Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL"

Transcriptie

1 Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Infobulletin December 2014 In dit nummer: 1. Het nieuwe GLB: van bedrijfstoeslagrechten naar betalingsrechten 2. Waaruit bestaan de vergroeningseisen? 3. Wanneer aan ecologisch aandachtsgebied voldoen? 4. Hoe aan de verplichting van ecologisch aandachtsgebied voldoen? 5. Ecologisch aandachtsgebied en agrarisch natuurbeheer 6. Hoeveel wordt mijn subsidie verlaagd? 7. Wat als de vergroeningseisen op een later tijdstip aangescherpt worden? 8. Regelgeving nog niet definitief 9. Meer informatie 1. Het nieuwe GLB: van bedrijfstoeslagrechten naar betalingsrechten In 2015 start de Europese Unie met het nieuwe Europese Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). De huidige bedrijfstoeslagrechten worden met ingang van die datum vervangen door betalingsrechten. Dit bestaat uit twee onderdelen, de basisbetaling (70%) en de aanvullende betaling voor vergroening (30%). De aanvullende betaling voor vergroening is verbonden aan maatschappelijke doelen zoals biodiversiteit. Daarnaast stapt het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid over naar betaling per hectare Dit in tegenstelling tot het oude systeem ( ) dat was gebaseerd op historische betalingen. 2. Waaruit bestaan de vergroeningseisen? De vergroeningseisen zijn in het kort: gewasdiversificatie op bouwland behoud van blijvend grasland 5% van het bouwland als ecologisch aandachtsgebied

2 Het laatste punt kan raakvlakken hebben met het agrarisch natuurbeheer dat u voert of misschien wilt gaan voeren. 3. Wanneer aan ecologisch aandachtsgebied voldoen? In het stroomschema hieronder staat een overzicht in welke situatie u aan ecologisch aandachtsgebied moet voldoen. In het schema gebruikte termen: Landbouwoppervlakte = bouwland (inclusief braak) + blijvend grasland + blijvende teelten; Bouwland = landbouwoppervlakte blijvend grasland blijvende teelten Heeft u een volledig biologisch bedrijf met meer dan 15 hectare bouwland? Dan kunt u meteen door naar onderdeel 5 - Ecologisch aandachtsgebied en agrarisch natuurbeheer. STROOMSCHEMA ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED (EA) 1. Bent u biologisch landbouwer? 1.b Is uw bedrijf volledig biologisch? vrijgesteld van EA Voor het deel van uw bedrijf dat niet biologisch is, moet u voldoen aan de EA voorwaarde 2. Is uw oppervlakte bouwland inclusief tijdelijk grasland ten hoogste 15 hectare? EA niet verplicht 3a. Bestaat het bouwland voor meer dan 75% uit tijdelijk grasland, braak en/ of vlinderbloemige gewassen? 3b. Is het bouwland zonder het tijdelijk grasland, braak en/of vlinderbloemige gewassen ten hoogste 30 hectare? EA niet verplicht EA verplicht 4a. Bestaat de totale subsidiabele landbouwoppervlakte voor meer dan 75% uit tijdelijk en blijvend grasland? 4b. Is het bouwland zonder het tijdelijk grasland, ten hoogste 30 hectare? EA niet verplicht EA verplicht EA verplicht

