Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020"

Transcriptie

1 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

2 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar 2014 Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Voorbeelden/vragen Communicatie 2

3 Fusie Agentschap NL en Dienst Regelingen Naam: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) Start: 1 Januari 2014 RVO.nl stimuleert: Duurzaam ondernemen Agrarisch ondernemen Innovatief ondernemen Internationaal ondernemen 3

4 Contact RVO.nl mijn.rvo.nl nieuwsbrieven 4

5 5

6 Het proces van besluitvorming en de planning Wie doet wat en wanneer: December 2013: definitieve raadsverordening Directe Steun Oktober 2013: Eerste concept (Commissie) uitvoeringsverordeningen 6 december 2013: Voorstel Staatssecretaris nationale keuzes naar Tweede Kamer Voorjaar/zomer 2014: akkoord (Commissie) uitvoeringsverordeningen Zomer 2014: nationale regeling GLB-inkomenssteun

7 Brief Staatssecretaris Nat. Keuzes aan Tweede Kamer 6 december 2013 De rode draad van de keuzes in de brief Gelijk speelveld Innovatie en duurzaamheid Vergroening moet voor maatschappelijk draagvlak zorgen, daarom ambitieus maar wel passend voor NL-situatie Resultaat van overleg met de provincies, met name over het plattelandsbeleid, en consultaties met een groot aantal direct betrokkenen (LTO en ANV s) en maatschappelijke organisaties. 7

8 Brief Stas Nat. Keuzes aan TK 6 december 2013 Actieve landbouwer en toegang Basispremie Vergroening Overheveling naar pijler 2 Jonge landbouwers Landbouwgrond en graasdierenpremie 8

9 Uitkomst onderhandelingen GLB budget tot 2020 Totale EU budget is verlaagd Budget voor directe betalingen is verlaagd Herverdeling tussen lidstaten Resultaat directe betalingen voor Nederland: van 830 mln. in 2013 naar 732 mln. in 2019/2020 of huidige art 68 regelingen niet meegerekend: van 800 min. in 2013 naar 712 mln. In 2019/2020 9

10 GLB 2014 overgangsjaar Nieuwe GLB start in 2014 maar met overgangsbepalingen Regelgeving directe inkomenssteun is in 2014 gelijk aan 2013 behalve: Budget gaat omlaag, toeslagrechten worden gekort Modulatiekorting komt te vervallen Keuze welke art. 68 regelingen opengesteld worden bekend Huidige toeslagrechten vervallen per Regelgeving Plattelandsontwikkeling en Markt- en prijsbeleid gaat in per

11 Omvorming directe betalingen vanaf 2015 Van ontkoppelde inkomenssteun naar: gelijke hectarebetaling weg van de historie doelgerichte betalingen systematiek blijft gelijk = grondgebruik + rechtbenutting 11

12 Nieuwe opzet directe betalingen per 2015 Binnen Nederland gelijke basispremie per hectare per % budget voor vergroening Sanctie max. 25% van de premie. 2% jonge boeren Gekoppelde betalingen Overheveling tussen pijlers Korting op hoge betalingen Keuze lidstaat: Overgangsregeling baseren op toeslagrechten 2014 (in eigendom) Keuze lidstaat: - wat moet er onder EFA vallen? Moet NL nog verder uitwerken - bedrag: 30% van individuele basisbetaling Top up van 25% van de basispremie over maximaal 90 hectare Keuze aan lidstaat 20 miljoen gaat per jaar naar innovaties en investeringen op het boerenerf. Dit wordt het equivalent van art 68. 5% korting > aan basispremie 12

13 Toegang tot nieuw GLB in 2015 In elk geval actieve landbouwer zijn Landbouwers met een uitbetaling BTR 2013 Landbouwers die nooit toeslagrechten hebben gehad, maar aan kunnen tonen dat ze landbouwer waren in 2013 Landbouwers die fruit, groente, aardappelen (poot of consumptie), bloembollen of siergewassen teelden of een wijngaard exploiteerden in 2013 Landbouwers die starten in 2015 Recht op toegang is overdraagbaar in bedrijfsoverdracht of bedrijfswijziging. Aan derden: met private overeenkomst aan één of meer partijen 13

14 Basispremie Alleen op subsidiabele hectares landbouwgrond Waarde basisbetalingsrecht (BBR) is beschikbaar budget delen door subsidiabele hectares van 2015 Van 2015 tot 2019 geleidelijke verhoging of verlaging van de waarde van de betalingsrechten. Flat rate in Landbouwers die starten in 2015 kunnen betalingsrechten uit Nationale Reserve krijgen met gemiddelde waarde. 14

