Brazilië, Rusland, India en China in één Liric

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brazilië, Rusland, India en China in één Liric"

Transcriptie

1 Brazilië, Rusland, India en China in één Liric ING LIRIC BRIC Beleg in de snelst groeiende regio s ter wereld met de Expertise van een team van beleggingsspecialisten en 90 % kapitaalgarantie

2 BRIC; de economie van de toekomst? Brazilië, Rusland, India en China, samen ook wel de BRIC landen genoemd, behoren tot de grootste en snelst groeiende regio s ter wereld. De economische groei in deze opkomende landen is momenteel beduidend hoger dan in veel westerse volwassen landen. Met een totale bevolking van 2,7 miljard inwoners, enorme reserves natuurlijke hulpbronnen, gekwalificeerde werknemers met lage lonen en relatief laag gewaardeerde aandelenmarkten, lijkt een belegging in BRIC een goed rendementsperspectief te bieden. Momenteel presteren de beurzen van opkomende markten al beter dan die van volwassen markten. Bovendien is de correlatie tussen het rendement van opkomende- en volwassen markten historisch gezien laag. Dit maakt een belegging in BRIC een uitstekende manier om extra spreiding in een beleggingsportefeuille aan te brengen. Brazilië Bevolking: 184 miljoen inwoners De belangrijkste economische regio van Zuid Amerika bezit grote voorraden grondstoffen, waaronder ijzer, koper en nikkel. De landbouwsector is goed ontwikkeld en levert de meeste exportproducten. Sinds het aantreden van een nieuwe president (Lula da Silva) in 2003 is het economische- en politieke klimaat redelijk stabiel. Rusland Bevolking: 141 miljoen inwoners Ongeveer 20% van de olie- en 35% van de gasreserves ter wereld is in Russische handen. Vanwege de toenemende vraag naar energie in landen als China en de VS is dit een belangrijke bron van inkomsten. Tevens is Rusland marktleider in diverse soorten metalen waaronder platina en titanium. Een nieuwe Liric van ING De ING Liric BRIC biedt u de mogelijkheid op een veilige manier te beleggen in de veelbelovende BRIC-markten. Bovendien profiteert u van de beleggingsexpertise van een team van professionele fondsmanagers met specifieke kennis van deze dynamische landen. De voordelen van de Liric BRIC op een rij: Eenvoudig toegang tot de snelst groeiende regio s ter wereld met goed rendementsperspectief 90% garantie op einddatum Profiteert van de expertise van de fondsmanagers van DWS Invest in Brazilië, Rusland, India, China en andere opkomende landen Uitstekende mogelijkheid om extra spreiding in uw beleggingsportefeuille aan te brengen India Bevolking: 1,1 miljard inwoners Het aantal goed opgeleide, Engels sprekende arbeidskrachten is in India enorm. De loonkosten liggen echter nog laag vergeleken met westerse landen. Steeds meer westerse bedrijven verplaatsten daarom activiteiten naar dit land. De consumentenbestedingen nemen in snel tempo toe. China Bevolking: 1,3 miljard inwoners De economie van China is bezig aan een enorme groei. De welvaart van de bevolking neemt hierdoor snel toe. Vanwege de relatief lage lonen heeft het land een goede concurrentiepositie op de arbeidsmarkt. Een groot deel van elektronische apparaten, textiel en sportschoenen wordt in China gefabriceerd. Het land hoopt verder te profiteren van de organisatie van de Olympische Spelen in 2008.

3 De garantiewaarde: een vangnet onder uw belegging De Liric BRIC is gekoppeld aan een beleggingsfonds dat voornamelijk belegt in de BRIC-landen. Een stijging van het fonds heeft een positief effect op de waarde van de Liric. Het verleden heeft echter aangetoond dat de beurzen van opkomende landen behalve sterke koersstijgingen ook perioden van sterke koersdalingen kennen. Een belegging in BRIC is dan ook niet zonder risico. De Liric legt echter een vangnet onder uw belegging. De aflossing van de Liric zal aan het einde van de looptijd namelijk nooit lager zijn dan de garantiewaarde van 90% van de nominale waarde. BRIC expertise van DWS Investments Het rendement van de Liric BRIC is afhankelijk van de koersontwikkeling van het beleggingsfonds DWS Invest BRIC Plus LC ( het fonds ). Dit fonds belegt voornamelijk in aandelen van bedrijven uit de BRIC landen. Ook bedrijven die profiteren van ontwikkelingen in BRIC en bedrijven uit andere opkomende landen kunnen in het fonds worden opgenomen. Een team van fondsmanagers van DWS houdt voortdurend de ontwikkelingen bij deze bedrijven in de gaten. Op basis van een aantal criteria worden de meest kansrijke bedrijven gekozen. De portefeuille wordt doorlopend geanalyseerd en indien nodig aangepast aan veranderende omstandigheden. Door deze consistente aanpak heeft het fonds sinds de oprichting in maart 2005 een uitstekend beleggingsresultaat behaald*. Het fonds keert momenteel geen dividend uit. Ontvangen dividenden worden in het fonds herbelegd. DWS Investments is de grootste beheerder van beleggingsfondsen in Duitsland met een indrukwekkende staat van dienst. Als onderdeel van Deutsche Bank Groep is DWS actief in verschillende Europese landen. DWS Invest BRIC Plus LC is één van de vele beleggingsfondsen die DWS beheert. DWS Invest BRIC Plus LC* Geografische spreiding India 19,9 % Rusland 18,1 % Brazilië 18,0 % China 17,3 % + BRIC 73,3 % Overig 26,7 % * situatie per 31 augustus Koers BRIC Plus LC Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05 * In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

4 Hoe werkt de Liric BRIC precies? De Liric heeft een looptijd van 6 jaar. Aan het einde van de looptijd ontvangt u in ieder geval de garantiewaarde van 90% van de nominale waarde. Daarnaast profiteert u met een participatiegraad van 100% van de stijging van een portefeuille bestaande uit het DWS BRIC Plus fonds en liquide middelen. De verdeling van de portefeuille tussen het fonds en liquide middelen wordt op basis van een vast allocatieschema bepaald*. Bij de start van de Liric zal de portefeuille volledig in het BRIC fonds belegd zijn. Iedere twee weken zal de allocatie worden aangepast. Na 6 jaar wordt de eindwaarde van de portefeuille bepaald. Deze is gelijk aan de gemiddelde waarde van de portefeuille, gebaseerd op 24 maandelijkse observaties gedurende de laatste 2 jaar van de looptijd. Deze stijging van de portefeuille ontvangt u als rendement bovenop de garantiewaarde van 90%. Is de eindwaarde van de portefeuille lager dan de startwaarde, dan ontvangt u de garantiewaarde. Voorbeeld 1 Startwaarde Portefeuille 100 Eindwaarde Portefeuille 160 Rendement Portefeuille 60% Garantiewaarde 90% Rendement 60% Aflossing Liric 150% Voorbeeld 2 Startwaarde Portefeuille 100 Eindwaarde Portefeuille 75 Rendement Portefeuille -25% Garantiewaarde 90% Rendement 0% Aflossing Liric 90% * Een uitgebreide beschrijving van het allocatieschema wordt verderop in deze brochure gegeven. Inschrijven zonder transactiekosten t/m 18 november 2005 U kunt t/m 18 november 2005 zonder transactiekosten inschrijven op de ING Liric BRIC. U kunt alleen inschrijven in veelvouden van EUR 100. Bij grote belangstelling bestaat de mogelijkheid dat de inschrijving eerder sluit of dat u niet uw gehele inschrijving krijgt toegewezen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw bank of commissionair of kijk op Kosten De uitgifteprijs van de Liric bedraagt EUR 100. In de uitgifteprijs is een éénmalige distributievergoeding van 3,0% van de nominale waarde opgenomen. De beheerder van het beleggingsfonds, waarin de Liric indirect participeert, zal een separate managementvergoeding over de waarde van het fonds in rekening brengen. Deze vergoeding zal een negatieve invloed hebben op het koersverloop van het fonds. De managementvergoedinging bedraagt op dit moment 1,5% per jaar. Een gedeelte van de vergoeding kan door de beheerder aan ING Bank NV worden toegewezen. Wanneer dit gebeurt zal ING Bank NV het ontvangen bedrag toevoegen aan de waarde van de onderliggende portefeuille wat een positief effect op de waarde-ontwikkeling van de Liric zal hebben.

5 Dagelijks verhandelbaar Voor de ING Liric BRIC is een notering aangevraagd op Eurolist by Euronext Amsterdam. ING Bank NV zorgt onder normale omstandigheden voor een liquide markt. De Liric zal op continue basis verhandelbaar zijn. Uw bank kan u hiervoor een tarief in rekening brengen. Risico s De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Een belegging in opkomende landen kent specifieke risico s. Economische, politieke of valutaire ontwikkelingen in de BRIC landen kunnen een significante invloed hebben op de waarde van uw belegging. Wanneer de eindwaarde van de onderliggende portefeuille lager uitvalt dan de startwaarde, ontvangt u op einddatum slechts de garantiewaarde van 90% van de nominale waarde. De garantiewaarde is alleen geldig op einddatum. Tussentijds kan de waarde van uw belegging lager zijn dan de garantiewaarde. Vanwege het allocatieschema bestaat de mogelijkheid dat gedurende bepaalde perioden de onderliggende portefeuille voor het grootste gedeelte is belegd in liquiditeiten. In deze situaties profiteert de Liric slechts in geringe mate van eventuele stijgingen van het BRIC Plus fonds. Door middel van uw belegging in de Liric BRIC loopt u kredietrisico op ING Bank NV (Aa2/AA)

6 Het allocatieschema onder de loep De ING Liric BRIC heeft als onderliggende waarde een portefeuille bestaande uit het DWS Invest BRIC Plus LC fonds en liquiditeiten. De Liric profiteert, rekening houdend met de middeling op einddatum, voor 100% van koersstijgingen van de portefeuille. Het allocatieschema bepaalt de verdeling van de portefeuille over het BRIC fonds en liquiditeiten. De allocatie is volledig afhankelijk van de volatiliteit van het BRIC Plus fonds. Is de volatiliteit laag, dan zal de portefeuille volledig, of voor het grootste deel belegd zijn in het fonds. Wanneer de volatiliteit toeneemt zal de allocatie in het fonds worden afgebouwd ten gunste van liquiditeiten en vice versa. De allocatie van de portefeuille tussen het fonds en liquiditeiten staat beschreven in de tabel hiernaast. Iedere twee weken zal de portefeuille worden gerealloceerd. Volatiliteit Volatiliteit is een veel gebruikte maatstaf voor het meten van het risico van een belegging. Volatiliteit betekent beweeglijkheid. De historische volatiliteit geeft de beweeglijkheid van de koers van een belegging over een bepaalde periode in het verleden weer. Hoe hoger de volatiliteit hoe risicovoller de belegging. Volatiliteit Fonds Allocatie BRIC fonds Liquiditeiten 0% - 14% 100% 0% 14% - 18% 75% 25% 18% - 22% 60% 40% 22% - 26% 50% 50% 26% - 35% 40% 60% 35% - 45% 30% 70% 45% - 70% 20% 80% > 70% 5% 95% De volatiliteit van het BRIC Plus fonds wordt eens in de twee weken gemeten op basis van 15 dagelijkse rendementen. Meer informatie over de berekening van de volatiliteit vindt u in het prospectus van de ING Liric BRIC Het verleden Sinds de start van DWS Invest BRIC Plus LC in maart 2005 heeft de historische volatiliteit van het fonds voornamelijk onder de 14% gelegen. Dit zou hebben betekend dat de onderliggende portefeuille voornamelijk volledig belegd zou zijn geweest in het fonds. Er zijn echter ook perioden geweest waarin de volatiliteit hoger dan 14% was. In deze gevallen zou de onderliggende portefeuille van de Liric BRIC voor een gedeelte in liquiditeiten belegd geweest zijn. De eerste grafiek hiernaast toont het gedeelte van de onderliggende portefeuille dat op basis van de historische volatiliteit in het fonds belegd zou zijn geweest. De tweede grafiek toont de waardeontwikkeling van de onderliggende portefeuille van de Liric vergeleken met de waarde-ontwikkeling van het fonds zelf. % in DWS BRIC Plus LC 100% 75% 50% 25% 0% Mar-05 May-05 Jul-05 Sep Portefeuille DWS BRIC Plus LC ` 90 Mar-05 May-05 Jul-05 Sep-05

