Planning en Evaluatie gespreksverslagen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Planning en Evaluatie gespreksverslagen"

Transcriptie

1 Promotietraject RU / FNWI Inleiding Planning en Evaluatie gespreksverslagen Plannings en evaluatiegesprekken (minimaal 1 x per jaar) helpen begeleider en promovendus bij het doelgericht werken en plannen. Plannings en evaluatiegesprekken in de praktijk Minimaal eenmaal per jaar wordt tussen begeleider en promovendus een evaluatie en planningsgesprek gevoerd. Voor de verslaglegging van het jaarlijkse evaluatie en planningsgesprekken tussen begeleider en promovendus zijn twee formulieren beschikbaar (beide moeten worden gebruikt/ingevuld): 1. Formulier Evaluatie afgelopen jaar waarin: de geleverde prestaties en de behaalde onderzoeksresultaten in het afgelopen jaar door de begeleider worden geëvalueerd en als afgeleide daarvan: de promovendus door de begeleider wordt beoordeeld 2. Formulier Planning komend jaar waarin de 'planning' van het onderzoek voor het komende jaar wordt besproken en vastgesteld. afspraken worden gemaakt ten aanzien van de begeleiding en/of opleiding en training. Gedurende de volledige aanstellingsperiode zullen begeleider en promovendus minstens drie keer een evaluatie en planningsgesprek houden. De eerste keer aan het eind van het eerste jaar, is tevens de Go No Go beoordeling, waarna de arbeidsovereenkomst al dan niet verlengd wordt naar vier jaar. Het tweede gesprek aan het eind van het tweede jaar en de laatste keer aan het eind van het derde/begin vierde jaar). Met promovendi die hun vierde jaar ingaan wordt in een aparte paragraaf aandacht besteed aan de voortzetting van de loopbaan na het promotietraject. De FNWI wil dat gepromoveerden een loopbaanpad kiezen dat past bij hun capaciteiten en ambities. U wordt verzocht een uitspraak te doen over de mogelijkheden voor voortzetting van de loopbaan na de promotie. Met name over de keuze tussen voortzetting van de loopbaan op het academische pad dan wel buiten de wetenschappelijke wereld moet een duidelijk standpunt door u worden ingenomen. Alle daarvoor (dus elk jaar) benodigde gespreksformulieren treft u hier in een losbladige set samengevoegd aan. Dit vergemakkelijkt het raadplegen van de in de voorbije jaren opgemaakte evaluaties en planningen, indien dit bij de voorbereiding van een volgend evaluatie en planningsgesprek nodig is. Waarom evaluatie en planningsgesprekken tussen begeleider en promovendus? De planning en begeleiding van het promotieonderzoek door promovendus en begeleider dient gericht te zijn op een afronden van het onderzoek met een promotie binnen de gestelde aanstellingstermijn van 4 jaar. Daarnaast neemt het opleiden en trainen van promovendi op vaardigheden die voor de latere beroepsuitoefening van belang zijn, een vooraanstaande plaats in tijdens de periode dat de promovendus bij de FNWI werkzaam is. Doelgericht en planmatig werken is één van die vaardigheden. Arbeidsmarktgegevens van promovendi tonen namelijk aan dat promoveren binnen 4 jaar aanmerkelijk betere kansen biedt op een baan ná promoveren. Daarnaast geven 'afnemers' van gepromoveerden bij de FNWI het signaal dat een goede begeleiding en een planmatige stijl van werken tijdens het promotieonderzoek belangrijke te verbeteren elementen zijn voor een goede uitgangspositie van promovendi op de arbeidsmarkt. Ook hebben promovendi te kennen gegeven een goede gewoonte van te willen maken werkzaamheden doelgericht en planmatig aan te willen pakken. Evaluatie en planningsgesprekken bieden begeleider en de promovendus hiervoor een hulpmiddel.

2 Promotietraject RU / FNWI EVALUATIE AFGELOPEN EERSTE JAAR 12 maanden na aanstelling: Go No Go beslissing promovendus onderzoeksinstituut promotor begeleider 1 begeleider 2 start promotietraject leerstoelgroep gespreksdatum Onafhankelijk supervisor EVALUATIE 1. Wat zijn de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar? 2. Op welke onderdelen is van de planning afgeweken c.q. is vertraging ontstaan? Wat ging er voorspoediger dan gepland? 3. Wat was de oorzaak van de afwijking c.q. vertraging en hoe is daarop gereageerd? 2

3 BEOORDELING Omschrijf zo concreet mogelijk op welke onderdelen betrokkene zich nog verder kan bekwamen c.q. naar tevredenheid functioneert. 1. Kennis en kunde: Verdieping, verbreding, overzicht, oriëntatie op het probleemveld, probleemanalyse, inzicht, scheiden hoofd en bijzaken, oriëntatie op andere disciplines Plannen en organiseren: Effectief doelen stellen, prioriteiten en benodigde acties bepalen, tijd en middelen aangeven om doelen te bereiken, voortgangsbewaking, verantwoordelijkheid nemen, inspanning leveren om voortgang in activiteiten te houden, beschikbare tijd effectief besteden Schriftelijke en mondelinge presentatie: Vlot en gestructureerd op schrift stellen, boodschap helder en to the point overdragen, afstemmen op publiek, overtuigingskracht, hoofdlijnen vasthouden, zelfbewust Persoonsgerichte vaardigheden: Leiding nemen, richting en sturing geven aan mensen, samenwerkingsverbanden tot stand brengen om een doel te bereiken, anderen overtuigen van standpunten, van anderen iets gedaan te krijgen, initiatief nemen, actief overleg opzoeken Veiligheid en ARBO: Veilig en verantwoordelijk werken in laboratoria, bij meetopstellingen en bij de computerwerkplek. 3

4 OPMERKINGEN PROMOVENDUS T.A.V. EVALUATIE AFGELOPEN EERSTE JAAR EN/OF AARD/FREQUENTIE VAN DE ONTVANGEN BEGELEIDING Zorgt je leidinggevende voor de randvoorwaarden om goed te kunnen functioneren? Ja/nee, omdat Kun je bij je leidinggevende terecht met ideeën, vragen, problemen en klachten? Ja /nee, omdat.. Stimuleert je leidinggevende de onderlinge samenwerking in de afdeling/ organisatie? Ja /nee, omdat. Andere opmerkingen, aantekeningen mbt de evaluatie van het eerste jaar: Eindoordeel na eerste jaar: Functioneert goed tot uitstekend. Promotietraject ligt op schema. Arbeidsovereenkomst kan verlengd worden naar volledige 4 jaar. Functioneert redelijk. Promovendus krijgt extra doelen en wordt daarop na drie maanden herbeoordeeld. Dan wordt bepaald of de arbeidsovereenkomst verlengd wordt naar 4 jaar of dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege af kan lopen na dit contract van anderhalf jaar. Eindbeoordeling op: Functioneert niet naar behoren en promotietraject wordt niet voortgezet. Arbeidsovereenkomst loopt van rechtswege af na anderhalf jaar. Afspraken die gemaakt worden richten zich op de inhoud van het laatste half jaar van de aanstelling. Taken gericht op afronding en begeleiding naar een volgende werkgever worden (iom P&O) afgesproken. Promotor: Begeleider 1: Begeleider 2 Onafhankelijk supervisor: Voor gezien promovendus: S.V.P. KOPIE VAN DIT FORMULIER STUREN NAAR COORDINATOR PROMOVENDI VAN UW INSTITUUT en P&O 4

5 Promotietraject RU / FNWI PLANNING KOMEND TWEEDE JAAR 12 maanden na aanstelling promovendus promotor begeleider 1 begeleider 2 start promotietraject onderzoeksinstituut leerstoelgroep gespreksdatum onafhankelijk supervisor DOEL VAN HET ONDERZOEK EN ONDERWIJS IN HET KOMENDE JAAR PLANNING VAN HET ONDERZOEK EN ONDERWIJS IN HET KOMENDE JAAR 1. Wat zijn de belangrijkste 'milestones' en resultaten voor het komende jaar? 2. Welke activiteiten moeten daarvoor volgordelijk worden verricht en wanneer moeten ze uiterlijk afgerond zijn? Datum gereed Activiteit

6 3. Welke belemmerende/vertragende factoren worden bij de realisatie van de planning verwacht? (problemen apparatuur, vertraging levering apparatuur, technische ondersteuning, problemen van wetenschappelijke aard, andere?) 4. Hoe zal hierop worden geanticipeerd of gereageerd? WENSEN KOMEND JAAR.A.V. OPLEIDING TRAINING BEGELEIDING RU cursussen en trainingen: (aankruisen wat wenselijk is) Academic Writing Advanced Conversation Management voor promovendi Onderwijs in vogelvlucht / Education in a nutshell Ontwerp en uitvoering van een promotieproject Presenteren eigen onderzoek Presentation Skills Schrijven van wetenschappelijke teksten The Art of Presenting Science Wetenschapsjournalistiek Digitale tools Inschakeling derden nodig? ( bv: inhoudelijk extra aandacht, persoonlijke coaching, P&O) Vakmatige opleiding (ook congresbezoek): 6

7 RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1. Voortgangsbesprekingen gepland op: 2. Wijze en frequentie rapportage door de promovendus: Ondergetekenden hebben overeenstemming over deze planning en afspraken: Promotor: Begeleider 1: Begeleider 2: Promovendus: S.V.P. KOPIE VAN DIT FORMULIER STUREN NAAR COORDINATOR PROMOVENDI VAN UW INSTITUUT en P&O 7

8 Promotietraject RU / FNWI EVALUATIE AFGELOPEN TWEEDE JAAR 24 maanden na aanstelling promovendus promotor begeleider 1 begeleider 2 Start promotietraject onderzoeksinstituut leerstoelgroep gespreksdatum Onafhankelijk supervisor EVALUATIE 1. Wat zijn de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar? 2. Op welke onderdelen is van de planning afgeweken c.q. is vertraging ontstaan? Wat ging er voorspoediger dan gepland? 3. Wat was de oorzaak van de afwijking c.q. vertraging en hoe is daarop gereageerd? 8

9 BEOORDELING Omschrijf zo concreet mogelijk op welke onderdelen betrokkene zich nog verder kan bekwamen c.q. naar tevredenheid functioneert. 1. Kennis en kunde: Verdieping, verbreding, overzicht, oriëntatie op het probleemveld, probleemanalyse, inzicht, scheiden hoofd en bijzaken, oriëntatie op andere disciplines Plannen en organiseren: Effectief doelen stellen, prioriteiten en benodigde acties bepalen, tijd en middelen aangeven om doelen te bereiken, voortgangsbewaking, verantwoordelijkheid nemen, inspanning leveren om voortgang in activiteiten te houden, beschikbare tijd effectief besteden Schriftelijke en mondelinge presentatie: Vlot en gestructureerd op schrift stellen, boodschap helder en to the point overdragen, afstemmen op publiek, overtuigingskracht, hoofdlijnen vasthouden, zelfbewust Persoonsgerichte vaardigheden: Leiding nemen, richting en sturing geven aan mensen, samenwerkingsverbanden tot stand brengen om een doel te bereiken, anderen overtuigen van standpunten, van anderen iets gedaan te krijgen, initiatief nemen, actief overleg opzoeken Veilig heid en ARBO: Veilig en verantwoordelijk werken in laboratoria, bij meetopstellingen en bij de computerwerkplek. 9

10 GEVOLGDE TRAINING BEGELEIDING RU cursussen en trainingen: (aankruisen wat gedaan is) Academic Writing Advanced Conversation Management voor promovendi Onderwijs in in vogelvlucht // Education in in a nutshell Ontwerp en uitvoering van een promotieproject Presenteren eigen onderzoek Presentation Skills Schrijven van wetenschappelijke teksten The Art of Presenting Science Wetenschapsjournalistiek Digitale tools Andere gevolgde cursussen / trainingen / congresbezoeken (of bv persoonlijke coaching) OPMERKINGEN ONDERZOEKER T.A.V. EVALUATIE AFGELOPEN JAAR EN/OF AARD/FREQUENTIE VAN DE ONTVANGEN BEGELEIDING Zorgt je leidinggevende voor de randvoorwaarden om goed te kunnen functioneren? Ja/nee, omdat Kun je bij je leidinggevende terecht met ideeën, vragen, problemen en klachten? Ja /nee, omdat.. Stimuleert je leidinggevende de onderlinge samenwerking in de afdeling/ organisatie? Ja /nee, omdat. Andere opmerkingen, aantekeningen mbt de begeleiding in het tweede jaar: Promotor: Begeleider 1: Begeleider 2: Voor gezien promovendus: S.V.P. kopie van dit formulier sturen naar de promovendi coördinator van uw instituut en P&O 10

11 Promotietraject RU/ FNWI PLANNING KOMEND DERDE JAAR 24 maanden na aanstelling promovendus promotor begeleider 1 begeleider 2 start promotietraject onderzoeksinstituut leerstoelgroep gespreksdatum onafhankelijk supervisor DOEL VAN HET ONDERZOEK EN ONDERWIJS IN HET KOMENDE JAAR PLANNING VAN HET ONDERZOEK EN ONDERWIJS IN HET KOMENDE JAAR 1. Wat zijn de belangrijkste 'milestones' en resultaten voor het komende onderzoeksjaar? 2. Welke activiteiten moeten daarvoor volgordelijk worden verricht en wanneer moeten ze uiterlijk afgerond zijn? Datum gereed Activiteit

12 3. Welke belemmerende/vertragende factoren worden bij de realisatie van de planning verwacht? (problemen apparatuur, vertraging levering apparatuur, technische ondersteuning, problemen van wetenschappelijke aard, andere?) 4. Hoe zal hierop worden geanticipeerd of gereageerd? WENSEN KOMEND JAAR T.A.V. OPLEIDING TRAINING BEGELEIDING RU cursussen en trainingen: (aankruisen wat wenselijk is) Academic Writing Advanced Conversation Management voor promovendi Onderwijs in vogelvlucht / Education in a nutshell Ontwerp en uitvoering van een promotieproject Presenteren eigen onderzoek Presentation Skills Schrijven van wetenschappelijke teksten The Art of Presenting Science Wetenschapsjournalistiek Digitale tools Inschakeling derden nodig? ( bv: inhoudelijk extra aandacht, persoonlijke coaching, P&O) Vakmatige opleiding (ook congresbezoek): 12

13 RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1. Voortgangsbesprekingen gepland op: 2. Wijze en frequentie rapportage door de promovendus: Ondergetekenden hebben overeenstemming over deze planning en afspraken: Promotor: Begeleider 1: Begeleider 2: Promovendus: S.V.P. KOPIE VAN DIT FORMULIER STUREN NAAR COORDINATOR PROMOVENDI VAN UW INSTITUUT en P&O 13

14 Promotietraject RU / FNWI EVALUATIE AFGELOPEN DERDE JAAR 36 maanden na aanstelling promovendus promotor begeleider 1 begeleider 2 start promotietraject onderzoeksinstituut leerstoelgroep gespreksdatum onafhankelijk supervisor EVALUATIE 1. Wat zijn de belangrijkste resultaten van het afgelopen jaar? 2. Op welke onderdelen is van de planning afgeweken c.q. is vertraging ontstaan? Wat ging er voorspoediger dan gepland? 3. Wat was de oorzaak van de afwijking c.q. vertraging en hoe is daarop gereageerd? 14

15 BEOORDELING Omschrijf zo concreet mogelijk op welke onderdelen betrokkene zich nog verder kan bekwamen c.q. naar tevredenheid functioneert. 1. Kennis en kunde: Verdieping, verbreding, overzicht, oriëntatie op het probleemveld, probleemanalyse, inzicht, scheiden hoofd en bijzaken, oriëntatie op andere disciplines Plannen en organiseren: Effectief doelen stellen, prioriteiten en benodigde acties bepalen, tijd en middelen aangeven om doelen te bereiken, voortgangsbewaking, verantwoordelijkheid nemen, inspanning leveren om voortgang in activiteiten te houden, beschikbare tijd effectief besteden Schriftelijke en mondelinge presentatie: Vlot en gestructureerd op schrift stellen, boodschap helder en to the point overdragen, afstemmen op publiek, overtuigingskracht, hoofdlijnen vasthouden, zelfbewust Persoonsgerichte vaardigheden: Leiding nemen, richting en sturing geven aan mensen, samenwerkingsverbanden tot stand brengen om een doel te bereiken, anderen overtuigen van standpunten, van anderen iets gedaan te krijgen, initiatief nemen, actief overleg opzoeken Veiligheid en ARBO: Veilig en verantwoordelijk werken in laboratoria, bij meetopstellingen en bij de computerwerkplek. 15

16 GEVOLGDE TRAINING BEGELEIDING RU cursussen en trainingen: (aankruisen welke dit jaar gedaan zijn) Academic Writing Advanced Conversation Management voor promovendi Onderwijs in in vogelvlucht // Education in in a nutshell Ontwerp en uitvoering van een promotieproject Presenteren eigen onderzoek Presentation Skills Schrijven van wetenschappelijke teksten The Art of Presenting Science Wetenschapsjournalistiek Digitale tools Andere gevolgde cursussen / trainingen / congresbezoeken (of bv persoonlijke coaching) OPMERKINGEN ONDERZOEKER T.A.V. EVALUATIE AFGELOPEN JAAR EN/OF AARD/FREQUENTIE VAN DE ONTVANGEN BEGELEIDING Zorgt je leidinggevende voor de randvoorwaarden om goed te kunnen functioneren? Ja/nee, omdat Kun je bij je leidinggevende terecht met ideeën, vragen, problemen en klachten? Ja /nee, omdat.. Stimuleert je leidinggevende de onderlinge samenwerking in de afdeling/ organisatie? Ja /nee, omdat. Andere opmerkingen, aantekeningen mbt de begeleiding in het tweede jaar: Promotor: Begeleider 1: Begeleider 2 Voor gezien promovendus: NB: Na afsluiting van het derde jaar in uw promotieonderzoek stuurt u de concept inhoudsopgave en de titel van uw proefschrift naar de promovendicoördinator van uw instituut! S.V.P. KOPIE VAN DIT FORMULIER STUREN NAAR COORDINATOR PROMOVENDI VAN UW INSTITUUT en P&O 16

17 Promotietraject RU / FNWI PLANNING KOMEND VIERDE JAAR 36 maanden na aanstelling promovendus promotor begeleider 1 begeleider 2 start promotietraject onderzoeksinstituut leerstoelgroep gespreksdatum onafhankelijk supervisor DOEL VAN HET ONDERZOEK IN HET KOMENDE ONDERZOEKSJAAR PLANNING VAN HET ONDERZOEK IN HET KOMENDE ONDERZOEKSJAAR 1. Wat zijn de belangrijkste 'milestones' en resultaten voor het komende onderzoeksjaar? 2. Welke activiteiten moeten daarvoor volgordelijk worden verricht en wanneer moeten ze uiterlijk afgerond zijn? Datum gereed Activiteit

18 3. Welke belemmerende/vertragende factoren worden bij de realisatie van de planning verwacht? (problemen apparatuur, vertraging levering apparatuur, technische ondersteuning, problemen van wetenschappelijke aard, andere?) 4. Hoe zal hierop worden geanticipeerd of gereageerd? WENSEN KOMEND JAAR T.A.V. OPLEIDING TRAINING BEGELEIDING RU cursussen en trainingen: (aankruisen wat wenselijk is) Academic Writing Advanced Conversation Management voor promovendi Onderwijs in vogelvlucht / Education in a nutshell Ontwerp en uitvoering van een promotieproject Presenteren eigen onderzoek Presentation Skills Schrijven van wetenschappelijke teksten The Art of Presenting Science Wetenschapsjournalistiek Digitale tools Inschakeling derden nodig? ( bv: inhoudelijk extra aandacht, persoonlijke coaching, P&O) Vakmatige opleiding (ook congresbezoek): 18

19 LOOPBAANASPECTEN 1. Welke ambities heeft betrokkene op het gebied van de verdere loopbaan? In welke richting zal betrokkene de loopbaan willen voortzetten na afloop van de aanstelling? 2. Welke ideeën leven bij de leidinggevende over de verdere loopbaan van betrokkene? 3. Welke acties moeten worden ondernomen die bijdragen aan het verwerven van een baan aansluitend op het dienstverband? Training/scholing RU: Loopbaanmanagement Solliciteren en Netwerken Anders: RAPPORTAGE EN VOORTGANG 1. Voortgangsbesprekingen gepland op: 2. Wijze en frequentie rapportage door de promovendus: Ondergetekenden hebben overeenstemming over deze planning en afspraken: Promotor: Begeleider 1: Begeleider 2: Promovendus: S.V.P. KOPIE VAN DIT FORMULIER STUREN NAAR COORDINATOR PROMOVENDI VAN UW INSTITUUT en P&O 19

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's)

Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Bijlage F.3 Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Planning en Evaluatie (alleen voor oio's) Inleiding Plannings- en evaluatiegesprekken (minimaal één keer per jaar) helpen begeleider en oio

Nadere informatie

De promovendus. De promovendus

De promovendus. De promovendus De promovendus. Doel van de functie. 1. Aanstelling 2. Profiel en competenties 3. Inschaling 4. Het verrichten van onderwijstaken 5. Het Opleiding en Begeleidingsplan (OBP) 6. Begeleiding van de promovendus

Nadere informatie

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep:

FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS. Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: FORMAT OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN PROMOVENDUS Naam promovendus:.. Datum indiensttreding: Leerstoelgroep: Beoogde totale duur promovendusaanstelling: jaar Het dienstverband als promovendus bestaat

Nadere informatie

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode:

interne regeling Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Trainee Research Assistents ingangsdatum 18 juni 2008 Bijlage 3 Opleidings-en begeleidingsplan OIO Naam: Afdeling: Titel promotietraject: Plan voor de periode: Toelating tot de promotie op basis van: Overige

Nadere informatie

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied

Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Show & Share 2008 Promoveren bij Hogeschool INHOLLAND Ad van Blokland, coördinator Promotieonderzoek Institute of Advanced Studies and Applied Research 1 Inhoud presentatie Waarom aandacht voor promoveren

Nadere informatie

COR visie op aanpak promotierendement

COR visie op aanpak promotierendement COR visie op aanpak promotierendement Doel van dit document In de loop van 2012 zal de Adviescommissie Organisatie en Personeelsbeleid (ACOP) starten. Een CORlid zal uitgenodigd worden om zitting te nemen

Nadere informatie

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi: Open Universiteit Nederland Opleidings- en Begeleidingsplan voor Promovendi De CAO Nederlandse Universiteiten 2007-2010, artikel 6.8 vormt de basis voor het model Opleidingsen begeleidingsplan voor promovendi:

Nadere informatie

VACATURE-INVENTARISATIE

VACATURE-INVENTARISATIE VACATURE-INVENTARISATIE Algemeen Bedrijf: Adres: Telefoon: Reden vacature: uitdiensttreding huidige functionaris overplaatsing huidige functionaris promotie huidige functionaris uitbreiding Datum ingang

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN ONDERZOEKSCHOOL IUS COMMUNE INDIVIDUEEL Faculteit :... Universiteit:... Naam promovendus:... Programma :... promotie-project :... (Beoogd) promotor :... Begeleider(s)/werkbaas

Nadere informatie

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I.

Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. Voor advies of aanvullende informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Personeelszaken van het instituut of de afdeling P&O NWO-I. BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven

Competenties op het gebied van Management en Leidinggeven P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Com puterw eg 1,3542 D P U trecht Postbus 1087,3600 BB Maarssen tel.0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 w w w.picom pany.nl servicedesk@ picom pany.nl Het PiCompany

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN

OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN VOOR PROMOVENDI DIE AANGESTELD ZIJN OP DE FACULTEIT DER RECHTSGELEERDHEID VAN DE UNIVERSITEIT LEIDEN * (zoals bedoeld in artikel 6.8 van de CAO Nederlandse Universiteiten

Nadere informatie

Formulier Jaargesprekken

Formulier Jaargesprekken Formulier Jaargesprekken Directie en afdeling : Naam medewerker : Personeelsnummer : Functie : Functieschaal : Salarisschaal en trede : Naam leidinggevende : Beoordelingsperiode : Datum afstemmings- en

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleiding 2

Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Gesprekscyclus Scholengroep Rijk van Nijmegen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 2 Hoofdstuk 2 Gesprekscyclus Opbouw De tweejarige scyclus van SGRvN - Het voortgangs - Het beoordelings 4 4 4 5 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht

Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Opleidingsreglement van de PhD-opleiding Graduate School of Natural Sciences Faculteit Bètawetenschappen, Universiteit Utrecht Versie 6 10 juli 2007 PARAGRAAF 1. ALGEMENE BEPALINGEN art. 1.1 - Toepasselijkheid

Nadere informatie

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag

Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Stappenplan bij aanstelling, functioneren, verzuim en ontslag Aanstelling/ Voorwaarden aanstelling/ Aanstelling/ voor bepaalde tijd Omzetting aanstelling/ bepaalde tijd in aanstelling/ onbepaalde tijd

Nadere informatie

Verslaglegging functionerings- en beoordelingsgesprek Vast personeel

Verslaglegging functionerings- en beoordelingsgesprek Vast personeel Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Verslaglegging functionerings- en beoordelingsgesprek Vast personeel Voor instructie en toelichting bij dit formulier en bij de voorbereiding op het gesprek:

Nadere informatie

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica 1 Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica januari 2007 Kruislaan 404 1098 SM Amsterdam Nadere invulling Benoemings- en Bevorderingseisen Wetenschappelijk Personeel Inleiding Vanaf 1

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015.

Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. Bijlage behorende bij het Sociaal Statuut Noordoostpolder 2015, aldus vastgesteld in de vergadering van het college van 24 februari 2015. VWNW- dossier Als de medewerker boventallig wordt wegens een reorganisatie,

Nadere informatie

Samenvatting. onderzoek kortheidshalve aan met de term aangestelde promovendi.

Samenvatting. onderzoek kortheidshalve aan met de term aangestelde promovendi. Samenvatting Introductie Negen jaar geleden vroeg de Universiteit Utrecht haar promovendi om een oordeel over een aantal aspecten van hun promotietraject. Lagen ze op schema, welke steun kregen internationale

Nadere informatie

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam

Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Werken en professionaliseren bij de Hogeschool van Amsterdam Professionele ontwikkeling functioneren en beoordelen creating tomorrow Inhoudsopgave Voorwoord 1 Professionele ontwikkeling 2 Jaargesprek 3

Nadere informatie

NERF HRM-implementatie augustus 2005

NERF HRM-implementatie augustus 2005 Jaargesprekscyclus NERF HRM-implementatie augustus 2005 NERF-visie op Human Resource Management (HRM) Veel organisaties kiezen ervoor om hun organisatie en de personele inrichting ervan vorm te geven volgens

Nadere informatie

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek

Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek BE SMART, VOER EEN FUNCTIONERINGSGESPREK! Checklist voorbereiding functionerings-, beoordelings- en ontwikkelingsgesprek Het jaarlijks houden van een functioneringsgesprek biedt leidinggevenden én werknemers

Nadere informatie

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n).

Uitgangspunt is dat er jaarlijks een gesprek plaats vindt tussen medewerker en leidinggevende(n). Kaderregeling gesprekscyclus PRIMAIR Onderwijs en REC stelling. De CAO PO geeft aan (artikel 9.4) dat de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren.

Nadere informatie

Maatwerkrapportage/Individueel re-integratieplan

Maatwerkrapportage/Individueel re-integratieplan Maatwerkrapportage/Individueel re-integratieplan Deel 1: Info over herplaatsingsstatus 1. Persoons- en functiegegevens Naam: Geboortedatum: In dienst sinds: Ontslagdatum per: Ingang re-integratiefase Werkzaam

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2015

Kootstra Talent Fellowship 2015 Kootstra Talent Fellowship 2015 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2015 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN

VERBETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN VERETERINGSGERICHT LEIDINGGEVEN Rob ertels 1 SITUATIE Leidinggeven aan verandering - of beter gezegd: continue verbetering - vraagt van de manager van vandaag het vermogen om zowel krachtig te sturen op

Nadere informatie

Professioneel OntwikkelingsPlan

Professioneel OntwikkelingsPlan Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie Professioneel OntwikkelingsPlan Voor instructie bij dit formulier en bij de voorbereiding op het gesprek: zie "Toelichting POP"(pagina i t/m iii). Naam:

Nadere informatie

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Modulecode: L.MIM.5687 Toetscode: T.MIM.7939 Modulenaam: Persoonlijke ontwikkeling Opleiding: Commerciële economie deeltijd Kwartiel: 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4 Verantwoordelijk docent:

Nadere informatie

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012; Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; gelet op artikel 15:1:15 van CAR-UWO gelet op de instemming op grond van artikel 27, eerste lid, WOR van de Ondernemingsraad d.d. 8 november 2012;

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen

REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen REGELING JAARGESPREKKEN Radboud Universiteit Nijmegen Op grond van het bepaalde in artikel 6.6 van de CAO Nederlandse Universiteiten stelt de werkgever in overeenstemming met het Lokaal Overleg nadere

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC)

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Protocol Werkplekleren Student ESoE Masteropleiding Science Education and Communication (SEC) Versie nov. 2009 Protocol Werkplekleren Master SEC Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk te laten

Nadere informatie

Kootstra Talent Fellowship 2011

Kootstra Talent Fellowship 2011 Kootstra Talent Fellowship 2011 Inleiding De Raad van Bestuur Maastricht UMC + heeft voor 2011 middelen ter beschikking gesteld voor talentontwikkeling onder jong wetenschappelijk talent. Deze middelen

Nadere informatie

Inleiding Introductie

Inleiding Introductie Inleiding Introductie Hora Finita: PhD management software ondersteunt de processen faciliteert onderlinge verschillen Graduate Schools op basis van input van gebruikers maatwerk mogelijk 2 Inleiding Opbouw

Nadere informatie

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2

AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 AGRIFIRM PERFORMANCE MANAGEMENT REGELING AUGUSTUS 2015, VERSIE 2015-2 INLEIDING Bij Agrifirm maken onze mensen het verschil. De missie, visie en strategische doelen van Agrifirm worden door onze medewerkers

Nadere informatie

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap

Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Kwaliteit van Goed Werkgeverschap Meting KWH-Goed Werkgeverschaplabel Rapportage opgesteld door KWH in samenwerking met EVZ organisatie-advies Bijlagen Corporatie Rotterdam, 20xx Inhoudsopgave

Nadere informatie

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel

Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijspersoneel Loopbanen in het onderwijs? Analyse van de loopbaanontwikkeling van onderwijs 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Resultaten Karin Jettinghoff en Jo Scheeren, SBO Januari 2010 2 1. Inleiding Tot voor kort

Nadere informatie

Reglement functioneringsgesprekken

Reglement functioneringsgesprekken Reglement functioneringsgesprekken 1. Inleiding Een centrale taak van het management is personeelszorg. Het functioneringsgesprek is voor het management een hulpmiddel om gestalte te geven aan personeelszorg.

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

De Universitair Hoofddocent (UHD) 5. De Universitair Hoofddocent (UHD). 1 (Associate professor) 1. Algemeen:

De Universitair Hoofddocent (UHD) 5. De Universitair Hoofddocent (UHD). 1 (Associate professor) 1. Algemeen: De Universitair Hoofddocent (UHD) 1. Algemeen a. Doelstelling van de functie b. Niveaubeschrijving functie c. Het UFO profiel van de Universitair Hoofddocent 2. De Universitair Hoofddocent bij FNWI a.

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking

Regeling gesprekscyclus UW Samenwerking Het Dagelijks bestuur van UW Samenwerking; gelet op artikel 125 van de Ambtenarenwet, artikel 33 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, artikel 13, lid 2, sub e en artikel 20, lid van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op. Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op

Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op. Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op Klantgerichtheid Klantgerichtheid Reageert direct op een klacht en stelt je niet verdedigend op Je handelt zoveel mogelijk vanuit het belang van de patiënt Je zoekt actief naar wensen/behoeften van patiënten

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd

Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd Kaderregeling gesprekscyclus VO met dienstverband onbepaalde tijd t.b.v de scholen voor VO van de Lucas 1. Kaderregeling Deze Kaderregeling gesprekscyclus geldt voor alle medewerkers voortgezet onderwijs

Nadere informatie

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008

Reglement Jaargesprekken en Beoordeling Universiteit Maastricht 2008 Het College van Bestuur heeft, overwegende dat en gelet op Reglement Jaargesprekken en Beoordeling een bewust personeelsmanagement, mede inhoudende een reglement jaargesprekken en beoordeling, van essentieel

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie

Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Onderzoeksvoorstel voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van de Onderzoeksagenda Veteranenzorg Defensie Dit formulier moet in het Nederlands worden ingevuld 1. Registratiegegevens 1a. Gegevens hoofdaanvrager

Nadere informatie

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013

Conferentie Promoveren en promotietrajecten. VU Amsterdam, 15 mei 2013 Conferentie Promoveren en promotietrajecten VU Amsterdam, 15 mei 2013 Heden en toekomst van promoveren Prof. Martin Kropff, rector Wageningen University Promoveren: wat is onveranderd? Kern: het (leren)

Nadere informatie

Persoonlijke rapportage van B. Smit

Persoonlijke rapportage van B. Smit Persoonlijke rapportage van B. Smit P E O P L E I M P R O V E P E R F O R M A N C E Computerweg 1, 3542 DP Utrecht Postbus 1087, 3600 BB Maarssen tel. 0346-55 90 10 fax 0346-55 90 15 www.picompany.nl servicedesk@picompany.nl

Nadere informatie

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd

- Gezamenlijke visie - Algemeen of specifiek - Doelstelling vastgelegd - Doel SMART geformuleerd Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Netwerkniveau / Managementniveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43

Vergelijking tussen: Functie: General Manager Dijkhuis BV Afnamedatum: :26:42 Kandidaat: Verbaan, Jan Afnamedatum: :05:43 Competentie match Score per domein Competentiescan Pagina 1 van 14 Score per schaal Competentiescan Pagina 2 van 14 Schaalscores per domein Werk Sociaal Toelichting bij de grafiek. In deze grafiek staan

Nadere informatie

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies

rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies de jonge akademie rendement van talent aanbevelingen voor motiverend en stimulerend loopbaanbeleid advies samenvatting De afgelopen jaren hebben de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW),

Nadere informatie

Procedure exit-gesprek

Procedure exit-gesprek Procedure exit-gesprek Nummer: 10.0001166 Versie: 1.0 Vastgesteld door het CMT d.d. 6 juli 2010 Instemming COR 16 september 2010 Deze procedure treedt in werking op 1 oktober 2010 doc.: pz_alle/regelingen/exit-gesprek,

Nadere informatie

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B

Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Formulier Beoordelingsgesprek Dierenartsassistent B Het beoordelingsgesprek is bedoeld om de beoordeling van het persoonlijk functioneren van de werknemer in het afgelopen jaar en de evaluatie van het

Nadere informatie

Beoordelingsgesprek Promovendus

Beoordelingsgesprek Promovendus Beoordelingsgesprek Promovendus Van de promovendus wordt gedurende ieder jaar, respectievelijk in de 10e, 22e, 34 e en 46e maand van het promotieonderzoek, een beoordeling opgemaakt. Het eerste beoordelingsgesprek,

Nadere informatie

Algemeen. Onderwijs. Promovendus. Titel project. Vraagstelling. Indien deeltijd, factor. Start aanstelling. Einde aanstelling. Promotor Promotor 2

Algemeen. Onderwijs. Promovendus. Titel project. Vraagstelling. Indien deeltijd, factor. Start aanstelling. Einde aanstelling. Promotor Promotor 2 Opleidings en begeleidingsplan promovendus UL Faculteit der Letteren Instituut Pallas P.N. van Eyckhof 3/geb. 11651 e etage Postbus 9515, 2300 RA Leiden De werkgever ziet er op toe dat een op de promovendus

Nadere informatie

AGENDA/VERSLAG FUNCTIONERINGS-, BEOORDELINGS- EN ONTWIKKELINGSGESPREK. Algemene gegevens. Naam werknemer: Datum in dienst: Datum uit dienst:

AGENDA/VERSLAG FUNCTIONERINGS-, BEOORDELINGS- EN ONTWIKKELINGSGESPREK. Algemene gegevens. Naam werknemer: Datum in dienst: Datum uit dienst: AGENDA/VERSLAG FUNCTIONERINGS-, BEOORDELINGS- EN ONTWIKKELINGSGESPREK Algemene gegevens Naam werknemer: Datum in dienst: Datum uit dienst: Functie: (volgens functiebeschrijving) Naam leidinggevende: Datum

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

Jorrit Bijkerk (differentiatie Bouwkunde) Roland Dijkhuizen (differentiatie Architectuur) Ria Wiegman (staffunctionaris onderwijs en onderzoek)

Jorrit Bijkerk (differentiatie Bouwkunde) Roland Dijkhuizen (differentiatie Architectuur) Ria Wiegman (staffunctionaris onderwijs en onderzoek) verder dan meester gezel samen optrekken in praktijkgericht onderzoek, onderwijs en promoveren (Ron de Vrieze, Ria Wiegman en studenten Jorrit Bijkerk, Roland Dijkhuizen) 19 april 2011 wie we zijn Meester

Nadere informatie

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006

Talent in eigen hand. De positie van jonge wetenschappers in Nederland. december 2006 Talent in eigen hand De positie van jonge wetenschappers in Nederland december 2006 Statement Talent in eigen hand: De positie van jonge wetenschappers in Nederland Talent heeft de toekomst. In het akkoord

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2015:16283

ECLI:NL:RBDHA:2015:16283 ECLI:NL:RBDHA:2015:16283 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 24-12-2015 Datum publicatie 21-06-2017 Zaaknummer 4557837 RP VERZ 15-15-50697 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

DE AFDELINGSFOTO. Hulpmiddelen

DE AFDELINGSFOTO. Hulpmiddelen DE AFDELINGSFOTO Onderdeel van de Jaarcyclus Methodiek aan de slag met inzetbaarheid Doel Doelstelling van de afdelingsfoto is het beschrijven van de kenmerken en het functioneren van het team en alle

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING Presenteren. www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Presenteren www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING PRESENTEREN Iedere verkoper wil zijn gehoor boeien, meeslepen zelfs, zodat zijn klanten

Nadere informatie

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst

Joe Jouw Ontwikkeling Eerst Competentiebeoordeling Kandidaat-rapportage Joe Jouw Ontwikkeling Eerst www.jouwontwikkelingeerst.nl - info@jouwontwikkelingeerst.nl - 06 46 13 63 21 Inhoudsopgave Inleiding 3 Basisgegevens van de rapportage

Nadere informatie

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan!

Trainen en opleiden. Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Trainen en opleiden Van POP-gesprek tot opleidingsplan! Direct aan de slag met opleidingsplannen, modellen, fiscale regelingen voor scholingen, procedure EVC en opleidingscriteria Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Regeling opleiding en ontwikkeling

Regeling opleiding en ontwikkeling Regeling opleiding en ontwikkeling Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het gewenst is ter uitvoering van artikel 15:1:26 en hoofdstuk 17 de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling

Nadere informatie

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum.

11/8/2016. Academisch Schrijven in het curriculum. Opzet van deze bijeenkomst. Academisch schrijven. Toepassing in curriculum. Academisch Schrijven in het curriculum Dr N. Saab, ICLON, Dr Ph. Dol, Academisch Talencentrum, Dr. J.A. Mol, Faculteit der Archeologie Opzet van deze bijeenkomst Interactief: 1. Wij geven enkele voorbeelden

Nadere informatie

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning

Voorwoord Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor de opleiding Helpende Zorg & Welzijn, niveau 2, voor de kerntaak 1: Bieden van zorg en ondersteuning op basis van een werkplanning Deze proeve sluit

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014

Sales Skills Monitor. Rapportage. johndoe@live.nl. woensdag 8 januari 2014 woensdag 8 januari 2014 Rapportage Een competentie is een samenspel van wat je weet, kunt, wilt en wat je durft. Het gaat dus om dit klavertje-vier dat een verkoper in staat stelt in concrete situaties

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen

Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Jaarverslag nuari 2013 - december 2013 ST. De Witte Hoeve Boerderijnummer: 506 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, juni 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2017:3873

ECLI:NL:RBZWB:2017:3873 ECLI:NL:RBZWB:2017:3873 Instantie Datum uitspraak 15-06-2017 Datum publicatie 28-06-2017 Zaaknummer AWB 16/10200 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Rechtbank Zeeland-West-Brabant Bestuursrecht

Nadere informatie

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015.

Activiteitenplan en begroting GMR. schooljaar 2014-2015. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Stg. St.-Christoffel Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014 2015. Datum: 1 mei 2014. Activiteitenplan en begroting GMR schooljaar 2014-2015. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Evaluatie dienstverlening

Evaluatie dienstverlening V Evaluatie dienstverlening 2 Omdat ieder project anders is SOLUTION MANAGER Waarom evalueren Evalueren heeft als doel om te leren van opgedane ervaringen die gebruikt kunnen worden bij toekomstige projecten.

Nadere informatie

Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 2015

Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 2015 Managementrapportage Cursussen Open- inschrijving Staff Development Centre 215 In 215 hebben bij het SDC in totaal 367 cursisten zich ingeschreven voor 16 cursussen. In totaal gaat het om 56 inschrijvingen.

Nadere informatie

Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009

Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009 Persoonlijk OntwikkelingsPlan 2009 Naam: 1 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Naam Datum Dienstverband Geboortedatum Afdeling Salarisschaal Maximum bereikt Ja nee Huidig salarisbedrag Max. schaalbedrag 1.1 Opleiding,

Nadere informatie

Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD)

Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Handboek Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Schooljaar 2012/2013 Handelingsgerichte Procesdiagnostiek (HGPD) Binnen Stichting Op Kop is sinds enkele jaren op alle basisscholen het handelingsgericht

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management

TRAINING. Verkoop Expert. www.inputsupport.nl. Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING Verkoop Expert www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING VERKOOP EXPERT Leerdoel De training verkoop expert is een intensieve training en geeft

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

TRAINING Time Management

TRAINING Time Management TRAINING Time Management www.inputsupport.nl Training & Opleiding, Consultancy, Coaching en Interim Management TRAINING TIME MANAGEMENT Deze ééndaagse training time management is uitermate geschikt voor

Nadere informatie

Medezeggenschap verzilveren

Medezeggenschap verzilveren Steven van Slageren Medezeggenschap verzilveren 2 maart 2010 OR-ervaring niet meenemen in je loopbaan is een vorm van kapitaalsvernietiging Medezeggenschap verzilveren Stappenplan/spoorboekje/handleiding:

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf:

Kwaliteitshandboek 5. Zelfevaluatie 5.1. Opstellen, uitvoeren en evalueren van het jaarlijks beleidsplan. Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Khb.5.1. versie 3 1/4 Beoordeeld: Jan De Bruyn Paraaf: Doel Artikel 46 1/2, 47 en bijlage 3 TOEPASSINGSGEBIED Alle medewerkers Goedgekeurd: Filip Slosse Paraaf: Geldig vanaf: 01/03/2016 VERWANTE DOCUMENTEN

Nadere informatie

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers

Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Tussen wens en werkelijkheid: carrièreperspectieven van jonge onderzoekers Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A

Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Formulier Functioneringsgesprek Dierenartsassistent A Het functioneringsgesprek is bedoeld om het persoonlijk functioneren van de werknemer te optimaliseren en eventuele knelpunten daarin te verminderen.

Nadere informatie

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo

Planmatige aanpak contracteren en evalueren. Menzis, AnderZorg en Azivo Planmatige aanpak contracteren en evalueren Menzis, AnderZorg en Azivo Versie definitief 05 oktober 2012 Ook in 2013 en 2014 wil Menzis gerichter en frequenter monitoren in hoeverre de doelstellingen,

Nadere informatie

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)?

a. Hebben de professionals die rondom een cliënt samenwerken hetzelfde doel voor (eigen werkgebied overstijgend)? Toetsingskader Verantwoorde zorg voor delictplegers met ernstige psychische en/of psychiatrische klachten (Cliëntniveau / Uitvoerend niveau); concept, 23 maart 2010 Aspect 1: Doelconvergentie De mate waarin

Nadere informatie

HOE LAAT IK MEDEWERKERS

HOE LAAT IK MEDEWERKERS MANAGEMENT Een zelfstandige medewerker is een tevreden medewerker HOE LAAT IK MEDEWERKERS ZELFSTANDIG FUNCTIONEREN? De ene mens is de andere niet. Sommigen zijn blij met een chef die aan hen geducht leiding

Nadere informatie

Stagehandleiding Master Letterkunde

Stagehandleiding Master Letterkunde Stagehandleiding Master Letterkunde Studenten van de master Letterkunde kunnen een onderzoeksstage volgen als onderdeel van hun opleiding. Voor studenten van de masterprogramma s Literair Bedrijf en Europese

Nadere informatie

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland

Onderzoeksplan. Audit Nieuw!Zeeland Onderzoeksplan Audit Nieuw!Zeeland Nicoline Craste Versie: 9-11-2009 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMENE AANLEIDING EN KADER... 3 1.2 OPDRACHT... 3 2 ONDERZOEKSKADER... 3 2.1 DOELSTELLING... 3

Nadere informatie