MEI-RUSLAND MIDCAP FONDS N.V.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MEI-RUSLAND MIDCAP FONDS N.V."

Transcriptie

1 BROCHURE

2 MEI - Rusland Midcap Fonds N.V. Het MEI Rusland Midcap Fonds (RMF) biedt u de mogelijkheid te profiteren van het potentieel van middelgrote ondernemingen in Rusland. Het zijn vooral deze ondernemingen die de komende jaren profiteren van de groei van de Russische economie. RMF zal haar vermogen beleggen in middelgrote bedrijven uit Rusland. Het fonds belegt in bedrijven met goede toekomstperspectieven, een solide financiële basis en een gunstige waardering. RMF zal een gediversifieerde aandelenportfolio opbouwen, met een verdeling over diverse sectoren. Waarom beleggen in RMF? Russische midcaps. Veel middelgrote ondernemingen in Rusland zijn nog steeds ondergewaardeerd in vergelijking met de blue chips (veelal olie gerelateerde bedrijven); Nicheplayer. Door de relatief kleine omvang kan RMF beleggen in middelgrote ondernemingen. Hierdoor is RMF de aangewezen mogelijkheid om uw exposure in dit segment te vergroten; Lage correlatie. De koersen van middelgrote ondernemingen zijn relatief ongevoelig voor schommelingen in het politieke klimaat en voor wisselende sentimenten op West-Europese beurzen; Beursnotering in Amsterdam. De Russische markt is voor individuele investeerders moeilijk te betreden. RMF krijgt een beursnotering aan Euronext Amsterdam. U kunt aandelen RMF kopen via uw bank of commissionair; Diversificatie. RMF streeft naar een zorgvuldige spreiding over ondernemingen en sectoren, hetgeen het risico van uw investering beperkt; Eigen MEI-kantoor met analisten in Rusland. Het lokale kantorennetwerk met Russische medewerkers opent deuren die voor anderen gesloten blijven. De ervaring leert dat hier vaak zeer interessante beleggingsmogelijkheden uit voortkomen; Ervaring van MEI. MEI heeft vele jaren ervaring met het beleggen in middelgrote onder nemingen in Midden en Oost Europa; Succesvol trackrecord MEI. MEI belegt al meer dan 15 jaar met veel succes in Midden en Oost Europa.

3 Beleggen waar Europa groeit Kenmerken Rusland Rusland is met een oppervlakte van 17 miljoen km 2 het grootste land ter wereld. De maximale afstand van Oost naar West bedraagt ongeveer kilometer, waardoor het land 11 verschillende tijdzones kent. Rusland telt negen steden met meer dan 1 miljoen inwoners waaronder Moskou, St. Petersburg, Novosibirsk en Jekatarinenburg (e) 2008(f) Bruto Nationaal Product (EUR mrd) BNP per hoofd (EUR) Reële groei BNP (% YoY) 7,2 6,4 6,7 7,2 6,6 Inflatie (% YoY) 10,9 12,7 9,7 8,4 7,4 Handelsbalans (EUR mrd) 69,0 92,7 107,1 91,1 72,8 Werkloosheid (% ultimo) 7,9 7,5 6,9 6,3 5,8 Wisselkoers RUB/EUR (gem) 35,8 35,2 34,1 34,7 33,5 Directe investeringen (EUR mrd) 15,0 10,5 22,8 30,5 36,3 Bron: Nationale bank van Rusland, Renaissance Capital, UniCredit Group, RMG Waarom beleggen in Rusland? Hoge economische groei. Een belegging in Rusland betekent investeren in een robuuste groeimarkt. In 2006 groeide het Russische Bruto Nationaal Product (BNP) met 6,7%. Dankzij toenemende binnenlandse consumptie en investeringen wordt ook de komende jaren een hoge economische groei verwacht. De inkomens stijgen naar verwachting de komende jaren met 8 tot 10% per jaar; 143 miljoen consumenten. Rusland telt ruim 143 miljoen inwoners, hiermee zijn de Russische bedrijven verzekerd van een enorme binnenlandse afzetmarkt. De sterk stijgende binnenlandse vraag zal in toenemende mate gaan dienen als motor van de economie; Knowhow van de Russische natie. Rusland heeft een hoog opgeleide beroepsbevolking en grote technologische kennis; Rijkdom aan natuurlijke grondstoffen. Rusland profiteert van haar grote voorraden natuurlijke hulpbronnen. Zo is Rusland de grootste leverancier van grondstoffen als nikkel en staal; Meer dan olie en gas. De sterk groeiende binnenlandse markt biedt ook mogelijkheden voor andere sectoren zoals bijvoorbeeld het bouwwezen, de financiële dienstverlening en de retailsector.

