Adres van de Directie Buitendiensten INTEGRA QUALITY PARTNER. Identificatie van de aangever. (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) Paarden < 200Kg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adres van de Directie Buitendiensten INTEGRA QUALITY PARTNER. Identificatie van de aangever. (aantal) (aantal) (aantal) (aantal) Paarden < 200Kg"

Transcriptie

1 Rubriek 6 Overzicht van de steunaanvragen - 1e pijler 1ste PIJLER Totaal van de oppervlaktes ha, are) aangegeven in rubriek 5 - kolom Ik vraag de betaling voor jonge landbouwers. Groene betaling Als u voldoet aan de voorwaarden voor vrijstellingen, zullen deze automatisch worden toegepast door de administratie) 6.2 Ecologisch aandachtsgebied Adres van de Directie Buitendiensten WAALSE OVERHEIDSDIENST Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu - Departement Steun - Directie Landbouwoppervlakten FORMULIER VOOR AANGIFTE VAN OPPERVLAKTE EN STEUNAANVRAAG 2015 Volledig briefwisselingsadres van de aangever Braakliggend terrein Poelen Hakhout met korte omlooptijd Bomengroep Hectaren agrobosbouw Teelt van stikstofbindende gewassen Bufferstrook Strook langs een bos Bodembedekking in de winter 6.3 Diversificatie - vrijstelling Ik vraag om vrijgesteld te worden voor de diversificatie van gewassen, want ik respecteer de regel van meer dan 50% nieuwe percelen Rubriek 7 Overzicht van de steunaanvragen - 2e pijler plattelandsontwikkeling) 2e PIJLER 7.1 Totaal van de oppervlaktes ha, are) waarvoor ik bio-steun aanvraag. Ik selecteer mijn certificatie-instelling. 7.2 Ik vraag de compenserende vergoeding in benadeelde streken aan en ik deel hiernaast het aantal landbouwers, tuinbouwers of veehouders mee die hun hoofdberoep in het bedrijf uitoefenen. 7.3 Ik vraag om de vergoeding voor een site te mogen genieten Agromilieumaatregelen 7.4 NIEUWE aanvraag in 2015 van een verbintenis in het AMM-stelsel gerelateerd aan de vooraanvraag van eind 2014) de methode MB1.a de methode MB1.b de methode MB de methode MC8 CERTISYS INTEGRA QUALITY PARTNER - x ) x ) Gelieve uw producentnummer in te vullen in de daarvoor voorziene vakken %"$!)-!-)")&%##')!1 Dossiernr. Verzending 1 / 1 Het formulier en de bijlagen) moeten behoorlijk ingevuld en ondertekend bij aangetekende brief worden teruggestuurd naar het adres van de bovenvermelde Directie Buitendiensten of moeten worden neergelegd op dit adres tegen ontvangstbewijs uiterlijk op dinsdag 31 maart 2015 behalve voor de door de Vlaamse Overheid ALV) beheerde landbouwers die de door de ALV bepaalde indieningsdatum moeten naleven). Rubriek 1 Productieëenheden Geboortedatum IBAN rekening Identificatie van de aangever Telefoon Fax GSM Aanwezigheid van een) kuddes) : Nee 1.1 Ik verklaar actieve landbouwer te zijn en geen van de volgende activiteiten uit te oefenen: exploitatie van luchthavens, van spoorwegdiensten, van waterdiensten, van vastgoeddiensten, beheer van permanente sport- en recreatieterreinen de methode MB1.c de methode MB11 Paarden 1.2 Ik beantwoord niet aan de definitie van actieve landbouwer, maar ik voeg bij mijn aanvraag de bewijsstukken die overeenkomen met een van de 4 vrijstellingen de methode MB2 Runderen Rubriek 2 Landbouwpercelen gelegen in het vlaamse gewest of in het Brussels hoofdstedelijk gewest de methode MC4 Schapen Ik exploiteer gronden gelegen in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en, om deze gronden aan te geven, ik moet het formulier "Verzamelaanvraag 2015" invullen en indienen bij de Vlaamse Overheid ALV) uiterlijk op 31 maart de methode MB5 Rubriek 3 Aanvraag voor toekenning van basisbetalingsrechten Ik verbind me in 2015 tot de methode MC10 "Agromilieu-actieplan" 3.1 Ik vraag om de toekenning van basisbetalingsrechten 7.5 ARLIJKSE aanvraag van betaling van agromilieusubsidies Als ik aan de voorwaarden voldoe, vraag ik om toegang tot de gewestelijke reserve Rubriek 8 Ik vraag de AMM-subsidies aan die overeenkomen met de methoden MB1 tot MB11 die ingegaan zijn in 2011, 2012, 2013 of 2014 Handtekeningen Ik heb kennis genomen van de voorwaarden die voor de betrokkene steunregelingen gelden. Ik bevestig dat deze verzamelaanvraag en haar bijlagen, oprecht en correct zijn. Ik ben me ervan bewust dat het namaken of vervalsen van deze aangifte of enig ander document of voorwerp verstrekt aan het betaalorgaan een strafbaar feit is. Handtekening van de aangevers) Rubriek Ik heb in 2013 fruit, groenten, consumptieaardappelen, pootaardappelen of sierplanten gekweekt of ik heb wijnstokken geteeld, en ik vraag om de toekenning van betalingsrechten Gegevens betreffende de voorwaardelijkheid Paarden < 200Kg Paarden tussen 200 en Paarden > 600Kg 600 kg Aantal moederkonijnen Aantal mestkonijnen Gelezen en goedgekeurd Op... /... / 2015 Percentage varkens op biobeheerst strobed %) Belangrijkste type stalling van het bedrijf Aantal ha die buiten België uitgebaat worden weiland andere gewassen %"$!)-!-)&!*""'")&""'")&!$&')!1 type 3 ) Dossiernr. Totaal oppervlakte van graangewas gevolgd door een nitraat vasthoudend tussengewas

