Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015"

Transcriptie

1 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel

2 Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband tussen Joep Visser, Mark Bosch en Toon van der Putten; Adviseren ondernemers bij fiscale, juridische, bedrijfskundige en organisatorische vraagstukken; Vanuit verschillende disciplines, maar vanuit dezelfde visie op zakelijke dienstverlening: deskundig, betrokken, flexibel en proactief; Expertise en procedures op het gebied van de Meststoffenwet, via

3 Inleiding Hoofdlijnen van: Wet verantwoorde groei melkveehouderij: Melkveewet; Fosfaatreferentie; Kringloopwijzer. GLB 2015; Betalingsrechten; Vergroeningseisen; Ecologisch aandachtsgebied.

4 Uitbreidingsverbod (nationaal) Verbod op uitbreiding in (met name) de varkens- en pluimveehouderij: Gebaseerd op fosfaat, later gespecificeerd naar pluimveeen varkensrechten; Geografische differentiatie: overschotgebied (Oost en Zuid) en niet-overschotgebied; Melkvee: melkquotum (tot 1 april 2015), daarna fosfaatreferentie (Melkveewet); Gekoppeld aan derogatiebeschikking (max 173 miljoen kg fosfaatproductie, waarvan 85 miljoen kg van rundvee).

5 Wet verantwoorde melkveehouderij Anticiperend op afschaffing melkquotum; Alternatief voor koe- of dierrechten; Doel: Fosfaatproductie van de melkveehouderij binnen de met de EU afgesproken plafond houden (85 miljoen kg fosfaat); Behoud derogatie; Behouden ruimte voor ontwikkeling. Voorkomen van industrialisatie van melkveesector: Verankeren grondgebondheid; Verhogen ambitie weidegang.

6 Fosfaatreferentie (1) Fosfaatreferentie: Aantal dieren (cat. 100, 101 en 102) gehouden in 2013 vermenigvuldigd met: Forfaitaire normen voor de fosfaatproductie per diercategorie op het moment van ingaan van de wet; Verminderd met: Oppervlakte landbouwgrond in 2013 vermenigvuldigd met: Gebruiksnorm voor fosfaat in 2013 Uitkomst is minimaal 0

7 Fosfaatreferentie (2) Bij een hogere fosfaatproductie dan de fosfaatreferentie: Door middel van extra grond in het bedrijf; Boven de referentie alles verwerken; Hoeveelheid mestverwerking is gelimiteerd, waarschijnlijk (moet nog worden vastgelegd in AmvB) begrensd tot 50 (tot 100) kg fosfaat per ha (boven de referentie); Grond opgegeven bij de GDI telt mee (mogelijk iets met regionale mestafzet); Fosfaatreferentie is niet verhandelbaar, wel overdraagbaar bij voortzetting ter plaatse en onder bepaalde voorwaarden: Overdracht aan familie tot en met 3 e graad; Binnen juridische entiteiten;

8 Een voorbeeld (1) Een melkveebedrijf had in 2013 gemiddeld 100 melkkoeien (melkproductie: kg), 40 stuks jongvee > 1 jaar en 40 stuks jongvee < 1 jaar. De fosfaatproductie van 2013 op basis van de normen van 2014: 100 melkkoeien x 45,5 kg = kg 40 jongvee > 1 jr x 23,5 kg = 940 kg 40 jongvee < 1 jr x 10,2 kg = 408 kg De fosfaatgebruiksruimte op landbouwgrond was in 2013: kg fosfaat; De melkveefosfaatreferentie voor dit bedrijf is: kg kg = kg fosfaat.

9 Een voorbeeld (2) Bedrijven die vanaf 2015 meer melkvee houden dan de referentie, moeten het extra overschot voor 100% verwerken. Dit wordt het melkveefosfaatoverschot genoemd. Stel dat de fosfaatproductie van het voorbeeldbedrijf stijgt in 2015 naar kg fosfaat; Er komt ook wat extra grond: de fosfaatgebruiksruimte neemt toe tot kg. Fosfaatproductie melkvee kg Fosfaatgebruiksruimte kg -/- Melkveefosfaatreferentie (2013) kg -/- Melkveefosfaatoverschot 500 kg

10 Een voorbeeld (3) Fosfaatproductie Fosfaatgebruiksruimte /- Bedrijfsoverschot Melkveefosfaatreferentie Melkveefosfaatoverschot 500 -/- Resterend bedrijfsoverschot /- Verwerkingsplicht melkveefosfaatoverschot Verwerkingsplicht resterend bedrijfsoverschot Totale verwerkingsplicht 100% x 500 kg = 500 kg 10% x kg = 150 kg 650 kg