15 Landbouwgrond en graasdierenpremie Doen wel mee: Extensief gebruikt grasland dat (in de regel) bij landbouwers in gebruik is (denk aan grote stukken waterland) Dijken Uitsluiten: Wegbermen en stadsparken Natuurgronden die niet, of slechts zeer extensief, voor de landbouw kunnen worden gebruikt, zoals heidegronden De lijst met bedrijven en instellingen die nu zijn uitgesloten voor betalingen eerste pijler, blijft zo. Mogelijk worden er nog meer bedrijven aan toegevoegd 15

16 Overgangsperiode Betalingsrechten t/m 2019 gebaseerd op de waarde toeslagrechten in eigendom Geleidelijke verhoging of verlaging Van 1,4 miljoen naar 1,8 miljoen toeslagrechten! Flat-rate Overgangsperiode Flat-rate = basispremie excl. vergroeningspremie Overgangsperiode

17 Jonge landbouwers Maximaal 2% van het budget Jonger dan 41 jaar Bedrijfshoofd Maximaal 5 jaar Top up van 25% van de basispremie (over maximaal 90 hectare) 17

18 Vergroening 1. Blijvend grasland in stand houden (nationale monitoring) 2. Gewasdiversificatie (GWD) 3. Ecologische Focus Area (EFA) ecologisch aandachtsgebied Vergroening en basispremie zijn gekoppeld! Hoogte betaling vergroening: - Als percentage van + 30% van het betaalbedrag 18

19 Hoe zit het met grasland? In het GLB kennen we twee soorten grasland: blijvend grasland: 5 jaar of langer niet in de vruchtwisseling grasland vernieuwen mag tijdelijk grasland: minder dan 5 jaar gras en wel in de vruchtwisseling. tijdelijk grasland is bouwland in het licht van deze regelgeving Grasland raakt alle vergroeningseisen! 19

20 Vergroening (1) Blijvend grasland in stand houden Definitie blijvend grasland (minimaal 5 jaar buiten vruchtwisseling) Nationale monitoring ter behoud aandeel blijvend gras Referentieareaal 2012 Bij 5% daling ontstaat direct een ploegverbod en herinzaaiplicht met terugwerkende kracht. Individuele verplichting in Natura

21 Vergroening (2) Gewasdiversificatie (GWD) Wanneer is GWD verplicht? hectare bouwland (incl. tijdelijk grasland): dan 2 gewassen Bij >30 hectare bouwland (incl. tijdelijk grasland): dan 3 gewassen Wanneer géén verplichting? Voor biologisch landbouwer (Skal) Bij <10 hectare bouwland (incl. tijdelijk grasland) Bij >75% grasland (incl. tijdelijk grasland) van het totale areaal landbouwgrond waarbij het bouwland (excl. tijdelijk grasland) maximaal 30 hectare is Bij uitwisseling van >50% van het bouwland met andere landbouwer(s) en per perceel een ander gewas dan vorig jaar 21

22 Voorbeelden GWD wel/niet verplicht Blijvend Tijdelijk Akkerbouw GWD grasland grasland verplicht? 21 ha. 0 ha. 9 ha. NEE < 10 ha. 25 ha. 12 ha. 13 ha. JA 2 gewassen 35 ha. 4 ha. 11 ha. NEE >75% en <30 ha. 75 ha. 75 ha. 31 ha. JA >75% maar >30 ha. 22

23 Vergroening (3) Ecologisch aandachtsgebied (EFA) Wanneer EFA verplichting? (5%) >15 hectare bouwland (incl. tijdelijk grasland) Invulmogelijkheden keuze NL: Landschapselementen; Akkerranden, bufferstroken, natuurvriendelijke oevers met aangrenzende sloten; Combinaties ecologisch beheer zoals akkerrandenbeheer of vogelakkers, dan kan een deel ingevuld worden met stikstofbindende voedergewassen; Deels invulling via collectieven mogelijk Equivalenten voor vergroening: Bedrijfsleven wordt ondersteund met ontwikkelen duurzaamheidscertificaten 23

