Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grondexploitatiewet. Hendrik van Sandick. projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM"

Transcriptie

1 Grondexploitatiewet Hendrik van Sandick projectcoördinator Grondexploitatiewet Ministerie van VROM

2 Waarover gaat het bij grondexploitatie? Onderwerpen die de gemeente wil regelen bij grondexploitatie van bouwlocaties: verwerving van de grond kostenverdeling locatie-eisen woninbouwprogramma 2

3 Juridische instrumenten grondbeleid voor verwerving: Wet voorkeursrecht gemeenten onteigeningswet voor regie en kostenverhaal: nu: exploitatieverordening planschadevergoedingscontracten baatbelasting straks: Grondexploitatiewet planschadevergoedingscontracten 3

4 Strategisch grondbeleid Hoe zet overheid instrumenten in? 1. actief grondbeleid: zelf verwerven 2. samenwerking PPS bouwclaimmodel 3. faciliterend grondbeleid exploitatieovereenkomst o.g.v. artikel 42 WRO en waar nodig als dwangmiddel: voor verwerving: voorkeursrecht, onteigening voor kostenverhaal: baatbelasting 4

5 Problemen exploitatieverordening en exploitatieovereenkomst free riders ontspringen de dans 5

6 Problemen baatbelasting moeilijk toepasbaar, hoog afbreukrisco 6

7 Grondexploitatiewet: nog even geduld aub 7

8 privaatrechtelijk Wet biedt de noodzakelijke basis voor grondexploitatieovereenkomsten Wet staat in contracten afspraken over financiële bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen toe (verevening) 8

9 9

10 Publiekrechtelijk kostenverhaal en locatie-eisen verplicht, als je er privaatrechtelijk niet uitkomt 10

11 Exploitatieplan, op welk moment? Start van het publiekrechtelijke spoor: opstellen exploitatieplan: 1. Wanneer een bestemmingsplan of projectbesluit wordt opgesteld en 2. dat plan of besluit bevat nieuwbouwplannen of grote uitbreidingen of functiewijzigingen van bestaande gebouwen 11

12 Exploitatieplan nodig? Niet als: Kostenverhaal al geregeld is Locatie-eisen en regels woningbouwcategorieën niet nodig zijn Maar dan wel: Expliciet besluit dat geen exploitatieplan nodig is! 12

13 Procedure exploitatieplan Hetzelfde als bij ruimtelijk besluit, waaraan het gekoppeld is Mogelijkheid van beroep Koppeling in beroep tussen exploitatieplan en ruimtelijk besluit Exploitatieplan wordt jaarlijks herzien 13

14 inhoud exploitatieplan exploitatie-opzet en wijze van kostenomslag koppelingen en faseringen eisen inrichting openbare ruimte eisen bouwrijp maken eisen nutsvoorzieningen èn 14

15 twee locatie-eisen in exploitatieplan en globaal in bestemmingsplan of projectbesluit sociale woningbouw 15

16 twee locatie-eisen in exploitatieplan en globaal in bestemmingsplan of projectbesluit vrije kavels 16

17 welke kosten? alleen kosten van grondexploitatie alleen kosten van aanleg, niet van beheer 17

18 Stap 1: welke kostensoorten zijn verhaalbaar? in Besluit R.O. limitatieve kostensoortenlijst: inbrengwaarden kosten voorzieningen en bouwrijp maken kosten inrichting openbaar gebied (ook van groen, water en recreatie) kosten onderzoek en maatregelen (ook natuurcompensatie) plan- en apparaatskosten planschade archeologie bijdrage aan bovenwijkse kosten 18

19 Stap 2: toetsen aan criteria voor verhaalbare kosten nut, profijt van de voorzieningen voor het exploitatiegebied toerekenbaarheid kosten proportionaliteit 19

20 Stap 3: begrenzing sommige kostensoorten Er komt een ministeriële regeling voor begrenzing van Kosten opstellen ruimtelijke plannen Kosten ontwerpcompetities Gemeentelijke apparaatskosten Nu bezig model te testen samen met NEPROM, NVB en VNG Forfaitaire regeling 20

21 Stap 4 begrenzing totale kostenverhaal Totale kosten vergelijken met totale opbrengsten Als opbrengsten hoger zijn dan kosten, kunnen alle kosten, maar niet meer dan dat bedrag, verhaald worden Als kosten hoger zijn dan opbrengsten, kunnen niet meer kosten verhaald dan er opbrengsten zijn 21

22 toerekening van de kosten voor kostenverhaal Aan de hand van de uitgifteprijs wordt het kostenverhaal toegerekend aan de percelen Sterkste schouders dragen dus de zwaarste lasten 22

23 Inning kostenverhaal Kostenverhaal loopt via de bouwvergunning 23

24 Gevolgen voor de gemeente hogere opbrengst kostenverhaal en betere sturing onderhandelen blijft voordeliger exploitatieplan vooral voor freeriders bij uitleglocaties gemeente kan patstelling doorbreken en sneller bestemmingsplan in procedure brengen gemeentelijk grondbeleid wordt transparanter gemeente moet meer beleid maken afstemming RO, grondzaken en BWT nodig 24

25 Wordt het beter? 25

Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan

Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan Grondexploitatie via het publiekrechtelijk spoor: het exploitatieplan Rob de Boer Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) 9 maart, Den Haag Hoe was het ook al weer? De gemeenteraad stelt een exploitatieplan

Nadere informatie

nieuwe regels voor de ontwikkeling van bouwlocaties

nieuwe regels voor de ontwikkeling van bouwlocaties De Grondexploitatiewet: nieuwe regels voor de ontwikkeling van bouwlocaties April 2007 VROM geeft overheden en private partijen de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheid te kunnen nemen. Decentraal wat

Nadere informatie

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist

Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Nieuwe wet ruimtelijke ordening; verbeterde gereedschapskist Presentatie Marleen Sanders 2009 Adviesgroep Planeconomie & Grondstrategie inhoud presentatie Doelen van de veranderingen Wat is er veranderd?