4 Beurs in Rusland De RTS Stock Exchange is opgericht in 1995 en sindsdien uitgegroeid tot de belangrijkste aandelen beurs van Rusland. Op de RTS Stock Exchange worden ruim aandelen verhandeld. De marktkapitalisatie bedroeg eind 2006 ruim EUR miljard. De beurs is sterk gereguleerd en staat onder toezicht van het Russische Ministerie van Financiën. Doelstelling De doelstelling van RMF is het behalen van een bovengemiddeld rendement door actief beheer van een gediversifieerde aandelenportfolio van Russische middelgrote ondernemingen. Investeringsstrategie Actief Management Het management van RMF analyseert, bestudeert en bezoekt een groot aantal bedrijven. Bij de selectie van aandelen is het uitgangspunt fundamentele analyse. Factoren als een sterke groei van winst en omzet, een goede product/markt combinatie, sterk management en goede vooruitzichten zijn hierbij bepalend. Posities worden regelmatig beoordeeld om te bepalen of ze aangehouden of verkocht moeten worden. Focus RMF richt zich op sectoren die profiteren van de sterke binnenlandse markt. Voorbeelden van sectoren met een uitstekend beleggingspotentieel zijn het bouwwezen, de retail sector en de financiële dienstverlening. Bouwwezen. De constructiesector zal profiteren van de sterk toenemende woningbouw als gevolg van stijgende inkomens en ontwikkeling van de hypotheekverschaffing. In het kader van het programma Roads and Highways heeft de staat voor de periode tot 2010 maar liefst EUR 60 miljard uitgetrokken voor modernisering van het Russische spoor- en wegennet. Retail. Met ruim 143 inwoners is de Russische retailmarkt bijzonder aantrekkelijk. De middenklasse is de laatste jaren sterk gegroeid, evenals het besteedbaar inkomen. De komende jaren zal het besteedbaar inkomen gemiddeld met meer dan 11% stijgen. Bovendien is het aantal supermarkten, met name in de regio s, erg klein en zal de komende jaren sterk toenemen. Financiële dienstverlening. Het Russische bankwezen is klaar voor een periode van sterke groei. Het gebruik van creditcards, het aantal consumentenleningen en de hypotheekverschaffing zal de komende jaren een enorme vlucht nemen. Ook het verbeterde toezicht door de Russische Nationale Bank draagt bij aan het gunstige vooruitzicht van de Russische banken.

5 Middle Europe Investments Middle Europe Investments (MEI) is in 1991 opgericht. MEI heeft haar hoofdzetel heeft in Lochem en eigen vestigingen in Tsjechië, Slowakije, Roemenië, Bulgarije en Rusland. MEI is geheel onafhankelijk en niet gelieerd aan andere partijen in de markt. Daardoor is de organisatie snel en flexibel en kent korte beslissingslijnen. Al vanaf de oprichting heeft MEI zich gefocust op Midden Europa en mag zich een absolute specialist in en kenner van deze regio noemen. Naast het MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. beheert MEI nog twee beursgenoteerde aandelenfondsen: MEI-Tsjechië en Slowakije Fonds N.V. (TSF). TSF is sinds juni 1998 beursgenoteerd en won in 2005 de FD/Morningstar Award in de categorie hoogste 1 jaar rendement fonds uit Nederland. MEI-Roemenië en Bulgarije Fonds N.V. (RBF). RBF is sinds maart 2006 beursgenoteerd en biedt door haar focus op deze twee landen beleggers een unieke kans om in te spelen op de ontwikkelingen in beide nieuwe EU landen. Daarnaast beheert MEI het op Euronext genoteerde vastgoedfonds: Middle Europe Real Estate N.V. (MERE). MERE is sinds november 2003 beursgenoteerd en heeft zich sindsdien geprofileerd als een aantrekkelijke beleggingsmogelijkheid in de vastgoedmarkten van Midden Europa. Naast de beursgenoteerde fondsen beheert MEI een drietal besloten MEOF fondsen die zich richten op Projectontwikkeling en Private Equity in Midden Europa. MEI-Middle Europe Opportunity Fund N.V. Middle Europe Opportunity Fund II N.V. Middle Europe Opportunity Fund III N.V. RMF streeft naar een brede spreiding over sectoren en onder nemingen. Wij verwachten de portefeuille van RMF in eerste instantie als volgt in te delen: Bouwwezen Retail Financiële dienstverlening 4 Machinebouw Metaal en mijnbouw 6 Olie & chemische industrie 6 7 Nutsbedrijven Farmacie Telecommunicatie 4 10 Overig

6 Kosteloos inschrijven tijdens inschrijvingsperiode Tijdens de inschrijvingsperiode van 22 oktober 2007 tot 21 november 2007 (15.00 uur) kunt u kosteloos inschrijven op aandelen RMF. Hierna betaalt u bij aan- en verkopen de gebruikelijke transactieprovisie bij uw bank of commissionair. Aankoop RMF krijgt een beursnotering aan Euronext Amsterdam, u kunt aandelen RMF daarom kopen via uw eigen bank of commissionair. De beheerder van MEI-Rusland Midcap Fonds N.V., MEI-Fondsenbeheer B.V., is op grond van de WFT in het bezit van een vergunning van de Autoriteit Finan ciële Markten. Aan de belegging zijn risico s verbonden. De waarde van de effecten kan fluctueren. Ren de - menten uit het verleden zijn geen garantie voor de toe komst. Potentiële beleggers wordt geadviseerd om eerst hun eigen beleggings - adviseur te raadplegen alvorens een beleggings beslissing te nemen. Voor dit beleggingsfonds zijn een prospectus alsmede een finan ciële bijsluiter opgesteld met informatie over dit fonds, de kosten en de risico s. vraag erom en lees hem voordat u in het beleggingsfonds deelneemt. Door te beleggen in het fonds kunt u vermogenswinst behalen, maar het is ook mogelijk dat u verlies lijdt. Vragen Indien u na het lezen van deze vooraankondiging nog vragen heeft, dan beantwoordt ons team deze graag. Uw vragen kunt u telefonisch ( ) of per kenbaar maken. Karakteristieken MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. Uitgevende instelling: MEI-Rusland Midcap Fonds N.V. Fondssoort: (Semi) open-end beleggingsfonds, FBI status Introductieprijs: EUR 20, Beursnotering: 22 november 2007 Euronext Amsterdam Beheervergoeding: 3% ISIN code: NL Maatschappelijke verantwoordelijkheid MEI belegt niet in de tabaksindustrie, wapenindustrie, bedrijven die gebruik maken van kinderarbeid en bedrijven die excessief het milieu vervuilen. Risico s Het risico van een belegging in RMF is te vergelijken met een portfolio van beleggingen in de onderliggende aandelen. Als de koers van de onderliggende aandelen stijgt, stijgt de waarde van het aandeel RMF. Als de koers van de onderliggende aandelen daalt, daalt de waarde van het aandeel RMF. Dit is uitsluitend het geval bij gelijkblijvende valutakoersen. Beleggen in opkomende markten gaat gepaard met risico s op het vlak van politiek, economie, de sociale situatie en wetgeving. Dergelijke ontwikkelingen kunnen een negatieve invloed hebben op de waarde van het aandeel RMF. Beleggers in RMF zijn blootgesteld aan veranderingen in de wisselkoersen. Middle Europe Investments Postadres: Postbus AA Lochem Bezoekadres: Zwiepseweg GM Lochem Tel. +31 (0) Fax. +31 (0)