Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agro-nieuwsbrief augustus 2014"

Transcriptie

1 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee te maken krijgt; ontwikkelingen die ook uw bedrijf raken. Wij kennen de agrarische markt en haar spelers als geen ander. En dát is onze toegevoegde waarde. Dit is een uitgave van: Baker Tilly Berk N.V. Bolwerk EE KAMPEN Inhoudsopgave eherkenning: regel het op tijd...1 Uitwerking directe betalingen GLB...2 (Ver)huur grond: afspraken vastleggen...3 Vanggewas belangrijk voor vergroening...5 Melkveehouderij: grond of verwerken...6 Afdekplicht oude mestbassins vanaf Nieuwe regels vervoer vaste mest...8 Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en wijziging onderneming...9 Verlenging subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop...9 Korte wenken...10 Agenda...11 eherkenning: regel het op tijd eherkenning: uiterlijk 1 januari 2015 moet u er over beschikken. Voor bedrijven is dit vanaf dat moment de enige mogelijkheid om bij RVO te kunnen inloggen. Particulieren moeten gaan inloggen met hun DigiD. Is uw KvK-nummer nog niet bij RVO bekend? Geef eerst het KvK- nummer door. Log pas daarna in met eherkenning. KvK-inschrijving noodzakelijk U kunt alleen een eherkenning aanvragen, indien u bij de Kamer van Koophandel bent ingeschreven. Als het goed is, heeft u al een KvKinschrijving. Dit is immers sinds enkele jaren verplicht. Belangrijk is echter ook, dat het KvK-nummer bij RVO bekend is, zodat RVO weet wie met eherkenning inlogt. Diverse aanbieders Zeer waarschijnlijk heeft u al één of meerdere aanbiedingen gehad voor het afsluiten van een contract voor eherkenning. U bent vrij welke aanbieder u kiest. Belangrijk is wel dat u kiest voor een beveiligingsniveau van (minimaal)

2 Regel op tijd uw eherkenning en machtig ons, zodat wij uw zaken kunnen blijven behartigen. Heeft u hulp nodig? Wij helpen u graag. Hoe werkt het? Met eherkenning kunt u inloggen bij diverse overheidsinstanties. De belangrijkste voor u zal RVO zijn. In plaats van de huidige gebruikersnaam en wachtwoord van RVO krijgt u via de aanbieder van eherkenning een gebruikersnaam en wachtwoord. Hiermee kunt u vervolgens bij RVO inloggen. Een belangrijk verschil: u krijgt bij het inloggen een code via uw mobiele telefoon. Deze extra code moet u invoeren bij het inloggen, een extra beveiliging. TAN-codes blijven De huidige TAN-codes blijven gewoon bestaan. Deze heeft u nodig om bijvoorbeeld uw Gecombineerde Opgave te versturen. Machtig uw adviseur Logt uw adviseur in met uw codes? Dat is straks ook niet meer mogelijk. Machtig daarom uw adviseur zodat deze namens u zaken kan regelen zonder gebruik te maken van uw eherkenning. U kunt uw adviseur machtigen via Mijn dossier. eherkenning Baker Tilly Berk Als u gebruikt maakt van het portaal van Baker Tilly Berk, voor bijvoorbeeld het versturen van de aangifte omzetbelasting, kunt u dezelfde eherkenning gebruiken voor RVO. Uitwerking directe betalingen GLB De staatssecretaris van Economische Zaken heeft in juni in een brief aan de Tweede Kamer het onderdeel directe betalingen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) voor de periode nader uitgewerkt. Jonge landbouwers Landbouwers tot 40 jaar komen in aanmerking voor een extra hectarebetaling, waarschijnlijk circa 50 per hectare voor de eerste 90 hectare per bedrijf (maximaal vijf jaar). Deze betaling is ook bestemd voor maatschappen waarin jonge boeren deelnemen. Vergroening De vergroening in het GLB kent drie onderdelen: het behoud van blijvend grasland, de gewasdiversificatie op bouwland en de verplichting 5% van het bouwland in te richten als ecologisch aandachtsgebied (EFA). De eerste twee onderdelen waren eind vorig jaar al ingevuld. Nu heeft de staatssecretaris aangegeven op welke wijze de EFA-verplichting kan worden ingevuld (zie bericht Invulling EFA-verplichting). Daarbij valt op dat, in tegenstelling tot een eerder voornemen, landschapselementen zoals houtwallen, heggen, vrijstaande bomen en bomenrijen in eerste instantie niet generiek als EFA-invulling worden aangemerkt. 2

