PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER semester 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER semester 7"

Transcriptie

1 PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER semester 7 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: Fax:

2 1. VOORAF OVERZICHT EN TIMING OPDRACHTEN DIDACTISCHE STAGE Voor de afstudeerstage... 7 Opdracht 1: jij als leraar Tijdens de ingroei... 9 Opdracht 2: beginsituatie van de school... 9 Opdracht 3: observatie van de vakmentor en participatiestage... 9 Opdracht 4: volgopdracht Tijdens de doe-stage Opdracht 5: observatie van medestagiairs Opdracht 6: onderwijsbehoeften in kaart Opdracht 7: zelfreflectie in het midden van de stage Opdracht 8: leren van elkaar Opdracht 9: de leerkracht leert Opdracht 10: zelfreflectie op het einde van de stage DOELGROEPENSTAGE Opdracht 11: eerste ervaringen met de doelgroep Opdracht 12: reflectie op de doelgroepenstage Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

3 1. VOORAF Intussen ben je al vertrouwd met het groeidossier. Je weet uit de voorbije jaren dat jij voor een groot deel zelf verantwoordelijk bent voor je leer- en groeiproces. Tijdens PR3 Afstudeerstage wordt de verantwoordelijkheid om je leerproces in goede banen te leiden nog groter dan tijdens de voorbije praktijkmomenten van de opleiding. Op deze manier leer je aanvoelen dat het leerproces om een goede leraar te worden nooit af is. We helpen je vaardigheden ontwikkelen die levenslang leren professioneel kunnen ondersteunen. De afstudeerstage bestaat uit: - didactische stage (8 weken secundaire school; studenten BR en PK lopen stage in externe organisaties) - doelgroepenstage (2 weken BuSO of OKAN; studenten LO lopen stage in het basisonderwijs, studenten MO lopen stage in het basisonderwijs, het deeltijds kunstonderwijs of een jeugdmuziekatelier.) Aangezien jouw opdrachten basismateriaal vormen voor de begeleiding door je stagebegeleider tijdens je afstudeerstage, bezorg je alle opdrachten op de voorziene tijdstippen aan je stagebegeleider. Indien dit niet gebeurt, kan de stage als onvolledig beschouwd worden. Dit kan gevolgen hebben voor het al dan niet behalen van een credit voor PR3 Afstudeerstage. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

4 2. OVERZICHT EN TIMING OPDRACHTEN Didactische stage VOOR DE START van de didactische stage Opdracht 1 = jij als leerkracht o als voorbereiding op het kennismakingsgesprek (16/10/2017) met de stagebegeleider en de medestagiairs TIJDENS DE INGROEIWEEK van de didactische stage (23/10 27/10/2017) Opdracht 2 = beginsituatie van de school Opdracht 3 = observatie van de vakmentor en participatiestage Opdracht 4 = volgopdracht TIJDENS de didactische stage Opdracht 5 = observatie van medestudenten o vanaf de tweede stage (eerste doe-stage, vanaf 6/11/2017) Opdracht 6 = onderwijsbehoeften in kaart o start tijdens de 3 e (13/11/2017) o wordt besproken tijdens het 1 e feedbackgesprek (midden stage) Opdracht 7 = zelfreflectie in het midden van de stage o aan de hand van de competentiegerichte standaard voor praktijk o als voorbereiding op het feedbackgesprek met je stagebegeleider in het midden van de stage (in de derde of de vierde stage) Opdracht 8 = leren van elkaar o als voorbereiding van het groepsgesprek met medestagiairs o.l.v. de stagebegeleider (in de derde, vierde, vijfde of zesde stage) Opdracht 9 = de leerkracht leert o voer je uit in de derde, vierde, vijfde of zesde stage Opdracht 10 = zelfreflectie op het einde van de stage o aan de hand van de competentiegerichte standaard voor praktijk o als voorbereiding op het feedbackgesprek met je stagebegeleider op het einde van de stage (in de zevende of de achtste stage) Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

5 Doelgroepenstage Opgelet: studenten LO of MO hebben een verplichte invulling vanuit de betrokken vakgroep. Alle informatie, begeleiding en beoordeling gebeurt door de vakgroep. Opdracht 11 = eerste ervaringen met de doelgroep o maak je op het einde van de eerste stage (08/01 12/01/2018) Opdracht 12 = reflectie op de doelgroepenstage o als voorbereiding van het reflectiemoment met de medestagiairs en je stagebegeleider (op het einde van de tweede, 15/01 19/01/2018) Op de volgende bladzijde vind je de timing van de opdrachten in een schema. Veel succes! De praktijkcoördinatie Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

6 Opdracht 12: reflectie op de doelgroepenstage Opdracht 11: eerste ervaringen met de doelgroep Opdracht 10 : zelfreflectie op het einde van de stage Opdracht 7: zelfreflectie in het midden van de stage Opdracht 2: beginsituatie school Opdracht 3: observatie van de vakmentor Opdracht 4: volgopdracht Opdracht 1: jij als leerkracht /10 23/10 30/10 06/11 13/11 20/11 27/11 04/12 11/12 18/12 25/12 01/01 08/01 15/01 DIDACTISCHE STAGE DOELGROEPEN 0 1 Herfst Kerst Kerst 9 10 Opdracht 5: observatie van medestagiairs Opdracht 6: onderwijsbehoeften in kaart Opdracht 8: leren van elkaar Opdracht 9: de leerkracht leert Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

7 3. DIDACTISCHE STAGE 3.1. Voor de afstudeerstage Opdracht 1: jij als leraar Het beeld van je eigen stageprestaties binnen PR1 en PR2 scherp stellen. De eigen sterktes en zwaktes i.f.v. de basiscompetenties en de attitudes voor een beginnend leraar voor de start van de afstudeerstage expliciteren. Suggesties formuleren van hoe je je sterktes en talenten kunt inzetten om werkpunten aan te pakken. Concrete stappen formuleren om deze suggesties tijdens de afstudeerstage uit te proberen. Eén of meerdere professionaliseringssessies selecteren in functie van je persoonlijke groei tot beginnend leraar. Opdrachten als voorbereiding op het kennismakingsgesprek: 1. Neem de laatste opdrachten van je groeidossier van PR1 en PR2 waarin je over jezelf reflecteerde ten opzichte van de competentiegerichte standaard voor praktijk. Jouw reflectie werd toen aangevuld met de feedback van je vakmentor of stagebegeleider. Lees deze opdrachten uit je vorige groeidossiers grondig door. 2. Neem het talentenprofiel 1 dat je opstelde tijdens het coachingstraject binnen PR2. Actualiseer je CV en verwerk hierin je sterke vaardigheden / talenten. Hier kan je tips nalezen voor het opstellen van een goed CV. Mail je CV en talentenprofiel door naar je stagebegeleider voor het kennismakingsgesprek. Vul je groeidossier aan met een kopie van je CV en talentenprofiel. 1 Je vindt op Chamilo een alternatieve opdracht talentenprofiel indien je de trajectcoaching in NIET volgde. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

8 Opdrachten tijdens het kennismakingsgesprek (16/10/2017, 17u30 tot 19u): 1. Je neemt de beoordelingen en de feedbackdocumenten van PR1 en PR2 grondig door. Deze vind je terug in het stagedossier dat je inkijkt tijdens het kennismakingsgesprek. 2. Noteer op basis van je eigen reflecties en de informatie uit het stagedossier de vaardigheden en/of attitudes waar je sterk in bent en motiveer grondig waarom. Gebruik hierbij de competentiegerichte standaard voor praktijk. 3. Noteer op basis van je eigen reflecties en de informatie uit het stagedossier de vaardigheden en/of attitudes waarin je extra wil groeien tijdens de afstudeerstage. Gebruik ook hierbij de competentiegerichte standaard voor praktijk. Motiveer grondig en beschrijf hoe je je talenten hierbij kan inzetten. 4. Bekijk het aanbod professionalisering praktijk en bepaal welke sessie(s) een meerwaarde bieden aan je professionele ontwikkeling. Je bent verplicht om minimaal 1 sessie te volgen. Duid deze sessie(s) aan op het formulier dat je tijdens het kennismakingsgesprek met je stagebegeleider ontvangt. Je stagebegeleider bekijkt je keuze en kan zelf ook nog één of meerdere sessies voorstellen die voor jou zinvol kunnen zijn. Na de goedkeuring door je stagebegeleider schrijf je je in voor de geselecteerde sessies professionalisering praktijk. Je bent verplicht deze te volgen. Tijdens de stage kan je ook nog steeds kiezen om één of meerdere sessies te volgen. Bezorg een document met de gekozen professionaliseringssessies aan de stagebegeleider. Vul je groeidossier aan met: - de beschrijving en de motivatie van de vaardigheden en de attitudes waar je sterk in bent, - de beschrijving en de motivatie van de vaardigheden en de attitudes waaraan je wil werken tijdens de afstudeerstage, - een kopie van het document met de professionaliseringssessies. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

9 3.2. Tijdens de ingroei Opdracht 2: beginsituatie van de school De relevante kenmerken van de beginsituatie m.b.t. de school, de klas en de leerlingen inventariseren. Opdracht: Verzamel tijdens de ingroei zoveel mogelijk informatie omtrent de beginsituatie. Deze informatie heb je nodig om je lessen goed voor te bereiden. Maak een verslag van de informatie die je verzamelt. Document: Kijkwijzer PR3 Leidraad verkennen beginsituatie Vul je groeidossier aan met: - de beschrijving van alle relevante gegevens van de beginsituatie die je verzamelt tijdens de ingroei. Opdracht 3: observatie van de vakmentor en participatiestage TIP: Observeren leer je door het veel te doen. Dat betekent bewust kijken, luisteren en aanvoelen. Het is belangrijk om dat zo onbevangen mogelijk te doen en niet meteen te oordelen. Dingen zijn soms anders dan ze lijken. Een relevante observatievraag formuleren. Actief observeren i.f.v. de gestelde observatievraag. Een observatieverslag schrijven. Actief participeren bij de les die de vakmentor geeft. Van de opdrachten en de taken die uitgevoerd werden bij de participatiestage een verslag schrijven. Op een constructieve manier verwoorden wat geleerd werd tijdens de observatie of het participeren. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

10 Opdrachten: 1. Observeer tijdens de ingroei voor elk vak 3 lessen bij de vakmentor. Voor elke observatie stel je een observatievraag vast zodat je gericht kan observeren. Je maakt van de observatie een verslag. Hiervoor gebruik je het sjabloon dat als bijlage bij het groeidossier is toegevoegd (Chamilo). Je noteert ook telkens wat je geleerd hebt uit het observeren. 2. Vraag voor elk vak aan de vakmentor of je hem of haar kan assisteren bij 3 lessen die zij geven. Stel enkele mogelijkheden voor (oefeningen van leerlingen bekijken, een groepje leerlingen begeleiden, een eenvoudige instructie geven ). Je noteert je bevindingen op het sjabloon dat voorzien is bij het groeidossier (Chamilo). Je noteert ook telkens wat je geleerd hebt bij het participeren. Documenten: Kijkwijzer PR3 Leidraad voor lesobservatie. Sjabloon: PR3 Observatie vakmentor Sjabloon: PR3 Participatiestage Vul je groeidossier aan met: - minstens 6 observaties van vakmentoren (3 per vak), - minstens 6 verslagen van lessen waarbij je participeerde (3 per vak). Opdracht 4: volgopdracht Een objectief verslag schrijven van een lesobservatie. Na de lesobservatie enkele mogelijke interpretaties koppelen aan wat geobserveerd werd. Bij zichzelf herkennen wat het verschil is tussen het noemen van feiten en het geven van een mening bij het beschrijven van gedrag van leerlingen en leerkrachten. Verschillende soorten acties van leerkrachten om een aangenaam leer- en werkklimaat voor leerlingen te creëren, herkennen. Opdrachten: 1. Observeer tijdens één dag (of 2 halve dagen) een specifieke klas. Je observeert de leerlingen bij verschillende vakken en leerkrachten. Je zal verschillende manieren zien waarop leerlingen zich gedragen en ook verschillende manieren zien waarop een leerkracht zijn onderwijs organiseert. Elke leerkracht neemt zijn eigen acties om een ideaal leer- en werkklimaat voor de leerlingen te creëren. Noteer zo objectief en feitelijk Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

11 mogelijk wat er gebeurt in de klas. Schrijf indien mogelijk letterlijk op wat leerlingen zeggen of doen. Je gebruikt hiervoor het sjabloon dat voorzien is bij het groeidossier. BELANGRIJK: indien deze opdracht om organisatorische of andere redenen niet kan plaatsvinden, overleg je met de schoolmentor (verantwoordelijke van de stageschool) of vakmentor of je in plaats van een klas een leerkracht mag volgen gedurende een dag. Indien ook dit niet kan, meld je dit aan je stagebegeleider. De stagebegeleider bekijkt samen met jou de mogelijkheden voor een vervangopdracht binnen de school. 2. Schrijf in de rechterkolom, naast de objectieve weergave, jouw interpretaties of indrukken: wat JIJ denkt, vindt, voelt, en waarom. Dit is iets waarover iemand anders een ander idee, gevoel of indruk zou kunnen hebben. Wat maakt dat leerlingen zich in verschillende lessen, bij verschillende vakken, bij verschillende leerkrachten op verschillende tijdstippen van de dag soms anders en soms hetzelfde gedragen? 3. Selecteer op het einde van de volgdag twee observaties m.b.t. een leerling/leerlingen die je bijbleven. Beschrijf deze observaties en noteer telkens de interpretaties die je hierbij maakt. Koppel de interpretaties aan relevante aspecten zoals klasinrichting, leerinhoud, werkvormen, instructie, relatie tussen leerkracht en leerlingen, (aspecten van het didactisch model). Hiervoor is geen sjabloon, je mag hiervoor zelf een document opmaken volgens je eigen structuur of indeling. Document: Sjabloon: PR3 Volgopdracht Vul je groeidossier aan met: - de observaties en de interpretaties van de verschillende lessen, - de observaties die je bijbleven. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

12 3.3. Tijdens de doe-stage Opdracht 5: observatie van medestagiairs De les van een medestagiair observeren. Een observatieverslag schrijven. De geobserveerde les kritisch bespreken met de medestagiair waarvan je de les observeerde. Kritisch naar het eigen functioneren kijken door de eigen les te bespreken met een medestagiair die jou observeerde. Suggesties tot bijsturen van eigen handelen formuleren. Zicht krijgen op je leerkracht-zijn. Opdracht: Observeer wekelijks een medestagiair. Noteer de sterke punten, de werkpunten en enkele suggesties op het voorziene sjabloon. Bespreek de geobserveerde les samen met de medestagiair. Nodig, indien mogelijk, een medestagiair uit om jou te komen observeren. Document: Sjabloon: PR3 Observatie medestagiair Vul je groeidossier aan met: - de observaties van medestagiairs (1 per dat er stagelessen gegeven worden), - de observaties van jouw lessen door medestagiairs (indien mogelijk). Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

13 Opdracht 6: onderwijsbehoeften in kaart Verschillen tussen (groepen van) leerlingen herkennen. De verschillen tussen (groepen van) leerlingen als uitgangspunt nemen bij het uitwerken van een les of lesfragment. Een antwoord formuleren op de vraag welk onderwijs een (groep) leerling nodig heeft nl. deze leerling(en) leert (leren) het beste wanneer/met/ door. Bij verschillen tussen leerlingen blijvende aandacht houden voor positieve aspecten van de leerling en de directe omgeving (leerkracht, klas, school, ). zicht krijgen op de aanpak van leerkrachten en de school wat betreft omgaan met verschillen tussen leerlingen. Opdracht: 1. Ga vanaf de tweede les op zoek naar een specifieke leerling of groep leerlingen en onderzoek welke onderwijsbehoeften je kan formuleren. Dit doe je altijd in relatie tot de leerdoelen die je in je lessen wil bereiken. Dit kan een leerling zijn waar meer in zit dan eruit komt, of een begaafde leerling die meer verdieping of uitdaging nodig heeft, of een leerling die een andere werkhouding of leerstijl heeft, of een leerling die bepaalde sociaalemotionele vaardigheden mist. Het kan een individuele leerling zijn of een groepje leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften. Bespreek de keuze in overleg met de (vak)mentor en stagebegeleider. 2. Verdiep je vervolgens in de aanpak die die leerling(en) nodig heeft (hebben). Benoem de onderwijsbehoeften aan de hand van het sjabloon PR3 Onderwijsbehoeften in kaart. Je kan daarbij gebruik maken van een aantal voorbeeldzinnen die er als bijlage bij zitten. Sommige zinnen zullen van toepassing zijn en andere niet, maak dus een keuze en hou het haalbaar. 3. Plan kleinschalige en haalbare acties om in de klas met de onderwijsbehoeften van de leerling(en) aan de slag te gaan. Document: Sjabloon: PR3 Onderwijsbehoeften in kaart Vul je groeidossier aan met: - De analyse van de onderwijsbehoeften en de voorstellen. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

14 Opdracht 7: zelfreflectie in het midden van de stage De competentiegerichte standaard hanteren als referentiekader bij het reflecteren over het eigen functioneren binnen de afstudeerstage. De eigen reflecties aanvullen met de informatie van de stagebegeleider, de vakmentoren, de medestagiairs, de leerlingen In gesprek gaan met de stagebegeleider over het eigen functioneren binnen de afstudeerstage. Het eigen functioneren bijsturen op basis van de informatie tijdens het feedbackgesprek in het midden van de stage. Opdracht: 1. Noteer bij elke functioneel geheel, vaardigheden en attitudes hoe jij jouw eigen functioneren tijdens de afstudeerstage inschat. Zorg ervoor dat je heel eerlijk en open kijkt naar je eigen functioneren. Dit verhoogt de kans om werkpunten voldoende te analyseren zodat ze aanleiding geven tot bijsturing van je eigen handelen. Verwerk ook de informatie van de vakmentor, de stagebegeleider, de leerlingen in jouw reflectie. Gebruik hiervoor het voorziene sjabloon. 2. Bespreek op een constructieve manier je eigen functioneren met de stagebegeleider. Dit doe je op basis van de inschatting van jouw eigen functioneren (zie vorige opdracht). Je gaat samen met de stagebegeleider actief op zoek naar de manier waarop je aan bepaalde werkpunten kunt werken. Document: Sjabloon PR3 Zelfreflectie Mail je reflectie enkele dagen voor het reflectiegesprek door naar je stagebegeleider. Vul je groeidossier aan met: - jouw eigen reflectie, aangevuld door de bevindingen van de stagebegeleider. Zorg ervoor dat je dit document zeker ondertekent. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

15 Opdracht 8: leren van elkaar Een stage-ervaring selecteren die indruk gemaakt heeft tijdens de stage. Tijdens het supervisiegesprek met de stagebegeleider en de medestagiairs de gekozen stage-ervaring objectief beschrijven. Samen met de medestagiairs zoeken naar alternatieven om om te gaan met de stage-ervaring. Opdracht: 1. Selecteer een specifieke stage-ervaring die tijdens de voorbije weken indruk heeft gemaakt op jou. Beschrijf deze situatie zo objectief mogelijk. Gebruik hiervoor het sjabloon bij het groeidossier. 2. Geef tijdens het supervisiegesprek een objectieve weergave van je stageervaring. Formuleer op basis van je eigen reflectie en door het overleg met anderen alternatieven die jouw functioneren in gelijkaardige situaties kunnen versterken. Je luistert ook heel gericht naar de stage-ervaringen van je medestagiairs en je biedt hen alternatieven aan voor hun handelen in die specifieke situatie. Document: Volgende uitgangspunten staan centraal tijdens het supervisiegesprek: - een specifieke stage-ervaring staat centraal, - er wordt geen oordeel geveld over wat goed of fout is, - er worden alternatieven aangeboden aan de medestagiair die bij zijn of haar leerkrachtstijl passen ( als ik in jouw schoenen zou staan, zou ik ) Sjabloon PR3 Leren van elkaar Mail je stage-ervaring enkele dagen voor het supervisiegesprek door naar je stagebegeleider. Vul je groeidossier aan met een objectieve beschrijving van jouw eigen stageervaring, aangevuld met de suggesties die door medestagiairs worden aangegeven. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

16 Opdracht 9: de leerkracht leert Een evaluatie-instrument ontwikkelen i.f.v. het functioneren als leerkracht, afgestemd op de te evalueren competenties en de doelgroep. De resultaten van de evaluatie door de leerlingen correct interpreteren. Suggesties formuleren m.b.t. het eigen handelen als leerkracht op basis van de resultaten van de evaluatie. Opdracht: 1. Ontwikkel een evaluatie-instrument waarbij je feedback krijgt van de leerlingen over je functioneren als leerkracht. Vraag aan minstens één klas per vak om de evaluatie in te vullen. Zorg ervoor dat het instrument dat je ontwikkelt haalbaar en duidelijk is en dat je het aanpast aan je eigen lessen en leerlingen. Deze informatie levert een bijzondere bijdrage aan je eigen professionele ontwikkeling. Leerlingen zien je dagelijks aan het werk en kunnen je helpen bij het in kaart brengen van je eigen sterktes en zwaktes. Ze zijn in staat om zich uit te spreken over de manier waarop je een les organiseert of leerlingen ondersteunt. Je bespreekt dit initiatief en het instrument vooraf met de vakmentor. Let er op dat je bij deze opdracht de naam en handtekening van de betreffende vakmentor laat noteren op een voorbeeldexemplaar van de vragenlijst die je opneemt in je groeidossier. Gaat hij/zij niet akkoord, dan zoek je een andere klas en vakmentor bij wie je de bevraging mag doen. Als voorbeeld vind je op Chamilo de vragenlijst die opgesteld werd door de Vlaamse ScholierenKoepel (VSK) ( Vragenlijst VSK feedback leerlingen ). De lijst mag vrij gebruikt en aangepast worden in functie van je doelpubliek als je een correcte bronvermelding aangeeft. Indien men op de school zelf vragenlijsten heeft om leerlingen te bevragen kan je die gebruiken. Op vind je inspiratie over verschillende feedbackmethoden, afhankelijk van je doelgroep. 2. Formuleer relevante verbeterdoelen voor je eigen praktijk op basis van de antwoorden van de leerlingen. Je neemt deze verbeterdoelen en samenvattende conclusies met betrekking tot je eigen handelen als leerkracht op in je groeidossier. Vul je groeidossier aan met: - de ingevulde vragenlijsten per vak, - de relevante verbeterdoelen die jij haalt uit de resultaten van de evaluatie. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

17 Opdracht 10: zelfreflectie op het einde van de stage De competentiegerichte standaard hanteren als referentiekader bij het reflecteren over het eigen functioneren binnen de afstudeerstage. De eigen reflecties aanvullen met de informatie van de stagebegeleider, de vakmentoren, de medestagiairs, de leerlingen In gesprek gaan met de stagebegeleider over het eigen functioneren binnen de afstudeerstage. Opdracht: 1. Noteer bij elke functioneel geheel, vaardigheden en attitudes hoe jij jouw eigen functioneren tijdens de afstudeerstage inschat. Zorg ervoor dat je heel eerlijk en open kijkt naar je eigen functioneren. Verwerk ook de informatie van de vakmentor, de stagebegeleider, de leerlingen in jouw reflectie. Gebruik hiervoor het voorziene sjabloon. 2. Bespreek op een constructieve manier je eigen functioneren met de stagebegeleider. Dit doe je op basis van de inschatting van jouw eigen functioneren (zie vorige opdracht). Document: Sjabloon PR3 Zelfreflectie Mail je reflectie enkele dagen voor het reflectiegesprek door naar je stagebegeleider. Vul je groeidossier aan met - jouw eigen reflectie, aangevuld door de bevindingen van de stagebegeleider. Zorg ervoor dat je dit document zeker ondertekent. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

18 4. DOELGROEPENSTAGE Opgelet: studenten LO of MO hebben een verplichte invulling vanuit de betrokken vakgroep. Alle informatie, begeleiding en beoordeling gebeurt door de vakgroep. Opdracht 11: eerste ervaringen met de doelgroep Opdracht: De context van de doelgroepenstage beschrijven. Initiatieven en taken verwoorden die opgenomen werden in de eerste van de doelgroepenstage. Een situatie waaruit blijkt dat er iets nieuws als leraar geleerd werd, beschrijven. Zicht krijgen op je leraar-zijn in een andere context dan de didactische stage Maak een verslag van je ervaringen op het einde van de eerste en mail dit door naar je stagebegeleider. Zorg ervoor dat de volgende items of vragen zeker aan bod komen in je verslag: - Beschrijf je stageplaats/organisatie. - Welke taken heb je opgenomen? - Welke initiatieven heb je genomen die je hielpen bij de uitvoering van deze taken? Beschrijf dit heel concreet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het zoeken naar ondersteuning, samenwerking of informatie in de vorm van: o andere personen (stageverantwoordelijke, collega s, medestagiairs), o informatiebronnen, o materiaal en media. - Beschrijf een concrete situatie die illustreert dat je iets nieuws geleerd of ontdekt hebt met betrekking tot je groei als leerkracht. Mail je verslag op het einde van de eerste door naar je stagebegeleider. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

19 Opdracht 12: reflectie op de doelgroepenstage Een concreet voorbeeld geven om aan te tonen welke competenties en attitudes tijdens de doelgroepenstage gemakkelijk ingezet werden. Een concreet voorbeeld geven om aan te tonen welke competenties en attitudes tijdens de doelgroepenstage extra aandacht vergden. Motiveren waarom deze doelgroep hen al dan niet verder uitdaagt. Een poster opstellen met een beschrijving van de doelgroep, een zelfevaluatie en een reflectie. In gesprek gaan met medestagiairs over de ervaringen binnen de verschillende doelgroepen. Opdrachten: 1. Maak een verslag van je ervaringen op het einde van de tweede en mail dit door naar je stagebegeleider. Zorg ervoor dat de volgende items of vragen zeker aan bod komen in je verslag: - Welke aspecten van het leraar-zijn (functionele gehelen, attitudes) gingen goed tijdens deze stage? Leg uit aan de hand van een concreet voorbeeld. - Welke aspecten van het leraar-zijn (functionele gehelen, attitudes) vergden extra aandacht tijdens deze stage? Leg uit aan de hand van een concreet voorbeeld. - Wil je je tijdens of na de opleiding verder verdiepen in dit werkveld? Waarom wel? Waarom niet? 2. Maak een poster met inhoud die specifiek is voor jouw stagecontext en stagebeleving. De lay-out van de poster ligt niet vast. Je mag het sjabloon gebruiken maar je bent vrij om zelf creatief aan de slag te gaan. Zorg ervoor dat de volgende informatie op één A4 terecht komt. - Een korte beschrijving (cfr. blauwe kader sjabloon) Geef een situering van stageschool/organisatie in het werkveld. Welke taken heb je opgenomen? Hoe werd je hierbij begeleid? - Een reflectie over je leraar-zijn in deze stageplaats (cfr. onder blauwe kader) Wat heb je tijdens deze stage geleerd? Waar ging het goed? Leg uit en geef concrete voorbeelden. Waar ondervond je nog moeilijkheden? Leg uit en geef concrete voorbeelden. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

20 - Zelfevaluatie van de doelgroepenstage Wil je je na deze verkenning verder verdiepen in dit werkveld? Waarom wel/niet? Welke doelen stel je je voor de verdere verdieping? 3. Stel tijdens het reflectiegesprek (19/01/2018, 14u 16u) met je stagebegeleider en medestagiairs je stage-ervaringen voor. Dit doe je aan de hand van de poster. Ga met je medestagiairs in gesprek hierover. Document: Sjabloon Poster doelgroepen Mail je verslag en de poster op woensdag 17/01/2018 door naar je stagebegeleider. Praktijk 3 Afstudeerstage: groeidossier (semester 7) Arteveldehogeschool

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE 2016 2017 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING OPDRACHTEN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage 7 3.1 Voorafgaand aan de start van stageperiode

Nadere informatie

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE 2015 2016 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING EN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage 7 3.1 Deelname cultuurdag 14 oktober 2015 7 3.2 Voorafgaand

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien.

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. 1 De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. Suggestie: Reflecteer met het team over onderstaande voorwaarden om een leervriendelijk klimaat te bevorderen. 1. Leg de

Nadere informatie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie

Leerjaar Doelstelling opdracht. Activiteit Betrokkenen Loopbaancompetenties. Motievenreflectie Kwaliteitenreflectie LOB matrix KWC afdeling SMS Noteer in onderstaand schema alle activiteiten die jij als professional of binnen de afdeling waar je werkzaam bent mee gewerkt wordt. Dit kunnen losse instrumenten zijn zoals

Nadere informatie

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren

BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Persoonlijke ontwikkeling Reflecteren BBL-4, topklinisch traject RdGG Pagina 1 van 5 Inleiding en leerdoelen Reflectie is de weerkaatsing van licht in bijvoorbeeld een spiegel. Reflectie zoals je dat in deze opdracht zult leren is eigenlijk

Nadere informatie

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016

INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen. 3 BaKO 2015-2016 INFO - Alternatieve stage - Over de grenzen 3 BaKO 2015-2016 Overzicht 1. Alternatieve stage/ Over de grenzen Wat is dit? Het competentieprofiel Mogelijkheden alternatieve stage Mogelijkheden over de grenzen

Nadere informatie

Mentorenvorming: de mentor als medeopleider (basis)

Mentorenvorming: de mentor als medeopleider (basis) Mentorenvorming: de mentor als medeopleider (basis) Sessie 2 Katrijn De Waele Elisa Vandenbussche Inhoud 9u00-10u30 terugblik snuffelweek en opstart, weekschema en begeleidingsgesprek 10u45-11u30 Beoordelen

Nadere informatie

Plattegrond van de school Groep 5 rekenen 1

Plattegrond van de school Groep 5 rekenen 1 Plattegrond van de school Groep 5 rekenen 1 In de eerste les gaan de leerlingen de school opmeten om gegevens te verzamelen voor het maken van een plattegrond. In de tweede les gaan de leerlingen de plattegrond

Nadere informatie

Reflectiegesprekken met kinderen

Reflectiegesprekken met kinderen Reflectiegesprekken met kinderen Hierbij een samenvatting van allerlei soorten vragen die je kunt stellen bij het voeren van (reflectie)gesprekken met kinderen. 1. Van gesloten vragen naar open vragen

Nadere informatie

Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen:

Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen: Verplichte stage opdrachten P-fase semester 1 C-GES 1 Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen: Gebruikt de mentor materiaal en/ of een methode? Welke beeldvormers

Nadere informatie

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2

Voorscholingstraject: visie op leren. Sessie 2 Voorscholingstraject: visie op leren Sessie 2 Dagindeling Visie op leren: uiteenzetting Inoefenen m.b.t. visie op leren Opdracht: Uitwisseling praktijkvoorbeelden in functie van nieuw leerplan (reeds vertrouwde

Nadere informatie

Breed evalueren kan je leren Zes vragen om over te reflecteren. Competenties Nederlands breed evalueren in het secundair onderwijs 1

Breed evalueren kan je leren Zes vragen om over te reflecteren. Competenties Nederlands breed evalueren in het secundair onderwijs 1 2. Evaluatie en toetsing Koen Van Gorp (a), Iris Philips (a) & Fauve De Backer (b) (a) CTO, KU Leuven (b) Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent Contact: Koen.VanGorp@arts.kuleuven.be Iris.Philips@arts.kuleuven.be

Nadere informatie

Hoe kan je breed en permanent evalueren?

Hoe kan je breed en permanent evalueren? Ronde 2 Martien Berben & Marleen Colpin Centrum voor Taal en Onderwijs - K.U.Leuven Contact: Martien.berben@arts.kuleuven.be Marleen.colpin@arts.kuleuven.be Hoe kan je breed en permanent evalueren? De

Nadere informatie

Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Doorlopende leerlijnen. Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek. Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs 8 Doorlopende leerlijnen Arjan Clijsen, Wout Schafrat en Suzanne Beek Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs Competentiescan Handelingsgericht werken in het voortgezet onderwijs

Nadere informatie

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH Aanvullend op het mailverkeer dat de cursist wellicht spontaan zal versturen, beschrijven we in dit document de mailprocedure die de cursist dient te volgen

Nadere informatie

EXAMENPROJECT NEDERLANDS 5TSO ARGUMENTEREN EN DEBATTEREN

EXAMENPROJECT NEDERLANDS 5TSO ARGUMENTEREN EN DEBATTEREN EXAMENPROJECT NEDERLANDS 5TSO ARGUMENTEREN EN DEBATTEREN N. Gheerolfs/ L. Eeckhout/ T. De Man/ N. De Vleeschauwer 1 Examenproject semester 2 5TSO Argumenteren en debatteren Met deze bundel bereid je je

Nadere informatie

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27

luisteren: ET 4, 6 spreken: ET 15, 18, 23 lezen: ET 10, 12 schrijven: ET 28, 30, 31, 34 mondelinge interactie: 24, 27 TABASCO Oriëntatie + voorbereiden Leercoach Leerlingen Iemand voorstellen (schriftelijk en mondeling) Leerplandoelstellingen kiezen functionele kennis: - woordvelden: 35.1.1 en 35.1.2 en 35.1.3 - grammatica:

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK

OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK OPDRACHTEN BIJ THEMA 9 FEEDBACK Van positieve feedback leer ik niets. INLEIDING Feedback geven en ontvangen moet je eerst oefenen en dan toepassen. In de opdrachten hieronder ga je ermee aan de slag. Doelstellingen

Nadere informatie

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE IDENTIFICATIEGEGEVENS STUDENT student: Onderwijsinstelling: FOTO Student Opleidingsjaar: Module: Reeds doorlopen stagetraject PERIODE STAGEPLAATS (instelling) STAGEPLAATS (afdeling) DOMEIN Ontwikkeld in

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren

10/05/2012. Project evalueren studenten in het UZA. Hoe is dit gegroeid?? Wat is de achtergrond en het doel van evalueren Project evalueren studenten in het UZA Nancy Van Genechten Katrien Van den Sande Yvonne Gilissen Werkgroep mentoren en Hogescholen Hoe is dit gegroeid?? Mentorendag 2010 Hoe verder na vraag Mentoren hadden

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE

INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE Prof. S. Schol,VRGT, 2012 1. INLEIDING Na 10 jaren cursus tabakologie en evenveel evaluaties van cursisten was vooral de vraag naar meer

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage 1 Inleiding 1.1 Opzet en doel van de vakdidactische opdrachtenstage De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap-

Nadere informatie

Naam: Stageplek: Klas:

Naam: Stageplek: Klas: Naam: Stageplek: Klas: Inhoudsopgave Naam stagebegeleider Telefoonnummer stagebegeleider Mailadres stagebegeleider Adres stage bedrijf Naam stagebegeleider (als er 2 zijn) Telefoonnummer stagebegeleider

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage Vragenlijst Startuur: Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89

Inhoud. Inleiding 9. 5 Planning 83 5.1 Leerdoelen en persoonlijke doelen 84 5.2 Het ontwerpen van het leerproces 87 5.3 Planning in de tijd 89 Inhoud Inleiding 9 1 Zelfsturend leren 13 1.1 Zelfsturing 13 1.2 Leren 16 1.3 Leeractiviteiten 19 1.4 Sturingsactiviteiten 22 1.5 Aspecten van zelfsturing 25 1.6 Leerproces vastleggen 30 2 Oriëntatie op

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6

Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches. ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-Fiche Vakdidactische oefeningen 1 Code: 10374 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling: niet

Nadere informatie

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud

EEN GOEDE VOORBEREIDING IS HET HALVE WERK. Plannen en evalueren van een activiteit. Inhoud Plannen en evalueren van een activiteit Inhoud Doelgroep Vakgebied Duur Materialen Doelen In deze les moeten de leerlingen in groep een bepaalde activiteit voorbereiden. Dit kan bijvoorbeeld het organiseren

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn:

De competenties die prioritair aan bod komen tijdens dit opleidingsonderdeel zijn: Specifieke lerarenopleiding C ECTS-fiche opleidingsonderdeel vakdidactische oefeningen 2 Code: 10375 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 6 Studietijd: 120 à 150 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem

Taalvaardigheid Preventie en remediëring. -betrokkenheid verhogende werkvormen creëren -een maximale -herformuleren de lln het probleem Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs Guimardstraat 1, 1040 Brussel VOET LEREN LEREN EN GOK Voet@2010 leren leren en thema s gelijke onderwijskansen Socio-emotionele ontwikkeling (1ste graad)

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

BINNENKLASDIFFERENTIATIE: OBSERVATIEWIJZER

BINNENKLASDIFFERENTIATIE: OBSERVATIEWIJZER BINNENKLASDIFFERENTIATIE: OBSERVATIEWIJZER Pieter-Jan Schittecat, Tom Smits, Els Tanghe Inleiding De lerarenopleiding is de plek bij uitstek waar aspirant-leraren vorming en tijd krijgen om te leren observeren

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24%

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24% 17 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 8 47% module 4 5 29% module 5 optie AGZ 0 0% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

TABASCO. Oriëntatie + voorbereiden

TABASCO. Oriëntatie + voorbereiden TABASCO Oriëntatie + voorbereiden Leercoach Leerlingen Een bestelling doen in een restaurant (mondeling) Leerplandoelstellingen kiezen functionele kennis: - woordvelden: 35.1.3 en 35.1.4 - grammatica:

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE

STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE STAGEVERSLAG VMBO LEERLING INSTRUCTIE Naam: Klas: Bedrijf: Stageperiode: Maak een inhoudsopgave zoals hieronder is afgebeeld. Indien nodig je eigen onderdelen tussen voegen en uiteindelijk de inhoudsopgave

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID

OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID OPDRACHTEN BIJ THEMA 11 BELEID Beleid is alleen nodig als je iets gaat veranderen. INLEIDING Het beleid van een organisatie bepaalt hoe je moet werken en wat de bestuurders belangrijk vinden. Dat beleid

Nadere informatie

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars.

op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. op (afnemende) sturing Een interventie gericht op docenten bij het opleiden en begeleiden van studenten naar zelfstandig beroepsbeoefenaars. Auteur: Anneke Lucassen Zelfevaluatie begeleiden bij zelfstandig

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

Nadere informatie

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs

1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs 1 Basiscompetenties voor de leraar secundair onderwijs Het Vlaams parlement legde de basiscompetenties die nagestreefd en gerealiseerd moeten worden tijdens de opleiding vast. Basiscompetenties zijn een

Nadere informatie

OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN

OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN OPDRACHTEN BIJ THEMA 7 PROFESSIONELE GESPREKKEN Een professioneel gesprek moet je altijd voorbereiden! INLEIDING Je voert dagelijks gesprekken. En dat doe je vaak op de automatische piloot. Professionele

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van

MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE. Van MAATSCHAPPELIJKE STAGE (MaS) STAGEBOEKJE Van -------------------------------------------------------------------------- Klas -------------------------------------------------------------------------- School

Nadere informatie

Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie

Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie Draaiboek efficiënt communiceren Beter samenwerken door een goede communicatie Tijdsduur van de volledige opleiding: maximum 1 uur. 1. Voorbereiding Vóór de opleiding plaats vindt. Doel In deze minivorming

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

Dit gesprek heeft als doel de beginsituatie in kaart te brengen en de leervraag van de leraar helder te krijgen.

Dit gesprek heeft als doel de beginsituatie in kaart te brengen en de leervraag van de leraar helder te krijgen. Afstemmingsgesprek Dit gesprek heeft als doel de beginsituatie in kaart te brengen en de leervraag van de leraar helder te krijgen. Belangrijk geen acties concretiseren dat is voor een volgende stap/ fase

Nadere informatie

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4

Didactische competentie oefenlessen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 MODULE Didactische competentie oefenlessen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 Semester 3 X Semester 4 Aantal

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche

Mentorenvorming D1. Sessie 2. Elisa Vandenbussche Mentorenvorming D1 Sessie 2 Elisa Vandenbussche Inhoud 1. Inhoudelijke informatie over de opleidingsonderdelen 2. Coach bij de praktijkopdrachten en beoordelingstaken 3. Competenties student en mentor

Nadere informatie

Begeleiding van leerlingen

Begeleiding van leerlingen Begeleiding van leerlingen Doel Voorbeelden aanreiken van de wijze waarop begeleiding vorm kan krijgen. Soort instrument Voorbeelden Te gebruiken in de fase Uitvoeren Beoogde activiteit in de school Het

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Huistakenbeleid. 1. Visie op huistaken/lessen. 2. Concrete afspraken binnen de school. Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team.

Huistakenbeleid. 1. Visie op huistaken/lessen. 2. Concrete afspraken binnen de school. Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team. Huistakenbeleid Samengesteld door WG Leren Leren, in samenwerking met het team. 1. Visie op huistaken/lessen Wij streven naar een zinvol huiswerkbeleid. Dit wordt op een kwaliteitsvolle en didactisch verantwoorde

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl

3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl 3. Bouwsteen 3: Evalueren en bijsturen van de persoonlijke leerkrachtstijl Jo Voets, orthopedagoog, gedragstherapeut en pedagogisch directeur van het Centrum Bethanië (Genk), is al jarenlang een groot

Nadere informatie

LA KOL Bijeenkomst

LA KOL Bijeenkomst LA KOL Bijeenkomst 1 12-13 Verkennen LA KOL op N@tschool Verkennen themadossiers Planning Subjectief concept leren Bekijken LA op N@tschool Trigger: straks bekijken Competenties m.b.t. leren: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep

Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep Gespreksformulieren LA personeel Dommelgroep (versie mei 2012) FUNCTIONERINGSGESPREK leraar basisonderwijs (LA) Naam: Geboortedatum: Huidige school: Leidinggevende: Huidige functie: Datum vorig gesprek:

Nadere informatie

Slim organiseren is samen differentiëren voor elk kind

Slim organiseren is samen differentiëren voor elk kind Dag van de slimme school Slim organiseren is samen differentiëren voor elk kind Praktijkgetuigenis Mijn School op de Hei Even afspreken Om de andere workshop niet te storen, wees stil. Wil je graag iets

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult.

Deze leidraad helpt om het gesprek in team aan te gaan rond kwaliteit, vooraleer je de sjablonen in de digitale leermodules invult. Deel 2 Kwaliteitsbeleid Deze leidraad is gebaseerd op de digitale leermodules van Kind & Gezin. Die modules zijn bedoeld om de verschillende onderdelen van het kwaliteitshandboek uit te werken. Die modules

Nadere informatie

Werkblad Mijn talenten en werk - kwaliteitenreflectie

Werkblad Mijn talenten en werk - kwaliteitenreflectie Werkblad Mijn talenten en werk - kwaliteitenreflectie Doel: Je onderzoekt hoe jij jouw talenten kunt inzetten in je werk (nu en later). Je gaat een activiteit buiten school onderzoeken. Dit kan zijn: a.

Nadere informatie

Kijkwijzer OKANS OP HET WEB voor leerkrachten

Kijkwijzer OKANS OP HET WEB voor leerkrachten Kijkwijzer OKANS OP HET WEB voor leerkrachten Inleiding Dit observatie-instrument wil OKAN-leerkrachten ondersteunen om de evolutie van analfabete OKANjongeren op te volgen tijdens het project Okans op

Nadere informatie

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1

Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 Leerling volgen in hun ontwikkeling vanaf groep 1 SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Middagconferentie 25 mei Versnellen & Verrijken Yvonne Janssen Doelen workshop Bewustwording van complexiteit

Nadere informatie

Word meester in het evalu(l)eren: op weg naar een hernieuwd evaluatiebeleid

Word meester in het evalu(l)eren: op weg naar een hernieuwd evaluatiebeleid Word meester in het evalu(l)eren: op weg naar een hernieuwd evaluatiebeleid Workshop 14 mei 2014 Marie Seghers & Piet Van Avermaet (SDL) Wat mag u verwachten? Principes van breed evalueren Aan de slag

Nadere informatie

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit

HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit HOE GEEF IK DE WEEK VORM? Handvatten voor de invulling van een werkplek tijdens de Week van de Mobiliteit Tips en trucs: werkplekbegeleider Tips om tot een goede invulling van de Week van de Mobiliteit

Nadere informatie

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom

Verantwoordelijke opleidingsonderdeel: Gretel Van Heukelom Specifieke lerarenopleiding ECTS-fiches ECTS-fiche opleidingsonderdeel VAKDIDACTISCHE STAGE Code: 10379 Academiejaar: 2015-2016 Aantal studiepunten: 9 Studietijd: 225 à 270 uur Deliberatie: mogelijk Vrijstelling:

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6

WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 Workshops en Praktijkopdrachten Periode 1 Schooljaar 2015-2016 Opleiding: Maatschappelijke Zorg Groep: HWEMZO4P, niveau 4 WORKSHOP 1: Anatomie Werkproces: 2.1, 2.6 In je werk zal je mogelijk soms, in meer

Nadere informatie

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs

Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Professionaliseren van de didactische aanpak van het informatievaardighedenonderwijs Angelique van het Kaar Risbo Erasmus Universiteit Rotterdam 7 november 2012 Overzicht onderwerpen Training Didactische

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere.

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Als jongere (al dan niet aan het werk) kan je mytalent@work

Nadere informatie

Startbijeenkomst ptaak jaar 2. Ontwerpen en innoveren

Startbijeenkomst ptaak jaar 2. Ontwerpen en innoveren Startbijeenkomst ptaak jaar 2 Ontwerpen en innoveren Wat is het doel? Hoe gaan we dat doel bereiken? Met extra aandacht voor Ontwerponderzoek Dataverzamelingsmethoden Interviewen Toetsen van leereffect

Nadere informatie

FEEDBACKRIJKE SCHOOL. Wat is dat. Hoe bereik je dat. Ria van der Sar,

FEEDBACKRIJKE SCHOOL. Wat is dat. Hoe bereik je dat. Ria van der Sar, FEEDBACKRIJKE SCHOOL Wat is dat Hoe bereik je dat Ria van der Sar, r.vandersar@cedgroep.nl Inspectie Goede feedback blijkt forse opgave Een van de belangrijkste aanknopingspunten om de kwaliteit van het

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

De Taxonomie van Bloom Toelichting

De Taxonomie van Bloom Toelichting De Taxonomie van Bloom Toelichting Een van de meest gebruikte manier om verschillende kennisniveaus in te delen, is op basis van de taxonomie van Bloom. Deze is tussen 1948 en 1956 ontwikkeld door de onderwijspsycholoog

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Persoonlijk Ontwikkelplan Fase 2 - het praktijktraject Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Inhoud 2e Fase persoonlijk ontwikkelplan het praktijktraject... 3 Leerdoel... 3 Droom... 3 Naar de praktijk...

Nadere informatie

Voorbeeld actiepunten Aandachtspunt = bevorderen van interactie tussen kinderen tijdens de evaluatie van de les

Voorbeeld actiepunten Aandachtspunt = bevorderen van interactie tussen kinderen tijdens de evaluatie van de les 1 Lesschemaformulier (LSF) Handleiding versie 2009-2010 / Pedagogogische Hogeschool De Kempel Helmond Kop Op ieder lesschemaformulier noteer je jouw voor- en achternaam en de jaargroep op de Kempel. Je

Nadere informatie

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk

ECTS-fiche. Graduaat orthopedagogie Gesuperviseerde praktijk ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Graduaat orthopedagogie Module Gesuperviseerde praktijk Code M2 Lestijden 60 Studiepunten nvt Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot aanvragen

Nadere informatie

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester.

Opleiding. Orthopedagogie. Code + officiële benaming van de module. E2 Samenwerkingsvaardigheden 2. Academiejaar 2015-2016. Semester. Opleiding Orthopedagogie Code + officiële benaming van de module E2 Samenwerkingsvaardigheden 2 Academiejaar 2015-2016 Semester 1 Studieomvang 3 studiepunten Totale studietijd 60 Aantal lestijden 40 Aandeel

Nadere informatie

Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd.

Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd. VRAAG 7 Hoe werken met de portfolio s? In de portfolio s is een duidelijke leerlijn ingebouwd. We beschouwen attitudes als voedingsbodem voor het leren leren. - Eerste graad: expliciteren : binnencirkel

Nadere informatie

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat

P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Pedagogisch bekwaam P.1 Creëren van een veilig en stimulerend leerklimaat Resultaat De meeste leerlingen voelen zich veilig en worden gestimuleerd en uitgedaagd om te leren. Ze zijn actief en betrokken

Nadere informatie

Actieonderzoek: wat?

Actieonderzoek: wat? PRAKTIJKVERHAAL OVER ACTIEONDERZOEK VOOR LERAREN Gilbert Deketelaere Sint-Godelievecollege Gistel-Eernegem Actieonderzoek: wat? Groot onderhoud van zelfevaluatie op microniveau Cyclisch proces Reflectie

Nadere informatie