2 Rubriek 5 Naam van het perceel Fotoplannr. Te schrappen perceel Informatiecodes Nr. van het referentie blok Oppervlakte 2015 Gewassen Gewassencode Verplichte hoofdbestemming Bijkomende bestemmingen Onderzoek: Schade wild zwijn 1 1a Landbouwgewest, Informatie Beheerseenheden OPGELET: niets schrijven buiten de kolom Niet in te vullen in 2015 V IR Als meer dan 5 % schade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, Totaal van de oppervlakten op deze pagina, %"$!)-!-)%*"""'")&""'")&!"')!1 type 5 ) Dossiernr. Gelieve uw producentnummer in te vullen in de daarvoor voorziene vakken : -

3 Rubriek 5 BIS Perceel in Groene betaling Ecologisch aandachtsgebied BIO Aanvraag van agromilieuverbintenis Nieuwe verbintenis Bodembedekking in de winter Praktijken betreffende oppervlaktes ha, are) Poelen Bomengroep Veldrand Praktijken betreffende lengtes Gracht Haag, beboste strook, bomenrij Praktijk betreffende een aantal Alleenstaande boom Steunaanvraag Vergoedings aanvraag MB1.a L in m) Elementen van het raster MB1.b MB1.c oppervlaktes Code MB2, MC4 of MB6 Methoden betreffende oppervlaktes en lengtes Code MB5 of MC8 Lengte 1,,, 2,,, 3,,, 4,,, 5,,, 6,,, 7,,, 8,,, 9,,, 1 0,,, 1 1,,, 1 2,,, 1 3,,, 1 4,,, 1 5,,, 1 6,,, 1 7,,, 1 8,,, 1 9,,, 2 0,,, 2 1,,, 2 2,,, 2 3,,, 2 4,,, 2 5,,, Totaal van de oppervlakten op deze pagina,,, %"$!)-&*!!-)""'")&""'")&'!#')!1 type 18 ) Dossiernr. Gelieve uw producentnummer in te vullen in de daarvoor voorziene vakken : -

4 Rubriek 5 BIS Perceel in Groene betaling Ecologisch aandachtsgebied BIO Aanvraag van agromilieuverbintenis Nieuwe verbintenis Bodembedekking in de winter Praktijken betreffende oppervlaktes ha, are) Poelen Bomengroep Veldrand Praktijken betreffende lengtes Gracht Haag, beboste strook, bomenrij Praktijk betreffende een aantal Alleenstaande boom Steunaanvraag Vergoedings aanvraag MB1.a L in m) Elementen van het raster MB1.b MB1.c oppervlaktes Code MB2, MC4 of MB6 Methoden betreffende oppervlaktes en lengtes Code MB5 of MC8 Lengte 2 6,,, 2 7,,, 2 8,,, 2 9,,, 3 0,,, 3 1,,, 3 2,,, 3 3,,, 3 4,,, 3 5,,, 3 6,,, 3 7,,, 3 8,,, 3 9,,, 4 0,,, 4 1,,, 4 2,,, 4 3,,, 4 4,,, 4 5,,, 4 6,,, 4 7,,, 4 8,,, 4 9,,, 5 0,,, Totaal van de oppervlakten op deze pagina,,, %"$!)-&*!!-)""'")&""'")&'!#')!1 type 18 ) Dossiernr. Gelieve uw producentnummer in te vullen in de daarvoor voorziene vakken : -

