SERR-IN. 16 mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SERR-IN. 16 mei 2014"

Transcriptie

1 SERR-IN 16 mei 2014

2 Verwelkoming Valerie Hellebuck Voorzitter SERR-Zuid-West-Vlaanderen

3 Toelichting provinciaal sectoraal werken 16 mei

4 VDAB- Sectoraal Werken Realiteit in de ww? Waarom sectoraal? Basis sectoraal werken in onze provincie? Realiteit in de samenwerking ww-cc?

5 Realiteit in de ww? Waarom sectoraal? Basis sectoraal werken in onze provincie? Realiteit in de samenwerking ww-cc? Waarom? o Duale arbeidsmarkt o Efficiëntie - beter opleidingenbeheer en planning o Beter afstemmen op wat we waar organiseren (input en afstemming regie) o Sneller inspelen op de vragen van de werkgevers

6 Waarom sectoraal? Basis sectoraal werken in onze provincie? Realiteit in de ww? Realiteit in de samenwerking ww-cc? o Sectoraal werken in cc en accountwerking o Sectorale indeling? Bouw en Hout Industrie Bagger, Transport en Logistiek Handel, Administratie, Verkoop en Ict Diensten aan personen en bedrijven (pst, groen en horeca) Zorgberoepen en Onderwijs

7 Waarom sectoraal? Basis sectoraal werken in onze provincie? Realiteit in de ww? Realiteit in de samenwerking ww-cc? o Verruiming sectoraal werken naar de werkwinkels: 01/09/2013 o Sectorale indeling van de consulenten in de werkwinkels Vacatureconsulenten en werkzoekendenconsulenten ( bemiddelaars ) zijn ingedeeld volgens sector/beroepsgroep Verschillen tussen grote werkwinkels en kleine Vorming van kleine sectorale teams Het opbouwen van een specialisatie als sectorconsulent o Screenings- en orïentatiemodel

8 Waarom sectoraal? Basis sectoraal werken in onze provincie? Realiteit in de ww? Realiteit in de samenwerking ww-cc? Screenings- en oriëntatiemodel: We zetten in op een snelle triage en toeleiding = de afstand bepalen tot de arbeidsmarkt = focus op een arbeidsmarktgericht jobdoelwit o Klanten sneller informeren over de dienstverlening van VDAB en het werken in de sector van hun keuze o Klanten zien die ons nodig hebben: o We werken zoveel mogelijk collectief o Uniform werken naar de klant toe o De info s kunnen in een werkwinkel of een opleidingscentrum doorgaan

9 Werkwinkel Werkwinkel en CC Werkwinkel Dossier Bemiddelen Automatische matching Telefonische bemiddeling 8 w e k e n Afstand tot de arbeidsmarkt bepalen: - Wil men werken in het beroep - Kan men werken in het beroep? Sectorgerichte Collectieve Screening Groep 1: bemiddelbaar Groep 2: bemiddelbaar intensieve opvolging Groep 3: jobdoelwit, competenties? verwijzen Tender Bemiddelen VDAB Competenties aftoetsen Opvolging Sluitend werken Opvolging Vacature club Sollicitatie feedback Job markt Groep 4: opleiding Opleiding (extern) Opleiding VDAB nazorg Groep 5: geen jobdoelwit oriënteren

10 Waarom sectoraal? Basis sectoraal werken in onze provincie? Realiteit in de ww? Realiteit in de samenwerking ww-cc? Werkwinkels Zuid-West-Vlaanderen o Collectieve screening: Algemene info en sectorinfo binnen 14 dagen individueel gesprek: dedicated consulent Tendering kan direct na gesprek o Organisatie jobdagen Vooral op vraag van bedrijven Meer projectgebonden dan structureel o Organisatie vacatureclubs (collectieve vacaturebemiddeling) Rond sectorspecifieke beroepen Vacatureconsulent en tb / Sollicitatieopdracht sollicitatiefeedback o Algemeen: Consulenten werken dedicated Werken samen in multidisciplinaire teams om acties te bereiken Vertrekken meer vanuit vacatures dan vanuit sectoraal werkingsmodel

