COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING"

Transcriptie

1 COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er wordt evenwel geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid of de volledigheid van de informatie in deze fiches. U mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Het Vlaams Gewest/de Vlaamse Gemeenschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die u zou ondervinden door het gebruik van de informatie die in deze presentatie is opgenomen.

2 Inleiding Wat is het principe van geen dubbele financiering? = Europees verbod om tweemaal de gederfde inkomsten of extra kosten gemaakt door toepassing van een agromilieumaatregel/beheerovereenkomst/bio te vergoeden 2

3 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? + kort overzicht vergroening 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? + wat met vrijstelling voor biolandbouwers? 3

4 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? 4

5 1) Combinaties van LV-agromilieumaatregelen Kan ik subsidies voor LV-agromilieumaatregelen combineren op eenzelfde perceel? Ja, als het kan volgens de combinatietabel Vb. MO (260 /ha) + VER (125 /ha) Uitbetaling van de combinatie is geplafonneerd tot het Europese maximum: 900 /ha voor meerjarige teelten 600 /ha voor eenjarige teelten 450 /ha voor andere teeltent (vb. grasland) 5

6 Combinatietabel agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio 6

7 Combinatietabel agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio Legende combinatie op zelfde perceel niet mogelijk x combinatie op zelfde perceel mogelijk, geen verlaagde betaling (100% cumulatie) want geen dubbelfinanciering (geen overlappende voorwaarden) en geen aftopping n.a.v. plafondbedragen xx combinatie op zelfde perceel mogelijk, verlaagde betaling of geen betaling voor AMKM (beperkte cumulatie), geen dubbelfinanciering (geen overlappende voorwaarden), wel aftopping n.a.v. plafondbedragen xxx combinatie op zelfde perceel mogelijk, verlaagde betaling of geen betaling voor AMKM (beperkte cumulatie), dubbelfinanciering (overlappende voorwaarden) 7

8 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? 8

9 2) Combinaties van LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten Kan ik subsidies voor LV-agromilieumaatregelen en vergoedingen voor VLM-beheerovereenkomsten combineren op eenzelfde perceel? Ja, als het kan volgens de combinatietabel Vb. BOwater + MO (125 /ha) Uitbetaling van de combinatie is geplafonneerd tot het Europese maximum (deel cofinanciering): 900 /ha voor meerjarige teelten 600 /ha voor eenjarige teelten 450 /ha voor andere teelten (vb. grasland) Vb. BOwater + VLI Extra topup wordt wel uitbetaald (onder voorbehoud goedkeuring EC) 9

10 Combinatietabel agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio 10

11 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? 11

12 3) Combinaties van LV-agromilieumaatregelen/ VLM-beheerovereenkomsten en hectaresteun bio Kan ik subsidies voor LV-agromilieumaatregelen/ VLM-beheerovereenkomsten combineren met de hectaresteun bio op eenzelfde perceel? Ja, als het kan volgens de combinatietabel Vb. HOB/HVB + VLI Uitbetaling van de combinatie is NIET geplafonneerd tot het Europese maximum 12

13 Combinatietabel agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten en hectaresteun bio 13

14 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? 14

15 Zijsprong: kort overzicht vergroening De vergroening korte samenvatting Wat is de vergroeningspremie? Voor wie? Wat zijn de voorwaarden? 15

16 Nieuwe structuur directe inkomenssteun vanaf 2015 Vóór 2015 RVW Bedrijfstoeslag TOESLAGRECHT Gekoppelde steun Vanaf 2015 Randvoorwaarden (RVW) Betaling voor jonge landbouwers Vergroeningspremie Basisbetaling BETALINGSRECHT Gekoppelde steun 16

17 Subsidiabel areaal Welke oppervlakte wordt in rekening gebracht? Subsidiabele oppervlakte aangegeven op 21 april Subsidiabele landbouwgronden zowel Vlaamse als Waalse percelen Grassen en mengsels van grassen (> 5 jaar) Pitfruit, kersen, enthout hop, asperges, Maïs, aardappelen, granen, grasland ( 5 jaar) Bouwland Blijvende teelten Blijvend grasland 17

18 Overzicht vergroening Wie moet voldoen aan wat? * Vrijstelling voor biolandbouwers Vrijgesteld maar ook geen vergroeningspremie Vrijgesteld Naleven vergroeningseis 18

19 Vergroeningspremie Hoeveel bedraagt premie vergroening indien voldaan aan alle vergroeningseisen? Ongeveer 50% van de basisbetaling Vb 50 BR van 250 /ha basisbetaling vergroening ±

20 Vergroening Gewasdiversificatie

21 Algemene principes gewasdiversificatie Bouwland: subsidiabel areaal blijvend grasland blijvende teelten = akkerland LB met ha bouwland Min. 2 gewassen (2 teeltgroepen) LB met >30 ha bouwland Min. 3 gewassen (3 teeltgroepen) 1e hoofdgewas Max 75% 1e hoofdgewas 2e hoofdgewas Max 75% Max 95% 2e gewas 3e gewas 21

22 Uitzondering op vergroeningsvereiste gewasdiversificatie Bio-landbouwers voor percelen die gecertificeerd zijn voor biologische teelt Geen vrijstelling voor gangbare percelen! Landbouwers met hoofdzakelijk grasland of braak Landbouwers met > 50% nieuw areaal bouwland t.o.v. vorige campagne; voorwaarde: andere teelt op alle percelen t.o.v. vorige campagne 22

23 Onder voorbehoud Vergroening Behoud blijvend grasland

24 Behoud Blijvend grasland - vergroening Onder voorbehoud Samengevat: Bescherming ecologisch kwetsbaar blijvend grasland Generieke bescherming van blijvend grasland 24

25 Bescherming ecologisch kwetsbaar blijvend grasland Onder voorbehoud Percelen EKBG mogen niet omgezet worden, noch geploegd Percelen zullen administratief worden aangeduid door overlap van habitatgebieden die reeds beschermd zijn met blijvend graslandpercelen Perceel in habitat zal volledig of gedeeltelijk worden aangeduid als EKBG - % voorgedrukt in VA

26 Opmaak van de ratio voor behoud blijvend grasland Onder voorbehoud Nieuw systeem vanaf 2015 voor vergroening Ratio= Vlaamse areaal blijvend grasland totaal Vlaams landbouwareaal mag niet met meer dan 5% dalen t.o.v. referentieverhouding Referentie op basis van Vlaams areaal blijvend grasland in 2012 en

27 Wanneer attribuut blijvend grasland onder vergroening? Onder voorbehoud Perceel blijvend grasland = elk perceel met graslandcode : Gewascodes 9, 61, 62, 638, 9823, 9824, 701, 702, 745, 9827 (vanaf 2015: 61&62: vervangen door code 60 (grassen); 660: bijkomende code voor luzerne-grasmengsel 701&702: vervangen door code 700 (grasklaver); : braak met min onderhoud znd/met EAG 9827: weiland > 100 oogstbare HS bomen/ha 9824 (natuurbeer): gesplitst (9828, 9829) nat grasland met/znd minimaal onderhoud 5 jaar niet in vruchtwisseling Praktisch: minstens 5 jaar niet in vruchtwisseling => vanaf 1 januari 6 jaar status BG 27

28 Randvoorwaarden versus vergroening Onder voorbehoud Randvoorwaarden Behoud Vlaams areaal BG IRA Oppervlakte ha Referentie: 2003/2005 Maximale daling: 10% Vergroening Behoud Vlaams areaal BG Oppervlakte? ha Referentie: 2012/2015 Maximale daling: 5% Behoud EKBG op perceelsniveau RVW Behoud BG areaal op bedrijfsniveau ahv IRA (preventief) Vergroening 1. Behoud Vlaams areaal BG Behoud BG areaal op regionaal niveau Behoud op individueel niveau zodra daling ratio > 5% 2. Behoud EKBG perceelsniveau Ploeg- en omzettingsverbod van aangeduide percelen 28

29 Uitzondering op vergroeningsvereiste blijvend grasland Bio-landbouwers voor percelen die gecertificeerd zijn voor biologische teelt Geen vrijstelling voor gangbare percelen! Opgelet: BG onder RVW blijft! 29

30 Onder voorbehoud Vergroening Ecologisch aandachtsgebied (EAG)

31 Ecologisch aandachtsgebied Als areaal bouwland > 15 ha dan moet minstens 5% ervan ecologisch aandachtsgebied zijn LANDBOUWER A1 Oppervlakte VA Bouwland Ecologisch aandachtgebied ha 9 ha vrijgesteld LANDBOUWER B1 Oppervlakte VA Bouwland ha 40 ha 2,00 ha Ecologisch aandachtsgebied 5% 31

32 Types ecologisch aandachtsgebied in Vlaanderen: Braakliggend land Vanggewassen en groenbedekkers N-bindende gewassen Bufferstroken langs waterloop Agroforestry Subsidiabele stroken langs bosranden Hakhout met korte omlooptijd Beboste gebieden Landschapselementen Houtkanten Bomen in groep Akkerranden Poelen Grachten 32

33 Landschapselementen en conversietabel Welke landschapselementen komen NIET in aanmerking als EAG? Geïsoleerde bomen Bomenrijen Hoogstamboomgaarden Heggen en hagen Hoe kunnen de types ecologisch aandachtsgebied nu effectief in rekening worden gebracht? Conversietabel opgemaakt met Omzettingsfactoren wanneer het geen perceel betreft Wegingsfactoren: hoeveel van de opp kan in rekening worden gebracht 33

34 Omzetting- en wegingsfactoren ecologisch aandachtsgebied Types ecologisch aandachtsgebied Omzettingsfactor Wegingsfactor Ecologisch aandachtsgebied Braakliggend land n.v.t. 1 1m²=1 m² Bufferstroken 6 1,5 1m=9 m² Agroforestry n.v.t. 1 1m² = 1 m² Subsidiabele stroken langs bosranden Zonder productie 6 1,5 1m = 9 m² Met productie 6 0,3 1m = 1,8 m² Hakhout met korte omlooptijd n.v.t. 0,3 1m² = 0,3 m² Beboste gebieden n.v.t. 1 1m² = 1 m² Vanggewassen en groenbedekkers n.v.t. 0,3 1m² = 0,3 m² N-bindende gewassen n.v.t. 0,7 1m² = 0,7 m² Houtkanten n.v.t. 2 1m² = 2 m² Landschapselementen Bomen in groep n.v.t. 1,5 1m² = 1,5 m² Akkerranden n.v.t. 1,5 1m² = 1,5 m² Poelen n.v.t. 1,5 1m² = 1,5 m² Grachten 1,5 (50% van 3) 2 1m = 3 m² 34

35 Uitzondering op vergroeningsvereiste EAG Bio-landbouwers voor percelen die gecertificeerd zijn voor biologische teelt Geen vrijstelling voor gangbare percelen! Landbouwers met 100% grasland en kruidachtige voedergewassen (KVG) ( 5 jaar), vlinderbloemigen of braak of combinatie op bouwland Landbouwers met grasland en kruidachtige voedergewassen (KVG) ( 5 jaar), vlinderbloemigen of braak of combinatie op >75% bouwland en resterend bouwland < 30 ha 35

36 Overzicht Kan ik verschillende subsidies combineren? 1) LV-agromilieumaatregelen? 2) LV-agromilieumaatregelen en VLM-beheerovereenkomsten? 3) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten (AMKM) en bio-ha-steun? 4) LV-agromilieumaatregelen/VLM-beheerovereenkomsten en de vergroeningspremie? 5) Bio-ha-steun en de vergroeningspremie? 36

37 4) Combinaties LV-agromilieumaatregelen/VLMbeheerovereenkomsten en vergroeningspremie Kan ik subsidies voor de LV-agromilieumaatregelen/VLMbeheerovereenkomsten combineren met de vergroeningspremie? JA, altijd combinatie mogelijk met GD en BG Voor EAG, JA, als het kan volgens de combinatietabel (bijlage 6) Vergroeningspremie krijgt altijd voorrang, eventuele verlaging van de subsidie voor de LV-agromilieumaatregel of de VLMbeheerovereenkomst omwille van dubbele financiering Vb. VLI + EAG-N-fixeerders OPGELET: deze verlaging geldt niet voor alle landbouwers! (zie verder) 37

38 Combinatietabel EAG vergroening met agromilieumaatregelen/ beheerovereenkomsten/hectaresteun bio 38

39 Overzicht aangifte vlinderbloemigen Gewas Gewascode Aangifte als EAG? Teeltgroep gewasdiversificatie Subsidiebedrag VLI (in euro/ha) Erwten (droog geoogst)* 51 ja erwten 600 Tuin- en Veldbonen (droog geoogst)* 52 ja wikken 600 Niet-bittere lupinen 53 ja lupinen - Eenjarige klaver 721 ja klaver - Meerjarige klaver 722 ja klaver - Rode klaver 723 ja klaver 450 Eenjarige luzerne 731 ja luzerne 450 Meerjarige luzerne 732 ja luzerne 450 Mengsel van vlinderbloemigen 744 ja vlinderbloemigen - Wikke 747 ja wikken - Grasklaver 700 nee grassen 450 Luzerne-grasmengsel 660 nee grassen 450 * Niet voor menselijke consumptie 39

