GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE"

Transcriptie

1 GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

2 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING OPDRACHTEN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage Voorafgaand aan de start van stageperiode Tijdens de ingroeiweek van stageperiode Tijdens de lesgeefweken van stageperiode Na afloop van stageperiode Voorafgaand aan de start van stageperiode Tijdens de ingroeiweek van stageperiode Tijdens de lesgeefweken van stageperiode Na afloop van stageperiode 2 18

3 3 1 VOORAF Het groeidossier gebruik je voor de opleidingsonderdelen praktijk. Bij PR2 doorgroeistage ligt de klemtoon op het vakdidactische en het vakinhoudelijke aspect. Je maakt voor elk van je beide onderwijsvakken een apart groeidossier. Daarin zitten vakspecifieke en vakoverstijgende opdrachten die je helpen om je praktijkervaringen, je beleving van het leraar zijn en je eerste stappen in het werkveld te verkennen en te verdiepen. Het groeidossier draagt bij tot actief leren, brengt je groeiproces in kaart voor jezelf en voor je begeleiders en vormt de basis om erover in dialoog te gaan. Werk ermee als een hulpmiddel om je gedachten, je zoekproces en je ervaringen te ordenen. De opleiding hecht veel belang aan het zelfsturend leren. Je vormt je deels zelf in de opleiding tot een goede leraar. Hierbij zijn reflectievaardigheden heel belangrijk. Er wordt bij de beoordeling van je doorgroeistage rekening gehouden met je groeidossier. De opdrachten sluiten aan bij verschillende fasen van reflecteren: waar sta ik? helpt je om terug te blikken op ervaringen en inzicht te krijgen in jezelf als leerkracht en waar wil ik naartoe en hoe bereik ik dat? is bedoeld om antwoorden en mogelijkheden te zoeken in je groei als leerkracht. Het werken met een groeidossier wordt voortgezet in het derde opleidingsjaar en is een verplicht document bij het opleidingsonderdeel praktijk: bewaar dit dossier dus zorgvuldig. Opdrachten Samenwerkend leren op stage Je gaat in het tweede jaar voor het eerst op stage in het werkveld. Op je stageschool zijn nog andere medestudenten van je opleiding actief. Tijdens de stage zijn er een aantal momenten waarop jullie samenwerken via opdrachten in het groeidossier. Het doel hiervan is steeds ondersteunend, namelijk om samen te groeien als leraar en daarin van elkaar te leren. Begeleidingsmap en stagemap In het groeidossier zitten vakspecifieke en vakoverstijgende opdrachten. Per opdracht staat duidelijk vermeld waar je de neerslag ervan moet bijhouden en indienen. Je hebt twee soorten mappen: Je begeleidingsmap is de map die je in week 38 krijgt van de praktijkcoördinatie (wordt aangekondigd op Chamilo) en die je tijdens je stage altijd verplicht meeneemt naar de school. Je stelt een stagemap per onderwijsvak op. Na afloop van je stage splits je de opdrachten van het groeidossier en de begeleidingsdocumenten uit je begeleidingsmap over twee stagemappen, 1 per onderwijsvak. Je moet namelijk voor je beide onderwijsvakken een stagemap indienen. Sommige (vakoverstijgende) opdrachten zal je moeten kopiëren om in

4 4 elke stagemap een exemplaar te kunnen toevoegen. Dit staat per opdracht duidelijk aangegeven in dit groeidossier. Indienen stagemap en beoordeling na afloop van de stage Op Chamilo vind je een voorblad en checklist waarop je kan aanduiden of de opdracht aanwezig is in de stagemap. Indien opdrachten ontbreken, kan je stage als onvolledig beschouwd worden. Dit kan gevolgen hebben voor het al dan niet behalen van een credit voor PR2 doorgroeistage. Je dient je stagemap ten laatste één week na afloop van elke stageperiode in bij je stagebegeleiders. Je spreekt samen af wanneer dit precies gebeurt (plaats en tijdstip).

5 5 2 OVERZICHT EN TIMING OPDRACHTEN Hier vind je een overzicht van alle opdrachten die je in het groeidossier maakt. Je kan ook lezen tegen wanneer elke opdracht afgewerkt moet zijn. Na afloop van je stage orden je alle informatie in één stagemap per onderwijsvak. Bepaalde (vakoverstijgende) opdrachten kopieer je zelf en neem je op in beide mappen. Naam van de opdracht Deadlines SP1 en SP2 Deadlines SP2 en SP3 (indien PDTtraject voor stage) Opdracht 1: je beginsituatie als leraar in PR2 Einde ingroeiweek 28/11/201628/10/2016 Einde ingroeiweek 17/02/2017 Opdracht 2: verkenning van de stageschool Einde ingroeiweek 28/11/201628/10/2016 Einde ingroeiweek 17/02/2017 Opdracht 3: verkennen, observeren, assisteren Einde ingroeiweek 28/11/201628/10/2016 Einde ingroeiweek 17/02/2017 Opdracht 4: volg een klas gedurende een dag Einde ingroeiweek 28/11/201628/10/2016 Einde ingroeiweek 17/02/2017 Opdracht 5: lesreflecties over je eigen handelen Na iedere stageles 14/11/ /11/2016 Na iedere stageles 20/02/2017 t/m 10/03/2017 Opdracht 6: peerobservatie Na een geobserveerde les van een medestudent (1 per week) Opdracht 7: zelfevaluatie- en feedback Bij indienen van je stagemap aan je stagebegeleider: uiterlijk 1 week na einde van de eerste stageperiode (plaats en datum in overleg met stagebegeleider). Opdracht 8: voorbereiding stagefeedbackgesprek Het stagefeedbackgesprek op 30/01/2017 Het stagefeedbackgesprek (datum af te spreken met je stagebegeleider) Opdracht 9: verkenning van de stageschool Einde ingroeiweek 17/02/2017 Einde ingroeiweek 21/04/2017 Opdracht 10: verkennen, observeren, assisteren Einde ingroeiweek 17/02/2017 Einde ingroeiweek 21/04/2017 Opdracht 11: volg een klas gedurende een dag Einde ingroeiweek 17/02/2017 Einde ingroeiweek 21/04/2017

6 6 Opdracht 12: lesreflecties over je eigen handelen Na iedere stageles 20/02/2017 t/m 10/03/2017 Na iedere stageles 24/04/2017 t/m 05/05/2017 Opdracht 13: peerobservatie Na een geobserveerde les van een medestudent (1 per week) Opdracht 14: zelfevaluatieen feedback Bij indienen van je stagemap aan je stagebegeleider: uiterlijk 1 week na einde van de eerste stageperiode (plaats en datum in overleg met stagebegeleider). BELANGRIJK: je ziet in de PR2 Handleiding voor studenten dat voor alle studenten, zowel in het reguliere als in goedgekeurde pdt-traject voor stage, de praktijkseminarieweken op hetzelfde moment georganiseerd zijn, nl. in semester 3 (week 45) en in semester 4 (week 9). Studenten die de stage volledig opnemen in semester 4, volgen toch de praktijkseminaries in semester 3. De bijeenkomsten met de praktijkcoach vinden wel plaats in semester 3.

