Weekblad voor Nederweert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Weekblad voor Nederweert"

Transcriptie

1 NUMMER Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) , fax D witgod Exprt! Voor al uw Witgod rparatis. maklaardij taxatis Ook al bnt u DELA of ldrs vrzkrd, wij rspctrn d polisvoorwaardn. U bnt dus vrij om ons als uitvaartondrnming t kizn zondr ht risico op "mrkostn". Er gaat gn dag voorbij dat ik nit aan mijn vadr dnk. Maar dankzij Van Dursn is ook zijn afschid n mooi hrinnring. KESSELS INSTALLATIES B.V. Apothk Ndrwrt B.V. Krkstraat 42, tl WARMTEPOMPEN Van xprts kun j mr vrwachtn. - CV-ONDERHOUD vrzkringn Tl Exprt Lambrs Ndrwrt Pannnwg Tlfoon (0495) Postbus 2713, 6030 AA Ndrwrt EƵ ΦϮϵ ϵϱ /ŶĐů ŐƌĂƚŝƐ ŚĂůĞŶ ďƌğŷőğŷ ϲěőŷ ǁĞĞŬ ĞĞŶ ƐĞƌǀŝĐĞͲĂƵƚŽ ŝŷ EĞĚĞƌǁĞĞƌƚ KƐƉĞů ŝŷ EĞĚĞƌǁĞĞƌƚ KƐƉĞů WŽƐƚĞůƐƚƌĂĂƚ ϯϲ ^ŽŵĞƌĞŶ dğů IN in Cybrland is d twd familivoorstlling van d Krottpoffrs waarbij jong talnt n oud rottn samn op ht tonl staan. D vorig familivoorstlling Splgodmusum op stltn was n doorslaand succs n wrd door d Limburgs Fdrati voor Amaturtonl in 2010 zlfs bkroond mt d rst prijs in d catgori Tchnik n Vormgving. Maar blangrijkr dan dz profssionl waardring was ht fit dat ht Ndrwrtr publik van jong tot oud, dstijds mt voll tugn hft gnotn van dz voorstlling. En ook mt dz niuw familiproducti willn d Krottpoffrs wr n hl mooi n bijzondr voorstlling op d plankn in Cybrland is grgissrd door dzlfd rgissur wlk in d lnt van 2012 vrantwoordlijk was voor ht tonlstuk Lang lav d Prins : Virgini Michils uit Rormond. Ondr haar bzilnd Buitn dz tijdn blt u voor spodrcptn of ht cntral apothknummr Bist 32A 6001 AR Wrt - T I Pastoor Koumans staat r nit mr alln voor In naam van d Vadr, d Zoon. Dz woordn kunt u vanaf 1 januari 2013 ook horn uit d mondn van d ldn van d Avondwakgrop Ospl. D oprichting van dz grop is n mijlpaal in ht bijna 150-jarig bstaan van Parochi Ospl. Ht vrlicht ht wrk van pastoor Koumans n gft uiting aan d tonmnd vraag naar informl avonddinstn bij uitvaartn. Wllicht is d grotr wordnd vraag naar informl dinstn ht gvolg van n afnmnd gvol van vrwantschap mt d katholik krk. Dsondanks willn vl mnsn toch op n plchtig n sfrvoll manir afschid nmn van n dirbar. Pastoor Koumans is vrhugd mt d komst van d avondwakgrop. Ht bidt zijn parochiann n altrnativ hrdnkingswijz in D Krottpoffrs duikn in d computr! Wi kan r nog zondr intrnt; wi splt nit graag n splltj op d computr! D computr is gwoonwg nit mr wg t dnkn in ons modrn lvn. Nit bij volwassnn n zkr nit bij onz kindrn. En nu hbbn d Krottpoffrs ovr dit thma n prachtig familivoorstlling gmaakt, gtitld: Maandag t/m vrijdag: uur Zatrdag: uur 24 Avondwakgrop Ospl ondrstunt vanaf 2013 Osplswg 23 t Ndrwrt /ŶĐůƵƐŝĞĨ ƉŽĞƚƐĞŶ Opningstijdn: AUTORIJSCHOOL Sjng Vaasstraat HE Ndrwrt Kringapothk - ZONNEPANELEN hypothkn maatwrk n advis Hoofdrdaktur: Huib van Dursn liding is al improvisrnd mt d splrs dz niuw producti tot stand gkomn.. Alic is n misj dat zo gk is van computrn dat z zlfs haar naam hft vrandrd Op n dag zit z zo lang t computrn dat z d computr in gzogn wordt. Z blandt in n vrmd land, Cybrland ghtn. Nauwlijks van d schrik bkomn mrkt z dat hir n kopi van haar rondloopt, gnaamd. Z schrikt zich ht lazarus, wordt bang n wil dirct naar huis, maar dat kan nit zo gmakklijk, zkr nit omdat n zkr doctor Dlt n dins hulpj Willi Worm hir n stokj voor willn stkn. Of mt d hulp van d bwonrs van Cybrland lukt om doctor Dlt n zijn gvaarlijk plannn t stoppn..dat mot n idr maar zlf komn bkijkn. All kindrn, modrs, vadrs, oma s n opa s zijn dan ook van hart wlkom op één van d dri gpland voorstllingn: vrijdag 11 januari om uur n op zatrdag 12 januari om uur n om uur in d Pinnnhof in Ndrwrt. D splduur is ongvr n uur n d ntr bdraagt slchts 5 uro. D voorvrkoop start op maandag 17 dcmbr 2012 bij Bruna Gommans, Lambrtushof, Ndrwrt. Koop op tijd d kaartjs want voor all dri d voorstllingn gldt ht motto: vol = vol! T koop krstbomn Nordman, blauwspar, Abiës n zilvrsparrn van 0,5 m tot 3 m hoog. Mt of zondr kluit, ook in pot. Elk dag opn, zondags ook. s Avonds vrlicht. Evntul thuisbzorgd. Mrtns, Molnwg 90, 6031 RC Ndrwrt (nabij rotond Mc Donalds) tl / Paulus Holtnstraat CS Ndrwrt tl. (0495) Erknd Implantoloog D.F. Dormans Tandarts C. Corby Info n aanmldn tussn uur Mondhygiënist Ing vd. Dussn Mondhygiënist-plus Miranda Kurstn Ons inpandig tandtchnisch laboratorium Jaspr van dn Brandt vrzorgt al uw (spod-) rparatis aan kunstgbit of proths. Vaak klaar trwijl u wacht. Ook voor klikgbit op implantatn voor n cht vast kunstgbit. T koop: appls Lovrstraat 9 Ndrwrt Fruitbdrijf Hobn Hystrstraat 17 d krk. Bovndin bidt ht hm glgnhid zich t richtn op andr wrkzaamhdn binnn d parochi. Vanaf 1 januari 2013 wordn r alln nog avondwaks ghoudn, bglid door lkn. En avondwak vindt plaats op d avond voorafgaand aan d uitvaart n bidt n waardig altrnatif voor d gbruiklijk avondmis. Ht is n dinst zondr liturgisch protocolln, maar mt ruimt voor gbd. Bovndin bidt ht n uitgbridr moglijkhid om aandacht t schnkn aan d dirbar ovrldn. En n andr uitraard in ovrlg mt d famili. En avondwakdinst vrzorgn dot n appèl op organisatin prsntatikwalititn van d voorgangr. Ht krkbstuur, waarondr initiatifnmstr Rionn Vugn, bnadrd n aantal volgns hn gschikt kandidatn. Sommign warn daardoor vrrast. Voor sommign kwam d vraag prcis op ht juist momnt. D dlnmrs volgdn n lsprogramma n ofndn lvnscht dinstn in d krk. Daardoor wrd hn n kijkj gbodn in ht (fictiv) lvn van n andr. Ht bood hn chtr ook n momnt van contmplati. Ht lvn, in al zijn facttn, passrt d rvu bij d voorbriding van n hrdnkingsdinst. Bschouwing ovr ht ign lvn is daardoor onvrmijdlijk. Ht is chtr ook n onontbrlijk aspct bij ht kunnn vrzorgn van n rspctvoll hrdnkingsdinst. Dlnmrs avondwakgrop D ldn van d grop vrdinn idrs vrtrouwn. Volgns d trainingsbglidstr zijn ht namlijk allmaal talntn. Zij stlln zich aan u voor, v.l.n.r. d foto volgnd. Grri van Hoof is bknd door haar functi als lrkracht n haar inzt voor ht Ospls vrnigingslvn. Al vakr stond zij aan d ambo (sprkgstolt) tijdns dinstn. Door dl t nmn aan d avondwakgrop kan zij van btknis zijn voor n andr én vrwacht zij mr btknis t kunnn gvn aan haar ign gloofsblving. Anni Wilmsn, Mijls van gboort, vrhuisd in 1976 naar Ospl. D uitvaartwrld knt zij op haar duimpj door haar wrk bij Van dn Boom Uitvaart. Op haar 65 stopt zij na n 13-jarig dinstvrband. D brif van Rionn Vugn vil bij haar op ht juist momnt op d mat. Door zich aan t sluitn bij d avondwakgrop hft zij n manir gvondn waarop zij op n btknisvoll manir its voor n andr kan blijvn btknn. En profssionl rvarn tam staat 24/7 klaar voor u n uw huisdir. Garanti voor optimal zorg n aandacht. Bhandling uitsluitnd op afspraak. Ndrwrt Pannnwg 200 Tl In Op t Root, modr van vir zonn, was jarn gldn lid van d oudrraad van d basisschool. Zij ging in op d vraag omdat zij van mning is dat d krk hulp van lkn nodig hft. Jarnlang was zij btrokkn bij d organisati van gzinsmissn. Dlnmn aan d avondwakgrop bidt haar d moglijkhid nabstaandn troost t bidn door ht voordragn van gbdn n gdachtn. Dlnam bzit zij ovrigns ook als n manir waarop zij haar gloofsovrtuiging kan vrdipn. Natasja Kobussn, modr van vir kindrn, is lid van d oudrraad n hulpoudr bij D Schrank, dlnmstr aan d carnavalsoptocht, actif spinningbofnstr n vrijwilligstr bij Moulin Blus. D vraag kwam op haar pad ton zij nt was bgonnn aan n opliding uitvaartbgliding. Md door haar inzt hoopt zij vrbondnhid mt d nabstaandn t kunnn crërn waardoor zij zich gstund voln in hun vrdrit. Ls vrdr op d achtrpagina. Dhr. Sjaak Wilmsn: Er wordt hir nit moilijk gdaan. Als j last hbt kun j d dag zlf of d dag rna trcht afhanklijk van d klachtn. Julli zijn duidlijk naar patiëntn to. Ik kom hir al 33 jaar mt hl mijn gzin n dat gaat prima. Jacqulin Pustjns was voorhn hulpmodr bij basisschool D Schrank. Samn mt In Op t Root was zij btrokkn bij d gzinsmiswrkgrop. Zij was ngn jarn lid van ht krkbstuur. Jacqulin is, vnals d ovrig ldn, van mning dat d agnda van pastoor Koumans zo vol staat, dat taakondrstuning door mdparochiann op z n plaats is. Howl zij nit actif is in ht vrnigingslvn van Ospl, kunnn mnsn haar toch knnn als dochtr van. Oudrn zulln Ans Hrmans knnn via haar oudrs, Jan n An Lndrs van d Vivo. Jongrn kunnn haar knnn als vrvangstr op D Schrank. Zij ovrwoog zich aan t mldn als vrijwilligr. Waarvoor was haar nog nit duidlijk, tot op ht momnt dat zij gvraagd wrd voor d avondwakgrop. www. lintjshof.com Rormond Gbrok 37 Tl Spauwn & Spauwn d tandartsn van Ndrwrt Brugstraat 8, Ndrwrt, tl Buitn praktijkurn bij spod tl Q Q muws dcoratis Blttring Klurprints Glasdcorati Spigldcorati Winnrstraat 14a 6031 NL Ndrwrt tl./fax mob au Niuw bzorgr Wkblad 50 cadz n o ij b voor Ndrwrtbtaalrkninn c z d c.. dirct laot z t u via d gmnt 3 t winn zn : n knd kunt n binn artist baar mak nmndj kb rglind dl van d n gbruik nd in uw ig Erwin x ht nituimte ima maakt? ls Anita Ha gmnt g TINGSR Knt u dus ruik van u of ljok ONTMOE COCON D Prul tt dringn.r hir gn gb tnraad kan g- n DE Willy mn, maa nd van d cliën n. s om wonsda gv Sjo s n Ima r ndag-, van hart wlb rrzittr. concrt advi Sabin op maa s agells n a n Mariëll and, kn n Kaartn iddag. Biljartrgn, dondrd van o ndr bijst n. Fransisc Linda vrijdagm maandagmor n. Idrn is d bijzo lijkhd imt d mog mati ovr Los n n Pipk kom opn vrijdagmorg otingsru d ontm mr infor n u graag ovr m mt fris. ntj ag d likli midd bg om in of glaasj 6, Ndan vn n informr, th r muzikal nd-j Tiny hart wlk raad? Bl kop koffi Kaplanistraat zal ong Vastlaovu aal cliëntn n nd-j d voor van v Cocon, Dz aovun van oos ig zjuris bp nhof. r 5) ig Stichting. Ingang Pinn ll. (049 -j Schlag ding stao n dskund rt vund drw Kwintt now w Vastlao wurtj. K 2013 nog waat d kuks vur nd-j auch vann Pip dz aovu t wt: mj, rtwrk aan Witr g blaoskapllapl ot Swa 2 gwldji ëkjagrsk - D Spo gwagn D Ind-j brook md vur 11 ot of aanhanonz skracht ll gaon dur disi van Voor auto V - Blao nu van -dj t skap Profitr d twi rgatlijk fiës ding. Ds blao.nl rsaanbi dt auch onv indjaa choolknpkns zurrug lspktakl un Ut Kak r..autorijs. r 1,11 Zi www voor mr info nd-j wmj t git wa aovu r j dz winn doo Auch zuld s!! br kinn matr vur d winnaar!s-j kik n lovur stumm rig? Kot-j gru zoas altid s sgi Now t d intr tr wan al oos v van niks. dj bli us op ozz auch opp huug Wil-dj? Kik t-j dan.nl ovr aktivitit.dpipkuks s dit jaor julsind dt saait, www hikk va gina da Auch bsc Facbook-paving, alls unn ig luk kinn uks, um zo KV aol va, li amm m/k vdpipk alls wat book.co t koom ovr r t nis t w kuks, orga s. D Pip Pipkuk d van r Schriv Bst advrtrdr, lzr, d voord Opn n niin btaalrk : n krijg In april 2011 zijn wij voor d vrspriding van ht Wkblad voor Ndrwrt ovrggaan van PostNL naar Axndr. n rstbom : Ondanks vl gsprkkn in dkafglopn t koop uca s1½ jaar is gbls n Gla tn. Omorica bzorgkwalitit kn dat Axndr nit di constant kan lillnd ma in vrsch uijn Fam. TrNdrwrt vrn di wij voor ht Wkblad van wnslijk at 117 Kruisstra rt-eind rw op zok t gaan naar Nd vindn. Wij zagn ons gnoodzaakt om htn! r of rugklac d oudrd o go tg Nk- sch n niuw vrspridr. bruikt Godg koop uw Rgiio 50 op ing spaarrkn ur dii En Advis advv Prsoonlijk p lp Gratis Btaa Gratis Intrn Gratis Mobi ideal 41-3( # -Ȕ 22 3ȔƋƉ #1231,(22 ƑƉƌƊȔ Ȕ ȔƊƓȔƌƔ Ɣ ǍƉƎƔƐǎȔƑƌ (-$.Ǚ+## Ơ+##- in- n vr ls, n mub van ik jkstijl, Barok, n. Lodwi n modr antik, kstlln n lrn ban od, witgod Par tijg d nz. klingo d onlijk ad. Mt prso u in d buurt Vanaf wk 50 l zal ht Wkblad voor Ndrwrt vrsprid g as in Osp ortmassa SpClauwrs-Lindrs u ag nt Nicola cc dvanfirma vof. Wij hopn door an Siwordn a ti niu s ingsmass su door Installa Ontspann mlding d.nl n grootr van NdrwrtSintnrkla stijdn: as aan otgodederweert Opning r d olgns van lotn firma dw ht 7. samnwrking Clauwrs-Lindrs d bzorgwarn vrv waar- mt d 6 d intoc ndag gs g d bran n kr r was brandn r control d vr n in Ospl. Daa v f aan latnbrand nit ond blf d scha az-hoo pprnotn a n d l inzt d addn pitn krgn. Door snl ha D blus zzttn. rt uit most rukk dr w N AT s 4 4 %IKENSTRA - Wij zijn d bank bij maa rdag t/m zat dinsdag 0 uur rt h van W nlaan hap Hor Graafsc / om kwalitit wr op ht vrtrouwd nivau trug t krijgn. Wij zijn r ons van bwust dat dz ovrgang nig problmn mt zich m kan brngn. hbak + front trond douc tkraan + room kwar ostaa Sphinx show hcabin + thrm 1.250,+ plug + Douct van 4.356,- Nu NU 315,glijstangs tcomb. complt klos Akti wand T ITAIR F SAN KÖMHOF l, tl at 37 Mij Schoolstra d.c Tl. 049 T ruiktgo odgb ww w.g Mt d niuw vrspridr zijn afsprakn gmaakt om vnge G EN TA TAG tul bzorgklachtn mtn op t lossn. Wij vragn hirvoor EL ON AN PM OM EP RO TR KT NN NTIES EK EN LE ZO LE EL A EL LA NE N AL T ST INAN uw bgrip n hopn dat d EL ovrgang sopl zal NN O-EP ZO TR??!!vrlopn. EK n? a lla dz insta ij uit voor w ign hirb ntl nogoo Wij nod is mom past or n Vankan trdt hij als Kaplaa r a.s. thuysn. 1 dcmb ats Hy standpla m hm t, ijk gro xm, Grat Vrindl bsturn Ba Parochi n ll n an pa p o nn zo o m nu sid a rro d ii di Waa n n bs id b s ub osstt ko ko su k k jk ijk g gii lij rg l d d a nd - La r n n d d nd n jg ijg u undig d s st ij ds d Rdacti Wkblad voor- Ndrwrt n vakk Stt insttallllr n in klin. l rn van groot tot i lv Wij n Huib van Dursn (hoofdrdactur) ttn. systm lf pakk t-z of mati or do-h o Ook vo 2 42

2 Bouwniuws Glasvzl Ndrwrt Wij houdn u op d hoogt. Kis uw srvicprovidr. Rggfibr lgt ht glasvzlntwrk aan n stlt ht opn voor d srvicprovidrs. Dit btknt vrij concurrnti voor srvicprovidrs n dus schrp prijzn n aantrkklijk aanbidingn! In Ndrwrt bidn d srvicprovidrs Concpts, Hldn Van Nu, KickXL, KPN, Lijbrandt, OnsBrabantNt, Solcon, TriNd, Vodafon n XS4ALL glasvzldinstn voor intrnt, tv n tlfoni. Wilt u r mr ovr wtn? Do d postcodchck op n vrglijk ht aanbod van d srvicprovidrs. Dan wt u dirct wlk abonnmnt ht bst bij u past. Of kom langs voor n prsoonlijk n onafhanklijk advis in onz glasvzlwinkl. HET IS ZOVER. WIJ KOMEN ER BINNENKORT AAN. Rggfibr komt bij u aan d dur. Rggfibr start bgin januari 2013 mt d aanlg van ht hyprmodrn glasvzlntwrk in Ndrwrt. Naar vrwachting hbbn w in lf maandn all woningn binnn ht aansluitgbid aangslotn op ht glasvzlntwrk. Voor d start van d aanlg bginnn wij al mt ht schouwn van d woningn. D kans is dus groot dat r binnnkort n schouwr bij u langs komt. D schouwr kan zich altijd lgitimrn. Schouwn. Schouwn is ht kijkn naar d mst gschikt plaats om d glasvzlkabl uw woning binnn t brngn n t bpaln waar ht glasvzlmodm komt t hangn. Mstal is dit in d mtrkast. Komn uw huidig kabl n tlfoonaansluiting rgns andrs in d woning binnn? Dan is ht god moglijk dat op dit punt ht glasvzlmodm wordt gplaatst. W kijkn naar d bst oplossing n hir wordt n documnt van opgmaakt. Projctmanagr aan ht woord. D aanlg van ht glasvzlntwrk in Ndrwrt wordt vanuit Rggfibr bglid door projctmanagr Alxandr van Hrp. Momntl is hij druk bzig mt all voorbridingn om tot aanlg ovr t gaan. Stroomvoorzining. Ht is rg blangrijk dat r n stroompunt aanwzig is bij d plk waar ht glasvzlmodm komt t hangn. Dit stroompunt is nodig om ht modm daadwrklijk t kunnn activrn wannr u dinstn gaat afnmn via glasvzl. Bkabling. Houd rkning mt d moglijkhdn om uw huidig apparatuur (computr, tv n tlfoon) straks op ht glasvzlmodm aan t sluitn. Op ht glasvzlmodm kunnn mstal d bstaand tv-, tlfoon- n/of intrntkabls wordn aangslotn. Wlkom mt uw vragn. Kom naar d glasvzlwinkl voor: En prsoonlijk n onafhanklijk advis. Hulp bij ht ovrstappn. Vragn ovr (d aanlg van) glasvzl. Adrs. Brugstraat in Ndrwrt. Contact. Mr informati n d opningstijdn vindt u op D priod van voorbriding is in voll gang. Zo wordt nu ht ontwrp gmaakt om all 5226 woningn op ht glasvzlntwrk aan t sluitn. Ook wordn all bnodigd vrgunningn n instmmingn om t gravn in ord gmaakt n rgln w d bstlling, producti n plaatsing van all wijkcntrals. Idalitr zou in dcmbr, aansluitnd op d voorbridingspriod, dirct gstart wordn mt d graafwrkzaamhdn. Om d aanlg zo kort voor n vakantipriod t startn, is nit fficiënt. Daarom bginnn wij in januari mt d aanlg van glasvzl in Ndrwrt. Ls vrdr op