3 Uitgangspunt bij de GLB-hervorming is dat betalingen op basis van historische referenties maatschappelijk niet langer verdedigbaar zijn. Gevolgen voor sectoren De staatssecretaris houdt vast aan de overgang naar een gelijke hectarepremie in 2019 en blijvende ontkoppeling. Dit heeft voor enkele sectoren zeer grote gevolgen. Daarom wordt tot 2021 extra geld beschikbaar gesteld voor de kalfsvleessector ( 10 miljoen per jaar), de vleesveesector ( 0,5 miljoen per jaar) en de zetmeelsector ( 1 miljoen per jaar), voor innovatie en investeringen om deze sectoren toekomstbestendig te maken. Graasdierpremie Natuurgronden met (zeer) extensief agrarisch gebruik zullen worden uitgesloten van de hectarepremie. Dit betekent dat heide, duinen en kwelders zullen worden uitgesloten, terwijl extensief gebruikt grasland, zoals kruidenen faunarijk grasland, wel subsidiabele landbouwgrond blijft. Voor de begrazing op de uitgesloten gronden wordt een graasdierpremie ingevoerd voor vleesvee en schapen. Voor deze regeling wordt jaarlijks 3,5 miljoen beschikbaar gesteld. De premie bedraagt 24 per schaap ouder dan één jaar en 160 per meerjarig rund. Er is nog discussie over of een meerjarig rund ouder dan één of ouder dan twee jaar moet zijn. Toegang tot het GLB In aanvulling op de reeds bekende eisen (o.a. actief landbouwer en uitbetalingsgrens van 500) is de ondergrens voor deelname aan de directe betalingen vastgesteld op 0,3 hectare. Dit is vooral van belang voor grondloze kalverbedrijven. Als zij in 2015 geen grond in gebruik hebben, komen zij ook niet in aanmerking voor de overgangsregeling. Zij krijgen dan helemaal geen premie meer. Hoogte betalingen Op basis van de gemaakte beleidskeuzes en de budgetten voor specifieke maatregelen (jonge boeren, graasdierpremie, ondersteuning sectoren bij innovatie en investeringen) is de verwachting dat de basispremie in 2019 uitkomt op circa 260 per hectare en de vergroeningspremie op circa 115 per hectare. (Ver)huur grond: afspraken vastleggen De oppervlakte grond in gebruik op 15 mei 2015 bepaalt het aantal betalingsrechten wat u krijgt. Uw eventuele overgangsbetaling wordt over deze nieuwe betalingsrechten verdeeld. Huur of verhuur van grond in 2015 heeft dus gevolgen voor het aantal rechten, die u krijgt en op de waarde daarvan. 3

4 Wilt u in 2015 landbouwgrond huren of verhuren? Het is dan van belang nu al te bedenken welke afspraken u wilt maken over de betalingsrechten. Wilt u het eigendom van de betalingsrechten regelen middels een Private Overeenkomst? Leg dan nu de afspraken schriftelijk vast. Maak ook afspraken over de uitbetaling van het jaar Van wie zijn de betalingsrechten? Verhuurt u in 2015 grond en legt u niets vast? Dan zijn de betalingsrechten van de huurder. Is dat niet de bedoeling, dan moet u hierover afspraken maken. Twee opties U kunt op twee manieren afspreken dat de nieuwe rechten op de verhuurde grond voor u zijn. U kunt afspreken dat de rechten aan het einde van de huur overgedragen moeten worden of u regelt dit vooraf met een zogenaamde Private Overeenkomst (PO). Rechten overdragen U kunt afspreken dat de huurder bij het einde van de huur de rechten naar u overdraagt. Dit kan prima indien de huurder niet of nauwelijks een overgangsbetaling ontvangt. Ontvangt de huurder wel een overgangsbetaling dan wordt een deel van zijn overgangsbetaling met de betalingsrechten naar u als verhuurder overgedragen. De huurder zal hiervoor van u een vergoeding willen ontvangen. Private Overeenkomst Een betere optie is wellicht om een PO af te sluiten. De kern van deze overeenkomst is, dat u afspreekt dat de rechten die ontstaan op de verhuurde grond van u als verhuurder zijn. Bij RVO wordt dan vastgelegd dat u de eigenaar bent. Vervolgens worden deze rechten datzelfde jaar direct verhuurd aan de huurder van de grond. Deze kan dan de uitbetaling aanvragen. Bij beëindiging van de verhuur van de grond komen de rechten weer op uw naam te staan. Voordeel Het voordeel van een dergelijke PO is dat duidelijk is van wie de rechten zijn. Daarnaast hoeft u geen afspraken te maken over de overgangsbetaling van de huurder. Schriftelijke overeenkomst De afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en volgend jaar bij RVO worden gemeld middels een formulier Private Overeenkomst. Overeenkomst opstellen Wellicht bent u gewend uw huur/verhuur afspraken mondeling te maken. Bij het gebruik van een PO is een schriftelijke overeenkomst verplicht. Maak wel de juiste afspraken. Wij kunnen u helpen met het opstellen van een juiste overeenkomst. 4

5 Vanggewas belangrijk voor vergroening De invulling van de vergroeningseisen is de laatste tijd een belangrijk item in politiek Den Haag. Met name de invulling van de 5% ecologisch aandachtsgebied (EFA) is een hot issue. Invulling EFA Begin juni heeft staatssecretaris Dijksma haar plannen naar de Tweede Kamer gestuurd. Op een aantal punten is nogal wat kritiek gekomen. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat Nederland meer ruimte biedt voor de invulling van de zogenaamde EFA-eis. Dijksma heeft inmiddels haar plannen aangepast. Drie opties Heeft u bouwland en valt uw bedrijf niet onder een vrijstelling? Dan kunt u kiezen uit drie opties om aan de EFA-eis te voldoen: Keuze uit de algemene lijst. Het akkerbouw-randenpakket. Deelname aan een duurzaamheidscertificaat. Kiest u alleen voor vanggewassen? Dan moet u per 1 ha EFAverplichting minimaal 3,33 ha vanggewassen inzaaien. Op een bedrijf met 100 ha bouwland betekent dit bijna 17 ha. Algemene lijst De algemene lijst lijkt na de aanpassing van de plannen voor de meeste bedrijven het best toepasbaar. Naast onbeheerde akkerranden en de teelt van bepaalde soorten stikstofbindende gewassen, kunnen vanggewassen gebruikt worden voor de invulling van de EFA-eis. Wel zijn hieraan enkele voorwaarden verbonden: U moet de vanggewassen uiterlijk 1 oktober inzaaien en minimaal 10 weken op het land laten staan. U mag op de vanggewassen geen gewasbeschermingsmiddelen gebruiken. Het vanggewas telt met een factor 0,3 mee. Er is een lijst opgesteld met 16 toegestane vanggewassen. De meeste gangbare soorten, zoals Bladrammenas, Bladkool, Gele mosterd en enkele raaigrassen zijn hierin opgenomen. U bent verplicht een mengsel te zaaien van minimaal twee van de toegestane gewassen. Ook is het toegestaan alleen gras te zaaien, indien u dit als onderzaai in het hoofdgewas toepast. Mengsels met vanggewassen voor de bestrijding van aaltjes (Afrikaantjes, Raketblad, Zwaardherik) tellen ook mee. Verplichte vanggewassen na de teelt van maïs op zand- en lössgronden tellen niet mee. 5