3 4. Hoe aan de verplichting van ecologisch aandachtsgebied voldoen? Voor de verplichting van ecologisch aandachtsgebied zijn verschillende mogelijkheden: een keuze uit de algemene lijst duurzaamheidcertificaat collectieve invulling U leest alle uitleg op ons klantportaal, mijn.rvo.nl. Ga naar Gemeenschappelijk landbouwbeleid nieuw GLB > Vergroeningseisen en Ecologisch aandachtsgebied. Hieronder een kort overzicht van de drie mogelijkheden. Hierna worden de opties kort beschreven. Op ons klantportaal kunt u per optie meer informatie vinden over de exacte voorwaarden. Ga daarvoor naar de pagina Gemeenschappelijk landbouwbeleid nieuw GLB op mijn.rvo.nl. Optie 1: de algemene lijst Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kunt u kiezen voor één of meer van de volgende elementen van de algemene lijst. Bij het vanggewas voor ecologisch aandachtsgebied moet de teelt steeds bestaan uit een mengsel van tenminste twee gewassen uit dezelfde categorie. Dubbele uitbetaling (zowel via agrarisch natuurbeheer als aanvullende betaling voor vergroening) is niet mogelijk. Weegfactoren Er zijn weegfactoren per invulling vastgesteld. Afhankelijk van uw invulling bepaalt u hoeveel hectare u nodig heeft om te voldoen aan 5% ecologisch aandachtsgebied. Als een invulling een kleine bijdrage aan biodiversiteit heeft dan is de weegfactor minder dan één. Hierdoor heeft u meer hectares nodig om aan de verplichting te voldoen. Zo heeft een vanggewas weegfactor 0,3 en telt dus mee voor 0,3 hectare ecologisch aandachtsgebied. Of één hectare beheerde akkerrand met weegfactor 1,5 telt voor 1,5 hectare ecologisch aandachtsgebied. Landschapselementen zoals houtwallen, heggen, vrijstaande bomen en bomenrijen worden niet als invulling van het ecologisch aandachtsgebied opengesteld in de algemene lijst. Voor Stikstofbindende gewassen, Vanggewassen (standaard, cat. 1 en Vanggewassen aaltjesbestrijding, cat. 3 kunt u oppervlaktes gebruiken waarop ook een PSAN- of SNL-beheerovereenkomst rust. Dat hangt af van het gewas dat volgens het PSAN- of SNLbeheerpakket aanwezig moet zijn. Is dit zowel een stikstofbindend- als een vanggewas, dan kan het. (link naar lijst met beheerpakketten? Optie 2: duurzaamheidcertificaat Voor de invulling van het duurzaamheidcertificaat kunt u gebruik maken van verschillende pakketten: 1. akkerbouw-strokenpakket (3 tot 20 meter breed). Dit zijn akkerranden waarvoor beheereisen gelden. U kunt hiervoor PSAN- of SNL-akkerranden geheel of gedeeltelijk inzetten, als deze niet breder zijn dan 20 meter. Ook PSAN- of SNLlandschapselementen (buiten natuurterrein) zijn mogelijk, als deze landschapselementen grenzen aan bouwland en aanvullend zijn op de ecologisch aandachtsgebied-akkerrand. In dat geval houdt u zich nog steeds aan de beheereisen van het PSANof SNL-pakket 2. pakket Veldleeuwerik. Meer informatie over dit pakket vindt u op de website van de Stichting: 3. pakket Biodiversiteits+label. Meer informatie over deze laatste twee pakketten kunt u vinden op de website van de betreffende aanbieder van het pakket. Voor optie 2 en 3 kunt u de oppervlaktes inzetten waarop ook een PSAN- of SNL-beheerovereenkomst rust. Maakt u gebruik van het duurzaamheidcertificaat? Dan moet u uw hele verplichting ecologisch aandachtsgebied op deze wijze invullen. Het is dus niet mogelijk om deze optie te combineren met optie 1.

4 Opties Weegfactor Voorwaarden Soorten Voor Ecologisch 1 a. Grenst aan bouwland Geen eisen aandachtsgebied onbeheerde akkerrand b. Is ten minste 1 meter breed (en maximaal 20 meter) c. Geen landbouwproductie (niet maaien en begrazen) Stikstofbindende gewassen 0,7 Nateelt verplicht op uitspoelingsgevoelige gronden bij beëindiging van de teelt in de herfst Luzerne, Lupine, Esparcette, Rolklaver, Rode klaver, Veldboon en Voederwikke Wilgenhakhout 0,3 Voorwaarden worden nog nader Wilgen bekend gemaakt Vanggewassen (standaard), cat. 1 0,3 a. Mengsel van minimaal twee soorten uit cat. 1/2 inzaaien of gras inzaaien als ondervrucht in het hoofdgewas b. Meststoffengebruik mag c. Minimaal tien weken op het land d. Uiterlijk 1 oktober inzaaien e. Gewasbeschermingsmiddel is niet toegestaan, tijdens de tien weken dat het vanggewas er staat en tot en met 31 december f. Vanggewassen na maïs op uitspoelingsgevoelige grond tellen niet mee Cat. 1 en 2: Alexandrijnse klaver, Beemdlangbloem, Bladkool, Bladraap, Bladrammenas Deder, Engels raaigras, Erwten, Ethiopische mosterd, Facelia, Festulolium, Franse boekweit, Gele mosterd, Incarnaat klaver, Italiaans/Westerwolds raaigras, panse haver, Lupine, Niger, Perzische, klaver, Rietzwenkgras, Rode klaver, Sarepta mosterd/caliente, Seradelle, Soedangras/Sorghum, Spurrie, Stoppelknollen, Timothee, Veldbeemdgras, Vlas, Voederwikke, Witte klaver, Zwaardherik Vanggewassen na vlas of 0,3 a. Mengsel van minimaal twee Cat. 1 en 2 hennep, cat. 2 soorten uit cat. 1/2 inzaaien of gras inzaaien als ondervrucht in het hoofdgewas b. Meststoffengebruik mag c. Uiterlijk 1 oktober inzaaien d. Gewasbeschermingsmiddel is toegestaan Vanggewassen aaltjesbestrijding, cat. 3 0,3 a. Mengsel van minimaal twee soorten uit cat. 3 inzaaien. Voor deze gewassen geldt dat gewasbescherming mag worden toegepast b. Mengsel van minimaal twee soorten uit cat. 1/2. Hiervoor geldt: gewasbeschermingsmiddel tijdens de tien weken dat het vanggewas er staat tot 31 december is niet toegestaan c. Meststoffengebruik mag d. Uiterlijk 1 oktober inzaaien e. Vanggewassen na maïs op uitspoelingsgevoelige grond tellen niet mee Cat. 3: Afrikaantje hoog, Afrikaantje laag, Raketblad, Zwaardherik, panse Haver