11 Een voorbeeld (4) Fosfaatproductie Fosfaatgebruiksruimte /- Bedrijfsoverschot Melkveefosfaatreferentie Melkveefosfaatoverschot /- Resterend bedrijfsoverschot /- Verwerkingsplicht melkveefosfaatoverschot Verwerkingsplicht resterend bedrijfsoverschot Totale verwerkingsplicht Bij 55 ha grond is dit 100% x kg = kg 10% x kg = 150 kg kg 75 kg per ha

12 BEX

13 Kringloopwijzer Uitbreiding van de berekening Bedrijfsspecifieke excretie (BEX) Met BEX berekening wordt beginpunt vastgesteld voor interne stromen (ruwvoer gevoerd), zodat kan worden rondgerekend; Per 2015 verplicht voor bedrijven met een P 2 O 5 -overschot (invullen en bijhouden in eigen administratie); Intentie om ook bedrijfsspecifieke fosfaatgebruiksnormen te berekenen (pilot)

14 Het nieuw GLB-beleid (1) Vanaf 2015 worden betalingsrechten toegekend. Het aantal betalingsrechten is gelijk aan de oppervlakte subsidiabele grond die een aanvrager in 2015 in gebruik heeft en als zodanig registreert bij de GDI. De waarde van een betalingsrecht bestaat uit de zogenaamde basispremie. Deze bestaat feitelijk uit 2 delen, te weten: Een grondgebonden deel. Een overgangsbetaling. Daarnaast heeft de aanvrager recht op vergroeningspremie ter hoogte van 44,6% van de waarde van het betalingsrecht (de basispremie incl. de overgangsbetaling).

15 Het nieuw GLB-beleid (2) Het grondgebonden deel van de basispremie is voor iedereen gelijk en bedraagt ca. 260 per betalingsrecht vanaf Tijdens de overgangsperiode 2015 t/m 2018 groeit deze van 56,- in 2015 naar ca 260,- in 2019; De overgangsbetaling is gebaseerd op de waarde van de toeslagrechten zoals een bedrijf die op 15 mei 2014 in eigendom had en wordt in 2015 vastgesteld op bedrijfsniveau. Deze overgangsbetaling wordt in de overgangsjaren 2015 t/m 2018 afgebouwd naar 0 in 2019: Het percentage van de referentie (de waarde van de toeslagrechten per 2014) dat wordt uitbetaald in de basispremie als overgangsbetaling bedraagt voor 2015: 53,2%, 2016: 39,2%, 2017: 25,7%, 2018: 12,7% en 2019: 0%.

16 Vergroeningseisen Bij de uitbetaling van de betalingsrechten ruim 115 per hectare extra bij voldoen aan de vergroeningseisen. Wie mee doet met de basisbetalingsregeling is ook verplicht zich aan deze vergroeningseisen te houden: gewasdiversificatie op bouwland ecologisch aandachtsgebied (EA) behoud van blijvend grasland Graasdierpremie aanvragen: Een aantal natuurdoeltypen (heide, duinen en kwelders) telt niet meer mee als subsidiabele landbouwgrond. Bij begrazing door schapen of zoogkoeien kan graasdierpremie worden aangevraagd.

17 Gewasdiversificatie (1) Eén van de vergroeningseisen: twee- of drie-gewassen-eis; alleen van toepassing op bouwland; Definities: Bouwland: alle landbouwgrond excl. blijvend grasland en blijvende teelten ; Blijvend grasland: landbouwgrond dat vijf jaar of langer als grasland wordt gebruikt ; Blijvende teelten: landbouwgrond met een gewas met een teeltduur van vijf jaar of langer die een regelmatige oogst opleveren, incl. houtachtige kwekerijproducten en hakhout met een korte omlooptijd.

18 Gewasdiversificatie (2) Twee gewassen: Bedrijven die meer dan 10 ha en maximaal 30 ha bouwland hebben, moeten minimaal twee gewassen telen. Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte bouwland bedekken. Drie gewassen: Bedrijven die meer dan 30 ha bouwland hebben, moeten minimaal drie gewassen telen. Hierbij geldt één van de volgende eisen: Het grootste gewas mag maximaal 75% van de oppervlakte bouwland bedekken. De twee grootste gewassen samen mogen maximaal 95% van de oppervlakte bouwland beslaan. In geval dat tijdelijk grasland het grootste gewas is, mag de oppervlakte hiervan wel meer dan 75% bedragen. De oppervlakte van het tweede gewas mag dan niet meer dan 75% zijn van de resterende oppervlakte.

19 Gewasdiversificatie (3)

20 Ecologisch aandachtsgebied (1) Wie meer dan 15 hectare bouwland heeft moet 5% van de oppervlakte bouwland gebruiken als ecologisch aandachtsgebied. Jaarlijks kan de keuze voor de invulling van de vergroeningseis worden aangepast. Voor de invulling van ecologisch aandachtsgebied zijn verschillende mogelijkheden: een keuze uit de algemene lijst duurzaamheidcertificaat collectieve invulling

21 Ecologisch aandachtsgebied (2)

22 Behoud blijvend grasland Grasland is blijvend grasland als het tenminste vijf jaar achter elkaar grasland is. In het zesde jaar is het blijvend grasland; Eén van de uitgangspunten van het nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid is dat het aandeel blijvend grasland in ons land niet meer dan 5% daalt ten opzichte van het referentieaandeel. Daarom kent het nieuw GLB de volgende maatregelen: Ploegverbod Natura 2000-gebieden Landelijke monitoring en mogelijk ploegverbod. Ook kan het zijn dat landbouwers die blijvend grasland hebben omgezet naar bouwland, deze grond weer moeten omzetten naar blijvend grasland.

23 Heeft u nog vragen? Anders later via Optimus advies Kantsingel 16t 5349 AJ Oss Tel

Agri Nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond. In deze nieuwsbrief APRIL 2015

Agri Nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond. In deze nieuwsbrief APRIL 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief APRIL 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Belastingplan 2015. In deze nieuwsbrief NOVEMBER 2014

Agri Nieuwsbrief. Belastingplan 2015. In deze nieuwsbrief NOVEMBER 2014 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief NOVEMBER 2014 KLEURCOLOFON Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/toeslagrechten

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: december 2008 In deze nieuwsbrief onder andere: Bedrijfsvoering Afspraken toeslagrechten...1 Kredietcrisis maakt geld lenen duurder...3 Fiscaal Bijtelling voor de auto...2 Mest

Nadere informatie

Uitgave: oktober 2007

Uitgave: oktober 2007 $JUR1LHXZVEULHI Uitgave: oktober 2007 In deze nieuwsbrief onder andere: Juridisch Toeslagrechten zijn van de verpachter Wetsvoorstel personenvennootschappen Bezwaar door niet direct belanghebbenden Fiscaal

Nadere informatie

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten

Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten Voorstellen voor Afhoudingspercentages bij verhandeling van Toeslagrechten September 2005 Leen Bas, Veerle Campens, Dirk Van Gijseghem Afdeling Monitoring en Studie (AM&S) Administratie Land- en Tuinbouw

Nadere informatie

management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Rapport nr. 43 Oktober 2007

management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Rapport nr. 43 Oktober 2007 Geld verdienen met slim management Hoe Koeien&Kansen-bedrijven meer geld verdienen bij nieuw mestbeleid Oktober 2007 Rapport nr. 43 Colofon Uitgever Animal Sciences Group Postbus 65, 8200 AB Lelystad Telefoon

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012

Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012 Agro-Nieuwsbrief Adm.& Belastingadvieskantoor van der Wagen, Postbus 35, 9050 AA Stiens. Tel 058-2571545. Uitgave: oktober 2012 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Landbouwbeleid EL&I in 2013 1 Controle

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Landbouwbeleid EL&I in 2013. Wetsvoorstel plattelandswoning aangenomen. Uitgave: oktober 2012

Agro-Nieuwsbrief. Landbouwbeleid EL&I in 2013. Wetsvoorstel plattelandswoning aangenomen. Uitgave: oktober 2012 In deze nieuwsbrief onder andere: Agro-Nieuwsbrief Uitgave: oktober 2012 Bedrijfsvoering Landbouwbeleid EL&I in 2013 1 Controle op voetzoollaesies bij vleeskuikens 2 Gedeeltelijke vrijstelling octrooien

Nadere informatie

ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ

ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ ONDERZOEK UITBREIDINGSRUIMTE VEEHOUDERIJ NATUUR EN MILIEU 30 september 2013 077308380:A - Definitief C03001.000036.0100 Inhoud Samenvatting... 3 1 Inleiding... 7 1.1 Vraagstelling... 7 1.2 Definiëring

Nadere informatie

MESTVERWERKING KOMT OP STOOM

MESTVERWERKING KOMT OP STOOM ondernemen MESTVERWERKING KOMT OP STOOM Plannen genoeg, regie en tijd ontbreken 8 Verwachte verwerkings-capaciteit van dierlijke mest is voldoende om het te verwerken fosfaatoverschot van 29 miljoen kilo

Nadere informatie

Financiële gevolgen Regeerakkoord en Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de land- en tuinbouw Een vergelijking met andere mkb-sectoren

Financiële gevolgen Regeerakkoord en Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de land- en tuinbouw Een vergelijking met andere mkb-sectoren Financiële gevolgen Regeerakkoord en Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de land- en tuinbouw Een vergelijking met andere mkb-sectoren Financiële gevolgen Regeerakkoord en Meerjarig Financieel Kader

Nadere informatie

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk

Pacht. Regels en prijzen 2013. een wegwijzer voor de praktijk Pacht. Regels en prijzen 2013 een wegwijzer voor de praktijk Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Waar gaat deze brochure over? 5 1.2 Leeswijzer 5 2 Algemene informatie 7 2.1 De pachtvormen op een rij 7 2.1.1

Nadere informatie

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij

De NMV kiest voor grondgebonden melkveehouderij nummer 200 nov 2014 Ledenblad Nederlandse Melkveehouders Vakbond Koebont 200 Beste lezer, Voor u ligt de 200 ste Koebont. Dat is bijzonder. Al bijna 20 jaar zet de NMV zich in voor de belangen van de melkveehouderij.

Nadere informatie

Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en toekomstverkenning

Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en toekomstverkenning Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Het driesporen-mestbeleid: evaluatie en toekomstverkenning Mieke Vervaet Ludwig Lauwers Sonia Lenders Stijn Overloop 35 210 30 180 25 150 20 120 15 90 10 60 5 30 0

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap

Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap NFO Info jaargang 5 2010 2 Gebleken uit onderzoek: Zelfkennis basis voor ondernemerschap Jacob Posthumus en Minne Hiemstra, studenten van Hogeschool Van Hall-Larenstein, verzorgen in opdracht van accon

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Duurzame wijsheid in pacht. Wim Dijkman Anneloes Visser

Duurzame wijsheid in pacht. Wim Dijkman Anneloes Visser Wim Dijkman Anneloes Visser Abstract: Groen Ontwikkelfonds Brabant wil voorwaarden meegeven bij de verpachting van gronden binnen en buiten het Brabantse natuurnetwerk die substantieel bijdragen aan beleidsdoelstellingen

Nadere informatie

> 2 Mestbank helpt starters op weg

> 2 Mestbank helpt starters op weg STARTERSBROCHURE > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Bent u land- of tuinbouwer, of bent u op een andere manier actief in de agrarische sector? Dan kan deze brochure u op weg helpen doorheen uw rechten

Nadere informatie

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal

Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Plan-m.e.r. Nieuwbouw ligboxenstal Planlocatie: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Opdrachtgever: Firma Roos Katwoude Hoogedijk 24 1145 PN Katwoude Projectleider: John Verweij mob: 06 524

Nadere informatie

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening

Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening Productkenmerken en voorwaarden Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 1. Productkenmerken van de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening 2. Voorwaarden voor de Van Lanschot Spaar & DepositoRekening In deze

Nadere informatie

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2014 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

De transitievergoeding

De transitievergoeding De transitievergoeding Met de invoering van de Wet werk en zekerheid hebben werknemers vanaf 1 juli 2015 bij ontslag recht op een Dit recht geldt ook als een tijdelijk contract niet verlengd wordt. In

Nadere informatie

pagina 1 van 8 Landbouw en Visserij Vlaamse overheid - www.vlaanderen.be/landbouw U bent hier: Vlaanderen.be > Landbouw en Visserij > Home > Nieuws > Nieuws landbouw > Premies & subsidies > Aanvraag voor

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden?

Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening. Delta Lloyd Bank NV. retail Banking. Inhoudsopgave. 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? Voorwaarden Delta Lloyd Lijfrente Spaarrekening Delta Lloyd Bank NV onderdeel retail Banking Inhoudsopgave 1 Waarvoor zijn deze voorwaarden? 2 Hoe werkt de Lijfrente Spaarrekening? 3 De kosten van de Lijfrente

Nadere informatie

Eindrapportage ADEL. Maart 2013. Armhoede Duurzaam Energie Landschap Lochem www.adellochem.nl

Eindrapportage ADEL. Maart 2013. Armhoede Duurzaam Energie Landschap Lochem www.adellochem.nl Eindrapportage ADEL Maart 2013 Armhoede Duurzaam Energie Landschap Lochem www.adellochem.nl 1 EINDRAPPORTAGE ADEL Samenvatting & conclusies...3 Inleiding...6 Uitgangspunten...7 Doelstellingen...7 Aanpak...8

Nadere informatie

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling

2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling 2015 Erf- en schenkbelasting en de bedrijfsopvolgingsregeling Als u een onderneming erft of geschonken krijgt, dan moet u over de waarde van die onderneming erf- of schenkbelasting betalen. Zet u de onderneming

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 TOELICHTING Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2011 4 april 2011 In 2010 zijn de erfpachtvoorwaarden van Staatsbosbeheer beoordeeld door een onafhankelijke commissie. Op basis van

Nadere informatie