Nadere informatie

BARW/U Lbr. 08/135

BARW/U Lbr. 08/135 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Invoering Grondexploitatiewet uw kenmerk ons kenmerk BARW/U200801146 Lbr. 08/135 bijlage(n) datum 23 juli

Nadere informatie

Duurzame kansen nieuwe grondexploitatiewet

Duurzame kansen nieuwe grondexploitatiewet Duurzame kansen nieuwe grondexploitatiewet Kansen voor energiezuinige en duuzame aanleg Workshop grondexploitatie SenterNovem, 10 oktober, Martijn Blom Inhoud presentatie Huidige situatie exploitatie grond

Nadere informatie

Privaatrechtelijk spoor; overeenkomsten over grondexploitatie

Privaatrechtelijk spoor; overeenkomsten over grondexploitatie Actualiteiten Grondexploitatiewet 2011 VNG Privaatrechtelijk spoor; overeenkomsten over grondexploitatie mr. Jan Frans de Groot & mr. Arjen de Snoo 1 Indeling Aanleiding Verordening m.b.t. de grondexploitatie

Nadere informatie

Grondexploitatiewet & Externe Veiligheid

Grondexploitatiewet & Externe Veiligheid Grondexploitatiewet & Externe Veiligheid nwro/grex - jaarcongres Relevant 1 Waarom de nwro/grex? verouderde WRO (1965) gelegenheidsplanologie ontwikkelingsplanologie regie bij de gemeente visie en transparantie

Nadere informatie

VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN

VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN VOORBEELD STANDAARD OPZET EXPLOITATIEPLAN 1 INLEIDING 1.1 Algemeen Aangeven met welk doel het exploitatieplan wordt gemaakt: om onderhandelingen met één of meerdere grondeigenaren te starten, met als doel

Nadere informatie

Wetgeving grondexploitatie in vogelvlucht

Wetgeving grondexploitatie in vogelvlucht Wetgeving grondexploitatie in vogelvlucht Hendrik van Sandick Projectcoördinator grondbeleid Ministerie van I&M 1 inhoud Wabo Crisis- en herstelwet afdeling grondexploitatie Wro ministeriële regeling plankosten

Nadere informatie

Grondbedrijf. Introductie voor nieuwe raadsleden

Grondbedrijf. Introductie voor nieuwe raadsleden Grondbedrijf Introductie voor nieuwe raadsleden Grondbedrijf Yvonne Verkleij Paul van Die Rik Tuitert Planning & control Juridica (privaatrecht) Planeconomie Agenda Taken Beleid Financiële instrumenten

Nadere informatie

De grondmarkt kan worden

De grondmarkt kan worden GRONDEXPLOITATIE De Grondexploitatiewet in de praktijk Toekomst voor publiek-private samenwerking De grondpolitiek en het grondbeleid zijn in ons land al vele jaren politiek gevoelige thema s. De mogelijkheden

Nadere informatie

Handleiding exploitatieplan. Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur VD2 Advies b.v.

Handleiding exploitatieplan. Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur VD2 Advies b.v. Handleiding exploitatieplan Regiobijeenkomsten maart 2011 T.J.E.A. van der Heijden, directeur b.v. Inhoud Exploitatieplan diverse thema s Ervaringen Jurisprudentie th/2008702/110096 2 Exploitatieplan (1):

Nadere informatie

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 08/486

categorie/agendanr. stuknr. B. en W RA A 16 08/486 o~~çëîççêëíéä= låçéêïéêéw= beleidsnotitie: mogelijkheden Grondexploitatiewet Portefeuillehouder: G. Evenhuis Dienst Beleid Sociaal Economische Ontwikkeling Margreet Harmsma, telefoon ((0591)68 54 57) =

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal Gemeente Drimmelen. Conceptt

Nota Kostenverhaal Gemeente Drimmelen. Conceptt Nota Kostenverhaal 2016-2020 Gemeente Drimmelen 1. Inleiding Aanleiding Met de komst van de Wro (1 juli 2008) hebben gemeenten meer mogelijkheden gekregen om te sturen op de ontwikkeling van ruimtelijke

Nadere informatie

Nieuwe onderdelen zijn de behandeling van jurisprudentie, de trend van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie en de Omgevingswet.

Nieuwe onderdelen zijn de behandeling van jurisprudentie, de trend van organische ontwikkeling en uitnodigingsplanologie en de Omgevingswet. Woord vooraf Dit boek is een bewerking en uitbreiding van mijn boek Wegwijzer exploitatieplannen waarvan de kopij in maart 2010 is afgerond. 1 De Grondexploitatiewet, opgenomen in afdeling 6.4 van de Wet

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Woord vooraf

Inhoudsopgave. Woord vooraf Inhoudsopgave Woord vooraf v INLEIDING 1 1. Onderwerp van het onderzoek 1 2. Aanleiding voor en doelstelling van het onderzoek 1 3. Rol van het zelfrealisatierecht in wetgeving 3 3.1 Rol van het zelfrealisatierecht

Nadere informatie

Het exploitatieplan: heb jij het al? Najaarscongres VvG 16 november 2011 J.A.M. van den Brand, directeur VD2 Advies b.v.