24 Vergroening (3) Ecologisch aandachtsgebied (EFA) Wanneer is EFA niet verplicht? Als biologisch landbouwer (Skal) Bij < 15 hectare bouwland (incl. tijdelijk grasland en vlinderbloemigen) Bij >75% grasland (incl. tijdelijk grasland en vlinderbloemigen) van het totale areaal landbouwgrond tenzij, het areaal bouwland (excl. tijdelijk grasland en vlinderbloemigen) >30 hectare is. 24

25 Voorbeelden EFA wel/niet verplicht Blijvend tijdelijk akkerbouw Vlinder EFA Grasland grasland bloemig verplicht? 36 ha. 5 ha. 9 ha. 0 ha. NEE <15 ha. 25 ha. 11 ha. 13 ha. 1 ha. JA >15 ha. 50 ha. 23 ha. 24 ha. 3 ha. NEE >75% en <30 ha. 90 ha. 20 ha. 31 ha. 9 ha. JA >75% maar >30 ha. 25

26 Het nieuwe GLB, een hele puzzel 26

27 Voorbeeld akkerbouwbedrijf (1) 60 hectare landbouwgrond bouwplan 15 ha bieten (= 25%) 30 ha wintertarwe (= 50%) 15 ha verhuurd voor pootaardappelen Voldoet akkerbouwer aan de gewasdiversificatie? Meer dan 10 ha bouwland in gebruik: geen vrijstelling GWD Oppervlakte bouwland meer dan 30 ha: minimaal 3 gewassen Akkerbouwer zelf teelt twee gewassen Conclusie: voldoet niet aan gewasdiversificatie Geen vergroeningspremie 27

28 Voorbeeld akkerbouwbedrijf (2) Oplossing: Geen grond verhuren en zelf 3 e gewas verbouwen. Geen optie omdat grondverhuur deel uitmaakt van de exploitatie Op de 45 ha bij akkerbouwer in gebruik zijnde grond, een derde gewas gaan verbouwen 28

29 Berekenen bedrijfssituatie/overgangswaarde Stap 1: waarde toeslagrechten in eigendom 15 mei 2014 : subsidiabele hectaren landbouwgrond in 2015 Stap 2: uitkomst stap 1 vermenigvuldigen met 0,64 Stap 3: bereken verschil tussen uitkomst 2 en 280, - (=gemiddelde waarde betalingsrecht) Stap 4: verschil delen door 5 en gebruiken om in 5 gelijke stappen naar een gemiddelde waarde in 2019 te gaan Stap 5: verschil optellen bij/aftrekken van resultaat van stap 2 Stap 6: vervolgens voor elk jaar tot 2019 stap 5 zetten 29

30 Berekenen bedrijfssituatie/overgangswaarde Bedrijf 2014: 44 rechten, totale waarde ,- In hectare subsidiabele landbouwgrond Stap 1: ,- : 55 = 640,- Stap 2: 640,- x 0,64 = 409, 60 Stap 3: 409,60-280,- = 129,60 Stap 4: 129,60 : 5 = 25,92 Stap 5: 409,60 25,92 = 383, 68 Stap 6: zie volgende sheet 30

31 Uitwerking akkerbouwbedrijf 55 ha Stap : ,- Stap x 0,64 409,60 Stap 3 409, ,60 Stap 4 129,60 : 5 25,92 25,92 25,92 25,92 25,92 Stap 5 409,60 25,92 383,68 357,76 331,84 305,92 280,00 Vergroeningspremie 172,66 160,99 149,33 137,66 126,00 Basis + vergroeningspremie/ha 556,34 518,75 481,17 443,58 406,00 Totaal bedrijfstoeslag , , , , , ,- Let op: het gaat om uitleg van het principe! Er is geen rekening gehouden met budgetverlagingen! 31

32 Grondruil Akkerbouwer brengt bouwland in krijgt blijvend grasland terug Vraag: heeft scheuren grasland/vrucht wisselen consequenties voor invulling na 2014? Antwoord: lidstaat NL heeft een areaal blijvend grasland in stand te houden. Lukt dat niet en komen we onder 95% van dat areaal, dan volgen maatregelen: Ploegverbod Herinzaaiplicht Concreet: niet met zekerheid te zeggen of scheuren al dan niet consequenties heeft 32

33 Voorbeeld pootgoedteler Totale bedrijfsoppervlakte 100 ha Jaarlijkse huur 90 ha In 2013 toeslagrechten met aardappelland gehuurd Bedrijfstoeslag ontvangen in 2013 Op 15 mei 2014 geen toeslagrechten in eigendom Bedrijf heeft toegang tot nieuw GLB: Is pootgoedteler Heeft daarnaast bedrijfstoeslag ontvangen in 2013 Oppervlakte voor wisselteelt is meer dan 50%: vrijstelling gewasdiversificatie (+voorgaand jaar ander gewas op deze grond) Geen vrijstelling voor 5% ecologisch aandachtsgebied 33