5 Nog niet goedgekeurd door Europese Commissie De pakketten voor de invulling van het duurzaamheidcertificaat zijn nog niet goedgekeurd door de Europese Commissie. Het is op dit moment nog niet zeker of u in 2015 voor deze vorm kunt kiezen. Zodra de Commissie haar goedkeuring heeft gegeven vermelden wij dit op ons klantportaal. Optie 3: collectieve invulling Groepen van landbouwers kunnen in 2015 kiezen voor een collectieve invulling van het ecologisch aandachtsgebied. De groep bestaat uit maximaal tien landbouwers met bijeengelegen bedrijven. De bedrijven moeten voor 80% binnen een straal van 15 kilometer van elkaar liggen. Elke landbouwer moet op zijn eigen bedrijf voor ten minste 50% invulling geven aan zijn eigen ecologisch aandachtsgebied. De verschillende ecologische aandachtsgebieden moeten aan elkaar grenzen. Bij de collectieve invulling van de verplichting ecologisch aandachtsgebied moet gebruik worden gemaakt van de opties uit de algemene lijst. Inzet PSAN- en SNL-beheereenheden Voor alle hierboven genoemde opties geldt dat de inzet van PSAN- en/of SNL-beheereenheden slechts mogelijk is voor zover de eisen voor ecologisch aandachtsgebied niet strijdig zijn met de beheereisen van het betreffende PSAN- of SNL-beheerpakket. Houd ook rekening met de wegingsfactoren. De oppervlakte van uw PSAN- of SNL-pakket telt niet altijd één-opéén mee voor de vergroening. Wilt u PSAN-beheereenheden inzetten voor ecologisch aandachtsgebied? Kijk dan goed naar de nog resterende looptijd van die beheereenheden. 5. Ecologisch aandachtsgebied en agrarisch natuurbeheer? Landbouwers die aan de vergroeningseisen moeten voldoen krijgen daarvoor een aanvullende betaling. Zet u uw PSAN- of SNL-beheerovereenkomst geheel of gedeeltelijk in om aan de verplichting voor ecologisch aandachtsgebied te voldoen? Als de naleving van de beheereis ook een eis is die geldt voor ecologisch aandachtsgebied, dan zou u twee keer betaald worden voor dezelfde eis. Dit is volgens de EU-regels niet toegestaan. Om te voorkomen dat u een dubbele betaling krijgt wordt uw betaling voor het agrarisch natuurbeheer dan verlaagd. U krijgt voor dat deel dan dus minder of geen subsidie voor SNL. Heeft u een vergroeningsverplichting op het gebied van gewasdiversificatie of de instandhouding van blijvend grasland? En heeft u PSAN- en/of SNLgraslandpakketten? Dan wordt uw beheervergoeding voor die pakketten niet verlaagd. Deze pakketten zijn namelijk niet specifiek gericht op gewasdiversificatie of de instandhouding van blijvend grasland. U kunt deze pakketten uiteraard niet inzetten om te voldoen aan uw ecologisch aandachtsgebied. 6. Hoeveel wordt mijn subsidie verlaagd? Zet u voor duurzaamheidscertificaat (zie optie 2) PSAN- en/of SNL-oppervlaktes in? Dan komt u voor die oppervlaktes niet in aanmerking voor de beheervergoeding. Maar u moet dan wel blijven voldoen aan de PSAN- en/of SNL-beheereisen. Wilt u voor de algemene lijst (zie optie 1) PSAN- en/of SNL-oppervlaktes inzetten? Voor deze oppervlakte verlagen wij de subsidie met het bedrag vermeld in tabel 1. Uitzondering hierop vormt de inzet van het SNL-beheerpakket landschap L Griendje, in de vergoeding van dat pakket is dit niet van toepassing. Heeft u een volledig biologisch bedrijf? Dan bent u vrijgesteld van de verplichting ecologisch aandachtsgebied, omdat u door uw wijze van bedrijfsvoering al een belangrijke bijdrage levert aan klimaat en milieu. Daarom ontvangt u ook een aanvullende betaling voor vergroening. Heeft u meer dan 15 hectare bouwland en PSAN- en/of SNLakkerranden? Dan kan het voorkomen dat wij uw beheervergoeding toch moeten verlagen. Hiervan kan sprake zijn als, naast de beheereenheden, niet ten minste 5% van uw bedrijf bestaat uit oppervlaktes die zouden kunnen voldoen aan ecologisch aandachtsgebied. In tabel 1 vindt u een overzicht van de subsidieverlaging per pakket. De verlaging op uw beheervergoeding kunt u berekenen door het bedrag te vermenigvuldigen met de oppervlakte die u inzet voor ecologisch aandachtsgebied. Bij de PSAN-pakketten zijn de tarieven uit 2009 gebruikt, omdat de subsidieperiode van alle nog lopende PSAN-aanvragen in 2009 is gestart. Voor de SNL-pakketten zijn in tabel 1 de tarieven van 2015 gebruikt. Elk jaar stellen Gedeputeerde Staten van uw provincie de SNL-tarieven opnieuw vast. De SNLtarieven voor 2016 en verder zijn op dit moment nog niet bekend.

6 7. Wat als de vergroeningseisen op een later tijdstip aangescherpt worden? Het kan zijn dat u door een aanscherping van de voorwaarden van uw bestaande ecologische aandachtsgebied niet langer kunt voldoen aan uw beheerverplichtingen. Of dat u opeens een verplichting voor ecologisch aandachtsgebied krijgt die u voorheen niet had. Als dat gebeurt krijgt u alsnog de mogelijkheid om uw beheerovereenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Wij houden u daarvan op de hoogte. 8. Regelgeving nog niet definitief Het beleid is nog niet op alle onderdelen definitief. De invulling van het duurzaamheidscertificaat moet nog worden goedgekeurd. Zodra er meer informatie is leest u dat op mijn.rvo.nl. 9. Meer informatie Heeft u vragen, kijk dan op mijn.rvo.nl. Of neem telefonisch contact met ons op: (lokaal tarief). Tabel 1: verlaging van subsidie van actieve PSAN- en SNL-bouwlandpakketten Regeling Pakketcode Code Regeling Pakketnaam verlaging van subsidie PSAN 3400 Bijlage 23a Faunarand algemeen op klei PSAN 3401 Bijlage 23a Faunarand algemeen op zand PSAN 3405 Bijlage 23c Grauwe kiekenrand op zand PSAN 3410* Bijlage 24a Akkerrijke flora I 355 PSAN 3420* Bijlage 26a Akkerrijke flora II 610 PSAN 3430 Bijlage 28 Akkerfloraranden PSAN 3370* Bijlage 28c, onderdeel B Ganzenfoerageergebied, bouwland maximaal 676 PSAN 3380* Bijlage 28c, Ganzenfoerageergebied, vroege groenbemester 0 onderdeel C PSAN 3390* Bijlage 28c, onderdeel D Ganzenfoerageergebied, late groenbemester 0 SNL 8061 A a1 Bouwland met broedende akkervogels op klei SNL 8062 A a2 Bouwland met broedende akkervogels op zand SNL 8063 A b1 Bouwland met broedende akkervogels op klei SNL 8064 A b2 Bouwland met broedende akkervogels op zand SNL 8065 A c1 Bouwland met broedende akkervogels op klei SNL 8066 A c2 Bouwland met broedende akkervogels op zand SNL 8067 A d1 Bouwland met broedende akkervogels op klei SNL 8068 A d2 Bouwland met broedende akkervogels op zand SNL 8081 A a Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels op klei SNL 8082 A b Bouwland met doortrekkende en overwinterende akkervogels op zand SNL 8091* A a Bouwland voor hamsters SNL 8092 A b Opvangstrook voor hamsters SNL 8151* A a Akker met waardevolle flora 125 SNL 8152* A b Akker met waardevolle flora 368 SNL 8153* A c Akker met waardevolle flora 435 SNL 8161* A a Chemie- en kunstmestvrij land 553 SNL 8162* A b Chemie- en kunstmestvrij land 605 SNL 8163* A c Chemie- en kunstmestvrij land 639 SNL 8181 A Akkerflora-randen * Dit zijn vollevelds vlakkenpakketten. Als u beheereenheden met dit beheerpakket wilt inzetten als akkerrand, dan kan dat alleen als de beheereenheid voldoet aan de eisen ecologisch aandachtsgebied. U kunt een beheereenheid niet gedeeltelijk inzetten.

7 Bestandsnaam: Informatiebulletin vergroening gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL 1.0.doc Map: \\lnv.intern\grp\dr\contentmanagement\opdrachten 2014\Keten SNL\infobulletin Sjabloon: C:\Documents and Settings\FEENSTRAW\Application Data\Microsoft\Sjablonen\Normal.dot Titel: 1 Onderwerp: Auteur: verheyden Trefwoorden: Opmerkingen: Aanmaakdatum: :00:00 Wijzigingsnummer: 2 Laatst opgeslagen op: :00:00 Laatst opgeslagen door: feenstraw Totale bewerkingstijd: 3 minuten Laatst afgedrukt op: :01:00 Vanaf laatste volledige afdruk Aantal pagina's: 6 Aantal woorden: (ong.) Aantal tekens: (ong.)

Opties en voorwaarden Algemene lijst 2015

Opties en voorwaarden Algemene lijst 2015 Opties en voorwaarden Algemene lijst 2015 Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kon u in 2015 kiezen voor 1 of meer van de volgende elementen van de algemene lijst. Opties

Nadere informatie

Vergroening 2016: gevolgen voor beheerovereenkomsten PSAN, SNL en ANLb

Vergroening 2016: gevolgen voor beheerovereenkomsten PSAN, SNL en ANLb Vergroening 2016: gevolgen voor beheerovereenkomsten PSAN, SNL en ANLb Infobulletin mei 2016 In dit nummer: 1. Het nieuwe GLB: van bedrijfstoeslagrechten naar betalingsrechten 2. Waaruit bestaan de vergroeningseisen?