Het exploitatieplan: heb jij het al? Najaarscongres VvG 16 november 2011 J.A.M. van den Brand, directeur VD2 Advies b.v. Het exploitatieplan: heb jij het al? Najaarscongres VvG 16 november 2011 J.A.M. van den Brand, directeur b.v. Thema s Toepassing Grondexploitatiewet: de gewenningsperiode is voorbij Exploitatieplan: verbindende

Nadere informatie

Grondexploitatiewet in de gemeentelijke praktijk

Grondexploitatiewet in de gemeentelijke praktijk Grondexploitatiewet in de gemeentelijke praktijk Steven Adriaansen wethouder Roosendaal Marlies Pietermaat juriste RBOI Bart van Well planeconoom RBOI 9 maart 2011 Opbouw - presentatie 1. Inleiding Proces

Nadere informatie

CE Delft CE Delft Oplossingen voor

CE Delft CE Delft Oplossingen voor CE Delft CE Delft Oplossingen voor Oplossingen milieu, economie voor milieu, en economie technologie en technologie Oude Delft 180 Oude Delft 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: 015

Nadere informatie

Nota kostenverhaal 2014

Nota kostenverhaal 2014 Nota kostenverhaal 2014 1 Wettelijke bepalingen 1.1 Afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening (Wro) Tot 1 juli 2008 kon de gemeente zelf bepalen of kosten van een bouwplan verhaald werden op de belanghebbende

Nadere informatie

1 Inleiding Budgettering apparaatskosten Beheersing apparaatskosten Beslispunten...14

1 Inleiding Budgettering apparaatskosten Beheersing apparaatskosten Beslispunten...14 Notitie Onderwerp : Gemeentelijke apparaatskosten bij particuliere exploitatie Betreft : Afbakening en normering gemeentelijke apparaatskosten Datum : 22 mei 2008 1 Inleiding... 2 2 Publiekrechtelijk-

Nadere informatie

De nieuwe Wro. Wet ruimtelijke ordening: een fundamentele herziening

De nieuwe Wro. Wet ruimtelijke ordening: een fundamentele herziening De nieuwe Wro Wet ruimtelijke ordening: een fundamentele herziening Inhoud van deze presentatie WRO Wro: de uitgangspunten De grootste veranderingen eruit gelicht WRO vs. Wro: een overzicht Wat betekent

Nadere informatie

10 jaar Grondexploitatiewet: verleden, heden en toekomst van het kostenverhaal en regie op locatieontwikkeling

10 jaar Grondexploitatiewet: verleden, heden en toekomst van het kostenverhaal en regie op locatieontwikkeling 10 jaar Grondexploitatiewet: verleden, heden en toekomst van het kostenverhaal en regie op locatieontwikkeling Najaarscongres VVG 14 november 2018 Joop van den Brand directeur Van den Brand Grondbeleid

Nadere informatie

Nota Grondbeleid. Presentatie forum Ruimte 13 januari 2015

Nota Grondbeleid. Presentatie forum Ruimte 13 januari 2015 Nota Grondbeleid. Presentatie forum Ruimte 13 januari 2015 Nota Grondbeleid Opbouw presentatie 1 Inleiding 2 Waar gaat het om bij grondbeleid 3 Visie 4 Beheersen instrumenten en risico s 1 Inleiding Wat

Nadere informatie

Rfv 09.10/001.004. 1. Algemeen

Rfv 09.10/001.004. 1. Algemeen Rfv 09.10/001.004 1. Algemeen Bij brief van 21 januari 1997 vraagt u de Raad voor de financiële verhoudingen binnen drie maanden zijn visie te geven op de in de notitie geschetste problematiek inzake het

Nadere informatie

Handreiking Grondexploitatiewet

Handreiking Grondexploitatiewet Handreiking Grondexploitatiewet Handreiking Grondexploitatiewet Onder eindredactie van: Joop van den Brand, Ernst van Gelder en Hendrik van Sandick Sdu Uitgevers bv Den Haag, 2008 Meer informatie over

Nadere informatie

exploitatieplan LOCATIE CASTOR

exploitatieplan LOCATIE CASTOR LOCATIE CASTOR Locatie Castor (vastgesteld) Locatie Castor Inhoudsopgave Toelichting Hoofdstuk 1 3 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Deel A Omschrijving Exploitatiegebied 2.1 Planbeschrijving 2.2 Ligging van het

Nadere informatie

Nieuw grondbeleid en nieuwe woningnood (in diverse smaken)

Nieuw grondbeleid en nieuwe woningnood (in diverse smaken) Nieuw grondbeleid en nieuwe woningnood (in diverse smaken) Wooncongres 11 oktober 2016 Herman de Wolff (TU Delft) en Rogier Titulaer (gemeente Amersfoort) Delft University of Technology Challenge the future

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal. Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Nota Kostenverhaal. Gemeente Hardinxveld-Giessendam gemeente Hardinxveld-Giessendam Nota Kostenverhaal Gemeente Hardinxveld-Giessendam November 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Aanleiding 1.2 Doel van de nota 1.3 Leeswijzer 2 Theoretisch

Nadere informatie

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen

Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen Actualisatie globaal exploitatieplan Driessen 2017 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Aanleiding voor de actualisatie van het globaal exploitatieplan 2. Plangebied en ruimtegebruik 3. Kosten exploitatiegebied

Nadere informatie

Bijlagen bij de Nota Grondbeleid (Gewijzigd)

Bijlagen bij de Nota Grondbeleid (Gewijzigd) Bijlagen bij de Nota Grondbeleid (Gewijzigd) Bijlage 1 Instrumenten voor faciliterend grondbeleid Bestemmingsplan In de Wro is het instrument bestemmingsplan opgenomen dat kan worden ingezet voor een goede