34 Voorbeeld pootgoedteler Stap 1 0 : 100 0,- Stap 2 0 x 0,64 0,- Stap ,- Stap 4 280: 5 56,- 56,- 56,- 56,- 56,- Stap 5 56, ,- 224,- 280,00 Vergroeningspremie 25,20 50,40 75,60 100,80 126,00 Basis + vergroeningspremie/ha 81,20 162,40 243,60 324,80 406,00 Totaal bedrijfstoeslag 8120,- 0, , , , ,- Let op: het gaat om uitleg van het principe! Er is geen rekening gehouden met budgetverlagingen! 34

35 Private overeenkomsten en pacht/huur Twee redenen voor Private Overeenkomst Toegang tot de regeling Meedoen in Overgangsregeling Twee manieren verrekenen toeslag bij huur/pacht Rechten laten vaststellen naar hoofdregel en privaat verrekenen toeslag in huur/pachtprijs Verkopen of verhuren rechten d.m.v. een private overeenkomst. Bij verhuur vastleggen rechten bij verhuurder Exacte uitwerking moet nog gemaakt. 35

36 Verhuur grond en toeslagrechten in 2014 verhuur van grond heeft geen gevolgen voor nieuw GLB Oppervlakte landbouwgrond 2015 (15 mei 2015) bepaalt aantal nieuwe basis betalingsrechten verhuur van toeslagrechten heeft geen gevolgen Referentie telt mee bij verhuurder (eigenaar) Waarom rechten verkopen in 2014? Vanwege budgetkorting onder de 500 euro grens Vanwege voorwaarde actieve landbouwer: inschrijving bij de Kamer van Koophandel 36

37 Uitwerking akkerbouwbedrijf met grondruil Bedrijfssituatie: 103 hectare en 55,85 toeslagrechten met een waarde van 633,60 In 2014 wordt grond geruild met een veehouder Grondruil met veehouder in verhouding 1 : 2 In 2014 heeft akkerbouwer 93 ha in gebruik. In dit voorbeeld wordt voor 2015 ha eveneens uitgegaan van 93 ha (en de volgende jaren) Stap ,56 : ,50 Stap 2 380,50 x 0,64 243,52 Stap 3 243, ,48 Stap 4 36,48 : 5 7,30 7,30 7,30 7,30 7,30 Stap 5 243,52 + 7,30 250,82 258,12 265,42 272,72 280,00 Vergroeningspremie 113,08 116,15 119,44 122,72 126,00 Basis + vergroeningspremie/ha 363,69 374,27 384,86 395,44 406,00 Totaal bedrijfstoeslag , , , , , ,- 37

38 Afspraken huurder/verhuurder Maak afspraak wie de betalingsrechten aanvraagt in 2015 Maak afspraak hoe om te gaan met de basispremie in de huurperiode (verrekenen?) Maak afspraak over wat te doen met betalingsrecht bij eindigen van de huur Geen afspraken? Nadeel verhuurder! Hij mist betalingsrechten en dus basispremie 38

39 Nog meer vragen (2) Kan ik in 2014 land huren waar ik toeslagrechten op kan verzilveren èn waarop de verhuurder in 2015 nieuwe toeslagrechten aanvraagt en mijn overgangswaarde geen gevaar loopt Huur van grond in 2014 waarop eigen toeslagrechten worden verzilverd, heeft geen gevolg voor 2015 Verhuurder kan de grond in 2015 zelf in gebruik nemen en daarop rechten aanvragen en laten uitbetalen. De verhuur in 2014 heeft voor hem geen gevolgen, immers de waarde van zijn eigen toeslagrechten op 15 mei 2014, is bepalend voor zijn overgangswaarde 39

40 Nog meer vragen (2) Wat houdt scheuren van land in? Het vernietigen van de graszode Wat als de verhuurder van grond niets op papier wil zetten? Afwegen welke risico s dit meebrengt. Stel er wordt in ha gehuurd zonder schriftelijke afspraken. De huurder van de grond, vraagt rechten aan, krijgt deze op naam en is daarmee de eigenaar van de rechten. De verhuurder kan achteraf deze rechten niet claimen. Komt de grond die ik in gebruik heb van een particulier, in aanmerking voor betalingsrechten? Als het gaat om reguliere landbouwgrond, is het antwoord ja. 40

