handboek (pdf, 80 p.) wordt de theorie van Coachend Leidinggeven besproken. De hoofdstukindeling van het Handboek sluit één op één aan op de power point presentatie. Om de lesstof vooral ook visueel te maken, wordt bij het Handboek een interactieve Powerpoint presentatie geleverd (70 sheets). Elke sheet wordt in het Handboek uitgebreid toegelicht. De powerpoint presentatie wordt bovendien als pdf-bestand opgeleverd, zodat je ook dit bestand in de bibliotheek van je ipad kunt opslaan. met de complete Cursus Coachend Leidinggeven voer je resultaatgericht coachen & samenwerken ZELF door in je organisatie! Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 3

4 enkele typerende stellingen je wilt : zo goed mogelijk leidinggeven aan je team en individuele medewerkers een coachende stijl van leidinggeven hanteren...de meest effectieve stijl mede door jouw stijl van leidinggeven optimale werkresultaten behalen de onderlinge samenwerking (verder) verbeteren van je medewerkers geen robots maken, die alleen maar doen wat jij zegt ze actief betrekken bij zaken, die hun werk en werkgebied betreffen dat zij zelf actief meedenken en ook zelf de juiste keuzes maken perfect inspelen op hun wens om zelf verantwoordelijkheid te nemen samen met hen concrete, heldere resultaatgerichte werkafspraken maken ze ook de ruimte geven om die taken op hun eigen manier uit te voeren zelfstandige, zelfverantwoordelijke en tevreden medewerkers dat iedereen binnen je onderneming gemaakte afspraken altijd nakomt daardoor met je onderneming kwalitatief verder groeien...! Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 4

5 twee polaire stijlen van leidinggeven Qua stijlen van leidinggeven is er grofweg sprake van taakgerichtheid aan de ene kant en mensgerichtheid aan de andere kant. mensgericht taakgericht participeren tweerichtingsverkeer/ samen eigen verantwoordelijkheid ook zelf kiezen commanderen eenrichtingsverkeer wie verantwoordelijk? klein houden manager geeft kader aan manager beslist alles zelf Het verschil tussen beide stijlen is, kort gezegd, dat de taakgerichte manager als commandant zelf alle besluiten neemt, zonder daarover al te veel overleg met zijn medewerkers te plegen:. Ik bepaal wat er gedaan moet worden, ik verdeel het werk en ik formuleer de eindresultaten! Tegenover deze IK-benadering staat de WIJ-benadering. De mensgerichte manager hanteert een participerende, coachende stijl van leidinggeven. In principe betrekt hij zijn medewerkers bij zaken, die hun eigen werk en werkgebied betreffen en legt verantwoordelijkheden zo laag mogelijk in de organisatie. Zijn belangrijkste opdracht daarbij is om sturing aan dat proces te geven. Door coachend leidinggeven vallen taakgerichtheid en mensgerichtheid als het ware samen en is er sprake van een uitgekiende balans. De ideale coach voelt exact aan hoe deze balans moet zijn. Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 5

6 leerdoelstelling van de cursus Coachend Leidinggeven leidinggevenden en medewerkers helpen bij het ontwikkelen en toepassen van een resultaatgerichte stijl van coachen & samenwerken zodat zij: verantwoordelijkheden op de juiste manier delegeren/accepteren en in onderling overleg (dat is: SAMEN) heldere resultaatgerichte werkafspraken maken waardoor: medewerkers zich uiteindelijk ontwikkelen tot zelfverantwoordelijke medewerkers, in plaats van alleen maar goede regelopvolgers te zijn perfecte voorwaarden worden gecreëerd voor positieve werkresultaten, medewerkertevredenheid, optimale samenwerking en een gunstig werkklimaat Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 6

7 de 10 geboden van Coachend Leidinggeven & Samenwerken De cursus wordt inhoudelijk uitgewerkt aan de hand van de zogenoemde 10 geboden van resultaatgericht coachen & samenwerken gebod 1: één-baas-principe; samenwerken moet! alleen de direct leidinggevende mag opdrachten geven opdrachten mogen alleen in de lijn worden gegeven; in alle overige situaties gaat het om verzoeken, etc. van deze regels kan worden afgeweken wanneer bevoegdheden zijn gedelegeerd, bijvoorbeeld aan een medewerker, projectorganisatie of staflid gebod 2: verantwoordelijkheidgebied = helder definiëren effectieve kerntaken horizontale en verticale grenzen geringe overlapping geformaliseerd in eenduidige taak- & functiebeschrijvingen Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 7

8 de 10 geboden van Coachend Leidinggeven & Samenwerken taken manager gebod 3: delegeren moet, maar de manager blijft aansprakelijk: taakverantwoordelijkheid moet WEL worden gedelegeerd door delegatie ontstaan nieuwe verantwoordelijkheden gebiedsverantwoordelijkheid kan en mag NOOIT worden gedelegeerd; de manager blijft aansprakelijk gebod 4: basisprincipe => ondersteunen, confronteren, stimuleren balans: taakgericht & mensgericht verschuiving van instructie naar ondersteuning vragen stellen = confronteren inzicht medewerker vergroten coach stimuleert medewerker tot kritisch meedenken coach stimuleert medewerker om zelf keuzes te maken Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 8

9 de 10 geboden van Coachend Leidinggeven & Samenwerken gebod 5: afspraak = afspraak resultaatgerichte afspraken samen SMART formuleren een RGW is een afspraak tussen coach en medewerker, waarin gezamenlijk het resultaat wordt vastgelegd dat wordt bereikt als een taak goed is uitgevoerd. RGW = SMART => objectieve beoordeling gebod 6: verantwoordelijkheid nemen & verantwoording afleggen verantwoordelijkheid neem je als bewuste en actieve keuze persoonlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van de RGW afspraak = afspraak legt verantwoording af gebod 7: input = output = ruime kaders! niet alles op voorhand dichttimmeren medewerker bepaalt eigen werkwijze, zolang de resultaten goed zijn coach stuurt op eindresultaat: input (RGW) = output (resultaat) Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 9

10 de 10 geboden van Coachend Leidinggeven & Samenwerken tijdig informeren gebod 8: tijdige meldplicht medewerker, hulpplicht coach de medewerker informeert zijn coach tijdig, wanneer: het realiseren van de RGW gevaar dreigt te lopen het doel eerder dan afgesproken is bereikt gebod 9: situationeel leidinggeven moet Elke medewerker krijgt van zijn coach de aandacht en begeleiding die hij nodig heeft, gebaseerd op het individuele ontwikkelingsniveau van de medewerker gebod 10: niet afrekenen, maar stimuleren & ontwikkelen: Prestaties altijd objectief beoordelen. De beoordeling is constructief en gericht op leren en ontwikkeling. Afrekenen resulteert in een angstcultuur. Willen en moeten leren van gemaakte fouten is het motto! Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 10

11 relevante communicatieve aspecten In de Cursus Coachend Leidinggeven worden relevante communicatieve vaardigheden van de leidinggevende (en medewerker) besproken we besteden onder andere aandacht aan: het communicatiemodel/communicatiestoringen non-verbale communicatie maar vooral ook aan interactief luisteren HOUDING LUISTEREN KIJKEN vraagtechnieken: o vragen die het coachproces blokkeren of juist bevorderen o effectieve vragen o oplossingsgerichte vragen o samenvatten & doorvragen feedback: feedback is commentaar geven of ontvangen op iemands gedrag. Via feedback houd je de ander als het ware een spiegel voor en geef je aan hoe zijn gedrag overkomt en welke gevolgen dat gedrag heeft. situatie gedrag effect gevolg(en) Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 11

12 resultaten coachend leidinggeven optimale delegatie eigen keuze medewerker zelfverantwoordelijkheid gemotiveerde medewerker SMART geformuleerde RGW s positieve samenwerking hogere productiviteit betere planning zelfstandige medewerkers tevreden medewerkers tevreden coach optimale werkresultaten slagvaardige organisatie objectieve beoordeling klant betere bedienen tevreden klanten > tijd overige managementtaken Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 12

13 direct bestellen? ,= (excl. btw met de complete Cursus Coachend Leidinggeven voer je resultaatgericht coachen & samenwerken ZELF door in je organisatie! KLIK HIER OM TE BESTELLEN Coachend Sales Force Consulting Bochure Cursus Coachend Leidinggeven, pagina 13

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Coaching volgens het GROW-model

Coaching volgens het GROW-model Coaching volgens het GROW-model Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 1 Dalton is no method, no system, Dalton is an influence, a way of life 2 Coachingsmodel GROW G Goal

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Leiderschap & motivatie 1. Als mensen handelen, naar welk beeld handelen zij dan? A. Vanuit de werkelijkheid zoals anderen die denken te zien. B. Zij handelen vanuit de

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van:

Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden. Mentor consult. Met de steun van: Standaard sociale & communicatieve vaardigheden bij direct leidinggevenden Mentor consult Met de steun van: Inleiding Uit onze ervaringen is gebleken dat de direct leidinggevende een belangrijke rol speelt

Nadere informatie

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan

Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan Strategisch beleidsplan 2009-2012 Inhoudsopgave Strategisch Beleidsplan 1. Inleiding 3 2. Onze Ambities 4 3. Stichting OPOH: Wie zijn we.... 5 4. Stichting OPOH: Waar staan we voor:... 6 5. Stichting OPOH:

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Als ouders uit elkaar gaan

Als ouders uit elkaar gaan Als ouders uit elkaar gaan Inhoud 3 > Als ouders uit elkaar gaan 4 > De Raad voor de Kinderbescherming 6 > Het ouderschap blijft bestaan 7 > Informatie en consultatie 9 > De rol van de Raad 11 > De rechter

Nadere informatie

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst

Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Bijlage A De handleiding van de verrichtingenlijst 10 voor Toekomst De Verrichtingenlijst 10 voor Toekomst Handleiding Leger des Heils Noord Augustus 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 1 Verrichtingenlijst

Nadere informatie

Ingrediënten om het aanpassingsvermogen van een organisatie te verhogen

Ingrediënten om het aanpassingsvermogen van een organisatie te verhogen Ingrediënten om het aanpassingsvermogen van een organisatie te verhogen Veel organisaties bevinden zich in een toestand van voortdurende verandering. Door verbetering en vernieuwing proberen zij snelle

Nadere informatie

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk

Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Werken met een Team Ontwikkelings Plan (TOP) praktische hulp voor de ontwikkeling van teamwerk Inhoud I Het Team Ontwikkelings Plan (TOP) 2 II Teamontwikkeling in kaart 3 III Hoe ziet een TOP eruit? 5

Nadere informatie

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken

rganisatie Survey-feedback I N S T R U M E N T E N F I L E : C 1 0 5 0 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen versterken rganisatie OS t u r i n g s - i n s t r u m e n t e n v o o r d e m a n a g e r F I L E : C 1 0 5 0 Survey-feedback I N S T R U M E N T E N J u l i 2 0 0 3 Uitkomsten van vragenlijsten bespreken en veranderingsprocessen

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010

Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs. Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 Schud ze wakker! Ontwerpen van activerend onderwijs Evelien Winters Universiteit van Amsterdam februari 2010 In samenwerking met de Onderzoeksgroep Activerende Didactiek Montessori Lyceum Amsterdam Als

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL

Ik ben. Eerlijk. Geduldig. Creatief. Gestructureerd. Communicatief. Geïnteresseerd. Geeft aandacht WWW.IKBENHARRIE.NL Ik ben Geïnteresseerd Creatief WWW.IKBENHARRIE.NL Communicatief Geeft aandacht Eerlijk Gestructureerd Geduldig Harrie is ontwikkeld door CNV Jongeren en Vilans, met dank aan de support van UWV en Instituut

Nadere informatie

Niemand kan het. alleen!

Niemand kan het. alleen! Niemand kan het alleen! 1 Niemand kan het alleen! 2 1 Voorwoord In Nederland werken we met veel partijen hard aan de toekomst van de jeugd. We bouwen aan goed onderwijs, toegankelijke jeugdzorg, jeugdbeleid

Nadere informatie

Motiveren van medewerkers

Motiveren van medewerkers PROFICIENCY Motiveren van medewerkers Voor de middenkaderleidinggevende die succesvol wil worden in het leiding geven. Jeroen Engelaer Motiveren van Medewerkers geeft in heldere en praktische taal kort

Nadere informatie

Organisaties en hun drie processen

Organisaties en hun drie processen Organisaties en hun drie processen Doelen stellen, organiseren en realiseren zijn processen die in elke organisatie nodig zijn. Om iets verstandigs te kunnen zeggen over organisaties, zijn er hulpmiddelen

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Minder last, meer effect

Minder last, meer effect Minder last, meer effect Zes principes van goed toezicht Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties - 2 - Inhoud Managementsamenvatting 3 Inleiding 7 1. Waarom een nieuwe visie op toezicht?

Nadere informatie