Nieuwsbrief CEE Land Fund B.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwsbrief CEE Land Fund B.V."

Transcriptie

1 Nieuwsbrief CEE Land Fund B.V. Het CEE Land Fund CEE Land Fund zo goed als vol belegd Verder in deze nieuwsbrief Economische groei Centraal- en Oost- Europa blijft op hoog Slowakije op schema voor invoering van de Euro op 1 januari 2009 Slowakije eind december toegetreden tot Schengen zone voor vrij verkeer van personen Overzicht acquisities CEE Land Fund Jaarvergadering CEE Land Fund Samenwerking Emprin met Kempen & CO in het Slovakian Institutional Property Fund ELOF I Lancering CEE Land Fund II Oekraïne en het EK Voetbal Nummer 1 Februari 2008

2 Inleiding Het CEE Land Fund is vrijwel geheel belegd. In deze nieuwsbrief geven wij u een overzicht van de aangekochte stukken grond. In de geografische verdeling hebben wij er voor gekozen het accent op Slowakije te leggen. Ruim 50% van het vermogen is in Slowakije geïnvesteerd. De economie van het land groeit zeer snel en is het meest stabiel van de landen waarin het fonds belegt. Ruim 20% van het vermogen is belegd in Roemenie. Dit land laat snelle prijsstijgingen van vastgoed zien, maar de koers van de Lei staat onder druk. Daarom hebben wij er voor gekozen het accent iets minder op Roemenie te leggen. Het resterende vermogen van het fonds is geïnvesteerd in een prachtig perceel in Oekraïne, aan een rivier, naast de stad Nikolaev, in de buurt van Odessa. Omdat dit stuk grond te groot was voor de geografische mix van het fonds is besloten 35% van dit perceel onder te brengen in een separaat fonds. Uiteindelijk heeft het fonds ongeveer 25% belegd in Oekraïne. Wij zijn van mening met deze portefeuille een prima mix te hebben waarmee het fonds profiteert van de positieve ontwikkelingen in Centraal- en Oost-Europa. Doordat het fonds 6 percelen in portefeuille heeft, is het risico goed verdeeld over zowel de landen als de percelen. Nogmaals benadrukken wij dat alle percelen gekocht zijn van lokale partijen waar Emprin in geen geval enige belangen mee heeft. Voordat Emprin in onderhandeling over aankoop trad kende Emprin deze partijen niet. Wat betreft de buitenlandse valuta heeft het fonds een aantal bewegingen gezien. De Slowaakse kroon is sterker geworden ten opzichte van de Euro. De Roemeense Lei heeft een daling laten zien. De munt van Oekraïne is (nog) nauw gekoppeld aan de Amerikaanse dollar. Dit maakt grond in Euro s goedkoop. Het fonds heeft in januari de Euro s omgezet in lokale valuta op een dollar koers van net beneden de 1,50. Op korte termijn zullen wij u een fiscale jaaropgave doen toekomen. Emprin is van mening dat met de aangekochte stukken grond een prima basis is gelegd om de rendementsdoelstelling de komende jaren te gaan realiseren. Daarnaast is Emprin van mening een geografische mix te hebben aangebracht die een optimale risico rendementsverhouding biedt. Den Haag, maart

3 Het CEE Land Fund Inmiddels heeft het CEE Land Fund een aantal stukken grond in eigendom. Daarnaast is het fonds met de laatste onderzoeken bezig van een stuk grond in Slowakije. Na afronding van de aankoop van dit stuk grond is het fonds vol belegd. Op basis van het totale investeringsvermogen is hieronder de verdeling van de portefeuille weergegeven. Emprin is zeer tevreden met de acquisities die voor het CEE Land Fund zijn gedaan, en de vooruitzichten zijn voor de percelen zeer veelbelovend. In het jaarverslag zal het management nader ingaan op de individuele locaties en de strategie voor de rest van de looptijd van het fonds. Overzicht investeringen CEE Land Fund Locatie (in de buurt van) Oppervlakte perceel Transactie Datum % v/h investerings vermogen Slowakije Trnava Bratislava Bratislava 2.7 ha ha 6.2 ha - Nov 2007 Nov % 16% 25% Roemenie Boekarest Boekarest 1.3 ha 1.0 ha Okt 2007 Okt % 10% Oekraïne Nikolaev 30.5 ha 2 Jan 2008 ±23% Overige informatie Jaarvergadering Emprin zal voor alle fondsen de jaarvergadering eind april te houden. Op korte termijn zullen wij u informeren over de exacte datum en de locatie. Slovakian Institutional Property Fund (SIPF) Eind 2007 heeft Emprin in samenwerking met Kempen & Co het SIPF geplaatst. Deze eerste plaatsing had een omvang van EUR 15 mln. SIPF is een closed-end fonds met een looptijd van 5 tot 7 jaar. In het najaar wordt dit fonds ook voor bestaande Emprin klanten geopend. Meer informatie kunt u vinden op onze website, Meer informatie over Kempen & Co kunt u vinden op SIPF richt zich op beleggingen in bestaand verhuurd vastgoed en het ontwikkelen van woningen in Slowakije. 1. Op dit perceel heeft Emprin een optie tot koop 2. Dit perceel is voor 65% eigendom van het CEE Land Fund, de overige 35% is eigendom van ELOF I 2

4 Onderhandse plaatsing ELOF I Eind december werd Emprin een perceel grond in Nikolaev aangeboden van 30,5 hectare. De locatie aan de rivier en vooruitzichten van dit perceel zijn uitstekend, maar de omvang van de investering was te groot voor het CEE Land Fund. Om deze mogelijkheid toch niet te laten lopen heeft Emprin een klein fonds, ELOF I, opgericht, dat 35% eigenaar van de grond is geworden. Het CEE Land Fund is 65% eigenaar van deze grond. Het bijzondere van deze grond is dat het gelegen is aan een grote rivier waar op korte termijn een brug gebouwd gaat worden waardoor er verbinding ontstaat met de stad Nikolaev. Het gebied van de 30,5 hectare en de grond eromheen gaat hoogstwaarschijnlijk de bestemmingen voor woningen en winkels krijgen. Lancering CEE Land Fund II Het vermogen van het eerste CEE Land Fund is vrijwel geheel belegd. Emprin heeft hierdoor besloten een tweede CEE Land Fund op te richten. In tegenstelling tot het eerste grondfonds, belegt het CEE Land Fund II niet in Oekraïne en wel in Tsjechië. Slowakije en Roemenie blijven gehandhaafd. Dit is voornamelijk ingegeven doordat verschillende beleggers hebben aangegeven het risico in Oekraïne als te hoog te ervaren. Daarom hebben wij besloten deze groep beleggers tegemoet te komen en in het tweede CEE Land Fund uitsluitend landen op te nemen die in de EU zijn gelegen. Het is echter niet dat ons enthousiasme over beleggingen in Oekraïne is afgenomen, eerder het tegendeel is waar. Oekraïne en het EK Voetbal Het EK voetbal zal in 2012 gespeeld worden in Polen en Oekraïne. Het CEE Land Fund heeft samen met ELOF I een stuk grond aangekocht in Nikolaev. In eerste instantie zou de stad Nikolaev weinig te maken krijgen met het voetbal kampioenschap. De dichts bij gelegen stad waar wedstrijden gehouden gaan worden is Odessa, twee uur rijden van Nikolaev. Nu blijkt echter dat het vliegveld van Nikolaev beter geschikt is voor het ontvangen van grote vliegtuigen dan de luchthaven van Odessa. De UEFA onderzoekt de mogelijkheid om bezoekers voor wedstrijden in Odessa via Nikolaev te laten vliegen. Voor het fonds zou dit een enorme meevaller kunnen zijn, aangezien de waarde van het perceel naar verwachting zal stijgen. 3

5 Dit omdat er grote aantallen bezoekers worden verwerkt, en er geïnvesteerd moet worden in betere, nieuwe wegen tussen Nikolaev en Odessa. Ook zal het vliegveld verder gemoderniseerd moeten worden. Dit alles zal een positieve impuls kan geven voor de groei van de stad en de waardestijging van grond. Het risico van beleggen in grond De theorie leert ons dat alle rendementen die hoger zijn dan die op staatsleningen ook een hoger risico hebben. Dit geldt natuurlijk ook voor grond. Wel structureren wij de Emprin fondsen zodanig dat de risico s zo klein mogelijk zijn. Een belangrijke factor in het risico van vastgoedbeleggingen is de financiering. Rente moet betaald worden en de lening moet worden afgelost. Omdat grond geen cash flow genereert heeft Emprin besloten geen vreemd vermogen aan te trekken voor de aankoop van grond. Bij een stijging van de prijzen van grond stijgt het rendement op het eigen vermogen niet zo snel als wanneer er vreemd vermogen gebruikt wordt, maar dit wordt gecompenseerd door het lagere risico. Op deze manier wordt men nooit gedwongen om grond te verkopen. Grondprijzen in de landen waar wij actief zijn stijgen jaarlijks met tussen de 10% en 20%. Steden in het voormalige Oostblok groeien in een hoog tempo en de woningbehoefte is groot, vooral doordat inkomens blijven stijgen en er een groot gebrek aan moderne woningen is. Hierdoor verwachten wij dat de komende jaren deze stijging zal doorzetten. Waarom kopen lokale ontwikkelaars dan deze stukken grond niet? Het antwoord op deze vraag heeft te maken met hetzelfde financieringsvraagstuk. Een lokale ontwikkelaar krijgt pas krediet voor de aankoop van grond wanneer de grond bouwbestemming heeft. Banken financieren pas als duidelijk is wat er gebouwd gaat worden en wanneer deze projecten cash flow gaan opleveren. Omdat ontwikkelaars hun vermogen nodig hebben voor de bouwprojecten geven zij er voorkeur aan geen grond aan te kopen waar nog geen bouwbestemming op zit. Dit geeft Emprin de mogelijkheid deze grond voor haar fondsen aan te kopen. Garanties dat de waarde van grond blijft stijgen zijn er niet, echter, de inschatting is dat het voorlopig wel het geval zal zijn. Expertise en ervaring worden wel belangrijker voor de juiste investeringsselectie. Emprin kan met haar lokale partners voorzien in deze behoefte. 4

6 Economische ontwikkelingen Roemenie De economische groei was in 2007 wederom robuust. Voor 2008 wordt een voortzetting van de hoge economische groei verwacht, vooral ingegeven door een aanhoudende groei van de buitenlandse investeringen en stijgende consumptie. De inflatie is stabiel gebleven op 6.4% (tov het vorige jaar) en wordt voornamelijk veroorzaakt door stijgende voedselprijzen. Slowakije Slowakije blijft koploper in Centraal- en Oost-Europa. De Slowaakse economie is in het laatste kwartaal van 2007 met 14.1% gegroeid. Deze explosieve groei is echter wel voor een deel veroorzaakt door een verhoging van accijns op tabak. De Slowaakse inflatie bedroeg 3.4% in december (tov het vorige jaar), maar Slowakije voldoet nog ruim aan de Maastricht criteria voor invoering van de Euro. Verwacht wordt dat de Euro volgens plan op 1 januari 2009 wordt ingevoerd. Oekraïne De sterk groeiende vraag naar metaal is een sterke basis voor de economie. De inflatie blijft echter hoog (15% in 2007). De komende jaren wordt een sterke groei aan buitenlandse investeringen verwacht in de aanloop van het EK voetbal in De nominale lonen zijn sinds oktober 2006 met ruim 30% gestegen. Hiermee stijgt de vraag naar moderne woningen. De groei van steden leidt tot sterke waardestijgingen van grond. BBP groeiverwachting (% groei t.o.v. jaar ervoor) Tsjechië Roemenie Slowakije Oekraïne Bron: Unicredit bank, IMF Groei BBP per hoofd v/d bevolking (2006 = 100) 250% 200% Oekraïne Slowakije Roemenie Tsjechië 150% 100% Bron: ECB, Nationale bank Oekraïne 5

7 Kantooradres Eisenhowerlaan KK Den Haag Correspondentieadres Postbus CK Den Haag T: +31 (0) F: +31 (0) E: W: Emprin Real Estate Investments Emprin Holding B.V. ( Emprin ) is een niet-beursgenoteerde fonds manager, gespecialiseerd in vastgoedbeleggingen in emerging markets. Emprin structureert, plaatst en beheert beleggingsfondsen gericht op de acquisitie van grond, het ontwikkelen van woningen en op beleggingen in commercieel vastgoed zoals kantoren en winkels. Emprin is een deelneming van Nyenburgh Beheer B.V., een onafhankelijke commissionair in effecten met vestigingen in Nederland, Singapore en Estland. De professionals van Emprin hebben langdurige ervaring in de financiële wereld, en de vastgoedmarkten van Centraal en Oost-Europese landen zoals Slowakije, Roemenie, Tsjechië en Oekraïne. Disclaimer De geprognosticeerde rendementen kunnen lager uitvallen, de waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Aan de beleggingen zijn risico s verbonden. Om een volledig beeld te krijgen van de risico s, verbonden aan dit product, raden wij u aan kennis te nemen van het prospectus. De volgende voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van deze nieuwsbrief. Door de nieuwsbrief te gebruiken wordt u geacht van deze voorwaarden kennis te hebben genomen en deze te aanvaarden. De gegevens in deze nieuwsbrief zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging worden gewijzigd. Hoewel de inhoud van de nieuwsbrief met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie onvolledig, onjuist of verouderd is. Aan de informatie in de nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend en Emprin Holding B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die ontstaat door of voortvloeit uit het gebruik ervan. De beslissing om participaties te kopen dient uitsluitend te worden genomen op basis van het prospectus. Het prospectus is kosteloos op te vragen via telefoonnummer +31 (0) of per via 6

Vastgoed. Inhoud. thema

Vastgoed. Inhoud. thema vastgoed Het optimisme van een groot aantal beheerders van vastgoed is te begrijpen. De waarderingen zijn veelal laag en de dividendrendementen zijn overwegend bovengemiddeld. Vastgoed blijft een stevig

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Vos. Retail Fund III NV

Vos. Retail Fund III NV Vos Retail Fund III NV Inhoudsopgave 1 Inleiding 7 2 Betrokken partijen 8 3 Definities 9 4 Zo werkt het 10 5 Inschrijfprocedure 12 6 Samenvatting 13 7 Kerngegevens 17 8 Vos Investment Groep NV 18 8.1

Nadere informatie

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen.

Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Beleggingsstrategieën met trackers White paper series Boordevol informatie voor de belegger die strategische beslissingen moet nemen. Copyright Armgard Investment Management - 1 - info@armgard.nl - twitter

Nadere informatie

Gabriël VermogensPlan

Gabriël VermogensPlan Gabriël VermogensPlan Gabriël heeft een aantal samenstellingen van beleggingen gemaakt die gebaseerd zijn op haar eigen beleggingsbeleid -en strategie. Hieronder geven wij een toelichting over het onderwerp

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

LEREN BELEGGEN. theorie

LEREN BELEGGEN. theorie theorie LEREN BELEGGEN In deze serie lessen leer je meer over beleggen. Je kunt op veel manieren beleggen, maar je kunt er ook voor kiezen te sparen. Wat zijn eigenlijk de verschillen? En waar moet je

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS

Beleggingen. Beleggen achter het IJzeren Gordijn. Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! FOCUS FOCUS Uw Beleggingen december oktober 2013 2014 FOCUS Beleggen achter het IJzeren Gordijn FOCUS Het beheer van onze pensioenspaarfondsen een tip van de sluier! COACHING Een belegger gaat nooit met pensioen EDITO

Nadere informatie

Kenmerken van financiële instrumenten 123

Kenmerken van financiële instrumenten 123 01 VOORWOORD Deze beschrijving is onderdeel van uw overeenkomst met Bank Insinger de Beaufort N.V. en bevat algemene informatie over beleggen en de risico s die in het algemeen aan beleggen zijn verbonden.

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk

KIJK OP VERMOGEN. Introductie nieuw fonds. Waarom wij beleggen in China. meerwaarde voor u. meerwaarde in maatwerk KIJK OP VERMOGEN Uitgave van Hof Hoorneman Bankiers NV zomer 2013 nummer 52 meerwaarde in vermogensbeheer hof hoorneman bankiers meerwaarde in beleggingsstijl hof hoorneman bankiers meerwaarde in maatwerk

Nadere informatie

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V.

Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht. 1 oktober 2013-31 maart 2014. Allianz Nederland Asset Management B.V. Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober 2013-31 maart 2014 Allianz Nederland Asset Management B.V. Beleggingsmaatschappij Allianz Holland Paraplufonds N.V. Halfjaarbericht 1 oktober

Nadere informatie

High yield obligaties: voorboden van het herstel

High yield obligaties: voorboden van het herstel Jaargang 1, nummer 2 juni / juli 29 Fondsportret High yield obligaties bieden kansen en risico s die vergelijkbaar zijn met aandelen. Volgens fondsbeheerder Wesley Sparks en het team van Schroder ISF Global

Nadere informatie

Warrants. The first option in the warrant market

Warrants. The first option in the warrant market Warrants The first option in the warrant market Een optimaal rendement met de topfondsen van de wereld Inhoudsopgave Zijn warrants iets voor mij? 2 Waarom gedekte warrants van Commerzbank kopen? 5 Hoe

Nadere informatie

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015

VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 VBA RISICO- STANDAARDEN BELEGGINGEN 2015 Het rapport VBA Risicostandaarden Beleggingen 2015 bevat de aanbevelingen van VBA beleggings professionals (VBA) met betrekking tot de te hanteren risico parameters

Nadere informatie

Beleggen in Fortis ASR fondsen

Beleggen in Fortis ASR fondsen Beleggen in Fortis ASR fondsen 2 3 Beleg met beleid en visie Er zijn uiteenlopende redenen om te beleggen. Denk aan vermogensvorming voor na uw pensioen, aan een extraatje voor uw kinderen of kleinkinderen

Nadere informatie

Fakton Market Outlook

Fakton Market Outlook Fakton Market Outlook Q3 2015 De woningbeleggingsmarkt van Nederland onder de loep, door Joekie Brons In deze eerste editie van de Fakton Market Outlook geven wij aandacht aan de volgende drie onderwerpen:

Nadere informatie

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed

Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed Sparen, beleggen in aandelen of in recreatief onroerend goed De beurskoersen schommelen en kennen een neergaande trend. De rente is historisch laag. Voor beleggers een onzekere situatie, en voor wie op

Nadere informatie

Expect the unexpected

Expect the unexpected Kwartaal Focus 1 e kwartaal 2015 (januari) Expect the unexpected Het afgelopen kwartaal, Q4, stond in het teken van de nodige volatiliteit (beweeglijkheid) op de beurzen. In oktober daalde de AEX in 2

Nadere informatie

Handleiding Vermogensbeheer

Handleiding Vermogensbeheer Handleiding Vermogensbeheer Inhoudsopgave 1. Wat is Knab Vermogensbeheer?... 4 2. Hoe werkt Knab Vermogensbeheer?... 4 2.1. Het beleggingsplan... 5 2.1.1. Je risicoprofiel... 5 2.1.2. Jouw beleggingsexpert...

Nadere informatie

Rekenen op vertrouwen!

Rekenen op vertrouwen! Onderzoek naar het profiel van beleggers in vastgoedparticipaties onder relaties van Adviesgroep Reyersen van Buuren bv 2007 Locatie? Conjunctuur? Rendement? Financiële toekomst? Solvabiliteit van huurders?

Nadere informatie

ETF-gids voor beleggers

ETF-gids voor beleggers ETF-gids voor beleggers Ontdek een wezenlijk andere manier van beleggen Exchange Traded Funds (ETF s) zijn een andere manier om met beleggingen om te gaan, die voor veel particuliere beleggers nog vrij

Nadere informatie

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap

BELEGGINGSVISIE. Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap BELEGGINGSVISIE Specials Pagina 2: Fondsselectie Pagina 3: Fonds onder de aandacht - ING Global Emerging Markets Fund haalt de krenten uit de pap Rentes (10 jaars yield) Verenigde Staten 2,10% Eurozone

Nadere informatie

Afspraken voor Evi Beheer

Afspraken voor Evi Beheer Afspraken voor Evi Beheer Van Lanschot Bankiers beheert uw vermogen of u wilt dat wij uw vermogen gaan beheren. Hiervoor hebt of sluit u met ons een Overeenkomst voor Evi Beheer. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Beleggingen. Beleggen in België? Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? Uw Beleggingen september oktober 2013 2014 FOCUS Kwantitatief beheer of beleggen zonder emoties! ACTUA Wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten? FOCUS Beleggen in België? EDITO Zit er nog toekomst

Nadere informatie

Beleggen in parkeergarages

Beleggen in parkeergarages Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? waarde betalen parkeren Master Thesis MSRE Opleiding Amsterdam, februari 2009 Beleggen in parkeergarages Hoe bepaal ik de waarde? Master Thesis MSRE

Nadere informatie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 16: antwoorden. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 16: antwoorden Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust bij SLO. Voor deze

Nadere informatie

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel

beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel beleggen in etf s efficient, transparant en flexibel Waarom zou u beleggen? Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op een spaarrekening

Nadere informatie

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE

INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE W E V R O E G E N U I T 2 0 L A N D E N H O E Z E D E N K E N IN EEN ONDERZOEK UITGEVOERD DOOR CICERO BLACKROCK INVESTOR PULSE NEDERLAND DERDE EDITIE WAT HOUDT NEDERLANDERS

Nadere informatie

introductie valutamanagement

introductie valutamanagement introductie valutamanagement valutamanagement Valutamanagement 1 Inhoudsopgave Inleiding 1 Macro-economische factoren 1.1. Valutamarkten 1.2. Wisselkoersen 1.3. Wat bepaalt de wisselkoers? 1.4. Valutamanagement

Nadere informatie