Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden:"

Transcriptie

1 Promoveren? 1

2 2

3 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor vierjarige promovendi verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) en voor diegenen die overwegen promovendus te worden. Het is een uitgave van de Promovendi Vereniging Eindhoven (PromoVE) en de Dienst Personeel en Organisatie (DPO) van de Technische Universiteit Eindhoven. Boekjes zijn te verkrijgen bij de P-adviseurs van iedere faculteit, het kantoor van PromoVE of het Bureau Promoties en Plechtigheden: PromoVE Hoofdgebouw 0.24, postvak 30 Postbus MB Eindhoven Telefoon: Website: Bureau voor Promoties en Plechtigheden Hoofdgebouw 0.13 Postbus MB Eindhoven Telefoon: /5520 Telefax: tue.nl Voor opmerkingen over de inhoud graag wenden tot de Promovendi Vereniging Eindhoven, adres Deze tekst is ook te vinden op internet via de homepage van PromoVE (www.tue.nl/promove). Tekstverzorging: Karin Gradussen en Ellen Verheijen, november Herziening: Anneloes Meijnders, Niels Noordhoek en Jeroen Jonkers, november Tweede herziening: Niels Noordhoek en Martijn Klabbers, oktober Derde herziening: Dirk-Jan Voorn en Dié Gijsbers, november

4 Inhoudsopgave I. Algemene informatie over het promovendi-stelsel 1. Wat is een promovendus 4 2. Wat zijn de taken van de promovendus? 5 3. Status en positie van de promovendus/oio 5 II. Fasen die je als promovendus doorloopt 4. Een fictief voorbeeld 7 III. De keuze voor een promotieplaats 5. Wie is er geschikt voor een promotie? 8 6. Waarom kies je voor een promotie? 8 IV. 4 Planning en begeleiding 7. Het Opleidings- en BegeleidingsPlan 9 8. De onderzoeksopzet / het onderzoeksplan 9 9. De begeleiding Het volgen van onderwijs Het Studenten Service Centrum (STU) 10 V. De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden 12. Dienstverband Beoordeling Salaris Vergoeding van reis- en verhuiskosten Verhuisplicht Ziektekosten Pensioen Verlenging Werkloosheidsuitkering Problemen en geschillen 15 VI. VII. Procedures en regels rond het promoveren 22. Het drukken van het proefschrift Het ISBN-nummer en de TU/e-CIP-gegevens De Promotie 16 Financiën rond het promoveren 25. Onderzoekskosten Reisbeurzen Promotiekosten 19 VIII. Op zoek naar een baan 28. Het Studenten Service Centrum (STU) EUFLEX Ingenieurs Uitzend Combinatie (IUC) 21 IX. Diversen 31. De mentor/vertrouwenspersoon Sport Ouder- en zwangerschapsverlof 24

5 34. Woonruimte Bestuurswerk 24 X. Promovendi-organisaties 36. Over het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) Over de Promovendi Vereniging Eindhoven (PromoVE) 25 XI. Bijlagen 38. Waar kan ik wat vinden? Onderzoeksscholen Opleidings- en BegeleidingsPlan Procedures rond de werkloosheidsuitkering 29 XII. Referenties 5

6 I. Algemene informatie over het promovendi-stelsel 1. Wat is een promovendus De promovendus is als functiebenaming voortgekomen uit de universitaire functieordening (UFO) van Voorheen werden de promovendi AiO s genoemd, wat staat voor Assistent in Opleiding. In het oude stelsel waren er twee soorten AiO s: de tweejarige AiO s en vierjarige AiO s. De tweejarige AiO verbonden aan de Technische Universiteit Eindhoven zal verder niet behandeld worden in dit informatieboekje. Meer informatie hierover is te vinden bij het Stan Ackermans instituut. De vierjarige promovendi worden opgeleid tot zelfstandig onderzoeker. Zij ronden hun onderzoek na vier jaar af met een promotie. Er bestaat de mogelijkheid om part time te promoveren: met een vierdaagse werkweek kun je in vijf jaar promoveren. Een variant op de vierjarige promovendus is de OiO: de Onderzoeker in Opleiding. OiO s zijn promovendi die worden gefinancierd via de zogenaamde tweede geldstroom, door niet-commerciële stichtingen zoals NWO (Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). NWO heeft een aantal stichtingen onder zich die elk een vakgebied omvatten, zoals FOM (Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie), STW (Stichting voor de Technische Wetenschappen), SMC (Stichting Mathematisch Centrum) of het NIOZ (Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee). OiO s zijn meestal formeel in dienst van een dergelijke stichting, maar worden aangenomen door een universiteit (zij worden niet benoemd door de stichting maar door de Technische Universiteit Eindhoven). Net als de promovendi werken zij bij een vakgroep. Het aantal OiO s is over de loop van de jaren sterk gedaald omdat de arbeidscontracten veelal bij de Technische Universiteit Eindhoven ondergebracht worden, waardoor het verschil tussen OiO s en promovendi in de praktijk is verdwenen. Het promotie-stelsel vloeit voort uit de twee-fasenstructuur. Wie de Bachelor-Master (BA-MA) heeft doorlopen, heeft een afgeronde academische opleiding en mag zich naast drs, ir of mr ook Master of Science noemen (M.Sc.). Voor de zogenaamde tweede fase zou eerst een apart stelsel worden opgezet, dat een meer wetenschappelijke verdieping van de studie zou moeten bieden. Uiteindelijk is besloten om de tweede fase te combineren met de oude promotieplaatsen van de Wetenschappelijke Assistenten. Na de universitaire functie ordening (UFO) van 2003, is de functie van promovendus ontstaan. Gevolg hiervan is dat de promovendus een tijdelijk dienstverband van vier jaar aan de universiteit krijgt als westenschappelijk medewerker. Omdat de promovendus deels in opleiding blijft is vastgelegd dat binnen 3 maanden na de aanstelling aan de instelling een opleidings- en begeleidingsplan (OBP) gemaakt dient te worden. Hierin geven de promotor en de promovendus een opleidingstraject aan dat gedurende het promotietraject gevolgd gaat worden. Regels rond de aanstelling als promovendus zijn te vinden in de CAO Nederlandse Universiteiten (1 jan aug. 2004) met name artikelen 4.3, 4.4 en onder vermelding van Bijzondere bepalingen voor assistenten in opleiding. In deze brochure wordt alleen over vierjarige promovendi gesproken, tenzij anders vermeld. 6

7 2. Wat zijn de taken van de promovendus? Een promovendus houdt zich met drie dingen bezig: 1. het verrichten van wetenschappelijk onderzoek en communiceren van kennis (bijv. op congressen of in wetenschappelijke tijdschriften). Het onderzoek behoort uit te monden in een proefschrift; 2. het geven van onderwijs (of het verrichten van andere werkzaamheden, zoals commissies of bestuurswerk, zie 35); 3. het volgen van opleiding/cursussen. Onderzoek Van deze drie taken is de eerste de belangrijkste; deze geeft de nodige ervaring die een zelfstandig onderzoeker nodig heeft. Invulling van deze taak is afhankelijk van het vakgebied. Als je wilt weten wat het inhoudt om in een bepaald vakgebied werkzaam te zijn, vraag dat dan aan medewerkers in dat specifieke vakgebied. Onderwijs Voor de tweede taak is een bij CAO gesteld maximum van per jaar 25% van het dienstverband, dus een totale duur van een jaar. De faculteiten van de TU/e hanteren echter een minimum van 10 %. Behalve het geven van onderwijs, kan dit ook inhouden dat de promovendus stagiaires of afstudeerders begeleidt. Voor OiO s is een wettelijk maximum 10% van het dienstverband, maar zij worden in veel gevallen vrijgesteld van het geven van onderwijs. Opleiding Het volgen van onderwijs is niet alleen een verplichting, maar ook een recht. Daarnaast is mogelijk dat een deel van het onderwijs binnen het kader van een onderzoeksschool gevolgd wordt. De te volgen opleidingen kunnen zowel binnen als buiten het onderwerp van de promotie vallen. In het OBP kunnen de gewenste opleidingen aangegeven worden. Vraag bij de sollicitatie altijd naar het cursusprogramma en naar wat er van je wordt verwacht op dit punt. In de praktijk zal het zwaartepunt van het volgen van onderwijs in de eerste twee jaar van het promotietraject liggen en die van het geven van onderwijs in het derde en, in mindere mate, het laatste jaar. 3. Status en positie van de promovendus/oio De promovendus behoort tot het wetenschappelijk personeel van de universiteit en heeft als zodanig dezelfde rechten en plichten als het andere tijdelijk wetenschappelijk personeel. Deze rechten en plichten komen in grote lijnen overeen met die van de stichting waaraan de OiO is verbonden. Zo is bijvoorbeeld de regeling voor werkloosheidskering gelijk, maar er zijn ook verschillen. Naast genoemde verschillen tussen promovendi en OiO s in 1 zijn er nog drie verschillen t.a.v. de formele status. OiO s die in dienst zijn van NWO zijn ambtenaar, maar OiO s die in dienst zijn van andere stichtingen niet. Het feit dat OiO s geen dienstverband hebben met de TU/e 7

8 betekent dat op OiO s niet automatisch allerlei universitaire regelingen van toepassing zijn, met name waar het gaat om vergoeding van onderzoekskosten en promotiekosten. Hiervoor zijn ze aangewezen op de stichting, waar ze in dienst zijn. Het tweede verschil is vooral van belang voor de verzekering van ziektekosten. Promovendi moeten zich particulier verzekeren, terwijl OiO s niet in dienst van NWO gebruik kunnen maken van het ziekenfonds. Voor meer informatie over ziektekosten, zie 17. Het derde verschil betreft het geven van onderwijs. OiO s worden vaak vrijgesteld van het geven van onderwijs. Welke regeling wel en welke niet van toepassing is op de OiO is belangrijk om vooraf uit te zoeken, omdat het niet altijd duidelijk is wie er voor iets verantwoordelijk is: de TU/e of de stichting. Gevolg kan zijn dat de OiO tussen wal en schip belandt. 8

9 II. Fasen die je als promovendus doorloopt 4. Een fictief voorbeeld Om je een idee te geven, welke fasen je als promovendus doorloopt, volgt nu een fictief voorbeeld. Dit voorbeeld is gebaseerd op ervaringen van promovendi. Mijn naam is Lara Varant en ik ben in Augustus 2004 gepromoveerd na vier jaar lang promovendus geweest te zijn. Ik wilde mijn specialisme in een bepaald vakgebied wat verder uitdiepen en daarom koos ik voor promoveren. In vier jaar is er heel wat gebeurd. De eerste maanden waren ingrijpend. Opeens werkte ik vijf dagen in de week en kreeg ik te maken met allemaal nieuwe mensen op een faculteit. O ja, ik moest natuurlijk eerst worden aangenomen. Ik had weliswaar niet veel concurrentie, maar de eisen die gesteld werden waren hoog. Uiteindelijk was ik zeer blij dat ik het toch geworden was. Ik moest eerst de TU/e leren kennen, want ik kwam uit Delft. Het terrein van de TU/e leek eerst wel een doolhof, maar na een paar weken kon ik de gebouwen redelijk goed van elkaar onderscheiden. Niet dat ik die gebouwen ook van binnen heb bekeken, want ik bracht veel tijd door in de onderzoeksruimte bij de faculteit Elektrotechniek. Aan het feit dat ik vier jaar lang met hetzelfde bezig zou zijn, moest ik eerst wel even wennen, maar het onderwerp van mijn onderzoek was dermate boeiend, dat ik daar snel overheen was. De buitenlandse conferenties (en bijbehorende vakanties) hielpen daar zeker bij. Bovendien heb je veel vrijheid in het werk en het gaf me een goed gevoel om met mijn eigen onderzoek bezig te zijn. Om het onderzoek in goede banen te leiden en er voor te zorgen dat de voortgang werd bewaakt, werd er in het begin van mijn dienstverband een Opleidings- en BegeleidingsPlan (OBP) opgesteld. Dit plan kreeg later nadere invulling en werd per jaar, waar nodig, bijgesteld. Na ongeveer een jaar was er een formele beoordeling. Ik vond het op zich prettig dat er samen met mij gekeken werd hoe de zaken er voor stonden en om zo te weten dat ik op de goede weg zat. Na het tweede jaar had ik even een inzinking, ik zag het onderzoek niet meer zo zitten en zat vast. De vrijheid in het project werd me op dat moment teveel. Ik hoorde van andere promovendi dat zij ook een moment van vertwijfeling hebben gehad. Ik ben toen met mijn begeleider gaan praten en samen zijn we er gelukkig uitgekomen. In deze periode heb ik veel gehad aan andere promovendi bij de TU/e, gewoon voor een stukje steun en herkenning. Later begreep ik dat ik toen meer eigen verantwoordelijkheid ben gaan nemen. Wat ik ook lastig vond, was de verdeling van onderzoek doen, les geven en onderwijs volgen. Ik moest dit echt in de gaten houden anders ging het onderwijs volgen ten koste van mijn onderzoek. Na het derde jaar begon ik uit te kijken naar het einde van mijn promotie. Het viel me op dat er een hoop regeltjes waren, die ik toen moest volgen om er voor te zorgen, dat ik op tijd kon promoveren: een datum een half jaar voor je promotie vaststellen, geld regelen etc. Ik heb deze vier jaar ervaren als een investering in mezelf en ben er trots op dat ik de proeve van bekwaamheid voor zelfstandig onderzoeker heb doorstaan en nu ben gepromoveerd. 9

10 III. De keuze voor een promotieplaats 5. Wie is er geschikt voor een promotie? Een succesvol afgeronde studie aan een universiteit is één van de voorwaarden om te gaan promoveren. Dit betekent meestal dat je moet solliciteren naar een dienstverband als promovendus. Als je hiervoor kiest, moet je je afvragen of jij met je capaciteiten en beperkingen wel geschikt bent voor de functie van promovendus. De volgende beschrijving past wellicht goed bij een geschikte kandidaat. In de voorafgaande studiejaren heb je meer dan gemiddelde studieresultaten behaald. Je bent vooral nieuwsgierig naar de ontwikkeling van theorie en je wilt daaraan bijdragen. Je bent niet gauw tevreden met een antwoord en bent meer gericht op resultaten op langere termijn dan op snelle antwoorden. Je bent in staat jouw werk goed te overzien en te organiseren. Ook door de haast onvermijdelijke eenzame en saaie perioden van het onderzoek laat je je dankzij je doorzettingsvermogen niet uit het veld slaan. Een onderzoeksbaan is geen baan van negen tot vijf. Er zijn promotieplaatsen waar het onderzoek kan worden uitgevoerd met een gemiddelde inzet van 40 uur per week, maar ook dan moet je bereid zijn in bepaalde perioden over te werken. De financiële beloning is zeker in het begin van je promotietraject iets lager dan in het bedrijfsleven en dat kan voor sommigen een bezwaar zijn. Het is ook de vraag of promotiewerk te combineren is met het krijgen en verzorgen van kinderen. Op zich biedt een promotieplaats erg veel vrijheid, maar binnen het ene onderzoek zal dat gemakkelijker te regelen zijn, dan binnen het andere. Promoveren is een veeleisende baan en kost dus veel tijd en energie. 6. Waarom kies je voor een promotie? Er zijn verschillende redenen waarom iemand promovendus wil worden. Na je promotie kan je meer kansen hebben op de arbeidsmarkt omdat je over een bredere theoretische basis beschikt en al over enige ervaring beschikt. Of misschien wil je je nog niet helemaal binden aan een werkgever. Daar staat tegenover dat je vier tot vijf jaar ouder bent en sommige bedrijven willen juist jonge academici. Wanneer je aan een universiteit wilt werken is de opleiding tot zelfstandig onderzoeker in de vorm van een promotie onontbeerlijk. Belangrijk is in ieder geval dat je interesse hebt in het doen van onderzoek en het verdiepen in een specialisatie. 10

11 IV. Planning en begeleiding Een heikel punt in het promovendusschap is de planning en begeleiding. Het onderzoek is weliswaar een proces dat veel vrijheid vraagt, maar dat hoeft niet te betekenen dat je lange tijd stuurloos moet ploeteren. Om wat meer houvast te geven aan het onderzoek zijn er een aantal voorzieningen ingesteld. 7. Het Opleidings- en BegeleidingsPlan Een belangrijk document voor iedere promovendus is het Opleidings- en BegeleidingsPlan (OBP). Dit dient binnen drie maanden na het ingaan van het dienstverband te zijn opgesteld. In een OBP worden de voornaamste zaken rond de werkzaamheden vastgelegd. Het betreft met name: de onderzoeksopzet, afspraken over de begeleiding en het te volgen onderwijs. Mochten er in de loop van het dienstverband problemen ontstaan, dan geeft het OBP houvast. Het is daarom van groot belang om duidelijke afspraken te maken en die in het OBP vast te leggen. Het opstellen van dit plan is een cruciaal moment. Een uitwerking van de onderdelen van het OBP vind je in 40. Drie onderdelen uit de globale taakomschrijving van het OBP komen in de volgende paragrafen aan de orde. 8. De onderzoeksopzet / het onderzoeksplan Het onderwerp voor een promotieplaats wordt doorgaans vooraf vastgesteld en pas nadat dat is gebeurd kunnen kandidaten naar de promotieplaats solliciteren. Je solliciteert dus niet alleen naar een plaats, maar ook naar een onderwerp. Het is dan altijd afwachten of er onderwerpen voorhanden zijn die je interesseren en waar je ook voldoende in thuis bent of kunt raken. Deze werkwijze is allereerst bedoeld om zeker te zijn van aansluiting bij lopend onderzoek en dus deskundigheid bij de begeleiding. Bovendien bespaart het de promovendus tijd, omdat hij/zij niet zelf een onderzoek op poten moet zetten. Dit voordeel blijkt in de praktijk beperkt, omdat de promovendus zich immers toch moet inwerken in het onderwerp en niet altijd de kans krijgt om een onderwerp te kiezen waar hij/zij al enigszins vertrouwd mee is. Bovendien kan de opzet in de uiteindelijke uitvoering sterk veranderen. Het is belangrijk om de onderzoeksopzet vooraf kritisch door te nemen en eventueel aan onafhankelijke derden voor te leggen. Waar de opzet erg globaal of tegenstrijdig is kan het zeer nuttig zijn om de bedoeling van de opstellers en/of de promotor te achterhalen en tijd te nemen voor het nader uitwerken van het onderwerp. In een klein aantal gevallen wordt men bij advertentie uitgenodigd om met een eigen onderzoeksopzet te komen. Het is in zulke gevallen handig om aansluiting te zoeken bij de onderzoeksprogrammas of zwaartepunten van de betreffende vakgroep en om een onderwerp uit te kiezen waar je al vertrouwd mee bent, bijvoorbeeld omdat je afgestudeerd bent op dat onderwerp. 11

12 9. De begeleiding Begeleiding tijdens het promotieonderzoek is belangrijk. Een promovendus heeft zelfs recht op begeleiding. Het is belangrijk om met een vaste frequentie contact te hebben met de begeleider en een bepaalde frequentie van begeleidingsgesprekken vast te leggen in het OBP. Dat geeft iets om op terug te vallen. Bovendien kan het nuttig zijn vooraf te informeren hoeveel promovendi de toekomstige promotor al heeft. Is dit aantal erg groot dan kan de omvang en kwaliteit van de begeleiding in gevaar komen. Ook kan het goed zijn om te gaan praten met mensen die bij je toekomstige promotor promoveren of zijn gepromoveerd, om in te schatten hoe jouw begeleiding in de praktijk zal uitpakken. Om te voorkomen dat de kwaliteit van de begeleiding in gevaar komt, wordt er meestal een tweede begeleider aangesteld: de co-promotor. Zo n begeleider is vaak een universitair (hoofd)docent, die vermoedelijk iets beter beschikbaar en bereikbaar zal zijn. Wanneer de promotor het onderwerp van het proefschrift niet zo sterk beheerst is een aparte begeleider, die beter in het onderwerp thuis is, onontbeerlijk. Afspraken over een aparte begeleider en over omvang en vorm van de door hem of haar te verschaffen begeleiding, kunnen het beste al in het OBP worden vastgelegd. 10. Het volgen van onderwijs Als promovendus besteed je een deel van de tijd aan het volgen van cursussen. Dit kan als belastend ervaren worden, maar geeft je ook de ruimte om je te specialiseren in bepaalde vakken. Voor meer informatie over het onderwijs zie 2. De meeste onderzoeksgroepen of faculteiten zijn aangesloten bij netwerken of onderzoeksscholen, die het tweede fase onderwijs verzorgen. Zorg dat je daar in het begin van je promovendusschap informatie over opvraagt bij andere promovendi, die aangesteld zijn bij de onderzoeksgroep of faculteit. Voor een aantal algemene cursussen kun je informatie opvragen bij het STU (zie 11). 11. Het Studenten Service Centrum (STU) Studenten, promovendi en TwAiO s kunnen bij het STU terecht met uiteenlopende vragen, vanaf het moment van eerste inschrijving tot 1 jaar na afstuderen c.q. promoveren. Het STU beschikt over een servicedesk en een infotheek en is gevestigd in het hoofdgebouw (HG 0.72). Bij de servicedesk kun je terecht met vragen over alle diensten die het STU biedt. Al naar gelang je vraag word je door de medewerkers van de servicedesk direct geholpen of wordt er een afspraak gemaakt met één van de adviseurs van het STU. Je kunt bij het STU terecht met vragen op het gebied van: Studentenadministratie (in-/ uitschrijving, diploma) Trainingen en individuele ondersteuning op het gebied van studievaardigheden, communicatieve, sociale, groeps- en presentatievaardigheden en solliciteren Individuele begeleiding van studenten, promovendi en TwAiO s in geval van studieproblemen, persoonlijke problemen en handicap (bijv. dyslexie) 12

13 Coördinatie Algemene Introductiedagen Toelating studenten (HBO, buitenlandse studenten) OWinfo, w.o. de studievoortgangs, aanmelden tentamens, adreswijzigingen, e.d. Studiefinanciëring en beurzen Klachtregistratie en afhandeling Opleidingsrelevante trainingen International Relations Office In de infotheek van het STU is documentatie aanwezig over diverse studies en beroepen alsmede vacaturekranten en een vacaturewand. Daarnaast worden elk half jaar nieuwe activiteiten georganiseerd omtrent loopbaanadvisering en begeleiding, zoals oefensollicitatiegesprekken met een recruiter, sollicitatietrainingen, zelfassessment trainingen, de workshop assessment center enz. Meer informatie hierover en voor het aanmelden voor een van de trainingen zie de website van STU (www.tue.nl/nl/diensten/stu). Naast verschillende trainingen op het gebied van studievaardigheden, communicatieve, sociale, groeps- en presentatievaardigheden en solliciteren biedt het STU ook de mogelijkheid voor individuele begeleiding bij verschillende vragen. De studentenadviseurs van het STU werken kortdurend en oplossingsgericht, waarbij het streven is een maximum aantal gesprekken van 5 per persoon (per vraag) te hanteren. Heb je interesse maak dan een afspraak met één van de studentenadviseurs via de servicedesk van het STU. Dit kun je doen door langs te komen of te bellen. De openingstijden van de servicedesk zijn op werkdagen van , ook tijdens de vakantieperiodes. Studenten Service Centrum, Hoofdgebouw 0.72, Tel , Internet: 13

14 V. De rechtspositie en arbeidsvoorwaarden De op promovendi betrekking hebbende regelingen kunnen in het bestek van deze brochure slechts in hoofdlijnen worden beschreven. Meer informatie is verkrijgbaar bij de personeelsadviseur van je faculteit. 12. Dienstverband Een promovendus krijgt formeel een dienstverband voor vier jaar. Een dienstverband in deeltijd is ook mogelijk, zolang de totale tijd niet de 5 jaar overschrijdt. Verlenging van het dienstverband van vier jaar is mogelijk in gevallen waarbij daartoe naar het oordeel van de werkgever redelijkerwijs aanleiding bestaat. Verlenging geschiedt voor ten hoogste één jaar. Het salaris gedurende de verlenging is gelijk aan dat in het vierde jaar. Het is aan te raden verlenging aan te vragen, als je denkt je proefschrift niet op tijd af te hebben, anders moet je een werkloosheidsuitkering aanvragen. Je ontvangt overigens ook werkloosheidsuitkering als je niet aansluitend op je promotie een baan hebt. 13. Beoordeling Het wordt door de CAO voorgeschreven (art lid 3 van de CAO) dat de promovendus na het eerste jaar wordt beoordeeld. De faculteiten zijn echter vrij om vaker te beoordelen. Daarbij wordt, aan de hand van het verrichte werk in het verstreken jaar, bekeken of het waarschijnlijk is dat de promovendus binnen de gestelde tijd zal promoveren. Dit bepaalt of de promovendus door mag gaan met het onderzoek. Een positieve beoordeling brengt voor de vakgroep de inspannings-verplichting met zich mee om de promovendus tot promotie te brengen. Deze in de CAO vastgelegde inspanningsverplichting houdt in dat de vakgroep een duidelijke verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot de begeleiding, de financiële middelen en de andere omstandigheden die bepalend zijn voor het slagen van de promotie binnen de gestelde tijd. De beoordelings-procedure is nauwkeurig omschreven en garandeert dat de promovendus de kans heeft om zijn standpunt naar voren te brengen. Het is belangrijk om te weten dat de promovendus niet zelf bij het opmaken van de beoordeling aanwezig is. Er wordt over hem gesproken door de personeelsadviseur van de faculteit en de directe begeleider. Tijdens dit gesprek wordt een beoordelingsformulier ingevuld. Vervolgens wordt de beoordeling door de begeleiders met de promovendus besproken. Als hij/zij kennis heeft genomen van de inhoud van de beoordeling, dan kan het beoordelingsformulier getekend worden. Als de promovendus het met de beoordeling oneens is, kan hij/zij tegen de beoordeling schriftelijk bedenkingen indienen, dit moet echter wel binnen twee weken na het beoordelingsgesprek gebeuren. Zo niet dan wordt de beoordeling definitief vastgesteld. Een volledige beschrijving van de beoordelingsprocedure is te verkrijgen bij de personeelsadviseur van de faculteit. In de praktijk wordt deze procedure niet altijd gevolgd; er zijn faculteiten die alleen een formele beoordeling houden als de promovendus niet goed functioneert. Het is 14

15 echter belangrijk om een gemotiveerd oordeel op papier vastgelegd te hebben, zoals de procedure eigenlijk wil, ook wanneer de beoordeling gunstig uitvalt. Bij latere moeilijkheden is er dan iets om op terug te vallen. Bij beëindiging van het dienstverband, eventueel bij tussentijdse beëindiging van het dienstverband, wordt een getuigschrift aan de promovendus uitgereikt. Hierin staat in elk geval een kort overzicht van het verrichte onderzoek en een opgave van de publicaties, een overzicht van het gevolgde onderwijs en een overzicht van de bijdragen die de promovendus aan het wetenschappelijk onderwijs heeft geleverd. Naast beoordelingen zijn faculteiten jaarlijks verplicht functioneringsgesprekken te houden. De functioneringsgesprekken zijn tweerichtingsverkeer en geven je naast inzicht in je eigen kwaliteiten de mogelijkheid eigen inzichten over de organisatie in te brengen. Deze gesprekken worden vaak geregeld door de personeelsadviseur of door je promotor. Mocht dat niet gebeuren, dan kun je zelf een functioneringsgesprek aanvragen. 14. Salaris In de nieuwere CAO s hebben promovendi een eigen salarisschaal toegewezen gekregen (zie CAO Nederlandse Universiteiten). Tabel 4: Ontwikkeling promovendus salarisschaal Onderstaande tabel geeft de ontwikkeling van de tredes in de promovendus salarisschaal. Let wel: de schaalbedragen in de kolommen 1/9/2004 en 1/9/2005 kunnen door salarisafspraken in navolgende CAO s in de toekomst nog wijzigingen ondergaan. P 1/9/2003 1/3/2004 1/9/2004 1/9/ Vergoeding van reis- en verhuiskosten Voor vergoeding van reiskosten (woon-werkverkeer) geldt voor promovendi een regeling gelijk aan die van andere medewerkers. Verhuis je binnen een jaar van een woning buiten een straal van 30 km naar een woning binnen een straal van 30 km rond de TU/e dan kom je in aanmerking voor een verhuisvergoeding. Deze vergoeding bestaat uit een tegemoetkoming in de transport- en herinrichtingskosten en bedraagt maximaal Euro 2268,90. Deze vergoeding is onafhankelijk van of je verhuisplichtig bent. Er geldt ook de vergoeding kosten woon-werk verkeer. Deze bedraagt indien je op een reisafstand van meer dan 10 km woont 50% van de NS-kilometertarieven van een jaartrajectkaart 2e klasse. Indien je aantoonbaar gebruik maakt van het openbaar vervoer wordt deze vergoeding zelfs 75%. Deze vergoeding wordt verleend over 15

16 maximaal 30 km. Ben je echter verhuisplichtig dan ontvang je deze vergoeding gedurende maximaal een jaar over de gehele reisafstand. 16. Verhuisplicht De meeste medewerkers, en promovendi dus ook, hebben geen verhuisplicht. Als het echter in het belang van je werk is, kan deze worden opgelegd. Dit dient dan schriftelijk te worden afgehandeld. 17. Ziektekosten Promovendi in dienst van de TU/e moeten zelf voor een ziektekostenverzekering zorgen. Je kunt in principe verzekeren waar je wilt, maar de TU/e heeft voor haar personeel een collectieve ziektekostenverzekering met de VGZ gesloten. Dat betekent dat iedereen die in dienst van de TU/e treedt een ziektekostenverzekering bij de VGZ kan afsluiten. Voorwaarde hiervoor is dat dit gebeurt per eerste gelegenheid van opzegging van en aansluitend aan een vorige ziektekostenverzekering. Voor de VGZ-verzekering wordt iedere promovendus na aanvang dienstverband verwezen naar de Dienst Personeel en Organisatie (DPO). Je kunt je verzekeren voor de wettelijk geregelde basiszorgverzekering. Daar bovenop kun je je bijverzekeren voor allerlei zaken waaronder de tandarts. De partner van een promovendus kan onder dezelfde voorwaarden meeverzekerd worden. Voor een vergoedingenoverzicht kun je terecht op de website van VGZ (www.vgz.nl). Als je tussen de 18 en 27 jaar bent, kun je een speciale voordelige aanvullende jongerenverzekering afsluiten, de JXV. Meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekering en de premies van VGZ kun je vinden via de website van DPO. (http://w3.tue.nl/nl/diensten/dpo/arbeidsvoorwaarden/tue_arbeidsvoorwaarden/ collectieve_verzekering_vgz/) 18. Pensioen Promovendi zijn onmiddellijk na indiensttreding deelnemer van de stichting ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds). Dit betekent dat ze premie betalen met het oog op het opbouwen van pensioenrechten en een uitkering in geval van invaliditeit. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk de opgebouwde pensioenrechten mee te nemen naar een volgende werkgever. Voor meer pensioeninformatie: 19. Verlenging Er zijn maar weinig regels die expliciet recht geven op verlenging van je dienstverband. Een van die regels is bijvoorbeeld als je zitting hebt gehad in Universiteitsraad. Ook als je onderzoek vertraagd is door externe of interne redenen (ziekte, vertraging bij dataverzameling, etc) kun je in samenspraak met je promotor een aanvraag indienen bij de directeur bedrijfsvoering van je faculteit. Het is verstandig om bij deze 16

17 aanvraag helder aan te geven welke vertragende factoren mee hebben gespeeld en aan te geven dat je je proefschrift in deze verlengingsperiode kunt afronden. 20. Werkloosheidsuitkering Als je dienstverband als promovendus bijna ten einde is en er is geen betaald werk in het vooruitzicht, moet je je als werkzoekende in laten schrijven bij het Centrum Werk en Inkomen (CWI) bij jou in de buurt. Doe dat uiterlijk één dag nadat je werkloos bent geworden. Bij het CWI vraag je ook een WW-uitkering aan. De Uitvoeringsinstelling WerknemersVerzekeringen (UWV) beoordeelt vervolgens of je hiervoor in aanmerking komt. Indien je geen verlenging hebt aangevraagd, krijg je tegen het einde van het dienstverband een brief van de dienst P&O, waaraan je voorzien wordt van informatie omtrent de aanvraag van de uitkering. Als je wel een verlenging hebt gehad kan het zijn dat je deze informatie zelf bij de dienst P&O moet ophalen. In 41 kun je lezen hoe de procedure vervolgens verloopt. Het kan zijn dat je een verlenging van je contract moet aanvragen om in aanmerking te komen voor een werkloosheidsuitkering. Voor promovendi van buiten de EU geldt: je hebt in principe een werk- en verblijfsvergunning voor de duur van je dienstverband bij de TU/e. Dit betekent dat met het beëindigen van je dienstverband ook je werk- en verblijfsvergunning in Nederland vervalt en daarmee het recht op ( het aanvragen van) een werkloosheidsuitkering. Voor meer informatie: en 21. Problemen en geschillen Het kan zijn dat er tijdens het onderzoek problemen ontstaan in de samenwerking met je begeleider of met je promotor. De makkelijkste manier is natuurlijk om deze zo snel mogelijk bespreekbaar te maken en binnen de begeleidingsgroep op te lossen. Is dat echter niet mogelijk dan kun je je problemen voorleggen aan andere promovendi of contactpersonen van PromoVE. Tegelijkertijd is het raadzaam om je problemen en communicatie met je begeleiders te documenteren voor zover je dat al niet deed. Dit is belangrijk om later beslissingen ook voor anderen inzichtelijk te maken indien dit noodzakelijk mocht blijken. Blijken de problemen onoverkomelijk geworden dan kun je altijd gebruik maken van de geschillenregeling van het promotiereglement. (www.tue.nl/promove/documents/university/promreg2004nederl.pdf) 17

18 VI. Procedures en regels rond het promoveren 22. Het drukken van het proefschrift De TU/e kan aan de promovendus een vergoeding (75 euro) voor de drukkosten van het proefschrift verstrekken. De vergoeding wordt door de faculteit verstrekt. Voor het verkrijgen van deze vergoeding moet aan twee voorwaarden zijn voldaan. Ten eerste dient de promovendus aan de bibliotheek van de TU/e 15 exemplaren van het proefschrift te leveren. Deze worden vooral gebruikt voor ruil tegen proefschriften van andere universiteiten. Ten tweede dient de promovendus de TU/e toestemming te geven om een digitale versie van het proefschrift op de openbare Website van de TU/e te plaatsen. Alleen als aan beide bovengenoemde voorwaarden is voldaan zal de Bibliotheek aan de promovendus een schriftelijke verklaring hiervan geven. Hiermee kan de promovendus bij de faculteit de vergoeding aanvragen. Een promovendus die aantoonbaar een handelseditie uitbrengt bij een uitgever en daarbij de auteursrechten overdraagt aan de uitgever en daardoor niet aan de tweede voorwaarde kan voldoen, is wel verplicht aan de eerste voorwaarde te voldoen. In dit geval ontvang je hiervoor een vergoeding van 75 euro van de Bibliotheek. Meer informatie kun je vinden op de algemene paginas aangaande promoveren op de website van de TU/e (www.tue.nl/nl/diensten/diz/promoties_en_plechtigheden). 23. Het ISBN-nummer en de TU/e-CIP-gegevens Voor je proefschrift dien je een ISBN-nummer en de TU/e-CIP-gegevens te regelen via je faculteitsbilbiotheek. Het ISBN-nummer is bedoeld om volgens een internationale standaard uitgaven op het spoor te komen. Ieder ISBN-nummer is een uniek nummer. De aanvraagkosten van een ISBN-nummer bedragen 7,50 en komen ten laste van de vakgroep/dienst of worden contant betaald. De TU/e-CIP-gegevens vormen een officiële titelbeschrijving, die door de auteur of de drukker van het boek bij voorkeur geplaatst dient te worden op de achterzijde van de titelpagina, in de regel op de onderste paginahelft. Zo wordt een uniforme citeerpraktijk en catalogusbeschrijving bereikt. Meer informatie kun je vinden op de website van de TU/e bibliotheek onder publicaties en specifiek onder Proefschriften TU/e. 24. De Promotie Promoties aan de TU/e worden administratief begeleid door het Bureau voor Promoties en Plechtigheden. Je dient tussen zes en negen maanden voor je promotiedatum contact op te nemen met dit bureau waarna gezamenlijk een actieprogramma voor het afsluitende promotietraject wordt opgesteld. Voor de promotie zelf bestaat er een Promotiereglement TU/e. Hierin staat uitgebreid de gehele promotieprocedure beschreven (www.tue.nl/nl/diensten/diz/promoties_en_plechtigheden). Het is van belang dat het in het reglement beschreven tijdspad nauwgezet wordt 18

19 gevolgd. Dit tijdspad beslaat de laatste zes tot negen maanden van de promotie. Verder bevat het reglement informatie over de eisen waaraan de promotiecommissie en de promovendus moeten voldoen. Ook wordt het protocol van de plechtigheid beschreven. 19

20 VII. Financiën rond het promoveren 25. Onderzoekskosten Een onderzoek brengt kosten met zich mee: er moet apparatuur worden aangeschaft, zoals computers, en er moeten vaak reizen worden ondernomen om materiaal te verzamelen of om congressen te bezoeken. De kosten kunnen hoog oplopen. Van een promovendus kan niet worden verlangd dat hij/zij die kosten uit eigen zak betaalt. In de praktijk zijn maar zelden vooraf bepaalde bedragen gereserveerd, met als gevolg dat de promovendus moet meedingen met andere medewerkers naar de beschikbare fondsen en potjes. Die zijn vaak ontoereikend, of zijn in de loop van het jaar al op. Het is het beste om vooraf bedragen te laten reserveren, met de mogelijkheid om het geld dat in een bepaald jaar niet is gebruikt, over te hevelen naar een volgend jaar. Is dit niet mogelijk, vanwege begrotingsrichtlijnen van de faculteit, of zijn de bedragen die men daarvoor beschikbaar wil stellen duidelijk onvoldoende, dan is het verstandig om in ieder geval duidelijk te maken om wat voor bedragen het gaat. Omdat je vaak in het begin nog geen idee hebt van hoeveel geld je per jaar nodig hebt, is het handig om elk jaar een eigen begroting op te stellen en deze in te dienen bij de vakgroep, voordat de vakgroepsbegroting voor het nieuwe jaar wordt vastgesteld. 26. Reisbeurzen Op de TU/e zijn verschillende mogelijkheden om geld voor een buitenlandse reis te verkrijgen. Allereerst heeft je eigen faculteit een budget waar je aanspraak op kunt maken. Verder is er nog de mogelijkheid een beurs te regelen via het STU (Studenten Service Centrum). Het STU verzorgt ook de communicatie met verschillende financierende instanties. Hierbij is het belangrijk je te realiseren dat je niet alleen als staf maar ook als student gefinancierd kan worden. Hierbij kunnen ook organisaties als NUFFIC, Socrates/Erasmus, IAESTE, AEGEE-Eindhoven, BEST, etc. uitkomst bieden. Buiten de TU/e zijn er ook enkele instituten en bedrijven die extra financiering kunnen verzorgen. Zo vallen er onder de beurzen die NWO uitreikt verschillende typen reis- en verblijfsbeurzen. Als je wilt weten hoe je een beurs bij NWO aan moet vragen, dan kun je bij de beleidsmedewerker onderzoek van de faculteit informatie opvragen of bij NWO te rade gaan (bij programma s en subsidies op internet-pagina: Mocht de financiering niet voor 100% lukken dan is er nog altijd de mogelijkheid extra kosten van reizen en stages van de belasting af te trekken. Hiervoor geldt een standaard dagvergoeding volgens een tarieflijst die bij de financiële administratie van je faculteit te verkrijgen is. Deze regeling heet de kostenaftrek inzake forfaitaire vergoeding Wetenschappelijk Onderzoek Buitenland (omschrijving Ministerie van Financien van 9 mei 1968, nr B68/5339). 20

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden.

Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september aanstaande in werking treden. Kenmerk: 355.258/PA&O Datum: 1 september 2003 Arbeidsvoorwaarden (TW)AIO s en OIO s 1. Inleiding Er is een principe akkoord bereikt over een nieuwe CAO Nederlandse Universiteiten. Deze CAO zal 1 september

Nadere informatie

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Ik wil een baan! Solliciteren kunt u leren Sollicitatietips voor als u een WW-uitkering heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Waarom deze brochure? Een baan vinden: dat is niet altijd even makkelijk.

Nadere informatie

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode:

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Trainee Research Assistents ingangsdatum 18 juni 2008 Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Toelating tot de promotie op basis van: Overige

Nadere informatie

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi: Open Universiteit Nederland Opleidings- en Begeleidingsplan voor Promovendi De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

Nadere informatie

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering?

Als ik mijn baan kwijtraak. Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Als ik mijn baan kwijtraak Voorkom dat u werkloos wordt Hoe komt u weer aan werk? Wat moet u doen voor een WW-uitkering? Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE INDIVIDUEEL Faculteit :... Universiteit:... Naam promovendus:... Programma :... promotie-project :... (Beoogd) promotor :... Begeleider(s)/werkbaas

Nadere informatie

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND

WERVING, SELECTIE EN DIENSTVERBAND Bijlage bij het Principeakkoord Cao-OI 2016 In deze bijlage volgt een overzicht van cao-artikelen die zijn aangepast op grond van de afspraken uit het Principeakkoord Cao-OI 2016. HOOFDSTUK 2 WERVING,

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's)

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Bijlage F.3 Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Inleiding Plannings- en evaluatiegesprekken (minimaal één keer per jaar) helpen begeleider en oio

Nadere informatie

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot:

Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Sollicitatiecode GSF Doel van sollicitatie code Door middel van deze sollicitatiecode verplicht het bevoegd gezag zich de rechten van de sollicitant te waarborgen met betrekking tot: Een zorgvuldige selectieprocedure;

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012

Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012 Regelingen en voorzieningen CODE 1.2.2.51 Besluit sollicitatieplicht werknemers WW en IOW 2012 tekst + toelichting bronnen Staatscourant 2012, nr. 6355, d.d. 21.5.2012, wetten.overheid.nl datum inwerkingtreding

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid

Vrijwillige verzekering. Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Vrijwillige verzekering Voor de gevolgen van ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en de WAO.

Nadere informatie

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord.

Ondernemend in personeel. Werkwijzer. voor Branch personeelsmedewerkers. uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services. www.accord. Ondernemend in personeel Werkwijzer voor Branch personeelsmedewerkers uitzenden l detacheren l werving & selectie l payroll services Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Welkom bij Accord

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Procedureoverzicht Promotietraject Faculteit der Geesteswetenschappen (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Planning en Evaluatie gespreksverslagen Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen.

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Handleiding Sollicitatiebrief

Handleiding Sollicitatiebrief Handleiding Sollicitatiebrief 1. De gerichte sollicitatiebrief Met een gerichte sollicitatiebrief reageer je op een advertentie waarin een werkgever een vacature vermeldt. Voorafgaand aan het schrijven

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers

Informatie voor werkgevers Informatie voor werkgevers Werk en Perspectief op de toekomst Werk en perspectief op de toekomst In uw organisatie is er geen plaats meer voor een of meer werknemers. Er is dan grote behoefte aan duidelijkheid.

Nadere informatie

Inhoud. Werkloosheid en aanvraag FVP bijdrage. Welke voorwaarden gelden voor het recht op bijdrage? 3. Wanneer bent u een werkloze werknemer?

Inhoud. Werkloosheid en aanvraag FVP bijdrage. Welke voorwaarden gelden voor het recht op bijdrage? 3. Wanneer bent u een werkloze werknemer? Inhoud Welke voorwaarden gelden voor het recht op bijdrage? 3 Wanneer bent u een werkloze werknemer? 5 Aan welke voorwaarden moet uw pensioenvoorziening voldoen? 6 Hoe vraagt u de FVP-bijdrage aan? 8 Hoe

Nadere informatie

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers

uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers uw werk is onze zorg WerkZekerplan: nieuw werk en zekerheid Informatie voor werkgevers WerkZekerplan Voor nieuw werk en zekerheid In uw organisatie dreigt overtolligheid of ontslag voor een of meer werknemers.