Nadere informatie

2 Grondexploitatiewet, exploitatieplan, grondbeleid

2 Grondexploitatiewet, exploitatieplan, grondbeleid 2 Grondexploitatiewet, exploitatieplan, grondbeleid 2.1 Grondexploitatiewet en exploitatieplan 2.1.1 inleiding Per 1 juli 2008 trad de Wro in werking als opvolger van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

Ontwerp-structuurvisie Prinses Beatrixlaan

Ontwerp-structuurvisie Prinses Beatrixlaan Ontwerp-structuurvisie Prinses Beatrixlaan maart 2011 Deel B Uitvoeringsprogramma Ontwerp-structuurvisie Prinses Beatrixlaan deel B 1 2 deel B Ontwerp-structuurvisie Prinses Beatrixlaan Inleiding 1. Ambitie

Nadere informatie

Nota Grondbeleid Regie en kwaliteit

Nota Grondbeleid Regie en kwaliteit Nota Grondbeleid Regie en kwaliteit Nota Grondbeleid Regie en kwaliteit Gemeente Leerdam INHOUD HOOFDSTUK 1 INLEIDING 3 HOOFDSTUK 2 SAMENVATTING VOORSTELLEN 5 HOOFDSTUK 3 CONTEXT 8 3.1 Grondslag 8 3.2

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID WADDINXVEEN 2012

NOTA GRONDBELEID WADDINXVEEN 2012 NOTA GRONDBELEID WADDINXVEEN 2012 Afdeling SBO Vastgesteld door de raad op 19 december 2012 Inhoudsopgave Samenvatting... 3 1. Inleiding... 4 2. Relevante beleidskaders voor Grondbeleid... 5 2.1 Rijksbeleid...

Nadere informatie

Samenvatting exploitatieopzet

Samenvatting exploitatieopzet 1450.67G68 Hoppenbrouwers (expl.plan).xlsm Samenvatting exploitatieopzet Algemeen 10okt12 start exploitatie 01jan12 contante waarde 01jan12 einde exploitatie 01jan17 Prijspeil 01jan12 Looptijd exploitatie

Nadere informatie

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges

MEMO. Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Aan : College van B&W Afdeling : Van : Lamfers / Van der Meulen Datum : 15 november 2011 Afdeling : FIN / BP-vrom Onderwerp : Kostenverhaal particuliere initiatieven en leges Inleiding Binnen de gemeente

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 271 Wet van 24 mei 2007 tot wijziging van de Wet ruimtelijke ordening inzake de grondexploitatie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der

Nadere informatie

NOTA KOSTENVERHAAL OP BASIS VAN DE STRUCTUURVISIE NEDERWEERT

NOTA KOSTENVERHAAL OP BASIS VAN DE STRUCTUURVISIE NEDERWEERT NOTA KOSTENVERHAAL OP BASIS VAN DE STRUCTUURVISIE NEDERWEERT Nota kostenverhaal op basis van de structuurvisie Nederweert. 2 NOTA KOSTENVERHAAL OP BASIS VAN DE STRUCTUURVISIE NEDERWEERT Datum: november

Nadere informatie

exploitatieplan 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG'

exploitatieplan 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG' 4E HERZIENING EXPLOITATIEPLAN '1E MELMSEWEG' 4e herziening '1e Melmseweg' (ontwerp) Inhoudsopgave Exploitatieplan 1e Melmseweg 3 Hoofdstuk 1 3 Inleiding Hoofdstuk 2 Deel A Omschrijving exploitatiegebied

Nadere informatie

Hoofdlijnen nieuwe Wet ruimtelijke ordening

Hoofdlijnen nieuwe Wet ruimtelijke ordening Hoofdlijnen nieuwe Wet ruimtelijke ordening Op 1 juli 2008 treedt de nieuwe Wet ruimtelijke ordening in werking (Wro). Onderdeel van de Wro is de Grondexploitatiewet. De nieuwe Wro biedt het wettelijk

Nadere informatie

Panoven Hogedijk, IJsselstein. Ontwerp exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 7 juli Rapportnummer 001 Versie 002

Panoven Hogedijk, IJsselstein. Ontwerp exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 7 juli Rapportnummer 001 Versie 002 Panoven Hogedijk, IJsselstein Ontwerp exploitatieplan Projectnummer 5792 Datum 7 juli 2014 Rapportnummer 001 Versie 002 Status definitief Tekstgedeelte 18 pagina s Aantal bijlagen 2 Bestandsnaam Ontwerp

Nadere informatie

Actualisering Nota Grondbeleid Gemeente Hof van Twente 2011-2015

Actualisering Nota Grondbeleid Gemeente Hof van Twente 2011-2015 Actualisering 2011-2015 1 INHOUD Conclusies en samenvatting... 4 1... 8 1.1 Aanleiding... 8 1.2 Doel... 9 1.3 Leeswijzer... 10 2 Vormen van grondbeleid... 11 2.1 Inleiding... 11 2.2 Actief grondbeleid...

Nadere informatie

De Grondexploitatiewet (onderdeel van de Wro) maakt voor de planoverschrijdende kosten onderscheid tussen:

De Grondexploitatiewet (onderdeel van de Wro) maakt voor de planoverschrijdende kosten onderscheid tussen: 0 1. Aanleiding Inleiding De Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht iedere gemeente een structuurvisie op te stellen. In de structuurvisie staan de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede

Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede Rekenkamercommissie Gemeente Wijk bij Duurstede Oktober 2010 Rapportage Onderzoek Grondbeleid Vaste grond onder de voeten? Gemeente Wijk bij Duurstede 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Doel en

Nadere informatie

1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 1.2.3 Historie kaders grondbeleid gemeente Coevorden. 9 9 9 10 2.2 Grondbeleid in de gemeente Coevorden

1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 1.2.3 Historie kaders grondbeleid gemeente Coevorden. 9 9 9 10 2.2 Grondbeleid in de gemeente Coevorden Nota Grondbeleid 1 2 Inhoud 1 Visie en kaders 5 1.1 1.2 Visie en doelstellingen Kaders en criteria 6 6 1.2.1 Formele wetgeving 6 1.2.2 Materiële wet- en regelgeving 6 1.2.3 Historie kaders grondbeleid

Nadere informatie

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014

1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 1 e Herziening Exploitatieplan Waterrijk-West DEEL 2: TOELICHTING d.d. 02-06-2014 Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Exploitatieplan Waterrijk-West 1 e herziening Inhoud DEEL 1 Exploitatieplan

Nadere informatie

LEESWIJZER 2 1. ACTUELE BELEIDSKADERS EN REGELGEVING 3 2. INSTRUMENTEN BIJ GRONDBELEID 5

LEESWIJZER 2 1. ACTUELE BELEIDSKADERS EN REGELGEVING 3 2. INSTRUMENTEN BIJ GRONDBELEID 5 Inhoudsopgave LEESWIJZER 2 1. ACTUELE BELEIDSKADERS EN REGELGEVING 3 1.1. Wet op de ruimtelijke ordening 3 1.2. Grondexploitatiewet 3 1.3. Aanbestedingsrecht en staatssteunregelgeving 3 2. INSTRUMENTEN

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal 2014

Nota Kostenverhaal 2014 Nota Kostenverhaal 2014 Besluitvorming Datum collegebehandeling: 25 maart 2014 Datum behandeling commissie Wonen & Economie: 15 april 2014 Datum vaststelling raad: 6 mei 2014 Datum bekendmaking: 22 mei

Nadere informatie

Nota Grondbeleid Gemeente Staphorst

Nota Grondbeleid Gemeente Staphorst Nota Grondbeleid 2014-2017 Gemeente Staphorst Vastgesteld door de gemeenteraad op 4 maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Hoofdstuk 1 Actief en faciliterend grondbeleid... 4 Inleiding... 4 Actief grondbeleid...

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal 2014

Nota Kostenverhaal 2014 Nota Kostenverhaal 2014 Definitieve versie 1 oktober 2014 Afdeling Ruimte Gemeente Waddinxveen Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding... 3 1.2. Doel en reikwijdte Nota Kostenverhaal... 3 1.3. Leeswijzer...

Nadere informatie

Beleidsnotitie mogelijkheden Grondexploitatiewet

Beleidsnotitie mogelijkheden Grondexploitatiewet Concept RIS.3118 0. Inleiding. De Grondexploitatiewet (hierna: Grexwet) is onderdeel van de nieuwe Wro en is ondergebracht in afdeling 6.4. Daarmee is aangegeven dat de Grexwet met ruimtelijke ordening

Nadere informatie

3 Context voor kostenverhaal

3 Context voor kostenverhaal 3 Context voor kostenverhaal Als een gemeente zelf eigenaar is van alle gronden die in exploitatie worden gebracht, dan kan kostenverhaal plaatsvinden via de gronduitgifte. Dit vindt dan plaats door verdiscontering

Nadere informatie

Exploitatieplan Zuidplas Noord deel Wonen Moerkapelle

Exploitatieplan Zuidplas Noord deel Wonen Moerkapelle Exploitatieplan Zuidplas Noord deel Wonen Moerkapelle Behorend bij het bestemmingsplan Zuidplas Noord, gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle Definitief Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle

Nadere informatie

Ontwerp exploitatieplan 1 e Melmseweg

Ontwerp exploitatieplan 1 e Melmseweg Ontwerp exploitatieplan 1 e Melmseweg Tweede (structurele) herziening Ontwerp exploitatieplan Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Deel A Omschrijving exploitatiegebied 2.1 Planbeschrijving

Nadere informatie

De vernieuwing van de GREX-wet

De vernieuwing van de GREX-wet De vernieuwing van de GREX-wet Een toekomstbestendig systeem voor kostenverhaal 3 oktober 2018 Frits Dinkla De omgevingswet Omgevingswet gaat op 1 januari 2021 in! Omgevingswet vastgesteld in Tweede en

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal gemeente Dalfsen Deel 1

Nota Kostenverhaal gemeente Dalfsen Deel 1 Nota Kostenverhaal gemeente Dalfsen Deel 1 Maart 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Doel van de nota 3 1.3 Grondbeleid gemeente Dalfsen 3 1.4 Opbouw van de nota 4 1.5

Nadere informatie

Nota Grondbeleid Gemeente Brummen Februari 2016

Nota Grondbeleid Gemeente Brummen Februari 2016 Nota Grondbeleid 2016-2020 Gemeente Brummen Februari 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Samenvatting...3 Inleiding...4 1 Grondbeleid...5 1.1 Vormen van grondbeleid...5 1.1.1 Passief grondbeleid...5 1.1.2

Nadere informatie

Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden

Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 1 2 Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden Deze Handreiking Grondbeleid voor Raadsleden is bedoeld als

Nadere informatie

Bijlage Nota grondbeleid Op goede gronden zaken doen

Bijlage Nota grondbeleid Op goede gronden zaken doen Bijlage Nota grondbeleid 2010-2013 Op goede gronden zaken doen Status: ter advisering commissie Ruimte 23-11-2010 Datum: juni 2010 Opsteller: R.B.A. Derijck Pagina 1 Inhoudsopgave 1 Relevante beleidskaders...

Nadere informatie

Nota Bovenwijkse en Bovenplanse Voorzieningen. Gemeente Nijkerk

Nota Bovenwijkse en Bovenplanse Voorzieningen. Gemeente Nijkerk Nota Bovenwijkse en Bovenplanse Voorzieningen Gemeente Nijkerk 1 Inhoud 1 Inleiding....3 1.1 Algemeen 1.2 Doel van de nota 1.3 Opbouw van de nota in twee delen, mandaat 2 Wettelijk kader 2.1 Wet ruimtelijke

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 2010

NOTA GRONDBELEID 2010 Corsa-nummer: 09.12996 NOTA GRONDBELEID 2010 Zelfs de hoogste torens beginnen op de grond 1 INHOUD I. INLEIDING II. WETTELIJKE KADERS 1. Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Grondexploitatiewet 2. Wet

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN ZEVENDER behorende bij bestemmingsplan Zevender. Gemeente Schoonhoven

EXPLOITATIEPLAN ZEVENDER behorende bij bestemmingsplan Zevender. Gemeente Schoonhoven EXPLOITATIEPLAN ZEVENDER behorende bij bestemmingsplan Zevender Gemeente Schoonhoven Vastgesteld door de raad van de gemeente Schoonhoven d.d. 25 november 2010-1 - HET EXPLOITATIEPLAN Begrippenlijst Hoofdstuk

Nadere informatie

Exploitatieplan De Havenkom (Meridiaanpark) Almere Buiten

Exploitatieplan De Havenkom (Meridiaanpark) Almere Buiten Exploitatieplan De Havenkom (Meridiaanpark) Almere Buiten 28 maart 2013 Deel A Toelichting 1. Status van het exploitatieplan 1.1. Noodzaak en koppeling met ruimtelijk besluit (wro 6.12.1) Planvorming Het

Nadere informatie

Nota grondbeleid. Gemeente Hulst 2016 t/m 2019

Nota grondbeleid. Gemeente Hulst 2016 t/m 2019 Nota grondbeleid Gemeente Hulst 2016 t/m 2019 Definitief 10-11-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Relevante beleidskaders grondbeleid... 4 3 Vormen van Grondbeleid... 5 3.1 Rollen in grondbeleid... 5 3.2 Actief

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID

NOTA GRONDBELEID NOTA GRONDBELEID 2014-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Doel 3 1.2 Aanleiding actualisatie Nota Grondbeleid 3 1.3 Leeswijzer 3 2 Relevante beleidskaders en wetgeving 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Aanbesteding

Nadere informatie

Toepassing Wro (en Grondexploitatiewet) in de praktijk

Toepassing Wro (en Grondexploitatiewet) in de praktijk Toepassing Wro (en Grondexploitatiewet) in de praktijk VVG Najaarscongres 12 november 2008 mr. Jaap Hoekstra 1 Indeling inspraak voorontwerp-bestemmingsplan (bp) en -projectbesluit (pb) reactieve aanwijzing

Nadere informatie

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013

HORST MAA5 A/D HORST. Exploitatieplan De Afhang. dd. Jį^Ľtefe A nr. 103. Herziening 2013 Behoort biįhetbesiuit van de GemeerìíérŵĴVao Horst aan de Maas dd. Jį^Ľtefe A nr. 103 De gtiffier HORST A/D MAA5 Exploitatieplan De Afhang Herziening 2013 Toelichting en Regels HORST A/D MAA5 IRST Datum:

Nadere informatie

Kostenverhaal en gebiedsontwikkeling. Ir. C.A.C. Westendorp- Frikkee en Mr. P.S.A. Overwater. 1. Inleiding

Kostenverhaal en gebiedsontwikkeling. Ir. C.A.C. Westendorp- Frikkee en Mr. P.S.A. Overwater. 1. Inleiding Kostenverhaal en gebiedsontwikkeling Ir. C.A.C. Westendorp- Frikkee en Mr. P.S.A. Overwater 1. Inleiding De overheid streeft tegenwoordig vaak naar zgn. gebiedsontwikkeling. Daarmee wordt bedoeld het in

Nadere informatie

Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030. Deel C Uitvoeringsparagraaf

Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030. Deel C Uitvoeringsparagraaf Aantrekkelijk Culemborg - Structuurvisie Culemborg 2030 Deel C Uitvoeringsparagraaf COLOFON Structuurvisie Culemborg 2030 Culemborg Deel C Uitvoeringsparagraaf Datum: 2 november 2010 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR423471_1

CVDR. Nr. CVDR423471_1 CVDR Officiële uitgave van Brummen. Nr. CVDR423471_1 17 oktober 2017 Nota Grondbeleid 2016-2020 De raad van de gemeente Brummen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Gemeente Borsele NOTA GRONDBELEID 2011

Gemeente Borsele NOTA GRONDBELEID 2011 Gemeente Borsele NOTA GRONDBELEID 2011 INHOUDSOPGAVE 1.0 INLEIDING Pagina 4 1.1 Aanleiding Pagina 4 1.2 Doelstelling Pagina 4 1.3 Wettelijk kader Pagina 5 2.0 SOORTEN GRONDBELEID Pagina 6 2.1 Actief/passief

Nadere informatie

Nota Kostenverhaal. Gemeente Noordoostpolder. Gemaakt Genop 11/17/2017 2:03:00 PM. Gemeente Noordoostpolder

Nota Kostenverhaal. Gemeente Noordoostpolder. Gemaakt Genop 11/17/2017 2:03:00 PM. Gemeente Noordoostpolder Nota Kostenverhaal Gemeente Noordoostpolder Gemeente Noordoostpolder Gemaakt Genop 11/17/2017 2:03:00 PM November 2017 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1.1 Doel en aanleiding... 3 1.2 Leeswijzer...