40 Bedrijf 1: voorbeeld dubbele financiering VLI - EAG Onder voorbehoud Teeltplan 2014 Teeltplan 2015 bedrijf Teeltcode oppervlakte Bijkomende bestemming Teeltcode Totale oppervlakte Bouwland? Grasland (> 5 jaar) P - Grasland (< 5 jaar) Eenjarige grasklaver VLI maïs Wintertarwe , ,05-14,05 Suikerbieten 91 1? 1-1 Veldbonen 52 2,95 VLI 52 2,95-2,95 bouwland Totale oppervlakte : Verbintenisoppervlakte VLI = 3,50 ha en variabiliteit 120% (max 4,20 ha uitbetaald) VLI uitbetaald voor 3,95 ha (275 /ha) = 1.086, : verbintenis opp VLI = 3,50 ha en bouwland >30 ha dus 5% EAG = 2,70 ha GD 1 gewas: hoofdgewas maïs 19 ha 35% (19 ha/54 ha) < 75% 2 gewas: grassen 17 ha 31% (17 ha/54 ha) <95% EAG: veldbonen (N-fix) komt voor 0,70 (weging) in aanmerking: 2,95 ha x 0,70= 2,07 ha Conclusie: te weinig EAG want grasklaver kan niet voor EAG, dus extra opp EAG nodig. 40

41 Bedrijf 1 : voorbeeld dubbele financiering VLI - EAG Percelen die in aanmerking komen voor EAG en/of VLI Onder voorbehoud Teeltplan 2014 Teeltplan 2015 Teeltcode Oppervlakte (ha) Bijkomende bestemming Teeltcode Totale Bijkomende oppervlakte bestemming aangifte EAG Prc1: veldbonen 52 1,00 VLI 52 1,00 VLI EAG Prc 2: veldbonen 52 1,00 VLI 52 1,00 VLI EAG Prc3: eenjarige grasklaver 701 1,00 VLI 700 1,00 VLI - Prc 4: veldbonen 52 0,95 VLI 52 0,95 VLI EAG Prc 5: 91(SBiet) 1, ,00 VLI EAG Oppervlakte VLI / EAG 3,95 4,95 3,95 EAG: 2,70 ha nodig waarbij de veldbonen momenteel 2,95 ha x 0,70 = 2,07 ha Grasklaver komt niet in aanmerking voor EAG, wel voor VLI Dus extra perceel 1,00 ha veldbonen aangeven als EAG totaal :3,95 ha x 0,70= 2,77 ha EAG Betaling 2015: EAG heeft voorrang op uitbetaling VLI 3,86 ha veldbonen nodig voor EAG (3,86 ha x 0,7 = 2,70 ha) 0,09 ha veldbonen x 600 /ha + 1,00 ha grasklaver x 450 /ha = 504 (VLI) Verbintenisopp VLI = 3,5 ha en variabiliteit 150% (max 5,25 ha uitbetalen): er is 4,95 ha VLI dus verbintenisoppervlakte 41

42 Bedrijf 2: voorbeeld dubbele financiering VLI - EAG Onder voorbehoud bedrijf Teeltcode Teeltplan 2014 Teeltplan 2015 oppervlakte Bijkomende bestemming Teeltcode Totale oppervlakte bijkomende bestemming Bouwland? Grasland (> 5 jaar) Grasland (< 5 jaar) Eenjarige grasklaver VLI VLI 3 Maïs Eenjarige luzerne 731 2,95 VLI 731 2,95 VLI 2,95 bouwland 33,95 33,95 Totale oppervlakte 53,95 53, : Verbintenisoppervlakte VLI = 5,00 ha en variabiliteit 120% (max 6,00 ha uitbetaald) VLI uitbetaald voor 5,95 ha (275 /ha) = 1.636, : verbintenis opp VLI: 5,00 ha en bouwland >30 ha dus 5% EAG: 1,70 ha (33,95 x 0,05) GD 1 gewas: hoofdgewas grassen 28 ha 82% (28 ha/33,95 ha) > 75% 2 gewas: maïs 3 ha 9 % (3 ha/33,95 ha) >95% Maar >75% van bouwland zijn grassen (28 ha) vrijstelling voor gewasdiversificatie EAG: Luzerne (N-fix) komt voor 0,70 in aanmerking voor EAG Maar >75% van bouwland zijn grassen + vlinderbl. (30,95ha = 91%) vrijstelling voor EAG VLI: Kan niet uitbetaald worden (huidige interpretatie) indien vrijstelling EAG door 75% grassen +vlinderbloemigen, maar verbintenisoppervlakte is wel nageleefd 42

43 5) Combinaties LV-agromilieumaatregelen/VLMbeheerovereenkomsten en vergroeningspremie Kan ik subsidies voor de hectaresteun bio combineren met de vergroeningspremie? JA, altijd combinatie mogelijk met GD en BG Voor EAG, JA, als het kan volgens de combinatietabel Niet combineerbaar: EAG bufferstrook EAG bosrand De verrekening zal enkel gebeuren voor de oppervlakte van de bufferstrook/ bosrand OPGELET: deze verlaging geldt niet voor alle biolandbouwers! (zie verder) 43

44 Wat met vrijstelling biolandbouwers? Europa: biolandbouwers zijn vrijgesteld voor de vergroening, maar niet vrijgesteld van de dubbele financiering met de vergroening Vl: wat als vrijstelling opgegeven wordt? = voldoen aan vergroening, maar geen dubbele financiering???? Europa: bedrijven die zijn vrijgesteld voor de vergroening obv hun grootte, zijn vrijgesteld van de dubbele financiering Vl: biobedrijven < 15 ha bouwland zijn vrijgesteld van de vergroening + vrijgesteld van de dubbele financiering met de vergroening 44

45 Voorbeeldbedrijven en vergroening 45

46 Wat kan u verwachten? Wat moet u doen? Wat kan u verwachten? Bij het indienen van de verzamelaanvraag via eva zal er een apart menu zijn voor vergroening Automatisch worden de drie maatregelen voor u berekend obv de aangifte Vaststelling indien voldaan of waarvoor er een tekort is Behoud blijvend grasland: vanaf definitieve beslissing info op website Wat moet u doen? Gewasdiversificatie: indien voorwaarde niet voldaan - extra teelt toevoegen of oppervlakte per teelt aanpassen Behoud blijvend grasland: plannen ifv landbouwkundige noden & i.k.v. Randvoorwaarden: IRA aanhouden Ecologisch aandachtsgebied: aanduiden in apart menu op eva welke types u wenst aan te vragen als EAG 46

47 Bedrijf 1: Biologisch veebedrijf vrijstelling opgegeven Aannames: Groenbemester op 5 ha is mengsel van klaver en wikke 6 ha grasland in natuurbeheer > 5 jaar (dus BG) 34 ha graskruidenmengsel = grasklaver 3 ha agroforestry Bedrijf 1A: agroforestry met hoofdteelt gras Bedrijf 1B: agroforestry met hoofdteelt maïs Gewasdiversificatie: oppervlakte bouwland is 38 ha Bedrijf 1A (gras tussen agroforestry= hoofdteelt gras): % gras ( 5j)/bouwland = 27ha/38 ha = 71% % gras (BG + 5j) = 43 ha / 58 ha subs areaal = 80% Resterend bouwland buiten gras = 11 ha Vrijstelling voor gewasdiversificatie obv 75% regel 47

48 Bedrijf 1: Biologisch veebedrijf vrijstelling opgegeven Gewasdiversificatie: oppervlakte bouwland is 38 ha Bedrijf 1B (maïs tussen agroforestry= hoofdteelt maïs): % gras ( 5j)/bouwland = 24 ha/38ha = 63% % gras (BG + 5j) = 40 ha/58 ha subs areaal = 74% Geen vrijstelling voor gewasdiversificatie Bouwland is 38 ha dus minstens 3 gewassen nodig Gewassen (HT): mengsel graan+ vlinderbloemige, grassen, mais, hennep > 3 gewassen : OK Grootste hoofdteelt is grasland (24ha/38 ha): 63% < 75% : OK Tweede grootste teelt maïs: 10 ha (Mais + hfdteelt BLS) Twee grootste teelten samen: 34ha/38ha: 89% < 95 % OK Voldaan voor gewasdiversificatie 48

49 Bedrijf 1: Biologisch veebedrijf vrijstelling opgegeven Behoud blijvend grasland Bedrijf 1A als 1B: 16 ha percelen met status BG Tot zolang geen daling >5% - voldaan aan vergroeningseis EAG: Bedrijf 1A (gras tussen agroforestry= hoofdteelt gras): grootste hoofdteelt: gras ( 5j) = 27 ha/38ha = 71% % gras (BG + 5j) = 43 ha / 58 ha subs areaal = 80% Resterend bouwland buiten gras = 11 ha Vrijstelling voor EAG 49

50 Bedrijf 1: Biologisch veebedrijf EAG: Bedrijf 1B (maïs tussen agroforestry= hoofdteelt maïs): grootste hoofdteelt: gras ( 5j) = 24 ha = 63% % gras (BG + 5j) = 40 ha / 58 ha subs areaal = 74% Geen vrijstelling voor EAG Indien landbouwer ook hectaresteun wil dan moet hij afzien van vrijstelling voor vergroening door dit aan te vinken in de eva?? 5% van bouwland is EAG: 0,05x38ha= 1,90 ha EAG aan te leggen Graan+veldbonen en grasklaver komt niet in aanmerking als EAG Houtkanten (1m²= 2m² EAG) en poel (1m²=1,5 m² EAG) ALS deze liggen op of grenzen aan bouwland Stel 200 m houtkant van 2 m breed: 400 m²=800m² EAG= 0,08ha poel: max 10 are (1000m²= 1500m² EAG = 0,15 are Samen 0,23 ha dus nog 1,67 ha EAG nodig 50

51 Bedrijf 1: Biologisch veebedrijf Op 5 ha met groenbemester als nateelt ook een bloemenrand (akkerrand 1m²=1,5m²): perceel (opp) kan maar 1x in rekening komen als EAG Stel 17 are akkerrand (apart in te tekenen)= 25,5 are EAG (17are x1,5) 4,83 ha (=5 ha - 0,17ha) nog ter beschikking voor inzaai groenbemester 0,23 + 0,255 ha = 0,49 ha EAG reeds aangelegd Verplicht mengsel van groenbemesters (factor 0,30) aanleggen voor EAG (geen dubbele financiering met BIO-steun voor hoofdteelt) 1,41 ha EAG = 1,41 /0,30 = 4,7 ha groenbemester aanleggen EAG Type Opp conversie Opp EAG Houtkant 0,04 1m² = 2m² 0,08 Poel 0,10 1m²= 1,5m² 0,15 Akkerrand 0,17 1 m²= 1,5m² 0,26 Mengsel groenbedekking 4,83 0,30 1,45 Totaal EAG 1,94 Bedrijf 1B voldoet aan vergroening EAG + uitbetaling hectaresteun mogelijk?? 51

52 Bedrijf 2: Biologisch groentenbedrijf en vergroening Aannames: Landbouwer heeft betalingsrechten Totale opp bedrijf: 10,2 ha 2 ha grasklaver 5j beide worden code 700 in ha groenten (stel 3 ha wortelen, 2 ha prei, 1 broccoli) Meerjarige kruiden 0,30 ha (blijvende teelt) Kleinfruit (eenjarig fruit : bouwland) Teelt in tunnel: 0,20 ha (afhankelijk van vollegrond (subs) of containerteelt (niet-sub) stel in container Opp bouwland is 9,70 ha Landbouwer is vrijgesteld van gewasdiversificatie en EAG Er is geen grasland met status BG geen verplichtingen De vergroeningstop-up wordt toegekend en er is geen dubbele financiering dus hectaresteun/bo akkerrand kan worden uitbetaald Geen EAG aan te leggen (< 15 ha bouwland) 52

53 Bedrijf 3: Biologische fruitteler Situatie: 11 ha appel + 5 ha peren = blijvende teelt 0,50 ha frambozen = blijvende teelt Indien toegangsticket dan betalingsrechten toe te kennen op 16,50 ha Vergroening: geen bouwland en blijvend grasland geen verplichtingen Vergroeningstop-up wordt automatisch toegekend Geen dubbele financiering mogelijk dus alle agromilieumaatregelen en hectaresteun uit te betalen 53

54 Bedrijf 4: Biologische kippenhouderij en vergroening Aannames: Totale opp bedrijf: 2 ha 1ha boomgaard met oogstbare HS bomen = grasland >5j 1 ha braak (minimaal onderhoud zonder EAG (code 82)) Opp bouwland is 1,00 ha Landbouwer is vrijgesteld van gewasdiversificatie en EAG Er is grasland met status BG geen verplichtingen tot zolang er niet wordt gescheurd en de ratio niet meer dan 5% daalt De vergroeningstop-up wordt toegekend en er is geen dubbele financiering: agromilieuklimaatmaatregelen en hectaresteun worden uitbetaald 54

55 Wat kan u verwachten? Wat moet u doen? Wat kan u verwachten? Bij het indienen van de verzamelaanvraag via eva zal er een apart menu zijn voor vergroening Automatisch worden de drie maatregelen voor u berekend obv de aangifte Vaststelling indien voldaan of waarvoor er een tekort is Behoud blijvend grasland: vanaf definitieve beslissing info op website Wat moet u doen? Gewasdiversificatie: indien voorwaarde niet voldaan - extra teelt toevoegen of oppervlakte per teelt aanpassen Behoud blijvend grasland: plannen ifv landbouwkundige noden & i.k.v. Randvoorwaarden: IRA aanhouden Ecologisch aandachtsgebied: aanduiden in apart menu op eva welke types u wenst aan te vragen als EAG 55

56 Meer info - infofiches: - buitendiensten Landbouw - Agriflanders 56

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB

Vergroening binnen het nieuwe GLB Vergroening binnen het nieuwe GLB Studiedag: Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Info over vergroening en agromilieu-klimaatmaatregelen 24 maart 2015, Brussel Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting

Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting Infosessie historisch permanent grasland en ecologisch kwetsbaar blijvend grasland - Toelichting 27 oktober 2015, Eeklo 30 oktober 2015, Diksmuide Hubert Hernalsteen Infosessie historisch permanent grasland

Nadere informatie

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service

Effecten van het nieuwe GLB. Vlas en Hennep.NL. Erik Beumer Beumer Agro Service Effecten van het nieuwe GLB Vlas en Hennep.NL Erik Beumer Beumer Agro Service 30 oktober 2014 1 Programma Introductie; Van bedrijfstoeslag naar betalingsrechten; Huren van land en betalingsrechten; Vergroening;

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber Inhoud E-Verzamelaanvraag 2016 Betalingsrechten 2015 Deelnameverklaring dierlijke premies 2016 Statistiek vergroening en EAG

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Even voorstellen Aanpak, vragen etc. Een nieuwe naam: RVO.nl Waar staan we nu? Brief staatssecretaris Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen

Nadere informatie

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men

Overzicht ingediende vragen over het nieuwe GLB - De gecombineerde opgave in 2013 te laat is ingediend. Heeft dit gevolgen voor het aantonen dat men GLB update 10 maart 2014 Het nieuwe GLB (Gemeenschappelijk Landbouw Beleid) is op 1 januari 2014 van start gegaan. Maar dat wil niet zeggen dat alles al duidelijk is. Er zitten nog verrassingen in de pijplijn.

Nadere informatie

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies

Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten. Jan Moggré ZLTO advies Nieuwe GLB in relatie tot de Toeslagrechten Jan Moggré ZLTO advies Ontwikkeling GLB 1960 1980 Markt- en prijsbeleid 1980-1990 2000; Produktiebeperking, afbouw markt- en prijsbeleid, gekoppelde inkomenssteun

Nadere informatie

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke

Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke MAP5 in 2015 Focusbedrijven en nitraatresidu Gebieds- én bedrijfsspecifieke aanpak Focusbedrijf 2015 Meer dan 50% van het areaal in focusgebied Gronden in gebruik op 1 januari 2014 Enkel rekening gehouden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014)

Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014) Veelgestelde vragen GLB-infosessies (september-oktober 2014) Dit overzicht wordt regelmatig aangevuld met antwoorden op individuele vragen die ook voor anderen van nut kunnen zijn. Indien u ook een (bijkomende)

Nadere informatie

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Randvoorwaarden Erosie Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Context Erosie 100,000 ha 2,000,000 ton bodem/jaar 400,000 ton slib/jaar naar waterlopen na 10 jaar erosiebeleid : beleidsindicator

Nadere informatie

- Agromilieumaatregelen. - Bio-hectaresteun - Boslandbouw. Infosessie 1 oktober 2015

- Agromilieumaatregelen. - Bio-hectaresteun - Boslandbouw. Infosessie 1 oktober 2015 - Agromilieumaatregelen - Bio-hectaresteun - Boslandbouw Infosessie 1 oktober 2015 Europees kader Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid: 2 pijlers Pijler 2 van GLB = plattelandsmaatregelen ( pijler

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Randvoorwaarden erosie. Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming

Randvoorwaarden erosie. Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Randvoorwaarden erosie Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Randvoorwaarden Erosie: Wat kunnen we doen? Bodem bedekt houden Teelt die jaar rond volledige bedekking

Nadere informatie

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015

Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Introductie Optimus advies door middel van Melkveewet en GLB 2015 Bijeenkomst 26 januari P.G. Kusters land- en tuinbouwbenodigdheden B.V, Dreumel Optimus advies Gestart in 2014 als samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2015 en verder 28 januari 2015 NB. Deze presentatie is gemaakt met stand van zaken rondom nieuw GLB december 2014. Het beleid moet nog definitief gemaakt worden waardoor

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid Nieuwsbrief Augustus 2014 In dit nummer 1 Waarom een nieuw Gemeenschappelijk landbouwbeleid 2 Van toeslagrechten naar betalingsrechten

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

HandleIding bij de Oppervlakteaangifte en steunaanvraag 2016. 2 de luik : Overzicht van wetgevingen

HandleIding bij de Oppervlakteaangifte en steunaanvraag 2016. 2 de luik : Overzicht van wetgevingen HandleIding bij de Oppervlakteaangifte en steunaanvraag 2016 2 de luik : Overzicht van wetgevingen Inhoud Inleiding 3 1. Algemene reglementeringen in verband met de uitbetaling van steun 5 1.1. Het betaalorgaan

Nadere informatie

Van de Ven Accountants Adviseurs

Van de Ven Accountants Adviseurs Van de Ven Accountants Adviseurs Middelgroot accountantskantoor (gevestigd op het bedrijventerrein De Kampen te Sint-Oedenrode) 35 medewerkers MKB en vrije beroepen Agrarische klanten Particulieren en

Nadere informatie

2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag.

2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag. 1 Woord vooraf Woord vooraf Beste landbouwer 2014 belooft een boeiend jaar te worden! En een jaarlijks terugkerende activiteit is het invullen en indienen van de verzamelaanvraag. Vlaanderen trekt de kaart

Nadere informatie

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006

Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Extra nieuwsbrief bij Gecombineerde opgave 2006 Maart/april 2006 De praktijkpanels van Dienst Regelingen hebben het pakket van de Gecombineerde opgave 2006 bekeken en zijn met aanvullingen gekomen die

Nadere informatie

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2

Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016. SCAN versie 1.5d. FAC versie 1.2 Bijlage 2. Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- & Landschapsbeheer 2016 SCAN versie 1.5d 1 december 2015 FAC versie 1.2 14 december 2015 ANLb Opbouw van de beheerpakketten De pakketten zijn opgebouwd

Nadere informatie

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven MAP V Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Normen voor stikstofbemesting Normen voor fosforbemesting 1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Gebieden waar de nitraatconcentraties in

Nadere informatie

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten

2. Schaakbord 1, de actualiteit: gecombineerde opgaaf, diverse knelpunten Update GLB 26 mei 2015 Tot 15 juni heeft u de mogelijkheid de gecombineerde opgaaf te doen. Hierover, maar ook op drie andere niveaus, blijft Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) om aandacht vragen.

Nadere informatie

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing?

Beste ondernemer, Editie februari 2015. PAS: een oplossing? Editie februari 2015 Beste ondernemer, In deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken in de PAS, welke tot 20 februari 2015 ter inzage ligt. Hoewel de invoering van de PAS enkele malen is

Nadere informatie

NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS

NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS NAAM: MARC HANSEN LEEFTIJD: 49 PLAATS: ZICHEN-ZUSSEN- BOLDER TEELT: CHAMPIGNONS De vader van Willy, Ronny en Marc Hansen begon veertig jaar geleden met een champignonkwekerij. De drie namen het bedrijf

Nadere informatie

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten

1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 6 3 Vlaamse reserve... 7 4 Overname referentiegegevens... 9 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

De elektronische verzamelaanvraag. Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer dienst Aangiftes

De elektronische verzamelaanvraag. Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer dienst Aangiftes De elektronische verzamelaanvraag Ruben Fontaine Markt- en Inkomensbeheer dienst Aangiftes Ben ik proefkonijn? Verzamelaanvraag % elektronische verzamelaanvragen 100% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 40%

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / 14.01.2015

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / 14.01.2015 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED / 14.01.2015 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit "vrij" aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond?

Kan een bedrijf dat geen toegangsticket heeft dit vrij aankopen zonder enige voorwaarde inzake overname van bedrijf of grond? Veelgestelde vragen: Betalingsrechten Inhoud 1 Toegangsticket en Berekening Betalingsrechten... 1 2 Convergentie... 7 3 Overname referentiegegevens... 12 4 Vlaamse Reserve... 8 5 Betaling jonge landbouwers...

Nadere informatie

inagro Code van goede praktijk bodembescherming advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW

inagro Code van goede praktijk bodembescherming advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW inagro ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW Code van goede praktijk bodembescherming advies gehalte en zuurtegraad 2 Toelichting resultaten MTR_versie 2011 ORGANISCHE KOOLSTOF Organische stof en in de

Nadere informatie

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015

SPECIAL EDITION. Agro-nieuwsbrief april 2015 SPECIAL EDITION Agro-nieuwsbrief april 2015 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie

Nadere informatie

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht Melding van een volledige bedrijfsoverdracht MIB-REF-101ID-150326 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006

Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 AGRO Actualiteiten Speciale editie Verzamelaanvraag 2006 INHOUD: Gecombineerde Opgave De belangrijkste opgave van het jaar Hoofdformulier Overzicht gewaspercelen Benutting van toeslagrechten Andere subsidies

Nadere informatie

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015

GECOMBINEERDE OPGAVE 2015 Van 1 april tot en met 15 mei moet de Gecombineerde Opgave (GO) weer worden ingevuld. Dat vraagt een goede voorbereiding, deze checklist helpt u daarbij. De checklist bestaat uit twee onderdelen: een voorbereidingslijst

Nadere informatie

Japanse haver goed voor bodem en vogel

Japanse haver goed voor bodem en vogel Japanse haver goed voor bodem en vogel Japanse haver (Avena strigosa) Avena strigosa, in het Nederlands Evene genoemd en in de volksmond vooral gekend als Japanse haver, is een graangewas afkomstig uit

Nadere informatie

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s

Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en ANV s Paul Terwan Drachten, 14-12-2011 ALV BoerenNatuur Belangrijkste veranderingen EU-geldstroom naar NL neemt iets af, vooral in eerste pijler

Nadere informatie

Wijzigingen randvoorwaarden 2015

Wijzigingen randvoorwaarden 2015 Wijzigingen randvoorwaarden 2015 Wijzigingen 2015 Wijzigingen 2015: Vereenvoudiging Vereenvoudiging randvoorwaarden 2015 (nieuwe GLB) Van 18 naar 13 richtlijnen waarbij volgende geschrapt worden: Slibrichtlijn

Nadere informatie

BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE

BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE BIO: ETEN & WETEN INTROLES VOOR DE 1 e GRAAD 1 LESUUR FICHES VOOR DE LEERLINGEN FICHE 1 - A WORTELEN Biowortelen van een bioboer die kiest voor natuur en milieu. Bio kiest voor natuur en milieu! De biowortelboer(in)

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: april 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: april 2015 Voorwoord April en mei zijn de maanden van de Gecombineerde Opgave. Voor 2015 betekent dit extra alert zijn bij het invullen hiervan in verband met de overgang naar

Nadere informatie

Opgave Gewaspercelen

Opgave Gewaspercelen Naam: BSN/KvK-nummer: Relatienummer: Aanvraagnummer Gecombineerde opgave: Grond in gebruik of beheer op 15 mei 2013 Invulinstructie Vul in met blauwe of zwarte pen. Schrijf binnen de vakken. Invulrondjes

Nadere informatie

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING VERSIE januari 2008 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 2 2 Wettelijk kader... 3 3 Definities en limietwaarden... 4 3.1 Definities... 4 3.2 Limietwaarden organische koolstofgehalte...

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief augustus 2014

Agro-nieuwsbrief augustus 2014 Agro-nieuwsbrief augustus 2014 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

Ecologisch moestuinieren

Ecologisch moestuinieren Ecologisch moestuinieren Handleiding 2008 Deze handleiding beschrijft kort de basisprincipes van ecologisch moestuinieren en illustreert deze met voorbeelden uit het moestuincomplex op het CNME-terrein.

Nadere informatie

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave

April 2016. 0570 657 417 info@houtsmabedrijfsadvies.nl www.houtsmabedrijfsadvies.nl. In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave IJsselmuiden www.holtland.eu In deze uitgave onder andere: Wijzigingen Gecombineerde opgave Betalingsrechten uit Nationale reserve Attentiepunten Gecombineerde opgave Landschapselementen inzetbaar voor

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Overdracht grond, ook overdracht recht. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Februari 2016 Jaargang 17, nummer 1 ALGEMEEN Het nieuwe jaar 2016 heeft inmiddels alweer 1 maand achter zich gelaten. Afgelopen maand zult u allen druk bezig geweest zijn met

Nadere informatie

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015

Agri Nieuwsbrief. Ontwerp AMvB grondgebonden groei melkveehouderij. In deze nieuwsbrief MEI 2015 HLB Van Daal & Partners is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Agri Nieuwsbrief MEI 2015 KLEURCOLOFON Pacht Bedrijf Fiscaal GLB-beleids/gecombineerde

Nadere informatie

Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer. Henk Kloen. Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer

Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer. Henk Kloen. Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer Werken aan duurzame landbouw en een aantrekkelijk platteland Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer Henk Kloen Natuurakkers in Nederland - achtergrond en dilemma s in beheer Wat

Nadere informatie

Agro-nieuwsbrief april 2013

Agro-nieuwsbrief april 2013 Agro-nieuwsbrief april 2013 U wilt dat uw bedrijf optimaal resultaat oplevert. Kennis van de markt is daarbij onontbeerlijk, zeker in combinatie met de steeds complexere (financiële) situatie waar u mee

Nadere informatie

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013

PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN. Jules Van Liefferinge 07/11/2013 PDPO II: TERUGBLIK EN STAND VAN ZAKEN Jules Van Liefferinge 07/11/2013 Agenda PDPO II - het origineel Opmaak en goedkeuring Originele maatregelen Originele budgettoewijzing PDPO II doorheen de tijd Allerlei

Nadere informatie

I: Inleiding. II: Methodiek

I: Inleiding. II: Methodiek Berekening van een geïndividualiseerde vergoeding voor de landbouwgebruiker bij de instelling van een maatregel of een gebruiksbeperking op basis van de geregistreerde gegevens. DLV-ADLO I: Inleiding Indien

Nadere informatie

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet,

April 2015. (Update) Natuurbeschermingswet Nog steeds zijn we niet uitgepraat over de Natuurbeschermingswet, In 2015 zullen een aantal belangrijke wetswijzigingen voor de veehouderij worden doorgevoerd, maar hoe pakt dit uit? Gaan we nu allemaal de kringloopwijzer gebruiken? 2015 is ook het jaar waarin het melkquotum

Nadere informatie

Kan stimuleren van agrobiodiversiteit zonder externe gelden?

Kan stimuleren van agrobiodiversiteit zonder externe gelden? Resultaten met functionele agrobiodiversiteitsmaatregelen vanuit project Boeren en Agrobiodiversiteit.. Kan stimuleren van agrobiodiversiteit zonder externe gelden? Jan de Wit Louis Bolk Instituut 1 Biodiversiteit?

Nadere informatie

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014

Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij. Januari 2014 Bijeenkomst Studieclub Geitenhouderij & LTO vakgroep Melkgeitenhouderij Januari 2014 Opening Actualiteiten GLB Diergezondheid Q koorts claim Productschap Zuivel Melkprijsvergelijking BZV Bokkenproject

Nadere informatie

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans Demetertool Vlaanderen is open ruimte Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans LNE Groenbedekker Gele mosterd De online Demetertool

Nadere informatie

Er is meer dan mais!!! Bij zoekt boer d.m.v. Alternatieve teelten.

Er is meer dan mais!!! Bij zoekt boer d.m.v. Alternatieve teelten. Er is meer dan mais!!! Bij zoekt boer d.m.v. Alternatieve teelten. Inhoud. Inleiding. Klaver. Luzerne. Veldbonen. Amarant. Lupine. Koolzaad. Kemp of hennep. Silphie. Wikke. Facelia. Tagetes. Seradella.

Nadere informatie

EAG COVERMENGSELS TIJDELIJKE WEIDEMENGSELS

EAG COVERMENGSELS TIJDELIJKE WEIDEMENGSELS EAG COVERMENGSELS EN TIJDELIJKE WEIDEMENGSELS 2015 VOORDELEN COVERMENGSELS Principe : Het samenvoegen van soorten groenbedekkers met de bedoeling er landbouwkundige voordelen uit te halen zoals : Voldoen

Nadere informatie

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon

De landbouwer als landschapsbouwer. 4. De landbouwer als landschapsbouwer ICT-opdracht ehorizon 4. De landbouwer als ICT-opdracht ehorizon Bedrijf: Steven Vanhecke - Oude Burkelslag 10-9990 Maldegem 4.1 Richtlijnen voor de begeleidende leerkracht Een belangrijk doel in de derde graad van het secundair

Nadere informatie

Bodemerosie: oorzaken en oplossingen. Jan Vermang, Martien Swerts, Petra Deproost Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming

Bodemerosie: oorzaken en oplossingen. Jan Vermang, Martien Swerts, Petra Deproost Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Bodemerosie: oorzaken en oplossingen Jan Vermang, Martien Swerts, Petra Deproost Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Wat is bodemerosie? Bodemerosie = belangrijke bron van sediment in oppervlaktewater!!

Nadere informatie

Fauna-akkers in Rivierenland

Fauna-akkers in Rivierenland fauna-akkers 1 Fauna-akkers in Rivierenland REGIONAAL LANDSCHAP RIVIERENLAND Langs Nete, Dijle, Zenne & Rupel v z w 2 Regionaal Landschap Rivierenland Wat is een fauna-akker? Fauna-akkers zijn akkers en

Nadere informatie

Financiële en praktische ondersteuning bij de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen door particulieren en/of landbouwers

Financiële en praktische ondersteuning bij de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen door particulieren en/of landbouwers Financiële en praktische ondersteuning bij de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen door particulieren en/of landbouwers Meer info of vragen: contacteer sarah.geers@bosplus.be of bel 09/264.90.54

Nadere informatie

BASIS en Bodemkwaliteit op zandgrond:

BASIS en Bodemkwaliteit op zandgrond: BASIS en Bodemkwaliteit op zandgrond: Zoektocht naar een duurzaam bodembeheer op klei en zand Programma Bodem 5 juni 2012, Janjo de Haan en Derk van Balen Systeemonderzoek Ontwikkeling van strategieën

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder.

Agro-Nieuwsbrief. Ontwerpregeling PAS ter inzage. Betalingsrechten en verhuur grond. Uitgave: februari 2015. In deze nieuwsbrief: verhuurder. Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 In deze nieuwsbrief: Bedrijfsvoering Verruiming gebruik eigen pootaardappelen 3 Fiscaal Generiek uitstel belastingbetaling 2 Afschrijving dier- en ammoniakrechten

Nadere informatie

Verslag Workshop Groene diensten

Verslag Workshop Groene diensten Verslag Workshop Groene diensten Groene diensten Groenbeheer, landschapsbeheer, natuur. Opbouw workshop Er zijn twee workshops gehouden, aan het eind van de ochtend en begin van de middag. De beide workshops

Nadere informatie

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015

Nieuwsbrief VMB-ADVIES. Geachte lezer, In de nieuwsbrief. Betalingsrechten en verhuur grond AGRO. Februari 2015 Nieuwsbrief AGRO Februari 2015 In de nieuwsbrief Geachte lezer, Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de actualiteiten en ontwikkelingen die mogelijk voor uw bedrijfsvoering van belang kunnen zijn.

Nadere informatie

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Gewas Klei Zand/löss en Veen 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Grasland (kg N per ha per jaar)

Nadere informatie

Wintergranen voor waterberging

Wintergranen voor waterberging Wintergranen voor waterberging DLV Plant Postbus 6207 5960 AE Horst Expeditiestraat 16 a In opdracht van Productschap Akkerbouw Postbus 908 2700 AX Zoetermeer Gefinancierd door Productschap Akkerbouw Postbus

Nadere informatie

Programma 10 november 2015

Programma 10 november 2015 Programma 10 november 2015 Opening voorzitter Groene Uitweg Subsidie (Maike van der Maat) Presentatie 1 (PPP-Agro, Dick Jan Koster) Wat brengt grond op? Wat kan grond kosten? Korte pauze Presentatie 2

Nadere informatie

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen

Index Natuur en Landschap. Onderdeel Agrarische beheertypen Index Natuur en Landschap Onderdeel Agrarische beheertypen 7 oktober 2012 1 A01.01 Weidevogelpakketten A01.01.01 Weidevogelgrasland met rustperiode A01.01.02 Weidevogelgrasland met voorweiden A01.01.03

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN

Nieuwsbrief. Grond voorwaarde bij groei melkveestapel. Prijsontwikkelingen blijven onzeker. Van der Woude Adviesbureau WET EN REGELGEVING ALGEMEEN Pagina 2 WET EN REGELGEVING Juni 2015 Jaargang 16, nummer 3 ALGEMEEN Prijsontwikkelingen blijven onzeker Alweer verlaagd Friesland Campina de melkprijs met 1,50 per 100 kg melk, waarbij de melkprijs in

Nadere informatie

voetafdrukrekeningen, herbe rekend

voetafdrukrekeningen, herbe rekend De Belgische voetafdrukrekeningen, herbe rekend 2 april 2009 Lies Janssen Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie De ecologische voetafdruk van België + Luxemburg Tot 2007 publiceerde Global

Nadere informatie

natuur in Gent monitoring 1999-2014

natuur in Gent monitoring 1999-2014 natuur in Gent monitoring 1999-2014 Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen van het RSG en het groenstructuurplan? (Hoe) moeten we bijsturen? Natuurmonitoring waarom? Halen we de doelstellingen

Nadere informatie

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering

Groenbemesters 2015-2016. Een vruchtbare investering Groenbemesters 2015-2016 Een vruchtbare investering Beste akkerbouwer, Gezondheid, structuur en een goed bodemleven van de bodem verbeteren de opbrengst van teeltgewassen en hiermee ook uw bedrijfsresultaat.

Nadere informatie

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015

Agro-Nieuwsbrief. AGRO-Nieuwsbrief. Voorwoord. Uitgave: februari 2015 Agro-Nieuwsbrief Uitgave: februari 2015 Voorwoord De huidige vlees- melk en eierprijzen dwingt de ondernemer tot alertheid in hun financiële planning. Reserves, indien aanwezig, moeten aangesproken worden

Nadere informatie

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Wat betekent GLB voor U? Gemeenschappelijk Landbouwbeleid! Nieuwe betalingsrechten! Huur verhuur in 2014 en 2015 Historisch wordt regionaal Directe betalingen per

Nadere informatie

Effluenten van de biologische mestverwerking

Effluenten van de biologische mestverwerking Effluenten van de biologische mestverwerking Bemestingswaarde Gebruik Economisch aspect Bemestingswaarde Samenstelling effluent: kg / 1000 l DS 13,0 Organische stof 3,1 Totale Stikstof 0,21 Ammoniakale

Nadere informatie

PERSMEDEDELING Dinsdag 31 maart 2015

PERSMEDEDELING Dinsdag 31 maart 2015 PERSMEDEDELING Dinsdag 31 maart 2015 DEPARTEMENT LANDBOUW EN VISSERIJ Teelt van hennep voor energiewinning, voederwinning en industriële doeleinden: meldingsplicht en toegelaten rassen Sommige landbouwers

Nadere informatie

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur?

Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? Melk van Hier, kansen voor landbouw en natuur? NATUUR EN LANDBOUW// VORSELAAR// 14 maart 2012 Draagvlakverbredingsproject Melk van Hier 1/1/2013 31/12/2013 Dit initiatief kadert binnen een overkoepelend

Nadere informatie

De dakisolatievereiste. Vanaf 1 januari 2015 Toelichting versie 1 (10/12/2014)

De dakisolatievereiste. Vanaf 1 januari 2015 Toelichting versie 1 (10/12/2014) De dakisolatievereiste Vanaf 1 januari 2015 Toelichting versie 1 (10/12/2014) Principes 1. Vanaf 1 januari 2015 quoteren in technisch verslag (TV) 2. Enkel voor zelfstandige woningen (NIET voor Kamers)

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

WAARNEMINGS- EN WAARSCHUWINGSSYSTEMEN

WAARNEMINGS- EN WAARSCHUWINGSSYSTEMEN WAARNEMINGS- EN WAARSCHUWINGSSYSTEMEN Els Lapage Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling KVIV-studiedag, 24 april 2014 Inhoud Wat? Financiering en uitvoerders Waarnemingen

Nadere informatie

Nieuw Kyleo MaxCel Rizolex 500 SC

Nieuw Kyleo MaxCel Rizolex 500 SC Nieuw Kyleo MaxCel Rizolex 500 SC Producten 2015 Amid-Thin W Vruchtdunningsmiddel in fruit Spuitpoeder 8 % 1-naftylacetamide Erkenningsnummer: 6011P/B Verpakking: 12 x 1 kg > > In appelbomen. Beta-Sure

Nadere informatie

vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid

vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid vergadering C154 LAN8 zittingsjaar 2009-2010 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van 10 maart 2010 2 Commissievergadering nr. C154 LAN8 (2009-2010) 10

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

KOOLZAAD. opstap naar duurzame landbouw

KOOLZAAD. opstap naar duurzame landbouw KOOLZAAD opstap naar duurzame landbouw De teelt van (winter)koolzaad kan een opstap zijn naar duurzame landbouw. Koolzaad zal de enorme socioecologische problemen niet uit de wereld helpen die samengaan

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Jonge landbouwers en starters

Jonge landbouwers en starters Jonge landbouwers en starters (sub) Algemeen Jonge landbouwers en starters die geen recht op betalingsrechten hebben, kunnen betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. Ook kunnen jonge landbouwers

Nadere informatie

Biodiversiteit visie Boerenbond. Symposium biodiversiteit 4 november 2010

Biodiversiteit visie Boerenbond. Symposium biodiversiteit 4 november 2010 Biodiversiteit visie Boerenbond Symposium biodiversiteit 4 november 2010 1 Landbouw en biodiversiteit Domesticatie leidde tot 1000den variëteiten en soorten Heel wat biodiversiteit is er omwille van landbouw

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Landinrichtingsproject Jabbeke Wingene Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wie kan de subsidie aanvragen?... 2

Nadere informatie

Vergroening en verduurzamen landbouw

Vergroening en verduurzamen landbouw Duurzame landbouw Gezond voedsel - Vitaal platteland Vergroening en verduurzamen landbouw Wim Dijkman Dronten, 2-12 2014 1 Agenda Groen Ondernemen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Maatregelen POP en water

Nadere informatie

Bodemmonster Bodemmonster

Bodemmonster Bodemmonster Evenwicht in de volkstuin? Evenwichtige bemesting Bodemmonster Bodemmonster Belangrijk om te weten: Fosfaat laag: voldoende bemesten Kali laag: voldoende bemesten of bijsturen Magnesium laag: bijsturen

Nadere informatie