Het Personeelsdossier

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Personeelsdossier"

Transcriptie

1 Het Personeelsdossier

2 Inleiding Dossieropbouw is ontzettend belangrijk. In een personeelsdossier wordt de arbeidsgeschiedenis van de medewerker bijgehouden. Sommige gegevens moeten verplicht in dit dossier vastgelegd worden, zoals persoonsgegevens en de arbeidsovereenkomst. Ook mutaties in deze gegevens moeten bijgehouden worden. Andere gegevens, zoals verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken, zijn handig om op te nemen. Wanneer in het dossier bijgehouden wordt hoe een medewerker functioneert en welke verbeterpunten er zijn, dan kan gestuurd worden op de ontwikkeling van een medewerker, bijvoorbeeld door middel van training en scholing. Maar het kan ook gebeuren dat het mis gaat en er eventueel ontslag volgt. In dat geval zijn functioneringsverslagen nog belangrijker. Om een ontslagvergunning bij het UWV te krijgen, moet namelijk kunnen worden aangetoond dat de medewerker niet goed functioneert door bijvoorbeeld afspraken niet na te komen. Het voordeel van het personeelsdossier is dat belangrijke gegevens over de medewerker overzichtelijk gebundeld zijn in één map. Vragen vanuit het bedrijf en van externe instanties over bepaalde personeelsgegevens kunnen, mits het dossier goed is opgebouwd, gemakkelijker beantwoord worden. Een voorbeeld hiervan is het UWV, dat in het kader van de Wet Verbetering Poortwachter inzichtelijk wil hebben, welke actie is ondernomen om de medewerker weer terug te krijgen op de werkvloer. Maar ook als een medewerker al uit dienst is, kunnen externe instanties nog om bepaalde gegevens vragen. Het is dus ontzettend belangrijk om een personeelsdossier up-to-date te houden. In dit hoofdstuk wordt een stappenplan uiteengezet voor het aanmaken en bijhouden van een personeelsdossier, waarbij iedere stap toegelicht wordt. Mocht u vragen hebben over het personeelsdossier, bijvoorbeeld of bepaalde gegevens er wel of niet in opgenomen moeten worden, dan kunt u contact opnemen met de LTO Noord Werkgeverslijn ( of Inhoud Inleiding Opbouw personeelsdossier Stamkaart Personeelsdossier Salarisadministratie Collectief personeelsdossier Vertrouwelijke gegevens Het bewaren van gegevens Ruim het dossier regelmatig op... 5 Bijlagen Bijlage 1 - Stamkaart personeelsdossier

3 1. Opbouw personeelsdossier Hoe ziet een personeelsdossier er uit? In een personeelsdossier houdt u de arbeidsgeschiedenis bij van uw werknemers. Bij de indiensttreding maakt u een dossier aan, waar u vervolgens alle gegevens in kunt bewaren. Bij het aanstellen van een werknemer gaat u er uiteraard niet van uit dat u deze weer kwijt wilt. Maar ook daarom is een personeelsdossier zo belangrijk. U houdt erin bij hoe iemand functioneert en wat voor verbeterpunten er zijn. Op die manier kunt u sturen op de ontwikkeling. Maar gaat het mis dan zijn de functioneringsverslagen nog belangrijker. UWV WERKbedrijf geeft geen ontslagvergunning af als u niet duidelijk uit het dossier aan kunt tonen waar de werknemer in gebreke blijft. Let op: Het is verboden gegevens in het dossier op te nemen over geloofsovertuiging, ras, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging, strafrechtelijke gegevens en gegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag waarvoor een verbod is opgelegd. 1.1 Stamkaart Hierop zet u in het kort de meest relevante gegevens: functie, naam, voornamen, voorletters, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer, bank- en gironummer, nationaliteit, geboorteplaats en de datum van indiensttreding. Met behulp van een stamkaart of stamblad kunt u personeelsdossiers overzichtelijk houden. Een stamkaart neemt u op in alle drie hieronder omschreven dossiervormen. Zie voor een voorbeeld stamkaart bijlage 1. De gegevens die u als werkgever hoort te bewaren zijn onder te verdelen in een personeelsdossier, een salarisadministratie en een collectief dossier. 1.2 Personeelsdossier A. Persoonlijke gegevens - Naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en plaats, huwelijkse staat - Bank- of gironummer - Sollicitatiebrief en CV - Kopieën van diploma s - Kopie van identiteitsbewijs - Sofinummer - Werkvergunning (bij een buitenlandse medewerker) B. Rechtspositie - Aanstellingsbrief - Arbeidsovereenkomst met daarin de schriftelijk vastgelegde afspraken - Arbeidstijden - Ondertekend huisreglement C. Functioneren - Functieomschrijving - Promotie - Verslagen van beoordelings- en functioneringsgesprekken - Afspraken over opleidingen - Berispingen, waarschuwingen - Loopbaanontwikkeling D Diversen - Correspondentie met medewerker - Vakantieregistratie 3

4 Tip: Maak tabbladen aan voor de verschillende onderdelen, zo is de informatie gemakkelijker terug te vinden. 1.2 Salarisadministratie In de salarisadministratie neemt u per medewerker de gegevens op die te maken hebben met loon, toeslagen, subsidies, uitkeringen e.d. Hierin bewaart u ook alle informatie en correspondentie ten behoeve van de Belastingdienst. Verder neemt u in dit dossier per medewerker de volgende gegevens of afspraken op: - Stamkaart - Salaris - Bonusregeling - Onkostenvergoedingen (telefoon, woon-/ werkverkeer, verhuiskosten etc.) - Regeling auto van de zaak - Regeling bedrijfslening - Bedrijfsspaarregeling - Kinderopvangregeling - PC-privé projectregeling - Collectieve ziektekostenverzekering - Bank- of girorekeningnummer - Loonbelastingverklaring (studenten- scholierenregeling voor jongeren) De salarisadministratie wordt meestal door u als ondernemer zelf bijgehouden, of als u dit heeft uitbesteed, door een extern administratiekantoor. 1.3 Collectief personeelsdossier In het collectieve personeelsdossier bewaart u per medewerker de volgende gegevens: - Een kopie van de stamkaarten - Ziek- en hersteld meldingen - Vakantieregistratie per medewerker 2. Vertrouwelijke gegevens In het personeelsdossier staan vertrouwelijke zaken. In verband met de privacy moet hier op zorgvuldige wijze mee omgegaan worden. Bepaal daarom wie inzage krijgt in het dossier, over het algemeen alleen uzelf en de persoon die de administratie uitvoert. Dat kan door de dossiers in een afsluitbare kast op te bergen, bijvoorbeeld op het kantoor van de bedrijfsleider. Wet bescherming persoonsgegevens Wat mag en niet mag met persoonsgegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens. Daarin staat op welke gronden de werkgever gegevens over werknemers mag verstrekken aan derden: - Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met uw werknemer heeft gesloten (bijvoorbeeld als een leasemaatschappij gegevens nodig heeft). - Als u gegevens moet verstrekken op grond van een wettelijk voorschrift (bijvoorbeeld aan de Belastingdienst). - Als de werknemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. De werknemer heeft recht inzage te verzoeken in het gebruik van zijn persoonsgegevens. U moet binnen vier weken een overzicht van zijn gegevens verstrekken. Ook moet u informatie verstrekken over het doel van de verwerking(en), de ontvangers van de gegevens en over de herkomst van de gegevens. Tip: - Stop de dossiers na gebruik meteen weer terug in de afsluitbare kast. - Wanneer een andere medewerker inzage in de dossiers wil hebben dan degene die hiervoor bevoegd zijn, dan dient dit onder toezicht te gebeuren. 4

5 3. Het bewaren van gegevens Dossieropbouw vindt plaats vanaf het moment dat een nieuwe medewerker in dienst treedt. Wanneer een bedrijf op enig moment besluit om te gaan werken met personeelsdossiers, dan moeten de gegevens gesorteerd worden van medewerkers die al aanwezig zijn en wordt bepaald wat wel en wat niet in het personeelsdossier opgeslagen wordt. Hierbij moet rekening gehouden worden met wettelijk verplichte bewaartermijnen: Wat moet er hoe lang worden bewaard? - In de regel moeten algemene gegevens uit het dossier twee jaar worden bewaard. Voor sommige gegevens geldt echter een verplichte termijn van zeven jaar. Zeven jaar Voor verschillende gegevens geldt een bewaarplicht van zeven jaar, ook als een medewerker niet meer in dienst is. Het gaat om: - persoonlijke gegevens zoals naam, adres, woonplaats en burgerlijke staat - datum van indiensttreding - salarisadministratie Vijf jaar (na einde dienstverband) De volgende papieren moeten tot vijf jaar na het einde van het dienstverband bewaard worden: - loonbelastingverklaringen (ook voor de loonbelastingverklaringen die zijn vervangen door nieuwe) - kopie van het identiteitsbewijs (ook kopieën waarvan de geldigheidstermijn verstreken is dienen bewaard te blijven) Twee jaar (na einde dienstverband) Tot twee jaar na beëindiging van het dienstverband moeten de volgende gegevens bewaard worden: - arbeidsovereenkomst - wijzigingen in de arbeidsovereenkomst - correspondentie over promotie, degradatie, benoeming, ontslag, etc. - kopie van het getuigschrift - verslagen functioneringsgesprekken - correspondentie over het (problematisch) functioneren Een jaar - sollicitatiegegevens (brief, formulier, cv, referenties, getuigschrift) Zie voor meer informatie deze link. Mocht de verwijzing niet werken, ga dan naar en zoek op trefwoord bewaartermijnen persoonsgegevens. Tip: Met de Belastingdienst kunnen schriftelijke afspraken gemaakt worden over gegevens die tot de basisgegevens behoren en over de bewaartermijn van overige gegevens. 4. Ruim het dossier regelmatig op Zeker wanneer een medewerker al meerdere jaren in dienst is, zal er waarschijnlijk een zekere dossiervervuiling optreden. Het is slim om het personeelsdossier regelmatig op te schonen, bijvoorbeeld één keer per jaar. Adreswijzigingen, conceptbrieven, verlofbriefjes, geboortekaartjes en dergelijke kunnen na een jaar verwijderd worden. TIP: gebruik voor vernietiging van persoonsgegevens een papierversnipperaar 5

6 Bijlage 1 - Stamkaart personeelsdossier Personeelsnummer: Achternaam: Voornamen: Geslacht: Geboortedatum: Adres: Woonplaats: Telefoonnummer: Bankrekeningnummer: Sofinummer: Geboorteplaats: Datum indiensttreding: 6

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen

Verwerken. Onder het verwerken verstaat de WBP elke handeling of elk geheel van handelingen 2 Deze toelichting is verdeeld in drie onderdelen: een algemene toelichting, een instructie voor het gebruik van het meldingsformulier met informatie die van belang is ná de melding en een toelichting

Nadere informatie

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon.

Persoonsgegevens Een persoonsgegeven is volgens de WBP elk gegeven over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon. ALGEMEEN De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) geeft regels voor het verwerken van persoonsgegevens. Eén van die regels is dat een geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Een goed personeelsdossier 0

Een goed personeelsdossier 0 Een goed personeelsdossier 0 Tweede druk: mei 2015 Ontwerp en opmaak: Tekstbewerking: Uitgever: The People Company Woensdrecht Jos van Calsteren Jos van Calsteren, The People Company Woensdrecht 2015 Jos

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15

INHOUDSOPGAVE. 2. Checklist Personeelsdossier: (verplichte) inhoud personeelsdossier en archivering...15 VEILIGHEIDSPLAN INHOUDSOPGAVE DE VEILIGE SCHOOL...1 VEILIGHEIDSPLAN VOOR DE VELDVESTSCHOLEN...1 HOOFDSTUK 1: PROTOCOLLEN...3 1.1 Protocol omgaan met agressie en geweld...3 1 : Preventief beleid...4 2 :

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie

FNV Bondgenoten. Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie FNV Bondgenoten Rechten en plichten bij ziekte, WIA en re-integratie Rechten en plichten_a4_2012.indd 1 03-01-13 (w1) 11:50 Rechten en plichten_a4_2012.indd 2 03-01-13 (w1) 11:50 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Spelregels second opinion

Spelregels second opinion Spelregels second opinion En/of voortzetting behandeling elders mca.nl Spelregels second opinion Als patiënt heeft u het recht de mening te vragen van een andere deskundige dan uw behandelend arts over

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM

BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM 4 BIJLAGE BIJ ARTIKEL 8: VERZUIMPROTOCOL BIJ ZIEKTEVERZUIM Als u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Verplichting naleving reglement Het is belangrijk dat u de voorschriften

Nadere informatie

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014

Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Werkwijzer Versiedatum: 23-07-2014 Welkom! Onlangs heeft u zich als werknemer bij ons (Interaction Payroll Solutions B.V., verder te noemen: Interaction) ingeschreven. Wij heten u daarom van harte welkom

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt en nu?

Arbeidsongeschikt en nu? AEGON Arbeidsongeschiktheidsverzekering Arbeidsongeschikt en nu? Als u arbeidsongeschikt raakt, heeft u veel te regelen. U bent niet alleen bezig met beter worden, maar u heeft daarnaast nog de zorg over

Nadere informatie

Wat u moet weten over privacy en klachten

Wat u moet weten over privacy en klachten Wat u moet weten over privacy en klachten Wie is volgens de wet cliënt van Jeugdbescherming west? In de privacyfolder gaat het om de rechten van de cliënt. Een cliënt is iedereen die voor hulp bij Jeugdbescherming

Nadere informatie

Detacheren: werken bij een andere werkgever

Detacheren: werken bij een andere werkgever Detacheren: werken bij een andere werkgever Een oplossing voor de re-integratie van uw zieke werknemer Ik wil meer informatie Meer informatie vindt u op uwv.nl. U kunt ook contact opnemen met UWV Telefoon

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een IVA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een IVA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken

Verzuimprotocol Stichting Verenigde Nederlandse Apotheken Wanneer u wegens ziekte niet kunt werken, houdt u zich dan aan de volgende regels. 1. Op tijd ziekmelden Meldt u zich voor aanvang van de werktijd, echter uiterlijk om 09.00 uur s ochtends telefonisch

Nadere informatie

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V.

PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. PERSONEELSREGLEMENT ADECCO PAYROLL B.V. A INLEIDING B. ALGEMENE INFORMATIE EN BEDRIJFSREGELS 1. Dienstverband 1.1 Arbeidsovereenkomst 1.2 De eerste dag 1.3 Wat is nodig voor een accurate uitbetaling van

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie

Handboek Personeelszaken

Handboek Personeelszaken Handboek Personeelszaken BioPartner Samengesteld door : Yacht Handboek Personeelszaken Onderwerpen Pagina Personeel aannemen 3 Checklist Personeelswerving 3 - Functie en overige informatie 3 - Werving

Nadere informatie

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam

Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Privacyreglement Stichting Combiwel Amsterdam Versie 3.0 Vastgesteld 24-2-2015 Evaluatiedatum 1-3-2017 Houder Servicebureau, Adviseur beleid en kwaliteit Privacyreglement Combiwel versie 3.0 Pagina 1 van

Nadere informatie

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1

Arbodossier Privacy bij ziekte. Privacy bij ziekte. De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens. Onderneming & Arbo 18-1 Privacy bij ziekte De regels uit de Wet bescherming persoonsgegevens Onderneming & Arbo 18-1 Onderneming & Arbo 18-2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1. Wettelijk kader 7 1.1 Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Ik ben langdurig ziek. Wat nu?

Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Ik ben langdurig ziek. Wat nu? Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk, dan zorgen wij voor

Nadere informatie

Inleiding Inhoud Bijlagen

Inleiding Inhoud Bijlagen Inleiding Het ziekteverzuimpercentage is een graadmeter voor de gezondheid van de organisatie. is nooit volledig te voorkomen, iedereen is immers wel eens ziek. Een hoog ziekteverzuimpercentage zegt echter

Nadere informatie

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie.

Ik ben ziek. Wat nu? uwv.nl werk.nl. Wilt u meer weten? Heeft u een werkgever? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. uwv.nl werk.nl Ik ben ziek. Wat nu? Wilt u meer weten? Vraag dan bij hem of uw bedrijfsarts om meer informatie. Kijk dan voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD

Privacy: checklist voor. de ondernemingsraad. Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag INHOUD COLLEGE BESCHERMIN G PERSOONSGEGEVENS Juliana van Stolberglaan -10 Postbus 93374 2509 AJ Den Haag TELEFOON 070 888 85 00 X 070 888 85 01 MAIL info@cbpweb.nl INTERNE T www.cbpweb.nl Privacy: checklist voor

Nadere informatie

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S

HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S HANDLEIDING V O O R V E R W E R K E R S V A N P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S W E T B E S C H E R M I N G P E R S O O N S G E G E V E N S Handleiding

Nadere informatie

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren

Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren LEER- WERKwijzer Alles wat je moet weten als je werkend gaat leren Doe je BBL? appeltje eitje met inhoud 1 ik ga werkend leren 4 1.1 Hoe kom ik aan een leerwerkplek? 4 1.2 Je moet zelf een leerwerkplek

Nadere informatie

Privacyreglement AMK re-integratie

Privacyreglement AMK re-integratie Privacyreglement Inleiding is een dienstverlenende onderneming, gericht op het uitvoeren van diensten, in het bijzonder advisering en ondersteuning van opdrachtgevers/werkgevers in relatie tot gewenste

Nadere informatie