Het Functioneringsgesprek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Functioneringsgesprek"

Transcriptie

1 Het Functioneringsgesprek

2 Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Inleiding Een functioneringsgesprek heeft tot doel de kwaliteit van het werk te verhogen en daarnaast zorgt het voor een verhoging van de motivatie van de medewerker. Tijdens de dagelijkse werkzaamheden is er meestal niet veel tijd om dit soort zaken te bespreken. Het gevolg hiervan is, dat bijvoorbeeld irritaties tussen de bedrijfsleider en een medewerker niet worden uitgesproken, maar ook dat complimenten niet altijd worden gewisseld. Tijdens een functioneringsgesprek wordt een medewerker niet beoordeeld: ze zijn bedoeld om eens rustig een aantal onderwerpen te bespreken en via afspraken een optimaal functioneren van de medewerker te bewerkstelligen. In een functioneringsgesprek staat verbetering centraal. Samen met uw werknemer bespreekt u de huidige werkpraktijk om knelpunten op te sporen. Voor de geconstateerde problemen bedenkt u samen oplossingen. Dit met het doel om behalve het functioneren van de werknemer te verbeteren, ook de onderlinge samenwerking in de toekomst beter te laten verlopen. In een functioneringsgesprek komen meestal de volgende punten aan de orde: - de aard en het niveau van het werk - de beleving van het werk (onder andere samenwerking met collega s) - factoren die goed functioneren verhinderen - toekomstplannen Een functioneringsgesprek vindt minimaal één keer per jaar plaats. Aan een functioneringsgesprek nemen altijd twee partijen deel; een werknemer en zijn leidinggevende. De verhoudingen tussen beide partijen zijn tijdens een functioneringsgesprek gelijkwaardig; er is sprake van tweerichtingsverkeer. Als werknemer geeft u net zo uw mening en draag je suggesties aan, als je dat als leidinggevende doet. De leidinggevende maakt aantekeningen tijdens het gesprek en verwerkt dit na afloop tot een verslag. Mocht u vragen hebben over functioneringsgesprekken, bijvoorbeeld over de werkwijze van het formulier, dan kunt u contact opnemen met het ZLTO Contactcentrum via of kijk op Inhoud Werkwijze functioneringsgesprekken Voorbereiding Fasen en het verloop van een functioneringsgesprek Startfase Algemene fase Bespreekfase Afrondingsfase Verslagleggingfase... 4 Bijlage 1. Voorbeeld uitnodiging... 5 Bijlage 2. Formulier functioneringsgesprek... 6 *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van 2 dit document zou kunnen voortvloeien.

3 Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek Werkwijze functioneringsgesprekken Tips: - Wanneer besloten wordt om binnen het bedrijf te starten met functioneringsgesprekken, is het goed om de medewerkers hierover te informeren. Beleg hiervoor een aparte bijeenkomst (besteed bijvoorbeeld het werkoverleg hieraan). Ook externe adviesbureaus kunnen de medewerkers een toelichting geven op dit onderwerp. - Het is verstandig dat alle leidinggevenden vooraf een training volgen in het voeren van functioneringsgesprekken. Op deze manier kan in een veilige omgeving eens geoefend worden in het voeren van een dergelijk gesprek. De LTO Noord werkgeverslijn organiseert af en toe deze trainingen voor zeer lage tarieven. Informeer even wanneer de volgende is. 1. Voorbereiding - Kondig het gesprek op tijd aan. Geef de medewerker minstens een week voor het gesprek het formulier functioneringsgesprekken (onderdeel 3), zodat de medewerker zich voor kan bereiden. - Ga ook zelf niet het gesprek zonder voorbereiding in, maar denk na over het functioneren van de medewerker over de afgelopen periode. Gebruik als basis hiervoor het formulier functioneringsgesprekken (onderdeel 3) en het verslag van het voorgaand gesprek. 2. Fasen en het verloop van een functioneringsgesprek Het functioneringsgesprek verloopt in vijf fasen, namelijk: 2.1 Startfase - Begin om het ijs te breken en om de medewerker op zijn/haar gemak te stellen met naar iets over de thuissituatie te vragen (dit kan ook problemen opleveren als het heel slecht gaat of als er grote problemen zijn waar je geen weet van hebt) Beter is het om een onderwerp aan te snijden dat de medewerker interesseert. - Verduidelijk en licht toe wat het doel en de motivatie van het functioneringsgesprek is o wat willen we bereiken en waarom o hoe lang duurt het gesprek o op welke wijze wordt het gesprek gevoerd. 2.2 Algemene fase Kom terug op het vorige gesprek. Zijn de gemaakte afspraken gerealiseerd, zo niet, waarom niet. 2.3 Bespreekfase Bespreek de onderwerpen zoals genoemd op het formulier functioneringsgesprekken. Laat de medewerker altijd beginnen met het geven van inbreng. Discussieer met de medewerker over wederzijdse verwachtingen en zoek bij eventuele problemen met de medewerker naar voor hem uitvoerbare oplossingen en mogelijkheden. Per onderwerp vraag je de medewerker een score te geven: hoe waardeert de medewerker het onderwerp op een schaal van 1 tot 10? Geef ook zelf een score, zowel een verschil als zelfde score geeft onderwerp tot gesprek. *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van 3 dit document zou kunnen voortvloeien.

4 Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek 2.4 Afrondingsfase - Vat alle gemaakte afspraken samen; - Vraag aan de medewerker of hij zelf tevreden is met het verloop van het gesprek; 2.5 Verslagleggingfase - Maak aan de hand van gespreksnotities verslag van het functioneringsgesprek. - Vat de actiepunten uit het gesprek in een samenvatting samen onder het kopje overig - Geef de medewerker een concept. Vraag de medewerker of er opmerkingen op het verslag zijn en verwerk deze. - Laat het verslag voor akkoord ondertekenen. - Sla het verslag op in het personeelsdossier. Tips: Tips voor tijdens het gesprek DOEN: Aandachtig luisteren, eventueel aantekeningen maken Vertellen wat je zelf waarneemt en hoe je dat ervaart Vat regelmatig samen, inclusief eventuele denkfouten en tegenstrijdigheden (spiegelen); Controleer of de boodschap duidelijk overkomt; Respecteer de meningen, ideeën en gevoelens van de medewerker; Vraag, indien de medewerker daar zelf niet mee komt, om een aantal punten te noemen die hij als positief ervaart en aantal punten die hij als negatief ervaart. Neem de tijd om oorzaken van problemen te onderzoeken Stimuleer de medewerker om zelf met oplossingen te komen Maak duidelijke afspraken welke actie ondernomen gaat worden (onderwerp, wie neemt initiatief en op welke manier, ofwel wat, wie en wanneer). Een functioneringsgesprek gaat niet alleen over te verbeteren punten: geef ook altijd aan wat goed is aan het functioneren van de medewerker. Leg de resultaten en de afspraken kort en schriftelijk vast NIET DOEN: Zonder voorbereiding het gesprek aangaan Van de hak op de tak springen In de verdediging gaan bij kritiek Elkaar niet uit laten praten Vooringenomen reageren Tijdens het gesprek gestoord worden Vaag blijven U verantwoordelijk voelen voor de oplossing van problemen van de medewerker waar u zelf niets aan kunt doen Het gesprek beëindigen zonder een korte evaluatie te houden *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van 4 dit document zou kunnen voortvloeien.

5 Augustus 2010 Het Functioneringsgesprek 1. Voorbeeld uitnodiging Datum: Onderwerp: functioneringsgesprek Beste, Zoals je weet is het binnen ons bedrijf gebruikelijk om één keer per jaar met alle medewerkers een functioneringsgesprek te houden. Graag wil ik met jou een gesprek houden op om uur. Het gesprek zal ongeveer een uur in beslag nemen. Het functioneringsgesprek is een hele goede gelegenheid om te bespreken hoe het gaat op je werk, wat goed gaat, maar ook wat beter kan. Als bijlage vind je een lijst met gespreksonderwerpen. Ik raad je aan om de lijst van te voren in te vullen en en dit mee te nemen naar het gesprek. Wanneer je vooraf nog vragen hebt, aarzel dan niet om deze te stellen. Met vriendelijke groet, *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 5

6 2. Formulier functioneringsgesprek ( pagina 1/2) 1. Functioneren Waarover ben je tevreden in je functie? En wat te doen om dit zo te houden? Welke zaken zijn er na jouw laatste functioneringsgesprek in de praktijk opgepakt of verbeterd en welke niet? Waarover ben je ontevreden in je huidige functie? En wat te doen om dat te veranderen? Werkgever Is de leidinggevende tevreden over de invulling van de functie, in productiviteit, kwaliteit en inzicht? 2. Leiding Wat vind je van de algehele leiding op het bedrijf? Hoe is het contact met de leidinggevende? Werkgever Is de leidinggevende tevreden over het contact? Is de leidinggevende tevreden met de houding en instelling van de medewerker? 3. Samenwerking en sfeer Wat vind van de sfeer op het bedrijf? Wat is je eigen rol hierin? Hoe verloopt de samenwerking met andere collega s? 4. Toekomst Wat zou je willen bereiken in de toekomst of welke andere functie zou je willen vervullen? Welke opleiding, cursus of training zou je willen volgen en met welk doel? Wat wordt er afgesproken? Score m.w. (1t/m 10) Score l.g. (1 t/m 10) Score m.w. (1t/m 10) Score l.g. (1 t/m 10) Score m.w. (1t/m 10)

7 Augustus 2010 Het Fu 5. Verbeteren Welke knelpunten (klachten, irritaties) zijn er, die invloed kunnen hebben op jouw werk ofwel: Waar heb je inde praktijk last van en hoe kunnen deze knelpunten naar jouw mening opgelost worden? Is er voldoende inspraak en overleg binnen het bedrijf? En maak je hier gebruik van? Wat wordt er afgesproken? 6. Veiligheid en fysieke klachten Wordt er veilig gewerkt? Heb je wel eens te maken met fysieke of mentale klachten ten gevolge van het werk? Zijn er arbeidsomstandigheden (bijv. lawaai, veiligheid, comfort, klimaat) die naar jouw mening verbetering behoeven / verbeterd kunnen worden? Wat wordt er afgesproken? Score m.w. (1t/m 10) Score werkdrukbeleving Leidinggevende Worden de veiligheidsvoorschriften voldoende nageleefd door de werknemer? 7. Overig Welke zaken wil je in dit gesprek nog meer aan de orde stellen? *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 7

8 Augustus 2010 Het Fu *) Dit document is met grote zorg samengesteld. Desondanks aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid die uit het gebruik van dit document zou kunnen voortvloeien. 8

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd

Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd thema 70 Ondersteunen bij werk, scholing en vrije tijd 1 Inleiding Als pedagogisch medewerker jeugdzorg ondersteun je jongeren bij werk, scholing en vrije tijd. Bij de uitvoering kun je een aantal hulpmiddelen

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven

Bespreek je vak man! Waarom een goed gesprek? Een goed gesprek tussen werk nemer en werkgever over thema s als bijblijven bespreek je vak man Bespreek je vak man! Of je nou tractorchauffeur, kraanmachinist of grondwerker bent, ondernemer of werknemer, feit is dat je in een prachtige sector werkt. Natuurlijk wil je dat zo

Nadere informatie

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen:

Het gesprek is een eerste kennismaking voor beide partijen en heeft als doel een antwoord te krijgen op de volgende twee vragen: Sollicitatiegesprek De uitnodiging En dan is het zover: je wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Je bent nu door de eerste selectie heen en dat betekent in ieder geval dat je brief, CV en eventueel

Nadere informatie

Leren uit incidenten

Leren uit incidenten Leren uit incidenten Het melden, registreren en ren van agressie en geweldsincidenten bij personeel in ziekenhuizen en aanverwante instellingen Veiligezorg Stichting Arbeidsmarkt Ziekenhuizen (StAZ) Centrum

Nadere informatie

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E

Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Het betrekken van medewerkers bij de uitvoering van de RI&E Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Van evalueren kun je leren

Van evalueren kun je leren Van evalueren kun je leren Voorwoord Wie zich bezighoudt met cliëntenparticipatie doet er goed aan om van tijd tot tijd stil te staan bij de praktijk van dat moment. Cliëntenparticipatie is niet iets wat

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Aan het werk met nieuwe collega s

Aan het werk met nieuwe collega s TIP: dit is een interactieve pdf, onderstreepte woorden in de tekst zijn aanklikbaar en verwijzen naar extra informatie. Aan het werk met nieuwe collega s Een handreiking Inhoud Inleiding Binnenkort komt

Nadere informatie

HET VOEREN VAN EEN ZINVOL FUNCTIONERINGSGESPREK

HET VOEREN VAN EEN ZINVOL FUNCTIONERINGSGESPREK LEIDRAAD 7: HET VOEREN VAN EEN ZINVOL FUNCTIONERINGSGESPREK Duidelijke afspraken zorgen voor een goede samenwerking Een vlotte inwerking en socialisatie is niet alleen de zaak van de peter of meter. Een

Nadere informatie

Handleiding focusgroep onderzoek

Handleiding focusgroep onderzoek Handleiding focusgroep onderzoek In deze handleiding komt aan de orde: 1. wat een focusgroep is; 2. wanneer een focusgroep onderzoek bruikbaar is; 3. plaats van het focusgroep onderzoek in de verbeter

Nadere informatie

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers

Naast de mantelzorger. Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers Naast de mantelzorger Een metgezel voor mantelzorgers De mantel verlicht Het project De mantel verlicht is een initiatief van MOVISIE, kennis en

Nadere informatie

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd?

Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Tijdwijzer Zorg: Hoe werken we (beter) met onze tijd? Praktisch werkboek voor zorgteams Gabriëlle Verbeek Inhoud 1. Inleiding 3 2. Tijdsbeleving in de zorg 4 3. Hoe kijk je naar je tijd? 6 4. Tijdsdiagnose

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

Jongeren houden (van) werk!

Jongeren houden (van) werk! Jongeren houden (van) werk! Duurzame arbeidsparticipatie na het praktijkonderwijs Het vinden e n behouden van een baan is voor niemand makkelijk in tijden van crisis. Ook jongeren van het praktijkonderwijs

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011

BPV-WEGWIJZER: BASIS IV BPV ORGANISATIE december 2011 1 SAMENVATTING Leerbedrijven die een BPV-plaats aanbieden aan MBO-deelnemers krijgen te maken met onder andere de volgende aspecten: 1. de voorbereiding van de BPV; 2. de werving en selectie van de deelnemer

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1

Elk kind een belofte. Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten. Mei, 2011. Elk kind een belofte. Pagina 1 Elk kind een belofte Onderwijs en begeleidingsroute Basisschool Pieter Wijten Mei, 2011 Elk kind een belofte. Pagina 1 Inhoud INLEIDING... 3 Hoofdstuk 1 Pieter Wijten binnen het samenwerkingsverband...

Nadere informatie

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO

TIJD IS KOSTBAAR OVER INDIGO WELKOM BIJ INDIGO MENTALE ONDERSTEUNING DIRECT EN DICHTBIJ IEDEREEN HEEFT WEL EENS EEN PERIODE WAARIN HET NIET ZO LEKKER GAAT. VAAK KOM JE DAAR ZELF WEL WEER UIT. OOK KAN EEN HUISARTS DAARVOOR GOEDE ONDERSTEUNING

Nadere informatie

Zo zijn we aan de slag

Zo zijn we aan de slag Zo zijn we aan de slag Na 19 maart is er een procesakkoord opgesteld en een werkakkoord gesloten. In beide akkoorden wordt één ding helder: college en raad gaan anders werken. De samenleving wordt nauw

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af?

Leerpakket Wmo Competenties. Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af? Leerpakket Wmo Competenties Hoe word ik meer zichtbaar en ga ik op mensen af INHOUDSOPGAVE 1. Introductie van de competentie 3 2. Teamopdrachten 5 1. Netwerkanalyse 5 2. Pitch jouw organisatie naar de

Nadere informatie

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013

Uitvoerders onder druk. Oktober 2013 Uitvoerders onder druk Oktober 2013 Arbouw is hét kennis- en service-instituut op het gebied van arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Arbouw biedt praktische informatie, instrumenten en richtlijnen

Nadere informatie