Nadere informatie

NOTA GRONDBELEID 2013 (Gewijzigd)

NOTA GRONDBELEID 2013 (Gewijzigd) NOTA GRONDBELEID 2013 (Gewijzigd) Vastgesteld door de gemeenteraad van Stichtse Vecht op: 29 januari 2013 1 Inleiding De nota Grondbeleid geeft de beleidsuitgangspunten weer die het grondbeleid van de

Nadere informatie

NOTA KOSTENVERHAAL 2015

NOTA KOSTENVERHAAL 2015 NOTA KOSTENVERHAAL 2015 De methodiek voor het bepalen van de hoogte van de te verhalen kosten bij ruimtelijke plannen in de Gemeente West Maas en Waal 11 juni 2015 1 INHOUD INHOUD Begrippenlijst Samenvatting

Nadere informatie

NOTA KOSTENVERHAAL Gemeente Uden

NOTA KOSTENVERHAAL Gemeente Uden NOTA KOSTENVERHAAL 2017 Gemeente Uden P a g i n a 2 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1. Omgevingsvisie Uden, Nota Grondbeleid en Nota Kostenverhaal... 3 1.2. Doel van de Nota Kostenverhaal... 3 1.3. Opbouw van

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN Schokkerhoek Behorend bij: Bestemmingsplan Schokkerhoek

EXPLOITATIEPLAN Schokkerhoek Behorend bij: Bestemmingsplan Schokkerhoek Urk EXPLOITATIEPLAN Schokkerhoek Behorend bij: Bestemmingsplan Schokkerhoek Opdrachtgever Gemeente Urk Kenmerk 197325EP2d2/rb/me/mj Deskundigen RAKM (Robbin) Bouten M (Marloes) Elkink Datum 1 juni 2017

Nadere informatie

gemeente Roermond Nota bovenwijkse voorzieningen gemeente Roermond

gemeente Roermond Nota bovenwijkse voorzieningen gemeente Roermond gemeente Roermond Nota bovenwijkse voorzieningen gemeente Roermond Inhoudsopgave Inhoudsopgave ^ ^ Begrippen 2 1. Inleiding ' ^ 2. Wet ruimtelijke ordening en Besluit ruimtelijke ordening 4 2.1 Inleiding

Nadere informatie

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze

Nadere informatie

wordt aangelegd, horen daar ook voorzieningen van openbaar nut bij. Dit zijn voorzieningen die openbaar toegankelijk

wordt aangelegd, horen daar ook voorzieningen van openbaar nut bij. Dit zijn voorzieningen die openbaar toegankelijk FINANCIËN Alle gemeenten hebben hun eigen toerekeningsmethode voor kostenverhaal van bovenwijkse voorzieningen. Uit onderzoek blijkt echter het vaak te ontbreken aan systematische beleidsvorming. Met het

Nadere informatie

Panoven Baronieweg, IJsselstein. Exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015. Rapportnummer 002 Versie 002

Panoven Baronieweg, IJsselstein. Exploitatieplan. Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015. Rapportnummer 002 Versie 002 Panoven Baronieweg, IJsselstein Exploitatieplan Projectnummer 5792 Datum 27 mei 2015 Rapportnummer 002 Versie 002 Status concept Tekstgedeelte 21 pagina s Aantal bijlagen 7 Bestandsnaam Exploitatieplan

Nadere informatie

Nota kostenverhaal. 22 september 2011.

Nota kostenverhaal. 22 september 2011. Nota kostenverhaal 22 september 2011 www.sittard-geleen.nl Nota kostenverhaal Gemeente Sittard-Geleen Vastgesteld door de Raad op 22 september 2011 INHOUD BLAD 1 INLEIDING 3 2 HOOFDLIJNEN GRONDEXPLOITATIEWET

Nadere informatie

Notitie. Datum : 27 februari : Stuurgroep Bommelerwaard : W. Theijse (Metrum)

Notitie. Datum : 27 februari : Stuurgroep Bommelerwaard : W. Theijse (Metrum) Notitie Datum : 27 februari 2009 Aan Van : Stuurgroep Bommelerwaard : W. Theijse (Metrum) Betreft : Uitvoerings- en grondstrategie glastuinbouw Bommelerwaard Aanleiding Met het oog op de ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

4. De exploitatieopzet

4. De exploitatieopzet pagina 1 van 9 4. De exploitatieopzet 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk komt de exploitatieopzet aan de orde. De exploitatieopzet vormt de grondslag voor het bepalen van de exploitatiebijdrage die via de

Nadere informatie

Exploitatieplan woningbouwlocatie

Exploitatieplan woningbouwlocatie Exploitatieplan woningbouwlocatie Hooivork II De Moer Gemeente Loon op Zand Auteur : Afdeling RO Gemeente Loon op Zand Opdrachtnummer : 1176 Versie : Jaarlijkse actualisatie exploitatieplan Datum : Vastgesteld

Nadere informatie

Memo. Mr. J.C. de Looff 3 augustus 2012. Gemeente Oisterwijk 313295430. Begeleiding contract Bosrand. 1. Inleiding

Memo. Mr. J.C. de Looff 3 augustus 2012. Gemeente Oisterwijk 313295430. Begeleiding contract Bosrand. 1. Inleiding Memo Deloitte Financial Advisory Services B.V. Real Estate Advisory Orteliuslaan 982 3528 BD Utrecht Postbus 3180 3502 GD Utrecht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9985 www.deloitte.nl Behandeld

Nadere informatie

Exploitatieplan Middenboulevard

Exploitatieplan Middenboulevard Exploitatieplan Middenboulevard Badhuisplein Definitief Gemeente Zandvoort Postbus 2 2040 AA ZANDVOORT Grontmij Nederland B.V. Assen, 6 november 2009 Verantwoording Titel : Exploitatieplan Middenboulevard