3 Wkblad voor Ndrwrt DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2012 Kruiml puddingvlaai Hl 8,90 - halv 4,95 Posta brood 2,20 Pudding broodjs 1,25 Kirsch-vlaai Hl 11,95 - halv 6,75 Krkstraat 78, Ndrwrt NIEUW in Ndrwrt! bad- n toiltmattn wasmandn badjassn / handdokn woondcorati bath- & living accssoirs trndy glaswrk Zondag 16 dcmbr 2012 organisrt Gm. Zangvrniging KERST- CONCERT in gmnschapshuis d Pinnnhof Ndrwrt. Aanvang uur. Entr 7,50. Aan dz middag wrkn m: Voorvrkoop: nit mag missn!!! Trimsalon Snotj Ht adrs voor uw hond - Hondn trimsalon voor all rassn - Uw hond vakkundig gtrimd (gdiplomrd) - Haal- n brngsrvic moglijk - Uitsluitnd op afspraak Tl Gron Kruis Postbus AR Vnlo Intrnt: Gron Kruis Thuiszorg Gron Kruis Ldnorganisati Gron Kruis Voding n Dit Tlfoon: , 24 uur pr dag brikbaar. Gron Kruis Kraamzorg Tlfoon: , 24 uur pr dag brikbaar Gron Kruis Winkl (uitln/koop/huur) Wrt, Voglsblk 10 (maandag t/m vrijdag ) Echt, Du Commrc 2 (maandag t/m vrijdag uur) Rormond, Wsthovn 5 (maandag t/m vrijdag uur) Tlfoon: , 24 uur pr dag brikbaar Dagvrzorging Oranjflat Oranjplin 1a, Wrt Tlfoonnummr: Zorgbordrij Bossrhof Bossrstraat 23, Ndrwrt Tlfoon: of Gron Kruis Mantlzorgondrstuning n Gron Kruis Vrijwilligrszorg (voorhn Thuishulpcntral Middn-Limburg) Tlfoon: , 24 uur pr dag brikbaar Gron Kruis maakt dl uit van D Zorggrop ACHTER HET NIEUWS AAN! Bst Lzr, Onz partij houdt u graag rglmatig op d hoogt ovr ontwikklingn in onz gmnt. Zo wrkt JAN al ruim 40 jaar! Of dit is op gbid van lfbaarhid, bdrijvighid, financiën n bstuur: JAN vindt ht blangrijk dat d burgrs ovr d bsluitn van ht opnbaar bstuur kunnn mpratn n god kunnn volgn. Maar ook wl wlk rol JAN bij d bsluitvorming hft gspld of wlk standpunt is ingnomn. En van onz activititn daarin is om priodik n Niuwsbrif 2 (oktobr) uit t brngn n huis aan huis t bzorgn. Dit don wij voor d ghl gmnt in n oplag van ca stuks. D laatst vrsi van d niuwsbrif is bzorgd in wk 42. Uit vl ractis van burgrs hbbn w bgrpn dat Niuwsbrif 2 nit in idr krn of gbid is bzorgd. Dat vindn wij uitrmat jammr! Hlaas is ht zo dat w daardoor vl burgrs tlur hbbn motn stlln. Ht bdrijf dat d bzorging voor ons hft gdaan hbbn w hirop aangsprokn. Om dignn toch tgmot t komn hbbn w d niuwsbrif 2 vnns intgraal gplaatst op onz wbsit www. jan-ndrwrt.nl. U kunt dan tvns n digital wandling makn langs d andr informati van JAN. Mocht u gn gbruik makn van intrnt dan kunt u ook n papirn vrsi krijgn. U kunt daarvoor tlfonisch kontakt opnmn mt Jan Smolnars, Florastraat, t Ndrwrt; T: Wij bzorgn u dan graag dz niuwsbrif! Ht bstuur Schrofjs koop j bij d DHZ-zaak, Blomn bij d cht blomist JOHAN WINTERS St. Rochusstraat 8a Ndrwrt Tl MANTELZORGSALON 10 DECEMBER: KERSTSTUK MAKEN Op 10 dcmbr is ht wr zovr, dan gaan w tijdns d mantlzorgsalon n mooi krststuk makn. Ook dit jaar zal Mia Classn ons wr vrrassn mt haar crativitit! D middag vindt wr plaats in d grot zaal van ht Gron Kruis gbouw (kaplanistraat 3 Ndrwrt). D zaal is opn vanaf 13:00 uur n om 13:30 uur startn w. Aanmldn voor dz middag is vrplicht! J kunt j aanmldn door vóór 7 dcmbr n -mail t sturn naar of t blln naar d consulnt Arltt Rijnn , voicmail insprkn kan ook, gf dan duidlijk naam, adrs n tlfoonnummr door, dan wordt j op d lijst gzt! Dlnam kost 2,50 W zin julli graag wr allmaal vrschijnn! Ondrhoudsbdrijf REOB Batrixlaan AK Wrt Tl: Vrkoop, jaarlijks control Vraag vrijblijvnd prijsopgav HUIDVERBETERING ANTI AGING ONTHAREN (ook voor rumatisch n diabtisch vot ) (vrgoding via zorgvrzkraar moglijk) bhandln van o.a. - pigmntvlkkn - coupros - spidr navi Huidvrzorgingsinstituut Junss Burg Hobusstraat VA Ndrwrt Tl Lid ANBOS Dpositair Guinot Informatirubrik voor sniorn Rdacti: A. Hrmans Stichting Vorkmr, p/a Stichting Cocon tlnr. (0495) Kaplanistraat 6, 6031 BX Ndrwrt Aanlvrn kopij uitrlijk wonsdag bij d Stichting COCON. Algmn Voor d contactggvns van d oudrn- n sniornvrnigingn alsmd van d vrschillnd zorginstllingn, vrwijzn wij u naar d gmntgids. Dirnpnsion Eilrs Krijl 16 Ndrwrt Ht logradrs voor uw hond, kat of knaagdir Wij bidn uw huisdir * Ruim vrwarmd knnls n poznkamrs * Grot splwids, vl individul aandacht * Dagopvang van uw hond Trimsalon * Op afspraak vakkundig trimmn, wassn n borstln van uw hond door onz gdiplomrd mdwrkstr Miranda Tl Erknd door d Stichting Dirbaar Landlijk audiovisul dag in Ndrwrt Enkl Limburgs initiatifnmrs hbbn ook dit jaar wr (voor ht zvnd jaar) n landlijk dag gorganisrd, waarbij lifhbbrs van fotografi n gluid uit ht hl land- maar ook uit Duitsland n Blgië - dlnmn, om hun prsntatis van bld n gluid t latn zin. Ht gaat om audiovisul shows, waarin fotografisch bldn n vido samn mt muzik tot n vloind ghl wordn gcomponrd n gprojctrd mt n hoogwaardig bamr op n groot schrm. Vl hobbyistn, di al jarn in ht vak zittn, n inmiddls landlijk hun faam hbbn vrworvn, hbbn wr massaal ingschrvn. Hiruit zijn d 26 bst gslctrd. Er zijn artistik juwltjs bij. Ht is zr d moit waard om d niuw ontwikklingn in dz tchnik t bwondrn. D voorstlling is n activitit gorganisrd door ldn van d Bond van Ndrlands Amatur Fotografn Vrnigingn, afd. Limburg n wordt ggvn op zondag 9 dcmbr in gmnschapshuis Rigrshorst, Pastoor Masplin 3 t Ndrwrt Eind van 13:00 tot 17:00 uur. Blangstllndn zijn van hart wlkom n kunnn n prachtig dag vrwachtn. Als tgmotkoming in d kostn wordt n bijdrag van 2,50 uro gvraagd. Brugstraat Dz wk 2 t/m 9 Dcmbr ABRIKOZEN VLAAI Halv abrikozn vlaai 3,50 10 Worstnbrood Volgnd wk 9 t/m 16 Dcmbr KERSEN VLAAI 6,95 9,95 6,95 Ambachtlijk slagrij John Hrmanns Krkstraat 83 - Ndrwrt

4 Wkblad voor Ndrwrt DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2012 Wkaanbiding Limburgs vlaain... 8,25 Rijstvlaai mt slagroom... 10,75 Bruntt... 1,95 Croissants... 2 voor 1,20 Frikandllnbroodj...pr stuk 1,20 Voor onz xtra aanbidingn: kijk in d winkl. Brood n Banktbakkrij Tommi B.S. Budschop St. Rochusstraat 5 Ndrwrt tl Mosmanstraat 2 Ndrwrt tl Kaya Guns voorlskampion Basisschool Budschop Dondrdag 22 novmbr was d final van ht voorlskampionschap van onz school. D finalistn gingn samn mt hun klasgnootjs naar grop 5-6 n zij vormdn samn d schooljury. Mt 31 stmmn wrd Kaya Guns gkozn als voorlskampion van dit schooljaar. Kaya las voor uit ht bok Ho ovrlf ik d Brugklas van Francin Oomn. Kaya zal basisschool Budschop vrtgnwoordign in d volgnd rgional rond wij wnsn haar hl vl succs! Kaya, namns d lrlingn n lrkrachtn, van hart gflicitrd! ELEKTROMONTAGE ZONNEPANELEN ELEKTRO-INSTALLATIES ZONNEPANELEN Waarom nu zonnpanln?! - Landlijk subsidi - Stds stijgnd nrgikostn Wij lvrn n installrn vakkundig systmn van groot tot klin. Ook voor do-ht-zlf pakkttn. Bl voor informati of n vrijblijvnd offrt of ga naar Sloggi Akti 3+1 gratis 9 dcmbr koopzondag Cocon Computr bginnrs Als u dnkt: Ik kan nit ns typn n hb zo n ding nog nooit aangraakt, maar ik zou r toch wl m willn lrn wrkn, dan is dz cursus voor u bstmd. In n rustig tmpo lrt u mt d computr omgaan; ht bdinn van d totsn van ht totsnbord, lrn wrkn mt d muis, wrkn mt programma s, bstandn tc. Aanvang: dinsdagavond 11 dcmbr, uur, 10 lssn. Tapas Tapas is d aanduiding voor Spaans apritifhapjs. Traditionl is n tapa n tlustopwkknd hapj dat in Spaans cafés bij n alcoholhoudnd drankj (bir, wijn, shrry) wordt gnuttigd. Howl d tapa oorspronklijk n tussndoortj was, wordn z in Spanj ook wl gconsumrd als maaltijd. Kijk vrdr op onz niuw wbsit Wonsdagavond 12 dcmbr, uur. Kostn 29,75 incl. ingrdiëntn n drankjs. Blomschikkn bginnrs Luk hobby bginnn waar j jarn m bzig kunt zijn, bgin dan mt blomschikkn. In d cursus wordn vrschillnd tchnikn bhandld. Evnns komn aan d ord: vormn n stijln van ht blomwrk. Start: vrijdagavond 14 dcmbr, uur, 6 lssn, nmaal pr maand. Klussn in huis Idrn hft wl ns van di klin klusjs of rparatis in huis. Ht is prttig als j dz dan zlf kunt opknappn. Dat is ook d bdoling van dz cursus: ht zlf vrrichtn van klin klusjs. D volgnd ondrwrpn komn aan d ord: aansluitn van n lamp mt fitting n stkkr; als j daar n schaklaar tussn zt, hof j nit tlkns d stkkr uit ht stopcontact t haln; wrkn mt n boormachin n mt vrschillnd boortjs voor d vrschillnd matrialn; pipnd durn; lkknd kraan; its ophangn wat nogal zwaar is n wat j nit mt n spijkr kunt; schildrn. Start: vrijdagmiddag 11 januari 2013, 8 lssn. Tuinontwrp In dz cursus is ht nit d bdoling dat u wordt opglid voor tuinarchitct of hovnir. D mstn ondr u hbbn wllicht wl idën ovr ho d niuw tuin ruit mot komn t zin. U wilt uw tuin graag vrandrn of misschin totaal opniuw bginnn. Alln waar mot u bginnn, kan ht allmaal wat ik bdacht hb? Ho sluitn d hokjs op lkaar aan? Ho zal ht totaal plaatj ruit komn t zin? Wlk plantn vind ik mooi n zijn z ook gschikt? D basis van tuinontwrp n tuinaanlg word bsprokn, waarbij o.m. d volgnd ondrwrpn aan d ord komn: wat zijn uw wnsn, idën, gwnst stijl, ondrhoudsnivau, gbruik van zichtassn, matriaal kuz, hrgbruik van aanwzig matrialn, bplanting, vrlichting. Start: dinsdagavond 15 januari 2013, 5 lssn. Tknn voor kindrn Lrn tknn n schildrn?wil j wtn ho j klurn mot mngn of ho j schaduw tknt? Kom dan naar d cursus tknn n schildrn voor kindrn. In dz cursus komn vrschillnd ondrdln aanbod zoals striptknn, basisvormn, prspctif tknn, d klurncirkl n nog vl mr! Elk ls wrkn w vanuit n thma. Zoals voor d jongr kindrn sizonn, n sprookj of dirn. D kindrn vanaf 8 jaar latn zich inspirrn door n kunstnaar, vrhaal of plaatj. J lrt mt vrschillnd matrialn wrkn zoals vrf, houtskool, oost-indisch inkt n olikrijt n pastlkrijt. In d cursus gaat ht rom dat ht kind mt plzir aan zijn/haar wrkstuk wrkt. Grop 6-8 jr.: wonsdag 16 januari 2013, uur Grop 9-12 jr.: wonsdag 23 januari 2013, uur. Hbbn n houdn van Kuipplantn Als j bij n kwkr bnt of loopt ovr n show dan vraag j misschin af: Wat bloin di fuchsia s, graniums, Brugmansia -s (klknblom) zo mooi. Ho don z dat? Mij wil ht alsmaar nit lukkn? In dz niuw cursus van n 4 tal lssn wordt j ht hl sizon aan d hand gnomn door n hobbyist. D volgnd ondrwrpn zulln aan d ord komn: Stkkn, wlk potgrond, vrzorging; Hovl watr, wlk voding; Wintrbrging. D uitlg wordt voornamlijk ggvn aan d hand van d fuchsia n d thori wordt ondrstund mt n naslagwrk. 1 avond; dinsdag 5 maart 2013 van uur. Kijk vrdr op onz niuw wbsit Stichting Cocon, Kaplanistraat 6, Ndrwrt; tl.(495) mail: Twittr m op onz niuw wbsit! voor dams n hrn St. Rochusstraat BH Ndrwrt Tl. (0495) Foundation - Lingri - Badmod WIJNACTIE ZATERDAG 15 DECEMBER HANDBALCLUB OSPEL Wij hbbn hrlijk fruitig wijnn voor u uitgkozn: Rod wijn Domain Boyar Mrlot & Gamza Witt wijn Domain Boyar Chardonnay Ros wijn Domain Boyar Ros D wijn kost 4,50 pr fls. Dz acti wordt alln in Ospl ghoudn. Wilt u wijn bstlln? Dat kan via: Mnsn uit Ndrwrt, Lvroy n Eind kunnn ook wijn bstlln. ALVAST BEDANKT! Osplnaar wordt in ht zonntj gzt vanwg st dottr Osplnaar Jan Muvis ondrging dondrdag 29 novmbr zijn vird dottrbhandling in ht Catharina Ziknhuis in Eindhovn. Daarm hoort zijn bhandling bij n van d dottrbhandlingn di ht Catharina Ziknhuis sinds 1980 hft uitgvord. Jan Muvis wrd tijdns d bhandling vrgzld van n camraplog n is nadrhand in ht zonntj gzt mt n bos blomn n kaartjs voor n wdstrijd van PSV, n cadau dat all dottrpatiëntn di dag is aangbodn. Opzin tgn d dottrbhandling dd Muvis nit: Ik zi mr op tgn d tandarts dan tgn ht dottrn. Samnwrking SJG Wrt Jan Muvis is al langr tijd ondr bhandling van cardioloog Hubrt Klomps van SJG Wrt. Vanwg n nauw samnwrking tussn SJG Wrt n ht Catharina Ziknhuis in Eindhovn kon hij binnn n wk gdottrd wordn. Cardioloog Klomps: D samnwrking mt ht Catharina Hartcntrum is nit niuw. Er vindt al gruim tijd achtr d schrmn ovrlg plaats ovr patiëntn mt complx aandoningn n d lijnn tussn Wrt n Eindhovn zijn in d loop dr jarn stds kortr gwordn. D voordln van d samnwrking zijn voor d patiënt hl concrt. D mst cardiologisch zorg wordt gwoon in Wrt aangbodn. Maar voor patiëntn di voor n ingrp of ondrzok naar Eindhovn motn, zijn d wachttijdn bprkt. Daarovr zijn god afsprakn gmaakt mt ht ziknhuis in Eindhovn. Mijlpaal Ht Catharina Ziknhuis stond dondrdag 29 novmbr stil bij d blangrijk mijlpaal dat dottrbhandlingn hft uitgvord. Ht ziknhuis, mt ht grootst hartn vaatcntrum in Ndrland, stond in sptmbr 1980 aan d wig van d introducti van dz, ton rvolutionair, bhandlmthod in Ndrland. Sindsdin hft dottrn n kntring twggbracht in d bhandling van hart- n vaatpatiëntn n hbbn d cardiologn van ht Catharina Ziknhuis dz bhandling kr togpast. Ht Catharina Ziknhuis vort pr dag acht tot tin dottrbhandlingn uit. Op jaarbasis zijn dat mr dan vrrichtingn. Daarm is ht Catharina Hartcntrum vruit ht grootst cntrum van Ndrland. All patiëntn di dondrdag gdottrd wrdn, zijn xtra in ht zonntj gzt. HYPOTHEEKADVIES? NATUURLIJK BIJ DÉ HYPOTHEEKPROFESSIONALS! KIJK OP VOOR MEER INFO. Ht court bvindt zich in n ovrdkt hal. Er kan dus altijd droog wordn gvotbald. D hal is voorzin van apart kldkamrs, douchs n toilt voor dams n hrn. D koffi/fris bar is t huur in combinati mt ht court maar ook afzondrlijk t huur voor o.a. fstjs n vrgadringn. Hulsnwg 1, 6031 SP Ndrwrt - tlfoon BINNEN- KORT Vrindnclubs, scholn, vrnigingn n bdrijvn kunnn bij Indoor Soccr Ndrwrt n vld hurn om lkkr n potj t votballn. Uitraard kunnn votbalclubs in d wintrmaandn optimaal profitrn van d indoor trainingsfacilititn. Indoor Soccr is dynamisch n god voor j conditi! OPEN Bl voor bokingn, rsrvringn n informati ovr tarivn: Wij vrtlln u graag mr ovr d moglijkhdn. Avondwakgrop Ospl ondrstunt vanaf 2013 Pastoor Koumans staat r nit mr alln voor Vrvolg van voorpagina. Carolin van Lirop, modr van vir zonn, was in haar jong jarn lid van Mlodi dr Pl n Jong Ndrland. Carolin is wrkzaam als wijkvrplgkundig bij ht Gron Kruis Thuiszorg in Wrt. Zij wt wlk impact n mooi hrdnkingsdinst kan hbbn. Md om n bijdrag t kunnn lvrn aan ht crërn van n mooi n passnd hrinnring, is zij in d avondwakgrop gstapt. Toos Sijbrs is vrijwilligr in hart n nirn. Zonnblom, Zij-Actif n basisschool Ospldijk zijn nkl van haar wrkplkkn. D krk splt n blangrijk rol. D vraag of zij wild dlnmn aan d avondwakgrop wrd dan ook positif ontvangn. Zij is rvan ovrtuigd dat mnsn bhoft blijvn bhoudn aan n manir om hun gloof in wlk vorm dan ook t blvn. Dat d Ospls krk daar n rol in kan spln, staat voor haar buitn kijf. D avondwakgrop vrzorgt vanaf 1 januari 2013 hrdnkingsdinstn. En dinst wordt tlkns vrzorgd door tw gropsldn. Mr informati: Rionn Vugn, namns ht krkbstuur Parochi Ospl ( ). F. Brukrs Jan Nissn Glaszttrsbdrijf - lvrn n plaatsn van all soortn bglazing voor bdrijvn n particulirn - voor rnovati n niuwbouw - hardglazn durn n puin - dag- n nachtsrvic Sprstraat 4, 6034 PS Ndrwrt-Eind Tl. (0495) Fax (0495) Tl

5 Wkblad voor Ndrwrt dondrdag 6 dcmbr 2012 Gmnt contact Ondrzok naar zonnpanln op gmntlijk gbouwn klimaatprogramma vastgstld D gmnt Ndrwrt vord d afglopn jarn n actif klimaatblid n lvrd daarm n god bijdrag aan ht trugdringn van d CO2 uitstoot. Ook in d nabij tokomst zttn w hir op in. Succsvoll projctn blijvn ondrdl van ht klimaatblid. Daarnaast ondrzokn w d moglijkhid om zonnpanln t plaatsn op n aantal gmntlijk gbouwn. Al bijna tin jaar vort d gmnt n actif klimaatblid. Ht rst blidsplan bslog d priod In 2009 wrd ht plan gëvalurd n aangpast aan d inzichtn van dat momnt. Dit jaar is opniuw naar d bhaald rsultatn gkkn n zijn d ambitis voor d tokomst gformulrd. AAngpAst AmbitinivAu Ht gmntlijk klimaatblid kwam door tal van bzuinigingn, d afschaffing van subsidis n andr priorititn ondr druk t staan. Toch hft d gmnt bslotn om ook d komnd jarn t willn blijvn inzttn op klimaatblid. Wthoudr Wrnink zgt daarovr: Ht is blangrijk dat r aandacht blijft voor d problmatik van klimaatvrandring. Ook als r sprak is van bzuinigingn. Als gmnt hbbn w n voorbldfuncti. W blijvn dan ook n bijdrag lvrn aan ht bprkn van CO2-uitstoot. Dit don w chtr mt n aangpast ambitinivau. Dinstkilomtrs compnsrn D gmntraad hft op 9 oktobr jl. ht Klimaatprogramma vastgstld. In dit programma staat wat d gmnt d komnd jarn gaat don aan klimaatblid. En aantal projctn di in ht vrldn al succsvol warn, wordn hrhaald. En voorbld hirvan is ht projct Ndrwrt Gron. Door middl van dit projct wordt d CO2- uitstoot van all door gmntambtnarn grdn dinstkilomtrs binnn n bpaald priod gcompnsrd door lokal boomaanplant. In ht rst kwartaal van volgnd jaar gaat d gmnt Ndrwrt invulling gvn aan ht niuw hondnblid dat door d gmntraad is vastgstld in d raadsvrgadring van 13 novmbr. D prciz invulling n uitvoring zal in ovrlg mt d dorpsradn n d hondnbzittrs gaan plaatsvindn. Ht oud gmntlijk hondnblid datrt uit AAnpAssingn Als gvolg van d vrhoging van d hondnblasting is r in d raadsvrgadring van mi 2012 n ptiti, voorzin van 717 handtkningn, ingdind om xtra voorziningn t trffn voor hondnbzittrs. D gvraagd voorziningn zijn gricht op ht ontmotn/spln voor hondn n ht tgngaan van ovrlast door hondnpop. Naar aanliding van dz ptiti is r in d raadsvrgadring van 19 juni jl. n moti ingdind door d fractis PvdA, CDA n VVD. In dz moti is ht collg van B&W vrzocht om d hondnblasting t handhavn, maar wl xtra maatrgln t trffn om d ovrlast van hondnpop tgn t gaan. AAnlijn n opruimplicht Ht bstaand blid wordt op n aantal puntn aangpast. D aanlijn- n opruimplicht binnn d bbouwd kom DuurzAAm inkopn In 2010 nam d gmnt mt vrtin andr partijn dl aan n Europs aanbstding voor d lvring van gron stroom n gron gas. Dz aanbstding lvrd n lag lvringsprijs op. Ht contract loopt tot n mt 2013 n kan vrlngd wordn tot Daarna zal opniuw aanbstd motn wordn. Door schaalvrgroting kan r dan wllicht opniuw n god (gron) prijs bdongn wordn. Ht ligt voor d hand om ook dit wr in samnwrking mt collgagmntn n/of andr partijn t don. stimulrn D gmnt Ndrwrt blijft daarnaast burgrs n bdrijvn stimulrn D gmnt compnsrt d grdn dinstkilomtrs door lokaal bomn t plantn. (Foto: gmnt Ndrwrt) blijft bstaan. Hondnpop mot hir dus ovral wordn opgruimd. uitlaatplaatsn vrdwijnn D huidig uitlaatplaatsn gaan vrdwijnn, omdat dz nit voldon aan d vrwachtingn van d gbruikrs. Er zijn tin locatis, vrdld ovr d krnn Ndrwrt, Budschop n Ospl. In Ndrwrt-Eind, Lvroy n Ospldijk zijn gn uitlaatplaatsn aanglgd, omdat u hir snl in ht buitngbid bnt. spcial AfvAlbAkkn Tr vrvanging van d uitlaatvldjs wordn r op divrs locatis spcial afvalbakkn gplaatst voor hondnpop. In dz bakkn kunnn hondnbzittrs d zakjs mt hondnpop kwijt. Nu wordn dz nog vlvuldig in ht opnbaar gron of d straatkolkn ggooid, mt ovrlast als gvolg. Uit ht fit dat r ovral zakjs liggn, makn w op dat hondnbzittrs d hondnpop dus wl willn opruimn maar dat z d zakjs nrgns in kunnn gooin. Ht is dus blangrijk dat r n god ntwrk aan afvalbakkn komt. splvldjs Hondnbzittrs willn graag n vilig omgving waar z ofningn of splltjs mt d hond kunnn don. Om tgmot t komn aan dz wns, ralisrn w dri splvldjs in Ndrwrt, Budschop n Ospl. Als dz n succs zijn, wordt bkkn of d vldjs in d tokomst ook in Ndrwrt-Eind n Lvroy aanglgd kunnn wordn. om duurzam nrgioplossingn to t passn. Volgns blidsmdwrkr Hans van d Krkhof wrpt communicati ovr nrgibsparnd maatrgln n subsidirgln zijn vruchtn af. W hbbn ht ondr mr gzin mt d LES-subsidi waar vl inwonrs gbruik van hbbn gmaakt. zonnpanln Niuw in ht klimaatprogramma is dat w d moglijkhdn gaan ondrzokn om vrantwoord zonnpanln t gaan plaatsn op d ign gbouwn. Daarbij wordt r naar gstrfd om daadwrklijk ook panln t gaan plaatsn. Volgns wthoudr Wrnink zijn r landlijk al god rvaringn opgdaan mt ht bschikbaar stlln van dakn voor ht plaatsn van zonnpanln. Als gmnt bzittn w n aantal gbouwn di moglijk gschikt zijn voor ht plaatsn van panln. informrn D gmnt Ndrwrt blijft dus vl aandacht houdn voor ht ondrwrp, ook al is ht ambitinivau van ht klimaatprogramma aangpast. Ht ondrzok naar d zonnpanln wordt in 2013 uitgvord. Uitraard informrn w u ovr d rsultatn. U lst ht volldig klimaatprogramma op onz wbsit. Voor vragn kunt u contact opnmn mt d hr H. van d Krkhof via of tl Gmnt gft volgnd jaar invulling aan niuw hondnblid plaatsing spcial afvalbakkn n aanlg splvldjs voor hondn Er komn dri splvldjs voor hondn in onz gmnt. vrdr uitwrking Voor d vrdr uitwrking zal d gmnt in gsprk gaan mt d dorpsradn n hondnbzittrs. Dol is om samn t bpaln wat d mst gschikt locatis zijn voor ht aanlggn van d splvldjs n ht plaatsn van afvalbakkn. Blangrijk is dat d gbruikrs van d voorziningn hirin kunnn mdnkn. Voor mr informati kunt u blln mt d hr B. Thijssn van ht tam Binnndinst of kijkn op onz wbsit. (Foto: Intrnt) Wklijks informatirubrik van d gmnt Ndrwrt Gmnthuis, Raadhuisplin 1 Postbus 2728, 6030 AA Ndrwrt Tlfoon: (0495) Fax: (0495) Intrnt: Ht gmnthuis is opn van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot uur n op dondrdagmiddag van tot uur. Daarnaast kunt u op wonsdagmiddag van tot uur trcht op afspraak. Tlfonisch zijn w op maandag t/m wonsdag brikbaar van 8.30 tot uur, op dondrdag tot uur n op vrijdag tot uur. D gmntgarag is lk dag brikbaar van 7.00 tot uur. Aan d tkstn in ht Gmnt Contact kunt u gn rchtn ontlnn, bhalv aan d officiël bkndmakingn. film sarsvn n D bann Mt ht ondrtknn van n samnwrkingsovrnkomst tussn all btrokkn partnrs brikt ht intgral plan Sarsvn n d Bann onlangs n niuw mijlpaal. D ondrtkning vormd ht startsin van d uitvoring di bgint mt n hrvrkavling binnn ht gbid. film Ovr d planvorming, voorbridingn n uitvoring is n prachtig rportag gmaakt. Projctlidr Tom Hijligrs n voorzittr van d bstuurscommissivoorzittr Ptr Willkns lidn kijkrs rond door ht gbid aan d hand van n fitstocht. Ondrwg zijn btrokkn mnsn t zin of t horn ovr ht projct. bkijkn D rportag is vorig wk dinsdag uitgzondn bij Wrt TV. D film is ook t zin op n d wbsit foto xpositi D foto xpositi Ndrwrt in bwging gaat voor n twd rond in ht gmnthuis. Op uitnodiging van burgmstr Evrs, di d fototntoonstlling (d rst rond) van d Ndrwrtr Fotoclub (NFC) opnd, wordn d foto s tntoongstld tijdns d opningsurn van ht gmnthuis. Ndrwrt in Bwging is t zin t/m dondrdag 20 dcmbr. jurring Tijdns d rst rond in thhuis d Turfstakr in Ospl, van 4 t/m 18 novmbr, wrdn d bzokrs in d glgnhid gstld om d foto s t boordln. Howl all foto s van d xpositi winnaars zijn, is r wl n indklassmnt ontstaan door d boordling. top 5 D uitslag, d top 5, wordt nu bij d foto s vrmld. D foto s kunt u nit mr boordln, maar r uitraard nog wl van gnitn. Ragrn kan ook via d sit van d NFC, n via