5 Rubriek 6 Overzicht van de steunaanvragen - 1e pijler 1ste PIJLER Totaal van de oppervlaktes ha, are) aangegeven in rubriek 5 - kolom Ik vraag de betaling voor jonge landbouwers. Groene betaling Als u voldoet aan de voorwaarden voor vrijstellingen, zullen deze automatisch worden toegepast door de administratie) 6.2 Ecologisch aandachtsgebied Adres van de Directie Buitendiensten WAALSE OVERHEIDSDIENST Directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu - Departement Steun - Directie Landbouwoppervlakten FORMULIER VOOR AANGIFTE VAN OPPERVLAKTE EN STEUNAANVRAAG 2015 Volledig briefwisselingsadres van de aangever Braakliggend terrein Poelen Hakhout met korte omlooptijd Bomengroep Hectaren agrobosbouw Teelt van stikstofbindende gewassen Bufferstrook Strook langs een bos Bodembedekking in de winter 6.3 Diversificatie - vrijstelling Ik vraag om vrijgesteld te worden voor de diversificatie van gewassen, want ik respecteer de regel van meer dan 50% nieuwe percelen Rubriek 7 Overzicht van de steunaanvragen - 2e pijler plattelandsontwikkeling) 2e PIJLER 7.1 Totaal van de oppervlaktes ha, are) waarvoor ik bio-steun aanvraag. Ik selecteer mijn certificatie-instelling. 7.2 Ik vraag de compenserende vergoeding in benadeelde streken aan en ik deel hiernaast het aantal landbouwers, tuinbouwers of veehouders mee die hun hoofdberoep in het bedrijf uitoefenen. 7.3 Ik vraag om de vergoeding voor een site te mogen genieten Agromilieumaatregelen 7.4 NIEUWE aanvraag in 2015 van een verbintenis in het AMM-stelsel gerelateerd aan de vooraanvraag van eind 2014) de methode MB1.a de methode MB1.b de methode MB de methode MC8 CERTISYS INTEGRA QUALITY PARTNER - x ) x ) Gelieve uw producentnummer in te vullen in de daarvoor voorziene vakken %"$!)-!-)")&%##')!1 Dossiernr. Verzending 1 / 1 Het formulier en de bijlagen) moeten behoorlijk ingevuld en ondertekend bij aangetekende brief worden teruggestuurd naar het adres van de bovenvermelde Directie Buitendiensten of moeten worden neergelegd op dit adres tegen ontvangstbewijs uiterlijk op dinsdag 31 maart 2015 behalve voor de door de Vlaamse Overheid ALV) beheerde landbouwers die de door de ALV bepaalde indieningsdatum moeten naleven). Rubriek 1 Productieëenheden Geboortedatum IBAN rekening Identificatie van de aangever Telefoon Fax GSM Aanwezigheid van een) kuddes) : Nee 1.1 Ik verklaar actieve landbouwer te zijn en geen van de volgende activiteiten uit te oefenen: exploitatie van luchthavens, van spoorwegdiensten, van waterdiensten, van vastgoeddiensten, beheer van permanente sport- en recreatieterreinen de methode MB1.c de methode MB11 Paarden 1.2 Ik beantwoord niet aan de definitie van actieve landbouwer, maar ik voeg bij mijn aanvraag de bewijsstukken die overeenkomen met een van de 4 vrijstellingen de methode MB2 Runderen Rubriek 2 Landbouwpercelen gelegen in het vlaamse gewest of in het Brussels hoofdstedelijk gewest de methode MC4 Schapen Ik exploiteer gronden gelegen in het Vlaamse Gewest of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en, om deze gronden aan te geven, ik moet het formulier "Verzamelaanvraag 2015" invullen en indienen bij de Vlaamse Overheid ALV) uiterlijk op 31 maart de methode MB5 Rubriek 3 Aanvraag voor toekenning van basisbetalingsrechten Ik verbind me in 2015 tot de methode MC10 "Agromilieu-actieplan" 3.1 Ik vraag om de toekenning van basisbetalingsrechten 7.5 ARLIJKSE aanvraag van betaling van agromilieusubsidies Als ik aan de voorwaarden voldoe, vraag ik om toegang tot de gewestelijke reserve Rubriek 8 Ik vraag de AMM-subsidies aan die overeenkomen met de methoden MB1 tot MB11 die ingegaan zijn in 2011, 2012, 2013 of 2014 Handtekeningen Ik heb kennis genomen van de voorwaarden die voor de betrokkene steunregelingen gelden. Ik bevestig dat deze verzamelaanvraag en haar bijlagen, oprecht en correct zijn. Ik ben me ervan bewust dat het namaken of vervalsen van deze aangifte of enig ander document of voorwerp verstrekt aan het betaalorgaan een strafbaar feit is. Handtekening van de aangevers) Rubriek Ik heb in 2013 fruit, groenten, consumptieaardappelen, pootaardappelen of sierplanten gekweekt of ik heb wijnstokken geteeld, en ik vraag om de toekenning van betalingsrechten Gegevens betreffende de voorwaardelijkheid Paarden < 200Kg Paarden tussen 200 en Paarden > 600Kg 600 kg Aantal moederkonijnen Aantal mestkonijnen Gelezen en goedgekeurd Op... /... / 2015 %"$!)-!-)&")""'")&""'")&$!&')!1 Kopie type 4 ) Dossiernr. Percentage varkens op biobeheerst strobed %) Belangrijkste type stalling van het bedrijf Aantal ha die buiten België uitgebaat worden weiland andere gewassen Totaal oppervlakte van graangewas gevolgd door een nitraat vasthoudend tussengewas Kopie

6 Rubriek 5 Naam van het perceel Fotoplannr. Te schrappen perceel Informatiecodes Nr. van het referentie blok Oppervlakte 2015 Gewassen Gewassencode Verplichte hoofdbestemming Bijkomende bestemmingen Onderzoek: Schade wild zwijn 1 1a Landbouwgewest, Informatie Beheerseenheden OPGELET: niets schrijven buiten de kolom Niet in te vullen in 2015 V IR Als meer dan 5 % schade 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 0, 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 1 8, 1 9, 2 0, 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, 2 5, Totaal van de oppervlakten op deze pagina, %"$!)-!-)&)"""'")&""'")&$%"')!1 type 6 ) Dossiernr. Gelieve uw producentnummer in te vullen in de daarvoor voorziene vakken : Kopie -

7 Rubriek 5 BIS Perceel in Groene betaling Ecologisch aandachtsgebied BIO Aanvraag van agromilieuverbintenis Nieuwe verbintenis Bodembedekking in de winter Praktijken betreffende oppervlaktes ha, are) Poelen Bomengroep Veldrand Praktijken betreffende lengtes Gracht Haag, beboste strook, bomenrij Praktijk betreffende een aantal Alleenstaande boom Steunaanvraag Vergoedings aanvraag MB1.a L in m) Elementen van het raster MB1.b MB1.c oppervlaktes Code MB2, MC4 of MB6 Methoden betreffende oppervlaktes en lengtes Code MB5 of MC8 Lengte 1,,, 2,,, 3,,, 4,,, 5,,, 6,,, 7,,, 8,,, 9,,, 1 0,,, 1 1,,, 1 2,,, 1 3,,, 1 4,,, 1 5,,, 1 6,,, 1 7,,, 1 8,,, 1 9,,, 2 0,,, 2 1,,, 2 2,,, 2 3,,, 2 4,,, 2 5,,, Totaal van de oppervlakten op deze pagina,,, %"$!)-&!*!-)""'")&""'")&!%+')!1 type 19 ) Dossiernr. Gelieve uw producentnummer in te vullen in de daarvoor voorziene vakken : Kopie -

