COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING"

Transcriptie

1 COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze presentatie is opgenomen.

2 Inleiding Wat is het principe van geen dubbele financiering? = Europees verbod om tweemaal de gederfde inkomsten of extra kosten gemaakt door toepassing van een agromilieumaatregel/beheerovereenkomst/bio te vergoeden 2

3 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? + kort overzicht vergroening 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? + wat met vrijstelling voor biolandbouwers? 3

4 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? 4

5 1) Combinaties van LV-agromilieumaatregelen Kan ik subsidies voor LV-agromilieumaatregelen combineren op eenzelfde perceel? Ja, als het kan volgens de combinatietabel Vb. MO (260 /ha) + VER (125 /ha) Uitbetaling van de combinatie is geplafonneerd tot het Europese maximum: 900 /ha voor meerjarige teelten 600 /ha voor eenjarige teelten 450 /ha voor andere teeltent (vb. grasland) 5

6 Combinatietabel agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio 6

7 Combinatietabel agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio Legende combinatie op zelfde perceel niet mogelijk x combinatie op zelfde perceel mogelijk, geen verlaagde betaling (100% cumulatie) want geen dubbelfinanciering (geen overlappende voorwaarden) en geen aftopping n.a.v. plafondbedragen xx combinatie op zelfde perceel mogelijk, verlaagde betaling of geen betaling voor AMKM (beperkte cumulatie), geen dubbelfinanciering (geen overlappende voorwaarden), wel aftopping n.a.v. plafondbedragen xxx combinatie op zelfde perceel mogelijk, verlaagde betaling of geen betaling voor AMKM (beperkte cumulatie), dubbelfinanciering (overlappende voorwaarden) 7

8 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? 8

9 2) Combinaties van LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten Kan ik subsidies voor LV-agromilieumaatregelen en vergoedingen voor VLM-beheerovereenkomsten combineren op eenzelfde perceel? Ja, als het kan volgens de combinatietabel Vb. BOwater + MO (125 /ha) Uitbetaling van de combinatie is geplafonneerd tot het Europese maximum (deel cofinanciering): 900 /ha voor meerjarige teelten 600 /ha voor eenjarige teelten 450 /ha voor andere teelten (vb. grasland) Vb. BOwater + VLI Extra topup wordt wel uitbetaald (onder voorbehoud goedkeuring EC) 9

10 Combinatietabel agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio 10

11 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? 11

12 3) Combinaties van LV-agromilieumaatregelen/ VLM-beheerovereenkomsten en hectaresteun bio Kan ik subsidies voor LV-agromilieumaatregelen/ VLM-beheerovereenkomsten combineren met de hectaresteun bio op eenzelfde perceel? Ja, als het kan volgens de combinatietabel Vb. HOB/HVB + VLI Uitbetaling van de combinatie is NIET geplafonneerd tot het Europese maximum 12

13 Combinatietabel agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio 13

14 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? 14

15 Zijsprong: kort overzicht vergroening De vergroening korte samenvatting Wat is de vergroeningspremie? Voor wie? Wat zijn de voorwaarden? 15

16 Nieuwe structuur directe inkomenssteun vanaf 2015 Vóór 2015 RVW Bedrijfstoeslag TOESLAGRECHT Gekoppelde steun Vanaf 2015 Randvoorwaarden (RVW) Betaling voor jonge landbouwers Vergroeningspremie Basisbetaling BETALINGSRECHT Gekoppelde steun 16

17 Subsidiabel areaal Welke oppervlakte wordt in rekening gebracht? Subsidiabele oppervlakte aangegeven op 21 april Subsidiabele landbouwgronden zowel Vlaamse als Waalse percelen Grassen en mengsels van grassen (> 5 jaar) Pitfruit, kersen, enthout hop, asperges, Maïs, aardappelen, granen, grasland ( 5 jaar) Bouwland Blijvende teelten Blijvend grasland 17

18 Overzicht vergroening Wie moet voldoen aan wat? * Vrijstelling voor biolandbouwers Vrijgesteld maar ook geen vergroeningspremie Vrijgesteld Naleven vergroeningseis 18

19 Vergroeningspremie Hoeveel bedraagt premie vergroening indien voldaan aan alle vergroeningseisen? Ongeveer 50% van de basisbetaling Vb 50 BR van 250 /ha basisbetaling vergroening ±

20 Vergroening Gewasdiversificatie

21 Algemene principes gewasdiversificatie Bouwland: subsidiabel areaal blijvend grasland blijvende teelten = akkerland LB met ha bouwland Min. 2 gewassen (2 teeltgroepen) LB met >30 ha bouwland Min. 3 gewassen (3 teeltgroepen) 1e hoofdgewas Max 75% 1e hoofdgewas 2e hoofdgewas Max 75% Max 95% 2e gewas 3e gewas 21

22 Uitzondering op vergroeningsvereiste gewasdiversificatie Bio-landbouwers voor percelen die gecertificeerd zijn voor biologische teelt Geen vrijstelling voor gangbare percelen! Landbouwers met hoofdzakelijk grasland of braak Landbouwers met > 50% nieuw areaal bouwland t.o.v. vorige campagne; voorwaarde: andere teelt op alle percelen t.o.v. vorige campagne 22

23 Onder voorbehoud Vergroening Behoud blijvend grasland

24 Behoud Blijvend grasland - vergroening Onder voorbehoud Samengevat: Bescherming ecologisch kwetsbaar blijvend grasland Generieke bescherming van blijvend grasland 24

25 Bescherming ecologisch kwetsbaar blijvend grasland Onder voorbehoud Percelen EKBG mogen niet omgezet worden, noch geploegd Percelen zullen administratief worden aangeduid door overlap van habitatgebieden die reeds beschermd zijn met blijvend graslandpercelen Perceel in habitat zal volledig of gedeeltelijk worden aangeduid als EKBG - % voorgedrukt in VA

26 Opmaak van de ratio voor behoud blijvend grasland Onder voorbehoud Nieuw systeem vanaf 2015 voor vergroening Ratio= Vlaamse areaal blijvend grasland totaal Vlaams landbouwareaal mag niet met meer dan 5% dalen t.o.v. referentieverhouding Referentie op basis van Vlaams areaal blijvend grasland in 2012 en