11 Waarom sectoraal? Basis sectoraal werken in onze provincie? Realiteit in de ww? Realiteit in de samenwerking ww-cc? Samenwerking amb- cc: transport en logistiek o Collectieve screening: Algemene info en sectorinfo Testing voor geïnteresseerden in opleiding Individueel gesprek op zelfde dag Inzet 4 consulenten Directe tendering kan o Algemeen: Consulenten ww en cc werken samen Lerend effect Klant wordt sneller bediend en georiënteerd Screenen ook samen de arbeidsmarktreserve (per stad)

12 Bedankt

13

14 VORM-DC

15 Initiatief sociale partners (vakbonden & werkgeversorganisaties) P.C Doelstellingen: Competentie-ontwikkeling Modern HRM beleid / professionalisering Diversiteit Instroom

16 Sector Dienstencheques

17 Sector Dienstencheques

18 Sector Dienstencheques Bron: Idea Consult juli ,3%

19 Sector Dienstencheques 56% 97% 25% 20% Bron: Idea Consult juli 2012

20 Sector Dienstencheques 9

21 VORM DC & VDAB

22 Onze acties Jobmarkten Dienstencheques

23 Onze acties Workshops «Huishoudhulp» voor tenderpartners

24 Onze acties Workshops «Solliciteren bij een dienstenchequebedrijf» voor werkzoekenden(tender)

25

26 WVOK SERR IN Van sector naar JOB

27 Kunststofverwerking : Sector of niet? sectoren: of werknemers? 600 of bedrijven? - Chemie: PC Metaal: PC Voeding: PC Textiel: PC Recuperatiematerialen: PC Sociale economie

28 Kunststofverwerking: verzamelnaam voor diverse beroepen Spuitgieten Extrusie Thermovormen

29 WVOK als jonge sectororganisatie Evaluatie in : RVB wordt volledig Paritair Virtuele structuur => concrete organisatiestructuur Uitbouwen van team Vlaamse verankering: acties, beheersstructuur Inzetten op werknemersopleidingen Prioriteiten en acties koppelen aan studie StiA-SERV

30 Onderzoeksproject: STIA SERV Competentienoden in de kunststofverwerkende industrie 7 aandachtspunten uit onderzoek: Branding van sector Technische profielen Interne opleiding Groei van medewerkers Innovatie en ontwikkeling Inzetbaarheid van medewerkers Personeelsbeleid

31 Missie - Visie WVOK wil voor de kunststofverwerkende industrie: de referentie zijn op gebied van advies in vorming-onderwijs en tewerkstelling. projecten opzetten en/of ondersteunen die bijdragen tot de instroom van geschoolde werknemers. projecten opzetten en/of ondersteunen die de competenties van werknemers versterken. een bijdrage leveren tot een toekomstgerichte, innovatieve en duurzame industrie.

32 Organigram - Expertise model - Personeel WVOK - Personeel Projecten

33 CLUSTER 1 Werknemers OPLEIDINGSAANBOD BASISPRINCIPE PC 116 EN PC 207 Collectief aanbod Inrichter WVOK Niet in aanbod Fondsen voor vorming

34 CLUSTER 1 Werknemers industrie Kunststoffen Kunststoffen

35 CLUSTER 1 Werknemers DUUR FINANCIERING BEDRIJF WVOK 1ste en 2de dag 100% 0% 3de 5de dag 50% 50% 100% 6de dag en meer 0% Intersectorale samenwerkingen Geografisch - Vlaanderen Op maat = collectief Opleidingsprogramma voor-en najaar Communicatie via nieuwsbrief, mailing en verzending

36 CLUSTER 1 Werknemers RISISCOWERKNEMERS Projectaanvraag van de FOD voor sectoren die bijkomende projecten uitwerken voor de opleiding en de tewerkstelling van jongeren die behoren tot de risicogroepen voor de periode PROJECTOMSCHRIJVING Werkplekleren Doelstellingen Doelgroepen Rapportering AANSTELLING CONSULENT

37 CLUSTER 2 Werkgevers VALORISATIE Stia onderzoeksproject Resultaten als werkinstrument voor bedrijven en werknemersorganisaties. Events West- Oost BEDRIJVENCLUSTERING VTI Tielt (www.plasticsattielt.be) Hasselt TIHH Roeselare Kempen KOGEKA INDIVIDUELE ondersteuning