41 Samenvatting tot nu toe In stappen naar gelijke betalingsrechten in 2019 Overdracht van toeslagrechten uiterlijk 31 maart 2014 = verschuiven van referentie! Aankoop toeslagrechten kan lonen Vergroeningspremie een belangrijk onderdeel van de bedrijfstoeslag 41

42 De puzzel passend maken 42

43 Communicatie nglb (1) Digitale nieuwsbrieven RVO.nl Vragen en antwoorden op Voorlichtingsbijeenkomsten In januari uitgifte GLB praktijkgids 43

44 Communicatie nglb (3) volg hier de laatste nglb ontwikkelingen In december aangepast met de nieuwste vergroeningseisen simuleer hiermee verschillende bedrijfssituaties 44

45 Samenvatting 2012, 2013, 2014, 2015 belangrijke referentiejaren voor nglb Overgangsperiode over de jaren Drie vergroeningseisen, gekoppeld aan de basispremie Discussies over enkele Nationale invullingen lopen nog Verschil blijvend grasland / tijdelijk grasland Grond vervreemden/verwerven heeft consequenties 45

46 46

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I)

Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Toekomst Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Programmadirectie GLB, Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) Ontstaan Jaren vijftig: Voedselzekerheid Deviezen sparen

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder 28 januari 2015 NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB december 2014. Het beleid moet nog definitief gemaakt worden waardoor

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Agro-nieuwsbrief augustus 2014 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 6 3 Vlaamse reserve... 7 4 Overname referentiegegevens... 9 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau.

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau. Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Oktober 2015 Jaargang 16, nummer 5 Dashboard Agroboekhouden ALGEMEEN Agrarische schouw 2015 Ook wij hebben de 4 e donderdag van september met Van der Woude Adviesbureau op de

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB

Vergroening binnen het nieuwe GLB Vergroening binnen het nieuwe GLB Studiedag: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Info over vergroening en agromilieu-klimaatmaatregelen 24 maart 2015, Brussel Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

Schuivende panelen. Petra Berkhout

Schuivende panelen. Petra Berkhout Schuivende panelen Petra Berkhout Kerncijfers agrocomplex Nederland, 2012 2 Aandeel (%) van deelcomplexen in TW en werkgelegenheid, 2012 Deelcomplex Toegevoegde waarde Werkgelegenh eid 2012 2012 Akkerbouw

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder.

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS

NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS De vader van Willy, Ronny en Marc Hansen begon veertig jaar geleden met een champignonkwekerij. De drie namen het bedrijf

Nadere informatie

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit "vrij" aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond?

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit vrij aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond? Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 7 3 Overname referentiegegevens... 12 4 Vlaamse Reserve... 8 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Politiek akkoord over de Health Check van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Tijdens de Landbouw- en Visserijraad van november 2008, de bijeenkomst van alle ministers van Landbouw van de Europese Unie,

Nadere informatie

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten Update GLB 26 mei 2015 Tot 15 juni heeft u de mogelijkheid de gecombineerde opgaaf te doen. Hierover, maar ook op drie andere niveaus, blijft Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om aandacht vragen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015 Nieuwsbrief AGRO Februari 2015 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief MEI 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Voorwoord De huidige vlees- melk en eierprijzen dwingt de ondernemer tot alertheid in hun financiële planning. Reserves, indien aanwezig, moeten aangesproken worden

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Voorwoord April en mei zijn de maanden van de Gecombineerde Opgave. Voor 2015 betekent dit extra alert zijn bij het invullen hiervan in verband met de overgang naar

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 576 Natuurbeleid Nr. 17 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE

IEUWSBR. Fiscale behandeling UWS. van toeslagrechten. Task Force Economie IEUWS S NIEUWSBRIE UWS Fiscale behandeling S UWSBR S BR UWS IEUWS IEUWSBR BR van toeslagrechten Task Force Economie S IEUWSBR BR IEUWS NIEUWSBRIE NIEUWS BRIE S NIEUWSBRIE Fiscale behandeling van toeslagrechten De ministers

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Laan van Nieuw Oost-Indië 131-133 2593 BM Den Haag Postbus 20401 2500 EK

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Jonge landbouwers en starters

Jonge landbouwers en starters Jonge landbouwers en starters (sub) Algemeen Jonge landbouwers en starters die geen recht op betalingsrechten hebben, kunnen betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kunnen jonge landbouwers

Nadere informatie

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber Inhoud E-Verzamelaanvraag 2016 Betalingsrechten 2015 Deelnameverklaring dierlijke premies 2016 Statistiek vergroening en EAG

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Naar een écht groen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Advies van Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Nederland, De12Landschappen, Milieudefensie en Stichting Natuur en Milieu.

Nadere informatie

Vergroening en verduurzamen landbouw

Vergroening en verduurzamen landbouw Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Vergroening en verduurzamen landbouw Wim Dijkman Dronten, 2-12 2014 1 Agenda Groen Ondernemen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Maatregelen POP en water

Nadere informatie

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma

LEADER in POP3. Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt alvast aan de slag* Ochtend programma *Deze presentatie wordt gedurende 2014 geactualiseerd zodra nieuwe informatie beschikbaar is LEADER in POP3 Ochtend programma Voorlichting over achtergronden, eisen en procedures? Met deze informatie kunt

Nadere informatie

Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta

Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta Vragenlijst Landbouw effect rapportage Buizenzone Eemsdelta Het doel van de Landbouw effect rapportage (LER) is de belangen van de agrarische sector binnen het besluitvormingsproces van de tracékeuze op

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014)

Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014) Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014) Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld met antwoorden op individuele vragen die ook voor anderen van nut kunnen zijn. Indien u ook een (bijkomende)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De Regeling GLB-inkomenssteun 2006 wordt als volgt gewijzigd: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7566 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 maart 2014, nr. WJZ/14033092, houdende

Nadere informatie

EU subsidies voor KRW opgaven

EU subsidies voor KRW opgaven EU subsidies voor KRW opgaven Themabijeenkomst op 26 november 2015 Govert Kamperman en Wimjan van der Heijden Waar staan we bij stil Kerndoelstellingen Europa Europa 2020-strategie EU subsidies, waar begint

Nadere informatie

Midden-Delfland en het Europese landbouwbeleid

Midden-Delfland en het Europese landbouwbeleid De contouren van het nieuwe Europese landbouwbeleid (GLB) worden steeds duidelijker. Het afgelopen halfjaar zijn er zowel Europees als landelijk belangrijke besluiten genomen over de invulling. Hoewel

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres

Nadere informatie

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES

AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES AGRARISCH NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN STARING ADVIES De provincies willen waardevolle landbouwgebieden en natuurterreinen verder ontwikkelen. Staring Advies kan eigenaren van agrarische bedrijven en

Nadere informatie

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21

Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 FACTSHEET Agrarische bedrijfsinventarisatie PARK21 DOOR Stivas Noord-Holland VOOR Gemeente Haarlemmermeer, LTO Noord Haarlemmermeer, Stivas Noord-Holland DOELEN VAN HET ONDERZOEK Via bedrijfsinventarisatie:

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond. In deze nieuwsbrief APRIL 2015

Agri Nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond. In deze nieuwsbrief APRIL 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief APRIL 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN

Ondersteuning van de brede weersverzekering: STEUNVERLENINGSLOGICA EN DE BIJDRAGE TOT DE AANDACHTSGEBIEDEN EN HORIZONTALE DOELSTELLINGEN M17: RISICOMANAGEMENT (ART. 36-39) 1. RECHTSGRONDSLAG Binnen M17 'risicobeheer' wordt één maatregel voorzien: Ondersteuning van de brede weersverzekering: o Artikel 36 van Verordening (EU) nr. 13052013:

Nadere informatie

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet!

AGRO Actualiteiten. December 2010 WET- EN REGELGEVING. Vergeet uw derogatiemelding niet! AGRO Actualiteiten December 200 WET- EN REGELGEVING Vergeet uw derogatiemelding niet! Wanneer u in 20 van derogatie gebruik wilt maken, moet u dit uiterlijk januari 20 melden bij Dienst Regelingen. U kunt

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, AGRO. April 2014. In de nieuwsbrief Nieuwsbrief AGRO April 2014 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn. Wilt

Nadere informatie

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Petra Berkhout Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Grondontwikkelingen in perspectief Grondgebonden Ondernemen, 17 november 2015 Petra Berkhout Structuur

Nadere informatie

Ronde Tafel Kringlooplandbouw Noord Nederland Kansen in GLB 2014-2020. 17 okt 2013 De Tike Henk Kieft, ETC

Ronde Tafel Kringlooplandbouw Noord Nederland Kansen in GLB 2014-2020. 17 okt 2013 De Tike Henk Kieft, ETC Ronde Tafel Kringlooplandbouw Noord Nederland Kansen in GLB 2014-2020 17 okt 2013 De Tike Henk Kieft, ETC Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2014-2020 Kansen voor Kringloop aanpak Prioriteiten 2 e pijler

Nadere informatie

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22.