6 Officiël bkndmakingn OmgVing aanvragn OmgVings- Vrgunningn (rgulir) n Eind ongnummrd, plaatsn projctbord Sarsvn-Bann (OV ) ( ) n Houtsbrg 11, ralisrn huisvsting sizonsarbidrs (OV ) ( ) n Kraan 18b, ralisrn aanbouw schitvrniging (OV ) ( ) n Vuistbijl ongnummrd (Tiskswj), oprichtn woning (OV ) ( ) U kunt d stukkn op afspraak inzin bij d cntral klantnbali (ontvangstdatum tussn haakjs). VOOrgnOmn OmgVings- Vrgunning (uitgbrid) n Wittplakdijk ongnummrd, pluimv- n nrtsnhoudrij, rvisivrgunning (U ) (rst fas) Vanaf ind 2008 loopt in onz gmnt ht projct Hart voor Ndrwrt. Vrijwilligrs wordn via n sms-bricht opgropn om bij slachtoffrs van n hartcirculatiproblm t gaan ranimrn n n automatisch xtrn dfibrillator op t haln (AED). HO wrkt Ht? Wannr n mlding van n (moglijk) ranimati via 112 binnnkomt bij d Mldkamr Ambulanczorg, sturn zij nit alln tw ambulancs op pad, maar krijgn ook burgrs di dl uitmakn van ht ntwrk n smsbricht. Er wordn altijd tw gropn ingschakld via d sms. En grop van burgrs/vrijwilligrs di in d buurt van ht slachtoffr wonn of wrkn, krijgt ht vrzok om dirct naar ht slachtoffr t gaan n t bginnn mt d ranimati. D andr grop ontvangt rst n bricht om n nabij AED op t haln. Omdat n vrijwilligr altijd vrhindrd kan zijn, krijgn uit bid hulpgropn mrdr mnsn tglijkrtijd n waarschuwing pr sms. ad-alrt-systm D ranimati n inzt van d AED blijvn doorgaan totdat d ambulanc is garrivrd n d ambulancvrplgkundign d bhandling kunnn ovrnmn. Ht sms-bricht dat d grgistrrd vrijwilligrs ontvangn, wordt vrzorgd via ht zgn. AED-alrtsystm van d cntral mldkamr ambulanc in Vnlo. Dit systm is n initiatif van d Rgional Ambulancvoorzining Limburg-Noord (RAVLN). cijfrs Op dit momnt zijn zo n 160 inwonrs aangslotn als ranimator of ht ophaln n gbruikn van n AED. Er zijn vorig jaar twaalf opropn via sms gdaan, waarbij daadwrklijk ngn kr ranimati n/of inzt van n AED hft plaatsgvondn. Bij d U kunt d stukkn inzin van 30 novmbr 2012 t/m 10 januari 2013 bij d cntral klantnbali of op afspraak. Ht indinn van schriftlijk zinswijzn is tijdns d inzagpriod moglijk bij burgmstr n wthoudrs, mondling kan dat op afspraak bij ht tam Vrgunningvrlning. Raadplg dz bkndmaking op onz wbsit voor mr informati. Blln mag ook mt n mdwrk(st)r van bovnstaand tam. VOOrgnOmn OmgVings- Vrgunning (uitgbrid) n Vnloswg 1, uitbridn tankstation (UV ) U kunt d stukkn inzin binnn van 7 dcmbr 2012 t/m 17 januari 2013 bij d cntral klantnbali of op afspraak. Ht indinn van schriftlijk zinswijzn is tijdns d inzagpriod moglijk bij burgmstr n wthoudrs, mondling kan dat op afspraak bij ht tam Vrgunningvrlning. Raadplg dz bkndmaking op onz wbsit voor mr informati. Blln mag ook mt n mdwrk(st)r van bovnstaand tam. Vrlnd OmgVings- Vrgunning (rgulir) n Wil Gubblsstraat 32, oprichtn woning (OV ) ( ) Informatibijnkomst op wonsdag 19 dcmbr in Ospl lvns rddn? do m aan Hart voor ndrwrt! Dankzij d inzt van 160 vrijwilligrs in onz gmnt kan r snllr hulp gbodn wordn aan mnsn mt hartcirculatiproblmn. W zijn hl blij mt zovl btrokkn burgrs, maar uitraard kunnn w nog mr aanmldingn gbruikn. Op wonsdag 19 dcmbr om uur organisrn w daarom n informatiavond in d kantin van votvalvrniging RKSVO aan Houwakkr 31 in Ospl. gmnt is bknd dat r in d afglopn tw jaar zkr tin burgrs door d Hart voor Ndrwrt-vrijwilligrs zijn grd! locatis In onz gmnt hangn nu 21 AED s. Idrn mag dz gbruikn, maar ht is wl wnslijk dat r n cursus ranimati gvolgd wordt. D dfibrillatorn hangn in zilvrklurig of gron kastn. D AED s zijn god vrsprid ovr d krnn van onz gmnt. U vindt d locatis op onz wbsit. Vrijwilligrs gzocht D gmnt is vrhugd dat al zovl inwonrs zich als vrijwilligr inzttn voor Hart voor Ndrwrt. Maar ht kunnn r natuurlijk altijd mr wordn. Wilt u ook mdon aan dit lvnsrddnd projct of mr wtn? Kom dan naar d informatiavond op wonsdag 19 dcmbr om uur in d kantin van votbalvrniging RKSVO aan d Houwakkr 31 in Ospl. U hoft zich van tvorn nit op t gvn n dlnam is gratis. U hbt wl n gldig D burgmstr hoopt dat inwonrs n bijdrag lvrn n n filmpj makn ovr Ndrwrt n dit op Youtub plaatsn. concrtbzok D makr van ht mooist, lukst of cratifst filmpj wordt bloond mt n concrtbzok naar kuz in Ndrland voor tw prsonn. Uitraard D Limburgs Enrgisubsidi (LES) is n succs. Ruim woningignarn n huurdrs maaktn ht afglopn half jaar gbruik van d rgling. D subsidipot hft nu zijn plafond brikt. Vanaf 21 mi 2012 was ht voor inwonrs moglijk om subsidi aan t vragn bij d provinci Limburg voor nrgibsparnd of nrgiopwkknd maatrgln aan d woning. U kunt d stukkn inzin binnn zs wkn na d dag van vrznding (datum tussn haakjs), op afspraak bij d cntral klantnbali. Ht indinn van bzwaarschriftn is tijdns d inzagpriod moglijk voor blanghbbndn bij burgmstr n wthoudrs. U kunt glijktijdig vragn om n voorlopig voorzining bij d voorziningnrchtr van Rchtbank Rormond. Dit kan ook digitaal via rchtspraak.nl/bstuursrcht. Daarvoor mot u wl bschikkn ovr n lktronisch handtkning (DigiD). Raadplg dz bkndmaking op onz wbsit voor mr informati. Blln mag ook mt n md wrk(st)r van ht tam Vrgunningvrlning. ingtrokkn OmgVings- Vrgunning (uitgbrid) n Rbrgwg 6, gitnhoudrij, intrkkn omgvingsvrgunning op vrzok van vrgunninghoudr. Gn zinswijzn ingkomn op ontwrpbsluit. Bsluit is nit gwijzigd tn opzicht van ontwrpbsluit (IU ) Vrlnd OmgVings- Vrgunning (uitgbrid) n Waatskamp 118, varkns- n rundvhoudrij. Gn zinswijzn ingkomn op ontwrpbsluit. Bsluit is gwijzigd tn opzicht van ontwrpbsluit (UV ) lgitimatibwijs nodig als u zich wilt rgistrrn als vrijwilligr. VOOrwaardn Om vrijwilligr t wordn, gldt n aantal voorwaardn. Zo mot u minimaal achttin jaar of oudr zijn n in d gmnt Ndrwrt wonn of wrkn. Ook is ht vrplicht om in ht bzit t zijn van n gldig crtificaat basal ranimati of basal ranimati inclusif gbruik AED of brid zijn dz diploma s t haln. W willn r Vl aanmldingn Na d oprop stroomdn d aanvragn massaal binnn. Mr dan mnsn mlddn zich aan voor d subsidirgling. Z hbbn hun nrgirkning vrlaagd door nrgi op t wkkn n/of nrgibsparnd maatrgln t trffn voor hun woning. PlafOnd VrHOOgd En maand gldn vrhoogdn Gdputrd Statn ht subsidiplafond voor woningn nog van ,- naar ,-. Dit om ht grot U kunt d stukkn inzin binnn zs wkn na d dag van publicati, vanaf 7 dcmbr 2012 bij d cntral klantnbali of op afspraak. Ht instlln van brop is vanaf d dag na trinzaglgging t/m 18 januari 2013 moglijk voor blanghbbndn bij d Sctor Bstuursrcht van Rchtbank Rormond. U kunt glijktijdig vragn om n voorlopig voorzining bij d voorziningnrchtr van Rchtbank Rormond. Dit kan ook digitaal via Daarvoor mot u wl bschikkn ovr n lktronisch handtkning (DigiD). Raadplg dz bkndmaking op onz wbsit. Blln mag ook mt n mdwrk(st)r van ht tam Vrgunningvrlning. knnisgvingn n Dr. Polsstraat 6, vrandrn inrichting (ovrkapping vrvangn door loods voor opslag van bouwgodrn) waarop Activititnbsluit van topassing is (MM ) n Vnloswg 1, vrandrn inrichting (divrs wijzigingn aan aflvrstation van brandstoffn) waarop Activititnbsluit van topassing is (MM ) U kunt d stukkn op afspraak inzin bij d cntral klantnbali. tvns op wijzn dat u zich alln kunt opgvn als u gzond bnt n u zich zondr klachtn fors in kunt spannn. Hulp bidn in n noodsituati kan namlijk rg inspannnd zijn. D algmn voorwaardn zijn t vindn op Voor mr informati kunt u blln mt d hr G. Odkrkn van ht tam Maatschapplijk Ontwikkling of kijkn op onz wbsit. wat boit jou aan ndrwrt? Di vraag stlt burgmstr Evrs via Youtub aan all inwonrs van zijn gmnt. Vorig wk wrd ht filmpj onlin gzt n tw dagn latr was ht al 450 kr bkkn. gaat d burgmstr graag m om van d filmmakr(s) zlf t horn wat hm of haar zo boit aan onz gmnt. HO? Bijdrags kunnn gpost wordn op Youtub ondr vrmlding van watboitmijaanndrwrt. D oprop van d burgmstr staat ook op www. ndrwrt.nl. subsidiplafond limburgs nrgisubsidi brikt aantal binnngkomn aanvragn nog van subsidi t kunnn voorzin n d rgling nog nig tijd bschikbaar t houdn, zowl voor woningignarn als huurdrs. Dat subsidiplafond is nu chtr dfinitif brikt. Dit btknt dat u pr dirct via dz rgling gn subsidi mr kan aanvragn. bhandling Al ingdind aanvragn wordn nog wl in bhandling gnomn. Informati hirovr kunt u vindn op www. limburgs nrgisubsidi.nl. ict- VOOrziningn D gmnt Ndrwrt gaat ht gmntlijk rkncntrum modrnisrn. Ht gaat hirbij o.a. om ht vrvangn van ht gmntlijk srvrpark n ht modrnisrn van onz data-opslag. isn Dz inspanningn zijn nodig om t kunnn voldon aan d isn di modrn, hoogwaardig publiksdinstvrlning aan d gmnt Ndrwrt stlt. Insign.it uit Vnlo gaat d wrkzaamhdn uitvorn. Ht bdrijf is gspcialisrd in ht ontwrpn, lvrn, implmntrn n bhrn van hoogbschikbar IT-infrastructurn. krdit Mt d aanbstding is n bdrag van circa gmoid. Dit krdit wrd rdr in 2012 door d gmntraad bschikbaar gstld als ondrdl van ht dinstvrlningsprojct STERK. Daarnaast gaan w samn mt ht bdrijf Stpco uit Ittrvoort n (ook voor ht publik toganklijk) draadloos ntwrk in ht gmnthuis aanlggn. lktronisch dinst- Vrlning Door bid invstringn kunnn w d lktronisch dinstvrlning aan burgrs n bdrijvn d komnd priod n impuls gvn. Hirm zijn w als gmnt in staat om kostn t bsparn, fficincywinst t bhaln n burgrs n ondrnmrs nog btr van dinst t zijn. Oud PaPir 8 dcmbr Harmoni Mlodi dr Pl 8 dcmbr BV Bokt 8 dcmbr BS Schoor 8 dcmbr Harmoni St. Josph 8 dcmbr BV Bossrstraat 11 dcmbr BV D Krnl 12 dcmbr BV D Houwakkr 13 dcmbr BV Stratris bkndmakingn Via -mail Bniuwd of r in uw wijk bouwplannn zijn? Of wilt u op d hoogt zijn als r n bstmmingsplan vastgstld wordt? Mldt u zich dan via onz wbsit aan voor d gratis srvic Bkndmakingn n ontvang dirct d mst rcnt lokal, rgional n landlijk bkndmakingn pr -mail. Aanmldn voor d -mailsrvic is nvoudig. Ga naar nl>actul>officiël bkndmakingn. Daar kunt u zich inschrijvn mt uw -mailadrs. U kunt zlf uw intrssprofil samnstlln door ht instlln van n postcodgbid n n intrssprofil. Vrvolgns ontvangt u d bkndmakingn vanzlf wklijks via -mail. Gmnt contact

7 Smolnars Grop Emmasingl 48 Postbus AE Wrt tl.: Wkblad voor Ndrwrt DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2012 Smissrstraat 15 Budschop H n H Koopjs Ndrwrt. Tvns ht adrs voor ht lgruimn van woningn n ophaln van al uw ovrbodig spulln. Ook haln wij oud ijzr, mtaln n witgod gratis bij u op. Tl in o hhkoopjs.nl Opningstijdn zi onz wbsit. Zondag 2 dcmbr, 16 dcmbr n 2 Krstdag zijn wij opn van tot uur. Drukkrij van Dursn nmt Stadsgids Wrt ovr diti brd knnis & rvaring - flxibilitit & kwalitit Bouw- n Projctontwikkling Wasmiddl j bij d suprmarkt, Blomn bij d cht blomist JOHAN WINTERS St. Rochusstraat 8a Ndrwrt Tl EHBO Vrniging Ndrwrt organisrt n cursus: BABY-KIND REANIMATIE. Cursus: Baby-Kindr ranimati is gn zlfstandig cursus maar is n spcialty di uitsluitnd in als vrvolg op of in combinati mt n Ranimati opliding of n Hrhalingscursus wordt ggvn. In d spcialty Baby-Kind ranimati lrt u ht topassn van ranimati tchnikn voor baby s n voor kindrn. Er is n wznlijk vrschil tussn d tchnik voor Baby-Kind ranimati n d ranimatitchnik voor volwassnn. Dolgrop: Oudrs n vrzorgndn van baby s n mnsn di middls hun brop mt baby s t makn hbbn. Voorknnis: Cursistn motn in ht bzit zijn van n gdlig nhids diploma EHBO, EHAK aantkning / crtificaat of n AED crtificaat. Cursusduur: D spcialty Baby-kind ranimati duurt 1 cursusavond. Hirbij is ruimschoots d glgnhid voor d bantwoording van spcifik vragn. Lsmatrialn: Er wordt o.a. gwrkt mt matrialn van d NRR aangvuld mt waardvoll knnis n rvaring van onz instructurs. En spcial Baby n Kind ofnpop is aanwzig om d vaardighid van dlnmr t trainn. Evntul cursusmatriaal wordt vrstrkt door d EHBO vrniging. Datum / tijd: Dinsdag 11 dcmbr, van 20:00 uur tot 22:15 uur Aantal dlnmrs: Maximaal 12 Locati: Pinnnhof Ndrwrt Kostn: 10,-- voor ign ldn n 15,- - voor xtrn (indin r nog plaatsn vrij zijn) D Stadsgids Wrt is al 16 jaar n bgrip in d rgio. En blangrijk communicatimiddl voor d ondrnmrs n inwonrs van Wrt. Bij vrvaardiging van d Stadsgids Wrt wordt vl aandacht bstd aan d inhoud n rlvant informati van d stad Wrt. Van Brgn Promotions hft d stadsgids in nauw samnwrking mt bdrijvn uit d rgio, MKB Limburg rgio Wrt, Cntrum Wrt Promotion n Cntrum Managmnt Wrt uitggvn. In d afglopn jarn hft van Brgn Promotions n Drukkrij van Dursn bv samngwrkt aan d totstandkoming van d Stadsgids n wrd n ovrnam voorbrid. Door ht ovrlijdn van d uitgvr Jan van Brgn is dz ovrnam in n stroomvrsnlling gkomn. In 2013 zal n niuw stadsgids vrschijnn van n voor d inwonrs van Wrt. GOEDE DOELENWINKEL PRESENT OP KOOPZONDAG 9 DECEMBER Tijdns d koopzondag op 9 dcmbr a.s. zal r vnns n stand aanwzig zijn mt artikln uit d GOEDE DOELEN- WINKEL. D markt wordt ghoudn op Lambrtushof. D GDW vrkoop gbruikt dams klding in god staat, vazn, srvis, krstartikln, glazn nz. Ht dol van d stichting is om gldn in t zamln voor god doln zoals ontwikklingsprojctn in d Drd Wrld, kindrprojctn in Ndrland, incidntl stun aan plaatslijk jugdvrnigingn.d. D Stichting huurt n winklpand aan d Krkstraat 76 t Ndrwrt. In d winkl wrkn vrijwilligrs di d klding n gbruiksartikln vrkopn. Bgin 2012 hbbn wij ,-- kunnn vrdln aan d divrs doln di hirvoor n aanvraag hbbn ingdind. Dit bdrag varirt idr jaar n is afhanklijk van d omzt van dat jaar. D winkl is gopnd op dinsdag namiddag, wonsdag, dondrdag, vrijdag n zatrdag d hl dag vanaf uur. Ht is zkr d moit waard om n kijkj t komn nmn. Bstuur GDW Afvalln mt Ooracupuntuur Aanmtn n lvrn van TEK - Stunkousn CEP Sportkousn Votrflx Thrapi St.Willibrordusstraat CZ Ndrwrt T koop / T huur mooi n dglijk krstkramn voor binnn n buitn. Gm. Zangvrniging Bl Canto tl Stunkousn nu ook in Ndrwrt! Thraputisch lastisch kousn Hft u rglmatig pijnlijk, vrmoid of gzwolln bnn, of hft u rglmatig last van kramp? Dat kan duidn op n slcht vochtrgulring n/of doorbloding in uw bn. Thraputisch lastisch kousn, ofwl stunkousn in d volksmond gnomd, hlpn dz klachtn t vrmindrn n vrrgring t voorkomn. Stunkousn gvn stun n druk van buitnaf aan ht bn. Dit stimulrt ht trugstromn van ht blod naar ht hart n hlpt stuwing in d bnadrs t voorkomn. Stunkousn vrmindrn zo d kans op vrwijding van d adrs in ht bn n d vorming van spatadrn. Htzlfd gldt voor vochtophopingn in ht wfsl (odm). En slcht blodsomloop n vochtophopingn in ht bn zijn vl voorkomnd klachtn. Stunkousn hlpn dz klachtn t voorkomn n t vrmindrn. Om rsultaat t brikn n t bhoudn is ht blangrijk n langr priod daglijks stunkousn t dragn. Ft & Wllnss Praktijk Ndrwrt Hft u last van bovngnomd klachtn n vrmodt uw (huis)arts dat stunkousn uw klachtn kunnn vrlichtn? Kom dan ns langs bij d Ft & Wllnss Praktijk in Ndrwrt. Ht gzicht van dz praktijk is Erica Fijn. In haar daglijks wrk als votrflxthraput in d praktijk n bij n oudrncntrum hft z hl wat votn n bnn gzin n bhandld. Bij votrflxbhandlingn activrt Erica d doorbloding n ht lymfsystm via d vot n ht bn, wat zorgt voor n god doorbloding n ht afvorn van ht vocht. In ht oudrncntrum draagt ongvr 80% van d bwonrs stunkousn. Tijdns ht aan- n uittrkkn van d stunkousn sprkt Erica mt vl bwonrs ovr d voor- n nadln van stunkousn. En god pasvorm blijkt cruciaal: knllnd kousn, of kousn di afzakkn of rimpln n problmn bij ht aan- n uitdon van d kousn zorgn rvoor dat mnsn d kousn nit of t winig dragn. Zoknd naar n oplossing voor bovngnomd problmn bsloot Erica d cursus Ambulant Comprssithrapi t volgn, zodat z god passnd n comfortabl stunkousn kan aanmtn. Mdipoint Voor ht aanmtn n lvrn van stunkousn wrkt Erica samn mt Mdipoint, n organisati mt jarnlang rvaringn in d zorg n stunkousn. Mdipoint vrzorgt d opliding n bijscholing van haar consulntn n is gvstigd op vrschillnd plaatsn in Ndrland. D kostn voor uw stunkousn wordn vrgod door uw zorgvrzkraar, u hft wl n vrwijzing nodig van d huisarts of spcialist. U hft rcht op tw paar kousn pr jaar. Mdipoint wrkt ondr d strng rgls van d Stichting Erknning voor lvrancirs van Mdisch Hulpmiddln (SEMH) n hft afsprakn mt all zorgvrzkraars in Ndrland. Dit btknt dat u zich gn zorgn hoft t makn ovr nota s. Mr informati Wilt u graag mr informati ovr ht aanmtn n dragn van stunkousn? Kijk dan ns op d sit: of nm contact op mt Erica Fijn, tl: of Of kom ns kijkn op d Wllnssburs zondag 9 dcmbr in d Pinnnhof. Stockmans installatiburo Uw cv-ktl vrvangn? Ht intrnt afzokn...nit nodig! Wij lvrn n installrn uw niuw cv-ktl n gvn mr garanti dan tot aan d dur. Nu bij aankoop van n niuw cv-ktl, thrmostaat gratis. Akti gldig t/m 21 dcmbr Bl voor mr informati of om t bstlln: Akti akti akti Gratis ondrnmrssprkuur: n scond-opinion op uw financiël cijfrs Vanaf 2013 startn CijfrMstr Ndrwrt n Advis in Balans mt n gratis sprkuur voor ondrnmrs. Tijdns n gsprk van 45 minutn kunt u bij ons o.a. trcht voor: - Startrsadvis; - Kuz rchtsvorm; - Gratis chck van uw laatst jaarrkning of aangift inkomstnblasting; - Fiscaal advis; - Vragn omtrnt uw administrati. Ht sprkuur vindt ns pr tw wkn op dondrdag tussn u n u plaats op ht kantoor van CijfrMstr Ndrwrt, voor ht rst op dondrdag 10 januari Aanmldn voor ht sprkuur kan pr mail of tlfonisch Ook voor mr informati kunt u natuurlijk contact opnmn. D koffi staat voor u klaar! Voorbridingn voor aanlg glasvzlntwrk bijna afgrond DE AANLEG START MEDIO JANUARI Afglopn maandn hbbn d voorbridingn voor d aanlg van ht glasvzlntwrk in Ndrwrt plaatsgvondn. Dz zijn nu bijna afgrond. Mdio januari startn d wrkzaamhdn voor d aanlg van ht glasvzlntwrk. Inwonrs kunnn straks gnitn van intrnt mt d snlhid van ht licht, supriur bld n gluid op tv n tal van waardvoll niuw dinstn. Naar vrwachting zal ht hl trajct ongvr lf maandn durn. Voorbridingn bijna afgrond. Afglopn maandn warn d voorbridingn voor d aanlg van ht glasvzlntwrk van Rggfibr in Ndrwrt in voll gang. Afglopn wk zijn d wijkcntrals gplaatst n ook is d aannmr gslctrd. Aannmr Van dr Donk vrzorgt in opdracht van Rggfibr d uitrol van ht glasvzlntwrk Van dr Donk is nu druk bzig om d planning op wijk- n straatnivau t makn. D daadwrklijk aanlg van ht glasvzlntwrk kan dus bijna van start gaan. Idalitr zou nu, aansluitnd op d voorbridingn gstart wordn mt d graafwrkzaamhdn. Om d aanlg zo kort voor n vakantipriod t startn is chtr nit fficiënt. Daarom bginnn wij mdio januari mt d aanlg van glasvzl in Ndrwrt, aldus Wilco Broks, projctmanagr bij Rggfibr. Elk woning krijgt n kostloz aansluiting van Rggfibr. D aanlg van glasvzl is voor all huishoudns binnn ht aansluitgbid van Rggfibr in Ndrwrt kostloos. Ht nig wat Rggfibr vraagt is tostmming om n glasvzlaansluiting tot in d woning aan t mogn lggn. Wannr n inwonr n abonnmnt afsluit bij n srvicprovidr di intrnt, tv n tlfoni via glasvzl aanbidt, gft hij of zij automatisch tostmming voor dz wrkzaamhdn in huis. Daarna kan r gbruik wordn gmaakt van d dinstn op ht ntwrk. Er is n vrij kuz uit mrdr aanbidrs, namlijk Concpts, Hldn van Nu, KickXL, KPN, Lijbrandt, OnsBrabantNt, Solcon, TriNd, Vodafon n XS4ALL. Informatipakkt. Ongvr 4 wkn voordat d graafwrkzaamhdn in n straat startn, ontvangn bwonrs n informatipakkt. Hirin lgt Rggfibr uit ho d aanlg van ht glasvzlntwrk in zijn wrk gaat. In ht informatipakkt is voor bwonrs zondr n glasvzlabonnmnt tvns n aansluitkaart bijgslotn, waarm tostmming voor n aansluiting knbaar kan wordn gmaakt. Prsoonlijk n onafhanklijk advis. Gdurnd d aanlgpriod blijft d glasvzlwinkl van Rggfibr aan d Brugstraat in Ndrwrt van wonsdag tot n mt zatrdag gopnd. Inwonrs kunnn hir trcht voor al hun vragn ovr d aanlg van ht glasvzlntwrk van Rggfibr. Uitraard kunnn inwonrs hir ook trcht om n glasvzlabonnmnt af t sluitn bij n van d srvicprovidrs. Kijk voor opningstijdn n mr informati op www. indlijkglasvzl.nl/ndrwrt. Fotostudio Ton Warm maaltijdn, aan huis bzorgd! Ondr ht motto gmak dint d mns bzorgn wij 7 dagn pr wk warm maaltijdn aan huis. Wklijks wisslnd mnukaart Daglijks kuz uit 7 maaltijdn Ook ditmaaltijdn t bstlln Provrij in d krststal op dinsdag 11 dcmbr van uur Gf j wl vn op want vol is vol. Kom lttrlijk n figuurlijk provn aan alls wat wij t bidn hbbn: Ht is al bijna traditi zo kort voor d krst n Provrij in d Krststal, jarn gldn gavn w workshops mt natuurlijk matrialn, n nu al wr n tijd in n totaal andr jasj. Eignlijk is r nit zo vl vrandrd want ook nu is ht volop wrkn mt natuurlijk matrialn alln btrft ht nu voding n gzondhid. Graag latn w u op dz avond vl moglijkhdn zin voor uw gzondhid n dan ook cht Gzondhid mt n Hoofdlttr gschrvn. En tipj van d sluir: Kom provn n w gvn u d rcptn graag m, dl ht mt zovl moglijk mnsn. Zo hbbn wij invlod op ht wl of nit ontstaan van zikt. Ontspanning n zondr strss, wi wil dit nit? Ervaar n gratis nk n schoudr sssi, n lr ho u dit gmakklijk thuis to kan passn. Niuw datums voor Ervaaravondn. Tw dams latn u voln ho gwldig n stolmassag voor u is. Wat is n lvnsschildrij?? Laat n schildrij makn of maak ht ondr bgliding.. En gwldig mooi hrinnring.. Zit u mt moilijk vragn ovr uw lvn op dit momnt, zou u wl ns n handriking willn hbbn? Laat n boodschap/schildring makn/schrijvn via intuïtif schrift. Ht is moglijk om in t schrijvn voor n workshop Blomnlzn. Uitlg Dr. Schüsslr minraln lzingn n workshops laat u vrtlln wlk vl voordln r zijn voor uw gzondhid om dz minraln t gbruikn. Rglmatig zijn r ook workshops t volgn ovr ht gbruik n Ziktlr in ht gzicht. Lr prvntif t wrkn n vl klachtn simpl zlf t gnzn. Wat is rconnctiv haling? Mld u aan voor n gwldig klankschaln - haling. Wat kan d dans van ht lvn voor u btknn? Biodanza kom provn Ht Muulntntj Wrt is r mt gzond biologisch provrij ht gbruik van vl kruidn zal u vrrassn, vl moglijkhdn zulln r t provn zijn, n gwldig aanvulling voor uw gzondhid. Jack Cuprs zal kort consultn gvn voor uw prsoonlijk klachtn. Uitlg ovr d gwldig workshop IK BEN trug MEZELF Ho kan ik hir praktisch m wrkn n dit in mijn daglijks lvn topassn. Wij gaan dit samn praktisch topassn n samn ofnn in d workshops waar u voor in kan schrijvn. Ho kom ik waar ik wil zijn? Waarom brik ik mijn doln nit? Ik hb ht gvol dat ik mzlf in d wg zit. Kon ik maar gwoon zijn wi ik wrklijk bn. Edgardo d Mont zal ons vrtlln ho wij vrdr kunnn komn in dit gwldig procs. Niuw activititn: kindrbiodanza n kindrfstjs mt n knipoog naar gzondhid Workshop Btr lrn zin zondr bril Gratis pakktj om thuis uit t probrn, t provn, n t lzn voor idrn! Kostn: Gzond Vrstand Activitit 10,00 voor n vullnd programma Tot zins..praktijk In Balans Tl: / Daglijks kuz uit voor- n nagrchtn 365 dagn pr jaar gratis bzorgd Gn vrplichtingn Bintjs n Nicola Opningstijdn: van dinsdag tot zatrdag van uur. Ptr Kuprs Eind 12, Ndrwrt-Eind tl D dcmbrkilo s In januari n fbruari r wr gmakklijk n gzond vanaf, dat kan mt Ooracupuntuur! Nu spcial Wllnssburs aanbiding! Aanbidingsbon alln vrkrijgbaar op d Wllnssburs zondag 9 dcmbr in d Pinnnhof t Ndrwrt. Voor mr informati ovr dz aanbiding kijkt u op d sit van: Sintrklaas op bzok bij d Klimop!!!! Afglopn maandag 3 dcmbr was ht dan zovr d Sint n zijn pitn zijn op school gwst. Amrico di most naar d kappr n daarom kwamn Sintrklaas n zijn pitn t vot naar d Klimop. Maar ht was toch vrdr dan z dachtn. Ondrwg krgn z allmaal zr votn. Tn ind raad bldn z aan bij opa Wijn. Di wist wl raad glukkig. Hij maakt zijn mooi tram vast aan zijn tractor n zo kwamn Sintrklaas n zijn pitn toch nog in stijl aan op school. Vantvorn was r van alls aan d hand op school. D niuw kapprpit had op ons podium n ofn-kapsalon gbouwd. Mstr Jac hft n niuw kapsl, juf Elfri n juf Ingrid krgn krulspldn. Ook mochtn d kindrn idën inlvrn voor niuw kapsls. D rommlpit bracht romml. maar d kindrn haddn dat glukkig zo aan kant! D ondrbouw is vrrast mt cadautjs n d bovnbouw is druk in d wr gwst mt surpriss voor lkaar. Ht was wr n mooi fst! Sintrklaas n pitn bdankt n tot volgnd jaar! God ris trug naar Spanj!

8 Sav Th Childrn, Gt Th Music 3 diti Ndrwrtr Srious Rqust door DJ Joos Woltrs D drd diti van d Ndrwrtr Srious Rqust staat voor d dur. DJ Joos Woltrs draait vanaf zatrdag 8 dcmbr n volldig wk voor ht god dol. Hij dot dit ondr ht motto Sav Th Childrn, Gt Th Music. avond 15 dcmbr is d slotavond bij Café D Klin Winst. Vraag n plaat bij hm aan n stun via hm d landlijk Srious Rqustacti van 3FM. Draaidata Joos Woltrs dot n draaitour door Ndrwrt. Schrijf d volgnd draaimomntn alvast in j agnda: Zatrdag 8 dcmbr, uur, op ht plin bij parkrplaats EmTé Ndrwrt Zatrdagavond 8 dcmbr, Café D Klin Winst Zondag 9 dcmbr, uur, hok Lindanusstraat / Krkstraat Ndrwrt, tijdns koopzondag Ma. 10 t/m vrijd. 14 dcmbr, hl dag vanuit Joos appartmnt aan d Lindanusstraat in Ndrwrt Slotavond op zatrdag 15 dcmbr, Café D Klin Winst Op al dz dagn kun j voor n klin of grot donati jouw favorit nummr bij DJ Joos aanvragn. Joos stort all donatis op zijn Srious Rqust Rkning. Aan ht ind van zijn acti, op zatrdag 15 dcmbr, wordt ht volldig bdrag ovrgmaakt aan 3FM Srious Rqust. Aandacht voor d allrklinstn 3FM Srious Rqust 2012 vraagt dit jaar aandacht voor d allrklinstn: miljonn baby s di hulp nodig hbbn om t kunnn blijvn lvn. Babystrft is n still ramp di wrldwijd lk jaar 5,5 miljon slachtoffrtjs maakt n ht gvolg is van gbrk aan mdisch zorg n bgliding. D DJ s Gil, Grard n Michil, bknd van 3FM, don r van 18 t/m 24 dcmbr alls aan om voor ht Rod Kruis zovl moglijk gld in t zamln. Ht Rod Kruis kan hlpn door mdisch zorg t bidn n modrs t bglidn tijdns hun zwangrschap, bvalling n bij d zorg voor hun pasgborn kind. Ht Rod Kruis zt zich in voor voorlichting, hygiënpakkttn, vaccinatis n hlpt bijvoorbld mt vrvor naar n ziknhuis. Draain zondr tn In d wk voorafgaand aan d krstdagn sluitn d 3FM DJ s zich op in n Glazn Huis in Enschd, waar z 24 uur pr dag liv radio n tlvisi makn, zondr t tn. Ht publik kan tgn btaling vrzoknummrs aanvragn. In navolging van dz 3FM- DJ s zal ook DJ Joos tijdns d opbouw- n draaiurn platn draain op vrzok, zondr t tn. Daarm maakt hij voor zichzlf én voor d bzokrs d acti lvnscht. Srious Viling Dit jaar hft Joos zijn acti uitgbrid mt n viling. Joos: Spulln di j nit mr nodig hbt, kun j op mijn facbookpagina plaatsn, waarna ht bidn kan bginnn. Dgn di op 16 dcmbr om uur ht hoogst bod hft gplaatst mag ht aangbodn product af komn haln tgn ht gbodn bdrag. Laat ht viln bginnn! Plaats j spulln op Kijk rglmatig op dz pagina om t zin of r its luks voor jou op staat. Mtlln n Mdon D acti wordt ondrstund n md-gorganisrd door d Stichting WonnPlus. D stichting stimulrt mnsn mt n bprking vanuit ign rgi t wrkn aan hun mancipati, zodat ook zij n waardvoll bijdrag kunnn lvrn aan d samnlving. Nit aan d zijlijn, maar middn in hun ign woonomgving. Md-bwonrs van Stichting WonnPlus bouwn mt Joos d draailocati op n makn foto s. Buurtbwonrs, zoals Truus Moris n Marcl Bkx, dragn ook n blangrijk stntj bij. Marcl Bkx sponsort d kraam. Truus bidt samn mt cliëntn van WonnPlus idrn n kop koffi aan, gsponsord door EmTé. Hun racti: Wij stunn lk jaar n god dol n w vindn ht gwldig dat Joos dz acti bij ons op ht plin dot. W vragn natuurlijk ook lidjs aan. In d winkl stimulrn w klantn om n lidj aan t vragn. Mtlln n mdon komt op di manir tot voll wasdom. Rsultaat Ht rsultaat van Joos acti stijgt idr jaar. In 2011 wrd n bdrag van 513,- ingzamld. DJ Joos hoopt dit jaar flink hogr uit t kunnn komn. Zijn favorit nummr is Fl Th Lov van Rudimntal. Wat is jouw favorit nummr? Vraag ht aan tijdns d Ndrwrtr Srious Rqust, vanaf 8 dcmbr! En plaat aanvragn of its (t) viln: post n bricht op joos.woltrs1, mail bl of kom zlf vn langs op één van d draaidagn. Tkst: F. Brukrs / Sparkl Tkst & Communicati Gratis ondrnmrssprkuur: n scond-opinion op uw financiël cijfrs Vanaf 2013 startn CijfrMstr Ndrwrt n Advis in Balans mt n gratis sprkuur voor ondrnmrs. Tijdns n gsprk van 45 minutn kunt u bij ons o.a. trcht voor: - Startrsadvis; - Kuz rchtsvorm; - Gratis chck van uw laatst jaarrkning of aangift inkomstnblasting; - Fiscaal advis; - Vragn omtrnt uw administrati. Ht sprkuur vindt ns pr tw wkn op dondrdag tussn u n u plaats op ht kantoor van CijfrMstr Ndrwrt, voor ht rst op dondrdag 10 januari Aanmldn voor ht sprkuur kan pr mail of tlfonisch Ook voor mr informati kunt u natuurlijk contact opnmn. D koffi staat voor u klaar! Bobo kindrcntra stunt Unicf mt 1249 vaccins tgn ttanus! D afglopn wkn hbbn d kindrn van all locatis van Bobo kindrcntra, kihard gwrkt aan d Pamprs/Unicf-acti: Prikkn voor Prikkn. D kindrn vrsirdn d prikpoppn mt stiftn, vrf, plakkrtjs, nz. waarna dz wrdn uitgprikt. Voor lk inglvrd prikpop wordt door Pamprs n ttanusinjcti gdonrd aan Unicf. Al dz prikpoppn zijn vrzamld bij Bobo Hythuysn n op dinsdag 27 novmbr 2012 aangbodn aan Corin van Durn van Pamprs n Caspr Molnaar van Unicf. Op ht momnt dat Rudi Ptrs, managr van Bobo kindrcntra, samn mt wthoudr Smolnaars ht totaal aantal gprikt poppn wild onthulln, kwamn r 2 zwart pitn binnngstormd. Dz zwart pitn hbbn samn mt d kindrn, Wthoudr Smolnaars n Rudi Ptrs nog 4 xtra poppn gprikt! Ht totaal aantal prikpoppn kwam hirm op 1.249! D kindrn van Bobo hbbn dus gzorgd voor injctis tgn ttanus. Supr gdaan! 2 Jubilarissn Bl Canto Ndrwrt Op ht St. Caciliafst van Zangvr. Bl Canto op 25 novmbr jl. wrdn 2 jubilarissn ghuldigd t.w. tnor André van Dursn 50 jaar lid n bas Thijs Bijs 40 jaar lid. D voorzittr spldd na zijn tospraak d KNZB-jubilumspld van 50 jaar lidmaatschap op. D vic voorzittr had d r om d voorzittr t fètrn n hm d oorkond voor 40 jaar lidmaatschap t ovrhandign. Hirna wrdn d jubilarissn door all aanwzign nog ns prsoonlijk gflicitrd n wrd d zr gslaagd n gzllig fstmiddag, mt luk sktchs n optrdns door divrs ldn, voortgzt. Lkkr lang wandln in D Groot Pl Cultuurhistorisch xcursi bij Buitncntrum D Pln D Groot Pl is n gbid mt n rijk cultuurhistori. Vooral d priod van d grootschalig turfwinning hft n blangrijk stmpl op ht gbid n d strk gzt. Ook d bnamingn in ht vld hbbn hun oorsprong in ht vrldn. Vldnamn n cultuurhistori zijn ht thma van d xcursi Rondj om t Elfd op zondag 9 dcmbr. D wandling is ongvr lf kilomtr lang n start om uur bij d bali van Buitncntrum D Pln aan d Moostdijk 15 t Ospl. Dlnam kost 5,- pr prsoon n opgav is gwnst op: D gvolgn van d turfstkrpriod zijn hdn tn dag nog god t zin in ht landschap van D Groot Pl. Ht mst opvallnd zijn d grot watrplassn di achtrblvn na ht uitbaggrn n ht stkn van ht vn. Maar ook d Plbann n vaartjs waarovr ht gdroogd vn als turf vrvord wrd zijn sporn uit ht vrldn. Vaak hbbn di landschapplijk sporn ook n naam. Op di manir kon mn vrogr n bpaald plk in ht landschap aanduidn. Vl van di vldnamn oftwl toponimn van d Pl zijn uitgzocht n vastglgd. Z vormn d rod draad tijdns d xcursi Rondj om t Elfd. En xcursi voor idrn di graag wandlt n daarnaast ook niuwsgirig is naar ht vrldn. Lt op: Tijdns dz xcursi wordt r gluncht in ht opn vld. Nm dus n ign lunchpakkt n voldond drinkn m. Buitncntrum D Pln, startpunt van natuurblving Ht Buitncntrum D Pln aan d Moostdijk 15 t Ospl is d togangspoort tot ht Nationaal Park D Groot Pl. Hir startn all activititn. Ht Buitncntrum is in d wintrpriod op dinsdag t/m zondag gopnd van tot uur. Voor mr informati, n complt activititnovrzicht n n routbschrijving: Vorkmr Ndrwrt In d gmnt Ndrwrt is Vorkmr dé wlzijnsorganisati. Vorkmr wil n bijdrag lvrn aan ht wlzijn van mnsn. D organisati hft dinstn op ht gbid van vrijwilligrswrk, wlzijn oudrn, jongrn, lfbaarhid n sport. GEZOCHT: Vrijwilligr voor vrvor Voor n mvrouw van 75 jaar zijn w op zok naar n vrijwilligr (man of vrouw) di lk wk voor vrvor kan zorgn op d zatrdagochtnd. Mvrouw is afhanklijk van andrn om op haar bstmming t komn. Famili n bkndn hlpn zovl als kan, maar op d zatrdagochtnd hft mvrouw nog gn vrvor. Ht gaat om n rit van Ndrwrt naar Hunsl n wr trug. Wij zokn n vrijwilligr di bschikt ovr n auto n ht nit rg vindt om in Hunsl n uurtj t motn wachtn. D tijdn op zatrdagochtnd n d kilomtrvrgoding wordn in ovrlg afgsprokn. Kunt u dz mvrouw hlpn? Nm dan contact mt ons op! VACATURE VAN DE WEEK: Scouting lid(st)r spltakkn Paus Pius X Scouting Ndrwrt is op zok naar vrijwilligrs voor ht md organisrn van d wklijks bijnkomstn van jongrngropn n ht jaarlijks zomrkamp. Vindt u ht luk om in tamvrband t wrkn n hft u affinitit mt jongrn? Wordt dan vrijwilligr bij d Scouting! Nm contact mt ons op bij intrss. Kijk voor mr vacaturs bij d Scouting op onz wbsit. Vrijwilligr wordn of vacaturs? Hft u als organisati vrijwilligrsvacaturs of wilt u zlf vrijwilligr wordn? Mldt u dan aan via onz digital vacaturbank op onz wbsit MAATJESPROJECT: Vrijwilligstr gzocht voor gzllig contact! Voor n vrouw van 50 jaar woonachtig in Ndrwrt zijn w op zok naar imand di wat gzllighid kan bidn. Mvrouw hft door haar bprking n klin wrldj, voor haar zou ht hl fijn zijn om samn mt imand af n to its luks t ondrnmn. Hirbij mot u dnkn aan samn rgns n kopj koffi drinkn n gzllig n praatj makn. Vrdr vindt mvrouw kaartn makn n muzik rg luk. Z houdt rg van gzllighid! W zokn n vrouwlijk vrijwilligstr di its voor n andr wil btknn. Bnt u d vrijwilligstr di wat xtra gzllighid kan bidn? Nm dan contact mt ons op! MAATJESPROJECT: Vrijwilligr (m/v) gzocht om samn t fitsn! Of bnt u handig mt d computr? Voor n mvrouw van 50 jaar woonachtig in Ndrwrt zokn w n vrijwilligr (man of vrouw) di ht luk vindt om samn mt haar t gaan wandln n/of fitsn. Voor mvrouw is ht blangrijk om t bwgn n samn rop uit gaan is natuurlijk lukr dan alln! Dz gzllig mvrouw vindt ht luk om samn mt imand activititn t ondrnmn. Bnt u d nthousiast vrijwilligr di w zokn? Nm dan contact op mt Vorkmr. Wij gvn u graag mr informati ovr ht maatjsprojct. Tvns zokn w voor dz mvrouw n vrijwilligr (man of vrouw) di haar kan hlpn om wgwijs t wordn mt d computr. Kunt u hirin its btknn? Nm dan contact mt ons op. INLICHTINGEN Hft u nog vragn of wnst u vrdr inlichtingn? Nm dan contact mt ons op, Vorkmr Ndrwrt, Kaplanistraat 4, 6031 BX Ndrwrt, tl , mail of kijk op VOORBIJ.. Ht strikj dwarrlt nog ht jasj is al uit grot schonn uitgschopt kousn op n kluit slapjs hangn ruitn in vouwn van d wijd brok zijn rod nus bunglt aan t haakj in d donk r hok d pruik ligt voor d spigl n rflcti ligt ook lvnloos in poriën gurt d schmink nog na n mt n klik sluit hij d doos En lach choot in t vrr stmgruis d clown stapt in t donkr stil naar huis. Anni Kssls STEVENS TELEVISIES Grootschotrwg Budl-Schoot Tl (0) Opn: ma u. di. GESLOTEN wo/do u. vr u. za u. In 95% d godkoopst!! Prsoonlijk srvic / Dskundig advis Ook voor uw satllit-systm DVD Prijs-info nit tlfonisch / pr -mail UW LED-TV ADRES!! ACTIEPRIJZEN! Kijk voor d acti van d wk op onz wbsit Kringloop Jo Jo Klaarstraat 20 Ospl Opn ma t/m vrijdag tot uur n zatrdag van tot uur. Ophaalsrvic (Tho) OPEN EETTAFEL BUDSCHOP Volgnd wk dondrdag opn ttafl aanvang uur. Vast bzokrs afmldn voor wonsdagmiddag uur. Niuw bzokrs aanmldn tot datzlfd tijdstip. Tl ; ; of Bobo kindrcntrum Ndrwrt: Locati IKC d Krnl Dagopvang 0-2 jaar, Ollk Bollk grop Dagopvang 2-3 jaar Eign Wijsj grop n 3-4 jaar Upk Dupk grop Inclusif VVE putrprogramma (oftwl putrsplzaalwrk) Moglijkhid tot Flxibl opvang!!! Doorstroom naar buitnschoolsopvang 4-12 jaar moglijk Locati basisschool Budschop Putrprogramma 2-4 jaar Apköpks grop VVE putrprogramma (oftwl putrsplzaalwrk) Mr info: Of bl naar srvicpunt: Sphinx showroom kwartrond douchbak + front + plug + Douchcabin + thrmostaatkraan + glijstangst van 4.356,- Nu 1.250,- Akti wandklostcomb. complt NU 315,- KÖMHOFF SANITAIR Schoolstraat 37 Mijl, tl T koop Instapklar 2-ondr-1-kapbordrij mt bijgbouwn m 2 grond. Aan d rand van Ndrwrt. Brivn ondr nummr 711, burau van dit blad. 31 AK Ndrwrt Fax obsgijsn.nl sgijsn.nl 4 g 83 woning zwmbad hl ldr 2 woning orz.; 0 m2; l glas; ansl. r, w.c.; vlizotrap; ijkhdn. ijs jkhdn luikn t lift ats l privacy 300 m3 r rkplaats KIJK EN Osplswg 23, 6031 AK Ndrwrt Tl Fax Intrnt: www. jacobsgijsn.nl WEERT - Boshovrwg 83 - karaktristik vrijstaand jarn drtig woning - garag, brging, ovrdkt trras n zwmbad - ruim woonkamr mt rkr n kachl - lfkukn v.v. inbouwkukn lux badkamr op bgan grond - 5 slaapkamrs n vast trap naar zoldr - inhoud ca. 800 m3, prcl m2 Vraagprijs ,- k.k. karaktristik ruim woning - ruim dglijk woning nabij all voorz.; - glgn op groot prcl van ca. 850 m2; - woning hft hardh. kozijnn + dubbl glas; - lfkukn mt wit kuknblok n aansl. - royal bijkukn, standaard badkamr, w.c.; - mt 4 slaapk. op 1 vrdiping mt vlizotrap; - inhoud ca. 480 m3, pand mt moglijkhdn. Vraagprijs ,- k.k. niuw prijs - groot dglijk woonhuis mt moglijkhdn - woning v.v. kunststof kozijnn n rolluikn - ghl ondrkldrd wrkplaats mt lift - royal oprit n afgslotn binnnplaats - prcl 620 m2 n luk tuin mt vl privacy - woning ca. 551 m3 n garag is ca. 300 m3 - idaal pand voor startnd ondrnmr Vraagprijs ,- k.k. KIJK EN KIJK EN KIJK EN drwrt n.nl.nl RGELIJK ROUTE RGELIJK ROUTE KIJK EN Ht lifst wil j toch zlfstandig wonn! T Koop Niuwbouw Appartmntn aan d O.L. Vrouwstraat 46 t Ospl Btrft klinschalig appartmntncomplx bstaand uit 14 woningn mt lk n ign parkrplaats n gzamnlijk fitsnbrging. Prijsklass van tot uro v.o.n. Intrss, nm dan contact op mt ons kantoor voor ht makn van n afspraak. 31 AK Ndrwrt Fax obsgijsn.nl sgijsn.nl 4 g 83 woning zwmbad hl ldr 2 woning orz.; 0 m2; l glas; ansl. r, w.c.; vlizotrap; ijkhdn. ijs jkhdn luikn t lift ats l privacy 300 m3 r rkplaats KIJK EN Osplswg 23, 6031 AK Ndrwrt Tl Fax Intrnt: www. jacobsgijsn.nl WEERT - Boshovrwg 83 - karaktristik vrijstaand jarn drtig woning - garag, brging, ovrdkt trras n zwmbad - ruim woonkamr mt rkr n kachl - lfkukn v.v. inbouwkukn lux badkamr op bgan grond - 5 slaapkamrs n vast trap naar zoldr - inhoud ca. 800 m3, prcl m2 Vraagprijs ,- k.k. karaktristik ruim woning - ruim dglijk woning nabij all voorz.; - glgn op groot prcl van ca. 850 m2; - woning hft hardh. kozijnn + dubbl glas; - lfkukn mt wit kuknblok n aansl. - royal bijkukn, standaard badkamr, w.c.; - mt 4 slaapk. op 1 vrdiping mt vlizotrap; - inhoud ca. 480 m3, pand mt moglijkhdn. Vraagprijs ,- k.k. niuw prijs - groot dglijk woonhuis mt moglijkhdn - woning v.v. kunststof kozijnn n rolluikn - ghl ondrkldrd wrkplaats mt lift - royal oprit n afgslotn binnnplaats - prcl 620 m2 n luk tuin mt vl privacy - woning ca. 551 m3 n garag is ca. 300 m3 - idaal pand voor startnd ondrnmr Vraagprijs ,- k.k. KIJK EN KIJK EN KIJK EN drwrt n.nl.nl RGELIJK ROUTE RGELIJK ROUTE KIJK EN Ht lifst wil j toch zlfstandig wonn! T Koop Niuwbouw Appartmntn aan d O.L. Vrouwstraat 46 t Ospl Btrft klinschalig appartmntncomplx bstaand uit 14 woningn mt lk n ign parkrplaats n gzamnlijk fitsnbrging. Prijsklass van tot uro v.o.n. Intrss, nm dan contact op mt ons kantoor voor ht makn van n afspraak. Fax obsgijsn.nl sgijsn.nl 4 g 83 woning zwmbad hl ldr 2 woning orz.; 0 m2; l glas; ansl. r, w.c.; vlizotrap; ijkhdn. ijs jkhdn luikn t lift ats l privacy 300 m3 r rkplaats KIJK EN Osplswg 23, 6031 AK Ndrwrt Tl Fax Intrnt: www. jacobsgijsn.nl WEERT - Boshovrwg 83 - karaktristik vrijstaand jarn drtig woning - garag, brging, ovrdkt trras n zwmbad - ruim woonkamr mt rkr n kachl - lfkukn v.v. inbouwkukn lux badkamr op bgan grond - 5 slaapkamrs n vast trap naar zoldr - inhoud ca. 800 m3, prcl m2 Vraagprijs ,- k.k. karaktristik ruim woning - ruim dglijk woning nabij all voorz.; - glgn op groot prcl van ca. 850 m2; - woning hft hardh. kozijnn + dubbl glas; - lfkukn mt wit kuknblok n aansl. - royal bijkukn, standaard badkamr, w.c.; - mt 4 slaapk. op 1 vrdiping mt vlizotrap; - inhoud ca. 480 m3, pand mt moglijkhdn. Vraagprijs ,- k.k. niuw prijs - groot dglijk woonhuis mt moglijkhdn - woning v.v. kunststof kozijnn n rolluikn - ghl ondrkldrd wrkplaats mt lift - royal oprit n afgslotn binnnplaats - prcl 620 m2 n luk tuin mt vl privacy - woning ca. 551 m3 n garag is ca. 300 m3 - idaal pand voor startnd ondrnmr Vraagprijs ,- k.k. KIJK EN KIJK EN KIJK EN drwrt n.nl.nl RGELIJK ROUTE RGELIJK ROUTE KIJK EN Ht lifst wil j toch zlfstandig wonn! T Koop Niuwbouw Appartmntn aan d O.L. Vrouwstraat 46 t Ospl Btrft klinschalig appartmntncomplx bstaand uit 14 woningn mt lk n ign parkrplaats n gzamnlijk fitsnbrging. Prijsklass van tot uro v.o.n. Intrss, nm dan contact op mt ons kantoor voor ht makn van n afspraak. ERWEERT - Brnhardstraat 2 MEIJEL - Brg 4 NEDERWEERT - Burg. van Udnstraat 5 ERWEERT - Smissrstraat 18 NEDERWEERT - Bokt 11 OSPEL - Kuilstraat 2 rvoll god ondrhoudn woning ziningn op d bgan grond; 4 m2, badkamr n 3 slaapk.; ukn vv all inbouwapparatuur; optimaal tuincontact n lichtinval: t ovrdkt trras n vl privacy; ca. 550 m3, prcl is 705 m ,- k.k. vrijst. woning mt zwmbad ikldr mt apart cv-ruimt r, lfkukn n hobbykamr rs n badkamr op 1 vrdiping ca. 30 m2 n 1,40 mtr dip ng ca. 550 m3, garag ca. 100 m3 m ,- k.k. oi glgn vrijstaand woning ERWEERT - Bossrstraat 11 NEDERWEERT - Niuwstraat 14 OSPEL - Mijlsdijk 10 aan rand van bbouwd kom; ziningn op d bgan grond; lfkukn, badkamr mt s n aangbouwd srr; n 72 m2 v.v. krachtstroom; 390 m3, prcl ca m2; nn nabij cntrum? Dit is uw kans ,- k.k. LIJK ROUTE LIJK ROUTE KIJK EN lswg 23, 6031 AK Ndrwrt Fax rnt: www. jacobsgijsn.nl ail: SPEL - Zandstraat 14 EERT - Boshovrwg 83 SPEL - Stad 19 tik vrijstaand jarn drtig woning rging, ovrdkt trras n zwmbad onkamr mt rkr n kachl n v.v. inbouwkukn 2004 amr op bgan grond mrs n vast trap naar zoldr. 800 m3, prcl m2 s ,- k.k. karaktristik ruim woning glijk woning nabij all voorz.; p groot prcl van ca. 850 m2; ft hardh. kozijnn + dubbl glas; n mt wit kuknblok n aansl. kukn, standaard badkamr, w.c.; apk. op 1 vrdiping mt vlizotrap;. 480 m3, pand mt moglijkhdn. s ,- k.k. niuw prijs lijk woonhuis mt moglijkhdn.v. kunststof kozijnn n rolluikn drkldrd wrkplaats mt lift rit n afgslotn binnnplaats 20 m2 n luk tuin mt vl privacy a. 551 m3 n garag is ca. 300 m3 nd voor startnd ondrnmr s ,- k.k. K EN K EN KIJK EN acobs tgod & assurantiadvisurs hardstraat 2 MEIJEL - Brg 4 NEDERWEERT - Burg. van Udnstraat 5 rstraat 18 NEDERWEERT - Bokt 11 OSPEL - Kuilstraat 2 dn woning grond; laapk.; pparatuur; n lichtinval: l privacy; 705 m2. bungalow mbad -ruimt kamr vrdiping r dip ca. 100 m3 d woning rstraat 11 NEDERWEERT - Niuwstraat 14 OSPEL - Mijlsdijk 10 d kom; grond; mt rr; om; 180 m2; is uw kans. brgplaats ROUTE ROUTE KIJK EN t lifst wil j toch zlfstandig wonn! Koop Niuwbouw Appartmntn n d O.L. Vrouwstraat 46 t Ospl Btrft klinschalig appartmntncomplx bstaand uit 14 woningn mt lk n ign parkrplaats n gzamnlijk fitsnbrging. Prijsklass van tot uro v.o.n. Intrss, nm dan contact op mt ons kantoor voor ht makn van n afspraak. Osplswg 23, 6031 AK Ndrwrt Tl Fax Intrnt: www. jacobsgijsn.nl WEERT - Boshovrwg 83 - karaktristik vrijstaand jarn drtig woning - garag, brging, ovrdkt trras n zwmbad - ruim woonkamr mt rkr n kachl - lfkukn v.v. inbouwkukn lux badkamr op bgan grond - 5 slaapkamrs n vast trap naar zoldr - inhoud ca. 800 m3, prcl m2 Vraagprijs ,- k.k. karaktristik ruim woning - ruim dglijk woning nabij all voorz.; - glgn op groot prcl van ca. 850 m2; - woning hft hardh. kozijnn + dubbl glas; - lfkukn mt wit kuknblok n aansl. - royal bijkukn, standaard badkamr, w.c.; - mt 4 slaapk. op 1 vrdiping mt vlizotrap; - inhoud ca. 480 m3, pand mt moglijkhdn. Vraagprijs ,- k.k. niuw prijs - groot dglijk woonhuis mt moglijkhdn - woning v.v. kunststof kozijnn n rolluikn - ghl ondrkldrd wrkplaats mt lift - royal oprit n afgslotn binnnplaats - prcl 620 m2 n luk tuin mt vl privacy - woning ca. 551 m3 n garag is ca. 300 m3 - idaal pand voor startnd ondrnmr Vraagprijs ,- k.k. KIJK EN KIJK EN KIJK EN Osplswg 23, 6031 AK Ndrwrt Tl Fax Intrnt: www. jacobsgijsn.nl WEERT - Boshovrwg 83 - karaktristik vrijstaand jarn drtig woning - garag, brging, ovrdkt trras n zwmbad - ruim woonkamr mt rkr n kachl - lfkukn v.v. inbouwkukn lux badkamr op bgan grond - 5 slaapkamrs n vast trap naar zoldr - inhoud ca. 800 m3, prcl m2 Vraagprijs ,- k.k. karaktristik ruim woning - ruim dglijk woning nabij all voorz.; - glgn op groot prcl van ca. 850 m2; - woning hft hardh. kozijnn + dubbl glas; - lfkukn mt wit kuknblok n aansl. - royal bijkukn, standaard badkamr, w.c.; - mt 4 slaapk. op 1 vrdiping mt vlizotrap; - inhoud ca. 480 m3, pand mt moglijkhdn. Vraagprijs ,- k.k. niuw prijs - groot dglijk woonhuis mt moglijkhdn - woning v.v. kunststof kozijnn n rolluikn - ghl ondrkldrd wrkplaats mt lift - royal oprit n afgslotn binnnplaats - prcl 620 m2 n luk tuin mt vl privacy - woning ca. 551 m3 n garag is ca. 300 m3 - idaal pand voor startnd ondrnmr Vraagprijs ,- k.k. KIJK EN KIJK EN KIJK EN Osplswg 23, 6031 AK Ndrwrt Tl Fax Intrnt: www. jacobsgijsn.nl WEERT - Boshovrwg 83 araktristik vrijstaand jarn drtig woning arag, brging, ovrdkt trras n zwmbad uim woonkamr mt rkr n kachl fkukn v.v. inbouwkukn 2004 x badkamr op bgan grond slaapkamrs n vast trap naar zoldr houd ca. 800 m3, prcl m2 agprijs ,- k.k. karaktristik ruim woning uim dglijk woning nabij all voorz.; lgn op groot prcl van ca. 850 m2; oning hft hardh. kozijnn + dubbl glas; fkukn mt wit kuknblok n aansl. oyal bijkukn, standaard badkamr, w.c.; t 4 slaapk. op 1 vrdiping mt vlizotrap; houd ca. 480 m3, pand mt moglijkhdn. agprijs ,- k.k. niuw prijs root dglijk woonhuis mt moglijkhdn oning v.v. kunststof kozijnn n rolluikn hl ondrkldrd wrkplaats mt lift oyal oprit n afgslotn binnnplaats rcl 620 m2 n luk tuin mt vl privacy oning ca. 551 m3 n garag is ca. 300 m3 aal pand voor startnd ondrnmr agprijs ,- k.k. IJK EN IJK EN KIJK EN Ht lifst wil j toch zlfstandig wonn! T Koop Niuwbouw Appartmntn aan d O.L. Vrouwstraat 46 t Ospl Btrft klinschalig appartmntncomplx bstaand uit 14 woningn mt lk n ign parkrplaats n gzamnlijk fitsnbrging. Prijsklass van tot uro v.o.n. Intrss, nm dan contact op mt ons kantoor voor ht makn van n afspraak. Osplswg 23, 6031 AK Ndrwrt Tl Fax Intrnt: www. jacobsgijsn.nl WEERT - Boshovrwg 83 - karaktristik vrijstaand jarn drtig woning - garag, brging, ovrdkt trras n zwmbad - ruim woonkamr mt rkr n kachl - lfkukn v.v. inbouwkukn lux badkamr op bgan grond - 5 slaapkamrs n vast trap naar zoldr - inhoud ca. 800 m3, prcl m2 Vraagprijs ,- k.k. karaktristik ruim woning - ruim dglijk woning nabij all voorz.; - glgn op groot prcl van ca. 850 m2; - woning hft hardh. kozijnn + dubbl glas; - lfkukn mt wit kuknblok n aansl. - royal bijkukn, standaard badkamr, w.c.; - mt 4 slaapk. op 1 vrdiping mt vlizotrap; - inhoud ca. 480 m3, pand mt moglijkhdn. Vraagprijs ,- k.k. niuw prijs - groot dglijk woonhuis mt moglijkhdn - woning v.v. kunststof kozijnn n rolluikn - ghl ondrkldrd wrkplaats mt lift - royal oprit n afgslotn binnnplaats - prcl 620 m2 n luk tuin mt vl privacy - woning ca. 551 m3 n garag is ca. 300 m3 - idaal pand voor startnd ondrnmr Vraagprijs ,- k.k. KIJK EN KIJK EN KIJK EN Osplswg 23, 6031 AK Ndrwrt Tl Fax Intrnt: www. jacobsgijsn.nl WEERT - Boshovrwg 83 - karaktristik vrijstaand jarn drtig woning - garag, brging, ovrdkt trras n zwmbad - ruim woonkamr mt rkr n kachl - lfkukn v.v. inbouwkukn lux badkamr op bgan grond - 5 slaapkamrs n vast trap naar zoldr - inhoud ca. 800 m3, prcl m2 Vraagprijs ,- k.k. karaktristik ruim woning - ruim dglijk woning nabij all voorz.; - glgn op groot prcl van ca. 850 m2; - woning hft hardh. kozijnn + dubbl glas; - lfkukn mt wit kuknblok n aansl. - royal bijkukn, standaard badkamr, w.c.; - mt 4 slaapk. op 1 vrdiping mt vlizotrap; - inhoud ca. 480 m3, pand mt moglijkhdn. Vraagprijs ,- k.k. niuw prijs - groot dglijk woonhuis mt moglijkhdn - woning v.v. kunststof kozijnn n rolluikn - ghl ondrkldrd wrkplaats mt lift - royal oprit n afgslotn binnnplaats - prcl 620 m2 n luk tuin mt vl privacy - woning ca. 551 m3 n garag is ca. 300 m3 - idaal pand voor startnd ondrnmr Vraagprijs ,- k.k. KIJK EN KIJK EN KIJK EN Osplswg 23, 6031 AK Ndrwrt Tl Fax Intrnt: www. jacobsgijsn.nl WEERT - Boshovrwg 83 - karaktristik vrijstaand jarn drtig woning - garag, brging, ovrdkt trras n zwmbad - ruim woonkamr mt rkr n kachl - lfkukn v.v. inbouwkukn lux badkamr op bgan grond - 5 slaapkamrs n vast trap naar zoldr - inhoud ca. 800 m3, prcl m2 Vraagprijs ,- k.k. karaktristik ruim woning - ruim dglijk woning nabij all voorz.; - glgn op groot prcl van ca. 850 m2; - woning hft hardh. kozijnn + dubbl glas; - lfkukn mt wit kuknblok n aansl. - royal bijkukn, standaard badkamr, w.c.; - mt 4 slaapk. op 1 vrdiping mt vlizotrap; - inhoud ca. 480 m3, pand mt moglijkhdn. Vraagprijs ,- k.k. niuw prijs - groot dglijk woonhuis mt moglijkhdn - woning v.v. kunststof kozijnn n rolluikn - ghl ondrkldrd wrkplaats mt lift - royal oprit n afgslotn binnnplaats - prcl 620 m2 n luk tuin mt vl privacy - woning ca. 551 m3 n garag is ca. 300 m3 - idaal pand voor startnd ondrnmr Vraagprijs ,- k.k. KIJK EN KIJK EN KIJK EN Ht lifst wil j toch zlfstandig wonn! T Koop Niuwbouw Appartmntn aan d O.L. Vrouwstraat 46 t Ospl Btrft klinschalig appartmntncomplx bstaand uit 14 woningn mt lk n ign parkrplaats n gzamnlijk fitsnbrging. Prijsklass van tot uro v.o.n. Intrss, nm dan contact op mt ons kantoor voor ht makn van n afspraak. Appartmntsignarn opglt!! Eignarn van n kurig gzinswoning in Ndrwrt willn moglijk mt u ruiln! Z zokn n appartmnt mt 2 slaapkamrs. Nm contact op mt ons kantoor om d moglijkhdn t bsprkn. Ziknvrvor Noord & Middn Limburg Bl GRATIS Parochil Comité organisrt jaarlijks Eindr Krstconcrt 15 dcmbr 2012 wordt om uur ht gratis Krsconcrt van ht Parochil Comité gorganisrd. Tijdns dz avond bidn d Einds vrnigingn d Einds inwonrs n andr gïntrssrdn n afwisslnd n aansprknd muzikaal programma aan. Zoals u wllicht van ons gwnd bnt organisrt ht Parochil Comité in samnwrking mt Harmoni Pro Musica, Zangvrniging d Luwrik, Zangrop Young Forvr, Schuttrsgild St. Luci, Jugdkoor d Slutls n d Jugdblokfluitrs idr jaar mt trots ht Krstconcrt. Dz avond is gmnschapshuis Rigrshorst omgtovrd tot n dcor voor al onz artistn di hun bst bntj voorzttn. Ondr ht gnot van n drankj n in gzlschap van inwonrs uit Eind, trots oma s n opa s, mama s n papa s n ovrig lifhbbrs kunt u gnitn van d muzikal bijdrag van onz vrnigingn. Rigrshorst Ndrwrt Eind Zatrdag 15 dcmbr 2013 Aanvang uur Wkblad voor Ndrwrt DonDrDag 23 augustus 2012

9 Wkblad voor Ndrwrt DonDrDag 6 Dcmbr 2012 KrKdinstn H.H. MISSEN IN WEEKEINDE Sint-Lambrtus/Ndrwrt: zatrdag uur, zondag uur. O.L. Vrouw Onbvlkt Ontvangn/Ospl: zatrdag uur, zondag uur. H.-Grardus Majlla/Ndrwrt-Eind: zatrdag uur. Sint-Rochus/Budschop: zondag uur. O.L. Vrouw van Lourds-kapl/Schoor: zondag uur. H.-Barbara/Lvroy: zondag uur. PAROCHIE SINT-LAMBERTUS Pastoor R. Schufflrs: pastori Schoolstraat 2, 6031 cw ndrwrt, gsprk mt pastoor volgns afspraak (tl ); -mailadrs: Parochicntrum: Krkstraat 58, kantoorurn maandag, wonsdag n vrijdag uur voor ht bstlln van HH. missn, afhaln van doopbwijzn nz. tl ; -mail adrs kantoor: Voor ht ovrmakn van misstipndia, krkbijdrag, giftn.d. rabobank rk. nr tn nam van Krkbstuur Sint-Lambrtusparochi t ndrwrt. Wbsit: Liturgisch kalndr van 6 dcmbr tot n mt 15 dcmbr 2012 DONDERDAG 6 DECEMBER Gdachtnis van Sint-Nicolaas, bisschop uur Uitstlling van ht allrhiligst roznkransgbd uur H. mis. VRIJDAG 7 DECEMBER Gdachtnis van H.-Ambrosius, bisschop n krklraar uur H. mis (zang Join Us uit ll) - todining van ht H. Vormsl aan d kindrn van grop 8 van d basisscholn. ZATERDAG 8 DECEMBER Hoogfst van Onbvlkt Ontvangnis van d hilig maagd Maria - vooravond van d twd zondag van d Advnt uur H. mis (zang damskoor cantants, lctor mvr. a. ngls) - jaardinst oudrs Fransn-van Loon, jaardinst Frid caris n anna clomp, Lis van rit-van d Kruijs (vanwg vrjaardag) tvns voor Sjng van rit, jaardinst Sjra van rit, jaardinst Pirr van rit, jaardinst ovrldn oudrs Vrhijn-Hijnn, jaardinst Wil Vrdonschot, roos Hrmans-Sas (vanwg vrjaardag), Wil Stultjns (vanwg vrjaardag), jaardinst Dina Stultjns-Knapn n tvns voor mis Stultjns, Pirr van gmrt (vanwg vrjaardag). ZONDAG 9 DECEMBER Twd zondag van d Advnt uur (zang hrnkoor, lctor dhr. W. ngln) oudrs Diddn n kindrn, Wim muldrs, Tho Hobn, zoon Frans n klinzoon richard. H. Doopsl milan Vltrop, isnhowrstraat 33 MAANDAG 10 DECEMBER uur roznkransgbd in mariakapl uur H. mis in mariakapl - tot bijzondr intnti. DINSDAG 11 DECEMBER Gdachtnis van H.-Damasus I, paus uur roznkransgbd in mariakapl uur H. mis in mariakapl. WOENSDAG 12 DECEMBER Gdachtnis van hilig maagd Maria Guadalup uur gn roznkransgbd n H. mis. DONDERDAG 13 DECEMBER Gdachtnis van H.-Lucia, maagd n martlars uur Uitstlling van ht allrhiligst, uur roznkransgbd uur H. mis. VRIJDAG 14 DECEMBER Fst van H.-Johanns van ht Kruis, pristr n krklraar uur roznkransgbd uur H. mis in mariakapl mt d Drd ord. ZATERDAG 15 DECEMBER Vooravond van d drd zondag van d Advnt uur H. mis (damskoor cantants, lctor mvr. L. roost) Jaardinst Pit roost, nlli Janssn-maas n ovrldn famili, nlly Stultjns-van ijndhovn, oudrs Stultjns-van Tongrlo n zonn mis n Pit. Misdinaars Zatrdag 8 dcmbr uur: britt Stinn. ovrldn Zatrdag 24 novmbr was d uitvaart voor Lis corstjns-bongrs, zij ovrld in d lftijd van 92 jaar n woond in Zorgcntrum D Wi-jr. mog zij rust in vrd. Kindrn voor krstspl op krstavond op krstavond rond d mis van zvn uur wordt wr n krstspl opgvord in d krk. Kindrn di willn mdon, kunnn zich aanmldn. In vrband mt ht makn van passnd klrn is vrogtijdig aanmlding gwnst. Waarschijnlijk is één rptiti voldond n d kindrn hovn nits uit hun hoofd t lrn, want voor d mstn is gn of winig tkst. opgvn bij d pastoor op d pastori of tijdns d sprkurn in ht Parochicntrum op maandag-, wonsdag- n vrijdagmorgn. KAPEL O.L. VROUW VAN LOURDES IN SCHOOR Krkbijdrag rabobank rk. nr n Ing-bank gironr Zondag 9 dcmbr uur H. mis ovrldn oudrs ckrs-schrotn, zonn Wub n Sjf, dochtr Truk n schoondochtr grtruda ckrs-wagmans. Gzinsbijdrag (krkbijdrag) mt d fstmaand n daarm ook ht ind van 2012 in zicht willn wij u acti krkbijdrag xtra aanbvln. bijzondr voor hn di hun bijdrag nog nit voldaan hbbn. Ht kan nog, stl ons nit tlur want ook uw bijdrag hoort rbij. Dcmbr is n fstmaand, n wij hopn dan ook dat ht voor onz krkgmnschap n fstmaand zal zijn, zodat wij ook dit jaar mogn afsluitn mt n god financil rsultaat. Daarbij zijn wij afhanklijk van uw krkbijdrag. Dit gldt ook voor onz niuwkomrs in onz gmnschap. Wij vrtrouwn op uw solidaritit n dankn alln di hun bijdrag rds gdaan hbbn, of nog zulln don. Wij wnsn u nu alvast prttig krstdagn n n voorspodig, maar vooral n gzond 2013 to. p.s. (Krkbijdrag ovr t makn op bovnstaand nummrs rabo of Ing ) namns Kaplbstuur,. Truijn LITURGISCHE VIERING IN ZORGCENTRUM DE WEI-JER (St. Josph) Vrijdag 7 dcmbr uur. muzik: samnzang SINT ROCHUSPAROCHIE BUDSCHOP contactprsoon: Pastoor r. Schufflrs, Schoolstraat 2 Tl Fax banknummr Sint rochusparochi: of giro Voor ht bstlln van H. missn, ht opgvn van intntis n ht uitschrijvn van doopbwijzn kunt u contact opnmn mt mia gubbls, budschop 6, tlf U kunt ook pr -mail d intntis opgvn op ht adrs: n ht bdrag van 20,00 ovrmakn op rk van d St.rochusparochi budschop of op giro n andr moglijkhid is ht bdrag van 20,00 in n nvlop af t gvn bij mia gubbls, mt vrmlding van uw naam, adrs n tlfoonnummr n d opgav van d misintnti mt d gwnst datum. opgav misintntis vóór dondrdag i.v.m. uitgav van ht wkblad. Tlfoonnummr Parochicntrum St. rochus: Voor ht uitrikn van d H. communi aan huis, kunt u contact opnmn mt d hr brt Vrhggn, tlf ZONDAG 09 dcmbr 2012 H. Mis om uur. Koor: Zondagskoor H. mis voor ht gstlijk n tijdlijk wlzijn van d parochi. Jaardinst voor Jan Knapn n ovrig ovrldn van d famili Knapn Lctor: Lis vrs Misdinaar: Thum Vossn Collctant: Pit Wullms OASEMORGEN Maandag 12 novmbr 2012 is r bijnkomst van d OASE-grop in d krk in budschop. D viring bgint om uur. Tijdns d pauz is r koffi n th. Idrn is van hart wlkom om tijdns dz morgn binnn t lopn n samn t biddn. PAROCHIE H. GERARDUS-MAJELLA Pastoor r. Schufflrs Sprkuur wonsdag uur n volgns afspraak tl contactadrs: Lni mackus Tjongrstraat 3 tl b.g.g. in spodgvalln mail: Postbank ; rabo t/m 15 dcmbr 2012 ZATERDAG 8 dcmbr: uur H. mis, jaardinst oudrs Kuprs-Houbn. ZATERDAG 15 dcmbr: uur H. mis, jaardinst oudrs Prlings-. LEZERS: zatrdag 8 dcmbr nlly Stinn, zatrdag 15 dcmbr Francin Vrhijn. MISDIENAARS: zatrdag 8 dcmbr Tom van Horik, zatrdag 15 dcmbr ayla n Lois brns. KERKHOF: D vrijwilligrs di zorgn dat ht krkhof r ht ghl jaar pikfijn bijligt gaan op wonsdag 12 dcmbr ht krkhof wintrklaar makn. blomstukkn n drglijk di nit wgggooid mogn a.u.b. voor dz datum van ht krkhof ophaln. KINDERWOORDDIENST: kindrn a.s. zatrdag 8 dcmbr kindrwoorddinst om uur in d sacristi. Hartlijk wlkom. Om samn t lvn is vooral tact nodig, di n vrlgstuk is van zowl vrindschap als van lifd. PAROCHIE H. BARBARA LEVEROy Tl Intrnt: parochi.lvroy.nt Wk van 8 dc dc bankrkningnummr: opgav misintntis Tl Parochiburau gopnd 1st n 3 zondag van d maand na hoogmis tot uur. U kunt hir dan trcht voor o.a. ht opgvn van misintntis n andr parochizakn. op fstdagn is ht parochiburau gslotn Tl. Parochiburau Zondagmorgn 9 dc uur: 2d Zondag van d Advnt als hgm. voor onz parochigmnschap, als hgm. voor rctor Lambrt gubbls n patr crins (canticum novum) Mddlingn: Wilt u rvoor zorgn dat vrwlkt blomn op ht krkhof wordn opgruimd zodat ht krkhof r voor d wintr wr ntjs bij ligt. U kunt d vrwlkt blomn brngn naar d grot vuilnis op ht krkhof. matrialn als plastic pottn, stnn pottn oas n andr rstmatrialn m nmn naar huis. bij voorbaat namns ht krkbstuur onz hartlijk dank; Ovrldn in d lftijd van 80 jaar Anni naus-van Hur mog zij rustn in vrd; 24 dc uur kindrkrstdinst, 24 dc uur nachtmis, 25 dc. 1st krstdag 9.30 uur hoogmis, 26 dc. 2 krstdag 9.30 uur hoogmis, 1 jan. volkszang 9.30 uur, 6 jan uur gmngd koor con amor baxm. Dit magdj s 50 jaor gwoôr Willmin, prfisiat! PAROCHIE O.L. VROUW ONBEVLEKT ONTVANGEN TE OSPEL Pastoor a. Koumans, omi ospl o.l. Vrouwstraat an tl/fax In spodgvalln boodschap insprkn. Sprkurn : pastoor : dinsdag + dondrdag pastori : maandag t/m vrijdag rabo giro gzinsbijdrag rabo KrKDInSTn 7 15 dcmbr. Vrijdag 7 dcmbr, 1 vrijdag van d maand: zikncommuni op vrijdag 21 dcmbr. Zatrdag 8 dcmbr, Hoogfst van d Onbvlkt Ontvangnis van d H. Maagd Maria, patrons van ons bisdom n onz parochi, (Samnzang) Hlna Douvn-brbn (vrjaardag), Ln van dn boom-muijsrs (vrjaardag), ghm martinus Hubrtus brons n catharina brons-rutjns, ghm anna op t root n Harri Jonkrs, n op d fstdag van o.l. Vrouw onbvlkt ontvangnis, patrons van onz parochi, ook voor ht wlzijn van onz parochi. Zondag 9 dcmbr, 2 zondag van d advnt, (Samnzang) oudrs -Hrmans n mia, oudrs cuijprsvrs n zoon Jan, ghm oudrs van d Waarnburg-Drks, ghm Sjng Hrmans n Wilhlmina Hrmans-Hrmans. Dinsdag 11 dcmbr, voor d zikn. Dondrdag 13 dcmbr, H. Lucia, maagd n martlars, voor ign intntis. Zatrdag 15 dcmbr, (Kindrkoor D rikrakkrs) Krstviring Kbo ospl; (Krklijk Zangkoor grgoriaans), Jan brns (vrjaardag), jrd nlli Wkrs-migchls, ghm Sjang Huijrjans n Hndrina michils n kindrn, ghm cato op t root, ACOLIETEN: za. 8 dc : Harry grlings, Kathy grlings; zo. 9 dc : Joost van Lirop, mathijs van Lirop, dwin van rooijn; za. 15 dc : richard Wilmsn, Thomas Wilmsn. OVERLEDEN: op 22 novmbr jl. ovrld Janny van dn boom-dbn, 67 jaar, o.l. Vrouwstraat 17a. mog zij rustn in vrd. PATRONES VAN DE PAROCHIE: Zatrdag virt d krk ht hhhhh oogfst van d onbvlkt ontvangnis van maria. Dit dogma wrd in 1854 door d paus afgkondigd. Ht wrd vooral bknd doordat d hilig brnadtt in Lourds van d vrschijnnd maagd t horn krg dat zij, maria, d onbvlkt ontvangnis was. Dit gboortghim bvstigt d bijzondr positi van d modr van Jzus door t stlln dat zij zondr rfzond wrd vrwkt n tr wrld kwam. Zoals va d modr van all lvnd is, d ormodr van all mnsn di gborn wordn in n wrld vol gbroknhid n zondighid, zo is maria d modr van d Vrlossr. W gdnkn haar vrjaardag mt rbid n gngnhid n omdat zij d patrons bschrmhilig van onz parochi is mogn wij haar ook bijzondr aanropn voor ht wlzijn van d parochi. ADVENT: D advnttijd is gstart, n tijd van innrlijk voorbriding op ht hoogfst van Krstmis. op d rst zondag klonkn waarschuwnd woordn : mnsn, laat u nit in d war brngn n stomp uw gst nit af. Tglijkrtijd wrklinkn r woordn van hoop n bmodiging : mnsn, hft ht hoofd omhoog, u di trouw d wg van d Hr bwandln, want uw vrlossing is nabij. Latn w in d advnt ons hart opnn voor wat god ons t zggn hft. mog Hij ons hart strkn om bwustr vanuit ons gloof t lvn. Pastoor a. Koumans. VRIENDEN VAN DE PAROCHIE: als Vrindn van d Parochi zijn wij d coöp Phicoop hl rkntlijk dat d dircti d opbrngst van d lg flssnautomaat wr bschikbaar stlt voor onz Vrindnacti. n w zijn idrn di zijn/ haar bonntj bstmt voor onz acti hl dankbaar. op dz manir kan idr di dat wil zijn stntj bijdragn voor bpaald voorziningn of hulpmiddln in onz parochi. Vl klintjs makn groot: vrldn jaar lvrd ht ruim 700,- op! Inmiddls hbbn ook wr hl wat parochiann gragrd op ons jaarovrzicht mt ht vrzok om ons als vrind t blijvn stunn. Uw bijdragn zijn wlkom op bankrkning n krijgn n god bstmming. Dank! Ht bstuur van d Vrindn van d parochi. NOVEEN ST. CLARA blangrijk. Vraag alln positiv dingn. bid 9 dagn ht Ws ggrot bij n brandnd kaars. ook als U r gn zin in hft. Vraag 2 dingn di vast onmoglijk lijkn om vrhoord t wordn n its wat U hl rg tr hart ligt. Laat d ngnd dag d kaars ghl opbrandn n publicr dit bricht. U krijgt wat U vrog. J.n. Rouwcntrum van dn Boom Ospl Tl En prsoonlijk afschid is zr waardvol. Ongacht waar of ho u vrzkrd bnt U mag altijd zlf bslissn wlk uitvaartondrnmr u kist. Wij vrzorgn all formalititn, voor d uitkring van uw polis. Ook bschikkn wij ovr divrs kolsystmn, waardoor ht moglijk is uw dirbar ovrldn aan huis op t barn. Aula Tumulus in Mijl n locati voor lvnsovrwgingn, wannr gkozn wordt voor n nit krklijk afschiddinst. Dankbtuiging Dankbtuiging Uw hartlijk blijkn van mdlvn n blangstlling ontvangn Uw na ht hartlijk ovrlijdn blijkn n van bij d mdlvn uitvaart van n blangstlling ontvangn na ht ovrlijdn n bij d uitvaart van Sjf Sjf Fijn Fijn hbbn ons god gdaan. Ht gft ons troost n stun om dit hbbn voor ons ons zo grot god vrlis gdaan. t kunnn Ht gft vrwrkn. ons troost Daarvoor n stun dankn om dit voor wij u oprcht. ons zo grot En vrlis bijzondr t kunnn woord van vrwrkn. dank aan Daarvoor Pastoor dankn Schufflrs, aan wij u ht oprcht. damskoor En bijzondr n Bgrafnisondrnmr woord van dank aan van Pastoor dn Boom. Schufflrs, aan ht damskoor n Bgrafnisondrnmr van dn Boom. Ndrwrt, novmbr 2012 Ndrwrt, novmbr 2012 ZIJACTIEF ST. CATHARINA NEDERWEERT-EIND bst ldn, Krstviring 10 dcmbr 2012 Wij willn julli van hart uitnodign om samn mt ons in d krstsfr t komn. Dit jaar is d kuz gvalln op Tonlvrniging D mantl mt ht niuw stuk oud n niuw ht is n zr amusant stuk mt vl humor n spanning. Wij hopn dat julli mt vl naar dz krstviring zulln komn. mt vrindlijk grotn, Ht bstuur LKV NEDERWEERT Hallo dams, Dinsdag 18 dcmbr virn w Krstmis. W bginnn mt n botviring in d Lambrtuskrk om uur. Daarna voortztting in d grot zaal van d Pinnnhof. Dams di nit naar d krk gaan: d zaal is om uur opn. Dit is d laatst bijnkomst van W wnsn u fijn krstdagn n n god n gzond mt vrindlijk grotn, Ht bstuur Mari Fijn - Janssn Kindrn Mari Fijn n - klinkind Janssn Kindrn n klinkind ZIJACTIEF ST. MARTHA OSPEL bst ldn Zijactif St. martha ospl, Hirbij n hrinnring voor onz Krst- High Ta. Ht zijn tw datums gwordn, n wl dondrdag 13 n vrijdag 14 dc. bidn avondn bginnn w om uur bij d Törfstakr op d Schpngraaf. W houdn ook n lotrij op bid avondn. Lt zlf wl op voor wlk avond j bnt ingschrvn. Wij als bstuur hopn op n paar gzllig avondn. ook willn w all ldn n hl fijn krst n vl gluk n gzondhid voor ht volgnd jaar townsn. Vrindlijk grot bstuur Zijactif ospl Ook voor koffitafl n vrtrouwd adrs. < 120 plaatsn vanaf 7,50 p.p. Invalid-toilt op bgan grond in rstaurant, rolstolopgang via srr (0495) Jarig jubilum Grma Camp-Franssn grma camp-franssn wrd afglopn wknd ghuldigd tijdns ht caciliafst van d Sint-rochusparochi in budschop tr glgnhid van haar 25-jarig jubilum als dirignt van ht jugdkoor D Kwikkkkrtjs. Hir krg zij d zilvrn jubilumspld opgstld door pastoor Schufflrs. grma was zichtbaar trots op dit rbtoon. 25 Jaar gldn is zij gstart mt n kindrkoor nadat min bln haar tijdns n fstj gvraagd had om hirm t startn. n jaar latr zijn d gzinsmissn opgstart. nu, 25 jaar latr, is z nog stds dirignt van dit fantastisch koor, uitggroid tot n jugdkoor. Trouw houdt z idr wk d rptiti mt d kindrn om z toch wr n niuw lidj t lrn voor d volgnd gzinsmis. D kindrn hbbn r vl plzir in. Judith achtr ht orgl n grma voor ht koor. Samn vormn zij n god span. Zondag tijdns d gzinsmis was ht n fstlijk gburtnis. D kindrn zongn d strrn van d hml. na d mis bodn d kindrn n prachtig map aan mt zlfgmaakt tkningn n vrsjs, waarbij ook d blomn voor grma n Judith nit ontbrakn. all kindrn krgn n prachtig mok mt ht muziklogo van d Kwikkwkkrtjs. na d mis was r rcpti in ht zaaltj van d krk ondr ht gnot van koffi, th n wat lkkrs. Vl krkgangrs maaktn hirvan gbruik. grma nogmaals bdankt n ga zo door samn mt organist Judith n uitraard ook d kindrn! Ht krkbstuur. gboortkaartjs??? Drukkrij van Dursn bv Pannnwg 231 Ndrwrt. Rouwcntrum van dn Boom Mijl Tl Kist u voor gbaand padn of vaart u uw ign kors? Guns Uitvaartbgliding hft oor voor uw wnsn n oog voor dtails. Bnt u altrnatif of traditionl, modrn of klassik: samn gvn w d uitvaart d klur di u wnst. Wij blijvn onafhanklijk, want waar u ook vrzkrd bnt, u kunt altijd n brop op ons don. W bsprkn, vrzorgn n bglidn prsoonlijk uitvaartn n all formalititn romhn. Voglsblk 18/A 6001 BE WEERT (0495) om d bwonrs van budschop glgnhid t gvn om mt d Dorpsraad budschop t pratn, zal bij aanvang van idr vrgadring van d Dorpsraad budschop, ht rst half uur bschikbaar zijn om mt U in gsprk t gaan. mt dit inloopsprkuur wil d Dorpsraad budschop d communicati mt d bwonrs bvordrn. D rst volgnd vrgadring is dinsdag n bgint om uur in ht zaaltj van d krk. Voor vrdr informati ovr budschop, vrwijzn wij U naar d wbsit: www. budschopactul.nl mt vrindlijk grot Dorpsraad budschop Stultins uurwrkrparati Odamolnstraat 4, Wrt Tl Mobil: Thuiszorg Land van Horn Tl: Thuiszorg St. Josph St. Josphstraat EN Ndrwrt Woonzorgcomplx Aan Stad-thoês Stad 2, 6035 AV Ospl Cliëntn Srvic Dinst Voor al uw hulpvragn op ht gbid van vrzorging, vrplging n huishoudn. Tvns uitln vanuit Thuiszorg St. Josph, St Josphstraat 8 van vrplg artikln, zoals rollators, hoog/laag bddn, krukkn. Opningstijdn van tot uur tijdns wrkdagn. Buitn dz opningstijdn bnt u wlkom bij Mdicura, Maaspoort 64 in Wrt Voor uitln vanaf Aan Stad-thoês t Ospl kunt u daglijks trcht van tot uur. Ook voor ondrstunnd bgliding ovrdag of thuis. Wij hlpn u ook graag mt uw aanvraag voor zorgvrlning bij ht Cntrum Indicatistlling Zorg. Zwangr! van hart gflicitrd! voor bgliding van uw zwangrschap, bvalling n/of kraambd Badia El Haddad osplswg 4, 6031 ak ndrwrt T m mail: Praktijk voor Vrloskund Ndrwrt.o. (0spl(dijk) - ind - Lvroy - Hythuysn n baxm) Flxibl afspraaktijdn ZWANGER, nm dan contact op mt Vrloskundig LENIE CARIS n CHANTAL LEVEAU voor d 8 wk van d zwangrschap brugstraat 6, ndrwrt tl: Sprkuur op di.-avond n za.-ochtnd algmn maatschapplijk WrK middn-limburg Tl Daglijks van uur Burau Wrt: Voglsblk 10, 6001 b Wrt Sprkuur daglijks van uur Burau Ndrwrt: Hogwg 13, 6031 ca ndrwrt Sprkuur dinsdag van uur In crisissituatis buitn kantoortijdn: SoS Tlfonisch Hulpdinst: (077)