Nadere informatie

GEMEENTE HILVERSUM NOTA GRONDBELEID PASSEND GRONDBELEID IN EEN DYNAMISCHE OMGEVING

GEMEENTE HILVERSUM NOTA GRONDBELEID PASSEND GRONDBELEID IN EEN DYNAMISCHE OMGEVING GEMEENTE HILVERSUM NOTA GRONDBELEID PASSEND GRONDBELEID IN EEN DYNAMISCHE OMGEVING 27 NOVEMBER 2009 SAMENVATTING... 3 1. AANLEIDING VOOR DE NOTA GRONDBELEID... 7 2. DOEL NOTA GRONDBELEID... 8 3. GEMEENTELIJKE

Nadere informatie

Bijlagen behorend bij de nota integraal grondbeleid Sint Anthonis

Bijlagen behorend bij de nota integraal grondbeleid Sint Anthonis Bijlagen behorend bij de nota integraal grondbeleid Sint Anthonis 2015-2019 BIJLAGE 1 RELEVANTE WETGEVING GRONDBELEID 1. Europese regelgeving Europa wordt steeds belangrijker. Dit geldt ook voor het lokale

Nadere informatie

Structuurvisie Valkenswaard, deel B Uitvoeringsparagraaf

Structuurvisie Valkenswaard, deel B Uitvoeringsparagraaf Structuurvisie Valkenswaard, deel B Uitvoeringsparagraaf Opdrachtgever Gemeente Valkenswaard Kenmerk /rb/s/i Adviseur ir. R.A.K.M. Bouten Datum 28 oktober 2013 Status Definitief Valkenswaard Structuurvisie

Nadere informatie

NOTA KOSTENVERHAAL VERHAAL BINNENPLANSE KOSTEN VERHAAL BOVENPLANSE KOSTEN BOVENPLANSE VEREVENING BIJDRAGE RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN Besluit college van burgemeester en wethouders: 2 november 2010 Besluit

Nadere informatie

EXPLOITATIEPLAN Lage Heide Wonen 2 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Lage Heide Wonen

EXPLOITATIEPLAN Lage Heide Wonen 2 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Lage Heide Wonen Valkenswaard EXPLOITATIEPLAN Lage Heide Wonen 2 e herziening Behorend bij: bestemmingsplan Lage Heide Wonen Opdrachtgever Gemeente Valkenswaard Kenmerk 1450.128EP1d3/me/s Deskundige G. (Gerben) Schol M.

Nadere informatie

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue)

Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1. Gemeente Loon op Zand. T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Exploitatieplan Sweensstraat-West Fase 1 Gemeente Loon op Zand Auteurs : T. Delforterie (Metrum) E. Linssen (Metrum) E. J. van Baardewijk (PurpleBlue) Opdrachtnummer : 2941 Status : Definitief Datum vastgesteld

Nadere informatie

1. Waarom een nieuwe Nota Grondbeleid? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doelstelling van de Nota Grondbeleid 5

1. Waarom een nieuwe Nota Grondbeleid? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doelstelling van de Nota Grondbeleid 5 Inhoudsopgave 1 Leeswijzer 3 1. Waarom een nieuwe Nota Grondbeleid? 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Doelstelling van de Nota Grondbeleid 5 2. Grondbeleid Goirle 6 2.1 Beleidsvisies en doelstellingen 6 2.2 Ambitie

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA. Adri Visser, Myriam Sonneveld, Martijn van Gessel (gemeente Valkenswaard)

ZIENSWIJZENNOTA. Adri Visser, Myriam Sonneveld, Martijn van Gessel (gemeente Valkenswaard) ZIENSWIJZENNOTA Aan: Adri Visser, Myriam Sonneveld, Martijn van Gessel (gemeente Valkenswaard) Datum: 9 oktober 2012 Betreft: Opgesteld door: Beantwoording zienswijzen en ambtelijke wijzigingen ontwerpexploitatieplan

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond het grondbeleid

Ontwikkelingen rond het grondbeleid Ontwikkelingen rond het grondbeleid Inleiding voor wooncongres 3 november 2015 Herman de Wolff (H.W.deWolff@tudelft.nl) Delft University of Technology Challenge the future Opzet Grondbeleid: waarom ook

Nadere informatie

Oegstgeest Exploitatieplan Buitenplaats Rijnweijde en haven

Oegstgeest Exploitatieplan Buitenplaats Rijnweijde en haven Oegstgeest Exploitatieplan Buitenplaats Rijnweijde en haven Nota beantwoording zienswijzen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 5 Hoofdstuk 2. Zienswijzen 7 2.1. Zienswijze 1 Grondeigenaar 7 2.2. Zienswijze

Nadere informatie

Op deze wijze ontstaat een actueel beleidskader grondbeleid voor de periode 2013 2017.

Op deze wijze ontstaat een actueel beleidskader grondbeleid voor de periode 2013 2017. s grondbeleid gemeente Oostzaan 1. INLEIDING Op 17 oktober 2005 zijn door de gemeenteraad de beleidskaders voor de nota grondbeleid vastgesteld. Bij deze beleidskaders wordt ingegaan op de mogelijkheden

Nadere informatie

Het Utrechts grondbeleid

Het Utrechts grondbeleid Het Utrechts grondbeleid TECHNISCHE ACTUALISATIE 2017 INCLUSIEF VERWERKING VAN REEDS VASTGESTELD BELEID GEMEENTE UTRECHT RUIMTE GEBIEDSECONOMIE 1 Inhoud 1.1 Inleiding... 5 1.2 Aanleiding voor de financieel-technische

Nadere informatie