Nadere informatie

Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2016

Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2016 Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2016 Laatst gewijzigd 2 september 2016 Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kunt u in 2016 kiezen voor 1 of meer van de volgende

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder 28 januari 2015 NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB december 2014. Het beleid moet nog definitief gemaakt worden waardoor

Nadere informatie

Gebruik percelen en GLB in 2015

Gebruik percelen en GLB in 2015 Gebruik percelen en GLB in 2015 Wat doen wij? Makelaardij: Aan- en verkoop van boerderijen/grond Pachtzaken Advies: Gebruiksnormenberekening en bemestingsplannen Gecombineerde aanvraag oppervlakten Subsidies

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gerard Willems/ Veronique Verdurmen-Serrarens/ Frank van Oorschot NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB op 4-11-2014. Het

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Groenbemesting advies

Groenbemesting advies Groenbemesting advies GLB in de groenbemesters Dries Adams vertelt: groenbemester voor de koeien Mengsels geven meer organische stof samen zaaien, samen groeien Het doel van een groenbemester is productie

Nadere informatie

Erfgoed in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Erfgoed in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Erfgoed in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Erfgoed in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Colofon Visie Erfgoed en Ruimte, programmalijn Levend Landschap Tekst: Edwin Raap Eindredactie: Isabel van

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Agenda 20.15u Opening 20.20u GLB-beleid: De vergroeningseisen 21.15u Pauze 21.30u GLB-beleid: hoogte premie en kortingen 21.50u Aandachtspunten bij invullen gecombineerde opgave 22.15u Vragen en discussie

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED /

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / 11.05.2015 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel

Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel Openstellingsbesluit Agrarisch natuurbeheer van Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel van 19 april 2016, nr. 2016/0114354 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

Gewassen per 1 januari 2015

Gewassen per 1 januari 2015 Gewassen per 1 januari 2015 Vervallen gewassen In de tabel met vervallen gewassen ziet u welke gewasomschrijvingen zijn vervallen per 1 januari 2015. Heeft u percelen geregistreerd met deze omschrijving?

Nadere informatie

Het nieuwe GLB. Klaas Johan

Het nieuwe GLB. Klaas Johan Het nieuwe GLB Klaas Johan Osinga kjosinga@lto.nl, @KJOsinga Programma 1. Brussel: hoe werkt het proces? 2. Geld en LTO-inzet 3. Toeslagrechten, vergroening 4. Mogelijkheden marktbeleid 5. Mogelijkheden

Nadere informatie

SNL Agrarisch natuurbeheer

SNL Agrarisch natuurbeheer SNL Agrarisch natuurbeheer DR code Index N&L Agrarisch Beheer A01 Agrarische faunagebieden A01.01 Weidevogelgebied A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode 8001 A01.01.01a Weidevogelgrasland met rustperiode

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Alex De Vliegher In samenwerking met K. Nijs, H. Hernalsteen en G. Rombouts (Dept LV Vlaanderen) Juni 2016 Alex De Vliegher tel 09 272 26 95 alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

Groenbemesters GLB vergroeningsmengsels Tussen- en nagewassen Vanggewassen

Groenbemesters GLB vergroeningsmengsels Tussen- en nagewassen Vanggewassen Groenbemesters GLB vergroeningsmengsels Tussen en nagewassen Vanggewassen De Perfect(e) Bodem basis voor iedere teelt Om de teelt van een gewas succesvol te laten verlopen moet de uitgangssituatie optimaal

Nadere informatie

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1

Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 Bijlage tarieven begrotingsjaar 2016 in euro s per eenheid De jaarvergoeding voor de natuurbeheertypen, opgenomen in bijlage 1 nr BT Beheertype Tarief 2016 N01.01 Zee en wad 1,62 N01.02 Duin- en kwelderlandschap

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Agro-nieuwsbrief augustus 2014 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

Hieronder volgen schematisch enkele gegevens omtrent gewassen die op de wildakker thuishoren: gewas zaaitijd overige aspecten

Hieronder volgen schematisch enkele gegevens omtrent gewassen die op de wildakker thuishoren: gewas zaaitijd overige aspecten WILDWEIDE- WILDAKKERMENGSEL Het is wildbeheerders niet onbekend dat door het treffen van biotoopverbeterende maatregelen een structurele verbetering van het leefgebied van wild verkregen kan worden. Bij

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB

Vergroening binnen het nieuwe GLB Vergroening binnen het nieuwe GLB Studiedag: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Info over vergroening en agromilieu-klimaatmaatregelen 24 maart 2015, Brussel Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams

Nadere informatie

Groenbemesters GLB vergroeningsmengsels Tussen- en nagewassen Vanggewassen

Groenbemesters GLB vergroeningsmengsels Tussen- en nagewassen Vanggewassen Groenbemesters GLB vergroeningsmengsels Tussen en nagewassen Vanggewassen De Perfect(e) Bodem basis voor iedere teelt GLB Vergroeningsmengsels Om de teelt van een gewas succesvol te laten verlopen moet

Nadere informatie

DOMEINNAAM CODE OMSCHRIJVING BEGINGELDIGHEID EINDGELDIGHEID

DOMEINNAAM CODE OMSCHRIJVING BEGINGELDIGHEID EINDGELDIGHEID DOMEINNAAM CODE OMSCHRIJVING BEGINGELDIGHEID EINDGELDIGHEID 174 Bloemzaden open grond 175 Bloemkwekerijgewassen (inclusief bloemzaden) 1-1-1970 176 Bloembollen en - knollen 1-1-1970 212 Fruit 1-1-1970

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2 Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.2 14 december 2015 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

Achtergronddocument. Erfgoed in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Achtergronddocument. Erfgoed in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Achtergronddocument Erfgoed in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Erfgoed in het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Achtergronddocument Colofon Visie Erfgoed en Ruimte, programmalijn Levend Landschap

Nadere informatie

Beheerpakketten Akkerbouw

Beheerpakketten Akkerbouw Rekensystematiek agrarisch natuurbeheer, Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL) Onderdeel: Beheerpakketten Akkerbouw Auteur: Dienst Landelijk Gebied: Warmelt Swart, Remco Schreuder en David

Nadere informatie

Klaas Johan

Klaas Johan GLB 2014-2020: wat betekent dit voor ons? Klaas Johan Osinga kjosinga@ltonoord.nl, @KJOsinga Belangrijke punten 1. Het GLB: waar staan we nu? 2. Budget 3. Definitie subsidiabele grond, actieve agrariër

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36127 16 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ/14194346,

Nadere informatie

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017 Actualiteiten en Ervaringen met het nieuwe GLB Ninove 10/01/2017 Betalingen Reeds uitgevoerd en nog te verwachten Bedrijfstoeslag en crisissteun Bedrijfstoeslag Alle landbouwers met betalingsrechten: Basisbetaling

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2008-67 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 11 november 2008 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperioden en de tarieven,

Nadere informatie

DEROGATIEVOORWAARDEN 2015

DEROGATIEVOORWAARDEN 2015 1 AANVRAAG Het aanvragen van derogatie in 2015 bestaat uit twee stappen: 1. als u derogatie wil toepassen, dient u een aanvraag in bij de Mestbank, uiterlijk op 31 juli 2015. Door die aanvraag te doen,

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

EAG COVERMENGSELS TIJDELIJKE WEIDEMENGSELS

EAG COVERMENGSELS TIJDELIJKE WEIDEMENGSELS EAG COVERMENGSELS EN TIJDELIJKE WEIDEMENGSELS 2015 VOORDELEN COVERMENGSELS Principe : Het samenvoegen van soorten groenbedekkers met de bedoeling er landbouwkundige voordelen uit te halen zoals : Voldoen

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).

Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). GLB update 26 april 2016 Hierbij enkele actualiteiten over het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Problemen met betalingen 2015 De invoering van het nieuwe GLB heeft in 2015 tot de nodige hoofdbrekens

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 7 oktober 2012 1 A01.01 Weidevogelpakketten A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden A01.01.03

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin?

Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin? Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin? Abts Mathias Departement Landbouw en Visserij Inhoudstafel * Inleiding: wat is duurzame landbouw? * Verplichtingen

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer SCAN versie 1.5d 1 december FAC versie december 2016 ANLb

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer SCAN versie 1.5d 1 december FAC versie december 2016 ANLb Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.3 14 december 2016 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten Update GLB 26 mei 2015 Tot 15 juni heeft u de mogelijkheid de gecombineerde opgaaf te doen. Hierover, maar ook op drie andere niveaus, blijft Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om aandacht vragen.

Nadere informatie

DEROGATIEVOORWAARDEN 2016

DEROGATIEVOORWAARDEN 2016 1 AANVRAAG Het aanvragen van derogatie in 2016 bestaat uit twee stappen: 1. als u derogatie wil toepassen, dient u een aanvraag in bij de Mestbank, uiterlijk op 15 februari 2016. Door die aanvraag te doen,

Nadere informatie

Vergroening binnen het GLB

Vergroening binnen het GLB Vergroening binnen het GLB Een meerwaarde voor wild en akkerfauna? > > Tekst: Kathleen Vanhuyse Foto s: Willy Mortier, Willy Van Leemputte en Peter Van Hoey. In 1962 ging Europa van start met een Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Gedeputeerde Staten van Flevoland; 2016-51 Nummer 1956346 Derde wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 136 van de Provinciewet bekend

Nadere informatie

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel

Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Toelichting op wijzigingen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Overijssel Met ingang van 1 januari 2010 is het Programma Beheer vervangen door het Subsidiestelsel Natuur- en Landschapsbeheer (SNL). Het

Nadere informatie

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL.

Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-bijdragen op basis van de PSNL. Subbijlage 11. Vergoedingen voor agromilieuverbintenissen en EU-n op basis van de PSNL. 1 Vergoedingen 2010 voor verbintenissen aangegaan volgens PSNL systematiek Bijlagenr. Bijlagenaam Inkomste Overige

Nadere informatie

WELKOM! Eerste studieavond kennisverbreding Akkernatuur 30 januari 2017 Obdam

WELKOM! Eerste studieavond kennisverbreding Akkernatuur 30 januari 2017 Obdam WELKOM! Eerste studieavond kennisverbreding Akkernatuur 30 januari 2017 Obdam Programma 20.00 uur Opening door Johan van Nieuwenhuyzen, bestuurslid 20.10 uur Toelichting op ANV Hollands Noorden door Ellen

Nadere informatie

ADVIES OVER DE IMPLEMENTATIE VAN HET NIEUWE GLB

ADVIES OVER DE IMPLEMENTATIE VAN HET NIEUWE GLB ADVIES OVER DE IMPLEMENTATIE VAN HET NIEUWE GLB Inleiding In 2013 hebben ondergetekenden van de Directeur-Generaal Agro Mr. Dr. Hoogeveen een adviesopdracht ontvangen, die mede omvat de implementatie van

Nadere informatie

Blijvend grasland datum /

Blijvend grasland datum / ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VEELGESTELDE VRAGEN Blijvend grasland

Nadere informatie

Provinciaal blad nr

Provinciaal blad nr Provinciaal blad nr. 2009-64 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij V 17 november 2009 dhr. W. Maalderink, telefoon 038 499 86 44 Openstelling en subsidieplafonds agrarisch en particulier natuurbeheer

Nadere informatie

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering Groenbemesters 2015-2016 Een vruchtbare investering Beste akkerbouwer, Gezondheid, structuur en een goed bodemleven van de bodem verbeteren de opbrengst van teeltgewassen en hiermee ook uw bedrijfsresultaat.

Nadere informatie

bladrammenas Facelia Incarnaatklaver onkruid Structuur

bladrammenas Facelia Incarnaatklaver onkruid Structuur bladrammenas Facelia Incarnaatklaver Wikken afspoeling onkruid doorlaatbaarheid Structuur Naar de diepere grondlagen Gele mosterd Japanse haver Facelia Wikken afspoeling Organisch materiaal onkruid VOORDELEN

Nadere informatie

Provinciaal blad 2009, 50

Provinciaal blad 2009, 50 Provinciaal blad 2009, 50 ISSN 0920-105X Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 10 november 2009, kenmerk 2009INT251102 tot vaststelling van de subsidieplafonds, aanvraagperioden en de tarieven

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011;

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Provincie Noord-Holland 2011; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 9 februari 2016, nummer 585532-724364, tot gewijzigde vaststelling van tarieven voor natuur- en landschapsbeheer voor de jaren 2014, 2015 en 2016 op

Nadere informatie

VERGROENING GEWASDIVERSIFICATIE - BIJLAGE /

VERGROENING GEWASDIVERSIFICATIE - BIJLAGE / VERGROENING GEWASDIVERSIFICATIE - BIJLAGE / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage

Ministerie van Economische Zaken. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Ministerie van Economische Zaken > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres

Nadere informatie

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren

Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Vragen en antwoorden over de SNL-applicatie 2014 naar aanleiding van de instructiebijeenkomsten voor gebiedscoördinatoren Moet ik alle consistentiesignalen in de Toolkit oplossen, voordat de beheereenheden

Nadere informatie

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering Groenbemesters 2015-2016 Een vruchtbare investering Beste akkerbouwer, Gezondheid, structuur en een goed bodemleven van de bodem verbeteren de opbrengst van teeltgewassen en hiermee ook uw bedrijfsresultaat.

Nadere informatie

Bekendmaking. Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van , nr

Bekendmaking. Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van , nr Bekendmaking Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Zeeland van 3-11-2009, nr. 09035299 Vaststelling van de subsidieplafonds, de aanvraagperiode en de tarieven voor het begrotingsjaar 2010 ten behoeve

Nadere informatie

Toelichting betaalspecificatie

Toelichting betaalspecificatie Toelichting betaalspecificatie In deze toelichting leest u uitleg over de begrippen in de betaalspecificatie en hoe de oppervlakte en bedragen bepaald zijn. Staat er deelgebied? Dan bedoelen wij ook leefgebied.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2802 18 mei 2016 Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016, wijziging Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

Biodiversiteit preventie en communicatie

Biodiversiteit preventie en communicatie Biodiversiteit preventie en communicatie Verantwoord omgaan met bijen maatregelen en communicatie Resultaten 2017 Introductie project Bijen zijn erg belangrijk voor de bestuiving van vele gewassen. 80%

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 7441 10 november 2015 Openstellingsbesluit 2015 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van Limburg maken

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 11 februari 2010 1 A01 Agrarische faunagebieden Beheertype A01.01: Weidevogelgebied Beheerpakket A01.01.01: Weidevogelgrasland met rustperiode

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen Invullen eva 2015 op e-loket eva2015:

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Ontwikkeling van het GLB van start tot nu Start (1960): gebrek aan voedsel, geld en arbeid verhoging

Nadere informatie

Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) Waar gaat het om? De Europese Commissie houdt tot 8 maart 2016 een openbare consultatie over

Nadere informatie

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Datum 18 december 2014 Betreft Aansluiting vergroening GLB en agrarisch natuur- en landschapsbeheer > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Ministerie van Economische Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