7 Belangrijkste Kenmerken ING Liric BRIC Uitgevende Instelling ING Bank N.V. (Aa2/AA) Uitgifteprijs EUR 100 Looptijd 6 jaar Startdatum 28 november 2005 Einddatum 28 november 2011 Nominale waarde EUR 100 Garantiewaarde 90% van nominale waarde (EUR 90) Onderliggende waarde Portefeuille bestaande uit: DWS Invest BRIC Plus LC (Ticker DWSBPLC LX Equity) en Liquiditeiten Allocatie portefeuille via vast allocatieschema Participatiegraad: 100% Startwaarde portefeuille Eindwaarde portefeuille gemiddelde waarde van Fonds gedurende 4 startdagen gemiddelde van 24 observaties gedurende laatste 2 jaar Inschrijving t/m 18 november 2005 Distributievergoeding 3,0%; reeds in de uitgifteprijs verwerkt ISIN XS Notering Contact Eurolist by Euronext Amsterdam ING Bank N.V. Disclaimer Gedurende de looptijd kan de waarde van deze Notes onder de garantiewaarde liggen, beleggers dienen zich ervan bewust te zijn dat bij tussentijdse verkoop de garantiewaarde mogelijk niet ontvangen wordt. Elk voorbeeld of rendementsverloop in deze brochure geldt enkel ter nadere uitleg van het onderhavige product en is in geen enkele wijze een indicatie voor de toekomst. Aan de informatie in deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Niets in deze brochure moet worden beschouwd als een juridisch, fiscaal, of enig ander advies of een aanbieding tot het aangaan van enige transactie. Een aanbod van de Note vindt uitsluitend plaats op basis van het prospectus. De beslissing Notes te kopen dient uitsluitend op basis van het prospectus te geschieden, welke u op verzoek kosteloos wordt verstrekt. Aan een belegging zijn financiële risico s verbonden. Potentiële beleggers moeten zich bewust zijn van deze risico s alvorens over te gaan tot een investeringsbeslissing en zonodig onafhankelijk professioneel advies inwinnen om vast te stellen of een investering past binnen hun eigen beleggingsbeleid. Deze brochure of kopieën hiervan mogen niet worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk, Canada of aan ingezetene in de Verenigde Staten van Amerika, het Verenigd Koninkrijk en Canada. Ook in andere jurisdicties kunnen beperkingen gelden. U wordt verzocht zich aan deze beperkingen te houden. Ondanks dat ING Bank N.V. de uiterste zorg heeft betracht bij het samenstellen aanvaardt zij geen aansprakelijkheid van de juistheid van de informatie en gegevens in deze brochure. Aan de uitgifte van de Notes zijn provisiekosten verbonden. Deze provisiekosten zijn reeds in de uitgifteprijs verwerkt. Met uw belegging in de Note loopt u kredietrisico op ING Bank N.V. als uitgever van de Note. ING Bank N.V. is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam. DWS Investments Disclaimer De DWS sales prospectus is vrij vekrijgbaar bij Deutsche Bank AG en bij DWS Invest SICAV, 2, Boulevard Konrad Andenauer, L-1115 Luxembourg. In het verleden behaalde resultaten bieden géén garantie voor de toekomst.

8

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar.

Euro Garant Note. Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar. Protection Equity Interest Other Euro Garant Note Profiteer van de 50 belangrijkste aandelen uit de Eurozone Met een garantie op einddatum Dagelijks verhandelbaar Beleg in de 50 belangrijkste aandelen

Nadere informatie

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note

High Risk. Equity Interest Other. ING Dutch Plus Note High Risk Equity Interest Other ING Dutch Plus Note Minimaal 155%* aflossing bij stijgende of beperkt dalende beurzen Bescherming tot 35% koersdaling t.o.v. de startwaarde Profiteer van een mogelijke stijging

Nadere informatie

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken

ING Olie Clicker. Profiteer van de mogelijke stijging van de olieprijs. Ieder halfjaar uw rendement vastclicken Protection Equity Interest Other Deze brochure is opgesteld voor de aanbieding van deze Note en is na sluiting van de inschrijvingsperiode niet meer geactualiseerd. Voor actuele informatie met betrekking

Nadere informatie

Outperformance Bonus Note II 2013-2018*

Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Outperformance Bonus Note II 2013-2018* Best of Both Worlds II * De Outperformance Bonus Note II 2013-2018 is een beleggingsproduct. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het toekomst. verleden

Nadere informatie

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18

Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Structured products 7 januari 2013 Kempen Eurozone Trigger Note 13-18 Kans op een aantrekkelijk rendement in een beweeglijke markt. Uitgevende instelling: ING Bank N.V. (A2 / A+) Kempen Eurozone Trigger

Nadere informatie

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes

ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes ABN AMRO Garantie Beleggen: Wereld Garantie Notes Wereldwijd beleggen met een onbezorgd gevoel Eenvoudig beleggen in wereldwijde aandelenmarkten Gegarandeerd de nominale waarde terug op de afloopdatum

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Duurzame Ondernemingen Note

ING Duurzame Ondernemingen Note ING Duurzame Ondernemingen Note Beleggen in 17 duurzame ondernemingen 100% hoofdsomgarantie op einddatum, valutarisico afgedekt Looptijd 5 jaar Duurzaam beleggen Duurzaam en sociaal verantwoord beleggen

Nadere informatie

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes

Structured products. Juni 2015. Digital Coupon Notes Structured products Juni 2015 Bij deze brochure hoort een Inlegvel over uw specifieke Note. Het Inlegvel wordt geacht deel uit te maken van deze brochure en geeft de voorwaarden van een specifieke Note.

Nadere informatie

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie:

Lees in ieder geval de volgende op deze website geplaatste informatie: Deze brochure is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank.

Rabo AEX Note mei 2016. Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het is tijd voor de Rabobank. Rabo AEX Note mei 2016 Het afgelopen jaar hebben de aandelenbeurzen extreme dalingen vertoond. De economische crisis die hieraan ten grondslag ligt,

Nadere informatie

UBS Equity Long Short Alpha Index

UBS Equity Long Short Alpha Index UBS-ELSA Certificaat UBS Equity Long Short Alpha Index Een unieke aandelen selectie De UBS Equity Long Short Alpha Index als onderliggende waarde 200% participatie in de mogelijke stijging van de Index

Nadere informatie

Bewandel nieuwe wegen in Europa

Bewandel nieuwe wegen in Europa Robeco Europe Click Mix Bewandel nieuwe wegen in Europa met 90% garantie op inleg Robeco Asset Management Robeco 1 The Investment Engineers Betrokkenheid en vakmanschap staan voorop bij The Investment

Nadere informatie

Azië Participatie Note

Azië Participatie Note Structured products 1 De wordt uitgegeven onder het prospectus van het Debt Issuance Programme ter waarde van 5 miljard van F. van Lanschot Bankiers N.V. ( Van Lanschot ) ( het Prospectus ). Het Prospectus

Nadere informatie

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @

ING Sprinters BEST. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koers stijging of -daling @ ING Sprinters BEST Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @

ING Sprinters XL. Met een nog grotere hefboom inspelen. 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Met een nog grotere hefboom inspelen 2op een koersstijging of -daling @ ING Sprinters XL Eind 2008 heeft de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee kunt u inspelen op wereldwijde marktontwikkelingen.

Nadere informatie

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl

13492-11-2006. Rabo AEX Top Note. Het is tijd voor de Rabobank. www.rabobank.nl Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps

Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Beschermd & Dynamisch beleggen in mid- en smallcaps Waarom beleggen in mid- en smallcap aandelen? Nederlandse mid- en smallcap aandelen zijn een versterking voor iedere beleggingsportefeuille. De laatste

Nadere informatie

Rabo Wereld Note februari 2017

Rabo Wereld Note februari 2017 Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@

ING Sprinters. Versneld inspelen op een koersstijging of -daling. 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters Versneld inspelen op een koersstijging of -daling 2van aandelen, indices, obligaties, grondstoffen of valuta s@ ING Sprinters De ING heeft eind 2008 de ING Sprinters geïntroduceerd. Hiermee

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V.

ABN AMRO Bank N.V. The Royal Bank of Scotland N.V. ABN AMRO Holding N.V. RBS Holdings N.V. ABN AMRO Bank N.V. De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document is niet bedoeld

Nadere informatie

Het is tijd voor de Rabobank.

Het is tijd voor de Rabobank. Dit prospectus is gemaakt voor de uitgifte van dit product en wordt daarna niet meer geactualiseerd. Als u in dit product wilt beleggen is het daarom belangrijk dat u ook alle informatie over dit product

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Beleg slim, beleg Turbo

Beleg slim, beleg Turbo Beleg slim, beleg Turbo Turbo s zijn complexe en risicovolle financiële producten en kennen geen gegarandeerde waarde of vooraf bepaalde looptijd. Aan een belegging in deze financiële producten zijn financiële

Nadere informatie

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten

Certificaten. Beleg eenvoudig, beleg Certificaten Certificaten Beleg eenvoudig, beleg Certificaten 2 Certificaten Eenvoudig inspelen op kansrijke beleggingsthema s met Certificaten van RBS. Wanneer koopt u een Certificaat? Een Certificaat is een eenvoudig

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII

Overdracht van effecten aan RBS plc krachtens Deel VII van de Britse Financial Services and Markets Act 2000 RBS plc Regeling krachtens Deel VII De informatie opgenomen in dit document is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en dient als naslagwerk voor beleggers in het in dit document beschreven product. Dit document geeft geen uitputtende

Nadere informatie

Commerciële bijlage bij De Telegraaf, dinsdag 17 april 2007* Beleggingsspecial

Commerciële bijlage bij De Telegraaf, dinsdag 17 april 2007* Beleggingsspecial Commerciële bijlage bij De Telegraaf, dinsdag 17 april 2007* www.abnamromarkets.nl Beleggingsspecial Dinsdag 17 april 2007 Turbo s, notes en certificaten Een extra hoog rendement? Of juist een hoog inkomen

Nadere informatie

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR)

Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) Robeco Multi Market Obligatie Dec 11/21 (EUR) IN ALLE MARKTEN THUIS Dit is een emissiebrochure (2011). Voor de meest recente markt- en/of productinformatie zie de periodieke factsheet. The Investment Engineers

Nadere informatie