38 CLUSTER 3 Werkzoekenden Excellent partnerschap VDAB korte modulaire opleidingen op maat voor werkzoekenden. Excellent partnerschap = De excellente partnerschappen kunststofverwerking verenigen de materiële en technologische knowhow van de kunststofsector en bedrijven met de pedagogischedidactische expertise van onderwijs en VDAB. Op die manier komen we tot een win-win situatie met specifieke voordelen voor alle partners. Intersectoraal pilootproject: onderhoudstechnieker Inzet middelen project FOD SALK Limburg

39 CLUSTER 4 Onderwijs Centrumscholen: KTA Brugge EDUGO Oostakker KOGEKA Geel TiHH Hasselt Plastic Lab sensibilisering/branding kunststofsector Varia: Projecten 1ste graad Deelname beurzen Didactische pakketten technotrailer Leerplannen en competentieprofielen onderwijs CVO

40 BEGROTING MP WVOK vs COFIN COFINAN 51% WVOK 49%

41

42 BEGROTING MP werkzoekenden 12% BEGROTING PROJECTEN onderwijs 39% werknemers 48% werkgevers 1%

43 SERR-IN van sector naar job Vrijdag 16 mei 2014

44 Overzicht Korte sectorfoto stand van zaken bouw West-Vlaanderen Wat is fvb? Wat is Bouwkan? Partners Werking Resultaten Vragen? p. 44

45 De bouwsector in West-Vlaanderen Enkele interessante cijfergegevens p. 45

46 Bouwbedrijven in WVL kerncijfers fvb dec 2013 provincie % bedrijven # bedrijven Antwerpen 25,05% Limburg 15,15% Oost-Vlaanderen 25,38% Vlaams-Brabant 11,32% West-Vlaanderen 23,10% Totaal # -339 tov dec ,75% < 6 arb 98,60% < 50 arb Meeste tewerkstelling bedrijven 6-19 arb Grootste bedrijven = ruwbouw / kleinste = schrijnwerk p. 46

47 Waar in WVL? bouwbedrijven +19 arb bouwbedrijven +49 arb p. 47

48 Tewerkstelling : # arbeiders WVL (maart 2014) p. 48

49 Ontvangen vacatures WVL p. 49

50 Niet-werkende werkzoekenden WVL (nwwz bouw) p. 50

51 Wat is fvb? p. 51

52 Paritair Comité 124 CAO Bouw Constructiv = alle sectorale fondsen van de bouw FBZ Fonds voor Bestaanszekerheid PENSIO B Pensioenfondsen NAVB Nationaal Actiecomité voor Veiligheid in het Bouwbedrijf FVB Fonds voor Vakopleiding in de Bouwnijverheid p. 52

53 Paritaire bouworganisaties ( ) Paritair Comité Werklieden Bouwsector Commission paritaire des Ouvriers Construction (PC - CP 124) fbz-fse Constructiv fvb-ffc Constructiv navb-cnac Constructiv fbzp-fsep Constructiv Pensio B Fonds fbz fse voor bestaanszekerheid 1964 fbz fse 2007 ofp 2007 Sociale voordelen Avantages sociaux Vakopleiding Formation professionnelle Veiligheid & welzijn Sécutité & bien-ëtre Inrichter 2 e pensioenpijler Organisateur 2e pilier de pension Beheer 2 e pensioenpijler Gestion 2e pilier de pension p. 53

54 Missie, taken, financiering fvb? Missie? Goed opgeleide bouwvakkers naar de sector toeleiden Houden en mee-evolueren van goede bouwvakkers Taken? Onderzoek Coordinatie Informatie Financiering opleidingen Financiering? Patronale bijdrage op de lonen van de arbeiders Europese dossiers, BEV, p. 54

55 Opdrachten fvb-ffc Constructiv? Opdracht in 3 pijlers (CAO ) Opleiding leerplichtige jongeren Samenwerking onderwijs JLW (jongerenleerlingwezen jaar) Omscholing, doorstroming werkzoekenden ABO (alternerende bouwopleiding jaar) Beroepsopleiding VDAB Opleiding actieve arbeiders Opleiding tijdens de werkuren Weekdag Winter (1/12 31/3) Opleiding buiten de werkuren Avond Zaterdag p. 55

56 Ook nog Sectoraal outplacement Wat? Begeleiding voor ontslagen arbeiders Sectoraal gedragen (½ kost fvb ½ kost werkgever) Doel : zo snel mogelijk nieuwe job Hoe? Werkgever biedt outplacement aan, na aanvaarding dossier naar fvb, aanduiding outplacementbureau, start begeleiding p. 56

57 Ook nog BouwKan Toeleidingsproject werkzoekenden, ondersteund door bouwsector ism VDAB en steden Sector zelf in de werkwinkels Begeleiding werkzoekenden naar duurzame tewerkstelling in de bouwsector p. 57

58 BouwKan? p. 58

59 Wat? Samenwerkingsverband tussen overheden, vdab en bouwsector Gestart in Kortrijk in Roeselare in 2007 Verdere evolutie in 2014 : p. 59

60 Doel? Werkzoekenden informeren, opleiden, toeleiden en begeleiden naar een duurzame job in de bouw Voor wie? Alle werkzoekenden in West-Vlaanderen met goesting om in de bouw te komen werken Succesfactoren? Maximale dienstverlening via alle partners Aanvullend op bestaande Totaaltraject Kennis van de sector & actieve begeleiding (maatwerk) Regionale verankering (zitdagen in werkwinkels) p. 60

61 Schema totaaltraject : p. 61

62 1. Starten bij onderwijs! Info in scholen jobmarkten, Opvolging! p. 62

63 2. Vaste zitdagen in de werkwinkel! Infosessies Nwwz werkgevers Screening Registratie bij vdab Jobmatching Opleiding p. 63

64 3. Begeleiding naar werk & opvolging Ondersteuning nwwz én werkgevers Nazorg Via fvb : vervolmaking! p. 64

65 De resultaten Jaar Screening Werk totaal p. 65

66 Duurzame tewerkstelling? BouwKanners van 2011 p. 66

67 BouwKanners van 2012 p. 67

68 Stand van zaken 2014? (tem maart 2014) p. 68

69 Kenmerken BouwKanners 2013 p. 69

70 p. 70

71 p. 71

72 Tofam West-Vlaanderen Serr-In 16 mei 2014

73 Tofam West-Vlaanderen vzw West-Vlaams Tewerkstellings-en opleidingsfonds voor arbeiders uit de metaalverwerkende sector Opdracht: Tewerkstelling verhogen en opleiding bevorderen Ontstaan in 1988 en paritair samengesteld: Agoria voor de werkgevers, ACV-CSC-METEA, ABVV Metaal en ACLVB voor de werknemer Financiering; 0,18 % van de brutoloonmassa Voor bedrijven PC 111 (111.1, 111.2, niet 111.3) en zijn arbeiders met maatschappelijke zetel in West-Vlaanderen Inomis het Vlaams sectorfonds Metaal en Vormetal is het provinciaal sectorfonds metaal voor de bedienden. 1 sectorconsulent

74 Voor wie is Tofam West-Vlaanderen actief? Werknemers -> Arbeiders PC 111 die werken in West-Vlaanderen Werkzoekenden -> Alle werkzoekenden met interesse in de sector Onderwijs -> Studiegebied Mechanica-Elektriciteit Bedrijven -> Alle bedrijven PC 111 met hoofdzetel in West-Vlaanderen

75 Metaalsector in West-Vlaanderen Aantal bedrijven 970 Aantal werknemers Aantal arbeiders Sector: 27% (Vgl bouw 20%) 13% 4% 3% 0% 0% < > %

76 Metaalsector in West-Vlaanderen Het Tofambereik van de bedrijven:

77 Metaalsector in West-Vlaanderen Subsectoren: Metaalverwerking Machinebouw Elektrotechniek & elektronica Transportmiddelen Kunststoffen

78 Initiatieven voor werkzoekenden *Gratis open aanbod werkzoekende arbeiders werkzaam geweest in PC 111 -> Opleidingen: Heftruck, reachtruck, hoogwerker, rolbrug, VCA, EHBO, BA4, BA5, coaching voor de 1 e leidinggevende, basis office en basis excell -> Inschrijven via de website binnen het luik Open aanbod

79 Initiatieven voor werkzoekenden *Beroepsopleidingspremie voor werkzoekenden Wat: -Premie van 3,73 euro per opleidingsdag ( max 220 dagen) Welke opleidingen: -Erkende metaalopleidingen van VDAB -IBO binnen de sector PC 111 Procedure: - Aanvragen na afronden van de opleiding -Kantot 3 jaarnaafrondenvan de opleiding -Via het aanvraagformulierop de website van Tofam -> Gevolg: Tewerkstellingspremie als werknemer

80 Initiatieven voor werkzoekenden *Werkzoekendenproject & opleiding Tofam West-Vlaanderen -Sinds 1 april 2014 is er samenwerkingsovereenkomst met Mentor Vzw en VDAB ikv het eigen werkzoekendenproject van TWV -Doelgroep: kansengroepen -Aanbod via tweeluik metaalbad en metaalopleiding : Een metaalbad -Instroom via collectieve infosessies, minimum drie per locatie -Het metaalbadals assessmentprogramma ifvde metaalopleiding; sectorinformatie, bedrijfsbezoeken, individuele gesprekken, technische screening -In totaal 10 halve dagen in een periode van 2 weken -Telkens 2 metaalbaden van 12 deelnemers met 2 verschillende instapmomenten

81 Initiatieven voor werkzoekenden *Werkzoekendenproject & opleiding Tofam West-Vlaanderen De metaalopleiding -Opleiding ifvhet knelpuntberoep monteur-lasser, samensteller-lasser, metaalarbeider-lasser -Opstart met 14 deelnemers per opleidingssessie -Een opleidingstraject van 18 weken waarvan 12 weken technische opleiding, 4 weken stage en 2 weken algemene vorming doorheen het volledige traject -Voor de technische opleiding wordt beroep gedaan op een erkend CVO -Coaching, training en ondersteuning als rode draad door 1 vaste coach van Mentor -Mentor voorziet een nazorgtraject van 6 maanden na afronding van het opleidingstraject; jobhunting, jobmatching en jobcoaching

82 Initiatieven voor werkzoekenden *Werkzoekendenproject & opleiding Tofam West-Vlaanderen Concrete timing: -Bekendmaking en infosessies juni juli augustus - Metaalbaden in september -De metaalopleiding: oktober 2014 februari 2015 Locatie: -Waregem Kortrijk Partnerschap: TWV, Mentor en VDAB

83 Bijkomende initiatieven voor werkzoekenden -De beroepengids voor de sector Metaal & Technologie -Beroepenfilms Metaal op de website van Tofam -Jobplatform; vacaturedatabank + CV s -Tussenkomsten in outplacement -Jaarlijks event voor alle laatstejaars binnen het studiegebied Mechanica-Elektriciteit -> GP The Metal Awards 2014 op 23 mei

84 Tofam West-Vlaanderen Maatschappelijke zetel: Archipel Business Center Brugge Leopold II-laan 132 B 8000 Brugge Werkplaats sectorconsulent: Archipel Business Center Gent Tramstraat Zwijnaarde Tel: 09/ Fax: 09/ GSM: 0497/

85 SOCIAAL FONDS T R A N S P O R T E N L O G I S T I E K de Smet de Naeyerlaan Brussel Tel.: 02/ Fax: 02/

86 S O C I A A L F O N D S T R A N S P O R T E N L O G I S T I E K Het Sociaal Fonds Wat is het? Het Sociaal Fonds Transport en Logistiek (SFTL) is een Fonds voor Bestaanszekerheid, opgericht in het kader van de Wet van 7 januari 1958 betreffende de fondsen voor bestaanszekerheid. Het SFTL is bevoegd voor de ARBEIDERS en de WERKGEVERS die vallen onder de bevoegdheid van een Paritair Subcomité, ressorterend onder het Nationaal Paritair Comité voor het Vervoer en de Logistiek (PC 140): : wegvervoer en logistiek voor rekening van derden

87 S O C I A A L F O N D S T R A N S P O R T E N L O G I S T I E K Voor hoeveel arbeiders? Volgens de cijfers van de RSZ 3 de Trimester 2011 Cat. RSZ 083 Transport & Logistiek: Arbeiders Bedienden Werkgevers Antwerpen ,7% Oost-Vlaanderen ,1% West-Vlaanderen ,7% Limburg ,8% Vlaams-Brabant ,5% Henegouwen % Luik ,5% Brussel hoofdstad / Bruxelles capitale ,8% Waals-Brabant ,2% Namen 996 1,6% Luxemburg 614 1% Totaal

88 S O C I A A L F O N D S T R A N S P O R T E N L O G I S T I E K Wat doet het Sociaal Fonds? De statuten van het Sociaal Fonds voorzien 3 kerntaken: (In uitvoering van de CAO s afgesloten in het Paritair Comité) Het toekennen van aanvullende sociale voordelen aan arbeiders uit de sector Transport en Logistiek De activiteiten van het Sociaal Fonds Het stimuleren en bevorderen van vorming en opleiding Permanente vorming van arbeiders uit de sector Beroepsgerichte basisopleiding van leerlingen en werkzoekenden De werkgelegenheid en bestaanszekerheid van arbeiders uit de sector bevorderen en verbeteren

89 S O C I A A L F O N D S T R A N S P O R T E N L O G I S T I E K Beroepsgerichte basisopleiding van leerlingen en werkzoekenden in West-Vlaanderen Samenwerkingen met opleidingspartners 3 e graad BSO 3 e richting Vrachtwagenchauffeur: VTI Kortrijk en OLV Ter Duinen Zeebrugge Deeltijds BSO module Distributie: 3 CDO s Roeselare, Kortrijk en Poperinge 7 e Specialisatiejaar BSO Logistiek: Technisch Instituut Sint-Vincentius Torhout 3 e graad BSO richting kantoor/verkoop module Logistiek: 10 scholen (NIEUW) Volwassenenonderwijs vrachtwagenchauffeur en logistiek: CVO VIVO Kortrijk en CVO Roeselare VDAB vrachtwagenchauffeur en logistiek: CC LAR Rekkem en CC Oostende

90 S O C I A A L F O N D S T R A N S P O R T E N L O G I S T I E K Concrete acties Het SFTL stelt nationaal 139 voertuigen ter beschikking (trekker-opleggers, vrachtwagenaanhangwagens, vrachtwagen-wipkarren, vrachtwagens, één bestelwagen) neemt de kost voor verzekering, onderhoud en reparatie voor haar rekening stelt didactisch materiaal ter beschikking organiseert studiedagen voor leerkrachten sensibiliseert haar bedrijven faciliteert samenwerking tussen de opleidings- en externe partners

91 S O C I A A L F O N D S T R A N S P O R T E N L O G I S T I E K VDAB - IBO-Raamakkoord voor beroepschauffeurs Sectorale regeling inzake de opleidingsmaatregel individuele beroepsopleiding van de Vlaamse Overheid (VDAB) Voor werkzoekende kandidaat-beroepschauffeurs (met rijbewijs B, C of CE al dan niet met vakbekwaamheid) die onvoldoende ervaring hebben om onmiddellijk als volwaardig chauffeur in dienst te kunnen treden Vormelijke aspecten: sectorspecifieke vergoedingen, richtperiode 9 of 13 weken, arbeidstijd, e.d. Weinig ondersteuning inhoudelijke aspecten

92 S O C I A A L F O N D S T R A N S P O R T E N L O G I S T I E K Project IBO, PFI, FPI(-e), IBU Samenwerking VDAB, FOREM, Bruxelles Formation & Actiris en Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft Opmaak opleidingsprogramma s per transportniche Algemene competenties vrachtwagenchauffeur + specifieke competenties per niche Gekoppeld aan opleidingsacties Testcase nationaal distributietransport Maatwerk blijft mogelijk

93 S O C I A A L F O N D S T R A N S P O R T E N L O G I S T I E K Peterschapsopleiding Voor ervaren werknemers Tweedaagse opleiding (inhouse of open sessie) Interactief en praktijkgericht Komt o.a. aan bod: Hoe een vertrouwensband opbouwen Hoe een nieuwe collega begeleiden Hoe instructies geven Hoe evalueren en feedback geven Hoe omgaan met conflictsituaties

94 S O C I A A L F O N D S T R A N S P O R T E N L O G I S T I E K Peterschapsopleiding Voor ervaren werknemers Sinds 2003: 61 sessies (40 open en 21 in-house sessies) > 650 chauffeurs zijn opgeleid 50% is +45 jaar RSZ korting voor mentoren, betaald educatief verlof Er is nu ook een peterschapsopleiding voor logistieke arbeiders Meer info op

95 Netwerkreceptie

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse

Activiteitenverslag. Vormingsinitiatief. van de Ant werpse Activiteitenverslag 2010 Vormingsinitiatief v o o r B e d i e n d e n van de Ant werpse Meta alnijverheid Inhoud VIBAM Activiteitenverslag 2010 1 Kennismaking 3 1.1 Sectoraal initiatief voor opleiding

Nadere informatie

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk

RTC Netwerk. Jaaractieplan 2013. Projectgroep: 00 Interne werking RTC Netwerk Budget RTC: 198.000,00. Projectnaam: 00 Interne werking RTC Netwerk Projectgroep: 00 Interne werking Budget RTC: 198.000,00 Cofinanciering: 0,00 0,00% 198.000,00 Projectnaam: 00 Interne werking mag voor de eigen werking die bestaat uit enerzijds (niet projectgebonden)

Nadere informatie

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap

Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Maatpakbegeleiding werkzoekenden naar ondernemerschap Viona-oproep voor een studieopdracht, 12/12/2013 Op verzoek van: Vlaamse overheid Departement Werk en Sociale Economie Albert II-laan 35, bus 20 1030

Nadere informatie

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels. - De deadline voor de nieuwsbrief van maart 10 is maandag 8 maart 10.

De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels. - De deadline voor de nieuwsbrief van maart 10 is maandag 8 maart 10. De nieuwsbrief van het Antwerpse toeleidingsnetwerk van de werkwinkels INHOUD 1. Nieuws van Antone 2. Infosessies 3. Opleidingen 4. Vacatures 5. In de kijker: Pendelbusproject 6. Actueel 7. Colofon 1.

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Memorandum 2014 Gewest Brussel

Memorandum 2014 Gewest Brussel Memorandum 2014 Gewest Brussel Ref. 20133144 versie januari 2014 1 Inhoudstafel Memorandum 2014 3 A. Inzetten op vraaggestuurde maatregelen om levenslang leren te bevorderen 6 A. Het systeem van de opleidingscheques

Nadere informatie

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving

2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen. 2.1 Algemene beschrijving Wegwijs Herstructureringen 2 Collectief ontslag zonder vervroegd brugpensioen 2.1 Algemene beschrijving Algemene beschrijving Deze regeling geldt voor werkgevers die overgaan tot collectief ontslag, maar

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw

Jaarverslag 2011. Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Inburgering Gent Kom-Pas Gent vzw Jaarverslag 2011 Kom-Pas in 2011 1 Inhoud Kom-Pas in 2011... 01 Voorwoord... 03 Visie en Missie... 04 Inburgering voor Dummies... 05 De doelgroep... 05

Nadere informatie

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector

Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Actieplan 3.0 Werk maken van werk in de zorg- en welzijnssector Inhoud INLEIDING...3 VISIE OP BASIS VAN ACTUELE SITUATIE...4 RESULTATEN ACTIEPLAN 1.0 EN 2.0...7 De campagne...7 Een zorgjob ik ga ervoor...7

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3

INHOUDSTAFEL. 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 HET GENERATIEPACT INHOUDSTAFEL 1. Meer jongeren tewerkstellen... 3 2. Actief ouder worden... 5 2.1. Inleiding... 5 2.2. Nieuwe houding en praktijk... 5 2.3. Vorming en opleiding... 7 2.4. Herstructureringen

Nadere informatie

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening...

1. Ontstaan en doelstellingen... 4. 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4. 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5. 4. dienstverlening... Overzicht Flanders Care legislatuur 2009-2014 INHOUD 1. Ontstaan en doelstellingen... 4 2. Uitdagingen voor de gezondheidszorg... 4 3. Zorgvernieuwingsplatform... 5 4. dienstverlening... 6 Innovatiecentrum...

Nadere informatie

Maak van taal werk! Van drempel tot springplank Werken aan een interactieve samenleving voor en door de provincie Een goede taalvaardigheid maakt mensen sterker. Zeker op de werkvloer is het belang van

Nadere informatie

RealDolmen zoekt 40 young graduates

RealDolmen zoekt 40 young graduates Op zoek naar nog meer jobs? Surf naar Jobat.be RealDolmen zoekt 40 young graduates IT-dienstenleverancier RealDolmen wil in september veertig pas afgestudeerde informatici laten starten in zijn acaddemict-traject.

Nadere informatie

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oproep Werkzoekenden naar Ondernemerschap Pagina 2 Operationeel Programma ESF Vlaanderen 2014-2020 Fiche oproep 314 Werkzoekenden naar Ondernemerschap Prioriteit uit OP: 1 loopbaanbeleid curatief investeringsprioriteit 8iii Ondernemerschap De fiche van

Nadere informatie

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen.

Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Vacature: VDAB zoekt 1 contractuele Opleidingsmanager in de graad van auditor voor de Competentiecentra in de provincie Oost-Vlaanderen. Leidinggeven bij VDAB Contextinformatie over VDAB en de afdeling

Nadere informatie

Vergrijzing zorgt voor groot tekort aan chauffeurs

Vergrijzing zorgt voor groot tekort aan chauffeurs ZATERDAG 2 8 SEP TEMBER T/M VRIJDAG 4 OKTOBER 201 3 www.jobat.be Voor de job van je leven SPECIAL transport & logistiek 80.000 werknemers in transport en logistiek Vergrijzing zorgt voor groot tekort aan

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen.

JAAR- VERSLAG 2013. zoals je t zelf zou doen. JAAR- VERSLAG 2013 Thuiszorg zoals je t zelf zou doen. 1 DE ALGEMENE VERGADERING IS SAMENGESTELD UIT DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, AANGEVULD MET VOLGENDE PERSONEN: Griet Coppé Martine Coppejans Ignace

Nadere informatie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie

Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Diversiteitsproject Duurzame tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap Welk beleid voeren de bedrijven? Finale versie Projectcoördinatie Prevent An Rommel Marthe Verjans Jenna Gailly Partners

Nadere informatie

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst

Competentiebilan. Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst Het competentiebilan: een instrument voor de toekomst 1 Voorwoord Competentiebilan RESOC Kempen en VDAB geloven, samen met de partners die bij de ontwikkeling van het competentiebilan betrokken waren,

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie

Opleidingsbrochure 2015

Opleidingsbrochure 2015 2015 Inhoud Gaan voor opleiding in de BW... 1 Aanbod voor monitoren en omkaderingspersoneel... 2 Basismodule voor monitoren: een competentiegerichte benadering... 3 Verdiepingsmodules in open aanbod...

Nadere informatie

Get inspired en GA ERVOOR Vlaanderen gaat ervoor!

Get inspired en GA ERVOOR Vlaanderen gaat ervoor! Get inspired en GA ERVOOR Vlaanderen gaat ervoor! 20/02/20134 - Brussel InterProvinciaal Overleg Promotie Zorgberoepen 1 Enkele praktische tips Graag GSM s geluidsloos zetten Goede ideeën twitteren mag

Nadere informatie

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden

Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden resultaten 2014 Grenzeloze kansen voor werk mogelijkheden voor Scheldemond 2 inhoudstabel Inleiding 4 1 I Informatie 7 Grensinfopunt Scheldemond 8 Grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden 10

Nadere informatie

houdende de werk- en zorgtrajecten

houdende de werk- en zorgtrajecten stuk ingediend op 2442 (2013-2014) Nr. 1 31 januari 2014 (2013-2014) Voorstel van decreet van de heer Bart Van Malderen en de dames Sonja Claes, Goedele Vermeiren, Güler Turan, Katrien Schryvers en Helga

Nadere informatie

Meer winkels maar steeds minder zelfstandige handelaars

Meer winkels maar steeds minder zelfstandige handelaars Op zoek naar nog meer jobs in West-Vlaanderen? Surf naar Jobat.be/West-Vlaanderen Let s talk Onze adviseurs luisteren graag naar uw verhaal voor het gepaste advies Reporter ter plaatse Wilt u adverteren?

Nadere informatie

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning

Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning BELEIDSTEAM PREVENTIEVE GEZINSONDERSTEUNING, KIND EN GEZIN Evaluatie van het decreet opvoedingsondersteuning Benedikte Van den Bruel en Ellen Blancke Versie, oktober 2010 1 1. INLEIDING... 3 2. WERKING

Nadere informatie