7 7 3 INHOUD EN UITWERKING VAN HET GROEIDOSSIER PR2 DOORGROEISTAGE 3.1 VOORAFGAAND AAN DE START VAN STAGEPERIODE 1 Voor je met je doorgroeistage start breng je je beginsituatie als leraar in kaart en verken je de stageschool waar je aan de slag gaat. OPDRACHT 1: je beginsituatie als leraar A) Talentenverkenning Doelen: Verkennen van je talenten De eigen sterktes en zwaktes in je professioneel handelen aan het begin van PR2 kunnen vaststellen en expliciteren Eigen werkpunten kunnen concretiseren OPDRACHT Ter voorbereiding van de coachingsgesprek met je praktijkcoach dat doorgaat tijdens de praktijkseminarieweek verken je je eigen talenten aan de hand van een sneltest ( PR2 Doorgroeistage Sneltest talenten ). Daarnaast omschrijf je je beginsituatie als leraar voor de start van PR2 Doorgroeistage. Neem er je reflectie- en feedbackdocumenten van PR1 Startstage bij en bekijk wat er in de doorgroeistage van je verwacht wordt. Deadline Op het einde van de ingroeiweek (28/10/2016) Bezorgen PR2 Doorgroeistage Talentenverkenning (alle sjablonen voor de opdrachten vind je op Chamilo) Met je praktijkcoach tijdens het eerste coachingsgesprek dat plaatsvindt in de praktijkseminarieweek 1 (7/11/ /10/2016) exacte planning wordt later per meegedeeld) Mailen naar je praktijkcoach voor het coachingsgesprek Op papier meebrengen naar het coachingsgesprek Bewaren Tijdens de stage: in je begeleidingsmap Na afloop van de stage: in je stagemappen (voor beide vakken)

8 8 B) Opstellen actueel CV Doelen: Jezelf voorstellen aan je vakmentoren, stagebegeleiders en praktijkcoach Je ervaringen en je expertise in kaart brengen (zal na elke stage of ervaring buiten de opleiding aangroeien) OPDRACHT Maak een actueel CV op waarin je jezelf voorstelt en je expertise en ervaringen in kaart brengt. Voor je begint met het opstellen van een CV kan je hier tips nalezen ( Hoe maak ik een goed CV op? ). Vermeld bij ervaring bijvoorbeeld stages, vakantiewerk, vrijwilligerswerk Deadline Op het einde van de ingroeiweek (28/10/2016) Bezorgen Geen vast sjabloon Met je praktijkcoach tijdens het eerste coachingsgesprek dat plaatsvindt in de praktijkseminarieweek 1 (7/11/ /10/2016) Mailen naar je praktijkcoach voor het coachingsgesprek Op papier meebrengen naar het coachingsgesprek Bewaren Tijdens de stage: in je begeleidingsmap Na afloop van de stage: in je stagemappen (voor beide vakken) OPDRACHT 2: verkenning van de stageschool Doelen: Verkennen van officiële, formele afspraken en regels die gelden in de stageschool Verkennen van accommodatie en materiaal op de school Verkennen van de schoolcultuur OPDRACHT Leer de school en de schoolomgeving waar je stage loopt kennen. Om goed te kunnen functioneren binnen de context van je stageschool en je degelijk voor te bereiden op je stage, is het noodzakelijk dat je de school uitgebreid leert kennen. Dat houdt veel meer in dan enkel te weten waar de school ligt en hoe je ze kan bereiken. In de PR2 Doorgroeistage Leidraad voor schoolverkenning (zie Chamilo) vind je vragen die je helpen om zicht te krijgen op o.a. de schoolcultuur, de organisatie, het doelpubliek, de visie

9 9 Het verkennen van je stageschool start zodra je weet waar je stage zal lopen. Tijdens het introductiemoment op de stageschool en tijdens de ingroeiweek zal je de informatie verder kunnen aanvullen en uitwisselen met je medestudenten van dezelfde stageschool. Deadline Op het einde van de ingroeiweek (28/10/2016) Geen vast sjabloon Met je praktijkcoach tijdens het eerste coachingsgesprek dat plaatsvindt in de praktijkseminarieweek 1 (7/11/ /10/2016) Met je medestudenten op dezelfde stageschool Bezorgen Op papier meebrengen naar het coachingsgesprek

10 TIJDENS DE INGROEIWEEK VAN STAGEPERIODE 1 Tijdens de ingroeiweek verken je de beginsituatie verder: je leert de school, vakmentoren, leerlingen beter kennen. Je observeert lessen en wordt via assistant teaching betrokken bij het lesgeven op het moment dat de vakmentor les geeft. Daarnaast observeer je gedurende één dag een klas. Bij voorkeur is dit een klas waaraan je les zal geven (zie opdracht 4: volg een klas gedurende een dag). De selectie van de deze dag/klas gebeurt in overleg met de school/vakmentor. OPDRACHT 3: verkennen, observeren en assisteren A) Observatie van de vakmentor Doelen: Gericht observeren van een les Op een gepaste wijze in gesprek gaan met de vakmentor Communiceren over talenten en sterktes OPDRACHT Tijdens de ingroeiweek observeer je je vakmentoren gedurende 3 lesuren per onderwijsvak. Je observeert in het totaal 6 lesuren (richtinggevend) 1. Gebruik de PR2 Doorgroeistage leidraad voor lesobservatie (zie Chamilo). TIP: Observeren leer je door het veel te doen. Dat betekent bewust kijken, luisteren en aanvoelen. Het is belangrijk om dat zo onbevangen mogelijk te doen, ook de sterktes in kaart te brengen en niet meteen te oordelen. Dingen zijn soms anders dan ze lijken. Deadline Bezorgen Onmiddellijk na de geobserveerde les PR2 Doorgroeistage Observatie vakmentor Met je stagebegeleider (indien mogelijk ook bespreken met je vakmentor) Tijdens de stage: in je begeleidingsmap Na afloop van de stage: in je stagemap 1 Dit is een richtinggevend aantal uren tijdens de ingroeiweek. Indien dit door organisatorische redenen niet kan plaatsvinden tijdens de ingroeiweek, neem je contact op met je stagebegeleider.

11 11 B) Assistant teaching Doelen: Assisteren van de vakmentor tijdens de les Gericht enkele taken van een leraar opnemen OPDRACHT Deadline Bewaren Tijdens de ingroeiweek voer je gedurende 3 lesuren per onderwijsvak activiteiten uit in het kader van assistant teaching. Je doet in het totaal 6 lesuren 1 aan assistant teaching. Onmiddellijk na de les assistant teaching PR2 Doorgroeistage Assistant teaching Met je vakmentor (indien nodig) Tijdens de stage: in je begeleidingsmap Na afloop van de stage: in je stagemap OPDRACHT 4: volg een klas gedurende een dag Doelen: Een specifieke klas leerlingen beter leren kennen Herkennen van verschillende soorten acties van leerkrachten om een aangenaam leeren werkklimaat voor leerlingen te creëren Op een respectvolle manier communiceren over klassen en leerlingen OPDRACHT Je volgt in overleg met de verantwoordelijke van de stageschool gedurende één dag een bepaalde klas (bij voorkeur een klas waaraan je zelf zal lesgeven). Focus je tijdens deze observatie niet op de leerkracht, maar observeer vooral de klas, de leerlingen en de klasdynamiek. Probeer door gerichte observatie de klas en de klascultuur beter te leren kennen. Denk (vooraf) na over de observatievragen die je centraal stelt (= je focus tijdens het observeren) gedurende deze volgdag. Je kan je bijvoorbeeld laten inspireren door deze vragen: - Hoe is de klas ingericht? In welke mate heeft dit een invloed op het klasgebeuren? - Hoe is de sfeer in de klas? Verschilt dit naargelang het tijdstip van de dag of in verschillende lessen? - Hoe is de relatie tussen leerlingen onderling? Hoe is de relatie tussen leerkracht en leerlingen?

12 12 - Welke verschillen zijn er tussen leerlingen in de klas? Zijn die verschillen in iedere les even duidelijk aanwezig? - Sluiten de lessen aan bij de interesses van de leerlingen? - Hoe reageren de leerlingen op de aanpak van de leerkracht? Welke invloed hebben de instructies van de leerkracht op de leerlingen/klas? Het minimum aantal observatievragen ligt niet vast. Je bepaalt zelf wat zinvol is. Het is wel belangrijk dat je actief observeert, nadenkt over wat je ziet en hoort en hierover in interactie gaat met je vakmentoren en medestudenten indien mogelijk. Gebruik deze volgdag (indien mogelijk) ook om opdracht 2 (verkenning van de stageschool) aan te vullen. Deadline Op het einde van de ingroeiweek (28/10/2016) PR2 Doorgroeistage Volgopdracht Met je stagebegeleider Met je vakmentor en medestudenten (aanvullend indien mogelijk) Bewaren Tijdens de stage: in je begeleidingsmap Na afloop van de stage: in je stagemappen (voor beide vakken) BELANGRIJK: indien deze opdracht om organisatorische of andere redenen niet kan doorgaan, overleg je met de verantwoordelijke van de stageschool of je in plaats van een klas een leerkracht mag volgen gedurende een dag. Indien ook dit niet kan, meld je dit via met korte uitleg - tijdens de ingroeiweek - aan de praktijkcoördinatie:

13 TIJDENS DE LESGEEFWEKEN VAN STAGEPERIODE 1 Reflectievaardigheden zijn heel belangrijk. Jezelf goed kunnen inschatten helpt je om zicht te krijgen op je functioneren als leerkracht, jezelf bij te sturen, keuzes te maken. De opdrachten uit het groeidossier helpen je daarbij. Je krijgt ook telkens aangereikt met wie je over je zelfreflectie in gesprek gaat. Dat kan je stagebegeleider en je vakmentor zijn. Ook met je medestudenten zal je reflecteren over de les die je geobserveerd hebt en je eigen geobserveerde les. Grijp de kans om samen met je medestudent te leren van elkaar, dankzij deze peerobservatie en peerfeedbackgesprekken. OPDRACHT 5: lesreflecties over je eigen handelen Doelen: Reflectievragen i.v.m. het eigen professioneel functioneren kunnen beantwoorden Zicht krijgen op je leraar-zijn Concrete werkpunten en doelen voor volgende stagelessen formuleren Je eigen lesreflectie bespreken met je vakmentor en/of stagebegeleider OPDRACHT Je staat na elke les kort stil bij de les: Hoe is de les verlopen? Hoe voel ik me erbij? Wat voelde ik aan als sterke punten? Waar heb ik werkpunten ervaren: welke en waarom? Wat heb ik geleerd? Daarnaast formuleer je een concreet doel voor een volgende les en denk je na over hoe je aan je werkpunten wil werken. Deadline Na iedere stageles 14/11/2016 t.e.m. 25/11/2016 Bewaren PR2 Doorgroeistage Reflecties student Bespreek je reflectie na iedere les met je vakmentor en bij een stagebezoek ook met de stagebegeleider. Tijdens de stage: in je begeleidingsmap Na afloop van de stage: in je stagemap OPDRACHT 6: peerobservatie Doelen: Observeren van een medestudent Observatiegegevens kunnen koppelen aan pedagogische en didactische aspecten Formuleren van suggesties voor je medestudent Inzicht krijgen in leraar-zijn: vergelijken van leerkrachtstijlen Een peerfeedbackgesprek voeren

14 14 OPDRACHT Je observeert per week 1 lesuur bij een medestudent van dezelfde stageschool. Je maakt hiervoor gebruik van de PR2 leidraad voor lesobservatie. Daarna bespreek je met de medestudent deze geobserveerde les in een peerfeedbackgesprek. Organisatie van de peerfeedbackgesprekken: - Maak tijdens de ingroeiweek samen met je medestudenten op dezelfde school een planning op voor de peerobservaties. Leg hiervoor jullie lessenroosters samen. Breng deze planning mee naar het eerste coachingsgesprek met je praktijkcoach tijdens de week van de praktijkseminaries (7/11/ /10/2016). - Indien je moeilijkheden ondervindt met het plannen van deze peerobservaties, dan bespreek je dit tijdig met je praktijkcoach. - Probeer indien mogelijk per week een verschillende student te observeren en per week door een andere student geobserveerd te worden. - Bij voorkeur word je geobserveerd door 1 student. Indien dit organisatorisch onmogelijk is, geldt dat er maximaal twee studenten tegelijk kunnen observeren bij één student/tijdens één les. Verloop van de peerfeedbackgesprekken: - Het gesprek verloopt op basis van de observaties van de studentobservator (zie document PR2 Doorgroeistage Peerobservatie ) en de reflectie van de student-lesgever (zie document PR2 DOORGROEISTAGE Reflecties student ). - De student-lesgever noteert beknopt zijn leerervaring na afloop van het peerfeedbackgesprek. Deadline Bewaren Na een geobserveerde les van een medestudent (1 per week) PR2 Doorgroeistage Peerobservatie (2 delen: deel 1 in te vullen door te observerende student, deel 2 in te vullen door de geobserveerde student) Met de geobserveerde medestudent Je voegt enkel de eigen ingevulde documenten toe aan je beide stagemappen (beide vakken) volgens de instructies die vermeld staan op het document PR2 Doorgroeistage Peerobservatie. Het observatiedocument dat over je eigen les geschreven is door je medestudent moet je zelf NIET toevoegen aan je stagemappen.

15 NA AFLOOP VAN STAGEPERIODE 1 Je eerste stageperiode is afgelopen. Je hebt ervaring opgedaan en veel geleerd over je functioneren als leraar. Na afloop van de examens van semester 3 ga je verplicht op stagefeedbackgesprek met je stagebegeleider. Om dat grondig te kunnen voorbereiden schrijf je een zelfreflectie, gebaseerd op de standaard van basiscompetenties. Je schat voor jezelf in hoeverre je het vereiste niveau bereikt hebt en je stagebegeleider zal dit ook voor jou doen. Na het lezen van deze feedback heb je hierover een gesprek met je stagebegeleider. OPDRACHT 7: zelfevaluatie- en feedback Doelen: Inzicht krijgen in je eigen sterktes en zwaktes na afloop van je stage Zicht krijgen op je leraar-zijn OPDRACHT Per les lees je grondig de begeleidingsdocumenten van je vakmentoren en/of vakdocenten door. De originele documenten blijven steeds in je stagemap (per vak). Indien je dit wenst kan je er voor jezelf een kopie maken. Je evalueert voor jezelf op een schaal in welke mate je de beroepsattitudes en vaardigheden die van toepassing voor deze stageperiode al dan niet beheerst. De voorziene blanco ruimte voorzie je om je zelfevaluatie toe te lichten en actiepunten te noteren. Niet alle items moeten aangekruist worden, alleen die competenties waar je zelf zicht op hebt. Deadline Uiterlijk 1 week na einde van de eerste stageperiode (02/12/2016) Bezorgen Bewaren PR2 Doorgroeistage Zelfevaluatie- en feedbackdocument Met je stagebegeleider tijdens het verplichte stagefeedbackgesprek (per onderwijsvak) Je bezorgt dit ingevulde document uiterlijk een week na het aflopen van je stage via en op papier (in je stagemap) aan je stagebegeleider (02/12/2016). Je krijgt van je stagebegeleider instructie over plaats en tijdstip waarop je de stagemap indient. Doe dit voor elk vak afzonderlijk!

16 16 OPDRACHT 8: voorbereiding stagefeedbackgesprek Doel: Jezelf grondig voorbereiden op het stagefeedbackgesprek OPDRACHT Je stagebegeleider (per vak) heeft je zelfevaluatie- en feedbackdocument aangevuld met zijn/haar feedback. Hij/zij mailt jou dit document terug ten laatste drie dagen voor het stagefeedbackgesprek. Print het aangevulde document af en lees dit grondig door ter voorbereiding van de stagefeedbackgesprekken die plaatsvinden op 25 januari Bereid je zelf goed voor op deze gesprekken. Je doet dit afzonderlijk voor beide onderwijsvakken. Stel jezelf deze vragen: - Komt de feedback van je stagebegeleider overeen met jouw zelfevaluatie? Op welke punten is dit afwijkend? Had je dit verwacht? - Vragen die je nog wil stellen aan je stagebegeleider (over de voorbije stageperiode of in functie van de komende stageperiode) Deadline Het stagefeedbackgesprek op 30/01/2017 Bezorgen Geen vast sjabloon Met je stagebegeleider tijdens het stagefeedbackgesprek (voor beide vakken) Je brengt deze voorbereiding mee naar het stagefeedbackgesprek op 30/01/2017.

17 VOORAFGAAND AAN DE START VAN STAGEPERIODE 2 Je start binnenkort met de tweede stageperiode. Opnieuw heb je een aantal opdrachten die je helpen om je stage goed voor te bereiden. De opdrachten lopen grotendeels gelijk met deze uit stageperiode 1. Net zoals in je eerste stage start je met het verkennen van je school. In dit deel van het groeidossier zijn enkel de deadlines opgenomen. Voor de doelen, opdrachten en andere informatie is telkens verwezen naar de pagina s waarop je de nodige informatie vindt. OPDRACHT 9: verkenning van de stageschool Je vindt alle uitleg in OPDRACHT 2: verkenning van de stagschool op p Deadline Op het einde van de ingroeiweek (17/02/2017) 3.6 TIJDENS DE INGROEIWEEK VAN STAGEPERIODE 2 OPDRACHT 10: verkennen, observeren en assisteren Je vindt alle uitleg in OPDRACHT 3: verkennen, observeren en assisteren op p. 10 en 11. A) Observatie van de vakmentor Deadline Onmiddellijk na de geobserveerde les B) Assistant teaching Deadline Onmiddellijk na de geobserveerde les OPDRACHT 11: volg een klas gedurende een dag Je vindt alle uitleg in OPDRACHT 4: verkennen, observeren en assisteren op p. 10 en 11. Deadline Op het einde van de ingroeiweek (17/02/2017) BELANGRIJK: indien deze opdracht om organisatorische of andere redenen niet kan doorgaan, overleg je met de verantwoordelijke van de stageschool of je in plaats van een klas een leerkracht mag volgen gedurende een dag. Indien ook dit niet kan, meld je dit via met korte uitleg - tijdens de ingroeiweek - aan de praktijkcoördinatie:

18 TIJDENS DE LESGEEFWEKEN VAN STAGEPERIODE 2 Je vindt alle uitleg in OPDRACHT 5: lesreflecties over je eigen handelen en OPDRACHT 6: peerobservatie op p. 13 en 14. OPDRACHT 12: lesreflecties over je eigen handelen Deadline Na iedere stageles 20/02/2017 t.e.m. 10/03/2017 OPDRACHT 13: peerobservatie Deadline Na een geobserveerde les van een medestudent (1 per week) 3.8 NA AFLOOP VAN STAGEPERIODE 2 Je vindt alle uitleg in OPDRACHT 7: zelfevaluatie- en feedback op p. 15. OPDRACHT 14: zelfevaluatie- en feedback OPDRACHT Zie opdracht 7 Let op: dit keer bekijk je ook het zelfevaluatie- en feedbackdocument van je eerste stageperiode. Deadline Uiterlijk 1 week na einde van de eerste stageperiode (17/03/2017) Bezorgen Bewaren PR2 Doorgroeistage Zelfevaluatie- en feedbackdocument Met je stagebegeleider tijdens het stagefeedbackgesprek (voor beide vakken) op 28/06/2017. Dit gesprek is enkel verplicht als je niet geslaagd bent voor PR2 doorgroeistage. Je bezorgt dit ingevulde document uiterlijk een week na het aflopen van je stage via en op papier (in je stagemap) aan je stagebegeleider (17/03/2017). Je krijgt van je stagebegeleider instructie over plaats en tijdstip waarop je de stagemap indient. Doe dit voor elk vak afzonderlijk! Bewaar de groeidossiers PR2 - doorgroeistage van je beide vakken zorgvuldig. Ze vormen het uitgangspunt voor het groeidossier PR3.2 - afstudeerstage.

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE

GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE GROEIDOSSIER PRAKTIJK 2 DOORGROEISTAGE 2015 2016 2 1 Vooraf 3 2 OVERZICHT EN TIMING EN 5 3 INHOUD en UITWERKING van het groeidossier PR2 doorgroeistage 7 3.1 Deelname cultuurdag 14 oktober 2015 7 3.2 Voorafgaand

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2016 2017 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

GROEIDOSSIER Praktijk SOV

GROEIDOSSIER Praktijk SOV GROEIDOSSIER Praktijk SOV 2017 2018 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER semester 7

PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER semester 7 PRAKTIJK 3 AFSTUDEERSTAGE GROEIDOSSIER 2017 2018 semester 7 Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Kattenberg 9 B-9000 Gent Tel.: 09 234 82 70 Fax: 09 234 80 01 www.arteveldehogeschool.be/oso/stage

Nadere informatie

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten.

MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. Inhouden en doelen van de opdrachten in de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO MICROTEACHING: een kort lesfragment door een student gegeven aan medestudenten. de student geeft 10 à 20 minuten

Nadere informatie

Beste collega. Stages. Observatiestage

Beste collega. Stages. Observatiestage Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. Wanneer u meer informatie wil over de lerarenopleidingen en de opbouw van

Nadere informatie

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni.

Aan het einde van het tweede semester vier werkdagen voor het driehoeksgesprek in mei of juni. HOE WORDT DE STUDENT BEGELEID EN BEOORDEELD? Studenten doen clusters van onderzoeksdagen en eindigen met een langere stage. Tijdens het praktijktraject worden studenten begeleid door de mentor, de leergroepbegeleider

Nadere informatie

Handleiding voor vakmentoren

Handleiding voor vakmentoren SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Handleiding voor vakmentoren Beste collega U engageerde zich om één van onze studenten te begeleiden bij zijn stage, waarvoor alvast onze welgemeende dank. In deze handleiding

Nadere informatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie

ECTS-fiche. Specifieke lerarenopleiding Praktijk oriëntatie ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Specifieke lerarenopleiding Module Praktijk oriëntatie Code E1 Lestijden 40 Studiepunten 3 Ingeschatte totale 50 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot NEEN

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor

Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs. Beste mentor Groep lerarenopleiding - Kleuter- en lager onderwijs Campus Oude Luikerbaan, Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt - T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 3 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Het is eind mei. Het

Nadere informatie

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren

Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren In de praktijk werken we aan de visie op leraarschap, beheersingsniveau opleidingsfase 1: Wat we minimaal verwachten van een student uit 1 BaKO - 1 BaLO: Eerste stappen in stiel leren SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK

Nadere informatie

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016

Didactische Competentie Stage SLO. Infomoment stage 27 mei 2016 Didactische Competentie Stage SLO Infomoment stage 27 mei 2016 Infomoment stage 1. Voor je ermee begint 2. Je eigenlijke stage 3. Achteraf 2 1. Voor je ermee begint 1. Basisinformatie Geen educatief verlof

Nadere informatie

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool.

Deze stageperiode start met een aantal observatie- en participatiedagen in de stageschool en enkele stagevoorbereidingsdagen op de hogeschool. Stageperiode 1B Situering Stageperiode 1B valt in het 2 de semester. De studenten lopen deze stage per twee in één stageklas. De duo s lopen per semester stage in een ander leerjaar. De studenten lopen

Nadere informatie

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO

SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO SPECIFIEKE INFO PRAKTIJK 1 BaLO 1. ORGANISATIE VAN DE PRAKTIJK De student loopt gedurende het hele jaar stage in eenzelfde school. De school wordt toegewezen door de opleiding. In semester 1 zijn er 5

Nadere informatie

Interpersoonlijk competent

Interpersoonlijk competent Inhoudsopgave Inhoudsopgave...0 Inleiding...1 Interpersoonlijk competent...2 Pedagogisch competent...3 Vakinhoudelijk & didactisch competent...4 Organisatorisch competent...5 Competent in samenwerken met

Nadere informatie

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen.

Uitwisseling zal steeds gebeuren na overleg tussen docenten, stagebegeleiders, verantwoordelijken SLO van de instellingen. Kader voor uitwisseling van docenten en studenten binnen de praktijkcomponent van de SLO en de GLO van BEO. 1. Uitgangspunten 1.1. Uitwisseling van studenten De uitwisselingsmogelijkheden zullen, binnen

Nadere informatie

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen

Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Begeleide en zelfstandige oefenstage Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen Prof dr Evert Zinzen dr Wouter Cools Daan Vaesen Ariane Caplin 1-10-2013 1 Stageconcept Legende L&I II VGOS L&I II:

Nadere informatie

POP Martin van der Kevie

POP Martin van der Kevie Naam student: Martin van der Kevie Studentnr.: s1030766 Studiefase: leerjaar 1 Datum: 18 okt 2009 Interpersoonlijk competent Overzicht wat leerlingen bezig houdt dit kun je gebruiken tijdens de les. Verder

Nadere informatie

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Lerarenopleiding Turnhout Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Verkorte trajecten Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de

Nadere informatie

Teamteaching Sem II - 2 BaLO

Teamteaching Sem II - 2 BaLO Teamteaching Sem II - 2 BaLO Semester II Teamteaching Semester II Teamteaching 1. Waarom? 2. Definitie 3. Voordelen 4. Verschillende mogelijkheden binnen teamteaching 5. Organisatie door de opleiding 1.

Nadere informatie

Wegwijzer groeistages

Wegwijzer groeistages SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer groeistages 1.Inleiding Tijdens de twee groeistages staat het functioneren als vakleerkracht centraal. In die zin zijn de groeistages een vervolg op de instapstage.

Nadere informatie

1. Stageopdracht. Beste vakmentor

1. Stageopdracht. Beste vakmentor Beste vakmentor Wij willen u van harte danken voor de begeleiding van een stagiair uit het derde opleidingsjaar tijdens de didactische afstudeerstage (PR3.2). Deze begeleiding, gebaseerd op uw vakdeskundigheid

Nadere informatie

Verkorte trajecten BASO 2015-2016

Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Verkorte trajecten BASO 2015-2016 Lerarenopleiding Vorselaar Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Toelating tot deze verkorte trajecten is een beslissing van de opleiding, elk dossier wordt individueel

Nadere informatie

Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017

Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017 P a g i n a 1 Departement Lerarenopleiding Campus Oude Luikerbaan Oude Luikerbaan 79, 3500 Hasselt T 011 18 05 00 Betreft: Praktijk 2 de jaar Bachelor Lager Onderwijs Hasselt, 18 september 2017 Beste directie

Nadere informatie

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage

Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Wegwijzer vakdidactische opdrachtenstage 1 Inleiding 1.1 Opzet en doel van de vakdidactische opdrachtenstage De vakdidactische opdrachtenstage vormt een aanvulling op de instap-

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek

een functioneringsgesprek verschilt naar aard en doel van een evaluatie of beoordelingsgesprek Het functioneringsgesprek Wat Een functioneringsgesprek is een periodiek gesprek tussen de medewerker en de direct leidinggevende over het werk (inhoud en uitvoering van het werk, werksfeer en werkomstandigheden)

Nadere informatie

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoud: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 2 2007 2008 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO2 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES

Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Opleidingsfase 1 BcLK STAGES Stagecoördinatie Helene Stragier Stagecoördinator Kleuteronderwijs Lokaal C104 Tel: 016/ 37 55 09 helene.stragier@groept.be 1 Administratie Glenn Debruyn 016/ 37.55.08 Glenn.debruyn@groept.be

Nadere informatie

Formulier 0: verwachtingen

Formulier 0: verwachtingen OBSERVATIESTAGE Formulier 0: verwachtingen SLO Geschiedenis KU Leuven Identificatie student lector vakmentor(en) Verwachtingen Dit formulier beantwoord je voor het begin van de eerste lesobservatie. Let

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II

Protocol Werkplekleren Student ESoE. Minor Educatie & Communicatie Variant II Protocol Werkplekleren Student ESoE Minor Educatie & Communicatie Variant II Versie juli 2011 1 Protocol Werkplekleren Minor Educatie & Communicatie Variant I Inleiding Om het werkplekleren zo soepel mogelijk

Nadere informatie

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment

Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment Studenten handleiding Competentie Ontwikkel Moment MBO en HBO studenten 3 de en 4 de jaars, HBO studenten verkorte opleiding en cursisten vervolgopleidingen Jeroen Bosch Ziekenhuis 1 Juni 2014, Jeroen

Nadere informatie

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH

MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH MINIMUMNORMEN VOOR HET MAILVERKEER MET COACH Aanvullend op het mailverkeer dat de cursist wellicht spontaan zal versturen, beschrijven we in dit document de mailprocedure die de cursist dient te volgen

Nadere informatie

Stage Eerste Leerjaar

Stage Eerste Leerjaar Stage Eerste Leerjaar De student loopt voor de eerste keer stage in een eerste leerjaar. Deze stage kadert binnen de module Eerste Leerjaar waar onder meer de didactiek van het eerste leerjaar uitvoerig

Nadere informatie

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal)

Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Bijlage 7 Opdracht Bekwaamheidsproef 2 (studentenmateriaal) Inleiding Gedurende de studie zijn er een aantal momenten waarin je moet aantonen in hoeverre je de competenties voor het beroep van leraar beheerst.

Nadere informatie

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD

Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD Beoordeling werkplekleren jaar 2 DEELTIJD eindbeoordeling WPL-2 Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding tweedegraads lerarenopleidingen datum: 2 april 2015 naam student: Peter Lakeman studentnr.

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR 1 TRAJECTBOEKJE ANIMATOR boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen is

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR

TRAJECTBOEKJE ANIMATOR 1 TRAJECTBOEKJE ANIMATOR boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen is

Nadere informatie

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W

Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W Zelfreflectie meetinstrument Ondernemende houding studenten Z&W 1 Naam student: Studentnummer: Datum: Naam leercoach: Inleiding Voor jou ligt het meetinstrument ondernemende houding. Met dit meetinstrument

Nadere informatie

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen:

Het portfolio kan met betrekking tot de fasen en stappen uit het protocol de volgende functies vervullen: Bijlage 3 Portfolio 1 Handleiding persoonlijk coach 1.1 Doel van een portfolio Op steeds meer scholen voor voortgezet onderwijs en vervolgopleidingen wordt gewerkt met portfolio s. Met het portfolio laat

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

Beoordeling van de competenties stage bovenbouw

Beoordeling van de competenties stage bovenbouw Beoordeling van de competenties stage bovenbouw Hierbij vinden jullie een lijst met competenties die van belang zijn voor de stage bovenbouw. De lijst is bestemd voor de student en de mentor van de stageschool.

Nadere informatie

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7

kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 kempelscan P1-fase Kempelscan P1-fase 1/7 Interpersoonlijke competentie Kern 1.2 Inter-persoonlijk competent Communiceren in de groep De student heeft zicht op het eigen communicatief gedrag in de klas

Nadere informatie

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren

Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren Zo verstuurt u een WhatsApp! Opdracht: Analyseren, evalueren 1. Inleiding Een mobiele telefoon; niet meer weg te denken uit de broekzak van elke scholier. In deze opdracht kijken de leerlingen naar een

Nadere informatie

De specifieke lerarenopleiding

De specifieke lerarenopleiding geëngageerd onderzoekend communicatief talent ontwikkelend vakdeskundig leerling gericht samenwerkend De specifieke lerarenopleiding dynamisch leergierig master Jij bent... inspirerend creatief toekomstgericht

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien.

De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. 1 De werkplek biedt een klimaat waarin een werkplekstudent kan leren en groeien. Suggestie: Reflecteer met het team over onderstaande voorwaarden om een leervriendelijk klimaat te bevorderen. 1. Leg de

Nadere informatie

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4

Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen. A. Algemeen. Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 MODULE Vakdidactische Studie (VDS) Algemeen A. Algemeen Situering binnen het programma Periode binnen het tweejarige modeltraject Theorie Praktijk X Semester 1 Semester 2 X Semester 3 Semester 4 Aantal

Nadere informatie

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen

Infosessie stage communicatiewetenschappen. Stagecoördinator Eva Koppen Infosessie stage communicatiewetenschappen Stagecoördinator Eva Koppen stagescomwet@soc.kuleuven.be eva.koppen@soc.kuleuven.be Zoektocht naar een stage: de stagedatabank 2 Stagevacatures 3 Zoektocht naar

Nadere informatie

Breed evalueren kan je leren Zes vragen om over te reflecteren. Competenties Nederlands breed evalueren in het secundair onderwijs 1

Breed evalueren kan je leren Zes vragen om over te reflecteren. Competenties Nederlands breed evalueren in het secundair onderwijs 1 2. Evaluatie en toetsing Koen Van Gorp (a), Iris Philips (a) & Fauve De Backer (b) (a) CTO, KU Leuven (b) Steunpunt Diversiteit en Leren, UGent Contact: Koen.VanGorp@arts.kuleuven.be Iris.Philips@arts.kuleuven.be

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Opleiding Module Didactische competentie stage 3 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding SLO Module Didactische competentie stage 3 Code E6 DCS3 Lestijden 40 Studiepunten 6 Ingeschatte totale 150 studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen

Nadere informatie

3. Handleiding bij de peuter-estafette

3. Handleiding bij de peuter-estafette 3. Handleiding bij de peuter-estafette Voor leidinggevenden en pedagogisch medewerkers peuterspeelzaal en kinderdagverblijf Een goede overdracht waarborgt de doorgaande ontwikkeling van de peuter. Bij

Nadere informatie

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011)

Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen Beoordelingsformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Hogeschool van Amsterdam Onderwijs en Opvoeding, tweedegraads lerarenopleidingen sformulier voor het werkplekleren (versie september 2011) Toelichting bij het beoordelen van het Werkplekleren. De tweedegraads

Nadere informatie

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR

BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Opleidingsinstelling Adres Telefoon fax BEOORDELING STAGE DOOR DE VAKMENTOR Identificatie Naam student/cursist: Opleidingsonderdeel/module: Stageplaats: Vakmentoren: naam en contactgegevens Periode: O

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle

LeerWerkPlan VLO fase 2, Zwolle 12-10-2010 VLO fase 2, Zwolle Leerwerkplan leerjaar 1 Opmerkingen Werkplekbegeleider Handtekening Opdracht 1 Competentie gericht leren B4 Organisatorisch gedragsindicator: B 4.5 B6 Competent in het samenwerken

Nadere informatie

1. Organisatie van Praktijk 2 Doorgroeistage

1. Organisatie van Praktijk 2 Doorgroeistage Beste vakmentor 01/10/2015 Wij danken u voor de begeleiding van een stagestudent uit het tweede opleidingsjaar (2 OSO). Na een grondige voorbereiding in het eerste opleidingsjaar zet de student nu de eerste

Nadere informatie

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen

Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Leerwerktaak Digibordgebruik en softwarepakket in wiskundelessen Titel Onderwijstype Niveau Competenties(s) Beroepstaak Geschikt voor de volgende vakken Aansluitend bij de volgende onderwijseenheid Digibordgebruik

Nadere informatie

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden

Rondvraag. Persoonlijke rapportage van M. Gulden Rondvraag Persoonlijke rapportage van M. Gulden Gegevens deelnemer Naam Organisatie Functie B. Smit PiCompany Intern Leraar De Zevensprong Gegevens Rondvraag Datum 31 oktober 2005 Nummer 31721.96907 Profiel

Nadere informatie

TRAJECTBOEKJE hoofdanimator

TRAJECTBOEKJE hoofdanimator 1 TRAJECTBOEKJE hoofdanimator boekje van: 2 In het trajectboekje wordt steeds over hij, hem of zijn gesproken om de leesbaarheid te verhogen. Uiteraard is dit boekje ook bestemd voor meisjes. Vlaanderen

Nadere informatie

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie?

Handleiding Mbo-hbo doorstroomassessment jij en het hbo ..een succesvolle combinatie? Handleiding jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Inhoudsopgave Leeswijzer 3 Inleiding 4 1. Het portfolio 5 1.1 Kwaliteitseisen 5 1.2 Samenstelling van het portfolio 5 1.3 Inleveren portfolio 6 1.4

Nadere informatie

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) STAGEHANDLEIDING VOOR MENTOREN SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) ACADEMIEJAAR 2014-2015 INHOUDSTAFEL Vooraf... 3 1. De specifieke lerarenopleiding (SLO)... 4 2. De praktijkcomponent: opbouw... 5 3. Begeleiding:

Nadere informatie

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage

Startuur: Algemene gegevens Voor de stage Vragenlijst Startuur: Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? o Module 1 o Module 2 o Module 3 o Module 4 o Module 5 : specialisatie:. 2. Leeftijd o 18-22 jaar o 23-25 jaar o 26-30 jaar o

Nadere informatie

LEIDRAAD VOOR HET LEREN REFLECTEREN

LEIDRAAD VOOR HET LEREN REFLECTEREN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Vakgroep Onderwijskunde Lerarenopleiding LEIDRAAD VOOR HET LEREN REFLECTEREN BEGRIPSOMSCHRIJVING De reflecterende handeling staat tegenover de routinehandeling

Nadere informatie

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder?

Klas-in-zicht Wat? Hoe gaan we tewerk? Aan de slag en verder? Klas-in-zicht Wat? Een negatieve groepsdynamiek, leerlingen die niet met elkaar overeenkomen, een vertroebelde relatie tussen leerlingen en leerkrachten, moeilijk les kunnen geven door storend gedrag zijn

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6

Inhoudsopgave: Opdracht 1 pagina 2 Opdracht 2 pagina 3 Opdracht 3 pagina 4 Opdracht 4 pagina 5 Opdracht 5 pagina 6 Leerwerkplan leerjaar 1 2006 2007 Handtekening instituutbegeleider Naam student : Erik Postema Student nummer : 1006851 Klas : DLO1 metaal Opmerkingen werkplekbegeleider Opmerkingen en eindoordeel instituutbegeleider

Nadere informatie

Leerwerkstage 1. voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten. Project: informatievaardigheden (mediawijsheid)

Leerwerkstage 1. voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten. Project: informatievaardigheden (mediawijsheid) Leerwerkstage 1 voorbereiden, uitvoeren en evalueren lesactiviteiten Project: informatievaardigheden (mediawijsheid) Activiteiten tijdens de stage Eerst geven we een globaal overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje

Het 8- fasenmodel. Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Het 8- fasenmodel Een reisgids voor de begeleiding van het maatje Waar gaat de reis naartoe? Wat is jouw rol tijdens de reis? De rol die je kiest, is afhankelijk van de reden waarom je gevraagd bent, dit

Nadere informatie

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE

BEGELEIDINGSDOCUMENT STAGE IDENTIFICATIEGEGEVENS STUDENT student: Onderwijsinstelling: FOTO Student Opleidingsjaar: Module: Reeds doorlopen stagetraject PERIODE STAGEPLAATS (instelling) STAGEPLAATS (afdeling) DOMEIN Ontwikkeld in

Nadere informatie

LA KOL Bijeenkomst

LA KOL Bijeenkomst LA KOL Bijeenkomst 1 12-13 Verkennen LA KOL op N@tschool Verkennen themadossiers Planning Subjectief concept leren Bekijken LA op N@tschool Trigger: straks bekijken Competenties m.b.t. leren: Vakinhoudelijk

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE

INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE INFORMATIE VOOR DE TABAKOLOOG BEGELEIDER VAN DE STAGE TABAKOLOGIE Prof. S. Schol,VRGT, 2012 1. INLEIDING Na 10 jaren cursus tabakologie en evenveel evaluaties van cursisten was vooral de vraag naar meer

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad

Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad Ontwikkelingsverslag Minor Teaching Abroad In dit document beschrijf je zo concreet mogelijk jouw ontwikkeling op de vijf kerntaken gedurende de stage in het buitenland. Elke kerntaak onderbouw je met

Nadere informatie

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees

Evaluatierapport. Workshop ADHD. Fontys PABO Limburg. Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Evaluatierapport Workshop ADHD Fontys PABO Limburg Drs. Arno de Poorter Drs. Anne van Hees Inhoudsopgave Pag. 1. Inleiding 2 2. Deelnemers/respondenten 2 3. Opzet en inhoud evaluatie 2 4. Resultaten 2

Nadere informatie

Handleiding maatschappelijke stage

Handleiding maatschappelijke stage Handleiding maatschappelijke stage Christiaan Huygens College Broodberglaan Voorwoord Het 3e jaar ga je een maatschappelijke stage lopen. Dat is een andere stage dan de arbeidsoriëntatie stage, waar je

Nadere informatie

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere.

Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Waarvoor dient dit attest? mytalent@work is in eerste instantie een (zelf)evaluatie-instrument dat feedback geeft over de vaardigheden van de jongere. Als jongere (al dan niet aan het werk) kan je mytalent@work

Nadere informatie

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS

READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS READER STUDENTENCOACH EERSTEJAARS MBO 1 Inleiding Voor jullie ligt de reader die hoort bij het project studentencoach(het coachen van eerstejaars studenten door ouderejaars). In deze reader vind je veel

Nadere informatie

FACULTEIT GENEESKUNDE. Patiëntenzorgstage. KU Leuven.

FACULTEIT GENEESKUNDE. Patiëntenzorgstage. KU Leuven. FACULTEIT GENEESKUNDE Patiëntenzorgstage KU Leuven stagesgeneeskunde@kuleuven.be Wat is de patiëntenzorgstage? De patiëntenzorgstage zorgt voor een eerste kennismaking van de student met de patiënt in

Nadere informatie

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider:

Naam:. Namen groepsleden:... Begeleider: Naam:. Klas: Namen groepsleden:........ Begeleider: 1 Inleiding In deze projectweek ga je onderzoek doen. Dit onderzoek is ter voorbereiding op het sectorwerkstuk in de vierde klas. Dit boekje is jouw

Nadere informatie

Herinrichting Schoolplein mavo 3

Herinrichting Schoolplein mavo 3 Herinrichting Schoolplein mavo 3 Pagina 1 van 7 Inleiding Binnenkort ga je aan de slag met het project Herinrichting van het schoolplein. Alle leerlingen van het derde leerjaar gaan ervoor zorgen dat ons

Nadere informatie

Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen:

Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen: Verplichte stage opdrachten P-fase semester 1 C-GES 1 Begin je (les)activiteit met een korte observatie aan de hand van onderstaande vragen: Gebruikt de mentor materiaal en/ of een methode? Welke beeldvormers

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT

STAGEVADEMECUM. Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT STAGEVADEMECUM SCHOLENGEMEENSCHAP SINT-JOZEF BILZEN-HOESELT Schooljaar 2015-2016 AANVRAGEN VAN STAGE AFSPRAKEN WIE IS WIE? Centrale dienst Winterstraat 12, 3740 Bilzen 089 41 82 35 stage@sg-sintjozef.be

Nadere informatie

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder. Student(e) Klas Stageschool Plaats

Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder. Student(e) Klas Stageschool Plaats Lesvoorbereidingsformulier Fontys Hogeschool Kind en Educatie, Pabo Eindhoven Bron: Didactisch model van Gelder Student(e) Klas Stageschool Plaats Mentor Datum Groep Aantal lln Vak- vormingsgebied: beeldende

Nadere informatie

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen

Portfolio. voor pedagogisch medewerkers. om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Portfolio voor pedagogisch medewerkers om het eigen leerproces vorm te geven en te volgen Colofon Z evenzien methodiek voor ontwikkelingsgericht werken met kinderen bestaat uit: Map Handreiking voor

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016

Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Mentor als medeopleider Verdieping Sessie 2 13/12/2016 Greet Stijn Sofie Steffie Stijn Mieke Timmy Cindy 2 Agenda Welkom terug! Vragen? De Planlijn Planmatig werken in onderwijs. Handelingsplannen ontwerpen.

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan

Opbrengstgericht werken bij andere vakken. Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Opbrengstgericht werken bij andere vakken Martine Amsing, Marijke Bertu, Marleen de Haan Doel Leerkrachten kunnen een les tekenen of geschiedenis ontwerpen volgens de uitgangspunten van OGW die ze direct

Nadere informatie

Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede.

Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede. Jannetta van Campenhout-Timmer, school opleider, is het gezicht van het Samen Opleiden voor de locatie Harderwijk-A van Landstede. 34 Intervisiebijeenkomsten op de stageschool Werken en verwerken op de

Nadere informatie

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24%

2. Leeftijd jaar 10 59% jaar 2 12% jaar 1 6% > 31 jaar 4 24% 17 reacties Overzicht Complete reacties bekijken Algemene gegevens 1. Welke module volg je momenteel? module 1 0 0% module 2 0 0% module 3 8 47% module 4 5 29% module 5 optie AGZ 0 0% module 5 optie GGZ

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Talentmeting in korte trajecten

Talentmeting in korte trajecten Talentmeting in korte trajecten Het portfolio is voor kort durende maatschappelijke stages een te uitgebreid middel om mee te werken. Voor de kortdurende intensieve maatschappelijke stages is een andere

Nadere informatie

SLO GW zoekt Mentor met Passie. Naar een vernieuw(en)d stagemodel 10 mei 2017

SLO GW zoekt Mentor met Passie. Naar een vernieuw(en)d stagemodel 10 mei 2017 SLO GW zoekt Mentor met Passie Naar een vernieuw(en)d stagemodel 10 mei 2017 Overzicht sessie 1. Tot nu toe 2. Waarom? Wat dreef ons? Wat is ons doel? 3. Hoe? Pijlers: Wat vinden wij belangrijk? 4. Wat?

Nadere informatie

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015

Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken. Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Welke ruimte en skills hebben leerlingen nodig om bevlogen en gemotiveerd te werken Astrid van den Hurk 22 januari 2015 Doelen Zicht op basisbehoeftes van leerlingen om gemotiveerd te kunnen werken; Zelfdeterminatietheorie

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

Doorloop je eigen Traject!

Doorloop je eigen Traject! Traject en VakTraject brengen Zakelijke Communicatie/Nederlands op het gewenste niveau Doorloop je eigen Traject! Blijvend in prijs verlaagd! Traject is al 12,5 jaar hét lesmateriaal Zakelijke Communicatie/

Nadere informatie