10 Wkblad voor Ndrwrt DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2012 Sintrklaas n Zwart Pitn bzokn kindrn van Buurtvrniging Sint Lucia Op zondag 25 novmbr j.l. wrdn d kindrn van Buurtvrniging Sint Lucia, Staat, bij Guulk vrrast door Sintrklaas n zijn Zwart Pitn. Ht was n gzllig Sintrklaasfst dankzij d gastvrijhid van Guulk n d mdwrking van Hubo Duijts n Bakkrij van d Mortl. Namns ht bstuur n d kindrn bdankt. Ziknvrvor Noord & Middn Limburg Bl GRATIS EGIDIO Juk INGALA & d JACKNIVES (Italië) Kom kijkn n luistrn naar dz Italiann, mt passi, bziling, tmpramnt, hartstocht nom ht maar zoals j wilt. Bijna alls wat z don, don z op gvol. Z brngn Th Blus naar D WupsPub dit op zatrdag 8 dcmbr Ndrwrt. EGIDIO Juk INGALA & d JACKNIVES (ITA) hbbn n stvig rputati opgbouwd voor ht lvrn van nrgik liv-optrdns. D band splt Chicago- n Wst Coast Blus, hirm wtn z ht publik t boin door hun spctaculair optrdns. D band wordt glid door zangr/harp-splr Egidio J. Ingala, hij is uit ht god hout gsndn mt zijn ign knmrknd stijl. Zijn mondharmonica gluid is bschrvn als n kruising tussn Littl Waltr, Gorg Harmonica Smith mt n vlugj Waltr Horton. Zijn gluid is zr krachtig, n subtil combinati van toon n frasring dit in combinati mt n strk gvol voor swing. Op gitaar zi j n dr bst Italiaans blusgitaristn Marco Gisfrdi. Hij haalt zijn inspirati uit invlodrijk blusgitaristn als: T.Bon Walkr, P W Crayton, Robrt Jr. Lockwood, Jimmy Rodgrs, Guitar Slim, Hollywood Fats. Enrico Sovrini op drums n Max Pitardi op d bas zijn hl bpalnd voor d ritmscti. Enrico bhoort tot d mst indrukwkknd drummrs in d blus/swing gnr. Ht rprtoir is als n muzikaal tapijt, ht admt n ign sfr, hft uitstraling n mt wat voor n klurnpracht! D band krijgt ht publik wl in bwging, wil j ook lkkr komn swingn n dansn, wij nodign julli uit. B thr Zatrdag 8 dcmbr / Wups Pub Ndrwrt/ inkom 8 / uur Vis koop j bij d visbor, Blomn bij d cht blomist JOHAN WINTERS St. Rochusstraat 8a Ndrwrt Tl DECEMBER: DAG VAN DE MENSENRECHTEN AMNESTYGROEP NEDERWEERT VOERT ACTIE VOOR GEWETENSGEVANGENEN Op 10 dcmbr bstaat d Univrsl Vrklaring voor d Rchtn van d Mns 64 jaar. Om dz blangrijk dag t virn vort d Amnstygrop Ndrwrt op vrijdag 7 dcmbr van 2 tot 8 uur in d Bibliothk in Ndrwrt n handtkning acti voor d vrijlating van Als Bialiatski (Wit-Rusland) n Nasrin Sotoudh (Iran). Bzokrs n voorbijgangrs kunnn n ptiti tknn voor d vrijlating van bidn gwtnsgvangnn. Nasrin Sotoudh is n Iraans advocaat. Z vrddigt mnsn di ht nit ns zijn mt d rgring. En z vrddigt mindrjarign di d doodstraf hbbn gkrgn. Nu zit z in d gvangnis wgns propaganda tgn d staat n samnzwring tgn d national vilighid. D wrklijk rdn is haar vrdzam wrk voor d mnsnrchtn. Als Bialiatski is voorzittr van d mnsnrchtnorganisati Viasna in Wit-Rusland. Wi in Wit-Rusland opkomt voor vrijhid wordt vaak bdrigd, mishandld of gvangngzt. D autorititn trokkn in 2003 Viasna s rgistrati in. Viasna mocht daardoor gn bankrkning opnn. En dus opnd z r n in Poln n in Litouwn. D Wit-Russisch autorititn bwrdn tn onrcht - dat ht gld Bialiatski tobhoord. Dat lidd rto dat hij wrd opgpakt. Na n onrlijk procs krg hij virnhalf jaar wgns blastingontduiking. Thuisblijvrs kunnn dlnmn aan d acti via Hir vindt u vrschillnd moglijkhdn om stun t btuign aan Als Bialiatski n Nasrin Sotoudh. ZAAGSEL EN HOUTVEZELS Ht hl jaar door schrp lvrbaar: Losgstort Vrpakt Vurn zaagsl 1 soort wit zaagsl Dnnn zaagsl 2 soort zaagsl Populirn zaagsl 1 soort houtvzlbaln BUS HOUTVEZELS, WINSUM Tl: kantoor VERKOOP Brt HALLOWEEN OP IKC DE KERNEEL Ht is alwr vn gldn dat r op wonsdagavond 31 oktobr n hrlijk grizlavond is ghoudn. Dz gwldig avond was gorganisrd door d oudrcommissi van Bobo kindrcntra in samnwrking mt d oudrcommissi van d Krnl. D kids van d Krnl n van d BSO van Bobo kwamn supr ng vrkld naar ht grizlfst! Z zijn bgonnn mt n lichtjstocht buitn. Ondrwg warn r dri splltjs di d kids kondn don. Enmaal trug op school was r oogballnranja, hallown cak n ovrhrlijk grizlsop. Na ht hrlijk snopn was r n hus grizldisco. Ht was n supr gslaagd avond. Bij dz willn w Anjs van d Tovrbal bdankn voor d grizlvrsiringn n Paul Vasn van Totaal Entrtainmnt voor d cool muzik!! WIJ ZOEKEN Voor d boknmarkt van 2013 zokn wij: - Bokn, puzzls, splln, LP s n CD s. U kunt dz inlvrn op ondrstaand adrssn. -Tvns zokn wij n vrniging/stichting di mt ons d boknmarkt van 2013 wil organisrn n daarna zlfstandig vrdr wil gaan mt d boknmarkt. Ggadigdn kunnn zich voor mr inlichtingn wndn tot d scrtaris van Stichting Boknmarkt Ospl, Hrman of ) U kunt uw bokn tc. inlvrn bij ondrstaand adrssn: Anni van Roy, Dorpstraat 20, 6091NK Lvroy. tlf Wilma Sibn, Brnhardstraat 9, 6031AW Ndrwrt-Budschop. tlf Truus Kirkls, Gutjswg 1, 6031ET Ndrwrt-Budschop. tlf Jac. Wring, Niuw Baan 18, 6035RD Ospldijk. tlf Tju Tinnmans, Gr 14, 6031GC Ndrwrt. tlf Frans Stultins, Jasmijnstraat 17, 6031TC Ndrwrt. tlf of Fam. Loijn-Hrmans, Kruisstraat 35, 6034RH Ndrwrt-Eind. tlf Ook kunt u dz inlvrn bij d bknd vrzamlplaatsn van oud papir van Harmoni Mlodi dr Pl t Ospl, op lk 2 zatrdag van d maand, of bij d bstuursldn van d Stichting Boknmarkt Ospl: Dirk. van IJzndoorn , Ton van Hugtn of Hrman Frnkn Grotr partijn wordn door ons, in ovrlg, opghaald. Praktijk In Balans Voding, Gzondhid n Lvnswijz Provrij in d krststal 11 dcmbr uur Ptra Wilmsn V.G.L. consulnt voor prsoonlijk advis / lzingn Grrisstraat NT Ndrwrt Tl: Bordaux mot op zijn tlln passn 4,95 4,35 Grand Signur 2006 torms.nl Hythuysn - Ndrwrt St l OPENBARE FRACTIEVERGADERING CDA NEDERWEERT Op dinsdag 11 dcmbr aanvang 19.30u bsprkt ht CDA in zaal Cntraal (ingang Wups Pub) d raadsagnda van dinsdag 18 dcmbr. Op dz agnda staan ondr mr d volgnd ondrwrpn: Vrordning WMO (Wt Maatschapplijk ondrstuning) 2013 D vrordning dint op ondrdln aangpast t wordn. D aanpassingn houdn vrband mt d invoring van d Wt basistarivn Hulp bij ht huishoudn n rcnt jurisprudnti. Tvns is ht princip van d Kantling in d Wmo opgnomn Wijziging bouwvrordning Ndrwrt 2009 Dz wijziging btrft n aanpassing naar aanliding van ht in wrking trdn van ht niuw Bouwbsluit op 1 april jl. waardoor n aantal artikln uit d bouwvrordning van rchtswg zijn komn t vrvalln. Tot dinsdag 11 dcmbr CDA Ndrwrt Kijk ook op: UITNODIGING aan HH. LANDBOUWERS, GRONDEIGENAREN EN GRONDGEBRUIKERS Op wonsdag 12 dcmbr a.s. in vrnigingsgbouw L-Winn, Bokt 6, tl gratis haas- n prijskaartn Voor bovngnomd prsonn di t jachtrcht van hun grondn hbbn afgstaan aan Kon. Jagrsvr. St. Lambrtus Ndrwrt Ook partnrs n nit-kaartrs zijn van hart wlkom. Aanvang uur. Ht bstuur Stichting Mont Vntoux stunt Toon Hrmans Huis Wrt mt Ruim lfhondrd fitsrs, hardloprs, wandlaars n handbikrs bklommn op zatrdag 1 sptmbr d Mont Vntoux in Zuid-Frankrijk. Z ddn dit tn bat van d Stichting Mont Vntoux, groot vrzt tgn kankr. All tams wrdn daarbij gsponsord door vln di d strijd tgn kankr n warm hart todragn. Uit Wrt dd ht tam Myhalthclub, mt John op t Rood, Ros Goodliff, Grard Brouwrs n Francois Sas m. Howl ht laatst dl van d rout van circa 6 kilomtr door all dlnmrs nit kon wordn volbracht door d mistral was d prstati r nit mindr om gzin d zwar wrsomstandighdn. Vrijdag 23 novmbr was in Stnwijk d onthulling van ht norm indbdrag van dat in 2012 door all dlnmrs bij lkaar is gbracht. D stichting Mont Vntoux hft hirvan 60% gschonkn aan ht Koningin Wilhlmina Fonds (KWF) voor ondrzok naar kindroncologi. Daarnaast schnkt d Stichting 40% van d opbrngst aan lokal doln di zich inzttn voor mnsn mt kankr. Tamcaptain Francois Sas, spinning instructric bij MyHalthclub, sportschool in Wrt, hft mt succs ht Toon Hrmans Huis Wrt voorgdragn als lokaal dol. Zij mocht samn mt Frans Brüll, bstuurslid, n chqu van maar lifst in ontvangst nmn. En gwldig stun in d rug voor ht Huis dat volldig afhanklijk is van donatis, bijdragn n d inzt van vrijwilligrs. Op d foto: Francois Sas tamcaptain Tam My Halth Club n Frans Brüll, bstuurslid Toon Hrmans Huis Wrt Op zok naar n surpris? bok Schoor, Rovn n Kraan ovr d gschidnis van dri Ndrwrtr buurtschappn in d priod door Frits Knapn (uit d sri Ndrwrts Vrldn ) BRUNA (vstiging Wrt), D Tovrbal (Ndrwrt) n U kunt ook bstlln via Stichting Gschidschrijving Ndrwrt Molnaars D Windlust op zok naar walnotn na slcht oogst NEDERWEERTS VERLEDEN Ndrwrts Vrldn SCHOOR, ROEVEN EN KRAAN DE MANNEN VAN WIJEN DELEN UIT! op ht GEHELE tgl n hout assortimnt! gldig t/m 31 januari % wintrkorting Vrijwillig molnaars van D Windlust in Ndrwrt zijn dringnd op zok naar walnotn. D windmoln aan Rovn is sinds vorig jaar uitgrust mt n olislagwrk n unik in d provinci. Door n matig walnotnoogst in Middn- Limburg ontstaat r n tkort aan notn om t kunnn vrwrkn. Volgns d molnaars uit Ndrwrt knt Zuid-Limburg dit jaar n btr walnotn oogst. Z hopn dat r particulirn zijn di walnotn ovr hbbn n dz bschikbaar willn stlln. Uit d notn wordt oli gslagn. D Windlust is d nig windmoln in Limburg di oli slaat. Idrn di notn bschikbaar wil stlln kan contact opnmn mt d vrijwillig molnaars via Ook ovrjarig walnotn kunnn nog gbruikt wordn. Op dondrdag 27 dcmbr zijn d durn van moln D Windlust vanaf uur gopnd voor ht publik. Ht olislagwrk is dan volop in bdrijf. Publik dat dan walnotn mnmt krijgt r n flsj notnoli voor trug.

11 Wkblad voor Ndrwrt DONDERDAG 23 AUGUSTUS 2012 RUIME KEU Poinsttia potmaat Ø 13 cm 5,99 *Kastanjrod pot mt boord va naf B schikbaa r 30 novmbr VANAF tip 99 9, 95 w v. tt.w.v 3,95 FSC gcrtificrd. 3+TI1IS IS 3 37/zak = 3,3 + 1 pak AVEVE Mix voor wafls 1 kg v GRATIS t.w.v. 4,20 cadau 25,95 tip - rt1in4g 6,35 - rt4in0g Rgatta TARO 3in Hrnjack ko Voor n luchtig fsttaa 119,95 79,90 rt. 4,65 1 kg chocolat spong cak Cak n Party Mix voor isch chocolad. Blg Voor n luchtig taart mt 6,25 1 kg AVEVE Mix voor biscuitfstgbakk. n Voor luchtig taartbodms 5,6 0 Bakvorm m om D Dnnnboo % ING IN 225 cm T k** KOR2d ak pa pa d 2d htt op h op 9 99 alln irn n watr to TIS GRATI AVEVE All-in Wit brood 2,5 kg Voor wit brood mt luchtig, zacht kruim. Alln watr tovogn. 5,65 GRATIS g GRATUIT GRATIS g GRATUIT t vogn. Bk, Polychmstraat 2 (nabij Makado), 6191 NL Bk, Gulpn, Rijkswg 113, 6271 AD Gulpn, Hugm, Voglzang 7a, 6229 VM Maastricht-Hugm, Krkrad, Locht 2 (nabij ht Roda Stadion), 6466 GW Krkrad, Maastricht, Sandrswg 195, 6219 NV Maastricht, Mrklbk, Blnwg 29, 6447 BV Mrklbk, Ndrwrt, Staat 40, 6031 EM Ndrwrt, BROOD OP DE PLANK?... ÉN MES MET PLANK! cadau tip chin Panasonic ach dma od Broodm 1W SD-250 XE B vorm Bak k onk K Krststron 1 cm Aan dz 3 mixn hof j G 1 14,95 ng cak 1 kg n Party Mix voor spo Cak n Voor hrlijk wit brood dat mt d gzond zacht kruim combinrt d. vzls van volkornbroo. Alln watr tovogn tip Rgatta Mountain Glov Wintrhandschon ,995 rood 2,5 kg AVEVE All-in Wit vzlb luchtig, cadau ko -ko rt1in0g tip 49,95 korting 39, ,95 29,95 cadau AT GRA - 20 bak antiqu gry 60 x 47 x H 37 cm r buitn warm LED lichtjs w ls J waf gwaardig vrmogn van 1400 W. Hoo. laag nbak ti-aa ant 4, Mand voor houtblokkn Ld fonklvrlichting voo jz DO9047W omo Waflijzr Do Dom Pit Huysntruyt* ht hog zijn suprsnl klaar door js Houtblokkn in nttjs BarbcookB vuu v rschaal Ø 60 cm cadau GRATIS POT* korting 12/ Gldig van 5/12 t..m. 29/ 3, Ø 15,5 cm n H 13 cm GRATIS 00 BROODMES EN t.w.v. 30 K N LA P IJ N S 9 dcmbr koopzondag bij AAVEVE BEEK 10-17u Voor d winkl in j buurt, surf naar Aanbidingn zijn alln l gldig in Ndrland n zolang d voorraad r strk r t. Prijzn inclusif vntul vrwijdringsbijdrag r. All l prijzn ondr voorbhoud van wijzigingn n drukfout f n.

12 HARMONIE Wkblad voor Ndrwrt Sp rtniuws Wdrom gslaagd biljart vnmnt in ospl. 24 n zondag 25 novmbr hbbn, voor d drd kr, d Ospls Golfbiljartkampionschappn plaatsgvondn in ht gmnschapshuis D Haazhoof. was ht n Ospls aanglgnhid. D wdstrijdn wrdn gspld in tw klass: rcrantn n comptitisplrs. D opkomst was nt als vorig jaar god, r warn 22 rcrantn n 18 comptitisplrs. Na vl mooi n spannnd wdstrijdn warn d prijswinnaars om +/ uur bknd. Rcrantn: Comptiti splrs: 1 Hnk Spittrs 1 Eric d Wit 2 Jan Wijn 2 Jos Stals 3 Johan d Wit 3 Jan Vas 4 Willm Ronkn 4 Hans Mintn Op zondag vond ht opn koppltornooi plaats. Er haddn zich 28 koppls uit hl Limburg n Blgië aangmld. D koppls di in d rst rond vrlorn kondn zich opniuw inschrijvn in n vrlizrpoul. Hir maaktn 10 koppls gbruik van. Omstrks uur warn all uitslagn bknd. 1 Wroniwicz/Wroniwicz Mariahoop 2 Stals/Mintn Ospl 3 Moonn/Rvnich Vorndaal/ Sittard 4 Danils/van Dijk Wrt Uitslag vrlizrpoul; 1 Corstjns/Lmmrs 2 Brns/Bongrs 3 Vrhijn/Brokhovn 4 Smts/Konings Blgië Ndrwrt Blgië Wrt/ Ndrwrt Nt als vorig jaar warn r vl positiv ractis voor d organisati van n gzllig n god gslaagd biljart wknd. Bij dz wil ik d dlnmrs, supportrs, d sponsorn n mdwrkrs van Haazhoof bdankn voor hun mdwrking. Mt sportiv grot, Organisati Eric d Wit & B.C. Haazhoof Op zondag 16 dcmbr zal onz jugddrumband n d ghl drumband, samn mt nog 5 andr vrnigingn, n concrt gvn in ht Haaz-Hoof. Idrn is van hart wlkom om n kijkj t komn nmn! Ht concrt zal startn om 16:00 uur. agnda: 16 dcmbr: Wintrconcrt t Haaz- Hoof 18 dcmbr: Sintrkrst viring drumband 23 dcmbr: Wintrplwandling programma ZaalComptiti Zatrdag 8 dcmbr sporthal d bngl, ndrwrt C1 Mrfldia 1 Ospl u. B1 Mrfldia 2 Ospl u. sporthal d piushof, panningn D1 SVVH 1 Ospl u. Wijnacti HCo zatrdag 15 dcmbr 2012 aanmldn? Kijk vn op programma t bröksk Zatrdag 8 dcmbr sporthal ndrwrt t Bröksk 3 - ZVVG/Caf Potblly 1 17:00u t Bröksk 2 - Tornado 2 18:00u t Bröksk 6 - Tornado 4 19:00u sporthal born ZVV Born 3 - t Bröksk 7 17:00u sporthal Hldn-panningn Bring 4 - t Bröksk 8 18:00u sporthal mlick ZVV Rordaln 5 - t Bröksk 5 19:00u maandag 10 dcmbr sporthal swalmn t Ksjotj 6 - t Bröksk 6 19:30u sporthal nuth Klkamprs/Jo tn O 1 - t Bröksk 1 20:15u Wonsdag 12 dcmbr sporthal Hldn-panningn Panningn 5 - t Bröksk 4 21:00u WdstrijdsCHma H.v. mrfldia programma Zatrdag 8 dcmbr 2012 ndrwrt, d bngl DC1 Mrfldia C1 Ospl C u DB2 Mrfldia B2 Ospl B u d wdstrijdbal word dz wk gschonkn door: Hovnirsbdrijf dnnis Hrmans Comptitiprogramma jugd dondrdag 6 dcmbr SVC 2000 A1 Mrfldia A1 18:00/19:30 Zatrdag 8 dcmbr Mrfldia A2 Koningslust A2 14:30 bkrprogramma jugd Zatrdag 8 dcmbr Mrfldia B1 MMC Wrt B1 14:30 Mrfldia C1 MMC Wrt C1 13:00 Hldn D1 Mrfldia D1 09:45/11:00 Brvndia E1 Mrfldia E1G 09:30/10:30 Comptitiprogramma sniorn Zondag 9 dcmbr Mrfldia 1 Blfldia 1 14:30 Mrfldia 2 Panningn 2 11:00 Mrfldia 3 SHH 5 11:00 DESM 3 Mrfldia 4 11:00/12:00 Egchl 3 Mrfldia 5 09:45/11:00 DESM 4 Mrfldia 6 10:00/11:00 Mrfldia 7 FC Cranndonck 6 10:00 activititn dondrdag 6 dcmbr Kruisjastornooi (13/12 n /01) vrijdag 14 dcmbr Kampionsrcpti Mrfldia D3 Zatrdag 15 dcmbr Windbuksschitn A- n B-juniorn Sportniuws Jumping Giants. Hallo splrs, oudrs n blangstllnd. Wk dcmbr vrijdag 07 dcmbr thuiswdstrijdn. U14 - Durn Zatrdag 08 dcmbr Uitwdstrijdn: Yllow sox U12-2 Atrnitas U22 thuiswdstrijdn: Gn uur uur uur. Zondag 09 dcmbr Uitwdstrijdn: Titans U uur. BSW MU uur. thuiswdstrijdn: U12-1 Fanatics uur. MU16 Kimbria uur. U16-2 Hz uur. U18-2 Durn uur. HS Achils uur. sportiv grot n fijn wdstrijdn. Harmoni st. josph Ht is n misj. Op 7 novmbr wrdn Jannk n Erwin Stinn-Conn d trots oudrs van marlijn. En Nl hft r n zusj bij. Wij flicitrn hn mt d gboort van hun dochtrtj n zusj n wnsn z n glukkig tokomst. va hbb unn prîns! Op zoondig 25 novmbr woort ooz muzikânt jos Willkns otgroop tot prîns jos ii van Vastlaovundj Vriniging D Pinmakrs. Ha zal in Ni-jwiërt mt d Vastlaovundj vurgaon ôngr ut dvis: Ni-jwiërt opgltj, hj s ut fiëst, as djj dt mr wtj! Jos II wurtj bjgstâng door ziën Prînss (n oos muzikânt) judith van dr Hijdn, tw adjudântn, wao ôngr oos bsturslid n muzikânt Hay lmpns n ziën vrâw (n oos muzikânt) nicol lmpns-bakkr. Mèr auch bj d Bngls zn va in d priëz gvall! Oos Lid van Vrdnst paul douvn n ziën vrâw n oos Lid van Vrdnst moniqu douvn-bimans staon dao Prîns Jan III n Prînss Daniëll bj. va zn gruuts n wîns z allmaol unn schoën vastlaovundj! dankjwl plunis mod! D vrbouwing bij Plunis Mod is bgonnn. D plafondplatn n d spotjs krijgn wij van hn gschonkn voor onz niuw rptitiruimt in Zaal Willm Tll op Budschop waar w gastvrij ondrdak hbbn gvondn na d sluiting van Zaal Grand Madira. Dank aan Plunis Mod voor dz schnking! Wij zijn r hl blij m. inzamln oud papir: lk twd zatrdag van d maand zamln wij oud papir in op ht st. antoniusplin in ndrwrt n ht rochusplin op budschop. d opbrngst is voor uw harmoni. stun uw harmoni n brng oud papir op zatrdag 8 dcmbr tussn 9.00 tot uur naar d inzamlpuntn. onz dank daarvoor! st. antoniusplin: Boy Hndrix n Robrt van Rnswouw rochusplin: Jos Willkns, Ron Vrhijdn, Dirk Brukrs n Pitr Kantrs. volgnd maand (12 januari) zijn aan d burt: Tho Plunis, Elin Willkns, Roland Sibn, Nicol Ptrs, Carolin Brkrs n Suzann Smts. spulln voor onz vlooinmarkt? Hft u nog god bruikbar spulltjs di u toch nit mr gbruikt? Wij zijn r blij m!. I.v.m. d afvor- n stortkostn van onvrkoopbaar of stuk god, nmn w chtr gn mubln, computrs n/of tv s m. Indin u ht n of andr wil afstaan, dan kunt u contact opnmn mt Jan Vrhijdn (tl ) of Tho Plunis (tl ). Kijk voor mr informati n niuws op Harmoni st. josph is ook t vindn op twittr, facbook n Youtub. Mt muzikal grotn, Ht bstuur SchitSportcntrum Kraan M E L O D I E O S PE L Miranda Klomp & Tju van d Brg Kraan 18b 6031 RX Ndrwrt tl/fax mob D E R P E E L VooR N bdrijfs-, famili- of gropsfst, vrniging of zomaar n gzllig avond mt vrindn ns its andrs don. bijvoorbld pistool-, rvolvr- of gwrschitn. Tvns zijn onz automatisch 100 mtr bann uitrmat gschikt voor ht inschitn van kogl gwrn n jachtbuksn. dit ondr tozicht van bkwam instructurs. Sanitair & Tglcntrum Wrt stkt RKSVO in ht niuw....n dat mot natuurlijk vruwigd wordn! Op vrijdag 21 sptmbr hbbn all splnd ldn van RKSVO zich vrzamld op sportpark d Houwakkr om zich mt zijn alln in ht splintrniuw, blauwwitt tnu t hijsn, n vast t latn lggn op d gvolig plaat. Stralnd middlpunt (zi foto..) was hoofdsponsor Frits Schrs, ignaar van Sanitair & Tglcntrum Wrt. Hij hft ht moglijk gmaakt dat all jugd- n sniorntams wdrom voor n priod van vijf jaar in htzlfd tnu hun wdstrijdn mogn spln. Bdankt daarvoor! Wij zijn r trots op. Nadat all ldn hun positi haddn ingnomn op n voor d wagn van Mikl Mijsn, had fotograaf Alfons Lndrs r n hl klus aan om all ldn lachnd én mt d ogn opn op d foto t krijgn. Maar ht rsultaat mag r wzn! Condititst n profduikrs bij Duiktam Ndrwrt!! Zatrdagavond stond r wr n condititst op ht programma voor d snorklaars n d duikrs. Dz tst wordt idr zs wkn afgnomn n d tijdn van d vrschillnd ondrdln wordn in n schma bijghoudn wat j wr kunt bkijkn op d wbsit van Duiktam Ndrwrt. Zo kun j zin of j conditi vrbtrt is tn opzicht van d vorig kr. Ondrtussn wrd r ook thorils ggvn aan d profduikrs. Dz krgn rst n uur thori waarna z vrvolgns ht zwmbad in gingn duikn n op dz manir d rst knnismaking haddn mt d duiksport. Er warn tw gropn nthousiastlingn. Eén daarvan was d ROC di dit ondrdl vanuit school mogn kizn. Als jij ook n kr n profduik wil makn, kijk dan op onz sit wannr r nog plaats is. Ht is ook luk om dit n kr als kindrfstj of mt famili t don. Wil jij ook n duikbrvt gaan haln of j duikvaardighdn op pil houdn, kom dan n kr naar zwmbad D Laco in Ndrwrt. Wij trainn idr zatrdag van tot uur.voor vrdr info, kijk op of stuur n mail naar VERZEKERINGEN? VERZEKER U VAN HET BESTE ADVIES! KIJK OP VOOR MEER INFO. Viring St. Cacilia door Mlodi dr Pl maar lifst 220 jarn lidmaatschap tldn d jubilarissn van mlodi dr pl. Harmoni, drumband n jugdorkst virdn op zondag 25 novmbr ht traditionl st. Caciliafst. n smaklijk brunch n mooi optrdns van d muzikgldingn gingn aan d huldiging vooraf. Mlodi dr Pl staat aan d vooravond van ht 75-jarig bstaan. Hrman Frnkn hft hir slchts 15 jarn van gmist. Hij wrd ghuldigd voor zijn 60-jarig lidmaatschap. Wil Guns n Jos Hkrs ontvingn d vrsirsln voor ht 40-jarig lidmaatschap. Thu Vossn n Frank Brns ontvingn d bondsspld, omdat zij al n kwartuw lid zijn van d vrniging. Ils Ruijgrs n Mark van Dipn ontvingn d vrnigingsspld wgns hun 15-jarig lidmaatschap. Zoals gbruiklijk wrdn d jubilarissn togsprokn door hun naast collga s muzikantn n wrdn hun vrdinstn voor d vrniging naar vorn gbracht. Alln van hart gflicitrd. Wij wnsn hn nog vl plzirig jarn bij onz vrniging. Bstuur Mlodi dr Pl v.l.n.r.: Jos Hkrs, Frank Brns, Ils Ruijgrs, Hrman Frnkn, Mark van Dipn. Nit op d foto: Wil Guns n Thu Vossn. Handboogvrniging Willm tll ndrwrt / budschop Uitslagn: D 3 bondswdstrijd is gorganisrd door d Lauwrkrans Ell D uitslag is als volgt : Rné Janssn bij d Aspirantn 11 n 12 jaar 211 Puntn, Bas Akkrman Compound 236 Puntn, Hnni van dn Eindn 226, Paul Hrmans 210, Antointt Mulndijks 199, Harri Gnn 178, Josfin Kssls 175, Mathiu Moonn 158, Irma van Dorn 96. Voor Irma was dit d rst wdstrijd di z schoot agnda: dcmbr 7 n 8 indoor Wilhlmina Ospl 14 dcmbr Kaartavond Buurtvrniging St. Rochus dcmbr 4 Bondswdstrijd St. Hubrtus Stramproy Wilt u ns knnis makn mt d handboogsport of wilt u ns als famili vrindngropn of bdrijvn ns n gzllig schitavond mt vrschillnd splln, nm dan ns contact op mt Eric of Edith Janssn. Dus idrn di intrss hft is wlkom. Kijk op onz wbsit voor d foto s n opningstijdn. Tot zins in onz accommodati aan d Batrixstraat 47a Ndrwrt-Budschop. En laat ns wtn wat u r van vindt door n brichtj in ons gastnbok achtr t latn Knnis makn mt d Handboogsport op. Wonsdag avond Jugd uur tot uur Volwassnn uur tot uur Zondag morgn Van uur tot uur info. scrtariaat: Ruud Knpkns ovr ht Handboogschitn Eric n Edith Janssn Paul Hrmans intrnt: rksvo niuws dondrdag 6 dcmbr: KNVB DM015 - FC Maasgouw C Zatrdag 8 dcmbr: RKSVO B1 - DESM B Ruvr E1 - RKSVO E SHH F2 - RKSVO F RKSVO F5 - Maarhz F Zondag 9 dcmbr: RKSVO 1 - Maarhz Splrtj van d wk: Flin van dn Boom(F4) Sponsorn van d wdstrijd: van laann aannmrsbdrijf dws ndrwrt bv Advis n nginring in brk n zftchnik MULO 2 - RKSVO RKSVO 3 - Grashok Nunhm 1 - RKSVO Roggl 6 - RKSVO RKSVO 6 - RKSVV Einds Boys 4 - RKSVO RKSVO da.1 - vrij Huldiging jubilarissn: Tijdns d jaarlijks Niuwjaarsborrl van RKSVO(4 januari) wordn d jubilarissn ghuldigd. Knt u imand di (moglijk) jubilaris is, laat dit dan zo spodig moglijk vn wtn bij Johan d Bruin. Dit om moglijk tlurstllingn t vrkomn. Zi voor ht laatst niuws Hoofdsponsor RKSVO: sanitair & tglcntrum Wrt Dcmbr-opruiming koopjs hok vanaf 5,- accsoirs-krann- Glijstangst-sproirs-toiltbrilkrann tc. op=op KömHoff sanitair Schoolstraat 37 Mijl, tl programma Za. 8 dc. sporthal rutsdal Hl Grashok E1 - Einds Boys E uur Einds Boys E1 - Horn E uur Einds Boys E1 - Laar E uur Einds boys E1 - Hldn E uur programma Za. 8 dc. sporthal apollo mlick SHH F1 - Einds boys F uur Einds Boys F1 - Hldn F uur Einds Boys F1 - Ruvr F uur programma Za. 8 dc. sporthal aorvn Hthuysn Einds Boys F2 - SHH F uur Lvroy F1 - Einds Boys F uur PSV 35 F2 - Einds Boys F uur programma Za. 8 dc. sporthal jo grris rormond Horn F3 - Einds Boys F uur FC Oda F6 - Einds Boys F uur Einds Boys F3 - SVH,39 F uur Einds Boys F3 - Horn F uur programma Za. 8 dc. juniorn Vritas B1 - Einds Boys B uur RKSVN C1 - Einds Boys C uur programma Zo. 9 dc. sniorn Rood Wit Einds Boys uur Einds Boys 2 - MMC Wrt uur Einds Boys 3 - Rood Wit uur Einds Boys 4 - RKSVO uur mddlingn Rood Wit 67: sportpark Rood wit 67 Nyrstar, Boszicht 230, 6024 AP, Budl Dorplind. Supportrs wlkom bij d wdstrijdn. Kaartn op dondrdag 6 dc. aanvang uur in d kantin. Voor vrdr bijzondrhdn raadplg onz wbsit: sportniuws Hbs WilHlmina Bij d 2 rond van d NHB bkr bij Wilhlmina indigd HBS Wilhlmina op d 7 plaats n plaatst zich hirdoor voor d 3 rond bij Rcht door z Hlmond op 13 januari Uitslag 3 bondswdstrijd bij d lauwrkrans ll 1 zstal Rick d Wit 229 Tim van d Waarnburg 226 Martijn Guns 224 Jac Mvis 224 Nathali d Wit 224 Ruud Wstrvn zstal Frans van Niuwnhovn 221 Johan van Lirop 220 Hnk d Wit 217 Luc van d Loo 215 Josph Jonkrs 214 Harri d Wit(L) zstal Bér d Wit 209 Jo d Wit 209 Mart van Thuijl 207 Harri d Wit(Lo) 200 Thiu 197 Riny Vas zstal Chantal Hkrs 194 Ank Vas 193 Cor Bakkr 181 Pit van Hoij 180 Marlis Hkrs 180 Harri Hrmans rst Wrnr Blomrs 135 Elfri van Lirop 130 Luuk van Hooijdonk aspirantn Svn d Wit 156 Compound Tim Vas 194 programma 7-9 dcmbr 7 n 8 Indoorwdstrijd Organisati Wilhlmina Ospl dcmbr 4 Bondswdstrijd Organisati St. Hubrtus Stramproy mt vrindlijk sportgrotn, namns bstuur, H.b.s. Wilhlmina Brugstraat EE Ndrwrt Tl Fax pannn n platt dakn niuwbouw n rnovati lood-, kopr- n zinkwrk vlux dakkapl n timmrwrk Hb jij zin om tussn krst n oudjaar lkkr actif bzig t zijn? Dan is d National Zwmvirdaags in Ndrwrt d ultim uitdaging voor jou! Lukt ht jou om 4 dagn daglijks 750, 1000, 1500 of 1750 mtr t zwmmn? Dan wordt di prstati bloond mt n mooi mdaill! Hb jij al zin gkrgn om m t don n bzit j zwmdiploma A? Schrijf j dan voor 24 dcmbr in via d wbsit van Rddingsbrigad Ndrwrt: D kostn bdragn 8,75 om 4 dagn m t zwmmn. Zorg jij rvoor dat r nog 3 dlnmrs mt jouw mdon dan wordt inschrijfgld 30,- voor 4 prsonn. Inschrijvn voor ghl Z4D kan tvns op d 1 of 2 dag voor 10,-. Daarnaast is loss dagdlnam ad 3,50 moglijk. D zwm4daags vindt plaats van dondrdag 27 dcmbr t/m zondag 30 dcmbr, daglijks van tot uur. Mocht j één van dz dagn nit kunnn, dan is r maandag 31 dcmbr nog n moglijkhid om d afstand in t haln. D tijdn zijn dz dag bprkt, van tot uur. Kijk voor mr informati op onz wbsit. Dus kom op 27 dcmbr naar Laco zwmbad Mrnvld in Ndrwrt. Jong n oud, idrn is van hart wlkom om gzllig m t zwmmn! Makn w r samn n luk familihappning van?! programma sv lvroy Zondag 9 dcmbr Lvroy 1 - ONDO VV GKC 2 - Lvroy Vritas 3 - Lvroy Lvroy 4 - RKSVV mr niuws op

13 Wkblad voor Ndrwrt DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Koop9zdocnmdbar g opn. All winkls in Ndrwrt zijn God doln winkl. shof. Dlnmrs: Ppganga s, Krstkadomarkt op ht Lambrtu. rn Draaimoln voor d kind krstman. Arrsl bij Foto Ndrwrt mt hok Krkstraat/Lindanusstraat. Woltrs / Saari studntn. Op d Srious Rqust 2012 mt Joos in n optrdn van Bl Canto. Lvnd krststal op horcapl gvn n Mak Ovr G&D Mnswar n Kapsalon Ymf Mnswar in d talag. G&D bij uur n uur 0 om vrkoop wafls naast Plunis mod Gratis chocoml / gluhwin n Krilks t.b.v. jugdkarnaval. Krstbomnvrkoop door CV D tot uur. Jumbo gopnd van uur Suprmarktn Jan Lindrs n uctn uit ign winkl. prod mt id br, aakt gm klaar Hir wordn krsthapjs ltijd. rati op voor uw ign krstmaa Prof gratis n do alvast inspi Culvinanitrocht Pro Amb ac Johnhtlijk slagrij Hrm an ns

14 Tuiinw nwin ink in kll d k d Vr rra rraassin sssin ng Stt. Ro R ch c ussst stra tra raat att 1144 Nd N d rw d r rt rt-b -Buudschopp -B Tl l winkl op Koop9zdocnmdbar g 9 dcmbr koopzondag in cntrum Ndrwrt Kom krst-sfr provn in Ndrwrt! Voor idr bzokr JUDWLV NRI H PHW wafl. Vrhugt u zich ook zo op d fstdagn? Hrlijk opgdoft in fstlijk klding, samn gnitn van lkkr tn n drinkn in n sfrvoll omgving? Ndrwrt nmt hir alvast n voorprofj op. Op zondag 9 dcmbr bruist Ndrwrt. Dan opnn d winklirs voor u hun durn, klinkt r volop liv-krstmuzik n is ht hl cntrum in n krstdorp omgtovrd. Zorg dat u rbij bnt van tot uur! 9 dcmbr KOOPZONDAG Hlmaal in d krstsfr kunt u zich vrgapn aan allrli krstsnuistrijn in d spciaal ingricht Krstkoopjsmarkt door Ppganga s n d God Dolnwinkl op ht Lambrtushof. En trwijl d krstman u vanuit zijn arrsl towuift, brngt u n bzok aan d lvnd krststal op ht Horcaplin. Er is livmuzik Bij aankoop van n rolluik of scrn d montag t horn door ht hl cntrum. En d gur van dnnbomn, Glühwin, warm chocoml n vrsgbakkn wafls vrmngt zich bij d krstbomnvrkoop op d hok van d Doktr Schmidtstraat. D opbrngst van dz vrkoop komt tn god van JKV D Krilks uit Ndrwrt-Eind. gratis mnmn. Bakkrij Korstn zorgt hirbij voor n smaklijk tussndoortj. Bij d suprmarktn Jan Lindrs n Jumbo wordn tussn n uur krsthapjs klaargmaakt. Brid mt productn uit ign winkl. Prof gratis n do alvast inspirati op voor uw ign krstmaaltijd! Smaklijk in Ndrwrt Nit alln d winklirs hbbn dz dag intrssant aanbidingn. Ook d horca in Ndrwrt staat klaar om u hartlijk t ontvangn. Via Wowdal zijn vl vouchrs vrkocht voor d unik Provntocht langs divrs rstauraturs. Hirbij prsntrn d koks hun mst favorit grcht aan d vouchrhoudrs. Dz vouchrs zijn inmiddls hlaas nit mr t koop. Hft u d Wowdal gmist? Nit gtrurd! U bnt uitraard altijd van hart wlkom voor n hapj n drankj van d spcial fstdagnmnukaart! Kans op tw gratis mak-ovrs! Trwijl u zich door ht cntrum van Ndrwrt bgft, maakt u ook nog kans op tw gratis mak-ovrs. Omstrks uur n uur bgft zich n stylist ondr ht aanwzig publik om imand uit t nodign zich hlmaal t latn rstyln. Ghl vrzorgd door Kapsalon Ymf n G&D Mnswar. D klding di hirbij uitgkozn wordt, mag d glukkig bzokr En bnt u n btj mo van al dat winkln, dan haast u zich naar Carool 2d hands klding. Flowtim vrzorgt daar namlijk nkl gratis stolmassags! Kortom, Ndrwrt maakt ht gzllig op 9 dcmbr. Dat mag u cht nit missn!!! ZATERDAG 8 DECEMBER VANAF 9.30 UUR GRATIS! (IN VERBAND MET VOORBEREIDING VRIJDAG 7 DECEMBER GEEN KOOPAVOND) Warrm wintr flings... Krstshow 2012 OPHEFFINGSUITVERKOOP Zatrdag 8 dcmbr (10.00 u u) Zondag 9 dcmbr (12.00 u u) - Dmonstrati blomschikkn n vl idën Blomstyling t Roosj VANAF VOORJAAR 2013 UITGEBREIDE HERENCOLLECTIE BIJ DPS IN STRAMPROY

15 ME RA siradn horlogs ldrwarn accssoirs 9 DECEMBER van BETOVEREND mooi krstcadaus Esprit, Fossil, Hugo Boss, Tommy Hilfigr, DKNY, Disl, Joy d la Luz, TOV, Daimonfir, Exoal, Zinzi, Mlano, Casio, Icwatch, Bllini, LouLou, Suprtrash, Rosa di Luca, Cowboysbag, Convrs, Eastpak n nog vl mr. Krkstraat CE Ndrwrt T. (+31) mora.nl mora trndstor Koopzondag 9 dcmbr Salon My Own Krkstraat 21 Ndrwrt Hallo ik bn Rosalin, vanaf novmbr hb ik Trnd Nails in Ndrwrt ovrgnomn! U kunt in d Salon trcht voor : Prmannt Mak Up Jafra schoonhidsvrzorging Acrylnagls Glnagls Nailart Manicurbhandlingn Gl of Acryl op tnnagls U bnt zondag 9 dcmbr van hart wlkom tussn n uur Tijdns dz dag zijn r luk aanbidingn!! Tip voor d fstdagn : Cadaubon Salon My Own KADOTIPS HARTSLAGMETERS 9 dcmbr KOOP- ZONDAG Bij aankoop van n schuifkast d montag GRATIS! MAAK JE SPORTKLEDING PERSOONLIJK MET JE EIGEN NAAM KOOPZONDAG 9 DECEMBER VAN TOT UUR MET EXTRA KASSAKORTING BOUWINGS 125 JAAR KORTINGEN TOT 7 OPRUIM BRUGSTRAAT 21 - NEDERWEERT - TEL. (0495) %

16 Wkblad voor Ndrwrt DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 FOREVER NEDERWEERT ORGANISEERT 9 dcmbr in d pinnnhof Wllnss in krstsfr! Ton w aan d organisati van Wllnssburs bgonnn haddn w nit in d gatn dat d wllnsssctor zo god vrtgnwoordigd is in Ndrwrt. Als w mr plaats haddn, zoudn w zo nog branchs kwijt kunnn di nu nit vrtgnwoordigd zijn. Dat komt natuuurlijk ook omdat w ht bgrip wllnss brd hbbn gnomn: lichamlijk of gstlijk wlbvindn. En zo n gvol kun j ook hbbn als j haar nt is gdaan of j n mooi klurtj hb gkrgn in d spray tan cabin. Aan ht woord zijn Hrlin Gruijtrs- Bruijnars n Hnry Gruijtrs. Hrlin wrkt sinds n paar maandn voor Forvr Living Products, n bdrijf dat alln mt mond tot mond rclam wrkt; onz alo vra productn kun j in d winkl zttn maar dat wrkt nit. Bij lk product hoort uitlg n n stukj xtra srvic. Ht gaan gbruikn van alo vra productn hft ons gzin complt op zijn kop gzt n dat willn w graag dln mt andrn. En wat is r mooir om ht dan groot aan t pakkn n r glijk n mgaburs tgn aan t gooin!. W hbbn r all vrtrouwn in dat d burs n (trugkrnd) succs wordt aldus Hnry. Huib van Dursn was glijk nthousiast n zi all mdwrking to. Volgnd jaar tw dagn n nog grotr, zi hij! Maar latn w rst d burs van 2012 ns afwachtn. Wat n scala aan bdrijvn nmt r dl, hè! Tandarts Spauwn is zlfs aanwzig, al laat hij zijn boor wl thuis, hoor. Los n Thiu Hijltjs zijn natuurlijk ook gn onbkndn in Ndrwrt. Zij gaan uitlggn wat nna grammn zijn. Earth minraln pakt groot uit, vnals huidvrzorgingsinstituut Junss. Wllnssathom zal n mooi stand nrzttn n Sportiva Lif prsntrt haar mooi bdrijf graag aan ht Ndrwrtr publik. Wllnssforyou, Sponsorsun is uitraard ook gn onbknd. Maar ook niuwr bdrijvn gvn act d présnc: Praktijk voor logopdi n dyslxi, Knippn & Zo n Tim Zgvld, Mobil risadvis in Limburg zijn rlatif niuw n komn all dri uit Ospl. Maar wi knt di luk winkl Tout pour toi in d Mosmanstraat? Kom knnis makn op d burs, zou ik zggn. Massagpraktijk Balanc wrkt in Wrt n omgving, is ook niuw n poplt om zich t prsntrn. KOOPZONDAG 9 DECEMBER VAN TOT UUR DE PINNENHOF K A P E L A N I E S T R A AT 4 NEDERWEERT Uit d Willibrordusstraat komn dan nog Ostopathi Van Eldijk, Ft & Wllnss n podothrapi Inka. En bzok mr dan waard. Aandacht voor ogn hft Eycntr n d orn tot slot zijn hoofdzaak bij Oorklinik Oorzaak. Tja, n ons ign bdrijfj Forvr Ndrwrt dlt haar rvaringn op ht gbid van alo vra productn graag mt ht publik, u zult vrbaasd zijn!. Er wordt ovrigns n lotrij mt prachtig prijzn ghoudn waarvan d opbrngst voor Dav op t Root uit Ospl is. En rdn t mr om t komn! ENTREE 2,50 FOREVER NEDERWEERT ORGANISEERT Forvr Ndrwrt or Wat dot Aloë Vra? FOREVER zlfstandig distributur HUIDVERBETERING ANTI AGING ONTHAREN Burg Hobusstraat VA Ndrwrt Tl Lid ANBOS Dpositair Guinot (ook voor rumatisch n diabtisch vot ) (vrgoding via zorgvrzkraar moglijk) bhandln van o.a. - pigmntvlkkn - coupros - spidr navi Junss Huidvrzorgingsinstituut Junss Migrain, rugklachtn, duizlighid, voorhoofdsholtproblmn, huilbaby's, voorkurshouding, darmkrampjs, obstipati, onrglmatig schdlvorm, ADD n ADHD, bdplassn, mnstruatiproblmn. St. Willibrordusstraat 10 Ndrwrt Lid N.V.O. N.O.F. n NRO Accssoirs voor badkamr, toilt n living: bad- n toiltmattn wasmandn badjassn handdokn woondcorati Bath- & living accssoirs trndy glaswrk Wrt Hythuysn Ndrwrt Tl.: mail: Krijgn uw ogn d rust di z nodig hbbn? Nachtlnzn Lnzn Lsbrilln Computrbrilln Sportbrilln brillnglazn Vraag wat voor u moglijk is. Waar andr stoppn gaan wij vrdr. MET MEDEWERKING VAN: OORZAAK HOORKLINIEK EARTH MINERALEN FEET & WELLNESS PRAKTIJK FOREVER NEDERWEERT HEIJLSAEM, LOES EN THIEU HEIJLTJES KNIPPEN & ZO MASSAGEPRAKTIJK BALANCE EYECENTRE OSTEOPATHIE VAN ELDIJK PODOTHERAPIE INKA HUIDVERZORGINGSINSTITUUT JEUNESSE MOBIEL REISADVISEUR TIM ZEGVELD TOUT POUR TOI SPORTIVALIFE, FITNESSCENTRUM PRAKTIJK VOOR LOGOPEDIE EN DYSLEXIE OSPEL WELLNESS AT HOME WELLNESS FOR YOU, SPONSORSUN SPAUWEN EN SPAUWEN, TANDARTSEN Krkstraat 71 I 6031 CG Ndrwrt I T I

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Baderie Almere 50+ TOERNOOI

Baderie Almere 50+ TOERNOOI Badri Almr 50+ TOERNOOI 1 novmbr 2014 n 2 novmbr 2014 Hir had uw advrtnti kunnn staan. Info: info@bv-almr.nl Plaats: Evnt: Bowling Vrniging Almr organisrt op Zatrdag 1 Novmbr n Zondag 2 Novmbr 2014 Badri

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E

C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E C O M M U N I C A T I E P L A N D O M O T I C A P R O J E C T A M E R P O O R T & R E I N A E R D E INHOUDSOPGAVE Afbakning Problmanalys Organisatidoln Communicatiboodschap Communicatistratgi Communicatidoln

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

op gebouw- en wijkniveau

op gebouw- en wijkniveau projct A ADVIES Enrgibsparing n nrgivrduurzaming op gbouw- n wijknivau EPC vrlaging Toolnburg Zuid Ymr is n woningbouwcorporati mt hog ambitis op ht gbid van nrgi. Dz ambitis sluitn god aan bij d ambitis

Nadere informatie

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam

Joodse S.G.Maimonides 1 oktober 2015 Amsterdam Joods S.G.Maimonids 1 oktobr 2015 Amstrdam Examnrglmnt MAVO 2015-2016. D dirctur van d Joods Scholngmnschap Maimonids t Amstrdam, daarto gmandatrd door ht bstuur van d Stichting Joods Scholngmnschap J.B.O.,

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010

Lijst Openstaande Acties cie. Bestuur 4e kwartaal 2010 Lijst Opnstaand Actis ci. Bstuur 4 kwartaal 2010 Ondrwrp NummrGriffi 21 Gmntlijk igndom D raad ontvangt n voorstl m.b.t. d bstmming van d (ntto) opbrngst van d daarvoor in aanmrking komnd igndommn van

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129

14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R.00129 RAADSINFORMATIEBRIEF 14R00129 gmnt WOERDEN Van wthoudr Y Kostr - Drs Datum : 24 maart 2014 Portfuillhoudr(s) : Y Kostr - Drs Portfuill(s) : Sociaal domin Contactprsoon Marlik van Workom Tlnr 06 51749718

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be

KIDSFIT vzw voetbalstages & techniektrainingen www.kidsfit.be m o k w n t E l n s nit tn! g r v KIDSFIT vzw votbalstags & tchniktrainingn www.kidsfit.b 1. KIDSFIT vzw 4. Inhoud votbalstag Adrs: Voortjshid 5, 2230 HERSELT E-mail: Wbsit: www.kidsfit.b Contactprsonn:

Nadere informatie

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar

Eneco HollandseWind en AardGas 4 jaar Enco HollandsWind n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : ICT-bhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95321 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Damoclesbeleid gemeente Hengelo 1001155 *1002937* Gmntraad van Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Gmnt Hnglo Postbus 18 7550 AA Hnglo Ondrwrp Zaaknummr Uw knmrk Datum Damoclsblid gmnt Hnglo 1001155 Gacht gmntraad, Hirbij stuur ik u tr bsprking n

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl

Heerhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Hrhugowaard jiaû Voĩl KdXlScTl Raadsvrgadring : - 2 4 JUNI 2QU Bsluit řtanofcjuqmen /fti Voorstlnummr: Rf^2cai M o^d J Agndanr.: 8 Voorstlnr.: RB21436 Ondrwrp: vaststlling 5 hrzining grx D Draai april

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Informatie: www.paoheyendael.nl

Informatie: www.paoheyendael.nl d j i t Informati: www.paohyndal.nl t h d, w i js h i d d n d g l Tolichting Prudntiaprojct Ht Prudntiaprojct n initiatif van ht UMC St Radboud, n wordt gralisrd in samnwrking mt 15 andr ziknhuizn, mt

Nadere informatie

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen

Jaargang 2, nr. 1 sept. 10. Foyer project Kerkrade. Nieuwe huisstijl voor XONAR. Nieuwsflitsen Jaargang 2, nr. 1 spt. 10 Foyr projct Krkrad Niuw huisstijl voor XONAR Niuwsflitsn Wat kan d Kindr- n Jongrnrchtswinkl voor j don? Mr tlfoontjs ovr kindrmishandling Consquntis Mdwrkrs xonar als gastdocnt

Nadere informatie

Samenspel in verandering 20 januari 2012

Samenspel in verandering 20 januari 2012 Samnspl in vrandring 20 januari 2012 Jan Paul tn Brink Huidig situati, co-xistnti Spcial vld REC s Rgulir vld WSNS/SWV VO F C S p c i a a l F C R g u l i r Niuw situati Splvld Passnd Ondrwijs F C S p c

Nadere informatie

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23

Geschreven door voetbal zaterdag, 28 april 2012 16:35 - Laatst aangepast woensdag, 19 december 2012 21:23 juni 2012 (rctificati 02-07-2012) NIEUWSBRIEF JEUGD V.V. VOLHARDING / S.V.D. Bst splrs n oudrs, vrzorgrs van onz jugdldn, Op 4 n 5 mi 2012 spld d jugd van SVD/Volharding hun 2 ign jugdtornooi, ht zgn.

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie