Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015"

Transcriptie

1 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: Versie: pag 1 van 12

2 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene informatie 3 1. Introductie 3 2. Budget 3 3. Basispremie Basispremie 3.2. Bedrijven zonder toeslagrechten in Vergroeningseisen Vergroeningspremie 5. Toeslag Jonge landbouwers 4 6. Huur en verhuur van grond in Overgangsbedrag B. Uw bedrijfstoeslag 5 1. Samenvatting en uitgangspunten Uw bedrijfstoeslag 5 2. Uw bedrijfstoeslag vanaf Aantal rechten Totaal betalingsrechten en waarde Uitbetaling betalingsrechten en uitbetalingswaarde rechten in eigendom 6 3. Vergroening Algemeen Vrijstelling Controle vergroeningseisen Conclusie 8 4. Financiële effecten bij (ver)huur grond in Huur grond met PO Huur grond zonder PO 9 C. Opmerkingen, tips en adviezen 11 Bijlagen Berekening basispremie Berekening aankoopwaarde Stroomschema gewasseneis Stroomschema EFA-eis ComponentAgro B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, anders dan geregeld in de leveringsvoorwaarden van dit product, als gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit dit software-pakket en deze rapportage. Versie: pag 2 van 12

3 A. Algemene informatie 1. Introductie Vanaf 2015 start de nieuwe bedrijfstoeslagregeling. De 'spelregels' zijn inmiddels bekend. Ondanks dat Nederland ook de belangrijkste keuzes al heeft gemaakt, kunnen op details de informatie en de berekeningen in dit rapport nog wijzigen. 2. Budget Alle bedrijven in Nederland kregen in 2013 samen zo'n 830 miljoen aan directe betalingen. Vanaf 2014 daalt dit bedrag jaarlijks. In de onderstaande tabel is weergegeven hoe Nederland het beschikbare budget de komende jaren gaat besteden. Budget Nederland* Totale budget Verplichte doelen - Vergroening Jonge landbouwers Nationale reserve Gerichte subsidies Graasdierenpremie Over voor basispremie * Budgetten afgerond in miljoenen euro's 3. Basispremie 3.1. Basispremie "De basispremie in de overgangsperiode 2015 t/m 2018 wordt mede bepaald op basis van de referentiewaarde van de toeslagrechten in Het totale Nederlandse budget bedraagt voor miljoen. Voor de overgangsregeling wordt de waarde van de toeslagrechten in 2014 eerst gecorrigeerd naar het lagere budget voor de basispremie in Deze verlaging (budgetcorrectie) bedraagt circa 33% (van 758 miljoen in 2014 naar 504 miljoen in 2015). Het berekende bedrag noemen we het 'uitgangsbedrag overgangsbetaling'. Vervolgens wordt in jaarlijkse stappen, dit 'uitgangsbedrag overgangsbetaling ' verlaagd of verhoogd naar het niveau van de basispremie in 2019, waarbij de eerste stap al in 2015 wordt doorgevoerd." 3.2. Bedrijven zonder toeslagrechten in 2014 Bedrijven die in 2014 geen referentie hebben opgebouwd krijgen toch een basispremie per betalingsrecht. Dit bedrag loopt in stappen op van circa 56 in 2015 naar 260 in Versie: pag 3 van 12

4 4. Vergroeningseisen Om in aanmerking te komen voor de basis- en de vergroeningspremie moet u aan bepaalde vergroeningseisen voldoen, zoals de gewasdiversificatie (minimaal 2 of 3 gewassen op bouwland), of de EFA-eis (5% van de subsidiabele oppervlakte bouwland (incl. tijdelijk grasland) als 'ecologisch aandachtsgebied' inrichten). Er gelden wel enkele vrijstellingen. De vergroeningseis 'blijvend grasland' is een nationale eis geworden en daarom niet van toepassing voor individuele bedrijven, zolang het aandeel areaal blijvend grasland (nationaal) niet te sterk afneemt. Om deze reden wordt de eis 'blijvend grasland' niet beoordeeld Vergroeningspremie De vergroeningspremie is een percentage van de basispremie. Vergroeningspremie * Budget basispremie Budget vergroeningspremie Aandeel vergroeningspremie 45% 45% 45% 45% 45% * Budgetten afgerond in miljoenen euro's 5. Toeslag Jonge landbouwers 'Jonge landbouwers' kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor een toeslag. Per bedrijf, dat hiervoor in aanmerking komt, bedraagt de toeslag circa 50/ha over maximaal 90 hectare grond. 6. Huur en verhuur van grond in 2015 Het huren of verhuren van grond in 2015 heeft gevolgen voor het toekennen van betalingsrechten en de basis- en vergroeningspremie. Wordt grond verhuurd dan krijgt de verhuurder minder betalingsrechten en een lagere uitbetaling. Voor de huurder geldt het omgekeerde. Door het afsluiten van een private overeenkomst (PO) ontstaan in 2015 op verhuurde grond verhuurde betalingsrechten. De verhuurder wordt eigenaar van deze rechten. De huurder huurt deze direct vanaf 2015 en ontvangt de basis- en vergroeningspremie. Deze premie kan tijdens de huurperiode worden verrekend met de verhuurder. Na afloop van de huur van de grond gaan ook de verhuurde rechten terug naar de verhuurder/eigenaar. Is er geen PO afgesloten dan kunnen beide partijen afspreken om de basis- en vergroeningspremie jaarlijks onderling te verrekenen. Op het moment dat de grond terug gaat naar de verhuurder, en het betalingsrecht gaat ook mee over, dan kan het eventuele overgangsdeel van de huurder worden verrekend Overgangsbedrag De waarde van uw betalingsrechten wordt mede gebaseerd op uw referentiewaarde Uw betalingsrechten krijgen hierdoor een extra waarde (overgangsdeel). Indien er bij (ver)huur een PO is afgesloten wordt het referentiebedrag van de verhuurder ook over de verhuurde grond verdeeld. Het overgangsbedrag blijft hiermee eigendom van de verhuurder. Tijdens de verhuur benut de huurder dit overgangsdeel (met de daaraan gekoppelde vergroeningspremie). Na de huur gaat dit terug naar de verhuurder. Indien er geen PO is afgesloten komt het overgangsdeel van de huurder ook op de betalingsrechten die ontstaan op de gehuurde grond. Bij de beëindiging van de huur en overdracht van het betalingsrecht zal dit overgangsdeel mee overgaan naar de verhuurder. Deze extra waarde (met de daaraan gekoppelde vergroeningspremie) komt dan in de resterende jaren t/m 2018 ten goede aan de verhuurder. Beide partijen kunnen afspraken maken over het verrekenen van dit 'overgangsbedrag' (al dan niet met vergroeningspremie). Wanneer de verhuur na 2018 wordt beëindigd is verrekening niet aan de orde. De overgangsregeling loopt immers t/m 2018 en de huurder heeft dan zijn eigen overgangsdeel benut. Versie: pag 4 van 12

5 B. Uw bedrijfstoeslag 1. Samenvatting en uitgangspunten 1.1. Uw bedrijfstoeslag Tijdens de overgangsperiode van 2015 t/m met 2019 verandert de basispremie en de daaraan gekoppelde vergroeningspremie. In figuur 1 is de verdeling tussen deze onderdelen voor uw bedrijfssituatie in beeld gebracht. Uw bedrijfstoeslag vanaf 2015 wordt vergeleken met uw referentiebedrag De bedrijfstoeslag in figuur 1 bestaat uit de basis- en vergroeningspremie van uw eigen rechten (incl. alle verhuurde rechten*, excl. alle gehuurde rechten*). Bij de berekeningen is geen rekening gehouden met eventuele (jaarlijkse) uitbetalingskortingen. De bedragen zijn exclusief eventuele toeslagen. * met en zonder Private overeenkomst Figuur 1. Bedrijfstoeslag 2014 en in overgangsperiode (uitgangssituatie) In de volgende hoofdstukken worden de afzonderlijke onderdelen van de bedrijfstoeslag nader uitgewerkt. 2. Uw bedrijfstoeslag vanaf Aantal rechten Het aantal rechten dat u krijgt, is in principe gelijk aan de subsidiabele oppervlakte grond die u bij de Gecombineerde opgave van 2015 opgeeft. Tot deze oppervlakte behoren bouwland, blijvend grasland en blijvende teelten (bijvoorbeeld fruitteelt). Heeft u grond verhuurd met een PO dan wordt u de eigenaar van deze betalingsrechten, maar de huurder gebruikt deze. Huurt u grond met een PO dan geldt het omgekeerde (u gebruikt de rechten en de huurder is eigenaar). In de berekeningen wordt ervan uitgegaan dat u voldoet aan de voorwaarden om in 2015 toeslagrechten aan te kunnen vragen. Tabel 1: Uw aantal rechten 2015 Subsidiabele grond in gebruik A 70,00 -waarvan gehuurde grond met PO B 6,00 Verhuurde grond met PO C 0,00 Betalingrechten in eigendom (A-B+C) 64,00 Betalingsrechten in gebruik A 70,00 Versie: pag 5 van 12

6 2.2. Totaal betalingsrechten en waarde De basispremie wordt in jaarlijkse stappen verhoogd naar de basispremie in De jaarlijkse stappen zijn niet gelijk vanwege correcties voor het beschikbare budget. Voor de berekening van de basispremie zie de bijlage 'Berekening basispremie'. In onderstaande tabel is het aantal betalingsrechten en de waarde hiervan verdeeld in betalingsrechten in eigendom en niet in eigendom. Tevens is, indien van toepassing, aangegeven hoeveel (ver)huurde rechten u met en zonder PO heeft. In onderstaande tabel zijn de rechten die ontstaan op verhuurde grond zonder PO (-PO) vermeld bij 'rechten in eigendom' en gehuurde rechten zonder PO (-PO) bij 'rechten niet in eigendom'. Tabel 2: Aantal rechten wel en niet in eigendom en de waarde Aantal In eigendom Op eigen grond A 60, Totaal in eigendom 60, Niet in eigendom Op gehuurde grond (+ PO)* D 6, Op gehuurde grond (- PO)** E 4, Totaal niet in eigendom 10, ** Deze rechten staan bij RVO als eigendom op uw naam geregistreerd. Wij gaan ervan uit dat u afspraken heeft gemaakt om na afloop van de huur deze rechten over te dragen. - De waarde van deze rechten is niet bekend, daarom is gerekend met de waarde zonder overgangsdeel Uitbetaling betalingsrechten en uitbetalingswaarde rechten in eigendom Jaarlijks krijgt u de basispremie uitbetaald van de rechten die u in gebruik heeft. De vergroeningspremie is ca. 45% van de basispremie. Als u aan de voorwaarden voldoet kunt u een 'toeslag Jonge landbouwers' ontvangen. De toeslag is circa 50 per hectare voor maximaal 90 ha. Is het totale bedrag van 'Zelf benutte rechten' lager dan 500,- dan ontvangt u geen bedrijfstoeslag. Tabel 3: Uitbetalingswaarde betalingsrechten Zelf benutte rechten A+D+E Basispremie Vergroeningspremie Totaal Versie: pag 6 van 12

7 3. Vergroening 3.1. Algemeen Om de volledige basis- en vergroeningspremie te ontvangen moet u aan de vergroeningseisen voldoen. Er zijn twee vergroeningseisen: 'gewasdiversificatie' en 'ecologische aandachtsgebied (EFA)'. Voor de vergroeningseisen gelden enkele vrijstellingen. Eerst wordt bepaald of u voor een vrijstelling in aanmerking komt Vrijstelling Tabel 4: Overzicht gewassen en oppervlakten per gewasgroep (ha) Gewas Grasland* Bouwland Vlinderbloemig Blijvende teelt* Tarwe, winter-, 233 0,00 29,50 0,00 0,00 Aardappelen, consumptie, op klei/lössgrond, 2 0,00 25,00 0,00 0,00 Bieten, suiker-, 256 0,00 15,00 0,00 0,00 Faunaranden, bouwland, ,00 0,50 0,00 0,00 Totale oppervlakte: 0,00 70,00 0,00 0,00 Totaal landbouwgrond (subs. opp) 70,00 * Het areaal blijvend grasland en blijvende teelten tellen niet mee voor de bepaling van het EFA-areaal (5%). Kengetallen vrijstellingen Aan de hand van enkele kengetallen wordt hierna bepaald of u voor een vrijstelling voor de vergroeningseisen in aanmerking komt. Met behulp van de stroomschema's 'vrijstellingen vergroeningseisen' in de bijlage kunt u de vrijstellingsmogelijkheden nog eens nalopen. Tabel 5: Overzicht gewassen en oppervlakten per gewasgroep (ha) Gewas ha % Totaal bouwland 70,00 Aandeel grasland op totaal landbouwgrond 0,0% U heeft geen vrijstellling voor gewasdiversificatie: U moet voldoen aan de drie-gewasseneis omdat u 30 ha of meer bouwland (incl. tijdelijk grasland) heeft. U heeft geen vrijstelling voor EFA: U moet voldoen aan de 5% EFA-eis Versie: pag 7 van 12

8 3.3. Controle vergroeningseisen In onderstaande tabellen wordt gecontroleerd of u aan de vergroeningseisen voldoet. Tabel 6: Vergroeningseis: Gewasdiversificatie U moet voldoen aan de drie-gewasseneis Stuks Eis (a.): Minimaal 3 bouwlandgewassen. Uw aantal 4 U voldoet aan deze eis. hectare Eis (b.): Grootste gewas max. 75% van oppervlakte bouwlandgewassen. Uw grens 52,50 Uw grootste gewas, tarwe, winter-, heeft een totale oppervlakte van 29,50 U voldoet aan deze eis. hectare Eis (c.): Grootste twee gewassen max. 95% van oppervlakte bouwlandgewassen. Uw grens 66,50 Uw twee grootste gewassen, tarwe, winter- en aardappelen, hebben een totale oppervlakte van U voldoet aan deze eis. 54,50 U voldoet aan al deze eisen. Ecologisch aandachtgebied (EFA) Voor de invulling van de EFA-eis kunt u kiezen uit de 'Algemene lijst', het 'Akkerbouw-randenpakket' of een 'Equivalent pakket'. De meeste bedrijven zullen kiezen voor de 'Algemene lijst'. Om deze reden is bij onderstaande controle van de invulling van uw EFA-verplichting van de 'Algemene lijst' uitgegaan. Tabel 7: Vergroeningseis: 5% Ecologisch aandachtsgebied Controle-tabel hectare Oppervlakte bouwland 70,00 Eis: Minimaal 5% EFA-gewassen van voorgaande oppervlakte. 3,50 Invulling EFA: ha weegfactor opp. EFA - Akkerranden 0,50 1,0 0,50 - Vanggewassen 10,00 0,3 3,00 Oppervlakte EFA-gewassen 3,50 U voldoet aan deze eis Conclusie U voldoet aan de vergroeningseisen en komt daarmee in aanmerking voor de vergroeningspremie. Versie: pag 8 van 12

9 4. Financiële effecten bij (ver)huur grond in Huur grond met PO Op de grond, die u met een PO huurt, komen gehuurde betalingsrechten die eigendom zijn van de verhuurder. Als huurder krijgt u de basis- en vergroeningspremie hierop uitbetaald. De hoogte van de basisen vergroeningspremie van deze rechten is afhankelijk van het overgangsdeel van de verhuurder en is nu nog niet bij u bekend. Vaak wordt overeengekomen dat deze basispremie na uitbetaling (eventueel met bijbehorende vergroeningspremie) met de verhuurder wordt verrekend Huur grond zonder PO Per ha die u in 2015 zonder PO huurt, krijgt u 1 betalingsrecht extra. Dit heeft tot gevolg dat u meer basis- en vergroeningspremie ontvangt. Hoeveel premie u extra ontvangt, staat vermeld in onderstaande tabel. Dit extra bedrag kunt u verrekenen met de verhuurder. Uw totale overgangsbetaling wordt ook verdeeld over de betalingsrechten die u op deze gehuurde grond krijgt. Tijdens de huurperiode kunt u het overgangsdeel zelf benutten. Gaat de grond met betalingsrechten voor 2018 terug naar de verhuurder, dan gaat ook het overgangsdeel mee naar de verhuurder. Dit bedrag kunt u verrekenen met de verhuurder. Tabel 8: Meer basis- en vergroeningspremie bij 1 ha meer in 2015 Per gehuurde hectare Meer basispremie Meer vergroeningspremie Totaal meer premie Verrekenen premie bij einde huur eind 2015 Gaat de grond, die u zonder PO huurt, inclusief het betalingsrecht, vóór 2018 terug naar de verhuurder, dan gaat ook het overgangsdeel mee over. Dit kunt u, inclusief de vergroeningpremie, verrekenen met de verhuurder. Hieronder staan de te verrekenen bedragen weergegeven die u tijdens de huur en bij het beëindigen van de huur eind 2015 kunt verrekenen. In de berekening is ervan uitgegaan dat u, na de verhuurperiode, alleen het overgangsdeel van de basis- en vergroeningpremie met de verhuurder verrekent. Versie: pag 9 van 12

10 Tabel 9: Verrekening verhuurder R.U.S.T. Boer bij beëindigen huur eind 2015 Verhuurder R.U.S.T. Boer Basis- en vergroeningspremie per recht - Betalen aan verhuurder -81 Basispremie per recht (A) Basispremie 'verhuurder' (tabel 8) Overgangsdeel per recht (A-B) Vergroening bij overgangsdeel Basis- en vergroeningspremie overgangsdeel Ontvangen van verhuurder 210 <===== <===== <===== <===== Verrekenen met verhuurder (per recht) 130 Aantal rechten 4,00 Totaal ontvangen van verhuurder R.U.S.T. Bo 519 * De te verrekenen compensatie na de huurperiode bedraagt 210 ( ). Bij directe verrekening eind 2015 kan dit bedrag zonnodig contant worden gemaakt. Versie: pag 10 van 12

11 Versie: pag 11 van 12

12 C. Opmerkingen, tips en adviezen 1. Onzekerheden Het overgrote deel van de nieuwe regelgeving staat inmiddels vast. Als gevolg van enkele detailkeuzes die o.a. Nederland nog moet maken zijn alle hiervoor genoemde bedragen nog onder voorbehoud. Naar verwachting zal dit maar kleine verschuivingen met zich mee brengen. In de berekeningen is verder geen rekening gehouden met eventuele Europese budgetkortingen. 2. Gerichte subsidies Nederland kan maximaal 15% van het budget overhevelen naar pijler II ten behoeve van 'Gerichte subsidies'. Hieruit kunnen dan bijvoorbeeld subsidies voor innovaties en verduurzaming worden gefinancierd. Er is voor gekozen om voorlopig jaarlijks 31,5 miljoen over te hevelen. Hiervan is 11,5 miljoen bestemd voor de kalfsvlees-, vleesvee- en zetmeelsector. Mocht Nederland over enkele jaren besluiten om toch maximaal te gaan overhevelen, dan betekent dit circa 40 per recht minder basispremie in Uitgangspunt waarde toeslagrechten voor de overgangsregeling De waarde van de toeslagrechten op 15 mei 2014 (referentiewaarde) zijn bepalend voor de berekening van de basispremie in de overgangsperiode. Hierbij wordt uitgegaan van de geregistreerde toeslagrechten (en de waarde daarvan) in eigendom. Dit betekent dat de waarde van de verhuurde toeslagrechten meetellen bij de eigenaar (verhuurder). 4. Huur en verhuur van grond in 2015 Voor het toekennen van betalingsrechten bij (ver)huur van grond in 2015 kan gebruik worden gemaakt van een Private Overeenkomst (PO). Met een PO kan geregeld worden dat de betalingsrechten op verhuurde grond op naam van de verhuurder komen te staan. De rechten worden direct als verhuurde rechten geregistreerd. Hierdoor is het niet meer nodig om het overgangsbedrag (op basis van de referentie) bij einde huur te verrekenen. Deze regeling geldt alleen bij verhuur tussen landbouwers. Is de verhuurder geen actief landbouwer, dan kan geen gebruik worden gemaakt van deze PO en zullen wel duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over het verrekenen van het overgangsbedrag van de huurder (gedeelte basis- en vergroeningspremie) bij einde van de huurperiode. 5. Aanvragen rechten en overdragen recht op toegang Om in 2015 betalingsrechten te kunnen aanvragen moet aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Het bedrijf krijgt dan het recht op toegang. Bedrijven die een recht op toegang krijgen zijn bedrijven die als agrarisch bedrijf zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en minimaal 0,3 ha grond in gebruik hebben. Daarnaast geldt een van de volgende voorwaarden: het bedrijf moet in 2013 recht op directe betalingen hebben gehad OF heeft in 2013 aardappelen, fruit, groenten, bomen, sierplanten of druiven (wijnbouw) geteeld OF heeft in 2013 wel een bedrijf gehad, maar nooit eerder toeslagrechten aangevraagd. Een recht op toegang kan ook worden overgenomen van een ander bedrijf. Dit moet wel samen met een (gedeeltelijke) bedrijfsoverdracht. 6. Bedrijfsoverdracht Is er sprake van een bedrijfsoverdracht, -splitsing of -fusie voor 15 mei 2015? Dan kan het 'recht op toegang' en de 'referentie' mee worden overgedragen. In veel gevallen gaat dit automatisch. Is dit niet het geval, maak dan afspraken over het overnemen van dit 'recht op toegang' of de 'referentie'. Hierbij gelden wel diverse regels. Neem bij twijfel eerst contact op met ons. 7. Graasdierenpremie Wanneer u in 2015 zoogkoeien en/of schapen houdt, dan is het onder voorwaarden mogelijk dat u daarvoor graasdierenpremie ontvangt. Deze berekening staat geheel los van uw betalingsrechten. Vraag uw adviseur hierna. Versie: pag 12 van 12

13 Bijlage: Stroomschema gewasdiversificatie Bijlage: Stroomschema gewasdiversificatie Versie: pag 1 van 1

14 Bijlage: Stroomschema EFA Bijlage: Stroomschema EFA Versie: pag 1 van 1

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Treeport café Zundert 22 januari 2015 John Bal, ZLTO Arie de Jong, Van Oers Agro Programma ZLTO: Wat heeft (Z)LTO voor u

Nadere informatie

In het hoofdstuk De praktijk

In het hoofdstuk De praktijk In het hoofdstuk De praktijk 1 Welk effect voor wie? XX Voorbeelden - Extensief melkveebedrijf - Intensief melkveebedrijf - Groot bedrijf - Vleeskalverhouderij - Akkerbouwbedrijf - Zetmeelaardappelbedrijf

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

Gebruik percelen en GLB in 2015

Gebruik percelen en GLB in 2015 Gebruik percelen en GLB in 2015 Wat doen wij? Makelaardij: Aan- en verkoop van boerderijen/grond Pachtzaken Advies: Gebruiksnormenberekening en bemestingsplannen Gecombineerde aanvraag oppervlakten Subsidies

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Ontwikkeling van het GLB van start tot nu Start (1960): gebrek aan voedsel, geld en arbeid verhoging

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015 Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 215 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer E-mailadres Relatienummer Aanvraagnummer C. de Visser Boshoekweg 1 OOSTKAPELLE 11859184

Nadere informatie

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, Herman Snijders Ontwikkelingen en structuur GLB 2 Ontwikkeling van het GLB van start tot nu 1960 ca 1980: Markt-

Nadere informatie

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen Invullen eva 2015 op e-loket eva2015:

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 6 3 Vlaamse reserve... 7 4 Overname referentiegegevens... 9 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Agro-nieuwsbrief augustus 2014 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 2014 loopt alweer op het einde, een jaar met verschillende gezichten. Warmste jaar ooit gemeten! En het jaar waarin, volgens de overheid, het herstel is ingezet en de crisis officieel ten

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl Postbus 19530 2500

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief MEI 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten Inhoud Controleer beschikking betalingsrechten Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag Kan een akkerbouwer nog grond huren? Nieuwe subsidie asbestsanering Kringloopwijzer:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN.

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. Pagina 2 WET EN REGELGEVING December 2014 Jaargang 15, nummer 6 ALGEMEEN Druk bezochte klantenavond Tijdens de donkere wintermaanden speelt er veel wat uw bedrijf aangaat. Er komen veel veranderingen op

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder 28 januari 2015 NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB december 2014. Het beleid moet nog definitief gemaakt worden waardoor

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Jonge landbouwers en starters

Jonge landbouwers en starters Jonge landbouwers en starters (sub) Algemeen Jonge landbouwers en starters die geen recht op betalingsrechten hebben, kunnen betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kunnen jonge landbouwers

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gerard Willems/ Veronique Verdurmen-Serrarens/ Frank van Oorschot NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB op 4-11-2014. Het

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

Klaas Johan

Klaas Johan GLB 2014-2020: wat betekent dit voor ons? Klaas Johan Osinga kjosinga@ltonoord.nl, @KJOsinga Belangrijke punten 1. Het GLB: waar staan we nu? 2. Budget 3. Definitie subsidiabele grond, actieve agrariër

Nadere informatie

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit "vrij" aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond?

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit vrij aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond? Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 7 3 Overname referentiegegevens... 12 4 Vlaamse Reserve... 8 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Voorwoord April en mei zijn de maanden van de Gecombineerde Opgave. Voor 2015 betekent dit extra alert zijn bij het invullen hiervan in verband met de overgang naar

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB)

HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) Herent 8 december 2014 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) Afdeling Markt- en Inkomensbeheer

Nadere informatie

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Infobulletin December 2014 In dit nummer: 1. Het nieuwe GLB: van bedrijfstoeslagrechten naar betalingsrechten 2. Waaruit bestaan de vergroeningseisen?

Nadere informatie

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 9 3 Vlaamse reserve... 10 4 Overname referentiegegevens... 12 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda

REGLEMENT SUIKERSYSTEEM. van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda REGLEMENT SUIKERSYSTEEM van Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. gevestigd te Breda ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepassing 1. Dit reglement regelt de toewijzing van Quotumbieten aan individuele Telers.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau.

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau. Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Oktober 2015 Jaargang 16, nummer 5 Dashboard Agroboekhouden ALGEMEEN Agrarische schouw 2015 Ook wij hebben de 4 e donderdag van september met Van der Woude Adviesbureau op de

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB

Vergroening binnen het nieuwe GLB Vergroening binnen het nieuwe GLB Studiedag: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Info over vergroening en agromilieu-klimaatmaatregelen 24 maart 2015, Brussel Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf AGRO actueel A P R I L 2 0 1 6 Special: Gecombineerde Opgave 2016 Woord vooraf Vanaf 1 april kunt u de Gecombineerde Opgave 2016 indienen. Evenals vorig jaar is deze opgave weer bepalend voor de uitbetaling

Nadere informatie

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen stuk ingediend op 1880 (2012-2013) Nr. 1 21 januari 2013 (2012-2013) Gedachtewisseling over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen Verslag

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder.

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Aanpassingen t.o.v. eva2014 Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen eva2015:

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

Blijvend grasland datum /

Blijvend grasland datum / ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VEELGESTELDE VRAGEN Blijvend grasland

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015 Nieuwsbrief AGRO Februari 2015 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE (FLEXIBEL) en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30 juli 2003 vastgesteld. Verwijzing naar dit model

Nadere informatie

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit "vrij" aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond?

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit vrij aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond? Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 6 3 Overname referentiegegevens... 10 4 Vlaamse Reserve... 7 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Voorwoord De huidige vlees- melk en eierprijzen dwingt de ondernemer tot alertheid in hun financiële planning. Reserves, indien aanwezig, moeten aangesproken worden

Nadere informatie

Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf?

Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf? Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf? Studienamiddagen Meerhout Oostkamp 28 en 30 juni 2016 Roel Vaes Adviseur rundvee studiedienst BB 1 Nieuw GLB Vanaf 2015 is

Nadere informatie

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber Inhoud E-Verzamelaanvraag 2016 Betalingsrechten 2015 Deelnameverklaring dierlijke premies 2016 Statistiek vergroening en EAG

Nadere informatie

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW

MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW MODEL HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7: 230a BW door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) op 30-1-2015 vastgesteld en tevens gepubliceerd op de website www.roz.nl.

Nadere informatie

Subsidie voor boslandbouwsystemen

Subsidie voor boslandbouwsystemen Subsidie voor boslandbouwsystemen 2 en 5 september 2014 Els Bonte Els.bonte@lv.vlaanderen.be Agentschap voor Landbouw en Visserij Inleiding en disclaimer Subsidie voor aanplant van boslandbouwsystemen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 6. Datum: 28 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 6. Datum: 28 december 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 6. Datum: 28 december 2015 Faillissement : Blauwe Steen B.V. Faillissementsnummer : F.05/14/80 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr J.S.W.

Nadere informatie

Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014)

Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014) Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014) Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld met antwoorden op individuele vragen die ook voor anderen van nut kunnen zijn. Indien u ook een (bijkomende)

Nadere informatie

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN M17: RISICOMANAGEMENT (ART. 36-39) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M17 'risicobeheer' wordt één maatregel voorzien: Ondersteuning van de brede weersverzekering: o Artikel 36 van Verordening (EU) nr. 13052013:

Nadere informatie

Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). GLB update 26 april 2016 Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Problemen met betalingen 2015 De invoering van het nieuwe GLB heeft in 2015 tot de nodige hoofdbrekens

Nadere informatie

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten Update GLB 26 mei 2015 Tot 15 juni heeft u de mogelijkheid de gecombineerde opgaaf te doen. Hierover, maar ook op drie andere niveaus, blijft Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om aandacht vragen.

Nadere informatie

Het GLB en de landgoedeigenaar

Het GLB en de landgoedeigenaar Het GLB en de landgoedeigenaar Afstudeeronderzoek naar kansen binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor landgoedeigenaren Auteurs: Imre van Soest Tim Suijkerbuijk Het GLB en de landgoedeigenaar

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie hoekwinkel/showroom + opslagruimte Scheveningen-Haven Schokkerweg 22 te Den Haag

Vrijblijvende objectinformatie hoekwinkel/showroom + opslagruimte Scheveningen-Haven Schokkerweg 22 te Den Haag Vrijblijvende objectinformatie 1 Algemeen : het betreft hier een zelfstandige hoekwinkel/showroom met opslagruimte/magazijn in de kelder onder een woonflat gesitueerd. Stand en ligging : onderhavig object

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Het nieuwe GLB. Klaas Johan

Het nieuwe GLB. Klaas Johan Het nieuwe GLB Klaas Johan Osinga kjosinga@lto.nl, @KJOsinga Programma 1. Brussel: hoe werkt het proces? 2. Geld en LTO-inzet 3. Toeslagrechten, vergroening 4. Mogelijkheden marktbeleid 5. Mogelijkheden

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Laan van Nieuw Oost-Indië 131-133 2593 BM Den Haag Postbus 20401 2500 EK

Nadere informatie

NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS

NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS De vader van Willy, Ronny en Marc Hansen begon veertig jaar geleden met een champignonkwekerij. De drie namen het bedrijf

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 7. Datum: 14 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG 7. Datum: 14 juni 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG 7. Datum: 14 juni 2016 Faillissement : Blauwe Steen B.V. Faillissementsnummer : F.05/14/80 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr J.S.W.

Nadere informatie

's-gravelandseweg 65 Hilversum

's-gravelandseweg 65 Hilversum 's-gravelandseweg 65 Hilversum Deze informatie is geheel vrijblijvend en uitsluitend voor geadresseerde bestemd. Alle gegevens zijn door ons met zorg samengesteld. Ten aanzien van de juistheid ervan kunnen

Nadere informatie

Bijlage Vormgeving controles nieuw GLB

Bijlage Vormgeving controles nieuw GLB Bijlage Vormgeving controles nieuw GLB Verantwoordelijkheid lidstaat Lidstaten zijn bij de uitvoering van het GLB verantwoordelijk voor de bescherming van de financiële belangen van de Europese Unie. In

Nadere informatie

Agrarische grondprijzen in soorten en maten

Agrarische grondprijzen in soorten en maten Agrarische grondprijzen in soorten en maten Oktober 2015 Wietse Dol, Paul Peter Kuiper 1 en Martien Voskuilen De gemiddelde grondprijs geeft een goed beeld van de grondprijsontwikkeling, mits rekening

Nadere informatie

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW KONTRAKT_NUMMER HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Gebaseerd op het model zoals door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld. Ondergetekenden:

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte op begane grond Henricuskade 59a Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg

Vrijblijvende objectinformatie bedrijfsruimte op begane grond Henricuskade 59a Bedrijventerrein Henricushof te Den Haag/Ypenburg Vrijblijvende objectinformatie Bedrijfsruimte op begane grond 1 Algemeen : gelegen in het uiterst representatief en kleinschalig bedrijventerrein Henricushof te Ypenburg in een rijtje van diverse bedrijfsunits

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Huurovereenkomst kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte Huurovereenkomst kantoorruimte Snijders Advocaten Vughterweg 74 5211 CM s-hertogenbosch Contactpersoon: Bart Huijs M: 06 51 62 35 02 E: bhuijs@snijders-advocaten.nl Disclaimer - Deze modelcontracten worden

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief april 2013

Agro-nieuwsbrief april 2013 Agro-nieuwsbrief april 2013 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

TE HUUR. Bornissestraat 6 te Rotterdam

TE HUUR. Bornissestraat 6 te Rotterdam TE HUUR Bornissestraat 6 te Rotterdam Betreft Bedrijfsruimte met een totale oppervlakte van 2.150m², gelegen aan de rand van de Spaanse Polder op 150 meter van de oprit/afrit van de Rijksweg A20. De ruimte

Nadere informatie

Vrijblijvende objectinformatie. gerenoveerde winkelruimte Keizerstraat 149 te Den Haag. gerenoveerde winkelruimte

Vrijblijvende objectinformatie. gerenoveerde winkelruimte Keizerstraat 149 te Den Haag. gerenoveerde winkelruimte Vrijblijvende objectinformatie 1 Stand en ligging : onderhavige volledig intern gerenoveerde winkelruimte is gelegen aan het drukke gedeelte van de Keizerstraat, in de directe nabijheid van landelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Applicatie De applicatie is te vinden via mijn.rvo.nl: > Grond > Regels > Percelen registreren > Direct regelen.

Applicatie De applicatie is te vinden via mijn.rvo.nl: > Grond > Regels > Percelen registreren > Direct regelen. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Wijzigingen Gecombineerde opgave De belangrijkste wijzigingen in de Gecombineerde opgave 2015 zijn: De perceelsregistratie is losgekoppeld van de Gecombineerde opgave.

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012

Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 Afdeling Samenleving Richtlijn 330 Ingangsdatum: 01-06-2012 HEFFINGSKORTINGEN Algemeen De uitgaven van de overheid worden onder andere door het opleggen van belastingen gefinancierd. Er bestaan verschillende

Nadere informatie