8 Rubriek 5 BIS Perceel in Groene betaling Ecologisch aandachtsgebied BIO Aanvraag van agromilieuverbintenis Nieuwe verbintenis Bodembedekking in de winter Praktijken betreffende oppervlaktes ha, are) Poelen Bomengroep Veldrand Praktijken betreffende lengtes Gracht Haag, beboste strook, bomenrij Praktijk betreffende een aantal Alleenstaande boom Steunaanvraag Vergoedings aanvraag MB1.a L in m) Elementen van het raster MB1.b MB1.c oppervlaktes Code MB2, MC4 of MB6 Methoden betreffende oppervlaktes en lengtes Code MB5 of MC8 Lengte 2 6,,, 2 7,,, 2 8,,, 2 9,,, 3 0,,, 3 1,,, 3 2,,, 3 3,,, 3 4,,, 3 5,,, 3 6,,, 3 7,,, 3 8,,, 3 9,,, 4 0,,, 4 1,,, 4 2,,, 4 3,,, 4 4,,, 4 5,,, 4 6,,, 4 7,,, 4 8,,, 4 9,,, 5 0,,, Totaal van de oppervlakten op deze pagina,,, %"$!)-&!*!-)""'")&""'")&!%+')!1 type 19 ) Dossiernr. Gelieve uw producentnummer in te vullen in de daarvoor voorziene vakken : Kopie -

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket /

Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / Vergroening ecologisch aandachtsgebied: praktisch op e-loket / 1.02.2016 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014

VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 VERGROENING ECOLOGISCH AANDACHTSGEBIED: PRAKTISCH OP E-LOKET / 5.12.2014 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Betreft: aanvraag subsidie hoogstamfruitbomen

Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Betreft: aanvraag subsidie hoogstamfruitbomen Nationale Boomgaardenstichting v.z.w. Vereniging voor pomologie, boomgaard - en landschapsbeheer Leopold-III-straat 8 3724 Vliermaal, tel.: 012/39 11 88; fax: 012/74 74 38 E-mail: info@boomgaardenstichting.be

Nadere informatie

HOOGSTAMFRUITBOMEN

HOOGSTAMFRUITBOMEN Bijlage verbintenisaanvraag Dossiernummer: VERBINTENISAANVRAAG INSTANDHOUDING GENETISCHE DIVERSITEIT HOOGSTAMFRUITBOMEN 2013 2017 Besluit van de Vlaamse regering van 21 december 2007 tot het verlenen van

Nadere informatie

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht Melding van een volledige bedrijfsoverdracht MIB-0101 Agentschap voor Landbouw en Visserij Markt- en Inkomensbeheer Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier meldt u een volledige bedrijfsoverdracht.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 30 maart 2011; Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van subsidies voor boslandbouwsystemen met toepassing van het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling voor de programmeringsperiode 2007-2013

Nadere informatie

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017

Actualiteiten en Ervaringen met. Ninove 10/01/2017 Actualiteiten en Ervaringen met het nieuwe GLB Ninove 10/01/2017 Betalingen Reeds uitgevoerd en nog te verwachten Bedrijfstoeslag en crisissteun Bedrijfstoeslag Alle landbouwers met betalingsrechten: Basisbetaling

Nadere informatie

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten

Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildschade of schade door beschermde soorten Aanvraag van een vergoeding voor belangrijke wildscde of scde door beschermde soorten ANB-19-091126 ANB Antwerpen Anna Bijnsgebouw Lange Kievitstraat 111/113 bus 63 2018 ANTWERPEN Tel. 03 224 62 62 - Fax

Nadere informatie

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen

HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS. Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen HET NIEUWE GLB BETALINGSRECHTEN EN BETALING VOOR JONGE LANDBOUWERS Oostmalle 9 september 2014 Tine Van Eylen Overzicht 1. Nieuwe structuur vanaf 2015 2. Basisbetalingsregeling 3. Aanvraag tot de reserve

Nadere informatie

SUBSIDIABILITEIT VAN LANDBOUWAREAAL /

SUBSIDIABILITEIT VAN LANDBOUWAREAAL / SUBSIDIABILITEIT VAN LANDBOUWAREAAL / 10.02.2015 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Subsidie voor boslandbouwsystemen

Subsidie voor boslandbouwsystemen Subsidie voor boslandbouwsystemen 2 en 5 september 2014 Els Bonte Els.bonte@lv.vlaanderen.be Agentschap voor Landbouw en Visserij Inleiding en disclaimer Subsidie voor aanplant van boslandbouwsystemen

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB)

HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) HET NIEUWE GEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID (GLB) Herent 8 december 2014 Vlaamse overheid Beleidsdomein Landbouw en Visserij Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) Afdeling Markt- en Inkomensbeheer

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE ONDERNEMING Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VERMINDERING SUCCESSIERECHTEN Waarvoor dient dit formulier? ARTIKEL 60BIS/3, 1, WETBOEK DER SUCCESSIERECHTEN FAMILIALE

Nadere informatie

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST 8 OKTOBER 1998. - Besluit van de Waalse regering betreffende de vergoeding voor schade die door sommige beschermde diersoorten wordt aangericht De Waalse regering, Gelet

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK-, EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Bijlage 1. Vak 1. - Personalia van de belastingsplichtige. Vak 1bis. - Aanvullende inlichtingen en personaliawijzigingen

Bijlage 1. Vak 1. - Personalia van de belastingsplichtige. Vak 1bis. - Aanvullende inlichtingen en personaliawijzigingen Bijlage 1 MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST Afdeling Water AANGIFTEFORMULIER VOOR DE BELASTING OP LOZINGEN VAN AFVALWATER UIT VEEHOUDERIJEN OF -FOKKERIJEN (decreet van 30 april 1990 tot instelling van een

Nadere informatie

Aanvraag tot erkenning als adviesdienst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS; besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006)

Aanvraag tot erkenning als adviesdienst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS; besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2006) Vak voorbehouden voor de administratie Vlaamse overheid Agentschap voor Landbouw en Visserij (ALV) Aanvraag tot erkenning als adviesdienst in het kader van het Bedrijfsadviessysteem (BAS; besluit van de

Nadere informatie

HandleIding bij de Oppervlakteaangifte en steunaanvraag 2016. 2 de luik : Overzicht van wetgevingen

HandleIding bij de Oppervlakteaangifte en steunaanvraag 2016. 2 de luik : Overzicht van wetgevingen HandleIding bij de Oppervlakteaangifte en steunaanvraag 2016 2 de luik : Overzicht van wetgevingen Inhoud Inleiding 3 1. Algemene reglementeringen in verband met de uitbetaling van steun 5 1.1. Het betaalorgaan

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-140917 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Subsidie voor boslandbouwsystemen

Subsidie voor boslandbouwsystemen Subsidie voor boslandbouwsystemen 17 augustus 2012 Yasmine Delaedt Inleiding Subsidie voor aanplant boslandbouwsystemen Eénmalige aanplantsubsidie Onderdeel van het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling

Nadere informatie

Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Aandachtspunten 1. Wie moet een verzamelvraag indienen?

Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Aandachtspunten 1. Wie moet een verzamelvraag indienen? Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer, de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank en afdeling

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 JUNI 1999. - Ministerieel besluit betreffende het toepassen van milieuvriendelijke landbouwproductiemethoden ter uitvoering van de Verordening (EEG) nr. 2078/92

Nadere informatie

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4;

Gelet op het decreet van 8 december 2000 houdende diverse bepalingen, artikel 4; 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2015 betreffende het combineren van agromilieumaatregelen, beheerovereenkomsten, biohectaresteun en ecologisch aandachtsgebied met toepassing van het Vlaams

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID www.vnz.be Hoogstratenplein 1-2800 Mechelen Tel. 03 491 09 88 Vlaams & Neutraal Ziekenfonds Hoogstratenplein 1 arbeidsongeschiktheid@vnz.be 2800 MECHELEN AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS

Nadere informatie

Blijvend grasland datum /

Blijvend grasland datum / ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VEELGESTELDE VRAGEN Blijvend grasland

Nadere informatie

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Alex De Vliegher In samenwerking met K. Nijs, H. Hernalsteen en G. Rombouts (Dept LV Vlaanderen) Juni 2016 Alex De Vliegher tel 09 272 26 95 alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

E-loket Landbouw en Visserij

E-loket Landbouw en Visserij www.landbouwvlaanderen.be E-loket Landbouw en Visserij Programma Algemeen en aanmeldprocedure Mandaten: wat, waarom & hoe Gegevens raadplegen Aanvragen beheren Uw elektronische verzamelaanvraag Ondersteuning

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor toegang tot de reserve

Aanvraagformulier voor toegang tot de reserve FD41 DPU10.2012N SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Direction générale opérationnelle de l Agriculture, des Ressources naturelles et de l Environnement (DGARNE) Département des Aides Direction des Droits et des

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Brussel Fiscaliteit* Kruidtuinlaan 20 1035 Brussel AANVRAAGFORMULIER VOOR HET ATTEST VRIJSTELLING SCHENKINGSRECHTEN ARTIKEL 140/6, 1, WETBOEK DER REGISTRATIE-, HYPOTHEEK- EN GRIFFIERECHTEN Waarvoor dient

Nadere informatie

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Beheerovereenkomsten PDPOIII: 2014-2020 Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Algemeen Wat is een beheerovereenkomst? Vrijwillige overeenkomst tussen landbouwer en VLM Doel: behouden en verbeteren

Nadere informatie

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015

Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 2015 Ingevulde gegevens Gecombineerde opgave 215 Uw gegevens Naam Adres Woonplaats Telefoonnummer Mobiel telefoonnummer E-mailadres Relatienummer Aanvraagnummer C. de Visser Boshoekweg 1 OOSTKAPELLE 11859184

Nadere informatie

Belangrijk Lees dit eerst!

Belangrijk Lees dit eerst! AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE Belangrijk Lees dit eerst! ARBEIDSONGESCHIKTHEID Waarvoor dient dit formulier? Dit formulier vult u in als u tijdens de periode waarin u arbeidsongeschikt

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen Invullen eva 2015 op e-loket eva2015:

Nadere informatie

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING

Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Zorgboerderijovereenkomst WIJZIGING - STOPZETTING Vlaamse Overheid Departement Landbouw en Visserij Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling Ellips 6e verdieping Koning Albert II laan 35, bus 40 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS»

Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en) «ONDERWIJS» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het gemeentehuis Aanvraag van een virtuele parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-03022009 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF)

Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Aanvraag om tussenkomst van het Vlaams Landbouwinvesteringsfonds (VLIF) Agentschap voor Landbouw en Visserij Afdeling Structuur en Investeringen Ellipsgebouw (4 de verdieping) Koning Albert II-laan 35

Nadere informatie

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK

ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK ERKENNING ALS EXAMENCENTRUM KOELTECHNIEK LEEFMILIEU BRUSSEL - BIM Afdeling Vergunningen en Partnerschappen THURN & TAXIS-site Havenlaan 86C bus 3000 1000 Brussel E-mail : permit_agr@leefmilieu.brussels

Nadere informatie

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers

Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Betalingsrechten, reserve, jonge landbouwers Inleiding Aanvullend op toelichting 28/8/2014 Wijzigingen en nieuwe elementen Aandachtspunten FAQ s Ondertussen: brief overzicht referentiegegevens ontvangen

Nadere informatie

Wijzigingen randvoorwaarden 2015

Wijzigingen randvoorwaarden 2015 Wijzigingen randvoorwaarden 2015 Wijzigingen 2015 Wijzigingen 2015: Vereenvoudiging Vereenvoudiging randvoorwaarden 2015 (nieuwe GLB) Van 18 naar 13 richtlijnen waarbij volgende geschrapt worden: Slibrichtlijn

Nadere informatie

MEDEDELING ALV/KWA/71

MEDEDELING ALV/KWA/71 MEDEDELING ALV/KWA/71 Agentschap voor Landbouw en Visserij Productkwaliteitsbeheer Ellips, 4 de verdieping Koning Albert II laan 35, bus 41 1000 Brussel Tel. 02 552 74 44 - Fax 02 552 74 01 els.debruyn@lv.vlaanderen.be

Nadere informatie

AANVRAAG TOT ERKENNING VAN HANDELAAR VAN LEVENDE DIEREN EN TOELATING VAN VERVOERDER DE AANVRAGER DE CORRESPONDENT LE DEMANDEUR

AANVRAAG TOT ERKENNING VAN HANDELAAR VAN LEVENDE DIEREN EN TOELATING VAN VERVOERDER DE AANVRAGER DE CORRESPONDENT LE DEMANDEUR BIJLAGE II AANVRAAG TOT ERKENNING VAN HANDELAAR VAN LEVENDE DIEREN EN TOELATING VAN VERVOERDER 1. 1 DE AANVRAGER NAAM / VOORNAMEN : ADRES :.. POSTCODE : GEMEENTE :. BTW Nr : BE.. TELEFOONNUMMER :. FAX

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer

Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer Aanvraag van een subsidie voor het opstellen van een beheerplan dat voldoet aan de criteria voor duurzaam bosbeheer Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Europees Landbouwbeleid en Voedselzekerheid 2 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en

Nadere informatie

Veelgemaakte fouten /

Veelgemaakte fouten / Veelgemaakte fouten / 15.02.2016 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANPASSINGEN

Nadere informatie

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE»

Aanvraag van een/de parkeerkaart(en) «BEDRIJF EN ZELFSTANDIGE» Koekelberg - Per post : H. Vanhuffelplein 6 - Per fax : 02/414.10.71 - Per mail : bevolking@koekelberg.irisnet.be - Af te geven aan de Dienst Bevolking van het Gemeentehuis Aanvraag van een/de parkeerkaart(en)

Nadere informatie

Subsidieaanvraag voor groendaken

Subsidieaanvraag voor groendaken Subsidieaanvraag voor groendaken Milieudienst Bezoekadres Postadres Openingsuren - Bereikbaarheid Braemkasteelstraat 41. 9050 Gentbrugge tel.: 09 268 23 00 fax: 09 268 23 68 Botermarkt 1 9000 Gent elke

Nadere informatie

MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN

MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN MELDINGEN VAN INRICHTINGEN GERANGSCHIKT ONDER KLASSE III VOOR INSTALLATIES ONDERWORPEN AAN DE MILIEUVERGUNNING DOKUMENTEN OVER TE MAKEN 1. het formulier, behoorlijk ingevuld, tezamen met de nodige bijlagen;

Nadere informatie

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques

Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Aanvraag om vrijstelling van de tewerkstellingsverplichting in het kader van de dienstencheques Op 1 juli 2014 werd in het kader van de zesde staatshervorming de bevoegdheid voor de regeling van de dienstencheques

Nadere informatie

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen.

Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. Te lezen vooraleer het aangifteformulier in verband met kinderen ten laste te vervolledigen. ZEER BELANGRIJK : Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die de hierna vermelde voorwaarden vervullen,

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN

AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN AGROFORESTRY - JURIDISCHE ASPECTEN Studiedag Beveren-Waas: agroforestry 2 SEPT 2014 Regelgeving LV inzake agroforestry Regelgeving beleidsdomein Landbouw en Visserij: BVR Agroforestry: BVR van 30 juli

Nadere informatie

A. Identificatie van de heffingsplichtige (1) Naam: Straat: Nr.: Busnr.: BTW-nummer M-dossiernummer (2)

A. Identificatie van de heffingsplichtige (1) Naam: Straat: Nr.: Busnr.: BTW-nummer M-dossiernummer (2) Bijlage MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Aangifte van de opgepompte of gewonnen hoeveelheid grondwater niet bestemd voor de openbare drinkwatervoorziening voor het heffingsjaar... (Artikel 1 van het

Nadere informatie

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I. BIM THURN & TAXIS-SITE HAVENLAAN 86 C, bus 3000 1000 BRUSSEL BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST AANGIFTEFORMULIER VOOR EEN TIJDELIJKE WERF VOOR INKAPSELING EN/OF VERWIJDERING VAN ASBEST VAN KLASSE I.C KADER

Nadere informatie

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage

H.T. Aanvraagformulier (uitgave 2008) Huurtoelage Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DIRECTIE HUISVESTING CCN - Noordstation - Vooruitgangstraat 80 bus 1 H.T 1035 Brussel Aanvraagformulier (uitgave 2008) Opdat de aanvraag op geldige wijze

Nadere informatie

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht

Melding van een volledige bedrijfsoverdracht Melding van een volledige bedrijfsoverdracht MIB-REF-101ID-150326 /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

BEHEEROVEREENKOMSTEN. Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren

BEHEEROVEREENKOMSTEN. Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren BEHEEROVEREENKOMSTEN Sebastiaan Hanoulle Bedrijfsplanner Heuvelland-Poperinge-Vleteren LANDBOUW + NATUUR i.p.v. landbouw vs. natuur 13/03/2017 2 Beheerovereenkomsten Wat? Vrijwillig Overeenkomst VLM -

Nadere informatie

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN)

AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Aansluitingsnummer: INSZ: BZ: Betreft: AANVRAAG VAN EEN GEDEELTELIJKE WERKHERVATTING TIJDENS DE ARBEIDSONGESCHIKTHEID (STELSEL VAN DE LOONTREKKENDEN) Belangrijk Lees dit eerst! Waarvoor dient dit formulier?

Nadere informatie

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS

- SCHADEAANGIFTE - VEILIG ONLINE Polisnummer: 64813376 64817254 648186460-64823002 ALGEMENE GEGEVENS ALGEMENE GEGEVENS Uitgever van de Beobank kaart: Verzekeraar: Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan, 263g B -1050 Brussel - België De polis is verstrekt en onderschreven door Chubb Insurance Company of Europe

Nadere informatie

Handleiding oppervlakteaangifteformulier en aanvraag steun 2011 Eerste luik : hoe moet u de oppervlaktaangifteformulier invullen?

Handleiding oppervlakteaangifteformulier en aanvraag steun 2011 Eerste luik : hoe moet u de oppervlaktaangifteformulier invullen? Handleiding oppervlakteaangifteformulier en aanvraag steun 2011 Eerste luik : hoe moet u de oppervlaktaangifteformulier invullen? cielmabelgique.skynetblogs.be Wallonie Service public de Wallonie Handleiding

Nadere informatie

Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin?

Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin? Agrobiodiversiteit in Vlaanderen Hoe ondersteunt, stimuleert en verplicht de overheid hierin? Abts Mathias Departement Landbouw en Visserij Inhoudstafel * Inleiding: wat is duurzame landbouw? * Verplichtingen

Nadere informatie

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject

Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Inhoudelijk en financieel verslag van een mondiaal jongerenproject Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen Afdeling Jeugd Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 41 42 Fax 02 553

Nadere informatie

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber

eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber eva en directe steun Informatiesessie Agribex 10 december 2015 Kaat De Cubber Inhoud E-Verzamelaanvraag 2016 Betalingsrechten 2015 Deelnameverklaring dierlijke premies 2016 Statistiek vergroening en EAG

Nadere informatie

Programma Fruit, groenten en melkproducten op school Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Programma Fruit, groenten en melkproducten op school Brussels Hoofdstedelijk Gewest Programma Fruit, groenten en melkproducten op school Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18 september 2017 Contact: Dienst landbouw - landbouw@gob.brussels www.fruit-school.brussels 1 Op het menu! 1. Nieuw

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste (5).

ZEER BELANGRIJK. Zolang u deze formaliteiten niet heeft vervuld, is er geen vermeerdering voor kind ten laste (5). ZEER BELANGRIJK Indien u een of meer kinderen ten laste heeft die de hierna vermelde voorwaarden vervullen, is het voor u van groot belang het formulier nauwkeurig en volledig in te vullen en het/de bewijsstuk(ken)

Nadere informatie

Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie

Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie Aanvraag van een subsidie voor de ecologische bosfunctie Agentschap voor Natuur en Bos Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL Tel. (02)553 81 02 - Fax (02)553 81 05 1 CODE VAN DE AFDELING-001 JJMMDD

Nadere informatie

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale

-00-- (luik 1), in het RSZPPO- r of een r werkt (luik 2), 3. de naam. Sociale Maribel, afhouding (luik 5), te sturen naar: Directie Sociale R2 Beheer gegevens werkgeversrepertorium RSZPPO 00 Met dit formulierr kunt u als werkgever: 1. SCHRAPPING: stopzetting van uw activiteit als werkgever (geen personeel meer in dienst) (luik1), WIJZIGING:

Nadere informatie

SNEL AAN DE SLAG MET DE VERZAMELAANVRAAG 2017

SNEL AAN DE SLAG MET DE VERZAMELAANVRAAG 2017 SNEL AAN DE SLAG MET DE VERZAMELAANVRAAG 2017 In dit document vindt u in een notendop informatie over hoe u zich moet aanmelden op het e- loket, hoe u de verzamelaanvraag moet opstarten en hoe u de verzamelaanvraag

Nadere informatie

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE

AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE AANVRAAG TOT VRIJSTELLING IN HET KADER VAN EEN OVEREENKOMST ALS KANDIDAAT-ONDERNEMER MET EEN ACTIVITEITENCOÖPERATIE Naar aanleiding van de zesde staatshervorming, is deze bevoegdheid overgedragen aan de

Nadere informatie

Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar

Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar Erkenningsaanvraag Schoolfruit Schooljaar 2014-2015 (ALV) Markt- en Inkomensbeheer MIB-REF-070SFA-140811 In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Waarvoor dient dit formulier? Met dit

Nadere informatie

Handleiding Gecombineerde opgave

Handleiding Gecombineerde opgave Handleiding Gecombineerde opgave Grondgebonden regelingen Deze handleiding kan u helpen bij het opgeven van uw percelen voor grondgebonden regelingen. Zo laten we met schermafbeeldingen zien hoe u uitbetaling

Nadere informatie

Melding van de overname van een vergunde inrichting

Melding van de overname van een vergunde inrichting Melding van de overname van een vergunde inrichting VLAREM-03-28042008 Aan het college van burgemeester en schepenen de deputatie van de provincieraad In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid Hoofdlijnen Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 2014-2020 Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Overgangsjaar Toegang tot nglb Basispremie Vergroening en de eisen Communicatie 2 Het nieuwe GLB, nog

Nadere informatie

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012

AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN. Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 AGROFORESTRY - JURIDISCH ASPECTEN Infoavond Agroforestry 17 augustus 2012 Agroforestry in het juridisch landschap Agroforestry was in Vlaanderen al aanwezig voor 2011 Voorbeelden: populieraanplant met

Nadere informatie

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019

Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Basisbetalingsregeling 2015 t/m 2019 Rijnsburg, 13 oktober 2014 Inhoud in vogelvlucht Omvorming + nieuwe opzet directe betalingen Toegang tot nglb Basispremie + vergroening op hoofdlijnen Voorbereiding

Nadere informatie

VERZAMELAANVRAAG 2006 Deel 1 van 2 voor het verkrijgen van premies in het kader van de RECHTSTREEKSE EU-STEUNVERLENING en voor de MILIEUMAATREGELEN

VERZAMELAANVRAAG 2006 Deel 1 van 2 voor het verkrijgen van premies in het kader van de RECHTSTREEKSE EU-STEUNVERLENING en voor de MILIEUMAATREGELEN RUBRIEK 4 : TOESLAGRECHTEN Ik geef volgende totale oppervlakte aan voor: (verifieer met rubriek 3, kolom 6 en 10) 4.1 4.2 4.3 BRAAKLEGGINGSTOESLAGRECHTEN ("X"), ter van mijn braakleggingstoeslagrechten

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is.

Er gelden geen voorwaarden aangaande het nieuwe of gerenoveerde karakter van de woning waarvoor het nieuwe elektrische huishoudapparaat bestemd is. ENERGIEPREMIE F1 KOELKAST/DIEPVRIEZER A++ (inclusief combinatie met diepvriesvak) of ELEKTRISCHE DROOGKAST A (besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 22 december 2010 houdende goedkeuring

Nadere informatie

Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen

Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Jaarlijkse melding van gegevens voor het behoud van de vrijstelling van successierechten voor familiale ondernemingen en familiale vennootschappen Vlaamse Belastingdienst Vaartstraat 16, 9300 AALST Tel.

Nadere informatie

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015

Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 Effectrapportage hervorming GLB vanaf 2015 A.K. Kerbouwer 1e Kruisweg 1a 3262 LK Oud-Beijerland 29 oktober 2014 Versie: 2014.13 Versie: 2014.13 pag 1 van 12 INHOUDSOPGAVE pag. Inhoudsopgave 2 A. Algemene

Nadere informatie

Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen

Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen pagina 1 van 7 DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ NL Home > Nieuws > Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen Gevolgen van de slechte weersomstandigheden

Nadere informatie

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen

Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Vereenvoudigde aanvraag van hulpmiddelen en aanpassingen Waarvoor dient dit formulier? Als u in het verleden al een goedkeuring hebt gekregen voor een tegemoetkoming in de kosten van hulpmiddelen en aanpassingen,

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES INITIËLE BUDGETTEN 2014

FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES INITIËLE BUDGETTEN 2014 Definitieve versie FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES INITIËLE BUDGETTEN 2014 OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING Provincie aantal waarde van 1 opcentiemen opbrengst Antwerpen 290 470.803,00 euro

Nadere informatie

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen

over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen stuk ingediend op 1880 (2012-2013) Nr. 1 21 januari 2013 (2012-2013) Gedachtewisseling over de ex-ante-evaluatie Impact hervorming Europees landbouwbeleid op biologische landbouw in Vlaanderen Verslag

Nadere informatie

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing

COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing COMPENSATIEMAATREGELEN BIJ ONTBOSSING Formulier, in te vullen door de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing Ik, ondergetekende,...... woon in....... en wens over te gaan tot de

Nadere informatie

GEMEENTE STEENOKKERZEEL

GEMEENTE STEENOKKERZEEL Dossiernummer: AANVRAAG TOT HET KOPEN VAN EEN GEMEENTELIJKE KAVEL Ingevolge uw aanvraag vindt u hierbij als bijlage de documenten die door u dienen ingevuld te worden. Wij vestigen er de aandacht op dat

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING TAXI

STATUTENWIJZIGING TAXI STATUTENWIJZIGING TAXI Aangetekend te versturen aan : Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest B.U.V. Directie Taxi s Vooruitgangstraat 80/1 1035 Brussel Informatie : Mevr. Caroline Docquiert

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen straat en nummer Dorpsstraat 99 postnummer en gemeente 2940 Stabroek

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES - INITIËLE BUDGETTEN 2017

FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES - INITIËLE BUDGETTEN 2017 FISCALITEIT VAN DE VLAAMSE PROVINCIES - INITIËLE BUDGETTEN 2017 OPCENTIEMEN OP DE ONROERENDE VOORHEFFING Provincie aantal waarde van 1 opcentiemen Opbrengst op basis budget Antwerpen 290 495.941,04 euro

Nadere informatie

Agromilieumaatregelen. Infosessie verzamelaanvraag 2015 Landbouwconsulenten 26 februari 2015

Agromilieumaatregelen. Infosessie verzamelaanvraag 2015 Landbouwconsulenten 26 februari 2015 Agromilieumaatregelen Infosessie verzamelaanvraag 2015 Landbouwconsulenten 26 februari 2015 PDPO-maatregelen in verzamelaanvraag Agromilieuklimaatmaatregelen Agromilieumaatregelen Landbouw beheersdienst

Nadere informatie

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer:

SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) Polisnummer: SCHADEAANGIFTE «REISANNULATIEVERZEKERING» (pagina 1 van 5) ALGEMENE INFORMATIE Kaartuitgever Beobank NV/SA Generaal Jacqueslaan 263g B -1050 Brussel - België Verzekeraar: De polis is verstrekt en onderschreven

Nadere informatie

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3

Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Melding van de exploitatie of verandering van een inrichting van uitsluitend klasse 3 Aan het college van burgemeester en schepenen VLAREM-03-26062008 In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer

Nadere informatie

FORMULIER 3: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende vestigingseenheid(heden) uit de landbouwsector

FORMULIER 3: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende vestigingseenheid(heden) uit de landbouwsector FORMULIER 3: Aanvraag voor invoering van gegevens van een ontbrekende vestigingseenheid(heden) uit de landbouwsector Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen om uw ontbrekende vestigingseenheid /

Nadere informatie

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart

Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Aangifteformulier ter vervanging van de controlekaart Waarom deze aangifte? U bent vrijgesteld van de verplichting in het bezit te zijn van een controlekaart indien u: ofwel minstens 60 jaar bent; ofwel

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Formulier inzake de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing in het kader van investeringen verricht in een inrichting gelegen in een

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Handboogstraat 2 Bus 0013 8000 Brugge Tel. 050/45.90.84 fax 050/32.09.52 e-mail: kristin.dekeyser@brugse-mij-huisvesting.be INSCHRIJVINGSFORMULIER Als kandidaat-koper voor een SOCIALE KOOPWONING en/of

Nadere informatie