Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Focusbedrijven en nitraatresidu. Gebieds- én bedrijfsspecifieke"

Transcriptie

1 MAP5 in 2015

2 Focusbedrijven en nitraatresidu Gebieds- én bedrijfsspecifieke aanpak

3 Focusbedrijf 2015 Meer dan 50% van het areaal in focusgebied Gronden in gebruik op 1 januari 2014 Enkel rekening gehouden met landbouwgrond dus geen gebouwen, serres, teelten op groeimedium,.. Enkel rekening gehouden met het deel van het perceel dat effectief in focusgebied 2015 ligt Brief MAP5 van 10 juli: vermelding focusbedrijf ja/neen % areaal 2014 gelegen in focusgebied 2015 detail voor elk perceel: Mestbankloket 13/07/2015 3

4 Vrijstelling focusbedrijf aanvragen Eenvoudige aanvraag via het Mestbankloket: uiterlijk 31 juli > aanvragen 13/07/2015 4

5 Vrijstelling aangevraagd = bedrijfsevaluatie nitraatresidu in 2015 Na 31 juli kan de aanvraag niet meer ingetrokken worden Overweeg of de maatregelen voor focusbedrijven niet sowieso passen binnen uw bedrijfsvoering Nitraatresidu meten op eigen kosten op Minstens 3 percelen Minstens 1 perceel per teeltgroep (=combinatie teelt/bodem) Effectief aangeduide percelen: rekening houden met areaal Mestbank duidt de percelen aan tegen 15 september Bemonstering door een erkend laboratorium tussen 1 oktober en 15 november 13/07/2015 5

6 Bedrijfsbeoordeling nitraatresidu s Beoordeling van de gemeten nitraatresidu s Gewogen gemiddeld nitraatresidu Aantal stalen en aantal teeltgroepen boven 2 de drempelwaarde Beoordeling Nitraatresidu s Categorie 0 Focusbedrijf VRIJSTELLING niet-focusbedrijf Categorie 1 Focusbedrijf cat. 1 Categorie 2 Focusbedrijf cat. 2 Categorie 3 Focusbedrijf cat. 3 Mestbank brengt u op de hoogte van de beoordeling 13/07/2015 6

7 Maatregelenpakket 2015? (door overschrijding nitraatresidu 2014 of maatregelen 2014 niet uitgevoerd) Bedrijfsevaluatie in 2015 Focusbedrijf met een maatregelenpakket Niet-focusbedrijf vanaf maatregelenpakket 2 Als de evaluatie ok is = categorie 0 automatisch vrijstelling (geen aanvraag nodig) niet-focusbedrijf in 2016 Nitraatresidu bepalen op 1 perceel voor niet focusbedrijven met maatregelenpakket 1 13/07/2015 7

8 Bemestingsnormen in een bedrijfsbenadering

9 Naar een bedrijfsbenadering Bemestingsnormen worden op bedrijfsniveau bekeken Landbouwer kan de bemesting op een perceel vrij invullen Uitzonderingen: Percelen in grondwaterwingebieden type 1 Percelen met 2 GVE regeling Percelen met een beheerovereenkomst met bemestingsbeperking Echter: nooit meer dan 2x de stikstofnorm (werkzaam en dierlijk) op een individueel perceel Een aantal teelten zijn gewijzigd van teeltgroep: Aparte teeltgroep voor Spruitkool, Aardbeien, Sierteelt en boomkweek Andere teeltgroep: vroege aardappelen bij teeltgroep aardappelen 13/07/2015 9

10 Stikstofbemestingsnormen 2015 Weinig wijzigingen tov MAP 4 Behalve Vroege aardappelen: normen van aardappelen (190/210 kg N wz /ha) Aardbeien: norm 160 kg N wz /ha Werkzame stikstof wordt standaard vanaf 2016 Overgangsmaatregel 2015: systeem totale stikstof nog mogelijk 13/07/

11 Stikstofbemestingsnormen 2015 Teeltgroep Werkzame N (kg/ha, jaar) Dierlijke N (kg/ha, jaar) Zandgrond Niet-zandgrond Grasland Maaien Maaien + grazen Wintertarwe of triticale Wintergerst of andere graangewassen Suikerbieten Voederbieten Aardappelen Maïs Groenten groep I Groenten groep II Groenten groep III Sierteelt en boomkweek Aardbeien Spruitkool Gewassen met een lage stikstofbehoefte Andere leguminosen dan erwten en bonen (Z) / 125 (NZ) 5 Andere gewassen /07/

12 Stikstofbemestingsnormen 2015 Teeltcombinatie Werkzame N (kg/ha, jaar) Zandgrond Niet-zandgrond Dierlijke N (kg/ha, jaar) Gras/snijrogge + maïs Wintertarwe of triticale met nateelt Wintergerst of andere graangewassen met nateelt Groenten Groep I en I Andere hoofdteelt met voor- of nateelt groep I Groenten Groep I en II Andere hoofdteelt met voor- of nateelt groep II, aardbeien, sierteelt&boomkweek Groenten Groep I en III Andere hoofdteelt met voor- of nateelt groep II Groenten Groep II en II Groenten Groep II en III Groenten Groep III en III of meerdere groenteteelten waarvan minstens één groente van groep II of meerdere groenteteelten met geen enkele groente van groep II /07/

13 Fosfaatbemestingsnormen 2015 Verdere uitmijning plantbeschikbare fosfaat van de Vlaamse landbouwgronden Percelen worden ingedeeld in 4 klassen (I, II, III of IV) Bemestingsnorm afhankelijk van hoofdteelt en van klasse : klasse III is de referentieklasse Vanaf 2017: klasse IV is de referentieklasse 13/07/

14 Fosfaatbemestingsnormen 2015 Klasse III = Referentie in 2015 Hoofdteelt bepaalt de P-norm Teeltgroep Klasse I Klasse II Klasse III Klasse IV Alle grasland + graszodenteelt snede gras/snijrogge + maïs Maïs Graangewassen Aardappelen Bieten, Groenten, Sierteelt & boomkweek, Aardbeien, Spruitkool, Teelten met lage N-behoefte, Leguminosen en Overige teelten /07/

15 Fosfaatverzadigd gebied In fosfaatverzadigd gebied blijft de norm 40 kg P 2 O 5 /ha Percelen met een vrijstelling van fosfaatverzadigd gebied blijven de vrijstelling behouden voor 2015 en 2016 zijn de normen van Klasse III van toepassing Percelen waarvan aangetoond was dat ze een laag fosfaatbindend vermogen hebben, krijgen de norm Klasse IV Op basis van analyses plantbeschikbare fosfaat kunnen percelen in lagere klasse terecht komen 13/07/

16 Afwijken van de fosfaat referentieklasse Bodemanalyse plantbeschikbare fosfaat bepaalt de klasse Klasse Akkerland (mg P/100 g droge grond) Grasland (mg P/100 g droge grond) Klasse I Klasse II > 12 en 18 > 19 en 25 Klasse III > 18 en 40 > 25 en 50 Klasse IV > 40 > 50 Bezorg de bodemanalyse aan de Mestbank Formulier binnenkort ter beschikking op de website Kopie van de luchtfoto (van de verzamelaanvraag van het jaar van staalname) waarop het perceel aangeduid wordt 13/07/

17 Hoe lang is een P-analyse geldig Vanaf wanneer gaat de nieuwe P-klasse in? Voor P-analyses ingediend voor 31/8/2015 => in 2016 Voor P-analyses ingediend na 31/8/2015 => in 2017 Een P-analyse is maximum vijf jaar geldig dus P-analyses genomen in 2011 of later indienen voor 31/8/2015 Na 31/8/2015 komen zijn enkel P-analyse genomen in 2012 of later nog relevant Als de geldigheidsduur van de P-analyse verstreken is: klassestijging om de 5 jaar Voorbeeld: P-analyse genomen in 2013 perceel is klasse I Klasse I tot 2018 Klasse II Klasse III Klasse IV vanaf /07/

18 Tussenkomst in de kosten voor P-stalen Aan al de volgende voorwaarden moet voldaan zijn: Bodemstaal genomen in 2015 of later Het perceel wordt ingedeeld in klasse I of II Beschikken over een actief landbouwernummer Het perceel wordt op basis van de analyse minstens één klasse lager ingedeeld De Vlaamse Regering zal een forfaitair bedrag vastleggen voor de tussenkomst in de kosten van de bodemanalyses. 13/07/

19 Overzicht bemestingsnormen De Mestbank publiceert deze zomer een eerste overzicht van de bemestingsnormen op het Mestbankloket Gewijzigde items Bedrijfsaanpak: totaal overzicht voor het volledig bedrijf Vermelding focusbedrijf Overzicht niet meer opgesplitst per exploitatie Groepering Percelen zonder bemestingsbeperking Percelen met bemestingsbeperking Kolommen die weggevallen zijn Focusgebied, maatregelenpakket, uitrijperiode Let op: derogatie: toont enkel de aanvraag derogatie onder voorbehoud in de verzamelaanvraag op het e-loket 13/07/

20 Overzicht bemestingsnormen - voorbeeld 13/07/

21 Derogatie

22 Derogatie aanvragen Mestbankloket: tot en met 31 juli 2015 Derogatie aanvragen Voorwaarden accepteren E-loket departement Landbouw en Visserij: tot en met 31 juli 2015 Percelen aanduiden of wijzigen Aanduiden wanneer blijven grasland gescheurd werd (BGG) Voorwaarde: tijdig de verzamelaanvraag ingediend hebben (21 april) 13/07/

23 Derogatie aanvragen - Mestbankloket > aanvragen: uiterlijk 31 juli 13/07/

24 Derogatieteelten Derogatie teelten: nieuw grasklaver en mais met onderzaai gras Gras inclusief grasklaver (max 50% klaver ingezaaid) Maïs met een voorteelt snijrogge Maïs met een voorteelt gras Maïs met onderzaai gras Wintertarwe gevolgd door een vanggewas Triticale gevolgd door een vanggewas Suikerbieten Voederbieten Vanggewassen zijn: alle niet-vlinderbloemige groenbedekkers (cf GLB) + mengsels daarvan + grasklaver 13/07/

25 Derogatienormen voor dierlijke mest Derogatiegewas N uit derogatiemest (incl. begrazing) (kg N/ha, jaar) Grasland incl grasklaver met max 50% klaver ingezaaid 250 Maïs voorafgegaan door één snede gemaaid en afgevoerd gras 250 Maïs voorafgegaan door één snede geoogste en afgevoerde snijrogge Maïs met onderzaai gras 250 Wintertarwe gevolgd door een vanggewas 200 Triticale gevolgd door een vanggewas 200 Suikerbieten 200 Voederbieten Ook voor derogatiebedrijven geldt de bedrijfsbenadering! 13/07/

26 Derogatie-voorwaarden Enkel derogatiemest mag toegediend worden op derogatie percelen (mestsoorten ongewijzigd) Bemestingsplan blijft behouden Bemestingsregister wordt vervangen door een tijdige Mestbankaangifte Bodemanalyses Organisch koolstof niet meer verplicht Stikstof per begonnen schijf van 20 ha, minimum één staal algemeen: staal moet genomen worden tussen 1/1 en 31/5. voor 2015: Stalen genomen tussen 1/1/2015 en 31/5/2015: ok Stalen genomen tussen 1/1/2016 en 31/5/2016 zijn ook geldig, voor 2015 én /07/

27 Derogatie-voorwaarden Bodemanalyses Fosfaat per begonnen schijf van 20 ha, min één staal, genomen tussen 1/6/x-1 en 31/5/x voor 2015: stalen genomen tussen 1/6/2014 en 31/5/2016 zijn geldig OF per begonnen schijf van 5 ha, min één staal, dat 5 jaar oud mag zijn voor 2015: P-stalen genomen in 2011 of later zijn geldig Graslandbeheer voor derogatiebedrijven: ongewijzigd Blijvend grasland = grasland dat ten minste 5 opeenvolgende jaren niet in de vruchtwisseling van het bedrijf werd opgenomen (status BG in de verzamelaanvraag). 13/07/

28 Derogatie-voorwaarden ter beschikking op de VLM-website 13/07/

29 Verplichte staalname met bijbehorend bemestingsadvies Groententeelt Sierteelt & Boomkweek Aardbeien

30 Verplichte staalnames met bijbehorend bemestingsadvies Teelten Groenten groep I en groenten groep II Aardbeien Sierteelt en boomkweek Aantal te nemen stalen Percelen met enkel meerjarige teelten: 1/6 van de betrokken oppervlakte Percelen met niet-meerjarige teelten of een combinatieteelt: 1/2 van de betrokken oppervlakte Aantal stalen = som van bovenstaande getallen, afgerond naar boven. Als de som > het aantal betrokken percelen: aantal stalen beperkt tot het aantal percelen 13/07/

31 Verplichte staalnames met bijbehorend bemestingsadvies Aanmelding van de stalen Door de laboratoria in SMIL Op basis van coördinaten van het perceel Sancties bij te weinig stalen Onvoldoende stalen in 2015 => sancties in 2016 Percelen met enkel groenten van groep I of II, aardbeien, boomkweek of sierteelt: -20% van de bemestingsnorm Percelen met een teeltcombinatie waarbij één van de teelten groenten van groep I of II, aardbeien, boomkweek of sierteelt is: de norm van de hoofdteelt 13/07/

32 Verplichte staalnames met bijbehorend bemestingsadvies Timing publicaties op het Mestbankloket Juli: berekening aantal te nemen stalen September: stand van zaken van de door het laboratorium aangemelde staalnames December/januari: sanctiebrief 13/07/

33 Communicatie

34 Nieuwe VLM-portaalsite 13/07/

35 Nieuwe VLM-portaalsite 13/07/

36 Nieuwe VLM-portaalsite 13/07/

37 Digitale communicatie Geleidelijk aan enkel digitale communicatie via het Mestbankloket Verwittiging per wanneer er een nieuwe item op het loket geplaatst wordt adres niet correct => aanpassen op het e-loket van Departement Landbouw en Visserij Geselecteerde percelen voor nitraatresiducampagne 2015: beschikbaar op het mestbankloket tegen half september 13/07/

38 Bedankt voor uw aandacht! Vragen?

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven

1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven MAP V Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Normen voor stikstofbemesting Normen voor fosforbemesting 1 Aanduiding van focusgebieden en focusbedrijven Gebieden waar de nitraatconcentraties in

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET OVERZICHT AFKEURINGEN EN SANCTIES DEROGATIE 2016

TOELICHTING BIJ HET OVERZICHT AFKEURINGEN EN SANCTIES DEROGATIE 2016 TOELICHTING BIJ HET OVERZICHT AFKEURINGEN EN SANCTIES DEROGATIE 2016 www.vlm.be INHOUD 1 Sanctie van het voorgaande jaar... 3 2 Onregelmatigheden vastgesteld door administratieve controles... 3 2.1 Algemene

Nadere informatie

DEROGATIEVOORWAARDEN 2016

DEROGATIEVOORWAARDEN 2016 1 AANVRAAG Het aanvragen van derogatie in 2016 bestaat uit twee stappen: 1. als u derogatie wil toepassen, dient u een aanvraag in bij de Mestbank, uiterlijk op 15 februari 2016. Door die aanvraag te doen,

Nadere informatie

DEROGATIEVOORWAARDEN 2015

DEROGATIEVOORWAARDEN 2015 1 AANVRAAG Het aanvragen van derogatie in 2015 bestaat uit twee stappen: 1. als u derogatie wil toepassen, dient u een aanvraag in bij de Mestbank, uiterlijk op 31 juli 2015. Door die aanvraag te doen,

Nadere informatie

MAP5 Het oog op een betere waterkwaliteit met respect voor de bodem

MAP5 Het oog op een betere waterkwaliteit met respect voor de bodem MAP5 Het oog op een betere waterkwaliteit met respect voor de bodem Actieprogramma 2015 2018 in uitvoering van de Nitraatrichtlijn Uitgangspunt van het 5 de Actieprogramma Bodemkwaliteit (organische stof)

Nadere informatie

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Beheerovereenkomst water: bemestingsnormen en drempelwaarden

VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Beheerovereenkomst water: bemestingsnormen en drempelwaarden VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Beheerovereenkomst water: bemestingsnormen en drempelwaarden 1 Bemestingsnormen editie maart 2014 Sinds 2012 zijn de stikstofbemestingsnormen voor de beheerovereenkomst water 30%

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET RAPPORT P-KLASSEN 2016

TOELICHTING BIJ HET RAPPORT P-KLASSEN 2016 TOELICHTING BIJ HET RAPPORT P-KLASSEN 2016 www.vlm.be INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Rapport... 4 2.1 Overzicht fosfaatanalyses met bijhorende klasse 4 2.2 Overzicht fosfaatanalyses die niet weerhouden werden

Nadere informatie

NORMEN EN RICHTWAARDEN 2015

NORMEN EN RICHTWAARDEN 2015 NORMEN EN RICHTWAARDEN 05 versie juli 05 www.vlm.be INHOUD Uitscheidingscijfers... 3. Forfaitaire uitscheidingscijfers 3. Uitscheidingscijfers veevoederconvenant 5.3 Uitscheidingscijfers regressie 6 Richtwaarden

Nadere informatie

Deze fiche legt uit wat een nitraatresidu is, waarom het bepaald wordt, en hoe het beoordeeld wordt.

Deze fiche legt uit wat een nitraatresidu is, waarom het bepaald wordt, en hoe het beoordeeld wordt. NITRAATRESIDU Deze fiche legt uit wat een nitraatresidu is, waarom het bepaald wordt, en hoe het beoordeeld wordt. Wat is het nitraatresidu? 1 Wat is de aanleiding voor een nitraatresidubepaling? 2 Perceelsevaluatie

Nadere informatie

NORMEN EN RICHTWAARDEN 2016

NORMEN EN RICHTWAARDEN 2016 NORMEN EN RICHTWAARDEN 206 versie januari 206 www.vlm.be Uitscheidingscijfers... 3. Forfaitaire uitscheidingscijfers 3.2 Uitscheidingscijfers veevoederconvenant 5.3 Uitscheidingscijfers regressie 6 2 Richtwaarden

Nadere informatie

Actieprogramma Nitraatrichtlijn MAP 5

Actieprogramma Nitraatrichtlijn MAP 5 Actieprogramma Nitraatrichtlijn 2015-2018 MAP 5 Doelstellingen MAP5 % meeetpunten > 50 mg NO3-/l Evolutie meetpunten oppervlaktewater > 50 mg NO 3- /l 50% 45% 40% 35% 44% 40% Operationeel meetnet 42% 42%

Nadere informatie

NITRAATRESIDURAPPORT 2014

NITRAATRESIDURAPPORT 2014 NITRAATRESIDURAPPORT 2014 Resultaten van de nitraatresidumetingen in Vlaanderen tot en met de staalnamecampagne van 2013 Woord vooraf Er is een duidelijk verband tussen het nitraatresidu in de bodem op

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP VLAAMSE OVERHEID N. 2011 1305 [C 2011/35366] 6 MEI 2011. Decreet houdende wijziging van het Mestdecreet van 22 december 2006 (1) Het Vlaams Parlement

Nadere informatie

NITRAATRESIDURAPPORT 2015

NITRAATRESIDURAPPORT 2015 NITRAATRESIDURAPPORT 2015 Resultaten van de nitraatresidumetingen in Vlaanderen tot en met de staalnamecampagne van 2014 Woord vooraf Er is een duidelijk verband tussen het nitraatresidu in de bodem op

Nadere informatie

NORMEN EN RICHTWAARDEN 2018

NORMEN EN RICHTWAARDEN 2018 NORMEN EN RICHTWAARDEN 208 versie januari 208 www.vlm.be INHOUD Uitscheidingscijfers... 3. Forfaitaire uitscheidingscijfers 3.2 Uitscheidingscijfers veevoederconvenant 5.3 Uitscheidingscijfers regressie

Nadere informatie

Derogatie / BKM Campagne 2017

Derogatie / BKM Campagne 2017 Derogatie / BKM Campagne 2017 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// AANPASSINGEN

Nadere informatie

NORMEN EN RICHTWAARDEN 2018

NORMEN EN RICHTWAARDEN 2018 NORMEN EN RICHTWAARDEN 2018 versie januari 2018 www.vlm.be 1 Uitscheidingscijfers... 3 1.1 Forfaitaire uitscheidingscijfers 3 1.2 Uitscheidingscijfers veevoederconvenant 5 1.3 Uitscheidingscijfers regressie

Nadere informatie

Normen en richtwaarden

Normen en richtwaarden Normen en richtwaarden 0 INHOUD. UITSCHEIDINGSCIJFERS.... FORFAITAIRE UITSCHEIDINGSCIJFERS.... UITSCHEIDINGSCIJFERS VEEVOEDERCONVENANT.... UITSCHEIDINGSCIJFERS REGRESSIE.... RICHTWAARDEN VOOR DE SAMENSTELLING

Nadere informatie

Uitrijden effluent binnen MAP 5

Uitrijden effluent binnen MAP 5 Uitrijden effluent binnen MAP 5 Inleiding Het nieuwe mestdecreet bevat een aantal wijzigingen voor het uitrijden van effluent van een biologische mestverwerkingsinstallatie. Om meer duidelijkheid te scheppen,

Nadere informatie

Uitrijden effluent binnen MAP 5

Uitrijden effluent binnen MAP 5 Uitrijden effluent binnen MAP 5 Inleiding Het nieuwe mestdecreet bevat een aantal wijzigingen voor het uitrijden van effluent van een biologische mestverwerkingsinstallatie. Om meer duidelijkheid te scheppen,

Nadere informatie

MAP 5 in de tuinbouw. Wase Tuinders 28/01/2016 Micheline Verhaeghe

MAP 5 in de tuinbouw. Wase Tuinders 28/01/2016 Micheline Verhaeghe MAP 5 in de tuinbouw Wase Tuinders 28/01/2016 Micheline Verhaeghe Inhoud Waarom MAP 5 kwaliteit oppervlakte- en grondwater Werking CVBB MAP 5 in de praktijk Nitraatresidu Focusbedrijven P-klassen Verplichte

Nadere informatie

Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand.

Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Zand Niet Zand Zand Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Niet Zand. Bemestingsnormen op basis van totale stikstof akkerbouw en voedergewassen in 2011 Grasland dat enkel gemaaid wordt dat begraasd wordt, al of niet in combinatie met maaien Niet Niet Totale N 370 3 3 360

Nadere informatie

Wat moet de landbouwer doen? - Vlaamse Landmaatschappij

Wat moet de landbouwer doen? - Vlaamse Landmaatschappij pagina 1 van 5 U bent hier : Vlaamse Landmaatschappij > Land- & tuinbouwers > Mestbank > Derogatie > Wat moet de landbouwer doen? Wat moet de landbouwer doen? De voorwaarden verbonden aan derogatie, zijn

Nadere informatie

Normen en richtwaarden 2014

Normen en richtwaarden 2014 VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Normen en richtwaarden 2014 mei 2014 1 Uitscheidingscijfers Forfaitaire uitscheidingscijfers Diersoort Uitscheiding in kg/dier, jaar N NER-D-waarde RUNDVEE Melkvee Melkkoeien met

Nadere informatie

Normen en richtwaarden 2011

Normen en richtwaarden 2011 Vlaamse Landmaatschappij Normen en richtwaarden 2011 editie juni 2011 1 Uitscheidingscijfers Forfaitaire uitscheidingscijfers Diersoort Uitscheiding in kg/dier, jaar N NER-D-waarde RUNDVEE Melkvee Melkkoeien

Nadere informatie

Weetjes over het nieuwe MAP IV

Weetjes over het nieuwe MAP IV Weetjes over het nieuwe MAP IV 1. Wijzigingen in verband met werkzame stikstof Met MAP 4 worden enkele definities aangepast en worden er een aantal nieuwe definities toegevoegd. Eén van de nieuwe begrippen

Nadere informatie

Nitraatresiducampagne Mestbank start op 1 oktober

Nitraatresiducampagne Mestbank start op 1 oktober VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ Gulden Vlieslaan 72, 1060 Brussel Tel.: 02 543 72 00 Fax: 02 543 73 98 website: http://www.vlm.be e-mail: info@vlm.be datum: 11 september 2012 PERSBERICHT Nitraatresiducampagne

Nadere informatie

Beheerovereenkomsten water 2012 Met verfijnde bemesting naar een goede waterkwaliteit

Beheerovereenkomsten water 2012 Met verfijnde bemesting naar een goede waterkwaliteit Beheerovereenkomsten water 2012 Met verfijnde bemesting naar een goede waterkwaliteit 2 april 2012 6 april 2012 VLM Regio West Dienst Beheerovereenkomsten Programma Inleiding Deel I : Beheerovereenkomsten

Nadere informatie

Infosessies nieuw GLB: Vergroening

Infosessies nieuw GLB: Vergroening Infosessies nieuw GLB: Vergroening 9 september 2014 Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de meest actuele beschikbare informatie. Er

Nadere informatie

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2017/10386]

Belgisch Staatsblad dd VLAAMSE OVERHEID [C 2017/10386] VLAAMSE OVERHEID 28 OKTOBER 2016. Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 [C 2017/10386] http://www.emis.vito.be Belgisch Staatsblad dd 10-02-2017 De

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 Besluit van de Vlaamse Regering van 28 oktober 2016 houdende uitvoering van het Mestdecreet van 22 december 2006 Historiek (B.S., 10 februari 2017, I : 1 januari 2017, Hoofdstuk 5 treedt buiten werking

Nadere informatie

NITRAATRESIDURAPPORT 2011

NITRAATRESIDURAPPORT 2011 NITRAATRESIDURAPPORT 2011 Resultaten van de nitraatresidumetingen in Vlaanderen tot en met de staalnamecampagne van 2010 WOORD VOORAF Elk najaar worden heel wat bodemstalen genomen op een selectie van

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE BEREKENING VAN UW BEDRIJFSAFZETRUIMTE 2016

TOELICHTING BIJ DE BEREKENING VAN UW BEDRIJFSAFZETRUIMTE 2016 TOELICHTING BIJ DE BEREKENING VAN UW BEDRIJFSAFZETRUIMTE 2016 www.vlm.be INHOUD 1 Welke informatie staat op dit overzicht?... 3 2 Kan ik verkeerde of ontbrekende informatie nog verbeteren?... 3 3 Hoe is

Nadere informatie

BEGELEIDENDE MAATREGELEN 2013 BIJ EEN TE HOOG NITRAATRESIDU. staalnamecampagne 2012 / maatregelenpakketten 2013

BEGELEIDENDE MAATREGELEN 2013 BIJ EEN TE HOOG NITRAATRESIDU. staalnamecampagne 2012 / maatregelenpakketten 2013 BEGELEIDENDE MAATREGELEN 2013 BIJ EEN TE HOOG NITRAATRESIDU staalnamecampagne 2012 / maatregelenpakketten 2013 Voorwoord Elk najaar laat de Mestbank het nitraatresidu in de bodem meten op een gerichte

Nadere informatie

Toelichting bij het overzicht bemestingsnormen 2014

Toelichting bij het overzicht bemestingsnormen 2014 Toelichting bij het overzicht bemestingsnormen 2014 Welke informatie staat op dit overzicht? In uw overzicht Bemestingsnormen 2014 vindt u voor alle percelen, die u via de verzamelaanvraag 2014 bij het

Nadere informatie

Nitraatresidurapport 2010

Nitraatresidurapport 2010 Nitraatresidurapport 2010 Resultaten van de nitraatresidumetingen in Vlaanderen tot en met de staalnamecampagne van 2009 WOORD VOORAF Er is een duidelijk verband tussen het nitraatresidu in de bodem op

Nadere informatie

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB Het CVBB ten dienste van land- en tuinbouw Dirk Coomans, Algemeen coördinator Franky Coopman, Joris De Nies, Katleen Geerinckx,

Nadere informatie

Begeleidende maatregelen 2015 bij een te hoog nitraatresidu. Vlaanderen is open ruimte. Staalnamecampagne 2014 / maatregelenpakketten 2015

Begeleidende maatregelen 2015 bij een te hoog nitraatresidu. Vlaanderen is open ruimte. Staalnamecampagne 2014 / maatregelenpakketten 2015 Vlaanderen is open ruimte Begeleidende maatregelen 2015 bij een te hoog nitraatresidu Staalnamecampagne 2014 / maatregelenpakketten 2015 VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ VLM.be 1 / JAARVERSLAG BEDRIJFSADVIES

Nadere informatie

Mestwetgeving MAP5. Erkende mestvoerders december 2015

Mestwetgeving MAP5. Erkende mestvoerders december 2015 Mestwetgeving MAP5 Erkende mestvoerders december 2015 Agenda 13u30: Nieuwe mestwetgeving & relatie tot mesttransport: Waarom MAP5? MAP5 in 4 kernwoorden Verplichte staalnames P klassen Uitrijperiode 15u00:

Nadere informatie

Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen

Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen pagina 1 van 7 DEPARTEMENT LANDBOUW & VISSERIJ NL Home > Nieuws > Gevolgen van de slechte weersomstandigheden voor diverse steunmaatregelen en voor de mestbankverplichtingen Gevolgen van de slechte weersomstandigheden

Nadere informatie

Uitrijregeling. De uitrijperiode is afhankelijk van de volgende parameters:

Uitrijregeling. De uitrijperiode is afhankelijk van de volgende parameters: Uitrijregeling De uitrijperiode is afhankelijk van de volgende parameters: het type meststof het soort bedrijf (focusbedrijf of niet-focusbedrijf) de teelt (akkerland, grasland of specifieke teelten) het

Nadere informatie

Effluenten van de biologische mestverwerking

Effluenten van de biologische mestverwerking Effluenten van de biologische mestverwerking Bemestingswaarde Gebruik Economisch aspect Bemestingswaarde Samenstelling effluent: kg / 1000 l DS 13,0 Organische stof 3,1 Totale Stikstof 0,21 Ammoniakale

Nadere informatie

Het mestactieprogramma Met verfijnde bemesting naar een goede waterkwaliteit

Het mestactieprogramma Met verfijnde bemesting naar een goede waterkwaliteit Het mestactieprogramma 2011-2014 Met verfijnde bemesting naar een goede waterkwaliteit VLM Mestbank februari maart 2011 Waarom? Huidige actieprogramma nitraatrichtlijn liep af eind 2010 Lidstaat is verplicht

Nadere informatie

BASsistent Balanssimulator

BASsistent Balanssimulator Vlaanderen is open ruimte BASsistent Balanssimulator Het rekenprogramma BASsistent Balanssimulator laat toe om: een simulatie van de mestbalans voor een bepaald productiejaar te maken een bemestingsplan

Nadere informatie

Uitscheiding in kg/dier, jaar Diersoort

Uitscheiding in kg/dier, jaar Diersoort VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ UW PARTNER IN DE OPEN RUIMTE Normen editie januari 2008 1 Uitscheidingscijfers Uitscheiding in kg/dier, jaar Diersoort N N derogatie RUNDVEE Melkvee Melkkoeien met een melkproductie

Nadere informatie

Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs

Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs Bemestingsstrategie voor de teeltcombinatie gras-maïs Auteurs Gert Van de Ven, An Schellekens Wendy Odeurs Joos Latré 14/03/2014 www.lcvvzw.be 2 / 8 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 3 Inleiding... 4 Adviezen...

Nadere informatie

Evaluatie van de metingen. van het nitraatresidu. Mestbank

Evaluatie van de metingen. van het nitraatresidu. Mestbank Evaluatie van de metingen van het nitraatresidu Mestbank Woord Vooraf Wetenschappelijk onderzoek toont een duidelijk verband aan tussen het nitraatresidu in de bodem op het einde van het groeiseizoen

Nadere informatie

DEMETERtool in de praktijk. Pilootstudie bij 50 Vlaamse landbouwers

DEMETERtool in de praktijk. Pilootstudie bij 50 Vlaamse landbouwers DEMETERtool in de praktijk Pilootstudie bij 50 Vlaamse landbouwers Slotevenement 7 maart 2016 Landbouwbedrijven 50 bedrijven (10 per provincie) op vrijwillige basis verschillende types landbouwbedrijf

Nadere informatie

Begeleidende nota minimale MTR-advisering

Begeleidende nota minimale MTR-advisering 1. Inleidend kader Begeleidende nota minimale MTR-advisering Met ingang van 1 januari 2015 is een volgende hervorming van het GLB in werking getreden. Deze hervorming bouwt verder op de eerder ingeslagen

Nadere informatie

Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf?

Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf? Het nieuwe GLB - Vergroening: wat zijn passende keuzes voor uw melkveebedrijf? Studienamiddagen Meerhout Oostkamp 28 en 30 juni 2016 Roel Vaes Adviseur rundvee studiedienst BB 1 Nieuw GLB Vanaf 2015 is

Nadere informatie

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB Het CVBB in relatie tot perceelsgerichte bemesting Dirk Coomans, Algemeen coördinator Franky Coopman, Joris De Nies, Katleen Geerinckx,

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE BEREKENING VAN UW BEDRIJFSAFZETRUIMTE 2015

TOELICHTING BIJ DE BEREKENING VAN UW BEDRIJFSAFZETRUIMTE 2015 TOELICHTING BIJ DE BEREKENING VAN UW BEDRIJFSAFZETRUIMTE 2015 www.vlm.be INHOUD 1 Welke informatie staat op dit overzicht?... 3 2 Kan ik verkeerde of ontbrekende informatie nog verbeteren?... 3 3 Hoe is

Nadere informatie

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012

Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu. staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 Begeleidende maatregelen bij een te hoog nitraatresidu staalnamecampagne 2011/ maatregelenpakketten 2012 VOORWOORD Elk najaar laat de Mestbank het nitraatresidu in de bodem meten op een gerichte selectie

Nadere informatie

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB

Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB Coördinatiecentrum voorlichting en begeleiding duurzame bemesting - CVBB Het CVBB ten dienste van land- en tuinbouw Dirk Coomans, Algemeen coördinator Franky Coopman, Joris De Nies, Katleen Geerinckx,

Nadere informatie

Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Aandachtspunten 1. Wie moet een verzamelvraag indienen?

Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Aandachtspunten 1. Wie moet een verzamelvraag indienen? Persbericht Verzamelaanvraag 2010: aandachtspunten & nieuwigheden Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer, de Vlaamse Landmaatschappij, afdeling Mestbank en afdeling

Nadere informatie

NITRAATRESIDUCAMPAGNE MESTBANK IN OPVOLGING VAN DE DEROGATIE

NITRAATRESIDUCAMPAGNE MESTBANK IN OPVOLGING VAN DE DEROGATIE VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ - afdeling Mestbank Tel. 02 543 72 00 Fax: 02 543 73 98 website: http://www.vlm.be e-mail: info@vlm.be datum: 17.09.2009 PERSBERICHT Nitraatresiducampagne 2009 gaat van start op

Nadere informatie

Mestbank. VOORTGANGSRAPPORT MESTBANK 2014 over de mestproblematiek in Vlaanderen

Mestbank. VOORTGANGSRAPPORT MESTBANK 2014 over de mestproblematiek in Vlaanderen Mestbank 2014 VOORTGANGSRAPPORT MESTBANK 2014 over de mestproblematiek in Vlaanderen 2 Voorwoord Beste lezer Naar jaarlijkse traditie overhandigde de Vlaamse Landmaatschappij op 15 oktober 2014 een rapport

Nadere informatie

Blijvend grasland datum /

Blijvend grasland datum / ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// VEELGESTELDE VRAGEN Blijvend grasland

Nadere informatie

Impact van de bemesting op de waterkwaliteit: de Horstgaterbeek-case

Impact van de bemesting op de waterkwaliteit: de Horstgaterbeek-case Impact van de bemesting op de waterkwaliteit: de Horstgaterbeek-case Opdrachtgever: Vlaamse regering Uitvoerders: Bodemkundige Dienst van België Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost Projectperiode: 2012-2014

Nadere informatie

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE

Randvoorwaarden Erosie. Martien Swerts Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Randvoorwaarden Erosie Dienst land en Bodembescherming Departement LNE Context Erosie 100,000 ha 2,000,000 ton bodem/jaar 400,000 ton slib/jaar naar waterlopen na 10 jaar erosiebeleid : beleidsindicator

Nadere informatie

PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\

PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\ GIDS PAARDENHOUDERIJ MESTDECREET\ 1 Colofon De auteur en de uitgever streven naar betrouwbaarheid en correctheid van de informatie opgenomen in deze uitgave. Verantwoordelijke uitgever Toon Denys gedelegeerd

Nadere informatie

Analyse waterkwaliteit. Infosessie intermediairs Brugge 28/11/2013

Analyse waterkwaliteit. Infosessie intermediairs Brugge 28/11/2013 Analyse waterkwaliteit Infosessie intermediairs Brugge 28/11/2013 OPPERVLAKTEWATER 70 60 50 40 30 20 10 0 MAP 4: Doelstellingen oppervlaktewater % MAP meetpunten > 50 mg nitraat per liter Metingen MAP-meetnet

Nadere informatie

Gebruikershandleiding BDB-Net mei 2008

Gebruikershandleiding BDB-Net mei 2008 Gebruikershandleiding BDB-Net mei 2008 Inhoudstafel Doel... 3 Gebruik van BDB-net... 3 Licentiebepalingen... 3 Functionaliteiten... 4 Login... 4 Selecteren bedrijf... 4 Navigatiemenu... 5 Home:... 5 Percelen:...

Nadere informatie

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans

Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans Demetertool Vlaanderen is open ruimte Bereken voor uw akker- en groentepercelen eenvoudig zelf: de organische koolstofevolutie de stikstof- en fosforbalans LNE Groenbedekker Gele mosterd De online Demetertool

Nadere informatie

inagro Code van goede praktijk bodembescherming advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW

inagro Code van goede praktijk bodembescherming advies organische koolstofgehalte en zuurtegraad ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW inagro ONDERZOEK & ADVIES IN LAND- & TUINBOUW Code van goede praktijk bodembescherming advies gehalte en zuurtegraad 2 Toelichting resultaten MTR_versie 2011 ORGANISCHE KOOLSTOF Organische stof en in de

Nadere informatie

Blijvend grasland: een teelt met veel gezichten

Blijvend grasland: een teelt met veel gezichten Blijvend grasland: een teelt met veel gezichten Geert Rombouts, Hubert Hernalsteen, Kris De Ridder Departement Landbouw en Visserij Meerdere soorten gras vormen een dichte zode en kunnen gedurende meerdere

Nadere informatie

Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn 2015-2018 ONTWERP

Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn 2015-2018 ONTWERP Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn 2015-2018 ONTWERP 9/02/2015 Inleiding Tijdens de ontwikkeling van het 4 de Actieprogramma ter uitvoering van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2011-2014

Nadere informatie

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING

COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING COMBINATIES AGROMILIEUMAATREGELEN - BEHEEROVEREENKOMSTEN BIO-HECTARESTEUN - VERGROENING 24 november Infosessie Bioforum Katleen Butaye Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en

Nadere informatie

ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011

ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011 ir. L. Delanote, ir. A. Beeckman PCBT vzw Kruishoutem, 16 maart 2011 De vruchtbaarheid en de biologische activiteit van de bodem worden behouden en verbeterd - Door de teelt van vlinderbloemigen, groenbemesters

Nadere informatie

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING

CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING CODE VAN GOEDE PRAKTIJK BODEMBESCHERMING VERSIE januari 2008 INHOUDSTAFEL 1 Inleiding... 2 2 Wettelijk kader... 3 3 Definities en limietwaarden... 4 3.1 Definities... 4 3.2 Limietwaarden organische koolstofgehalte...

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BEMESTINGSREGISTER EN BEMESTINGSPLAN IN HET KADER VAN BEHEERSOVEREENKOMSTEN WATER

TOELICHTING BIJ HET BEMESTINGSREGISTER EN BEMESTINGSPLAN IN HET KADER VAN BEHEERSOVEREENKOMSTEN WATER TOELICHTING BIJ HET BEMESTINGSREGISTER EN BEMESTINGSPLAN IN HET KADER VAN BEHEERSOVEREENKOMSTEN WATER 1. Beheersovereenkomsten water: WAT moet ik in ieder geval weten? Heel wat landbouwers die percelen

Nadere informatie

Code van goede praktijk bodembescherming VERSIE februari 2015

Code van goede praktijk bodembescherming VERSIE februari 2015 VERSIE februari 2015 Versie februari 2015 CVGP Bodembescherming Inhoud INHOUD 1 Inleiding 3 2 Wettelijk kader 4 3 Definities en limietwaarden 6 3.1 Definities 6 3.2 Limietwaarden voor het organischekoolstofgehalte

Nadere informatie

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII

Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Teelt van vlinderbloemigen in kader van GLB en PDPOIII Alex De Vliegher In samenwerking met K. Nijs, H. Hernalsteen en G. Rombouts (Dept LV Vlaanderen) Juni 2016 Alex De Vliegher tel 09 272 26 95 alex.devliegher@ilvo.vlaanderen.be

Nadere informatie

Randvoorwaarden erosie. Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming

Randvoorwaarden erosie. Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Randvoorwaarden erosie Jan Vermang, Martien Swerts Departement LNE Dienst Land en Bodembescherming Randvoorwaarden Erosie: Wat kunnen we doen? Bodem bedekt houden Teelt die jaar rond volledige bedekking

Nadere informatie

Hoofdbestemming A MOB VLI VER BIO. 856 x x 7 x - - x x - x - x - x S - A P2

Hoofdbestemming A MOB VLI VER BIO. 856 x x 7 x - - x x - x - x - x S - A P2 Bieten Vlas en hennep Kruiden Fruit Aardbeien 9516 x x x - - x - - - - - - - - - - S - A P2 Andere éénjarige fruitteelten 972 x x x - - - - - - - - - - - - - S - N P2 Blauwe bessen 9722 x x x - - - - -

Nadere informatie

Impact van landbouwpraktijken op de oppervlaktewaterkwaliteit: een succesvolle aanpak in het probleemgebied van de Horstgaterbeek in Noord-Limburg

Impact van landbouwpraktijken op de oppervlaktewaterkwaliteit: een succesvolle aanpak in het probleemgebied van de Horstgaterbeek in Noord-Limburg Impact van landbouwpraktijken op de oppervlaktewaterkwaliteit: een succesvolle aanpak in het probleemgebied van de Horstgaterbeek in Noord-Limburg Mia Tits, Frank Elsen Project uitgevoerd door de Bodemkundige

Nadere informatie

Op weg naar een efficiëntere bemesting

Op weg naar een efficiëntere bemesting Op weg naar een efficiëntere bemesting Op weg naar een efficiëntere bemesting Aanleiding Relevantie en bedoeling Project: aanpak en stand van zaken Taak I: Informatie- en sensibiliseringscampagne Taak

Nadere informatie

Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen

Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen Hoe maak je een bemestingsplan binnen de gebruiksnormen Natuur en Landschap Pleasure green Milieu Tonnis van Dijk Nutriënten Management Instituut NMI 3 november 2011 Beperkingen in bemesting Europese regelgeving:

Nadere informatie

1. NOG GEEN MAP 5: WAT ZIJN DE BEMESTINGSNORMEN IN 2015? Het huidige MAP 4 voorziet voor 2015 een daling van de maximale fosfaatnorm.

1. NOG GEEN MAP 5: WAT ZIJN DE BEMESTINGSNORMEN IN 2015? Het huidige MAP 4 voorziet voor 2015 een daling van de maximale fosfaatnorm. . NOG GEEN MAP 5: WAT ZIJN DE BEMESTINGSNORMEN IN 05?. INLEIDING De besprekingen met e Europese Commissie over het nieuwe actieprogramma in uitvoering van e Nitraatrichtlijn (MAP 5) zijn nog stees bezig.

Nadere informatie

DE N-BEMESTING VAN KLAVER EN LUZERNE, AL DAN NIET GEMENGD

DE N-BEMESTING VAN KLAVER EN LUZERNE, AL DAN NIET GEMENGD DE N-BEMESTING VAN KLAVER EN LUZERNE, AL DAN NIET GEMENGD MET RAAIGRASSEN. Alex De Vliegher Vlaamse overheid, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek (ILVO) Eenheid Plant: Teelt en Omgeving De teelt

Nadere informatie

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Beheerovereenkomsten PDPOIII: 2014-2020 Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Inhoud! Europees en Vlaams beleidskader! Beheerovereenkomsten in een notendop! Beheerpakketten! Voorbeeldbedrijven

Nadere informatie

Opzet veldproeven. Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent

Opzet veldproeven. Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent Opzet veldproeven NutriCycle 2012 Greet Ghekiere, Inagro Céline Vaneeckhaute, Ugent doelstellingen Veldexperiment met diverse groene kunstmeststoffen als bijbemesting Taken: Productbemonstering en karakterisatie

Nadere informatie

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU

Beheerovereenkomsten PDPOIII: Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Beheerovereenkomsten PDPOIII: 2014-2020 Onder voorbehoud van goedkeuring PDPOIII door EU Algemeen Wat is een beheerovereenkomst? Vrijwillige overeenkomst tussen landbouwer en VLM Doel: behouden en verbeteren

Nadere informatie

Vlaanderen. is open ruimte. Startersbrochure. Mestbank helpt starters op weg VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ

Vlaanderen. is open ruimte. Startersbrochure. Mestbank helpt starters op weg VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ Vlaanderen is open ruimte Startersbrochure Mestbank helpt starters op weg VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ VLM.be > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Mestbank helpt starters op weg Bent u land- of tuinbouwer,

Nadere informatie

Impact van de bemesting op de waterkwaliteit: de Horstgaterbeek-case

Impact van de bemesting op de waterkwaliteit: de Horstgaterbeek-case Impact van de bemesting op de waterkwaliteit: de Horstgaterbeek-case Opdrachtgever: Vlaamse regering Uitvoerders: Bodemkundige Dienst van België Vlaamse Landmaatschappij, regio Oost Projectperiode: 2012-2014

Nadere informatie

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber

eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber eva 2015 Informatiesessie Agriflanders 15 januari 2015 Kaat De Cubber Inhoud Invullen eva 2015 op e-loket Nieuwe schermen n.a.v. nieuw GLB Samenvatting nieuw GLB Vragen Invullen eva 2015 op e-loket eva2015:

Nadere informatie

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015

Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Disclaimer Het nieuwe GLB Informatieavond Erosie Oudenaarde 20 januari 2015 Het Vlaams Gewest heeft deze presentaties met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare informatie.

Nadere informatie

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie!

KLW KLW. Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari Ruwvoerproductie en economie! Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk!? Jaap Gielen, Specialist melkveehouderij 15/22 februari 2017 Meer ruwvoer lucratiever dan meer melk? Ruwvoerproductie en economie! KLW Actualiteit: Managementinstrument

Nadere informatie

Wisselbouw grasland-kuilmaïs

Wisselbouw grasland-kuilmaïs Wisselbouw grasland-kuilmaïs Onderzoek in de periode 1966-2010, zandleemgrond Melle (B), Universiteit Gent Dirk Reheul Mathias Cougnon Goede landbouw praktijk: teel maïs in rotatie Goede landbouw praktijk:

Nadere informatie

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)?

Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Het mestdecreet Waar staan we er (voor)? Tongeren, 25 januari 2011 Poperinge, 26 januari 2011 Bocholt, 27 januari 2011 Hoogstraten, 3 februari 2011 Oudenaarde, 8 februari 2011 Waarom? Huidige actieprogramma

Nadere informatie

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren

GLB en Vergroening. Goed boeren, goed beheren GLB en Vergroening Goed boeren, goed beheren Per 2014 start de Europese Unie (EU) een nieuw Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Voor Nederland is het nieuwe beleid erop gericht om bedrijven meer concurrerend

Nadere informatie

Fosfaatbemesting in MAP V : hoe aan de nieuwe normen voldoen in de akkerbouw?

Fosfaatbemesting in MAP V : hoe aan de nieuwe normen voldoen in de akkerbouw? Fosfaatbemesting in MAP V : hoe aan de nieuwe normen voldoen in de akkerbouw? Jan Bries & Davy Vandervelpen W. de Croylaan 48-3001 Heverlee Tel 016/310922 E-mail info@bdb.be - Website www.bdb.be Inhoud

Nadere informatie

Vlaanderen. is open ruimte. Mestrapport over de mestproblematiek in Vlaanderen VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ

Vlaanderen. is open ruimte. Mestrapport over de mestproblematiek in Vlaanderen VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ Vlaanderen is open ruimte Mestrapport 2015 over de mestproblematiek in Vlaanderen VLAAMSE LAND MAATSCHAPPIJ VLM.be Colofon Samenstelling: Vlaamse Landmaatschappij Verantwoordelijk uitgever: Toon Denys,

Nadere informatie

Groenbemesters. Virtueel proefveldbezoek: Nitraatresidu beheersen in de akkerbouw: een permanente uitdaging!

Groenbemesters. Virtueel proefveldbezoek: Nitraatresidu beheersen in de akkerbouw: een permanente uitdaging! Virtueel proefveldbezoek: Nitraatresidu beheersen in de akkerbouw: een permanente uitdaging! Dit demonstratieproject wordt medegefinancierd door de Europese Unie en het Departement Landbouw en Visserij

Nadere informatie

> 2 Mestbank helpt starters op weg

> 2 Mestbank helpt starters op weg STARTERSBROCHURE > 2 Mestbank helpt starters op weg 3 < Bent u land- of tuinbouwer, of bent u op een andere manier actief in de agrarische sector? Dan kan deze brochure u op weg helpen doorheen uw rechten

Nadere informatie

N-index: wat zeggen de cijfers?

N-index: wat zeggen de cijfers? Beste klant, N-index: wat zeggen de cijfers? U heeft een analyse ontvangen van de Bodemkundige Dienst met bepaling van de N-index en met het bijhorend N-bemestingsadvies. Hieronder vindt u een verduidelijking

Nadere informatie

Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst

Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst Beperkte bijbemesting volstaat voor goede biologische prei-opbrengst Lieven Delanote, Annelies Beeckman, Johan Rapol MAP4 legt aan de groentetelers een aantal nieuwe normen en maatregelen inzake bemesting

Nadere informatie

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015

Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Vergroening binnen het nieuwe GLB Infosessie Consulenten 26 februari 2015 Disclaimer Deze presentaties zijn door het Vlaams Gewest met de meeste zorg en nauwkeurigheid opgesteld op basis van de beschikbare

Nadere informatie

NutriNorm.nl. Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien.

NutriNorm.nl. Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien. NutriNorm.nl Op NutriNorm vindt u praktische en onafhankelijke informatie over bemesting, meststoffen, bodem en strooien. Wij werken samen met onze kennispartners: Eurofins Agro, WageningenUR, Louis Bolk

Nadere informatie

De bemesting van fruitbomen volgens de mestwetgeving

De bemesting van fruitbomen volgens de mestwetgeving van fruitbomen De bemesting van fruitbomen de mestwetgeving volgens de mestwetgeving de bemesting van fruitbomen volgens de mestwetgeving Voor welke teelten is deze brochure samengesteld? In deze brochure

Nadere informatie