Vergroening - Ecologisch aandachtsgebied (EAG)

Vergroening - Ecologisch aandachtsgebied (EAG) Directe steun LV Versie 08/01/2015 Vergroening - Ecologisch aandachtsgebied (EAG) Info-fiche voor landbouwers: http://www.ruraalnetwerk.be/sites/default/files/pagina_files/fiche%2013%20vergroening%20-

Nadere informatie

BEHEEROVEREENKOMSTEN. Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren

BEHEEROVEREENKOMSTEN. Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren BEHEEROVEREENKOMSTEN Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren LANDBOUW + NATUUR i.p.v. landbouw vs. natuur 13/03/2017 2 Beheerovereenkomsten Wat? Vrijwillig Overeenkomst VLM -

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Uitkomst vervolgonderzoek Drank en Horecawet gemeente Heusden

Uitkomst vervolgonderzoek Drank en Horecawet gemeente Heusden College V200801405 Uitkomst vervolgonderzoek Drank en Horecawet gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding: Op 16 september 2008 heeft de Voedsel en Warenautoriteit (VWA) een vervolgonderzoek gedaan naar

Nadere informatie

Onderwerp: Stemmen in Willekeurig Stemlokaal, verkiezingen Europees parlement 4 juni 2008

Onderwerp: Stemmen in Willekeurig Stemlokaal, verkiezingen Europees parlement 4 juni 2008 Raad Samenvatting: Inleiding: Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006, Tweede Kamer verkiezingen 2006 en de Provinciale Staten verkiezingen van 2007 heeft onze gemeente deelgenomen aan het project Stemmen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A

PROVINCIAAL BLAD. Artikel 1 De Uitvoeringsregeling Natuur- en Landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL) wordt als volgt gewijzigd: A PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 2745 24 oktober 2014 Provincie Noord-Holland; Wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie natuuren landschapsbeheer Noord-Holland en

Nadere informatie

PVM AKKERRANDENMENGSELS MATERIALEN. Telefoon 0316-248099 Telefax 0316-248083

PVM AKKERRANDENMENGSELS MATERIALEN. Telefoon 0316-248099 Telefax 0316-248083 PVM EENJARIG MENGSEL KRUIDENRIJKE ZOOM/BLOEMRIJK GRASLAND NR. 1 Doelsoort : Planten die van nature in Nederland op kleigronden voorkomen (=inheemse flora). Mengsel : Meerjarig mengsel met plantensoorten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT HET UITVOEREN VAN GRONDONTLEDINGEN.

SUBSIDIEREGLEMENT HET UITVOEREN VAN GRONDONTLEDINGEN. SUBSIDIEREGLEMENT HET UITVOEREN VAN GRONDONTLEDINGEN. Artikel 1. Inwoners van Herne die land- en/of tuinbouwers zijn in hoofd- of bijberoep kunnen een subsidie krijgen voor het inzaaien van groenbemesters

Nadere informatie

PT-Koepelproject Biodiversiteit & Plantgezondheid in de rozenteelt Resultaten seizoen 2016

PT-Koepelproject Biodiversiteit & Plantgezondheid in de rozenteelt Resultaten seizoen 2016 PT-Koepelproject Resultaten seizoen 206 PT-Koepelproject Verslaglegging : November 206 Contactpersoon : Chiel van der Voort, Cultus Agro Advies Locatie : Rosa Mundo, Meerlo Projectnummer Cultus : O- Projectnummer

Nadere informatie

VERGROENING BINNEN HET NIEUWE GLB; ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED

VERGROENING BINNEN HET NIEUWE GLB; ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED VERGROENING BINNEN HET NIEUWE GLB; ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED - Regionaal overleg Milieu- 16 maart 2017 Pieter Verdonckt pieter.verdonckt@inagro.be Landbouw & Maatschappij, Inagro Vergroening: algemeen

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landschapsbeheer PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 6033 11 november 2016 Openstellingsbesluit 2017 natuurbeheer en SNL subsidieplafond collectief agrarisch natuur- en landscpsbeheer Besluit

Nadere informatie

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5

AgroActualiteiten. Blad 1 van 5 Blad 1 van 5 2014 loopt alweer op het einde, een jaar met verschillende gezichten. Warmste jaar ooit gemeten! En het jaar waarin, volgens de overheid, het herstel is ingezet en de crisis officieel ten

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Landbouwcomice Brugge 16 maart 2015 Marian Van den Bossche

Het nieuwe GLB Landbouwcomice Brugge 16 maart 2015 Marian Van den Bossche Het nieuwe GLB Landbouwcomice Brugge 16 maart 2015 Marian Van den Bossche Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 35 Besluiten: 9 november 2007

provinciaal blad Gedeputeerde Staten der provincie Groningen; Gedeputeerde Staten der provincie Groningen nr. 35 Besluiten: 9 november 2007 provinciaal blad nr. 35 ISSN: 0920-1092 V A N D E P R O V I N C I E G R O N I N G E N 9 november 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen van 30 oktober 2007, nr. 2007-42.338, afd.

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie