Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)"

Transcriptie

1 Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen en vast te leggen hoe hij/zij vorm wil geven aan de toekomst, zowel op korte als op langere termijn. De inhoud van het POP dient in een persoonlijk gesprek met de begeleider/coach te worden afgestemd en afgesproken. Waar nodig wordt het concept POP bijgesteld tot een definitief POP. Op deze manier vormt het plan een handvat voor het functioneren van de werknemer in de komende 12 maanden. Plan van aanpak Schrijf het POP voorafgaand aan een nieuw kalenderjaar voor het komend jaar met behulp van onderstaande richtlijn. Als je vorig jaar reeds een POP geschreven hebt, kijk dan nog eens terug naar de doelstellingen die je toen hebt geformuleerd. Bepaal of er wellicht oude doelstellingen zijn, die je ook de volgende 12 maanden nog wilt/kunt realiseren. Plan een afspraak met je begeleider/coach in en geef je POP aan hem/haar om een en ander te kunnen bestuderen ter voorbereiding op het gesprek. Begeleider/coach: Bestudeer het POP ruim voor het geplande gesprek met de door jou gecoachte medewerker. Zijn de doelstellingen realistisch en toch voldoende uitdagend gesteld? Zijn de doelstellingen in lijn met de organisatieplannen. Geef in het gesprek met de medewerker feedback, steun en begeleiding en verzoek de medewerker, indien gewenst, het POP bij te stellen. Pas, indien gewenst, na het gesprek het POP aan en geef je begeleider/coach het definitieve POP met het verzoek het plan te willen ondertekenen bij wijze van goedkeuring. Begeleider/coach: Completeer en onderteken het definitieve POP voor accoord. Vervolgens stuur je het geaccordeerde definitieve POP aan de medewerker in kwestie. Onderteken aan het einde van de procedure ook zelf het definitieve POP voor accoord, bewaar een kopie van het POP en geef vervolgens het originele POP naar de HRM-functionaris ten behoeve van je personeelsdossier. Inventarisatie van belangrijke informatie Operationeel personeelsmanagement 1

2 De eerste stap bij het schrijven van een persoonlijk ontwikkelingsplan is zoveel mogelijk relevante informatie verzamelen. Die informatie dient als basis voor het maken van keuzes voor je toekomstige loopbaan. Keuzemogelijkheden vragen om zelfkennis. Goede kennis van jezelf voorkomt dat je verkeerde keuzes maakt en zorgt ervoor dat je keuzes maakt die bij jou passen. Het (moeten) maken van keuzes en het nadenken over je loopbaan kan voortkomen vanuit ontwikkelingen in de organisatie maar ook vanuit ontwikkelingen in de eigen persoon. Je bent uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor je functioneren en daardoor zul je ook in staat moeten zijn om je ontwikkeling/loopbaan te sturen. Dit noemen we zelfsturing. Hieronder verstaan wij dat je je eigen capaciteiten zodanig ontwikkelt dat je tot een zo goed mogelijk resultaat komt in de functie die je bekleed en je voorbereidt op toekomstige functies waarbij je je persoonlijke behoeften zoveel mogelijk kunt realiseren. Persoonlijke gegevens Begin het schrijven van het persoonlijk ontwikkelings plan met een overzicht van de volgende persoonlijke gegevens: Naam Personeelsnummer Organisatorische eenheid Datum indiensttreding Discipline Promotiedatum bij laatste functie Functienaam Begeleider/Coach Planperiode van tot Direct Leidinggevende Opleiding, kennis en vaardigheden Hier breng je de huidige stand van zaken in kaart omtrent opleiding. Daarbij gaat het om een overzicht van de opleiding (-en) die je afgerond hebt en welke je momenteel nog volgt. Naast de formele basisopleiding is het goed om hier tevens de gevolgde cursussen, trainingen en seminars te vermelden. Een ander soort kennis bestaat uit specialistische kennis, vooral met betrekking tot de actuele vraagstukken die iedere branche kent. 1. Welke opleiding heb je gevolgd/volg je momenteel? 2. Welke cursus, training, seminar heb je gevolgd/volg je momenteel? 3. Als je momenteel een opleiding/cursus volgt, hoever ben je hierin gevorderd? 4. Iedere branche, ieder beroep kent zijn actuele vraagstukken. Wat zijn deze in jouw werk en hoe goed is je kennis op dit gebied? 5. Welke literatuur lees je of welke andere activiteiten onderneem je om van de actualiteiten op de hoogte te blijven? 6. Welke vaardigheden heb je inmiddels ontwikkeld? Loopbaan Hier breng je informatie samen die te maken heeft met je loopbaan tot op heden. Het gemakkelijkst werkt het simpelweg aanhouden van (werkgever) functies in chronologische volgorde. Als je momenteel in je eerste baan werkzaam bent, dan kun je ook denken aan relevante bij-/vakantiebaantjes die je uitgevoerd hebt. Operationeel personeelsmanagement 2

3 7. Welke functies heb je reeds bekleed? 8. Hoelang (van wanneer tot wanneer) heb je de functie vervuld? 9. Omschrijf de belangrijkste taken. 10. Waar ben je het meest succesvol in geweest en waarom? (je kunt hier een specifieke opdracht/cliënt noemen) 11. Welke prestaties/ervaring vind je het belangrijkst voor het verloop van je loopbaan? 12. Vervul je thans nevenfuncties? Zo ja welke? 13. Heb je ooit gepubliceerd, lezingen gehouden enzovoort? Geef aan wanneer dit was en op welk onderwerp dat betrekking heeft. Een handige oefening om in kaart te brengen hoever je reeds in je huidige functie gegroeid bent, is om allereerst een overzicht te maken van wat je in je huidige functie moet doen, kennen en kunnen. Je kunt hierbij gebruik maken van informatie over het bijbehorend takenpakket, informatie die je uit het begeleidingsen/of beoordelingsgesprek gekregen hebt en de mening van jouw leidinggevende. Maak hiervan een lijst. Persoonlijke eigenschappen Naast kennis en vaardigheden wordt een mens ook gekenmerkt door hem typerende persoonlijke eigenschappen. Daaronder verstaan we die eigenschappen die jou typeren in je wijze van handelen en in de omgang met anderen. Je kunt deze vraag ook eens aan een collega, leidinggevende of vriend/familie voorleggen. Een leuke ontdekkingstocht! Schrijf zoveel mogelijk eigenschappen op en selecteer uiteindelijk drie eigenschappen die een positief beeld over jou geven (persoonlijke sterkten) en drie eigenschappen waarvan je vindt dat je daar minder goed op scoort (persoonlijke zwakten). 14. Wat zijn drie sterke en drie zwakke punten van jezelf? Carrière 15. Waarom heb je voor dit vak gekozen? 16. Waarom heb je voor deze organisatie gekozen? 17. Hoe ziet jouw ideale carrière er op lange termijn (0-5 jaar) uit? 18. Hoelang wil je in je huidige functie blijven? 19. Heb je een voorkeur voor een bepaalde specialisatie? 20. Wat zijn je interesses/desinteresses. 21. Wat vind je belangrijk in je werk? Vraag 21 vereist nadere uitleg. Achter ieders functioneren liggen persoonlijke waarden, overtuigingen die jij belangrijk vindt. Geef bij deze vraag aan wat jij graag in je werk wilt terugvinden.voorbeelden zijn: vrijheid (zelfstandigheid, onafhankelijkheid), persoonlijke ontwikkeling (persoonlijke groei, meer kennis), zekerheid (economische en sociale stabiliteit), avontuur (uitdaging en ervaring). Doelstellingen formuleren Op basis van voorgaande informatie, kun je een samenvatting maken van die zaken die je wilt gaan doen, bereiken, verbeteren, organiseren etc. in het komende jaar. Deze doelstellingen moeten passen bij de eisen die de organisatie in de komende 6-12 maanden aan jouw functioneren stelt. Neem in dit overzicht ook die doelstellingen mee die je in het afgelopen jaar niet hebt kunnen realiseren en doelstellingen die van belang zijn voor je persoonlijke groei en ontwikkeling. Deze Operationeel personeelsmanagement 3

4 tezamen zijn gericht op het verbeteren van je persoonlijke prestaties. In een persoonlijk gesprek met je begeleider/coach kun je de inhoud van doelstellingen afstemmen en met elkaar overeenkomen. Doelstellingen kun je verdelen naar de volgende onderwerpen: Wat wil je bereiken/verbeteren ten aanzien van: opleiding en/of stage competenties persoonlijke ontwikkeling Let erop dat alle doelstellingen en resultaten die je wilt bereiken voldoen aan de SMART-criteria (doelstellingen moeten Specifiek en Meetbaar zijn, zijn Afgestemd en Afgesproken met je begeleider/coach, Realistisch zijn en in een helder en consistent Tijdspad worden gezet.) Plannen van acties Formuleer vanuit voorafgaande doelstellingen vervolgens actiestappen om aan te geven welke mogelijkheden er zijn ten aanzien van de realiseerbaarheid. Ontdek welke belemmeringen en hinderpalen er bestaan. Kortom hoe denk jij deze doelen te kunnen bereiken, welke inspanningen moet je daarvoor leveren? Je kunt hierbij denken aan specifieke opleiding, cursus, stage, bepaalde opdrachten of klant(-en), maar ook aan ondersteuning in de vorm van coaching of begeleiding door je leidinggevende. Plan nu de activiteiten die naar jouw mening nodig zijn om de doelen te bereiken. Bedenk hoeveel tijd ervoor nodig is en bepaal een realisatiedatum. Hieronder vind je een voorbeeld van het format voor doelstellingen en acties. Evaluatie: Datum: Doel: Te ondernemen acties: Ondersteuning: Realisatiedatum: Beoordelaar: Evaluatie Halfjaarlijks en aan het einde van het jaar dient er teruggekeken te worden op wat er in het POP is afgesproken, in hoeverre doelstellingen behaald zijn. Dit dient zowel door de medewerker zelf als door de beoordelaar/leidinggevende te gebeuren. Op basis van een evaluatie van de doelstellingen, kan het POP indien nodig aangepast worden of als basis voor het volgende POP dienen. Afronding Na afronding van de gehele plan van aanpak dient het POP te worden besloten met een kader voor de betreffende goedkeuringen. Neem onderstaand kolom over in je eigen POP. Operationeel personeelsmanagement 4

5 Goedkeuring van het Persoonlijk Carrière Plan door begeleider/coach en leidinggevende: { Begeleider/Coach} akkoord:.. Datum: {Direct leidinggevende} akkoord: Datum:.. Bij wijze van betrokkenheid bij de inhoud van het definitieve POP, zet de medewerker hier zijn/haar persoonlijke akkoord. {Medewerker} akkoord:. Datum: Bron: Deloitte. Human Capital Service Center Zorg & Welzijn Operationeel personeelsmanagement 5

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer

Persoonlijk opleidingsplan. Hulpmiddelen voor de werknemer Persoonlijk opleidingsplan Hulpmiddelen voor de werknemer Elk bedrijf heeft bepaalde doelstellingen. Maar ook de werknemers van een bedrijf, jij en je collega s, hebben eigen doelen. Zoals: beter worden

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar >

Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > Bijlage I POP format Persoonlijk Ontwikkelings Plan < jaar > 0 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina. Inleiding... 2 2. Terugblik... 4 2.. Welke ontwikkelen (werk en/of privé) heb je

Nadere informatie

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden

Beoordelingscyclus: handleiding voor leidinggevenden Bij een gezond bedrijfseconomisch ondernemingsplan hoort personeelsbeleid. De beoordelingscyclus is een sturingsinstrument in personeelsbeleid. Met dit instrument geeft u sturing aan de ontwikkeling van

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken.

In gesprek. Over resultaat en ontwikkeling. Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. In gesprek Over resultaat en ontwikkeling Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. 2008 Universiteit Leiden en Eric den Heijer training, coaching, advies Aan deze brochure kunt u geen rechten

Nadere informatie

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP)

Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Versie 2.2 Het Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Instructie voor MCH medewerkers Leeswijzer Deze instructie helpt u als medewerker bij het maken van uw POP en het bespreken van uw POP met uw leidinggevende.

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Regeling Opleiding en Ontwikkeling

Regeling Opleiding en Ontwikkeling Regeling Opleiding en Ontwikkeling vastgesteld: 13 juli 2004 datum inwerkingtreding: 1 oktober 2004 2 Regeling opleiding en ontwikkeling Inhoudsopgave Pagina O. Inleiding... 4 Artikel 1. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven

Het Nieuwe Beoordelen. Door Rob Severens en Gert van Grunsven Door Rob Severens en Gert van Grunsven Inhoud Inleiding 1. Het Nieuwe Werken 4 2. Het wiel 8 3. Het afsprakengesprek 13 4. Het spaakgesprek 24 5. Het voortgangsgesprek 29 6. Het beoordelingsgesprek 34

Nadere informatie

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek

Solliciteren, een vak apart. Het sollicitatiegesprek Het sollicitatiegesprek Inleiding Je bent uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Gefeliciteerd! Dit betekent dat je echt al een veel sollicitanten achter je hebt gelaten. Een hele prestatie in deze

Nadere informatie

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen.

Binnen het functioneringsgesprek is ook ruimte om de behoefte of noodzaak van een opleiding te bespreken en daarop actie te ondernemen. Leidraad Consult over: het functioneringsgesprek Functioneringsgesprekken verlopen vaak problematisch. Zowel leidinggevenden als medewerkers zien er nogal eens tegenop en zijn achteraf teleurgesteld over

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek 1

Formulier Functioneringsgesprek 1 Formulier Functioneringsgesprek 1 Persoonlijke gegevens Naam medewerker: Personeelsnummer: Functie: Afdeling/Team: Periode voor functioneringsgesprek van / tot: Leidinggevende Naam en functie leidinggevende:

Nadere informatie

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties

o Gericht op verleden o Focus op oordelen o Eenrichtingsverkeer o Passieve bijdrage van de medewerker o Gericht op formele consequenties Het zorgen voor een goede basis. Elk bedrijf wil een goed resultaat halen. Dat lukt beter als u regelmatig met uw medewerkers bespreekt hoe het gaat, hoe dingen beter zouden kunnen en wat daarvoor nodig

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkel Plan

Persoonlijk Ontwikkel Plan Persoonlijk Ontwikkel Plan Naam medewerker : Naam leidinggevende : Datum : Persoonlijk Ontwikkelplan Pagina 1 van 12 Korte toelichting Een Persoonlijk Ontwikkeling Plan is: een gemotiveerd loopbaanperspectief;

Nadere informatie

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree

Thuisopdracht Intakeportfolio. Management in de Zorg. Associate Degree Bachelor Degree Hanzehogeschool Groningen Academie voor gezondheidsstudies Opleiding Management in de Zorg Laan Corpus den Hoorn 300 9728 JT Groningen Thuisopdracht Intakeportfolio Management in de Zorg Associate Degree

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL)

Stagebrochure. Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) 2012 Stagebrochure Postinitiële hbo-masteropleiding leraar HVO en Levensbeschouwing (HL) COLOFON Uitgave van: Stichting HVO Humanistisch centrum voor onderwijs en opvoeding Titel: Stagebrochure 2012 Postinitiële

Nadere informatie

Je gesprekken in goede banen leiden

Je gesprekken in goede banen leiden Evaluatiecycli Je gesprekken in goede banen leiden Leidraad medewerkers Inhoudstafel Inleiding... 3 Functiegesprek... 7 Planningsgesprek... 9 Functioneringsgesprek... 14 Evaluatiegesprek... 16 Deze brochure

Nadere informatie

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014

Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Sollicitatietraining Forum 30-5-2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doelen 4 Deelnemers 4 Werkvormen 4 Programma 4 Voorstellen & introductie 5 Inleiding 6 Opdracht Kwaliteitenspel 6 Theorie 7 Opdracht Sollicitatiegesprek

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen

Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Ondernemingsraadsleden op weg naar Duurzaam Meedoen Vakmensen INHOUD Inleiding 1. Waarom op reis? 5 2. Ben jij klaar voor de reis? 12 3. Reisgenoten verzamelen 16 4. Bepalen van het reisdoel 24 5. Waar

Nadere informatie

Het functioneringsgesprek

Het functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Werknemer Het functioneringsgesprek Gewoon betrokken Inhoudsopgave Inleiding... 5 Wat is een functioneringsgesprek?... 7 Waarom is een functioneringsgesprek

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Wat is leercoaching?

Wat is leercoaching? Wat is leercoaching? 2 zelfstandig sturen Leercoaching is een programma dat als doel heeft leren en ontwikkelen te stimuleren. Diegene die leert, wordt begeleid door een coach. De coach onderzoekt samen

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Essaywijzer Praktijkopleiding AA

Essaywijzer Praktijkopleiding AA Essaywijzer Praktijkopleiding AA Handleiding voor een succesvol essay Internetversie Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Hoe het werkt 4 1.1 De begeleiding 4 1.2 De procedure 4 2 Waaraan moet het essay voldoen?

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd

Handleiding. beroepsproducten. portfolio. assessment. Jaar 1. Periode 1 en 2. Communicatie Deeltijd Handleiding beroepsproducten portfolio en assessment Jaar 1 Periode 1 en 2 Communicatie Deeltijd CCOBPA01A1 en CCOBPB01A1 Monica Heikoop Mei 2012 Inleiding In deze handleiding vind je de beschrijving van

Nadere informatie