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl

Zorg voor je carrière. Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Neem gerust contact op of maak een afspraak. Telefoon: (030) 602 94 25 of e-mail: zorg@matchcare.nl Hoe presenteer ik mijzelf? Wat wil ik? Zorg voor je carrière Door het dagelijkse contact met mijn coach

Nadere informatie

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet.

Is de werkervaringsplek in uw organisatie een boventallige plek? Dit wil zeggen een plek die normaliter niet door een werknemer wordt bezet. Table of Contents 1 Algemeen 3 2 Hoofdsectie 4 Bent u lid van één van deze beroepsverenigingen? 4 Welke omschrijving is op u van toepassing? 5 Hoe bent u aan uw huidige functie gekomen? 6 3 Slotvraag 7

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden

CP14. gesprek over arbeidsvoorwaarden CP4 gesprek over arbeidsvoorwaarden In Nederland maakt de werkgever met de werknemer afspraken over het werk. Afspraken over bijvoorbeeld kinderopvang, reiskostenvergoeding en vakantiedagen. Die afspraken

Nadere informatie

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel

Veloncongres Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Over het programma Promotiebeurs - doel Promotiebeurs voor Leraren Een basis voor de wetenschapper van de toekomst. Veloncongres 2015 & Over het programma Promotiebeurs - doel Initiator Ministerie van OCW Loopt sinds 2011, inmiddels structureel

Nadere informatie

De werkloosheidswet (WW)

De werkloosheidswet (WW) FNV Bondgenoten De werkloosheidswet (WW) Wat zijn mijn rechten en plichten? Colofon: Dit is een uitgave van Stichting FNV Pers t.b.v. FNV Bondgenoten Maart 2009 Tekst: Maaike Zorgman en Desiree van Lent

Nadere informatie

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden

Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden Bijlage 1 bij ledenbrief ECCVA/U201201556 Bijlage 1 CAR Teksten A Hoofdstuk 17 wordt inclusief koptekst gewijzigd en komt als volgt te luiden HOOFDSTUK 17 OPLEIDING EN ONTWIKKELING Ontwikkeling en mobiliteit

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep:

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: Beoogde totale duur promovendusaanstelling: jaar Het dienstverband als promovendus bestaat

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

STAPPENPLAN PROMOTIE

STAPPENPLAN PROMOTIE STAPPENPLAN PROMOTIE Faculteit der Letteren Universiteit Leiden Versie februari 2008 Hieronder wordt een overzicht gegeven van de stappen in de formele procedure die wordt afgesloten door de openbare verdediging

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het is belangrijk genoeg om even bij

Nadere informatie

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen

Werkloos. Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Werkloos Lees alles over de gevolgen van werkloosheid voor uw pensioen Leeswijzer Deze brochure is opgebouwd uit vier delen: Wat houdt 1. Wat houdt in? In dit eerste deel vindt u algemene informatie. Ook

Nadere informatie

Straks ben ik mijn baan kwijt. Wat u moet doen als u werkloos dreigt te worden

Straks ben ik mijn baan kwijt. Wat u moet doen als u werkloos dreigt te worden Straks ben ik mijn baan kwijt Wat u moet doen als u werkloos dreigt te worden U dreigt werkloos te worden Werk boven Inkomen UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Samenvatting. onderzoek kortheidshalve aan met de term aangestelde promovendi.

Samenvatting. onderzoek kortheidshalve aan met de term aangestelde promovendi. Samenvatting Introductie Negen jaar geleden vroeg de Universiteit Utrecht haar promovendi om een oordeel over een aantal aspecten van hun promotietraject. Lagen ze op schema, welke steun kregen internationale

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen

Toekenning van aanspraken op de Zorgverlofregeling en van vergoedingen REGLEMENT ZORGVERLOF APOTHEKEN INHOUD Definities Doel van de Zorgverlofregeling Aanmelding en Informatieverstrekking Financiering Premiegrondslag Premieheffing Voorwaarden voor gebruikmaking van de Zorgverlofregeling

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015)

Procedureoverzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) overzicht Promotietraject (Promotiereglement 2015) Hieronder volgt een overzicht van de stappen in de formele procedure die uiteindelijk wordt afgesloten door de openbare verdediging van het proefschrift.

Nadere informatie

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop

Welkom bij PME. Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Welkom bij PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 WELKOM BIJ PME Uw Anw-hiaatpensioen in een notendop Juli 2015 Lees de oranje tekst voor de hoofdpunten 1 Uw Anw-hiaatpensioen bij PME 4 2

Nadere informatie

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden

Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer en tegemoetkoming kosten van verhuizing Universiteit Leiden Regeling van de Universiteit Leiden houdende regels ten aanzien van de tegemoetkoming in

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid.

Inhoudsopgave. Fasensysteem. Werken bij Ziezzo. Inschrijving. Loonbetaling en Reserveringen. Urendeclaratie. Meer informatie. Arbobeleid. Werken bij Ziezzo Inhoudsopgave Werken bij Ziezzo Inschrijving Fasensysteem Loonbetaling en Reserveringen 1.1 Wie zijn wij? 2.1 Op te leveren stukken 3.1 Fase A 4.1 Loon 1.2 De payroll-constructie 2.2

Nadere informatie

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door:

1. de sportorganisatie/school/vereniging..., gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Arbeidsovereenkomst. De ondergetekenden 1. de sportorganisatie/school/vereniging......, gevestigd te... overeenkomstig artikel... van haar statuten vertegenwoordigd door: Naam:...... Functie:... Naam:......

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan

Werkgelegenheidsplan. Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Werkgelegenheidsplan Werkervaring opdoen bij Philips? Maak gebruik van het Philips Werkgelegenheidsplan Vergroot je kansen op een betaalde baan Ingrid Hurkens (48), verkoopmedewerker MyShop: Ik hoor gewoon

Nadere informatie

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN

TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN TOELAGE VOOR SCHOOLGAANDE KINDEREN (artikel 67 van het Statuut en artikel 3 van bijlage VII) INFORMATIENOTA 1. WIE HEEFT RECHT OP EEN SCHOOLTOELAGE? Schooltoelage "A" (kleuteronderwijs): Deze schooltoelage

Nadere informatie

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders

Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders Voorgestelde wijzigingen verordening: Was-wordt lijst verordening raadsleden en wethouders MyCORSA-nummer: 2015-25187 Behandelaar: Hieke Ferwerda Artikel verordening Artikel nieuwe verordening Korte omschrijving

Nadere informatie

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan:

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst wanneer aan de volgende drie voorwaarden is voldaan: Arbeidsovereenkomst Na het arbeidsvoorwaardengesprek stelt een werkgever meestal een arbeidsovereenkomst op. Klakkeloos ondertekenen is niet verstandig. Wat houdt een arbeidsovereenkomst in en wat hoort

Nadere informatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie

Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Hoofdstuk 19b Aanvullende rechtspositieregeling voor de ambtenaar in een instelling voor kunsteducatie Paragraaf 1 Algemene bepalingen Werkingssfeer Artikel 19b:1 Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 28 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Pon ANW-REGELING (RING A) IN GEWONE TAAL 2 STICHTING PENSIOENFONDS PON VOORWOORD Het is misschien niet een onderwerp waar u graag over nadenkt, maar het

Nadere informatie

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten

TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten TiU-Regeling vergoeding reiskosten woon-werkverkeer en verhuiskosten Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Onderwerp reikwijdte regeling Deze regeling bevat: nadere regels, als bedoeld in de CAO

Nadere informatie

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum :

Deelnemerscontract. Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract Naam: Vestiging : Trajectbegeleider : Telefoon : Datum : Deelnemerscontract De ondergetekenden, 1. Pauropus BV te..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van trajectbegeleider,

Nadere informatie

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL

REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL REGELING BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS STUDENTEN EN PERSONEEL I Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of

Nadere informatie

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan.