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22. Agenda 20.15u Opening 20.20u Asbest 20.45u Pauze 21.00u Pacht 21.30u Vragen en discussie 22.30u Afsluiting 2 Asbest Wet- en regelgeving inzake asbest daken Subsidiemogelijkheden Asbest eraf, zon erop (provinciaal):

Nadere informatie

GLB voor dummies. Een korte uitleg van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en de hieruit voortkomende kansen voor het landschap

GLB voor dummies. Een korte uitleg van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en de hieruit voortkomende kansen voor het landschap GLB voor dummies Een korte uitleg van het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en de hieruit voortkomende kansen voor het landschap 2 GLB voor dummies COLOFON Dit rapport is een uitgave van:

Nadere informatie

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Internetpanel Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Resultaten peiling 30: Communicatie nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 1. Inleiding Vanaf 2015 verandert het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (vanaf

Nadere informatie

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer

Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer Selectief maar voortvarend investeren in effectief agrarisch natuurbeheer De breedte van het speelveld Betaald beheer (SNL): 179.000 ha, 64 mln. (excl. ganzen) 13.500 bedrijven = 27% van grondgebonden

Nadere informatie

www.crowehorwathfoederer.nl

www.crowehorwathfoederer.nl AGRO nieuwsbrief augustus 2014 Bedrijfsvoering Glastuinbouw behoudt lagere energiebelasting... 4 Heffingsplafond leidingwaterbelasting gehandhaafd... 6 Fiscaal Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en wijziging

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief april 2013

Agro-nieuwsbrief april 2013 Agro-nieuwsbrief april 2013 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Randvoorwaarden Erosie Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Context Erosie 100,000 ha 2,000,000 ton bodem/jaar 400,000 ton slib/jaar naar waterlopen na 10 jaar erosiebeleid : beleidsindicator

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave IJsselmuiden www.holtland.eu In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave Betalingsrechten uit Nationale reserve Attentiepunten Gecombineerde opgave Landschapselementen inzetbaar voor

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Biologische boeren in Noord-Holland. Digitale enquête 2012. Annelies Maarschalkerweerd Stella Blom SAMENVATTING. fotografie: Dick Boschloo

Biologische boeren in Noord-Holland. Digitale enquête 2012. Annelies Maarschalkerweerd Stella Blom SAMENVATTING. fotografie: Dick Boschloo Biologische boeren in Noord-Holland Digitale enquête 2012 Annelies Maarschalkerweerd Stella Blom SAMENVATTING fotografie: Dick Boschloo Samenvatting De provincie Noord-Holland behoort tot de koplopers

Nadere informatie

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw?

Inhoud: Subsidies. - Wat zijn de exacte investeringskosten in mijn situatie en kan ik het combineren met andere aanpassingen in mijn gebouw? AGRO Actualiteiten Inhoud: INHOUD: Subsidies: Uw asbestdak als energiebron? GLB 2014: Huidige regels, lager budget Gaat u voor een duurzame stal? Subsidie Milieuvriendelijke investeringen in aantocht!

Nadere informatie

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten

Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Alles van waarde is weerloos over landschap, herijking EHS groen blauwe diensten Gerbrand van t Klooster LTO Nederland Coördinator ruimtelijke ordening Waarden van het landschap, RLG (1996): ruimte en

Nadere informatie

2 De voorstellen van de Europese Commissie op hoofdlijnen

2 De voorstellen van de Europese Commissie op hoofdlijnen 2 De voorstellen van de Europese Commissie op hoofdlijnen 2.1 Inleiding In het kader van de besluitvorming over Agenda 2000 is afgesproken dat de Europese Commissie na verloop van tijd met een tussentijdse

Nadere informatie

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016

Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Het agrarisch natuur-en landschapsbeheer vanaf 2016 Voorstellen Jos van Maanen (Agrarisch) makelaar/taxateur Van Maanen Vastgoed Adviseur onteigening / pacht Buro Loevesteijn Tot 2008 melkveehouder Voorzitter

Nadere informatie

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke MAP5 in 2015 Focusbedrijven en nitraatresidu Gebieds- én bedrijfsspecifieke aanpak Focusbedrijf 2015 Meer dan 50% van het areaal in focusgebied Gronden in gebruik op 1 januari 2014 Enkel rekening gehouden

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen

Grond voor boeren. Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013. Erik Somsen Grond voor boeren Seminar Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs, 20 juni 2013 Erik Somsen a.s.r. landelijk vastgoed Belegger in grond voor a.s.r. solide lange termijnbelegging veilige verpachter Grootste

Nadere informatie

Europa wil slim, duurzaam en inclusief

Europa wil slim, duurzaam en inclusief Europa wil slim, duurzaam en inclusief Noord-Nederland bereidt zich intensief voor op de Europese programma s in de periode 2014 2020. Het SNN biedt u met dit bericht inzicht in voortgang en verwachtingen.

Nadere informatie

De heer Bouwland. Den Akker. TopKoers 2010/2011

De heer Bouwland. Den Akker. TopKoers 2010/2011 De heer Bouwland Den Akker TopKoers 2010/2011 dfgdfgfghdfgfgd INHOUDSOPGAVE VERANTWOORDING 1. STRUCTUUR 2. BESTEDING BRUTO GELDSTROOM PER HECTARE 3. BESCHIKBARE BRUTO GELDSTROOM PER HECTARE 4. OMZETANALYSE

Nadere informatie

ir. H. Hoeve door 1980-133 Abw april

ir. H. Hoeve door 1980-133 Abw april DE ONTWIKKELINGEN IN DE OPPERVLAKTE LANDBOUW- GROND VAN NEDERLAND MET EN ZONDER MARKERWAARD Notitie ten behoeve van K.B.A.-nota Markerwaard van 3 D.G.'s door ir. H. Hoeve 1980-133 Abw april 1. INLEIDING,

Nadere informatie

AGRO nieuwsbrief - april 2013

AGRO nieuwsbrief - april 2013 AGRO nieuwsbrief - april 2013 Bedrijfsvoering Let op gevolgen nieuw bestemmingsplan... 5 Strengere eisen brandveiligheid stallen... 5 Fiscaal Versnelde afschrijving in 2013... 4 Gecombineerde opgave/glb-beleid

Nadere informatie

Een kijkje in de SNL-keuken

Een kijkje in de SNL-keuken Een kijkje in de SNL-keuken Unit Natuurinformatie en Natuurbeheer BIJ12 Herman Cohen Stuart en Karin Cox 1 Twitter met ons mee! #Hogeschool_VHL #BIJ12 #SNL #ANLb2016 Over BIJ12 3 Even een testje! Voordat

Nadere informatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie 31920 Vergunningverlening natuur- en milieuwetgeving Nr. 18 Brief van de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS

Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS Vergroening van de landbouw: hoe maken we stappen/ hoe maken we sprongen? Jolanda Wijsmuller, BCS Markt trends Vraag naar veilig en duurzaam geteeld voedsel Sterkere focus op voedselkwaliteit en gezonde

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER AGRARISCHE BEDRIJFSINVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER

ENQUETEFORMULIER AGRARISCHE BEDRIJFSINVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER ENQUETEFORMULIER AGRARISCHE BEDRIJFSINVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER Datum interview : Nummer(ID): 1 Dit enquêteformulier omvat 2 onderdelen: Deel 1: Dit betreffen uw specifieke bedrijfsgegevens.

Nadere informatie

Verslag Workshop Groene diensten

Verslag Workshop Groene diensten Verslag Workshop Groene diensten Groene diensten Groenbeheer, landschapsbeheer, natuur. Opbouw workshop Er zijn twee workshops gehouden, aan het eind van de ochtend en begin van de middag. De beide workshops

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de Fractievoorzitters en Landbouwwoordvoerders Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Geachte dames en heren,

Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de Fractievoorzitters en Landbouwwoordvoerders Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Geachte dames en heren, Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. de Fractievoorzitters en Landbouwwoordvoerders Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Land- en Tuinbouworganisatie Nederland Postbus 29773, 2502 LT Den Haag Bezoekadres

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2013. De aanhouder wint..

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2013. De aanhouder wint.. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2013 Voorwoord De aanhouder wint.. De laatste tijd wordt ons veel de vraag gesteld of het zinvol is om bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde die is vastgesteld. Aangezien

Nadere informatie