27 Wanneer attribuut blijvend grasland onder vergroening? Onder voorbehoud Perceel blijvend grasland = elk perceel met graslandcode : Gewascodes 9, 61, 62, 638, 9823, 9824, 701, 702, 745, 9827 (vanaf 2015: 61&62: vervangen door code 60 (grassen); 660: bijkomende code voor luzerne-grasmengsel 701&702: vervangen door code 700 (grasklaver); : braak met min onderhoud znd/met EAG 9827: weiland > 100 oogstbare HS bomen/ha 9824 (natuurbeer): gesplitst (9828, 9829) nat grasland met/znd minimaal onderhoud 5 jaar niet in vruchtwisseling Praktisch: minstens 5 jaar niet in vruchtwisseling => vanaf 1 januari 6 jaar status BG 27

28 Randvoorwaarden versus vergroening Onder voorbehoud Randvoorwaarden Behoud Vlaams areaal BG IRA Oppervlakte ha Referentie: 2003/2005 Maximale daling: 10% Vergroening Behoud Vlaams areaal BG Oppervlakte? ha Referentie: 2012/2015 Maximale daling: 5% Behoud EKBG op perceelsniveau RVW Behoud BG areaal op bedrijfsniveau ahv IRA (preventief) Vergroening 1. Behoud Vlaams areaal BG Behoud BG areaal op regionaal niveau Behoud op individueel niveau zodra daling ratio > 5% 2. Behoud EKBG perceelsniveau Ploeg- en omzettingsverbod van aangeduide percelen 28

29 Uitzondering op vergroeningsvereiste blijvend grasland Bio-landbouwers voor percelen die gecertificeerd zijn voor biologische teelt Geen vrijstelling voor gangbare percelen! Opgelet: BG onder RVW blijft! 29

30 Onder voorbehoud Vergroening Ecologisch aandachtsgebied (EAG)

31 Ecologisch aandachtsgebied Als areaal bouwland > 15 ha dan moet minstens 5% ervan ecologisch aandachtsgebied zijn LANDBOUWER A1 Oppervlakte VA Bouwland Ecologisch aandachtgebied ha 9 ha vrijgesteld LANDBOUWER B1 Oppervlakte VA Bouwland ha 40 ha 2,00 ha Ecologisch aandachtsgebied 5% 31

32 Types ecologisch aandachtsgebied in Vlaanderen: Braakliggend land Vanggewassen en groenbedekkers N-bindende gewassen Bufferstroken langs waterloop Agroforestry Subsidiabele stroken langs bosranden Hakhout met korte omlooptijd Beboste gebieden Landschapselementen Houtkanten Bomen in groep Akkerranden Poelen Grachten 32

33 Landschapselementen en conversietabel Welke landschapselementen komen NIET in aanmerking als EAG? Geïsoleerde bomen Bomenrijen Hoogstamboomgaarden Heggen en hagen Hoe kunnen de types ecologisch aandachtsgebied nu effectief in rekening worden gebracht? Conversietabel opgemaakt met Omzettingsfactoren wanneer het geen perceel betreft Wegingsfactoren: hoeveel van de opp kan in rekening worden gebracht 33

34 Omzetting- en wegingsfactoren ecologisch aandachtsgebied Types ecologisch aandachtsgebied Omzettingsfactor Wegingsfactor Ecologisch aandachtsgebied Braakliggend land n.v.t. 1 1m²=1 m² Bufferstroken 6 1,5 1m=9 m² Agroforestry n.v.t. 1 1m² = 1 m² Subsidiabele stroken langs bosranden Zonder productie 6 1,5 1m = 9 m² Met productie 6 0,3 1m = 1,8 m² Hakhout met korte omlooptijd n.v.t. 0,3 1m² = 0,3 m² Beboste gebieden n.v.t. 1 1m² = 1 m² Vanggewassen en groenbedekkers n.v.t. 0,3 1m² = 0,3 m² N-bindende gewassen n.v.t. 0,7 1m² = 0,7 m² Houtkanten n.v.t. 2 1m² = 2 m² Landschapselementen Bomen in groep n.v.t. 1,5 1m² = 1,5 m² Akkerranden n.v.t. 1,5 1m² = 1,5 m² Poelen n.v.t. 1,5 1m² = 1,5 m² Grachten 1,5 (50% van 3) 2 1m = 3 m² 34

35 Uitzondering op vergroeningsvereiste EAG Bio-landbouwers voor percelen die gecertificeerd zijn voor biologische teelt Geen vrijstelling voor gangbare percelen! Landbouwers met 100% grasland en kruidachtige voedergewassen (KVG) ( 5 jaar), vlinderbloemigen of braak of combinatie op bouwland Landbouwers met grasland en kruidachtige voedergewassen (KVG) ( 5 jaar), vlinderbloemigen of braak of combinatie op >75% bouwland en resterend bouwland < 30 ha 35

36 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? 36

37 4) Combinaties LV-agromilieumaatregelen/VLMbeheerovereenkomsten en vergroeningspremie Kan ik subsidies voor de LV-agromilieumaatregelen/VLMbeheerovereenkomsten combineren met de vergroeningspremie? JA, altijd combinatie mogelijk met GD en BG Voor EAG, JA, als het kan volgens de combinatietabel (bijlage 6) Vergroeningspremie krijgt altijd voorrang, eventuele verlaging van de subsidie voor de LV-agromilieumaatregel of de VLMbeheerovereenkomst omwille van dubbele financiering Vb. VLI + EAG-N-fixeerders OPGELET: deze verlaging geldt niet voor alle landbouwers! (zie verder) 37

38 Combinatietabel EAG vergroening met agromilieumaatregelen/ beheerovereenkomsten/hectaresteun bio 38

39 Overzicht aangifte vlinderbloemigen Gewas Gewascode Aangifte als EAG? Teeltgroep gewasdiversificatie Subsidiebedrag VLI (in euro/ha) Erwten (droog geoogst)* 51 ja erwten 600 Tuin- en Veldbonen (droog geoogst)* 52 ja wikken 600 Niet-bittere lupinen 53 ja lupinen - Eenjarige klaver 721 ja klaver - Meerjarige klaver 722 ja klaver - Rode klaver 723 ja klaver 450 Eenjarige luzerne 731 ja luzerne 450 Meerjarige luzerne 732 ja luzerne 450 Mengsel van vlinderbloemigen 744 ja vlinderbloemigen - Wikke 747 ja wikken - Grasklaver 700 nee grassen 450 Luzerne-grasmengsel 660 nee grassen 450 * Niet voor menselijke consumptie 39

40 Bedrijf 1: voorbeeld dubbele financiering VLI - EAG Onder voorbehoud Teeltplan 2014 Teeltplan 2015 bedrijf Teeltcode oppervlakte Bijkomende bestemming Teeltcode Totale oppervlakte Bouwland? Grasland (> 5 jaar) P - Grasland (< 5 jaar) Eenjarige grasklaver VLI maïs Wintertarwe , ,05-14,05 Suikerbieten 91 1? 1-1 Veldbonen 52 2,95 VLI 52 2,95-2,95 bouwland Totale oppervlakte : Verbintenisoppervlakte VLI = 3,50 ha en variabiliteit 120% (max 4,20 ha uitbetaald) VLI uitbetaald voor 3,95 ha (275 /ha) = 1.086, : verbintenis opp VLI = 3,50 ha en bouwland >30 ha dus 5% EAG = 2,70 ha GD 1 gewas: hoofdgewas maïs 19 ha 35% (19 ha/54 ha) < 75% 2 gewas: grassen 17 ha 31% (17 ha/54 ha) <95% EAG: veldbonen (N-fix) komt voor 0,70 (weging) in aanmerking: 2,95 ha x 0,70= 2,07 ha Conclusie: te weinig EAG want grasklaver kan niet voor EAG, dus extra opp EAG nodig. 40

41 Bedrijf 1 : voorbeeld dubbele financiering VLI - EAG Percelen die in aanmerking komen voor EAG en/of VLI Onder voorbehoud Teeltplan 2014 Teeltplan 2015 Teeltcode Oppervlakte (ha) Bijkomende bestemming Teeltcode Totale Bijkomende oppervlakte bestemming aangifte EAG Prc1: veldbonen 52 1,00 VLI 52 1,00 VLI EAG Prc 2: veldbonen 52 1,00 VLI 52 1,00 VLI EAG Prc3: eenjarige grasklaver 701 1,00 VLI 700 1,00 VLI - Prc 4: veldbonen 52 0,95 VLI 52 0,95 VLI EAG Prc 5: 91(SBiet) 1, ,00 VLI EAG Oppervlakte VLI / EAG 3,95 4,95 3,95 EAG: 2,70 ha nodig waarbij de veldbonen momenteel 2,95 ha x 0,70 = 2,07 ha Grasklaver komt niet in aanmerking voor EAG, wel voor VLI Dus extra perceel 1,00 ha veldbonen aangeven als EAG totaal :3,95 ha x 0,70= 2,77 ha EAG Betaling 2015: EAG heeft voorrang op uitbetaling VLI 3,86 ha veldbonen nodig voor EAG (3,86 ha x 0,7 = 2,70 ha) 0,09 ha veldbonen x 600 /ha + 1,00 ha grasklaver x 450 /ha = 504 (VLI) Verbintenisopp VLI = 3,5 ha en variabiliteit 150% (max 5,25 ha uitbetalen): er is 4,95 ha VLI dus verbintenisoppervlakte 41

42 Bedrijf 2: voorbeeld dubbele financiering VLI - EAG Onder voorbehoud bedrijf Teeltcode Teeltplan 2014 Teeltplan 2015 oppervlakte Bijkomende bestemming Teeltcode Totale oppervlakte bijkomende bestemming Bouwland? Grasland (> 5 jaar) Grasland (< 5 jaar) Eenjarige grasklaver VLI VLI 3 Maïs Eenjarige luzerne 731 2,95 VLI 731 2,95 VLI 2,95 bouwland 33,95 33,95 Totale oppervlakte 53,95 53, : Verbintenisoppervlakte VLI = 5,00 ha en variabiliteit 120% (max 6,00 ha uitbetaald) VLI uitbetaald voor 5,95 ha (275 /ha) = 1.636, : verbintenis opp VLI: 5,00 ha en bouwland >30 ha dus 5% EAG: 1,70 ha (33,95 x 0,05) GD 1 gewas: hoofdgewas grassen 28 ha 82% (28 ha/33,95 ha) > 75% 2 gewas: maïs 3 ha 9 % (3 ha/33,95 ha) >95% Maar >75% van bouwland zijn grassen (28 ha) vrijstelling voor gewasdiversificatie EAG: Luzerne (N-fix) komt voor 0,70 in aanmerking voor EAG Maar >75% van bouwland zijn grassen + vlinderbl. (30,95ha = 91%) vrijstelling voor EAG VLI: Kan niet uitbetaald worden (huidige interpretatie) indien vrijstelling EAG door 75% grassen +vlinderbloemigen, maar verbintenisoppervlakte is wel nageleefd 42

43 5) Combinaties LV-agromilieumaatregelen/VLMbeheerovereenkomsten en vergroeningspremie Kan ik subsidies voor de hectaresteun bio combineren met de vergroeningspremie? JA, altijd combinatie mogelijk met GD en BG Voor EAG, JA, als het kan volgens de combinatietabel Niet combineerbaar: EAG bufferstrook EAG bosrand De verrekening zal enkel gebeuren voor de oppervlakte van de bufferstrook/ bosrand OPGELET: deze verlaging geldt niet voor alle biolandbouwers! (zie verder) 43

44 Wat met vrijstelling biolandbouwers? Europa: biolandbouwers zijn vrijgesteld voor de vergroening, maar niet vrijgesteld van de dubbele financiering met de vergroening Vl: wat als vrijstelling opgegeven wordt? = voldoen aan vergroening, maar geen dubbele financiering???? Europa: bedrijven die zijn vrijgesteld voor de vergroening obv hun grootte, zijn vrijgesteld van de dubbele financiering Vl: biobedrijven < 15 ha bouwland zijn vrijgesteld van de vergroening + vrijgesteld van de dubbele financiering met de vergroening 44

45 Voorbeeldbedrijven en vergroening 45

46 Wat kan u verwachten? Wat moet u doen? Wat kan u verwachten? Bij het indienen van de verzamelaanvraag via eva zal er een apart menu zijn voor vergroening Automatisch worden de drie maatregelen voor u berekend obv de aangifte Vaststelling indien voldaan of waarvoor er een tekort is Behoud blijvend grasland: vanaf definitieve beslissing info op website Wat moet u doen? Gewasdiversificatie: indien voorwaarde niet voldaan - extra teelt toevoegen of oppervlakte per teelt aanpassen Behoud blijvend grasland: plannen ifv landbouwkundige noden & i.k.v. Randvoorwaarden: IRA aanhouden Ecologisch aandachtsgebied: aanduiden in apart menu op eva welke types u wenst aan te vragen als EAG 46

47 Bedrijf 1: Biologisch veebedrijf vrijstelling opgegeven Aannames: Groenbemester op 5 ha is mengsel van klaver en wikke 6 ha grasland in natuurbeheer > 5 jaar (dus BG) 34 ha graskruidenmengsel = grasklaver 3 ha agroforestry Bedrijf 1A: agroforestry met hoofdteelt gras Bedrijf 1B: agroforestry met hoofdteelt maïs Gewasdiversificatie: oppervlakte bouwland is 38 ha Bedrijf 1A (gras tussen agroforestry= hoofdteelt gras): % gras ( 5j)/bouwland = 27ha/38 ha = 71% % gras (BG + 5j) = 43 ha / 58 ha subs areaal = 80% Resterend bouwland buiten gras = 11 ha Vrijstelling voor gewasdiversificatie obv 75% regel 47

48 Bedrijf 1: Biologisch veebedrijf vrijstelling opgegeven Gewasdiversificatie: oppervlakte bouwland is 38 ha Bedrijf 1B (maïs tussen agroforestry= hoofdteelt maïs): % gras ( 5j)/bouwland = 24 ha/38ha = 63% % gras (BG + 5j) = 40 ha/58 ha subs areaal = 74% Geen vrijstelling voor gewasdiversificatie Bouwland is 38 ha dus minstens 3 gewassen nodig Gewassen (HT): mengsel graan+ vlinderbloemige, grassen, mais, hennep > 3 gewassen : OK Grootste hoofdteelt is grasland (24ha/38 ha): 63% < 75% : OK Tweede grootste teelt maïs: 10 ha (Mais + hfdteelt BLS) Twee grootste teelten samen: 34ha/38ha: 89% < 95 % OK Voldaan voor gewasdiversificatie 48

49 Bedrijf 1: Biologisch veebedrijf vrijstelling opgegeven Behoud blijvend grasland Bedrijf 1A als 1B: 16 ha percelen met status BG Tot zolang geen daling >5% - voldaan aan vergroeningseis EAG: Bedrijf 1A (gras tussen agroforestry= hoofdteelt gras): grootste hoofdteelt: gras ( 5j) = 27 ha/38ha = 71% % gras (BG + 5j) = 43 ha / 58 ha subs areaal = 80% Resterend bouwland buiten gras = 11 ha Vrijstelling voor EAG 49

50 Bedrijf 1: Biologisch veebedrijf EAG: Bedrijf 1B (maïs tussen agroforestry= hoofdteelt maïs): grootste hoofdteelt: gras ( 5j) = 24 ha = 63% % gras (BG + 5j) = 40 ha / 58 ha subs areaal = 74% Geen vrijstelling voor EAG Indien landbouwer ook hectaresteun wil dan moet hij afzien van vrijstelling voor vergroening door dit aan te vinken in de eva?? 5% van bouwland is EAG: 0,05x38ha= 1,90 ha EAG aan te leggen Graan+veldbonen en grasklaver komt niet in aanmerking als EAG Houtkanten (1m²= 2m² EAG) en poel (1m²=1,5 m² EAG) ALS deze liggen op of grenzen aan bouwland Stel 200 m houtkant van 2 m breed: 400 m²=800m² EAG= 0,08ha poel: max 10 are (1000m²= 1500m² EAG = 0,15 are Samen 0,23 ha dus nog 1,67 ha EAG nodig 50

51 Bedrijf 1: Biologisch veebedrijf Op 5 ha met groenbemester als nateelt ook een bloemenrand (akkerrand 1m²=1,5m²): perceel (opp) kan maar 1x in rekening komen als EAG Stel 17 are akkerrand (apart in te tekenen)= 25,5 are EAG (17are x1,5) 4,83 ha (=5 ha - 0,17ha) nog ter beschikking voor inzaai groenbemester 0,23 + 0,255 ha = 0,49 ha EAG reeds aangelegd Verplicht mengsel van groenbemesters (factor 0,30) aanleggen voor EAG (geen dubbele financiering met BIO-steun voor hoofdteelt) 1,41 ha EAG = 1,41 /0,30 = 4,7 ha groenbemester aanleggen EAG Type Opp conversie Opp EAG Houtkant 0,04 1m² = 2m² 0,08 Poel 0,10 1m²= 1,5m² 0,15 Akkerrand 0,17 1 m²= 1,5m² 0,26 Mengsel groenbedekking 4,83 0,30 1,45 Totaal EAG 1,94 Bedrijf 1B voldoet aan vergroening EAG + uitbetaling hectaresteun mogelijk?? 51

52 Bedrijf 2: Biologisch groentenbedrijf en vergroening Aannames: Landbouwer heeft betalingsrechten Totale opp bedrijf: 10,2 ha 2 ha grasklaver 5j beide worden code 700 in ha groenten (stel 3 ha wortelen, 2 ha prei, 1 broccoli) Meerjarige kruiden 0,30 ha (blijvende teelt) Kleinfruit (eenjarig fruit : bouwland) Teelt in tunnel: 0,20 ha (afhankelijk van vollegrond (subs) of containerteelt (niet-sub) stel in container Opp bouwland is 9,70 ha Landbouwer is vrijgesteld van gewasdiversificatie en EAG Er is geen grasland met status BG geen verplichtingen De vergroeningstop-up wordt toegekend en er is geen dubbele financiering dus hectaresteun/bo akkerrand kan worden uitbetaald Geen EAG aan te leggen (< 15 ha bouwland) 52

53 Bedrijf 3: Biologische fruitteler Situatie: 11 ha appel + 5 ha peren = blijvende teelt 0,50 ha frambozen = blijvende teelt Indien toegangsticket dan betalingsrechten toe te kennen op 16,50 ha Vergroening: geen bouwland en blijvend grasland geen verplichtingen Vergroeningstop-up wordt automatisch toegekend Geen dubbele financiering mogelijk dus alle agromilieumaatregelen en hectaresteun uit te betalen 53

54 Bedrijf 4: Biologische kippenhouderij en vergroening Aannames: Totale opp bedrijf: 2 ha 1ha boomgaard met oogstbare HS bomen = grasland >5j 1 ha braak (minimaal onderhoud zonder EAG (code 82)) Opp bouwland is 1,00 ha Landbouwer is vrijgesteld van gewasdiversificatie en EAG Er is grasland met status BG geen verplichtingen tot zolang er niet wordt gescheurd en de ratio niet meer dan 5% daalt De vergroeningstop-up wordt toegekend en er is geen dubbele financiering: agromilieuklimaatmaatregelen en hectaresteun worden uitbetaald 54

55 Wat kan u verwachten? Wat moet u doen? Wat kan u verwachten? Bij het indienen van de verzamelaanvraag via eva zal er een apart menu zijn voor vergroening Automatisch worden de drie maatregelen voor u berekend obv de aangifte Vaststelling indien voldaan of waarvoor er een tekort is Behoud blijvend grasland: vanaf definitieve beslissing info op website Wat moet u doen? Gewasdiversificatie: indien voorwaarde niet voldaan - extra teelt toevoegen of oppervlakte per teelt aanpassen Behoud blijvend grasland: plannen ifv landbouwkundige noden & i.k.v. Randvoorwaarden: IRA aanhouden Ecologisch aandachtsgebied: aanduiden in apart menu op eva welke types u wenst aan te vragen als EAG 55

56 Meer info - infofiches: - buitendiensten Landbouw - Agriflanders 56

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Alex De Vliegher In samenwerking met K. Nijs, H. Hernalsteen en G. Rombouts (Dept LV Vlaanderen) Juni 2016 Alex De Vliegher tel 09 272 26 95 alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB

Vergroening binnen het nieuwe GLB Vergroening binnen het nieuwe GLB Studiedag: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Info over vergroening en agromilieu-klimaatmaatregelen 24 maart 2015, Brussel Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams

Nadere informatie

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017 Actualiteiten en Ervaringen met het nieuwe GLB Ninove 10/01/2017 Betalingen Reeds uitgevoerd en nog te verwachten Bedrijfstoeslag en crisissteun Bedrijfstoeslag Alle landbouwers met betalingsrechten: Basisbetaling

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen Invullen eva 2015 op e-loket eva2015:

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket /

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / 1.02.2016 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Blijvend grasland datum /

Blijvend grasland datum / ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VEELGESTELDE VRAGEN Blijvend grasland

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Landbouwcomice Brugge 16 maart 2015 Marian Van den Bossche

Het nieuwe GLB Landbouwcomice Brugge 16 maart 2015 Marian Van den Bossche Het nieuwe GLB Landbouwcomice Brugge 16 maart 2015 Marian Van den Bossche Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin?

Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin? Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin? Abts Mathias Departement Landbouw en Visserij Inhoudstafel * Inleiding: wat is duurzame landbouw? * Verplichtingen

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Aanpassingen t.o.v. eva2014 Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen eva2015:

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB)

HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) Herent 8 december 2014 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) Afdeling Markt- en Inkomensbeheer

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED /

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / 11.05.2015 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Beheerovereenkomsten PDPOIII: 2014-2020 Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Algemeen Wat is een beheerovereenkomst? Vrijwillige overeenkomst tussen landbouwer en VLM Doel: behouden en verbeteren

Nadere informatie

SUBSIDIABILITEIT VAN LANDBOUWAREAAL /

SUBSIDIABILITEIT VAN LANDBOUWAREAAL / SUBSIDIABILITEIT VAN LANDBOUWAREAAL / 10.02.2015 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber Inhoud E-Verzamelaanvraag 2016 Betalingsrechten 2015 Deelnameverklaring dierlijke premies 2016 Statistiek vergroening en EAG

Nadere informatie

Vergroening binnen het GLB

Vergroening binnen het GLB Vergroening binnen het GLB Een meerwaarde voor wild en akkerfauna? > > Tekst: Kathleen Vanhuyse Foto s: Willy Mortier, Willy Van Leemputte en Peter Van Hoey. In 1962 ging Europa van start met een Gemeenschappelijk

Nadere informatie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie

Vergroeningseisen. Agenda. Aan vergroeningseisen voldoen voor uitbetaling Basispremie Vergroeningspremie Agenda 20.15u Opening 20.20u GLB-beleid: De vergroeningseisen 21.15u Pauze 21.30u GLB-beleid: hoogte premie en kortingen 21.50u Aandachtspunten bij invullen gecombineerde opgave 22.15u Vragen en discussie

Nadere informatie

Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf?

Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf? Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf? Studienamiddagen Meerhout Oostkamp 28 en 30 juni 2016 Roel Vaes Adviseur rundvee studiedienst BB 1 Nieuw GLB Vanaf 2015 is

Nadere informatie

Agromilieumaatregelen. Infosessie verzamelaanvraag 2015 Landbouwconsulenten 26 februari 2015

Agromilieumaatregelen. Infosessie verzamelaanvraag 2015 Landbouwconsulenten 26 februari 2015 Agromilieumaatregelen Infosessie verzamelaanvraag 2015 Landbouwconsulenten 26 februari 2015 PDPO-maatregelen in verzamelaanvraag Agromilieuklimaatmaatregelen Agromilieumaatregelen Landbouw beheersdienst

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

VERGROENING BINNEN HET NIEUWE GLB; ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED

VERGROENING BINNEN HET NIEUWE GLB; ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED VERGROENING BINNEN HET NIEUWE GLB; ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED - Regionaal overleg Milieu- 16 maart 2017 Pieter Verdonckt pieter.verdonckt@inagro.be Landbouw & Maatschappij, Inagro Vergroening: algemeen

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

eva 2015 Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Kaat De Cubber eva2015: nieuwe campagne 2015 Start nieuwe campagne 2015: Het voorbereidingsformulier eva2015 (met fotoplannen) gaat op de post op woensdag

Nadere informatie

Vergroening algemeen /

Vergroening algemeen / Vergroening algemeen / 1.02.2016 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Naast

Nadere informatie

Vergroening - Ecologisch aandachtsgebied (EAG)

Vergroening - Ecologisch aandachtsgebied (EAG) Directe steun LV Versie 08/01/2015 Vergroening - Ecologisch aandachtsgebied (EAG) Info-fiche voor landbouwers: http://www.ruraalnetwerk.be/sites/default/files/pagina_files/fiche%2013%20vergroening%20-

Nadere informatie

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke MAP5 in 2015 Focusbedrijven en nitraatresidu Gebieds- én bedrijfsspecifieke aanpak Focusbedrijf 2015 Meer dan 50% van het areaal in focusgebied Gronden in gebruik op 1 januari 2014 Enkel rekening gehouden

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014)

Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014) Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014) Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld met antwoorden op individuele vragen die ook voor anderen van nut kunnen zijn. Indien u ook een (bijkomende)

Nadere informatie

VERGROENING GEWASDIVERSIFICATIE - BIJLAGE /

VERGROENING GEWASDIVERSIFICATIE - BIJLAGE / VERGROENING GEWASDIVERSIFICATIE - BIJLAGE / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten /

Veelgemaakte fouten / Veelgemaakte fouten / 15.02.2016 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANPASSINGEN

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET OVERZICHT AFKEURINGEN EN SANCTIES DEROGATIE 2016

TOELICHTING BIJ HET OVERZICHT AFKEURINGEN EN SANCTIES DEROGATIE 2016 TOELICHTING BIJ HET OVERZICHT AFKEURINGEN EN SANCTIES DEROGATIE 2016 www.vlm.be INHOUD 1 Sanctie van het voorgaande jaar... 3 2 Onregelmatigheden vastgesteld door administratieve controles... 3 2.1 Algemene

Nadere informatie

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij

Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Het nieuwe Gemeenschapelijke Landbouwbeleid (GLB) 2015-2019 voor de Boomkwekerij Treeport café Zundert 22 januari 2015 John Bal, ZLTO Arie de Jong, Van Oers Agro Programma ZLTO: Wat heeft (Z)LTO voor u

Nadere informatie

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Randvoorwaarden Erosie Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Context Erosie 100,000 ha 2,000,000 ton bodem/jaar 400,000 ton slib/jaar naar waterlopen na 10 jaar erosiebeleid : beleidsindicator

Nadere informatie

Vergroening - Ecologisch aandachtsgebied (EAG)

Vergroening - Ecologisch aandachtsgebied (EAG) Directe steun LV Versie 16/03/2015 Vergroening - Ecologisch aandachtsgebied (EAG) Info-fiche voor landbouwers: www.vlaanderen.be/landbouw/glb2020 Met haar biodiversiteitstrategie wenst de Europese Unie

Nadere informatie

Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen

Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen pagina 1 van 7 DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ NL Home > Nieuws > Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen Gevolgen van de slechte weersomstandigheden

Nadere informatie

Subsidie voor boslandbouwsystemen

Subsidie voor boslandbouwsystemen Subsidie voor boslandbouwsystemen 2 en 5 september 2014 Els Bonte Els.bonte@lv.vlaanderen.be Agentschap voor Landbouw en Visserij Inleiding en disclaimer Subsidie voor aanplant van boslandbouwsystemen

Nadere informatie

Adres van de Directie Buitendiensten INTEGRA QUALITY PARTNER. Identificatie van de aangever. (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) Paarden < 200Kg

Adres van de Directie Buitendiensten INTEGRA QUALITY PARTNER. Identificatie van de aangever. (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) Paarden < 200Kg Rubriek 6 Overzicht van de steunaanvragen - 1e pijler 1ste PIJLER 6.1.1 Totaal van de oppervlaktes ha, are) aangegeven in rubriek 5 - kolom 6 6.1.2 Ik vraag de betaling voor jonge landbouwers. Groene betaling

Nadere informatie

Blijvend grasland: een teelt met veel gezichten

Blijvend grasland: een teelt met veel gezichten Blijvend grasland: een teelt met veel gezichten Geert Rombouts, Hubert Hernalsteen, Kris De Ridder Departement Landbouw en Visserij Meerdere soorten gras vormen een dichte zode en kunnen gedurende meerdere

Nadere informatie

Tips en hints bij het invullen van de verzamelaanvraag op e-loket /

Tips en hints bij het invullen van de verzamelaanvraag op e-loket / Tips en hints bij het invullen van de verzamelaanvraag op e-loket / 4.03.2016 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL

Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Vergroening: gevolgen voor uw beheerovereenkomst PSAN en SNL Infobulletin December 2014 In dit nummer: 1. Het nieuwe GLB: van bedrijfstoeslagrechten naar betalingsrechten 2. Waaruit bestaan de vergroeningseisen?

Nadere informatie

In het hoofdstuk De praktijk

In het hoofdstuk De praktijk In het hoofdstuk De praktijk 1 Welk effect voor wie? XX Voorbeelden - Extensief melkveebedrijf - Intensief melkveebedrijf - Groot bedrijf - Vleeskalverhouderij - Akkerbouwbedrijf - Zetmeelaardappelbedrijf

Nadere informatie

- Agromilieumaatregelen. - Bio-hectaresteun - Boslandbouw. Infosessie 1 oktober 2015

- Agromilieumaatregelen. - Bio-hectaresteun - Boslandbouw. Infosessie 1 oktober 2015 - Agromilieumaatregelen - Bio-hectaresteun - Boslandbouw Infosessie 1 oktober 2015 Europees kader Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: 2 pijlers Pijler 2 van GLB = plattelandsmaatregelen ( pijler

Nadere informatie

Gebruik percelen en GLB in 2015

Gebruik percelen en GLB in 2015 Gebruik percelen en GLB in 2015 Wat doen wij? Makelaardij: Aan- en verkoop van boerderijen/grond Pachtzaken Advies: Gebruiksnormenberekening en bemestingsplannen Gecombineerde aanvraag oppervlakten Subsidies

Nadere informatie

GLB & Bio Verslag infosessie 24 november 2014

GLB & Bio Verslag infosessie 24 november 2014 GLB & Bio Verslag infosessie 24 november 2014 Op 24 november organiseerde BioForum Vlaanderen een informatiesessie over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, en wat dat betekent voor bio. In dit verslag

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Hoofdbestemming A MOB VLI VER BIO. 856 x x 7 x - - x x - x - x - x S - A P2

Hoofdbestemming A MOB VLI VER BIO. 856 x x 7 x - - x x - x - x - x S - A P2 Bieten Vlas en hennep Kruiden Fruit Aardbeien 9516 x x x - - x - - - - - - - - - - S - A P2 Andere éénjarige fruitteelten 972 x x x - - - - - - - - - - - - - S - N P2 Blauwe bessen 9722 x x x - - - - -

Nadere informatie

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB

Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB Hoofdlijnen en nationale keuzes GLB 2014-2020 Herman Snijders Gemeenschappelijk landbouwbeleid Eerste pijler, Markt en inkomensondersteuning Tweede pijler, Plattelands- Ontwikkeling o.a. Producenten organisaties

Nadere informatie

Klaas Johan

Klaas Johan GLB 2014-2020: wat betekent dit voor ons? Klaas Johan Osinga kjosinga@ltonoord.nl, @KJOsinga Belangrijke punten 1. Het GLB: waar staan we nu? 2. Budget 3. Definitie subsidiabele grond, actieve agrariër

Nadere informatie

Randvoorwaarden erosie. Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming

Randvoorwaarden erosie. Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Randvoorwaarden erosie Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Randvoorwaarden Erosie: Wat kunnen we doen? Bodem bedekt houden Teelt die jaar rond volledige bedekking

Nadere informatie

DEROGATIEVOORWAARDEN 2015

DEROGATIEVOORWAARDEN 2015 1 AANVRAAG Het aanvragen van derogatie in 2015 bestaat uit twee stappen: 1. als u derogatie wil toepassen, dient u een aanvraag in bij de Mestbank, uiterlijk op 31 juli 2015. Door die aanvraag te doen,

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

E-loket Landbouw en Visserij

E-loket Landbouw en Visserij www.landbouwvlaanderen.be E-loket Landbouw en Visserij Programma Algemeen en aanmeldprocedure Mandaten: wat, waarom & hoe Gegevens raadplegen Aanvragen beheren Uw elektronische verzamelaanvraag Ondersteuning

Nadere informatie

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf

AGRO. actueel. Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling. Woord vooraf AGRO actueel o k t o b e r 2 0 1 3 Special: Nieuwe Bedrijfstoeslagregeling Woord vooraf Deze editie van de Agro Actueel is in zijn geheel gewijd aan de nieuwe bedrijfstoeslagregeling, zoals die vanaf 2015

Nadere informatie

DEROGATIEVOORWAARDEN 2016

DEROGATIEVOORWAARDEN 2016 1 AANVRAAG Het aanvragen van derogatie in 2016 bestaat uit twee stappen: 1. als u derogatie wil toepassen, dient u een aanvraag in bij de Mestbank, uiterlijk op 15 februari 2016. Door die aanvraag te doen,

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder 28 januari 2015 NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB december 2014. Het beleid moet nog definitief gemaakt worden waardoor

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Aandachtspunten 1. Wie moet een verzamelvraag indienen?

Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Aandachtspunten 1. Wie moet een verzamelvraag indienen? Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer, de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank en afdeling

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gerard Willems/ Veronique Verdurmen-Serrarens/ Frank van Oorschot NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB op 4-11-2014. Het

Nadere informatie

HandleIding bij de Oppervlakteaangifte en steunaanvraag 2016. 2 de luik : Overzicht van wetgevingen

HandleIding bij de Oppervlakteaangifte en steunaanvraag 2016. 2 de luik : Overzicht van wetgevingen HandleIding bij de Oppervlakteaangifte en steunaanvraag 2016 2 de luik : Overzicht van wetgevingen Inhoud Inleiding 3 1. Algemene reglementeringen in verband met de uitbetaling van steun 5 1.1. Het betaalorgaan

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

GLB start: prijs ondersteuning

GLB start: prijs ondersteuning GLB=Gemeenschappelijk LandbouwBeleid GLB richting 2020 Stand van zaken Jan Halewyck Groene Kring Brugge Zuid 7 maart 2013 Heropbouw Europa na WOII Voorloper van EU, vandaag Enige echt ééngemaakte beleid

Nadere informatie

Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2016

Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2016 Opties en voorwaarden Akkerbouw-strokenpakket 2016 Laatst gewijzigd 2 september 2016 Om aan de vergroeningseis 5% ecologisch aandachtsgebied te voldoen kunt u in 2016 kiezen voor 1 of meer van de volgende

Nadere informatie

BEHEEROVEREENKOMSTEN. Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren

BEHEEROVEREENKOMSTEN. Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren BEHEEROVEREENKOMSTEN Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren LANDBOUW + NATUUR i.p.v. landbouw vs. natuur 13/03/2017 2 Beheerovereenkomsten Wat? Vrijwillig Overeenkomst VLM -

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Beheerovereenkomsten PDPOIII: 2014-2020 Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Inhoud! Europees en Vlaams beleidskader! Beheerovereenkomsten in een notendop! Beheerpakketten! Voorbeeldbedrijven

Nadere informatie

Land- en Tuinbouw in de Scheldemond-provincies

Land- en Tuinbouw in de Scheldemond-provincies Land- en Tuinbouw in de Scheldemond-provincies Dr.ir. A.Calus POVLT Beitem-Rumbeke 21-01-2010 POVLT - Beitem (Rumbeke) 1 Kaart Scheldemondprovincies 21-01-2010 POVLT - Beitem (Rumbeke) 2 Kaart Zeeland

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013

Nadere informatie

Erosiebestrijding in de randvoorwaarden. Riemst 20 juni 2017 Maarkedal 29 juni 2017

Erosiebestrijding in de randvoorwaarden. Riemst 20 juni 2017 Maarkedal 29 juni 2017 Erosiebestrijding in de randvoorwaarden Riemst 20 juni 2017 Maarkedal 29 juni 2017 Erosiebestrijdingsmaatregelen in de randvoorwaarden Inhoud: Inleiding Nieuwe regelgeving vanaf 2016 Voorbeelden rotaties

Nadere informatie

Omzetting gewascode naar teeltgroep

Omzetting gewascode naar teeltgroep Omzetting gewascode naar teeltgroep Gewascode Omschrijving Teeltgroep 1 Stallen en gebouwen Bedrijfszetel 2 Andere gebouwen Bedrijfszetel 3 Poelen (>100 m²) Geen cultuurgrond 4 Houtkanten en houtwallen

Nadere informatie

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw In het kader van nieuw mestbeleid en toeslagrechten, lust of last? door ing. A.N. (Arno) Vroegindeweij ab Directeur ComponentAgro B.V. Agenda Toeslagrechten

Nadere informatie

ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011

ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011 ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011 De vruchtbaarheid en de biologische activiteit van de bodem worden behouden en verbeterd - Door de teelt van vlinderbloemigen, groenbemesters

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2 Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.2 14 december 2015 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Herman Snijders Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Ontwikkeling van het GLB van start tot nu Start (1960): gebrek aan voedsel, geld en arbeid verhoging

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

NITRAATRESIDURAPPORT 2011

NITRAATRESIDURAPPORT 2011 NITRAATRESIDURAPPORT 2011 Resultaten van de nitraatresidumetingen in Vlaanderen tot en met de staalnamecampagne van 2010 WOORD VOORAF Elk najaar worden heel wat bodemstalen genomen op een selectie van

Nadere informatie

AGROMILIEUMAATREGELEN EN HECTARESTEUN VOOR BIOLOGISCHE PRODUCTIEMETHODE

AGROMILIEUMAATREGELEN EN HECTARESTEUN VOOR BIOLOGISCHE PRODUCTIEMETHODE AGROMILIEUMAATREGELEN EN HECTARESTEUN VOOR BIOLOGISCHE PRODUCTIEMETHODE Infosessie BioForum 24 november 2014 Yasmine Delaedt Deze presentatie is door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid

Nadere informatie

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven MAP V Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Normen voor stikstofbemesting Normen voor fosforbemesting 1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Gebieden waar de nitraatconcentraties in

Nadere informatie

Voedergewassen na 2014 Wat betekenen GLB en derogatie voor teelt en gebruik van andere voedergewassen dan snijmaïs?

Voedergewassen na 2014 Wat betekenen GLB en derogatie voor teelt en gebruik van andere voedergewassen dan snijmaïs? De Nederlandse Vereniging voor Weide- en Voederbouw (NVWV) Verslag van themadag Voedergewassen na 2014 Wat betekenen GLB en derogatie voor teelt en gebruik van andere voedergewassen dan snijmaïs? Onder

Nadere informatie

HOOGSTAMFRUITBOMEN

HOOGSTAMFRUITBOMEN Bijlage verbintenisaanvraag Dossiernummer: VERBINTENISAANVRAAG INSTANDHOUDING GENETISCHE DIVERSITEIT HOOGSTAMFRUITBOMEN 2013 2017 Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2007 tot het verlenen van

Nadere informatie

De elektronische verzamelaanvraag. Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer dienst Aangiftes

De elektronische verzamelaanvraag. Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer dienst Aangiftes De elektronische verzamelaanvraag Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer dienst Aangiftes Ben ik proefkonijn? Verzamelaanvraag % elektronische verzamelaanvragen 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 40%

Nadere informatie

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Beheerovereenkomst water: bemestingsnormen en drempelwaarden

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Beheerovereenkomst water: bemestingsnormen en drempelwaarden VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Beheerovereenkomst water: bemestingsnormen en drempelwaarden 1 Bemestingsnormen editie maart 2014 Sinds 2012 zijn de stikstofbemestingsnormen voor de beheerovereenkomst water 30%

Nadere informatie

Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB)

Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) Openbare consultatie door de Europese Commissie over vergroenen van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) Waar gaat het om? De Europese Commissie houdt tot 8 maart 2016 een openbare consultatie over

Nadere informatie

Nieuwe erosieregelgeving randvoorwaarden. Lierde 17/3/2016 Bart Debussche

Nieuwe erosieregelgeving randvoorwaarden. Lierde 17/3/2016 Bart Debussche Nieuwe erosieregelgeving randvoorwaarden Lierde 17/3/2016 Bart Debussche Nieuwe erosiebestrijdingsmaatregelen in de randvoorwaarden Inhoud: Historiek Nieuwe regelgeving vanaf 2016 Erosiegevoeligheid percelen:

Nadere informatie

2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag.

2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag. 1 Woord vooraf Woord vooraf Beste landbouwer 2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag. Vlaanderen trekt de kaart

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET DE VERZAMELAANVRAAG 2017

SNEL AAN DE SLAG MET DE VERZAMELAANVRAAG 2017 SNEL AAN DE SLAG MET DE VERZAMELAANVRAAG 2017 In dit document vindt u in een notendop informatie over hoe u zich moet aanmelden op het e- loket, hoe u de verzamelaanvraag moet opstarten en hoe u de verzamelaanvraag

Nadere informatie

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten Update GLB 26 mei 2015 Tot 15 juni heeft u de mogelijkheid de gecombineerde opgaaf te doen. Hierover, maar ook op drie andere niveaus, blijft Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om aandacht vragen.

Nadere informatie

Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Betreft: aanvraag subsidie hoogstamfruitbomen

Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Betreft: aanvraag subsidie hoogstamfruitbomen Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Vereniging voor pomologie, boomgaard - en landschapsbeheer Leopold-III-straat 8 3724 Vliermaal, tel.: 012/39 11 88; fax: 012/74 74 38 E-mail: info@boomgaardenstichting.be

Nadere informatie