6 Bekijk eerst of een invulling uit de algemene lijst bij uw bedrijf past. Dit zal voor de meeste bedrijven de beste optie zijn. Voor ieder melkveebedrijf dat in 2013 melkvee hield, wordt een melkfosfaatreferentie vastgesteld. Akkerbouw-randenpakket De kern van dit pakket is, dat u verplicht bent minimaal 30% van de benodigde EFA-oppervlakte met een beheerde akkerrand in te vullen. Hiervoor moet u jaarlijks een overeenkomst afsluiten. Het overige deel kunt u ook invullen met vanggewassen of stikstofbindende gewassen. Het voordeel van dit pakket is dat de akkerrand met een factor 1,5 meetelt. Daarnaast telt ook een aangrenzende sloot van maximaal 6 meter breed mee. Duurzaamheidscertificaat De EFA-eis kan ook ingevuld worden met, door het bedrijfsleven ontwikkelde, duurzaamheidscertificaten. Inmiddels zijn twee initiatieven ter goedkeuring aan Brussel voorgelegd, namelijk Veldleeuwerik en het Biodiversiteits+ label. De exacte inhoud hiervan is nog niet bekend. Melkveehouderij: grond of verwerken In december 2013 heeft staatssecretaris Dijksma aangegeven, dat er geen melkveerechten komen. In plaats daarvan wordt per bedrijf een fosfaatreferentie vastgesteld. Bedrijven die vanaf 2015 een hoger overschot hebben dan hun referentie moeten dit verschil voor 100% verwerken. Inmiddels is het wetsvoorstel hiervoor naar de Tweede Kamer gestuurd. Melkveefosfaatreferentie De melkfosfaatreferentie wordt berekend door de fosfaatproductie van het melkvee te verminderen met de fosfaatruimte van Overige dieren (bijv. varkens, kalveren of kippen) hebben geen invloed op de berekening. Fosfaatproductie De fosfaatproductie van uw bedrijf wordt vastgesteld door uw gemiddeld aantal stuks melkkoeien en jongvee (code 100, 101 en 102) van 2013 te vermenigvuldigen met de forfaitaire normen. Dit geldt ook wanneer u in 2013 de BEX heeft toegepast. Voor de berekening worden de nieuwe normen van 2015 gebruikt. Fosfaatgebruiksruimte Voor het vaststellen van uw fosfaatruimte in 2013 wordt wel gerekend met de normen van Naast landbouwgrond telt ook uw natuurterrein onder voorwaarden mee. Tabel 1: Voorbeeldberekening melkveefosfaatreferentie Fosfaat (kg) Fosfaatproductie melkvee 2013 (o.b.v. normen 2015) Fosfaatgebruiksruimte Melkveefosfaatreferentie

7 Beschikking Ieder bedrijf krijgt een officiële beschikking met daarin de melkveefosfaatreferentie. Bent u het niet eens met de berekening, dan kun u hiertegen bezwaar indienen. Bereken of u vanaf 2015 een deel van uw fosfaatoverschot voor 100% moet verwerken. Dit kan ook met bijvoorbeeld VVO s of afvoer naar grenspercelen. Melkveefosfaatoverschot 100% verwerken Houdt u vanaf 2015 meer melkvee en heeft u voor deze uitbreiding onvoldoende grond? Dan heeft u, naast een bedrijfsoverschot, een melkveefosfaatoverschot. Zie voor een berekening tabel 2. Tabel 2. Voorbeeldberekening melkveefosfaatoverschot & verwerkingsplicht Fosfaat (kg) Fosfaatproductie melkvee Fosfaatgebruiksruimte Bedrijfsoverschot Melkveefosfaatreferentie Melkveefosfaatoverschot 500 Resterend fosfaatoverschot ( ) Verwerkingsplicht Het melkveefosfaatoverschot moet u voor 100% verwerken. Van het resterende bedrijfsoverschot moet u een gedeelte verwerken, het normale verwerkingspercentage afhankelijk van uw regio. Afdekplicht oude mestbassins vanaf 2018 Mestbassins dienen in principe te zijn afgedekt. Er geldt een uitzondering voor mestbassins die voor 1 juni 1987 zijn gebouwd. De hiervoor geldende overgangsregeling is echter begin dit jaar aangepast. Deze bassins moeten vanaf 1 januari 2018 ook voorzien zijn van een afdekking. Voor oude mestbassins die op dit moment nog niet hoeven worden afgedekt, gelden nog steeds de volgende voorwaarden: het bassin wordt alleen vanaf de onderkant gevuld; het bassin wordt tot maximaal 20 cm onder de rand gevuld. 7

8 Nieuwe regels vervoer vaste mest Er komen nieuwe regels voor AGR/GPS-apparatuur bij het vervoer van vaste mest. Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van losse AGR/GPS-units teveel gelegenheid tot fraude geeft. De aangepaste regels zijn voorgelegd aan de Europese Commissie. Hierdoor is de beoogde ingangsdatum van 1 juli 2014 niet gehaald en zal invoering nu per 1 januari 2015 plaatsvinden. Wijzigingen per 1 januari 2015 Vanaf 1 januari 2015 is het niet meer toegestaan om een losse unit te gebruiken. De AGR/GPS-apparatuur moet dan onlosmakelijk verbonden zijn met het chassis van het transportmiddel. Bij meerdere laadbakken moet elk chassis met een laadbak eigen AGR-apparatuur hebben. De AGRapparatuur moet verbonden zijn met apparatuur voor positiebepaling (GPS) en apparatuur die automatisch en elektronisch het moment van laden en lossen verstuurd naar RVO.nl. Daarnaast is het verplicht vervoersmiddelen van vaste mest te registreren en de koppeling tussen het kenteken en het unieke AGR-apparaat te registreren. De losse unit mag nog tot 1 januari 2016 gebruikt worden bij transportmiddelen zonder luchtvering. Wel moet iedere laadbak een eigen unit hebben. Aanmelden apparatuur Vanaf 1 oktober 2014 is het mogelijk om de apparatuur via het RVOklantportaal aan te melden. Naast het kenteken van het trekkend voertuig moeten dan ook de kentekens van de te gebruiken aanhangers voor het vervoer van vaste mest geregistreerd worden. De verplichte registratie geldt ook voor vervoersmiddelen zonder luchtvering. Bij gebruik van een landbouwvoertuig zonder kenteken moet het chassisnummer geregistreerd worden. Proefperiode Van 1 tot en met 31 oktober is er een proefperiode waarin fabrikanten en gebruikers de apparatuur kunnen testen. Zo nodig kan de apparatuur in of na deze periode bijgesteld worden. Vanaf 1 januari 2015 moet de apparatuur foutloos werken en moeten alle transporten met vaste apparatuur aan de nieuwe regels voldoen. 8

9 Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en wijziging onderneming Bij bedrijfsopvolgingen geldt een belangrijke regeling die het mogelijk maakt dat een aanzienlijk vermogen overgaat naar de opvolger, zonder dat hierover schenk- of erfbelasting verschuldigd. Zonder deze bedrijfsopvolgingsregeling zouden bedrijfsovernames in de landbouw veelal onmogelijk zijn. Belangrijke voorwaarde voor toepassing van deze regeling is dat de onderneming na de overname nog minimaal vijf jaar wordt voortgezet. In een rechtszaak ging het om de vraag of de belastinginspecteur terecht een navorderingsaanslag had opgelegd, omdat deze meende dat niet voldaan was aan de voortzettingsvereiste. Twee broers exploiteerden samen een melkveebedrijf. In 2007 kwamen beiden te overlijden. De erfgenamen zetten de onderneming voort en deden een beroep op de bedrijfsopvolgingsregeling, welke door de Belastingdienst werd gehonoreerd. In de jaren 2008 tot en met 2010 verkochten de opvolgers echter het vee en het melkquotum, waarna zij overgingen tot de verbouw van gras en maïs voor de verkoop. Volgens de belastinginspecteur was er daardoor geen sprake van voortzetting. Hij legde daarom in 2011 alsnog een navorderingsaanslag recht van successie op. De rechtbank was het met de belastingsinspecteur eens. De oorspronkelijke onderneming (melkveebedrijf) was volgens haar gestaakt en er was een nieuwe activiteit gestart. Dit betekende dat de oorspronkelijke onderneming niet was voortgezet. De erfgenamen dienden daarom alsnog een fors bedrag aan successierechten te betalen. Verlenging subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop De huidige stimuleringsmaatregel Asbest eraf, Zonnepanelen erop wordt verruimd en verlengd om het beoogde resultaat van 4 miljoen m² asbestsanering te behalen. Wijzigingen Door een werkgroep van het Interprovinciaal Overleg (IPO) is de bestaande regeling aangepast. Elke provincie kan hier elementen aan toevoegen of uit weglaten. De aangepaste stimuleringsmaatregel bevat de volgende wijzigingen: Subsidie is verhoogd van 3,00 euro naar 4,50 per m² asbestdak. Minimum oppervlakte van 400 m² is verlaagd naar 250 m² te saneren asbestdak. Plaatsing van minimaal 15 kw-piek is verlaagd naar 5 kw-piek zonnepanelen. Maximale subsidiebedrag per aanvrager is verhoogd van naar De looptijd van de regeling is met een jaar verlengd. Aanvragen kunnen tot 1 september 2015 ingediend worden. 9

10 Korte wenken Uitrijden drijfmest t/m 31 aug. Drijfmest uitrijden op grasland en bouwland mag nog tot uiterlijk 31 augustus. Op bouwland geldt wel een belangrijke voorwaarde: u mag in augustus alleen drijfmest uitrijden, mits u uiterlijk 31 augustus een groenbemester inzaait. Een uitzondering geldt wanneer u in het najaar bloembollen plant. Dan geldt de verplichting van een groenbemester niet. Blijvend grasland: nu al risico? RVO heeft aangegeven, dat de berekeningssystematiek voor het aandeel blijvend grasland anders uitgelegd moet worden. Hierdoor komt een individuele herinzaai-verplichting dichterbij. Deze verplichting zal op zijn vroegst ingaan vanaf 2016 en zal gelden voor de grondgebruiker op dat moment. Wilt u blijvend grasland huren om dit in 2015 te gebruiken als bouwland? Zoals de stand van zaken nu is, kunt u dit zonder problemen doen. Natuurterrein & betalingsrechten Heeft u in 2015 natuurgrond dat u gebruikt als grasland of bouwland? Op deze grond krijgt u vrijwel zeker betalingsrechten. Alleen op zeer extensief gebruikt natuurterrein (bijv. heide, duinen en kwelders) zal uitgesloten worden. Het onderscheid zal gemaakt worden op basis van de provinciale natuurbeheertypen. Welke dat zijn moet nog bekend worden gemaakt. Graasdierpremie Op extensief gebruikt natuurterrein grazen veelal vleesvee of schapen. Om deze sectoren toch te ondersteunen, wordt een zogenaamde graasdierpremie ingevoerd. Deze premie wordt 160 per vrouwelijk rundvee > 2 jaar en 24 per ooi. Het aantal dieren wat op eigen grasland kan worden gehouden, telt niet mee in de berekening. Hierbij wordt geen rekening gehouden met andere graasdieren op het bedrijf. Stromest toch verwerken? Er komt een vrijstelling van de mestverwerkingsplicht voor bedrijven die 90% van de dieren op stro huisvesten. Het gaat om bedrijven met stallen, waarin 2/3 van de oppervlakte met stro is ingestrooid. Het is echter nog onduidelijk of deze vrijstelling ook nog voor 2014 gaat gelden. POR: 1 oktober duidelijkheid De POR-regeling wordt weer opengesteld. Deze regeling biedt u mogelijkheden om door middel van mestverwerking uit te breiden zonder rechten. De exacte voorwaarden zullen rond 1 oktober bekend worden. 10

11 Extra stikstof bij extreme regen Op veel plaatsen is dit jaar al veel regen gevallen. In veel gebieden wordt ruim voldaan aan de neerslageis om een herstelbemesting te mogen uitvoeren. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht. Meldt u wel op tijd aan! Mestafzet en -verwerking Maak nu een berekening of u nog mest moet afzetten en/of verwerken. De periode om mest af te zetten is nog maar kort. Wacht ook met mestverwerking niet tot het laatste moment. Agenda t/m 31 aug - Aanwenden drijfmest grasland & bouwland 11 augustus t/m 10 september 2014 Openstelling subsidieregeling samenwerking bij innovatieprojecten 12 augustus t/m 11 september 2014 Openstelling subsidie Uitvoeringsagenda Duurzame Veehouderij T/m 15 september 2014 Aanmelding stikstofdifferentiatie tarwe en gerst op kleigronden Met onze Agro-nieuwsbrief willen wij u op de hoogte houden van de ontwikkelingen die mogelijk uw bedrijf raken. Wij hebben aan de samenstelling de grootst mogelijke zorg besteed. Baker Tilly Berk N.V. aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook als gevolg van beslissingen en of handelingen gebaseerd op de informatie uit de Agro-nieuwsbrief. Wilt u op basis van deze informatie actie ondernemen, dan is nader advies noodzakelijk. Voor een dergelijk advies kunt u een afspraak met ons maken 11

www.crowehorwathfoederer.nl

www.crowehorwathfoederer.nl AGRO nieuwsbrief augustus 2014 Bedrijfsvoering Glastuinbouw behoudt lagere energiebelasting... 4 Heffingsplafond leidingwaterbelasting gehandhaafd... 6 Fiscaal Bedrijfsopvolgingsfaciliteit en wijziging

Nadere informatie

AGRO. actueel. Woord vooraf

AGRO. actueel. Woord vooraf AGRO actueel S E P T E M B E R 2 0 1 4 Woord vooraf Via de AGRO Actueel houden wij u graag op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. Wilt u graag

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Gebruik percelen en GLB in 2015

Gebruik percelen en GLB in 2015 Gebruik percelen en GLB in 2015 Wat doen wij? Makelaardij: Aan- en verkoop van boerderijen/grond Pachtzaken Advies: Gebruiksnormenberekening en bemestingsplannen Gecombineerde aanvraag oppervlakten Subsidies

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: augustus 2014

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: augustus 2014 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: augustus 2014 Voorwoord Da s ook niet veel. Afgelopen week las ik s avonds thuis vanuit een vakblad de marktprijzen van de aardappelen hardop voor: de prijs van fritesaardappelen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op

Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op Vragen en antwoorden n.a.v. voorlichtingsbijeenkomst over nieuw GLB en nieuw mestbeleid bij Administratiekantoor Woldendorp te Bedum op 16-01-2014 1. Tijdelijk en blijvend grasland; wat zijn de gevolgen

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Agenda 20.15u Opening 20.20u GLB-beleid: De vergroeningseisen 21.15u Pauze 21.30u GLB-beleid: hoogte premie en kortingen 21.50u Aandachtspunten bij invullen gecombineerde opgave 22.15u Vragen en discussie

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau.

Nieuwsbrief. Agrarische schouw 2015. Kringloopwijzer in 2016 verplicht voor alle melkveebedrijven. Van der Woude Adviesbureau. Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Oktober 2015 Jaargang 16, nummer 5 Dashboard Agroboekhouden ALGEMEEN Agrarische schouw 2015 Ook wij hebben de 4 e donderdag van september met Van der Woude Adviesbureau op de

Nadere informatie

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum

Nadere informatie

2014 en 2015 bepalend voor 2016

2014 en 2015 bepalend voor 2016 Editie oktober 2015 Beste ondernemer, Vooral in de melkveehouderij is er momenteel veel onrust over de gevolgen van de grondgebondenheid en de invoering van de fosfaatrechten. Naast de melkveehouderij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN.

Nieuwsbrief. Druk bezochte klantenavond. Heeft u voldoende mest verwerkt in 2014? Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN. Pagina 2 WET EN REGELGEVING December 2014 Jaargang 15, nummer 6 ALGEMEEN Druk bezochte klantenavond Tijdens de donkere wintermaanden speelt er veel wat uw bedrijf aangaat. Er komen veel veranderingen op

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. PAS: een oplossing? Welkom Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2015 Jaargang 16, nummer 1 ALGEMEEN Welkom 2015 Inmiddels is de eerste maand van 2015 al weer om en zijn we gekomen in februari. Op dit moment mag de eerste mest weer

Nadere informatie

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Mestbeleid. Stelsel van verplichte mestverwerking. 13 januari 2014. Joke Noordsij. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mestbeleid Stelsel van verplichte mestverwerking 13 januari 2014 Joke Noordsij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 1 Inhoud Wat hebben we nu aan mestbeleid Wat gaat er veranderen Stelsel verplichte

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking

Mestbeleid. Verplichte mestverwerking Mestbeleid Verplichte mestverwerking Eind december 2013 zijn de details van de verplichte mestverwerking bekend geworden. Dit betekent onder andere dat de verwerkingspercentages en de definitie van verwerken

Nadere informatie

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau

Nieuwe betalingsregeling GLB. Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau Nieuwe betalingsregeling GLB Remie Fiscaal Juridisch Bedrijfseconomisch Adviesbureau www.remie.nl Nieuwe betalingsregeling GLB-periode 2014-2020 2014: Huidige stelsel - waardevermindering 10-12% t.o.v.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 2014 loopt alweer op het einde, een jaar met verschillende gezichten. Warmste jaar ooit gemeten! En het jaar waarin, volgens de overheid, het herstel is ingezet en de crisis officieel ten

Nadere informatie

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland

AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij. 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij 21 April 2015 Harry Kager LTO Nederland Terminologie Onderwerpen Achtergronden mestverwerkingsplicht Achtergronden Melkveewet AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Ontwikkeling van het GLB van start tot nu Start (1960): gebrek aan voedsel, geld en arbeid verhoging

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Bijeenkomsten liquiditeitsplanning. Blad 1 van 5

AgroActualiteiten. Bijeenkomsten liquiditeitsplanning. Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 Op een sombere herfstdag in oktober zit ik het voorwoord te schrijven voor onze agrarische nieuwsbrief. Zijn andere zaken, net als het weer, ook somber? De melkprijs lijkt op z n dieptepunt

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij

Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij Rekenmodel grondgebondenheid behorende bij de AMvB Verantwoorde groei melkveehouderij 1. Inleiding Met de Wet verantwoorde groei melkveehouderij (in werking getreden op 1 januari 2015) is het begrip melkveefosfaatoverschot

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief februari 2015

Agro-Nieuwsbrief februari 2015 Agro-Nieuwsbrief februari 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Infobulletin December 2014 In dit nummer: 1. Het nieuwe GLB: van bedrijfstoeslagrechten naar betalingsrechten 2. Waaruit bestaan de vergroeningseisen?

Nadere informatie

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten

AgroActualiteiten. <Zet hier uw informatie> December 2015 Jaargang 16, nummer 6. Inhoud. Controleer beschikking betalingsrechten Inhoud Controleer beschikking betalingsrechten Wanneer uitbetaling bedrijfstoeslag? Verreken na uitbetaling bedrijfstoeslag Kan een akkerbouwer nog grond huren? Nieuwe subsidie asbestsanering Kringloopwijzer:

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief juni 2015

Agro-Nieuwsbrief juni 2015 Agro-Nieuwsbrief juni 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Controleer uw GLB referentie. Oktober 2014 Jaargang 15, nummer 5. Inhoud

AgroActualiteiten. Controleer uw GLB referentie. Oktober 2014 Jaargang 15, nummer 5. Inhoud Oktober 2014 Inhoud Controleer uw GLB 1 referentie Moet u in 2015 wel 2 natuurterrein huren? Faunafonds: niet voor 2 kleinere bedragen Bedrijfsoverdracht en 3 betalingsrechten Pas goed op uw 3 loonwerker

Nadere informatie

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen?

1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Algemeen 1. Kan ik mijn ingestuurde mestverwerkingsovereenkomsten (MVO) corrigeren als ik het niet goed heb ingevuld of wil wijzigen? Zodra u een MVO heeft ingestuurd kunt u deze niet meer corrigeren.

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel

Tempel A D V I E S. Agrarisch adviesbureau. in Lunteren. Ir. FCA van den Tempel Tel Agrarisch adviesbureau in Lunteren Bestemmingsplannen Vergunningen Bedrijfsplannen Mestwetgeving Subsidies Gecombineerde opgaven Pachtzaken Etc. Ir. FCA van den Tempel Tel. 0318-478807 WWW.TEMPELADVIES.NL

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd. Ruimte mestaanvoer akkerbouwer. Van der Woude Adviesbureau. ALGEMEEN vervolg ALGEMEEN Pagina 2 ALGEMEEN vervolg Augustus 2015 Jaargang 16, nummer 4 ALGEMEEN Liquiditeitsbeheer: onmisbaar in deze tijd De prijzen van uw producten fluctueren de laatste jaren sterk. Of u nu melkveehouder, varkenshouder

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering

Slimme mestverwerking voor rundveehouderij. Al dan niet met mestlevering Slimme mestverwerking voor rundveehouderij Al dan niet met mestlevering Even Mestac voorstellen Mestac, een mestproducenten coöperatie Mestafzet in boerenhanden Structureren van mestmarkt (300.000 ton)

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Gecombineerde Opgave Woord vooraf AGRO actueel A P R I L 2 0 1 6 Special: Gecombineerde Opgave 2016 Woord vooraf Vanaf 1 april kunt u de Gecombineerde Opgave 2016 indienen. Evenals vorig jaar is deze opgave weer bepalend voor de uitbetaling

Nadere informatie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie

14-1-2014. Welkom. Voorlichting Verplichte mestverwerking. Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie Welkom Voorlichting Verplichte mestverwerking Hans Verkerk secretaris meststoffendistributie 1 Inhoud Bibob toetsing op registratie intermediair Verwerkingsplicht: basis uitzonderingen overeenkomsten praktijksituaties

Nadere informatie

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Treeport café Zundert 22 januari 2015 John Bal, ZLTO Arie de Jong, Van Oers Agro Programma ZLTO: Wat heeft (Z)LTO voor u

Nadere informatie

AGRO. actueel. Woord vooraf

AGRO. actueel. Woord vooraf AGRO actueel J U L I 2 0 1 6 Woord vooraf Via de AGRO Actueel houden wij u graag op de hoogte van allerlei ontwikkelingen die mogelijk belangrijk kunnen zijn voor uw bedrijfsvoering. Wilt u graag meer

Nadere informatie

Stimuleringsmaatregel. Asbest eraf, zonnepanelen erop

Stimuleringsmaatregel. Asbest eraf, zonnepanelen erop Stimuleringsmaatregel 2 Verruiming en verlenging regeling - Nieuwe impuls om asbestsanering te versnellen en resultaat van 4 miljoen m 2 asbestsanering te behalen - Verwachte wettelijke verplichting per

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015 Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 215 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer E-mailadres Relatienummer Aanvraagnummer C. de Visser Boshoekweg 1 OOSTKAPELLE 11859184

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief oktober 2015

Agro-nieuwsbrief oktober 2015 Agro-nieuwsbrief oktober 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22.

24-3-2016. Asbest. Agenda. 20.15u Opening. 20.20u Asbest. 20.45u Pauze. 21.00u Pacht. 21.30u Vragen en discussie. 22. Agenda 20.15u Opening 20.20u Asbest 20.45u Pauze 21.00u Pacht 21.30u Vragen en discussie 22.30u Afsluiting 2 Asbest Wet- en regelgeving inzake asbest daken Subsidiemogelijkheden Asbest eraf, zon erop (provinciaal):

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief december 2015

Agro-nieuwsbrief december 2015 Agro-nieuwsbrief december 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave IJsselmuiden www.holtland.eu In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave Betalingsrechten uit Nationale reserve Attentiepunten Gecombineerde opgave Landschapselementen inzetbaar voor

Nadere informatie

AGRO. actueel. Boeren fietsen in 8 dagen van Italië naar Rotterdam

AGRO. actueel. Boeren fietsen in 8 dagen van Italië naar Rotterdam AGRO actueel O K T O B E R 2 0 1 5 Boeren fietsen in 8 dagen van Italië naar Rotterdam Vijf boeren en twee veeartsen uit het hoge Noorden fietsten van 30 augustus t/m 6 september 2015 de indrukwekkende

Nadere informatie

Mest, mestverwerking en mestwetgeving

Mest, mestverwerking en mestwetgeving Mest, mestverwerking en mestwetgeving Frits Vink Ketenmanager grondgebonden veehouderij Ministerie van Economische Zaken Inhoud Feiten en cijfers (3 sheets) Huidig mestbeleid (2 sheets) Mestbeleid: koers

Nadere informatie

In het hoofdstuk De praktijk

In het hoofdstuk De praktijk In het hoofdstuk De praktijk 1 Welk effect voor wie? XX Voorbeelden - Extensief melkveebedrijf - Intensief melkveebedrijf - Groot bedrijf - Vleeskalverhouderij - Akkerbouwbedrijf - Zetmeelaardappelbedrijf

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gerard Willems/ Veronique Verdurmen-Serrarens/ Frank van Oorschot NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB op 4-11-2014. Het

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder 28 januari 2015 NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB december 2014. Het beleid moet nog definitief gemaakt worden waardoor

Nadere informatie

Aanvang 17.00 uur Welkom!

Aanvang 17.00 uur Welkom! AGR/GPS bij vaste mest Aanvang 17.00 uur Welkom! Mestbeleid transport vaste mest Ermelo, 13 januari 2015 1/19/2015 Workshop Inspiratiedagen Cumela Beleidskaders 16.00 16.15 uur Sandra van Winden senior

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder.

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten

Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Agro-Nieuwsbrief & Actualiteiten Uitgave: Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Voortgang mestwetgeving... 1 Blijven de dierrechten?... 2 Geen reden voor verdere matiging mestboete... 3 Grond verhuren: denk

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015 Nieuwsbrief AGRO Februari 2015 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief MEI 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND

PROVINCIAAL BLAD BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 1055 30 juni 2014 BESLUIT VAN GEDEPUTEERDE STATEN TOT WIJZIGING VAN DE SUBSIDIEREGELING ASBEST ERAF ZONNEPANELEN EROP ZUID-HOLLAND Gedeputeerde

Nadere informatie

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN:

gelet op artikel 2, tweede lid van de Algemene Subsidieverordening Flevoland 2012. BESLUITEN: 2014-22 Nummer 1672144 Eerste wijziging Nadere regels subsidie asbest eraf zonnepanelen erop provincie Flevoland 2013 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken overeenkomstig artikel 136 van de Provinciewet

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Voorwoord De huidige vlees- melk en eierprijzen dwingt de ondernemer tot alertheid in hun financiële planning. Reserves, indien aanwezig, moeten aangesproken worden

Nadere informatie

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013

GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 GLB-onderhandelingen; stand van zaken april 2013 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid, Herman Snijders Ontwikkelingen en structuur GLB 2 Ontwikkeling van het GLB van start tot nu 1960 ca 1980: Markt-

Nadere informatie

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013; Besluit van Gedeputeerde Staten van [datum], [registratienummer/kenmerk], tot wijziging van de Subsidieregeling asbest eraf zonnepanelen erop Zuid- Holland Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland;

Nadere informatie

Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database

Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database Handleiding invullen van Kringloopwijzer in de Centrale Database Inhoud 1. Inloggen op Mijn Kringloopwijzer... 3 1.1 Machtigingen... 3 2. Invullen van de Kringloopwijzer... 4 3. Bedrijf... 5 4. Klimaat...

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Voorwoord April en mei zijn de maanden van de Gecombineerde Opgave. Voor 2015 betekent dit extra alert zijn bij het invullen hiervan in verband met de overgang naar

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 1137 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1137 3 juli 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 juni 2014, nr. 80FD2676, tot wijziging van Uitvoeringsverordening subsidie

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Alex De Vliegher In samenwerking met K. Nijs, H. Hernalsteen en G. Rombouts (Dept LV Vlaanderen) Juni 2016 Alex De Vliegher tel 09 272 26 95 alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303

Paarden 6 mnd., 250 450 kg 11 11,6 127,6 36,6 402,6 17,5 192,5 Paarden 6 mnd., > 450 kg 4 15,0 60,0 47,6 190,4 22,0 88,0 Totaal 204 645 303 Paardenhouderij in het nieuwe mestbeleid Oosterwolde, 13 januari 2006 Vanaf 1 januari 2006 vallen paarden en pony s onder de Meststoffenwet. Dit levert veel (nieuwe) problemen op. In dit bericht worden

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Opties en voorwaarden Algemene lijst 2015

Opties en voorwaarden Algemene lijst 2015 Opties en voorwaarden Algemene lijst 2015 Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kon u in 2015 kiezen voor 1 of meer van de volgende elementen van de algemene lijst. Opties

Nadere informatie

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017 Actualiteiten en Ervaringen met het nieuwe GLB Ninove 10/01/2017 Betalingen Reeds uitgevoerd en nog te verwachten Bedrijfstoeslag en crisissteun Bedrijfstoeslag Alle landbouwers met betalingsrechten: Basisbetaling

Nadere informatie

EU Programma s GLB

EU Programma s GLB EU Programma s 2014-2020 GLB 2014-2020 Carlo Vromans Programma Ontwikkeling GLB tot 2014 GLB 1 e pijler: inkomenssteun met maatschappelijke verplichtingen GLB 2 e pijler: plattelandsontwikkelingenprogramma

Nadere informatie

Invulling verplichte mestverwerking

Invulling verplichte mestverwerking Invulling verplichte mestverwerking Ondernemersdag intensief Ben Rooyackers (Mestac), Jos van Gastel (ZLTO) Wat gaan we doen? Korte inleiding Behoefte aanvullende export fosfaat Inventarisatie Mestverwerkingscapaciteit

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Op https://aanvragen.meermetminder.nl

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie

overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens * CD * : : : : Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer

overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens * CD * : : : : Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer overzicht Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2016 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer : : : : : : : De Stoerderij De Koppele 617 EINDHOVEN Mobiel telefoonnummer : 0613947995 E-mailadres

Nadere informatie

Over de subsidieregeling

Over de subsidieregeling Over de subsidieregeling Wat zijn de voorwaarden? De subsidie is bedoeld voor een (voormalige) agrarische onderneming en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. De aanvragers dienen minimaal 250

Nadere informatie

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Rijksdienst voor Ondernemend Nederland www.rvo.nl Postbus 19530 2500

Nadere informatie

Grondgebonden melkveehouderij

Grondgebonden melkveehouderij Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Grondgebonden melkveehouderij Frits van der Schans Eric Hees Carin Rougoor Nadere informatie: 06 5380 5381 / fvanderschans@clm.nl Vragen mbt grondgebondenheid

Nadere informatie

Machtiging percelen raadplegen bij RVO

Machtiging percelen raadplegen bij RVO 1 Machtiging percelen raadplegen bij RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) Informatie voor deelnemers aan het agrarisch natuur- en landschapsbeheer Vanaf 1 januari 2016 lopen de contracten voor

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Provincie Groningen (wijziging)

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Provincie Groningen (wijziging) PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1014 27 juni 2014 Subsidieregeling Asbestdak eraf, zonnepanelen erop Provincie Groningen (wijziging) Besluit van Gedeputeerde Staten der

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop

Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Instructie Subsidie aanvragen Asbest eraf Zonnepanelen erop Hieronder vindt u de instructie voor de aanvraagmodule voor de subsidie Asbest eraf Zonnepanelen erop. Hieronder vindt u het beginscherm van

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl

Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Gebruikershandleiding Mijn cliëntportaal www.arienszorgpalet.nl Versie 1 mei 2016 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Inloggen Mijn cliëntportaal 4 Voorbeeld Mijn cliëntportaal 7 Mijn afspraken 8 Mijn dossier

Nadere informatie

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij

Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Groeimogelijkheden verkend bij AMvB grondgebonden melkveehouderij Eventuele Aart Evers Michel de Haan subtitel Op 29 maart heeft staatsecretaris Sharon Dijksma voorstellen voor de Algemene Maatregel van

Nadere informatie