Werk en kanker: je hoeft er niet alleen voor te staan. Kanker, waarbij het verleden, het heden en de toekomst niet langer met elkaar verbonden lijken. Kanker... je hebt het niet alleen en je hoeft er niet alleen voor te staan Werk en kanker: je hoeft er niet

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA

VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA VEEL GESTELDE VRAGEN - TRAINEEPROGRAMMA Selectie V: Wie komt er in aanmerking om deel te nemen aan het traineeprogramma? A: Alle laatstejaarsstudenten of pas afgestudeerden in de ingenieurs- of industriële

Nadere informatie

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding

Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Hoofd Werken & Leren, Vrije Tijd & Dagbesteding Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justitiële Inrichtingen Functieomschrijving Wij zijn op zoek naar een hoofd voor de afdeling die kennis heeft

Nadere informatie

COR visie op aanpak promotierendement

COR visie op aanpak promotierendement COR visie op aanpak promotierendement Doel van dit document In de loop van 2012 zal de Adviescommissie Organisatie en Personeelsbeleid (ACOP) starten. Een CORlid zal uitgenodigd worden om zitting te nemen

Nadere informatie

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016

KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 KLACHTENROUTE VOOR STUDENTEN VAN ROC LEIDEN 2015-2016 Versie: definitief, 1.0 Datum: 15 september 2015 Documentnummer: Intern/2015/9508 Klachtenroute voor studenten 2015-2016 (vastgesteld College van Bestuur

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Veel gestelde vragen - Studenten

Veel gestelde vragen - Studenten Tegemoetkoming Studiekosten Onderwijsmasters PO Veel gestelde vragen - Studenten Vraag Aanmelding en voorwaarden 1 Wanneer moet ik zijn afgestudeerd aan de pabo om in aanmerking te komen voor de regeling?

Nadere informatie

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht

Zij-instroomprogramma geneeskunde. Dubbeltalent gezocht Zij-instroomprogramma geneeskunde Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij dan wel deelnemen aan het vierjarige

Nadere informatie

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus

Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Loopbaan na Leiden Profiel van een Leids academicus Even voorstellen Drs. Loes Nordlohne Loopbaanadviseur Studenten Loopbaan Service Geesteswetenschappen De WO-Monitor - Landelijk onderzoek onder alle

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I

Hoe komt het sociaal plan tot stand? Wat kan de LAD voor u doen? Sociaal plan De LAD Leden aan het woord Contact met de LAD I Sociaal plan Organisaties zijn continu in beweging. Reorganisaties, fusies of uitbesteding van werk zijn aan de orde van de dag. Voor het personeel heeft dit grote gevolgen. Mensen raken hun baan bijvoorbeeld

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

Overlijden en uw pensioen

Overlijden en uw pensioen Overlijden en uw pensioen Bij pensioenfonds Metaal en Techniek bouwt u een inkomen op voor als u stopt met werken. U bouwt ook pensioen op voor uw partner en kinderen, voor als u er zelf niet meer bent.

Nadere informatie

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten,

* 1. Wat is uw geslacht? Beste oud-studenten, Beste oud-studenten, Hogeschool de Kempel doet onderzoek naar de loopbaan van afgestudeerden. De gegevens zijn van belang om verbeteringen aan te brengen in de huidige opleiding en om de huidige studenten

Nadere informatie

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Regeling studiefaciliteiten duurzame inzetbaarheid Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0168 van het College van Bestuur op 18 mei 2015 Deze regeling treedt in werking per 1 juni 2015 en vervangt de Regeling

Nadere informatie

Informatie afkomstig van www.abu.nl

Informatie afkomstig van www.abu.nl Als je gaat werken voor een uitzendonderneming zijn er een aantal zaken waar je rekening mee moet houden en wat je zou moeten weten, zoals bijvoorbeeld: Wat neem je mee naar de inschrijving? Welke wet-

Nadere informatie

10 Tips bij een reorganisatie

10 Tips bij een reorganisatie Marianne Eisma advocaat legal 10 Tips bij In het Arbeidsrecht gaat het erom het juiste proces te volgen om het uiteindelijke doel te bereiken. U moet daarvoor de tijd nemen, te snelle en niet goed voorbereide

Nadere informatie

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers

IOAW-uitkering voor werkloze werknemers IOAW-uitkering voor werkloze werknemers Voor wie? Werkloze werknemers van 50 jaar en ouder Waarom? Als u te weinig inkomen hebt en ook geen WW-uitkering (meer) ontvangt Werkplein De IOAW-uitkering is voor

Nadere informatie

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs

Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs. Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs Werk en inkomen middelbaar beroepsonderwijs Tijdelijk werk in het middelbaar beroepsonderwijs TIJDELIJK CONTRACT 2 Steeds meer docenten in het mbo hebben tijdelijk werk. Zij hebben een tijdelijk dienstverband

Nadere informatie

Employee Support en Menea

Employee Support en Menea Employee Support en Menea Sinds de aankondiging in april heb je de adviseurs van Employee Support bij Philip Morris kunnen zien om jou en je collega's te ondersteunen en bij te staan. Gelukkig hebben veel

Nadere informatie

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008 Het College van Bestuur heeft, overwegende dat en gelet op Reglement Jaargesprekken en Beoordeling een bewust personeelsmanagement, mede inhoudende een reglement jaargesprekken en beoordeling, van essentieel

Nadere informatie

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht

VUmc Zigma Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam. Dubbeltalent gezocht VUmc Zigma 2017-2018 Zij-Instroomprogramma Geneeskunde Master Amsterdam Dubbeltalent gezocht Ben je een talentvolle student met interesse in en ervaring met wetenschappelijk onderzoek? Misschien kun jij

Nadere informatie

Het Personeelsdossier

Het Personeelsdossier Het Personeelsdossier Inleiding Dossieropbouw is ontzettend belangrijk. In een personeelsdossier wordt de arbeidsgeschiedenis van de medewerker bijgehouden. Sommige gegevens moeten verplicht in dit dossier

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR

NIEUWSBULLETIN NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR NIEUWSBULLETIN website: www.plateau-assen.nl NIEUWS VAN- EN VOOR PLATEAU OPENBAAR ONDERWIJS ASSEN AAN: PERSONEEL / DIRECTIES / GMR / MEDEWERKERS BUREAU ONDERWIJS / BESTUUR JAARGANG 10, nr. 9. DATUM: 13

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Wij timmeren aan de weg

Wij timmeren aan de weg Wij timmeren aan de weg Even voorstellen; Bouwkracht Vakpersoneel. Bouwkracht vakpersoneel B.V. is onderdeel van de LubronGroep en voortgekomen uit Lubron technisch intermediair. Onder de vlag van Lubron

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie

Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel gestelde vragen over de U-Talent Academie Veel leerlingen die overwegen om deel te nemen aan de U-Talent Academie hebben vragen over het programma, de selectie, de zwaarte van het programma. In dit

Nadere informatie

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen,

Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, Het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen, overwegende dat: Promotiestudenten en bursalen onder nader te bepalen voorwaarden recht hebben op een tegemoetkoming in de kosten voor kinderopvang,

Nadere informatie

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ

Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Meest gestelde vragen medewerkers Thebe Huishoudelijke Zorg B.V./ FAQ Versie 19 januari 2015 1. Wat is mijn opzegtermijn? >>Uw opzegtermijn wordt bepaald door het UWV. U ontvangt van UWV hieromtrent, naar

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie